__MAIN_TEXT__

Page 1

NR 1 2019 ÅRGÅNG 27

G R U PPFÖ R SÄN D E L S E TI LL H U S HÅLL I D E J E , FO R S HAG A , HAM MAR Ö, K AR L S TAD, KI L , M O LKO M | FAS TI G H E T S MAR KNAD E N .C O M

Mer kunskap om asbest behövs s. 4-7

Martina bevarar gamla möbler s. 8

Kakel till både kök och bad s. 12

Ombonat med naturmaterial och färg i köket s. 10

Foto: ABKARLHEDIN.SE

Miljöinventering av fastigheter

– ditt besiktningsföretag Bygg och Montage

054-21 11 23

www.obmgruppen.se

www.grumshusplat.se | 0555-131 90

Bygg Christian i Värmland AB

072-744 77 36 | byggchristian.se Östra Bårumsgatan 25, Vålberg

054-518 518 | miljotjansten.nu


2

Fastighetsmarknaden #1 2019 ANSVARIG UTGIVARE Joachim Svärdh 070-735 68 01 EKONOMI Tomas Carlsson 054-18 77 18 SÄLJARE Lena Grahn, Håkan Andersson, Hans Nilsson REPORTRAR Sara Strand, Anna Nordström LAYOUT/ANNONSPRODUKTION Caroline Asplund Felicia Olausson, Claes Josefsson DISTRIBUTION Svensk Direktreklam TRYCK Pressgrannar UTGIVNING Södra Värmland

TEL 054-18 77 18 vxl E-POST info@svenskmediakonsult.se HEMSIDA svenskmediakonsult.se POSTADRESS Fastighetsmarknaden, Ilanda Gård 120, 653 50 Karlstad Gilla oss på facebook

Tidningen Fastighetsmarknaden produceras i samarbete med Svensk Mediakonsult AB. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.

Karlstad då och nu

Välkommen

Älvkullegymnasiet byggs 1959.

FOTO: NILS MÖLLER/VÄRMLANDS MUSEUM

FOTO: PIXABAY.COM

Gammalt, nytt och elefanter M

itt intresse för heminredning har jag fått av mamma. Vi hade aldrig samma smak men ändå gillade vi ofta samma saker. Idag har det gått ungefär en månad sedan hon dog och nu har jag flera av hennes saker runt om i mitt hem. Saker som hon har valt ut med omsorg. Hon hade en ganska lekfull stil och en av de första sakerna jag packade ner var en osthyvel med vikingahjälm och ansikte. När man hyvlar osten blir ostskivan som en lång gul tunga. Jag tänker så klart på henne när jag använder den och hennes glada sätt. Men jag ångrar att jag inte tog hem den zebrarandiga kniven. Snart kommer en ny och varmare årstid och det blir dags att byta gardiner igen. Fönster var något som mamma var väldigt bra på. Nu har jag ingen att ringa och fråga om råd längre men i år kommer jag att hänga upp hennes gardiner med elefanter på. Det passar fint till den stora vita elefanten i porslin som jag har satt i vardagsrummet, kom jag ihåg att ta med kudden med elefanterna på? För om det är något som får mig att tänka på mamma så är det elefanter. Jag vet inte vad det är med dem men hon gillade dessa majestätiska djur. Så häromdagen när jag av en slump hamnade på Indiskas hemsida, det händer då och då, hittade jag ett jättegulligt kryddset för salt och peppar som var två små elefanter i svart och vitt. Då kunde jag inte låta bli utan blev tvungen att köpa dem. För de påminner mig om henne. Det ska ju vara personligt i hemmet nu!

Trevlig läsning! SARA STRAND Redaktör MERA LÄSNING: Hemma hos åttabarnsmamman

s. 11

Snart står nya kartongmaskinen färdig i Grums Bankerna svarar i ny ekonomienkät

s. 14

s. 18

Just nu pågår byggnationen av nya Sundsta gymnasiet som ska vara klart inför läsåret 2021–2022

FOTO: FELICIA OLAUSSON

Sundsta blommade upp sent Vi går längs våra gator och traskar bland samma hus dag ut och dag in, utan att tänka på att det såg annorlunda ut en gång i tiden. Ett område som har utvecklats sent i Karlstad är Sundsta. – Långt in på 1900-talet var Sundsta en ödslig plats, men det fanns en hundkyrkogård där, säger Jon Räftegård, Karlstads kommuns arkivchef.

SUNDSTA. Sundsta ingick

i det område som staden fick av hertig Karl redan vid stadsgrundandet 1584. Jag har nu själv kollat i privilegiebrevet och vågar påstå det. Jag gör samma tolkning som Nygren i sina böcker, och vet inte hur Ronge kom fram till något annat. –herrgården byggdes, vilket också framgår av ”Sundsta i årtal”, först framåt mitten av 1800-talet, området var då mycket större än vad det är idag, säger Jon Räftegård. Intill herrgården , som uppfödes på södra delen av Sundsta omkring 1840, ska det ha funnits en vattenfabrik, som enligt karlstad.se hette Jernvattnet och var ett väl ansett och exporterat hälsovatten. Det ska även ha funnits en laxkonserveringsfa-

brik fram till och med år 1939. – Sundsta blommade upp ganska sent. Långt in på 1900-talet var det fortfarande lantligt och glesbebyggt innan de första villorna började byggas där. På gamla kartor kan jag se att delar av Sundsta var uppdelat i ägolotter, som förmodligen användes som koloniträdgårdar eller dylikt.

Sundsta växer På en karta från 1923 finns det byggnader på de avstyckade jordlotterna och vid det gamla badhuset fanns det en badinrättning. – På 30-talet gjordes en stadsplan över området och med den tillkom gatunamnen. Vid mitten av trettiotalet stod Tingvallabron färdig. Tidigare hade Sundstabor-

na fått åka båt eller använda den Östra bron på sin väg till centrum. På 1960-talet var stadsdelen i princip fullt utbyggd.

Gymnasiet och torget I september 2017 började man bygga nya Sundstagymnasiet. Det kommer att bli en av Sveriges största gymnasieskolor när den står klar inför läsåret 2021– 2022. Totalt omfattar nybyggnationen cirka 21 300 kvadratmeter. Ett annat stort projekt är Sundsta torg som ska växa med 250 nya bostäder. På en plats som tidigare mest bestått av en vägkorsning vill kommunen utforma platsen som ett torg omringat av handel och bostäder. Men detaljplanen för området har överklagats och har ännu inte vunnit laga kraft. – Med andra ord inväntar vi nu mark- och miljödomstolens beslut innan vi kan gå vidare med projektet och det händer därför inte så mycket just nu, säger Jenny Karlsson, projektledare Vid teknik och fastighetsförvaltningen i Karlstad. SARA STRAND

Sundsta i årtal 1700-talets slut: Östra bron står färdig att användas 1840-talet: Sundsta herrgård uppfördes, då var det ett värdshus 1860-talet: Sundsta gård uppfördes 1868: Värdshusrörelsen på herrgården upphör och bröderna Dahlgren övertar gården 1910-tal: Gles villabebyggelse tillkommer 1930: Stadsplan över Sundsta med gatunamn 1935: Tingvallabron står klar 1940-tal: Guldkusten, längs Klarälvens strand, bebyggs 1960-tal: Området är i princip helt utbyggt med skolor och kyrka kring Sundsta tjärn


D E T TA Ä R E N A N N O N S

Fastighetsmarknaden A N N O N S #1 2019

A N N ON S

3

Forshaga och Kil har blivit sambo

På Järnvägsgatan i Forshaga hittar man Fastighetsbyråns lokala kontor. Men sedan årsskiftet har även mäklarna från grannkommunen Kil flyttat in. – Vi gjorde det för att effektivisera verksamheten och för att kunna ge bättre service till våra kunder, det är viktigt för oss att vara tillgängliga. Nu har vi blivit sambos. Även mäklare behöver flytta ibland, säger fastighetsmäklare Kristin Bryntesson och skrattar.

Kristin Bryntesson, Carina Nordh, Annakarin Revell, Sandra Svensson och Ulrika Björklund har nu flyttat ihop på kontoret i Forshaga.

Fastighetsbyrån har efter årsskiftet slagit ihop sina

pendla emellan. Nu har de stärkt upp med ytterli-

popularitet och vi ser stora fördelar med att ha lokala

två kontor i Forshaga och i Kil. Detta för att öka

gare en mäklare plus att mäklarassistenten Ulrika

experter. Med ett större kontor kan vi bättre hjälpa

servicen och flexibiliteten gentemot kunderna.

numer enbart har ett kontor - och därmed kan

kunderna på båda orterna. Det handlar ju om att

garantera öppettiderna.

hjälpa folk förverkliga sina drömmar, säger Thobias.

– När man har ett kontor som är större har man mer möjligheter. Man skapar större tillgänglighet och blir starkare, säger Thobias Green, kontorschef. Det blev kontoret i Kil som flyttade in till kontoret Forshaga. Och att ha basen på annan ort har inte

– Nu har vi ett kontor som alltid är bemannat. Det är stora fördelar för oss som anställda, men

SAMMA ADRESS

framförallt för våra kunder som vi nu kan ge bättre

I Forshaga har de kunnat behålla samma adress, trots

service, säger Kristin.

att de har utökat sin styrka. – Det är samma adress men man har slagit ut en

visat sig vara några problem, vare sig för Fastighets-

STÖRRE GÄNG

vägg för att få större. Det är jättefina lokaler och det

– Det är verkligen grannkommunen. Det tar

De är två mäklare som framförallt är specialiserade

har blivit jättebra. Det ligger väldigt centralt och bra

bara tio minuter från Storgatan i Kil till kontoret i

mot Kil och två mot Forshaga. Men att de nu sitter

i Forshaga, säger Kristin.

Forshaga. Jag ser bara fördelar. Många kunder och

på samma kontor gör att de kan hjälpa varandra

spekulanter dras till båda kommunerna, och då

över kommungränserna. De är alla pålästa på båda

kan vi tillsammans ge ett bättre perspektiv och vi

orterna, vilket skapar en extra tillgänglighet mot

kan samarbeta bättre över gränserna, säger Kristin

kunderna.

byråns mäklare eller för kunderna.

Kontoret är dessutom anpassat så att alla kan ta sig in med allt från rullstol till barnvagn. – Vi vill vara en mötesplats för alla.

– Det känns jättebra. Det är roligt att vi är ett större

Bryntesson.

gäng. Nu kan vi verkligen ge bättre service och vara

ALLTID BEMANNAT

mer tillgängliga i både Kil och Forshaga, säger Kristin.

Tidigare har de varit sammanlagt tre mäklare på de två orterna samt en mäklarassistent som har fått

– Med fler mäklare kan man tillgodose fler behov. Både Forshaga och Kil är kommuner som växer i

Välkommen till Fastighetsbyrån i Forshaga Din lokala mäklare i Forshaga

Din lokala mäklare i Kil

Sandra Svensson

Carina Nordh

Ulrika Björklund

Annakarin Revell

Kristin Bryntesson

Fastighetsmäklare Tel: 0554-27 59 51 Mobil: 072-239 84 45

Fastighetsmäklare Tel: 054-87 40 10 Mobil: 070-265 40 10

Mäklarassistent Tel: 054-87 40 10 Mobil: 072-747 40 10

Fastighetsmäklare Tel: 0554-161 00 Mobil: 070-589 52 40

Fastighetsmäklare Tel: 0554-27 59 52 Mobil: 072-453 22 90

Järnvägsgatan 30 C, Forshaga 0554-161 00 • fastighetsbyran.com


4 SANERING

Fastighetsmarknaden #1 2019

”Det har faktiskt hänt att fastighetsägaren inte har tagit något prov, sedan har det visat sig att det var asbest i fastigheten”, säger Peter Svalling.

FOTO: ARBETSMILJÖVERKET

Kunskapen om asbest har försvunnit

Fackförbunden stöter på en del frågor om asbest från sina medlemmar, det tar dem på stort allvar. – Ett stort problem är att kunskapen om asbest har försvunnit, säger Peter Svalling, regionalt Skyddsombud vid Elektrikerförbundet.

VÄRMLAND.

Fackförbunden jobbar med att upplysa sina medlemmar om farorna med asbest. De har bland annat kurser för skyddsom-

buden på arbetsplatser. – Ett stort problem just nu är att de som kan mycket om asbest har gått i pension. Det gör att de flesta inte kan det

här längre. Det finns asbest i nästan alla fastigheter som byggdes mellan 1950–1977, säger Peter Svalling.

Ta prover I Sverige totalförbjöds asbest 1982, men man tror att 400 000 ton finns kvar i gamla byggnader och konstruktioner runtom i landet. Det är viktigt att arbetstagarna vet att byggherren eller fastighetsägaren

RENT VATTEN? Har du problem med järn, mangan och lukt i ditt hushållsvatten?

LUFTNING OCH OXIDERING Tryckluft

Detta järn- & manganfilter behandlar vattnet med en beprövad, effektiv, ekonomisk och miljövänlig metod. Med Oxydizer behövs ingen extra syresättning av vattnet, vilket förenklar installation och underhåll! Passar både till hydropress och hydrofor.

ska ta asbestprover innan de börjar renovera och riva ner materialet som innehåller asbest. För det är då som de farliga asbestfibrerna frigörs. – Vi har fått frågor från medlemmarna om vad de ska göra och hur de ska gå till väga om de misstänker att det finns asbest. De ska gå därifrån. På en gång. Det har hänt ett par gånger faktiskt att fastighetsägaren

inte har tagit något prov, sedan har det visat sig att det var asbest i fastigheten.

River utan kunskap Ett annat problem är att det finns en del all-serviceföretag som sköter allt från rivning till färdiga badrum, utan att veta hur de ska ta hand om asbest. – De river utan att ha någon utbildning. Asbest är ju farliga grejer.

För säkra asbestoch miljöanalyser

Forskning visar att mellan 100 och 130 svenskar dör varje år i mesoteliom - lungcancer, som är den största asbestrelaterade sjukdomen. – Det luriga är att det kan ta upp till 30 år innan du får några symptom.

SARA STRAND sara@svenskmediakonsult.se

Håkan Andersson 054-18 77 18, 073-033 51 00 hakan@ svenskmediakonsult.se

MATERIALTEKNIK MILJÖTEKNIK UTBILDNING

Tel 031-65 64 70

safecontrol.se

ANNONSBOKNING

Webbshop:safecontrol.nu

Ocab Sanering i Värmland byter namn till Probaco Sanering. Vi har Jour!

Karlstad 054-19 09 29 Jour 0703-71 99 74

Kristinehamn 0550-188 85 www.probaco.se

Sanering, Avfuktning, Radon, Asbest/PCB, Byggnadsmiljö

Vi utför asbestsanering, betonghåltagning och rivning

Birm

®

Grus

15.600:-

Tel. 0555-30000

exkl. moms

Rengöring av fasader, klotter, tvätthallar, soprum, mattor m.m. Per: 070-97 68 481 Emil: 070-966 13 70

Gräsdalsgatan 10, Karlstad Kontor 054-56 11 00 info@vvab.se • www.vvab.se

Bert Nyström 070-515 16 72 specialrengoringar.se


D E T TA Ä R E N A N N O N S

ANN O N S

A N N ON S

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING SATSAR PÅ GRUMS För den som vill sälja eller köpa bostad i Grums kan man nu använda sig av Svensk Fastighetsförmedling. – Vi tog över området Grums den 1 januari i år, det är ett naturligt steg för oss. Vi finns redan i Karlstad, Hammarö, Forshaga och Kil. Grums är ett område som vi velat satsa på i många år och nu är det äntligen dags säger Magnus Ask, mäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Karlstad. Sedan början av året har Svensk Fastighetsförmedling startat sin satsning i Grums. Som ansvarig för orten står fastighetsmäklaren Malin Gustavsson, ett naturligt val då hon tidigare har jobbat i trakterna och är väl bekant med omgivningarna. – Jag jobbade i Säffle innan och då ingick även Grums i distriktet. Jag vet vad jag kommer till och det ska bli kul komma dit igen. Det är väldigt idylliskt och finns många pärlor där, säger Malin Gustavsson.

STORA MÖJLIGHETER

Att etablera sig i Grums är något som Svensk Fastighetsförmedlingen ser som ett naturligt steg för sin verksamhet och som de ser väldigt positivt på. – Grums är på gång framåt. Det händer mycket där och de vill väldigt myck-

et i kommunen, säger Magnus Ask. Det är också många naturliga flyttströmmar mellan Karlstad och Grums som vi kan ta tillvara på då vi sedan länge är en av Karlstads största mäklarfirmor. Även om de inte kommer öppna upp något kontor i Grums finns stora möjligheter med byråns övriga kontor. Där kan visa upp objekten i till exempel i Karlstad. Med kontorets mäklarassistenter har de också god tillgänglighet för alla sina kunder, oavsett ort.

MÅNGA TJÄNSTER

För de som går i säljtankar i Grums finns det många fördelar med att välja en stor och etablerad mäklarbyrå som Svensk Fastighetsförmedling. Utöver deras långa erfarenhet har de också många

Fastighetsmäklarna Malin Gustavsson och Magnus Ask är båda glada och förväntansfulla över nyetableringen i Grums.

tjänster som ingår, bland annat den unika tjänsten Varudeklarerat. – Det finns stora fördelar i Grums med närheten till Karlstad. Många unga som startar familjer söker sig gärna till kranskommunerna där villapriserna är billigare, men kanske ändå jobbar i Karlstad. En fördel med oss är att vi är en stor och väletablerad mäklare, säger Magnus Ask.

Kontakta mig för en kostnadsfri borådgivning! Malin Gustavsson

Fastighetsmäklare Direkt: 0733-12 00 50 malin.gustavsson@svenskfast.se

KARLSTAD ÖSTRA TORGGATAN 12 | HAMMARÖ BJÖRKHAGSGATAN 6 | FORSHAGA STORGATAN 31 | SVENSKFAST.SE | 054-21 10 00

Sanering av asbest, eternit och PCB • Inventering/Rådgivning • Sanering • Transporter • Avfallshantering

ss ao ff ä Tr

…dessutom rivning och betonghåltagning

Stormgatan 1, Karlstad • 054-850 650 • www.saneringstjanst.se

Komplett Asbestsanering

Joachim Bäckström

Ann-Chatrin Olsson

Therese Djus

Linda Nirs

Marie Scherman

Sandra Erlandsson

Från analys till hantering och dokumentation

010-470 67 00 info@skadeteknik.se • www.skadeteknik.se

HusmanHagberg Karlstad

Östra Torggatan 10, Karlstad | 054-19 01 00 husmanhagberg.se/karlstad


6 SANERING

Fastighetsmarknaden #1 2019

Viktigt att sanera på rätt sätt Asbest har använts mycket i olika byggprocesser men är förbjuden i Sverige sedan 1982. Om man exponeras för mycket är det dödligt, därför är det viktigt att sanera på rätt sätt. – Killarna lär sig oftast var asbesten finns och var de ska ta sina prover. Dem skickar de sedan vidare till analys och är det asbest i går vi in och sanerar, berättar Pär Bredsberg, platschef på Skadeteknik i Karlstad.

SANERING. Innan en sanering görs skickas prover till ett labb för analys. Är provsvaret positivt rapporterar saneringsfirman in det till Arbetsmiljöverket. – Sedan avskärmar vi området som ska saneras. När området har plastats in och alla ventiler har täppts för, byggs en sluss utanför. Där klär hantverkarna sedan på sig sina skyddskläder. Då tejpar vi för kanten mellan handskarna och overallen för att inga partiklar ska komma innanför kläderna. Sedan andas de genom en mask med luft från en kompressor, berättar Pär Bredsberg. Efter en sanering är det

noga att allt dammsugs och torkas av. Sist av allt ska luftrenare ventilera utrymmet. Avfallet ska också plastas in ordentligt och lämnas i en container som är märkt med farligt avfall.

Farliga partiklar Idag finns asbest i ungefär 4 500 kartlagda kända produkter. Det är vanligast i mattor, fixmassa till kakelplattor, eternitskivor och i rörisolering. – Det finns så mycket asbest kvar att vi kommer att få riva i 100 år till ungefär, berättar Håkan Moberg på Skadeteknik. Asbest är inte farligt när det sitter fast på väggen eller är

ANNONS

”Det finns så mycket asbest kvar att vi kommer att få riva i 100 år till ungefär”, berättar Per Bredsberg och Håkan MoFOTO: SARA STRAND berg på Skadeteknik.

inuti material så länge man inte stör det. Det är när man river väggar eller golv med asbest som dammet rörs upp, och det är det som är farligt. – Gör man inte rätt när man sanerar sprider sig asbesten. Gör man fel när man sanerar kan det vara farligt för tredje part, som grannar eller andra som jobbar i samma byggnad.

Utrustningen som används är dyr och det kostar mycket pengar att skicka sina anställda på hälsokontroller, men det är nödvändigt. – Det är väldigt dålig reklam för oss om någon blir sjuk, menar Pär Bredsberg.

Då och nu När larmet kom 1976 gjordes många saneringar, idag

gör man på ett annat sätt. – Då rev man ut asbesten på en gång medan man idag väntar tills det är dags att göra en renovering. Jag tycker egentligen att vi tar bort mindre nu än då, säger Håkan Moberg. Däremot märker de att gemeneman är mer insatt idag och vet hur farligt det är med asbest.

DETTA ÄR EN ANNONS

RENOVERA BOSTAD? Bostadsbyggandet ökar men också renoveringen av befintliga kan risker i arbetet förebyggas. fastigheter för att täcka behovet. Men hur vet man då att den SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete är en självklar och naturlig del av renoverade bostaden man flyttar in i är schysst? Alltid när man gör ingrepp i befintliga byggnader så behöver man tänka över vad det är man ska göra. • Vilka risker finns det? • Vad har man använt för byggnadssätt? • Vilka material har man använt? • Behövs sanering? Byggnadsarbetare som huvudsakligen arbetar med rivnings- eller saneringsar-

bete kan utsättas för bland annat mikrobiologiska eller kemiska arbetsmiljörisker. Dessa frågor får man svar på bäst genom att använda sig av de fastställda rutiner och dokument som t.ex. Arbetsmiljöverket tillhandahåller. Ingen ska behöva utsättas för ohälsa i arbetet, varken fysiskt eller psykiskt. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

verksamheten när man bygger nytt eller renoverar. Där ger arbetstagarens delaktighet i arbetet också bra förutsättningar till ett framgångsrikt genomförande av åtgärderna. Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framförallt effektivare verksamhet och friskare anställda - och du kan flytta in i en bostad där du och din familj kan känna er säkra.

– De hör av sig till oss och frågar om asbestsanering. Men det som är lite dumt är att privatpersoner får sanera sina egna hus själva, fast de inte vet hur de ska göra.

SARA STRAND sara@svenskmediakonsult.se ANNONS


SANERING 7

Fastighetsmarknaden #1 2019

”Vi hittar lika mycket asbest nu som då” Asbest är en mineral som har använts mycket i olika byggprocesser. Det är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel lungcancer. – Det är framförallt personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att bli utsatta för asbest, säger Hugo Bolands Eklund på Arbetsmiljötema, som har arbetat med asbestprovtagning sedan starten 1977.

KIL. Asbest kan vara död-

ligt. Därför måste man sanera innan man börjar renovera. När man sågar, borrar, slipar eller på annat sätt bearbetar eller river ner material som innehåller asbest, frigörs det farliga dammet. Fibrerna är väldigt lätta och tunna och svävar i luften under lång tid. Det är viktigt att känna till om ett material innehåller asbest och en provtagning är oftast nödvändig för att få ett säkert

svar. Om man är det minsta osäker ska man ta ett prov. – Som Byggarbetsmiljöansvarig har fastighetsägaren alltid ett ansvar att ta reda på om det är asbest i byggnaden eller inte. Det måste de göra för att skydda de byggnadsarbetare som ska jobba i kåken. Om de inte gör det och arbetsmiljöverket kommer på dem åker de på en massa sanktioner och avgifter, berättar Hugo Bolands Eklund.

Vad är asbest? »» Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen. Den dominerande asbestsorten är krysotil (vit asbest). Asbest har använts sedan en lång tid tillbaka på grund av materialets värdefulla tekniska egenskaper. Asbest har hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, som innebär att det tål höga temperaturer, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet, som innebär att det har hög tålighet mot kemikalier. »» Användning av asbest totalförbjöds 1982. Efter det hanteras asbest i stort sett endast i samband med till exempel rivningsarbeten. Hanteringen är starkt reglerad av Arbetsmiljöverket. KÄLLA: ARBETSMILJÖVERKET.

Analysmikroskop med polariserat ljus.

Om materialet innehåller asbest krävs det tillstånd från Arbetsmiljöverket, speciella skyddsåtgärder, skyddsutrustning och utbildning för att få sanera. Finns det mycket asbest kvar eller börjar det minska nu? – Jag har jobbat med provtagning och utbildning kring asbest sedan larmet kom 1976. Då tänkte vi att det här skulle vara över om ett par år, men vi hittar lika myck-

FOTO: HUGO BOLANDS EKLUND

et asbest idag som vi gjorde då. Det är nästa värre till och med idag. En anledning till att det kommer in fler prover idag tror han kan bero på att folk är mer medvetna om asbest. – Nu renoveras dessutom de här miljonprogramshuset som byggdes på 60-talet. I dem är det hur mycket asbest som helst.

SARA STRAND

Söker du kontor på Gräsdalen? Vi erbjuder mycket fina kontorslokaler med komfortkyla på 660 kvm som kan delas upp i två lokaler. Mycket gott om parkeringsplatser! Ring 070-514 23 04 • WT Fastighets KB

DET SKA KÄNNAS TRYGGT ATT KOMMA HEM Vid årsskiftet 2020/2021 står Orrholmens nya landmärke färdigt. Det kommer att ha 45 bostadsrätter i olika storlekar, från tvåor till rymliga fyror, alla med hög standard. Stadsnära, tryggt och med utsikt över Mariebergsviken. Hitta ditt hem och anmäl intresse på orrholmsstrand.se Kontakta AnnaCarin Öst för mer information: E-post: annacarin.ost@fastighetsbyran.se Telefon: 070-235 87 57

SÄKERHET, LÅS OCH SOLSKYDD UNDER SAMMA TAK

054-67 06 90 sakerhetsteknik.com

Öppet vardagar 07:30-16:30 054-21 01 35 • alassmeden.se

Öppet mån-tor 11-17, fre 11-16 054-85 33 03 • karlstad-solskydd.se

Välkommen till vår gemensamma lokal på Lägatan 9, Örsholmen, Karlstad


Att arbeta som tapetserare kan vara ett brett och varierande yrke med allt från att klä om bilstolar till båtkapell. En stor del handlar dock om att klä om gamla möbler. – Ofta är det en möbel man är väldigt nöjd med, och man kanske inte hittar något liknande. Eller om man har ärvt något som man vill behålla och som har affektionsvärde, säger Martina Hagström, Karlstad Tapetseri AB.

AN

H

”Om man pratar möbler går det mesta att lösa”

N

8 DrÖMBOENDE

TV E

RKSHÖR

NA

FOTO: ANNA NORDSTRÖM

Martina Hagström håller här på att renovera en gammal fåtölj som hon sedan ska ha som visningsexemplar i sin lokal på Herrhagen.

FÖRE

Martina testsyr mönster inför en kommande bilstolsklädsel.

EFTER

HANTVERKSHÖRNAN.

Martina Hagström äger och driver Karlstad Tapetseri AB och har alltid hållit på med händerna. Det började smått med att hon var med i sin mammas syateljé till att hon läste olika hantverksutbildningar. Den sista var möbeltapetsering och det var då hon kände att hon hittat rätt. Vad är det bästa med yrket? – Det är att det är så varierande, man gör så mycket olika saker. Jag jobbar ganska brett med både moderna och äldre möbler, bilklädsel, båtkapell och båtdynor. Det är att det är så olika som gör det så kul.

Behålla stilen Alla möbler går i stort sett att klä om, så länge stommen är hel. Sen hur lång tid det tar beror på hur möbeln ser ut. Är det till exempel bara klädd sits och rygg går det fortare.

EGEN DESIGN PÅ NYMÅLNING OCH OMMÅLNING AV MÖBLER Öppet efter överenskommelse Bibbi Åberg, Arnästorp KUL, Deje 054- 87 32 83 • 070- 23 26 752 www.bibbismobelmaleri.com

En gammal soffa som har fått nytt liv. Ett bra exempel på att det går att rädda möbler som till synes är i dåligt skick.

– Om man pratar möbler går det mesta att lösa. De äldre möblerna är tacksamma att klä om då de oftast har en rejäl stomme. Dagens möbler är inte lika enkla, de är lite mer gjorda för ”slit och släng”, säger Martina Hagström. När möbeln sedan ska kläs om kan det vara en stor variation på hur den kan se ut. – Det är vanligt att många väljer att behålla samma stil på möbeln som tidigare, och även samma färg. Vanligaste är att man väljer något neutralt. Det känns ofta tryggt. Sen finns det ju alltid några som väljer helt andra tyger.

Men det är ju kvalitetstyger man jobbar med som ska hålla länge och många väljer då något som passar i längden.

Val av tyg Det första som Martina gör är att fråga kunden vad den vill ha. Sedan provsitter hon för att testa stoppningen. Efter det blir det val av tyg. – Ibland har kunden en tydlig vision, och ibland får man guida och ge råd. När hon väl tar sig an möbeln klär hon först av den och kollar om stoppningen är i behov av byte. Och när tyget är av är det också bra

Lena Grahn 079 - 077 45 65, vxl 054-18 77 18 lena@svenskmediakonsult.se

ANNONSBOKNING

att passa på att måla stommen om det behövs. Det är inget Martina gör själv, men hon har en samarbetspartner för ändamålet. Sedan ska tyget på. Och hur lång tid det tar beror på typ av tyg, teknik och om det ska vara något speciellt som till exempel häftning eller veck. Är det ett arbete du skulle rekommendera? – Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Det är nog bra om man är händig och har känsla för färg och form. Tålamod är också bra att ha samt kunna handskas med problemlösning. ANNA NORDSTRÖM

anna@svenskmediakonsult.se

Möbeltapetserare är ett brett yrke och utöver att Martina klär om gamla möbler och bilklädsel har hon även börjat sy barntält.

Gardinspecialisten Stort urval r alla Karin sy ller Kända märken slags mode 054-87 37 93 • 070-713 10 13 Djupdalsbrinken 3, Forshaga www.tapetserarverkstad.com

Janssons Balkongskydd, kapell, förtält, båtdynor, hästtäcken, blixtlås och mycket annat! Ring 070-158 21 44 miassystuga.se • Björkgatan 5, Väse

FOTO: MARTINA HAGSTRÖM

tapetserar & syservice AB

Öppettider: måndag-torsdag 8.00–16.30

fredag 8.00–13.00

Tapetserarverkstad på Tormestad i Karlstad. Omklädning av fåtöljer, soffor och stolar samt dynor till båt, husvagn och husbil. Byter skinn/galon på mc- och mopedsadlar. Jag byter även blixtlås, rutor och förstärker sömmar i båtkapell

janssontapetserare.com | Ewa Jansson 054-52 54 50, 0730-88 53 54 | Lantvärnsg 10, Kd


DRÖMBOENDE 9

Fastighetsmarknaden #1 2019

HUSMORSTIPS FIFFIGT MED TEJP • Om du står på en stege för att mäta upp för en tavla, bokhylla eller lampa, händer det lätt att du sätter för många blyertsmärken på väggen – märken som du senare ser. Ett bra knep är att ta med dig en rulle maskeringstejp och sedan sätta tejpbitar i ställer för streck. Det går ju lätt att ta bort tejpen utan att det blir märken. Och om du vill kan du skriva eller märka på de olika tejpremsorna.

Båtkapell i behov av renovering? Här utförs byte av rut or och dragkedjor samt lagning av sömmar.

Dags att byta fönster? Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Omklädsel och stoppning av möbler. av Sömnad klädsel/dynor till bil, mc, båt, husvagn m m.

UTNYTTJA ROT-AVDRAGET!

Fryxellsgatan 2 Herrhagen • 054-770 25 94 • www.tapetseri.nu

20%

Nu på Energig la

s!!

Gäller un sommaren der 2019!

Nu utför vi även:

Måleri • Tapetsering • Smårenoveringar Nyttja vår mobila verkstad! Få 30% i rotavdrag.

0703-87 44 78 | sh-energiglas.se

Vi vänder oss bla till privatpersoner och bostadsrättsföreningar Vi kommer hem till dig och mäter Dina nuvarande fönster, ger förslag på lämpliga fönsterval ur SP-Fönsters breda sortiment. Vår fönsterserie Balans är energimärkt. Vilket innebär en rejäl sänkning av dina värmeförluster!

Ring 054-53 30 93 eller 070-557 33 80 och prata fönster med oss!

v i n t e r k a m pa n j

All VIT färg* på köpet! *Erbjudandet gäller vita kulörer ur standardsortimentet från Nordsjö Proffesional, Beckers Skotte och Alcros Milltex. Gäller ej vit grundfärg eller designfärg. Kampanjen gäller till och med 31 mars 2019.

Nybyggnationer • Om- och tillbyggnader • Renoveringar

Läs tidningen onLine

fastighetsmarknaden.com

.com

Vänd dig med förtroende till oss på Wermlandsflytt AB

Vi samarbetar med

SLIPP DAMMET • Fäst ett öppet kuvert med ett par bitar maskeringstejp på väggen precis under där du ska borra. Då slipper du borrdamm på väggen och golvet.

Din leverantör av larm & säkerhetsproDukter till privat & företag Vi ser fram emot att få hjälpa dig med din nästa flyttning. Med skräddarsydd lösning för just ditt hem eller företag, ombesörjer vi allt som du själv vill slippa; packning, uppackning, transport och städning. Allt utfört med största noggrannhet och omtanke. Det är vårt sätt att tacka för förtroendet.

OLIVOL JA MOT FL ÄCK AR • Till alla er som har rostfria kylskåp, frysar, ugnar, fläktar och spisar. Vem hade kunnat ana? Fläckarna lever sina egna liv och ingen vet hur de hamnade där. Det finns ett knep. Ta en bit hushållspapper och droppa lite olivolja på (inte hälla) och gnid in ytorna med det så blir det jämnt och fint.

Bohagsflytt – Kontorsflytt Piano/tunga lyft – Städning Magasinering styr larm & funktioner via touchdisplay Wermlandsflytt AB Blekegatan 2, 652 21 Karlstad Tel 054-85 46 80 • Fax 054-85 46 81 Internet: www.wermlandsflytt.se E-post: epost@wermlandsflytt.se

Johan Lindqvist - 0706-213350 torbJörn arvsäter - 0706-213313

info@wermsec.se • wermsec.se


10 DrÖMBOENDE

Fastighetsmarknaden #1 2019

Naturmaterial och färg i köket

Grått fortsätter att vara trendigt i köket och i år kommer vi att se en mörkare nyans i många detaljer. Dessutom gör en färg som vi inte har sett på länge i köket en come back. – En färg som vi inte har sett på länge i köket är beige, men nu kommer det beigea luckor. Annars kan man säga att vi vill ha det mer ombonat i köket, säger Rose-Marie Knutsson, köksdesigner på Karl Hedin i Karlstad.

TRENDER. De starka tren-

derna vi ser i köket nu är att vi vill naturmaterial, vi vill ha in mer färg och en mer ombonad känsla. – Kök behöver inte bara vara funktionella idag, köket är ett ställe där vi umgås och lagar mat tillsammans. Därför vill vi ha det mer ombonat. Det kan man få genom att ta in odlingslådor till exempel och mer växter. – Växter är ju inte bara blommor och vi har inte bara krukväxter i köket idag, många har örter i krukor också, det ger också mera färg, säger Rose-Marie Knutsson.

Naturmaterial Förutom att använda växer som trivselhöjande får man den ombonade känslan genom att ta in naturmaterial som bänkskivor i sten och trä. – Det är snyggt att blanda olika naturmaterial. Men

då ska det inte vara laminat som ser ut som sten, utan det ska vara äkta vara. Har man mycket vitt i köket kan man få in mer färg genom att ta in naturmaterial till exempel.

Nytt och gammalt Retrotrenden fortsätter också att vara stark och många vill gärna blanda nytt med gammalt. Nya kranar mot en gammaldags stil med gedigna kryddlådor och ett stort skafferi som man gå in i, det är populärt nu. – Jag tycker att man ska våga blanda gammalt och nytt. Något som är ganska nytt i Sverige, men som har blivit uppskattat är köksön. – Det är inte många hem som inte har en köskö idag. Med en sådan får man en stor yta att arbeta på, men man kan också umgås tillsammans runt en sådan medan man lagar mat, säger Rose-Marie Knutsson.

Många vill ha ett stort skafferi som man kan gå in i idag.

FOTON: SARA STRAND

SARA STRAND

Detaljer som handtag och gedigna kryddlådor ger en gammaldags känsla i köket.

VI HJÄLPER DIG MED: • Välja avloppsanläggning som uppfyller kommunens miljökrav • Dina myndighetskontakter • Ansöka, planera och anpassa • Anläggningsarbetet

FRÅGA OSS OM AVLOPP OCH ALLA TYPER AV GRÄVJOBB 073-151 21 63 070-586 13 74 askersmarkarbeten.se VI SAMARBETAR MED:

Retrostilen fortsätter att vara populär. ”Man ska våga blanda gammalt och nytt”, säger Ros-Marie Knutsson, köksdesigner på Karl Hedin i Karlstad.

Byggmannens Byggtjänst är ett byggföretag vars mål är att få ett gott rykte när det gäller högkvalitativa byggtjänster. Vi erbjuder bland annat: Totalrenovering av lägenheter • Nybyggnad • Ombyggnad Tillbyggnad • Snickeri • Terrass • Rivning • Takarbete • Fönsterbyte och mycket mer.

Kontakta oss för mer information och kostnadsfritt offert:

072-323 30 86 • tomass@byggmannensbygg.com


drömboende 11

Fastighetsmarknaden #1 2019

I Hollys rum är en garderob omgjord till en våningssäng.

Förvaring är viktigt för att det ska fungera i en stor familj.

Haileys rum ligger vägg i vägg med tvillingen Hollys.

FOTON: ANNA NORDSTRÖM

Jennie och Belle.

Familjens yngsta medlem Belle har flera inredningsdetaljer i sitt krypin. som till exempel ett dockhus och en docksäng.

” Det är det som jag har sparat av mina intressen” För en inredningsintresserad förälder följer ofta intresset med även in i barnrummet, och så har det även varit för åttabarnsmamman Jennie Rosenlind. Trots att familjen är stor och tiden kan vara knapp låter hon sig ändå inspireras. – Det intresset har jag alltid haft. Det är sedan jag själv var liten, jag grejade mycket med mitt rum, säger Jennie.

HEMMA-HOS.

Jennie Rosenlind har åtta barn och bor tillsammans med sin familj i en villa i Forshaga. De äldsta är 19 år och bor inte längre kvar hemma, medan den

yngsta bara är två månader. Villan består av två våningar samt en inredd källare. Och även om de är många har ett fokus varit att det ska finnas något utrymme för alla.

Med en stor familj kan det vara svårt att få tiden att räcka till, men ett intresse som Jennie har är inredning, vilket även speglas i barnens rum. – Det är det som jag har sparat av mina intressen. Barnen tar mycket tid så det är svårt att hinna med. Barnen kommer ju alltid först, men det är kul att hålla på, säger Jennie.

Återkommande färg

3.495· (4.990·)

GÄLLER ENDAST T.O.M. 18/2

Kontinentalsäng Miami i tyg Muna ljusgrå med bäddmadrass Miami och ben, 160 eller 180x200 cm 7.995· (15.990·) Huvudgavel Miami pikerad, B 160 el. 180 cm 3.495· (4.990·)

ket för Jennie har varit en återkommande färg. – Jag har försökt med olika färger, även med mörkt, men jag kommer alltid tillbaka till det vita och ljusa, säger hon. Med en stor familj är förvaring viktigt och att det ska vara lätt att städa undan. En

favorit är dold förvaring, och att kunna ta till vara på det som går. – Barnen vet att de måsta hålla ordning för att det ska funka när vi är så många. ANNA NORDSTRÖM anna@svenskmediakonsult.se

Välkommen till din inredningsbutik!

Hammarbutiken

Jennie kikar mycket på Instagram och låter sig gärna inspireras av andra, samtidigt som hon håller sin egen stil. I barnens rum är

SISTA CHANSEN! Finns i flera färger

det mesta enhetligt, även om det kan skilja sig lite från rum till rum. – De flesta av dem är också lite intresserade. Sonens rum skiljer sig något. Han är en gamer, och har bestämt mycket själv. Mycket i huset är vitt, vil-

Öppet: mån-fre 10-19 lör 10-17 Sikvägen 1, Hammarö • Tel 054-52 15 00

ALLTID BRA PRISER PÅ MIO!

VI SÄLJER UT MÄNGDER AV UTSTÄLLNINGSMÖBLER OCH GÖR PLATS FÖR VÅRENS NYHETER. VÄLKOMMEN TILL MIO!

PAKETPRIS

7.095· (7.690·)

PAKETPRIS

9.995· (12.290·)

Roma finns i fem olika färger

7.995· (15.990·) INKL. BÄDDMADRASS SISTA CHANSEN!

7-zons pocket

HALVA PRISET

Kontinentalsäng Pisa i tyg Rocco grey inkl. bäddmadrass, huvudgavel och ben, 160x200 cm Paketpris 7.095· (7.690·) Nackkudde 2-pack 449· (549·)

Kontinentalsäng Roma i tyg Roma grey, inkl. bäddmadrass, huvudgavel, metallben, 160x200 cm Paketpris 9.995· (12.290·)

Karlstad. Våxnäs. Spårgatan 2. Tel. 054-56 30 10. Mån-fre 10-18. Lör 10-16. Sön 12-16. Erbjudandena gäller t.o.m. 18/2 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se


12 DrÖMBOENDE

Fastighetsmarknaden #1 2019

Låt keramiken ge köket ett lyft Ett bra sätt att sätta färg på köket och ge det ett lyft är genom keramiken. Det är inte längre det vanliga rektangulära som gäller, utan alla tänkbara former har börjat dyka upp. – Trender inredningsmässigt har man kommit ifrån det där vita och man vill ha lite färg och form, säger Patrik Rosenlind, säljare mitt-Sverige, Svenska Kakel.

INREDNING. I ett kök väljer

man allt som oftast en stomme som är relativt neutral i färgen som bas. När det kommer till keramiken så finns det stora möjligheter att ge köket ett extra lyft. Förutom att keramiken kommer i alla tänkbara färger finns det även en stor variation av former och mönster. – Det jag personligen har känt är att det inte finns en exakt rak linje för hur en keramisk platta i käket skall se ut. Det finns inget självklart alternativ, säger Patrik Rosenlind.

Natursten och pasteller Trender finns dock alltid. Till golv är det istället mycket

Något som har kommit mer och mer är pastellfärger.

naturstensinspirerade plattor man använder. Till väggar och ytor ovanför köksbänken går det nu mycket mot pastellfärger. – Färgerna som kommer nu är mycket tillbaka till gamla pasteller som det som vi kallar för vuxenrosa samt gröna och blåa. Något som är på gång under våren är solgult. Även med former och ytor händer det mycket och en keramisk platta behöver inte vara platt och rektangulär. – Det finns inga begränsningar längre och allt går att anpassa, säger Patrik.

Färg ovanför köksbänken kan ge hela rummet ett lyft.

FOTO: SVENSKA KAKEL

Till våren är färgen solgult på gång.

På golven är det mycket natursten som inspirerar.

Kakelplattor är inte längre bara rektangulära utan kommer i Även om man vill ha klassiskt vitt kakel behöver det inte vara många olika former. platt, utan kan ge olika intryck och djup genom 3D-mönster.

ANNA NORDSTRÖM anna@svenskmediakonsult.se

STUBBFRÄSNING • TRÄDFÄLLNING

• TRÄDGÅRDSTJÄNST • UTHYRNING AV JORDFRÄS

Håkan Edkvist

PETER JONASSON: 0702-72 15 56 • JONASSON.PETER@GMAIL.COM • PEÅS.SE

070-173 58 31 | Sandåker 88, 664 91 Grums VI UTFÖR SPRUTMÅLNING AV

Allt inom

KÖKSINREDNING

slamsugning och högtrycksspolning Även spolning av köksavlopp.

INNEDÖRRAR

MÖBLER

RING FÖR PRISUPPGIFT! VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

ÖPPET VI UTFÖR ÄVEN FRÄSNING AV LUCKOR OCH INNERDÖRRAR

Annerovägen 9, Deje • Tel 0552-310 77

VI TAR HAND OM DITT HUS! ▪ Snöröjning och halkbekämpning ▪ Häckklippning & kantskärning ▪ Rensning & plantering i rabatter & övrig trädgård ▪ Beskärning av träd & buskar

NYTTJA RUTAVDRAGET PÅ 50%

▪ Justering av befintlig stensättning i trädgård ▪ Bortforsling av trädgårdsavfall ▪ Enklare utvändiga snickeri- & målningsarbeten RING OSS FÖR MER INFO: 072-019 51 10 eller 070-735 68 01


Fastighetsmarknaden #1 2019 ANNONS

13

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN LL:S RÖRSERVICE

ANNONS

LL:s Rörservice utför bland annat: • VVS-installation • VVS-service • Golvvärmeinstallation • Vedpannor • Värmepumpar • Dränering • Markarbeten – grävmaskin • Hjullastartjänster – mindre hjullastare för uthyrning ”Vi är auktoriserade för Säker Vatteninstallation och följer branschreglerna med målet att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.” ”LL:s Rörservice är diplomerade i Baga avloppsanläggningar”

”Jepp, det ordnar vi på LL:s Rörservice” LL:s Rörservice är det lilla företaget med stora möjligheter och för dem finns det ingenting som inte går att lösa. De kan allt inom VVS och grabbarna tar sig an såväl stora som små jobb och rycker även ut på akuta jouruppdrag. År 2002 startade Leif och Lars Persson LL:s Rörservice. Sedan dess har det flutit på fint för rörmokarbröderna med en lång erfarenhet inom VVS-branschen.

– Vi är ett företag som håller på med det mesta – allt från småservice i villor i form av exempelvis reparationer och nyinstallationer, till grävarbeten, om – och tillbyggnader, vatten- och avloppsservice av inkommande kommunalt vatten och även enskilda avlopp, säger Leif Persson och fortsätter: – Vi åtar oss även trädfällning och snöröjning. Det blir även en hel del dräneringsarbeten och grundisolering av villor. Allt det

som folk behöver hjälp med fixar vi helt enkelt. Vi har ett stort kontaktnät inom de övriga hantverksyrkena och kan därför hjälpa till med det mesta. Vill man kan man även hyra frästraktor och liten hjullastare av oss.

Jouruppdrag På LL:s Rörservice är de måna om att kunden alltid ska få bra produkter som håller i längden och de använder sig bara av beprövade

Leif: 070-691 25 62 (även jour) • Lars: 070-691 25 34 • llsrorservice@gmail.com • N:a Sanna 125, Karlstad •

GRÖNARE STÄDER Boverket har beviljat att 43 stycken projekt runtom i landet ska dela på över 108 miljoner kronor. Ett av dessa projekt är från Värmlands län, i Hammarö kommun, som blev beviljade 453 000 kronor. Boverkets bidrag går till både stora och små projekt och ska användas till bland annat stadsgrönska, både befintlig och nyanläggning, för att främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald. De beviljade projekten är till stor del för att förebygga framtida klimatutmaningar.

SNYGG, SMART, HÅLLBAR? Sista dagen att nominera Karlstads snyggaste, smartaste eller mest hållbara arkitektur som byggdes 2018 har passerat, och vi får spänt invänta ett resultat. Priset delas ut av stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommun. Tidigare år har Löfberg fastigheter, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Albér Fastigheter AB, Karlstadhus AB och Löfbergs lila fastigheter AB kammat hem priset.

avloppsanläggningar i form av Baga och Biovac. Om olyckan är framme och ett rör springer läck eller liknande är de snabbt på plats. – Det kommer alltid in några akuta ärenden varje dag och visst har det hänt att vi fått rycka ut mitt i natten. Företagets kundkrets utgörs av både privatpersoner och företag i Karlstad, Hammarö, Kil, Deje och Forshaga med mera.

– Vi är ett litet företag med stora möjligheter och vi brukar säga – jepp, det ordnar vi, säger Leif Persson.

Ser ni oss på stan? Ta gärna en bild och maila den till oss. Som tack får ni en liten gåva.

facebook.com/LLsRorservice

Installation och försäljning av VVS-material

MOLKOM

Tel 0553-103 20 Peder 070-565 70 74 • Jonas 070-565 70 73

VINTERVINTERERBJUDANDE ERBJUDANDE FRÅN MARBODAL FRÅN MARBODAL

SMART OCH LYXIGT MED STENSKIVOR Välkommen in så berättar vi mer om våra stenskivor till kök och badrum.

SMEG SMEG BLENDER BLENDER PÅ KÖPET PÅ KÖPET VÄRDE VÄRDE 2400 KR* 2400 KR*

VINTERERBJUDANDE VITVAROR FÖR UPP TILL

SMEG BLENDER PÅ KÖPET VÄRDE 2400 KR*

AB Karl Hedin Bygghadel i Karlstad Rose - Marie Knutsson, kökssäljare Tel 070-620 30 71 rose-marie.knutsson@abkarlhedin.se www.abkarlhedin.se Rådalsvägen 11, 653 50 Karlstad 054-53 40 70 | backmanssten.se

25.000 25.000 FRÅN MARBODAL VITVAROR FÖR UPP TILL

VITVAROR FÖR UPP TILL

NÄR DU KÖPER ETT MARBODALKÖK* NÄR DU KÖPER ETT MARBODALKÖK*

25.000

NÄR DU KÖPER ETT MARBODALKÖK* Karlstad 054-100 400 • www.abkarlhedin.se

*Köp kökssnickerier för 60 000 kr och få vitvaror till ett värde av 15 000 kr. Köp kökssnickerier för 150 000 kr och få vitvaror till ett värde av 25 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Electrolux/SMEG/Röros. Erbjudandet gäller tom 25/2 2019. Går inte att kombinera med andra erbjudanden. *Köp kökssnickerier för 60 000 kr och få vitvaror till ett värde av 15 000 kr. Köp kökssnickerier för 150 000 kr *Köp kökssnickerier för 60 000 kr och få vitvaror till ett värde av 15 000 kr. Köp kökssnickerier för 150 000 kr och få vitvaror till ett värde av 25 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Electrolux/SMEG/Röros. och få vitvaror till ett värde av 25 000 kr. Välj ur Marbodals sortiment från NEFF/Siemens/Electrolux/SMEG/Röros. Erbjudandet gäller tom 25/2 2019. Går inte att kombinera Erbjudandetmed gäller andra tom 25/2erbjudanden. 2019. Går inte att kombinera med andra erbjudanden.


14 grums

Fastighetsmarknaden #1 2019

Den nya kartonger kommer att minska förbrukningen av fossila förpackningar.

FOTO: BILLERUD KORSNÄS

Toppmoderna förpackningar med miljötänk Driftsättningen av Gruvöns nya kartongmaskin KM7 börjar närma sig. Med den får Gruvön ett riktigt tekniklyft. Bakom satsningen ligger en ökad efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen. – Med våra nya kartonger kommer vi dessutom att minska förbrukningen av fossila förpackningar, säger Anders Sahlin, kommunikatör vid Gruvöns bruk.

GRUMS. Med smarta för-

packningslösningar kan klimatpåverkan och ned-

skräpning minskas samtidigt som livsmedelssäkerheten ökar.

– Vi har också nära till förnyelsebar råvara här från våra svenska skogar.

Det minskar transporterna till exempel, säger Anders Shalin. Var i processen är ni nu? – Just nu slutför vi bygget av huset och montaget av den stora maskinen. Vi har börjat starta upp en del av maskinen och det sista vi gör innan driften startar i mars-april, blir att köra genom vatten för att se hur det fungerar, säger Maria Engnes, som är chef över byggnationen och monta-

get av den nya kartongmaskinen vid Gruvöns bruk.

7,6 miljarder KM7 är den största framtidssatsningen i bolagets historia, och en av de största i Sverige de senaste åren. Investeringen uppgår till 7,6 miljarder svenska kronor och kartongmaskinen får en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen. Det gör det till en av de största i värl-

den i sitt slag Vad innebär det här för Gruvön? – Det innebär oerhört mycket för Korsnäs. Vi blir mer konkurrenskraftiga, det är livsviktigt för oss. Men det innebär också fler arbetstillfällen när vi kan hålla råvaru-försörjningen nära, säger Maria Engnes.

Behöver du nya däck? Kontakta oss!

SARA STRAND sara@svenskmediakonsult.se

— Grums Gummi AB — Däckhotell • Däckreparation • Montering • Servicebil

Sveagatan 154, Grums • 0555-100 97 • Mån-Fre 7-16

DET HÄNDER UNDER ÅRET! Tillväxtfunktionen på Grums kommun anordnar:

www.ctc.se

En helt ny känsla av frihet med våra nya värmepumpar! Med höstens nyheter sätter vi en ny standard för nästa generations värmepumpar. Succén EcoAir växer med nya CTC EcoAir 600M-serien. Ny teknik, ny design och otroligt låg ljudnivå gör den till en av Sveriges bästa luft/vattenvärmepumpar!

Bergvärmepumpen CTC GSi lanseras i en större modell, perfekt för den större villan eller flerbostadshuset.

* GSi Energieffektivitetsklass i värmesystem (skala A+++ till G) ** EcoAir Energieffektivitetsklass i värmesystem med inomhusmodul (skala A+++ till G)

GRUMS

näringslivsgala

2019

8/3 Grums Näringslivsgala 2019 på Kungskvarnen 12/3 Företagsfrukost på Rasta Grums - Tema Nyängen 13/3 Rekryteringsmässa i samarbete med Arbetsförmedlingen på Gruvan kl. 15.00-18.00 4/5 Familjedagen på Järpegatan 10/5 Framtidsdagen för alla åttondeklassare på Jättestenskolan 6/6 Nationaldagsfirande i Sveaparken 18/6 Besöksnäringsrundtur med kommunstyrelsen 14/9 Lilla Skördefesten i Sveaparken

Kenneth 070-391 07 90 • Åke 070-337 00 47 0555-100 96 • 0555-107 90 • Industriområdet i Grums.


GRUMS 15

Fastighetsmarknaden #1 2019

Framtid och

näringsliv

i Grums

Grums har växt en hel del de senaste åren med en ny kartongmaskin på Gruvön och hotellrum till exempel. Kommunen fortsätter att växa med både ett större sågverk och en större skola. – Vi försöker hjälpa företagen att hitta den kompetensförsörjning som de behöver, säger Maria Röhr, näringslivschef vid Grums kommun. Grums kommun försöker hjälpa till med kompetensförsörjningen i kommunen. Det är inte bara industrin som står inför den här utmaningen, det är även stor brist på förskolelärare till exempel. FOTO: GRUMS KOMMUN.

GRUMS. Många yrkesgrup-

per har svårt att hitta personal med rätt utbildning idag, Grums är inget undantag. Det är allmänt brist på personal inom industrin till exempel men även också brist på förskolelärare och lärare. Men kommunen hoppas kunna hjälpa till en del med kompetensförsörjningen och anordnar en rekryteringsmässa. – Under rekryteringsmässan ska vi försöka hjälpa industrin och skolan att

hitta rätt kompetens, säger Maria Röhr. Det här är en viktig fråga just nu som kommer att bli ännu mer aktuell ju mer Grums växer. Behovet av att hitta personal med rätt kompetens blir allt mer aktuellt. Att Billerud satsar på en ny toppmodern kartongfabrik har nog de flesta koll på men Stora Enso satsar också i Grums och bygger ut CLT-fabriken. Här gör man en ny produktionslin-

je för korslimmat trä (CLT). En rolig nyhet är att virket från det nya sågverket kommer att användas i den planerade tillbyggnaden på Södra skolan.

Framtidsdagar Framtiden ser ljus ut i Grums och det är något som man tar vara på i skolan. Snart är det dags för Framtidsdagen på Jättestensskolan som hålls för alla åttondeklassare. Det är Tillväxtenheten som anordnar den tillsam-

grums kommun i siffror Kommunen har

335

km strandmark

mans med skolan för fjärde året i rad. Bland annat kommer den ideella organisationen Locker room talk att prata om jämställdhet och attityder. – Syftet med dagen är att inspirera eleverna att satsa på sina drömmar. Vi vill visa dem vilka möjligheter de har och att de kan läsa vidare för att följa sina drömmar.

Näringslivet i Grums I Grums händer det en hel del under våren. Bland an-

nat hålls den uppskattade näringslivsgalan. – Vi har ett bra samarbete med näringslivet i Grums och vår näringslivsgala brukar vara uppskattad. I år har vi bjudit in skådespelaren Johan Östling som kommer att stå för underhållningen, säger Maria Röhr. Årets näringslivsgala hålls den 8 mars på Kvarnen i Borgvik. Då kommer man att dela ut pris till årets arbetsplats, till årets före-

tagare, årets medarbetare och årets unga företagare. – Det här blir tredje året som vi har vår näringslivsmässa. Grums kommun är så klart i fokus men vi har också bjudit in gäster från andra kommuner, säger Maria Röhr.

get dra v a T-

Hasse Nilsson 070-521 07 03 054-18 77 18 hasse@ svenskmediakonsult.se

ANNONSBOKNING

RU tja Nyt

MW Skog, Hem & Trädgård

SARA STRAND sara@svenskmediakonsult.se

• Trädfällning • Stubbfräsning • Trädbeskärning • Häckklippning • Bortforsling m.m

070-387 99 59 • info@mwsht.se • www.mwsht.se

HYR DINA VERKTYG & MASKINER HOS OSS!

»» Grums kommun är en del av Karlstadregionen och ligger vid Vänerns nordvästra strand. Här bor cirka 9 000 invånare i och omkring orterna Grums, Borgvik, Värmskog, Segmon, Liljedal och Slottsbron. »» Mitt i Grums tätort, i Sveaparken, ligger Värmlands enda kuvertgrav. Stensättningen undersöktes 1906 och är från järnåldern, 500 f. Kr. till 1000 e.Kr. »» En av Värmlands största ekar (kanske till och med den största) finner du i Häggvik i Grums. Inne i den ihåliga eken är takhöjden cirka 2,4 meter.

Byggmaskiner

Elverk

Jordbearbetning

FRÅN STORT TILL SMÅTT

Kapmaskiner

öppet 7-16 lunchstängt 12-13

»» I Grums kommun finns fyra natursköna vandringsleder: Kycklingleden, Getgarsudde, Silverleden och Sävsjöleden. Det finns även en vacker strandpromenad mellan badplatsen Trulsön och rekreationsområdet Lassehall. »» Även i sommar kan du åka båtbuss från Karlstad till Grums och sedan vidare till Borgvik – eller åt andra hållet.

054-83 71 11 • info@nyuc.se • www.nyuc.se Svenstorpsvägen 6, 664 34 Grums (Nyängens industriområde, bortanför 1845GYM)


16 grums

Fastighetsmarknaden #1 2019

BRANDMAN FÖR EN DAG? Om hÜgsta drÜmmen är att fü testa pü att vara brandman har Grums kommun tagit fram en prova-pü-dag fÜr yrket den 27 februari pü Üv-

ningsfältet vid brandstationen i Karlstad. De välkomnar alla mellan 15 och 25 ür att komma fÜr att prova pü yrket. Pü prova-pü-dagen finns

det mÜjlighet att testa pü rÜkdykning, titta närmare pü brandbilens utrustning och att lära sig hur klippverktygen används vid trafikolycka.

FOTO: UNSPL ASH.COM

HJĂ„LP TILL AT T UTVECKL A L ANDSBYGDEN! Nu finns det nya mĂśjligheter fĂśr dig som fĂśretag, organisation, stiftelse, grupp eller individ som bor i Grums kommun att sĂśka landsbygdsutvecklingme-

del. Det är fÜr de som har en idÊ om hur du skulle kunna Üka fÜrutsättningarna fÜr landsbygdens besÜkare och boende. Det kan även vara en idÊ som

Ăśppnar upp mĂśjligheter fĂśr vĂĽra kommuninvĂĽnare att testa pĂĽ olika aktiviteter pĂĽ landsbygden. Bidraget kan bli upp till 20.000 kronor, om idĂŠn beviljas.

Ring oss fĂśr kostnadsfria offerter!

Den kompletta bygghandeln fĂśr konsument och proffs! VARDAGAR: 7-17, LĂ–RDAGAR: 9-13 | Industrigatan 4, Grums | 0555-722 28 | 070-331 73 23

RostfRia kvalitetspRodukteR

0555-100 33 | 070-313 82 58 | SVEAGATAN 126, GRUMS

0555-43060 • wipab.se

Planera ditt fĂśnsterbyte och renovering infĂśr vĂĽren och sommaren.

Vi levererar byggmaterial

Snart är det dags fÜr renovering och fÜnsterbyte infÜr vüren och sommaren. Pü Nyängens Bygg & Inredning AB hjälper vi till med kostnadsfri offert. Vi utfÜr bland annat fÜnsterbyte, fÜrsäljning av fÜnster, om- och tillbyggnad, takbyte m.m.

Svenstorpsvägen 6, 664 34 Grums 054 - 83 71 11 info@ny-bi.se

En riktig bygghandel  ͓˜˞ Ë› Í‘Í–Í–Í–Ě‹Í˜Í™Í–Í‘Í‘Í‘Ëž!Ě‹Í˜Ě‹Í’Í˜Ëœ Í’Í‘Ě‹Í’Í”

VÄLKOMMEN TILL GRUMS HYRESBOSTÄDER AB Hos oss kan du bo bra i trivsam miljÜ. Det är nära till naturen och det mesta av samhällsservice. Det är viktigt fÜr oss att ha attraktiva och trygga bostadsomrüden. DärfÜr lägger vi stor vikt vid att hitta rätt lägenhet till vüra kunder. Välkommen att sÜka bland det som är ledigt just nu!

Grums Hyresbostäder AB | Åsgatan7, Grums | 0555-422 80 | grumshyresbostaderab.se


17

Fastighetsmarknaden #1 2019

Garage av moduler står snart färdigt På Ilanda står snart dubbelgaragaget för Svärdhs Fastigheters klart. Garaget byggs av det lokala företaget Svanqvist Bygg och levererades i färdiga moduler. – Jag tycker att det har gått bra. Speciellt stommen och taket har gått fort. Det är småpillet på slutet som tar tid, säger Gustav Svanqvist, vd Svanqvist Bygg. Hos Svärdhs Fastigheter på Ilanda byggs just nu ett garage från det norska företaget Igland Garagen. Deras specialitet är färdiga garage, som kan levereras färdigmonterat, i färdiga moduler eller i precut. Som entreprenör för garagebygget står det lokala företaget Svanqvist Bygg. I november gjorde de markarbetet med armering och gjut-

SMÅTT ELLER STORT, DIGITALT ELLER TRYCK.

ning av bottenplattan samt betongsockeln. I slutet av januari leveraredes sedan garagemodulerna i kassetter, och var redo för montering. – Nu är taket uppe och stommen är rest, plus att det är isolerat. Det mesta är klart, säger Gustav Svanqvist.

Förrådsdel Det är första gången som

Garaget levererades i moduler, vilket gjorde att Svanqvist Bygg snabbt fick upp stommen och taket.

Svanqvist Bygg bygger ett garage av just moduler, men är sedan tidigare väl bekant med arbetssättet. När arbetet drog igång restes stommen och blev taktätt på bara någon dag. – Det är lite som att bygga lego med ritning. Det är inte så komplicerat. Bara man följer ritningarna noga och att

man läser igenom allt innan man börjar. Då Svärdhs Fastigheter har ett stort behov av förvaring kommer det längst in i garaget bli ett förråd. För att skilja av den delen mot det övriga garaget har det byggts en mellanvägg och en sidodörr, så att man enkelt kan komma åt

förrådsdelen. I garaget kommer det även bli vattenburen golvvärme.

Färre byggtimmar Garaget är ett dubbelgarage i klassisk modell och kommer ha en enda stor port, men ha plats för två bilar. Fasaden blir vit

Niclas Johannesson 070-750 95 82

N TA IO N L O AT L RATI E I N S E PA R V I C R SE

Nybyggnation, om- & tillbyggnader samt renoveringar.

• Fasad • Dörrar • Kök • Isolering • Fönster • Badrum • Takbyten • Uterum • Kakel • Altaner

Nyhet!

Ska du renovera ditt badrum? Vi är behöriga och lämnar alltid våtrumsintyg på våra badrum!

Svanqvist Bygg AB

Du har väl jordfelsbrytare? En jordfelsbrytare är en pålitlig och billig livräddare. Jordfelsbrytaren skyddar om strömmen går fel väg, till exempel om vi använder elapparater på oförnuftiga sätt eller i olämpliga miljöer.

ANNA NORDSTRÖM

Vi KAN förvandla era drömmar & idéer, stora som små till verklighet.

Stolt tryckleverantör av Fastighetsmarknaden och KHaktuellt

svenskmediakonsult.se

med gröna detaljer, för att matcha herrgården som företaget sitter i. – Det som är kvar är att gipsa innerväggar och att montera garageporten, men det inväntar vi elektrikern för, säger Gustav Svanqvist.

GÅR DU I Byggplaner?

www.vvs-designab.se

Ett personligt och nära tryckeri! Läs mer om oss på pressgrannar.se

FOTO: ANNA NORDSTRÖM

gustav@svanqvistbygg.com 070-2165037 svanqvistbygg.com

Vi fixar elen på Färjestadstravet.

Bidevindsgatan 5, Örsholmen, Karlstad 054-85 40 15


18 EKONOMI

Fastighetsmarknaden #1 2019

FASTIGHETSMARKNADEN FRÅGAR BANKERNA Hur ser prognosen ut, bör man binda räntan för bolånet eller ska man fortsätta med den rörliga?

Anders Paulsson, Swedbank, bankchef – Frågan om bunden eller rörlig ränta är en vanlig fråga till banken i dag och vi utgår alltid från varje kunds individuella situation när vi ger våra råd. Generellt kan vi dock se att riksbanken tydligt signalerat att styrräntan kan höjas med 0,25 % under året och ytterligare höjningar året efter. För räntemarknaden innebär det att räntorna kommer stiga gradvis även om höjningen till stor del redan är inprisat. De långa räntorna förväntas stiga mer än de korta vilket innebär att vi om 2 år även bör se en betydligt högre nivå på de bundna räntorna. Huruvida kunden ska binda beror dock till stor del på hur stora marginaler och risktolerans kunden har. Har kunden stor marginal kan det finnas en idé att fortsatt ligga rörligt med en del av lånet, men också passa på att buffertspara. Har kunden istället små marginaler idag är det bättre att binda lån på längre tid, på så vis vet kunden sin månadskostnad. För att skapa ytterligare trygghet kring sin boendekostnad kan det vara ett bra läge se över om man behöver någon form av inkomstförstärkning exempelvis en arbetslöshetsförsäkring eller sjukförsäkring.

Fredrik Ekenberg, Handelsbanken, kontorschef – Vår prognos pekar på att boräntorna rör sig långsamt uppåt från en historiskt låg nivå. De flesta har idag rörliga boräntor. För att minska sin ränterisk framåt kan man välja att dela upp sitt bolån med olika räntebindningstider.

Håkan Eliasson, SEB, kontorschef – Över tid gäller det att som bolånetagare agera klokt och långsiktigt så att privatekonomin är stabil även om och när förutsättningarna ändras. 2019 kommer inte bli ett undantag, det som alla andra år kommer fyllas med händelser som påverkar oss oavsett hur vi själva agerar. Skall jag drista mig till att räkna upp de viktigaste händelserna att hålla koll på under året så skulle de vara, regelverksförändringar, räntebeslut, prisutveckling och politiska överenskommelser. Samtliga dessa punkter är av sådan vikt och påverkansfaktorn kan vara enorm för just Din privatekonomi. Slutsatsen av detta blir att det är hög tid att se till att man inte har ”alla ägg i samma korg” dvs man bör nu börja tänka i termer av riskspridning och se till att man har en blandning av löptider på sina bolån.

Anna Lundin, Landshypotek Bank, distriktschef – Vi har levt med låga räntor en längre tid, men nu har de börjat stiga och kommer troligen att stiga ytterligare framöver. Väldigt lite talar dock för en snabb och kraftig ökning. Det talar för att det även fortsättningsvis är fördelaktigt med en rörlig ränta. Samtidigt vill många banker knyta till sig kunder för en längre tid och i den konkurrensen så finns många som erbjuder goda räntevillkor för bundna räntor. Så vill man som kund nyttja den situationen kan det vara klokt att åtminstone binda en del av lånet.

Vill du ställa en fråga till bankerna? Skicka den då till: anna@svenskmediakonsult.se

NYA L AGAR SOM PÅVERK AR SK AT T OCH FOLKBOKFÖRING Den 1 januari i år trädde vissa förändringar inom beskattnings- och folkbokföringsområdet i kraft. • Några av förändringar rör inkomstbeskattningen, bland annat ett utökat jobbskatteavdrag. Nuvarande nivåer i jobbskatte-

avdraget höjs för dem som vid beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år och som har arbetsinkomster som överstiger 0,91 prisbasbelopp per år. • Sedan höjs brytpunkten för statlig inkomstskatt. För dem som vid beskattningsårets ingång inte fyllt

65 år blir brytpunkten 504 400 kronor (42 000 kronor per månad) istället för 487 600 kronor (40 600 kronor per månad) för 2019. • För pensionärer sänks skatten. Grundavdragsbeloppet för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år justeras. Detta

innebär att grundavdraget höjs för dem som har en fastställd förvärvsinkomst på mellan cirka 55 000 kronor och 1 177 000 kronor per år, och minskas för dem med förvärvsinkomster som överstiger cirka 1 182 000 kronor per år.

Det kommer även bli nya regler för bland annat företagssektorn, ny skatt på spel, arbetsgivardeklaration på individnivå och ändrade momsregler för vouchrar. Det har även blivit ändrade momsregler för telekommunikationstjänster, ra-

dio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster samt att radio- och tv-avgiften nu ersätts med en public service-avgift som ska betalas via skatten

Lokal uthyres Drottninggatan 27 plan 1 650 kvm som kan anpassas efter hyresgästens behov samt egen terass. Kontakt: Carl Jerenius 070-9216678, carl.jerenius@lundbergs.se

KÄLLA: SKATTEVERKET


EKONOMIi 19

Fastighetsmarknaden #1 2019

BILSEMESTER

I SAMARBETE MED

Upplys reskoden ”FM” – så får du automatiskt rabattpriset.

Sommar vid Gardasjön

Riksbankens fasad i Stockholm.

FOTO: RIKSBANKEN

Riksbanken höjer reporäntan I slutet av december 2018 gick Riksbanken ut med att reporäntan höjs med 0,25 procentenheter, till –0,25 procent, vilket gäller från 9 januari i år. De har även gått ut med att fler höjningar kan väntas under andra halvåret 2019. I februari 2015 var första gången som Riksbanken presenterade en negativ reporänta i Sverige. Reporäntan sänktes då från 0 till –10 procent. Under 2016 sänktes räntan till –0,5 procent, och

har sedan dess stannat på den procenten, tills december 2018. För första gången på 7 år tog Riksbanken beslutet att höja reporäntan, vilket innebär att den senaste höjningen var 2011. I ett

pressmeddelande förklarar Riksbanken att orsaken till höjningen har varit en stark konjunktur och att inflationen har etablerats kring 2 procent. Nästa höjning förväntas bli under andra halvåret 2019. ”Därefter indikerar prognosen ungefär två höjningar per år med 0,25 procentenheter vid varje tillfälle”, förklarar Riksbanken i sitt pressmeddelande.

Oense i ledningen

inte alla i riksbankens ledning eniga i beslutet om höjningen. Vice riksbankschefen, Per Jansson, ville inte att räntan skulle höjas, och vill inte ställa sig bakom hur höjningen förväntas bli senare i år. Han grundar sitt beslut på att det varit svaga inflationssiffror som enligt honom innebär en osäkerhet. Jansson menar att det är att bättre att vänta med att höja räntan i väntan på mer information.

Enligt ett protokoll som Riksdagen har släppt var

Park Hotel Oasi i Italien Mitt i staden Garda och endast 1,5 km från Gardasjön ligger Park Hotel Oasi. Hotellet har ett stort poolområde omgivet av palmer och olivträd och runt poolen står solstolarna framme och snackbaren är klar att serva dig med kalla drycker. Här kan du se fram emot att njuta av solen och det ljuva livet på en av landets mest populära semesterdestinationer. Som granne till ditt hotell ligger det familjevänliga äventyrsbadet Gardacqua men det är också nära till den kända nöjesparken Gardaland (17 km) – här finns massor av nöjen för både stora och små. Upplev också Gardas centrum, med restauranger, caféer och små butiker.

3 nätter från 1.7 49:5 nätter från 2.8 99:-

Pris per person i dubbelrum

3.949:-

Pris utan reskod 4.249:Pristillägg 30/6-22/8: 1.450:13-26/4, 30/5-29/6 och 23/8-20/9: 550:-

• 7 övernattningar • 7 x frukostbuffé • 7 x 3-rätters middag med salladsbuffé • Rum med balkong/terrass • 4 x vinsmakning & rabatt på vin Ankomst: Valfri 6/4-19/10 2019. Barnrabatt 2 barn 0-5 år gratis. 2 barn 6-11 år ½ priset. Max. 2 barn per rum oavsett ålder. Turistskatt EUR 1-2 per person och dygn.

Semester i Lübeck

FELICIA OLAUSSON

Prognos för reporäntan procent, kvartalsmedelvärde 2018 kv 3 Reporänta

–0,50

2018 kv 4

2019 kv 4

2020 kv 4

2021 kv 4

–0,50 (-0,50)

0,02 (0,09)

0,48 (0,66)

0,98 (1,23)

Hotel Vier Jahr eszeiten

2 nätter från

LÄS TIDNINGEN ONLINE

TACK FÖR ATT VI FÅR HJÄLPA TILL!

RÄTT MATERIAL RÄTT KUNSKAP RÄTT TJÄNSTER RÄTT ATTITYD Vi strävar efter att förenkla för dig i dina byggprojekt.

1.249:-

Hotel Vier Jahreszeiten ★★★★ i Nordtyskland Det är inte utan anledning att Lübeck är ett mycket uppskattat resmål. Stadens placering vid Östersjökusten gjorde för 600 år sedan Lübeck berömt som centrum för medeltidens storhandel och här blev det samlat en enorm rikedom, som fortfarande lyser igenom i den nutida stadsbilden. Här bor du på det moderna cityhotellet endast 2 kilometer från Lübecks varumärke Holstentor, med en skön panoramautsikt över en av Tysklands mest stämningsfulla städer från takterrass och hotellets restaurang på översta våningen.

Pris per person i dubbelrum

1.699:-

Pris utan reskod 1.849:Pristillägg 1/5-30/9: 250:-

• 3 övernattningar • 3 x frukostbuffé • 1 x 3-rätters middag på panoramarestaurang Highlight • Välkomstdrink • Fri parkering Barnrabatt: 1 barn 0-5 år gratis. 1 barn 6-14 år ½ priset.

Ankomst: Valfri t.o.m. 28/9 2019.

Enkelrum och avbeställningsskydd kan tillköpas. Expeditionsavgift 99:- tillkommer. Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.

Beställ nu på:

XL BYGG KARLSTAD • RATTGATAN 1 • VÅXNÄS 054-770 60 00 • XLBYGGKARLSTAD.SE • VARDAGAR 7-18, LÖRDAG 10-15

fastighetsmarknaden.com

www.happydays.nu eller ring: 020 79 33 84 Öppet vardagar kl. 9-17. Weekend & helgdagar kl. 10-14.

Kom ihåg reskoden: FM


Kvällsvindsgatan 6 Karlstad 070-373 48 53 murningsarbeten@gmail.com

Vi tillverkar smidesräcken och balkonger, stålkonstruktioner och byggsmide till företag och privatpersoner. Vi har en staketutställning med ett 20-tal olika modeller att titta på, för att få mer inspiration och idéer. Från bygget i slutet av 2018.

FOTO: ARKIV

INVIGNING AV SKOGHALLS NYA KNUTPUNK T Under vecka 31 2018 påbörjades arbetet med den nya knutpunkten i Skoghall, som ska innebära en centrumknutpunkt för kollektivtrafik, cykel och gång. Vid årsskiftet öppnades trafiken upp i alla riktningar i Skoghalls centrum och kollektivtrafik började gå från nya knutpunkten. Den 14 februari kom-

mer det bli invigning av den nya knutpunkten under eftermiddagen, där kommunen bjuder in till olika aktiviteter som till exempel historiegenomgång om bruksorten Skoghall, vernissage där några förskolor har målat teckningar med temat hållbart resande, musikunderhållning och tipspromenad.

Besök oss gärna på vår hemsida www.gpsgaller.se

GPS

Galler Plåt Smide AB

Staket • Balkongräcken • Grindar • Galler • Trappräcken • Glasstaket • Fönstergaller • Smidesdekorationer

Välkommen till oss på Hangarvägen 4, Karlskoga • Tel. 0586-343 59 / 070-557 66 04

Välkomna till mäklaren med koll på läget i Grums/Karlstad.

KARLSTAD ÖSTRA TORGGATAN 12 | HAMMARÖ BJÖRKHAGSGATAN 6 | FORSHAGA STORGATAN 31 | SVENSKFAST.SE | 054-21 10 00


Ny vd på Karlstads Energi Sid 2

H&M växer på Bergvik Sid 6-7

Geijerskolan får nytt musikhus Sid 11

B I L AG A T I L L FA S T I G H E T S M A R K N A D E N # 1 • 2 0 1 9 • Å R G Å N G 2 7

Klickbar webbtidning: fastighetsmarknaden.com

Miljötänk med 50-talsstil i centrala Karlstad Sid 8-9

Om- och tillbyggnad • Kakel/klinkers • Altaner • Takbyten Kök och badrum • Maskinuthyrning Tommy Johansson l 054-54 22 66 | 070-622 23 68 info@larkangensbygg.se | larkangensbygg.se | Kungsåsvägen 3, Vålberg


VÄRMLAND VÄXER

2

Fastighetsmarknaden #1 2019 ANSVARIG UTGIVARE Joachim Svärdh 054-18 77 18 EKONOMI Tomas Carlsson 054-18 77 18 SÄLJARE Lena Grahn, Håkan Andersson, Hans Nilsson REPORTRAR Sara Strand, Anna Nordström LAYOUT/ANNONSPRODUKTION Caroline Asplund, Felicia Olausson, Claes Josefsson DISTRIBUTION Svensk Direktreklam TRYCK Pressgrannar AB

UTGIVNING Södra Värmland TEL 054-18 77 18 vxl E-POST info@svenskmediakonsult.se HEMSIDA svenskmediakonsult.se POSTADRESS Fastighetsmarknaden, Ilanda Gård 120, 653 50 Karlstad

Gilla oss på facebook.

Tidningen Fastighetsmarknaden produceras i samarbete med Svensk Mediakonsult AB. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Citera oss gärna, men glöm inte ange källa.

KRÖNIKA

MÅNADENS PROFIL

Investeringsstödet

som försvann

2

016 infördes ett investeringsstöd för de som bygger hyresrätter. Stödet skulle riktas till de som bygger små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. När det infördes dömdes det ut som en verkningslös åtgärd, med argumentet att ge pengar till byggbolagen inte hjälper dem som står längst från bostadsmarknaden, och när Moderaterna och Kristdemokraternas budget klubbades igenom strax före jul togs det bort. Många har dock räknat med investeringsstödet och förändringen innebar givetvis att förutsättningarna för projekten förändrades avsevärt. Men! Det dröjde inte länge förrän det var tillbaka igen, om än kanske i liten annan form. I den överenskommelse som träffades i början av januari mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna fanns stödet med igen. Överenskommelsen mellan S, MP, C och L innefattade också fler reformer på det bostadspolitiska området. Bland annat införandet av fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder och en förändrad (borttagen) flyttskatt – något som kan påverka både bostadsproduktion och rörligheten på bostadsmarknaden. För de som driver fastighetsföretag kan säkert också beskedet om att en oberoende part ska avgöra hyresförhandlingar som kört fast, vara glädjande. Förhoppningen är såklart att det ska bli smidigare än idag, då oenighet avgörs i hyresnämnden med långa väntetider som följd, något som inte är positivt för varken hyresvärd eller hyresgäst. Önskemålet är givetvis att alla tänkta reformer nu får ett genomförande och inte enbart stannar vid utredningar, därefter vore det önskvärt med en bred uppgörelse med så många partier som möjligt för att säkerställa att de förändringar som nu ska göras också blir spelreglerna på bostadsmarknaden för lång tid framöver. Vi behöver inte en ryckig bostadspolitik där förslag genomförs och sedan ändras efter bara något år, bostäder tar lång tid att bygga och både fastighetsföretag och byggherrar behöver långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden. Framförallt behövs det för alla de som idag inte kan hitta en bostad som motsvarar deras behov.

Maria Frisk

 FASTIGHETSÄGARNA

Erik Kornfeld är ny vd vid Karlstads Energi sedan september ifjol. FOTO: ANNA NORDSTRÖM

”Det är ett spännande bolag

i ett spännande skede” Erik Kornfeld är sedan den 1 september i fjol ny vd på Karlstads Energi. Närmast kommer han från Valmet där han har arbetat som platschef. Efter att ha sökt nya utmaningar hamnade han i energibranschen. – Det är spännande och roligt att komma in i en ny verksamhet. Just energibranschen händer det otroligt mycket i. Det sker mycket utveckling, man vet inte vart det tar vägen. Då gäller det att vara på tå, säger Erik. Hur hamnade du på Karlstads Energi? – De sökte en ny vd, jag blev tipsad om tjänsten och jag sökte då nya utmaningar. Vi träffades och fattade tycke för varandra. Det är ett spännande bolag i ett spännande skede. Det går bra men det händer samtidigt mycket i omvärlden . Man är till exempel beroende av att det ska vara kallt för att kunna sälja värme, samtidigt som klimatet förändras. Det är en utmaning och det känns jättespännande.

34 Miljoner till radonsanering Regeringen har avsatt 34 miljoner kronor till radonbidrag under 2019. Radon är en luktfri ädelgas som ökar risken för lungcancer. I Sverige drabbas cirka 500 personer per år av lung-

cancer förorsakat av radon. Ädelgasen kan finnas i mark, byggnadsmaterial och hushållsvatten. I Sverige har vi runt 250.000 villor som har för högt radon-värde, ett värde som överstiger 200

Bq/m3. De som har hus äldre än 2 år, och som är i behov av radonsanering har möjlighet att få bidrag upp till 50 procent av kostnaden, eller max 25 000 kronor.

Vad har varit din största utmaning? – Största utmaningen är att lära mig en ny bransch och jag har en lång bit kvar. Elproduktion och elhandel är en ganska komplex verksamhet där många omständigheter påverkar priser på el och elcertifikat. Men jag har medarbetare som kan det bra som lär mig. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? – En vanlig dag kommer jag hit klockan 7.30. Jag börjar med att läsa nyheterna, vi

får in vad som är nytt i energibranschen. Jag pratar med medarbetare, jag har fördelen med att ha hela ledningen samlad här. Det är mycket planerande för verksamhetsutvecklingen men som tur är inte så mycket möten efter möten. Sen försöker jag vara ute i verksamheten. Det blir främst på Heden, men jag är även ute på återvinningscentralerna och så har jag åkt med en sopbil. Sen blir det såklart mycket administrativt, som att författa dokument till styrelsemöten. Hur var det att åka sopbil? – Det var intressant. Jag tror att det är nyttigt att se alla delar av verksamheten. Jag kan inte sitta här på mitt kontor och leda en verksamhet jag inte vet något om. Vad tycker du är roligast med ditt jobb? – Roligast är just den här möjligheten att med med-

arbetarna utveckla bolaget. Och att det går bra för bolaget och att då tillsammans få sätta energi i bolaget. Att få det att sätta fart ger energi. Vad händer närmast för dig och företaget? – Vi lyssnar på kunderna och ser vad de vill ha för tjänster av oss. Sen även vad vi kan utveckla både internt och externt. Vi jobbar med långsiktiga strategier. Vart ser du dig själv om tio år? – Jag är nog i en företagsledande roll. När du inte jobbar, vad gör du helst på fritiden? – Då umgås jag med familjen. Vi reser gärna tillsammans. Sen motionerar jag och spelar tennis.

ANNA NORDSTRÖM anna@svenskmediakonsult.se

Körfält avstängt på Hamngatan Fram till mitten av mars kommer ett körfält att vara avstängt på Hamngatan på grund av en omfattande balkongrenovering. Körfältet har stängts av för trafik eftersom det behöver användas som arbetsyta under

tiden som en fastighetsägare renoverar balkonger. Mellan Järnvägsgatan och Fredsgatan stängs ett körfält av, närmast husfasaden. Trafik som kommer från Karl den IX:s gata blir opåverkad, där är båda körfälten öppna.

Eftersom mycket trafik passerar Hamngatan varje dag kommer avstängningen att påverka framkomligheten. Därför ber man alla som kan att välja en annan väg om det är möjligt, för att minska köbildning.


3

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2019

Din helhetsleverantör inom

anläggning, transport, elKraft och rental. Betongvägen 11 Karlstad | 054-53 42 00 | kewab.se

utabkarlstad.se Återvinning Lastväxlare Liftdumper Flak/Containers

MasKiner

Grävmaskiner Hjullastare Sopmaskiner

rörinspeKtion Slamsugning Högtycksspolning Filmning

transporter Grusbilar Kranbilar Vattenbilar

Köp ert drömhus

Material Grus / Berg Sand Jord / Bark

MarK och anläggning

VA-Arbeten Dagvattenseparering

• Villor • Flerbostadshus • Fritidshus

direkt från husfabriken 054-224 48 10 | www.huspartner.com

Med totalentreprenad – bara ett avtal!

3


4

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2019

Urban Larsson, vd Nischer Proporties, Anders Karlsson, kontrollansvarig Kafjärden Projekt ab och Anders Norelius, platschef Sten och Vägarbeten, på tomten där de blivande studentlägenheterna kommer att ligga.

FOTO: ANNA NORDSTRÖM

Nya studentlägenheter på Kronoparken På campusområdet vid Karlstads universitet pågår bygget av 128 nya studentlägenheter fördelat i fyra huskroppar med fyra våningar vardera. Själva markarbetet drog igång i november ifjol och redan i höst beräknas den sista etappen vara inflyttningsklar. – Det är jättestort intresse så det är jätteroligt, säger Urban Larsson, vd Nischer Properties. Det är fastighetsutvecklingsbolaget Nischer Properties, som är nischade konceptboenden i tillväxt- och universitetsstäder, som står bakom de nya studentbostäderna. Det är bolagets första byg-

ge i Karlstad, som uppförs enligt deras koncept ”Start Living”. I november 2018 startade markarbetet för de 128 nya studentlägenheterna. Under hösten 2019 beräknas de stå

helt klara. – De färdigställs i fyra etapper. Den första i april och sedan tickar det på, säger Urban Larsson. De fyra huskropparna kommer placeras i enlighet med gällande detaljplan som fått vara styrande för projektet. – Vi började titta med en arkitekt hur vi skulle kunna utnyttja tomten på bästa sätt.

Liten parkering De fyra huskropparna blev därefter vinkelformade, och

omsluter en rondell. För markarbetet står Sten och Vägarbeten som entreprenör. De drog igång sitt arbete i november ifjol. – Det är lite grejer vi har hittat i marken, men det har gått bra. Vi har jobbat på, säger Anders Norelius, platschef Sten och Vägarbeten. Utöver själva fastigheterna kommer det även bli lite gemensamma gårdsytor samt växtlighet för att skärma av rondellen något. – Det kommer också vara

en liten parkering till husen, säger Anders.

Moduler från Riga Alla lägenheter kommer ha badrum med tvättmaskin, kök med diskmaskin och balkong. Samtliga kommer vara 25 kvadratmeter stora, med undantag från de som hamnar i vinkeln på fastigheterna då de blir en kvadratmeter större. – Eftersom alla lägenheter är lika stora kände vi att vi inte behövde platsbygga då vi kunde bygga varje lägenhet klar

på fabrik med moduler, säger Urban. Modulerna tillverkas i en fabrik i Riga och de första kommer i februari. – Montörer tar sedan emot modulerna på plats och monterar dessa. Eftersom bygget sker just i etapper kommer det också bli olika inflyttningar där den första möjliga sker redan i april. – Nästa inflytt blir i maj, tredje i juli och fjärde inflytt blir i augusti, säger Urban. ANNA NORDSTRÖM

UTFÖRANDE entreprenör

Fria entreprenörer som vill lite mer.

varmlandsschakt.se

Fredric 070 - 340 94 53 Linda 070 - 340 91 71

BETONG & BYGGARBETEN

070-672 07 63


5

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2019

Spännande byggprojekt på gång?

Kontakta mig på: 079-077 45 65 Lena Grahn, Fastighetsmarknaden

Det kompletta stenföretaget! sten-teknik.se • 0554-100 60

Med 65 år i branschen är vi redo

för alla typer av markarbeten. 054-547180 • 070-5464265

camilla.karlsson@nor-schakt.se För att utnyttja tomten på bästa sätt kommer de fyra huskropparna bli vinkelformade. Alla husen kommer ha fyra våningar vardera och totalt kommer det bli 128 nya lägenheter.

VÅRA LÖSNINGAR • Maskinuthyrning • SafePass™ • EcoSolve - Grön lönsamhet • ID06 - Lösningar för närvaroregistrering • Tryggare Byggare - lösningar för säkrare arbetsplatser • Utbildningar • Projektstöd • Besiktningsprotokoll • Ställningar/Väderskydd/Fallskydd

UNIKA PRODUKTER SOM DU BARA HITTAR HOS RAMIRENT

SafePass™ är Ramirents egenutvecklade barriärsystem för arbete på eller intill väg. Det flexibla systemet ger en komplett lösning som skyddar alla som befinner sig i närheten – vägtrafikanter, oskyddade trafikanter och vägarbetare.

Alla lägenheterna kommer ha balkong och kommer vara 25 kvadratmeter stora, utöver de som hamnar i själva vinkeln som blir 26 kvadratmeter.

Karlstad | 054-85 08 90 | ramirent.se

ILLUSTRATIONER: NISCHER PROPERTIES

Kompetens där du behöver! – Vi har både erfarenhet och bredd och bemannar inom t ex ekonomi, butik, lager och reception.

054-86 02 20 karlstad@veteranpoolen.se

Fjärrviksvägen 10, Ilanda Industriområde tryckluftservice.com • 054-53 04 49

ALLT FÖR DIN

– nu i nya TRYCKLUFTSANLÄGGNING fräscha lokaler!

UNDER ETT TAK L U B R I C A N T S

O F

S C A N D I N AV I A

5


6

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2019

H&M satsar stort på Just nu pågår ombyggnationen på Bergvik av Coop Byggs gamla lokaler. Det är H&M som ska flytta sin butik på Bergvik och då även utöka sitt sortiment och öppna sitt helhetskoncept. Ombyggnationen har även inneburit att flera butiker i köpcentret har fått nya lokaler, för att breda plats åt H&M som planeras ha invigning senare i vår.

Som totalentreprenör för ombyggnationen på Bergvik står Karlstads Byggtjänst. Utöver att de bygger om lokalerna för H&Ms räkning gör de även plats för Ur & Penn som snart ska etablera sig på Bergvik. Dessutom har Wayne´s Coffee, Naked Juicebar och Albrekts Guld fått flytta till nya lokaler, för att göra plats åt H&Ms nya entré och skyltfönster. – Wayne´s är helt klart och de har flyttat. Albrekts Guld blir färdigt den här veckan och vi är färdiga på Ur & Penn och Naked Juicebar. Det som är kvar är entrén på H&M. Nu när Albrekts flyttar kan vi äntligen riva där, säger Per Högberg, platschef Karlstads Byggtjänst.

Mycket hänsyn För både Bergvik och H&M är det en stor satsning som görs. För Karlstads Byggtjänst

Per Högberg och Per Ericsson från Karlstads Byggtjänst utanför det som snart kommer bli entré för H&Ms nya lokaler på Bergvik, som hamnar bortanför Stora Coop mot Systembolaget.

del är jobbet i sig inte så värst annorlunda, utan snarare miljön runt omkring. – Det är annorlunda att bygga i sån här miljö då man måste ta mycket hänsyn till både besökare och andra butiker. Men Bergvik är bra att ha att göra med.

Alla butiker runt omkring har varit positiva, säger Per Högberg. – Det gäller att hålla iordning så att man inte stör övriga verksamheter, säger Per Ericsson, vd Karlstads Byggtjänst. Och eftersom det är just många verksam-

heter har de fått göra de bitarna som påverkar mest under nattetid när övriga Bergvik har varit stängt. I övrigt har arbetet ute på Bergvik flutit på. – I entreprenaden har det varit mycket rivningar. Sedan har det varit en hel del

sprinklers och installationer. Det är mycket teknik. Det blir två nya ventilationsaggregat för H&Ms del, säger Per Ericsson.

Dubbelt så stor Hela H&Ms del, utom fronten, är Coop Byggs

gamla lokal. Butikskedjan kommer då få en yta på drygt 3 000 kvadratmeter, vilket blir mer än dubbelt så stort mot dagens 1 400. – Butiken blir inte 3 000 kvadrat, utan det är med lager och personalutrymmen. Det vi har gjort är väggarna,

TOTALENTREPRENÖR

VI UTFÖR SÄKERHETSINSTALLATIONERNA

VI UTFÖR MÅLERIARBETET Telefon: 054-17 36 60

Kasernhöjden 7, 653 39 Karlstad • 010-470 75 00 • www.midrocelectro.se


7

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2019

Bergvik

7

Jakobsberg, ny stadsdel i Karlstad?

Flera andra butiker har fått nya lokaler för att ge plats åt H&M, bland annat Naked Juicebar som flyttas ut i gången samt Albrekts Guld som hamnar i lokalen bakom.

På Karlstads före detta flygplats finns nu en detaljplan från kommunen om att bygga en ny stadsdel i Karlstad, Jakobsberg. Planen möjlig-

gör bland annat 40 stadskvarter, 30003500 nya bostäder, parker, centrumverksamheter, skolor och förskolor samt rekreationsområden. En-

ligt detaljplanen ska området utrustas med effektiv kollektivtrafik och en ny trafikkoppling söder om Karlstads centrum.

FOTO: ANNA NORDSTRÖM

Haga entré godkänns I området mellan Hagaleden och Klarälven planerar kommunen för 250 nya bostäder med bland annat en park och strandpromenad. Detaljplanen, som kal�las Haga entré, god-

kändes i somras av kommunfullmäktige, ett beslut som senare upphävdes av länsstyrelsen. De hade bland annat synpunkter på att den förskola som fanns med i planen inte levde upp

till Boverkets krav på bullerskydd för skolmiljöer. I kommunens omarbetade plan har förskolan nu tagits bort och planen är uppe till beslut igen.

Bygglov för LSS-boende norr om Väse Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Väse Klockargård 1:2. Det är

personalytorna och lagret. Själva inredningen gör butiken själva, säger Per Ericsson. Butiken kommer dock bli betydlig större än den idag befintliga på Bergvik och kommer ha H&Ms helhetskoncept vilket inkluderar alla H&Ms klädavdel-

ningar samt H&M Home. Öppningen av den nya butiken är planerad någon gång under våren. – Våran del i projektet ska vara klart den 1 april, säger per Högberg. – Sedan vet vi inte när de ska öppna, då de ska sköta

den sista biten själva, inflikar Per Ericsson.

ANNA NORDSTRÖM anna@svenskmediakonsult.se

Emrahus AB som vill bygga ett flerbostadshus med LSS-boende, det vill säga ett boende med särskild service för vuxna. Huset

kommer innehålla sex lägenheter och ska ligga längs med väg 240.

Detaljplan vid Kronoparkens villaområde Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplanen för fastigheten Sufflören 1 vid Kronoparkens villaområde. Fastigheten har använts som livsmedelsbutik fram till

början av 2000-talet. Nu ska platsen kunna användas till bostäder, handel eller kontor. Den nya detaljplanen tillåter lite olika användningsområden men bestämmer att

den största byggnadsarean inte får vara större än 30 procent av hela fastigheten och huset får inte vara högre än två våningar.

Nytt flerbostadshus på Herrhagen Pelletsgatan 3, Karlstad • 054-85 06 70, 070-565 70 90 • byggakustik.se

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplanen för Glasberget 23 på Herrhagen. Den innebär att på befintlig parkering blir det nu möjligt att istället bygga ett nytt fyravåningshus i vinkel mot

Karlagatan. Träden närmast gatan kan behöva tas ner för att bygga det nya huset. Träden närmast gatan bedöms må sämre än de på insidan av parkering så därför ha de träd som mår bättre fått ett särskilt skydd

i detaljplanen. En ny parkeringsplats kommer att anordnas norr om det nya huset. Det kommer även finnas parkeringsplatser under mark. Det blir totalt 138 parkeringsplatser.

Certifierad enl. EN1090-1

Stålstommar och byggsmide • Robotsvetsning • Plåt- och svetsarbeten Industrivägen 1, Molkom • 0553-315 30 • weldtec.se

Vi utför luftbehandlingsinstallationerna Karlstad 054-85 30 85 Kil 0554-108 98 • www.flaktteknik.se

Fler bostäder vid Tullholmsviken Lecab fastigheter AB vill bygga bostäder vid korsningen Hammarleden och Packhusallén men eftersom dagens detaljplan endast tillåter parkering och kontor ska detaljplanen nu ses över. Efter att den nya

buller förordningen trädde i kraft 2017 är det möjligt att detta kvarter nu kan innehålla bostäder. Att Lecab ska bygga på den här platsen beror på så kallad dubbel markanvisning. För att få bygga

på denna tomt vid Tullholmviken har Lecab först fått bygga i Väse. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan.


8

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2019

Fastigheten har utökats med åtta lägenheter med uteplatser och en ny fin gårdsplan i soligt läge.

”Det blev ett smycke för området”

FOTO: SARA STRAND

Nu är snart Wermlands Invests fastighet Trätälja färdig och hyresgästerna har börjat flytta in. – Storleksmässigt är det inget stort projekt men det har kanske varit den största utmaningen, säger Josefin Knarrström Bergh, vd Wermlands Invest. Trätälja skiljer sig mot deras tidigare projekt där man har renoverat gamla byggnader, här bygger de istället något helt nytt. Och allt är platsbyggt. Den nya fastigheten har utökats med åtta lägenheter som får uteplatser och en ny fin gårdsplan i soligt läge. – När våren kommer ska vi plantera växter i odlingslådorna som finns på utegården. Det kommer att ge ett grönare och mer ombonat in-

tryck. Det gröna intrycket förstärks av sedumtaget som både har en estetisk aspekt och en miljöaspekt. – Det samlar upp regnvattnet på ett annat sätt och gräset som växer på det kommer till nytta för insekter till exempel. Dessutom är det bullerdämpande. – Förutom att gröna tak är vackra så bidrar de till en bättre stadsmiljö. De binder

koldioxid och fungerar som bullerdämpare, säger Josefin.

”Alla rätt” De nya lägenheterna har byggts på parkeringshusets tak som tidigare har varit ett outnyttjat utrymme. Där är det nu fina tvåor och treor med öppna planlösningar och egen uteplats.

– Vi gör alltid en utvärdering efter att vi har avslutat ett projekt och tittar på vad vi är nöjda med och var det finns utvecklingspotential. Den här gången känner vi att vi har fått alla rätt, säger Peter Blüme, byggprojektledare Wermlands Invest. Blir det som ni har tänkt er?

– Det blir bättre än vi hade tänkt oss, säger båda två. – Det blev ett modernt til�lägg till ett 50-talshus som känns sammanhängande, säger Peter Blüme. Fastighetens stomme är byggd på byggt 50-talet och man har behållit 50-tals stilen i hissglasets mönstret till exempel.

– Även om vi bygger nytt blir det en repetition mot den tidigare fasaden med både materialet och mönstren. Vi har även använt mycket naturmaterial som dessutom ger en varmare känsla, berättar Josefin Knarrström. SARA STRAND sara@svenskmediakonsult.se

FASTIGHETSÄGARE

TOTALENTREPRENÖR wermlandsinvest.se | 054- 21 25 80

Vi utför asbestsanering, betonghåltagning och rivning

info@noctorbygg.se | 070-514 86 83 Tel. 0555-30000

Blockgatan 11, Karlstad 070-554 13 95 hagalundsmontage.se

Helhetskoncept inom ventilation och luftbehandling Assemblin Ventilation AB | Karlstad 010 - 472 60 00

Vi utför el och säkerhetsinstallationerna 054-860 688 • www.caland.se

prenad.se | 054-52 26 00


9

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2019

Man har behållit 50-tals stilen i hissglasets mönster till exempel.

Det mesta är klart nu men belysningens nyans och styrka är inte bestämd ännu.

FOTO: PETER BLÜME.

Vi bygger TRÄTÄLJA

VI UTFÖR MÅLERIARBETET Telefon: 054-17 36 60

Vi utför luftbehandlingsinstallationerna Karlstad 054-85 30 85 Kil 0554-108 98 • www.flaktteknik.se

070-568 42 13

Vi levererar byggmaterialet En riktig bygghandel XL Bygg Grums • 0555-78 50 00 • xlbygg.se • mån-fre 7-17, lör 10-13

010-17 12 500 www.west2000.se

Karlstad 054-100 400 • www.abkarlhedin.se

9


10

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2019

Kristinehamn på det gamla A9-området håller just nu en kasern på att byggas om till lägenheter.

Inuti kasernen har de fått riva ut allting och sanera. Lägenheterna, som kommer bli hyresrätter, består i den första kasernen av ettor och tvåor. FOTO: CHRISTOFFER FREDRIKSSON, BYGGLEDARE HAAGS BYGG

Gammal kasern blir till hyresrätter I Kristinehamn pågår just nu ombyggnationen av de gamla kasernbyggnaderna på det forna A9-området. I den första etappen byggs en första kasern om till totalt 16 lägenheter. Fasaden kommer behållas medan allt rivs och saneras inuti.

städer. De andra två är nyare och uppfördes så sent som på 90-talet och används idag till vandrarhem och liknande verksamhet.

rådet finn totalt tio före detta kaserner, där åtta av dem uppfördes i samband med att regementet etablerades under 1940-talet. Dessa åtta är det som nu planeras att bli bo-

Den första etappen med Kasern 1 har nu startat med Haag’s Bygg och Snickeri som totalentreprenör. – Den första kasernen görs på prov nu. Det är sedan sju

Rivit ut allt På det forna regementsområdet på Presterud i Kristinehamn har Merx Fastigheter planer för en ny stadsdel där de gamla kasernerna ska förvandlas till bostäder. På om-

kaserner till och de siktar på att det ska bli lägenheter i alla, säger Håkan Haag, vd Haag’s Bygg och Snickeri. I de åtta kasernerna är tänkt att bli 128 hyreslägenheter. I den första etappen blir det 16 stycken. – Vi startade den 15 oktober. Ungefär hälften är redan målade, säger Håkan Haag. Fasaden på kasernerna kommer att behållas som den är,

utöver att de målar om fönstren. Invändigt däremot sker stora förändringar. – Vi har rivit ut allt och sanerat. Det har varit mycket asbest. Vi har även gjort om korridorerna lite. Innan var de väldigt stora.

Ettor och tvåor Standarden för hyresrätterna, som i den första etappen består av ettor och tvåor,

blir vanlig lägenhetsstandard men med Sentenskök. I mitten av maj är det planerat för inflyttning av hyresrätterna i den första etappen. – Det kommer bli ett fint bostadsområde, säger Håkan Haag.

ANNA NORDSTRÖM anna@svenskmediakonsult.se

Vi bygger HYRESRÄTTER NYTTJA

ROTGE-T AVDRA

Totalentreprenör inom bygg & snickeri

KÖK • BADRUM • FÖNSTERBYTE NYBYGGNATION • UTERUM • TILLBYGGNATION • MÅLNING

Håkan 070-523 61 11 | haagsbygg.se

054-860 688 • www.caland.se


11

VÄRMLAND VÄXER

Fastighetsmarknaden #1 2019

11

Nytt musikhus byggs på Geijerskolan

Geijerskolan är en folkhögskola som har flera inriktningar inom kultur, där musik är en stor del. I flera år har de haft ett behov av fler och bättre anpassade lokaler. – Det har saknats lokaler för elektrisk musik. Det är ett grundläggande behov att bygga mer musikrum, och då blev det ett musikhus, säger Håkan Jonasson. Investeringen för det nya musikhuset, som väntas stå klart i oktober, ligger på drygt nio miljoner kronor och utförs i partneringform med Sunne Byggnads som totalentreprenören. – Det är ett superkul jobb för oss att vara med på, det är lite ovanligt. Det är spännande för alla parter, säger Hege Kulbotten Carling, Sunne Byggnads.

Speciella ljudkrav Musikhuset kommer vara ett enplanshus på 210 kvadrat-

ILLUSTRATIONER: KLARA ARKITEKTEN

Geijerskolans nya musikhus är en investering för framtiden för folkhögskolan och kommer bland annat innehålla en studio.

Markarbetet startade i november och i slutet av januari startade gjutningen av bottenplattan.

meter och kommer innehålla två ensemblerum, ett sångrum och en studio/kontrollrum, samt övriga utrymmen. – Det är ett speciellt hus där man måsta kunna reglera ljud. Det är höga krav på akustiken och ljuddämpningen, säger Håkan. Man ska till exempel kunna ha sånglektion i ett rum och samtidigt kunna spela in i ett annat utan att

det stör varandra. – Det är väldigt speciella ljudkrav, det är det som är mest ovanligt med det här bygget, säger Hege. Då det är rum med olika funktioner kommer de också se olika ut och ha olika ljudpaneler och även olika takhöjder. Och att just ljudet är så pass viktigt har varit med i planerna sedan starten.

Vi bygger MUSIKHUSET

– Det är ett samarbete mellan olika entreprenörer där alla behöver tänka till kring ljudet. Alla måste vara med på banan, säger Niclas Carlbäck, arbetsledare Sunne Byggnads.

Delad platta Det första spadtaget togs i mitten av november och i slutet av januari påbörjades gjutningen av plattan, som kom-

FOTO: SUNNE BYGGNADS

mer vara delad. – Rummen ska inte ha direktkontakt med varandra, för att ljud inte ska kunna vandra, säger Håkan. – Det är med ändå ifrån botten för att minimera ljudet. Det kommer sedan bli speciella väggar med ljuddämpande ytskikt, säger Niclas. Hela byggnaden kommer bli platsbyggd och ligga på sko-

lområdet intill de andra husen. Precis som bland annat magasinet kommer fasaden bli röd. I övrigt kommer det skilja sig något och kommer bland annat ha rektangulära hängrännor. – Yttertaket är lite speciellt. Det kommer vara lertegelpannor som är släta, säger Niclas. ANNA NORDSTRÖM anna@svenskmediakonsult.se

Generalentreprenör Projekterar samordnar och utför

0565-13050

Alla typer av elinstallationer, från tele, data och signalsystem, upp till högspänning 400 000 V.

Luftbehandling

0565-167 00

0706-30 22 33

Vi har utfört VS-arbetet vi utför måleriarbetet Tel 0565-431 00

www.nilssonsmaleri.se

www.eitech.se

På Geijerskolan i Ransäter byggs just nu ett nytt musikhus, för att fylla ett behov som tidigare saknats. I oktober väntas det stå klar. – Den gamla skolan byggdes inte för pop och rock, som är det som ökar, utan mer för klassisk musik som piano och orgel. Vi bygger för framtiden och för att kunna vara konkurrenskraftiga. Jag tror att det blir något unikt, säger Håkan Jonasson, projektledare Geijerskolan.

www.eitech.se


FOTO: ARKIV / ANNA NORDSTRÖM

Köpa eller sälja mark till drömhuset Har du hittat en plats med fantastisk utsikt som du vill bygga drömhuset på men vet inte vem som äger marken? Eller vill du sälja en del av din egen mark? Då ska du ta kontakt med lantmäteriet. – Ägaren hittar man i fastighetsregistret där det står vem som är lagfaren ägare. Kommunens kontaktcenter eller Statliga lantmäteriets kund-

center kan hjälpa till att ta fram information vem som äger en fastighet, berättar Anders Sjöstedt förrättningslantmätare vid Lantmäterimyndigheten i Karlstad. Är markägaren villig att sälja en bit mark och man kommer överens kan man upprätta ett köpekontrakt. Man behöver också kolla upp med kommunens bygglovsavdelning så att det är okej att bygga på platsen, man behöver därför ett förhandsbesked el-

ler ett bygglov. Därefter kan man lämna in en ansökan om avstyckning till Lantmäterimyndigheten i Karlstad. I Hammarö kommun vänder man sig till statliga lantmäteriet.

Avstyckning och Bygglov I ansökan om lantmäteriförrättning kan man önska hur den nya fastigheten ska utformas, men lantmäterimyndigheten kan ha synpunkter på storleken och utform-

ningen eftersom den behöver vara juridiskt lämplig för det fastigheten ska användas till. – Ska man göra en avstyckning utanför detaljplanerat område för en ny bostad kräver vi i Karlstad ett förhandsbesked eller bygglov. Den som ska bygga nära vatten inom strandskydd måste även ha strandskyddsdispens, säger Anders Sjöstedt. För att kunna göra en avstyckning inom detaljplan måste den nya fastigheten

gå att bilda i enlighet med planen.

Fastighetens gräns En fastighetsgräns är en skiljelinje mellan fastigheter. Var gränsen går bestäms vid någon typ av lantmäteriförrättning. Vid en avstyckning innebär det att man avskiljer en bit mark och bildar en ny fastighet. – Om man ska ta reda på var fastighetsgränsen går ska man alltid använda ursprungshand-

lingar, till exempel en förrättningskarta. Digitalt material från registerkartan har ingen rättsverkan men kan användas som ett stöd för att leta efter gränsen. Det är markeringen på marken som juridiskt gäller i första hand. – Om man inte själv kan hitta var gränsen går kan man ta hjälp av Lantmäterimyndigheten, säger Anders Sjöstedt.

SARA STRAND

BETONG ÄR HÅLLBART!

THOMAS ® MILJÖSTOMME

BJÄLKLAG

VÄGGAR

BJÄLKLAG

BALKONGER

BJÄLKLAG

BJÄLKLAG

GARAGE VÄGGAR I GARAGE GRUNDPLATTA PÅLSKALLE

Ett unikt byggsystem för platsgjutna stommar med 30 % lägre CO2-avtryck. Helhetslösning för betongstommen från en leverantör. Flera egenutvecklade, innovativa produkter och lösningar ingår. Minskar CO2-avtrycket med 30 % jämfört med en konventionell betongstomme. Bättre och tryggare arbetsmiljö.

Specialisterna på betong Thomas Betong AB | Tel: 0104 50 58 70 | jonas.kilman@thomasbetong.se | thomasbetong.se

Profile for KHaktuellt/Fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...

Fastighetsmarknaden 2019 #1  

Bostadsmarknaden i allmänhet och inredning i synnerhet är alltid lika aktuellt och spännande. Tidningen Fastighetsmarknaden fokuserar på det...