__MAIN_TEXT__

Page 3

D E T TA Ä R E N A N N O N S

Fastighetsmarknaden A N N O N S #1 2019

A N N ON S

3

Forshaga och Kil har blivit sambo

På Järnvägsgatan i Forshaga hittar man Fastighetsbyråns lokala kontor. Men sedan årsskiftet har även mäklarna från grannkommunen Kil flyttat in. – Vi gjorde det för att effektivisera verksamheten och för att kunna ge bättre service till våra kunder, det är viktigt för oss att vara tillgängliga. Nu har vi blivit sambos. Även mäklare behöver flytta ibland, säger fastighetsmäklare Kristin Bryntesson och skrattar.

Kristin Bryntesson, Carina Nordh, Annakarin Revell, Sandra Svensson och Ulrika Björklund har nu flyttat ihop på kontoret i Forshaga.

Fastighetsbyrån har efter årsskiftet slagit ihop sina

pendla emellan. Nu har de stärkt upp med ytterli-

popularitet och vi ser stora fördelar med att ha lokala

två kontor i Forshaga och i Kil. Detta för att öka

gare en mäklare plus att mäklarassistenten Ulrika

experter. Med ett större kontor kan vi bättre hjälpa

servicen och flexibiliteten gentemot kunderna.

numer enbart har ett kontor - och därmed kan

kunderna på båda orterna. Det handlar ju om att

garantera öppettiderna.

hjälpa folk förverkliga sina drömmar, säger Thobias.

– När man har ett kontor som är större har man mer möjligheter. Man skapar större tillgänglighet och blir starkare, säger Thobias Green, kontorschef. Det blev kontoret i Kil som flyttade in till kontoret Forshaga. Och att ha basen på annan ort har inte

– Nu har vi ett kontor som alltid är bemannat. Det är stora fördelar för oss som anställda, men

SAMMA ADRESS

framförallt för våra kunder som vi nu kan ge bättre

I Forshaga har de kunnat behålla samma adress, trots

service, säger Kristin.

att de har utökat sin styrka. – Det är samma adress men man har slagit ut en

visat sig vara några problem, vare sig för Fastighets-

STÖRRE GÄNG

vägg för att få större. Det är jättefina lokaler och det

– Det är verkligen grannkommunen. Det tar

De är två mäklare som framförallt är specialiserade

har blivit jättebra. Det ligger väldigt centralt och bra

bara tio minuter från Storgatan i Kil till kontoret i

mot Kil och två mot Forshaga. Men att de nu sitter

i Forshaga, säger Kristin.

Forshaga. Jag ser bara fördelar. Många kunder och

på samma kontor gör att de kan hjälpa varandra

spekulanter dras till båda kommunerna, och då

över kommungränserna. De är alla pålästa på båda

kan vi tillsammans ge ett bättre perspektiv och vi

orterna, vilket skapar en extra tillgänglighet mot

kan samarbeta bättre över gränserna, säger Kristin

kunderna.

byråns mäklare eller för kunderna.

Kontoret är dessutom anpassat så att alla kan ta sig in med allt från rullstol till barnvagn. – Vi vill vara en mötesplats för alla.

– Det känns jättebra. Det är roligt att vi är ett större

Bryntesson.

gäng. Nu kan vi verkligen ge bättre service och vara

ALLTID BEMANNAT

mer tillgängliga i både Kil och Forshaga, säger Kristin.

Tidigare har de varit sammanlagt tre mäklare på de två orterna samt en mäklarassistent som har fått

– Med fler mäklare kan man tillgodose fler behov. Både Forshaga och Kil är kommuner som växer i

Välkommen till Fastighetsbyrån i Forshaga Din lokala mäklare i Forshaga

Din lokala mäklare i Kil

Sandra Svensson

Carina Nordh

Ulrika Björklund

Annakarin Revell

Kristin Bryntesson

Fastighetsmäklare Tel: 0554-27 59 51 Mobil: 072-239 84 45

Fastighetsmäklare Tel: 054-87 40 10 Mobil: 070-265 40 10

Mäklarassistent Tel: 054-87 40 10 Mobil: 072-747 40 10

Fastighetsmäklare Tel: 0554-161 00 Mobil: 070-589 52 40

Fastighetsmäklare Tel: 0554-27 59 52 Mobil: 072-453 22 90

Järnvägsgatan 30 C, Forshaga 0554-161 00 • fastighetsbyran.com

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Advertisement