Page 4

4

Fastighetsmarknaden #2 2019

Kronoparken blev inte som man tänkt sig Ett område som har växt fram sent i Karlstad är Kronoparken. Det var ett projekt som sjösattes i miljonprogrammets framfart, men när området skulle byggas kom Sverige in i en ny fas och synen på bostäder förändrades. – Området blev inte riktigt som man hade tänkt sig. Det var planerat att bli dubbelt så stort från början, säger Gerhard Gustafsson, professor emeritus vid Karlstads universitet. DÅ: Utsikt från Vattentornet på Kronoparken, mannen på taket är Lennart Warolin.

Tillsammans med Bengt Dahlgren, före detta planeringsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmland, har Gerhard Gustafsson skrivit en bok om området. Enligt dem började området att byggas i slutskedet av satsningen och det fick vissa effekter. – Kronoparken är Värmlands tydligaste exempel på hur rekordår, urbanisering och miljonprogram tog sig uttryck i samhällsplaneringen och bostadsbyggandet. Sedan kom den gröna vågen på 70-talet och småhusbyggnationen tog fart. Därför byggdes inte området så stort som man hade tänkt sig från början, säger Gerhard Gustafsson. Kronoparken är byggt på jungfrulig mark och det fanns i stort sett bara skog där tidigare. Det gjorde att man hade andra möjligheter att planera än man har idag när man ska bygga nytt. Förutom att området blev mindre fanns det ock-

så tankar om att bygga industrier runt området.

Uppdelad stadsdel – Från början fanns det mycket mer i området och man hade nära till polis, post och arbetsförmedlingen hade ett kontor där. Idag finns inte mycket av det kvar, säger Bengt Dahlgren. Kronoparken är en uppdelad stadsdel där delarna skiljer sig väsentligt åt vad gäller socioekonomisk struktur och situation. En uppdelning är också mellan universitetet och studenterna och resten av Kronoparken. – Något som vi märkte när vi gjorde våra intervjuer var att många som bor på Kronoparken vill ha samlingspunkter där man kan mötas. Universitetet borde ta vara på den kulturella mångfalden på Kronoparken, säger Bengt Dahlgren.

Kronoparken växer Området växer fortfarande och just nu bygger man

Passa på att boka in sommarens fasadmålning nu, så bjuder vi på kostnadsfri fönsterputsning till ett värde av 2000 kr. Ge ditt hus ett lyft i sommar, och dig själv rum för fler lediga dagar. Boka kostnadsfritt hembesök

010 -178 71 00 www.miljonaren.se

MÅLERI GOLV KAKEL & KLINKER FÖNSTERRENOVERING

till exempel 74 nya lägenheter på Kronoparken. Det är ett befintligt tvåvåningshus som får fyra nya våningar och restaurangen på bottenplaKampan jen g

t.o.m. 16/6 20 er 1 äll

Vi bjuder på fönsterputsning!

NU: Kommunen utreder just nu möjligheten att bygga fler lägenheter runt vattentornet.

9

KARLSTAD NU OCH DÅ.

FOTOGRAF. RUNE OHLÉN

net ska få en ny uteservering. Men det finns också fler förslag för området på att bygga fler studentlägenheter vid Univesitetstorget. Kommu-

Service

nen utreder också möjligheten att bygga fler lägenheter runt vattentornet. Man vill förtäta området med nya bostäder och att länka Frö-

Reparation

Elektronik

Servar, Reparerar, Besiktar, Avancerad felsökning, AC-service & Däckbyte Välkomna in till Linus & Marcus, din auktoriserade AD Bilverkstad! Drop in & Bokning: Vardagar 7-17 054-85 00 22 • vbt@adbilverkstad.se Stormgatan 13, Karlstad

FOTOGRAF. SARA STRAND

dingshöjd till Sommargatan med en ny gata, samt utveckla gång- och cykelstråken. SARA STRAND

NY T T AK TIVITETSHUS Ett helt nytt aktivitetshus för flera olika verksamheter ska byggas i Kronoparkens centrum. Det nya huset ska bli ett hus för fritid, kultur, lek och med lärandet i fokus. Huset ska rymma bland annat bibliotek, fritidsgård, samlingssal och musikstudio. Byggnationen startar i maj 2019 och huset beräknas stå klart i slutet av 2020.

Profile for KHaktuellt

Fastighetsmarknaden 2019 #2  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2019 #2  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...