Page 1

NUMMER 3 - 2009

KOLLEGA:

SIDAN 16-17

SID 20

SID 12

SID 26

SID 6

SID 30

OPTIMISM BLAND VÄRLDENS HAMNAR

UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN

TVÅ STORA PROFILER LÄMNAR SINA POSTER

200 ÅRS BILDMATERIAL SAMLAT I HAMNEN

PROFIL: CARL CARLSSON


Prinfo I&N, 2009

Information från Gävle Hamn Nu stuvar vi om organisationen i hamnen och gör det lättare för dig som kund. Gävle Stuveri AB blir helägt dotterbolag till Gävle Hamn under namnet Stuveribolaget Gävle AB. Gävle Hamns roll fokuseras på utveckling av infrastrukturen i hamnen, arrenden och avtal med rederier. Stuveribolagets roll är lastning och lossning samt landtransport, lagring, stuffning och strippning av containrar. Välkommen!

Gävle Hamn ägs av Gävle Kommun

Välkommen till ostkustens logistiknav

Nya affärer möter dagens ljus i Gävle Hamn

Telefon 026-17 88 43 (vxl) E-post info@gavlehamn.se www.gavlehamn.se


NUMMER 3 - 2009 SVENSK HAMNTIDNING ÄGS OCH GES UT AV Sveriges Hamnar Box 5384 102 49 Stockholm Tfn 08 - 762 71 00 www.svenskhamntidning.se ISSN 0346 - 2110 ANSVARIG UTGIVARE Mikael Castanius mikael.castanius@transportgruppen.se Tfn 08 - 762 71 90

foto arkiv

PRODUKTION Pratoo AB Tfn 08 - 408 12 000 redaktion@svenskhamntidning.se ANNONSFÖRSÄLJNING Fronthill Media AB Annika Olsson annika@fronthillmedia.se Tfn 08 - 545 517 30 REDAKTÖRER Arman Teimouri Beatrice Sandberg Zenny Jönsson Staffan Svantesson LAYOUT Arman Teimouri KORREKTUR Anders Lundin OMSLAGFOTO Freddy Billqvist PRENUMERATIONER Christina Gisselberg christina.gisselberg@transportgruppen.se Tfn 08-762 71 51

Redaktionen ansvarar ej för obeställt material. Citera oss gärna, men ange källan. TRYCK Danagårds grafiska, Ödeshög 2009 Miljöcertifierat tryckeri enligt ISO 14 001 UPPLAGA 6000 ex

Botten är nådd! Så här halvvägs in i 2009 finns det många tecken på att lågkonjunkturen börjar plana ut. Godsvolymerna i hamnarna har rasat men ser nu ut att stabilisera sig och allt tyder på en försiktig ljusning i konjunkturen. Prognosläget för framtiden är dock fortfarande extremt osäkert och prognosmakarna reviderar kontinuerligt sina prognoser. Global BNP beräknas minska med 1,3 % i år, vilket är den sämsta utvecklingen sedan andra världskriget. Den globala nedgång vi befinner oss i slår mycket hårt mot exportberoende länder som t.ex. Sverige, Tyskland och Japan, men vår svaga svenska kronkurs gynnar exportsektorn. Många prognoser ger signaler om att ekonomisk uppgång är att vänta under 2011 och när återhämtningen kommer igång – kommer den med kraft. På lång sikt väntas potentiell BNP växa med 2 %-enheter per år, vilket fram till 2020 ökar BNP med c:a 30 % eller 1 000 miljarder (en biljon) kronor. En annan ljusning i dessa tider är de diskussioner som nu förs med våra fackförbund. Sveriges Hamnar gick för en tid sedan Svenska Hamnarbetareförbundet till mötes genom att erbjuda ett kollektivavtal i form av ett så kallat hängavtal på 3

det avtal som Sveriges Hamnar har med Svenska Transportarbetareförbundet. Ett kollektivavtal av detta slag ger Hamnarbetarförbundet de rättigheter som facklig organisation som det hela tiden har efterlyst. I och med erbjudandet om kollektivavtal förväntar vi oss nu att de otaliga konflikter, som den senaste tiden har drabbat våra hamnar ska vara över. Konflikterna har orsakat det svenska näringslivet stora kostnader som i slutändan betalas av konsumenterna. Det är nu vår förhoppning att vi äntligen ska få arbetsfred i hamnarna. Erbjudandet har också tagits emot mycket väl av såväl Svenska Hamnarbetareförbundet som Svenska Transportarbetareförbundet, vilket är mycket glädjande. Det är inte själva vi ska skapa konkurrenskraftiga svenska hamnar, utan tillsammans!

Per-Olof Jansson Ordförande Sveriges Hamnar


FOTO bo björkdaHL

Nytt landmärke till Oxelösund Med sina 65 meter i operativt läge och 95 meter i uppfällt läge har Oxelösunds Hamns nya kran blivit stadens högsta punkt och ett blått landmärke att orientera sig efter. Efter 83 dygn till sjöss seglade äntligen Oxelösunds Hamns nya bulkgodskran in morgonen den 18 april. Där mottogs kranen av ett stort antal intresserade Oxelösundsbor, där vissa redan hade gett sig av till hamnen vid fyrasnåret för att inte missa ankomsten. – Det blev bra uppslutning på ungefär 300 besökare; vi bjöd på förmiddagsfika och information åt de hugade som hade kommit. Det var en kanonhändelse och väldigt uppskattat, berättar Erik Zetterlund, VD

för Oxelösunds Hamn.

har med god marginal passerat sin tekniska livslängd. Det vi gör nu är en ersättningsinvestering för två gamla kranar där vi samtidigt lyfter standarden.

Kranen kommer från Shanghaiföretaget ZPMC, världens största krantillverkare, och är 63 meter hög, väger 1500 ton samt har en lyftkapacitet på 48 ton. Kranen, vars namn är PK 481–Xiao Ping, har fått namn efter chefdesignerns fru och namnet betyder ungefär ”Peacefully and Smoothly” (”Fridfullt och smidigt”), även om smeknamnet ”Pinglan” nog är det som har fastnat bäst.

Det betyder att vi i stort sett fördubblar lossningstakten och även kan hantera mycket större fartyg samt lasta från kaj, vilket vi inte kunde med de gamla kranarna. – Det är ett enormt stort steg för oss att få göra den här nyinvesteringen och det gör att vi får en väldigt stark framtidstro. Just nu är det lite motigt i konjunkturcykeln, men vi känner att vi har vidtagit exakt rätt åtgärd och när det sedan vänder kommer vi att ha väldigt stor nytta av den här pjäsen.

Pinglan ersätter två av de äldre kranarna i hamnen och kommer att betyda oerhört mycket för hamnens snabbhet och effektivitet i framtiden. – Den äldsta kranen i vår kranpark är 49 år gammal och

Den 3 juni invigdes kranen med pompa och ståt i hamnen med 250 inbjudna gäster, där både infrastrukturminister Åsa Torstensson och landshövding Bo Könberg höll tal. – Invigningen gick i kinesiska förtecken, med allt ifrån mat lagad på plats till underhållning och musik. På scenen hade vi en kinesisk orkester och evenemanget inleddes med en tai chi-övning som hela publiken medverkade i. Sedan hade vi även en akrobatgrupp som uppträdde i kranen. Det var en fantastisk invigning.

Äntligen Ja till Ystad ombyggnad är central ur både säkerhets- och logistiksynpunkt.

FOTO ystads hamn

Framtidsarbetet för Ystad Hamn har fått klartecken. Den 28 augusti avkunnande Miljödomstolen domen avseende miljötillstånd för Ystad Hamn Logistik AB, som innebär att hamnen kan bedriva hamnverksamhet och genomföra ombyggnad i vatten av delar av anläggningarna. Domen välkomnas, då en

Det har varit en lång resa; Miljödomstolen gav kommunen klartecken redan förra året, men fick tillbaka målet från Miljööverdomstolen. Efter en ny prövning gavs återigen klartecken, som överklagades. 4

Nu har målet alltså varit uppe igen och Ystad Hamn har fått sitt miljötillstånd. Ombyggnaden syftar till att förbättra färjelägena och inte bara öka hamnens attraktionskraft, utan även minska både buller och utsläpp, samt öka säkerheten för personal som arbetar vid kaj såväl som att förbättra arbetsmiljön.


F. C O L L I J N

Tusen upplyftande medarbetare. Vi ser säkert på saken. Få inspektionsföretag har bredare erfarenhet än Inspecta

tionsföretag erbjuder vi tjänster inom besiktning, provning,

när det kommer till lyft. Med över tusen medarbetare i

produkt- och personcertifiering, konsulting och rådgivning

Sverige, Finland, Norge, Lettland och Estland har vi tung

samt utbildning. Vi minskar risken för person- och miljö-

kompetens inom området och vet vilka problem och fråge-

skador och hjälper dig att uppfylla de krav som lagar och

ställningar som kan uppstå. Därför kan vi också ge de bästa

föreskrifter ställer. När det gäller maximal säkerhet för

lösningarna och svaren. Som Nordens ledande inspek-

människor, företag och miljö är vi en styrka att räkna med.

Box 30100, 104 25 Stockholm, Lindhagensterrassen 1 Tel 08-5011 3000, Fax 08-5011 3001 www.inspecta.com

Växjö Krandagar 11–12 november Anmäl dig till seminariet för branschen. www.inspecta.se


FOTO Helsingborgs hamn

200 års bildmaterial samlat i hamnen I samband med Helsingborgs Hamns 200-årsfirande den 27 september tjuvstartade hamnen för några veckor sedan med en nyutvecklad foto- och bildutställning. Utställningen skildrar hamnens 200-åriga historia och lyfter fram dess historiska betydelse för utvecklingen av Helsingborgs stad. På centrala Helsingörskajen i Norra

Hamnen har fotografen Bertil Hagberg lånat ut sina bildskärmar för den tematiska bildresan genom hamnens spännande historia. I utställningen skildras hamnens medarbetare och livliga verksamhet i över 100 uppförstorade bilder från då och nu. Många av bilderna har skänkts av Helsingborgs invånare och under 18 månader har

Åke Simonsson och Jan Andersson bearbetat det enorma bildmaterialet och valt ut material till utställningen.

mycket publik och spännande utställning, säger PO Jansson, VD för Helsingborgs Hamn sedan 1992.

– Vi har alla mycket att lära av Helsingborgs historia. Hamnens roll i staden har varit central för hur Helsingborg utvecklats. Vi är glada över att kunna visa upp vår del av bygget Helsingborg i en

Helsingborgs Hamns foto- och bildutställning går att beskåda vid Helsingörskajen till mitten av oktober.

mycket mer. Fartygsbilder, historia och relaterade nyheter står på agendan för den här bloggen som är packad med

bilder på ståtliga fartyg, artiklar och skildringar.

Sjöfartsbloggen Gillar du lyxkryssare och andra passagerarfartyg? Då ska du titta in på Sjöfartsbloggen som handlar om just det och

www.sjofartsbloggen.se Foto fr.v.: Österströms, Cia Lindqvist, Mediahavet AB, Anna Risfelt Hammargren, Norrköpings hamn

Tydlig europeisk sjöfartspolitik - vilken kurs har Sverige? 1 oktober 2009, kl 12.30 - 18.00 Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg Arrangörer: Sjöfartsforum i samarbete med Näringsdepartementet, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Sveriges Fartygsbefälsförening, SEKO Sjöfolk, Sjöbefälsförbundet, Lighthouse, Chalmers Tekniska Högskola, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Sveriges Redareförening, Svensk Sjöfarts Tidning, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar, WISTA Sweden, Svenskt Marintekniskt Forum, Sveriges Försäkringsförbund, Marinen och Kungliga Örlogsmannasällskapet.

6


TEXT arman teimouri foto arman teimouri

Befälhavaren Tobias Chronéer på M/S Cinderella gav redaktionen en trevlig rundtur.

Staffan Svantesson var mäkta imponerad när redaktionen hamnade i maskinrummet.

kryssningsrekord? redaktionen åkte stockholm-riga tur och retur Efter alla passagerarrekord ville Svensk Hamntidnings redaktion testa att åka på kryssning. Vi följde därför med Viking Line och M/S Cinderella till Riga. Det 191 meter långa och 29 meter breda fartyget har fått ett ansiktslyft där bland annat bufférestaurangen och taxfreeavdelningen är renoverade. Under sommaren bytte man även rutt på flera avgångar. Istället för Åland satte M/S Cinderella sikte på Lettland och Riga. Väl ombord blir man inte förvånad över alla passagerarrekord. Som passagerare är man ompysslad och man behöver inte tänka på så mycket.

Maten är klar på utsatt tid och taxfreeavdelningen är välfylld med allt vad man kan tänka sig behöva. Dessutom bjuds det på underhållning som passar alla.

billigt land, tvärtom. Mycket kan jämföras med svenska priser, ibland är det till och med dyrare. Efter drygt sju timmar satte vi kurs mot Sverige igen.

Drygt tolv timmar efter avgång kan man njuta av Riga stad. Även här finns något för alla smaker. Att spatsera i gamla stan och se alla vackra byggnader ger ro för själen. Dessutom finns det många småbutiker som förgyller vardagen. Dock har man fått det om bakfoten om man tror att Lettland är ett

Under vår resa fick vi även en rundvisning av befälhavaren Tobias Chronéer. Man kan inte bli mer än imponerad när de fyra Sulzer-motorerna på 28 800 kW för oss framåt, nästan lite för tyst. Dock är det sällan man använder alla fyra motorer. Dessutom blir man mer imponerad av hur

”lätt” det verkar vara att styra ett fartyg i den här storleken. Manövreringen i den trånga Stockholms skärgård går lika smidigt som att köra bil på motorväg. Knappt 36 timmar efter avgång är vi tillbaka i Stockholm. Det tar en bra stund innan den så gott som fulla färjan, har släppt av sina drygt 2 300 passagerare. Vi slås igen av tanken att vi på så kort tid har varit med om så många upplevelser. Passagerarrekorden har en orsak. www.piteahamn.pitea.se

Piteå Hamn Piteå Hamn AB Box 716, 941 28 Piteå. Tel: +46 (0)911 23 21 30. Hamnchef: Leif Öhman Hemsida: www.piteahamn.pitea.se E-Post: leif.ohman@piteahamn.pitea.se

7

h h h h h h h h

Totalt 640 m kaj varav 60 m oljekaj Järnvägsterminal Styckegodsmagasin om 59.500 m2 Dubbla RoRo-lägen Skogsprodukter Petroleumprodukter Kemikalier Gasol


Konsekvensanalyserna både i Sverige och i Finland säger att beslutet om sänkta svavelhalter kommer att bli olyckligt. När man höjer kostnadsläget så dramatiskt för sjötransporter kommer gods att flyttas till landtransporter igen. Stena Rederi tycker att Sjöfartsverket ska erkänna misstaget och ompröva sitt beslut. – Sverige och Finland har presenterat sina studier och EU håller på att färdigställa sina. Vi räknar med att få samma resultat där. Den politiska ambitionen i EU är att man ska lyfta transporter från vägar till järnväg och sjöfart. I och med detta beslut går man åt andra hållet. Idén om den inre marknaden där företag ska ha samma förutsättningar och konkurrensvillkor har man helt och hållet släppt säger Johan Roos, miljöansvarig på Stena Rederi. – Vi har uppvaktat våra svenska myndigheter och bett dem att ompröva sin hållning. De måste titta på vad den totala konsekvensen blir. När vi tittar på den totala miljöbelast-

ningen på att slänga ut några hundra tusen eller ett par miljoner lastbilar på svenska vägar så blir kalkylen ganska enkel. Vi tycker att myndigheterna ska titta på vad det finns för alternativa sätt att få en signifikant svavelreduktion som inte dödar sjöfarten. Sjöfartsverket bör ompröva sitt beslut Stena Rederi tycker att Sjöfartsverket ska erkänna sitt misstag och ompröva sitt beslut. – Jag tycker det är obegripligt. Det är väldigt bakvänt att först ta ett beslut och sen utföra en konsekvensanalys. Som vi har förstått det har inga

Ystad hamn investerar för framtiden! Efter muddring och ombyggnad av tre gamla färjelägen till två moderna anläggningar kan vi nu ta emot ro/ro- och passagerarfartyg upp till 210 meters längd. Hamnen erbjuder fem färjelägen, kajer för konventionellt lo/lo gods, stuveri med egen kran, passagerarfaciliteter, uppmarschområden m.m. Dessutom erbjuder vi logistiklösningar, lager, kontorslokaler m.m. Välkommen till oss för en förutsättningslös diskussion!

0411 - 180 80  port@ystad.se www.port.ystad.se


IMO:s svavelbeslut:

”Jag tycker det är obegripligt” text arman teimouri foto stena rederi

departement eller företag blivit konsulterade av Sjöfartsverket. Snarare verkar det vara enskilda individer som tycker till. Vi har inte sett några dokument som tyder på att det finns någon förankring i att Sverige ställer sig bakom det här beslutet. Sjöfartsverket bör svälja stoltheten och acceptera att man gått för långt och för fort fram och gå tillbaka till IMO. Vem betalar notan? För Stena Rederi innebär beslutet att linjer som löper parallellt med väg är i farozonen. Det gäller dels i Sverige men även på kontinenten. – Beslutet kommer att kosta

svenska transportköpare miljardbelopp per år. Teorin från dem som står bakom beslutet är att fraktköparen och passageraren ska ta kostnaden. Vi anser oss veta hur mycket vi kan lägga på fraktköparen och passageraren. När vi då pratar om en miljard kronor extra per år, över en natt, vet vi att det inte går. Det kommer således tas från operatörens resultat vilket i praktiken innebär att man får lägga ner den delen av verksamheten. 0,5 % är en rimlig nivå Stena Rederi har hela tiden argumenterat för att 0,5 % är en nivå som industrin kan bära. – Många svenska redare har

kört på 0.5 % under många år när den tillåtna nivån varit 4,5 %. Så vi har legat långt under den tillåtna nivån. IMO har även bestämt att från år 2020 ska hela världen köra på 0,5 %.Vi tycker därför att man bör avvakta till att det genomförs och sen kan man börja titta på att sänka ytterligare i våra farvatten. Men det man i praktiken gör att man ber svenska redare att sänka två steg innan resten av världen har gjort någonting alls. Sverige ligger redan i framkant. Man ska premiera dem som går före, inte bestraffa. Gör inte samma fel igen Nu finns möjlighet att ha

områden för NOx-emissioner, en så kallad NECA. Det innebär att fartyg inom ett visst geografiskt område ska klara andra nivåer på utsläpp av kväveoxider. – Vi har sagt till Sjöfartsverket från dag ett att innan ni går vidare och ansöker om en NECA så måste ni göra en konsekvensanalys. Vi vill inte hamna i samma situation igen. Men nu förstår vi att Sjöfartsverket är redo att lämna in en ansökan trots att ingen konsekvensanalys är gjord. Man är på väg att göra precis samma misstag en gång till, avslutar Johan Roos.


Nya tillämpningsregler för Portside har visat sig vara en succé. Kollektivavtalsstiftelsen Portside, som bildades 1998 av Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetarförbundet, har fått ett uppskattat tillägg. Portsides ändamål är att med medel från stiftelsen ge bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar för arbetstagare verksamma inom det gemensamma kollektivavtalsområdet som löper risk att bli uppsagda i samband med rationaliseringsåtgärder eller andra strukturella åtgärder från arbetsgivarens sida. – På ren svenska innebär det att när det uppstår situationer i hamnarna, som rationaliseringar, och det finns arbetstagare som kan tänka sig att gå i förtidspension istället för att nyanställda unga ska sluta, har Portside en lösning. Då får man ett bra generationsskifte om de äldre får gå i pension och de yngre får stanna kvar i tjänst. Det är tanken bakom

det hela, informerar Per Helgesson, förhandlingschef för Sveriges Hamnar.

kronor. I den kalkylen ingår också kompensation för den förlust man gör i avtalspensionen. – Vad man bör känna till är att man måste välja vilken av pensionerna man vill ha och att den sedan löper tills man fyller 65 år. Efter det går den över till den vanliga pensionen. Intressant i sammanhanget är också att man skriver ett avtal mellan företagen och de anställda som förhindrar vidare arbete i en hamn. Om man går i Portsidepension får man ta vilket annat jobb man vill, bara inte i hamnarna då det i så fall skulle omintetgör syftet. Man kan dock köra buss eller något annat och samtidigt få Portside-pension utan att det sker någon avräkning.

Pension vid 63 Tilläggsöverenskommelsen, som träffades den 3 juli i år, innebär stora förändringar för stiftelsen. Tidigare låg Portsides pensionsålder på 62 år och enligt Portsidepensionen skulle arbetstagaren få ett belopp på drygt 16 000 kronor. I och med det nya tillägget är det beloppet nu höjt till 17 248 kronor, där Portside och arbetsgivaren står för hälften var av kostnaderna. I det nya tillägget finns även möjlighet att pensionera sig vid 63 års ålder. Då står Portside för hela kostnaden och den anställde får ett högre belopp på 18 750

Stort intresse Som avtalet såg ut tidigare har intresset för en Portsidepension inte varit överväldigande, men sedan de nya direktiven instiftades har redan ett sextiotal ansökningar inkommit. – Vi har haft inte mindre än 60 ansökningar sedan Portside grundades, så intresset är enormt. Det beror dels på konjunkturen – det är dåliga tider och ont om jobb – dels på att villkoren är förbättrade. Det är en positiv utveckling och många står på tur för att komma in i branschen, eftersom det är ett populärt yrke, avslutar Per Helgesson.

Viking Line jubilerar Viking Line firar 50 år och satsar på ett spektakulärt firande med sitt bredaste nöjesutbud någonsin! Under hösten kommer M/S Viking Cinderella att vibrera av underhållning. Vad sägs om artister som Baccara, Barbados,

Mange Schmidt, The Olsen Brothers, Alcazar, Eric Gadd och Promoe? Inte illa va? Listan kan göras ännu längre. Dessutom gästas festbåten Cinderella av ”Rock at Sea” i november, med mer än 40 rockband på scenen. 50

FOTO Jonas Backman

TEXT zenny jönsson foto arman teimouri

Portside möjliggör förtida pensioner

10

år på Östersjön är inte att förringa. Hatten av säger vi och tackar för alla trevliga kryssningar.


L E I F .S E

Åsa Blomberg, försäkringskonsult, Svenskt Näringsliv

Lugn, vi förklarar avtalsförsäkringarna så du förstår. Tycker du också att avtalsförsäkringarna är en enda djungel av konstiga förkortningar? Eller vill du kanske fördjupa dig i tjänstepensioner? Oavsett vilken kunskapsnivå du ligger på kan våra duktiga försäkringskonsulter hjälpa dig som är involverad i försäkringsfrågorna på din arbetsplats att reda ut begreppen. Gå in på svensktnaringsliv.se/forsakring så kan du läsa mer om alla våra kurser, från introduktionskurser till avancerade fördjupningskurser.


När Hamn- och Stuveriskolan öppnade sina portar 1998 var intresset stort och skolan hann med tre skolår med vardera 15 elever. Efter det tunnades intresset ut och år fyra och fem fick ställas in på grund av för få anmälningar. Men Hamn- och Stuveriskolan gick inte i graven för det, utan omorganiserade sin kursplan och beslutade att istället erbjuda företagen att anmäla sig till kortare utbildningar med en stor skillnad; kurserna skulle hållas nästan uteslutande på företagens egna hemmaplaner. – Vi skickar instruktörer till företagen och kör utbildningen på plats. Det var inledningsvis väldigt populärt, men utbudet blev ganska tunt. Fokus låg på truck- och kranförarutbildningar. Skolan i övrigt erbjuder ju ett väldigt brett sortiment, med bland annat språk-, dataoch matematikutbildningar, berättar Wayne Svensson, skolchef på Hamn- och Stuveriskolan. De senaste åren har tiderna återigen förändras och arbetsklimatet är tuffare. Det har även skolan känt av i form av avtagande beställningsintresse. Dess styrgrupp fattade beslutet

att öka insatserna och gick i våras ut med information, där man uppmanades ta kontakt och diskutera utbildning, för att i någon mån lindra effekten av varselsyndromen. – Min förhoppning var då, när det börjades varslas, att intresset för att sätta folk i utbildning skulle öka. Det har det inte gjort, vilket är synd. Det handlar ju om att vara rustad inför när konjunkturen vänder igen. Att få tillbaka välutbildat folk är inte helt lätt, när de redan har skaffat nya arbeten. Vi vill att företagen ska tänka ”vi sätter dem i utbildning” i stället.

Safety and Support at Sea

your GLoBaL partner at Sea Throughout our history of more than 170 years, SVITZER has been at the forefront of specialised marine activities. With 600 vessels in over 35 countries, SVITZER provides interrelated services in the fields of harbour, coastal, terminal/LNG, offshore and ocean towage as well as salvage operations and standby-rescue

Regional office Scandinavia Nya Varvet 85 · SE-426 71 Västra Frölunda · Sweden Tel. +46 (0)31 10 97 00 · segot.info@svitzer.com · www.svitzer.com

services. Experienced and well-trained crews cooperate closely with clients both at sea and ashore. With a diverse fleet of vessels built to the highest standards, SVITZER stands ready to serve you worldwide. SVITZER – we provide safety and support at sea.

A part of A.P. Moller - Maersk Group


”Bra utbildad personal säkrar produktionen” text zenny jönsson foto TYA

Hamn- och Stuveriskolan har ett brett spektrum av utbildning inom truck- och krankörning, data, matematik och språk, samt eLearning inom farligt gods, brandkunskap, första hjälpen och ISPS. Kurserna sträcker sig från några dagar till flera veckor, en truckutbildning tar c:a 40 timmar i anspråk, det vill säga en vecka, medan en språkutbildning tar längre tid. – Det är bra att utbilda sin personal och inte minst då företagen redan har betalat in en hel del pengar till skolan genom avgifter under årens lopp. De pengarna ska faktiskt vara ute i verksamheten och

inte sitta på banken, tycker jag. En utbildning är väl använda pengar. För arbetsgivaren och företagen är det en bra utbildningslösning då skolan står för lärare och instruktör samt litteratur. Företagen själva får stå för lokaler, maskiner och mat i samband med utbildningen. Dessutom lånar skolan även ut truck- och kransimulatorer, som är ett kostnadseffektivt sätt att utbilda personal utan att slita på maskinerna. Även om intresset varit tunt har skolan just nu en utbildning igång som har dra-

git många intressenter. Det handlar om en instruktörsutbildning med praktisk pedagogik för instruktörer. – Den här kursen har blivit väldigt populär. Redan nu är vi uppe i fem fulltecknade kurser. Sådana insatser gör att man fortsätter att tro på saker och ting. En vidare förhoppning är att deltagarna och företagen ska prata med varandra och dela sina erfarenheter, så att fler anmäler sig och ser vinsterna med det vi gör. Varför utnyttjas Hamnoch Stuveriskolans insatser inte i större utsträckning? – Så fort man ska sätta någon i

utbildning måste den personen tas ur produktion och ersättas, så att produktionen kan fortgå. Därför drar man sig nog lite för utbildning, om det inte är absolut nödvändigt. Man skjuter helt enkelt upp det. Hur ställer du dig till det tankesättet? – Jag tycker nog att man måste titta framåt i tiden. Bra utbildad personal säkrar produktionen. Vi står ju för större delen av kostnaderna, så det borde inte vara något hinder. Utbildning är bra att ha och även om den inte ska användas i morgon så kan den behövas längre fram.

VI SÖKER NU

KRANFÖRARE/STUVERIARBETARE I SLITE Tjänsterna är visstidsanställning heltid under ett tidsbegränsat projekt. Arbetet kommer att vara schemalagt med jobb alla tider på dygnet alla dagar i veckan. Lön enligt stuveriavtalet. Eupec France är entreprenör enligt entreprenadkontrakt avseende byggande av gasledning i Östersjön inom ramen för Nordstreamprojektet. Eupec har i sin tur tecknat avtal med NorSea Group som på Eupecs uppdrag kommer att svara för verksamheten i Slite. Gotlands Stuveri AB kommer att tillhandahålla NorSea alla efterfrågade tjänster inom hamn- och upplagsområdet i Vikhagen. Arbetet kommer att i huvudsak att ske i två perioder, 2010 februari-juli, 2011 februari-juni och ev. en kortare period februari-mars 2012 (tiderna är preliminära). För detta ändamål behöver vi

5 st kranförare med dokumenterad erfarenhet av hamnkran alt. Mobilkran/linkran. Vidare behöver vi 34 st. maskinförare/stuveriarbetare med erfarenhet att köra tunga maskiner, har du maskinbehörighet BC enligt TLP 2 är det en merit. Utbildning kommer även ske internt. Vi vill ha din ansökan senast den 1/11 2009. Ansökan skickas till Gotlands Stuveri AB Box 1101 621 22 Visby Har du frågor kring tjänsten, kontakta drift/arbetsledare Roland Strömbeck Telefon 0498-21 02 07 E-post roland.strombeck@gotlandsstuveri.se

Vi är ett tjänsteföretag, etablerat 1921 med i dag 30 årsanställda. Vårt huvudsakliga arbetsområde är att lasta och lossa fartyg i gotländska hamnar och där vår mest betydelsefulla del är förlagd till färjetraken mellan Gotland och fastlandet men också att lasta och lossa bulk och massaved på fartyg i första hand i Klintehamn. Som medlem och delägare i Gotlands Åkericentral utför vi också olika former av entreprenadarbeten med lastmaskin och minigrävare. www.gotlandsstuveri.se


Stockholm och Rotterdam sammanlänkas i och med en ny fartygslinje mellan HPH:s terminaler. Från och med september utökade matarrederiet Team Lines sin seglingslista med en ny linje mellan Rotterdam och Stockholm. Därmed länkas European Container Terminal (ECT) i Rotterdam samman med Containerterminalen Frihamnen (CTF) i Stockholm.

FOTO Cargotec sweden

Rotterdamlinje till Stockholms Hamnar Båda terminalerna ingår i Hutchison Port Holdings (HPH) nätverk i norra Europa. Det innebär att den totala transportkostnaden minskar, något som kunderna länge har efterfrågat. Med en direktlinje får kunderna även större möjlighet att välja hamnar för transporten av containrar. Dessutom innebär en direktlinje mindre miljöpåverkan.

Hallå där SVANTE ALVERÖNN... ...försäljningschef på Cargotec Sweden AB, tidigare Kalmar Industries. Hur kommer det sig att ni byter namn? – Det har sin förklaring i att vi kommer att slå ihop affärsområdena Kalmar och HIAB. Det operativa bolaget kommer att vara Cargotec medan varumärkena och produkterna Kalmar och HIAB består. I och med sammanslagningen förändrar vi organisationen. Vi kommer nu ha en hängiven struktur för ”Terminal Business” och på så sätt ska vi kunna erbjuda hamnar och terminaler ännu högre servicegrad än idag.

Terminal West utökar med ny containerlinje Det holländska rederiet Harlingen North Connect Lines (HNCL) har startat en ny containerlinje mellan Varberg och Riga. Linjen är veckobaserad och anlöper Harlingen-Varberg-Riga och

sedan åter Harlingen. Linjen kommer att innebära mycket goda exportmöjligheter för företag i regionen till hela Baltikum och via järnväg även till Ryssland.

Vilka produkter levererar ni till Sveriges hamnar? – Vi levererar egentligen allt man kan behöva i en hamn för att sköta lasthanteringen. Det är hamnkranar, truckar av olika slag och hela system för containerhantering, såsom automatiserade kranssystem. Vi är även ledande leverantör av terminaltraktorer för ro/ro-hantering i Sverige. Utöver produkter levererar vi system i form av funktionsavtal och serviceavtal. Omfattningen varierar beroende på vilka värden som vi kan leverera för varje enskild kund. En generell sammanfattning kan vara att vi tar helhetsansvaret för leveranser av maskinkapacitet över tiden, medan terminalen tillhandahåller bränsle och driftpersonal. Varför är ert företag viktigt för hamnindustrin? – Vi anser oss vara världsledande inom lasthanteringen av containrar. Var fjärde

svensktnaringsliv.se/forsakring

14

container i världen hanteras av någon typ av Kalmar-produkt. Sedan har vi unik täckning av produkter som fungerar i alla typer av hanteringssystem. Vi kan också erbjuda våra kunder delar av utredningen som görs när man utvecklar terminaler och t.ex. utvärderar vilket hanteringssystem som passar bäst just för dem vid ett visst kapacitetsbehov . Vi har hjälpt flera hamnar i både Sverige och Norge med sådana här analyser. Hur ser ni på framtiden tillsammans med hamnarna? – Vi tror att man kommer efterfråga fler funktionslösningar i form av flexibla lösningar där vi tillhandahåller både produkter och tjänster. Vi ser en trend i det som sker i Stockholms Hamn nu när Hutchison har tagit över driften av hamnen och Göteborgs Hamn har aviserat utförsäljning av sin stuveriverksamhet. Utvecklingen pekar på att det är 5–6 stora aktörer i världen som kommer att vara dominerande operatörer av världens större hamnterminaler. Detta påverkar självklart oss. Vi har jobbat länge och hårt för att vara globala och det blir än viktigare nu när utvecklingen i hamnarna ser ut som den gör idag. Det är viktigt för oss att hela tiden utveckla tekniken, så att vi kan driva utvecklingen och på så sätt fortsätta ha stor betydelse för våra kunders affärsverksamhet.


Gotlands Stuveri:

Finnes 39 lediga jobb NorSea är ett av de företag som arbetar enligt entreprenadkontrakt avseende byggnation av gasledning i östersjön inom ramen för Nordstreamprojektet. NorSea i sin tur kommer att köpa tjänster av Gotlands Stuveri AB. Detta har öppnat upp för 39 nya arbetstillfällen. Därför söker nu Gotlands Stuveri AB hamnarbetare under perioden februari till juli 2010 samt under samma period 2011. - Min tanke är att inom familjen

hamnar kunna samarbeta eller finna hamnarbetare som är på väg att bli eller har blivit uppsagda, eller om någon hamn i väntan på att det ”vänder” kan erbjuda sina anställda jobb under viss period på Gotland, säger Thomas Nyberg, VD för Gotlands Stuveri AB.

VINNARE i SVENSK HAMNTIDNING

SUCCÉTÄVLINGEN! apple

VINN EN IPOD! Under hela 2009 lottar vi ut en iPod Shuffle i varje nummer. Svara på frågan, så kanske det är just du som vinner:

Vi gratulerar alla vinnare i förra numret av Svensk Hamntidning!

Vad firar Helsingborgs Hamn i år?

Sudoku: Carina Nilsson, Kalmar Mats Högberg, Malmö

Skicka ditt svar till: tavling@svenskhamntidning.se

iPod: Ingegerd Hellman Kleberg,Västra Frölunda

Ditt svar vill vi ha senast den 31 oktober 2009.

Our Experience – Your Advantage Gottwald Port Technology

VDL

B&W Bulk Systems

MRS Greifer

E-Crane

Your Partner in Scandinavia

www.port-trade.com

Also for used equipment

Tel.: +45 7628 0102


TEXT zenny jönsson foto freddy billqvist

KOLLEGA TRÄFFAR IAN INGE ANDERSSON:

Kollega flyttar blickarna längst ner i landet och tar en pratstund med en av Copenhagen Malmö Ports många stuveriarbetare. Ian Inge Andersson har jobbat i hamnen sedan mitten av 70-talet och berättar om sin arbetsplats. ”Vi har en bra representant för vår stuveriverksamhet här på CMP. Ian Inge Andersson heter han och är en av de våra som varit här längst”, får Svensk Hamntidning höra och lyssnar självklart. Norr om centrala Malmö tronar Copenhagen Malmö Port (CMP) upp sig – en av Sveriges mest moderna hamnar där en viktig del av omsättningen kommer ifrån bilhanteringen. Som den största nordiska hamnen för bilhantering har CMP blivit en viktig knutpunkt där hundratusentals bilar passerar varje år. Just bilhanteringen är vad Ian Inge Andersson arbetar med. ”Passar mig bra” Som stuveriarbetare på CMP innebär arbetet långa dagar och mycket att göra. De flesta arbetspassen startar klockan sju på morgonen och slutar oftast fyra på eftermiddagarna eller åtta på kvällen. Ibland är de längre. – En vanlig dag handlar mest om bilhantering. Det är lossning, omlastning och

parkering av bilar. Nu har vi här på bilhanteringen även hoppat in en del på logistiken. Där är det istället containerarbete som utförs och då lossning av båtar och lastvagnar. Det är ganska varierande på ett sätt och passar mig bra, berättar Ian Inge.

med mycket ledighet och bra betalt. Dessutom är det ett jobb som passar mig – speciellt de lite längre ledigheterna när man får chans att vila upp sig. Gärna ute i skog och mark De längre ledigheterna tillbringar Ian Inge gärna ute i naturen. – Jag pular lite i trädgården, hjälper kompisar med jobb och är gärna ute i skog och mark. Jag fiskar väldigt ofta i insjöarna här omkring så fort jag får chansen.

Innan han kom till CMP på heltid arbetade han som byggnadssnickare och redan 1975 var han inhyrd byggnadssnickare i hamnen, där han tog hand om fastigheterna. – Det var 1991 som hamndirektören kom och frågade om jag ville bli fast anställd och det ville jag så klart. Han tyckte att jag lika gärna kunde stanna kvar, när jag ändå alltid var här, berättar Ian Inge och skrattar.

Hur är hamnen då som arbetsplats? Ian Inge berättar: – Det här har alltid varit en väldigt bra arbetsplats och det är det fortfarande. Det är lite som en familj, alla känner alla. Det känns i synnerhet när det kommer till neddragningar, som nu senast när 44 man fick gå. Det märks både i kamratskapet och att det blir mer att göra.Varje man behövs.

Trivseln är viktig När han berättar om sin arbetsplats lyser trivselkänslan igenom, något han poängterar är viktigt för att kunna stanna kvar så länge på en och samma arbetsplats. – Trivseln är viktig. Om man trivs är det ju lätt att stanna kvar. Jag har ett bra schema

Inte samma slitage på kroppen som förr Han har på olika sätt arbetat i hamnen de senaste 34 åren och 16

har sett förändringarna som tiden har kommit med. Den största förändringen, berättar han, är den markanta skillnaden i godshantering. – När jag först kom hit handlade jobbet till största delen om styckgodshantering, alltså att gods plockades från båtarna till pall, exempelvis fruktgods och mjöl. Nu för tiden kommer det mesta i containrar och mycket få båtar bär med sig styckgods. Arbetet har definitivt blivit lättare att utföra, det blir inte samma slitage på kroppen som förr. Vad är den största utmaningen med ditt jobb? – Att göra ett bra jobb är givetvis det viktigaste och en utmaning i sig. Skulle du rekommendera ditt jobb och din arbetsplats till någon annan? – Javisst! Det är ett väldigt fritt jobb. Okej, det kan vara tungt ibland, men annars är det väldigt lugnt och härligt. Trevliga arbetskamrater är också ett stort plus.


vem är IAN INGE? Hamnarbetare på CMP Ålder: 53 år

FEM SNABBA... Sommar / Vinter Böcker / Tidningar Stan / Landet Hemmakväll / Fest Hemlagat / Restaurang

17

Familj: Singel Intressen: Vandra i skogen och fika Ser på TV: Actionfilm och DVD. Absolut inga dokusåpor Läser: Sci-fi och action. Grottfolket-serien av Auel kan rekommenderas.


Masstabilisering i det fullskaliga fältförsök som utfördes våren 2009 i Oxelösunds hamn inom projektet STABCON. Foto: Matthew Batman

Miljösmart och kostnadseffektiv hantering av förorenade muddermassor TEXT Bo Svedberg Ecoloop bo.svedberg@ecoloop.se Matthew Batman Ramböll matthew.batman@ramboll.se Göran Holm SGI goran.holm@swedgeo.se

Flera svenska hamnar har tagit till sig den s.k. s/s-metoden för att stabilisera och solidifiera förorenade sediment. Denna metod innebär att dessa istället för att vara en belastning blir en resurs i byggande. Gävle och Oxelösunds Hamnar har fått tillstånd att använda metoden och flera andra är på gång att göra det. Nordiskt kunskapscenter och nod En tydlig utveckling av sjöfarten som en central länk i samhällets transportsystem har lett till att många hamnar behöver bygga ut sina anläggningar och muddra för att kunna ta emot fler och större fartyg. Människans verksamheter har dock lett till att stora mängder sediment är förorenade. Genom att tillämpa en teknik som bygger på att de förorenade sedimenten stabiliseras och solidifieras genom inblandning av bindemedel, vilket immobiliserar föroreningarna (t.ex. TBT, PAH, PCB och metal�ler), samtidigt som sedimentens geotekniska egenskaper förbättras. Därmed kan de användas för byggnadstekniska ändamål, samtidigt som föroreningsrisken hanteras och naturresurser sparas.

Den s.k. s/s-metoden har tillämpats i USA sedan 50talet och har under senare år även börjat tillämpas i Europa samt har via utförda projekt i Storbritannien och våra grannländer Finland och Norge fått fäste även i Sverige. I det nordiska utvecklingsprojektet STABCON (www.stabcon. com), finansierat av bl.a. Vinnova och Norges forskningsråd, har befintlig kunskap sammanställts, vidareutvecklats och tillämpats på nordiska förhållanden. I projektet STABCON studeras bl.a. lämpliga bindemedelsrecept för olika föroreningssituationer, principer för dimensionering och utförande av geokonstruktioner av s/s-behandlade sediment samt metodik för värdering och val av handlingsalternativ. Dessutom demonstreras metoden i några projekt i Norge och Sverige.

Välja det bästa alternativet Samhällets och lagstiftarnas krav på hantering av förorenade sediment är omfattande och spänner över allt från avfallsbegrepp, resurs och klimatfrågor till platsspecifika föroreningsrisker och påverkan på ekosystem och människa. De gängse alternativen att tippa muddermassor till havs eller allokera dem till invallade vikar har undantagsvis använts för förorenade sediment. Istället har de deponerats eller lämnats. I och med s/smetoden har ett nytt alternativ tillkommit: stabilisering och solidifiering för nyttiggörande i hamnanläggningar. Alla hanteringsalternativ ger upphov till påverkan på miljön. Det gäller att identifiera den optimala lösningen ur ett helhetsperspektiv och ställa ekonomiska (inkl. tekniska), ekologiska och sociala aspekter mot varandra. För att kunna hantera mångfalden av frågeställningar och ge ett förbättrat beslutsstöd vid val av alternativ utvecklas ett enkelt verktyg inom projektet STABCON. Målsättningen är att detta beslutstödsverktyg ska kunna tillämpas i tillståndsprocessen och ge verksamhetsutövaren (hamnen) en bredare och

Oxelösunds Hamn, Gävle Hamn, Falkenbergs Hamn och Göteborgs Hamn, är några av de hamnar i Sverige som har startat utredningar och arbeten. I våra grannländer har flera projekt redan färdigställts, i Helsingfors (Nordsjö hamn), Åbo, Trondheim, Hammerfest och Oslo (Baerum). 18

tydligare argumentation för sitt val av hantering. Miljösmart och kostnadseffektivt Beslutstödsverktyget gör att de olika alternativen kan värderas på ett mer kvantitativt och objektivt sätt. Detta åstadkoms genom att tillämpa så kallad systemanalys och miljöriskbedömning som stöd för att beskriva de betydande miljöaspekterna i bl.a. miljökonsekvensbeskrivningen och i tillståndsprocessen. Precis som det inte är givet vilken den optimala blandningen av bindemedel är för stabilisering av ett förorenat sediment är det inte givet vilken lösning för hantering som är optimal. I den fallstudie som gjorts inom STABCON, baserat på förutsättningarna i Oxelösunds hamn, är det dock tydligt att s/s-metoden, förutom kostnadsfördelar, har tydliga miljöfördelar på många punkter vid en jämförelse med övriga hanteringsalternativ. Nyckelfrågor och lärdomar En nackdel med s/s-metoden är den tid som behövs för att invänta resultat från erforderliga laboratorieundersökningar. Följaktligen är det ytterst centralt att tidigt på-


börja utredningsarbetet för att klargöra potentialen. Detta är en nyckelfråga för framgångsrik användning av metoden. Andra lärdomar är: • Metoden är etablerad internationellt och baseras på redan etablerad teknik för jordförstärkning och efterbehandling av föroreningar. • Det optimala bindemedlet, typ, recept och mängd, måste bestämmas från fall till fall och är kostnadsstyrande. • Det stabiliserade materialet kan användas som underbyggnadsmaterial för överbyggnader som ska tåla ”tunga hamnlaster”. • Beständighet beaktas så att konstruktioner anläggs för att bibehålla teknisk och miljömässig funktion. • Miljöbalkens krav på helhetssyn tydliggörs med bedömningsverktyget som tas fram som stöd för tillståndsprocessen och MKB-arbetet. • Inblandningstekniken innefattar masstabilisering och processtabilisering.

• Kontroll och uppföljning av utförandet är centralt för att erhålla god kvalitet och t.ex. hantera variationer hos sediment. • Det finns flera aktörer på marknaden som kan utföra stabiliseringsprojekt. • S/s-metoden kostar c:a 300-700 kr/m3, att deponera kostar över 1 000 kr/m3. T.ex. var kostnaden för deponering av kvicksilverförorenade sediment i Hammarby Sjöstad c:a 2 500 kr/m3. Tillstånd och acceptans etableras Gävle Hamn fick tillstånd för stabilisering i juni 2008 och förbereder sig nu för att hantera 3–4 miljoner m3 muddermassor, varav c:a 1 miljon är förorenade. Projektet i Gävle är idag det i särklass största. Planerna på utbyggnad av hamnen i Oxelösund är å andra sidan ett exempel på ett något mindre projekt där storleksordningen 100 000 m3 förorenade sediment planeras nyttiggöras. Oxelösund fick tillstånd för ett

projekt i augusti 2009. Dessa hamnprojekt avser användning av s/s-metoden för hamnytor bakom kajer.

komma ihåg att utreda dess potential i tidiga skeden.

Förorenat mudder, hamnutbyggnad och energi

I en fallstudie genomförd med Oxelösunds hamn som bas har olika miljöeffekter beräknats för handlingsalternativen. Energianvändningen för det stabiliserade alternativet visade sig i detta fall vara lägst. (Åsa Erlandsson)

Med den nya tekniken, som nu är på väg att etableras, och vunna erfarenheter i de nordiska utvecklingsprojekten kommer val av optimalt alternativ för hanteringen av förorenade massor att underlättas. Men ni som är nyfikna på tekniken bör

Vill du veta mer om s/s-metoden, besök: korta.nu/stabcon korta.nu/7a11 korta.nu/97aa eller kontakta någon av författarna.

Att utbilda sig har aldrig varit lägligare än nu Passa på nu, när det kanske finns utrymme, att låta personalen höja kompetensen eller skaffa de utbildningsbevis som saknas. Hamn och Stuveriskolan har idag tillgång till följande simulatorer – Containerkran (STS), reachstacker (Kalmar) och vikarmskran. Simulatorträning är tidsbesparande, effektivt och ekonomiskt. Vi genomför bl.a. truck- och kranutbildningar, kurser om lyftredskap och lastsäkring. Utbildningarna sker oftast lokalt i företagen, anpassade till den egna verksamheten.

eLearning är, precis som simulatorer, ett effektivt sätt att utbilda på och de program som erbjuds är farligt gods, brandkunskap, första hjälpen och ISPS. Inom kort kommer vi att provköra en kurs i miljöekonomisk körning med tunga maskiner, vilket vi hoppas kan ge en bättre maskinekonomi och bättre miljö. Hör av er till mig, så kommer vi överens om er nästa utbildningsinsats. Wayne Svensson, Skolchef 08-734 52 28 – 070-565 15 78 wayne.svensson@tya.se

HAMN

STUVERI

SKOLAN


TEXT beatrice sandberg & staffan svantesson foto arkiv

Optimism råder bland världens hamnar År 2008 och 2009 har världens hamnar för första gången på tio år fått uppleva negativ tillväxt av godsvolymen. Den negativa trenden håller i sig under 2009, men de tre personer som Svensk Hamntidning har pratat med är övertygade om att det är på väg att vända nu. Martin Allison är VD för Hutchison Port Holdings, som sköter driften av containerterminalen i Frihamnen i Stockholm. Stockholm är långt ifrån en av de största hamnarna i världen, men har upplevt samma nedgång i godshanteringen de senaste två åren som de största hamnarna Shanghai, Singapore och Rotterdam har gjort. I Stockholms hamn råder dock stor optimism inför framtiden. – Stockholms Hamns godsvolym från januari till september 2009 jämfört med samma period 2008 ligger ungefär 30 % lägre. Men det är likadant för de flesta stora hamnarna i värden. Det positiva för oss i Stockholms hamn är att vi nu har tre ”vessel calls” per vecka istället för två, som vi hade

förut, och för första gången finns en ”feeder vessel” från Europas största hamn, Rotterdam, direkt till Stockholm. Tidigare gick transporterna från Rotterdam via till exempel Hamburg och vidare till Södertälje eller någon annan hamn i norra Europa. Nu, genom den här nya lösningen, tror vi att vi kan öka godsvolymen väsentligt. Många rederier kommer av ekonomiska orsaker att välja detta sätt för transport av sitt gods. Det är billigare att gå via Rotterdam i Nederländerna än någon hamn i Tyskland. Nått botten Martin Allison berättar att hamnen, under de senaste två åren som godsvolymen har minskat, har ägnat mycket tid och energi åt att marknadsföra Stockholms Hamn och att 20

skapa samarbeten och kontakter med andra hamnar. De har ägnat lågkonjunkturen åt att förbereda sig inför att marknaden ska komma igång igen. – Vi jobbar idag mycket med vår nya containerterminal, som för vår del kommer att hjälpa oss att öka volymen i Stockholms Hamn. Terminalen ska vara klar 2014 och då kommer vi att kunna hantera 100 000 TEU per år. Vi räknar med att, när allt runt omkring själva terminalen är klart, kunna hantera 450 000 TEU. Vidare berättar han att han tror att hamn- och rederiindustrin har nått botten nu. Han berättar att många rederier inte använder alla sina fartyg. Istället för att köra dem halvfulla låter de dem vila tills godsvolymen ökar igen. – För Hutchison, som för alla hamnoperatörer och rederier

i världen idag, har vi känt av nedgången i världsekonomin. Överallt finns det överkapacitet just nu. Det finns för många fartyg på våra hav, men inte tillräckligt med gods att transportera och i hamnarna finns fler kranar än vad som behövs och många lagerlokaler står tomma. Så för oss gäller det att dra åt svångremmen och rida ut stormen så att säga. Indikationer visar att vi just nu har nått botten och att det nu kommer att vända uppåt igen. Nästa år hoppas vi för första gången under de senaste tre åren få se positiva siffror istället för den negativa trend som höll i sig under 2008 och 2009 berättar Martin Allison. Ny toppnotering redan 2010? Stockholms Hamn tror att man, med de förändringar som har gjorts i och med kontakten


med Rotterdam, nu stadigt kommer att öka igen och att man redan under nästa år kommer att nå samma volym som 2007. – För Stockholms Hamn var 2007 det bästa året volymmässigt. 2008 gick det ner lite och även om siffrorna för 2009 inte är klara än verkar det som att det kommer att bli en liten dipp också i år. Vi har jobbat hårt på att förbättra Stockholms kontaktnät med andra hamnar. Det är det som göra att vi förmodligen kommer att öka lite redan under fjärde kvartalet i år och sedan fortsätta öka under hela nästa år. Jag tror att vi under 2010 kommer att vara uppe i samma volymer som vi var under rekordåret 2007. Michael Tasto arbetar på Institute for Shipping Economics and Logistics (ISL) i Bremen i Tyskland, som bedriver ekonomisk forskning åt hamnindustrin i

Europa. De hjälper även andra maritima företag som vill hålla sig uppdaterade inom rederibranschen. Han bekräftar att volymerna av gods i

åren har upplevt en fantastisk ökning, som har varit högt över det normala. Som en följd av denna uppgång ökar världens konsumtionsvanor.

containerhantering i världen

världens hamnar har ökat otroligt mycket mellan 2003 och 2007. Svensk Hamntidning frågade honom vad han trodde var den största anledningen till den stora ökningen under så många år. För honom var svaret enkelt. – Den största anledningen till denna uppgång är att världsekonomin under de senaste

De transporter som har ökat mest är de av råmaterial, som till exempel olja, och även de av färdiga produkter. Det är inte svårt att se sambandet mellan den uppåtgående världsekonomin och till exempel den ökade energikonsumtionen. Transport av råmaterial, som till exempel olja, är absolut smidigast på vattnet.

– Sjöfart är utan tveka det bästa sättet för transport av denna typ av gods. Olja är tungt och per ton är det ett billigt sätt att transportera och man kan flytta stora volymer samtidigt. Kina ökar mest Den kinesiska marknaden kommer troligen vara den som ökar mest de närmsta åren. Investeringarna från utlandet kommer med all sannolikhet att fortsätta och i takt med att produktionen i Kina ökar kommer även exporten öka. – Efter 2011 tror vi att kurvan kommer fortsätta gå svagt uppåt för världens hamnar, kanske med undantag för de stora kinesiska hamnarna Shanghai, Ningbo och Guangzhou, som kommer ha en fortsatt större ökning av godshantering. Jag har lärt mig att man inom shipping aldrig ska säga aldrig, men den ökning som vi upplevde mellan 2003 och 2007 var något speciellt och jag tror inte att vi kommer att få uppleva något liknande igen. Många unika faktorer bidrog,

SENNEBOGEN 870 Elektro Följande specikationer gäller: • Elektro drivs helt av 1 st elmotor på 250 kW för alla funktioner • Beräknad elåtgång: cirka 130-160 kW per timme • Helhydraulisk vikarmskran • All hydraulik i överdelen • Aggregat: Bom 14 m, sticka 12 m • Lyftkapacitet: cirka 8,3 ton på 20 m vid markplan • Hytt i XL-variant med generöst förarutrymme • Pylonrör mellan undervagn och överdel • Undervagn, spårbunden med elektriska drivmotorer och stormlåsmotorer • Lika enkel föryttning i längsled som en bandburen maskin • Extra motvikter i undervagn för bästa stabilitet • Spårvidden kan anpassas efter behov • Undervagnens hjulunderrede är kundanpassat för bästa viktfördelning • Maskinens tjänstevikt, 120 ton, är jämnt fördelad på 16 hjul Välkommen att kontakta oss för mer information!

SENNEBOGEN Materialhanteringsmaskiner Thomas Pilz Mobil: 070-374 04 24 E-post: pilz@palgard.se


såsom uppgången på världsmarknaden samt att Kina började komma in på transport- och hamnmarknaden på allvar förklarar Michael Tasto. Han fortsätter med att berätta varför han tror att den största ökningen inom hamnindustrin kommer att kunna ses i Kina. – Vi tror att Kina kommer vara det land i världen där ekonomin kommer att öka som mest under den närmaste framtiden. Utländska företag fortsätter att göra stora investeringar i Kina och många bolag flyttar sin produktion dit på grund av de låga tillverkningskostnaderna. Ökar produktionen i Kina för utländska företag kommer exporten öka i samma takt. Så ja, vi kan vara ganska säkra på att de kinesiska hamnarna kommer att bli ännu större inom den närmaste 10-årsperioden. Inga nya hamnar bland världens tre största Michael Tasto berättar mer om oljetransporter på vattnet och varför ingen hamn i Mellanöstern finns med på

listan över världens största hamnar, trots att de hanterar fantastiska mängder olja. – Egentligen är det konstigt att inte någon av hamnarna

på deras trafik. Den största hamnen i den delen av världen är Ras Tanura i Saudiarabien. De skulle möjligen kunna tävla om en femteplats på listan över

Världens största hamnar -total godsvolym i miljoner ton Hamn

2006

2007

2008

Ningbo*

423,9

473,4

520,0

Singapore

448,5

483,6

515,4

Shanghai

470,4

492,3

508,0

Rotterdam

378,4

401,2

421,1

Tianjin

257,6

309,5

356,0

Guangzhou

302,8

343,3

347,0

*Sedan 2006 omfattar Ningbo även Zhoushans hamn. Källa: ISL Port Data Base 2009

i Mellanöstern finns med på listan över de fem största hamnarna i världen, med tanke på de ofantliga mängder olja som skeppas därifrån ut i världen. Men ISL kan bara förlita sig på de siffror som hamnarna lämnar till oss. Från hamnarna i Mellanöstern får vi tyvärr mycket knapphändig information och kan egentligen bara göra ungefärliga beräkningar

världens största hamnar, men kan knappast hota Shanghai, Singapore och Rotterdam. Som det är idag hanterar de bara olja och har egentligen varken behov eller möjlighet att hantera något annat. De kan nog komma upp i volymer på 300–400 miljoner ton för 2008 och då handlar det i stort sett enbart om olja, förklarar Michael Tasto. Som många i hamn- och rederibranschen tror han att man har nått botten och att det nu kommer att börja gå uppåt. – De senaste tio åren eller så har siffrorna för världens hamnars godshantering haft en stadigt uppåtgående kurva. När siffrorna för 2009 kommer, om ungefär ett år, kommer vi se att marknaden har mattats av lite. Jag tror att siffrorna kommer att börja vända uppåt igen i slutet av 2009 och fortsätta uppåt under 2010. Men det kommer att dröja till 2011 innan vi kommer upp i samma siffror som 2008 igen, spår han. ESPO står för European Sea Port Organisation och de representerar de europeiska hamnarna och bevakar deras intressen i EU. Alla kommersiella hamnar i alla medlemsländer är med i ESPO och det är ungefär 800 hamnar. Det finns även några hamnar i Norge, Island och Kroatien som är med i ESPO. Svensk Hamntidning bad

svensktnaringsliv.se/forsakring

22

Patrick Verhoeven, som är generalsekreterare för ESPO i Bryssel i Belgien, att ge sin syn på varför hamnarnas godsvolym gjorde en dipp för första gången på tio år. – Nedgången under 2008 inträffade på grund av det sista kvartalet, då man började känna effekten av finanskrisen och den generella nedgången i världsekonomin. Det drabbade naturligtvis även hamnindustrin. Många hamnar har upplevt stor minskning av godsvolymen även under första halvan av 2009. Generellt sett var det en minskning på 15 % jämfört med första halvåret 2008, då vi hade en djup nedgång. Nedgången har inget att göra med de hårda miljökrav som har ställts på företag i hamn- och rederibranschen de senaste åren. Miljötänkandet har alltid funnits där och är något man lärt sig att leva med och anpassat sig efter. Ge inte upp! Patrick Verhoevens organisation belyser frågor för EU som är betydelsefulla för Europas hamnar. De förlitar sig på klara direktiv från EU angående vad som gäller och strävar efter att alla ska följa samma regler, för att det ska bli harmonisk stämning mellan de europeiska hamnarna. – Detta var första gången på tio år som vi såg en nedgång på marknaden, men precis som med ekonomin generellt går detta i cykler. Vart tionde, tjugonde eller trettionde år har vi kriser som den här och vi säger alltid att man inte ska få panik och inte ge upp, det blir bättre lite längre fram. Visst är det tuffa tider just nu och vissa projekt och planer måste läggas på is, men ser man det långsiktigt anser vi att man ska fortsätta investera i hamnindustrin. Nu är det tal om att terminaler i Hamburg och Bremens hamnar ska läggas ner tillfälligt och öppnas igen när konjunkturen vänder uppåt. De kallar det att terminalerna ska gå i ide och sedan komma igång igen med bidrag från staten. Saken


branschen säger att nu är tid att köpa och förbereda sig på bättre tider. Det finns stora kapaciteter till salu till väldigt bra priser. Nackdelen är att de stora rederierna blir större och det blir en koncentrerad marknad. De stora aktörerna blir större och en del mindre försvinner helt, berättar Patrick Verhoeven. Enligt honom kan man nu efter ett år på den här cykelns ekonomiska botten börja se att marknaden lättar lite. – Nu börjar man se de första små tecknen på att marknaden håller på att återhämta sig. 2010 kommer säkert att bli ett lite tuffare år men sen, 2011 och 2012, kommer vi att vara tillbaka vid de positiva siffrorna med ökad tillväxt. är den att vi inte är riktigt säkra på att det är lagligt att göra så, att staten går in och täcker på detta vis. Det är en av frågorna vi har tagit till Bryssel, för att de ska kunna ge oss rätt direktiv innan detta blir en alltför

vanlig åtgärd bland Europas hamnar. Vi vill att Bryssel ska sätta standarden, så att vi vet hur vi på bästa sätt kan hjälpa våra medlemmar och vara ett stöd för dem nu när många har det tufft.

Nu är tiden att köpa! De företag som trots lågkonjunkturen har kapital till investeringar i bolaget har nu möjlighet att göra en riktigt bra affär. – Mina kollegor i rederi-

Node Geo Survey AB Specialists in sub marine analysis and visualization We provide a comprehensive range of sub marine services in the Baltic Sea. Typical assignments include: Bathymetrical surveys, sea bed mapping, route surveys, sub marine inspections, and maintenance operations. M/S Askholmen, available for clients in the Baltic Sea in October 2009 Date of build: LOA: Beam: Max speed: Passengers: Work stations: Equipment:

07.2009 20.8 m 5.4 m >30 kts 10 4 modular work spaces/labs in 20 ft container Multibeam Echo Sounder, Side can Sonar, Sub Bottom Profiler, ROV, Crane

We are hiring! Learn more about us and apply for work Web: www.nodegeosurvey.se | Phone: +46 (0)770-35 15 00

nodegeosurvey


Tips för trista höstdagar MUSIK Champions of Rock

Första gången Claire träffar sin blivande man Henry är hon sex år, medan han har passerat trettio. Henry är en ofrivillig

SPEL På spåret Vi i redaktionen kan inte vara de enda som kommer att sakna Ingvar Oldsberg i På spåret i höst. Vi har hittat lösningen. Sveriges populäraste tävlingsprogram finns som spel, med Oldsberg själv som speaker. Här finns chansen att själv visa vad ni går för medan tåget rullar genom världen. Resorna fungerar precis som på TV och med DVD:ns hjälp ger ni er ut på kluriga resor och gissar vart ni är på väg – självklart med underfundiga följdfrågor! Spelet lämpar sig bäst från 12 år och uppåt. För 2–4 deltagare.

främsta rockmusiker och sångerskan Kerry Ellis, alla från originaluppsättningen av musikalen We Will Rock You i London – ett riktigt tungviktsmöte med andra ord. Turnén drar igång i Göteborg den 2 oktober och går sedan vidare till Helsingborg, Stockholm, Örebro, Uppsala och Norrköping.

tidsresenär som dyker upp från ingenstans. Claire blir kär i sin mystiske vän som sitter inne med nyckeln till gåtan om hur hennes liv kommer att utveckla sig. Inte förrän Claire är i tjugoårsåldern synkroniseras deras tidsåldrar och de kan vara tillsammans i varandras nutid. Problemet är bara att Claire vet allt om Henry, men han har aldrig träffat henne. Kärlek genom alla tidsåldrar är inte det lättaste som finns.

DVD The Boat that Rocked Komedi Det här är kanske inte direkt en nyhet på DVD-hyllan. Men det är en av de bästa filmerna i år och eftersom att den trollband redaktionen i förra veckan får den en plats bland tipsen. Välkommen till 60-talet där den statliga radion bara spelar 45 minuter Rock per dag. Då tackar folket gudarna för Piraterna som stationerat sig mitt i Atlanten och spelar gudomlig rockmusik dygnet runt. Något som staten inte alls gillar och ger sig själva ett år att förbjuda fenomenet och sänka den rockande båten. Med Phillip Seymour Hoffman, Bill Nighy och Kenneth Branagh.

BOK Fyrvaktaren Camilla Läckberg

MUSIKAL Cats

De döda lämnar aldrig Gastholmen och de har något att berätta för de levande! En försommarnatt kastar sig en kvinna in i sin bil. Med blodiga händer om ratten flyr hon till den enda trygga plats hon känner till: ön Gråskär utanför Fjällbacka. Några dygn senare mördas en man med många hemligheter som precis har besökt Gråskär, ön som i folkmun kallas Gastholmen. Camilla Läckbergs sjunde bok i Fjällbackaserien lovar att bli en riktig nagelbitare i höstmörkret med precis rätt avvägd spänning, hjärta och persongalleri. Som vanligt alltså.

Katter i alla de former har invaderat Cirkus i Stockholm. Sjungande, jamande, nyfikna och dansande katter i överflöd är resultatet när långkörarnas konung – Cats – har kommit till stan. Cats är en av de mest prisbelönta musikalerna någonsin och sätts i detta nu upp på Cirkus. Medverkar gör Ann-Louise Hanson, Rennie Mirro, Niklas Andersson, Per Myrberg, Peter Harryson, Malena Tuvung, Fred Johanson och många andra. Bakom succén står Andrew Lloyd Webber som med sin musikal om Jellicle-katterna i det närmaste har blivit odödlig. 24

FESTIVAL Chokladfestival Nordiska Museet den 9-11 oktober 40 utställare, 10 ton choklad, 100 % njutning. Det är vad Nordiska museet lovar chokladfestivalbesökarna i oktober. Under ett tak samlas för åttonde året i rad all sorts choklad tillsammans med kunniga utställare, demonstrationer och tävlingar. Här kan man titta, smaka och välja bland praliner, chokladkakor och bakverk, fråga experter, provsmaka och njuta. Chokladfestivalen anordnas av konditormästarna Magnus Johansson och Tony Olsson i samarbete med Nordiska museet.

FOTO roger schederin

BIO Tidsresenärens hustru Drama

Dags för en riktig superkväll tillsammans med Nina Söderqvist och Peter Johansson i Champions of Rock. Tillsammans bjuder de på klassisk rockmusik á la Bohemian Rhapsody, We are the Champions och The Show Must Go On i en fenomenal Queenhyllning. Med på scenen är några av världens


WSP utvecklar hamnar Vi vet att en stor del av alla varor som konsumeras i Sverige går via en hamn och att effektiva hamnar är en förutsättning för industrin och för hela samhället. Vi förstår den moderna hamnens utmaningar i utvecklingen från lastplats till logistikcentrum där gods på ett effektivt sätt ska växlas mellan fartyg, bil och tåg. För att underlätta arbetet med att göra hamnen till en alltmer konkurrenskraftig del av transportsystemet, erbjuder vi ett brett spektrum av tjänster och kompetenser t.ex: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Miljöprövningar Risk- och säkerhetsanalyser Ansökan om EU-finansiering Marknadsanalyser Analyser av hamnens betydelse för näringsliv och medborgare Planering av hamnytor och tillfartsleder Projektering Projektledning Hjälp i samrådsprocesser

WSP kan hela processen, från idé och analys till genomförande av en färdig anläggning och förvaltning. Kontakta oss gärna för mer information: Charlotta Hök 08-688 76 63, charlotta.hok@wspgroup.se

www.wspgroup.se

WSP är ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster inom hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. 10 000 kvalificerade konsulter i 35 länder samarbetar för våra kunders bästa. Hamn är en av våra specialisttjänster. Vi kan skräddarsy team med mycket bred kompetens och har lokal förankring i alla svenska hamnstäder.


PÅ NYA POSTER Lotta Wikström tillträdde i april tjänsten som personalchef vid SCA Transforest och SCA R&D Centre. Närmast kommer hon från Handelsbanken i Stockholm där hon har arbetat som personalansvarig. Benny Öhman är ny personal- och marknadschef vid Bottenvikens Stuveri AB. Närmast kommer han från posten som VD för Burmans Lastmaskiner & Åkeri AB. Han är utbildad civilekonom och har jobbat med transporter hela sitt verksamma liv. Johan Röstin är ny VD för Copenhagen Malmö Port. Han efterträder Lars Karlsson som övergår till att arbeta med affärsutvecklingsfrågor. Johan kommer närmast från befattningen som Director, Air and Ocean på Schenker AB. Antti Laakso är utsedd till ny VD för Terminal West AB. Närmast kommer han från Göteborgs Hamn där han har innehaft befattningen General Manager Storage Depot, samt branschansvar för skogsindustrin. Ola Isaksson är ny platschef i Luleå. Han har tidigare arbetat som planerare i Piteå-distriktet och har lång erfarenhet av verksamheten.

två stora profiler Två stora profiler inom svensk hamnindustri lämnar sina poster: Lars Karlsson, tidigare VD för CMP, och Eric Nilsson, tidigare Vice VD och marknadsdirektör vid Göteborgs Hamn.

Eric Nilsson - Göteborgs hamn Eric Nilsson har arbetat i Göteborgs Hamn sedan 2001. Han anställdes som vice VD och marknadsdirektör. I sitt arbete som marknadsdirektör har han haft hand om de kommersiella frågorna som marknad, kommunikation och information. – Sen kom jag snabbt att ta hand om arbetet med att utveckla järnvägen till och från Göteborgs Hamn. Detta blev mitt ansvar och det har varit fantastisk att ha varit med att göra hamnen till en intermodal knutpunkt. Efter att han har slutat i Göteborgs Hamn har han som målsättning att arbeta 50 %. Han sitter med i Logistikforum, som är regeringens rådgivande organ i logistikfrågor, med representanter från såväl näringslivet som akademin.

Ny hamn för import och export Containrar till och från världens alla hörn. Lastbilar och trailrar till kontinenten. CMP anlägger nya terminaler i Malmö. Mejla oss för mer information: cmport@cmport.com

www.cmport.com 26

– Ordföranden för logistikforum, som är infrastrukturministern Åsa Torstensson, ville att jag skulle sitta kvar mandatet ut, så det gör jag. Jag sitter just nu med i en spännande utredning hos IVA som handlar om Transporter 2030, hur samhället kommer att se ut, hur transporterna av såväl gods som människor skall skötas. Eric Nilsson arbetar även med sitt eget bolag som heter Next Part. – I mitt eget bolag arbetar jag med det som jag tycker är roligt, det vill säga strategifrågor och viss kommersiell rådgivning. Sen har jag också ett par styrelseuppdrag. Målsättningen är att arbeta 50 % och ha egen tid 50 %. Det verkar dock bli svårt att hålla det, men det gör inget säger han.


lämnar sina poster Lars Karlsson - cmp Lars Karlsson har arbetat på sjön och i hamnar hela sitt liv. Efter att ha arbetat i rederibranschen sedan de tidiga tonåren kom han till Oskarshamns Hamn 1988. Flyttlasset gick söderut, till Malmö, 1996. Han var VD för Malmö Hamn AB och var med och drev igenom fusionen mellan Malmös och Köpenhamns Hamnar. - 2001 fusionerade vi Malmös och Köpenhamns verksamheter och resultatet blev Copenhagen Malmö Port. Det var en stor utmaning att få det att fungera, men det var ett väldigt roligt projekt. Efter att han har lämnat posten som VD på CMP säger han själv att han kommer ha svårt att lämna branschen helt. Han kommer i fortsättningen arbeta på konsultbasis åt andra hamnar och företag. Flera företag utanför rederi- och hamn-

branschen har sökt rådgivning av honom innan deras kontakt med hamnar. Han kommer även i framtiden ha olika styrelseuppdrag. – Jag har under åren skaffat mig viss erfarenhet och genom att sitta med i styrelsen i olika företag kan jag stödja och hjälpa dem, genom att dela med mig av min kunskap. Jag tycker detta är ett roligt sätt att arbeta.

Kvalificerade tekniska konsulttjänster med fokus på byggande och underhåll av hamnanläggningar.

www.portengineering.se Port Engineering Göteborg AB Magasinsgatan 22, 411 18 Göteborg magnus.harrysson@portengineering.se tel. 0767- 69 77 17 peter.tareby@portengineering.se tel. 0767- 68 77 66 adam.blom@portengineering.se tel. 0767 -73 77 66


FOTO Per Elerud

miljoner människor har malaria. vi har effektiv behandling. har du 50 kr? Läkare Utan Gränser fi nns på plats runt om i världen för att hjälpa människor som drabbats av kriser, krig eller andra katastrofer. Varje minut dör två barn av malaria, bara i Afrika. Trots att malariabehandling för ett barn bara kostar fem kronor. Sms:a LÄKARE till 72990 för att skänka 50 kronor, lämna ett bidrag på www.lakareutangranser.se eller via plusgiro 900603-2 så gör du en insats där nöden är som störst.

Hallå där Anna Risfelt Hammargren... ...VD för Sjöfartsforum och nyvald i Women’s International Shipping & Trading Associations (WISTA) internationella styrelse. Dessutom håller hon även i ordförandeklubban för European Shortsea Network (ESN) – ett nätverk av 24 Shortsea Promotion Centres (SPC). Vad är SPC? SPC-organisationerna arbetar för att utveckla när- och kustsjöfarten och den inrikes sjöfarten i Europa.Vi vill bidra till att lyfta gods från land till sjö och att öka de intermodala transportlösningarna. I Sverige har vi två roller, dels som Sjöfartsforum, dels som SPC. Vi är utsedda av Näringsdepartementet och Sjöfartsverket som SPC Sweden. Vilka frågor driver ni idag? Stora frågor just nu är gemensamma övergripande ESN-satsningar och hur vi ska jobba tillsammans med de gemensamma frågorna. Närsjöfartslösningar rör ju sällan bara ett land. Det handlar om allt ifrån att lyfta fram goda exempel till gemensamma konferenser, statistik, europeiskt informationsmaterial mm. En viktig fråga är även vårt gemensamma eFreight-projekt. Vad ser du för utmaningar? Ökad samverkan är avgörande, både på det nationella planet

svensktnaringsliv.se/forsakring

28

och inom EU. Tiden är förbi då var och en skötte sitt. Om sjöfartsnäringen ska kunna flytta fram sina positioner och konkurrera med andra näringar måste vi arbeta mer tillsammans. Här har Sjöfartsforum en tydlig roll. Vi vill skapa starka nätverk inom näringen och bidra till tydliga externa budskap om sjöfartens roll och möjligheter.

vem är anna? VD för Sjöfartsforum Ålder: 53 år Familj: Vuxen son, sambo med två barn Intressen: Kultur och natur Ser på TV: Ja, numera mest webb-tv Läser: Allt möjligt, senast av den isländska deckarförfattaren Arnaldur Indridason. Jag gillar hans långsamma tempo.


Lös månadens hjärngymnastik och vinn fina priser! Lös följande sudoku så kanske det är just du som vinner. I potten ligger förutom trisslotter även fyra exemplar av DVD-spelet På spåret, ett underhållande och klurigt sällskapsspel som garanterat kommer att hålla dig sysselsatt en bra bit in på hösten. De fyra först dragna rätta svaren vinner. Skicka ditt svar senast den 31 oktober 2009 till: Sveriges Hamnar, Box 5384, 102 49 Stockholm.

Varje tom ruta ska fyllas med en siffra mellan 1 och 9.Varje vågrät rad och lodrät kolumn, måste innehålla siffrorna 1-9.Varje region (ruta bestående av nio små rutor i kvadrat) måste också innehålla siffrorna 1-9. Ingen av siffrorna får förekomma mer än en gång per rad, kolumn eller region.

1

3 7

Märk kuvertet ”Sudoku”.

9

6 1 9

2

7

5 3

”& DVD-spelet ”På spåret Trisslotter i potten!

6

1

1 2 8

5

8 8

6

7

4 3

Rebetdagen 2009 För företag som arbetar med reparation och underhåll av betongkonstruktioner.

Reparation av marina konstruktioner Tisdag 20 oktober, Stockholm Några ämnen under dagen:

Nedbrytningsmekanismer – Praktiskt kajunderhåll – Katodiskt skydd – Reparation med undervattensbetong – Reparation med injekteringsbetong Program och anmälan: www.rebet.org

Information: Tuula Ojala, 08-696 11 14 Mårten Janz, 010-470 63 38

4

2 6

9

1

2

5


profil: carl carlsson

vem är carl? Miljöansvarig, Sveriges Redareföreningen

TEXT zenny jönsson foto sveriges redareförening

Ålder: 41 år Familj: Ja, två barn 7 resp. 12 år Intressen: Squash. Ser på TV: Nyheter, sport och ”Fåret Shaun” Läser: Ja, alltid en bok vid sidan av

Svensk sjöfart och svenska rederier ligger i framkant vad gäller miljöarbete och arbetar ständigt med att förbättra miljövillkoren. På Sveriges Redareförening, en branschorganisation för rederier, jobbar Carl Carlsson som miljöansvarig inom avdelningen ”Arena Miljö” och vet vad som behöver göras. Till Sveriges Redareföreningen kom han med lång erfarenhet av arbete både till sjöss och på land, alltid med hamnen som knutpunkt. – Jag är sjökapten, civilekonom, har gått Sjöfartslinjen och kommer under våren 2010 avsluta mina masterstudier (Marine Insurace and Risk Management). Ursprungligen har jag åkt båt, både i maskin och på däck. Min tid som befäl efter sjökaptensexamen blev dock rätt kort. Tillfälligheter gjorde att jag gick i land och kom att arbeta med sjömans- och sjöbefälsutbildning. Därefter var jag på Sjöfartsverket i cirka fyra år och arbetade med främst lotsningsfrågor. Sedan blev det fartygsförsäkringar under ett antal år innan jag kom hit till Redareföreningen. Centrerad kring miljöfrågor Carls huvudfrågor inom Sveriges Redareförening är centrerade kring miljö, något som rederier i stort ofta får brottas med, inte sällan från medias håll. Olika regler för olika regioner och länder gör det svårt för rederierna att bedriva sin verksamhet. – Till att börja med måste

vi ha spelplanen klar för oss. Ingen av våra medlemmar kör båt för att det är kul – de utför ett transportarbete, ingår i en logistikkedja precis som hamnarna och måste som alla företag över tid bedriva lönsam verksamhet. Sjöfarten är som bekant en utpräglat internationell verksamhet, och konkurrensen är hård, konstaterar Carl och fortsätter: – Så fort det inrättas regionala eller lokala särregler, kan antingen kundernas eller våra medlemmars konkurrenskraft äventyras utan att önskad positiv miljöeffekt uppnås. Ett aktuellt exempel på detta är de nya reglerna för svavel, som är en alltför långtgående särregel som helt slår sönder principen om EU:s inre gemensamma marknad.

Men oftast handlar det om långsiktiga samarbeten mellan rederi, hamn, lastägare och Sjöfartsverket. Ett exempel av många är t.ex. de trepartsöverenskommelser som har uppnåtts mellan Sveriges Hamnar, Sjöfartsverket och Sveriges Redareförening. Det är unika uppgörelser som gjort att vi troligen har de lägsta utsläppen av kväveoxider från fartyg i världen och helt kan reducera utsläppen av Partiklar (PM) när vi ligger vid kaj. En komplex uppgift Carl Carlsson och Redareföreningen har en komplex uppgift framför sig, men siktar ändå in sig på jobbet och ser att det finns enkla lösningar på problemen. I somras lanserade de sin ”Östersjöposition” som tar avstamp i den redan EU– kommissionen antagna ”nollvision” . – Det vi kommer fokusera på först är utsläpp av svartvatten i Östersjön. Fartygen kommer aldrig att kunna uppnå nollvisionen om vi inte får hjälp från hamnar och myndigheter. Högt på önskelistan står därför att tillsammans med Sveriges Hamnar och Sjöfartsverket arbeta fram en tredje treparts-

Sverige i framkant Trots allt ligger Sverige högst på listan över minsta möjliga miljöpåverkan. Ingen annan sjöfart har kommit lika långt med att minimera sin negativa miljöpåverkan som den svenskägda berättar Carl. – Några av våra medlemmar har t.ex. frivilligt kört med lägre svavelhalt i bunken än vad som egentligen krävs. 30

överenskommelse, denna gång om att minimera sjöfartens negativa miljöpåverkan genom utsläpp i vatten. Tillsammans kan vi förhindra utsläppen, men precis som fartygen och hamnarna har staten har ett stort ansvar att ta i detta arbete. Med detta i tankarna, vilken är Sveriges Redareförenings viktigaste fråga? – Det övergripande målet att svensk sjöfart får samma näringsvillkor som våra konkurrenter i Europa. Just nu ser vi en utflaggning, vilket i ett miljöperspektiv egentligen är ofattbart. Få, om ens några, länder har under så lång tid visat upp en kvalitetssjöfart som den svenska. I det perspektivet är det en paradox att den typ av sjöfart som alla vill se mer av i t.ex. Östersjön är på väg att försvinna. Min uppfattning är att en långsiktig sjöfartspolitik är miljöpolitik. Det handlar om att sälja svensk sjöfart, ett försök till detta är just Östersjöpositionen och arbetena med trepartsöverenskommelserna. Parallellt med detta måste de nya särreglerna om svavel ändras.


Time: 14:23

Location: Anywhere

Event: Handling cargo

ATT LITA PÅ.

ÅRET OM. Vårt jobb är att underlätta ditt jobb. Hög produktkvalitet, trimmad serviceorganisation och reservdelar snabbt på plats håller din materialhantering igång. En stillastående truck genererar inga pengar.


POSTTIDNING B SVENSK HAMNTIDNING BOX 5384 102 49 STOCKHOLM

Dräger X-am 2000

Dräger X-am 2000 är en av den nya generationens gasdetektorer som har konstruerats speciellt för personligt skydd. 1- till 4-gas-detektorn mäter tillförlitligt explosiva gaser samt O2, CO och H2S. Dess ergonomiska design, storlek och låga vikt gör den till en perfekt partner i ditt dagliga arbete. Beprövad mätteknik, lång sensorlivstid och lätthet att använda garanterar maximal säkerhet. För mer information kontakta oss på tel: 031-340 90 90 eller besök www.draeger.se

Dräger. Teknik för livet. Dräger X-am 2000

2009 #3  

Svensk Hamntidning 2009 #3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you