Page 1

Stolt branschtidning sedan 1968 #3 2011

Nytt hamnoch stuveriavtal sid 16

Robin kastar loss s.20 Ett skepp kommer lastat s.12 Hamnkalas s.30 Hallü där Patrik Åman s.38

svensk hamntidning

1


Trivs MoCon Robust® i tung industri? Självklart.

Vår nya MoCon Robust ® är en familj av krandrifter särskilt avsedd för tung industri. MoCon Robust ® är byggd för att tåla tuffa miljöer med mycket damm och höga temperaturer och levereras med komplett kranfunktionalitet för snabb idrifttagning. Du använder MoCon Robust ® PC för spänningsreglering av släpringade motorer och MoCon Robust ® FC för frekvensstyrning av asynkronmotorer. Med MoCon Robust ® garanteras låga livstidskostnader och hög tillgänglighet. www.abb.com/cranes

2

ABB AB Crane Systems Tel. +46 21 32 50 00 Fax. +46 21 34 02 90 E-mail: cranes.sales@se.abb.com Internet: www.abb.com/cranes svensk hamntidning


Svensk Hamntidning ägs och ges ut av Sveriges Hamnar Box 5384, 102 49 Stockholm Tfn 08–762 71 00 www.svenskhamntidning.se ISSN 0346-2110 Ansvarig utgivare Mikael Castanius mikael.castanius@transportgruppen.se Tfn 08-762 71 90 Produktion Clara Tfn 054-7000 500 redaktion@svenskhamntidning.se Annonsförsäljning Fronthill Media AB Annika Olsson annika@fronthillmedia.se Tfn 0709-58 48 02 Redaktörer Arman Teimouri Ingela Larsson Zenny Jönsson Kristofer Brüngel Korrektur Anders E Lundin Omslagsfoto Anders Andersson Prenumerationer Christina Gisselberg christina.gisselberg@transportgruppen.se Tfn 08-762 71 51 Redaktionen ansvarar ej för obeställt material. Citera oss gärna, men ange källan. Tryck AWJ, Nyköping 2011 Miljöcertifierat tryckeri enligt ISO 14001 Upplaga 6 000 ex

De svenska hamnarna är hjärtat i det nationella godsflödet ”Transporterna är Sveriges blodomlopp”, konstaterade förra infrastrukturministern Åsa Torstensson. Det är en träffande liknelse; utan logistiken kan inte någon annan del av samhället fungera. Exporten skulle haverera, bilarna skulle stanna, butikshyllorna gapa tomma och jobben försvinna. Men det stannar inte där; om logistiken är Sveriges blodomlopp, så är hamnarna och sjöfarten hjärtat och aortan i det blodomloppet, som pumpar in de stora volymer som sedan fördelas i ett allt finmaskigare nät. De svenska hamnarna står för 95 procent av den totala volymen av all import och export till och från Sverige. Mer än hälften av Sveriges nettoexport kommer från basindustrin (skogen, kemin, gruvorna och stålet), varav den överväldigande delen går via hamnar.  Många av de produkter vi tar för givna i vardagen, som kaffe och bananer, kommer in via hamnar till de svenska grossisterna och vidare ut till butikshyllorna. Även om vissa transporter skulle gå att ersätta med andra transportslag, skulle det ske till ett pris; sjötransporter är det oslagbart mest ekonomiska och

klimateffektiva transportslaget på längre sträckor. Sjöfart är, utan konkurrens, det mest energieffektiva transportslaget, med närmare 40 procent lägre energiåtgång än ett typiskt godståg (vid långa fullastade tåg blir skillnaden ungefär 15 procent). Jämfört med fjärrtrafik med lastbil är sjöfart fyra gånger så energieffektivt.  De svenska hamnarna verkar dock i en konkurrensutsatt internationell miljö, där inte bara andra transportslag, utan också utländska hamnar konkurrerar om affärerna. För fortsatt stark utveckling av den svenska hamnsektorn, till nytta för hela det svenska samhället, är det avgörande att hamnarna har konkurrenskraftiga villkor och kan svara mot kundernas behov av tillgänglighet, leveranssäkerhet och hög servicenivå.

svensk hamntidning

3


notiser

Succé för Stockholms Hamnars app I skrivande stund har närmare 1000 personer laddat ner appen CruiseSthlm som visar vilka kryssningsfartyg som ligger inne och vilka som väntas till Stockholm och Nynäshamn, samt vilken kaj de ligger vid. Den populära och spännande appen uppdateras var 5:e minut och presenterar inte bara information och bilder utan även fakta om fartygen i fråga.

CruiseSthlm är framtagen av Stockholms Hamnar och kan laddas ner gratis genom App Store. Vad är en app? En app är ett litet mobildatorprogram som laddas ner till mobiltelefonen. Det kan vara ett spel, en navigator eller ett program som håller reda på var din närmaste favoritrestaurang finns.

Testprojekt i Göteborgs Hamn Smidigare fartygsanlöp är resultat när informationen i Göteborgs Hamn samordnas mellan hamnen och Sjöfartsverket. Under en testperiod samlokaliseras

4

svensk hamntidning

sjötrafikinformationen, VTS-centralen och lotsbeställningen med hamnens fartygsplanering, Port Control. Ett initiativ som genom samverkan mellan de många

aktörerna ska ge enklare, snabbare och miljövänligare fartygsanlöp i Göteborgs Hamn, som c:a 12 000 fartyg anlöper varje år.


Norra Hamnen är invigd Den 7 september invigdes Norra Hamnen i Copenhagen Malmö Port. Det är det största byggprojektet i Malmös historia – en miljard kronor har investerats i nya hamnterminaler där Cementas nya 90 meter höga terminal har blivit ett nytt landmärke för Malmö. Bland annat rymmer det nya hamnområdet en ny roroterminal, som har flyttats från Inre Hamn till den

nya Norra Hamnen, vilket betyder en avsevärd miljövinst för Malmö stad med mindre buller, trafik och utsläpp. Utbyggnaden är delfinansierad med EU-medel inom ramen för TEN-T, det transeuropeiska transportnätet. En miljon kvadratmeter mark finns nu tillgängliga i Norra Hamnen för utveckling av ett modernt logistikcentrum. Särskilt inbjudna gäster

och media bjöds på guidade rundturer i hamnområdet och en invigningsceremoni med Frank Jensen, Köpenhamns överborgmästare och Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Några dagar senare inbjöds även Malmöborna på en rundtur i Malmös nya logistikcentrum från turistbåten Jeppe för att bekanta sig med den nya hamnen.

Lifting Systems Gunnebo Lifting är agent i Sverige för en av Europas största och främsta producenter av specialstållinor.

Ökad flexibilitet och tidsbesparing.

Färre kättingredskap

Ökad säkerhet

Tidsbesparande

Minskade kostnader

Super 8 C

Hoist S / C

Compac 35

Exempel på urvalet

®

FlexiLeg

3:e generationens kättingredskap

Vårt multifunktionella GrabiQ system med dess unika och starka egenskaper har utvecklats ytterligare.

Genom sin mångsidighet i konstruktioner samt gedigna kvalitet levereras Python-linor idag till de stora användarna inom t.ex. mobilkranar, industri, gruvindustri, hamnar och sjöfart.

Flameshield 8

Gunnebo Industrier AB • Affärsområde Lifting • Box 48044 • 418 21 Göteborg Tel. 031-764 37 00 • Fax 031-764 37 99 • gbg@gunnebolifting.com

svensk hamntidning

5


Mobila blockväggar på frammarsch Från företaget C3C Engineering AB kommer det flexibla konceptet med mobila blockväggar som används flitigt i Europa. I Sverige håller produkten på att etableras och intresset är stort. Konstruktionen är enkel: bygg i princip vad du vill med robusta och tåliga betongblock som varken kräver fogning eller gjutning. Flexibilitet är ledordet när det kommer till C3C:s mobila blockväggar. Tanken är att man med blocken kan bygga för det aktuella behovet och när kraven förändras kan samma block användas för att bygga om. – Det fina är att det egentligen inte krävs några stora markarbeten för den här produkten, förutom en plan yta som klarar egenvikten av blocken. De flesta hamnar och industrier har dessutom den maskinpark som krävs för att bygga, berättar Henrik Engström på C3C Engineering. Robust produkt Enligt Henrik Engström är de största fördelarna med mobila blockväggar flexibiliteten och enkelheten i konstruktionen. Kunderna finns i allt från hamnbolag till

återvinningsindustrin, bränsleföretag och pappersbruk. Produkten lämpar sig väl till all slags bulkhantering, upplag och bränslefickor, såväl som brandskydd och bullerväggar. – Sen ska vi inte heller glömma att det finns en eftermarknad på produkten. Falkenbergs varv är ett exempel på en lyckad eftermarknad där de köpte block av oss för ett projekt och sedan sålde vidare när de var klara. Det är en slitstark och robust produkt. Grön hantering De 2,4 ton tunga blocken tillverkas i Amsterdams hamnområde och skeppas till Sverige. – Det finns en miljöaspekt i tillvägagångssättet. Blocken tillverkas av återvunnet material och skeppas hit med returbåtar. Lagringen i några av våra svenska hamnar gör även att vi slipper långa transportsträckor på väg, så det

finns en slags grön tråd i hanteringen. För en månad sedan lossades 2500 ton betongblock i Malmö Copenhagen Port. Halva den leveransen är på väg till Åstorp och ett projekt som C3C levererar till där. – För oss är en etablering i Malmös hamn viktig för oss. På så sätt kan vi både smidigt och logistiskt leverera miljöeffektivt till kunder i södra Sverige. Stort intresse För C3C Enginering ser hösten ljus ut och närmast kommer de att synas under Elmia Waste & Recycling-mässan i Jönköping. – Vi vill sprida informationen och kunnandet angående mobila blockväggar. Vi ser ett stort intresse och hoppas att inte lågkonjunkturen skrämmer bort kunderna, för det här är en bygglösning som passar de flesta behov och hamnar med sin ombyggnadsmöjlighet och enkelhet, avslutar Henrik Engström. text: Zenny Jönsson. foto: C3C Engineering

6

svensk hamntidning


Få sommaren att hålla hela hösten Det är samma sak varje år. Man kommer tillbaka från semestern fylld av energi, om än något ovillig, men sen när sommaren går över i höst och regnrusket blåser in så glömmer man snabbt bort alla de där dagarna av sol, bad och lata stunder som semestern bjöd på. Att komma igång igen kan vara svårt men med några enkla knep blir du lätt fylld av energi igen. Testade du yoga som vi skrev om i förra numret och gillade det, lägg då in några övningar på fikarasten och stretcha kroppen tillbaka till lydnad. Planera in saker att se framemot. Läs om Terese Klangs storstadstips från #1 2011 och boka in en weekend i Europa. Starta en friskhetsgrupp på jobbet där ni tillsammans spelar innebandy, tränar aerobics eller joggar en gång i veckan. Träningsendorfiner gör dig inte bara piggare och friskare, utan även gladare. Samla sommarens alla fotografier i ett album att ta fram när andan faller på. Även om strandliv och spontanutflykter får stå tillbaka inför jobb och fasta tider så kan fina minnen skapa lite extra glädje i den begynnande kylan. Kvalificerade tekniska konsulttjänster med fokus på byggande och underhåll av hamnanläggningar.

www.portengineering.se Port Engineering Göteborg AB Tel. 0767- 68 77 66 Magasinsgatan 22, 411 18 Göteborg

svensk hamntidning

7


Single window - smidigare rapportering Farligt gods rapporteras in i ett system, besättningslista i ett annat, lastmanifest i ett tredje. Ja, en faslig massa rapportering blir det. Nu hoppas Sjöfartsverket att detta merarbete snart är ett minne blott och att det i framtiden ska räcka att rapportera in i ett enda programfönster på datorn – ett single window. Sjöfartsverket har fått i uppdrag att göra en förstudie på hur ett single window skulle kunna fungera. Projektet bygger på direktiv från EU men också på en önskan om ett bättre och enklare system som minskar rapporteringsbördan för befälhavare, redare och mäklare, samt även hamnar. Sjöfartsverket har idag en portal som heter SafeSeaNet Sweden som samlar all den information som de får inrapporterad. Allt på samma ställe Marielle Svan är SafeSeaNet-samordnare på Sjöfartsverket. Hon berättar att EUdirektivet 1010/65/EU säger att systemet nu ska bli en myndighetsgemensam portal

8

svensk hamntidning

mellan Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Tullverket och Kustbevakningen. Tanken är att all fartygsanlöpsinformation ska samlas på ett och samma ställe – ett enda fönster. Ett single window. – Idag rapporterar fartygen själva eller via en mäklare separat till alla de här fyra myndigheterna. I grunden är många av de här uppgifterna samma uppgifter; vad det är för fartyg (identifikationsbeteckningar som IMO-nummer och MMSInummer), ankomsttider, farligt gods, besättningsantal och så vidare. Det är ett tidskrävande arbete. Dessutom ska uppgifterna uppdateras så fort något ändras. Risken är att allt inte rapporteras in till alla myndigheter, säger Marielle Svan.

– Har vi istället ett och samma system där det rasslar till hos alla myndigheter samtidigt ökar chansen att vi alla har korrekta och uppdaterade uppgifter, säger hon. Standardiserat I och med EU-direktivet finns nu ett krav på att många av uppgifterna i ett sådant system ska vara desamma också över hela EU och tanken är att Europas länder ska få mer likriktade rapporteringssystem. Att behöva lära sig 10-tals olika system och varianter på formulär blir alltså historia. – Fartygen är globala och rör sig över gränserna, det måste finnas sätt att minska på administrationen och dubbelrapporteringen här, säger Marielle.


I systemet säger EU-direktivet att vissa uppgifter såsom FAL-formulären måste finnas med, sedan är det upp till varje land att själv lägga upp de uppgifter som anses relevanta. Deadline Sjöfartsverket har länge haft som mål att få till en sådan portal men har nu en deadline att jobba mot. 2015 ska systemet vara ”up and running”, säger EU-direktivet. Ett omfattande arbete – I förstudien ska vi titta på ett lösningsförslag där vi går igenom allt från beslutsunderlag till vilka krav som myndigheterna har idag. Vi kommer också att göra en konsekvensanalys samt titta på finansiering, förvaltning och drift. Först när detta är klart är det dags att utveckla systemet, säger Marielle. Många vinster Vinsten med single window är tydlig för fartygen och för myndigheterna och Marielle tror att det nya systemet också skulle gagna hamnarna.

– Den samlade information gör det också lättare att lämna information till hamnarna såsom VTS:er och lotsbeställning. Vi har ett antal hamnar som redan idag prenumererar på uppgifter från SafeSeaNet. Deras verksamhetssystem hämtar då fartygsanlöpsinformation från oss och behöver alltså inte begära in detta från fartygen, säger Marielle Svan. – Genom utvecklingen av single window hoppas vi att också hamnarnas rapporteringsarbete blir mindre. Avfallsrapporteringen borde exempelvis efter godkännande kunna gå per automatik till Transportstyrelsen.

detta är förenat med för hamnarna. – Det blir en utvecklingskostnad för hamnen för att koppla upp sig mot portalen så att deras verksamhetssystem och vårt system pratar med varandra. Sedan blir det ju även en viss kostnad för drift, förvaltning och uppdatering. Men för detta får hamnen mer korrekt information, som också kan bidra till att hamnarnas rapporteringsarbete blir mindre, säger Marielle.

Sveriges Hamnar delaktiga Marielle berättar att en representant från Sveriges Hamnar kommer att vara delaktig i det här projektet. – Här hoppas vi på att få idéer och synpunkter på vad hamnarna skulle vilja få ut av ett sådant system. Kostnad Hur slutprodukten kommer att bli är svårt att säga än, så även vilken kostnad text: Ingela Larsson. foto: Anders Klingström, Shutterstock

svensk hamntidning

9


Vad tycker du om planerna pü att utveckla SafeSeaNet? – Det är jättebra att de ser Üver systemet. Att alla har samma information samtidigt minskar risken fÜr fel.

Hallü där Malin Wiman, projektledare inom IT pü Stockholms Hamnar! Stockholms Hamnar var den fÜrsta hamnen att hämta upp information frün SjÜfartsverkets FRS, Sveriges SafeSeaNet. Idag für de bland annat in data om farligt gods och avfall gällande de fartyg som är pü väg in i hamnen. Vi slog henne en signal fÜr att hÜra vad hon tycker om utvecklingsplanerna i SafeSeaNet.

Vilka delar hoppas du fÜr hamnarnas del ska finnas med? – Vi für ju redan mycket information frün systemet idag. Det som vi inte für är information om den Üvriga lasten, det vill säga den som varken hÜr till farligt gods eller avfall. Som hamn behÜver vi ju ha information om all last, büde den som ska lastas och den som ska lossas eftersom vi hanterar all last. Sedan vore det ocksü intressant fÜr oss om stÜrre delar av transportkedjan fanns med i systemet, sü att man kunde se vart det sedan ska ta vägen.

Detta finns inte idag i FRS utan man für bara utgü frün att uppgifterna stämmer. Vi har i vürt system, PORTIT, en koppling till MSB:s farligt-gods-databas. Där kontrolleras om uppgiften stämmer eller inte. Är det galet müste vi ändra uppgiften, annars kan vi inte mata in uppgiften i PORTIT. Vi tycker att det vore bättre om denna kontroll gjordes redan vid fÜrsta inmatningen till FRS.

Vad tycker du är viktigt att tänka pü? – Jag tycker att det är viktigt att det finns nügon typ av kontrollfunktion när man registrerar farligt gods, som reagerar om uppgiften som man lämnar verkar orimlig.

Liten ordlista:

MMSI: Maritime Mobile Service Identifier är ett nummer som identifierar fartyget vid kommunikation. IMO-nummer: Id-nummer som registerhülls av International Maritime Organisation.

VTS: Vessel Traffic Services. En sjÜtrafiksinformationstjänst som fartyg med en bruttodräktighet om 300 eller mer eller med en längd av 45 meter eller mer samt bogserande fartyg som tillsammans med släpet har en längd av 45 meter eller mer ska delta i.

  

 & "!  ! '!'&!!(! ! "!#'#!!( " "!!& !#&  "! !( % !#'!& '

(! "!(&!# !(#' #!! !'!!" !!#!!#!! ! ! !#&!

 

  ) ! # !"! ) #('# ) !#&#!!##  ' ! !#!! )&# !! ! !! ) (#!(# ! )  "! !( % !

(!+ ( '$$$ 10

svensk hamntidning


Prisat ombyggnadsprojekt När Byggmästareföreningen för tjugonde året i rad delade ut sitt ROT-pris för årets bästa ombyggnadsprojekt i Stockholm var det Stora Tullhuset på Stadsgårdskajen från 1906 som fick ta emot utmärkelsen. Stora Tullhuset är en mötesplats som totalt har transformerats från en sliten och delvis tom byggnad till ett sjudande

vid en ceremoni i Kulturhuset i Stockholm och delas mellan Stockholms Hamnar, som är beställare och ägare, arkitektbyrån Ettelva Arkitekter AB och byggentreprenören Rotgruppen AB. Ur juryns motivering: I Stora Tullhuset har man på ett förtjänstfullt sätt fyllt huset med nya verksamheter och med stor skicklighet återställt byggnadens ursprungliga exteriör. ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, är ett årligt pris som har tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst har tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

mötescenter. Stockholms Hamnar påbörjade den omfattande renoveringen 2006 och idag rymmer den vackra byggnaden kryssningscenter, kontorslokaler och ett fotomuseum med utställningar, kurser, servering och events. Priset överlämnades av juryns ordförande Anna-Greta Leijon till Stockholms Hamnars vd Johan Castwall

d vig in d rle fa h oc n m ha er ain nt co a ny gs in öp Nu är Norrk

En stark fullservicehamn i ständig utveckling, formad av kundernas krav och förändringar på marknaden och i omvärlden. Vår nya containerhamn, kombiterminal och den breddade och fördjupade farleden är synbara bevis för att det är våra kunders framgångar som driver vår utveckling.

Läs mer på www.norrkoping-port.se svensk hamntidning

11


Ett skepp kommer lastat

göteborg

Närmare 83 900 fartygsanlöp gjordes i de svenska hamnarna 2010, men vilken resa har fartygen gjort innan de kommer till oss? Vi fick hjälp av Maersk Sverige AB med uppgifter om lastens resa hit.

århus gdansk

rotterdam bremerhaven

Maersk Lines flotta består av mer än 500 fartyg och containrar motsvarande mer än 1 900 000 TEU. Genom att titta på klädimporten från Fjärran östern ser vi ett typexempel på hur godsets väg från hamn till hamn kan se ut. En gång i veckan avgår en av Maersk Lines största containerbåtar, som rymmer c:a 15 500 containrar, från Shanghai med bland annat kläder till Göteborg. Maersk Line trafikerar denna rutt, som tar ungefär 37 dagar, direkt utan omlastningar.

? Visstehamdnarunaastått totala r för 95 procent av den

– De svenska Sverige. och export till och från volymen av all import varet för svenska hamnar bär ans – De 4 000 anställda i och exportort rt sett hela den imp in- och utförsel till i sto beroende industrin. är det ortberoende företagen – Ser man bara till de exp m induino b job 0 20 än r me om att ingen överdrift att tala je hamnarbetare. strin är beroende av var ffektiva rens, det mest energie – Sjöfart är, utan konkur sågat ton 00 estransport av 2 7 transportslaget. En virk erfartyg, Vän ett ver krä a ra Europ virke från Karlstad till söd r. tbilar med semitrailra källa: Sveriges Hamnar vilket motsvarar 104 las

12

svensk hamntidning

Om Rotterdam

vsytan, är Europas r 2 meter under ha ge lig m so , en mn Ha 10 430 miljoner ton hanterade under 20 största hamn och människor. er en kvarts miljon last. Där arbetar öv


Om Shangha

i

Shanghai räkn as efter 2010 som världens och hanterad största contai e 29 miljoner nerhamn TEU. TEU är m containrar med ått för hur mån längden 20 fo ga t, bredden 8 fo som passerar t och höjden genom en ha 8,6 fot mn eller som En 20-fotscon ka n lastas på et tainer rymmer t fartyg. c:a 48 000 ba i Shanghai en naner. Skulle bart hantera ba hamnen naner skulle de 1 392 000 000 tta innebära (c:a 1,4 miljarde r) bananer.

shanghai

suezkanalen yantian

tanjung

dag 1

dag 20

dag 37

Containern med kläder som vi följer lastas ombord på Maersks fartyg i Shanghai i Kina. Varje container rymmer c:a 8 000 kg kläder. Det motsvarar c:a 68 000 T-shirtar.

Suezkanalen

Århus Hamn i Danmark

dag 27

dag 38

Rotterdam i Holland

dag 4

dag 29

Yantian i Kina

Bremerhaven i Tyskland

dag 7

dag 32

Tanjung pelepas i Malaysia

Gdansk i Polen

38 dagar senare hissar fartyget den svenska flaggan och når Skandiahamnen i Göteborg. En container från Asien med kläder har då gett koldioxidutsläpp på 1 570 kg. En skjorta, ett par byxor och ett skärp som har skeppats från Shanghai till Sverige ger ett utsläpp på 154 g koldioxid och motsvarar lika mycket som 10 km bilkörning.

illustration: Shutterstock

svensk hamntidning

13


Sjöfartskonferens med kvinnor i fokus Den 14–16 september samlades över 200 sjöfartskvinnor från hela världen i Stockholm för WISTA:s (Women’s International Shipping and Trading Association) sjöfartskonferens, den 31:a i ordningen. Huvudtalare var IMO:s generalsekreterare Efthimios Mitropoulos, som för första gången besökte Sverige och som talade om global utveckling och hur en ny värld ställer nya krav på ledarskap. Konferensens tema var ”Leadership –

Opportunities for the Future” och bjöd på panelsamtal, anföranden av välkända sjöfartsprofiler och fem workshoppar där det diskuterades allt ifrån kvinnors väg in i styrelserummen och LNG till sjöfartens entreprenörskap och hamnens roll i fråga om miljö. Förutom det fullspäckade dagsprogrammet anordnades även kvällsarrangemang på Riddarhuset, Vasamuseet och Wallmans Salonger. text: Zenny Jönsson. foto: IMO, Shutterstock

14

svensk hamntidning


Under konferensen behandlas vad som kännetecknar en bra hamn, en bra kombiterminal lastbil/järnväg, en bra lastbilsterminal och en bra flygfraktsterminal. Utvecklingen av dessa ”HUBBAR” liksom av logistikcentra behandlas även.

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm tid: torsdag 20 oktober 2011, kl 13.00 anmälan: På www.ttf.nu Där finns också det fullständiga programmet

Välkommen till HUB-ForUm 2011 medarrangörer: Näringslivets Transportråd, Sjöfartsforum, Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet

Välkommen till ostkustens logistiknav Gävle Hamn är hjärtat för import och export på ostkusten. Här möts trä och stål på väg ut i världen, samt kaffe och olja på väg in i Sverige. Ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar och containers.

Nya affärer möter dagens ljus i Gävle Hamn

Telefon 026-17 88 43 (vxl) E-post info@gavlehamn.se www.gavlehamn.se

svensk hamntidning

15


avtal 11

Nytt Hamn- och Stuveriavtal Från och med 8 september, då Svenska Transportarbetareförbundet levererade signerade handlingar, föreligger nu ett nytt Hamn- och Stuveriavtal. Avtalet gäller från och med 1 juli 2011 till och med den 31 augusti 2012. Det viktigaste inslaget i överenskommelsen är inrättandet av en gemensam framtidsgrupp som ska diskutera hur ett nytt och Hamn- och Stuveriavtal skulle kunna utformas i nästa avtalsrörelse. Det är ett viktigt steg efter många års lösa diskussioner där alla inblandade har varit överens om att avtalet måste ändras, men där den fackliga situationen har gjort det svårt att finna en lösning. Därför är det också viktigt att Hamn-

16

svensk hamntidning

arbetarförbundet bjuds in som fullvärdiga medlemmar i framtidsgruppen och att vi, för första gången, kan diskutera avtalens framtidsfrågor gemensamt mellan alla tre parterna i hamnarna. Stora förväntningar Från Sveriges Hamnars sida har vi stora förväntningar på den dialog som nu kommer att föras under det kommande året. I grunden finns en likartad förståelse av

problemen, med ett svagt centralt avtal som leder till lokala förhandlingar, som i sin tur skapar såväl oförutsägbarhet som orättvisa villkor, inte bara för hamnarna utan också mellan hamnarbetare på olika orter. Inte minst är vi övertygade om att ett ordnat avtal skapar möjligheter till fler fasta jobb för dem som idag är blixtanställda, bland annat genom den nya anställningsformen ”tillsvidareblixt”. De konkreta diskussionerna kring


detta ligger emellertid någon månad in i framtiden. För de svenska hamnarna är det också viktigt att vi har kunnat teckna ett avtal i samförstånd med Svenska Transportarbetarförbundet utan vare sig konflikter eller varsel. Båda parter har gemensamt tagit ansvar, inte minst viktigt i det osäkra ekonomiska läge som nu råder. Flera aspekter Det finns flera aspekter på det nya avtalet som är värda att ta vara på. Inom de ramar som ekonomin och omvärlden sätter innebär avtalet en fortsatt god och för hamnarna acceptabel, löneutveckling. Genom ett ”förlängt” ettårsavtal på fjorton månader skapas bättre villkor för nästa års förhandling, som då inte måste ske i tidsnöd i anslutning till semestern.

Inte minst är det viktigt eftersom vi då också har framtidsgruppens arbete att ta ställning till. Vi har också, som ett av få förbund, kommit fram till en lösning på pensionsfrågan som gör alla till vinnare. Sedan flera år är Svenskt Näringsliv och LO överens om att pensionspremien i vårt pensionsavtal SAF-LO ska höjas till samma nivå som tjänstemännens ITP1. I det avtal vi nu har slutit kan vi växla den kostnaden mot avgiften till Portside och den kommer därmed inte att belasta löneutrymmet. Faktum är att det är ett avtal som är lätt att försvara gentemot kritiker i såväl de fackliga som i arbetsgivarleden. Det är ett gott exempel på att det går att nå samförstånd, också när det är ett komplicerat förhandlingsläge och det är en bra början

på det framtidsarbete som nu drar igång. Optimistisk Personligen är jag optimist inför den fortsatta diskussionen. I grund och botten är det ett gemensamt intresse för alla parter att de svenska hamnarna är konkurrenskraftiga och kan bidra till den svenska industrins fortsatta exportframgångar. Det är så vi tryggar de jobb som finns, skapar utrymme för fler fasta jobb och fortsatt goda anställningsvillkor för dem som arbetar i hamnarna. foto: Athina Strataki, Shutterstock

Per Helgesson Förhandlingschef, vice vd Sveriges Hamnar

svensk hamntidning

17


Målgången blir startskott I början av augusti var Halmstad målhamn för världens största havskappsegling, The Tall Ships Races, och under fem dagar förvandlades hamnen till ett festivalområde med uppträdanden och pampiga skepp. Vi slog Björn Nilsson, VD på Halmstad Hamn AB, en signal för att höra hur det gick. – Det har varit en helt fantastisk upplevelse med uppemot 400 000 besökare och ett 70-tal fartyg i hamnen. Vi hade tur med vädret och allt flöt på väldigt bra. Detta har varit en chans att visa upp oss och vad vi jobbar med för många Halmstadsbor som kanske aldrig varit i hamnen tidigare, säger Björn Nilsson. För att kunna stänga ett område stort som 54 fotbollsplaner under fem dagar i en hamn med full verksamhet krävdes ett stort logistiskt arbete. – Halva hamnen blev festivalområde under några dagar och det krävdes lång och grundlig planering för att få allt att fungera och för att minimera påverkan för de som var beroende av hamnens verksamhet. Den första kontakten med kunderna togs redan för ett och ett halvt

år sedan, förklarar han. – Att vi har fått vara målhamn är något som både kommunen, hamnen och kunderna har upplevt som något mycket positivt och många av våra kunder har varit utställare under evenemanget och passat på att marknadsföra sig och ha kundaktiviteter. Vi på Halmstad Hamn hade en kundaktivitet under fredagen där vi tillsammans med 250 gäster besökte en av båtarna. Björn Nilsson ser många möjligheter i det som har lämnats kvar efter att The Tall Ships Races nu är över för denna gång. – För vår del är detta inte målgången utan ett startskott. Hela hamnen har blivit snygg och uppfräschad med ny asfalt och med nya områden. Dessutom har vi nu

ett supermodernt nätverk i hamnen som våra kunder kan dra nytta av i sin ITkommunikation, säger han.

text: Ingela Larsson. foto: Jesper Pettersson

18

svensk hamntidning


Vad vill du läsa om? Har du en nyhet som du tycker bör uppmärksammas i Svensk Hamntidning? Kanske har ni något nytt projekt på gång i hamnen eller en aktivitet som inte bör gå oss förbi. Eller kanske är det en person som du tycker att vi borde skriva om – någon som har många minnen och roliga upplevelser att dela med sig av eller som bör firas för att han eller hon har vunnit ett pris, fyllt år eller gått i pension? Eller kanske är det så att du tagit ett foto på hav, hamn eller fartyg som är för fint för att bara sättas i fotoalbumet? Hör av dig till oss på redaktionen i sådana fall! Vi är ständigt på jakt efter stora och små nyheter att berätta om för våra hamnvänner. Ring oss på 054-7000 501 eller skicka e-post till redaktion@svenskhamntidning.se

BMC Transportkylservice AB: Officiell servicepartner för Thermo King och Carrier Transicold Vi erbjuder PTI och reparationer av alla på marknaden förekommande kyl/frys-reefers i Stockholms län. PTI ➤ Downloads ➤ Repairs ➤ Surveyor services ➤

Telefon: 08-400 21 910 www.bmckyl.se

svensk hamntidning

19


Namn: Robin Svenheimer Ålder: 19 år Bor i: Torslanda Intressen: Datorer, gymma, umgås med polarna Gör: Pluggar just nu och ska snart ut i det stora livet för att hitta ett jobb

Stavanger ≥ Halmstad Robin Svenheimer från Torslanda vann Sveriges Hamnars traineeplats på det 108 meter långa fartyget Dar Mlodziezy. Åter på fastlandet var det dags att sammanfatta äventyret under The Tall Ships Races. Hur var resan? – Den var riktigt underbar! Vi seglade från Stavanger i Norge och gick i mål i Halmstad fem dagar senare. Vad fick ni göra? – Vi fick göra allt möjligt, allt från att sätta masten till att hålla utkik. Vi var tre

20

svensk hamntidning

killar och två tjejer från Sverige som blev en del av besättningen på Dar Mlodziezy. Det är ett polskt skolsegelfartyg som har en permanent besättning på 40 personer samt massor med elevplatser. Ombord utbildar man inom navigering och mekanik och under en tvåmånadersperiod arbetar och utbildas där i skift

cirka 90 polska elever. När vi kom ombord på fartyget gick vi en rundtur och blev visade alla momenten på båten. Språket kunde vara lite svårt ibland eftersom många av instruktionerna var på polska och alla inte kunde engelska, men vi lärde oss rutinerna allt eftersom. Vi jobbade i skift på båten där varje skift


Dar Mlodziezy är ett polskt skolsegelfartyg som hissade flagg första gången 1982. Fartyget är en tremastad fregatt som är 108 meter lång, 62 meter hög och 14 meter bred. Hemmahamnen är Gdy nia.

verkar att köra in i Halmstad hamn. Det -Robin ”Besättningen gör sig redo in i hamn, för att hälsa på och ur ut går man gång varje vara något man gör ka elever från skolan som inte har alla. De med kostymerna är pols ar kanske inte syns, är de som jobb vakt, de med de vita dräkterna, som sådant. Närmast står folk från och rar fend dit sätta att med på ingången s 2013”. som ska sponsra Tall Ships Race Szcezecin Group, ett av företagen

var 4 timmar långt. När vi inte jobbade var vi fria att göra vad vi ville, så det blev några timmar av solande på däck också. Hur bodde ni? – Vi killar som kom från Sverige bodde i en tiomannakoj. Den var ganska trång men helt okej. Vad var det roligaste? – Det var när ett gäng tumlare slöt upp med vårt skepp efter att vi lämnat

Stavanger, det var riktigt häftigt. Något som var mindre roligt? – Att polera all mässing som var på båten. Vi insåg snabbt att det fanns otroligt många mässingsbeslag på Dar Mlodziezy! Vilket tror du kommer bli det mest bestående minnet? – Det måste vara paraden ut ur Stavanger, där alla fartyg gemensamt åkte ut ur hamnen. The Tall Ships Races var en

stor grej i Stavanger och avseglingen var väldigt pampig där båtar följde med oss ut, massor med folk vinkade av oss, det sköts kanoner och mycket annat. Skulle du göra om det igen om du fick chansen? – Absolut! Det var en häftig upplevelse! En kusin till mig deltog också i racet, fast på en annan båt. Han vill ha med mig i sin seglargrupp nu, så det är nog möjligt att jag fortsätter segla efter detta. text: Ingela Larsson. foto: Anders Andersson, Robin Svenheimer

svensk hamntidning

21


Snart förverkligas visionen Det har varit många turer fram och tillbaks, men i somras togs äntligen det första spadtaget för utbyggnaden av Trelleborgs Hamn. Hamnens vd, Tommy Halén, har stora utvecklingsplaner för hamnen så om tidtabellen hålls är första etappen verklighet inom två år. – Vi har en stor vision om att förändra hamnen. Visionen bygger på att vi har svårt att utveckla hamnen med den infrastruktur som finns idag, säger Tommy Halén. – Marknadens krav är att vi ska kunna ta emot längre och bredare fartyg. Det har redan våra partner på andra sidan linjerna till och från Trelleborg kapacitet att göra. Vi måste nu möta detta för att kunna behålla linjerna och vår position som en av Skandinaviens största rorooch färjehamnar, förklarar han. Rustar för framtiden Utbyggnadsplanerna i etapp 1 innebär

22

svensk hamntidning

stora förändringar berättar Tommy Halén. – I det första steget kommer vi att bygga ut nya vågbrytare. 600 000 ton sten ska fraktas hit för att göra en 2 km lång och en 1 km lång vågbrytare. Efter detta kommer vi att muddra det nya större hamnområdet. Här beräknar vi att ta upp 600 000 ton muddringsmassa som vi sedan kommer att använda för att bygga ut hamnområdet ut i havet. Efter detta kommer vi även att bygga nya kajer. Ut i havet I och med ombyggnationen av vågbrytarna kommer pirnocken flyttas c:a 550 meter. Förflyttningen innebär också att mark

frigörs till havsnära bostadsområden som finns i etapp 2. – Idag ligger hamnen mellan själva staden och havet. Med detta öppnas möjligheter för staden att nå hela vägen ned till kusten, säger Tommy Halén. Bättre koppling till järnvägen Infrastrukturen till hamnen kommer förhoppningsvis att förbättras med hamnens nya läge. När hamnen flyttas österut möter den järnvägen som går in mot staden. – Detta var viktigt när vi beslutade om hur hamnen skulle byggas ut. Att flyttas mot väster skulle vara förenat med utbyggnad av järnväg och ofantliga kostna-


der, förklarar Tommy. – Det finns också tankar på att bygga om motorvägen som nu går in genom staden, så att den istället går runt staden och mer logiskt går in i den nya hamnen, säger han. Miljötanke I och med utbyggnaden har Trelleborgs Hamn visionen om att bli en av Östersjöns miljövänligaste hamnar. – Vi ansvarar för ett EU-projekt som heter CleanShip som går ut på att göra Östersjön, hamnarna och städerna renare. Allt som byggs här ska vara miljövänligt och vi jobbar nu hårt för att analysera och standardisera kring hur detta skulle kunna gå till. Vi tittar bland annat på elanslutningar, spillvattenmottagning, dagvattenrening och andra typer av bränsle till fartygen, säger Tommy Halén. – Trelleborgs Hamn är en extra utsatt hamn eftersom den ligger så nära kärnan av centrum. Vi har ju nästan fartygs-

stäven uppe på gågatan, så vi måste tänka så miljövänligt som möjligt i allt som vi gör, förklarar han. Utveckling ett måste Tommy Halén gläder sig åt den utveckling som sker i hamnen även om det i bland blåser motvind. – Det känns såklart väldigt spännande att få dra igång detta. Det jobbiga i projektet är dock att vi har en lite komplicerad situation här i Trelleborg. Eftersom vår verksamhet ligger precis i stadskärnan skapar den mycket debatt, säger han. – Vi har ett beslut om att utveckla vår hamn, men utvecklingen ifrågasätts hela tiden. Vårt uppdrag från våra ägare är att fortsätta vara Skandinaviens största rorohamn och vi som jobbar här vet ju att vi hela tiden måste utveckla oss för att kunna vidmakthålla en sådan position, avslutar Tommy Halén. text: Ingela Larsson. foto: Arman Teimouri, Trelleborgs Hamn

Our Experience – Your Advantage B&W Bulk Systems

Gottwald Port Technology

MRS Greifer

Your Partner in Scandinavia

www.port-trade.com

E-Crane

Also for used equipment

Tel.: +45 7628 0102

svensk hamntidning

23


LNG i Östersjöhamnarna Många Östersjöhamnar efterlyser ett bredare initiativ när det gäller infrastruktur för LNG-bunkring. I projektet ”LNG in the Baltic Sea ports” hoppas man därför kunna ta ett gemensamt grepp och arbeta fram en standard för hur infrastrukturen kan se ut, både när det gäller normer, men också när det gäller exempelvis utrustning och kostnader. Vi pratade med Bogdan Oldakowski, som är generalsekreterare på Baltic Ports Organization (BPO), för att ta reda på mer om projektet. Hur ser projektet ut? – Projektet ”LNG in the Baltic Sea ports” är ett gemensamt initiativ av tiotalet Östersjöhamnar och fokuserar på utveckling av infrastruktur för LNG-bunkring. I första fasen, som pågår under 2012 och 2013, kommer hamnarna att utföra alla förstudier som är nödvändiga för att vi ska kunna titta på investeringar för LNG. I nästa fas är det dags att bygga upp de LNG-terminaler vi tittat på i förstudien Tanken är att söka bidrag ur TEN-Tprogrammet för att medfinansiera projektet. TEN-T står för Trans-European Transport Network och programmet stöttar viktiga infrastrukturprojekt för transport och rörlighet.   Vilken är BPO: s roll i projektet? – BPO, som är ett nätverk av hamnarna kring Östersjön, är en av initiativtagare till projektet. Bland de andra initiativtagarna finns mina kollegor från svenska Sjöfartsverket och Sveriges Hamnar. När projektet väl kommer igång kommer BPO att samordna och leda projektet.   Vilka är förväntningarna? – Naturligtvis är det övergripande målet att uppfylla IMO: s nya regler kring maritimt och erbjuda rederier möjlighet

att bunkra LNG i framtiden. Vi hoppas att detta projekt kommer att bli ett första steg mot LNG som bränsle i Östersjöregionen. När hamnarna har beslutat om att investera i LNG-infrastruktur blir det mycket lättare för rederierna att fatta beslut om att investera i LNG-drivna fartyg. Vilka parter är involverade i projektet? – Att delta i projektet är frivilligt, så alla BPO-medlemmar kan bli projektpartners. Hur den slutgiltiga listan över samarbetspartner kommer att se ut vet vi först lite längre fram i projektet när nätverket är färdigbyggt. Hittills har tre svenska hamnar anslutit sig till projektet.   Vad händer just nu? – Just nu håller vi på att förbereda en projektansökan till TEN-T:s genomförandeorgan, som ska vara inne 23 september. Det är ett omfattande arbete eftersom vi är så många inblandade, inräknat cirka 10 partnerhamnar och andra stödjande organisationer. Dessutom måste projektansökan godkännas och undertecknas av alla Östersjöländers regeringar. Det är lite av en utmaning att leverera ansökan i tid med tanke på att vi har så kort om tid, men vi har bett konsultföretaget WSP om hjälp med ansökan så att den blir så bra som möjligt.

vilken summa den slutgiltiga budgeten kommer att landa på, men i den första fasen under förstudierna kommer vi att förfoga över några miljoner euro.

Om BPO

I Baltic Ports Organization (BPO) ingår ett fyrtiotal hamnar från nio länder kring Östersjön. Organisationen grundades 10 oktober 1991 i Köpenhamn, efter nedgången efter Berlinmurens fall och slutet för Sovjetunionen, för att underlätta samarbetet mellan hamnarna och ta hand om möjligheterna för sjöfarten i Östersjöområdet. Det huvudsakliga målet för BPO är att förbättra konkurrenskraften för sjöfarten i Östersjöregionen genom att öka effektiviteten i hamnarna, marknadsföra Östersjöregionen som ett strategiska logistikcentrum samt förbättra infrastrukturen i hamnarna och kopplingen till andra transportsätt.

Hur mycket pengar investeras i projektet? – Det är fortfarande för tidigt att säga text: Ingela Larsson. foto: BPO, Shutterstock

24

svensk hamntidning


En bra kontakt vårt gemensamma mål Conductix-Wampfler åtar sig en viktig uppgift: att hålla din hamnverksamhet igång dygnet runt, året runt! Du behöver beprövade, bekymmersfria energi- och dataöverföringslösningar och Conductix-Wampfler har dem. Våra tåliga och lättskötta produkter är väl beprövade i de tuffaste hamnmiljöer. Produkterna backas upp av ett världsomspännande försäljnings- och servicenätverk oöverträffad i vår bransch. www.conductix.se

svensk hamntidning

25


Sjöfartsforums vd Anna Risfelt Hammargren välkomnade sjöfartspubens gäster.

Infrastrukturministern talade under rubriken ”Hur viktig är svensk sjöfart?”. Ministern sa att sjöfarten ska ha bra villkor och vara så konkurrenskraftig som möjligt. På bilden syns även Skeppmäklarföreningens vd Berit Blomqvist.

Välbesökt sjöfartspub under Almedalsveckan Almedalsveckan är över och vi kan konstatera att vi även i år lockade mycket folk till våra arrangemang. För fjärde året i rad arrangerades en sjöfartspub som nu har etablerat sig som en tydlig mötesplats kring sjöfarten. Under veckan arrangerades även en sjöfartseftermiddag som även den drog många besökare. Sjöfartsverkets generaldirektör Ann-Cathrine Zetterdahl inledningstalade och därefter handlade

det om hållbara transportsystem, om kollektivtrafik till sjöss, sjöövervakning, projektet All aboard för ökad jämställdhet inom fritidsbåtssektorn och om båtliv och turism. Sjöfartspuben och eftermiddags-

seminariet arrangerades gemensamt av Sveriges Hamnar, Sjöfartsforum, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sjöfartsverket, Skärgårdsredarna och Svenskt Marintekniskt Forum.

text: Mikael Castanius. foto: Leena Tegevi, Annika Johansson, Region Gotland

26

svensk hamntidning


En panel under sjöfartseftermiddagens seminarium diskuterade hållbara transportsystem. På bilden syns Jonas Vedsman från Sjöfartsverket, Lena Erixon från Trafikverket, Jerker Sjögren från Closer, Magnus Kårestedt från Göteborgs Hamn samt moderatorn Mikael Castanius från Sveriges Hamnar. Sveriges Hamnars förhandlingschef Per Helgesson har tagit fram den röda kavajen och matchar väl Gun Rudeberg från Stockholms Hamnar.

Maria Nygren från TransportGruppen och Erik Froste från Södertälje Hamn deltar i diskussionerna under sjöfartspuben.

Trafikverket deltog naturligvis i diskussionerna under Almedalsveckan. På bilden ses bland annat Jan Bergstrand.

de arina Elmsäter-Svärd gästtala e När infrastrukturminister Cath ns nyckelaktörer, från båd nge näri av r dela a Stor . ringlade kön lång hel del politiker. en n äve och s plat på var privat och offentlig sektor,

svensk hamntidning

27


Växjö Krandagar Om du inte redan har anmält dig till Växjö Krandagar är det på tiden att du gör det nu. Sedan år 2000 har Krandagarna i Växjö varit ett uppskattat återkommande arrangemang där erfarenheter utbyts, funderingar ventileras och kontakter knyts. Förra årets tillställning lockade 270 besökare till två dagar fyllda av lyftsäkerhet, föreläsningar och kraninformation. Årets tema är hydraulik och precis som tidigare bjuder dag ett på ett gemensamt program som avslutas med en hemlig kvällsaktivitet. Dag två serverar parallella

sessioner i ämnena hamn och industri, där sessionen Hamn genomförs i samarbete med Sveriges Hamnar. – Just idag är inte hela programmet klart, men under dag ett blir det föreläsningar om hydraulik som följs av en hearing där man kan ställa frågor. Dessutom återkommer många av våra tidigare utställare och den uppskattade lyftmässan till arrangemanget, så vi kan lova att bjuda på mycket matnyttigt, säger Thomas Krüger på Inspecta. Årets datum att anteckna är den 9–10

november och platsen är Växjö Konserthus. En annan viktig hållpunkt att hålla reda på är 19.30 dag ett då kvällsaktiviteten av överraskningskaraktär inleds. – Jag kan inte säga vad som kommer att hända, det blir en överraskning även för oss som håller i arrangemanget. Tidigare år har det bland annat varit Oktoberfest eller Hawaii- och garagetema. Men, årets stalltips är att ta med ytterjackan, avslutar en kryptisk Thomas Krüger. Anmäl dig till Växjö Krandagar senast den 14 oktober.

text: Zenny Jönsson. foto: Lars Ydhag, Dennis Johansson, Arman Teimouri

28

svensk hamntidning


Tre snabba till… Anders Wikström Conductix-Wampfler AB

Jörgen Röjerås Bronco Transmission AB

Fredrik Johanson ABB Cranes Systems

Conductix-Wampfler är världens största tillverkare av rörlig strömmatning till kranar och rörliga maskiner.​Företaget är en trogen utställare på mässan och kommer även i år att delta.

En av veteranerna som för fjärde året ställer ut under Växjö Krandagar är agentur- och ingenjörsföretaget Bronco Transmission AB, som säljer komponenter till bland annat kranar, såsom bromsar, växellådor och transmissionsprodukter.

Även ABB Cranes Systems finns på plats under Växjö Krandagar och utlovar Sverigepremiär på en av sina produkter. ABB Cranes System arbetar med rörelsestyrning och informationssystem till container- och industrikranar samt skeppslossare, samt med att optimera transporten av containrar och stålprodukter.

Varför deltar ni i Växjö Krandagar? – Vi ser Växjö Krandagar som en mycket viktig mötesplats där kunder från såväl svensk industri som svensk hamnindustri är samlande. Här får vi möjlighet att hålla kontakten med våra kunder, umgås och visa upp våra produkter för många olika branscher.

Varför deltar ni i Växjö Krandagar? – Det är ett bra forum för att visa upp sig och sina produkter och träffa potentiella kunder. Man får även höra mycket nytt om många olika branscher, utveckling och framsteg.

Vad kommer ni att visa upp? – I vår monter kommer vi att visa upp delar av vårt produktsortiment som används i tung industri, men kanske framförallt på hamnsidan. Det handlar om kabeltrummor, kabelskenor, kabelvagnar och släpkedjor. En annan intressant produkt som vi ser fram emot att visa upp är våra släpringsdon för fiberoptik, en viktig produkt för signalöverföring.

Vad kommer ni att visa upp? – Vi kommer att ha en monter där vi visar upp bromsar och kopplingar. Växellådorna är lite för stora att ta med, men även de kommer att vara representerade genom bildspel. Vi kommer även att promota en ny parkeringsbroms som vi tror starkt på, Sime EM, ett bromsok som klarar upp till 1000 tillslag i timmen och är beräknat för totalt 4 miljoner tillslag. Därför är det lämpligt till moderna hårddriftskranar.

För nya besökare till Växjö Krandagar, vad får man inte missa? – Man får inte missa att dra nytta av helheten när det finns så många företag och experter på plats. Kom dit, glid med, lyssna på intressanta seminarier och besök alla leverantörers montrar.

För nya besökare till Växjö Krandagar, vad får man inte missa? – Hela tillställningen är väldigt gemytlig och intressant och de hemliga kvällsaktiviteterna brukar vara väl värda att delta i.

Varför deltar ni i Växjö Krandagar? – Växjö Krandagar är ett utmärkt sätt för oss på ABB Crane Systems att nå den svenska kraneliten. Vad kommer ni att visa upp? – ABB kommer att ha Sverigepremiär på MoCon Robust®, en ny familj av drivsystem för varvtalsreglering av asynkrona växelströmsmotorer och släpringade dito. MoCon Robust®  är konstruerad för att användas i kranapplikationer i tung industri med hög tålighet mot damm och med omgivningstemperaturer på +70 °C. För nya besökare till Växjö Krandagar, vad får man inte missa? – Sverigelanseringen av MoCon Robust® såklart.  MoCon Robust® sätter en ny standard inom krandrifter för tung industri.

svensk hamntidning

29


ing n d i t n m a H k s n Sve

TIPSAR

Firar hamnen 100 år, ska en ny kran invigas eller är det öppet hus på gång? Misströsta inte, vi har tipsen för all slags samkväm i hamnen (går även att testa på 50-årskalaset, takläggarfesten eller julkalaset för den som vill).

Att gå på kalas är roligt, men kanske är det inte lika roligt att ställa till kalas, när man tänker på allt som måste ordnas. Vad ska man göra? Vad ska man bjuda på? Måste man ha under-

hållning också? Vi har sammanställt några tips som förhoppningsvis kommer att vara till hjälp nästa gång det vankas hamnkalas, Sjöfartens dag eller andra festligheter. text:

Zenny Jönsson. foto:Shutterstock

Tårta Vi på redaktionen brukar säga att det inte är någon fest utan tårta. Vi älskar tårta och vill därför slå ett extra slag för tårtan som festattiralj. Baka Sveriges längsta hamntårta, skepparkaka eller någon lokal specialitet. En gräddig tårtbit kan göra nästan vem som helst lycklig.

Så funkar det! En hamn är full av maskiner, containrar, fartyg och människor som arbetar där. Men hur går det till, vad gör man i en hamn, egentligen. Låt besökarna se hur man flyttar en container, låt dem testa att manövrera kranar och truckar och få en inblick i hamnens arbetsliv. Kanske ett truckrally kan vara något?

30

svensk hamntidning

Tipspromenad Roligt för stora och små. Lägg en bana runt hamnen, med lite svårare frågor för de stora och lättare frågor för de små, såsom ”När byggdes hamnen?”, ”Hur många ton kan en kran lyfta?” eller ”Hur många fartyg lägger till i hamnen varje år?” Glöm inte ett pris till vinnaren, chokladiga vinster uppskattas alltid.


Fisketävling Vissa av oss föredrar att själv fånga vår mat. Bjud in till en fisketävling av magnitud och låt deltagarna stå för grillningen av maten. Potentiella vinnarkategorier: största fisken, minsta fisken, roligaste fisken, tyngsta fisken eller varför inte den snyggaste fisken?

Information och seminarier Det är inte alla som vet vilket omfattande miljöarbete som pågår i de svenska hamnarna. Visa hur ni arbetar med de frågorna och vilka möjligheter hamnen bjuder på. Passa även på att dela era visioner med besökarna, ta emot tips och idéer om hur hamnen ska utvecklas i framtiden.

Roligt för de små Samtidigt som man packar de vuxna fulla med information och tankeställare så behöver barnen underhållas. Ansiktsmålning, teckningstävlingar och prova på att vara hamnarbetare är både roligt och utbildande för framtidens hamnarbetare. Glöm inte godisregn eller fiskedamm med godispåsar som avslutning.

Underhållning Underhållningsdelen kan vara lite knivig. Visst har man planerat in ett föredrag eller två under dagen men ska man verkligen underhålla också? Ja det tycker vi nog. Kanske finns det en kör bland hamnarbetarna, någon spelar i ett coverband eller finns det en musikskola i närheten med spelsugna ungdomar? Plocka fram de gamla sjömansvisorna för en garanterat trevlig upplevelse.

Bjud på grillat Sommar som vinter är grillning ett ypperligt sätt att få igång både samtal som samkväm. Korv, hamburgare eller grillspett smakar alltid bra. Varför inte låta gästerna plocka ihop sina egna grillspett eller grilla sin egen korv över öppen eld?

Med de här tipsen är vår förhoppning att ni har fått lite inspiration till kommande firanden. Glöm inte att kontakta oss eller skicka bilder från era kalas. Lycka till! svensk hamntidning

31


Nya och gamla favoriter på vita duken i höst Komedi, drama, relationer eller kärlek. Biohösten har allt och lite till. Vad sägs om ett klassisk epos à la Brontë, fotbollsfrossa med Gustav Svensson eller galenskap på Afrikas savann.

Savannens hjältar

Tecknad komedi, 30 september I väntan på den årliga vårfloden lever surikaten Billy och lejonet Socrates, som för övrigt är vegetarian, ett sorglöst liv i Afrikas Okavango-delta. Dagarna går med trumspel, fjärilsjakt och trädgårdsskötsel, men ingen vårflod kommer. Billy och Socrates beger sig av för att ta reda på vart floden tagit vägen. En lyxresort för människor visar sig vara käppen i hjulet och innan de vet ordet av är Socrates tillfångatagen vilket lämnar Billy att sammankalla ”den stora djurkonferensen” och frita Socrates. Bland de svenska rösterna hörs Nassim Al Fakir, Babben Larsson och Lill-Babs.

Svensson Svensson i nöd och lust Komedi, 14 oktober

Sveriges favoritfamilj är tillbaka, men allt står inte riktigt rätt till. Gustav och Lena står inför sin 30-åriga bröllopsdag, men Lena har fått nog. Lena är trött på sport, tv, ja hela Gustav och vill skiljas. Gustav däremot kan inte se några problem och övertalar Lena att en kärleksweekend där han kan bevisa att Lena är viktigare än fotboll är vad de behöver. Men, som den trogne tv-tittaren vet så kan ju inte allt bara få vara bra… väl på hotellet dyker fotbollslegenden Tommy Franzén upp och ställer allt på sin spets för Gustav. Med Allan Svensson och Suzanne Reuter i huvudrollerna.

Jane Eyre

Romantiskt drama, 16 september Den klassiska romanen Jane Eyre av Charlotte Brontë får nytt liv lite då och då. Den här gången är det Michael Fassbender som gestaltar Mr Rochester och Mia Wasikowska som titelns Jane. Jane tvingas till

32

svensk hamntidning

ett liv hos kärlekslösa släktingar som behandlar henne som tjänstefolk tills hon blir utkastad och förvisad till en välgörenhetsskola för föräldralösa barn. Där utbildas den väna Jane till guvernant och hamnar sedermera hos den gåtfulle Mr Rochester på den engelska landsbygden och lilla Jane blommar ut. Fast allt är inte vad det ser ut att vara och en mörk hemlighet lurar på vinden som hotar att döde Janes och Rochesters spirande romans.

En enkel till Antibes Drama, 30 september

Från Richard Hobert kommer denna pärla till film om en resa genom det förflutna till drömmarnas mål i en film om livet utan returbiljett. Änklingen George har fått nog av sin hemhjälp som stjäl hans saker. Georges vuxna barn är inte bättre, utan försöker sälja huset och komma över arvet i förtid. George bestämmer sig för att överraska dem med ett mottdrag som tvingar de som lämnas kvar att rannsaka sina liv. Han packar sin väska och drar iväg på en svindlande resa. Med en formidabel SvenBertil Taube i huvudrollen.


Boktips från läsarna I förra numret efterfrågade vi lästips från er läsare. Vi ville höra om era bästa läsupplevelser, få tips och inspiration till läsvärda äventyr. Vi tackar för alla tipsen och presenterar här våra tre vinnare som alla har kammat hem var sitt tungt bokpaket från Norstedts. Vill lämna ett tips om en bok som förändrade hela mitt sätt att läsa och på samma gång ledde mig in på vägar inom språket som för mig var outforskade och öppnade mitt sinne för hur man kan bruka språket både som förmedlare och underhållare. Boken är inte ny, men är för den skull inte trendkänslig. ”Hjärtat som vapen” av Björn Ranelid är en historia som innehåller det mesta. Har man bara börjat läsa denna bok så förs man in i en värld där språkets nyanser öppnar sig som när man ger sig ut på en ny resa, med barnets förväntansfullhet i det storslagna äventyret som kallas livet. Dessutom har den gett mig anledning att läsa mer av Ranelid och på samma gång fått mig att söka efter fler av dessa språkets förnyare som inte är ”krångliga”. Roger, Helsingborg

Jag skulle vilja tipsa om allt av Ken Follett, men den senaste roman jag satte tänderna i av min favoritförfattare var ”Svärdet och Spiran”, så den får det bli. Här får man över 1000 sidor intriger, katedralbygge och generationer av livsöden som får en att både bita på naglarna och önska att det fanns mer när man är klar. Och det finns det … i fortsättningen ”En värld utan slut”. Jag kan starkt rekommendera allt av Ken Follett som kanske är en lite grabbigare författare som ofta porträtterar grymhet, politiska spel och en och annan spionhistoria. ”Svärdet och Spiran” faller dock inom kategorin ”medeltidsepos” som alla Arn-älskare kommer att gilla. Anders, Stockholm I våras fick jag ”Slutet på Mr Y” av Scarlett Thomas i brevlådan från min bokklubb och det är en bok alla borde läsa. Jag kan inte riktigt förklara vad den handlar om, men om jag säger såhär: det finns tankeagenter, en förbannad bok som sägs döda sina läsare, lite kärlek och en rejäl dos surrealism och fantasi. För att inte tala om tidsresor. Den här boken fick mig verkligen att tänka och så fort jag var färdig så började jag läsa om den. Så bra är den! Yvonne, Gävle

InPort är  Nordens  ledande  le-­ verantör  av  logistiklösningar  för   kombiterminaler,  stuverier  och   hamnmyndigheter!   PORTIT  8  har  en  helt  ny  platt-­ form  och  mer  användarvänligt   och  kraftfullt  gränssnitt   PORTIT  8  nu  kontrakterad  för   3  hamnar  i  Norge  för  produk-­ tionsstart  2012-­01-­01   PORTIT  8  innebär  mer  avan-­ cerad  integration  och  utökade   kommunikationsmöjligheter

(C) Copyright:  Norrköpings  Hamn  och  Stuveri  AB,  2011.

InPort Intelligent  Port  Systems  AB  Box  636,  651  14  Karlstad   054-­22  27  70.  Email:  info@inport.com  -­  www.inport.com svensk hamntidning

33


på nya poster

Anna Andersson

Christian Östman

Martin Svensson

Copenhagen Malmö Port har anställt en miljöchef i Anna Andersson med ansvar för en hållbar och utvecklingsbar verksamhet. Anna har bred erfarenhet av miljöfrågor och företagsinriktat miljöarbete. Hon är civilingenjör med miljöinriktning och kommer närmast från återvinningsföretaget Sysav AB, där hon har arbetat som miljöingenjör.

Måndagen den 1 augusti började Christian Östman som stuverichef i Kapellskärs Hamn. Christian kommer närmast från egen verksamhet inom anläggningsbranschen. Han har även tidigare varit timanställd som stuveriarbetare i Kapellskärs Hamn.

Martin Svensson tillträdde den 1 juli tjänsten som chef för avdelningen Trafik, teknik och service i Åhus Hamn. Martin kommer att leda arbetet med infrastrukturutveckling, teknisk utveckling och underhåll i hamnen. Han är även ansvarig för säkerheten som PFSO i Åhus Hamn. Martin Svensson har sedan tre år arbetat i hamnen med dessa frågor, men då underställd produktionsavdelningen.

Johan Gustafsson Ystad Hamn Logistik AB har anställt Johan Gustafsson som projektledare. Tjänsten är delvis ny då bolaget numera även ansvarar för den fysiska utvecklingen av hamnen på uppdrag av Ystads kommun, som äger hamninfrastrukturen. Närmast kommer Johan från en tjänst som driftschef för Trelleborgs reningsverk där han har ansvarat för drift och underhåll, upphandlingar och miljöfrågor.

Michael Törnfeldt Ystad Hamn Logistik AB har anställt Michael Törnfeldt som operativ chef, med ansvar för hamnens operativa verksamhet, i huvudsak färjetrafik, konventionell fartygstrafik och säkerhet/ ISPS. I sin tjänst får han även ansvar för kundkontakter, såväl existerande som nya, i syfte att stärka hamnverksamheten. Han kommer närmast från en befattning i Finnlines som befälhavare ombord på m/s Finneagle som går i trafik mellan Malmö och Travemünde.

34

svensk hamntidning

Roger Danell Roger Danell har tillträtt som hamnchef vid Luleå Hamn och vd för Luleå Bogserbåts AB. Roger kommer närmast från tjänsten som verkställande direktör vid Saabs dotterbolag Saab Natech AB i Jönköping. Han har tidigare varit chef vid Saab Aerostructures i Johannesburg i Sydafrika.

William Olofsson William Olofsson har börjat på Fastighetsdrift som driftkoordinator i början av maj. William efterträder Ulf Abrahamsson som går i pension under hösten. William kommer närmast från Vasakronan där han har arbetat som drifttekniker.

Johan Ullenby Johan Ullenby är ny stuverichef i Helsingborgs Hamn. Han kommer närmast från positionen Head of Operations på TT Line AB i Trelleborg.

Birgitta Roos Birgitta Roos är ny befraktare på SCA Transforest i Sundsvall. Hon har tidigare varit vikarierande befraktare och är från 1 juli fast anställd efter Caroline Sundberg.

Lina Toft Lina Toft är ny befraktare på SCA Transforest i Sundsvall. Hon har tidigare varit visstidsanställd befraktare och är från 1 augusti fast anställd efter Ingrid Bjurström.

Björn Andersson Björn Andersson är ny befraktare på SCA Transforest i Sundsvall. Björn har haft ett sommarvikariat som befraktare och är nu provanställd på posten sedan i mitten av augusti.


Mats Clementz Copenhagen Malmö Port har anställt Mats Clementz som underhållschef. Mats har arbetat inom underhållsbranschen i över 20 år och har lett underhålls- och serviceorganisationer sedan 1997.

Maria Lövbrand

Peder Wahlman

Patrik Åman

Maria Lövbrand har anställts som personalchef på Bottenvikens Stuveri. Maria kommer närmast från en tjänst som personalchef på Nyhléns & Hugossons. Innan dess arbetade hon inom personaloch löneadministration samt ekonomi på bland annat Liko och Tieto Enator.

Peder Wahlman är sedan den 11 juli anställd på Stuveribolaget Gävle AB som terminalchef för stuffningsmagasins- och kombiterminalsverksamheten. Peder kommer närmast från Arrow Nordic Components AB där han arbetade som avdelningschef.

Christina Löthman

Anders Pettersson

Christina Löthman är ny personalchef på SCA Transforest sedan den 2 maj. Christina kommer närmast från en motsvarande tjänst inom If Skadeförsäkring.

Anders Pettersson är ny terminalchef på Granudden på Stuveribolaget Gävle AB. Han har tidigare arbetat med kvalitet, produktion och logistik på Ericsson AB.

Norrköpings Hamn och Stuveri AB har utsett Patrik Åman till ny vd. Han efterträder Bengt-Erik Bengtsson, som efter 18 år på posten har gått i pension. Patrik Åman kommer närmast från rollen som vd för Mälarhamnar AB. Läs mer om Patrik Åman i detta nummer av Svensk Hamntidning, där han talar om sin nya roll.

Mikael Myntti

Claus Ellemann-Jensen

Mikael Myntti är nytillsatt affärsutvecklare inom Logent Gothenburg Car Terminal AB i Göteborg. Mikael har arbetat inom konsultoch shippingbranschen i mer än 28 år, bland annat i roller som IT-projektledare, verksamhetsutvecklare, utbildningsansvarig och på chefspositioner

Copenhagen Malmö Port har utsett chief commercial officer (CCO) Claus EllemannJensen till chief operating officer (COO) för Port and Terminal Operations, ett uppdrag han kommer att kombinera med tjänsten som CCO. Claus Ellemann-Jensen anställdes som CCO inom CMP våren 2011. Han kom från en ledande position inom det fransklibanesiska rederiet CMA CMG, som är världens tredje störstacontainerrederi, och har 25 års erfarenhet av shipping och containertrafik.

Lycka till

önskar Svensk Hamntidning Efter nästan 18 år vid rodret är det dags för BengtErik Bengtsson att lämna över vd-posten för Norrköpings Hamn och Stuveri AB. Hur känns det? – Det känns jättebra. Vi är oerhört glada att ha fått en sådan bra efterträdare som Patrik Åman. Har du några tips eller råd till Patrik? – Det har jag egentligen inte. Han kommer att klara detta galant! Vad ska du göra nu? – Jag fortsätter jobba och ska efter 18 år tillbaks till den bransch jag kommer ifrån, nämligen rederibranschen.

svensk hamntidning

35


pausunderhållning Allt på sam ma ställe

Ç « svavel är i vägen

” den röda planeten”

behöver eka ibland

Ç

jobbar ihop

n ing

för-

moda liter odelad

jättefin byggnad

n ing

Ç

÷

Ç

högg man med förr

,

÷

hisstyp

här blev hå lls växjö krandagarna å r 1342

Ç

steam ship så g glad ut

är ven syre

steka i kinapanna listig

är en fogsvans jobbar bond som

hala obeslutsam perso n

avdeln ing

ger delägarskap

tenn hörs mygg

ton två

kryssade äldre skiva

är en egen perso n ej vå r

piaf, fransk så ngerska

anger tusen kilo

byggkloss

to n frå gar som förr

Ç

mj uk repstum p

kan kran i vatten vila på morska

uppfödn ingen flod i schweiz

»

att få rätt material på rätt plats

kurort

÷

÷

Ç

2004

tv-hasse är väl sällan en j ulklapp

röst-

blev eu-m ed-

reklam le m maj

på besök i halmstads hamn

rikt-

bör flagga vid solnedgå ng

Ç

före tie

world boxing associatio n

områ de

© svenska korsord ab

Lösning på förra numrets korsord.

hç ÷ m a l m Ö ⁄ s t ÷ l a d Ç t u b a r r e ‹ o r e r l n d a föda

täcker grytan

känsligt

är må nga fartyg

Ç l e h ä l s a b s ÷ o r g e ger

skydd

ger bra bromsverkan pipspelet

Ç

ord för trivsel flytande biogas

ryssja som en lagå rdsdörr

sitter en kung på klämsak

sydon

period

rarus

talar vitt och brett

sän ka

må lhamn för the tall ships races

tç o c t o m o s t a n å d a a r l

häst i barnamun

killen i skolan är negativ

är lätt på foten

styr en barack flyter fram

häft igt angrepp av frå go r

e ç bara n j k o l m a g b a u s l k t i k a

tyckas bör trasigt

oförpackad plast

kan kanske slå in peng

litterär å sna

trivs friskus är gamla i gå rden

Ç

u u t v e r‹ a a r e n k n r a a l d r Ö i o n o r n o n‹

tå ligt tyg

flödade

fin m in kan man få ro

från fallande tall hör vi ekot i

väderstreck ger ofta arbete

finspel roll-on/ rolloff

föder kid kväve

Ç

uppmärksam mar faran

k a v k a i r s a k n o i r m e n r å a d

göra tecknad film

kan man lå ta gå före rätt

© svenska korsord ab

Vinnare av förra numrets tävlingar Lösning på förra numrets sudoku.

36

svensk hamntidning

Svensk Hamntidning gratulerar Franciska Haldemo i Göteborg, som vann förra numrets korsordstävling och Robert Jönsson i Halmstad, som tog hem segern i sudokutävlingen i samma nummer. Var sin bok fulladdad med hjärngympa är skickad till er.


Komponenter för hamnkranar

Lös och vinn! Lös vårt sudoku eller korsord så kanske det är just du som kammar hem en bok fylld med hjärngympa, geniknölsgnuggningar och tankenötter från Norstedts. Perfekt att ta med sig till fikarasten eller till lugna regniga dagar i favoritfåtöljen. Lika rolig som nyttig! Ta chansen och se vad du går för!

- special- std.växlar för lyft och åk - skiv- och trumbromsar - lintrummekopplingar - bågtandkopplingar - elastiska kopplingar - krokblock även motoriserade

Skicka ditt svar senast 1/11 2011 till: Sveriges Hamnar, Box 5384, Stockholm. Märk kuvertet ”Sudoku” eller ”Korsord”. Du kan även skicka in din korsordslösning per mail. Skriv då meningen du knåpat fram i de lila rutorna i ett mail tillsammans med din postadress, skriv ”Korsord” i ämnesraden och skicka till: redaktion@svenskhamntidning.se.

www.bronco.se, tel. 018-512000

svensk hamntidning

37


Ålder: 57 år Familj: Hustrun Kristina och barnen Jacob, 24 år, och Amanda, 19 år. Fritidsintressen: Springer gärna på sommaren och åker längdskidor på vintern. Har deltagit i Vasaloppet 13 gånger.

Hallå där Patrik Åman… … ny vd för Norrköpings Hamn och Stuveri AB och tillika ny ordförande i Sveriges Hamnars arbetsgivarutskott. Du har precis tillträtt tjänsten som vd för Norrköpings Hamn, hur känns det? – Det känns bra, det är en välkänd bransch för mig efter 11 år i Västerås och Köping. Samtidigt är det en större hamn med andra möjligheter än tidigare, vilket är spännande. Vad tar du med dig från tidigare erfarenheter? – Jag är internationell civilekonom i botten och har framför allt jobbat som exportchef och marknadschef inom stålindustrin, så fokus på marknad och försäljning kommer naturligt för mig då jag har arbetat med försäljning i över 40 länder, vilket har lärt mig problemlösning genom improvisation. Just det har varit väldigt fostrande och en fantastisk erfarenhet, så det tar jag med mig. Kan man säga att du är en problemlösare? – Ja, till viss del. Jag är inte en detaljmänniska på något sätt, jag ser saker i bilder och stora drag, större strukturer. Jag har under de senaste åren märkt att jag bemästrar det skapligt. Att kunna titta runt hörnen är viktigt. Vilka skulle du säga är dina styrkor? – Att kunna kommunicera väl både internt och externt framför allt. Jag är

38

svensk hamntidning

affärsinriktad och sätter alltid kunden i centrum, det är det vi lever av. Mina tidigare erfarenheter är även de styrkor, som t.ex. bildandet av ett helt nytt bolag som vi gjorde i Mälarhamnar och allt vad det innebär. Det är erfarenheter som är ovärderliga nu när man kommer in i en helt ny organisation. Som överallt annars måste man skruva lite här och där för att sätta sin egen prägel på det och skapa ännu bättre förutsättningar för framtiden. Du har precis tillträtt din tjänst, vad händer nu? – Jag ska lära känna organisationen. Det är viktigt att ta tid till att lära känna bolaget, människorna och omgivningen. För att de stora frågorna ska bli rätt måste man ha rätt information, det kan ta lite tid. Hur ser du på Norrköpings Hamns framtid? – Nu i höst och vinter ska vi först och främst se över den framtida strategin och det ska bli jätteskoj att få sätta tänderna i. Sen är det som i alla hamnbolag och i hela branschen frågan om hur det framtida ägandet ska se ut. Tittar man på de olika hamnarna i Sverige finns det många konstellationer. Det kommer att bli en spännande tid.

Du tillträdde även posten som ordförande i Sveriges Hamnars arbetsgivarutskott i våras, hur ser du på din roll där? – Min roll blir, förutom att leda våra interna utskottsmöten, att enträget verka för att få fundamentala förändringar i kollektivavtalet med Svenska Transportarbetareförbundet. Vilka frågor ser du som viktigast att fokusera på? – Kollektivavtalet med Transportarbetareförbundet är en viktig fråga att fokusera på, samt arbetstidsbestämmelserna däri, d.v.s. att företagsledningen ges möjligheten att leda och fördela arbetet året runt och dygnet runt. Idag är ledningarna i de svenska hamnföretagen begränsade i sin ledningsmöjlighet till 07:00-16:30 på vardagar, vilket hämmar tillväxten i denna del av logistikbranschen som önskar service till rimliga villkor dygnet runt alla dagar i veckan. Du har mycket arbete framför dig, vad gör du när du är ledig? – Jag sportar en hel del, spelar golf, fixar hemma med hus och trädgård och umgås med familj och vänner. Jag försöker bli svettig i alla fall tre gånger i veckan, det är en förutsättning för att orka med tempot på jobbet och behålla fokus. Text: Zenny Jönsson. foto: Arman Teimouri


En partner – många tjänster Säkrare, enklare och lönsammare Dagens tuffa utmaningar med optimering av produktion, kostnadseffektivitet och säkerhet kräver sin partner. Vår breda erfarenhet av besiktning, provning, teknisk konsultation, certifiering och utbildning är kraftfulla verktyg som är avgörande för din säkerhet, tillgänglighet och kunskap. Tre viktiga aspekter av att vara lönsam.

Vi erbjuder vår expertis och hela bredd av tjänster i ett paket. För att du ska kunna undvika ovälkomna och kostsamma driftstopp.

Läs mer på www.inspecta.com

Anmäl dig till seminariet för branschen

Växjö Krandagar 2011 9 – 10 november 2011 Läs mer på www.inspecta.com/vaxjokrandagar

Inspecta Sweden AB, Box 30100, 104 25 Stockholm,Tel 08 5011 3000 svensk hamntidning

39


Posttidning B Svensk Hamntidning Box 5384 102 49 Stockholm

Svälten på Afrikas horn har skördat många liv. Svälten på Afrikas horn Nu har du chansen att har skördat många liv. ge igen. Nu har du chansen att ge igen.

Tusen tack för alla bidrag, men vi behöver fler. Katastrofen är nämligen långt ifrån över. Den är faktiskt värre nu. Röda Korset är på plats på Afrikas horn där över 12 miljoner människor fortfarande lider av akut brist på mat. SMS:a AKUT TORKA till 72 900 så bidrar du med 100 kr. tack hjälp! för alla bidrag, men vi behöver fler. Katastrofen är nämligen TackTusen för din långt ifrån över. Den är faktiskt värre nu. Röda Korset är på plats på Afrikas horn där över 12 miljoner människor fortfarande lider av akut brist på mat. SMS:a AKUT TORKA till 72 900 så bidrar du med 100 kr. Tack för din hjälp!

40

www.redcross.se

svensk hamntidning

2011 #3  

Svensk Hamntidning 2011 #3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you