SLS Aktuellt Nr 2/2018

Page 12

AKTUELLT FRÅN SLS SEKTIONER I DETTA NUMMER: SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI

BÄSTA LÄSARE, Det har hänt oerhört mycket positivt inom dermatologin de senaste tio åren. Tack vare intensiv forskning har vi nya behandlingar för kroniska inflammatoriska sjukdomar, kan upptäcka hudtumörer tidigare och bota eller förlänga livet för hudcancersjuka patienter som tidigare var mycket drabbade. Patienter bli oftare symptomfria trots kronisk sjukdom och får en helt annan livskvalitet.

12

När jag började som dermatolog kunde vi i princip bara ge lokalbehandlingar (och klen tröst) vid inflammatoriska sjukdomar. Nu finns ett stort spektrum av behandlingar som kan anpassas individuellt till patienterna oavsett psoriasis, nässelutslag eller atopiskt eksem. Och vid melanom med utvecklad spridning finns numera effektiva behandlingar som totalt har ändrat sättet vi behandlar. Det är därför väldigt spännande att vara dermatolog just nu och vi ser att många lockas av vår specialitet. Att vi som dermatologer träffar patienter i alla åldrar, från spädbarn till 100-åringar, från hudinflammation till hudtumörer utan att glömma venereologi, lockar. Om man bakar in internmedicin, kirurgi och spännande samarbeten med andra specialiteter förstår man att ha ”tråkigt” ingår inte i vår ordlista. Vi har patientsamtalen, vi undersöker huden genom att titta och känna, vi kollar blodprover, opererar, åtgärdar. Det ger en enorm bredd, är kliniskt utmanande, men fantastiskt roligt och utvecklande! Primärvården är en av våra viktigaste partners. Parallellt med den medicinska utvecklingen har kunskapsnivån bland allmänheten om till exempel hudcancer ökat. Att patienter i högre grad söker vård för att kolla upp hudförändringar är bra. Ju fler fall både läkare och specialist får titta på, desto mer lär vi oss. Beröm patienter som söker vård vid ofarliga förändringar. Då återvänder de när något farligt dyker upp. Chansen att kunna bota är då större. Vi vinner tillit och kunskap om icke farliga hudförändringar – och patienterna bidrar till ökad kunskap. Vi blir alla vinnare. ADA GIRNITA, MD, PhD, över­ läkare i dermatologi Ordf. SSDV

Foto: Ulrica Segersten

Teledermatoskopi minskar väntetider Inne i de skinande nya lokalerna på Nya Karolinska sitter överläkaren i dermatologi, Jan Lapins, framför två stora skärmar och arbetar hårt för att göra sig själv överflödig. Text Sofia Hillborg Foto T. Busch-Christensen

Jan Lapins, överläkare i dermatologi, är en av de specialister som samarbetar med specialister i allmänmedicin på 50 vårdcentraler i det nya arbetssättet med teledermatoskopi.

Specialistförening sedan 1901 SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR DERMATOLOGI OCH VENEREOLOGI är en sammanslutning läkare verksamma inom specialiteten samt andra för specialiteten intresserade läkare och forskare. SSDV, som grundades 1901, har som uppgift att främja den svenska dermatovenereologins utveckling genom att anordna vetenskapliga möten och på andra sätt verka i specialitetens intresse. Utbildningsfrågor spelar en central roll och stor vikt läggs vid att anordna möten och utbildningstillfällen för blivande specialister inom disciplinen. Se www.ssdv.se