Västerleds församlingstidning Nr 3 2014

Page 1

VÄSTERLEDS nr 3 2014

FÖRSAMLINGSTIDNING

JIANG MILLINGTON:

Min son är den starkaste jag vet TEMA: FÖRÄLDRASKAP

MUSIK I HÖST • Höstmarknad • KAMPEN FÖR ETT BARN • Fototävling • DROP-IN-DOP • Ungdomsledare Felix


Föräldraskap I det här numret kan du läsa om föräldraskapets stora glädje och om hur utmanande det kan vara, att vara förälder. Barn berör oss och väcker starka känslor av längtan, kärlek, ilska och ibland sorg. Du kan ta del av berättelsen om hur det är att kämpa för sitt barn, utan några enkla svar om vad det är att vara förälder. Du får läsa om vad närvaron betyder och hur stark tilliten ändå kan vara. Det är ett av livets stora möjliga glädjeämnen, att se ett barn växa och utvecklas och det berör våra egna minnen av att vara barn. Jag minns en föreläsning. Det var en amerikansk psykolog, som en hel dag talade om barnet inom oss och hur det påverkar oss som föräldrar och hur vi som föräldrar påverkar våra barn. Vi fick höra om hur mycket som kan gå fel när vi uppfostrar våra barn. På eftermiddagen, efter timmar av föreläsning, säger hon det som vi alla känner: ”Nu känns det som att ni har gjort alla fel man kan göra som förälder, och så är det kanske”. Vi gör fel och vi gör rätt. Något facit finns inte, men barn klarar av väldigt många av vuxnas fel, så länge en grundläggande sak bara är uppfylld i relationen. Det spelar roll om barnet känner att det är ”thoughtfully held in mind”. Jag översätter det med uttrycket ”Med omtanke buret i våra tankar.”

Det är en tröst för oss mänskliga föräldrar, som gör så gott vi kan i glädje och oro för våra barn. Det är naturligtvis så, att dopet i det här sammanhanget är en viktig del av allt som vi omsluter våra barn med. Dopet förmedlar, att över allt mänskligt vilar Guds kärlek till varje barn. I Guds tanke är vi alla burna med omsorg och kärlek.

Peter Träisk, kyrkoherde

västerleds församlingstidning • nr 3 2014 Tidningen räknas som samhällsinformation och delas ut med posten till samtliga hushåll i församlingen. Nästa nummer delas ut i slutet av augusti. Ansvarig utgivare: Peter Träisk, peter.traisk@svenskakyrkan.se Redaktör och grafisk form: Emilia Lindstrand, emilia.lindstrand@svenskakyrkan.se Redaktion: Emilia Lindstrand, Peter Träisk, Anita Elweskiöld. Tryck: Billies Tryckeri ab, upplaga 13 500 ex. Svanenmärkt och klimatkompenserat tryckeri och produktion. Foto: Om inget annat anges Västerleds församling och Svenska kyrkan/IKON.

2


Ur innehållet 4. Aktuellt 6. Kampen för ett barn 10. Våga lyssna på barnet 11. Gud är med i tvättstugan 12. Fototävling 14. Musik i höst 16. Felix om att vara ungdomsledare

DOP • KONFIRMATION VIGSEL • BEGRAVNING Livet rymmer glädje och sorg, hopp och förtvivlan, tro och tvivel. Att markera förändring, glädje eller tacksamhet genom riter är viktigt för oss som individer och som kyrka. Högtider som dop, konfirmation, vigsel och begravning hjälper oss att förstå förändring i våra liv, och är synliga tecken på att Gud är del i varje människas liv. Vill du boka dop, vigsel eller begravning, ring 08-445 96 41 För information om konfirmation ring 08-445 96 52

sidan 9 sidan 6 sidan 16

sidan 4 sidan 13

FÖRSAMLINGSEXPEDITION Adress: Västerleds församling, Box 14003, 167 14 Bromma Besöksadress: Vidängsvägen 11, Alvik Tfn: 08-445 96 10. Expeditionen öppen måndag – fredag 9–11.30 och 13–15. E-post: vasterled.forsamling@svenskakyrkan.se Webbplats: svenskakyrkan.se/vasterled KYRKOR Västerledskyrkan Västerleds kyrkväg 7 i Äppelviken S:ta Birgitta kyrka Nockeby kyrkväg 47 i Nockeby S:t Ansgars kyrka Vidängsvägen 11 i Alvik

bibelord

”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt mig.! Markusevangeliet 9:37 3


aktuellt Att vara förälder är stort, livsomvälvande, fantastiskt och ibland ganska besvärligt. I detta nummer av församlingstidningen får du möta Jiang Millington. Hon kämpar för att hennes och andras barn ska få det stöd de behöver. Missa inte att tävla i fototävlingen på sida 12!

Promenera och reflektera Varför pilgrimsvandra? Att vara en pilgrim i Jesu fotspår handlar om att våga följa, det handlar om att för en liten stund få hänge sig själv och sitt varande åt själva vandringen som utgör livet med Gud. En vandring som syftar till att komma närmare det som är riktigt viktigt. Heliga Birgitta bad: Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den. För att finna vägen tillsammans med Gud behöver vi stanna upp, känna marken fast under våra fötter och låta oss ledas av den Gud som vill oss väl i alla lägen. Det är vandringen i sig som är målet, det är vandringen i sig som är livet. Vi kommer aldrig fram och det är som det ska. ”Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination, bortom det vi kallar tid och rum. Detta mål ger mig mod, ger mig kraft, ger mig inspiration till att möta åren som jag nu har framför mig. Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för ska jag aldrig släppa taget om denna osynliga hand som Herren sträckt mig.” Psalm 795 i den svenska psalmboken. pilgrimsvandra 3-5 oktober i vadstena Kontakta diakon Malin Gyllenhög för mer information tfn 08-445 96 23

I allhelgonatid kommer det att finnas flera stationer längs en slinga i grönområdet runt Västerledskyrkan. När det passar dig kan du då både få tillfälle att reflektera och promenera. Utställningen kommer att finnas tillgänglig under hela veckan. Utifrån poesi och texter får du chansen att reflektera kring livet och döden. Ta möjligheten till en promenad i naturen. Vandringen startar vid Gröna huset, på Västerleds kyrkväg 2. lördag 25 oktober – söndag 2 november runt omkring västerledskyrkan

Höstmarknad och musikfest Välkommen att fira Västerledskyrkan med tornuppstigning, höstmarknad och barockkonsert. Kalaset startar med festlig högmässa kl 11.00. I den medverkar präst Janna Bäcklund, Juniorkören och Vokalensemblen. Efter högmässan fortsätter roligheterna med aktiviteter för hela familjen, fika, tornuppstigning och höstmarknad. Kl 16.00 kan du njuta av en barockkonsert med Ungdomskören, Västerleds kammarkör och Barockorkester som spelar på tidstypiska instrument. Bland annat bjuds vi på Vivaldis Gloria. Konserten leds av Sara Wager och Fredrik Zander. Hjärtligt välkommen till en trevlig dag! söndag 12 oktober kl 11–17 i västerledskyrkan

För mer information se svenskakyrkan.se/vasterled 4


Fyra Hur är en bra förälder?

Drop-in-dop Att bli döpt ska vara enkelt. Döpt kan man bli oavsett om man är bebis eller lastgammal - det är faktiskt aldrig försent. Den som vill kan självklart boka en doptid men nu finns också möjligheten till drop-in-dop. Präster och musiker finns på plats, kyrkan är öppen, dopkaffe och tårta står framdukat. Det är bara att dyka upp! Om du har några frågor kan du höra av dig till präst Janna Bäcklund tfn: 08–445 96 13. Ingen föranmälan krävs, det är bara att komma dit. Det är genom dopet som du blir medlem i Svenska kyrkan. Idag har Svenska kyrkan 6,4 miljoner medlemmar. Det motsvarar 65,9 procent av Sveriges befolkning. Desutom gjordes sammanlagt 15,6 miljoner gudstjänstbesök och 98 736 personer sjöng i någon av Svenska kyrkans 5 182 körer under förra året. söndag 5 oktober kl 14–16 i västerledskyrkan

ANDERS HANSÉN En god förälder är lyhörd, vågar möta barnet och lyssna. Jesus ger oss ”Du ska älska din nästa som dig själv” och det är applicerbart också på föräldraskapet.

JIANG MILLINGTON Modig nog att erkänna att man inte vet allt. Orkar möta barnen så som de är - inte så som man önskar eller vill att de ska vara. Om vi taggar ner kraven på oss själva blir vi bättre på att acceptera att andra, också våra barn, inte är perfekta. HELEN KARLSSON Kärleksfull, lyhörd, respektfull, engagerad och förstående. Någon som lyssnar, bekräftar och i alla lägen försöker tillgodose barnens behov.

Orgelskoj Orgelskoj för hela familjen! Kom och lyssna och upplev orgeln i S:ta Birgitta och möt unge Johan Sebastian Bach. I regi av Margareta Björkman. söndag 5 oktober kl 14 i s:ta birgitta kyrka

MALIN GYLLENHÖG En bra förälder ska vara beredd till kompromisser, vara prestigelös, ha lätt till ordet förlåt, och ha ett så öppet sinnelag som möjligt för allt som kan ske i en familjs liv.

5


Kampen

för ett barn Att försöka förhindra sitt barn från att ta sitt liv och samtidigt behöva slåss mot myndigheter. Jiang Millington kämpar för sina och andras barn, för att de ska få den hjälp de behöver.

KAMPEN FÖR LIVET

Mandela hade fyllt 5 och Mulán 1 när deras pappa tog sitt liv. Det var en jobbig tid för Jiang och familjen men tillsammans kämpade de på. Mandela började så småningom i Adolf Fredriks musikskola, vilket innebar krav som fick honom att börja må väldigt dåligt. Mandela slutade att gå till skolan, blev hemmasittare och självmordsbenägen. – Fram till dess tyckte jag att jag varit en rätt bra mamma. Men plötsligt fungerade ingenting. Jag insåg att jag faktiskt inte visste någonting, att jag haft en bild av hur Mandela borde vara och vad han borde klara av. Men den bilden stämde inte med verkligheten, den

6

Bor i Sundbyberg Arbetar som strategisk

kommunikatör i Järfälla församling. Favoritpsalm: Jesus för världen, SvPs 45 Familj: barnen Mandela 14, Mulán 10 och make Stefan, med sönerna Mattias 20, Daniel 17, Elias 15, Adam 9 och Johannes 6. Dessutom en 4 månaders hundvalp.

FOTO: STEFAN JÄMTBÄCK

– Innan jag fick barn visste jag precis allt om barn och föräldraskap. Sen blev jag gravid och fick en livskris. Jag kände mig värdelös och deprimerad. Jag tog mig igenom det och läste en massa böcker om föräldraskap. Några handlade om så kallat naturligt föräldraskap och anknytningsteori. Det inspirerade mig och när jag fick Mandela var han dessutom en fantastisk bebis. Så alla teorier fungerade utmärkt på honom! Sen föddes Mulán och plötsligt fungerade ingen metod, ingen teori.

jiang millington


FOTO: BARNIBEHOV/THOMAS PALMQVIST, JIANG MILLINGTON

fanns bara i mitt huvud. Jag fick börja om helt, säga: du får vara den du är. Jiang kände sig ensam. Mandela välte möbler över sig, satte snaror om halsen och försökte på olika sätt att ta sitt liv. Jiang fick vaka över honom ständigt, dygnet runt. – Det fanns inget jag kunde göra för honom, mer än att våga vara där och hålla om honom.

Jag stod kvar och fanns med honom när ångest och dödslängtan rev och slet i hans lilla kropp. DIAGNOS GAV RÄTT TILL HJÄLP

När Mandela slutligen fick en utredning och en ADHD- och PTSDdiagnos fick de äntligen hjälp.

Mandela fick börja på en resursskola och på bara några veckor förändrades han från en kille som aldrig gick i skolan, till att gå i skolan varje dag och på heltid. – Det var helt fantastiskt! Med rätt resurser kunde han må så mycket bättre.

TALADE PÅ ALMEDALSVECKAN

Nyligen var Jiang och Mandela på Almedalsveckan, efter en insamling på nätet till förmån för nätverket Barn i behov. – Att se sin son, som lidit av svår social fobi, stå på en scen och prata i mikrofon inför massor av människor var alldeles fantastiskt. Riktigt stort! Han är så stark. Genom sin kamp har Jiang nätverkat med andra föräldrar till barn med särskilda behov. Via Facebook spreds och växte aktionsnätverket Barn i behov fram.

EN SKOLA FÖR ALLA?

– I en inkluderande skola kan du vara den du är. I en assimilierande skola behöver du anpassa dig så att du passar in. Idag är skolor alltför ofta assimilerande. Inkluderingen enligt svensk skolmodell handlar inte alls om att inkludera alla barn på deras villkor. De tvingas anpassa sig till ett system där de aldrig kommer ha möjlighet att lyckas. Många av dem kollapsar istället. Vissa barn behöver en anpassad miljö, en anpassad struktur och specialutbildad personal. Det fungerar inte med vanlig skola för dessa barn. Och om de inte får den hjälp de behöver kommer de att kosta samhället betydligt mer pengar i slutändan. Det lönar sig inte att snåla på skolplatser med särskilda resurser.

MULÁNS RESA

När Jiangs dotter Mulán var nio år slutade även hon att gå till skolan. – En 9-åring borde älska sin fröken,

7


älska att gå i skolan. Men hon vägrade att gå dit i en och halv termin. Och jag gjorde precis alla fel man kan, fast jag verkligen borde veta bättre. Jag mutade, skrek, hotade, skällde. Jag kände: jag orkar inte en gång till! Denna gång gick det smidigare att få hjälp. Via BUP fick Mulán en utredning. – Nu är jag inte ensam, som jag var med Mandela. Idag har jag mer kunskap och ett nätverk av människor som varit där vi är nu. Mandela är dessutom den största supportern av sin syster. Han peppar henne och ser till att vi fortsätter att kämpa.

NÄRMARE VARANDRA

Idag står Jiang och Mandela varandra mycket nära. – Att vi kämpat så hårt och länge tillsammans gör att vi idag har ett särskilt band till varandra. Han litar verkligen på mig, eftersom jag stod kvar och fanns med honom när ångest och dödslängtan rev och slet i hans lilla kropp. Jiang växte inte upp i en religiös familj men redan som liten hade hon en stark tro på Gud. Hon säger själv att hon var för kristen som ung, att det blev svårt att vara tonåring när hon ständigt upplevde att hennes elaka tankar sårade Jesus. Även om tron var stark, hade hon svårt att känna sig hemma i både Svenska kyrkan och andra frikyrkor. Efter många försök att passa in valde Jiang att lära sig mer om andra religioner. – Men så småningom insåg jag att Gud faktiskt kallar mig, att jag ska sluta fly. Nu är den kristna tron och tilliten något jag kan vara trygg och få vila i, berättar Jiang. Överst sida 8: Özz Nûjen och Carl Bildt. Båda iklädda kepsar med texten Barn i behov. Understa bilden: Jiang och hennes son Mandela talar om sin kamp för rätt hjälp och resurser.

8

FOTO: BARNIBEHOV/THOMAS PALMQVIST

KALLAD AV GUD


FOTO: FRAMSIDA: STUDIO PARKWAY, OVAN JIANG MILLINGTON, STEFAN JÄMTBÄCK

Mulán i pyntade hörselskydd. Mandela och Jiang gillar att hitta på saker tillsammans.

BARN I BEHOV

Ett politiskt beslut om minskat til�läggsbelopp, pengar som möjliggör anpassad skolgång, upprörde drabbade familjer. De höll en demonstration utanför Stadshuset, och startade efter den ett nätverk av föräldrar kallat Barn i behov, som idag försöker få till en ändring i Skollagen. Skollagen säger att alla barn, med eller utan diagnos, har rätt till anpassad undervisning men att tilläggsbelopp inte ska ges för den vanliga undervisningen. Det är en formulering som är öppen för viss tolkning, och i värsta fall kan den tolkas till att barn inte kan få extra resurser under lektionerna. Rektorerna hamnar i en omöjlig sits då huvudmännen - alltså kommunerna eller ägarna - kräver att budgeten hålls å ena sidan och samtidigt måste de följa Skolla-

gen och ge alla barn individanpassad undervisning. Får rektorerna inga resurser, tilläggsbelopp etc. har de helt enkelt inga pengar för att ge barnen anpassad undervisning. Antingen överskrider de sin budget eller också bryter de mot Skollagen och riskerar att skolan prickas. Rektorernas kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder varierar dessutom kraftigt. Barn i behov försöker också påverka de långa väntetider för utredning som drabbar många barn hårt. I Stockholm är det inte ovanligt att väntetiden är över fyra år. Detta trots att det finns goda belägg för att tidiga insatser påverkar hur stort funktionshindret blir.

KEPSKUPPEN

Under Almedalsveckan fick Barn i behov möjlighet att prata med politiker och andra intressera-

de. Dessutom fick de kända människor att bära keps med texten ”Barn i behov”, vilket fick mycket uppmärksamhet i sociala medier. TEXT: EMILIA LINDSTRAND

barn i behov Föräldranätverk med syfte att öka kunskapen om barn med särskilda behov och påverka politiker att fatta beslut om en skola där barn med särskilda behov får de resurser som behövs. Du kan läsa mycket mer om Barn i behov och deras arbete på: http://www.barnibehov.se/

9


Våga lyssna

anders hansén är präst i Västerleds församling. Favoritpsalm: Blott i det öppna, Sv.Ps 90 Favoritcitat: Den nyttigaste läxa livet lärt mig är att idioterna många gånger har rätt. /Winston Churchill Ni skall älska varandra så som jag har gjort. /Jesus

på barnet

Anders Hansén möter i sitt arbete bland annat par i kris. Här berättar han om föräldraskap och föräldraroll. Anders ställer upp ett tiotal små träfigurer på skrivbordet, flyttar omkring dem så att de blir en grupp, med en trägubbe liggande på rygg. – Han är död, de där är en barnfamilj och det här är svärföräldrarna, säger han och pekar ut vilka trägubbar han syftar på. – Ibland är det enklare att förklara sin relation, vad som funkar och inte funkar i den, med hjälp av något konkret som trägubbar. Det blir dessutom tydligt, för mig och för den som berättar. Kanske står svärföräldrarna för nära sin dotter, partnern för långt ifrån? Eller har barnen kommit i kläm? JESUS OCH BARNEN

– Jesus sa: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte.” Det var något alldeles radikalt i den tiden. Jesus höjde upp barnen till ett ideal, i en tid när barn faktiskt inte direkt räknades som människor. Kanske var det på grund av den höga barnadödlighet som rådde i Israel vid den tiden, som man hade en svagare relation till sina barn. Det fanns ingen anledning att fästa sig för mycket och skapa en stark relation, eftersom sannolikheten att man skulle förlora ett barn var så hög. 10

Våga fråga dig själv: Hur blev du den du är?

HUR ÄR EN GOD FÖRÄLDER?

– Det är ett slags ledarskap, inte på det sättet att föräldern är förmer än sitt barn. Jesus ger oss ”Du ska älska din nästa som dig själv” och det är applicerbart på föräldraskapet, och även på andra sorters ledarskap. En god förälder är lyhörd, vågar möta barnet och lyssna. – Genom att se på din egen barndom, hur du blev den du är och vad som har format dig, kan du

också lättare se hur du påverkar dina barn och med vad. Vad var det för tid och sammanhang du föddes in i, och hur var det när du växte upp? Det går inte att byta föräldrar, man har de bästa föräldrar man kan ha. Däremot kan man ändra på sig själv, sin egen tolkningsram och sitt förhållande till det som varit och är. När man ser på sig själv lite utifrån är det lättare att se – och kanske också bryta – mönster.


Gud är med i tvättstugan Vakna, väcka barn, göra frukost, brygga kaffe för att väcka trötta föräldrar till liv, kolla schemat på kylskåpet. Vem har gympa, bibliotek, skogsutflykt och vem skulle ha med sig matteläxan i ryggsäcken? Ut i hallen, var är stövlarna, är de kvar i skolan? Vart är vantarna, nej, du kan inte gå utan mössa, stäng ytterdörren för annars smiter lillan ut, nej, smäll inte igen ytterdörren! Kan vi få cykla mamma? Nej, det hinner vi inte! Nu får vi springa till bilen! In, in, allihop!! Framme i skolan, hej då! Pussar och kramar, vidare till förskolan, pussar o kramar, till jobbet, kaffe för att vakna till en andra gång. Jobba. Efter jobbet hem så fort det bara är möjligt, hämta barn, handla mat, laga mat, fixa logistiken för olika fritidsaktiviteter, lyssna på hur barnen haft det under dagen, läxor, funderingar om stort och smått, mys i soffan, läsa bok, titta på tv en stund, diskutera skärmtid och att rummen någon gång behöver städas, läggningsprocedur, nu sover alla barnen. Hej på dig som jag är gift med! Ställa ut soporna på trappan och hoppas att alla hungriga fåglar hunnit somna. Landa i soffan kl 22, somna i soffan kl 23.00, borsta tänderna och ställa mobilen på 06.00. Ungefär så kan en dag te sig för en småbarnsförälder mitt i livet. Det är härligt, det är jäktigt, det är roligt, det är oroligt, det är livgivande och det är vackert! Men var finns då Gud? Och tiden för Gud? Stundtals inbillar jag mig att jag är långt ifrån Gud när jag bär ett hungrigt och trött barn på armen, samtidigt som jag steker köttbullar och pratar med min mamma i telefon. I bland tänker jag att jag får ta tag i min egen Gudsrelation när barnen blivit lite större, när det blivit lite lugnare. Men egentligen är det precis tvärt om! Gud finns med i blöjbytena, Gud finns med mig när jag storhandlar fast jag egentligen bara vill lägga mig och sova, Gud finns med i tvättstugan, på lekplatsen. Gud är där vid läxläsningen, som ofta kan sluta i gråt för att den görs på fel tid, då det nog varit bättre att få

sitta en stund i pappas eller mammas knä, fast man är stor. Gud finns med i våra upplevelser tillsammans som familj. Både på den härliga semestereftermiddagen nere vid havet då alla skrattar och vid köksbordet då alla är hungriga och lättstötta och undrar om det möjligen går att få snabbmakaronerna att koka ännu lite snabbare. Ibland får jag frågan av människor jag möter, om jag har lätt för att be och då brukar jag svara att det har jag. Jag ber ständigt och jämt. Jag ber för våra mornar, för våra dagar på olika håll, jag ber för besök jag får under dagen, jag ber att handlingen ska gå bra, att jag ska kunna vara där för våra barn på det sätt som de behöver, om hälsa, för att vi ska hinna med Gotlandsfärjan… Ja, jag ber nog för i princip allt. Jag har en ständig kommunikation med den Gud jag tror på. Det gör mig inte till en bättre förälder, inte på något vis. Men jag har en vän som alltid lyssnar och som alltid går med och bredvid, vad som än händer i livet och det är skönt att få vila i. Är du själv förälder som springer i ett ekorrhjul som går allt snabbare? I din församling finns det någon som vill lyssna på dina tankar och funderingar. Diakoner och präster som har tystnadsplikt tar emot samtal efter överenskommelse. Tveka inte att ta kontakt med någon av oss! Vi finns här för Dig, din partner och er familj! Välkommen in!

MALIN GYLLENHÖG Diakon i Västerleds församling

11


fototävling: Bidra till bilden av Svenska kyrkan genom att visa upp din bild! Delta i tävlingen och få din bild tryckt på canvasduk. Skicka in senast 18 oktober!

12

När du tänker på Svenska kyrkan, vad ser du då framför dig? Kanske ser du en byggnad, en grupp äldre damer, ett kors eller ett dop du varit på? Använd mobiltelefon eller kamera och ta en bild av det som är din bild av Svenska kyrkan. Skicka den per e-post till Västerleds församling och var med i tävlingen. Tänk på att de som är med på fotot också ska ha godkänt att du skickar in det. I nästa nummer av församlingstidningen kommer vinnande bild att publiceras. Du kommer också att få bilden tryckt på canvasduk (40x60 cm) som pris. Glöm inte att skriva dina kontaktuppgifter. Jury utser vinnaren. skicka till: emilia.lindstrand@svenskakyrkan.se

FOTO: IKON

Din bild av Svenska kyrkan


13


MUSIK i höst Lunchmusik

Orgelskoj

Magnus Bergman bjuder på lunchmusik i S:t Ansgars kyrka. Kaffe och lunchsmörgås serveras.

Orgelskoj för hela familjen! Kom och lyssna, upplev orgeln i S:ta Birgitta och möt unge Johan Sebastian Bach. Regi: Margaretha Björkman

tisdag 2 september kl 12.15

S:t Ansgars kyrka

Musik av bl.a. Telemann

lördag 6 september kl 16 Per gross. Blockflöjt, Åsa Johansson violin. Magnus Bergmans orgel och piano. Musik av bl.a. Telemann.

St Ansgars kyrka

Cantate Dominum

söndag 5 oktober kl 14

S:ta Birgitta kyrka

Lunchmusik

S:ta Birgitta kyrka

Höstmusik

söndag 28 september kl 16 Västerledskyrkan

Mässa i mässan söndag 5 oktober kl 11

Kyrkokören med solister framför Schuberts G–dur mässa i högmässan

S:ta Birgitta kyrka

Vi minns och tackar för de församlingsbor som avlidit under det gångna året.

Västerledskyrkan

Stilla musik av A. Pärt lördag 1 november kl 14 Vokalensemblen

S:ta Birgitta kyrka

Magnus Bergman bjuder på lunchmusik i S:t Ansgars kyrka. Kaffe och lunchsmörgås serveras.

Musik i allhelgonatid

S:t Ansgars kyrka

Barockkonsert

söndag 12 oktober kl 16 med Ungdomskören, Västerleds kammarkör och Barockorkester som spelar på tidstypiska instrument. Bland annat bjuds vi på Vivaldis Gloria. Konserten leds av Sara Wager och Fredrik Zander.

Västerledskyrkan

Fredskonsert

torsdag 16 oktober kl 18.30 Fika först under maratonfikan för Fairtrade. Pågår från kl 10.00. Fikan avslutas med Fredskonsert med kyrkans barn- junior och ungdomskör kompgrupp.

S:ta Birgitta kyrka

14

lördag 1 november kl 16

tisdag 7 oktober kl 12.15

söndag 14 september kl 16

S:ta Birgitta vokalensemble sjunger verk av C. Monteverdi, H Schütz, W Byrd, och J S Bach under ledning av Carina Olofson

Musik- och minnesgudstjänst

söndag 2 november kl 16 Västerledskyrkan

Musik i allhelgonatid söndag 2 november kl 18

Musik i allhelgonatid av bl.a. A. Pärt. Sångare och ensemble.

S:t Ansgars kyrka

Lunchmusik

tisdag 4 november kl 12.15 Magnus Bergman bjuder på lunchmusik i S:t Ansgars kyrka. Kaffe och lunchsmörgås serveras.

S:t Ansgars kyrka


BELÅNA

DEN YTTERSTA ÄR EN FRESKS

T D O M P A S

15

LEJON SOM JESUS

S I M O N

D E T T A

IVRAREN ÄR KANSKE INTE SÅ LÄTT

DEN KAN STÅ I BACKEN FINT

PLOCKA

FIRAS LUGNT TENNESSEE

VIOLENS HEMVIST

F F Ö R F N Ö L I V S Ä T T S L A N

HIHI

EMIL BLÅ JUNGFRUN

STÄLLA SIG IN

KAN MAN BLI AV KYSS KAN BIKT

KAN ABBA VARA

FINNS MÅNGA I

TACKAR VI STUNDOM FÖR

HÖRNET

SPAK

SILVERSTAD

KAN VARA UNDER DJUR

MÅLAS OFTA PÅ TRÄ

ETT TYSTARE HALLÅ MUNK

RÖRANDE MUN GÅR NOG PÅ MYCKET

KLARA

GUD

ORKAR

BUDTAL

HÖRS OFTA VID KOR

BLEV RÄDDAD

FÅLLA

KAN BOV ÅKA

MORS

KVÄVE

A S K A

NÅGOT FÖR EN VISS ONSDAG

A L S T E R

FRUKT

SKARA

KÖPS JU SKEDAR TILL BANTUFOLK FÖRSKRÄCKLIGT

DET ÄR VISST SÅ !

LJUD FRÅN MATTA

CEREMONINS GÖRS AV PULVER

FRÖJDAS

SANNERLIGEN, DEN SOM INTE TAR EMOT GUDS RIKE. . . (Mar 10:15)

JESSE JAMES

ÄR VISS SKÄDDARE

S:ta Birgitta kyrka

BEHÖVDE SE MED EGNA ÖGON

GJÖR JAG INTE BRA HER

A K R V S Y K N Ä R I D E N S N A T T A A R S M Ö

SÅG MAN VID SÅG ?

T S S T I F T P O R A Å N I D N A S T I K O N S V A G T P S T A L A J V A R D A M E I S R A T Y

KAN GÅ RUNT STEK

Västerledskyrkan

S N Ö R E

Sopran Lisa Carlioth, alt Annika Hudák, tenor, bas Staffan Liljas Västerleds kammarkör och vokalensemble, orkester på klassiska instrument. Dirigent Fredrik Zander

ÖVERFÖRD LAST

söndag 16 november kl 16

GJORDE VI TIDIGT

W A Mozart Requiem

BÖRJA

Vinnaren får frälsarkransen eller Estelles bönbok. Skicka in fullständigt bibelord, önskad vinst samt ditt namn och e-post/telefonnummer till: Västerleds församling, Att: Västerleds församlingstidning, Box 14003, 167 14 Bromma eller mejla till vasterled.forsamling@ svenskakyrkan.se.

Lös korsordet och skicka in bibelordet senast 5 oktober

Tisdagskvartett medverkar Björn Lindsjö piano, Kenneth Kvist saxofon, Dick Idestam Almquist bas och Lars Longueville trummor sång Carina Olofson. JESUS TILLTAL TILL GUD

KATTRESAN

ÄR JU SNARLIK

GE HÖGRE RANG

PASSIONERAT

söndag 16 november kl 11

korsord

TILL GULDKALVSAKTIVITET

VAR MAN RUNT KÄNT BORD METROPOL

Mässa i jazzton VATTEN FRÅN NATTEN

ÄR KVAR NÄR NÅGOT RIVITS AV

RÖRELSE GÖR ÄGARE OM

WÄSTGÖTA KLOSTER DET HÄNGER SKONEFTER SAMT BRUDEN FÅR DET HELST GÅ SÖNDER INOM

8/11 Ängbykyrkan 9/11S:ta Birgitta kyrka

BAKLÄNGESAKTIVITET

HAR NAMN I HÖRN

SÄNKNING AV VATTENNIVÅ

Rutters rekviem med S:t Ansgars-, S:ta Birgitta och Bromma kyrkokörer under ledning av Magnus Bergman, Carina Olofson och Ann- Marie Bodén

Y:ET FÖR FRÖET

ÄR LIVSNÖDVÄNDIGT

LÄGGS DET TILL VID

KÖR TILL

PRÄSTBAND

BRYTA SAMMAN

UPPSTRÄCKNING

lördag 8 november kl 18 söndag 9 november kl 18

© ORDSMEDJAN

TRUMPETTON SILKESKÄLLA

Rutters requiem KAN BLI BRYNT

SKYMT

FIRAS MOR I

LOV

LIDELSEFULL KÄNSLA

ÄLDRE ARTIGHETSUPPMANING

HUNDRADEL

MAN VID MAN

KORS RÄCKE

DET ÄR VANLIGT ATT ETT SÅDANT ÄR UDDA


Gruppförsändelse till hushåll

Eldsjäl FELIX EKESIÖÖ

Det är mysigt med högmässor. Allra mysigast är midnattsmässorna. Felix Ekesiöö är en av församlingens ungdomsledare. Till vardags utbildar han sig till kock men drömmen är att så småningom bli hemkunskapslärare. Felix är född och uppvuxen i Västerled. Efter sin konfirmation valde han att gå församlingens ledarutbildning. I sommar åkte Felix, tillsammans med nio andra ungdomsledare och tio konfirmander, till Kreta för en veckas läger. Tidigare har Felix varit kolloledare, men då har ”barnen” varit yngre. – Det bästa med att vara ledare är att jag får leka massor! Jag älskar både att leka och att leda lekar. Det svåraste med att vara ledare är att hålla i teoripass. Jag blir ganska nervös inför att prata inför folk. Men då är mitt trick att försöka tänka att jag känner alla. Det hjälper, tycker jag. Felix går i kyrkan en del, helst med kompisarna. – Det är mysigt med högmässor. Allra mysigast är midnattsmässorna. Det jag gillar bäst är när jag får vara med och dela ut nattvard eller läsa en text eller be bön. Det är alltid lite nervöst men det är också väldigt roligt! Första gången jag läste text berodde det på att min storebror inte dykt upp när gudstjänsten skulle dra igång. Han hade lovat att läsa, men i hans frånvaro fick jag frågan om jag kunde göra det istället. Felix går på gymnasiet, spelar rugby, lagar mycket mat och hänger en del i församlingens ungdomshus Gröna huset. I Gröna huset brukar de spela spel, prata om allt mellan himmel och jord och titta på film. – Jag kommer alltid att gå till kyrkan då och då. Sen är det lite olika hur ofta man orkar och hinner. Det går lite i perioder. I höst ska Felix praktisera och är rädd att han inte ska hinna vara ungdomsledare också. – Jag vill gärna hinna, men jag kanske får ta ett sabbatsår och sen komma igen! Det har varit väldigt roligt, så jag vill gärna fortsätta att vara ledare för konfirmander. TEXT: EMILIA LINDSTRAND

FELIX EKESIÖÖ Ålder: 17 år. Sysselsättning: Går kockutbildning, med siktet inställt på att så småningom bli hemkunskapslärare. Ungdomsledare för konfirmander i Västerleds församling. Favoritpsalm: Vi reser ett tecken, Sv.Ps 398