Page 1

SVENSKA LOTTAKÅREN – FÖR KVINNOR SOM VILL BIDRA TILL ETT SÄKRARE & TRYGGARE SAMHÄLLE

#1 2014

Snart dags för sommarskola – utbildningarna som leder till avtal. SID 8-10

Karin Enström:

försvaret behöver

fler kvinnor Besök på övningen Geltic Bear

SID 20

När GU-F leder till personlig utveckling

SID 11-13

SID 7

SID 8-10

Fotoskolan lär dig ta bättre bilder


Tack! Till alla som skänkt pengar till Svenska Lottakårens utbildningsverksamhet!

Vill du också hjälpa till? Sätt in ditt bidrag till bankgiro 289-6868. Alla gåvor över 500 kronor får ett omnämnande i denna spalt.

Vi har skänkt 500 kronor eller mer:

1 700 kr Sydöstra Skånes lottakår 2 084 kr Bro Härads lottakår

3 879 kr Nedansiljans lottakår


VINJETT

Ledare SID 3

I korthet SID 4-6

Ögonblicket

Mary-Ellen om utbildningen som fick henne att växa som människa. SID 7

Porträttet

Försvarsminister Karin Enström om Svenska Lottakårens roll i samhällets krisberedskap.

Reportaget

Kan man vinna ett krig på fyra dagar? På övningen Geltic Bear är det målet. SID 11-13

Det är dags att söka vår- och sommarutbildning! Läs vilka olika avtal som finns och vilka utbildningar du behöver för dessa avtal. SID 14-16

Anslagstavlan

SID 8-10

Ta chansen att förändra något - skriv motion till Riks­­ stämman. Läs om hur man gör och vad man får skriva om. SID 19

I fokus

SID 17-18

Från styrelsen

Skolan

Ny vinjett i Lottanytt! I detta nummer lär vi ut fotografi. SID 20

Det var en gång... SID 21

Landet runt SID 22-23

Utbildning är utveckling Svenska Lottakårens vision är att vara Sveriges största forum för kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Ett sätt att bidra till visionen är att engagera sig i något av de uppdrag organisationen har. Några leder till ett militärt eller civilt avtal. Hur vägen fram till ett avtal ser ut kan du läsa om i det här numret av Lottanytt. Vi vill att fler ska hitta till Svenska Lotta­ kåren och ta del av vår verksamhet. Nu har vi en ny resurs i form av ett infoteam som fått utbildning i hur man rekryterar på bästa sätt. Det är en viktig resurs och leds av Ungdoms­ rådet - men alla lottakårer kan vända sig till dem för att få hjälp i sin rekryteringsverksamhet. I år firar Svenska Lottakåren att vi verkat i 90 år. Det ska självklart firas, inte minst under vår Riks­ stämma i Skövde, 22-23 november. Riksstämman är vår organisations högsta beslutande instans. De beslut som tas där utgör riktlinjerna för

organisationen de kommande två åren. Passa på att ta vara på möjligheten att vara med och påverka genom att till exempel skicka in en motion med förslag till Riksstämman. Snart drar våra vår- och sommarutbildningar igång på allvar. Har du inte anmält dig ännu, gå in på vår webbbplats och gör det direkt. Ta chansen att gå utbildning som inte bara förbereder dig för att göra en insats om det oväntade händer utan som också stärker dig som människa och i din yrkeskarriär. Omsätt ditt engagemang på det sätt som passar dig bäst i det skede i livet som du befinner dig i. Glöm aldrig att alla insatser, oavsett storlek, bidrar till att vi gör något stort tillsammans.

annette rihagen,

Rikslottachef annette.rihagen@svenskalottakaren.se s3


i korthet

Dagbok från Sydsudan Vanligen arbetar lottan elisabeth schimann som

polis i Stockholm, som utredare av grova brott. Via Polisens utlandsstyrka sökte hon utlandstjänst och blev placerad i Sydsudan. Nu skriver hon dagbok på Svenska Lottakårens webbplats. Elisabeth berättar: ”Jag fick tjänsten på grund av min vana att vara ”terränggående”, med min bakgrund inom Svenska Lottakåren och Försvarsmakten. Jag åkte hit för att utbilda, rådge och monitorera lokala polisen men efter händelsen 15 december 2013 då strider ut-

1560

bröt mellan regeringen och anti-regeringstrupper har jag numera Protection of Civilian, PoC, som ett av mina viktigaste ansvarsområden. Jag arbetar i Sydsudans huvudstad och i staten Central Equatoria State. Just nu är min titel Acting Deputy State Police Adviser, DSA. Det innebär att vara operativ ledare. Jag har stor nytta av mina år i Svenska Lottakåren då jag tjänstgjort som instruktör och kurschef, samt gått ledarskapsutbildningar och deltagit i övningar i internationell miljö, med mera. Min huvuduppgift är annars Senior Operation/Reporting Police Officer i staten. Det innebär att sammanställa alla polisrapporter, arbeta nära DSA, reka vägar för patruller som är i vår närhet eller på längre distanser samt utforma

Mpower-ambassdör Quijano i engagemang mot social oro wer mpo po

mpower er

ower m mp

r mpow we

Under senare delen av 2013 skedde ett antal våldsdåd på Lidingö utanför Stockholm. Mpower-ambassadören laura quijano, 21 år, märkte att många i hennes närhet kände oro och var rädda. I egenskap av Mpower-ambassadör skrev hon en insändare som publi-

foto: mpower

s4

lottanytt #1 2014

cerades i lokaltidningen Mitt i Lidingö. Rubriken löd ”Om vi är tillsammans slipper vi vara rädda” med en uppmaning till lidingöborna: att hålla ihop och stötta varandra. – Mpower-utbildningen gav mig styrka och mod att våga engagera mig aktivt för ett tryggare samhälle. Min förhoppning var att insändaren skulle få folk att agera, och exempelvis organisera mötes­ platser där man kan stötta varandra. Några har tagit initiat­iv till självförsvarskurser och liknande. Jag själv har startat en workshop mot social oro på Lidingö Stadsbibliotek, säger Laura Quijano.

..så många gillar Svenska Lottakåren på Facebook just nu – och siffran växer för varje dag.

arbetsuppgifter för våra polispatruller ute i arbetsområdet. Just nu tar vi hand om alla civila som flytt sina hem i Sydsudan, cirka 35 000 människor. Vi ser till att de är säkra och har mat och medicin. Vi samarbetar med "chieferna", ledarna, i stammarna som finns inne på området. Det är lite andra arbetsuppgifter än vad jag sökte till.” Följ Elisabeths arbete i Sydsudan på svenskalottakåren.se/ blogg

Krav på fler kvinnor till Försvarsmakten Regeringen har lämnat ett nytt regleringsbrev till Försvarsmakten. I regleringsbrevet står det vad Försvarsmakten har för uppdrag under budgetåret 2014. En viktig punkt är punkt 14 - där det står att Försvarsmakten ska arbeta för att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom myndigheten, i syfte att åstadkomma en jämnare könsfördelning. Särskilt fokus ska läggas på att öka andelen yrkesofficerare och reserv­ officerare som är kvinnor. Svenska Lottakåren välkomna­r att regeringen tar behovet av fler kvinnor i Försvarsmakten på allvar och fortsätter att stödja Försvarsmakten i att uppfylla detta krav.


I KORTHET

Folk och Försvars Rikskonferens

”För att de inte kan – men det kan vi” så marknadsför Tjej­ marathon sitt marathonlopp, ett välgörenhetslopp där pengarna stöttar samma ända­ mål som Lottakårens Ögat, alltså kvinnor och barn som utsatts för sexuella övergrepp i Kongo. Loppet har genomförts två år i rad och sammanlagt samlat in över 200 000 kronor.­­ N­­amn­e­t­är endast en provo­k­ ation för att väcka tankar kring begreppet ”tjej-lopp”. Även killar är välkomna att delta i Tjejmarathon, ett 5 mil långt lopp i terrängmarker. 8 juni är det dags igen. Läs mer och anmäl dig på tjejmarathon.wordpress.com

foto: ulf palm

Tjejmarathon – ett annat sätt att skänka pengar

I mitten av januari hölls Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. Rikslottachef annette ­rihagen och generalsekreterare heléne rådemar deltog från Svenska Lottakåren. Konferensprogrammet avspeglade att det är valår. Statsminister fredrik reinfeldt gav tillsammans med övriga partiledare sin syn på Sveriges säkerhetspolitik och försvarsförmåga. Idag finns stort fokus på både nationell och internationell förmåga, men den nationella förmågan börjar få en mer central betydelse. Även Finlands president sauli niinistö medverkade för att ge Finlands syn på säkerhetspolitiken. Bland annat diskuterades frågan om huruvida man ska ha medlemskap i Nato eller inte. Försvarsminister karin enström talade om hur vi stärker försvarsförmågan och samhällets beredskap. Tillsammans med överbefälhavare sverker göranson och MSB:s generaldirektör helena l ­ indberg lyfte talar­na även fram de frivilliga försvars­-

Sauli Niinistö med Fredrik Reinfeldt under konferensen organ­isationernas betydelse. De frivilliga försvarsorgan­ i­sationerna passade på att lämna över en skrivelse till Försvarsberedningens ordförande cecilia widegren med synpunkter på vad man gärna ser att Försvarsberedningen tar med sig när det gäller frivillig­ organisationernas viktiga och betydelsefulla roll för krisberedskapen i landet och för att skapa ett tåligt, demokratiskt, robust samhälle. Läs hela skrivelsen under fliken Nyheter: svenskalottakåren.se Se rikskonferensen:­ folkochforsvar.se/index.php/ rikskonferensen.html

I början av året utbildades åtta tjejer till rekryterare. De ingår i Ungdomsrådets infoteam och finns tillgängliga för att stötta lottakårerna vid rekryteringsaktiviteter. I utbildningen ingick att lära sig bemöta frågor från besökare och hur man beter sig under en rekryteringsaktivitet för att locka in besökare till samtal. Man gick också igenom grunderna kring ett engagemang i Svenska Lottakåren och hur Svenska Lottakåren present­ erar sin organisation.

foto: camilla eriksson

Rekryterande infoteam – efterlängtad resurs

s5


I KORTHET

foto: andreas dybeck

Hallå där!

Anette Arebo, medlem i Wermdö lottakår och handledare för Sköt dig själv-utbildningen som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och genomförs av Svenska Lottakåren. text: Sofia Brattwall Vad innebär Sköt dig själv-utbildningen? Det är en utbildning som vänd­ e­r sig till alla i samhället för att öka kunskapen om hur du ökar Nästa kursdatum uthålligheten vid Besök skötdigsjälv.nu oväntade händelser, för att se kommande till exempel vid kursdatum och ett strömavbrott. anmäla dig Syftet är att hjälpa Anette Arebo människor att bli Ålder: 50 år mentalt förberedda på Bor: Gustavsberg en kris och i och med det Arbete: Socionom och både bli lugnare och kunna projektledare. Utbildar mig klara av en oväntad situation när den väl uppstår. till diakon.

Därför blev jag lotta: Jag ville engagera mig i samhällsfrågor och ge tillbaka till samhället. Lottakåren var en spännande organisation för det. Intressen: Den lediga tiden används till engagemang i Svenska kyrkan, träning och vänner. Bästa lottaminne: Den bästa upplevelsen är gemenskapen och samhörigheten som finns i Lottakåren. Om jag var strandsatt i exempelvis Östersund är jag övertygad om att en lotta där skulle hjälpa mig. På samma sätt kommer jag att hjälpa en strandsatt lotta i Gustavsberg och erbjuda sängplats om det behövs.

s6

lottanytt #1 2014

Vad får man lära sig? Vid exempelvis ett ström­ avbrott eller om vattnet slutar fungera är det viktigt att hålla värmen och veta hur man klara­r av vardagliga saker som att laga mat och gå på toa­letten. Vi rekommenderar att man har ett campingkök hemma, visar hur man använd­ er det och vilka säkerhetsrisker som finns. Vi lär ut första hjälpen, brandsäkerhet och föreslår vad man bör ha hemma i form av ett eget Sköt dig själv-kit. Vad kan ingå i kittet? Bra saker att ha är exempelvis ficklampa, campingkök, första hjälpen-väska, brandsläckare, brandfilt, tändstickor, ljus, tvättservetter, handsprit, vatten­dunk, batteriradio och spel för underhållning.

Varför är det viktigt att den här utbildningen finns? I dag är vi så beroende av att självklara saker som el, vatten och värme ska fungera. När de inte gör det så är sårbarheten i samhället stort. Frågan är inte om det kommer att sluta fungera, utan när. Utbildningen hjälper människor att ta hand om sig själva och andra. De slipper vara rädda eftersom de vet att de kommer att klara sig när det oväntade händer. Varför valde du att bli handledare? Jag ville göra skillnad i det stora hela, ge kunskap och en ökad medvetenhet. Jag har bott på landet och har lärt mig den hårda vägen vad det innebär att vara utan ström i flera dagar. Jag har därför mycket kunskap och erfarenhet som jag kan dela till andra. Vem kan gå utbildningen? Alla som är tillräckligt gamla för att kunna tillgodose sig kunskapen kan gå utbildningen. Den är helt kostnadsfri och man behöver inte vara medlem i Svenska Lottakåren. Vi vänder oss även till företag, hyresgästföreningar eller bostads­ rättsföreningar eftersom det är viktigt att folk som bor tillsammans vet vad som gäller vid exempelvis en brand.


ÖGONBLICKET

"Dagen då vi 16 ­kursdeltagare fick ett skarpladdat vapen i ­handen var jag ganska nervös"

”Jag behövde släppa kontrollbehovet” När Mary-Ellen Axelsson beslutade sig för att gå GU-F-utbildningen på Revingehed i somras visste hon att det skulle bli en tuff utmaning där hon skulle behöva pressa sig till det yttersta. Vad hon dock inte räknade med var att det var de psykiska påfrestningarna som skulle visa sig vara tuffast. Men det var också de som mest bidrog till att hon växte som människa. berättat för: Sofia Brattwall foto: privat

”Till vardags jobbar jag som projektledare i inrednings­ branschen där jag själv ansvarar över hur jag disponerar min tid. Därför var de första dagarna på GU-F-utbildningen de svåraste eftersom det var en tuff omställning. Plötsligt var det någon som sa åt mig vad jag skulle ha på mig, när jag skulle äta, gå upp på morgonen och till och med när jag fick gå på toaletten. När man är fysiskt och psykiskt utmattad är det svårt att se det direkta syftet, men snart försto­d jag att ordning, reda och ­di­­s­ci­pl­i­n är direkt livsavgörande i ett skarpt läge. Allt måste vara inpräntat och

intränat och man rättar in sig i ledet och presterar sitt bästa för gruppens skull. Den erfarenheten har givit mig ett annat självförtroende i hur jag hanterar olika situationer. Jag brusar inte upp lika lätt och försöker behålla lugnet och tänka igenom situationen innan jag agerar. Utbildningen gav mig också möjligheten att kunna släppa på kontrollbehovet och våga lita på andra människor. Dagen då vi 16 kursdeltagare fick ett skarpladdat vapen i händerna var jag ganska nervös, men samtidigt var jag tvungen att lita på att det skulle gå bra. Och det gjorde det ju också. Upplevelsen

ökade på mitt självförtroende och min uppfattning om vad jag klarar av. Den här erfarenheten har också hjälp mig att slappna av mer i arbetslivet och lita på att andra kommer att göra sitt jobb. Jag har lättare att välkomna andra människors input och idéer. Då blir det nästan alltid ett bättre resultat. Utbildningen har gjort att jag har vuxit som människa. Att leva nära människor som jag inte kände och själv inte valt att umgås med har gett mig en ny nivå av acceptans. Jag kan bättre känna av situationer och läsa av människors humör. Härnäst vill jag gå en UGLutbildning och kanske Ledstöd också. Jag skulle vilja använda mitt engagemang till att göra något betydelsefullt, kanske ute i världen, men då behöver jag nog gå en utbildning i Försvarsmakten. Jag har inte kommit fram till exakt vad jag skulle vilja göra.” s7


PORTRÄTTET

foto: regeringskansliet

”Lottakåren är viktig för samhällets krisberedskap” s8

lottanytt #1 2014


PORTRÄTTET

Regeringen vill se fler kvinnor på alla nivåer inom Försvarsmakten. Med fler kvinnor i försvaret ser försvarsminister Karin Enström (M), en bättre operativ effekt. Hon menar också att frivilligorganisationer som Svenska Lottakåren spelar en allt viktigare roll när det gäller samhällets förmåga att hantera kriser. text: Eva Brodin Kjeller

N

är Lottanytt träffar försvarsminister karin enström på Försvarsdepar­ tementet förklarar hon varför det är så viktigt med fler kvinnor inom försvaret, såväl när det gäller soldater och sjömän som ­specialist- och taktiska officerare. – Jag är väldigt tydlig med att andelen k­v innor i Försvarsmakten måste öka på alla nivåer. Dels för att det är en ideologisk fråga, kvinnor och män ska ha samma förutsättningar. Dels ur nyttoutgångspunkt, jag är säker på att man får ett bättre resultat, en bättre operativ effekt, om man har en jämnare fördelning av kvinnor och män, säger Karin Enström. Försvarsministern har själv en bakgrund inom Försvarsmakten. Efter gymnasiet ville hon göra något kul ett år innan hon fortsatte plugga och valde mellan att ta ett tillfälligt jobb, resa utomlands som au pair eller att göra lumpen. Det var 1983 och armén och marinen började ta emot tjejer. Hon hade vänner som precis ryckt in och trivdes, därför föll valet på lumpen. Karin Enström ryckte in 1984 på KA1 på Rindö i Vaxholm för att bli båtchef i kust­ artilleriet. – Jag hade tänkt ägna ett år åt det militära som en spännande upplevelse, men jag trivdes väldigt bra och det kändes naturligt att söka ­v idare till officershögskolan. Det är en fördel med försvarsorganisationen att det finns en ­t ydlig ordning för hur man ska kunna ut­ vecklas, säger Karin Enström. Efter Marinens Officershögskola i Karlskro­ na blev hon 1987 utnämnd till fänrik på KA1,

numera Amf1, där hon avancerade till kapten och jobbade fram till 1998 då hon blev invald i riksdagen för Moderaterna. Karin Enström har varit engagerad i politiken sedan gymnasiet och 1994 blev hon ledamot av kommunfullmäktige i Vaxholms kommun, en post hon hade fram tills hon utsågs till försvarsminister 2012. I dag är Karin Enström som försvarsminister ytterst ansvarig för Sveriges krisberedskap och driver bland annat frågan om att det behövs fler kvinnor i Försvarsmakten.

"Samhället i dag är mer sårbart och vi ska kunna skydda oss, inte bara militärt, utan hela samhället måste ha en beredskap för att ta ansvar." – Fem procent av officerarna är kvinnor och det är extremt lågt med tanke på att det gått över 30 år sedan Försvarsmakten öppnade för kvinnor. Intresset från kvinnor är stort, under 2013 var tjugo procent av de sökande till Grundläggande militär utbildning kvinnor och den andelen tycks hålla i sig i antagningen. Sedan är det fler kvinnor än män som hop­ par av under utbildningen. Man måste ta reda på vad det beror på och vad som kan göras för att minska andelen kvinnor som slutar i förtid. Kvinnor ska känna sig välkomna och s9


PORTRÄTTET

vilja stanna kvar i organisationen, säger Karin Enström. Hon menar att Försvarsmakten underskat­ tade utmaningen med att bli en arbetsplats för både kvinnor och män. Det kan vara saker som att utrustning ska anpassas till kvinnor, att attityd­er behöver förändras eller att alla ­karriärvägar ska vara lika öppna för både kvin­ nor och män. R ­ egeringen driver också ett pro­ jekt som fokus­erar på jämställdhetsintegrering i myndig­heter där bland annat Försvarsmakten ingår. Försvars­ministern ser även att frivilligor­ ganisationer som Svenska Lottakåren kan bidra till att öka antalet kvinnor i försvaret. – Lottakåren kan spela en viktig roll i rekryt­eringen av kvinnor till Försvarsmakten. Lottakåren har bra verksamhet för att engagera unga kvinnor och höja kompetensen. Det finns utbildningar både för ledarskap och specialist­ kompetenser och Lottakårens utbildningar är ett bra sätt att komma in i försvarsverksamhe­ ten från ett annat håll. Sedan är det ju upp till var och en att bestämma hur man vill använda sitt engagemang, i Försvarsmakten eller i ett bredare perspektiv, säger Karin Enström. att frivilligorganisationer­ nas engagemang i samhällets krisberedskap ­kommer att spela en allt större roll, inte minst när det gäller att öka kunskaperna om försvaret i samhället. – Människor kommer inte i kontakt med Försvarsmakten på samma vardagliga sätt nu som förr, och då är det frivilligorganisationerna som finns över hela landet och har kontakt med folk. Det handlar om att sprida informa­ tion och kunskap om försvaret, inte bara om Försvarsmakten utan om försvaret och hur vår krisberedskap är uppbyggd, säger hon. Försvarsministern tycker att Svenska Lotta­ kåren gör ett bra jobb genom att öppna för

hon ser även

s 10

lottanytt #1 2014

nya verksamhetsområden och aktiviteter som stärker unga kvinnor som personer och ökar kompetensen. – Jag har under åren haft mycket kontakt med Lottakåren, det är en professionell verk­ samhet som är väldigt viktig och det finns en fin sammanhållning så jag vill gärna betona att organisationen gör ett bra jobb. medlemma­r som vill engagera sig mer i samhällets krisbered­skap, eller funderar på en militär ­karriär, uppmuntrar försvarsministern gärna fler att våga söka sig till Försvarsmakten. Man kan utgå från sina egna förutsättningar och fundera på om man har kunskaper eller intressen som kan komma samhället till nytta. Hon tipsar också om att det går att engagera sig på olika sätt under olika perioder av livet, i Svenska Lottakåren, som soldat eller officer på heltid eller tidvis eller i Hemvärnet. – Jag rekommenderar gärna kvinnor att söka sig till Försvarsmakten, jag har själv trivts väldigt bra som yrkesofficer. Det är inte ETT jobb, det finns så många olika slags yrken inom försvaret. Det är inte ens samma jobb att vara soldat. Det kommer alltid att behövas kompe­ tenta människor som kan bidra inom områden som teknik, vård och kommunikation, säger Karin Enström.

till svenska lottakårens

KARIN ENSTRÖM Titel: Sveriges försvarsminister sedan april 2012. Ålder: 47 år. Familj: Gift med en officer, bor i Vaxholm och har tre barn. Yrke: Kapten i amfibiekåren. Fritidsintressen: Tycker om att röra på sig i naturen, exempelvis cykling och längdskidor, har åkt två Vasalopp.


REPORTAGE

Övningslokalen är indelad i bås där det pågår febril aktivitet

Geltic Bear bäst tillsammans Det råder politisk oro i världen och Sverige beslutar om höjd beredskap. Oroligheterna eskalerar med terrorhot, plundringar och demonstrationer som urartar. Slutligen befinner sig landet i krig. Nu gäller det att mobilisera och hantera stridigheterna - och detta på fyra dagar. Det är inte den sanna verkligheten - men det är verkligheten på stabsövningen Geltic Bear. text: Sanna Jurelius foto: Lars-Erik Hellinder

A

llt utspelar sig på ledningsregementet­ i Enköping. När övningarna är slut kommer sammanlagt 1 000 personer från hälften av hemvärnets 40 bataljonsstaber ha övats i att organisera sitt stabsarbete. Allt enligt ett trovärdigt - men helt påhittat s­ cenario

som går ut på att förhindra att den fiktiva mot­ ståndaren ska etablera sina styrkor i vårt land. Man tränar i sin egen bataljon, men har ibland uppgifter som man behöver lösa i samarbete med andra bataljoner. – Övningen är inte en spegling av hur s 11


REPORTAGE

foto: christian hagward

Sara Stjärnholm strax efter att den fiktiva tidningsredaktionen publicerade övningens stora nyhet

Maria Nygren tar emot underrättelser på plats i 18. hemvärnsbataljonens bås

v­ ärlden ser ut i verkligheten, allt är fiktivt. Politiska anspänningar leder till att vissa länder fattar beslut som påverkar Sverige. Vi får läsa nyhetsblad och får information från polisen om vad som hänt i Sverige, som en del i spelet. Det kan vara att de sprängt en bomb eller att en terrorgrupp nästlat sig in någonstans, berät­ tar lottan sara stjärnholm som övar med 27.hemvärnsbataljonen och är stabsassistent. – Man går in väldigt i scenariot och tror nästan att det är på riktigt. Det känns realist­ iskt och spännande. Det är utmanande att hela tiden försöka ligga steget före en aktiv motstånd­are. Tempot är tidvis högt och det gäller för oss på underrättelsesektionen att snabbt lägga pussel av relevant information och insamlade data. Vår uppgift är bland annat att förutsäga hur motståndaren kommer att agera härnäst, säger maria nygren, lotta och under­ rättelsebefäl i 18.hemvärnsbataljonen. som underrättelsebefäl är Marias uppgift att producera underrättelser. Det är s 12

lottanytt #1 2014

MARIA NYGREN Ålder: 42 Bor: Gävle Varit lotta: 5 år Medlem i: Valbo lottakår

SARA STJÄRNHOLM

Ålder: 20 Bor: Kista Varit lotta: 5 år Medlem i: Katrineholm-Östra Vingåkers lottakår

produkter som ska underlätta för cheferna att fatta så bra beslut som möjligt för att leda sitt förband. – Vi får in väldigt mycket information till staben men skickar också ut frågor själva. Ibland behöver vi hjälp från andra förband eller polis att besvara frågor. Ur all denna mängd data är det väldigt viktigt att skapa en enhetlig bild och ett trovärdigt beslutsunderlag. Vad är väsentligt och vad är brus? Vi försöker få hela staben att ligga i framkant, att ligga före mot­ ståndaren. Det är inte helt enkelt, men det är vår ambition. Samarbete är jätteviktigt, att man


REPORTAGE

hjälps åt, kommunicerar och hjälper varandra. – Om man tycker om att analysera och är driven, då rekommenderar jag underrättelse­ arbete. Jag är nöjd med den utbildning jag fått av Svenska Lottakåren, säger Maria. eftersom alla övar på samma plats, i den jättestora mässhallen på Enköpings regemente, är miljön stimmig. Det är skönt att gå ut och ta lite luft och ha det tyst en stund. Övningarna är mycket intensiva. Deltagarna jobbar i skift och när belastningen är hög kan passen bli långa, med mycket arbete och lite sömn. – Nu vet vi att det bara är de här dagarna. I skarpt läge ska det vara längre uthållighet. Det är viktigt att man får sin vila. Man vill gärna att alla ska vara på plats, men det håller inte, förklarar Maria Nygren.

med Geltic Bear är att öva - därför blir intensiteten i spelet olika för alla bataljoner. Det handlar om att pröva sig fram, både som individ och i samarbete med andra. I slutet av övningen får alla staber feedback. För Sara Stjärnholm är övningen ett bra tillfälle att befästa sin roll som stabsassistent, en befattning hon gärna rekommenderar fler att söka sig till. – Befattningens huvudsakliga uppgift är att se till att inkomna och utgående meddelanden dokumenteras och behandlas på rätt sätt av rätt personer. Det låter inte så charmigt men det är mycket mer än så. Man har all personkontakt, måste vara serviceinriktad, stabil och klara stressen. Man får respons på en gång och vet att man är värdefull på staben. Utan mig skulle det inte fungera. Det gör att man blir stark i sig själv. Sara beskriver uppgifterna som stressiga men vansinnigt roliga. Hon trivs när det går snabbt och är mycket att göra. – Det jobbigaste är när det kommer ­meddelanden från tio håll samtidigt. Det är

själva syftet

bara att sitta ner, ta ett djupt andetag och börja prioritera. Men det går jättebra, vi har en frukt­ ansvärt bra organisation. Under övningen har Saras bataljon i uppgift att skydda en hamn och området runtomkring. Arbetet sker i tätt samarbete med en annan bataljon, vilket hon upplever som värdefullt. – Det är viktigt att öva så att samarbetet funkar, särskilt om något skulle ske på riktigt. Samverkan innebär också utvecklingsmöjlig­ heter. både maria nygren och Sara Stjärnholm är nöjda med dagarna på Geltic Bear och talar om hög kvalitet och trovärdighet i spelet. Sara stormtrivs på övning och har längtat länge efter det hon kallar för “grön semester”. – Det är en speciell anda på övningen. Alla är där och jobbar för samma mål. Alla vill samma sak, kanske olika mycket och med olika ambition, men alla vill försvara Sverige. Glädje­n finns där hela tiden, även i tuffa situation­er. Vi vet att vi klarar det. Vi jobbar så bra ihop. Vi är bäst tillsammans, säger hon.

Sara Stjärnholm på besök hos spelledningen för att studera lägeskartan s 13


I FOKUS

r vilka Figuren visa ns och fin m olika av tal so man ar ng ni ld vilka utbi tal. av a ss kan gå för de talen av a ik ol de Vägarna till ak ut. Kont ta kan se olika ttakår för gärna din lo viduell in att få en di coachning.

Något för alla Du som är medlem i Svenska Lottakåren har möjlighet att engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle genom att teckna avtal med Försvarsmakten eller samhällets krisberedskap. Vägen in sker genom utbildning. Under våren och sommaren genomförs en stor del av utbildningarna i vår verksamhet. Haka på möjligheten – sök nu! text: Sanna Jurelius grafik: Assar Foddis

Försvarsmakten Stabsassistent Hemvärnet – Militärregioner – Högkvarteret Som stabsassistent är din uppgift att vara s­pindeln i nätet. Du har stenkoll på den ­information som kommer och går från staben. Bland annat håller du ordning och reda bland inkommande och utgående meddelanden och uppdaterar lägeskartan. Underrättelseassistent Hemvärnet – Militärregioner - Högkvarteret Som underrättelsesassistent inhämtar och bearbetar du information för att få en överblick av motståndarens förmåga och verksamhet. Du stödjer underrättelsebefälen i deras arbete med att inhämta och sammanställa information om motståndaren. Du sköter även varierande typer av stabsarbete. s 14

lottanytt #1 2014

Fältkock/Storkökskock Hemvärnet – Högkvarteret Som fältkock är din uppgift att planera och ­servera mat till soldaterna i ditt förband. Till­ sammans med ditt arbetslag arbetar du i skift för att förbereda måltiderna som antingen serveras på plats vid kokplatsen eller förbereds för att skickas ut till soldaterna i fält. På så sätt är det du som tillför förbandet energi och ser till att ni kan arbeta uthålligt. Som kock med placering på Högkvarteret arbetar du i storköksmiljö istället för ute i fält.


I FOKUS Gruppbefäl

Fältkock

Underrättelseassistent

Ett av Svenska L­otta­ kårens huvudmanna­ skap är ledarskap. Utbildning i ledarskap är värdefullt oavsett vilken befattning du har – i synnerhet om du vill bli gruppbefäl eller instruktör. Du får kunskap om och förståelse för hur du som ledare kan motivera och inspirera din grupp för att på bästa sätt lösa uppgiften. Du får även verktyg för att kontinuerligt utveckla ditt eget ledarskap. Självklart ger det också ett mervärde på ditt civila cv.

-u

Ledarskaps-­ utbildning

Deltagare/ Ledare FRG

g

Du kan bli instruktör inom något av Svenska Lottakårens huvudmannaskap: underrättelse, ledningsstöd, fältkock och ledarskap. Först ska du öva för att befästa dina kunskaper, därefter går du ledarskapsutbildning, Instruktörskurs Grund och Instruktörskurs Tillämpning i tjänstegren.

gr staundu t b. led bildn ar skaing. p.

g-uf. gk ledningsstöd.

Instruktör

Stabs­assistent

d. tö nt ss te s ing si s . dn .a k le se c l . gk tte ko uf r ä lt g- der fä un k g f.

Du kan söka befattning som gruppbefäl om din förbandschef bedömt dig lämplig. Då går du ledarskapsutbildning och vidareutbildning i din tjänstegren. Först behöver du befästa dina kunskaper genom övning.

g. nin ild kap. b t ndu ars gru b. led sta

Provtagare/ Verksamhetsledare/ Stabsassistent SSM

gå kursen sköt dig ­ ärefter kan själv. d du bli rekommenderad av en handledare

Handledare: Sköt dig själv SLK

Krav för militär befattning För att söka någon av befattningarna ska du vara svensk medborgare, ha fyllt 18 år samt ha genomfört GU-F och grundkurs i tjänstegren med godkända betyg. Därutöver krävs godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll.

Särskilda krav för underrättelse/stabs­ assistent på Hög­k varteret Nämnda krav samt goda kunskaper i Microsoft Office och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, gärna i fler språk än svenska.


I FOKUS

Hur söker jag? Logga in på svenska­lottakåren.se ­ /utbildning och sök!

Samhällets krisberedskap Handledare för Sköt dig själv Svenska Lottakåren Som handledare för Sköt dig själv leder du ut­ bildningar för allmänheten. Syftet är att skapa större kunskap om hur man som enskild individ kan förbereda sig för en oväntad händelse som innebär att samhället inte fungerar som ­normalt, såsom ett långvarigt strömavbrott. Deltagare / Ledare i en Frivillig resursgrupp Frivillig resursgrupp i din kommun Frivilliga resursgrupper kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt har hänt. Som deltagare i en FRG får du hjälpa till med evakueringar, information och andra praktiska uppgifter. Du utbildas utifrån just din kommuns behov av stöttning. Civilförsvars­ förbundet samordnar verksamheten och utbild­ ningarna.

Provtagare/Verksamhetsledare/ Stabsassistent Strålsäkerhetsmyndigheten Vid en krissituation med utsläpp av radioaktiva ämnen aktiveras den nationella strålskyddsbered­ skapen. Då är det bland annat viktigt att snabbt genomföra provtagningar på betesgräs. Som provtagare har du ett antal gårdar och betesom­ råden som du ska ta prover från vid händelse av ett radioaktivt utsläpp. Som verksamhetsledare koordinerar du provtagarna i din region. Som lotta med en placering i ett beredskaps­ laboratorium är du med och tar emot proverna av betesgräs som ska mätas och analyseras. Som lotta med placering som stabsassistent stöttar du myndighetens beredskapsorgan­ isation med administrativt stabsarbete.

Här kan du få militär placering Hemvärnet

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbandens huvuduppgifter är att skydda, bevaka, och ytövervaka Sverige, samt att stödja samhället vid kris. Som hemvärnsspecialist tjänstgör du 4-8 dygn/år beroende på tjänst. I alla tjänster ingår 1-2 övningar per år. Du kan placeras på en kompani- eller bataljonsstab. s 16

lottanytt #1 2014

Militärregioner

Det finns fyra militärregioner i Sverige. De har till uppgift att samordna militära insatser med andra myndigheters räddningsarbete vid situationer som kräver hjälpinsatser från fler håll. Du placeras i ledningsplutonen och stöttar staben i dess arbete. Som stabsassistent och stabs/undassistent tjänstgör du 8 dygn/ år, som stabsgruppchef/ställföreträdande och sambandsgruppchef/ställföreträdande tjänstgör du 9 dygn/år.

Högkvarteret

Vid Högkvarteret kan du tjänstgöra som stabsassistent, underrättelseassistent eller storkökskock. Som stabsassistent eller underrättelseassistent placeras du i en avdelning inom staben och stöttar den administrativt. Du tjänstgör minst 16 dygn under en fyraårsperiod.


ANSLAGSTAVLAN

Börja träna inför militär utbildning Löpning är en del av utbildningen under GU-F och all militär utbildning. Under utbildningarna genomförs ett test där målsättningen är att alla deltagare ska klara att springa 2 kilometer på tiden 11:35, utan packning. Därför är det viktigt att börja träna redan nu – så att du är redo för utmaningen och undviker komplikationer med skador under utbildningen. Fler tips kring träning inför militär utbildning finns i boken Träna! och är framtagen av läkare och sjukgymnaster som forskat kring träning i Försvarsmakten.

Vem är din förebild? Ladda ned boken från rekrytering.forsvarsmakten.se/ sv/borja-har/trana

Några tips för dig som vill komma igång:

• Börja försiktigt. Om du ökar träningsbelastningen för snabbt kan du skada dig. • Varva gång och löpning till en början och öka löpningen lite vecka för vecka. • Inled träningen med uppvärmning och avsluta med stretching.

Som en del av Mpowerutbildningen får deltagarna i uppdrag att tillsammans hitta något konkret att engagera sig i, något som bidrar till förändring och som ger ringar på vattnet. Ett av engagemangen som har fötts är ”Din förebild”. Syftet är att visa upp personer som förgyller andras vardag och är en inspirationskälla och förebild genom att märka inlägg på Instagram, Twitter och Facebook med hashtaggen #Dinforebild. Dela med dig av din förebild, du också! facebook.com/dinforebild, twitter.com/dinforebild,­ instagram.com/dinforebild

Sprid ordet om #lottakåren Vi har funnits länge på Facebook, började twittra i somras och sedan ett tag tillbaka har vi också ett Instagram-konto. Du kan hjälpa till att sprida ordet om Svenska Lottakåren i sociala medier genom att rapportera när du är på äventyr med din lottakår, går en utbildning eller gör något annat spännande lotta-relaterat. Tagga inläggen med #lottakåren.

Följ oss på… Facebook: facebook.com/ svenskalottakaren Instagram: instagram.com/svenskalottakaren eller @svenskalottakaren Twitter: twitter.com/lottakaren eller @lottakaren s 17


ANSLAGSTAVLAN

foto: bohusläns lottakår

Bredda dina kunskaper med utbildning hos andra

Den nybildade kåren fick besök av rikslottachef Annette Rihagen under sin extra kårstämma

Bohusläns lottakår – en kår för framtiden

Rädda luren!

Ömtåliga teknikprylar som mobiltelefoner täcks inte av Svenska Lottakårens försäkring när du är på utbildning eller andra upptåg med din kår. ­Lottanytt tipsar om prylarna som skyddar din telefon från både vatten och stötar om du ändå väljer att ha den med dig.

1. Otterbox

s 18

2. Aquapack

lottanytt #1 2014

finns i organisationen. Nu är vi fler som kan arbeta med rekrytering, kåraktiviteter, styrelseuppdrag och så ­vidare, berättar maria martinsson , informationslotta i Bohusläns lottakår. Detta är ett fint exempel på hur man kan hitta nya ­vägar och näring i samarbete med andra kårer – något att inspireras av.

Otterbox Armor Case är ett de luxe-skydd som skyddar telefonen från stötar, klarar ett fall på 3 meters höjd och är helt ­vattentätt. 799 kronor hos Kjell & Company.

1

Aquapacs Mini Whanganui case har utsetts till bäst i test av Råd & Rön. Placera telefonen i denna vattentäta påse så är den skyddad mot väta. Telefonen kan användas som vanligt genom påsen, både kamera och pekskärm fungerar. 249 kronor hos Naturkompaniet.

2

foto: maria öst

Tidigare var de fem lottakårer – i Lysekil, Munkedal, Strömstad, Tanum och Uddevalla. För att öka aktiviteten bland lottorna i området valde de att gå ihop och bilda en ny, enad kår:­­ ­Bohusläns lottakår. Det var vid en extra kårstämma i november som de fem kårerna gick samman till en gemensam lottakår. – Vi valde att gå samman för att ta vara på de lottor som

Utbildning är en del av navet i Svenska Lottakåren. Som lotta har du möjlighet att delta i a ­ ndra frivilliga försvarsorganisationers intressanta utbildningar och bredda dina kunskaper. Det finns många alternativ både för vuxen och ungdom, oavsett om du har avtal eller inte. En del av utbildningarna hittar du på vår webbplats, andra på frivilligutbildning.se Anmälan till kurser som inte finns på vår webbplats gör du via pappersblanketterna som finns i Biblioteket.

Skriv och fota för Svenska Lottakåren Vi söker skribenter och fotografer som vill ingå i Svenska Lottakårens kommunikationsteam. Teamets uppdrag är att dokumentera vår verksamhet, till exempel våra utbildningar och rekryteringsaktiviteter. Ta chansen att lära dig mer om organisationen samtidigt som du får göra det du tycker är kul. Vi ersätter resekostnader, måltider och eventuellt boende. Låter det som något för dig? Skicka ett mejl till maria.ost@svenskalottakaren. se och berätta vem du är och vad du vill göra.


Från styrelsen Lämna motioner till riksstämman

Den 22-23 november går riksstämman av stapeln. På riksstämman har du som enskild medlem möjlighet att själv påverka din organisation genom att lämna motioner till överstyrelsen. Men varför är det viktigt att påverka? Kan vem som helst lämna in en motion, om vad som helst? Annette Rihagen, rikslottachef, reder ut begreppen. Hur skriver man en motion? – Det finns inget krav på formalia, men man behöver kunna ge uttryck för vad det är man vill förändra eller påverka. Man skriver helt enkelt ned vad man tycker. Det kan exempelvis vara något man vill förändra i stadgarna, då beskriver man vad och varför. När ska de in? – Sista datum är 22 augusti, alltså tre månader innan riksstämman äger rum. Vem kan skriva en motion? – Alla enskilda medlemmar kan skriva och lämna en motion. Du kan skriva som enskild lotta eller i egenskap av kår. Det viktiga är att alla förstår att varje enskild medlem kan vara med och få igenom en förändring Kan man skriva om vad som helst? – Ja. Vad som helst som man tycker är bra för organisationen och dess medlemmar. Vad händer med motionen när man lämnat in den? – I augusti går överstyrelsen igenom alla motioner. Vi behandlar varje motion och beslutar om vi tillstyrker eller ger avslag. Ibland visar det sig

att motionen redan är besvarad, alltså att det redan finns beslut i frågan, då hänvisar vi till det beslutet i stället. På riksstämman läser vi sedan upp samtliga motioner och berättar varifrån motionen kommer, om vi har tillstyrkt eller givit avslag och varför vi har gjort det. Sedan ska stämman säga ja eller nej till motionerna. Även om överstyrelsen har givit avslag till en motion kan stämman rösta igenom den. Hur går det till när stämman säger ja eller nej? – Varje kår har minst en rösträtt, beroende på hur många medlemmar man har. Har man upp till 150 medlemmar får man en rösträtt. När man registrerar sig får kårchefen eller den som är i kårchefens ställe ett kuvert med allt underlag och ett röstkort. När en motion är uppläst och går till omröstning får alla ta fram sina kort och rösta i en öppen röstning. Kan man läsa motionerna innan stämman? – I handlingarna inför riksstämman finns alla motioner att läsa i förväg. Ofta har man diskussioner i kåren kring vad man håller med om och vill förändra .

Annette Rihagen

”Alla enskilda medlemmar kan skriva och lämna en motion.”

Varför är det viktigt att vara med och påverka organisationens framtid? – Därför att det är den yttersta demokratin. Det är jätteviktigt att vara med och påverka framtiden. Alla medlemmar ska se att man verkligen kan vara med och påverka som enskild individ. Medlemmarna beslut­ ar om vad som ska hända i organisationen. Det är medlemmarna via sina kårer som beslutar - inte överstyrelsen. Överstyrelsen ser till att verkställa medlemmarnas beslut.

s 19


SKOLAN

Lilla fotoskolan Lottanytt publicerar gärna medlemmarnas egna bilder från aktiviteter i Svenska Lottakåren. Lilla Fotoskolan lär dig hur du tar bättre bilder och ökar chanserna att just din verksamhets insatser syns.

1. Vad ska man ta kort på? Det är viktigt att det finns ett tydligt intressecentrum i en bild. Ett vanligt misstag är att ta bilder som innehåller för många objekt. Välj ut ett och tänk på att bilden blir bättre om objektet inte placeras mitt i bilden.

2. Avstånd och skärpa

Våga gå närmare! Då får du stör re kontroll över kompositionen. Kom ihåg att ställa skärpan på ögonen . Låt det gärna vara mer luft framför en person än bakom, annars kan personen se instängd ut.

3. Ljus

4. Tänk utanför ramarna

Använd de ljuskällor som finns och be dina objekt ställa sig framför ett fönster eller i skenet från en lampa. Använd endast blixt i nödfall den tar ofta bort kontraster, gör om färgerna och får bilden att se onaturlig ut.

De bästa bilderna är ofta de som skiljer sig från mängden. Rör dig runt motivet för att hitta underliga och roliga vinklar som ingen har tänkt på tidigare.

5. Storlek för publicering Spara bilden i en så högupplöst version som möjligt. För varje gång du sparar om en bild i exempelvis JPG-format blir kvalitén sämre. För att en bild ska vara publicerbar i Lotta­ nytt bör den vara cirka 1Mb stor. t tipsar lo yt

ottanytt t rl

nytt tipsa tta

ar lottan ips

s 20

Tävla och vinn! Skicka din bästa bild från något spännande du varit med om i Svenska Lottakåren. Berätta när och var bilden är tagen och vad den föreställer. Senast 20 april behöver vi din bild. E-posta till maria. ost@svenskalottakaren.se. Juryn består av en fotograf, en art director och Maria Öst, chefredaktör. De tre bästa bilderna publiceras i nästa nummer av Lottanytt och belönas med profilprodukter.

lottanytt #1 2014


DET VAR EN GÅNG...

1987 Hälsningar från aspirantskolan BÖS, marinlottaskolan i Berga. Samma sommar fällde svenska marinen sjunkbomber mot en misstänkt ubåt i Törefjärden

en dig, Känner du ig något du r ha eller från annat minne ? rs ku nt aspira ttelse rä be n di ka Skic till oss! enskayt lottan t@sv e lottakaren.s

s 21


LANDET RUNT

Det händer nära dig... Lottakårens grundläggande medlemsutbildning 29-30 mars Försvarsgården i Sollentuna Sollentuna lottakår Är du ny lotta, eller vill du börja på nytt? Häng på när Sollentuna lottakår håller Lottakårens grundläggande medlemsutbildning för medlemmar i alla kårer. Kursen öppnar dörren till alla tänkbara utbildningsmöjligheter i Svenska Lottakåren. Du får också en grund kring vad Svenska Lottakåren är samt kunskap om organisationens uppbyggnad och historia. Mer info och anmälan: ingrid@lottorna.net

Skapa i metall 22 april Piteå lottakår

Dags att plocka fram kreativiteten och böja, bocka och tvinna allt fantasin tillåter. Piteås lottor provar att skapa med hjälp av järntråd på kurs i luffarslöjd på hemvärnsgården. Tänger och förkläden finns till utlåning. Mer info: anna.andersson82@hotmail.com

s 22

lottanytt #1 2014

Sköt dig själv

29 mars Strängnäs

Strängnäs lottakår håller Sköt dig självutbildning under en heldag. Mer info: elisabet.olow@glocal.net


Ungdomsrekrytering 3 maj Karlshamns lottakår

Mellan klockan 11 och 15 är Ungt Forums ­infoteam på plats i Citygallerian utanför ­Esters Café för att hjälpa till med rekryteringen av nya medlemmar i åldrarna 15 till 25 år.

Hitta rätt i sankmark och elljusspår

15 maj Landskrona lottakår

Försvarsutbildarna håller kurs i orienteringsteori och lär ut hur man tolkar färger och karttecken, använder en kompass och väljer rätt väg. Det blir teori och praktiska övningar.

Lottanytt är medlemstidningen för Riksförbundet Sveriges lottakårer. Lottanytt utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Annette Rihagen Chefredaktör: Maria Öst Redaktör: Sanna Jurelius, Åkesson & Curry Adress: Svenska Lottakårens kansli, Box 2240, 10316 Stockholm, lottanytt@svenskalottakaren.se Telefon: 08-6661080 Fax: 08-6661099 Form: Assar Foddis & Jonny Lesch, Åkesson & Curry Upplaga: 4 750 exemplar Papper: 150 gram Profimatt Tryck: Hylte Tryck AB Omslagsbild: Emilia Oije Prenumeration: För icke lottor 100 kr/år, bg 289-6868 ISSN: 0345-6919. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Om beställt material önskas i retur, bifoga frankerat kuvert. Citera oss gärna men ange alltid källan. Tack! Lottanytt produceras av Åkesson & Curry.

VINJETT

s 23


POSTTIDNING B

Returadress: Svenska Lottakåren Box 2240 103 16 Stockholm

NY A

Lottashopen Nu öppnar nya Lottashopen - här hittar du fräscha nya profilprodukter, både kläder och prylar.

Mysig collegejacka med luva.

437 kr

Stickade fingervantar med touchfunktion.

Tunn mössa med avvikande sömmar.

187 kr

100 kr

Gör din beställning på www.lottashopen.se

svenskalottakåren.se

LottaNytt #1 2014  

Svenska Lottakårens medlemstidning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you