Page 1

Inspiration från Sveriges ledande mötesarrangör

Svenska Möten  3 2017

NR

MÖTESSKOLAN

En mötespolicy är rena vitaminchocken! UNDERSÖKNING

Svenska folkets mötesvanor avslöjade TILL SIST

Lena blev årets mötesbokare

Emma tar nya tag

Nya karriären: håller föredrag och tävlar i Ironman

Simstjärnan använder sina fram- och motgångar till att hjälpa företag att få medarbetare som håller länge

Aktuellt / Så blir en anläggning en del av Svenska Möten


Vad vill du läsa mer om i konferensmagasinet Svenska Möten ? Mejla och berätta! redaktion@svenskamoten.se

Magasinet Svenska Möten ges ut av mötesexperten Svenska Möten, som ägs av cirka 130 anläggningar runt om i Sverige. Postadress Box 816 194 28 Upplands Väsby Webb www.svenskamoten.se E-post redaktion@svenskamoten.se Telefon 0771-505 500

Redaktion

N VA

ENMÄRK

E T

S

Ansvarig utgivare Sylvia Nylin Koordinator Bibi Rydbacken Produktion Navii Communications Redaktör Peder Edvinsson Art Director Louise Bååth Omslagsfoto Jonas Tobin Bylineillustration Rebecca Elfast Tryck Sörmlands Printing Solutions

Undertext Annonser 1234 5678 Kristina Funck 073-987 60 60

Välkommen!

Hållbara möten = hälsosamma möten ETT AV VÅR TIDS stora gissel är den psykosociala arbetsmiljön. Ohälsotalen är höga och under förra året skärptes regelverket och arbetsgivarnas ansvar för medarbetarnas välbefinnande. En bra arbetsmiljö där medarbetarna känner välbefinnande genom engagemang, där det finns möjlighet till personlig utveckling, lärande och kreativitet, främjar enligt forskningen produktiviteten. Medarbetare som mår bra av jobbet är mer närvarande, mer lojala, mer samarbetsorienterade och mer innovativa samt skapar större kundnytta. Hur kan den insikten användas för att planera hälso­ samma och hållbara möten? Under våren och sommaren har jag i olika sammanhang fått frågan om vilka trender vi ser på Svenska Möten när det gäller möten och konferenser. Och att hållbarhet och hälsa slår igenom även på möten är tydligt. Allt fler vill ha hälsosamma, gröna och hållbara möten där allt från yogapass, energipauser och blodsockerbalanserande mat står i fokus. Som mötesledare kan du bidra till att skapa hälsosamma och hållbara möten genom att i god tid skicka ut agenda och program för konferen­ sen med ett tydligt syfte och mål, och där det även framgår hur mötesdel­ tagaren kan förbereda sig. Under själva mötet bör tempot växla i passen och arbetsformerna variera, så att det inte blir för långa pass utan någon interaktivitet. Var också tydlig med vad som förväntas av deltagarna, både under och efter konferensen. Med dessa enkla faktorer hjälper du redan till att minska stressen hos dina kollegor.

! PS Använd gärna naturen som arena så minskar ­stressen av sig själv. Bara att k ­ omma ut i skogen gör att nivån på kroppens stress­hormoner sjunker rejält!

EN AV DE STÖRSTA stressbovarna på en arbetsplats är när förväntningarna inte är tydliga och det gäller förstås också när man åker i väg på en kon­ ferens. Glöm inte heller att välja aktiviteter som alla känner sig okej med. Alla är inte tävlingsinriktade eller gillar att visa upp sig i badkläder för de närmaste kollegorna. Nyligen berättade en assistent på ett stort företag för mig att hon mer eller mindre hade känt sig tvungen att bada bastu med sin (kvinnliga) chef trots att hon inte alls kände sig bekväm i situationen. Och hon vågade naturligtvis inte säga något – en typisk situation som framkallar stress och motsatsen till välbefinnande på en arbetsplats.

Sylvia Nylin, vd, Svenska Möten sylvia.nylin@svenskamoten.se

Följ oss! Vill du ha kontinuerliga tips på hur du kan förbättra era möten? Följ oss på vår blogg och i sociala medier. Bokning bokning@svenskamoten.se Telefon 0771-505 500 E-post nyheter@svenskamoten.se Facebook facebook.com/svenskamoten Twitter twitter.com/svenskamoten Instagram instagram.com/svenska_moten Blogg svenskamoten.se/nyheter LinkedIn linkedin.com/company/ svenska-m-ten

INNEHÅLL Nummer 3 2017  4 Intro

Nytt från mötesvärlden: Elon Musks tuffa mötesstrategier, fem tricks för effektiva möten och klassikern kollegieblocket.

6 Bokklassiker

Tre böcker som alla mötes­ deltagare bör ha i hyllan.

8 Mötesskolan

Mötesdesignern Jörgen Dyssvold slår ett slag för att alla ska se till att ha en mötespolicy.

12 Nya tag

Emma Igelström var en simmare i världsklass när livet kom i vägen. I dag föreläser hon om hälsa, driver träningspass och siktar på Ironman.

18 Mötesvanor

En stor undersökning avslöjar vad vi egentligen tycker om möten.

26 Historiska möten

Sigtunastiftelsens 100-åriga historia är först ut i en ny artikelserie.

28 Aktuellt

Så går det till när en anläggning blir medlem i Svenska Möten, beställ hem upphandlingsguiden, möt Charlotte Stenström, börja planera för julbord och kolla in höstens hälsotrend på anläggningarna.

34 Till sist

Lena Gustavsson på Hotel J blev korad till Årets Mötesbokare. Här tipsar hon om hur du själv får vad du vill ha inför konferensen.

SVENSK A MÖTEN

3


Intro Vid tio års ålder, i början av 80-talet, lärde sig Elon att programmera på sin Commodore VIC-20.

Milano bäst för amerikaner När det amerikanska magasinet ­Conference & Meetings World, CMV, utser Europas fem mest s­ pännande städer att ha konferens i finns varken svenska eller skandinaviska städer med. I stället är det fyra klassiska resmål och en brittisk uppstickare som omnämns. Samtliga städer beröms för såväl sin lokala charm som för sina lyxhotell och ­konferensmöjligheter. Här är topp 5: 1. Milano 2. Birmingham 3. Wien 4. Berlin 5. Barcelona

Ny bok

ENSAM ELLER STARK

Elon Musks 3 mötesprinciper Biltillverkaren Teslas vd Elon Musk är känd för att vara ett geni – även som mötesledare, har det visat sig. Tidningen Forbes har sammanställt hans tre knep.

1 Kräv att alla är

f­ örberedda Ingen av Musks a ­ nställda vågar komma till ett möte och riskera att bli svarslösa på en fråga från honom. Förberedelse är nummer ett.

2 Håll er till grund­

läggande fakta När Musk håller möten förväntar han sig att hans team inte bara ­tänker utanför r­amarna, utan också att de d ­ ekonstruerar och analyserar allt som finns innan­för dem. Han vill ha fakta på molekylnivå, ­presenterade på ett sammanhängande sätt.

3 Ha det långsiktiga målet i sikte

Karma sköter resten APPEN KARMA ser till att överblivna måltider inte behöver slängas, i stället säljs de till reducerade priser till appanvändarna. För mötesbranschen har hållbarhetstänket blivit en del av det vardagliga arbetet, sedan 2010 har det till exempel varit obligato­ riskt för alla anläggningar som är utvalda av Svenska Möten att vara Svanen­ märkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Nu har

4

SVENSK A MÖTEN

Svenska Möten också inlett ett samarbete med Karma, där anläggningarna kan se till att deras mat ”räddas”. Idén till ett samarbete mellan Svenska Möten och Karma föddes när Nääs Fabriker i Tollered utanför Göteborg, som var den första anläggningen i Västsverige att ansluta sig till tjänsten, nominerade initiativet i klassen Årets Miljöinitiativ i Svenska Mötespriset. ■

Musk slutar aldrig att tro på sina idéer, trots ­misslyckanden. Hans övertygelse lär kunna förvandla de anställdas förlamande förtvivlan till stark beslutsamhet. Varning: Samtidigt som Musk hyllas för det han åstadkommer kritiseras han för sin tuffa ledarstil. Kanske räcker det att ta till sig något enstaka tips och inte hela p ­ aketet.

– åtta principer för framgångsrika team Oskar Henrikson m fl (Natur & Kultur) Ensam eller stark visar hur organisationer och företag effektivast kan arbeta för att uppnå de gemensamma målen. Nyckeln är samarbete inom grupper och team. Men hur får man alla att dra åt samma håll? Går det att bota själviskhet och egoism hos medarbetare? Här är en handbok för dig som vill förbättra en grupp eller en organisation. Den ger verktyg och ny kunskap om ledarskap och gruppdynamik samt tips och övningar kring ­frågor som: ■ Hur skapas en positiv arbetsmiljö? ■ Vad gör att en grupp kan överleva? ■ Hur sätter man gemensamma mål? ■ Hur kan planer ­snabbare omsättas till handling och hur hålls motivationen uppe i en arbetsgrupp? ■ Är det möjligt att ”designa bort” ­själviskhet? Skribenterna, med Oskar Henrikson som huvudförfattare, är alla experter på ­psykologi och forskning kring ledarskap.


På sidorna 28–33 hittar du fler nyheter från Svenska Möten och utvalda medlemsanläggningar.

Uppåt för mötesbranschen

FEM TRICKS för effektivare möten

EN MER UTSPRIDD semester kan vara anledningen till att Sveriges mötesanläggningar ökade försäljningen under sommaren. Svenska Möten ökade under juni och juli sin försäljning med 33 procent jämfört med samma månader 2016. Även inför hösten ser det lovande ut, bokningsläget hos Svenska Möten är 26 procent bättre inför hösten jämfört med 2016. ■

Svenska Mötens mötes­ undersökning (sidan 18) visar att många timmar spenderas på ­ineffektiva möten. I tidningen Chef (8/2017) listas lösningen på problemet.

Samsyn inte det viktigaste

FOTO: ISTOCKPHOTO

I en avhandling från Chalmers resonerar Peter Altmann, doktorand på TME /Institutionen för­ ­teknikens ekonomi och organisation, kring hur resurser i organisationen ska uppfattas och vad de egentligen är. Eftersom alla resurser är erfarenhets-

Möteshjälten

Anteckningsblocket ETT BLOCK MED anteckningspapper, troligen med anläggningens logotyp strategiskt utplacerad. Efter konferensen eller mötet förhoppningsvis fyllt med alla idéer som kommit fram i givande samtal. Lika troligt nedklottrat med mer eller mindre konst­ färdiga figurer – det är skönt att låta pennan gå över papperet medan någon pratar. Det sägs att en Thomas Holley i Massa­ chusetts, USA, uppfann anteckningsboken 1888 när han tog vara på pappersrester från fabriker där han bodde, sydde ihop arken och sålde det hela som anteckningsböcker. Från 1902 finns en notering om att en annan pappershandlare limmade ihop pappersark med en kartongbit i botten – en lösning som liknar den vi ser i dag. Historien om anteckningsboken är alltså en historia om hur man hittade lösningar att binda ihop bladen. Behovet att plita ner viktiga saker hade ju funnits redan långt tidigare (liksom behovet att klottra). ■

baserade hävdar Altmann att det inte går att nå en samsyn i en organisation. – I stället behöver vi ­sträva efter att hitta aktiviteter som alla kan enas kring. Det handlar om att mötas i aktiviteterna, inte i tanken, säger han till Kvalitetsmagasinet.

1

  DIGITALISERA Sedan något år finns en uppsjö av mötesappar för effektiv hantering av omröstningar, mötesprogram med mera. Varning dock för ännu mer teknikstrul – tänk efter innan ni testar.

2

  DISCIPLINERA Gör klart vilka regler som gäller så blir mötena ­bättre. Att stänga av ­telefonerna och passa tiderna är en god början till bättre mötesstruktur.

3

MINIMERA Måste alla vara med på det här mötet? Behöver vi hålla något möte ­ över huvud taget? Information kan ju i många fall skickas ut via mejl.

4

STRUKTURERA Att leda möten är ett ansvar som det kan ­behövas utbildning i. Dags att åka på kurs i mötesteknik? Eller är det verkligen du som chef som alltid ska leda mötet?

5

  AVDRAMATISERA Det är fortfarande ­prestige att ha kalendern ­fullproppad med möten. Har du mod nog att kliva ur konferensrummets komfortzon?

SVENSK A MÖTEN

5


Intro

Hyllat

Tre böcker som måste finnas i bokhyllan hos alla som vill leda möten som leder någonvart. Text: Peder Edvinsson

En massa sätt att Mötesräddaren sabba ett möte Av Karin Hedén och Fredrik Bauer

– och 3 x fler sätt att bygga upp det på. Av Antoni Lacinai och Micke Darmell

Stoppa sabbet!

Även dagliga möten på arbetsplatsen förtjänar ett professionellt angrepps­ sätt och är du mötesledare hittar du här mängder med tips, verktyg och ­metoder för hur bättre möten ­skapas. Även mötesdeltagare hittar ­mycket ­matnyttigt, till exempel hur man ­sabbar ett möte – eller snarare hur man ­undviker att sabba mötet: kom i tid, lägg undan mobilen, prata inte om ovidkommande saker.

Praktisk handbok En klassiker i mötesvärlden som ger konkreta tips på hur ett effektivt möte startas, genererar idéer, leder till beslut och avslutas. Genom att prak­ tisera ­författarnas metoder kan du som ­mötesledare känna dig trygg i att ­deltagarna verkligen är deltagare i mötet, konferensen eller utbildningen, och inte bara sitter av tiden.

Mötesbok för ledare Av Eva C Johansson & Gunilla Orrebrink

Ren mötesglädje Författarna har mångårig vana av att coacha och utbilda chefer, ledare och hela företag. I sin mötesbok vänder de sig direkt till dig som leder möten och kommer med inspirerande och lättbe­ gripliga metoder som hjälper dig att utveckla möten så att mötesdeltagarna rent av längtar till nya möten.

Böckerna är lika nyttiga att läsa oavsett om du är mötesledare eller mötesdeltagare.

6

SVENSK A MÖTEN


Varierande möten. Beroende på syftet med ditt möte finns olika miljöer anpassade för att nå önskat resultat. Den moderna hörsalen för större sällskap. Lokaler för utbildning och kreativitet. Sammanträdesrum för ledningsgrupp– och styrelsmöten. Och vackra salonger för det viktiga lunchmötet. Alla lokaler har den senaste tekniken och andas tradition och kunskap i en ljus och tidsenlig inredning.

Titta in på vår hemsida: www.ivakonferens.se eller kontakta oss på: konferens@iva.se Vi är stolta medlemmar i Svenska Möten.

Mat och dryck kommer från välkända restaurang Grodan som finns i samma hus. Här blir du inspirerad av nya idéer och smaker men även av det riktigt traditionella och som alltid tillrett av högklassiga råvaror från utvalda leverantörer. Så kom och upplev ditt nästa möte i lokaler där variation, tradition och kreativitet är samlat på en mycket central plats.

GREV TUREGATAN 16, STOCKHOLM 08–791 30 00

UTVALDA ANLÄGGNINGAR BOKAR DU PÅ SVENSKAMOTEN.SE

SVENSK A MÖTEN

7


Mötesskolan

Lyft mötet med rätt policy En bra mötespolicy är rena vitamininjektionen för möteskulturen, enligt Jörgen Dyssvold, mötesdesigner och vd för konferens- och eventbyrån Herr Omar. Här är hans tips om hur du utformar policyn för bästa resultat. Säg ajöss till sövande möten en gång för alla! Text: Linnea Bolter Foto: Herr Omar

I

NEFFEKTIVA MÖTEN är en utbredd huvudvärk som många jobbar för att minimera, exempelvis genom att upprätta spelregler. Numera har fyra av tio organisationer någon form av mötesriktlinjer, enligt en ny kartläggning av Svenska Möten. Men på många håll fastnar man i tekniska detaljer – en klassisk fälla som hindrar mötena från att utvecklas, berättar mötesdesignern Jörgen Dyssvold. – Ofta fokuserar man på hårda fakta och går pang på det praktiska, som att man ska komma ihåg att stänga av projektorn och att städa lokalen efter mötet. Däremot är det få som uttrycker något om syfte och mål i sin policy.

”… med tanke på att anställda i snitt lägger en femtedel av arbetstiden på möten finns det en hel del att tjäna på en genomtänkt policy.”

I SVENSK MÖTESKULTUR finns en inbiten men illa omtyckt ritual: de segdragna rundorna, där var och en av deltagarna ska uppdatera

8

SVENSK A MÖTEN

gruppen om vad man jobbar med för tillfäl­ let. De flesta som Jörgen Dyssvold träffar på sina workshoppar vill ha bättre förberedda möten med en klar agenda. Här kan en mötespolicy bli ett användbart verktyg för att förändra den kultur som man har fastnat i, menar han. – Först och främst behöver man ringa in kulturen som man vill ha. Därefter kan man jobba vidare med att ta fram en policy – själv brukar jag kalla det för ett mötesmanifest. Det ska vara en plan för hur man tar sig från A till B. FÖRUTOM SYFTE och mål är det viktigt att tydliggöra mötesledarens och deltagarnas roll i policyn. Det kan också vara bra att ange var olika typer av möten ska hållas. – Miljöerna bidrar till mötet. Handlar det om utvecklingssamtal eller informella möten med en kund kan kaféer vara bra, men professionella möten är bättre att ha på en anläggning. Då kan man fokusera på mötet och innehållet, medan andra tar hand om det praktiska, säger Jörgen Dyssvold. I Svenska Mötens kartläggning framgår det att hälften av alla möten inte når upp till nivån ”ganska effektivt använd tid” – och med tanke på att anställda i snitt lägger en femtedel av arbetstiden på möten finns det en hel del att tjäna på en genomtänkt policy. – Kostnaden för dåliga möten är fyra gånger så hög som kostnaden för svensk sjukpenning. Man har alltså enormt mycket att vinna på bättre möten. Medarbetarna får mer tid över till konkret arbete. Det gör att stressen minskar och att man håller sig fris­ kare och trivs bättre med jobbet, säger Jörgen Dyssvold. ■


8 steg

till en policy som förändrar 1 Utse en arbetsgrupp som j­ obbar fram en policy tillsammans med chefen eller en konsult. Det ökar chansen för att policyn så småningom tillämpas av alla ­medarbetare. 2 Ringa in den möteskultur som är mest attraktiv för organisationen. Klargör också vad i rådande kultur som behöver förändras. 3 Se policyn som en plan för hur ni ska ta er till den önskade möteskulturen. Det som punktas ska leda er från punkt A till punkt B. 4 Håll punkterna övergripande – varje punkt ska kunna appliceras på alla typer av möten. Fokusera på syfte, mål, roller, uppföljning och lokal, då är det viktigaste täckt. 5 Styr bort från tekniska detaljer. Ju fler praktiska punkter, desto längre hamnar ni från målet att ­skapa en bättre möteskultur. 6 Lägg lite krut på formen när mötespolicyn väl sitter. Tryck upp den på snyggt designade affischer, rama in och häng upp i mötesrummen!

Kostnaden för dåliga möten är fyra gånger så hög som kostnaden för svensk sjuk­ penning, säger Jörgen Dyssvold.

7 Prata om policyn. Påminn ­ arandra om det ni har kommit v överens om – ifall policyn hänger på väggen känns det lättare att hänvisa till den. 8 Ha tålamod. I snitt tar det ­ ellan två och tre år att etablera en m ny kultur. När policyn väl sitter i ryggmärgen är det dags att ­uppdatera den och ta nästa steg.


TILLBAKA TILL JOBBET

HOS OSS NÅR NI LÄNGRE. Bra idéer kan inte tvingas fram. Inte heller ett bra arbetsklimat. Vi hjälper er med det. Ett klart sinne öppnar för smarta lösningar. Avkoppling öppnar upp hjärtat. Just nu bygger vi om vårt japanska bad, men vi välkomnar konferensgäster. Njut av vår goda, näringsrika mat, mötesrum med närhet till naturen och takterrassen med milsvid utsikt. Lägg till en pausaktivitet som gör att ni orkar mer och tänker bättre. Läs mer på yasuragi.se/moten

10

SVENSK A MÖTEN

UTVALDA ANLÄGGNINGAR BOKAR DU PÅ SVENSKAMOTEN.SE


Viktiga beslut eller stora idéer? Låt de ta form hos oss. Viktiga beslut, utrymme för diskussion, tid för reflektion. Allt är delar av ett stort möte. För oss är alla möten stora oavsett hur många som är med. Och hur många ni än är så har vi lusten, erfarenheten och möjligheten att alltid skapa de allra bästa förutsättningarna för ett lyckat möte. På Runö sitter värdskapet i väggarna och vi stoltserar med ett bageri, restaurang, gym, 220 hotellrum och ett 30-tal mötesrum i olika stilar och storlekar. Du hittar oss på en egen halvö, 30 minuter norr om Stockholm och 40 minuter från Arlanda. Välkommen!

Runö Möten & Events | Näsvägen 100, 184 44 Åkersberga | www.runo.com info@runo.se | 08-555 380 00 | Ideella föreningen LO:s folkhögskola Runö

Sundbyholms Slott vid södra Mälaren, ca 1 timme från Stockholm.

Nyhet! lrum el 09 hot a 1 t r a n S 3 skön med 23 ar. bädd

Konferens & Fest på Slottet

Slottets stora julbord med en humoristisk mordpjäs: www.sundbyholms-slott.se/julbordsmord

MORD

En festlig 1700-tals maskeradbal eller en lyrisk vikingamiddag i slottsvalven? Oavsett om det är en temamiddag i egen festlokal eller en trerätters konferensmiddag tillsammans med andra sällskap i slottsrestaurangen, så kommer festkänslan att infinna sig!

sundbyholms-slott.se/temamiddagar

på julafton!

sundbyholms-slott.se/foretagsaktiviteter: Dryckesquiz, teambuildingspussel, skattjakt, kreativt måleri, mordgåtor, bubbelpooler eller smakpromenader? Konferera med aktivitet!

KONFERENS, WEEKEND, FEST & BRÖLLOP

info@sundbyholms-slott.se 016 - 42 84 00

UTVALDA ANLÄGGNINGAR BOKAR DU PÅ SVENSKAMOTEN.SE

SVENSK A MÖTEN

11


Emma Igelstrรถm

12

SVENSK A Mร–TEN


Vad är väl ett framgångsrikt företag om inte medarbetarna mår bra? Tidigare elitsimmaren Emma Igelström arbetar för att fler ska se kopplingen mellan kropp, knopp och hjärta. Text:

Marit Larsdotter

Foto:

Jonas Tobin

SVENSK A MÖTEN

13


Emma Igelström

NITTIOTALISTERNA är inte fokuserade på ansvar och lön – de vill må bra, säger Emma Igelström, som i sitt arbete med The Wellness ­Academy möter såväl företags ledningsgrupper som deras anställda.

14

SVENSK A MÖTEN


NÄR VI MÖTS EN SOLIG tis­ dag i juni har Emma Igel­ ström just blivit uppringd av ett antal journalister som sett bilder på henne tillsammans med en man som de nu vill veta om hon har en relation med. Emma Igelström fräser att hon inte begriper varför det är intressant. Uppenbart är i alla fall att simmaren från Karlshamn ännu kvalar in som känd nog att skvallra om. Emma Igelström var den första kvinnan i världen att simma 50 meter bröstsim på under 30 sekunder. Under sin karriär kammade hon hem fyra VM-guld, ett VMsilver, tolv EM-guld, två EM-silver och tre EM-brons. Under sitt mest framgångsrika år, 2002, tog hon vid kortbane-VM i Moskva två individuella VM-guld plus ett i lagkapp – och satte dessutom världsrekord i alla tre loppen. PRESTATION, FRAMGÅNG, glädje. Så löd ekvationen

ända från de första upplevelserna som sexåring av att stå på prispallen. Visst var det press, kamp och kopiösa ansträngningar som låg bakom pallplatserna. Men så länge Emma Igelström vann var hon också glad. Ekvationen fungerade tills hon inte längre kunde hålla ätstörningarna i schack. Åren som följde var tuffa. Bulimi, alkoholmissbruk, graviditet och separation kulminerade i ett självmordsförsök 2010. – Efter det tog jag ett break på sex månader och såg över mitt liv. Jag hade ingen aning om vem jag var utan att stå på en pall. Under det där halvåret lärde jag mig massor om mig själv, säger Emma. – Jag insåg bland annat att hur dåligt jag än mått genom åren har fysisk aktivitet varit vägen till något bättre. Då kan jag koppla bort tankarna och köra mig riktigt trött. Samtidigt ville jag komma bort från presta­ tionen. Ingen tidtagning, inga gym med speglar. Lösningen blev att pröva en sport hon visste att hon

EFTER NÅGRA TUFFA ÅR tog sig Emma Igelström tillbaka och började träna på nytt. I bagaget hade hon en fråga: Kan man komma till VM på ren glädje i stället för skräck? Hon kvalade in i våras. I oktober deltar hon i VM i Ironman 2017 på Hawaii.

var dålig på. Hon hade exempelvis aldrig tidigare stått på ett par skidor när hon bestämde sig för att enbart för enbart nöjes skull göra en svensk klassiker (Vasaloppet, Lidingöloppet, Vätternrundan, Vansbrosim­ met). Hon hade tidigare uppriktigt undrat hur tiotu­ sentals människor kunde motivera sig att springa halv­ maran Göteborgsvarvet ”trots att bara en kan vinna”. I dag driver Emma Igelström tillsammans med ­kollegan Marie Spetz företaget The Wellness Aca­ demy som vill få fler att förstå hur viktigt det är att satsa på hållbara medarbetare och hälsa ur ett större perspektiv. – Visst är det betydelsefullt att anställda trivs på sin arbetsplats, men timmarna på jobbet präglas såklart av hur medarbetarna mår, och vad de gör, resten av ­dygnet, säger Emma. I sina föreläsningar och workshops lär The Wellness Academy ut hur företag kan rusta sina m ­ edarbetare för de förändringar som sker i vår omvärld och i­­arbetslivet. Hur man kan skapa och bibehålla­­arbetsglädje.

”Timmarna på jobbet präglas såklart av hur med­arbetarna mår, och vad de gör, resten av dygnet.” SVENSK A MÖTEN

15


Emma Igelström

SAMARBETET MED kollegan Marie Spetz började när de körde några pass ihop under tennisveckan i Båstad.

16

SVENSK A MÖTEN


Det kan också handla om fysisk träning och om ­nödvändigheten i att åtminstone ibland få känna lycka. Uppdragens omfattning varierar från att, som Emma säger, ”pimpa en klassisk jobbkonferens” med en tims­ lång föreläsning till att ta ett helhetsgrepp om en större konferens och påverka såväl plats som innehåll. Hen­ nes erfarenhet är att det ofta gör underverk att lämna den klassiska konferensanläggningen. Gärna för en fysisk övning utomhus. – Så fort alla lägger sig i skiten och tar hjälp av var­ andra på lika villkor, vd som städare, skapas en glädje och gemenskap som är svår att uppnå på annat sätt. Efter ett sådant pass uppstår helt andra samtal än om man suttit över en kopp kaffe i ett mötesrum. Och innan deltagarna skiljs åt efter konferensen ska alla ha satt sina mål för både kropp och knopp. The Wellness Academy gör även mer omfattande översyn av ett företags medarbetare. Marie Spetz är projektledare och har liksom Emma Igelström egen erfarenhet av starkt prestationsinriktat tänkande. Beroende på vad ett företag eller organisation önskar hjälp med knyter The Wellness Academy ytterligare kompetens till sig inom exempelvis ledarskap eller stresshantering. – Ofta kommer företag till oss när sjukfrånvaron blir för hög och de önskar en föreläsning om träning. Men vi kanske landar i att företaget behöver hitta verktyg för att stressa ner och mår bra, säger Emma. Hon poängterar också att företag påverkas starkt av vad vd brinner för. Kanske att hen bytt Rolex mot puls­ klocka och pratar träning – men även där utifrån ett starkt prestationsmässigt tänkande. Marie Spetz och Emma Igelströms samarbete ­började som ett träningsnätverk för tjejer. – Vi ville hitta ett systerskap i fysisk aktivitet och vi körde några pass på prov under tennisveckan i Båstad. Efter det var det flera som hörde av sig och undrade om vi kunde skräddarsy event åt deras företag. På den vägen är det.

Simmardrottning Namn: Emma Igelström. Ålder: 37 år. Bor: I Göteborg. Gör: Författare, instruktör och föreläsare. Driver två företag: Emma Igelström Konsult och Girls Wellness Academy. Karriär: En av Sveriges bästa simmare genom tiderna, tog under ­karriären (avslutad 2005) fyra VM-guld, ett VMsilver, tolv EM-guld, två EM-silver och tre EMbrons. Vid kortbane-VM i Moskva 2002 tog hon två individuella VM-guld samt ett i lagkapp och dessutom satte världs­ rekord i alla tre loppen. Har skrivit två böcker. Har deltagit i tv-programmen Mästarnas mästare, Det stora mat­ slaget och Let’s Dance.

ETT FÖRETAG SOM lägger stor vikt vid att medarbe­ tarna ska må bra är ICA Gruppen. Petra Albuschus är ­företagets HR-direktör:

”Ofta kommer företag till oss när sjukfrånvaron blir för hög och de önskar en föreläsning om träning.”

BILDERNA ÄR TAGNA på Arken Hotel & Art Garden Spa utanför Göteborg.­

– Utöver praktikaliteter som friskvårdsbidrag och riktlinjer kring mötestider arbetar vi starkt för att sprida en sund kultur och ha sunda värderingar. Vi vet att en viktig faktor som påverkar upplevd stress är i vilken mån du kan påverka din arbetssituation. Vi för en ständig dialog med våra medarbetare om vart vi ska och hur medarbetaren bäst bidrar till att uppnå dessa mål, säger hon. En förändring av det mer konkreta slaget som Petra Albuschus hoppas kommer att upplevas p ­ ositivt av de anställda är att företaget successivt övergår till ett a­ ktivitetsbaserat kontor. I stället för att ha en fast arbetsplats jobbar var och en vid det skrivbord eller i det mötes- eller telefonrum som medarbetaren för dagen har bäst användning för. – Det är ännu så pass nytt att vi inte vet vad ­medarbetarna tycker om det, men vi tror på det! I vilket fall skriver Petra Albuschus under på vad som är utgångspunkten hos The Wellness Academy – att sunda, stolta och starka medarbetare skapar mer framgångsrika organisationer. För Emma Igelströms egen del gav hennes nya för­ hållningssätt till träning resultat: en svensk klassiker blev träning för triathlontävlingen Ironman som blev ett VM-kval. I oktober deltar hon i VM på Hawaii. – Det gick att ta sig till ett VM på glädje i stället för skräck, säger Emma Igelström. ■ SVENSK A MÖTEN

17


Mötesvanor

Svenska folkets (hemliga) mötesvanor En stor undersökning avslöjar vad vi tycker om mobiler på möten, mötesplanering och om vi föredrar Trump eller Obama. Text: Peder

18

SVENSK A MÖTEN

Edvinsson Illustration: Alexander Lindberg


Företag med spelregler

Hur effektivt använder ni er mötestid?

Företag utan spelregler

METOD

Så gjordes undersökningen

49%

Företag med spelregler

43%

Företag utan spelregler

■ Målgrupp: Yrkesarbetande

tjänstemän (ej arbetare) i svenska organisationer med minst 20 anställda, som deltar i interna möten. ■ Metod: Webbundersökning via

Norstats internetpanel

20%

■ Antal intervjuer: 1 047 st.

Insamlingsperiod: 23–31 maj 2017 Undersökningen i sin helhet kan beställas via e-post från: marknad@svenskamoten.se

23%

26% 22%

5% 4%

3% 4% Mycket ineffektivt

”Potentialen ligger i att utveckla mediokra möten till riktigt bra möten.” En slutsats dragen av Svenska Mötens experter utifrån undersökningen om mötesvanor.

Ganska ineffektivt

Varken eller

Ganska effektivt

Mycket effektivt

Kommentar: Anställda på företag med spelregler kring möten upplever att deras interna möten är mer effektiva.

58%

Anställd: En femtedel av arbetstiden läggs på möten , alltså en hel arbetsdag.

Mycket ineffektivt

Ganska ineffektivt

Varken

Ganska

Mycket

tycker interna möten eller att deras effektivt effektivt skapar energi. Hos de företag som utvecklar möten genom feedback tycker 80 procent att deras möten skapar energi.

Hur många timmar per vecka lägger ni på möten? Antal timmar/vecka som i snitt läggs på interna möten, anställda: Förbereda möten: 1,5 timmar Delta i möten: 5,3 timmar Administration efter möten: 1,3 timmar Antal timmar/vecka som i snitt läggs på interna möten för chefer: Förbereda möten: 2,4 timmar Delta i möten: 8,8 timmar Administration efter möten: 2,0 timmar

Chef: Mötes­ tiden närmar sig två arbetsdagar per vecka.

Kommentar: Anställda lägger cirka 20 procent av arbetstiden på möten. Hälften av tiden är möten som inte når upp i ”ganska effektivt använd tid”, alltså 160 timmar per år. I pengar räknat handlar det om 56 000 kr per år och anställd (lönekostnad 350 kr/timme). En chef lägger å sin sida 5,5 veckors arbetstid per år på ineffektiva möten.

SVENSK A MÖTEN

19


Mötesvanor 32%

Irriterar du dig på om någon kollar mejl eller sociala ­medier i telefonen under möten?

26% 25% 13% 4% Inte alls

Lite

43% 42%

Ganska mycket

Väldigt mycket

De möten vi har styrs av tradition och slentrian Kommentar: Bara 45 procent tycker att det tydligt framgår vad mötet beslutat, endast 33 procent säger att mötet skapar engagemang och så få som 23 procent vet vad som förväntas av dem på mötet. Förberedelser, mål och tydlighet om vad som beslutats borde vara prioriterade förbättringsområden för många företag.

6. Jan Eliasson 7. Dalai Lama 8. Jesus 9. Bill Gates 10. Zlatan

Kommentar: Amerikansk politik och kungahuset lockar mer än religion, inrikespolitik och kriminalskvaller. Och Zlatan i botten – inte ofta man ser.

20

SVENSK A MÖTEN

3%

På ca hälften av mötena

På de flesta möten

43 procent av oss rör aldrig mobilen under ett möte. Heja oss!

har under det senaste året varit på något jobbmöte/event/workshop som hållits i externa lokaler (hotell, konferensanläggning etc).

PLATSEN GÖR SKILLNADEN

Fördelarna med att hålla möten på en plats utanför den vanliga arbetsplatsen. 64% Kommentar: ­Bättre disciplin, fokus och förståelse att man inte kan nås är några av de upplevda fördelarna med att ha mötet ­utanför arbetsplatsen. Och att det möjligen serveras något gott att tugga på.

Topp 10 personer som man vill ha ett möte med: 1.  Barack Obama 2. Kronprinsessan Victoria 3. Donald Trump 4. Leif GW Persson 5. Fredrik Reinfeldt

På mindre än hälften av mötena

4%

69%

VAD ÄR DIN BILD AV ERA INTERNA MÖTEN? De möten vi har styrs av tydliga behov

Det händer någon enstaka gång

Vet ej

Kommentar: Drygt hälften av oss (51 procent) blir irriterade av folk som pillar på mobilen på mötena. 57 procent av oss pillar på mobilen under möten.

8% Aldrig

Kollar du själv mejl eller ­ sociala medier i telefonen under möten?

61%

30%

24%

30%

3% Bättre fokus i mötet

Trevliga Övrigt Enklare Acceptans Bättre att vara att inte disciplin saker runtomkring kreativ vara nåbar

7% Jag ser inga fördelar

3% Vet ej


Allt annat än vardag ...

Färgstarkt, unikt och inspirerande! Ett möte på Bomans präglas av personlighet, kvalitet och ändlös fantasi. Vi har mötesrum för alla tillfällen och grupper. Aktiviteterna är många, från dryckesprovning till bastubad, terapeutiska behandlingar och skärgårdsturer.

50 minuter från centralaStockholm. Telefon 0156-525 00, info@bomans.se www.bomans.se

UTVALDA ANLÄGGNINGAR BOKAR DU PÅ SVENSKAMOTEN.SE


I samarbete med HÖGBERGA GÅRD

Högberga Havsspa sätter guldkant på vilken vardag som helst

I PAVILJONGEN erbjuds Möte med ensamrätt.

HÖGBERGA GÅRD 45 22 89 10 10 120 140 Nej Ja

Antal enkelrum: Antal dubbelrum: Max antal bäddar: Antal konferenslokaler: Antal grupprum: Max antal konferens: Restaurang för max: Handikappvänligt: WiFi/trådlöst internet: Certifieringar N VA

ENMÄRK

E

T

S

Möte/konferens Hotell/restaurang

Högberga gård 3055 0298

UTVALDA ANLÄGGNINGAR BOKAR DU PÅ SVENSKAMOTEN.SE


I samarbete med HÖGBERGA GÅRD

Högberga Gård sätter guldkant på veckans alla dagar

– Och köksteamet siktar mot OS-guld Med en hisnande utsikt över Stockholms inlopp och med en fantastisk vy över de sista skärgårdsöarna i farleden in till huvudstaden, tronar Högberga Gård mäktigt på en klippa. Här står dörren alltid öppen för att sätta guldkant på gästernas tillvaro, från ankomst till avgång, sju dagar i veckan.

V

Text:

Gabriella Fäldt

i befinner oss i en balansakt mellan två årstider. Landska­ pet byter färgpalett och havet ändrar karaktär. Sensomma­ ren dröjer sig kvar och ute på gården värmer solens strålar fortfarande stolsryggarna på terrassen. I köket pågår en livfull fusion mel­ lan späda råvaror och robusta rotfrukter. Och köksteamet förbereder sig för kommande utmaningar på den internationella tävlingsa­ renan. Gastronomiska ledaren Tommy Eriks­ son har utsetts till lagkapten för Sveriges nya kocklandslag, Johanna Rampitch och Magnus Wallin har tagit varsin prestigefylld plats i Stockholm Culinary Team och unga kocktalangen Victor Magdeburg tävlar både juniorlandslaget och representerar Sverige i Europafinalen av Copperskillet i London. – Vi är så otroligt stolta över att ha så ruti­ nerade och talangfulla människor i vårt team. Det motiverar oss alla att bli bättre och det ger förstås extra guldkant till matupplevelsen hos oss, säger hotelldirektör Tina Dernelid. – Vi tycker om att förena stort och smått, ibland satsar vi på att tänja alla gränser medan vi andra gånger gör nyfikna försök. Det viktiga för oss är att alltid vara lyhörda för nya perspektiv och infallsvinklar, från såväl personal som gäster och att aldrig avfärda någon idé på stående fot. HÖSTEN PÅ HÖGBERGA GÅRD INNEBÄR också skördetid. I dagarna reser delar av personal­ styrkan, tillsammans med vinmakarna från Högberga Vinfabrik, åter till Toscana för att plocka 10 ton druvor till en ny årgång av det egenproducerade vinet. – Samtidigt har vi också utökat vår egen lilla odling av toscanska druvor här hemma på gården, efter att vi sett att första året har varit gynnsamt, säger Tina. I samtid med att den första egna dru­

Foto:

Tommy Eriksson, gastronomisk ledare på Högberga Gård, är också lagkapten i Svenska Kocklandslaget.

Högberga Gård

vodlingen sattes i jorden invigdes också Högberga Havsspa. Här kan gäster njuta av jacuzzi, vedeldad bastu och skön relax och framförallt av den ångande varma källan, som kaxigt skjuter ut ur berget. Spa-avdel­ ningen ger plats för sällskap upp till 40 per­ soner och är en av de platser som kan bokas exklusivt för möten i avskildhet såväl som för möhippor, svensexor eller frieri på tu man hand. –Vi märker att våra gäster har olika favo­ ritårstider i spaavdelningen. Många tycker om att ta sensommarbad och vittnar om hur vackert det är när solen går ner i havet nedan­ för men också varma bad stjärnklara vinter­ kvällar är mycket uppskattade. –Vi försöker ge alternativ för alla gäster med olika önskemål, som förälskade par, kompisgäng och kollegor som är hos oss på konferens. Numera har vi vårt havsspa öppet även på söndagar och många väljer att kombinera med brunch eller afternoon tea. Det blir ett sätt att sluta cirkeln, nu har vi öppet sju dagar i veckan, för såväl privatsom mötesgäster. Om jag får spekulera var det just så vår första gårdsherre hade velat ha det. Han älskade att bjuda in människor, med varmt och öppet värdskap. ■

22-åriga Victor Magdeburg, tävlar bland annat med Svenska Juniorkocklandslaget.

Magnus Wallin och Johanna Rampitsch har tagit varsin prestigefylld plats i Stockholm Culinary Team.

UTVALDA ANLÄGGNINGAR BOKAR DU PÅ SVENSKAMOTEN.SE


Lastberget Lastbergetför förstora stora och ochsmå småmöten möten UTMÄRKTA UTMÄRKTA KONFERENSLOKALER KONFERENSLOKALER OCH OCH SKÖNA SKÖNA RUM, RUM, UTSIKT UTSIKT ÖVER ÖVER MÄLAREN MÄLAREN OCH OCH ELLJUSSPÅR ELLJUSSPÅR FÖRFÖR JOGGINGRUNDAN, JOGGINGRUNDAN, UTOMHUSJACUZZI UTOMHUSJACUZZI OCH OCH FÖRSTKLASSIG FÖRSTKLASSIG MAT MAT

1313

fria aktiviteter fria aktiviteter

130 130 bäddar bäddar

4545

minuter minuter

från från Stockholm, Stockholm, Uppsala Uppsala och och Arlanda Arlanda

Endast Endast 45 minuter 45 minuter från Arlanda, från Arlanda, Stockholm Stockholm och Uppsala och Uppsala finner finner Du en Dukreativ en kreativ mötemötesanläggning sanläggning med med personlig personlig omtanke. omtanke. StraxStrax utanför utanför Bålsta Bålsta vid Mälaren vid Mälaren omgiven omgiven av av skogens skogens grönska grönska är Lastberget är Lastberget vackert vackert beläget. beläget. Med Med vår lyhörda vår lyhörda och kundfokuseoch kundfokuserade rade personal personal kombinerat kombinerat med med den unika den unika miljön miljön ger Er ger möjligheten Er möjligheten till ett tilllyckat ett lyckat möte. möte. Alla möjligheter Alla möjligheter finner finner du hos du oss hospå oss Lastberget! på Lastberget! När du Närkommer du kommer in påin Lastberget på Lastberget mötsmöts du avdu enavkänsla en känsla av rymd av rymd och upptäcker och upptäcker att att ingenting ingenting är omöjligt. är omöjligt. Entréhallen Entréhallen passar passar utmärkt utmärkt till t.ex. till workshops, t.ex. workshops, produktlanproduktlansering, sering, events events och utställningar. och utställningar. Närheten Närheten till allt tillgenomsyrar allt genomsyrar hela hela anläggningen. anläggningen. Välkomna! Välkomna!

UTVALDA ANLÄGGNINGAR BOKAR DU PÅ SVENSKAMOTEN.SE


9

Wi-Fi

trevliga grupprum

9 000

kvadratmeter stort

3

utomhusjacuzzi

Mötesrum för

6 - 130 deltagare

1

Festlokal

LASTBERGET.COM 0171 44 77 00

UTVALDA ANLÄGGNINGAR BOKAR DU PÅ SVENSKAMOTEN.SE


Historiska möten

Sigtuna i händelsernas centrum Sigtunastiftelsen är en klassisk mötesplats. Den hundraåriga anläggningen är först ut i en ny serie om historiska möten. Text: Peder Edvinsson UNDER SIGTUNASTIFTELSENS hundra­ åriga historia (invigd den 31 oktober 1917) har många möten hållits i bygg­ naderna i Sigtuna, flera av mötena har påverkat historiens riktning. När Saltsjöbadsavtalet klubbades på Grand Hôtel i Saltsjöbaden mellan fack­ förbundet LO och arbetsgivarorganisa­ tionen SAF 1938 hade det föregåtts av de så kallade arbetsfredskonferenserna på Sigtunastiftelsen redan på 1920-talet. Det här skedde strax efter storstrejken, arbetsgivare och arbetare ville skapa en mer konstruktiv dialog kring arbets­ marknadens starka konflikter. Ett annat möte som omskrivits i ­historieböckerna var det mellan den tyske prästen Dietrich Bonhoeffer och den engelske biskopen George Bell den 1juni 1942. Bonhoeffer berättade för Bell om den tyska motståndsrörelsens pla­ ner om att mörda Adolf Hitler. Bell förde planerna vidare till den brittiska rege­ ringen och uppmanade den att stödja

26

SVENSK A MÖTEN

planerna, vilket de inte ville – något som Bell starkt kritiserade regeringen för. Bonhoeffers öde blir tungt. Hans planer på att störta Hitler avslöjas, han fängslas i Tyskland och skriver där Helga Melmed sina berömda fängelsebrev. I april 1945 avrättas han för högförräderi mot n ­ ationalsocialismen och går då också till historien som en av de mest kända antinazisterna under andra världskriget. SAMMA ÅR, 1945, stängde Sigtunastiftel­ sen sin vanliga verksamhet för att under åtta månader ta emot de judiska kvinnor som överlevt koncentrationslägren och tack vare Folke Bernadottes vita bussar kommit till Sverige. En av de överlevande, nu 90-åriga Helga Melmed, återvände i somras till Sigtunastiftelsen för första gången på 72 år. Här kan vi prata om levande historia. ■

Bussar med ­judiska kvinnor anländer till Sigtunastiftelsen. En av dessa var Helga Melmed, ­bilderna till v ­ änster visar henne på ­platsen 1945 respektive 2017.

På bilden ses bland andra Natanael Beskow, Gunnar Hirdman och Manfred Björkquist under en arbetsfredskonferens (även bilden överst).


UPPTÄCK STORA MÖTEN. VÅRT PAKET FÖR STÖRRE GRUPPER.

Det spelar ingen roll om ni är åtta personer i en styrelse eller en hel arbetsplats på ett par hundra medarbetare. Vi har möteslokaler för alla. Konferera i en energifull atmosfär som skapar nya kraftfulla idéer. Välj mellan våra paket: Klassisk, Spa, Aktiv och Stora möten. STORA MÖTEN Checka in på Villa Apelviken! Här finns plats för 80-220 pers. Flexibla lokaler som kan byggas om från stor utställning till en skön yta för after work.

PLANERA FRAMTIDEN 52 STEG FRÅN HAVET.

Ring för prisförfrågan eller bokning: 0340-62 98 02 eller maila till konferens. varbergskusthotell@comwell.se WWW.VAR B E RGSKUSTHOTE LL.SE

Aspenäs Herrgård ligger vackert inbäddat i buskar och träd. Det är en plats för stora och små konferenser. Här finns gott om rum för samtal, energigivande aktiviteter och den goda nattsömnen. Den kärleksfullt hemlagade maten serveras med en storslagen utsikt över Aspens vatten. VÅRA KONFERENSPAKET Välj något av våra konferenspaket: Klassisk, Energi och Goda. Ring för prisförfrågan eller bokning: 0302-63 00 02 eller maila till konferens.aspenasherrgard@comwell.se WWW.ASPE NASH E R RGAR D.SE

BJUD HEM DINA MEDARBETARE. TILL OSS.

UTVALDA ANLÄGGNINGAR BOKAR DU PÅ SVENSKAMOTEN.SE Annons_svenska-moten_2017_215x270.indd 1

2017-04-27 09:03:15


Aktuellt

Läs mer om hur en anläggning blir en del av Svenska Möten på svenskamoten.se!

Tuffa krav för att bli medlem För att få bära Svenska Mötens sigill går en anläggning genom en gedigen kontroll. ”Vi gör jobbet så att kunden kan vara säker på att den mötesanläggning de väljer är kvalitetssäkrad”, säger Jannis Norén Karas, medlemschef på Svenska Möten.

A

vsikten med de tuffa kraven för ett medlemskap är alltså att kunden lätt ska kunna göra ett tryggt val. – Kvalitet och hållbarhet är viktigast och det avspeglas i de tre grundkraven: anlägg­ ningen ska klara Svanens tuffa miljökrav, få höga poäng i vår egen klassifi­ cering och vara medlem i Visita, vilket innebär att alla anställda har kollektivavtal, Jannis Norén Karas säger Jannis Norén Karas. Såväl anläggningens hotell- och restau­ Så går det till att bli medlem: rangverksamhet som dess förmåga inom möten och konferenser granskas när en MEDLEMSKRAV anläggning ansöker om att bli medlem. Fristående varumärke som inte tillhör någon Vartannat år får en medlemsanläggning av de stora hotellkedjorna ­återbesök av Svenska Mötens inspektörer. Klassificering – minst 3/3 i Svenska Mötens – Det är de hårda värdena som klassificering av extern revisor ­granskas, allt från kvaliteten på mötes­ Svanen – förutsättning för medlemskap är rummets t­ ekniska utrustning till att det att anläggningen är Svanenmärkt. Är din finns l­ addningsstationer för elbilar på anläggning en dagkonferensanläggning utan ­parkeringen. Inspektionen görs av en extern egen restauration räcker det med att vara samarbetspartner. medlem i Svanens nätverk. I uppdraget som medlemsföretag a­ rbetar Medlemmar i Visita Svenska Möten dessutom för att stärka och Kreditbedömd utveckla mötesindustrin i Sverige samt Inga oegentligheter att fortbilda anläggningarna som mötes­ Bokningsbar online inom 3 månader arrangörer. ■ 28

SVENSK A MÖTEN

MERITERANDE

Starkt eget varumärke/koncept Statligt upphandlade priser MEDLEMSPROCESSEN STEG FÖR STEG:

1. Besök från Svenska Mötens ledning. 2. Kvalitets- och säkerhetsinspektion av vår externa revisor som ligger till grund för den klassificering ni får. 3. Rådgivande remissrunda kring sökande anläggning bland regionens medlemmar. 4. Anmälan till Svanen om Svanen-märkning alternativ Svanens nätverk. 5. Beslut tas av Svenska Mötens styrelse.


Brevkampanjen skickas vidare I SERIEN ÖPPET BREV från Svenska Möten har såväl Almedalsbesökare som Stefan Löfven, Sveriges riskkapitalister och Sveriges adel stått som mottagare. Temat för brevkampanjen är att uppmärksamma att platsen man möts på gör skillnad. Till exempel uppmanas riskkapitalister att mötas någon annanstans än på squashbanan och adeln att ses utanför riddarhuset – på någon av Svenska Mötens anläggningar, förslagsvis. Kolla in filmerna på svenskamoten.se. ■

Hej medarbetare! CHARLOTTE STENSTRÖM TITEL Mötesplanerare ÅLDER 51 år BOR I Skälby, Järfälla

Vilken är din roll på Svenska Möten?

– Som ­mötesplanerare bokar jag möten runt om i Sverige och ser till att kunderna får det som stämmer överens med deras önskemål.

Ännu nöjdare kunder

Hur länge har du arbetat på Svenska Möten?

– Jag började i september 2016.

Var arbetade du dessförinnan?

I EN KUNDUNDERSÖKNING

kan Svenska Möten konstatera att index för nöjda kunder (NKI) ligger på 78 av 100, vilket motsvarar omdömet ”mycket nöjda”. När Svenska Möten beskrivs av kunderna används främst attribut som ”snabba”, ”trevliga” och ”tillmötesgående”, men även ord som ”profes­ sionella” och ”kunniga” nämns. Undersökningen genomfördes i maj och juni och omfattade 725 svar. ■

– Jag har arbetat inom hotell- och mötesbranschen tidigare, samt i resebranschen och på utbildningsföretag. Senast var jag på en av Svenska Mötens anläggningar och vet hur det är att vara på ”andra sidan”.     Vilka erfarenheter tog

Senaste brevet riktades till Moderaterna

Blir expert på upphandlingar PÅ SVENSKA MÖTENS hemsida (svenskamoten.se) finns Guide till upphandling av konferens- och mötestjänster att läsa eller beställa. I guiden har Svenska Möten samlat sin erfarenhet inom området och tar bland annat upp frågeställningar som ett före­ tag behöver vara klar över inför en upphandling. ■

Jodå, snart är det julbord

Krägga Herrgård.

NÄR HÖSTEN ÄR SOM MÖRKAST är julborden som mest välkomna. De allra flesta av Svenska Mötens anläggningar har erkänt delikata julbord och snart är det dags att boka in ditt företag eller vänner. Hör av dig till säljavdelningen på Svenska Möten så att du hittar ett som matchar just dina behov och syften. ■

du med dig därifrån som du har nytta av i dag?

– Service och kundmöten! Att se kunden och lyssna av deras behov är vägen mot en nöjd kund – och en nöjd kund kommer tillbaka.    Vilket är ditt bästa

mötestips?

– Tänk igenom varför och var man ska mötas och ha inte för många punkter på agendan så att tid finns för diskussion och mingel. Då är jag övertygad om att det blir ett bra och minnesvärt möte.  Vad uppskattar du

som gäst hos en mötesan­ läggning? – Personligt bemötande och att bli sedd. Och att få någon liten överraskning eller upplevelse som jag inte hade förväntat mig!

SVENSK A MÖTEN

29


Aktuellt

Du vet väl att alla anläggningar på uppslaget och många fler går att boka via Svenska Möten ? Besök svenskamoten.se eller ring 0771-505 500!

Sveriges ledande mötespartner Svenska Möten är en medlemsorganisation för drygt 130 noga utvalda konferensanläggningar. Vi brinner för mötet och för att våra kunders syften, mål och visioner ska uppfyllas. Det gör vi med hjälp av 35 års branscherfarenhet, framåtanda, ständig kunskapstörst och fantastiska mötesanläggningar. Samtliga anläggningar har passerat Svenska Mötens tuffa, unika klassificeringssystem och är Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Här återfinns kvalitativa storstads- och mötesanläggningar, herrgårdar och slott med kreativa mötesmiljöer. Vi förmedlar snabb och ­smidig konferensbokning och hjälper till med arrangemang, tips och råd för ett bättre möte. Följ oss gärna på facebook.com/svenskamoten. Och läs mer och inspireras på svenskamoten.se.

Utvalda anläggningar Svenska Möten är den enda kedjan i Sverige som har ett klassificeringssystem som bedömer konferenser och möten. Vår klassificering utgår från två bedömningsområden – Möten/Konferens och Hotell/ Restaurang – och bygger på närmare 250 kontrollpunkter. Endast de anläggningar som klarar kraven kan titulera sig ”Utvald av Svenska Möten”.

Säkerhet Som en del i Svenska Mötens klassificering ingår högt ställda krav inom området säkerhet. De an­läggningar som uppfyllt de uppsatta kraven erhåller Svenska Mötens säkerhetsdiplom. Säkerhets­certi­ fieringen omfattar cirka 60 kontrollpunkter.

Välkommen Marholmen! DEN 1 JULI BLEV Marholmen nya medlemmar i Svenska Möten. Marholmen ligger på en egen ö strax utanför Norrtälje i Roslagen med broförbindelse till fastlan­ det. Anders Hallin, vd på Marholmen, kommenterar medlemskapet: – För Marholmen kom­

mer det här att innebära Marholmen erbjuder att vi får glädje av ett känt även en lång rad aktiviteter och starkt varumärke som på ön samt weekendpaket också ger fördelar för våra med behandlingar på gäster. Mareld Spa, som gör hotel­ Maten är en stor del av let till en reseanledning året upplevelsen på Marholmen runt. Här finns även bad­ och naturligtvis lagar kock­ möjligheter i en rykande arna all mat från grunden varm vedeldad badtunna med råvaror från Roslagen. som används året runt. ■

Klart för njutning I SINNENAS relax kan gästerna på Gullmarsstrand Hotell och konfe­ rens numera bada även inomhus – tidigare har ju både havet och den 38-gradiga poolen 38 G funnits som alternativ. Det nya pool- och bastuhuset är en del av en större förändring som nu är helt färdig. Arkitektkontoret Claesson Koivisto Rune står bakom processen, som även innefattar en helt ny konfe­ renslokal – en befintlig lokal som nu växer vidare mot havet. Utomhus är bryggorna höjda och utrustade med nya sällskapsytor. ■

Miljö Alla konferensanläggningar som är medlemmar i Svenska Möten är Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Alla logianläggningar som är medlemmar i Svenska Möten är Svanenmärkta. För dagkonferensanläggningar utan egen restauration finns i dag inte Svanenkriterier, då de bedöms ha en relativt liten miljöpåverkan. Däremot ställer Svenska Möten krav på dagkonferensanläggningar utan egen restauration att vara medlemmar i Svanens nätverk.

Kontakta oss Svenska Möten, Box 816, 194 28 Upplands Väsby Telefon: 0771-505 500 Mejl bokningen: bokning@svenskamoten.se Mejl redaktionen: redaktion@svenskamoten.se Webb: svenskamoten.se

30

SVENSK A MÖTEN

Claes och Victor till London KOCKEN CLAES Ljustander, souschef på Skogshem & Wijk, vann i juni seniorklassen i den svenska deltävlingen i Copper Skillet Competition som avgjordes på Sigtunahöjden Hotell och Konferens. I juniorklassen vann Victor Magdeburg från Hög­ berga Gård. De två går nu vidare till Europafinalen den 23 september i London, går man vidare därifrån väntar finalen i Philadelphia, USA. ■


Facebook: facebook.com/svenskamoten Twitter: @svenskamoten / twitter.com/svenskamoten Blogg: svenskamoten.se/konferens/motesrum/blogg Instagram: @svenska_moten / instagram.com/svenska_moten

En aktiv höst

Utbudet av temahelger med hälsoprofil är superstort på Svenska Mötens anläggningar. Här är förslag på fyra ställen som erbjuder aktiviteter i allehanda tempo och intensitet. Paolo Roberto tar tag i träningen igen i mitten av december.

Passa på Nacka På Skepparholmen i Nacka utanför Stockholm finns plats för både full fart och återhämtning. Förutom träning inomhus och utomhus arrangeras en rad tränings- och temahelger under hösten, till exempel med Maria Bild från Let’s dance, barmarksträning inför längdåkningssäsongen och konceptpass med Annette Leftrow. ■

Rörelser på Södertörn Körunda utnyttjar sitt läge vid sjön Muskan på det vackra Södertörn söder om Stockholm till allt från cykelpaket, vandringspaket, bootcamp och den

Träningsglädje i Skåne Torekov Hotell har laddat hösten med löparhelger, träningspass både ute och inne och vandring som stärker kropp och själ. Välj ett paket som passar dig och dina nära, bygg sedan ut upplevelsen med hjälp av hotellets alla tillval. Ett sätt att få guldkant på vistelsen är till exempel att uppgradera till femrättersmeny. ■

nymodiga aktiviteten swimrun, där ett pass inte är färdigt förrän man har både sprungit och simmat. Efter aktiviteterna väntar god mat, spa och sköna sängar.

Under Paolo Robertos träningshelg i december är det till och med han själv som står för kokkonsten till middagen. Vågar man gissa på något italienskt? ■

Nu är det personligt I Sankt Jörgens vackra miljö norr om Göteborg finns en av traktens bästa träningsanläggningar. I paketet Getaway Sport får du uppleva anläggningen tillsammans med en personlig tränare och avsluta det hela med trerättersmiddag. Kolla också in yogadagarna och golfkurserna! ■

SVENSK A MÖTEN

31


Hitta till oss

På svenskamoten.se kan du titta närmare på alla medlemsanläggningar!

Utvalda anläggningar i Sverige Här hittar du våra utvalda konferensanläggningar. Du kan också söka upp dem på svenskamoten.se. Våra utvalda anläggningar är tydligt markerade med Svenska Mötens sigill. Behöver du hjälp att planera ditt möte, tips, råd eller information är du alltid välkommen att ringa oss. Telefon: 0771-505 500 Mejl: bokning@svenskamoten.se STOCKHOLM Anläggning Ort Antal, Antal, konferens bäddar 7A Centralen Stockholm 150 0 7A Odenplan Stockholm 300 0 7A Strandvägen Stockholm 100 0 1909 Sigtuna Stads Hotell Sigtuna 60 46 Almåsa Konferens Västerhaninge 110 120 Bergendal Meetings Sollentuna 160 148 Blue Hotel, Elfviks Udde Lidingö 150 90 Bommersvik Konferens Järna 200 147

Ny medlem!

MARHOLMEN Ort Antal enkelrum Antal dubbelrum Max antal bäddar Antal konferenslokaler Antal grupprum Max antal konferens Restaurang för max antal Handikappvänligt WiFi/trådlöst internet 

Möte/konferens

Hotell/restaurang

Norrtälje 184 130 380 9 6 180 200 Ja Ja

Certifieringar Inga certifieringar ännu

c/o Häringe Slott Västerhaninge 150 124 Citykonferensen/Ingenjörshuset Stockholm 200 0 Djurönäset Konferens & Hotell Djurö/Värmdö 450 550 Engsholms Slott Mörkö 60 88 FågelbroHus Värmdö 85 103 Grand Hôtel Stockholm 650 447 Gällöfsta Konferens Kungsängen 150 104 Görvälns Slott Järfälla 60 72 Happy Tammsvik Bro 200 197 Hotel J Nacka Strand Nacka Strand 160 316 Hotell Kristina Sigtuna 126 84 Hotell Skeppsholmen Stockholm 100 89 Hufvudsta Gård Mat & Möten Solna 100 0 Högberga Gård Lidingö 120 89 IVAs Konferenscenter Stockholm 150 0 Krusenberg Herrgård Uppsala 90 75 Körunda Golf och Konferenshotell Ösmo 120 102 Lejondals Slott Bro 110 123 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Stockholm 110 0 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm 57 0 Lustikulla Konferens & Event Stockholm 250 0 Långholmen Konferens Stockholm 80 254

32

SVENSK A MÖTEN

Anläggning Ort Antal, Antal, konferens bäddar Münchenbryggeriet Stockholm 1 000 0 Nalen Stockholm 430 0 Nio Rum Stockholm 80 0 Näringslivets Hus Konferens & Restaurang Stockholm 250 0 Piperska Muren Stockholm 320 0 Runö Möten & Events Åkersberga 600 228 Sandhamn Seglarhotell Sandhamn 140 200 Siggesta Gård Värmdö 535 64 Sigtunahöjden Hotell och Konferens Sigtuna 180 127 Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens Sigtuna 180 84 Skepparholmen Nacka Saltsjö-Boo 140 144 Skogshem & Wijk Lidingö 500 233 Skåvsjöholm Möten & Upplevelser Åkersberga 110 107 Smådalarö Gård Dalarö 100 89 Stallmästaregården Solna 90 98 Stockholm City Conference Center Stockholm 1 362 0 Stora Brännbo Konferens och Hotell Sigtuna 200 123 Sånga-Säby Svartsjö/Ekerö 310 260 Såstaholm Hotell & Konferens Täby 130 143 Thoresta Herrgård Bro 100 72 Utsikten Meetings Nynäshamn 450 404 Victory Hotel Stockholm 50 72 Villa Aske Konferenser Bro 170 129 Villa Brevik Lidingö 140 100 Villa Källhagen Stockholm 80 72 Villa Mälargården Bro 30 31 Vår Gård Saltsjöbaden Saltsjöbaden 300 182 Waxholms Hotell Vaxholm 55 65 Wenner-Gren Center Stockholm 180 0 World Trade Center/WTC Stockholm Stockholm 170 0 Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest Järfälla 240 380 Yasuragi Hasseludden Saltsjö-Boo 400 416 Östergårds mat, fest & möten Danderyd 100 0

ENGSHOLMS SLOTT OrtSörmland Antal enkelrum Antal dubbelrum Max antal bäddar Antal konferenslokaler Antal grupprum Max antal konferens Restaurang för max antal Handikappvänligt WiFi/trådlöst internet Möte/konferens

Hotell/restaurang

Certifieringar Svanen

20 34 88 8 7 85 80 Ja Ja


MÄLARDALEN, DALARNA, SÖRMLAND, ÖSTERGÖTLAND Anläggning Ort Antal, Antal, konferens bäddar Aronsborgs Konferenshotell Bålsta 475 388 Bomans Hotell i Trosa Trosa 80 86 Båsenberga Hotell & Konferens Vingåker 110 100 Conventum Örebro 3 000 0 Fagerudd Konferens Enköping 135 100 Friiberghs Herrgård Örsundsbro 100 108 Färna Herrgård Skinnskatteberg 120 101 Gimo Herrgård Gimo 110 145 Green Hotel Tällberg 250 180 Hennickehammars Herrgård Filipstad 120 104 Högbo Brukshotell Sandviken 200 223 Krägga Herrgård Bålsta 350 69 Lastberget Konferens & upplevelse Bålsta 130 130 Schenströmska Herrgården Ramnäs 133 70 Sundbyholms Slott Eskilstuna 280 209 Trosa Stadshotell & Spa Trosa 100 70 Vadstena Klosterhotel Vadstena 500 144 Vidbynäs Nykvarn 150 164 Vildmarkshotellet Kolmården 400 482 Villa Fridhem SPA & Konferenshotell Norrköping 80 100 Villa Långbers Tällberg 90 96 Vårdnäs Stiftsgård Brokind 100 130

HESTRAVIKEN Ort Antal enkelrum Antal dubbelrum Max antal bäddar Antal konferenslokaler Antal grupprum Max antal konferens Restaurang för max antal Handikappvänligt WiFi/trådlöst internet Möte/konferens

Hotell/restaurang

Småland 0 40 100 5 7 65 120 Ja Ja

Certifieringar Svanen

GÖTEBORG, VÄSTKUSTEN Anläggning Ort Antal, Antal, konferens bäddar Arken Hotel & Art Garden Spa Göteborg 800 262 Aspenäs Herrgård Lerum 240 180 Bohusgården Hotell & Konferens Uddevalla 500 500 Falkenberg Strandbad Falkenberg 300 272 Folkets Hus Konferens Göteborg 700 0 Gothia Towers Göteborg 1 500 2 700 Grand Hotel Alingsås Alingsås 220 152 Gullmarsstrand Hotell & Konferens Fiskebäckskil 170 142 Hindåsgården Konferens & Spa Hindås 170 129 Hjortviken Konferens Hindås 100 117 Hällsnäs Konferens & Affärsklubb Mölnlycke 60 60 Knistad Hotell och Konferens Skövde 300 165 Kurorten Mösseberg Falköping 70 70 Marstrands Havshotell Marstrand 252 210 Nääs Fabriker Hotell & Restaurang Tollered 100 130 Sankt Jörgen Park Resort Göteborg 230 174 Stenungsbaden Yacht Club Stenungsund 450 429 Två Skyttlar Örby 120 90 Varbergs Kusthotell Varberg 220 288 Villa Maritime Marstrand Marstrand 100 120

HINDÅSGÅRDEN Ort Antal enkelrum Antal dubbelrum Max antal bäddar Antal konferenslokaler Antal grupprum Max antal konferens Restaurang för max antal Handikappvänligt WiFi/trådlöst internet 

Möte/konferens

Hotell/restaurang

Hindås 37 45 127 7 8 170 240 Ja Ja

Certifieringar Svanen

SKÅNE, MALMÖ, ÖRESUND, SMÅLAND Anläggning Ort Antal, Antal, konferens bäddar Barsebäck Resort Järavallen Löddeköpinge 120 200 Brösarps Gästgifveri & SPA Brösarp 120 72 Ekebacken Hotell & Konferens Markaryd 125 90 Flädie Mat & Vingård Bjärred 130 57 Fredensborgs Herrgård Vimmerby 130 130 Grand Hotel i Lund Lund 250 128 Hestraviken Hotell och Konferens Hestra 65 100 High Court Malmö 200 0 Hooks Herrgård Hok 300 239 Hotel Skansen i Båstad Båstad 320 330 Hotell Gässlingen Skanör 50 55 Hotell Mossbylund Skivarp 120 90 Hotel Riviera Strand Båstad 160 664 Hotel Rusthållargården Arild 100 110 Karlaby Kro Östra Tommarp 40 44 Kosta Boda Art Hotel Kosta 220 220 Margretetorps Gästgifvaregård Hjärnarp/Ängelholm 275 116 Norregård Hotell & Konferens Falsterbo 74 74 Ronneby Brunn Hotell Ronneby 500 550 Sankt Gertrud Konferens Malmö 360 0 Stiftsgården Åkersberg Höör 120 75 Torekov Hotell Torekov 150 108 Ystad Saltsjöbad Ystad 325 276 Örenäs Slott Glumslöv 390 228

HOTELL MOSSBYLUND Ort Antal enkelrum Antal dubbelrum Max antal bäddar Antal konferenslokaler Antal grupprum Max antal konferens Max antal restaurang Handikappvänligt WiFi/trådlöst internet 

Möte/konferens

Hotell/restaurang

Skivarp 0 40 90 6 4 120 130 Ja Ja

Certifieringar Svanen

SVENSK A MÖTEN

33


v

Till sist

Och vinnaren är: Lena!

Lena Gustavsson på Hotel J i Nacka blev utsedd till Årets Mötesbokare av Svenska Möten. Vi ringde upp vinnaren för att få både yrkeshemligheter och tips. Text: Peder Edvinsson Foto: Mattias Bardå

Hur var det att bli Årets Mötesbokare? – Jättekul. Jag kunde inte vara med på prisut­ delningen, men jag blev firad på jobbet. Vad utmärker dig n vsso sta Gu a Len som mötesbokare? – Jag ser till att all­ tid ge snabb återkoppling på en förfrågan och för att kunna ge relevanta förslag är jag frågvis om vad de vill få ut av sitt möte. Om en kunds önskemål inte går att genomföra till punkt och pricka ser jag till att komma med andra förslag på hur de kan genomföra det för att ändå uppnå det de är ute efter.’ Vad behöver kunden tänka på inför en förfrågan? – Inte så mycket egentligen, mer än vad de vill få ut av mötet. Det är mitt jobb att ställa de rätta frågorna. Jag tycker att det viktigaste med ett möte är att alla blir del­ aktiga och att de unnar sig att ta pauser. Att ha ett för späckat schema riskerar bara att trötta ut deltagarna, kanske ska man i stället ha mötet under två dagar i stället för en dag. Har du sett någon ny trend i förfrågningarna? – Fler kollar om vi serverar ekologiskt och närproducerat.

34

SVENSK A MÖTEN

Lena Gustavsson Gör: Mötesbokare på Hotel J i Nacka. Aktuell: Utsedd till Årets Mötesbokare när Svenska Möten delade ut Svenska Mötespriset på Örenäs slott i Glumslöv den 8 maj. Juryns motivering: ”Lena har alltid kundens bästa i fokus. Hon är noggrann och lösningsorienterad i sina svar och presenterar gärna alternativ för att tillgodose kundens behov oavsett om det gäller lokal, aktivitet eller t.ex. plats för middag. Lena svarar alltid snabbt och korrekt, vilket gynnar våra gemensamma kunder och Svenska Mötens Innesäljsavdelning i deras arbete.” ■

Här är årets alla vinnare: Årets Mötesrum: Marstrands Havshotell Årets Nytänkare: Nääs Fabriker Årets Miljöinitiativ: Yasuragi Årets Mötesbokare: Lena Gustavsson, Hotel J Årets Mötesplats: Vår Gård, Saltsjöbaden Årets Slussare: delas av Djurönäset, ­Marstrands Havshotell och World Trade Center På svenskamoten.se/nyheter/de-vannsvenska-motespriset kan du läsa mer om Svenska mötespriset och se juryns motiveringar av alla vinnare.


BISTRO

GUIGAL Guigal producerar några av vinvärldens absoluta toppviner och är ensamma om att lagra sin Côtes du Rhône i hela tre år innan den släpps. En riktig klassiker!

FYND! Allt om Vin nr 5 2017

vinunic.se

GP 15/4 2017

Nr 2011. Côtes du Rhône Rouge 115 kr. 750 ml. Alkoholhalt 14%.

Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem


Foto: John Jacobson

B PORTO BETALT AVS: Svenska Möten Box 816 194 28 Upplands Väsby

VÅR GÅRD, DITT MÖTE Sprakande höstfärger breder ut sig över trädtopparna och omfamnar Vår Gård. Den friska luften och det oroligt mörka havet välkomnar er in i värmen. En intensiv period med liv och rörelse börjar efter sommarens sista ljusa kvällar. Ta del av en spännande aktivitet i höstmörkret med okänd position eller njut av en värmande drink i baren. I köket lagas mustiga maträtter med säsongens alla rotfrukter och i bageriet doftar det nybakt. Starta höstmötet hos oss för en ny och händelserik säsong.

vinnare



www.vargard.se | @vargardsaltsjobaden | 08-748 77 60

UTVALDA ANLÄGGNINGAR BOKAR DU PÅ SVENSKAMOTEN.SE

Profile for Svenska Möten

Svenska Möten Magasin nr 3 2017  

ETT AV VÅR TIDS stora gissel är den psykosociala arbetsmiljön. Ohälsotalen är höga och under förra året skärptes regelverket och arbetsgivar...

Svenska Möten Magasin nr 3 2017  

ETT AV VÅR TIDS stora gissel är den psykosociala arbetsmiljön. Ohälsotalen är höga och under förra året skärptes regelverket och arbetsgivar...