Page 1

KYRKBLADET

Nr 6 2019

Information från Vislanda och Blädinge församlingar i Svenska kyrkan

Julen i våra kyrkor

Förskolan blir verklighet


Vi leker inte med dockor!

KYRKBLADET TILLSAMMANS Varje år utkommer VislandaBlädinge Pastorat med en församlingstidning som sedan nr 1-2017 kallas Tillsammans. 2017 var också första året som vi kom ut med 6 nummer istället för 4.

REDAKTION Tillsammans produceras av de anställda i Vislanda-Blädinge pastorat, med hjälp av ideella medarbetare. Kyrkoherde Anders Lindow är ansvarig utgivare. Vill du också vara med i arbetet med församlingstidningen Tillsammans? Kontakta informatör Kristin Horn Sellström på kristin.horn. sellstrom@svenskakyrkan.se

2

Har du en julkrubba som du brukar ställa fram under advent- och jultiden? Eller var det länge sedan du tog fram den? Detta är en fin kristen tradition som tyvärr håller på att försvinna i vårt land. Kanske är det många som tänker att julkrubban bara är till för barnen, och de är ju mera intresserade av annat. Men julkrubban är faktiskt till för vuxna, för verkligt vuxna. Vi borde se på den som en vision om en enad mänsklighet och en värld i fred och harmoni mot en väldigt mörk bakgrund, då som nu. Här finns en kvinna och en man och kärleken och omsorgen mellan dem. Här finns BARNET som är hoppet om framtiden men vars rättigheter och liv är hotat. Här samlas människor och djur i ömsesidigt beroende och i ett gemensamt beroende av naturen som ger dem liv. Här finns de fattiga herdarna och de rika vise männen som alla får sina liv förändrade och får ett nytt uppdrag. Himmelens änglar kommer till rädda människor och glädjen och sången lyser upp jordens mörker. Julkrubban är inte en lek med dockor. Den är en hoppfull vision om framtiden, starkare än något politiskt budskap. Jag önskar att vi alla kunde samlas och dela den visionen. Låt oss göra denna julens gudstjänster till stunder fulla av hopp och framtidstro. Vi behöver det nu. Advent betyder ju ”ankomst” och förutom att vi väntar på Jesu födelsedag så väntar vi nu på de barn som ska börja i vår nya förskola i januari. Barnen har alltid varit viktiga i kyrkans liv. Nu tar vi ansvar även för den dagliga omsorgen om dem, utifrån läroplanen förstås men samtidigt med tro, hopp och mycket kärlek. Advents- och jultiden är också en tid då musiken betyder mycket för oss. Vi fortsätter att satsa på mycket musik i våra kyrkor, och hoppas att vår nya kör ska sprida mycket glädje och härlig stämning i tiden framför oss. Kom med och sjung, kom som du är, du är välkommen! Jag önskar dig en riktigt fin advents- och jultid! ANDERS LINDOW, KYRKOHERDE


PÅ GÅNG I VÅRA FÖRSAMLINGAR! EN FÖRSAMLING 2020!

Stjärneljus 1 december, första söndagen i advent Kl. 19.00 i Blädinge kyrka

Vi börjar året som en gemensam församling och firar TILLSAMMANS i Jesu namn. Solist: Andrée Bengtsson Kyrkfika. Mässa i Vislanda kyrka Nyårsdagen kl 18

Musikandakt med program av Maria Bertilsson Panagou och Ulrica Carlberg

Välkommen! Hela världens jul: Allsångsgudstjänst med Körfrallan

Kom och sjung julsånger med själ och hjärta, tillsammans med Körfrallan. Efteråt blir det invigning av förskolan med mingel i Lyktan. Varmt välkommen att vara med denna historiska dag! Trettondagen 6/1 kl 16, Vislanda kyrka och Lyktan

Juldagsmorgon för alla! På juldagens morgon firar vi tillsammans i Glashuset på Björkliden. Solist, Marcus Perlitz. Kaffe och julbakelse. Onsdag 25 december kl 10 Välkommen!

”Sånger till barnet” Söndag 22/12 kl 18 i Vislanda kyrka Julkonsert med Körfrallan, under ledning av Maria Bertilsson Panagou. Johan Wallin piano, Jocke Wickström trumpet

Välkommen!


Mia Wallin, Sara Johnsson och Annika Larsson är redo att öppna förskolan Lyktan!

Nu öppnar förskolan! Efter år av planering och månader av föreberedelser är det äntligen dags att öppna portarna till förskolan Lyktan och säga välkommen till de första barnen! Nu öppnar vi snart vår förskola i församlingshemmet Lyktan. Våra barnlokaler har nu anpassats och gjorts fina så de känns som nya. Staket har satts upp och en lekgård har skapats i trädgården. Nu kan vi ta hand om de allra yngsta barnen hela dagen, både inne och ute. Vi har anställt ny pedagogisk personal som nu förbereder det sista för barnens inskolning. Förskolan kommer att drivas med ”skolpengen” från Alvesta kommun. Taxan för barnomsorgen är densamma som för de kommunala förskolorna. Förskolan Lyktan blir en liten förskola med plats för 18 barn. Detta skapar lugn och trygghet och nära relationer. Vi kommer att arbeta i ett nära samråd med föräldrarna så att vi tillsammans följer med barnen i deras utveckling. Vad vi erbjuder Förskolan Lyktan erbjuder en syskongrupp för barn i åldern 1-5 år vilket vi tror skapar

4

trygghet för barnen och underlättar praktiskt för föräldrarna. Vi kommer att arbeta åldersintegrerat så att mindre och större barn kan delta i samma aktivitet om de visar intresse för det. Vi har lugna och fina omgivningar med tillgång till skog och trädgård med egen odling på promenadavstånd vid Prästgården och många andra roliga utflyktsmål i närheten. Maten kommer att vara lagad från grunden i Lyktans eget kök med i största möjliga mån svenska produkter, ekologiskt producerat och Fairtrade. Vi vill betona den sociala träningen, styrkan av att vara i en gemenskap och att det bästa resultatet når vi om vi är tillsammans. Därför är vårt motto: Tillsammans ÄR vi, tillsammans LÄR vi. Stort och smått, vi skapar gott!


En fri förskola med konfessionella inslag Förskolan kommer att följa statens läroplan för förskolan (Lpfö 18) och samtidigt arbeta utifrån Svenska kyrkans värdegrund. På en fri förskola med konfessionell inriktning får det enligt läroplanen förekomma konfessionella inslag i utbildningen. Det betyder att vi får erbjuda att delta i en andakt, inbjuda till att sjunga sånger och läsa en bön. Vi får besöka kyrkorummet och lära oss om kyrkans betydelse. Vi får berätta om årets kristna högtider. Undervisning om kristen tro får inte förekomma. Barnen ska få bilda sig en egen uppfattning utan ensidig påverkan. Alla barn är välkomna oavsett tro eller livsåskådning. Deltagande bygger på föräldrarnas aktiva val och samråd. Vår kristna profil Vi tänker oss att värderingarna i läroplanen för förskolan har sin djupaste grund i den kristna synen på naturen, människan och mänskliga relationer. Därför tänker vi oss oss att Gud som skapar, älskar och ger liv är som ljuset som skiner – och som man kan se – genom glasen på en lykta med fyra sidor: Utemiljön färdigställs inför barnens ankomst!

1. SKAPELSEN ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållsningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle” (Lpfö 18) 2. DEN GYLLENE REGELN ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation” (Lpfö 18) 3. KROPP OCH LIV

Planering pågår!

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva röresleglädje och därigeom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsrika måltider och en hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande” (Lpfö 18) 4. ÄLSKAD OCH VÄRDEFULL

Barnlokalen i Lyktan är snart förberedd för att ta emot barnen som ska börja!

”Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende” (Lpfö 18)

tillsammans 6 - 2019

5


Guds mötesplatser Välkommen till våra kyrkor i vinter! På dessa sidor får du en överblick av gudstjänster, mässor och musikandakter i våra församlingar. V= Vislanda Kyrka, B=Blädinge Kyrka

Tänk på att tider och platser kan komma att ändras efter att bladet tryckts. Dubbelkolla gärna på vår hemsida! www.svenskakyrkan.se/vislanda-bladinge

6

DECEMBER 1 Första söndagen i advent

V 10.00 Gudstjänst. Glöggservering. Jonny Ringeborn, trumpet.

B 19.00 Stjärneljus. Musikandakt med program av Maria Bertilsson och Ulrica Carlberg.

8 Andra söndagen i advent

V 10.00 Gudstjänst. Carl Wibert Holmén, präst.

12 Torsdag

V 17.00 Luciagudstjänst med Vislanda skolan.

15 Tredje söndagen i advent

V 10.00 Gudstjänst. Sara Paulin, sång.

22 Fjärde söndagen i advent

V 18.00 Julkonsert med Körfrallan.

24 Julafton

B 11.00 Samling vid krubban.

V 23.30 Midnattsmässa. Andrée Bengtsson, sång. Fackeltåg från Dackehallen 22.45.

25 Juldagen

B 07.00 Julotta. Marcus Perlitz, sång.

V 10.00 Juldagsmorgon på Björkliden för alla. Marcus Perlitz, sång. Kaffe.


26 Annandag jul

19 Andra söndagen e trettondedagen

V 10.00 Mässa. Frida Åhsberg, sång.

29 Söndagen efter jul

V 10.00 Mässa.

23 Torsdag

V 10.00 Gudstjänst. Elisabeth Lindow, präst. Ingela Carlsson Hedstig, musiker.

B 17.15 Vardagsgudstjänst.

26 Tredje söndagen e trettondedagen

JANUARI 1

Nyårsdagen V

18.00 Mässa. Vi börjar året som en gemensam församling och firar TILLSAMMANS i Jesu namn. Andrée Bengtsson, sång.

5 Söndagen efter nyår

30 Torsdag

B 17.15 Vardagsgudstjänst.

Döpta

B 10.00 Gudstjänst. Elisabeth Lindow, präst.

6 Trettondedag jul

V 16.00 Hela världens jul: Allsångsgudstjänst med Körfrallan.

Invigning av förskolan. Mingel i Lyktan.

Vi välkomnar Esther Meadows, Viktor Kullberg och Hjalmar Jansson in i Guds stora familj och till våra församlingars gemenskap.

12 Första söndagen e trettondedagen

V 18.00 Söndagskväll. Vi inleder med kvällsfika och firar sedan en enkel gudstjänst för hela människan.

V 18.00 Söndagskväll. Vi inleder med kvällsfika och firar sedan en enkel gudstjänst för hela människan.

Tack till alla fina barn i våra grupper för en rolig termin!

God Jul och Gott Nytt År önskar Joen, Maria och Hampus

16 Torsdag

Psst! Vårterminen börjar vecka 3!

B 17.15 Vardagsgudstjänst.

tillsammans 6 - 2019

7


Catwalk i kyrkan!

Modevisning i kyrkan, varför då? Jo, för att ha roligt, stötta lokala företag, njuta av god mat och samla in pengar till ett mycket gott och viktigt ändamål. Årets modevisning drog in storkovan till ILCOs ungdomsverksamhet. Efter många års modevisning i Lyktan, var det dags för modeller och publik att flytta showen till Vislanda kyrka. Våra vaktmästare designade en catwalk som sedan byggdes upp med hjälp av ideella krafter och modellerna fick gott om utrymme att visa de vackra kläderna för den månghövdade publiken. Hela 130 biljetter sålda gjorde att kyrkan var välfylld och Lyktan mer än så. Modevisning och mingel är trevligt på alla sätt och vis men det är målet med kvällen som är i fokus för vårt arbete. Internationella utskottet arbetar 2019 för att samla in pengar till ett ungdomsprojekt i Costa Rica.

som gjorde denna kväll möjlig, däribland våra sponsorer: Eddes Mode, Stil Alvesta, Floods ekipering, Nya Blomboden, Vislanda Gatukök & Pizzeria Panos, Vislanda restaurang och Pizzeria, Gifv Dig tid, Bror Pehrssons Möbler, Kulturens Hus, Vislandamacken, Apotek Kronan, Oljeshejkerna Johnsson, Cut your hair, Vida Vislanda, Restaurang Storgatan 3, Annemis blomster, ICA Dackehallen.

– Ungdomar i Costa Rica är en utsatt grupp, som riskerar att hamna i droganvändning, gängkriminalitet och att utsättas för sexuella övergrepp. Vår vänkyrka ILCO arrangerar läger för dessa ungdomar för att skapa bättre förutsättningar för dem som är på väg in i vuxenlivet. Det vill vi hjälpa till med, förklarar Ingrid Salomonsson i internationella utskottet. Allt hårt arbete med modevisningskvällen lönade sig, biljetterna sålde slut på ett kick, liksom lotterna under kvällen. Hela 17000 kronor kan vi nu med glädje lämna över till ILCO för att finansiera en del av lägerverksamheten för ungdomar. Tusen tack till alla

Gösta Karlsson, Leif Johnsson och Börje Karlsson hjälpte Sara Gladh och de andra vaktmästarna att bygga catwalk.

Karin Brandi och Eva Johnsson, sålde lotter under mingelstunden i Lyktan. Ingrid Salomonsson presenterar syftet med vår modevisningskväll.

8


Modevisningsveteraner är de numera, Viking Ohlsson vid pianot, och Ingela Carlsson Hedstig som konferencier. Den goda mingelmaten lagades av internationella utskottet.

Margareta Svantesson, Veronica Lindow och Johan Lisemark visade kläder från Stil och Floods (Johan).

Maria Bertilsson Panagou, Anders Lindow och Håkan Jonasson intog catwalken med kläder från Eddes och Floods (Anders). tillsammans 6 - 2019

9


Musik i advent och juletid 1:a i Advent kl 10

Gudstjänst i Vislanda kyrka. Trumpet, Jonny Ringeborn.

1:a i Advent kl 18

Musikandakt med program av Maria Bertilsson Panagou och Ulrica Carlberg.

3:e i Advent kl 10

Gudstjänst i Vislanda kyrka. Sång, Sara Paulin.

Julafton kl 23.30

Midnattsmässa i Vislanda kyrka. Sång, Andree Bengtsson.

Juldagen kl 07

Julotta i Blädinge kyrka. Sång, Marcus Perlitz.

Juldagen kl 10

Gudstjänst på Björkliden. Sång, Marcus Perlitz.

Annandag jul kl 10

Mässa i Vislanda kyrka. Sång, Frida Åhsberg.

Nyårsdagen kl 18

Mässa i Vislanda kyrka. Sång och musik, Andrée Bengtsson.

Jonny Ringeborn, Maria Bertilsson Panagou, Ulrica Carlberg, Sara Paulin, Marcus Perlitz, Frida Åhsberg och Andree Bengtsson spelar och sjunger för oss i advent och jul.

Lokala förmågor står för julmusiken i år! Adventstid och jul innebär ännu mer musik i våra kyrkor till mångas stora glädje. I år är programmet lokalt betonat – ett enkelt och roligt val. Marie Carlsson, som numera jobbar deltid i våra församlingar som kyrkomusiker, är ansvarig för att boka in musikaliska gäster: – Lokalt är absolut roligast, så det var inget svårt val. Vi har så många duktiga sångare och musiker i våra församlingar och det är en stor glädje att få lyssna till dem när vi firar advent och jul tillsammans.


I ringhet klädd på fattigdomens bädd Av Charlotte Frycklund, präst ”Jag är gammal nu, har upplevt många storverk, några underverk. Och inget blev som jag tänkte mig. Min dröm var ett hotell. Jag ville vara en snäll, omtyckt värd. Folk skulle säga: ”Simon är en fin man. Trevligt hotell.” Ryktet skulle sprida sig. Min bror, som är förståndigare än jag, sade att om jag blev känd för snällhet skulle folk utnyttja mig. Men jag lyssnar inte på de förståndiga. Jag hittade ett hotell, slog upp portarna. Och jag lärde mig att vänlighet är välsignat. Att storverk kan ske på de ställen där folk bara sover en natt. Många gånger har jag suttit och pratat med gäster långt in på natten. Och långt senare har de berättat att det vi sade då hade stannat kvar i dem, blivit viktigt. Inte mina ord, så klart (jag är ju inte så förståndig) men att de pratat på det sättet, på en avskild plats, under en resa. Jo, snäll var jag, men jag blev inte känd som en god hotellägare. Istället var det en sak jag snickrade ihop en gång som blev känd. Några krokiga träbitar, spikar, en hammare. Ostadig och otät, men den dög åt djuren att äta ur. Krubban jag gjorde, nu känd genom historien. För många år sedan var det skattskrivning. Vi hade fullt hus. Mer än fullt. Min bror sade ”då går väl affärerna bra” men han sade det ironiskt. Han vet ju att jag är snäll. Så många bodde gratis. Jag minns en gammal man med ont i hjärtat som låg med blåa läppar och flämtade sig in i himlen. Hans fru, med frusen sorg i ansiktet. Den tonåriga pojken och hans lillasyster som gått så långt utan skor. Flickans ben hade slutat fungera. Han hade burit henne flera mil, de hade kollapsat här. De fick ett rum. Mitt rum. Det sista.

Så när den havande kvinnan kom fanns ingen plats. Den unge mannen i panik, den unga kvinnan plötsligt lugn, mitt i smärtan. ”Josef, bebisar kommer när de vill. Och var de vill.” Och så hade hon pekat. ”Där kan han ligga.” Hon hade sett krubban. Oslipat trä, neddregglat hö, djuren stod och åt. Jag gjorde vad jag kunde. Makade på djuren. Ny fräsch halm, ett rent tygstycke att lägga ovanpå. Och barnet föddes. I natten. I nöden. Jag har, som jag sade, upplevt storverk i natten, i samtal. Men den natten var ett underverk som inget prat kan fånga. Himlen på jorden, änglarna sjöng, herdarna häpnade. Du tänker att jag är gammal och senil, men jag vet vad jag vet, vet vad jag såg. Och krubban blev legendarisk. Det var min bror som sade det. ”Du går till skrifterna som han som slängde ut det unga paret. Men din krubba blir världsberömd. Så går det för sådana som du.” Min bror pratar strunt. Man ska inte tro på de förnuftiga. Det där om att slänga ut, det stämmer inte. Står inte ett ord om det i skrifterna. Men det är också sant att det inte står att jag är snäll. Det gör inget. Det bleknade bort i strålskenet som kom den där natten, när den största kärleken flödade över jorden. Däremot stämmer det att det enklaste kan vara den plats där kärleken föds. Jag är gammal nu, och inget blev som jag tänkte mig. Men detta är det största jag upplevt: att Gud ville födas i utsatthet. Den där krubban. Ostadig, oslipad, oskön. Men det var vid den som änglarna jublade.”


Legenden om Lucia -om alla flickors rätt till ett värdigt liv Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. Ett budskap handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon själv vill. En flicka har rätt till sin egen kropp och ett eget liv. Hon ska kunna skriva sin egen historia. Text: Susanna Olivin. Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig redan som ung flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr och sedan till ett liv på bordell. Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Enligt vissa berättelser stack de ett svärd genom hennes hals, enligt andra stack de ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak säker: Lucia straffades hårt för att hon trotsade samhällets normer. Flickors situation idag. Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av över-

grepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag könsstympas över 10 000 flickor. Varje dag gifts över 30 000 flickor bort. Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete, vilket begränsar deras möjligheter att utbilda sig och skaffa sig en egen försörjning. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom. I vissa samhällen har kvinnor ingen rätt att äga mark eller egendom, ingen rätt att ha eget bankkonto och ingen rätt att rösta.


Act Svenska kyrkan gör skillnad. Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan ett unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har stort inflytande över människors liv och vardag. Det ger möjlighet att påverka kränkande normer och diskriminerande familjelagstiftning. När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och barnäktenskap, kan en förändring ske i samhället. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter för att långsiktigt förändra. Det handlar om utbildning kring farorna med könsstympning, påverkan för att förbjuda barnäktenskap och projekt för att flickor ska tillåtas gå i skolan. Det handlar om att bryta tabun som rör jämställdhet och sexualitet och stå upp för alla människors lika värde.

göra egna val. Tillsammans genom Act Svenska kyrkan kan vi ge fler flickor möjlighet att ta makten över sina egna liv.

Stöd kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv – ge en gåva idag! Swisha valfritt belopp till 900 1223

Legenden om Lucia ger hopp. Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin kropp och sin värdighet som gjort att vi idag firar henne med en stor ljushögtid. Att vi låter Lucia bli en symbol för ljuset i mörkret. Legenden om Lucia kan ses som en påminnelse om att värna alla flickors rätt att få bestämma över sina egna kroppar och kunna

FAKTARUTA JULINSAMLINGEN 2019 Mer än 780 miljoner människor över 15 år kan inte läsa. 2/3 av dem är flickor och kvinnor. 30 000 flickor, under arton år blir bortgifta, 10 000 flickor könsstympas, varje dag. Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för hot, våld och övergrepp – bara för att de är flickor. Vi kan aldrig acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. I julinsamlingen – som startar vid första advent och pågår till trettondag jul – kan du vara med i kampen för varje flickas rätt att kunna påverka sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få välja med vem de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma över sin egen kropp.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!


Glimtar från våra församlingar! Här ser du glimtar från olika delar av vår verksamhet! Kanske har du själv någon bild du vill bidra med? Skicka den gärna till kristin.horn.sellstrom@ svenskakyrkan.se, skriv vad den föreställer och vem som tagit bilden!

Körfrallans första framträdande, Blädinge kyrka. Hösttårta på allhelgonacafé i Blädinge.

Gudstjänst med Stora och Små, och bibelutdelning i Vislanda kyrka.

Lyktan har fått en ny vacker trappa och ramp! Jan-Olov Samuelsson, Lena Sandahl och flera andra ideella hjälpte vaktmästarna att lägga granris på kyrkogården i Blädinge.

14


Under hösten har vaktmästarna förberett för en vacker utemiljö vid parkeringen framför vaktmästeriet. Till våren kommer vi kunna njuta av resultatet!

Makarna Arvidssons stiftelse Har som ändamål att stödja och uppmuntra: personer folkbokförda i Alvesta kommun som på grund av sjukdom, handikapp eller andra svårigheter är i verkligt behov av bistånd. Med företräde för astma-, allergi- och cancersjuka. Bifogas: Handlingar som styrker den sökandes behov.

OBSERVERA! Ansökan om bidrag sänds senast 9 december till: Makarna Arvidssons stiftelse, c/o Anders Lindow, Vislanda församlingshem 1, 342 52 Vislanda

tillsammans 6 - 2019

15


Födelsedagsfirande i Lyktan! Höstens födelsedagskalas samlade våra församlingars jubilarer från 75 år och uppåt. De firades med sång, exotisk planka, prinsesstårta och varsin blomma.

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER Besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vislanda-bladinge eller vår Facebooksida på www.facebook.com/svenskakyrkan.vislanda.bladinge E-post till anställda (om ej utskriven) förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se Expedition och kanslist Cathrine Björkman 0472- 30007 Expeditionen öppen tis-tors 10-12 vislanda.pastorat@svenskakyrkan.se Kyrkoherde Anders Lindow 0472-30227, mobil 070-288 72 27 Pedagog Johanna ”Joen” Brandi 0472-30013, mobil 072-200 48 33 Kyrkomusiker Maria Bertilsson Panagou 073-965 96 20 Marie Carlsson (vik) 076-650 37 93, marie.carlsson2@svenskakyrkan.se Informatör Kristin Horn Sellström mobil 073-159 48 00

Värdinnor Marie Lindstam mobil 076-3371290 lennartsson-lindstam@hotmail.com Agneta Andersson mobil 070- 556 06 85 agneta.bm.andersson@telia.com Vaktmästare Håkan Jonasson (arbetsledare) 0472-41128, mobil 072-241 68 58 Sara Gladh mobil 072-530 8009 Hampus Karlsson mobil 076-631 24 42 hampus104@hotmail.com Kyrkorådets ordförande Kjell Magnusson 0472-30373 kjellmagnusson@telia.com

Profile for Svenska Kyrkan Vislanda-Blädinge

Tillsammans 6-2019  

Församlingsblad för Svenska kyrkan Vislanda-Blädinge.

Tillsammans 6-2019  

Församlingsblad för Svenska kyrkan Vislanda-Blädinge.

Advertisement