__MAIN_TEXT__

Page 4

4 SANERING

Fastighetsmarknaden #1 2019

”Det har faktiskt hänt att fastighetsägaren inte har tagit något prov, sedan har det visat sig att det var asbest i fastigheten”, säger Peter Svalling.

FOTO: ARBETSMILJÖVERKET

Kunskapen om asbest har försvunnit

Fackförbunden stöter på en del frågor om asbest från sina medlemmar, det tar dem på stort allvar. – Ett stort problem är att kunskapen om asbest har försvunnit, säger Peter Svalling, regionalt Skyddsombud vid Elektrikerförbundet.

VÄRMLAND.

Fackförbunden jobbar med att upplysa sina medlemmar om farorna med asbest. De har bland annat kurser för skyddsom-

buden på arbetsplatser. – Ett stort problem just nu är att de som kan mycket om asbest har gått i pension. Det gör att de flesta inte kan det

här längre. Det finns asbest i nästan alla fastigheter som byggdes mellan 1950–1977, säger Peter Svalling.

Ta prover I Sverige totalförbjöds asbest 1982, men man tror att 400 000 ton finns kvar i gamla byggnader och konstruktioner runtom i landet. Det är viktigt att arbetstagarna vet att byggherren eller fastighetsägaren

RENT VATTEN? Har du problem med järn, mangan och lukt i ditt hushållsvatten?

LUFTNING OCH OXIDERING Tryckluft

Detta järn- & manganfilter behandlar vattnet med en beprövad, effektiv, ekonomisk och miljövänlig metod. Med Oxydizer behövs ingen extra syresättning av vattnet, vilket förenklar installation och underhåll! Passar både till hydropress och hydrofor.

ska ta asbestprover innan de börjar renovera och riva ner materialet som innehåller asbest. För det är då som de farliga asbestfibrerna frigörs. – Vi har fått frågor från medlemmarna om vad de ska göra och hur de ska gå till väga om de misstänker att det finns asbest. De ska gå därifrån. På en gång. Det har hänt ett par gånger faktiskt att fastighetsägaren

inte har tagit något prov, sedan har det visat sig att det var asbest i fastigheten.

River utan kunskap Ett annat problem är att det finns en del all-serviceföretag som sköter allt från rivning till färdiga badrum, utan att veta hur de ska ta hand om asbest. – De river utan att ha någon utbildning. Asbest är ju farliga grejer.

För säkra asbestoch miljöanalyser

Forskning visar att mellan 100 och 130 svenskar dör varje år i mesoteliom - lungcancer, som är den största asbestrelaterade sjukdomen. – Det luriga är att det kan ta upp till 30 år innan du får några symptom.

SARA STRAND sara@svenskmediakonsult.se

Håkan Andersson 054-18 77 18, 073-033 51 00 hakan@ svenskmediakonsult.se

MATERIALTEKNIK MILJÖTEKNIK UTBILDNING

Tel 031-65 64 70

safecontrol.se

ANNONSBOKNING

Webbshop:safecontrol.nu

Ocab Sanering i Värmland byter namn till Probaco Sanering. Vi har Jour!

Karlstad 054-19 09 29 Jour 0703-71 99 74

Kristinehamn 0550-188 85 www.probaco.se

Sanering, Avfuktning, Radon, Asbest/PCB, Byggnadsmiljö

Vi utför asbestsanering, betonghåltagning och rivning

Birm

®

Grus

15.600:-

Tel. 0555-30000

exkl. moms

Rengöring av fasader, klotter, tvätthallar, soprum, mattor m.m. Per: 070-97 68 481 Emil: 070-966 13 70

Gräsdalsgatan 10, Karlstad Kontor 054-56 11 00 info@vvab.se • www.vvab.se

Bert Nyström 070-515 16 72 specialrengoringar.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Advertisement