{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

SANERING 7

Fastighetsmarknaden #1 2019

”Vi hittar lika mycket asbest nu som då” Asbest är en mineral som har använts mycket i olika byggprocesser. Det är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel lungcancer. – Det är framförallt personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbest, säger Hugo Bolands Eklund på Arbetsmiljötema, som har arbetat med asbestprovtagning sedan starten 1977.

KIL. Asbest kan vara död-

ligt. Därför måste man sanera innan man börjar renovera. När man sågar, borrar, slipar eller på annat sätt bearbetar eller river ner material som innehåller asbest, frigörs det farliga dammet. Fibrerna är väldigt lätta och tunna och svävar i luften under lång tid. Det är viktigt att känna till om ett material innehåller asbest och en provtagning är oftast nödvändig för att få ett säkert

svar. Om man är det minsta osäker ska man ta ett prov. – Som Byggarbetsmiljöansvarig har fastighetsägaren alltid ett ansvar att ta reda på om det är asbest i byggnaden eller inte. Det måste de göra för att skydda de byggnadsarbetare som ska jobba i kåken. Om de inte gör det och arbetsmiljöverket kommer på dem åker de på en massa sanktioner och avgifter, berättar Hugo Bolands Eklund.

Vad är asbest? »» Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest). Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Asbest har hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, som innebär att det tål höga temperaturer, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet, som innebär att det har hög tålighet mot kemikalier. »» Användning av asbest totalförbjöds 1982. Efter det hanteras asbest i stort sett endast i samband med till exempel rivningsarbeten. Hanteringen är starkt reglerad av Arbetsmiljöverket. KÄLLA: ARBETSMILJÖVERKET.

Analysmikroskop med polariserat ljus.

Om materialet innehåller asbest krävs det tillstånd från Arbetsmiljöverket, speciella skyddsåtgärder, skyddsutrustning och utbildning för att få sanera. Finns det mycket asbest kvar eller börjar det minska nu? – Jag har jobbat med provtagning och utbildning kring asbest sedan larmet kom 1976. Då tänkte vi att det här skulle vara över om ett par år, men vi hittar lika myck-

FOTO: HUGO BOLANDS EKLUND

et asbest idag som vi gjorde då. Det är nästa värre till och med idag. En anledning till att det kommer in fler prover idag tror han kan bero på att folk är mer medvetna om asbest. – Nu renoveras dessutom de här miljonprogramshuset som byggdes på 60-talet. I dem är det hur mycket asbest som helst.

SARA STRAND

Söker du kontor på Gräsdalen? Vi erbjuder mycket fina kontorslokaler med komfortkyla på 660 kvm som kan delas upp i två lokaler. Mycket gott om parkeringsplatser! Ring 070-514 23 04 • WT Fastighets KB

DET SKA KÄNNAS TRYGGT ATT KOMMA HEM Vid årsskiftet 2020/2021 står Orrholmens nya landmärke färdigt. Det kommer att ha 45 bostadsrätter i olika storlekar, från tvåor till rymliga fyror, alla med hög standard. Stadsnära, tryggt och med utsikt över Mariebergsviken. Hitta ditt hem och anmäl intresse på orrholmsstrand.se Kontakta AnnaCarin Öst för mer information: E-post: annacarin.ost@fastighetsbyran.se Telefon: 070-235 87 57

SÄKERHET, LÅS OCH SOLSKYDD UNDER SAMMA TAK

054-67 06 90 sakerhetsteknik.com

Öppet vardagar 07:30-16:30 054-21 01 35 • alassmeden.se

Öppet mån-tor 11-17, fre 11-16 054-85 33 03 • karlstad-solskydd.se

Välkommen till vår gemensamma lokal på Lägatan 9, Örsholmen, Karlstad

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...