Page 1

En tidning från Svenska Fiskhandelsförbundet www.fiskhandlarna.se

Nr 2 2012 Årgång 67 Pris 55kr

Sjömat i hängmattan Bluffakturor Vad hände sen? Svensk Fiskhandel

1


Innehåll Äntligen sommar! Nu väntar solvarma klippor och härliga bad på oss. Många är de kollegor som faktiskt stänger ett par veckor efter midsommaren för att sedan öppna till kräftsäsongen. Denna sommarvila är dem väl förunnat. När sommaren sedan lider mot sitt slut väntar många spännande saker för oss i branschen. För er som hade möjlighet­att komma på vårt årsmöte och kunde ta del om vad som händer i spårbarhetsfrågan för branschen undrar ni säkert vad som hände med MSC. Svaret kommer till hösten. Men ni kan lita på att vi jobbar intensivt med att få till en gruppanslutning enligt den modell som presenterades på årsmötet.

Nr 2 2012

Smått och Gott ................................................................................... sid 3 Aktuellt ..................................................................................................... sid 4 Recept....................................................................................................sid 10 Branschnytt.........................................................................................sid 13 Krönika...................................................................................................sid 19 Internt ....................................................................................................sid 20

» Grilla fisk. « sid 10

Frågan om Svensk Fisk vara eller inte vara är just nu högaktuell. Ni kommer att få mer information om detta efter sommaren. Men låt oss inte störas av arbete hela tiden. Nu är det hög tid att gå på semester. Njuta av nystekt makrill med färskpotatis och dill, en god bok i skuggan eller varför inte ett dopp från klipporna. Vi i redaktionen önskar Er alla en riktigt bra sommar!  Peter Källström ordförande Svenska Fiskhandelsförbundet

Omslagsbild: Ilar Gunilla Persson

Svenska Fiskhandelsförbundet Pirhus 1, Fiskhamnspiren, 414 58 Göteborg Telefon 031-14 40 12 svensk.fiskhandel@telia.com www.fiskhandlarna.se

Du vet väl att du kan beställa fler tidningar för att sälja till slutkund? För medlemsförmåner se www.fiskhandlarna.se

2

Svensk Fiskhandel

Expeditionstider Måndag, onsdag och torsdag 08.00 –13.00

Svensk Fiskhandel Organ för Svenska Fiskhandelsförbundet

Redaktionen Tina Jonseth Peter Källström

Redaktionsfotografer Ilar Gunilla Persson

Tf. Ansvarig utgivare Peter Källström Häradsdomarev. 2 422 44 Hisingsbacka

Layout och illustration Sara Forsberg Tryck Sandstens Tryckeri AB


S MÅT T & G OT T

Elegant snabbsimmare

Makrillen är en vacker snabbsimmare och hör till våra mest lättidentifierade fiskar. Nu när den kommit in till kusten för att leka och äta sig tjock och fet är det en framträdande fisk i de flesta fiskdiskar.

Under vintern äter makrillen nästan ingenting. Då lever den på djupt vatten (200-250 m) i västra Nordsjön och väster om de Brittiska­öarna där det är en stabil ”varm” vintertemperatur. På våren­kommer makrillen in till Skagerak, Kattegatt och Öresund för att leka och äta upp sig. En hona kan producera upp till en miljon ägg, och det är nu den blir tillgänglig för oss att fiska. Det innebär att den första makrillen är mager i köttet men den äter sakta upp sig för att bli riktigt god och rund på sensommaren eller tidig höst. Då innehåller köttet också mer fett och fisken passar bättre att koka i olika former. Inkokt makrill är en delikatess!   Makrillen saknar simblåsa och måste simma hela livet. Den

lever hela sitt liv i stim och unga fiskar är planktonätare. På gälbågarna sitter långa, täta gälräfständer som silar födan från vattnet. Vuxna fiskar fångar även sill och skarpsill.   På vintern när makrillens mage är tom, har den bara lite nedbrytningsenzymer och hållbarheten på fisken är bra. På våren, när fisken ökar sitt näringsintag så ökar också enzymaktiviteten i magen. Det är detta som gör att makrillen som vi har i våra diskar just nu, faller fort i kvaliteten. Den bryts ned inifrån och måste hanteras varsamt så att inte mage och tarm spricker. Den enzym­ atiska nedbrytningen går inte att förhindra men genom obruten kylkedja med låga temperaturer kan nedbrytningen bromsas. 

Parasiter i makrill Parasiter i fisk är mer frekvent förekommande än vad vi gärna vill erkänna. Periodvis finner vi olika typer av parasiter i bla torsk, lubb, långa och marulk. I makrillens mage och tarm är parasiter allmänt förekommande vanligen i form av nematoder. Dessa utgör inte något problem eftersom makrillen rensas eller filéas ganska omgående efter fångst. Blir fisken liggande för länge och mag- och tarmvägg bryts ned genom enzymatisk aktivitet så är risken emellertid stor att parasiter kommer ut i buken och vandrar vidare in i köttet. Parasitinfekterad fisk får inte försäljas! Förutom parasiter i mage och tarm förekommer ibland också parasiter i köttet hos helt färsk makrill. Bilderna visar två olika parasiter från en färsk

makrill. Dessvärre vet jag ännu inte vilken typ av parasiter det rör sig om men bilderna skall sändas till SVA (Statens veterinäranstalt) där jag hoppas att man kan ge oss svar. I den färska makrillen såg parasiterna ut som orange, avlånga och tunna myrägg. Men en tunn skiva av köttet avslöjade ”nystan” och ”klumpar”. Fortsättning följer förhoppningsvis... Det är viktigt att ta till sig kunskap om hur parasiterna ser ut och hur man upptäcker dem. Hur bemöter man kunder som blir drabbade av parasitinfekterad fisk och hur rimmar rekommendationerna om låga tillagningstemperaturer med att parasiter dör vid hög upphettning (eller nedfrysning). Vi skriver mer om detta i nästa nummer och ger ett par goda råd. 

Foto: Ilar Gunilla Persson Text: Ilona Miglavs

Svensk Fiskhandel

3


aktue l lt

Dags att sätta stopp för bluffakturorna Svensk Handel är en av de organisationer som deltog när riksdagen på torsdagen 1 april 2012 anordnade en öppen utfrågning om problemen med bluffakturor. Svensk Handels viktigaste krav var att rättsväsendet ökar sina insatser för att stoppa de kriminella ligor som utför bedrägerierna. Det bör också utredas om företagare kan få ett starkare civilrättsligt skydd mot fakturabedragarna. – Bluffakturor omsätter idag miljardbelopp. Det är grov ekonomisk brottslighet som polis, åklagare och domstolar måste ta på större allvar. De kriminella personer som ligger bakom bedrägerierna måste hamna bakom lås och bom, säger Per Geijer säkerhetschef på Svensk Handel. Bluffakturorna omsätter årligen uppskattningsvis över 1,2 miljarder kronor och varje dag får Svensk Handel in upp till etthundra anmälningar och tips från drabbade företag. Svensk Handel har under många år påtalat problemen med bluffakturor. För att varna företagare driver Svensk Handel Varningslistan där uppgifter om oseriösa företag och försäljningsmetoder publiceras. På utfrågningen i riksdagens civilutskott tog Svensk Handel bland annat upp följande förslag: •

Förbättra polisens och åklagarnas arbete mot bedrägeribrott

Utred möjligheten till ångerrätt vid distansköp även för företagare

Inför en minimigräns på antal krav eller belopp för när företag ska synas i Kronofogdens register

– Det har gått alldeles för lång tid utan att politiker och myndigheter har agerat. Nu hoppas vi på åtgärder som kan

4

Svensk Fiskhandel

öka skyddet för Sveriges företagare, säger Per Geijer på Svensk Handel. 21 maj 2012 välkomnade Svensk Handel en fällande dom för fakturabedrägerier. I Helsingborgs tingsrätt dömdes idag en 25-årig man till 18 månaders fängelse för grovt bedrägeri. Mannen är en av personerna som har drivit blufföretaget Företagslansering Sverige AB som finns på Svensk Handel Varningslistan. Domen är viktig för Sveriges småföretagare. Den visar att rättsväsendet ser allvarligt på fakturabedrägerier och att den som lurar till sig pengar åker i fängelse. Nu måste polis och åklagare i resten av landet börja utreda bedrägerierna så att vi kan få stopp på denna företagarplåga, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel

Hantera bluffaktura Idag skickas det ut olika typer av så kallade bluffakturor –­ fakturor eller orderbekräftelser på något som ett företag inte har beställt eller uppfattat som en beställning. Det kan till exempel vara något som uppfattats som ett kostnadsfritt erbjudande. Om du fått en faktura, ett beställningsunderlag eller annan handling gällande en tjänst eller vara som du inte har beställt från ett företag är det viktigt att du hanterar underlaget på rätt sätt. Se nedanstående punkter. Kontrollera gärna också om företaget redan finns med på Svensk Handels Varningslista.


aktue l lt

Hantering av fakturor Tänk på att inte i något av fallen nedan underteckna meddelandet! Behåll kvitton för avsända mejl/fax. Om du har fått en faktura som är felaktig skall du i första hand kontakta företaget via mejl eller fax och bestrida kravet. Det är viktigt att du har ett datum för bestridandet. Om du inte lyckas med detta måste du motsätta betalning. Om du inte får rättelse, skicka in underlaget till oss på Svensk Handel så att vi kan varna andra företagare! 1. Erbjudande som utformats som en faktura Om du inte är intresserad av erbjudandet, riv och släng. Skriv aldrig under utan att läsa ALL text även finstilt och baksidor. 2. Faktura från företag som du har varit i kontakt med men anser att fakturan inte överensstämmer med överenskommelsen ni gjort I första hand ska du kontakta företaget och begära rättelse. Be att företaget skickar kopia på avtalet/inspelning. Saknas avtal som styrker kravet eller är det omöjligt att komma i kontakt med företaget skriver du följande rakt över underlaget: ”Motsätter mig betalningsansvar eftersom fakturan inte stämmer med överenskommelsen, Svensk Handel informerade”. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst mejl­adresser. Om företaget därefter söker kontakt är det viktigt att reda ut förhållandet. 3. Faktura där du anser att säljaren vilselett dig på ett sätt som kan anses bedrägligt I första hand ska du kontakta företaget och begära rättelse. Be att företaget skickar kopia på avtalet/inspelning. Saknas avtal som styrker kravet eller är det omöjligt att komma i kontakt med företaget skriver du följande rakt över underlaget: ” Motsätter mig betalningsansvar beroende på ett vilseledande som är att anse som bedrägeri, Svensk Handel informerade. Polisanmälan kommer att göras.” Blankett för polisanmälan hittar du längre ned på den här sidan. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst mejladresser. 4. Faktura utan någon som helst tidigare kontakt med företaget Skriv följande rakt över underlaget: ”Motsätter oss betalningsansvar beroende på att vi inte beställt dessa varor/tjänster, Svensk Handel informerad. Polisanmälan kommer att göras.” Blankett för polis­ anmälan hittar du längre ned på den här sidan. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst mejladresser. (forts. sid 7)

Svensk Fiskhandel

5


God GodHjul! Hjul!

Sillen på påskbordet God Hjul!

inom hygien, näringslära, företagsekonomi, matlagning etc. etc. reklam AB, Britta Sahlgrens gata 7, 421 31 Västra Frölunda nyapå tekniken. inomAJS hygien, företagsekonomi, etc. 1 dl socker bli näringslära, ljusbrun. Passa noga! Lägg uppmatlagning direkt assietter och 1 dl socker ch Telefon 031-45 00 55, E-post info@ajsreklam.se Utbildningen också spännande och e och 3. Hemsidan innehåller ”Fiskhandlarna.se”. Hemsidangästföreläsare är ett av förbundets bundets innehåller också spännande gästföreläsare och 500 gr vaniljglass servera genast. 500 gr vaniljglassUtbildningen praktiska övningar. Planerad start våren 2009. För mer information ring Anders på tel:0523-66 55 AUKTIONSTIDER ansikte utåt. Här kan du läsa om nyheter, erbjudanden och hitta och hitta praktiska övningar. Planerad start våren 2009. Måndag-fredag 43 eller besök 08:00 vår hemsida: www.smogensBesök hostillproducenterna kontaktuppgifter SFF. Dessutom erbjuds en kostnadsfri adsfri ed 5. SFF:s kompetensteam. Förbundet har idu samarbete med med fiskauktion.com Samt torsdag 17:00 Enkompetensteam. auktion som satsar förhar i samarbete 5. SFF:s Förbundet med exponering av ditt företag. Dina företagsuppgifter läggs in under in under ktions Hushållningssällskapet Väst, Svensk Fisk och Göteborgs Fiskauktions auktions framtiden. Väst, Svensk Fisk och Göteborgs Fiskauktions Hushållningssällskapet VÅGAR OCH KASSAREGISTER rubriken ”Hitta din fiskhandlare”. Dessa uppgifter kommer att VÅGAR OCH KASSAREGISTER er att ditt utbildningscenter bildat ett kompetensteam som står till ditt ll ditt VÅGAR OCH GISTER VÅGAR OCHKASSAREGISTER KASSAREGISTER Be Be Andersson om transporten! utbildningscenter bildat ett kompetensteam som står till ditt Specialanpassade för FISKHANDELN Be Andersson om transporten! Specialanpassade för FISKHANDELN kunna utökas mot en årsavgift. Kontakta kontoret för information. ormation. der du du företags förfogande gällande deSpecialanpassade kompetenshöjande åtgärder du gärder för Fiskhandeln Specialanpassade för FISKHANDELN -Etikettskrivande somsom räknar Total belopp -Etikettskrivande räknar Total belopp B.AND B.ANDERSSON & CO COgällande ÅKERI ABde Fiskhamnsgatan 3, 414 58 Göteborg. B.AND B.ANDERSSON & ÅKERI AB ·· Fiskhamnsgatan 3, 414 58 Göteborg. företags förfogande kompetenshöjande åtgärder du dindin Kassaskåp • vågar • Kassaregister kan behöva. Detta kan vara alltsökt från hygienutbildningar för din för -Etikettskrivande Total belopp elopp -Våg sammankopplad m kassaregister -Våg sammankopplad m kassaregister Tfn. 03 03 Tfn. 031-704 031-704 52 52 46 46 ·· www.bandersson-akeri.se www.bandersson-akeri.se Tfn. Tfn. 4. Utbildning. Förbundet har förräknar ett heltäckande kande NUmedel ÄVEN som BETALKORTSTERMINAL! kan behöva. Detta kan vara allt från hygienutbildningar för din -Våg sammankopplad m produkter. kassaregisterDenna Vänd Er med förtroende enna Er förtroende Ranängsgatan 14 •Vänd 416 64med Göteborg • till Tel.till031-15 09 91 personal till framtagande av nya pannfärdiga .er Denna utbildningspaket. Ditt företag kommer att erbjudas utbildning ldning våg som Vänd· Etikettskrivande Er med förtroende tillräknar totalbelopp · personal till framtagande av nya pannfärdiga produkter. Denna www.svenskhandelforsakringar.se tjänsthygien, är avgiftsbelagd. Kontakta kontoretvågför information. n. · Kassakopplad ·matlagning Allt inom kassasystem Paund.Ag · Andreegatan 13 i13 Göteborg inom näringslära, företagsekonomi, etc. · etc. Paund.Ag · Andreegatan i Göteborg tjänst är avgiftsbelagd. Kontakta kontoret för information. Paund.Ag · Andreegatan 13 i Göteborg org 031031 – 12 www.paund.se – 12 12 27 12 ·27 · www.paund.se SVENSK FISKHANDEL Tel: Tel: 11 Utbildningen innehåller också spännande gästföreläsare och e och Paund.Ag · Andreegatan 13vii Göteborg fryshuset") 6. Recept till din fiskaffär. På kontoret samlat("gamla massor av massor Tel: 031 – 12 12 27har · www.paund.se esor av av 6. Recept till din fiskaffär. På kontoret har vi samlat massor av Tel: 031 12 12 27 · www.paund.se praktiska övningar. Planerad start våren 2009. dindin kostnadsfria receptsamlingar som skapar ett mervärde för din för En Europeisk jämförelse kostnadsfria receptsamlingar som skapar ett mervärde för din t pris.pris. butik. Även kokböcker och fiskplanscher finns till reducerat erat 5. SFF:s kompetensteam. Förbundet har i samarbete medpris. med butik. Även kokböcker och fiskplanscher finns till reducerat pris. Elektroniskt N y t t ! N y t tauktionssystem ! N ySkaffa t t ! ismaskin N y t t !Är Hushållningssällskapet Väst, Svensk Fisk och Göteborgs Fiskauktions auktions istället och gör din egen is direkt i ditt kylrum. er eller 7. Fotografering. du i behov av foton på dina färdigrätter eller Du sparar ca ätter eller Goda sillinläggningar, Gamla som nyaeller kunder är välkomna att prova den Dessutom nya 7. Fotografering. Är du i behov av foton på dina färdigrätter VÅGAR OCH KASSAREGISTER av iskostnaden. sparar du tid, då du inte behöver hämta någon is utbildningscenter bildat ett kompetensteam som står till ditt llundet ditt Fiskhandlarnas kläd och skogrossist behöver du bilder på din personal till hemsidor el.dyl. Förbundet örbundet Fiskhandlar Fiskhandlarnas kläd och skogrossist tekniken heltinförs kostnadsfritt i tre månader. Från i höst ett elektroniskt säljsystem som gör skyltar &Specialanpassade konturskurna dekaler fiskburgare, kalla såser, för FISKHANDELN behöver du bilder på din personal till hemsidor el.dyl. Förbundet Vi marknadsför enbart kvalitetsmaskiner såsom Ziegra, Frigofrance och Nort Fiskhandlarnas kläd och skogrossist och mycket mera företags förfogande gällandetill detryck kompetenshöjande åtgärder du gärder du tjänst det möjligt att handla på auktionen via Internet. och mera tillhandahåller fotografering och hemsidor. Denna tjänst tjänst Göteborgs Data & Kassaservice ABmycket -Etikettskrivande som räknar Total belopp fiskpudding, patéer, sallader www.ajsreklam.se och mycket mera anna 30 kg 100 ton per dygn. Vi har egen service och vi installerar även din tillhandahåller fotografering till tryck och hemsidor. Denna tjänst För mer information ring Anders på tel: 0523-66 55 43 kan behöva. Detta kan vara allt från hygienutbildningar för din för din Försäljning och -Vågservice sammankopplad m kassaregister ärvälkomna kraftigt prisreducerad jämfört med marknadspris. eller besök vårnya hemsida: www.smogens-fiskauktion.com Gamla som kunder är att prova den ismaskin till fast pris. Vi kan erbjuda leasing om så önskas. Havets Skafferi AB Havets Skafferi AB är kraftigt prisreducerad jämfört med marknadspris. Havets Skafferi AB Kassaregister, butik& restaurangsystem, Vänd Er med förtroende till AJS reklam AB, Britta Sahlgrens gata 7, 421 31 Västra Frölunda personal till framtagande av nya pannfärdiga produkter. Denna Denna nya Havets Skafferi Filéer • Skaldjur varor Emballage datorer m.m. ostnadsFiskhamnen, Pirhus 1 1tekniken. Fiskhamnen, Pirhus • Sillkonserver • Rökta • Emballage 8.Fisk Affischer/Foto. SFFKontakta erbjuder medlemmar attAB till självkostnadsTelefon 031-45vågar, 00 55, E-post info@ajsreklam.se vkostnadsFiskhamnen, Pirhus 1 tjänst är• oss avgiftsbelagd. kontoret för information. n. 8. Affischer/Foto. SFF erbjuder medlemmar att till självkostnadsFiskhamnen, Pirhus 1 Fiskhamnen 414 58 Göteborg Ring på tel 0708-43 13 56 Paund.Ag · Andreegatan 13 i Göteborg • Tel: 031-24 10 50 Tel: 031-24 Krokslätts Parkgata 65, 431 68 Mölndal • www.gdk.se • 50 Tel 28 00 • Fax 18 28 01 mar Tel: 031-2410 10 5018 skriva ut foto och55 affischer till era skylthållare. Medlemmar emmar För mer information ring pris Anders på tel:0523-66 AUKTIONSTIDER Tel: 031till – 12 27 · www.paund.se tel: 031 121930 031 7756916 • fax: 031-24 för kostnadsfri konsultation. pris skriva ut foto och affischer era12skylthållare. 6. Recept tillhjälp din PåTel: kontoret har10vi50 samlat massor av massor av 43Medlemmar eller besök 08:00 vår hemsida: www.smogensBesök hosfiskaffär. producenterna Måndag-fredag erbjuds även med redigering av bilder. erbjuds även hjälp med redigering av bilder. fiskauktion.com Samt torsdag 17:00 kostnadsfria receptsamlingar som skapar ett mervärde för din ör din En auktion somNÄR satsar för DU SÖKER TOYOTA ndéns • Fristads • Ejendals • NEW WAVE 9. Rabatt TOYOTA.och SFFfiskplanscher tillhandahållerfinns ett ramavtal med TOYOTA ed TOYOTA Grundéns • Frista rundéns • Fristads • Ejendals • KVALITET NEW WAVE Svensk Fiskhandel 15 butik. framtiden. Ävenhos kokböcker till reducerat pris. erat pris. 9. Rabatt hos TOYOTA. SFF tillhandahåller ett ramavtalGrundéns med TOYOTA • Fristads • Ejendals • NEW WAVE ntakta som ger medlemmar 9 % vid köp/leasing av TOYOTA bilar. Kontakta Kontakta DU SÖKER somNÄR ger medlemmar 9 % vid köp/leasing av TOYOTA bilar. Kontakta 7. Fotografering. Är du behov av på dina färdigrätter ätter 24 57eller 72 Jonas Andersson, förfoton information. 0303-24eller 57 72 03-24 57 72 AlltiKungälv inom &mer skaldjur Ring oss på telTOYOTA 0708-43 13 56 fisk KVALITET Jonas Andersson, TOYOTA Kungälv för mer information. 0303-24 57 72 behöver du bilder på din personal till• hemsidor el.dyl. Förbundet örbundet Fiskhandlar Fiskhandlarnas kläd och skogrossist för kostnadsfri konsultation el. 0702-694 00 05. Kassaskåp • vågar Kassaregister din ismaskin Egen tillverkning av sallader, såser ochLeasa färdiglagade produkter. EL 7 7 el. 0702-694 SVENSK FISKHANDEL NDEL och mycket mera Här ser 00 du05.SFF:s medlemsförmåner: tillhandahåller fotografering och hemsidor. Denna nna tjänst7 Kredit Ranängsgatan 14 • 416till 64tryck Göteborg •via Tel.Wasa 031-15 09 91 tjänst SVENSK FISKHANDEL 7 Välkomna! r med 10. Fler ramavtal. I skrivandets stund pågår förhandlingar med ngar med • Färska och frysta skaldjur www.svenskhandelforsakringar.se är kraftigt prisreducerad jämfört med marknadspris. – Spara pengar från 10. Fler ramavtal. I skrivandets stund pågår förhandlingar med • Rökt fisk av alla slagförbundets Fiskhamnen, 414 Göteborg. Havetsmedlemstidning. Skafferi 414 AB58 Göteborg. ett 58 flertal företag om möjlighet att teckna ramavtal som kan mankan Havspalatset AB · Fiskhamnen · 414 58 Göteborg 1. Svensk Fiskhandel, Tidningen Fiskhamnen, första dagen Glad sommar önskas alla kunder och fiskhandlarvänner. alla kunder och fiskhandlarvänner enramavtal riktigt God Jul ochoch Fjällvägen 3, 69 4639593 Västerlanda 60 Fax 031-24 Öns Önskar alla kunder och fiskhandlarvänner enPirhus riktigt God Jul ettÖnskar företag om möjlighet att teckna som kan SVENSK FISKHANDEL 11 •flertal Färsk lax Tel 031-704 30 60 Fax 031-24 69Tel 95031-704 30 8. Affischer/Foto. SFF erbjuder medlemmar att till självkostnadsvkostnadsFiskhamnen, 1 gynna ditt företag. Tel: 031-14 42 00 · www.havspalatset.se Önskar alla kunder och fiskhandlarvänner en riktigt God Jul och d Jul och E-mail: tommy_thorin@hotmail.com utkommer 4 ggr/år ochÅr. behandlar nyheter i branschen, Christer Morten Anders och Klas ett företag. Gott Nytt År. Christer Morten Anders ochoch KlasKlas recept ett Gott Nytt Christer Morten Anders gynna ditt Tel: 031-24 10 50 Fiskhamnen, 414 58 Göteborg. pris skriva utettfoto till era skylthållare. Medlemmar emmar Färsk fisk på auktionen Gottoch Nyttaffischer År. Christer Morten Anders och Klas s och idéer till din fiskaffär. Tel 031-704 30 60Artiklar Fax 031-24och 69 95intervjuer med personer i Europeisk jämförelse Färsk, fryst, rökt fisk • Lax & skaldjur Färsk, fryst, rökt fisk • Lax &Enäven skaldjur erbjuds hjälp med redigering av bilder. branschen, nyheterSpecialitet: från Svensk Fiskfileér med mera. Handskurna Specialitet: Handskurna fileér

ul!

EN KLOK AFFÄR. God Hjul!

Svensk

Fiskhandel.

De 1svenska Nr 2009 fiskkvoterna

Köper du is?

JELLS ARBETSKLÄDER KJELLS ARBETSKLÄDER Bildekor KJELLS ARBETSKLÄDERKJELLS A Goda sillar Goda sillar Goda sillar GDK AB r Butiken Butiken031-233653 031-233653 Gösta Gösta070-8509650 070-8509650 Christoffer Christoffer073-5101193 073-5101193

Tema: Butik Butiken 031-233653 Göst Sillen på påskbordetChristo Gösta 070-8509650

S

NÄR DU Christoffer SÖKER 073-5101193 KVALITET

Förmåner för medlemmar i KJELLS ARBETSKLÄDER Svenska Fiskhandelsförbundet EN KLOK AFFÄR. Goda sillar Butiken 031-233653 Gösta 070-8509650 Christoffer 073-5101193

HAVS PALATSET ABKJELLS Ismaskin?

De svenska fiskDELTA KYL Isländsk kvoternaFisk

Färsk, fryst, rökt fiskIMPORT • Lax && EXPORT skaldjurIMPORT & EXPORT ed TOYOTA • Fristads • Ejendals • NEW rundéns WAVE 2. SM i Sjömat. Du erbjuds möjlighet att medverka i svenska

FA

N

Butik Göst Christo

S

F

Bildekor

Elektroniskt N yGrundéns t t ! TOYOTA N y t tauktions !• N ytt! Rabatt hos TOYOTA. SFF tillhandahåller ett ramavtal med Frista Specialitet: Handskurna fileér 18 9. Svensk Fiskhandel Fiskebäcks Seafood AB Gamla som nya kunder är välkomna a 18 Svensk Fiskhandel IMPORT & EXPORT som ger medlemmar 9 % vid köp/leasing av TOYOTA bilar. Kontakta Kontakta mästerskapen i Sjömat som arrangeras årligen av SFF. Tävlingen tekniken heltinförs kostnadsfritt i tre månad Från i höst ett elektroniskt s skyltar & konturskurna dekaler vi kan lite av varje Jonas Andersson, TOYOTA Kungälv för mer information. 0303-24att57handla 72 på auktionen 03-24 57 72 det möjligt BLÄCKFISKEN AB samt chans till kvaliGöteborgsav Data & Kassaservice AB företag erbjuder massor publicitet för ditt www.ajsreklam.se Kassaskåp • vågar • Kassaregister “Bäst” på Lax och Skaldjur? el. 0702-694 00 05. Tel 031-85 00 80 fax: 031-85 00 88 För mer information ring Anders på t BLÄCKFISKEN AB och service BLÄCKFISKEN AB ficering tillFörsäljning det nordiska mästerskapet. SVENSK FISKHANDEL NDEL 7 Martin 0709-99 90 81 • Robert 0703-17 eller vårnya hemsida: Kassaskåp •31 Västra vågar • besök Kassaregister Gamla kunderwww.smoge är välkomn Ranängsgatan 14 • 416 64 Göteborg • Tel. 031-15 09som 91 031-85 0027 8054fax: 031-85 00 88 butik& restaurangsystem, Tel Tel 031-85 00 80Kassaregister, fax: 031-85414 00 88 Ring och testa AJS reklam AB, Britta Sahlgrens gata 7, 421 Frölunda 58 Göteborg• Fiskhamnen • wwwblackfisken.se nya tekniken.med 10. Fler ramavtal. I skrivandets stund pågår förhandlingar ngar med vågar,0703-17 datorer m.m. Martin 0709-99 90 81 • Robert 0703-17 27 54 Martin 0709-99 90 81 • Robert 27 54 Telefon 031-45 00 55, E-post info@ajsreklam.se 3. Hemsidan ”Fiskhandlarna.se”. Hemsidan är ett av förbundets Kassaskåp • vågar • Kassaregister Ranängsgatan 14 • 416 64 Göteborg • Tel. 031-15 09 91 414 58 Göteborg• Fiskhamnen • wwwblackfisken.se031-69 05 05 Fiskhamnen • wwwblackfisken.se 414 58 Göteborg• ett flertal företag om möjlighet att teckna ramavtal som kan kan Krokslätts Parkgata 65, 68 Mölndal • www.gdk.se • Tel 18 28 00 • Fax 18 28 01 10 431du SVENSK FISKHANDEL ansikte utåt. Här kan läsa om nyheter, erbjudanden och hitta För mer information ring Anders AUKTIONSTIDER Önsp Önskar alla kunder och fiskhandlarvänner en riktigt God Jul och Ranängsgatan 14 • 416 64 Göteborg • Tel. 09Be 91 gynna ditt företag. 10 SVENSK FISKHANDEL 43 eller besök vår 031-15 hemsida: www.s Måndag-fredag 08:00 kontaktuppgifter SFF. erbjuds du en kostnadsfri ett Gott till Nytt År.Dessutom Christer Morten Anders och Klas 10 SVENSK FISKHANDEL fiskauktion.com Fiskebäcks Seafood AB Samt torsdag 17:00 DU SÖKER En auktion som satsar för exponering av ditt företag.NÄR Dina företagsuppgifter läggs in under vi kan lite av varje framtiden. rubriken ”Hitta din fiskhandlare”. KVALITET Dessa uppgifter kommer att Elektroniskt N ySvensk t t ! Fiskhandel N y t tauktions !23 N y t t ! “Bäst” på LaxDU och Skaldjur? NÄR SÖKER Be Andersson om transporten! kunna utökas mot en årsavgift. Kontakta kontoret för information. 18 Svensk Fiskhandel Gamla som nya kunder är välkomna Ring och testa KVALITET B.ANDERSSON & CO ÅKERI AB · Fiskhamnsgatan 3, 414 58 Göteborg. tekniken heltinförs kostnadsfritt i tre månas Från i höst ett elektroniskt skyltar & konturskurna dekaler Tfn. 031-704 52 46 · www.bandersson-akeri.se 4. Utbildning. Förbundet har sökt medel för ett heltäckande 031-69 05 05 det möjligt att handla på auktionen www.ajsreklam.se För mer information ring Anders på t utbildningspaket. Ditt företag kommer att erbjudas utbildning • Färska och frysta skaldjur www.svenskhandelforsakringar.se eller besök vårnya hemsida: Gamla som kunderwww.smoge är välkom inom hygien, • Rökt fisk näringslära, av alla slag företagsekonomi, matlagning etc. Fiskhamnen, 414 58 AJS reklam AB, Britta Sahlgrens gata 7, 421 31 Västra Frölunda Göteborg. nya tekniken. Fiskhamnen, 414 58 Göteborg. Gamla som Tel 031-704 30 60 Fax 031-24 69 95 Telefon 031-45 00 55, E-post info@ajsreklam.se Utbildningen gästföreläsare och SVENSK FISKHANDEL • Färsk lax innehåller också spännande Tel 031-704 30 60 Fax 031-24 69 95 tekniken he Från i hös praktiska övningar. Planerad start våren 2009. För mer information ring Anders Fiskhamnen, 414 58 Göteborg. Gamla somp AUKTIONSTIDER Färsk fisk på auktionen

GDK AB

PER DU IS?

T N S

NÄR DU SÖKER KVALITET

Bildekor EN KLOK AFFÄR.

askin istället och gör din egen is direkt i ditt kylrum.

DU IS?

Isländsk

D

Elektro N y t tT ! FiskGod Hjul! Elektro N y t tk S!

Tel 031-704 30 60 Fax 031-24 69 95 det En 43 eller besök 08:00 vår hemsida: Färsk,sparar fryst, rökt fisk • Lax & skaldjur Be fryst, rökt fisk • Lax & skaldjur Måndag-fredag tekniken he Frånmöjlig iwww. hös ka 75% av iskostnaden. Dessutom du Färsk, tid, 5. SFF:s kompetensteam. Förbundet har i samarbete med fiskauktion.com Specialitet: Handskurna fileérSpecialitet: Samt torsdag 17:00För mer info Handskurna fileér En auktion som satsar för det möjlig då du inte behöver hämta is. Svensk Färsk, fryst, rökt någon fiskIMPORT • Väst, Lax & EXPORT skaldjur & Hushållningssällskapet Fisk och Göteborgs Fiskauktions IMPORT & EXPORT eller besök Gamla som framtiden. Specialitet: Handskurna fileér VÅGAR OCH KASSAREGISTER För mer inf Fiskebäcks Seafood AB IMPORT & EXPORTis utbildningscenter bildat ettsåsom kompetensteam som står till ditt knadsför kvalitets maskiner ch görenbart din egen nya teknik eller besök Gamla som Specialanpassade för FISKHANDELN företags förfogande gällande åtgärder du vi kan lite av varje france och North Star. 30kg –BLÄCKFISKEN 100 ton de perkompetenshöjande dygn. AB -Etikettskrivande som räknar Total belopp Göteborgs Data & Kassaservice AB nya teknik ylrum. kan behöva.Kassaskåp vågar •031-85 Kassaregister DettaTel kan031-85 vara• 00 allt för din AB “Bäst” på Lax och Skaldjur? 80från fax:hygienutbildningar 00 88 BLÄCKFISKEN -Våg sammankopplad m kassaregister För mer in AUKTION Försäljning och service BLÄCKFISKEN AB

GDK AB AFFÄR. EN KLOK

D k

Martin 81 • Robert 0703-17 54fax: Vänd Er med förtroende till Ranängsgatan 14 0709-99 • av 416 6490Göteborg •031-85 Tel. 031-15 91 personal till framtagande nya pannfärdiga produkter. Denna Tel 0027 8009 031-85 00 88 Dessutom sparar du00vi tid, Tel 031-85 80 fax: 031-85414 00 88 en service och installerar även din Ring och testa 43 58 Göteborg• Fiskhamnen • wwwblackfisken.se Måndag-fre Föreller merbe in AUKTION Martin 0709-99 90 81 • Robert 0703-17 27www.svenskhandelforsakringar.se 54 0709-99 81 • Robert 0703-17 27 54 kontoret för information. a någon is. Martintjänst är 90 avgiftsbelagd. Kontakta fiskauktio Paund.Ag · Andreegatan 13 i Göteborg 414 58 Göteborg• Fiskhamnen • wwwblackfisken.se 031-69 05 05 ismaskin till fast pris. 414 58 Göteborg• Fiskhamnen • wwwblackfisken.se Samt torsda 43 eller be En auktion som satsar för Krokslätts Parkgata 65, 431 68 Mölndal Tel 18 28 00 Fax 18 28 01 Måndag-fre 10 SVENSK FISKHANDEL Tel: 031 –www.gdk.se 12 12 27 · www.paund.se SVENSK FISKHANDEL s maskiner såsom NÄR DU Samt SÖKE 6.leasing Receptom tillså din fiskaffär. På kontoret har vi samlat massor av Vi kan erbjuda önskas fiskauktio torsda framtiden. En auktion som SVENSK satsar för 10 FISKHANDEL 0kg – 100 tonFiskebäcks per dygn. receptsamlingar kostnadsfria ett mervärde för din Seafood ABsom skapar En KVALITET NÄR DU SÖKER framtiden. butik.viÄven kokböcker kan lite av varje och fiskplanscher finns till reducerat pris. KVALITET Svensk Fiskhandel 23 din konsultation. gstallerar oss för föräven kostnadsfri

BLÄCKFISKEN AB

Kassaregister, butik- & restaurangsystem,

ÖPER DU IS?

t0708 pris.

10

vågar, datorer m.m.

SVENSK FISKHANDEL

7. Fotografering. Är du i behov av foton på dina färdigrätter eller 43 13 56Ring och testa KVALITET Goda sillar behöver du bilder på din personal till hemsidor el.dyl. Förbundet Fiskhandlarnas kläd och skogrossist GDK AB så önskas 031-69 05 05 och mycket mera 0708 43 19tillhandahåller 58 DELTAtill KYL fotografering tryck och hemsidor. Denna tjänst

på Lax och Skaldjur? 6“Bäst” Svensk Fiskhandel

DU SÖKER KJELLSNÄR ARBETSKLÄDER Göteborgs Data & Kassaservice AB


aktue l lt

Utländska företag Om företaget du fått en faktura/ett erbjudande ifrån är utländskt skriver du: "Reject payment due to misleading information, The Swedish Trade Federation has been informed. Complaint will be filed to the police". Även här är det viktigt att vi på Svensk Handel får en kopia på underlaget.

Bedömningskriterier för publicering på Varningslistan Varningslistan varnar bland annat för bluffakturor, men också för företag med oseriösa försäljningsmetoder eller för erbjudanden och utskick som kan uppfattas som vilseledande. Kriterierna nedan är inte inbördes rangordnade. En samlad bedömning görs i varje enskilt fall, vilket innebär att samtliga kriterier inte behöver vara uppfyllda avseende varje enskild publicering. Ett eller flera av följande kriterier ligger till grund för publicering på listan: • ett stort antal klagomål har inkommit mot företaget • företaget har utformat ett erbjudande som en faktura • företaget skickar en faktura utan att någon som helst kontakt har förekommit • företaget använder sig av vilseledande telefonförsäljning

• • • • • • •

• • • •

• • •

företaget hänvisar till tidigare överenskommelser (påhittade) företagets erbjudanden är vilseledande totalpriset framgår inte av erbjudandet företagets produkter eller tjänster existerar inte företaget använder namnteckningar från andra underlag eller förfalskar namnteckningar företagets namn ger upphov till förväxlingar underlaget från företaget saknar viktigt information såsom juridisk person, organisationsnummer, telefonnummer, postadress och/eller e-postadress. företaget saknar fungerande kundtjänst med tydligt angivna telefontider företaget enligt Bolagsverket saknar styrelse företaget är av typen factoringbolag som fakturerar åt företag som finns med på Svensk Handels Varningslista företaget enligt kreditupplysning har stora ekonomiska problem vilket troligen kommer att innebära att de inte kan fullfölja uppdragen. företaget är registrerat på adresser som tidigare är kända i liknande sammanhang företaget har styrelseledamöter som är kända från andra liknande bolag företaget ger ut en tryckt publikation som saknar dokumenterad utgivning  Källa: www.svenskhandel.se

Sex heta tips för att undvika bluffarna i sommar

Under sommaren är fakturabedragarna extra aktiva samtidigt som många i den ordinarie personalen är lediga. Svensk Handel har tagit fram sex tips för att inte bli lurad av bluffakturor. 1. 2. 3.

Ta fram en uppdaterad leverantörslista över företagets samtliga godkända leverantörer. Acceptera inte fakturor, eller påstådda avtal, från företag som inte finns på leverantörslistan. Förbered ett standardbrev där okända fakturor bestrids och avtalsunderlaget efterfrågas. Det kan semesterpersonalen använda för att undvika att bluffakturor går till inkasso och Kronofogden.

4.

5. 6.

Instruera personalen att aldrig acceptera någon form av inspelning via telefon samt att inte ingå några avtal under semesterperioden. Samtliga sådana ärenden kan vänta till efter semestern. Visa personalen hur de hittar blufföretag på Svensk Handel Varningslistan. Ladda ner Varningslistans nya app med pushfunktion, även i semesterpersonalens mobiltelefoner.

Svensk Fiskhandel

7


aktue l lt

Pristagarna i Kungsfenan 2012 Årets prisutdelning av Kungsfenan – The swedish seafood award är avslutat. Ett enormt arbete av Kungsfenas VD, Christina Stenberg, gav branschen en möjlighet att visa att vi tror både på hållbart fiske men också maritime gastronomi. Prisceremonin hölls i samband med European Maritime Day i Eriksbergshallen och prisutdelare var vår landbygdsminister Eskil Erlandsson.

8

Priset i Maritim Gastronomi

Priset i Hållbart fiske

I kategorin Maritim Gastronomi belönades Elena Arzak. Elena är kökschefen som för Baskiens stolta mattraditioner vidare. Hon tilldelas priset för att hon kombinerar sin traditionsbärande roll med gastronomisk lyskraft och energi. Hon är fjärde generationen kock i en av Europas mest välkända kockfamiljer – familjen Arzak från San Sebastian.   Elena Arzak har tålmodigt arbetat sig fram till positionen som en av världens främsta kockar, och har nu övertagit stafettpinnen efter sin berömde far Juan Mari Arzak. Restaurang Arzak omtalas ofta som en gastronomisk katedral. Den är en av Spaniens mest tongivande restauranger, och har försvarat sina tre stjärnor i Guide Michelin sedan 1989.   Med sin passion för lokal mat och en lyhördhet och musikal­ itet i arbetet med att förmedla regionens särart bidrar Elena Arzak till att Baskien styrker sin ställning som ett av världens ledande matdistrikt. I sitt arbete är hon öppen och delar generöst med sig av kunskap och värderingar. Detta har gjort henne till en representant för det baskiska köket där fisk spelar en central roll. Hennes fiskrätter komponeras med klara referenser till livet vid Atlantkusten, serverade som vackra gastronomiska illustrationer från Baskien.

Priset i kategorin Hållbart fiske gick 2011 till Keith J Sainsbury och Tony Smith, Australien. Genom flera decennier har fiskeriforskarna styrt fiskeriforskningen in på nya farvatten – hela tiden påvisande viktiga, nya maritima sammanhang. Både i sitt hemland och internationellt har de visat sig ha osedvanlig förmåga att använda forskningsteorier i praktiken.   Smith och Sainsbury har bidragit till bättre tillgång på forskningsdata om havets resurser, större förståelse för marina ekosystem, bättre politiska styrverktyg och ett folkligt intresse för hållbart fiske.   De har genom detta arbete visat hur en ekosystembaserad strategi för förvaltning av fisket och marina aktiviteter kan genomföras­i praktiken. Detta har haft avgörande internationell betydelse som exempel i det globala genomförandet av en ekosystem-ansats.   De två forskarna har också bidragit till utvecklingen av kriterier för en öppenhet på marknaden för fiskprodukter så att konsumenterna kan göra medvetna val för att säkerställa att fiskeriprodukter kommer från ett hållbart fiske.   Sainsbury och Smith's forskningsresultat skapar en grund för både nationella och internationella politiska beslut. De har gjort

Svensk Fiskhandel


aktue l lt

sig hörda genom den oberoende nationella stiftelsen Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation CSIRO, FN:s livsmedelsorganisa-tion FAO och en rad andra organisationer.­   Dessutom har de sedan länge förmått kommunicera sina upptäckter och slutsatser på ett sådant sätt att såväl experter, politiker och konsumenter lyssnar.

ten mot den internationella marknaden i Ryssland och EU. Med slakteriet fördubblas antalet lokala arbetstillfällen.   Josef Nygrens affärsverksamhet understryker att vattenbruk inte bara har en potential, utan redan är en framtidsnäring för matlandet Sverige.

Årets Skarpsill Svensk Fisks uppstickarpris för skarpt nytänkande – gick 2011 till fiskodlare Josef Nygren.   Fiskodling är världens snabbast växande produktion form av mat och står idag för varannan matfisk. Sverige har hittills utgjort ett markant undantag från denna utveckling, men nu visar Josef Nygren genom sin verksamhet i Vilhelmina att odling av ypperlig kvalitetsfisk är möjlig – också i Sverige.   Josef Nygrens odling av bl a röding har efterhand uppmärksammats såväl lokalt som nationellt, och tydliggjort möjligheten att med god ekonomi producera miljövänlig mat av högsta kvalitet­, samtidigt som man bidrar till utvecklingen av sin region.   Det senaste ledet i företagets expansion är byggandet av ett eget fiskslakteri i Vilhelmina, samtidigt som man utvecklar expor-

Josef Nygren, Keith J Sainsbury, Elena Arzak, Tony Smith.

Tack! Svenska Fiskhandelsförbundet vill framföra ett stort tack till Christina Stenberg för sin roll som ambassadör för den viktiga dela av vår bransch som faktiskt handlar om att synliggöra de som gör något extra för oss.  Källa: kungsfenan.se, Foto: Ilar Gunilla Persson

Svensk Fiskhandel

9


recept

Midsommarmat Tunnbrödsfisk 400 g laxfilé delad i 4 bitar 4 tortillabröd, mindre modell 4 skivor rökt skinka matolja salt och peppar Äpple- och vitkålsyoghurt 1 rårivet äpple, 100 g råriven vitkål 3 msk grekisk yoghurt salt och peppar

10

Svensk Fiskhandel

4 port

Blanda samman alla ingredienser till äpple- och vitkålsyoghurten. Krydda laxen med salt och peppar.  Lägg en skiva skinka och en bit lax på varje tortillabröd.   Rulla ihop. Stek bröden i matolja i ca 3 min. på varje sida (skarven nedåt först). Servera med potatismos med rårivna morötter i, samt en äpple- och vitkålsyoghurt.


recept

Torsk köttbullar 400 g fiskfärs av torsk, kolja eller bleka 1 medelstor lök smör till stekning 1 ägg 1 dl ströbröd 1/2 dl mjölk 1/2 dl grädde lite salt

4 port

Gräslöks- och ansjovissås 1 dl crème fraiche 1 dl grädde 75 g smör 1 msk ansjovisspad 3-4 grovhackade ansjovisar 3 msk finhackad gräslök salt och peppar

Bullar Hacka löken fint och fräs i lite smör   Blanda ägg, ströbröd, mjölk och grädde. Låt stå och svälla ett tag. Blanda alla ingredienser och forma till små köttbullar, stek på medelstark värme. Gräslöks- och ansjovissås Värm smör, grädde, crème fraiche smaksatt med ansjovisspad, citronsaft, salt och peppar i en kastrull. Mixa med stavmixer. Strö över den finhackade gräslöken

Strömming på medelhavsvis

4 port

12 färska strömmingsfiléer ca 3 dl äppelcidervinäger 2 msk honung 3 dl olivolja

100 g soltorkade tomater 4 vitlöksklyftor En kruka färsk basilika 1 tsk salt

Dra bort skinnet från strömmingsfiléerna och spola av under kallt vatten. Fyll en hink med vatten och lägg strömmingsfiléerna i blöt över natten.   Häll äppelcidervinäger i en bunke, tillsätt salt och smaka av tills du tycker att det är lagom. Lyft upp strömmingsfiléerna och lägg i marinaden tills det är dags att servera, dock minst 6 timmar så att de tar smak. Finstrimla soltorkade tomater, grovhacka basilikan, finhacka vitlöken. Blanda i alla ovan nämnda ingredienser i en bunke, salta och peppra. Låt stå över natten och tag fram allt en timma innan servering. Lyft upp strömmingen och låt den rinna av. Kall sås: 2 dl lätt crème fraiche och 2 msk sweet chili sås. Servera med kokt potatis och hackad rödlök samt den kalla såsen.

Recept och foto: Svensk Fisk Svensk Fiskhandel

11


Kassaskåp • vågar • Kassaregister Kassaskåp • vågar • Kassaregister Ranängsgatan 14 • 416 64 Göteborg • Tel. 031-15 09 91

Ranängsgatan 14 • 416 64 Göteborg • Tel. 031-15 09 91

Elektroniskt N y t t ! N y t tauktionssystem ! Nytt! Nytt! Gamla prova Elektroniskt N y tsom t ! nyaNkunder y t tauktionssystem !är välkomna N y t t !att N y tden t ! nya

tekniken heltinförs kostnadsfritt i tre månader. Från i höst ett elektroniskt säljsystem som gör Gamla som nya kunder är välkomna att prova den nya det möjligt att handla på auktionen via Internet. tekniken heltinförs kostnadsfritt i tre månader. Från i höst ett elektroniskt säljsystem som gör För mer information ring Anders på tel: 0523-66 55 43 det möjligt att handla på auktionen via Internet. eller besök vårnya hemsida: Gamla som kunderwww.smogens-fiskauktion.com är välkomna att prova den För mer information ring Anders på tel: 0523-66 55 43 nya tekniken. eller besök vårnya hemsida: Gamla som kunderwww.smogens-fiskauktion.com är välkomna att prova den

För mer information ring Anders på tel:0523-66 55 AUKTIONSTIDER 43 vår hemsida: www.smogensMåndag-fredag 08:00 Föreller merbesök information ring Anders på tel:0523-66 55 AUKTIONSTIDER fiskauktion.com Samt torsdag 17:00 43 eller besök vår hemsida: www.smogensMåndag-fredag 08:00 nya tekniken.

En auktion som satsar för framtiden. En auktion som satsar för framtiden.

fiskauktion.com Samt torsdag 17:00

SVENSK FISKHANDEL

11 Svensk Fiskhandel

SVENSK FISKHANDEL

11

Fångar och säljer havets läckerheter vid göteborgs fiskauktion Västkustfiskarna

12

Svensk Fiskhandel

19


branschn y tt

Nu är det sommar och sol! Nu är makrillen äntligen här! Finns det någon fisk som gör en så glad och på gott humör som just makrillen?   Det rör på sig som vanligt i vår kära fisknäring det är olika direktiv och förordningar från olika verk och myndigheter både under beredning och färdiga för start. Det är viktigt att se till att vi bereds plats i diskussion- och referensgrupper när regelverken skall utformas för framtiden inom fisknäringen. Vi söker ständigt kontakt med Hav o Vatten myndigheten, Jordbruksverket och andra som påverkar oss . Göteborgs Fiskauktion är med i olika forum som styr framtiden inom näringen. Det är lätt att bli tagen på sängen när

det dyker upp regler och förordningar som man inte hade aning och/eller som är helt omöjliga att följa. Det är bättre att leda utvecklingen än bli ledd in i framtiden. Den enda väg som är möjlig är en dialog med berörda parter enligt min uppfattning.   Nu är det hög tid att plocka fram paraply och myggstift så man härdar ut framför grillen i midsommar.  En vacker och skön midsommar önskar vi på fiskauktionen! Henrik Johansson Platschef

Sveriges Fiskgrossister, Göteborg och Svenska Fiskgrossisters Ekonomiska Förening i Göteborg vill tillönska våra ärade kunder, kollegor och gynnare en riktigt härlig sommar!! Asperöfisk AB Bläckfisken AB Bröderna Einalds Fisk Hanssons Bröderna Andersson Åkeri Börjesson och Ahlström Food AB Ce Ge Fisk AB, Göteborg Falkenberg seafoo Feldts Fisk Fiskeboa i Göteborg AB Fisk idá AB Fiskkompaniet AB Fiskexporten i Varberg Fiskhamnens Åkeri Färska Fisken Gothia Seafood

G-Fisk Grebbestadsfisk Partihandel Göteborgsfisk AB Havspalatset Hjälmarfisk JO Food AB Jonils Leröy allt i Fisk AB Magnussons Fisk Nordsjöfisk AB Nordhav i Lomma Rågholms Fisk Räkexport KB Sweden Seafood Skärgårdsfisk i Göteborg Öckeröfisk

Svensk Fiskhandel

13


branschn y tt

Familjen med många järn i elden Att träffa Tommy Hero och Bittan Alfredsson är som att träffa ytterst professionella jonglörer. Dom är inte bara fiskare utan även fiskdetaljister, turistguider, kockar och mycket mera. Idag har dom sin hemmahamn på Eriksberg i Gbg, tidigare huserade dom på kajen på Marstrand. Vi låter Tommy berätta; – Båten är vårt hem och havet vår trädgård! Vi köpte vår fiske­ trålare 1996. Båten som senast hade tjänstgjort som restaurangbåt på Marstrand under en sommar var exakt vad vi sökte. Vi ville ha en båt där vi och våra sammanlagt åtta barn fick plats. Vi bosatte oss på båten och hade kvar våra jobb som lärare. Nu lever vi på båten året runt både boendemässigt och ekonomiskt. Under året ligger vi på Marstrand, i Göteborg, Skagen, Stenungsund­och uppåt kusten. Att bo på båt är helt underbart. Allra bäst är det på hösten när det fortfarande är ganska varmt i vattnet och när luften är hög och klar. Vi kan inte tänka oss bo på landbacken igen.

14

Svensk Fiskhandel

Havsturer på sommaren, rökta havs­ delikatesser på vintern samt fiskförsälj­ ning året runt. Trålaren Svanen West gör dagsturer eller om så önskas en tur till Skagen eller önskat resmål med övernattning. Dem fiskar, röker havsdelikatesser och servar sina gäster ombord på seglatsen. Båten­kan ta upp till 45 passagerare på dagsturer och upp till 15 personer för övernattning. Efter att ha bytt hemmahamn har man nu även fiskbutik på bryggan Eriksberg som man driver


branschn y tt

  Båten beställdes i september 1948 av Holms Skeppsvarv i Råå, Helsingborg, den fick namnet Fortuna. Den levererades i maj 1950 med hemmahamn Brunskär söder om Marstrand. 1954 såldes Fortuna till Fiskebäck och fick namnet GG 617 Fortuna,­1963 såldes hon igen nu till Rörö och fick namnet GG 840 Svanen. 1990 lämnade Svanen Västkusten och for till Kalmar som arbetsfartyget Svanen Öst. 1994 återvänder hon till Marstrand och fungerade då som glass- och restaurangbåt. 1996 köpte och renoverade Tommy och Bittan båten och döpte om henne till Svanen West. Efter ett och ett halvt decennium i annan verksamhet får nu Svanen West känna doften av nyfångad fisk. I juni 2008 blev Svanen West klassificerad, godkänd och certifierad som passagerarbåt av Sjöfartsverket. Svanen West blev K- märkt och traditionsfartyg på sin 60årsdag­. 

tillsammans med Stefan och Lotta Allersjö. Man har planer att ha olika event på övervåningen i fiskbutiken med magisk utsikt över fiskhamnen. Det är som man säger; det finns inga gränser för vad dessa par kan göra, det är bara att se och lära! Ett litet axplock vad man kan få uppleva; Skagenturer med övernattning, skärgårdsturer med räkor och rökta havsdelikatesser, solnedgångsturer, makrill­fiske, vrakfisketurer utomskärs, havsöringsfiske med trollingbåt, kräftfiske med bur, hummer alt. sälsafari. Ja man undrar hur det hinns med?

Lite historik om Svanen West Svanen West är en fisketrålare med längd 24,40 meter, bredd 6,53 meter, djupgående 3,20 och vikt ca 200 ton. Maskinen från 1959 är en Alpha tvåtaktsdisel med sex cylindrar som ger det rätta ljudet. Båtens beteckning MD 15. Båten tar max 45 passagerare på dagturer. Det finns plats för 15 personer för övernattning. Under däck finns serveringssal och fem hytter med vardera tre sovplatser, dusch samt wc.

Svensk Fiskhandel

15


branschn y tt

Grillsäsongen är i full gång Det skall vara enkelt att grilla fisk. Största problemet brukar vara att fisken fastnar och att det är svårt att veta när fisken är klar. Allra enklas är att låta skinnet sitta kvar på filén och sedan låta fisken gå klart under lock.

16

Med några enkla tips är det lätt att lyckas med fisk på grillgallret. Fisk som är löst i köttet, jämfört med nötkött och kyckling, måste hanteras varsamt. Att använda ett teflongaller eller korg är ett bra sätt att förhindra att fisken fastnar och gör det enkelt att när man ska flytta eller vända fisken. Teflongallret är också utmärkt när du grillar skaldjur som då inte riskerar att trilla ner i glöden.

Grilla grönsaksspett och fiskspett var för sig. Placera fiskbitarna med lite mellanrum på spettet.

Använd gärna digital termometer när du grillar tjocka filéer. Fisken är klar vid 52° men med tanke på att temperaturen fortsätter att stiga efter du tagit den av grillen kan det vara lämpligt att stanna vid 48-50°.

Grilla gärna hela filéer med skinn. Skinnet neråt. Pensla fisken med goda smaker, marinader eller glazer. För att slippa vända fisken, låt fisken gå klar under lock.

Pensla grillgallret med olja innan grillning, eller använd ett löst galler eller grillkorg med non-stick beläggning.

Indirekt grillning: Fisken mår bäst av att tillagas långsamt. Köttet hinner då inte bli torrt och tråkigt innan kärnan är klar. Genom att föra över kolet till ena sidan eller göra ett hål i mitten av kolbädden och placera fisken där får man ner temperaturen under fisken men fångar de goda smakerna! 

Använder du grillspett i trä, lägg dem i blöt ett par timmar innan så de inte tar eld och går av under grillning.

Svensk Fiskhandel

Lycka till i sommar! Svensk Fisk


branschn y tt

Hållbarhetsmärkning av fiskeriprodukter Det finns regler som säger att hel, urtagen och/eller filead fisk som säljs i storförpackning skall märkas med uppgift om hur länge produkten håller. Miljöförvaltningen kommer under 2012 kontrollera att ni har hållbarhetsmärkning på era produkter. Om hållbarhetsmärkning saknas på era produkter måste ni se till att rätta till denna brist. Märkningskraven omfattar inte oförpackade livsmedel eller livsmedel som säljs över disk, eftersom man så istället har möjlighet att fråga personalen som lämnar över livsmedlet, om dess beskaffenhet.

Märkningsregler Märkningens innehåll Det finns obligatoriska uppgifters om alla färdigförpackade livsmedel ska märkas med. De uppgifter som skall lämnas är: • •

Till färdigförpackade livsmedel räknas även storförpackningar som är avsedda att säljas i manuell disk, färdigförpackad i butik eller som skall användas i andra livsmedelsverksamheter. För fisk finns även specifika regler om obligatorisk tilläggsmärkning om uppgifter som ni skall lämna till era kunder. De uppgifter som ska lämnas är •

svensk handelsbeteckning

vetenskapligt namn(vetenskapligt namn behöver inte användas vid försäljning ut mot konsument)

Fiskens svenska handelsbeteckning Ingrediensförteckning (om det är en sammansatt produkt ex sillinläggningar eller sallader)

Nettokvantitet

Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag

Namn eller firmanamn

Adress

Eventuellt identifikationsmärke (ert godkännandenummer)

Mer om märkning finns att läsa i §16 i märkningsföreskrifterna LIVSFS 2004:27. Ibland kan dessa uppgifter finnas med i ex följesedel.

fångstmetod (vild eller odlad)

fångstzon (minst FAO-område) karta finns att köpa inplastad hos Svensk Fisk

Hållbarhetsdatum När det gäller användandet av termen ”bäst före” eller ”sista förbrukning” så är det den som är ansvarig för livsmedlet – i regel tillverkaren eller förpackaren – som skall avgöra vilken hållbarhetstid som är aktuell. För mer information se www.slv.se om ”Märkning av mat”. Ilona Miglavs

Svensk Fiskhandel

17


K rönika

Med kvalitet i fokus

www.falkenbergslax.se • info@falkenbergslax.se • 0346-71 57 57

AUKTION FÖR ALL SLAGS FISK, SILL OCH SKALDJUR

Smidigt fakturerings- och betalningssystem Fiskhamnskontoret, Fiskhamnen, 414 58 Göteborg Telefon kontor: 031-42 00 85 Föranmält auktionsgods 031-14 10 95 Prisnoteringar 031-42 29 77 Auktionstider: Tisdag-fredag 06.30

Göteborgs Fiskauktion drivs av organisationerna: SVC, Fiskgrossisterna och Göteborgs Fiskhandlareförening

18

Svensk Fiskhandel


krönika

När kommer fisktrenden? Det är något förbryllande med fisk. Det är mat som hyllas av många. Den är näringsmässigt sund. Den är miljömässigt hållbar om man väljer rätt. Den är, alla myter till trots, både snabb- och lättlagad. Man kan utan tvekan säga att fisk ofta är både klok och bekväm mat. Men trots alla goda egenskaper förblir fisken ett kontroversiellt undantag på veckomat­sedeln. Många är avvaktande inför fiskmat. Vad är det som skapar denna tvekan? Hänger det ihop med fiskens väsen? Den är ju inget husdjur, så vår relation till fisken­är distanserad. Dess väsen är ganska kyligt. Många ryggar för att hålla i en fisk. Kylan, det lite hala, fjällen och så doften. Det är inte positivt om man påstår att det luktar fisk. Är detta orsaken till att fisken aldrig blir trendig? För nu passerar mattrenderna i rask takt. Surdegbakandet har förlorat nyhetens behag, korvstoppandet har nog nått sin kulmen, kanske har trender som baseras på manlig ingenjörskonst sett sina bästa dagar. Det nyväckta och galet stora intresset för kött talar visserligen emot detta, men genast dök det upp en mottrend – vegetariskt.

De namnkända kockarna gör stora nummer av sina vegetariska menyer med både daggkåpa och stensöta. Även ICA:s tidning Buffé har fångat upp det och gjort det hela mer folkligt. Frågan är hur stor den trenden blir. Vegetariskt har aldrig varit någon kioskvältare, men kanske är det något i tidsandan samt inspirerande kockar som kan ändra på det. Även intresset för att sylta, safta och baka

"Det finns vissa tecken på att det som vinner i popularitet bärs av en ny och mer medveten attityd. I så fall borde fisken ha sin givna chans." ökar. Kafferepet är på modet. Jättemuffins och groteskt stora kanelbullar göre sig inte besvär längre. Istället är det en ambition att ta tillvara, göra själv, hushålla och inte slänga som växer sig allt starkare. Kanske något som är mer kvinnligt. Håller de lite nördiga trenderna att ersättas av ett intresse för det kloka och hållbara? Är det så att de tidsödande och

krångliga köksorgierna, de lite manliga och teknikinriktade trenderna, ersätts av ett intresse för den eftertänksamma, kloka och hållbara maten? Det finns vissa tecken på att det som vinner i popularitet bärs av en ny och mer medveten attityd. I så fall borde fisken ha sin givna chans. Men det räcker inte med en råvara för att något ska bli trend. Det behövs något som lyfter den till något kittlande och roligt. Mjölet blev viktigt för surdegsbakandet. Det tvingade fram omsorger om surdegskulturen hemma i kylen. Till och med surdegs­hotell blev en affärsidé. Nu blir kött omskrivet som häftiga hamburgare med lyxprofil eller som hemstoppad korv. Bakverksfenomenet cup-cake bidrog till att öka intresset för desserter och bakning. Så vad är det för hantverk, maträtt eller tradition som kan lyfta fisken till trend? Surströmmingen – knappast! Sillinläggningar – för mycket jultradition! Fiskgratänger – tveksamt! Fisksoppor – ja, kanske. Har Marseille lyckats göra Bouillabaise – fiskarnas soppa på fisk­rester – till lyxmat och en turistattraktion så skulle det kanske kunna gå. Det är något för fiskens PR-folk att bita i. För en sak är säker, inget blir trend av sig självt. Och framför allt inte fisk.  Christina Möller, Provkökschef Svensk Fiskhandel

19


INTERNT

Anmäl dig till SM i Sjömat Nu är det dags för branschens egen yrkestävling. Ert företag har möjlighet att visa era kunder och kollegor att just ni är Sveriges bästa fiskhandlare. Finalisterna kommer tävla i den stora finalen i början av september i Göteborg. Vinnaren representerar sedan Sverige i dem nordiska mästerskapen som arrangeras i Danmark, Århus den 9 september 2012. Intresset för tävlingen har med åren vuxit. När Svenska fiskhandelsförbundet 2008

vann Årets Skarpsill i samband med Kungsfenan förstod kollegorna vilken enorm PR möjlighet tävlingen är för vinnaren. För att medverka i en av årets deltävlingar behöver ni bara anmäla er till vårt kansli. Information om regler, anmälningsavgift samt tider kan ni läsa om på vår hemsida www.fiskhandlarna.se eller få av Tina på fiskhandlarkontoret, 031-144012.  Varmt Välkomna!

Inte störst, men gärna bäst!

SM i Sjömat närmar sig Vi har specialiserat oss på färsk fisk, handskurna

nu är det åter dagsfiléer för branschens egenprodukter. yrkestävling. ert samt en av våra stora städer i söder (det är inte helt och rökta Viföretag har även Västerås ett brett har möjlighet att visa era kunder och kollegor att just ni är klart vilken det blir i skrivandets stund) kommer att vara värd för sortiment av sillkonserver och frysta produkter. Sveriges bäste fiskhandlare. tävlingen.

Kunderna är många; allt ifrån fiskdetaljister,

nytt för i år är att det kommer att vara tre stycken kvaltävlingar Information om regler, anmälningsavgift samt tider fås av tina fiskbilar, butiker, restauranger och restaurang­ på tre olika ställen högskola i landet. Intresset för tävlingen har med åren på kontoret. till sjukhus och Göteborgs kommun. vuxit. när Svensk Fiskhandelsförbundet förra året vann Årets sak har kunderna gemensamt Skarpsill i sambandEn med kungsfenan förstod kollegorna vilken eftersom tävlingen nu vuxit behöver förbundet hjälp med att enorm Pr tävlingen är för vinnaren. driva tävlingen. Vill du ingå i tävlingsledningen, kontakta tina. – de efterfrågar kvalité! all hjälp emottages tacksamt. För att medverka i år behöver ni bara anmäla er till vårt kansli och tala om vilken deltävling ni önskar delta i. Göteborg, Varmt välkomna!

8

Svensk Fiskhandel

20

Fiskhamnen 13, 414 58 Göteborg • Tel 031-12 18 80 • Fax 031-12 18 79

Svensk Fiskhandel

Huvudsponsor för SM i Sjömat


internt

Glad sommar! Expeditionen har sommarstängt från 25 juni till 12 augusti.

Glöm in te att n i nu kan erbjuda era kun d kylväsk er en a att hem fis bära ken värmen i !

Vid brådskande ärenden kontakta ordförande Peter Källström eller Göran Eriksson.

Passa på att fynda Lägg ert bud senast 31 juli 2012 på svensk.fiskhandel@telia.com Vinnaren kommer meddelas måndag 13 augusti och vid tillfälle hämta sina varor på expeditionen i Pirhus 1, Fiskhamnspiren. Följande produkter finnes i gott skick; • En ACER dator, plattskärm. • Färgskrivare Brother DCP 9040 CN. • Matvärmehållare för storkök. • Våg • Telefon med fax, Brother fax 930 med telesvar inkl manual • Skrivmaskin Sense E05 inkl manual • Hela fräscha A4 pärmar • 3 st Doro Milano telefoner

Svensk Fiskhandel

21


INTERNT

ulla-britt ohlson f. 6/10 1943 d. 4/6 2012 Det är med stor sorg vi mottog beskedet att Ulla-Britt Ohlson på CeGe Fisk har gått bort. Ulla-Britt har för många av oss varit en del av Fiskhamnen sedan många år. Claes-Göran och Ulla-Britt Ohlson startade CeGe Fisk 1979. För oss som dagligen besökte CeGe Fisk tog hon sig alltid tid att prata en stund, lyssna och skratta åt kollegornas historier och skämt. Det var väldigt lätt att tycka om Ulla-Britt dels för hennes genuina vänlighet men också för att hon alltid brydde sig om sina kunder. De kollegor som kom in i perioder när deras rörelser gick lite sämre kunde alltid räkna med att Ulla-Britt och CeGe Fisk ställde upp och hjälpte till tills tiderna blev lite bättre. Detta är ett tankesätt som få besitter.   Svenska Fiskhandelsförbundet har förlorat en sann vän i och med Ullas bortgång. Hon trodde och ställde alltid upp på oss. Oavsätt om det gällde SM i Sjömat eller Fiskfestivaler. Ulla-Britt lämnar ett stort tomrum efter sig. Våra tankar går till familjen Ohlson. Svenska Fiskhandelsförbundet och Göteborgs Fiskhandlareförening

gerdina breding f. 21/8 1936 d. 8/5 2012 En stor personlighet och kvinna har gått ur tiden alldeles för tidigt och sörjs av make, barn, barnbarn, barnbarns barn samt kollegor och vänner. Gerdina född van Maanen i Holland kom som ung flicka till Sverige där hon möt kärleken i sin blivande make Bert. Tillsammans drev dom fiskbutik i Kortedala från år 1984 fram till år 2000. Vid 65 fyllda blev hon pensionär och kunde ägna sig åt sin hobby, norska skogskatter och gå på utställningar. Gerdina var en av få kvinnor i hamnen om detta skrev vi i Svensk Fiskhandel­ nr 3 2011. Vid tillfället för intervjun var Gerdina pigg och aktiv och kom körande i egen bil till hamnen. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig och kvar finns alla minnen, upplevelser, skratt, kärlek och värme. Våra tankar går till Gerdinas familj och lyser frid över hennes minne. Svenska Fiskhandelsförbundet och Göteborgs Fiskhandlareförening

22

Svensk Fiskhandel


internt

Nr 3 2012 Nytänk i grytan Gruppcertifiering MSC Vi gratulerar lite i efterskott; Helge Berndtsson blev 75 år den 27 april 2012. Helge kommer från Källö Knippla i Göteborgs norra skärgård. Han började som fiskare men drev senare en fiskbutik först tillsammans med sina två bröder och senare med hustrun Inger på Vänmötet i västra Göteborg. Helge kan vara den medlem som varit med längst i branschen, förutom att driva butik var han även ordförande under 14 år i föreningen och 5 år på förbundet. Som styrelseledamot i Göteborgs Fiskauktionsförening var han med om beslutet att bygga den nya fiskauktionen samt rens-spolhallen som stod klar 1993. Idag är Helge en glad pensionär som passiv medlem deltar på Års-och Höstmöten. Svenska Fiskhandelsförbundet och kollegorna i hamnen gratulerar till de 75 åren och många lyckliga år som komma skall.

Nordiska Mästerskapen i Sjömat

Hör gärna av er till redaktionen om ni vill uppmärksamma någon i branschen som fyller år eller går i pension, gifter sig eller startar fiskbil/fiskbutik! Redaktionen 031-144012

Fiskhandlarnas kläd- och skogrossist Tel. 031-233653 · info@kjellsarbetsklader.se · www.kjellsarbetsklader.se

Svensk Fiskhandel

23


B

Porto betalt Sverige

Svenska Fiskhandelsförbundet önskar

glad sommar! Göteborgs Fiskhandlareförening tillönskar sina ärade medlemmar leverantörer, vänner och kollegor en riktigt

Härlig sommar !

Svensk Fiskhandel nr2  

Fiskhandlarnas tidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you