Svenska Ödemförbundet

Stockholm, SE

Svenska Ödemförbundet (SÖF) arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för patienter och deras anhöriga genom att ge stöd och råd, utbilda och informera samt påverka myndigheter och beslutsfattare i verksamheter i samhället som har yrkesmässig kontakt med lymfödem.

http://www.svenskaodemforbundet.se

Publications