{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 32

FOTO: ARKIV / ANNA NORDSTRÖM

Köpa eller sälja mark till drömhuset Har du hittat en plats med fantastisk utsikt som du vill bygga drömhuset på men vet inte vem som äger marken? Eller vill du sälja en del av din egen mark? Då ska du ta kontakt med lantmäteriet. – Ägaren hittar man i fastighetsregistret där det står vem som är lagfaren ägare. Kommunens kontaktcenter eller Statliga lantmäteriets kund-

center kan hjälpa till att ta fram information vem som äger en fastighet, berättar Anders Sjöstedt förrättningslantmätare vid Lantmäterimyndigheten i Karlstad. Är markägaren villig att sälja en bit mark och man kommer överens kan man upprätta ett köpekontrakt. Man behöver också kolla upp med kommunens bygglovsavdelning så att det är okej att bygga på platsen, man behöver därför ett förhandsbesked el-

ler ett bygglov. Därefter kan man lämna in en ansökan om avstyckning till Lantmäterimyndigheten i Karlstad. I Hammarö kommun vänder man sig till statliga lantmäteriet.

Avstyckning och Bygglov I ansökan om lantmäteriförrättning kan man önska hur den nya fastigheten ska utformas, men lantmäterimyndigheten kan ha synpunkter på storleken och utform-

ningen eftersom den behöver vara juridiskt lämplig för det fastigheten ska användas till. – Ska man göra en avstyckning utanför detaljplanerat område för en ny bostad kräver vi i Karlstad ett förhandsbesked eller bygglov. Den som ska bygga nära vatten inom strandskydd måste även ha strandskyddsdispens, säger Anders Sjöstedt. För att kunna göra en avstyckning inom detaljplan måste den nya fastigheten

gå att bilda i enlighet med planen.

Fastighetens gräns En fastighetsgräns är en skiljelinje mellan fastigheter. Var gränsen går bestäms vid någon typ av lantmäteriförrättning. Vid en avstyckning innebär det att man avskiljer en bit mark och bildar en ny fastighet. – Om man ska ta reda på var fastighetsgränsen går ska man alltid använda ursprungshand-

lingar, till exempel en förrättningskarta. Digitalt material från registerkartan har ingen rättsverkan men kan användas som ett stöd för att leta efter gränsen. Det är markeringen på marken som juridiskt gäller i första hand. – Om man inte själv kan hitta var gränsen går kan man ta hjälp av Lantmäterimyndigheten, säger Anders Sjöstedt.

SARA STRAND

BETONG ÄR HÅLLBART!

THOMAS ® MILJÖSTOMME

BJÄLKLAG

VÄGGAR

BJÄLKLAG

BALKONGER

BJÄLKLAG

BJÄLKLAG

GARAGE VÄGGAR I GARAGE GRUNDPLATTA PÅLSKALLE

Ett unikt byggsystem för platsgjutna stommar med 30 % lägre CO2-avtryck. Helhetslösning för betongstommen från en leverantör. Flera egenutvecklade, innovativa produkter och lösningar ingår. Minskar CO2-avtrycket med 30 % jämfört med en konventionell betongstomme. Bättre och tryggare arbetsmiljö.

Specialisterna på betong Thomas Betong AB | Tel: 0104 50 58 70 | jonas.kilman@thomasbetong.se | thomasbetong.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...