__MAIN_TEXT__

Page 18

18 EKONOMI

Fastighetsmarknaden #1 2019

FASTIGHETSMARKNADEN FRÅGAR BANKERNA Hur ser prognosen ut, bör man binda räntan för bolånet eller ska man fortsätta med den rörliga?

Anders Paulsson, Swedbank, bankchef – Frågan om bunden eller rörlig ränta är en vanlig fråga till banken i dag och vi utgår alltid från varje kunds individuella situation när vi ger våra råd. Generellt kan vi dock se att riksbanken tydligt signalerat att styrräntan kan höjas med 0,25 % under året och ytterligare höjningar året efter. För räntemarknaden innebär det att räntorna kommer stiga gradvis även om höjningen till stor del redan är inprisat. De långa räntorna förväntas stiga mer än de korta vilket innebär att vi om 2 år även bör se en betydligt högre nivå på de bundna räntorna. Huruvida kunden ska binda beror dock till stor del på hur stora marginaler och risktolerans kunden har. Har kunden stor marginal kan det finnas en idé att fortsatt ligga rörligt med en del av lånet, men också passa på att buffertspara. Har kunden istället små marginaler idag är det bättre att binda lån på längre tid, på så vis vet kunden sin månadskostnad. För att skapa ytterligare trygghet kring sin boendekostnad kan det vara ett bra läge se över om man behöver någon form av inkomstförstärkning exempelvis en arbetslöshetsförsäkring eller sjukförsäkring.

Fredrik Ekenberg, Handelsbanken, kontorschef – Vår prognos pekar på att boräntorna rör sig långsamt uppåt från en historiskt låg nivå. De flesta har idag rörliga boräntor. För att minska sin ränterisk framåt kan man välja att dela upp sitt bolån med olika räntebindningstider.

Håkan Eliasson, SEB, kontorschef – Över tid gäller det att som bolånetagare agera klokt och långsiktigt så att privatekonomin är stabil även om och när förutsättningarna ändras. 2019 kommer inte bli ett undantag, det som alla andra år kommer fyllas med händelser som påverkar oss oavsett hur vi själva agerar. Skall jag drista mig till att räkna upp de viktigaste händelserna att hålla koll på under året så skulle de vara, regelverksförändringar, räntebeslut, prisutveckling och politiska överenskommelser. Samtliga dessa punkter är av sådan vikt och påverkansfaktorn kan vara enorm för just Din privatekonomi. Slutsatsen av detta blir att det är hög tid att se till att man inte har ”alla ägg i samma korg” dvs man bör nu börja tänka i termer av riskspridning och se till att man har en blandning av löptider på sina bolån.

Anna Lundin, Landshypotek Bank, distriktschef – Vi har levt med låga räntor en längre tid, men nu har de börjat stiga och kommer troligen att stiga ytterligare framöver. Väldigt lite talar dock för en snabb och kraftig ökning. Det talar för att det även fortsättningsvis är fördelaktigt med en rörlig ränta. Samtidigt vill många banker knyta till sig kunder för en längre tid och i den konkurrensen så finns många som erbjuder goda räntevillkor för bundna räntor. Så vill man som kund nyttja den situationen kan det vara klokt att åtminstone binda en del av lånet.

Vill du ställa en fråga till bankerna? Skicka den då till: anna@svenskmediakonsult.se

NYA L AGAR SOM PÅVERK AR SK AT T OCH FOLKBOKFÖRING Den 1 januari i år trädde vissa förändringar inom beskattnings- och folkbokföringsområdet i kraft. • Några av förändringar rör inkomstbeskattningen, bland annat ett utökat jobbskatteavdrag. Nuvarande nivåer i jobbskatte-

avdraget höjs för dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år och som har arbetsinkomster som överstiger 0,91 prisbasbelopp per år. • Sedan höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt. För dem som vid beskattningsårets ingång inte fyllt

65 år blir brytpunkten 504 400 kronor (42 000 kronor per månad) istället för 487 600 kronor (40 600 kronor per månad) för 2019. • För pensionärer sänks skatten. Grundavdragsbeloppet för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år justeras. Detta

innebär att grundavdraget höjs för dem som har en fastställd förvärvsinkomst på mellan cirka 55 000 kronor och 1 177 000 kronor per år, och minskas för dem med förvärvsinkomster som överstiger cirka 1 182 000 kronor per år.

Det kommer även bli nya regler för bland annat företagssektorn, ny skatt på spel, arbetsgivardeklaration på individnivå och ändrade momsregler för vouchrar. Det har även blivit ändrade momsregler för telekommunikationstjänster, ra-

dio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster samt att radio- och tv-avgiften nu ersätts med en public service-avgift som ska betalas via skatten

Lokal uthyres Drottninggatan 27 plan 1 650 kvm som kan anpassas efter hyresgästens behov samt egen terass. Kontakt: Carl Jerenius 070-9216678, carl.jerenius@lundbergs.se

KÄLLA: SKATTEVERKET

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Advertisement