Page 1

SVENSKA LOTTAKÅREN – FÖR KVINNOR SOM VILL BIDRA TILL ETT SÄKRARE & TRYGGARE SAMHÄLLE

#2 2013

”Det jag arbetar med professionellt kan jag använda även ideellet" SID 8

Tuff övning inför

SKARPT LÄGE Nya värdegrunden i praktiken

SID 16

Ungt Forum bygger nätverk för rekrytering

SID 14-15

SID 4

SID 10-13

Konsten att packa rätt


Tack! Till alla som skänkt pengar till Svenska Lottakårens utbildningsverksamhet!

Vill du också hjälpa till? Sätt in ditt bidrag till bankgiro 289-6868. Alla gåvor över 500 kronor får ett omnämnande i denna spalt.

Vi har skänkt 500 kronor eller mer:

1 000 kr Malungs lottakår 1 000 kr Vansbro lottakår

226 475 kr Varbergs lottakår


Ledare SID 3

I korthet SID 4-6

Ögonblicket

Skattjakt på det norrländska Högberget. SID 7

Porträttet

Projektledarexperten ­Elisabet Kamél tar med sig kunskaper in i Lottakåren. SID 8-9

Reportaget

Läget är spänt i Bogaland och flera tusen människor är på flykt. Häng med på stabsövningen CJSE 2013. SID 10-13

Nya civila uppdrag från MSB, vice ordförande Barbro Isaksson berättar. SID 19-20

Det var en gång...

I fokus

Vår nya värdegrund - hur omsätter vi den i praktiken? SID 14-15

Anslagstavlan

Sommarkänsla med lilla packskolan och smarta ­appar. SID 16-18

Från styrelsen

SID 21

Landet runt

Paddla kanot, ät en 50-talsburgare eller möt en medicinkvinna. Full aktivitet framöver i en lottakår nära dig! SID 22-23

Projektledare i praktiken Vi gör ett tankeexperiment! När du läser det här numret av Lottanytt vill jag att du i ditt bakhuvud har orden projektledning och ledarskap. Jag skulle nämligen vilja påstå att mycket av det vi lottor gör, och utbildar oss för, kan härledas till just dessa två ord. Det är två ord som vi kanske inte brukar använda för att beskriva oss själva eller vår organisation, men fundera på dem... Vad gör du egentligen när du arbetar i en kårstyrelse? Du utövar såväl projektledning som ledarskap. Vad är våra verksamhetsledare inom Strålsäkerhetsmyndighetens provtagarorganisation om inte projektspindlar i nätet? Och hur skulle de otroligt professionella lottorna som arbetar på stora internationella övningar som CJSE fungera om de inte utövade praktisk projektledning på plats? Att ta ansvar, att leda, organisera och lösningsorienterat föra såväl en grupp som ett projekt framåt är vardag för många lottor. Oavsett om

du är funktionär, instruktör, underrättelseassistent eller jobbar med ledningsstöd. Vi är bra på detta. Och glädjande nog sprids den insikten vidare. Det är inte en slump att vi har ansvar för att utveckla och genomföra Försvars­ maktens ledarskaps- och ledningsstödutbildningar för frivilligpersonal. Och det är inte heller en slump att vi har fått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förtroende att utveckla motsvarande utbildningar för frivilliga inom den civila krisberedskapen. Vi kan det här och vi är bra på det. Projektledning och ledarskap. Bär orden med dig och vänj dig vid dem. Trevlig sommar!

annette rihagen,

Rikslottachef annette.rihagen@svenskalottakaren.se s3


I KORTHET

Ungt Forum fortsätter utveckla ungdomsverksamheten Under våren formades Svenska Lottakårens nya ­ungdomsråd, Ungt Forum. Therese Öström, 27, Tanja Wirholm, 24, Nicole Sundin, 22, och Towe Alperud, 18, har hunnit med en kick-off och haft sitt första rådsmöte. Nu börjar tankar och idéer ta form för att bli verklighet.

Ungt Forums huvuduppgifter från överstyrelsen är att vara en tankesmedja, att rekrytera unga lottor och att behålla unga lottor i organisationen. – Tankesmedjan innebär att vi ska bidra med ett ungdoms­ perspektiv på Svenska Lottakåren och kommunicera det med lottaöverstyrelsen. Överstyrelsen kan också ge oss uppdrag att utreda eller fundera över frågor, säger Ungt Forums ordförande therese öström. I uppdraget ingår också trend­ spaning och att bidra med idéer Hör av dig till oss! på vad som intresserar unga och var Svenska Lottakåren ska finnas. Om du har några frågor, – Vi vill synas på festivaler, behöver råd eller vill skolor och mässor. Vi har brain­ hjälpa till med idéer som stormat kring en rekryterings­ rör Svenska Lottakårens plan och arbetet med den ungdoms­verksamhet är du fortsätter under sommaren välkommen att kontakta och hösten, berättar Therese Ungt Forum ungtforum@ Öström. svenskalottakaren.se. Från Under året ska ungdomsrådet och med nu kommer du arbeta med att bygga upp ett också att se Ungt Forum allt närverk av unga lottor som vill oftare på Svenska Lotta­ gå ut och rekrytera. kårens Facebooksida. – Nätverket kan komma med tips på hur och var vi ska rekrytera, men också hjälpa oss i Ungt Forum med de idéer vi har, säger Therese Öström. För att behålla kårens unga lottor ska Ungt Forum börja med att följa upp alla deltagare som går Tjejlägret och Rookielägret i sommar. – Vi vill inte att de ska försvinna ut i tomma intet, vi vill ha kvar dem i organisationen, säger Therese Öström.

I ungdomsrådet Ungt Forum ingår (bakre raden från vänster) Therese Öström, Towe Alperud och Tanja Wirholm. Längst fram står Nicole Sundin.

Kathy Santos är ny projektledare för Mpower.

Mpower får ny projektledare Banar Reza lämnar sin anställ­ ning som projektledare för Mpower och drar vidare mot nya utmaningar i Frankrike. Men hon kommer även fort­ sättningsvis att vara högst när­ varande i Mpower-programmet och arbeta vidare i Mpowers styrgrupp. Hon ersätts av kathy santos. – Det känns fantastiskt att få den här chansen och jag tror att programmet kommer att göra stor förändring för kvinnliga ledare i Sverige. Att projektet är ett samarbete ­mellan Svenska Lottakåren och Fryshuset tror jag ger otroliga synergier. Jag är ­jättemotiverad att göra ett bra jobb och jag ska försöka nå tjejer och ­k vinnor även i informella ledar­ positioner som gör förändring i världen, säger Kathy Santos.

242 Så många lottor är anmälda

till årets sommarkurser. Är du inte anmäld? Sök till någon av höstens skolor istället! Läs mer på svenskalottakåren.se.


I KORTHET

Krisberedskap för de minsta Vem är det egentligen som skriker klockan 15 den ­första måndagen i mars, juni, september och december? Kunskapen bland barn och unga om signalen Viktigt meddelande till allmänheten behöver förbättras, det anser Länsstyrelsen i Kronoberg som nu ger sig ut på krisberedskapsturné. Idén bakom turnén är att öka barn och ungas kunskap om vad de ska göra om de drab­ bas av stormar, översvämning­ ar eller andra katastrofer. – Det är många som tror att samhället kan klara allt. För att samhällets resurser ska kunna koncentreras på de verkligt nödställda i en kris är det viktigt att alla andra kan klara till exempel några dygn utan el själva, säger linda kazmiercza, beredskapsdirektör vid Läns­

styrelsen Kronoberg. En webbplats, hesafredrik. nu, har utvecklats för att på ett enkelt och lite roligt sätt visa hur vi alla kan vara lite bättre förberedda för obehag­ liga händelser. Besökarna på webbplatsen kan testa vilken krispersonlighet de är: Anings­ lösa Amanda, Försiktige Filip, Strukturerade Simon eller Tuffa Tilda. De kan också prova på att plocka ihop en krislåda. Nu ger sig några av figu­ rerna från hesafredrik.nu ut på turné i Kronoberg i sällskap med krisexperter från bland annat polisen och räddnings­ tjänsten. – Vi vill få igång en diskussion om vårt ansvar att förbereda oss för olika typer av kriser. Ingen vet när nästa kris kom­ mer eller hur den ser ut. Men vi vet att den kommer, säger Linda Kazmierczak.

Arbetet med LAP fortsätter Som Lottanytt skrev i nummer 4 2012 har Försvarsmakten tillsatt en utredning om hur säkerhetskontroll och lokal antagnings­ prövning, LAP, kan genomföras innan en person kan gå GU-F, Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal. En arbets­ grupp, där bland andra anders g ­ ustafsson, utbildningschef på Försvarsutbildarna, och anna katz, utbildningsansvarig på Svenska Lottakåren, ingår arbetar under året vidare med att se över förutsättningarna för implementering av LAP. Målsättningen är att piloter kan genomföras under sensommaren/hösten. Mer information kommer under året.

Snart dags för årets gräsprovtagning Den 31 augusti åker runt 100 lottor och andra frivilliga ut till gårdar och tar gräsprover på utvalda betesmarker, för att se om de är smittade av radio­aktivt nedfall. Det är Strålsäker­hetsmyndigheten som arrangerar en beredskaps­ övning i de flesta län i Sverige. Sverige är med sina 10 reaktorer det kärnkraftstätaste landet i världen, 40 procent av elproduktionen kommer från kärnkraft. – Om det skulle inträffa en olycka med radioaktivt nedfall är det ytterst viktigt att det finns frivilliga som ställer upp för att se om betesmarker är kontaminerade. Mjölkproduk­ tionen är särskilt känslig för ett radioaktivt nedfall eftersom de radioaktiva ämnena snabbt tas upp av betande kor och förs över till mjölken som vi människor dricker, säger be­ redskapshandläggare audrée paquette vid Strålsäkerhets­ myndigheten. s5


I KORTHET

foto: stefan tell / svenska lottakåren

Hallå där!

Carin Staaf, biträdande skolchef för Revingeheds sommarskola. text: Sofia Brattwall

Carin Staaf Ålder: 62 år. Familj: Två utflugna barn och två härliga barnbarn. Bor: Umeå. Aktuell: Som biträdande skolchef för Revingeheds sommarskola. Är även kårchef för Umeå lottakår. Gör: Arbetar som handläggare på Umeå Universitet. Därför blev jag lotta: Jag kände att jag ville göra någonting för samhället. Jag ville stötta och försvara mitt land ifall någonting allvarligt händer.

Nu är det bara dagar kvar till de första utbildningarna på sommarskolan på Revingehed drar igång. Hur har ni för­ berett er? – Jag och resten av skolled­ ningen kom hit för några dagar sedan och har börjat rådda i förberedelserna inför att elever och instruktörer kommer. Det är mycket som måste göras, vi vill vara redo att ta emot alla elever när de kommer den 29 juni. Förarbetet handlar bland annat om att se till att alla har sängplatser, planera transport och lägga upp scheman. Vilka kurser håller ni på Revingehed? – I kursen Ledningsstöd får du lär dig vad det innebär att arbeta på staben i ett förband. Eleverna får arbeta med kryptoapparater, lägeskartor, telefoner och radio. Sedan finns GU-F, den första kursen som en lotta måste gå för att få en plats inom Försvars­ makten. Där får du bland annat grundläggande kunskaper inom sjukvård, hur du bygger en tältförläggning och hur du hanterar skjutvapen. Vi håller även Ik3-kurser för de som vill utbilda sig till instruktörer. ­Senare i sommar kommer vi även att köra en Rookiekurs med tjejer i 15-18-årsåldern. Varför ska man gå en militär utbildning? – För att det behövs personer från de frivilliga försvarsorga­ nisationerna för att täcka upp

s6

lottanytt #2 2013

platser i olika förband. Vi har inte så mycket försvar kvar i det här landet så all hjälp behövs. Det är också viktigt att fler kvinnor kommer in i hemvärnsförband. Svenska Lottakåren e ­ rbjuder fina utbildningar som man även kan ha användning för i andra sammanhang. På ledarskaps­ utbildningar får man använd­ bara verktyg inom ledarskap som är värdefulla inom alla yrken. Vad är det bästa med en sommarskola? – Att du träffar människor från hela landet och får många goda vänner. När du är med på en sommarskola breddar du ditt kontaktnät och träffar även människor från andra frivilliga försvarsorganisationer. På Revingehed kan du dessutom spela fotboll, brännboll eller ta en joggingtur i den vackra skogen. De flesta som är med på en sommarskola är positiva efteråt. De tycker det är spän­ nande och vill gärna veta om man kan gå fler kurser. Vilket är ditt bästa lottaminne? – Ett av de bästa var när jag var ute med ett hemvärns­ förband i norra Norge. Det var en internationell övning vid namn Cold Response. Då låg vi i tält mitt i snöstorm och kyla, vilket var en riktig utmaning och en fantastisk upplevelse.


ÖGONBLICKET

Skogens skatter

1 2

Det var en helt underbar kväll: varmt, soligt och ­nästan inga mygg. Det var perfekt för Piteå lottakår att ge sig ut på ­geocaching – en blandning mellan skattjakt och orientering. Kårchef Anna Segerstedt berättar: berättat för: Sanna Jurelius foto: Anna Segerstedt

”En vän hade lagt ut två cachar, eller gömmor, som vi skulle hitta. Vi fick koordinat­ erna till gömmorna och an­ vände kompassen i telefonen. Så gick vi och letade. Vi var nyfikna på vad vi skulle hitta. Ingen av oss hade provat detta innan, det var spännande. Vi hittade ganska direkt båda två. Den ena hängde i en gran, längst in vid stammen fasttejpad med militärtejp. När man stod en bit ifrån såg man den inte alls, det var roligt att han verkligen ansträngt sig för att gömma den väl. Geocach­ ing ska vara svårt. Ingen som inte är med ska hitta den, det ska inte gå att bara råka upptäcka den. Den andra cachen var man tvungen att gå upp på Högber­ get, ungefär 500 meter, för att hitta. Det var lite kämpigt att ta sig upp, men det är så vackert där uppe. Man ser ut över hela Jävrebyn och ut över havet. Där vi hittade den andra cachen gömde vi också en egen cache, en elefant med en Lotta-pin på. Runt elefantens hals hänger det en kod som gör att vi kan följa den. Nästa person som hittar vår gömma via geocaching ska ta med elefanten och lämna den på ett nytt ställe. Vi har skrivit att vi vill att den ska ut i Europa och besöka fina platser och att vi gärna vill få bilder.”

1. Vi träffades vid Jävre strax söder om Piteå. Tillsammans gick vi upp på Högberget där vi gjorde upp eld, grillade och hade det trevligt. 2. Maria förbereder elefanten till vår geocache. 3. Tallen där vi hittade en av geocacharna. 4. Utsikten från Högberget är magnifik!

3

4

Geocaching Med hjälp av en GPS-­mottagare letar du efter skatter, så ­kallade cacher, vars koordinater är utlagda på internet. En cache består av en behållare som ska vara gömd på ett sådant sätt att endast geocachare kan hitta den. Den kan ha olika storlek och vara

gömd både i en storstad och ute i naturen. När du hittar en cache ska du följa ett par ­regler: skriv något i logg­ boken, lägg i något nytt i behållaren och lämna allt ­annat exakt som när du hittade det. Läs mer om geocaching i Sverige på geocaching.se. s7


PORTRÄTTET

PROJEKT:

SLK Projektledarexperten Elisabeth Kamél har bytt spår flera gånger. Under sitt arbetsliv har hon bland annat varit barnskötare, jobbat i butik och med utgivning av aktiebrev. Det är de stora kontrasterna och intresset att arbeta med människor som har drivit henne. Nu tar hon med sig sina kunskaper in i Svenska Lottakåren. text: Maija Mårtensgård foto: Privat

s8

lottanytt #2 2013

N

yligen konstaterade elisabeth kamél att hon har jobbat sedan hon var tolv år. Det ger ett yrkesliv på 40 år – och hon har långt kvar tills det är dags att dra sig tillbaka som nöjd pensionär. Den brokiga merit­ listan har gett henne många viktiga lärdomar som hon använder i det som idag är både hennes passion och hennes yrke: att utbilda projekt­ledare. – Till och med när jag jobbade med aktiehantering var det människorna som lockade. Jag är oerhört intresserad av kommunikation och hur man pratar med människor med olika bakgrund och olika förutsättningar. Ditt budskap når inte fram om du tror att du kan kommuni­ cera på samma sätt med alla människor. Allt handlar om var mottagaren befinner sig just nu. Varför har de här personerna kommit till den här kursen? Är det för att chefen har sagt att de ska göra det eller för att de själva vill? säger Elisabeth med driv och engagemang i rösten. För drygt ett år sedan kände hon att hon ville göra något mer. Tankarna på att engagera sig ideellt hade funnits hos henne ganska länge. – Barnen har blivit vuxna och lever sina egna liv och jag ville göra något mer för min omvärld. Det var den utflyttade sonen som fick


PORTRÄTTET

­ lisabeth att ta kontakt med Lottakåren. E Han gick med i Hemvärnet efter lumpen, och ­Elisabeth hade svårt att förstå vad han pratade om när han beskrev sina upplevelser. Driven av att lära mer om grupper och ledarskap ­bestämde hon sig för att gå en fördjupad UGL med målet att bli handledare. I samband med utbildningen fick hon upp ögonen för de frivilliga organisationerna och Lottakåren. – Jag ringde och berättade vem jag var och

I april blev Elisabeths bok Projektkommunikation – så får du den att fungera utsedd till årets projektledarbok 2012 av föreningen Svenskt Projektforum.

"En av de saker jag verkligen ­brinner för är att ­utveckla tjejer, att hjälpa dem att bli ­starkare och ­tryggare i sina roller." vad jag skulle kunna bidra med. Det jag arbetar med professionellt kan jag använda även ideellt. Jag vill bidra med mina kunskaper kring utbildning och ledarskap, och inom Lottakåren har jag fått en utmärkt plattform för just det. kanske är det just intresset för projekt­ ledning som gör att Elisabeth känner att hon har hittat helt rätt med engagemanget som lotta. Projektledning är en av Lottakårens hörnstenar och ett ständigt återkommande ämne i både utbildningar och uppdrag. – En bra projektledare har stora öron, ­respekt för sina medmänniskor och kan göra sig förstådd. Det är egentligen inte svårt, men de flesta projektledare blir utsedda för att de är duktiga i sin profession. Bara för att du är bra på en viss typ av utredningar eller på ett visst tekniskt område är det inte säkert att du passar för en ledarroll. För att vara projektledare är faktiskt att vara en ledare och det innebär att gå före och visa vägen. elisabeth har bara varit med i Lotta­ kåren i drygt ett år, men är redan engagerad i flera projekt. Under våren har hon arbetat med att ta fram studiematerial kring den nya värde­grunden, och i sommar är hon instruktör

på årets Rookiekurs. – Det ska bli jättespännande att jobba med unga tjejer i åldrarna 15 till 18. En av de saker jag verkligen brinner för är att utveckla tjejer, att hjälpa dem att bli starkare och tryggare i sina roller. Det får jag utlopp för i Lottakåren. och sonen då,

kan hon kommunicera bättre med honom nu? Jodå, efter en GUF-utbildning i Lottakårens regi har Elisabeth hittat verktygen som hade saknats. – Helt plötsligt kunde jag prata med honom om vad han gjorde. Alla begrepp fanns där, och vi fick ett gemensamt område att resonera kring. Det är jättehäftigt!

Elisabeth Kamél Bor: I Farsta utanför Stockholm. Ålder: 52 år. Gör: Driver det egna företaget Projektkliniken som erbjuder utbildning i projektledning. Skriver också böcker i ämnet ledarskap. Familj: Man, vuxna barn och bonusbarn och ett fyraårigt barnbarn. Fritidsintressen: Älskar att vara ute i naturen och vandrar gärna i fjällen. s9


REPORTAGE

Vi är övningens hjärta Flyktinglägret på östra Gotland har drabbats av en tragedi. Under en massaker har flera människor dödats och nu har 10 000 flyktingar lämnat lägret av rädsla för sina liv. Låter det osannolikt? Under stabsövningen Combined Joint Staff Exercise 2013 är det högst verkligt och lottorna Ulrika Skoogh, Maggan Johansson och Maria Nygren gör allt för att stödja förbanden ute på fältet. text: Linnéa Medelberg foto: Christian Hagward

I

de stora övningslokalerna på Ledningsregementet i Enköping sänker sig tystnaden. Flera deltagare har letat sig ut till samlingsrummet för att se på den senaste nyhetssändningen. Nyhetsuppläsaren, ett känt ansikte från TV4, berättar om det spända läget i den fiktiva staten Bogaland – som på kartan är identiskt med Mellansverige. Landet har ett mångårigt inbördeskrig bakom sig och de två etniska grupperna kasurier och midianer slåss om makten. Nyhetsuppläsaren berättar att

s 10

lottanytt #2 2013

ytterligare en eldstrid har ägt rum och att de senaste veckornas oroligheter nu verkar vara på väg att få en upplösning. Passande – med tanke på att stabsövningen Combined Joint Staff Exercise 2013, CJSE, är inne på sin näst sista dag. – Övningen är elva dagar och innan dess hade vi en förträning på fyra dagar, säger ulrika skoogh. Det blir ofta långa dagar, från halv åtta på morgonen till nio på kvällen. Ibland är det slitigt och stressigt, men framför


CJSE 2013 Stabsövningen Combined Joint Staff Exercise 2013 var en internationell, datasimulerad övning som ägde rum i april. Syftet var att öva ledning på taktisk och operativ nivå inom alla försvarsgrenar: markstrid på Ledningsregementet i E ­ nköping, luftstrid på Luftstridsskolan i Uppsala och sjöstrid på Marinbasen i ­Karlskrona. Totalt medverkade cirka 1 300 personer från 24 länder, bland andra Finland, Norge, Österrike, Schweiz. CJSE är ett återkommande samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan sedan ett antal år tillbaka. en . s e l ä ar

.s ww ven w

er på sm

Läs mer på svenskalottakåren.se under Utbildning/Internationellt

s 11

alottak sk


REPORTAGE

Ulrika Skoogh, Maggan Johansson (Linköpings lottakår) och Maria Nygren (Valbo lottakår) styr informationsflödet under stabsövningen CJSE 2013.

I praktiken sker övningen inomhus i ­Enköping, Uppsala och Karlskrona – men i teorin råder det fullt inbördeskrig i den fiktiva staten Bogaland.

"Vi brukar säga att 'The most common language is bad ­english'. Efter ett par dagar lossnar det och nu har det gått så långt att vi till och med ­pratar engelska med varandra."

allt är det väldigt roligt och givande. – Den sociala biten är viktig. Utanför övningen kan man ta en kopp kaffe med nya bekanta och lära känna personen bakom uniformen. Att vara med på en sådan här övning är ett perfekt sätt att träffa nya människor och nätverka, säger maggan johansson. vid en första anblick liknar den stora övningslokalen i Enköping snarare en mässhall än en militär anläggning. Här står mängder med små bås på rad och inne i dem råder full aktivitet. Hela övningen är datasimulerad och det fiktiva inbördeskriget som utspelar sig ute på fältet existerar inte – det är inne i övnings­ lokalen som allt äger rum. I Ulrikas, Maggans och Marias bås trängs s 12

lottanytt #2 2013

datorer och telefoner med p ­ appersutskrifter och fikabröd (”det enda som hjälper när blodsockret är lågt och stressnivån hög”). På väggarna hänger fullklottrade whitebordtavlor och ­papper med viktiga förkortningar och direktnummer. – Genom vårt lilla bås passerar hela informa­tionsflödet. Det kan handla om allt från lastbilar som gått sönder ute i fält, broar som sprängts och mattransporter som ska gå från punkt a till b. Den typen av information måste komma till rätt enhet, så att exempelvis ingenjörerna får vetskap om att det är just den här bron eller vägen som ska lagas. Vår uppgift är att fördela vilken information som ska vart, och se till att den når dit. På sätt och vis är vi hjärtat i hela övningen. Utan ett fungerande


En bro som har sprängts eller en lastbil som har gått sönder – oavsett vad som har hänt måste rätt information nå rätt person. Maria Nygren ringer ett av ­dagens alla telefonsamtal.

Andra stora stabsövningar Är du intresserad av internationellt stabsarbete? Då ska då söka till IntSAC, International Staff Assistant Course! Svenska Lottakåren erbjuder dig som har gått GU-F, grundkurs i Ledningsstöd och har ett avtal inom exempelvis stab och sambandstjänst den internationella stabskursen IntSAC. Utbildningen ger dig förståelse för Sveriges internationella verksamhet och är meriterande för dig som vill söka utlandstjänst. Nästa utbildningstillfälle är oktober 2013 och sista ansökningsdag är 5 augusti.

informationsflöde skulle ingenting fungera, säger Ulrika.

Det är inte som i hemvärnet där alla känner varandra, säger hon.

det närmar sig lunchtid och pulsen i båset stiger. Mejlboxen, som nyss var tom, plingar frenetiskt och telefonen går varm. – Sir, I have a call for you. Can you talk to him now? säger maria nygren när officern hon söker äntligen svarar. Hon blev lotta 2010 och det här är hennes tredje stora övning. – Jag blev tipsad om CJSE när jag var med på VIKING, som är en annan stor övning. Jag tyckte att VIKING var jätteroligt och kände att det här vill jag göra igen. Att övningen är internationell sätter sin prägel, det är pressat på ett annat sätt men det blir också mer verkligt.

för ulrika är det något av en tradition att åka på de stora övningarna. Hon ser det som ett bra tillfälle att repetera gamla och lära sig nya stabsrutiner, men också att växa som ­människa. – Att jobba i en ny grupp, lära känna nya människor och arbeta med information är otroligt lärorikt. Försvarsmakten är duktig på det här med information, att rätt information når rätt person vid rätt tillfälle. Det är kunskaper som jag har nytta av även utanför den militära världen. Det är det, och gemenskapen, som gör att jag återvänder år efter år, säger hon.

s 13


I FOKUS

Ansvar

Nya vägar Samarbete Vi tar ansvar. Vi samarbetar. Vi hittar nya vägar. Det är ledformuleringarna i Svenska Lottakårens nya värdegrund. För många kårer är orden bekanta. I Strängnäs lottakår ser ordförande Elisabet Olow tydliga kopplingar mellan värdegrunden och kårens arbetssätt. text: Maija Mårtensgård

M

ånga lottakårer runtom i Sverige jobbar redan efter värdegrunden utan att tänka på det. Ofta räcker det att gå tillbaks till sig själv för att hitta exempel på hur ens engagemang som lotta handlar om just samarbete, ansvar och att hitta nya vägar. – Värdegrunden är lätt att ta till sig, speciellt för oss, eftersom det är så vi hela tiden har jobbat. Mycket i värdegrunden är ju det som är lottatanken, säger elisabet olow.

­ engarna går dit oavkortat och så får vi en p ­rapport tillbaka med bilder.

samarbete är ett annat ledord som är väl inarbetat i Strängnäs lottakår. Kåren ser sig om i grannkommunerna efter andra kårer eller frivilligorganisationer att samverka med. En gång om året arrangerar kåren en träff med någon form av försvarsupplysning dit även de andra kårerna i Sörmland bjuds in. Senast kom den uppmärksammade organisationen Missing people i år firar hon hela 50 år som och berättade om sin verksamhet lotta, och hon behöver inte fundera för en stor samling lottor från hela länge innan hon kommer på konkreta ­landskapet. handlingar som kan kopplas till de nya – En lottakår kan inte stå och ledorden. trampa på samma ställe, vi måste – Vi ger bidrag till en skola i ­Nepal, Elisabet Olow, utvecklas. Att samarbeta med Missing ordförande det är ett sätt att ta ansvar. En av våra people är ett sätt för oss att hitta nya Strängnäs lottakår. lottor har varit med och byggt en skola vägar. De visar att det finns annat för alla där nere: för fattiga, rika, pojkar och man kan göra för att ställa upp för andra med flickor i alla åldrar. På varje kårafton kan man ett mänskligt engagemang. Det går att engalämna ett frivilligt bidrag, som vår lotta tar gera sig även om man inte kan eller vill ha ett med sig. Det är en direktsponsring, vi vet att avtal, säger Elisabet.

s 14

lottanytt #2 2013


på hur Strängnäs tar ansvar för sina medlemmar och samtidigt tänker nytt, är deras fadderkedja. Var och en i styrelsen har ett ansvar för ett visst antal lottor. Många av medlemmarna är äldre, och fadderskapet är bland annat ett sätt att se till att även de som inte använder e-post nås av all information. Genom fadderskapet skapar kåren också förutsättningar för att alla ska kunna vara med på de aktiviteter som ordnas. – Faddrarna hjälper till att hämta de äldre i bil. Vi försöker anordna olika sorters aktiviteter så att det ska passa alla någon gång. ett fint exempel

och apropå att tänka nytt – när Strängnäs lottakår fyllde 85 år i april fick Elisabet se en gammal annons från lokaltidningen Strengnäs Tidning. Annonsen från 1928 ombad ”damer som var hugade att bilda en landsstorms­f örening torde infinna sig på Hotell Rogge för att in­ mundiga en smörgås och en kopp te à en krona”. – Så jag stegade upp till Rogge och frågade om vi inte fick fira vårt jubileum där, och att priset rimligtvis borde vara samma som då, alltså en krona. De ville inte sälja sig riktigt så billigt, men vi fick ett bra pris och de ordnade jättefint med räkmackor och kaffe. På den träffen kom många som aldrig kommer annars. Det var en riktigt trevlig kväll.

Lottakårens värdegrund Sedan ett år tillbaka har Svenska Lottakåren jobbat med att ta fram och implementera sin nya värdegrund. På riksstämman i november landade man i tre ledformu­ leringar: Vi tar ansvar, vi samarbetar och vi hittar nya vägar. Just nu tas ett studiematerial fram. Materialet beskriver värdegrunden noggrannare, och ska också uppmuntra till diskussioner med kårkamraterna.

Hallå där!

Anna Törnberg Zeinetz, som leder arbetsgruppen som tar fram ett guidande studiematerial för alla lottor att diskutera och leva efter. Hur har ni tagit fram värdegrunden? – ­Arbetsprocessen startade upp med hjälp av ett företag som arbetar med värdegrunds­ implementering. Sedan åkte vi runt i landet och träffade kårerna som själva fick uttrycka vad de anser att Lottakåren betyder och står för. Man har också kunnat lämna tankar och åsikter på vår webbplats. När vi hade kommit fram till tre ledformuleringar presenterades de på riksstämman, och där ­klubbades just den här värdegrunden. Hur vill ni att kårerna ska arbeta med värdeorden? – Vi ser att de ska användas som en ledstång som ger hjälp i hur man ska förhålla sig till saker, både i det vardagliga, men också när det blir stressigt eller uppstår konflikter. Värde­ grunden visar hur vi ska bedriva vårt arbete på ett bra sätt. Den ska vara normgivande. Från hösten kommer det att finnas ett doku­ ment med fakta om vad v ­ ärdegrunden är och står för, med ett antal case som ska få våra ­medlemmar att tänka till. Vad har du för tips till kårerna när de nu ska börja omsätta teorin till praktik? – Dels hoppas jag att de avsätter tid för det, att de är öppna för att diskutera. Ibland tänker vi att ”det här vet ju alla”, men när vi sedan börjar ­prata lite djupare så upptäcker vi att vi har lite olika syn på saker. Det är viktigt att respektera allas synsätt. Värdegrunden är ett levande ­dokument och ett levande arbete, det är inget som avstannar bara för att vi är färdiga med processen med att ta fram den. Förhoppningsvis tycker kårerna att det här arbetet är kul också. s 15


ANSLAGSTAVLAN

Lilla packskolan

– Packa rätt inför sommarens kurser Sol, bad, nya erfarenheter och framför allt: massor med nya vänner. Att åka på läger eller sommarskola är en av sommarens stora höjdpunkter. Men vad ska man egentligen ta med sig? Lottanytt hjälper dig att packa rätt och tipsar om vilka prylar som du gör bäst i att lämna hemma.

Nagelfil Nej, vi skojar inte. Aldrig går naglarna av så lätt som när man är ute på övning. Pincett Du behöver verkligen inte noppa ögonbrynen, men om du eller en kamrat får en fästing eller sticka är en pincett guld värd.

Extra badlakan Handdukar brukar finnas på plats, men tänk på att Försvarets handdukar är små och ofta bara täcker halva kroppen. Ett badlakan tar lite plats i väskan, men det är det värt!

Öronproppar Låt inte en snarkande kompis störa din nattsömn. Syetui Du kommer att Tar nästan ingen behöva den. plats alls och gör så stor nytta när en knapp eller ett märke har lossnat.

Mobilladdare Trist om batteriet tar slut och du inte kan skicka en god natt-hälsning hem.

Idrottskläder Så att du kan vara med på beachvolley, fotboll, brännboll och allt annat skoj som de flesta skolor arrangerar.

ID-kort/ körkort Lätt att glömma, men ett måste att ta med så att du kan styrka att du verkligen är du.

Sköna skor och skavsårsplåster Efter en dag i Försvarets kängor luktar inte fötterna nyponros direkt, och skavsåren kommer som ett brev på posten. Då gäller det att ge sina fötter illustration: marc martinez lite kärlek! Plåstra om dem och låt de återhämta sig i ett Lämna Kamera par sköna sneakers eller hemma Det sägs att en bild sandaler. Dyrbara säger mer än tusen ord. smycken, kläder Med en kamera i handen kan som du är rädd om du spara minnen för livet, men och ömtåliga teknik­ Hårsnoddar glöm inte att dubbelkolla om det prylar. Mobiler, surfplattor och hårspännen är okej att fota på skolområdet. och datorer täcks inte av Långt, utsläppt hår och Glöm inte att skicka dina Svenska Lottakårens försäkring, uniform är en kombination bästa bilder till L ­ ottanytt, så tänk efter innan du packar ner som rimmar illa. Använd lottanytt@svenskaden senaste modellen. Kanske har en snodd i diskret färg lottakaren.se! du en gammal mobil som du inte brukar och sätt upp en snygg använda? Ta med den istället för din senaste hästsvans. smartphone.

s 16

lottanytt #2 2013


ANSLAGSTAVLAN

Succé för solskensutställning 4 000 människor besökte ­Älvkarleö herrgård sista helgen i maj när årets Art Expo ägde rum. Över 60 konstnärer och skulptörer från hela Sverige tog sig till herrgården som Svenska Lottakåren driver. Tierps lotta­ kår fanns på plats och serve­ rade ärtsoppa och Skutskärs musikkår spelade under invig­ ningen. Enligt konstnären och utställaren johan t ­ hunberg blev det en väldigt lyckad tillställning. – Det var en succé med så många konstnärer och besö­ kare. Och så var vädret med oss. Det regnade ända fram till fredagskvällen men sedan tit­ tade solen fram. Besökarna var nöjda och tyckte att det var en härlig blandning av konst och keramik.

Varför valde du Älvkarleö som värd för utställningen? – Jag brukar måla akvareller där och en dag strosade jag runt i det vackra landskapet

och tittade på ljuset i parken. Då kom idén till mig om att arrangera en konstutställning och på den vägen är det.

Har din lottakår något spännande, intressant eller ­ roligt på gång? Hör av dig till Lottanytt och ­berätta! Du når Anna-Lena Bard Klauk, chefredaktör, på tel. 08-666 10 92 eller via lottanytt@svenskalottakaren.se.

foto: försvarsmakten

Vill du vakta de kungliga slotten? Försvarsmakten behöver förstärkning till högvakten! Nu har du som är medlem i en frivillig försvarsorganisation möjlighet att söka plats som högvaktssoldat i en särskild kompetenspool som Flygvapenfrivilliga ansvarar för. Tanken är att kompetenspoolen ska kunna genomföra högvaktstjänst vid Kungliga slottet eller Drottningholms slott i Stockholm, under ledning av ett ordinarie förband ur Försvarsmakten. För att söka behöver du ha genomfört värnplikten, GMU eller GU-F. Om du blir antagen kommer du att få skyddsvaktsutbildning, närkampsutbildning block A och D samt omskolning från annat vapen till AK5C. Du hittar mer information och anmälnings­ blankett på flygvapenfrivilliga.se. Om du har frågor går det bra att kontakta Flygvapen­ frivilliga via info@fvrf.se.

Medlemsrådgivarna är igång Nu är Svenska Lottakårens egen ”kundtjänst” igång. Den nya funktionen ­Medlemsrådgivare kan hjälpa dig om du har frågor om allt från en kurs till organisationens stadgar. Du når rådgivarna via fraga@ svenskalottakaren.se eller på telefon 08-20 87 60. Telefontider: mån-ons 10-18, tors 10-21, fre 10-16.

s 17


ANSLAGSTAVLAN

4

appar som förgyller sommaren

Med en smartphone i fickan har du tillgång till både badkartor, grillskolor, evenemangskalendrar och underhållande frågesportspel. Här är fyra appar som gör din sommar roligare. Grillfest Till alla grilldrott­ ningar, här är en app för er! Den påkosta­ de appen, som har utvecklats av Ica i samarbete med Scan, guidar till allt från grilltider för olika sorters kött till grillverk­ tyg, massor av grillrecept och en grillskola. Och skulle du misslyckas finns här ett direkt­ nummer till Icas grilljour som ger dig personlig kockhjälp.

Så luktar gott samvete Vad är härligare än att barfota tassa ner till stranden och ta ett morgondopp? Med Sjö & Havs svensktillverkade produk­ ter kan du med gott samvete tvåla in dig och sedan simma av dig skummet i närmaste sjö eller havsvik. Produkterna innehåller biologiskt nedbryt­ bara råvaror och gör minimal påverkan på miljön. Sommarkittet med schampo, duschtvål och mygg- och fästing roll-on kostar cirka 190 kronor. Finns att köpa på bland annat ­Naturkompaniet, NK och sjohav.se. s 18

lottanytt #2 2013

Owzzup Appen med det lite krångliga namnet Owzzup är en sökbar evenemangskalender med information om vad som händer runtom i Sverige den närmaste tiden. Perfekt för bilresan genom landet. Knappa bara in ortsnamnet du är intres­serad av eller slå på platstjänsten, och surfa runt bland sommarens alla teater­ föreställningar, auktioner, spel­ mansgillen och allsångskvällar. ExQuizit Långa resor blir ­roligare om du an­ ordnar en a ­ mbitiös frågesport med ditt resesäll­ skap. Med ExQuizit i telefonen får du tillgång till 12 700 frågor – långt många fler än i ett traditionellt frågespel. Du kan välja att spela mot dig

själv, men allra roligast blir det förstås om du utmanar en vän. Tack vare en funktion som gör att man kan ställa in svårighetsgraden individuellt för varje deltagare går det lika bra att spela mot barn som mot vuxna. Badplatsen Börjar det bli varmt i bilen? Gör en spontan avstickare för ett dopp i havet eller i någon av våra vackra sjöar! Med den här appen, som självklart är kopplad till GPS-funktionen, hittar du information om närmaste badplats. Tack vare att appen bygger på statistik från Smittskyddsinstitutet får du också färsk information om vattenkvaliteten – ett bra sätt att slippa överraskas av alg­ blomning på just den stranden du hade tagit sikte på.

Vad gör du i sommar?

Ska du åka på läger, gå på utbildning eller göra något roligt med din kår i sommar? Dela din upplevelse med andra lottor genom Lottanytt! Ta ett par bilder på sommarens lottaaktivi­ teter och mejla till lottanytt@svenskalottakaren.se. Skriv gärna några rader om vad bilderna föreställer. Och du, skicka så stora bildfiler som möjligt – är bilden för liten kan den tyvärr inte tryckas.

Tjejläger på Gotland. Ska du dit i år? Skicka in dina bilder till Lottanytt!


Från styrelsen "Vi har fått frågan för att vi är duktiga på detta"

Duktiga instruktörer och ett gott renommé är två ­anledningar till att MSB har valt Svenska Lottakåren som huvudman för två nya utbildningar. text: Maija Mårtensgård

Myndigheten för samhälls­ skydd och beredskap, MSB, samarbetar med landets alla frivilliga försvarsorganisa­ tioner. När de nu skapar en ny struktur för vem som ansvarar för vad, har de valt Svenska Lottakåren till att ha huvud­ mannaskap för att ta fram en ledarskaps- och en stabsutbild­ ning för civila avtal.

Att Lottakåren har huvudmannaskap innebär att organisatio­ nen för samtal med uppdrags­ givaren, utvecklar, planerar och regelbundet utvärderar sina utbildningar – men också att man genomför dem. Till hösten

Sedan förra året har Lottakåren ansvarat för ledarskapsutbild­ ningar för Försvarsmakten. Kanske är det därför man nu har fått ansvaret även på den civila sidan. Anledningen till att ansvaret har landat på just Lotta­kåren är enkelt, tror barbro isaksson, vice ord­ förande i överstyrelsen. – Vi har fått frågan för att vi är duktiga på detta. Vi har många duktiga instruktörer och gott renommé på både ledarskaps- och stabssidan. Dessutom har lottorna stöt­ tat upp i andra sammanhang tidigare, bland annat under Libanonkrisen då ett antal lottor med en dags varsel kom till UD för att hjälpa dem. Samma sak under tsunamin. Sådana saker har gett oss ett rykte om att vara pålitliga och välorganiserade. Det här är ett spännande uppdrag som jag hoppas mycket på.

genomförs pilotutbildningar i både ledarskap och stabsverk­ samhet. – Det finns en stor fördel med att vi nu får ansvaret för både det civila och det militära. Nu kan vi dra nytta av arbetet vi har gjort på den militära sidan. Ledarskap handlar om samma saker oavsett organisa­ tion – jag har ju lika mycket nytta av mitt militära ledarskap inom det civila och tvärtom. Samma sak inom stabssidan, likheterna är många när det gäller den grundläggande kunskapen i stabsarbete, säger Barbro Isaksson, som tror mycket på det nya ansvaret. – Det vore jättekul om det här blev väldigt bra – och med våra medlemmar ser jag inte att det skulle kunna sluta på något annat sätt. Förhopp­ ningsvis kan det generera nya uppdrag i framtiden.

”Vi har gott renommé på både ledarskaps- och stabssidan.” Nya civila uppdrag

Svenska Lottakåren har fått i uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och bered­skap, MSB, att utveckla och ansvara för två nya utbildningsprogram – ett för ledarskap och ett för stabsverksamhet. Utbildningarna är till för alla som har eller ska ha en nyckelposition i den civila krisberedskapen. Just nu pågår arbetet på kansliet för fullt, och till hösten genomförs de första pilotutbildningarna.

s 19


Styrelsemedlemmen

Hallå där! Irene Bjerkemo, ledamot, UGL-handledare och ­medlem i Kiruna lottakår. Hur länge har du suttit med i överstyrelsen? – Jag är inne på mitt sjunde år. Vad är roligast med att vara med i överstyrelsen? – Att vara med och påverka och föra fram medlemmarnas synpunkter. Man träffar många intressanta medlemmar och så har vi en fin gemenskap i styrelsen. Vad gör du i Lottakåren? – Jag är medlem i Kiruna lotta­ kår, där vi varje år arbetar på Kiruna Festival för att kåren ska få in lite pengar. Sedan deltar jag i aktiviteter i kuster­ nas kårer: Bodens, Luleås, Piteås och Älvsbyns lottakårer eftersom jag bor i området. När Försvarsmakten behöver en UGL-handledare så ställer jag upp på det. Varför är du lotta? – Jag kommer ursprungligen från Norge och där fick man höra mycket om krigets dagar. När jag flyttade till Sverige gick jag med i Lottakåren så att jag kan hjälpa till om det händer någonting.

Berätta om ditt bästa ­lottaminne. – Under mitt första jobb på en lottaskola utbildade sig några till att bli sjukvårdslottor och övade på att ge varandra sprutor. Det var en 18-årig tjej som låg med uniformsbyxorna nerhasade en bit över ena skinkan, för att få en spruta. Då kom dåvarande chefen för flygvapnet, Sven Olov Ohlsson, som var där på en inspektion, fram. ”Tänk att få visa stjärten för en general”, utbrast tjejen och jag kommer aldrig att glömma hans ansiktsuttryck. Han gick in i ett närliggande hus och skrattade, sedan kom han tillbaks igen och bad om ursäkt för att han hade avvikit. Varför ska man bli lotta? – För gemenskapen och för att man alltid får lära sig nya saker. I Lottakåren växer man som människa genom att ha roligt men samtidigt får man lära sig viktiga saker som man har nytta av hela livet. Vilken är den bästa ­utbildningen du har gått? – Fram tills idag är det ledar­ skapsutbildningen UGL (Utveckling grupp ledare).

Irene Bjerkemo Ålder: 60 år. Bor: I byn Västmark, 3,5 mil utanför Luleå. Familj: Make, två bonusbarn, fem bonusbarnbarn och en norsk gråhund. Arbete: Arbetar på Kommunals arbetslöshetskassa. Fritidsintressen: Jag gillar att påta i jorden med blommor och odla grönsaker. Jag älskar att resa och gillar att köra motorcykel. Min dröm är att resa till Kilimanjaro i Tanzania och vandra.

Konferens för funktionärer Har du ett funktionärsuppdrag? Då ska du boka in 12-13 oktober på Älvkarleö herrgård, alterna­ tivt 19-20 oktober på Tylöbäck hotell och konferens. Då äger nämligen höstens viktigaste konferenser rum. Där får du de

s 20

lottanytt #1 2013

senaste nyheterna, kunskaps­ påfyllnad och möjlighet att nätverka. barbro isaksson, vice ordförande i överstyrelsen, berättar att det finns en stor efterfrågan på uppdatering om vad som händer i Lottakåren.

– Med ny kunskap kommer du att klara av ditt uppdrag i kåren bättre, och kan svara på aktuella frågor från medlem­ mar och blivande medlemmar, säger hon.


DET VAR EN GÅNG...

­ Vet du vilka lden är, bi på a rn no kvin själv på eller var du rna av gä ör H plats? t och yt dig till Lottan s på os r nå u D berätta! enskasv @ tt ny ta ­lot e. lottakaren.s

1967 Storkok i gassande sol under förplägnadstjänst i flygvapnet. Enligt en anteckning på baksidan av fotografiet fotades det vid Kungliga Bråvalla Flygflottilj, även kallad F 13, i ­Norrköping.­ Samma år ägde den första kommersiella flygningen med ­Concorde rum, och tv-serien Raskens började sändas på tv.

s 21


LANDET RUNT

Följ med på historisk stadsvandring, cruising med gamla veteranbilar eller heja på kanotisterna i Kungsbacka River. Här ser du ett urval av alla aktiviteter som äger rum under sommaren och tidig höst hos lottakårer runt om i landet. Fler tips hittar du i kårkalendariet på svenskalottakåren.se.

Det händer nära dig…

Nostalgidagarna

19-20 juli SÄTER

Är du ett fan av krom, lack och motormuller? Kom då till Nostalgidagarna i Säter där veteranbilar, 50-talskläder och pop-rock utlovas. Säters lottakår sköter hamburgeriet på Gruvplan under fredag eftermiddag och lördag förmiddag. mer info: gunillamalmberg@hotmail.com

Guidad tur 31 augusti och 1 september SÖDERKÖPING

Kom och ät lunch med Linköpings lottakår på Å-caféet klockan 12, ­någon av dagarna. Med mätta magar guidar sedan Margareta Jovanovic, från Söderköpings Guidegrupp, oss genom Söderköpings historia. mer info: margje.polder@gmail.com eller birgitta.stahlberg@live.se

s 22

lottanytt #2 2013


Träffa medicinkvinnan 5 september SOLLENTUNA En stor favorit i repris blir det den 5 september då Sollentuna lottakår ordnar en afton i det medicinska temat. ­Sjuksköterskan, naprapaten, massören och akupunktören Sandra Jonsson kommer och pratar om kroppens bindväv som är en viktig del i kroppens immunförsvar. mer info: lottakarensollentuna@ lottorna.net

Krämaremarknad

25-26 juli SIMRISHAMN

Stadens handlare flyttar ut på gatorna och säljer ute i det fria. Lotterier, underhållning och andra roligheter står på agendan. ­Simrishamns armélottakår deltar i år med bröd- och kakförsäljning. mer info: mona.burman1@gmail.com

Kanotloppet 17 augusti KUNGSBACKA

Glid fram och njut av naturen, eller paddla dig till en första plats i Kungsbacka River. Kanotloppet, som går mellan Lygnern och Kungsbackaån arrangeras av Kungsbacka Hemvärnsförening. Vid målgången står lottor från Kungsbacka lottakår och serverar kaffe och frallor. Kom gärna och hjälp till med serveringen! mer info: kbaortenslk@hotmail.com

Lottanytt är medlemstidningen för Riksförbundet Sveriges lottakårer. Lottanytt utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Annette Rihagen Chefredaktör: Anna-Lena Bard Klauk Redaktörer: Sanna Jurelius och Linnéa Medelberg, Åkesson & Curry Adress: Svenska Lottakårens kansli, Box 2240, 10316 Stockholm, lottanytt@svenskalottakaren.se Telefon: 08-6661080 Fax: 08-6661099 Form: Assar Foddis, Åkesson & Curry Upplaga: 7 000 exemplar Papper: 150 gram Profimatt Tryck: Åtta45 Omslagsbild: Christian Hagward Prenumeration: För icke lottor 100 kr/år, bg 289-6868 ISSN: 0345-6919. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Om beställt material önskas i retur, bifoga frankerat kuvert. Citera oss gärna men ange alltid källan. Tack! Lottanytt produceras av Åkesson & Curry.

VINJETT

s 23


POSTTIDNING B

Returadress: Svenska Lottakåren Box 2240 103 16 Stockholm

Pins Toppar Markers Dekaler Tygkassar Vattenflaskor Nyckelband Isskrapor Hoodtröjor Linnen Tygmärken Bordsflaggor Baskrar Pins Häften Böcker Broscher Reflexvästar Bokmärken Anteckningsblock Hoodtröjor Pins Toppar Markers Dekaler Tygkassar Vattenflaskor Nyckelband Isskrapor Hoodtröjor Linnen Tygmärken Bordsflaggor Baskrar Pins Häften Böcker Broscher Reflexvästar Bokmärken Anteckningsblock Hoodtröjor Tygkassar Pins Toppar Markers Dekaler Tygkassar Vattenflaskor Nyckelband Häften Isskrapor Tygkassar Hoodtröjor Linnen Tygmärken Bordsflaggor Baskrar Pins Häften Böcker Broscher Reflexvästar Bokmärken Anteckningsblock Hoodtröjor Pins Toppar Markers Dekaler Tygkassar Vattenflaskor Nyckelband Isskrapor Hoodtröjor Linnen Tygmärken Bordsflaggor Baskrar Pins Häften Böcker Broscher Reflexvästar Bokmärken Anteckningsblock Hoodtröjor Pins Toppar Markers Dekaler Tygkassar Vattenflaskor Nyckelband Isskrapor Hoodtröjor Linnen Tygmärken Bordsflaggor Baskrar Pins Häften Böcker Broscher Reflexvästar Bokmärken Anteckningsblock Hoodtröjor Pins Toppar Markers Dekaler Tygkassar Vattenflaskor Pins Tygkassar Nyckelband Isskrapor Hoodtröjor Linnen Tygmärken Bordsflaggor Baskrar Pins Häften Böcker Broscher Reflexvästar Bokmärken Anteckningsblock Hoodtröjor Pins Toppar Markers Tygkassar Dekaler Tygkassar Vattenflaskor Nyckelband Isskrapor Hoodtröjor Linnen Tygmärken Bordsflaggor Baskrar Pins Häften Böcker Broscher Reflexvästar Bokmärken Anteckningsblock Hoodtröjor Pins Toppar Markers Dekaler Tygkassar Vattenflaskor Nyckelband Isskrapor Hoodtröjor Linnen

Upp till

% 75

rea på Lottakårens webshop

svenskalottakaren.se

LottaNytt #2 2013  

Svenska Lottakårens medlemstidning

LottaNytt #2 2013  

Svenska Lottakårens medlemstidning

Advertisement