Fastighetsmarknaden 2021 #1

Page 1

NR 1 2021 ÅRGÅNG 29

G R U P P F Ö R S Ä N D E L S E T I L L H U S H Å L L I D E J E , F O R S H A G A , H A M M A R Ö , K A R L S TA D , K I L • FA S T I G H E T S M A R K N A D E N . C O M

Ilanda från forntid till nutid s. 2

Byggboomen fortsätter 2021 s. 4

ÅRETS HÅLLBARA TRENDER

s. 9

– ditt besiktningsföretag

Bygg och Montage

Bygg Christian i Värmland AB

054-21 11 23

www.obmgruppen.se

www.grumshusplat.se | 0555-131 90

072-744 77 36 | byggchristian.se Östra Bårumsgatan 25, Vålberg

Kvällsvindsgatan 6 Karlstad 070-373 48 53 murningsarbeten@gmail.com


2

Fastighetsmarknaden #1 2021 ANSVARIG UTGIVARE Joachim Svärdh 070-735 68 01 EKONOMI Tomas Carlsson 054-18 77 18 SÄLJARE Elisabeth Hansson, Gudrun Ahlsén, Jonas Spångberg, Pär Forsberg REPORTRAR Anna Nordström, Erik Lundh LAYOUT/ANNONSPRODUKTION Lovisa Hallquist, Nikki van Riet DISTRIBUTION Svensk Direktreklam

TRYCK Pressgrannar UTGIVNING Södra Värmland TEL 054-18 77 18 vxl E-POST info@svenskmediakonsult.se HEMSIDA svenskmediakonsult.se POSTADRESS Fastighetsmarknaden, Ilanda Gård 120, 653 50 Karlstad Gilla oss på facebook Tidningen Fastighetsmarknaden produceras i samarbete med Svensk Mediakonsult AB. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.

Det blir bättre

D

å var det dags för årets första upplaga av Fastighetsmarknaden och början av året har sett ljus ut. Jag ser fram emot att kunna träffas normalt, utan att behöva tänka på distansen och antalet. Jag tror jag talar för alla, men om jag får bestämma så får gärna pandemin vara över exakt nu, eller i alla fall till sommaren. Förra året var en stor prövning för oss alla. Det har funnits en rädsla för oss själva, våra medmänniskor och för våra verksamheter. Stora omställningar har gjorts, många på kort varsel. Inte nog med pandemin, årets sista månader bestod också i största del av regn och gråväder. Efter ett år som det gångna med dess prövning känner jag hoppfullhet inombords. Året 2021 har inletts med vaccinering och vackert väder. Jag skyller min uteblivna träning på pandemin och svårbokade tider i padelhallen. Det blir heller inte många steg när kontoret flyttats hem och allt färre möten sker i fysisk form. Däremot vistas jag mycket mer utomhus. Jag och mina nära brukar i större omfattning umgås i det fria, inte ogärna träffas vi över grillat i naturen. Jag har insett mina begränsningar i skidspåren, till och med dammat av mina skridskor från min tidigt avslutade ishockeykarriär. Efter att åren gått till att ha blivit tvåsiffriga sedan jag gjorde senast nämnda aktivitet kan jag utan den minsta överdrift konstatera att jag var gladast på Värnen. Om man ska se positivt på tiden som varit så är något jag noterat med året 2020 med dess omställning är att det lett till en sprudlande kreativitet, både privat och på arbetsplatser. Överallt ser man samarbete, generositet och värme vilket definierar det bästa hos mänskligheten. Vi har nu fått lära oss att det inte duger att bara tänka på sig själv. Man får inte glömma att även utsläppen och luftföroreningarna har minskat när färre är ute och reser och allt fler jobbar hemifrån. För att nämna några av de positiva aspekterna, det vill säga. Samtidigt växer också nya skolor, idrottsanläggningar och helt nya bostadsområden upp under en rådande en byggboom – både i regionen och resten av landet. Jag tror därför på att vi tar oss ur pandemin som en mer nytänkande, uppfräschad och förhoppningsvis öppen nation. Allt vi behöver göra nu är hålla ut lite till – och visa omtanke.

Trevlig läsning! ERIK LUNDH Redaktör

MERA LÄSNING: Många trender inom kakel och klinkers

s.6

Peter Rung om omtanke i byggbranschen

s.8

Sätt personlig prägel på köket

s.10

Bilden på Ilanda industriområde visar flygfoto från 2015-16 och inne i cirkeln 1959-61.

Foto: Karlstad kommun

Från forntid till modernt industriområde En högstadieskola, en gård och ett växande industriområde är vad som idag syns i området Ilanda beläget en mil norr om Karlstad. Området har dock en lång historia av bebonad, då fornlämningar vittnar om det sannolikt varit ett centrum sedan bronsåldern eller järnåldern. GAMLA-NYA. I Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” går det att hitta ett flertal kulturhistoriska kvarlämningar runt området Ilanda. En gravsättning ligger belägen bortom Ilandas industriområde. Det är en stensättning, kategoriserad som en grav och daterad till järnåldern eller bronsåldern. En annan grav, och kanske det mest kända fornminnet är en av Värmlands få gravhögar. Ilanda hög ligger belägen vid östra sidan av riksväg 62 och är sannolikt från mitten eller senare delen av järnåldern. I mitten av högen finns en stor grop. – Den omnämns redan av N.G Djurklou på 1860-talet och är troligen spår efter rovgrävning. Det var vanligt att man ansåg att det kunde finnas skatter i högar som dessa. Det gör det i re-

gel inte. Gropen skulle också kunna vara spåren efter en inre konstruktion av trä som när den förmultnat gjort att det uppstått en grop, säger Hans Olsson, antikvarie Värmlands Museum. Det har inte gjorts några undersökningar om högen utav arkeologer. – Arkeologiska undersökningar sker vanligen av två anledningar. Forskning eller exploatering. Sedan 1666 har vi en lag som skyddar fornlämningar. Lagen har i och för sig ändrats en del sedan dess, men inte desto mindre är syftet med lagen att skydda och bevara fornlämningar. Lagen innebär på så sätt också att det skall finnas mycket goda skäl till att man skall undersöka den. När det gäller just gravhögar från yngre järnåldern, som detta är, finns redan re-

lativt god kunskap om sådana vad gäller ålder och innehåll. – Däremot vet jag att man på 1970-talet gjorde en mindre utgrävning söder om högen i ett försök att finna spår efter bortodlade gravhögar. Djurklou nämner nämligen att sådana skall ha funnits söder om den stora högen, på båda sidor om vägen. centrum Enligt Grava hembygdsförening ska historiker ha antagit, att högens läge – invid en nu sedan länge uttorkad älvfåra och därmed kommunikationsled – kan vittna om att ett lokalt centrum funnits där. – Vad gäller högens placering så ligger den nog rätt säkert där vid en bra kommunikationsplats. Den är ju byggd för att synas och är någon slags markering. Det skvallrar nog om att det funnits behov av att visa upp sig på ett eller annat vis, fortsätter Hans. Strax norrut från gravhögen finns också en stenskodd brunn cirka en meter i diameter. Platsen stämmer överens med en byggnad som kan synas på häradsekonomiska

kartan från 1883–95. Byggnaden är utsatt på kartan som en banvaktarstuga. namnet Namnet Ilanda syns först 1540, då som Yllaenda. Det var då en större gård som än i dag finns kvar, inte långt från gravhögen. ”Landa” är ett relativt vanligt som beteckning för landsträckning vid vattnet vilket enligt Grava hembygdsförening stämmer in med läget längst älvfåran men också vid sjön. Det inledande i:et skulle kunna innehålla en negativ antydan om beskaffenheten hos den omgivande terrängen som tidigare säkert varit mer sankmarksbetonad än idag. Kjell Johansson flyttade till Hynboholm, inte långt ifrån Ilanda år 1963. På den tiden bestod större delen av Ilanda av åkrar. – Något år senare öppnade ett potatisskaleri. Sedan har det byggts upp undan för undan, där det nu är ett industriområde, säger han. erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se


ANNONS

DET TA ÄR EN ANNONS

A N N ON S

BOSTADSRÄTTSMÄKLARE: Ellen Larsson, André Byström, Emmy Didriksson, Adam Varberg, Jonas Björk, Jonas Linsell och Amanda Arvidsson.

Kristin Bryntesson, Madelene Einer, Annakarin Revell, Carina Nordh och Ulrika Björklund på kontoret i Forshaga.

”Lokalkännedomen är oerhört stark” När man ska sälja sin bostad är det naturligt att vilja ha en erfaren mäklare som verkligen kan marknaden, har ett stort register över spekulanter och som är lättillgänglig. Allt det finner man på Fastighetsbyråns kontor i Forshaga. – Läget vi befinner oss i nu är att det är få objekt med mycket spekulanter. Så sitter du på ett objekt och funderar på att sälja är det bra tider för det, säger mäklare Annakarin Revell.

F

ör cirka två år sedan slog Fastighetsbyrån ihop sina två kontor i Forshaga och Kil till ett, samtidigt som de förstärkte med ytterligare en mäklare. På kontoret är de nu fyra mäklare samt en koordinator, Ulrika Björklund. Hon fick tidigare variera sina dagar mellan kontoren på orterna, vilket påverkade tillgängligheten. – Den största vinsten är att kontoret nu alltid kan

vara öppet. När jag tidigare var ensam märkte jag att många kunder blev besvikna över att det var stängt när jag var ute. Nu kan kunder alltid komma hit och få svar direkt, säger mäklare Carina Nordh. – Vi kan våra områden och det är vår styrka. Dessutom kan vi hjälpas åt, skulle en vara sjuk till exempel kan vi täcka upp för varandra. spetskompetenser

Tillsammans har de lång erfarenhet, både som fastighetsmäklare och på den lokala marknaden. – Egentligen har jag jobbat på marknaden i 25 år. Från början drev jag en egen mäklarbyrå, men var redan då i Kil och Forshaga. Sedan bytte jag till Fastighetsbyrån och har sedan dess varit i Forshaga, säger Carina. På kontoret är det de fyra mäklarna Carina Nordh, Madelene Einer, Annakarin Revell och Kristin Bryntesson, som just nu är föräldraledig. – Jag bor dessutom i Kil och Madelene bor i Forshaga, så lokalkännedomen är oerhört stark i båda orterna, säger Annakarin. Utöver att de är specialiserade på sina orter har de även utbildat sig i olika spetskompetenser; Carina

Förra året förmedlade vi mer än var tredje bostad i Kil och Forshaga och hjälpte cirka 100 familjer att hitta hem.

inom kommersiella fastigheter, Annakarin inom jord och skog och Madelene inom nyproduktion. flest marknadsandelar

Fördelen med att köpa hus både i Forshaga och Kil är flera, bland annat bra förbindelser och pendlingsmöjligheter samt närheten till naturen. – Framförallt prisnivån, det är bra mycket bättre priser här än i Karlstad även om det börjat gått upp lite även här. Man får mycket mer hus för pengarna, säger Carina. I Kil är prisnivån något högre, men då finns det också flera områden med nybyggnation. – Vi har också många bra skolor, bland annat Vikstaskolan som just nu byggs om, säger Annakarin. Tillsammans har de procentuellt flest marknadsandelar och även ett gediget register över spekulanter. Till det har de landets största mäklarbyrå i ryggen, med alla fördelar som hör där till. – Samarbetet med Swedbank är en självklar fördel. Det blir lite gräddfil in till banken. Det är inte många fastighetsbyråer som har ett så starkt samarbete som vi har.

Järnvägsgatan 30 C, Forshaga 0554-161 00 fastighetsbyran.com


4

Fastighetsmarknaden #1 2021

”Det är stort intresse för nybyggnation i Karlstad” Byggboomen i Karlstad väntas inte mattas av utan snarare tvärtom. Kommunen har just nu drygt 60 detaljplaner som de arbetar med som innefattar allt från skolor och idrottsanläggningar till nya bostadsområden. – Det är roligt att vara med i en tid när det händer mycket i Karlstad, och att det finns ekonomi för det också, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. BYGG. För 2020 var det drygt 1 400 bostäder som fick bygglov. Kommunens mål var i sin tur 550, vilket de definitivt nådde. Byggandet i Karlstad fortsätter hålla ett högt tempo. – För mig betyder det att Karlstad är attraktivt, både för företag att etablera sig här och även för människor som vill bo här, säger Erik

Nilsson (KD). Just nu har kommunen cirka 60 detaljplaner som de jobbar med på ett eller annat sätt. – Vi har legat på den här nivån de senaste åren. Sen kan det också gå fort i den här branschen. Bland detaljplanerna finner man stort som smått med allt från vägar och ga-

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Foto: Karlstads kommun

tor till villor och f lerbostadshus. – Det största vi har i Karlstad är nya Jakobsbergsområdet. Där byggs det cirka 300 nya bostäder i denna etapp. Det är en väldigt stor detaljplan för oss. bygger arenastad Ett annat stort projektet är Sundsta torg, där kommunen gav så sent som strax före jul bygglov för kommande etapp, varav en byggstart förmodligen kommer

ske inom kort. – Sedan är det mycket som fortsätter, bland annat gamla KF-området. Det kommer snart börja titta upp hus där. En stadsomvandling får man väl kalla det. Kommunen är just nu inne i en stor satsning för idrottsanläggningar, för cirka 500 miljoner kronor. Där byggs det bland annat anläggningen på Sannafältet samt förvandlingen av Tingvalla isstadion, som ska bli inomhusarena.

Detaljplanen för den nya stadsdelen Jakobsberg är kommunens nya bostäder. – Det är en ordentlig investering, men vi gör det för föreningslivet och alla barn och ungdomar. Många anläggningar har gjort sitt och har många år på nacken. Då bygger vi upp en arenastad, där arenorna också kan ha nytta av varandra. Även flera skolbyggen är på gång, bland annat på Stockfallet och på Orrholmen. stor efterfrågan Utöver alla detaljplaner har kommunen också beviljat

många bygglov till privatpersoner under det gånga året. Att det varit ett år som präglats av pandemi har inte stoppat byggandet, snarare tvärtom. – Istället slog vi all-timehigh när man ser till bygglov för bostäder och detaljplaner. Är det något som det byggs för lite av? – Jag tycker det byggs för lite villor och radhus där man kan få en liten gräsmatta och så, främst för barn-

da

Rå en äg

lsv 2

Redo för nya lokaler på Ilanda Industriområde? Vill du vara med och påverka utformningen av de nya kontors- och verkstadslokalerna på Ilanda Industriområde redan innan byggstart – kontakta oss! • Möjlighet finns att hyra del av eller köpa hela fastigheten • Planerad inflyttning hösten 2022 www.niwa.se Per-Erik: 070-600 89 00


5

Fastighetsmarknaden #1 2021

LÄS TIDNINGEN ONLINE

Lånelöfte?

fastighetsmarknaden.com

Designade möbler

största, där det i kommande etapp planeras för bland annat 300

Vi har fårskinnsöverdrag som passar till ex. Jetson, Sjuan Eva, Pernilla, m.m.

Illustration: Sweco

familjer. Där ligger problemet i att det är ont om mark, vilket är något som kommunen tittar på. – Vi måste få lite volym på det. Det syns på de villor som säljs att det är stor efterfrågan. I det stora hela byggs det dock mycket och det finns inga farhågor för kommunen att nå sitt mål med 600 nya bostäder per år. – Vi ser ingen avmattning. Det är stort intresse för ny-

byggnation i Karlstad kommun, säger Erik, och tillägger: – Det är roligt att vara med i en tid när det händer mycket i Karlstad, och att det finns ekonomi för det också.

Hej! Är du i behov av lånelöfte? Vi lämnar svar inom 24 timmar på din ansökan. Detta oavsett om ansökan kommer till kontoret eller Handelsbanken Direkt. Välkommen med ansökan! Vi syr och klär till privat och offentlig miljö!

anna nordström

handelsbanken.se/karlstad

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

! t e h ny

tapetserarverkstad.com 070-713 10 13 • 054-87 37 93

brukets egen

ostburgare

beställ direkt i mobilen

29:-

gustaf anders gata 13

Tingvallagatan 17, Karlstad 054-22 38 00


6

Fastighetsmarknaden #1 2021

Specialisten på ny- och omläggning av papptak!

Passa på att utnyttja ROT-avdraget! Kostnadsfri besiktning

2004-2021

054-53 36 00 • 0705-53 36 01 Johnny Olsson m personal • svealandstak.se

20 års garanti

info@byggdesign-ab.se

Många trender och stort utbud i keramik

Trots att man normalt inte byter kakel och klinkers så ofta finns det, precis som i all annan inredning, trender. Idag finns det dock stora valmöjligheter bland det trendiga och det mesta handlar om den personliga smaken. – Varje år kommer det något nytt och utbudet är så pass stort nu, säger Eva Johansson, Kakelbutiken.

KERAMIK. Även om man i regel byter kakel och klinker förhållandevis sällan finns det trender även i keramik. – På 80-talet skulle det vara mycket rosa och terrakotta. På 90-talet var det mycket pastellfärgat och mönstrat och på 2000-talet skulle det vara vitt och svart, säger Eva Johansson. stort utbud Som butikssäljare ser hon vad det finns för utbud och efterfrågan. Idag finns det stora valmöjligheter och det mesta handlar om den personli-

ga smaken, menar hon. – Varje år kommer det något nytt och utbudet är såpass stort nu. Den varma, mjuka och naturliga känslan i inredningsdetaljerna smittar av sig på kakel- och klinkertrenden. Inspirationen från naturen visas i både natur och material. – Idag är det mycket trä i inredningen. Kulörer som grått och beige är väldigt vanligt. Det vita verkar ju aldrig gå ur tiden, men nu upplever hon att många även vill ha mörkare. Det svarta är tillbaka, särskilt i badrummet.

Stora keramikplattor är vanligt. – De stora 60x60-plattorna är vanligast i badrum. Kanske runt 70 procent av de vi säljer är i den storleken. Även 30x60 är vanligt. Jag tror det är den lyxiga hotellkänslan man vill åt. De funkar även i

Vi utför asbestsanering, betonghåltagning och rivning

Tel. 0555-30000

VI UTFÖR SPRUTMÅLNING AV

VÄLKOMMEN TILL GRUMS HYRESBOSTÄDER AB

Grums Hyresbostäder AB | Åsgatan 7, Grums 0555-422 80 | grumshyresbostaderab.se

INNEDÖRRAR

MÖBLER

RING FÖR PRISUPPGIFT! VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

ÖPPET VI UTFÖR ÄVEN FRÄSNING AV LUCKOR OCH INNERDÖRRAR

Villa Linnéa

Hos oss kan du bo bra i trivsam miljö. Det är nära till naturen och det mesta av samhällsservice. Det är viktigt för oss att ha attraktiva och trygga bostadsområden. Därför lägger vi stor vikt vid att hitta rätt lägenhet till våra kunder. Välkommen att söka bland det som är ledigt just nu!

KÖKSINREDNING

129 m2, 4 rum och kök

Från

1 796 200, nyckelfärdigt inklusive grund.

Se våra andra husmodeller på Älvsbyhus.se eller kontakta oss om du har frågor, funderingar eller för att boka ett kostnadsfritt möte. Kontakta oss på steve.orebjork@alvsbyhus.se eller niclas.olsson@alvsbyhus.se


7

Fastighetsmarknaden #1 2021

Foto: Erik Lundh

små badrum. Badrummen är avskilt från resten av hemmet så här kan man ha lite frihet. Köket, till exempel, är däremot lite som en möbel i rummet så då måste man tänka på att det ska

stämma med resten av rummet. effekt Under den rådande pandemin har Eva märkt av en viss effekt på kunderna.

Eva Johansson, Kakelbutiken. – Det vi ser är att offerterna blir högre. Kanske för att man inte har spenderat pengarna på resor och annat. Sedan har vi också sett att många tar tag i sitt garage och källare, jag vet inte om det är en effekt på pan-

demin, men det är något som man annars kanske inte riktigt bryr sig om. Ska man byta kakel eller klinker bör man se till att det görs på rätt sätt. Bor man i bostadsrätt är det viktigt att frå-

ga sin förening om vilka regler som gäller. När det gäller våtrum rekommenderas det att vända sig till auktoriserade företag, som har behörighet och goda rekommendationer. Annars är det en del som man

kan göra själv, som montering av keramik i torra utrymmen.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

K VALITE T SFÖNS TER SEDAN 1946.

Vackra fönster designade för hållbarhet och trygghet Din leverantör av larm- & säkerhetsprodukter till privat & företag

Hej! Det är vi som är WermSec. Det lilla företaget med den stora kompetensen. Tillsammans har vi över 20 års erfarenhet och ett stort intresse av teknik och säkerhet. Vi utför allt inom larm, passagesystem, CCTV, Tele/Data samt intelligenta hus.

JOHAN LINDQVIST: 0706-21 33 50

DESIGN.

ENERGI.

T RYG G H E T.

Hantverksskicklighet i varje detalj

Lika bra för dig som för miljön

Förhöjd säkerhet som standard

TORBJÖRN ARVSÄTER: 0706-21 33 13 Info@wermsec.se • wermsec.se Bygg dina fönster på www.spfonster.se/produkter


8

Fastighetsmarknaden #1 2021

Vill införa omtanke i byggbranschen

Inom Byggbranschen har de länge erkänt problem med en machokultur som bland annat utmynnar i sexism, rasism, homofobi och onödigt risktagande. Eldsjälarna Nina och Peter Rung tyckte något saknades och skapade därför Byggkurage. – Vi vill att fler ska må bättre. Det är därför extra viktigt att vi jobbar med de här frågorna på de arbetsplatser där stereotyperna är cementerade, säger Peter. MACHOKULTUR. Peter Rung föddes i Munkfors. Där fick han in en fot i omsorgen där han jobbade med allt från metodutveckling och personlig assistans till att vara verksamhetschef och verksamhetsutvecklare. Direkt därifrån började jobb med värdegrundsfrågor kopplat till idrotten. – Så det är på den vägen jag blev mer intresserad av våldsförebyggande värdegrund inom idrott och mansdominerade yrken, med en nos på machokulturen med tankar om hur vi borde förändra den. Idag föreläser han, konsultar och workshopar i sitt eget företag som han driver med

sin fru Nina. Bland annat har de lagt fram policyn Huskurage som ska motverka våld i nära relation och som bostadsrättsföreningar och kommuner i hela landet har infört i deras verksamhet. Förutom det har de lokalt haft killmiddag och föreläst med Färjestads A-lag. – Det gifte sig väldigt bra eftersom Färjestad redan är ambassadörer för Region Värmlands ”En riktig man”-kampanj, som jag tycker är grym förövrigt. byggkurage För ett antal år sedan var Peter med på ett panelsamtal i Almedalen tillsammans med fackföreningen Byggnads. Samma år valde de att ha ett möte med dem för att hitta ett sätt att jobba tillsammans mot machokulturen på byggarbetsplatser. Senare höll han en föreläsning och workshop i Ulricehamn med företaget Erik Larsson Bygg som själva har jobbat med frågor kring machokulturen. – I samband med det nämnde jag Byggkurage och hur grymt det vore med någon som faktiskt jobbar i branschen var med och formulerade en policy. Det nappade de på så sedan 2018 har vi kommit upp med en hemsida med information som spridits. machokultur Byggbranschen är skapad av män som har format en kultur och jargong som är farlig.

LEDIGA LOKALER I KIL

Peter Rung, skapare av Byggkurage. Det förekommer bland annat sexism, homofobi och rasism som leder till mobbning och psykisk ohälsa. Kompetent arbetskraft undviker branschen på grund av det. – Det är något som byggnadsbranschen själva erkän-

Foto: Ewa Stackelberg

ner, tillskillnad från idrotten som generellt är väldigt måna om sitt rykte. Byggnadsbranschen har inte varit särskilt blyga om att prata om skiten som finns i rummet, det tycker jag är bra. Men det vi tyckte saknades

var att fylla rummet med omtanke. risktagande Det fanns bara information om vad som är dåligt och vilka konsekvenserna är. Peter och Nina ansåg att det bör

Våra medlems- och rabattbrev ger riktigt bra erbjudanden i coronatider Bli medlem Du också!

Håll ut och avstånd!! www.villaagarna.se/karlstad eller ring: 070 - 831 88 85

EnEn ännu tryggare och ännu tryggare och bättre husaffär! bättre husaffär! Anticimex Överlåtelsebesiktning hjälper digdig med din Anticimex Överlåtelsebesiktning hjälper med din husaffär – oavsett om du säljasälja eller köpa bostad. husaff är – oavsett omska du ska eller köpa bostad.

Årstidsvägen 13 Kontorslokaler från 12 m2 samt en lagerlokal på 348 m2

KIL.SE/HANTVERKSHUSET

Våra besiktningstekniker är alla certifierade. Som Våra besiktningstekniker är alla certifierade. Som enen av få aktörer i branschen tar vi ett treårigt ansvar av få aktörer i branschen tar vi ett treårigt ansvar jämfört branschpraxis är två jämfört med med branschpraxis somsom är två år.år. 075-245 10 00 eller besök Ring Ring 075-245 10 00 eller besök www.anticimex.se www.anticimex.se

läggas till andra värden i det. Idag dör också ungefär en person i månaden på grund av onödigt risktagande som ofta grundat sig i machokultur på byggarbetsplatser. – De avfärdar riskerna, följer inte säkerhetsrutiner, har inte på sig skyddsutrustningen och det är priset att betala. Därför vill vi att samtalet ska gå till att alla ska ta hand om varandra. Titta inte på när folk tar risker. Byt ut de här idéerna om att det är så PK att vara noggrann. Det handlar om omsorg och omtanke. Du får bli hur sur och irriterad som du vill men jag tycker inte du ska sätta dig i den här maskinen om du luktar öl eller om jag vet att du var full igår. Gå inte in i den där tunneln utan hjälp. Det krävs en attitydförändring. Byggkurages policy är gratis att ladda ner för alla. Nu vill de att den ska spridas och bli en nationell strategi. – Byggnads och En byggbransch för alla har anammat det och det är fantastiskt. Vi ser också fler och fler byggbolag, både små och större, som tar in Byggkurage på sina byggen. De sätter upp dokumenten och det är grymt, avslutar Peter.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

LÄS TIDNINGEN ONLINE fastighetsmarknaden.com


DRÖMBOENDE 9

Fastighetsmarknaden #1 2021

Bryt gärna av det gråa med vårens nya trender i färger som aprikos eller beige.

Åsa Örtlund och Jenny Enberg på EM Home i Karlstad.

Foto: Anna Nordström

U-svänga soffor försvinner för att ge plats åt raka, gärna med en udda fåtölj till.

Hållbarhet stort bland årets inredningstrender Mer natur och mer färg, även om något nedtonade, är det som vårens trender siar om. Det populära sammet får sällskap av det betydligt tunnare linnet och tittar man mot utemöblerna är det i aluminium de kommer. Men framförallt är det en personlig touch och hållbarhetstänk som nu präglar hemmen. INREDNING. Bland inredningsbutikerna har vårens första nyheter börjat trilla in, även om man väntar fler inom de kommande veckorna. Men det är tillräckligt för att kunna sia om vart trenderna lutar i år. Fastighetsmarknaden har pratat med EM Home i Karlstad för en trendkoll. – Trenden i år är mycket

natur och naturmaterial. Det gråa börjar fasas ut och det går mer åt det beigea och bruna hållet, gärna med inslag av accentfärger som gult och blått. Även grönt är alltid stort på våren. Men det är lite mer nedtonade färger, säger butiksansvarig Åsa Örtlund. – Det har varit mycket 70-tal länge men nu smyger sig 80-ta-

let in och vi börjar se färger som aprikos, säger delägare Jenny Enberg. bekväma möbler När det kommer till material har sammet dominerat ett tag. Den kommer inte försvinna helt, men får sällskap av det lite tunnare och skirare linnet. – Framförallt för kuddar och gardiner är det mycket linne som kommer, säger Åsa. För soffor börjar de stora u-formade försvinna för att ge plats åt de lite mer raka varianterna. – Nu är det mer stora och raka med någon fåtölj till. Gärna udda, då händer det någonting, säger Åsa.

Allt inom

slamsugning och högtrycksspolning Även spolning av köksavlopp.

Annerovägen 9, Deje • Tel 0552-310 77

När du vill äta riktigt gott

– De djupa sofforna är dock kvar. Det ska vara en skön soffa som man kan ligga framför tv:n i. Det ska vara bekväma möbler, säger Jenny. Till matborden börjar man se mindre av de vita borden medan de mer rökiga nyanserna börjar ta plats. Det är inte heller långt kvar till utesäsongen och många börjar redan nu se över sina uterum. – Uterum har blivit väldigt stort, likaså utemöblerna, säger Åsa. Bland utemöblerna kommer det mycket aluminium i år, till skillnad från de enstaka ifjol. Möblerna är dessutom större och svulstigare.

– Det har varit lite smått och minimalistiskt men nu får det svälla ut lite, säger Jenny. hållbarhetstänk Något som är stort är hållbarhetstänket. Bland trenderna är det därför lite mixat det nya med det gamla och man ser gärna att det är bra kvalitet och närproducerade saker. – Det känns som att vi värnar mer och mer om miljön. Det här med slit och släng är på väg bort. Hellre en lite dyrare sak som håller än flera som behöver att slängas, säger Jenny. Istället för att byta all inredning går det nu åt hållet att man bara byter ut några saker,

som till exempel kuddar eller gardiner, för en förändring. – Folk vågar ta in mer färg, det är kul, säger Åsa, och til�lägger: – Det går att behålla sitt gråa och ha det trendigt ändå. I det stora kan man säga att egentligen ingenting är fel utan att det är personligt som gäller nu. – Man kan ha det på sitt sätt, det måste inte vara helt lika, säger Jenny.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Bygghandeln med 30 års erfarenhet i branschen! Vi erbjuder hantverkshjälp, från produkt till montering. Tillverkar även väggkomponenter till småhus. MÅN-FRE: 7-17, LÖR: 9-13 Industrigatan 4, Grums 0555-722 28

STUBBFRÄSNING • TRÄDFÄLLNING

• TRÄDGÅRDSTJÄNST • UTHYRNING AV JORDFRÄS

Kungsgatan 12 • 054-15 99 66 • spicyhot.se

PETER JONASSON: 0702-72 15 56 • JONASSON.PETER@GMAIL.COM • PEÅS.SE


10 drömboende

Fastighetsmarknaden #1 2021

Dags att byta fönster? Kontakta oss för en kostnadsfri offert. UTNYTTJA ROT-AVDRAGET!

Vi vänder oss bla till privatpersoner och bostadsrättsföreningar Vi kommer hem till dig och mäter Dina nuvarande fönster, ger förslag på lämpliga fönsterval ur SP-Fönsters breda sortiment. Vår fönsterserie Balans är energimärkt. Vilket innebär en rejäl sänkning av dina värmeförluster!

Ring 054-53 30 93 eller 070-557 33 80 och prata fönster med oss!

Vi samarbetar med Det syns fortfarande mycket av de lite lantliga köken.

Foto: Anna Nordström

Nybyggnationer • Om- och tillbyggnader • Renoveringar

Vänd dig med förtroende till oss på Wermlandsflytt AB

Personligt touch samt mer färg syns nu i köken.

Även hos tillvalen börjar fler färger ta plats, som till exempel blandare i mässing.

Sätt personlig prägel på köket Vi ser fram emot att få hjälpa dig med din nästa flyttning. Med skräddarsydd lösning för just ditt hem eller företag, ombesörjer vi allt som du själv vill slippa; packning, uppackning, transport och städning. Allt utfört med största noggrannhet och omtanke. Det är vårt sätt att tacka för förtroendet.

Bohagsflytt – Kontorsflytt Piano/tunga lyft – Städning Magasinering

Wermlandsflytt AB Blekegatan 2, 652 21 Karlstad Tel 054-85 46 80 • Fax 054-85 46 81 Internet: www.wermlandsflytt.se E-post: epost@wermlandsflytt.se

Lantligt, färgrikt och med personlig touch är det som gäller i köken nu. Samtidigt vill man få ut mycket av köken där allt från lyxiga detaljer till smarta lösningar spelar in. – Ditt kök blir unikt för dig, säger Sebastian Tollin, butikschef M5 kökscenter i Karlstad.

komposit. – Det syns tydligt på efterfrågan. Det är inte mycket marmor längre. Sebastian har även under det gånga året märkt av att fler vill lyxa till köken lite med saker som bland annat en vinkyl.

KÖK. Under året som varit har många valt att renovera hemma där köket inte varit något undantag. Fastighetsmarknaden har pratat med Sebastian Tollin på M5 kökscenter för att få lite tips på vad som gäller för köket idag. – Det finns ett intresse för kök, att renovera och få iordning. Det jag får in mycket av är det lite lantliga, från runt 20–30-talet. Färgerna är lite jordiga, säger han. Framförallt är det mer färg i köken man nu ser, likaväl på luckor som på bänkskivor och detaljer. – Man vågar göra mer. Det är

många val Utöver att köket ska vara stilmässigt finns det också idag många smarta lösningar. En vanlig spis till exempel hör inte till det vanliga utan det är spishällar som gäller. – Många är också nyfikna på hällar med inbyggd fläkt. Det som är roligt med det är att man får mer frihet i sitt tänkande för kök när man inte behöver ha plats för en fläkt ovanför. Då kan man lika gärna ha hällen på en köksö. Vad är ditt bästa tips för den som går i kökstankar? – Det är att planera. Vad vill du med köket? Ta gärna kon-

inte bara ljusgrått och vitt som gäller. Det är kul med färg. lyxa till köket Kulörerna kommer i många tänkbara nyanser och färgsättningen är mer personlig. Bland exempelvis vaskar och blandare ser man utöver sedvanliga silver och krom även färger som mässing, koppar och svart. – Det är mer personligt. Folk tänker mer på vad de själva vill ha. Jag tycker att folk hittar sin egen stil mer nu. När det kommer till bänkskivor är det mycket som går i sten som granit eller kvarts-

takt med någon köksexpert eller en köksbutik. Du ska ha en budget, det är alltid bra att gå tillbaka till. Vi försöker alltid prata budget tidigt, då olika kök kan ha ett brett spektrum i vad de kostar. Sedan är det mycket att välja. Jag tycker man ska ta tid på sig, då blir man mer nöjd. Just hur många val man behöver göra när man planerar kök kan förvåna många. Men genom att ta sin tid får man också sitt drömkök precis som man vill ha det. – Inget kök är det andra likt, det är det som är så kul, avslutar Sebastian.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se


DRÖMBOENDE 11

Fastighetsmarknaden #1 2021

Forshaga satsar på fossilfritt i tanken

Kils ÅVC förvandlas

Forshaga kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser och har därför inom kommunorganisationen idag ett 30-tal elbilar. Då transporter är en av de stora utmaningarna ser man också behovet av andra fossilfria drivmedel för att accelerera arbetet och för att minimera riskerna. Genom en dialog mellan Forshaga kommun och OK Värmland har därmed en tankstation för fossilfri diesel, HVO 100, tagits i drift på OKQ8 i Forshaga. Detta som ett led i att få

Arbetet med att modernisera återvinningscentralen i Kil, som påbörjades i september, pågår nu för fullt och man är inne i tredje etappen, som beräknas vara klar i vår. Syftet med förvandlingen är att utöka området och avfallssorteringen. Totalt rör det sig om en yta 1 000 kvadratmeter som området för sortering kommer att utökas med, vilket möjliggör att fler typer av avfall kan sorteras. Samtidigt ska återvinningscentralen digitalise-

en snabbare övergång till en fossilfri fordonsflotta för såväl kommunens egna fordon som kommuninvånare och besökare som får möjligheten att minska sina utsläpp. HVO är ett förnybart bränsle som tillverkas av oljor, avfall och restprodukter. På molekylnivå är drivmedlet ”en tvilling” till traditionell diesel, vilket innebär att HVO har samma egenskaper som vanlig diesel men är mycket bättre för miljön, om den inte innehåller palmolja, vilket den här inte gör.

Janssons tapetserar & syservice AB

Hammarö fortsatt tryggast i Sverige Sveriges kommuner och regioner, SKR, har släppt sin årliga rapport över vilka kommuner som är de tryggaste att leva och bo i. Förra året fick Hammarö en förstaplacering vilket kommunen får även i år. – Det känns glädjande att vi fortsätter vara Sveriges

tryggaste kommun. Vi arbetar förebyggande och aktivt i många led för att lyfta trygghetsfrågor. Det finns ett stort engagemang både från kommunen och medborgare, säger Solweig Gard, ordförande i kommunstyrelsen i ett pressmeddelande.

DEALS

Öppettider: måndag-torsdag 8.00–16.30

fredag 8.00–13.00

Tapetserarverkstad på Tormestad i Karlstad. Omklädning av fåtöljer, soffor och stolar samt dynor till båt, husvagn och husbil. Byter skinn/galon på mc- och mopedsadlar.

ras i olika steg, bland annat med att införa ett passersystem och så småningom ska även en app finnas tillgänglig. I appen kan exempelvis miljöarbetaren rapportera in problem vid sophämtning samt att kunder kan få push-notiser om det är exempelvis fel sorterat avfall eller halt på vägarna. Man ska även kunna fylla i vilket avfall man ska slänga för att få information om i vilket ordning det kommer i på ÅVC, för att kunna lasta rätt inför sitt besök.

TA HAND OM INSIDAN

Jag byter även blixtlås, rutor och förstärker sömmar i båtkapell

janssontapetserare.com | Ewa Jansson 054-52 54 50, 0730-88 53 54 | Lantvärnsg 10, Kd

JUST NU! UPP TILL

FÖNSTER & FÖNSTERDÖRRAR

35%

Gör ett tryggt fönsterbyte med Sveriges största fönstertillverkare. Just nu upp till 35% rabatt.

KÖP BÄNKSKIVAN AV DIN LOKALA STENHUGGARE Varmt välkomna så berättar vi mer och lämnar en offert

RÅDALSVÄGEN 11, SKÅRE, KARLSTAD 054-53 40 70 ▪ BACKMANSSTEN.SE

Se fler kampanjer som gäller 25/2-22/3 på xlbygg.se eller välkomna till XL Bygg i Karlstad så berättar vi mer!

PROFFSENS HEMMAPLAN RATTG 1, KARLSTAD • 054-770 60 00 • BUTIK.XLBYGG.SE/KARLSTAD • VARD 7-18, LÖRD 10-15

VI TAR HAND OM DITT HUS OCH DIN TRÄDGÅRD! NYTTJA RUTAVDRAGET PÅ 50% ▪ Snöröjning och halkbekämpning ▪ Häckklippning & kantskärning ▪ Rensning & plantering i rabatter & övrig trädgård ▪ Beskärning av träd & buskar

▪ Justering av befintlig stensättning i trädgård ▪ Bortforsling av trädgårdsavfall ▪ Enklare utvändiga snickeri- & målningsarbeten RING OSS FÖR MER INFO: 072-019 51 10 eller 070-0911775


Välkommen in och se vår fina köksutställning Kök anpassade för svenska hem, allt från det trendigaste till det klassiska, vi har lösningen. Vi har extra öppet 27 och 28 februari kl. 10.00-15.00

mån-fre: 10-17 (även tidsbokning) Ramgatan 3, Karlstad/Våxnäs • 054-533 77 77 • mstkokscenter.se

VÄLKOMNA! /Sebastian Tollin


Karlstads mest centrala padelhall Sid 6

De bygger p-hus vid sjukhuset

Träbygge i Tullholmsviken

Sid 9

Sid 12

B I L AG A T I LL FAS T I G H E T S M A RK N A D E N # 1 • 2 0 21 • Å RG Å N G 2 9

Klickbar webbtidning: fastighetsmarknaden.com

Fanfaren fortsätter växa s. 8

g Få rotavdra ila b med vår mopå d verksta plats 070-387 44 78 sh-energiglas.se

Vi utför även: Måleri • Tapetsering • Smårenoveringar


14 14

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2021 Fastighetsmarknaden #1 2021 ANSVARIG UTGIVARE Joachim Svärdh 054-18 77 18 EKONOMI Tomas Carlsson 054-18 77 18 SÄLJARE Lena Grahn, Håkan Andersson, Elisabeth Hansson REPORTRAR Anna Nordström, Erik Lundh LAYOUT/ANNONSPRODUKTION Lovisa Hallquist, Claes Josefsson DISTRIBUTION Svensk Direktreklam

TRYCK Pressgrannar AB UTGIVNING Södra Värmland TEL 054-18 77 18 vxl E-POST info@svenskmediakonsult.se HEMSIDA svenskmediakonsult.se POSTADRESS Fastighetsmarknaden, Ilanda Gård 120, 653 50 Karlstad

Gilla oss på facebook.

Tidningen Fastighetsmarknaden produceras i samarbete med Svensk Mediakonsult AB. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.

KRÖNIKA

Hållbarhetsfrågan allt hetare

I

skuggan av pandemin växer hållbarhetsintresset sig allt större. Det är som att vi nu förstått att vi inte längre kan vänta och se vad som händer, istället är intresset, kraven och affärsmöjligheterna större än någonsin tidigare. Att länder kapprustar har hittills ofta förknippats med vapen och krig, numera handlar det om vem som gör flest gröna investeringar. På ett webbinarium som Fastighetsägarna arrangerade i januari ställdes frågan till deltagarna om man upplever ett ökat intresse från sina hyresgäster gällande solceller och laddstolpar. Hela 75% svarade ja. Att hyresgäster får ett ökat intresse innebär också en konkurrensfördel för de fastighetsföretag som genomför olika typer av gröna investeringar. Det blir en självklarhet att välja ett bostadsföretag där det finns bostäder med möjlighet att ladda sin elbil eller där elen till stor del är förnybar. För 85% av generation Y och Z, dvs de som är födda mellan 1980–2010, är hållbarhetsfrågan en mycket viktig fråga. De är också i mycket högre grad än andra villiga att välja bort företag som inte är hållbara eller som inte jobbar med hållbarhetsfrågan. Det finns redan nu en rad spännande nybyggnadsprojekt med hållbarhet i fokus. Men det finns givetvis plats för fler. Numera handlar det inte ”bara” om att bygga bra, om byggnadsmaterial, energiförbrukning och materialåtervinning utan också om klimatsmarta transporter, delningstjänster som bilpool, cykelpool eller delning av lokaler och verktyg. Så på samma sätt som fastighetsföretag vill vara en attraktiv part på bostadsmarknaden försöker man också hjälpa och i viss mån påverka sina hyresgäster att leva mer hållbart. Att inkludera hållbarhetsfrågor i nya projekt är något av en självklarhet, men den allra största utmaningen är kanske att jobba med hållbarhetsfrågor i befintligt bestånd. Majoriteten av alla bostäder finns ju redan, kanske med både tveksam energiförbrukning och utan häftiga delningstjänster. Men lösningar finns och också kreativa företag som vill hjälpa till. Inte minst ger det en ökad attraktivitet hos möjliga och befintliga hyresgäster ( inte minst de unga) men det ger också positiv respons hos banken som ofta har bättre lånevillkor för hållbara företag.

MARIA FRISK

FASTIGHETSÄGARNA

SMÅTT ELLER STORT, DIGITALT ELLER TRYCK. svenskmediakonsult.se

Karlstadbo på Kundkristallen-vinnande företag När fastighetsbranschens prestigefyllda pris ”Kundkristallen” som baseras på kundundersökningar av AktivBo, presenterades den 11 februari stod Lundbergs Fastigheter som en av vinnarna. Både med Högsta Serviceindex och Högsta Profil. Peter Lundgren från Karlstad har jobbat för Lundbergs Fastigheter sedan 1994 och han är sedan 2010 regionchef och utvecklingsansvarig för bolagets bostadssegment.

Foto: Pressbild

MÅNADENS PROFIL. Då får man väl säga grattis! – Tack så mycket! Att få pris för service är roligt eftersom det är en viktig del i bolaget. Vi brukar vara i topp-tre men nu var vi bäst i Sverige för tredje gången sedan 2013. Sen kammade vi ju även hem profil priset. Det var väldigt kul och visar vilka fantastiska medarbetare vi har i företaget. Hur hamnade du i din bransch? – Jag började 1991 på Katrineholms Husbyggen vilket var ett dotterbolag till Lundbergs. På den tiden gick det inte så bra för byggbranschen överlag. Företaget slogs ihop med Siab och i samband med det blev jag erbjuden att bli kvar på Lundbergs. Till en början jobbade jag mest med ombyggnationer och sedan har jag successivt gått över till fastighetsförvaltning. Vad har varit din största utmaning? – Ja du, jag skulle ju kunna säga pandemin som påverkat oss precis som samhället i övrigt men en annan utmaning var då det var många 40-talister som jobbade hos oss och sedan slutade, alla samtidigt. Då var det till att rekrytera. Vi är ett långsiktigt bolag och då är det även viktigt att personalen trivs och stannar kvar och bygger upp en kontinuitet för kunderna. Så det har nog varit den största utmaningen men samtidigt också den roligaste. Vi har lyckats att rekrytera medarbetare som trivs,

Peter Lindgren, regionchef väst och utvecklingsansvarig bostad på Lundbergs fastigheter. stannar kvar och utvecklas i sina roller hos oss. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? – Just det senaste året har en vanlig dag bestått av mycket digitala möten. Jag jobbar med operativa och löpande affärsfrågor inom regionen samt med utvecklingsfrågor. En vanlig dag börjar oftast utifrån en planerad agenda, men det dyker alltid upp saker som man inte planerat under dagen. Vad är roligast med ditt jobb? – Det är väldig variationsrikt. Det är allt från att leta nya affärer, bygga nya fastigheter till att jag har kontakt med våra hyresgäster i vardagen. Vi har mycket spännande på gång. Vi ligger väldigt

långt fram om man ser till fastighetsmarknaden totalt sett, vilket är väldigt stimulerande och roligt. Så, vad händer närmast för dig och företaget? – Väldigt mycket. Bland annat jobbar vi stenhårt med hållbarhet och vi har satt ett mål att vi ska vara klimatneutrala genom hela vår verksamhets värdekedja år 2030. Vår största utmaning är när vi bygger nya fastigheter. Där får vi se över och tänka nytt. Vi måste också jobba aktivt med att ställa krav på alla i branschen så att alla ställer om. Vart ser du dig själv om tio år? – Då börjar jag närma mig pension. Jag hoppas på att Lundbergs Fastigheter har

uppnått klimatmålen tills dess, att det tillkommit nya projekt och att vi fortsatt levererar en hög service till våra kunder. Att vi kommit en bra bit på vår digitaliseringsresa vilket bland annat kommer innebära att vi blir än mer tillgängliga för våra kunder. När du inte jobbar, vad gör du helst på fritiden? – Jag är ute en hel del i skog och natur och gillar att resa. Det har blivit mycket uteaktiviteter speciellt det senaste året under pandemin. Till exempel jagar jag och åker skidor.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se


15

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2021 Fastighetsmarknaden #1 2021

15

15

Svanenmärkta studentbostäder på Jakobsberg Ett falurött bostadshus med 46 nya studentlägenheter uppförs just nu på Jakobsberg i Karlstad. Hela fastigheten byggs enligt miljöce r tifie ringe n Svanen, där alla lägenheter byggs färdiga i fabrik innan de monteras på plats. Den 1 september är det planerat att stå färdigt för inflyttning.

är byggt i bra material. Vi vet att trä är ett hållbart material, säger Johan. – Alla material gås igenom. Det ska vara en bra bas att stå på för en giftfri miljö, säger Fredrik. Huset får också en god energiklass, som del i hållbarhetstänket. För bostäderna har K2A tecknat ett tioårigt hyresavtal med Region Värmland, som kommer att hyra samtliga 46 lägenheter. – Målsättningen är att det till den 1 september ska vara klart för inflytt, säger Fredrik.

Intill Mariebergshallen på Jakobsberg byggs de nya studentlägenheterna. I den nya stadsdelen Jakobsberg pågår just nu bygget av den första etappen för projektet Harklövern 1 med 46 studentbostäder. Projektet genomförs genom ett JV-bolag som ägs till 65 procent av K2A. Resterande 35 procent ägs av Wermland Invest och Martin Levin via bolag. – Karlstad har funnits på vår karta sedan vi startade, men det gäller att hitta rätt läge. Som i många stora studentstäder behövs det studentbostäder, säger Johan Knaust, vd K2A.

Merparten av lägenheterna är ettor, med några enstaka tvåor. Huset i sin tur kommer ha totalt fyra våningar där alla lägenheter förses med fransk balkong. För projektet har K2A har valt en lokal tillverkare, där byggföretaget Häggmarks och söner står för totalentreprenaden. hög standard Just nu pågår arbetet med grundläggning och snart drar arbetet med montering igång. – Det är färdiga väggelement som lyfts på plats, säger pro-

jektledare Fredrik Widerstedt. – Det stora arbetet görs på fabrik, lägenheterna kommer kompletta med kök och badrum. När de är på plats kopplar man bara på el och vatten, samt gör kompletteringsarbete, säger Johan. Lägenheterna är utformade för att tillgodose planlösningen på bästa sätt. Badrummen har kakel och klinkers samt golvvärme med plats för tvättmaskin. Köket får ordentlig spis med ugn och diskmaskin. – Jag skulle säga att det är väldigt hög standard för en studentlägenhet, säger Johan.

Energiborr i Sunne AB • Vatten & Värme • 070-3505834

vi utför måleriarbetet Tel 0565-431 00

#rentasverige

www.nilssonsmaleri.se

renta.se

VI BRYR OSS!

Vi har utfört VS-installationer, värmepumpsanläggning & tryckluftsinstallationer.

0570-727 090

– Det är som en vanlig lägenhet fast mer kompakt, säger Fredrik. giftfri miljö Fastigheten uppförs i trä med en faluröd träpanel och byggs

för att certifieras enligt Svanen, vilket K2A har som standard. – Man väljer mycket hållbart i vardagen. Vi kände att det behöver vara samma sak i val av boende. Man vill veta att det

Totalentreprenör

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se


16 16

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2021 Fastighetsmarknaden #1 2021

Johan Ahlström, Jesper Svärd och Emma Gauffin vid den nybyggda förskolan på Anneberg.

Foto: Gudrun Ahlsén

Till varje skepp kommer det finnas ett utesov på nedre plan samt en balkong på övre.

Snart flyttar de första barnen in på Anneberg Den nya förskolan på Anneberg börjar nu närma sig sitt färdigställande. Förskolan blir då den första av två att stå klar i Hammarös stora förskolesatsning, som ska tillgodose kommunens växande behov. Totalt kommer den nya förskolan rymma 180 barn fördelat på tolv avdelningar och i maj kommer de första barnen börja flytta in.

Bakgrunden till den nya förskolan är att Hammarö är en kommun som växer och att det då behövs fler förskoleplatser. – Det blir en förskola i två plan med tolv avdelningar och

plats för 180 elever, säger Jesper Svärd, produktionschef Byggdialog. De yngre barnen kommer ha sina avdelningar på nedre plan och de äldre på den övre. För

att ge känslan av det lilla i det stora byggs förskolan med tre flyglar, där varje kommer ha sin egen utemiljö. – Där kommer vi ha mer ren natur på gården. Tanken är att barnen ska utmanas mer i miljön och få mer närhet till naturen. Det är inte lekutrustning som är kodord utan mer kreativitet, säger Johan Ahlström, projektledare Hammarö kommun. strategisk Förskolan har man byggt efter standarden miljöbyggnad

silver och man har valt en klimatsmart fasad i Kebony-trä, som är både giftfritt och hälsosäkert, som ska smälta in bra men samtidigt inte kräva underhåll. Varje flygel kommer också få ett eget trapphus. – I och med att det är två våningar har vi yttre trapphus. På varje gavel har vi lagt ett ”ute-sov” där nere och en stor balkong där uppe. Den kommer vara väderskyddad och lite mittemellan ute och inne, säger Johan. Även matsalarna blir ett nytt koncept i förskolemiljö.

Det är två matsalar som är indelade i tre delar för att varje avdelning ska kunna äta i lugn och ro. Focus har lagts på att minska ljudnivån. – Vi har satt ljudabsorbenter på väggarna i matsalen och så blir det skärmväggar mellan avdelningsytorna, säger Jesper. Bygget sker som en strategiskt partnering då kommunen valde att kontraktera för flera skolor samtidigt, vilket visat sig praktiskt för båda parter då det medfört att de kunnat bygga mer effektivt och

gett synergieffekter genom hela projektet. – Annebergs förkola är bara den första. Mörmoskogens förskola blir nästan exakt likadan, fast med större produktionskök, säger Emma Gauffin, projektingenjör Byggdialog. slutbesiktning Det som återstår av bygget är i stort sett bara kompletteringsarbete. För utemiljön är det bland annat ett soprum som ska färdigställas samt en parkering och en bollplan.

Markentreprenad

Projektering Luftbehandling och Styr- och övervakning Projektering Vent och Installationssamordning

Vi projekterar Vi medverkar i Vi projekterar projekteringsledning, VVS-installationerna VVS-installationerna installationssamordning samt

Fjärrviksvägen 2A, Karlstad • 010-2510290

Vi har murat och putsat väggarna i storköket Vi utför fasadarbetet

Vi utför fasadarbetet

projekterar rörinstallationerna

054-15 65 45 054-15 65 45 Blockgatan 10, Karlstad Blockgatan 10, Karlstad www.vvsplan.se www.vvsplan.se

Lantvärnsgatan 9 • Karlstad • 054-85 02 50 Lantvärnsgatan 9 • Karlstad • 054-85 02 50

Vi har nöjet att leverera och montera markiserna

S O LS K Y D D S PA RT N E R Ve n d e l & D a l i n A B Göran: 0706-25 05 68

Markus: 0760-25 05 68

www.solskyddspartner.se

Pelletsgatan 3, Karlstad • 054-85 06 70, 070-565 70 90 • byggakustik.se


17

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2021 Fastighetsmarknaden #1 2021

17

17

Diskbänken är konstruerad för att både stora och små händer ska kunna tvättas.

Då man valt att bygga i så mycket trä som möjligt är även trappen helt i trä, istället för den vanliga betongen.

Den sista april är det dags för slutbesiktning av förskolan. – Då är det överlämning. Men det kan vara mindre saker som ska åtgärdas till exempel gräsmattan, säger Jesper. – Det första gänget som ska in är modulförskolan Vårstigen. De flyttar in i maj med

sina fem avdelningar, säger Johan. Resterande barn, som bland annat kommer från mindre villaförskolor, är planerade att flytta in senare, ej klart när. Då har man också hunnit färdigställa det sista efter avetableringen. – Jag tycker det har blivit

jättebra. Vi har fått mycket positivt från verksamheten och pedagogerna som ska jobba där.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Höj- och sänkbart skötbord för att minska belastningen för personalen.

Värmlands Elsystem www.varmlandselsystem.se Karlstad • Kristinehamn

E L / T E L E KO N S U LT

Vi utför ventilationsarbeten

VI UTFÖR MÅLERIARBETET Telefon: 054-17 36 60

Din expert på fukt i byggnader Sågverksgatan 32, Karlstad | 020-235 235 | www.polygongroup.se

Vi utför VS-installationerna vid Helhetskoncept Annebergs förskola. inom

Assemblin VS ventilation och luftbehandling Karlstad 010 -Assemblin 475 24 20Ventilation AB | Karlstad 010 - 472 60 00


18 18

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2021 Fastighetsmarknaden #1 2021

Här står snart Karlstads mest centrala padelhall.

De bygger Karlstads mest centrala padelhall Löfberg fastigheter har länge jobbat med idén om att bygga en padelhall. För cirka ett år sedan förvärvade de Coop Värmlands gamla lokaler på Bryggudden i Karlstad och nu är arbetet igång. – Det är en sport med extrem frammarsch. Vi är väldigt glada över att kunna komma igång med det här nu, säger Tomas Rhöse, vd Löfberg fastigheter.

Ett stort antal padelhallar planeras att byggas inom en närtid i Karlstad. Några som har kommit i gång med bygget är Löfberg fastigheter.

– Både de befintliga anläggningarna och de som planeras ligger och kommer att ligga lite i utkanten så vi ville med denna erbjuda padel lite mer cen-

tralt. Nu kommer de som bor och jobbar centralt kunna ta del av närheten på ett annat sätt, säger Tomas Rhöse. Det var ungefär ett år sedan som Löfberg fastigheter förvärvade lokaler på andra sidan kanalen från Nöjesfabriken. Lokalerna hade tidigare används av Coop Värmland som lagerlokal och mekanisk verkstad. – Det finns mycket regler bland annat kring bullernivåer och i och med att det är så nära tågrälsen är det inte

mycket man kan göra på den här tomten, så på det sättet är ju en padelhall ett jättebra alternativ, även i den aspekten. bygger Totalentreprenör är Consto som började riva den befintliga byggnaden under hösten. Under november-december började de med schaktning och pålning. Vecka sju började de resa stommen. – Det är en stålstomme. Sedan ska det bli paroc-element och TRP profiltak, säger Simon De Bourgh, plats-

chef Consto. Padelhallen kommer ha en bottenvåning på 1 700 kvadratmeter vilket, förutom sociala ytor, café och omklädningsrum med bastu, innebär fem dubbelbanor. Längst upp blir det en entresol med teknikrum. De som ska ha hand om anläggningen är PDL Group som idag är ledande inom svensk padel med deras 29 anläggningar. – Vi har haft ögonen på Karlstad ett tag, och Bryggudden är verkligen ett suveränt läge

för padel. Vi är superglada att vår anläggning blir Karlstads första centrala padelcenter, säger Henrik Söderberg, vd på PDL Group, i ett pressmeddelande. Verksamheten är tänkt att öppna i september.

TOTALENTREPRENÖR

054-224 44 00 • constoab.se

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se


19

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2021 Fastighetsmarknaden #1 2021

Simon De Bourgh och Tomas Rhöse vid bygget.

19

19

Foto: Erik Lundh

Skiss för arenabygget.

Foto: Mondo arkitekter

Utför håltagning, sågning, slipning, bilning i betong samt rivning av stora som små byggnader Bryngelsrud 314, 660 52, Edsvalla • 070-813 50 50 • www.bmjbetong.se

När bra inomhusluft är viktig! www.flaktteknik.se

054-85 06 30 • Pelletsgatan 7 • 652 21 Karlstad

Din mark- och anläggningsentreprenör i Värmland

Kontakt: Niklas Engström | Tfn: 072-202 02 23 E-post: niklas.k.engstrom@svevia.se Markarbeten Ledningsarbeten

Grundläggning

VA

Asfaltsytor

Svevia_Annons_Varmland_122x88.indd 1

2020-10-05 15:00


20 20

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2021 Fastighetsmarknaden #1 2021

Tredje etappen på Fanfaren tar form Byggnad tre av de fem planerade håller på att resas på Fanfaren-området. En ny gymnasieskola ska flytta in i de tre första våningarna och diskussioner förs även om ytterligare en skolverksamhet på plan fyra.

Fanfaren är ett stort kontorskomplex med fem olika byggnader. Sammantaget handlar det om nya ytor på ungefär 55 000 kvadratmeter. Arbetet är Wermlandsbyggs största hittills. – Det är jättekul och har snurrat på bra. Vi behöver inte avetablera någonting. Sedan arbetar vi på flera hus samtidigt och då kan man hjälpa varandra om det passar. Det blir väldigt flexibelt, säger Mårgan Nilsson, Wermlandsbygg.

håller på att resas ska Karlstad globala gymnasium flytta in i våning 1–3. En till skolverksamhet planeras att flytta in på våning fyra. Det översta planet, våning fem, är tänkt att innehålla kontor och där blir det även en stor takterrass. Totalt blir huset runt 4 700 kvadratmeter stort och började byggas sent i höstas. Totalentreprenör är Wermlandsbygg och byggherre är Eskilstunabaserade företaget Maxfastigheter.

hyresgäster Hittills är en byggnad klara. I hus ett är det cirka 60 procent som är uthyrt, resterande ska hyresgästanpassas så fort det blir uthyrt. På bottenplan finns gym, restauranger och en livsmedelsbutik. De är i fem och sex våningar. I den tredje byggnaden som

smidigt – Vi bygger utfackningsväggar i tält på området, det är väldigt smidigt. Det är lite värme i tälten så det är bara och mata på där inne, fortsätter Mårgan. Hus tre kommer att likna det första huset. – Precis som hus ett kommer det vara skivor i fasaden

Mårgan Nilsson, projektledare på bygget på Fanfaren. som går från vitt till svart. De har testat lite olika stomleverantörer på de tidigare husen. Det har varit Kynningsrud och Sprängbetong. I det tredje huset har de istället valt Connector. De håller på att resa en stålstomme

med betongbjälklag. När Fastighetsmarknaden besökte dem i början av februari hade de gjutit klart plan två och påbörjat stommen till plan tre. I slutet av mars ska det vara tätt och lämnas över till Wermlands-

bygg. Till höstterminen ska huset vara klart då skolverksamheten ska kunna dra igång. Då är tanken att även påbörja de sista etapperna däribland ett höghus som kommer bland annat inne-

T O TALENT REPRENÖR

Sveagatan 148, Grums | 0555-124 05 | grumsror.se | info@grumsror.se

När bra inomhusluft är viktig! www.flaktteknik.se

hålla ett hotell. Samtliga hus värms upp med fjärrvärme.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se


21

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2021 Fastighetsmarknaden #1 2021

Daniel Lind, Alexandra Sterner, Mikael Jardeby och Frida Wigenstam vid bygget intill CSK.

21

21

Det nya parkeringshuset kommer resultera i bortåt 300 nya parkeringsplatser.

Nytt parkeringshus till sjukhuset Behovet av fler parkeringsplatser vid Centralsjukhuset i Karlstad har funnit länge. Nu är man äntligen igång med bygget av ett nytt parkeringshus som ske ge runt 300 nya platser. – Det är viktigt att patienter och personal inte behöver åka runt och leta efter platser och riskera att missa sin besökstid, säger Mikael Jardeby, projektchef Byggdialog. Antalet parkeringsplatser idag är runt 1 400, vilka är för både besökare och personal. – Parkeringssituationen har varit ansträngd länge, både för personal och besökare. Vi behövde 200 platser, nu bygger vi 400, säger Frida Wigenstam, projektledare Region Värmland. Då det är ont om ytor för ytterligare platser har man valt

att istället bygga på höjden. Det tillskapas cirka 400 nya platser med det kommer även försvinna ca 80 befintliga platser i kommande byggprojekt. Det som är speciellt med parkeringshuset är att det är mobilt. – Man ska kunna flytta det om man vill i framtiden eller om man vill sälja det om man inte behöver det längre, så ska

det gå att plocka ner. Totalt blir byggnaden i fyra våningar plus markplan med hiss samt två trapphus. – Det är såklart handikappanpassat. Det ska vara självklart på sjukhus tycker jag. Ena trapphuset är helt anpassat. Det andra ligger bort från entrén och är mest till som utrymningsväg, säger Alexandra Sterner, projektledare Byggdialog. extra våning Som huvudentreprenör för projektet står Byggdialog, som har ingått i en strategisk partnering med Region Värmland, ett samarbete som pågått sedan september 2018. Bland annat har ambulansstationen i Råda producerats. Efter se-

mestern 2020 drog de igång med arbetet, som innefattande en del sprängning. – Vi har kört grävning och markarbeten hela hösten, säger Alexandra. Stommen kommer i prefabricerade betongelement i form av pelare, balk och så kallade tt-kassetter som de placerar på den platsgjutna grunden. – Nu är det stomarbetet vi håller på med. Det kommer vi göra fram till vecka 11–12. Sedan blir det fasadarbete och kompletteringsarbete, säger Daniel Lind, platschef Byggdialog. Tidsmässigt ligger de med i planering, trots att de la till en extra våning mot vad de tänkt från början.

– Vi hade planerat för att kunna bygga på en våning i framtiden, men nu uppstod behovet tidigare än planerat, då flera stora projekt är på gång inne på CSK-området, säger Frida. stor bilbana Hela parkeringshuset kommer ha en öppen planlösning utan tak och väggar. Fasaden kommer dock kläs med sträckmetall i cortenstål i rostbrunt, som ska matcha den befintliga byggnaden. Trapphusen i sin tur blir i tegel. Gestaltningen av parkeringshuset har gjorts med hänsyn till sjukhuset och seminariet, men fasaden kommer även att kompletteras

med ett konstverk. – Det kommer att vara ett stort konstverk på huset, en stor bilbana, säger Frida. Verket utförs av konstnären Michael Johansson och kommer täcka runt två tredjedelar av fasaden Rosenborgsgatan och hela sidan mot huvudentrén. – Jag tycker att det är kul att man även satsar på utsidan. Det kommer bli snyggt, säger Alexandra. Framåt semestern beräknas parkeringshuset stå klart. När det officiellt öppnar är ännu inte beslutat.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

Totalentreprenör

TOTALENTREPRENÖR - MARK

www.byggdialog.se

054-53 40 80 • niwa.se

Värmlands Elsystem www.varmlandselsystem.se Karlstad • Kristinehamn

#rentasverige

VI BRYR OSS!

renta.se

E L / T E L E KO N S U LT


22 22

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2021 Fastighetsmarknaden #1 2021

Byggnaden på Tullholmsviken med arbetstiteln Vänersnipan 3 växer.

Foto: Peab

Bygget med 132 nya lägenheter igång Peab har en lång historia på Kanikenäsbanken. Nu fortskrider arbetet med de 132 nya lägenheter som växer fram längs Packhusallén för KBABs räkning. Byggnaden med arbetsnamnet Vänersnipan 3 ska stå klart under sista kvartalet år 2022. Ifjol skrev Fastighetsmarknaden om att Peab och Karlstad bostads AB, KBAB, skulle inleda deras största gemensamma bygge någonsin. Det är en byggnad på cirka 900 kvadratmeter på Kanikenäsbanken i Karlstad. När tidningen når Peab och KBAB

igen i början av februari håller de på med första bjälklaget innan andra våningen. – Alla byggen har vintern som störningsmoment och det har varit lite stökigt de senaste veckorna med att få bort is och snö. Men det har gått bra. Vi har följt tidsplan och det

flyter på, säger Magnus Isaksson, Peab. I första våningen blandas det platsgjutna med prefabricerat. – Sedan ändras struktur på våning två där det blir lägenheter och då är det mer och mer prefab. kontor I bottenplan är tanken att KBAB ska flytta in när det blir klart. Just nu sker därför ett pågående internt arbete med att utforma och planera hur

hesselius.se

man vill ha det. – Det har vi kommit ganska långt med hittills. Vi har förslag på utformning som vi ska ta ställning till. Men internt ska vi ha en del medarbetardialoger framöver om hur vi kommer använda våra kontor som kommer att sätta den sista touchen i kontoret, säger Carl-Johan Brandin från KBAB. lägenheter Det 132 hyreslägenheter som kommer släppas i två etapper

med några månaders mellanrum. Då kommer det finnas lägenheter med 1–4 rum och kök. – Än är det lite smådetaljer som ska komma på plats men det kommer bli Marbodal-kök i samtliga lägenheter. När huset står klart kommer de boende erbjudas parkeringsplatser i det parkeringshus som byggts tidigare. Vi börjar trappa upp vår marknadsföring här framöver om och då hoppas vi på att få upp ett intresse för lä-

genheterna. Byggnaden ska stå klar i slutet av 2022. – Det har varit ett bra och öppet samarbete. Vi har många digitala möten och där vi stämmer av. Känns riktigt bra det är kul att jobba ihop, avslutar Carl-Johan.

erik lundh

070-422 89 16 erik@svenskmediakonsult.se

Projektering VS & Installationssamordning

070-870 56 61 • Karlstad mattias@vht.nu www.vht.nu Karlstad • 010-788 60 00 • ebabkonsult.se

Vi bevakar när Värmland Växer. Hammarö 054-52 52 00 || Arvika Arvika |0570145 00 | klimatvvs.se Hammarö klimatvvs.se


23

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2021 Fastighetsmarknaden #1 2021

Bygget ska stå klart slutet av 2022.

23

23

Foto: Klara arkitekter

KO R PR A LV 6 , A RV I K A • 070 - 5 6 8 4 2 1 3 • d i n t a k l a g g a r e . s e

Husbyggargatan 2, Karlstad | 075- 241 10 00 | beijerbygg.se

VI UTFÖR LUFTBEHANDLINGSANLÄGGNINGEN Kulinggatan 3, Karlstad 054-21 53 43 energiochfastighet.se

Vi utför VS installationer

Karlstad • 054-85 10 80 • preconal.se


24 24

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2021 Fastighetsmarknaden #1 2021

Små hyresrätter byggs i Tullholmsviken Ett sex våningar högt hyreshus med framförallt små lägenheter uppförs nu i Tullholmsviken. Fastigheten förproduceras i fabrik och byggs i trä, för att hålla nere klimatpåverkan. Lägenheterna i sin tur byggs för att vara prisvärda hyresrätter som folk ska ha råd att bo i. I kvarteret Kanoten i Tullholmsviken pågår just nu bygget av 36 nya hyreslägenheter. Det är stockholmsföretaget Kamelia Samhällsfastigheter som står bakom projektet, med tanken att bygga små och prisvärda hyresrätter. – Det finns ett behov av små hyresrätter för den ordinarie hyresmarknaden. Det känns bra i magen att göra något som folk faktiskt har råd att bo i. Vi har fått beviljat investeringsstöd, vilket också är ett sätt att hålla nere hyrorna, säger Alex-

andre Retourné, projektchef Kamelia Samhällsfastigheter. I fastigheten kommer det att vara främst ettor och tvåor, med någon enstaka trea fördelat på sex våningar. bygga med lego För projektet är det två totalentreprenörer. För markarbetet och plattan är det Sten och Väg, som drog igång med sin del i höstas. För själva byggandet står Moelven Byggmodul, som förproducerar huset i fabrik.

Tobias Rydberg, Moelven.

I Tullholmsviken ska det nya bostadshuset i trä uppföras.

– Vi ställer på ett hus under våren. Produktionsstarten är vecka 8 i vår fabrik. Sedan ställs modulerna på plats i mars i vecka 11–12, säger Tobias Rydberg, projektchef Moelven Byggmodul. Då allt kommer i färdiga moduler, beräknar de ha huset uppe och taktätt på bara två veckor. – Vi bygger med färdiga ytskikt och lyfter på taket direkt.

Sedan följer kompletteringsarbeten med bland annat fasaden, som blir en panelfasad av thermofuru. Hela huset består av en stomme i trä. – Det är som ett traditionellt träbygge, fast vi bygger i fabrik. Sen är det som att bygga med Lego. inflytt efter sommaren Att bygga i fabrik innebär att man bygger vädertätt. Att man

valde trä är på grund av hållbarhetsperspektiv. – Vi själva har ett miljöengagemang och tycker det är viktigt att göra hållbara val, säger Alexandre. Då huset byggs på en liten tomt har det fått anpassat sig därefter och blir tio meter brett, 32 meter långt och cirka 20 meter högt. – Det kommer vara loftgångar med ett litet förråd utanför lägenhetsdörren, säger Tobias.

Alla lägenheter kommer dessutom ha balkong alternativt uteplats. Inuti kommer lägenheterna förses med bland annat kakel och klinker samt kombimaskin i badrummet. – Det är nästan bostadsrättsstandard med hög nivå på inredningen, säger Alexandre. Tanken är att de första hyresgästerna ska kunna flytta in efter sommaren varpå Kamelia beräknar gå ut med information om hur man söker lägenheterna nu i mars. – Det är ett intressant läge i Tullholmsviken. Jag tror att med den utvecklingen som sker kommer det att bli kalasbra.

anna nordström

070-530 65 60 anna@svenskmediakonsult.se

BYGGHERRE Cederhusen

Vi bygger Kanoten. Också. Alltid trä. Alltid flexibelt, klimatsmart och snyggt. Läs mer om Moelven Byggmodul på moelven.se/byggmodul

Besök gärna vår webbsida på www.welandaluminium.se

När bra inomhusluft är viktig! www.flaktteknik.se

#rentasverige

VI BRYR OSS!

renta.se