Page 1

Från röd stuga till rymdkoloni TRENDRAPPORTEN 2018 – 2019


Lyssna pĂĽ Trendrapporten: svenskfast.se/trendrapporten


Just nu har vi ena benet i den värld vi känner till och

För mig är digitalisering inte bara teknik – det avgörande

det andra i en ny. Det är tydligt när Svensk Fastighets-

är hur vi använder den till att förenkla våra liv och hur vi

förmedling för sjätte året frågar svenskarna om deras

förändrar vårt beteende. Det är människor som driver

önskningar och planer när det gäller boendet.

förändring och därför är det extremt viktigt för oss, som rikstäckande mäklarkedja, att ha koll på läget och vara

Skärgårdsvillan och rymdkolonin finns samtidigt i tan-

lyhörda för kommande behov.

karna. Men oavsett detaljerna i drömboendet är svaren tydliga: vårt hem ska vara en plats för trygghet i en

Vi kan skryta med att vi var Sveriges första renodlade

snabbrörlig omvärld.

mäklarkedja med en sann entreprenör som grundare. Vi blev först med att ha en kvinna som mäklade en

Kanske omvandlas världen fortare än på mycket länge

fastighetsaffär, deltog i att starta och driva Hemnet innan

just nu – och det är vi människor som bidrar till detta.

internet var en självklarhet, och använde VR först av alla.

Därför är det så intressant att göra sådana här under-

2018 deltog vi som första mäklarkedja i en fastighets-

sökningar. Att vi drömmer om att bo bekvämt och per-

transaktion via blockkedja.

sonligt hellre än att följa snabba modeväxlingar känns naturligt.

Oavsett vilket hem du drömmer om finns vi på Svensk Fastighetsförmedling alltid här. Vi tar aktiv del i utveck-

Digitalisering löper som ett ledord genom trendrappor-

lingen, när du som kund eller samarbetspartner söker

ten. För varje år som vi frågar, kan fler tänka sig att göra

ett nytt läge. Den här rapporten är till för alla som är

en bostadsaffär utan att se sitt nya hem i verkligheten.

nyfikna på trender, hem – och på människor.

Jag tror också att tekniker som virtual reality (VR) och artificiell intelligens (AI) räcker till – ibland. En digital

Trevlig läsning!

visning av en enrumslägenhet kan vara fullgod, men jag

Tanja Ilic, VD Svensk Fastighetsförmedling

är tveksam till om man tycker att det räcker när flytten går till en villa eller gård. Då vill vi antagligen uppleva bostaden med alla våra sinnen och få den visad av en människa som kan berätta om den.

4


Tanja Ilic

5


1 av 4 lever i sin drömsituation och vi är beredda att gå ganska långt för boendets skull.

Hur vi vill att våra hem ska se ut präg-

En sak är tydlig när svenskarna får

las av både snabba modeflugor och

tänka efter: när världen förändras,

större tendenser. Vilken blir vårens

så förändras vi med den. Då är det

färg? Och när är det dags att skapa en

typiskt att experter talar om att hem-

teknikfri zon hemma?

met kommer att stå för lugn, trygghet och harmoni när livet utanför vår ytterdörr rullar på så snabbt.

7


Drygt 26 % av dem som har ett fritidshus överväger att göra det till ett permanentboende.

Vår Kantar-Sifoundersökning om svenskarnas bodröm-

människan. Om några år kommer vi att se tillbaka på 2018

mar visar att vi människor inte är lika intresserade av

som ett av de sista åren då vi konstant uppdaterade våra

att flytta till urbana, supermoderna miljöer som av att

inredningar och statusshoppade. Det har inte bara med

stanna där vi redan bor, gärna utanför storstäderna.

hållbarhet att göra, det handlar även om vårt eget välbefin-

Speglar det någon allmän bild av hur vi vill bo?

nande. Vi behöver omge oss av sådant vi håller av – även om

– Ja, jag tror att vi kommer att se våra hem mer som en

det inte är ”rätt i tiden”. Vi kommer också att se våra hem

plats för lugn och harmoni, dit man drar sig undan för att

som en allt mer privat zon, där allting inte delas i sociala

känna trygghet.

medier. Så är det ju inte i en digital värld, där allt vi lägger ut kan skärmdumpas och delas hur som helst.

Hur kommer det att synas konkret i våra hem? – Yta eller storlek blir mindre viktigt. Färre saker som

För varje år säger fler svenskar att de kan tänka sig

håller längre, gjorda i äkta material och träslag, produce-

ett teknikfritt rum. Kan det slå igenom i hur vi inreder

rade i Skandinavien, får högre värde, även om de blir lite

framöver?

dyrare. Formgivare inspireras av perioder och rörelser

– Jag tror definitivt att vi blir mycket mer genomtänkta

som ”shaker” – det är inte alls futuristiskt utan man

i vad vi gör med hemmets sociala ytor. De senaste fem

ser mer på perioder som var lugnare och snällare mot

åren har alla suttit med böjda nackar i olika delar av →

8


Om några år kommer vi att se tillbaka på 2018 som ett av de sista åren då vi konstant uppdaterade våra inredningar och statusshoppade. Det har inte bara med hållbarhet att göra, det handlar även om vårt eget välbefinnande.

Hanna Nova Beatrice Chefredaktör inredningsmagasinen Residence och My Residence

9


Om det är svårt att hitta en bra bostad blir vi nyfikna på kollektivboende.

hemmet och sett in i varsin skärm. Jag märker en sak-

Inom inredning söker vi det som är lite smalare och görs

nad efter hur det var tidigare. Därigenom blir det tillbaka

i mindre upplagor. Då är det inte så viktigt med många

till lägerelden, det vill säga tv-eran – att vi tittar tillsam-

följare utan att ha rätt följare, både för annonsörer och

mans. Att till exempel använda sin iPad blir något man

oss inredningsjournalister. Det ska verkligen vara riktat.

bara gör på ett ställe i hemmet. Vi kommer att ta hänsyn till det här redan när våra hus ritas. För bara några år

Hur kommer svårigheten för många att hitta en bra

sedan skulle det finnas plats för teknik i mängder av pro-

bostad att visa sig i inredningen?

dukter, det digitala skulle följa oss. Framöver tror jag att

– På grund av svårigheten att hitta boende i storstäderna

vi vill skala ner, skala bort, välja var tekniken ska vara.

tror jag att vi kommer att se nya kollektiva boendeformer. Vi vet inte exakt hur de blir – men det blir inte kollektiv

Kommer sociala medier och influencers även i fort-

som på 1970-talet. Inom arbetslivet är det redan vanligt

sättningen att vara viktiga för att ge oss inspiration till

med lösningar där man delar skrivbord och ytor tillfälligt.

inredning?

Ett exempel är ett globalt kontorshotell som fått många

– Instagram och andra bilddrivna sociala medier är de

möbeltillverkare att skapa produkter just för sig. Samma

starkaste kommunikationsverktygen inom inredning

företag tar nu nästa steg – en flexibel boendelösning.

och hem, medan vi ser att bloggare tappar i inflytande.

Breda influencers är inte lika viktiga här som inom mode.

10


Semestern – viktigare än sommarstället. Bara i Kronoberg, Västernorrland och Dalarna prioriterar man sommarstugan högre än två utlandsvistelser.

Vilket av följande alternativ skulle få dig att välja bort en bostad?

Vad skulle du främst kunna tänka dig att göra för att ha råd att bo bättre?

Nära högtrafikerad led

38 %

Ingen balkong

12 %

Kan inte tänka mig ett bättre boende

25 %

För mörkt

7 %

Inte äga båt

20 %

För omodernt

7 %

Avstå från den årliga utlandssemestern

17 %

Dåliga förvaringsytor i hemmet

7 %

Köpa billigare mat

9 %

Ingen disk- och tvättmaskin

4 %

Avstå från husdjur

7 %

Litet kök

4 %

Sälja bilen

5 %

Låg takhöjd

3 %

Inte skaffa fler barn

5 %

För liten trädgård

3 %

Stanna kvar i en dålig relation

Långt till förskola och skola

3 %

Vet ej

Inget garage/carport

3 %

Inget förråd

2 %

→ 9 % av dem mellan 40 och 49 år väljer helst bort fler barn

Öppen planlösning

1 %

för att bo bättre. 5 % i samma åldersgrupp är beredda att stanna

Inte öppen planlösning

1 %

i en dålig relation för ett fint boendes skull.

För modernt

1 %

→ Norrbottningarna är de som minst kan tänka sig att skippa

Fel golv

0 %

utlandsresan.

Långt till kvarterskrog/pub

0 %

→ I Södermanland, Gotland, Jönköping och Halland väljer man

Vet ej

5 %

hellre bort utlandsresan än båten.

11

1 % 10 %


De klimatälskande svenskarna väljer solceller … om de inte kan få en pool på taket. Hela 16 % föredrar dock grönsaksodling på taket.

Vad skulle du allra helst ha på taket om du utgår ifrån boende i

Om du skulle välja mellan dessa alternativ, vad lägger eller

flerfamiljshus?

skulle du helst lägga pengar på?

Solceller

51 %

Två längre utlandsvistelser om året

48 %

Swimmingpool

24  %

En egen sommarstuga

37 %

Grönsaksodling

16 %

En egen båt

8 %

Vet ej

7 %

Bikupor

4 %

Löparbana

1 %

Vet ej

4 %

Vad man helst lägger pengar på svänger med åldern Om du skulle välja mellan dessa alternativ, vad lägger eller skulle du helst lägga pengar på?

16–29 år

30–39 år

40–49 år

50–65 år

66–79 år

En egen sommarstuga

31 %

41 %

33 %

39 %

39 %

Två längre utlandsvistelser om året

60 %

49 %

50 %

46 %

39 %

En egen båt

7 %

7 %

13 %

6 %

7 %

Vet ej

2 %

3 %

4 %

9 %

14 %

12


27


Att göra sommarstället till permanentboende kan uppfylla våra drömmar om lantlig livskvalitet.

Vad ser du några år framåt i hur vi inreder våra hem?

efterfrågat. Kanske har det att göra med vårt höga livs-

– Man vill ha varmare toner, mer textil och mer färg.

tempo. Det kommer ett behov av kontroll över ens liv och

Vi har gått från vita hem till att väldigt många väggar

tid. Därför vill vi inreda mer medvetet, satsa på kvalitet

målades grå. Nu svänger pendeln delvis tillbaka mot det

som kan vara lite dyrare men håller längre. Jag tror

vita, men med inslag av mjuka toner och sandfärger. Jag

också att vi kommer att vilja skapa platser i hemmet för

tror att vi kommer att vilja ha en allt mer personlig stil,

att dra oss undan och söka lugn.

snarare än att kopiera rakt av från sociala medier eller inredningsmagasin. Hemmen ska se bebodda ut. Inred-

Vad betyder det här för hur hemmen stylas för visningar?

ning har börjat likna modet, där flera stilar är trendiga

– Jag tror att vi kommer att se färre överstajlade hem.

samtidigt – man kan ta fram sin identitet snarare än att

Vi arbetar allt mer med befintliga saker i bostaden och

kopiera en stil. Jag tror också att trendcyklerna därmed

utgår alltid från vad i inredningen som ska vara kvar vid

inte kommer att svänga lika snabbt.

visningen. Många uppskattar att det är just ett hem som ska visas. Samtidigt ska såklart köpare tilltalas av hur

I hela världen talar man nu om delningsekonomi, ”peak

bostaden ser ut, till exempel på foton.

prylar” och att äga färre saker. Hur syns det i inredningen? – Minimalism och downsizing kommer att bli ännu mer

14


Jag tror att vi kommer att se färre överstajlade hem. Vi arbetar mer med befintliga saker i bostaden och utgår alltid från vad i inredningen som ska vara

Johanna Eklöf Inredningsstylist på Svensk Fastighetsförmedling i Jönköping

kvar vid visningen.

Har du funderat på att göra ditt fritidshus till permanentboende?

Svenskarna spås behöva bo trängre i framtiden. Vilken boyta per person är den minsta du kan tänka dig?

Ja

9 %

Nej

24 %

Vet ej Har inget fritidshus

<10 kvm

1 %

1 %

11-20 kvm

9 %

67 %

21-30 kvm

23 %

Av de 33 % som har ett fritidshus:

31-40 kvm

27 %

Ja

26 %

41-60 kvm

22 %

Nej

71 %

61-100 kvm

8 %

>100 kvm

3 %

Vet ej

6 %

Skulle du kunna tänka dig att köpa ett enskilt rum i ett kollektivboende, alltså dela kök, badrum och vissa gemensamma ytor?

→ Hälften av dem under 30 år kan tänka sig bo på mindre än 30 kvm per person. 16 % av dem mellan 40 och 49 år kan inte

Ja, absolut

3 %

Ja, kanske

12 %

Nej, antagligen inte

33 %

Nej, absolut inte

51 %

Vet ej

tänka sig mindre än 61 kvm. De som äger sin bostad vill ha större yta.

1 %

13


7 % av svenskarna har stort eller mycket stort intresse av att köpa fritidshus som andel och dela det med andra under delar av året.

Senaste åren har svenskarna renoverat mycket, till och

där det handlat mer om att skaffa sig ett boende utifrån

med fungerande kök har kastats ut och ersatts med helt

hur mycket man har råd att köpa snarare än vilket behov

nya. Kommer det att fortsätta?

av yta man har. Nu ser jag att man blir mer intresserad

– Vi kommer att fortsätta renovera, men vi ser fler och fler

av livskvalitet så att bo mindre skapar mer tid för livet än

företag som gör produkter som låter kunden göra stan-

att bara ta hand om sina saker. Behovet av möbler med

dardlösningar personliga. Ett exempel är de företag som

flera funktioner och som går att anpassa blir viktigare.

gör skåpfronter och handtag till Ikea-stommar. Det gör

Dessutom krävs det mer tanke och engagemang när

att vi kan behålla det som finns men ändå förändra stilen

man inreder. ■

på ett hållbart sätt. Förut sålde man dynor till utemöbler färdiga, i dag säljer man dynan för sig och klädseln för sig. Undersökningen visar att svenskarna anser sig behöva

16 % av dem mellan

minst 30–40 kvadratmeter per person för sitt boende. Men hälften av dem under 30 år kan tänka sig att bo på

40 och 49 år kan inte tänka

mindre än 30 kvadratmeter. Hur tolkar du det?

sig mindre än 61 kvm.

– Jag blir glad över resultatet. Vi har länge haft en trend

16


Hälften av dem under 30 år kan inte tänka sig att bo på mindre än 30 kvm per person.

17


Nästan var tredje under 30 år kan tänka sig att ha ett vindkraftverk som granne.

AI, AR, blockkedjor. Att göra bostads-

på landet – det gäller också bland de

affären helt digital, utan en människa

unga. Vad betyder det?

inblandad. Att bo i ett hem där persondata kan mätas och komma till an-

Nu vet vi visserligen inte hur upp-

vändning.

kopplad och intelligent den där röda stugan är. Eller om den är 3D-printad

Möjligheterna med teknik i vårt bo-

och totalt anpassad efter bostads-

ende tycks obegränsade. De trendiga

köparens önskemål.

engelska begreppen är många. Men kanske ligger de mest högtSamtidigt önskar sig flest svenskar att

flygande teknikvisionerna ändå lite

deras hem om 20 år är en röd stuga

längre fram i tiden än vi tror. 19


6 av 10 kan tänka sig ett teknikfritt, icke-digitalt rum hemma.

Är du förvånad över att inte fler än 17 procent av de

den all uppmärksamhet. Jag tror att vi nu är på väg in

tillfrågade i undersökningen kan tänka sig att köpa en

i en sundare relation. Ett annat tecken på det är ”Time

bostad som de bara sett digitalt, till exempel genom

well spent”-rörelsen som bland annat uppmanar tek-

VR-glasögon?

nikbolag att ta större ansvar för tjänsterna de skapar.

– Nej, inte alls. Virtual reality saknar så många dimensioner i dag. Att uppleva en bostad på riktigt är något helt

Hur lång tid tror du det dröjer innan Svensk Fastighets-

annat. Dessutom har vi i dag en situation där många inte

förmedling förmedlar AI-bostäder som med hjälp av

riktigt litar på bostadsbilder eftersom de ofta är tagna

maskininlärning till exempel kan reglera temperatur

med vidvinkel och får rummen att se större ut. Det tror

på egen hand eller automatiskt aktivera städrobotar i

jag gör att många inte heller vågar lita på VR.

barnens rum? – Allt det där är redan möjligt, men i dag är det hemma-

Undersökningen visar att nära sex av tio kan tänka sig

hackare som gör det på egen hand. Innan det händer i

ett teknikfritt, icke-digitalt, rum hemma. Vilka slutsat-

större skala måste en marknad med stabila aktörer eta-

ser drar du av det?

bleras. Dessutom måste det finnas en supportfunktion,

– Det här handlar om en sund normalisering i vår rela-

vilket är det verkligt svåra. Det kommer säkert att göras

tion till tekniken. De senaste 20 åren har tekniken börjat

försök, men många kommer att bränna sig eftersom

styra våra liv. När vår smartphone vibrerar i fickan får

hårdvara är svårt. Jag tror inte att svenska fastighets-

20


Hemassistenter ... är i allra högsta grad ett säkerhetsproblem eftersom ingen erbjuder en helhetslösning.

Michael Kazarnowicz Chefsstrateg på konsultbolaget Teh Internetz

mäklare kommer att sälja avancerade AI-bostäder inom

fanns när vi skulle införa det monetära systemet eller

de närmaste tio åren. Däremot tror jag att nya bostäder

när elektriciteten flyttade in i hemmen.

kommer att byggas med en infrastruktur som gör att det går att dra sladdar och annat som krävs den dag den här

Är det vettigt att digitalisera våra bostäder till varje pris?

typen av lösningar blir vanligare.

– Det är i allra högsta grad ett säkerhetsproblem eftersom ingen erbjuder en helhetslösning. I dag har vi till

Svensk Fastighetsförmedling ligger långt framme

exempel hemassistenter från så många olika aktörer,

när det gäller möjligheten att använda blockkedjeteknik

som Google Home eller Amazon Alexa. Att bli spionerad

(digitala databastransaktioner som bland annat kan

på ser jag inte som den största faran, utan snarare att

hantera avtal mellan parter enkelt och säkert). Hur

hackare på jakt efter sekundära nätverk (som är mindre

kommer sådan teknik att påverka bostadsaffären de

säkra) tar sig in i systemen. De är parasiter snarare än

närmaste åren?

spioner. ■

– Jag tror att det dröjer minst tio år innan det börjar användas i större skala. Blockkedjor bygger på tillit och den måste byggas upp innan fler vågar testa något man inte förstår. Men det skulle inte förvåna mig om den diskussion som finns kring blockkedjor i dag också

21


Var tionde mellan 30 och 39 år föredrar rymdkoloni.

Hur vill du helst bo om 20 år?

Om en robot ingick i din bostad, vad skulle du vilja att den

i första hand hjälpte dig med?

Ungefär som jag bor i dag

57 %

I en röd stuga på landet

18 %

Städning

73 %

I ett inhägnat bostadsområde (gated community)

11 %

Matlagning

10 %

Urbant, i en skyskrapa

5 %

Tvätta och vika tvätt

7 %

I en rymdkoloni

3 %

Disk

5 %

Vet ej

6 %

Barnpassning

0 %

Vet ej

5 %

→ 7 % av männen väljer rymdkoloni. → I Uppsalas, Värmlands och Jämtlands län är drömmen Om du i ditt boende i dag var tvungen att göra en uppoffring för

om den röda stugan störst.

miljöns skull, vilken skulle du då välja i första hand? Duscha max tre gånger i veckan

28 %

Ha ett vindkraftverk 50 meter från bostaden

21 %

Ha begränsad tillgång till hushållsel under delar av dygnet 18 % Ha egen kompost med maskar under diskbänken

13 %

Bo på hälften så stor boyta för att spara energi

12 %

Vet ej

22

8 %


Personer under 30 år anser att matlagning och disk är mer värt att få hjälp med än vad äldre tycker.


11 % kan tänka sig att bo i ”gated community”.

I undersökningen uppger 93 procent att de känner sig tryg-

och annorlunda och känner sig pigga på att testa nya

ga i sitt bostadsområde. Vilka slutsatser drar du av det?

saker. Möjligen kan man tänka sig att vissa som svarat så

– Det är väldigt positivt med tanke på hur mycket negativ

har gjort det för att de inte tror att det finns ett boende på

press om otrygghet som vi matas med varje dag. Samti-

jorden som uppfyller deras krav om 20 år. Men jag hopp-

digt ska vi ju sträva efter att alla ska känna sig trygga.

as att de som kan tänka sig att bo i en rymdkoloni ser det som ett äventyr och att det är framåtanda som avspeglas

Elva procent kan tänka sig att bo i ”gated community”,

i undersökningen.

enligt undersökningen. Kommer den typen av boende att bli vanligare i Sverige?

På frågan ”Kan du tänka dig att bo i ett 3D-printat hus

– Jag tror att det kan bli vanligare i vissa delar av landet.

som formats efter dina önskemål?” svarar 30 procent

Det intressanta är varför någon vill bo på det sättet.

att de gärna skulle göra det. Vad säger du om det?

Beror det på att man känner sig otrygg eller på att man

– Ett positivt resultat eftersom jag personligen tror gans-

vill höja sin status?

ka mycket på tekniken. Det som är så fantastiskt är att den öppnar möjligheter för spännande och nyskapande

På frågan ”Hur vill du helst bo om 20 år?” svarar sju

arkitektritade byggnader.

procent av männen rymdkoloni. Är du förvånad? – Jag tycker att det är jätteroligt att folk vill tänka nytt

24


I dag testas [3D-printtekniken] i mindre skala när det gäller delar av hus, vissa

Christina Claeson-Jonsson Adjungerad professor i bygg- och miljöteknik på Chalmers tekniska

komponenter, broar

högskola och chef för forskning och utveckling på NCC. Foto: NCC

eller tillfälliga bostäder som ska användas i katastrofområden.

Hur långt har byggbranschen kommit när det gäller 3D-printtekniken? – I dag testas den i mindre skala när det gäller delar av hus, vissa komponenter, broar eller tillfälliga bostäder som ska användas i katastrofområden. När man knäckt

19 % av dem under

frågan om hur man ska nyttja den nya tekniken utan att fastna i traditionellt byggande kommer användandet av

30 år anser det troligt

3D-printing att öka stort.

eller mycket troligt att de

Hur kommer det sig att du är i grunden positiv och inte

köper en bostad utanför

ser scenarier, där städerna blir ett sammelsurium av

Norden inom tio år.

olika former på hus och mängder av färger? – Oavsett teknik kommer det alltid att finnas lagar, grundregler och detaljplaner att förhålla sig till. Det som är spännande med 3D-printing är de stora möjligheterna till nydanande arkitektur. Idag är den ganska likriktad i svenska städer.

25


Jag tror att det dröjer minst tio år innan [blockkedjetekniken] börjar användas i större skala. Blockkedjor bygger på tillit och den måste byggas upp innan fler vågar testa något man inte förstår. Michael Kazarnowicz

Hur kommer du troligtvis att flytta nästa gång?

Hur troligt är det att du kommer att köpa en bostad utanför Norden inom tio år?

Inom samma stad/ort

49 %

Till annan stad/ort

15 %

Högst osannolikt

55 %

Inom samma bostadsområde

6 %

Antagligen inte

32 %

Utomlands

5 %

Relativt troligt

8 %

Till större stad i samma län

4 %

Mycket troligt

4 %

Till mindre stad i samma län

4 %

Vet ej

2  %

Vet ej

17 % → Så mycket som en av nio i Västernorrlands län uppger att de troligen lämnar Sverige nästa flytt.

Över 50 % av dem som svarat säger att nästa flytt blir inom den stad där de bor.

26


Färre män än kvinnor kan tänka sig ett teknikfritt rum.

Kan du tänka dig att ha ett teknikfritt, icke-digitalt rum

Skulle du kunna tänka dig att köpa ett hem som du bara

i ditt hem?

sett digitalt, till exempel i VR-visning?

2018

2014

2018

2017

Ja

59 %

55 %

Ja

17 %

11 %

Nej

34 %

36 %

Nej

74 %

74 %

7 %

10 %

Vet ej

9 %

16 %

Vet ej → Hela 2 av 3 under 30 år svarar ja.

→ Bland dem under 40 år kan var fjärde tänka sig att köpa på

→ ... men de över 66 år är mer skeptiska. Där kan hälften inte

bara onlineinformation.

tänka sig ett urpluggat rum. Kan du tänka dig att bo i ett 3D-printat hus, gjort av hårdplast eller metall, som formats efter dina önskemål?

27

Absolut, gärna

30 %

Nej, helt ointressant

45 %

Vet ej

25 %


Männen prioriterar husvagnen före att bo hos vänner eller släktingar.

Money talks – i alla fall om vi vill

det skulle hjälpa oss att ha råd med

behålla våra vanor och värderingar.

drömboendet ruckar svenskarna

Det har alla svenskar som bosparar

helst inte på vare sig semester-

till barnen förstått. För om ungarna

drömmen eller den finare söndags-

bör vara ute ur boet senast vid 23 års

middagen.

ålder, vilket både barn och föräldrar är överens om, kan det vara bra med

En utmaning är att ordna bra bo-

en grundplåt.

ende till våra äldre – för hem till oss får inte svärmor flytta in!

De flesta av våra traditioner är värda mer än kronor och ören. Även om 29


Har man möjlighet att hjälpa barnen att spara, med siktet inställt på kontantinsats till en bostad, så är det en av de största tjänsterna man kan göra dem.

Jens Magnusson Privatekonom, SEB


88 % tycker att vid 23 år ska ungarna ha flyttat ut. Men en av tio är beredd att ha kvar barnen hemma över 24 år.

Undersökningen visar att få vill ha barnen hemma längre

ansvara för och lägga pengar på, även när man inte an-

än 25 år. Det skiljer sig från verkligheten i stora delar av

vänder dem. Samtidigt ska man inte överdriva betydelsen

landet. Borde vi spara mer till barnens boende?

av den här trenden. Det är möjligt att andelslägenheter

– Har man möjlighet att hjälpa barnen att spara, med

eller klubbar där man köper andelar i ett poängsystem

siktet inställt på kontantinsats till en bostad, så är det en

kommer att öka, men det finns fortfarande väldigt många

av de största tjänsterna man kan göra dem. Det är svårt för

svenskar som vill äga sitt boende.

ungdomar att själva spara ihop så mycket pengar, om de till exempel studerar. Samtidigt är det en myt att svenskar

Nära var tredje i undersökningen lägger 1 000 kronor eller

flyttar hemifrån sent. Det gör vi faktiskt inte jämfört med

mindre varje år på att renovera eller bygga om hemma.

andra länder. Det beror på att många svenska ungdomar

Betyder det att färre lånar pengar till renoveringar i dag

flyttar från hemorten för att studera. Däremot kan det ta tid

jämfört med för ett år sedan?

innan man har råd att köpa en egen bostad.

– Nej, vi ser inga tydliga sådana tecken. Vi gör undersökningar varje månad där vi frågar svenska folket om de plan-

Kan delningsekonomin vara en lösning på bostadsbristen?

erar att utöka sina lån på bostaden. Där brukar fyra, fem

– Ja, delningsekonomin växer överallt och gör avtryck

procent svara ja. Den siffran är fortfarande i stort sett stabil.

även på bostadsmarknaden. Det känns modernt och

Däremot har det skett en nedgång jämfört med 2015. Det

miljömedvetet att slippa äga saker som man måste

ser man också i statistik över hur ROT-avdraget nyttjas. →

31


Det verkar som om vi har en deal med svärmor om att vi äter söndagsmiddag ibland, men vi bor inte ihop. Och det är båda nöjda med.

Trots bostadsbrist tycks svenskar till varje pris vilja und-

Hur mycket lägger du varje år på renoveringar och

vika att bo med föräldrar eller svärföräldrar på det sätt

förändringar hemma (till exempel tapetsera om, renovera kök eller badrum)?

som är vanligt i andra länder. Undersökningen bekräftar bilden. Kommer det här någonsin att ändras?

0–1 000

28  %

– Den här diskussionen kommer inte minst mot bakgrund

1 001–5000

21  %

av att befolkningen åldras och att samhället får allt svårare

5 001–10 000

17 %

att finansiera och producera de äldreboenden och den

10 001–25 000

14 %

25 001–50 000

5 %

50 001–100 000

2 %

äldreomsorg som behövs. Olika undersökningar bekräftar bilden av att svenskar är det folk i Europa som är minst intresserade av den här typen av lösningar. Det verkar som

>100 000

1  %

Vet ej

12  %

om vi har en deal med svärmor om att vi äter söndagsmid→ Stockholmarna lägger generellt mer pengar på renoveringar.

dag ibland, men vi bor inte ihop. Och det är båda nöjda med. Dessutom måste man komma ihåg att i de länder där den här typen av lösningar är vanligare är kvinnorna i mycket högre utsträckning hemma medan vi i Sverige har världens högsta arbetskraftsdeltagande bland kvinnor.

32


De som bor i storstadsregionerna är beredda att låta barnen bo hemma längre.

Om du måste välja:

Om du vore desperat efter att få en bostad, men hade ont om pengar, vilket av följande alternativ skulle du välja i första hand? Bo i Attefallshus, friggebod eller liknande

Dina vuxna barn bor kvar i sina tonårsrum

31 %

Dina svärföräldrar flyttar in i gästrummet

6 %

i föräldrarnas/vänners trädgård

30 %

Har ej vuxna barn eller svärföräldrar

37 %

Flytta tillbaka till tonårsrummet hos föräldrarna

18 %

Vet ej

25 %

Flytta in hos en vän/bekant/släkting

17 %

Husvagn

13 %

Bo i lägenhetskollektiv med fler än tio andra personer

9 %

Ett ombyggt källarförråd utan fönster

3 %

Vet ej

9 %

→ Bland dem som har barn är tendensen ännu tydligare. Vid vilken ålder tycker du att vuxna barn bör flytta hemifrån?

Var fjärde stockholmare lägger mer än 10 000 kronor per år på renovering.

18-20 år

33 %

21-23 år

55 %

24-26 år

6 %

27-30 år

0 %

31+ år

0 %

Vet ej

4 %

→ De som bor i storstadsregionerna är beredda att låta barnen bo hemma längre.

33


Det ska vara tyst på balkongen. Svenskarna ratar trafikleder – och i landsbygdslänen ännu mer.

Svenskarna trivs där de bor, men är

Svenskarna vill ha villa, gärna sjönära,

öppna för att röra på sig. Även om

och inte nödvändigtvis i storstad.

hälften av oss kommer att stanna

Till och med bland dem som bor i

kvar på samma plats när vi flyttar

Stockholm, Göteborg och Malmö

nästa gång, så drömmer många både

är det överraskande många som vill

om att bo utomlands och prova en

lämna stan.

ny svensk stad. Är det drömmen om ”Farmen” eller Men var någonstans i Sverige då? Jo,

”Bonde söker fru” som har väckt vår

här blir det intressant. För bilden av

landsbygdsromantik? Nja, bondgården

de pulserande, snabba, urbana miljö-

får vänta lite till på att bli storfavorit

erna lockar oss inte lika mycket som

(utom möjligtvis i Dalarna). Den får

ett annat liv.

faktiskt konkurrens av rymdkolonin. 35


45 % av stockholmarna tycker att närheten till naturen är viktigast.

Svenskarna älskar att ha nära till naturen, visar under-

de riktigt stora husen, med mycket extra boyta, inte är

sökningen – även de som bor i städer. Blir du förvånad?

någon dröm för familjer på samma sätt som de var på

– Inte alls. Där jag jobbar ser vi en ny grön våg, med stort

2000-talet. Själva hemmet verkar också viktigare, som en

intresse för de mer “lantliga” husen. Och det är tydligt att

trygghet i en värld med snabb förändring. Och tankarna

fler vill odla. I ett nyproduktionsprojekt har vi valt att inte

på kollektivboende börjar komma tillbaka, till exempel att

rulla ut gräsmatta utan behålla matjorden runt huset,

några unga kompisar köper en lägenhet ihop och bor där

så att köparna kan välja hur de vill använda marken. Jag

tillsammans.

tror att det hänger ihop med att fler blir medvetna om sin Du ser ju många människors hem inför visningar. Syns

mat, hälsa och klimatfrågorna.

det skillnad på renoveringar och inredning jämfört med Globala tendenser säger att vi kommer att bo på mindre

för några år sedan?

yta, men det verkar få vara inne på när vi frågar dem. Är

– Ja, mina kunder väljer noggrannare vad de vill byta

svenskarna inte realistiska?

ut och blåser inte ut totalt, till exempel i köket. Det ska

– Det är ju inte konstigt att människor vill att barnen ska

fortfarande vara snyggt, men mysigt, personligt, mindre

ha egna rum. När man hyr en fjällstuga i en vecka klarar

arrangerat, mer spontant. Jag ser också att fler återan-

man sig bra på få kvadratmeter, men när vi sedan ska

vänder möbler från sina barndomshem eller lånar och

göra bostadsaffär blir det en annan sak. Men jag ser att

tar över möbler från vänner – och är stolta över det. →

36


Tankarna på kollektivboende börjar komma tillbaka, till exempel att några unga kompisar köper en lägenhet ihop och bor där tillsammans. Malou Parkkila Fastighetsmäklare och franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Vallentuna

Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde

Vad är allra viktigast för dig att ha inom 200 meter från din

bostad?

Instämmer helt

93 %

Instämmer inte alls

4 %

Natur- eller grönområde

53 %

Vet ej

3 %

Mataffär

27  %

Hav/sjö

9  %

→ I Skåne säger sig dubbelt så stor andel vara otrygg (8 %).

Skola, förskola och lekplats

5 %

87 % där anger att de är trygga – den lägsta siffran i landet.

Gym

1  %

→ Länen där vi är otryggare än snittet: Örebro, Gävleborg,

Takeaway-restaurang

1 %

Blekinge, Västmanland, Jönköping, Kronoberg, Västra Götaland.

Fotbollsplan, badhus eller hockeyrink

0 %

→ Svenskar under 40 år uppger oftare än snittet att de inte

Kafé

0 %

känner sig trygga.

Vet ej

5 %

→ Gymmet är mycket viktigare för stockholmarna än någon Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde

annan (3 % anser det).

→ Till och med i Stockholm är naturnära viktigast (45 %

Instämmer

Äger sin bostad

Äger inte sin bostad

tycker så).

96 %

87 %

→ Blekingeborna sticker ut – värdesätter hav/sjö mer än närhet

Instämmer inte alls

2 %

10 %

till matbutik.

Vet ej

2 %

3 %

37


Malmö är inte som de andra storstäderna. Där drömmer fler om lägenhet eller sekelskiftesvåning än om en villa med sjötomt.

De som väljer att gå på visning efter att ha sett all information digitalt är mycket medvetna och ställer höga krav /... / Mäklaren behöver bli ännu mer konsultativ, alltså en rådgivare och kunnig expert som köpare och säljare kan luta sig emot.

38


I Jämtland är den röda stugan med vita knutar näst största drömmen (31 %).

För varje år säger fler att de är beredda att göra sin

kunden få mycket stöd av digitala tjänster, till exempel

bostadsaffär genom bara en digital visning. Hur ser du

med avtalsskrivning på distans eller i budgivningen.

den förändringen?

Men bostadsaffären är också att gå igenom alla delar av

– De som väljer att gå på visning efter att ha sett all

avtal och kunna svara på frågor av olika slag. Mäklaren

information digitalt är mycket medvetna och ställer höga

behöver bli ännu mer konsultativ, alltså en rådgivare

krav. Nyligen har jag haft köpare till en lägenhet som inte

och kunnig expert som köpare och säljare kan luta sig

var på visningen längre än två-tre minuter, inte ställde

emot. Kunderna vill ha en upplevelse med bra mänsklig

några frågor, men hade full koll. Men jag som mäklare

kontakt, kontinuerlig feedback och fingertoppskänsla. ■

måste vara expert på området, kommunen, kommunikationerna. Jag tror viljan att köpa ett nytt hem efter att enbart ha sett det digitalt beror på vilken typ av bostad

De som inte äger sin

det är. Det är säkert skillnad på om man söker en mindre

bostad drömmer oftare

bostadsrätt, en villa eller en gård.

om sekelskiftesvåning.

Din bransch, och ditt yrke, förändras snabbt just nu. Skulle ditt jobb kunna utföras av en robot? – Jag tror att det är en bit bort. Däremot kan jag och

39


Vi gillar landsbygd och mellanstora städer. Även de under 30 år drömmer i mindre utsträckning om ett liv i storstaden ...  Och nästan lika många som vill bo i en svensk storstad anger ett utlandsboende som främsta alternativ.

28


Storstad i all ära, men vi älskar resten av Sverige … Var finns ditt riktiga drömboende?

Vad beskriver bäst ditt drömhem?

På svenska landsbygden

28 %

I en mellanstor svensk stad I skärgården

Villa med sjötomt

45 %

21 %

Lägenhet i modern stil

14 %

14 %

Röd stuga med vita knutar

13 %

Vid Medelhavet/annat hav utomlands

13 %

Sekelskiftesvåning

8 %

I en svensk storstad

12 %

Herrgård

6 %

I storstad utomlands

4 %

Bondgård

5 %

I fjällen/alperna

3 %

Radhus

4 %

Annat

2 %

Husbåt

1 %

Vet ej

3 %

Kåta

0 %

Vet ej

3 %

Var finns ditt riktiga drömboende? Så svarar de som bor i våra största städer

Stockholm Göteborg

Malmö

På svenska landsbygden

14 %

19 %

25 %

I en mellanstor svensk stad

14 %

11 %

19 %

I en svensk storstad

29 %

20 %

15 %

I storstad utomlands

5 %

6 %

10 %

… och allra mest Andel som anger svenska landsbygden som drömboende – län för län. Västmanland 34 % Jämtland

57 %

Västerbotten

34 %

Gotland

48 %

Kronoberg

33 %

Dalarna

46 %

Värmland

33 %

Kalmar

41 %

Östergötland

32 %

Norrbotten

39 %

Västernorrland

31 %

Jönköping

37 %

Uppsala

29 %

Blekinge

36 %

Västra Götaland

29 %

Gävleborg

36 %

Örebro

29 %

Södermanland

35 %

Skåne

27 %

Halland

35 %

Stockholm

13 %

41


De som äger sin bostad känner sig tryggare.

Jag ser också att fler återanvänder möbler från sina barndomshem eller lånar och tar över möbler från vänner – och är stolta över det.


Om Trendrapporten 2018 – 2019 Denna rapport baseras på resultatet från en undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. Undersökningen genomfördes i maj och juni 2018. Kantar Sifo har ställt frågor via sin webbpanel till 2 548 svarande personer mellan 16 och 79 år. Undersökningen är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ. Den representerar ett genomsnitt av befolkningen för de aktuella målgrupperna. Avrundningseffekter kan förekomma, då talen består av decimaler som inte visas. Foto Omslag Sid 2 Sid 3 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 16 Sid 17 Sid 18 Sid 19 Sid 22 Sid 23 Sid 26 Sid 27 Sid 28 Sid 29 Sid 32 Sid 33 Sid 34 Sid 35 Sid 38 Sid 39 Sid 40 Sid 42

Jonas Ingerstedt. Jonas Ingerstedt. Bernard Hermant. Annie Spratt. Maria Sånge. Jonas Ingerstedt. Darinka Kievskaya. Jonas Ingerstedt. Jonas Ingerstedt. Kornel Mahl. Nick Wilkes. Caitlin Oriel. Sime Basioli. Jonas Ingerstedt. Samuel Zeller. Felix Russel-Saw. Jonas Ingerstedt. Jonas Ingerstedt. Michael Heuser. Tyler McRobert. Maria Sånge. Iswanto Arif. Jonas Ingerstedt. Tom Skarbek. Maria Sånge. Caroline Hernandez. Jonas Ingerstedt. Lennon Cheng. Marissa Rodriguez. Jonas Ingerstedt. Jon Flobrant. Jonas Ingerstedt. Tanalee Youngblood. Jonas Ingerstedt. Bernard Hermant. Maria Sånge. Maria Sånge. Maria Sånge. Hauke Irrgang. Annie Spratt. Jonas Ingerstedt. Jeremy Bishop.

Stylist

Christina Breeze. sid. 1, 2, 6, 7, 10, 13, 17, 28, 32 Alexandra Ogonowski. sid. 18, 23, 33, 34, 42

Tryck

Gävle Offset

Projektansvarig Johanna Gavefalk Text/Innehåll Mattias Bergman & Andreas Utterström, www.affarsberattande.com Projektledare Kicki Erkers Art Director Maria Sånge Digitalt svenskfast.se blogg.svenskfast.se facebook.com/svenskfast twitter.com/svenskfast instagram.com/svenskfast Lyssna svenskfast.se/trendrapporten


www.svenskfast.se

Trendrapporten 2018/2019  

För sjätte gången presenterar Svensk Fastighetsförmedling Trendrapporten, som baseras på en riksrepresentativ undersökning från Kantar Sifo...

Trendrapporten 2018/2019  

För sjätte gången presenterar Svensk Fastighetsförmedling Trendrapporten, som baseras på en riksrepresentativ undersökning från Kantar Sifo...

Advertisement