__MAIN_TEXT__

Page 6

6 SANERING

Fastighetsmarknaden #1 2019

Viktigt att sanera på rätt sätt Asbest har använts mycket i olika byggprocesser men är förbjuden i Sverige sedan 1982. Om man exponeras för mycket är det dödligt, därför är det viktigt att sanera på rätt sätt. – Killarna lär sig oftast var asbesten finns och var de ska ta sina prover. Dem skickar de sedan vidare till analys och är det asbest i går vi in och sanerar, berättar Pär Bredsberg, platschef på Skadeteknik i Karlstad.

SANERING. Innan en sanering görs skickas prover till ett labb för analys. Är provsvaret positivt rapporterar saneringsfirman in det till Arbetsmiljöverket. – Sedan avskärmar vi området som ska saneras. När området har plastats in och alla ventiler har täppts för, byggs en sluss utanför. Där klär hantverkarna sedan på sig sina skyddskläder. Då tejpar vi för kanten mellan handskarna och overallen för att inga partiklar ska komma innanför kläderna. Sedan andas de genom en mask med luft från en kompressor, berättar Pär Bredsberg. Efter en sanering är det

noga att allt dammsugs och torkas av. Sist av allt ska luftrenare ventilera utrymmet. Avfallet ska också plastas in ordentligt och lämnas i en container som är märkt med farligt avfall.

Farliga partiklar Idag finns asbest i ungefär 4 500 kartlagda kända produkter. Det är vanligast i mattor, fixmassa till kakelplattor, eternitskivor och i rörisolering. – Det finns så mycket asbest kvar att vi kommer att få riva i 100 år till ungefär, berättar Håkan Moberg på Skadeteknik. Asbest är inte farligt när det sitter fast på väggen eller är

ANNONS

”Det finns så mycket asbest kvar att vi kommer att få riva i 100 år till ungefär”, berättar Per Bredsberg och Håkan MoFOTO: SARA STRAND berg på Skadeteknik.

inuti material så länge man inte stör det. Det är när man river väggar eller golv med asbest som dammet rörs upp, och det är det som är farligt. – Gör man inte rätt när man sanerar sprider sig asbesten. Gör man fel när man sanerar kan det vara farligt för tredje part, som grannar eller andra som jobbar i samma byggnad.

Utrustningen som används är dyr och det kostar mycket pengar att skicka sina anställda på hälsokontroller, men det är nödvändigt. – Det är väldigt dålig reklam för oss om någon blir sjuk, menar Pär Bredsberg.

Då och nu När larmet kom 1976 gjordes många saneringar, idag

gör man på ett annat sätt. – Då rev man ut asbesten på en gång medan man idag väntar tills det är dags att göra en renovering. Jag tycker egentligen att vi tar bort mindre nu än då, säger Håkan Moberg. Däremot märker de att gemeneman är mer insatt idag och vet hur farligt det är med asbest.

DETTA ÄR EN ANNONS

RENOVERA BOSTAD? Bostadsbyggandet ökar men också renoveringen av befintliga kan risker i arbetet förebyggas. fastigheter för att täcka behovet. Men hur vet man då att den SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete är en självklar och naturlig del av renoverade bostaden man flyttar in i är schysst? Alltid när man gör ingrepp i befintliga byggnader så behöver man tänka över vad det är man ska göra. • Vilka risker finns det? • Vad har man använt för byggnadssätt? • Vilka material har man använt? • Behövs sanering? Byggnadsarbetare som huvudsakligen arbetar med rivnings- eller saneringsar-

bete kan utsättas för bland annat mikrobiologiska eller kemiska arbetsmiljörisker. Dessa frågor får man svar på bäst genom att använda sig av de fastställda rutiner och dokument som t.ex. Arbetsmiljöverket tillhandahåller. Ingen ska behöva utsättas för ohälsa i arbetet, varken fysiskt eller psykiskt. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

verksamheten när man bygger nytt eller renoverar. Där ger arbetstagarens delaktighet i arbetet också bra förutsättningar till ett framgångsrikt genomförande av åtgärderna. Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framförallt effektivare verksamhet och friskare anställda - och du kan flytta in i en bostad där du och din familj kan känna er säkra.

– De hör av sig till oss och frågar om asbestsanering. Men det som är lite dumt är att privatpersoner får sanera sina egna hus själva, fast de inte vet hur de ska göra.

SARA STRAND sara@svenskmediakonsult.se ANNONS

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Advertisement