Page 1

Nr 1 februari - mars 2018

Händer i Händer i kyrkan kyrkan

Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan


Foto: Växjö stift

...Kyrkskolan...

Den klassiska vyn av Jerusalem med Klippmoskén i mitten och stadsmuren.

Jerusalem - den Heliga staden I år kommer kyrkskolan att berätta om några olika platser som nämns i bibeln. Platser Jesus och lärjungarna besökte eller som av någon annan anledning är intressanta. Först ut är Jerusalem den Heliga staden.

templet brändes ner efter några år. Stora delar av befolkningen fördes till Babylonien. År 445 började man bygga upp staden igen. Alexander den store intog Jerusalem på 300-talet före Kristus men förstörde inte staden. Jerusalem förstördes år 66 e.Kr av romarna.

Jerusalem ligger ungefär mitt i landet Israel.

Nya testamentet: Jesus var flera gånger i

Det ses av Israel som landets huvudstad men den östra delen av Jerusalem ligger inom det palestinska området. Staden ligger på en höjdplatå i de judiska bergen cirka 800 meter över havet. Därför sjunger vi i fastetiden psalm 135 ”Se vi går upp till Jerusalem”. En av kullarna i staden kallas Sions berg, så Jerusalem kallas också för Sion som i psalmen 248 vers två ”Herren sina trogna vårdar uti Sions helga gårdar”.

Jerusalem, han visades upp när han var 8 dagar gammal och föräldrarna offrade ett par duvor. Det var då som Hanna och Samuel såg honom.

Som 12-åring var Jesus i templet och imponerade på de skriftlärde genom sin klokhet. Och under sin vuxna tid slängde han ut dem som drev handel i templet. Men den största betydelsen för oss kristna är Jesus sista dagar i Jerusalem, det vi kallar Jesu lidandes historia och som vi firar under påskveckan (på vissa ställen under hela fastan).

Jerusalem har stor betydelse i bibeln:

Gamla testamentet (som vi delar med judar/ israeler): Kung David erövrade Jerusalem och gjorde den till huvudstad, dit förde han arken med stentavlorna med Tio Guds bud.

Här följer en kort sammanfattning - se

illustrationen på nästa sida: Den sista måltiden i ”Nattvardssalen” följs av den sista natten i Getsemane trädgård. Jesus förhördes inför Kaifas vid Översteprästens palats, kanske blev Jesus

Davids son kung Salomo byggde ett tempel i

Jerusalem och en ny mur runt staden. Omkring år 597 f.Kr. erövrades Jerusalem av den babyloniske kungen Nebukadnessar och murarna revs och 2


Används med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

...Kyrkskolan...

förhörd inför Stora rådet. Sedan fördes Jesus till Pilatus som bodde i Antoniaborgen. Pilatus ansåg att Jesus var oskyldig och sände Jesus till kung Herodes som skickade honom tillbaka till Pilatus och Pilatus dömde honom till döden. Jesus fördes till Golgata där han korsfästes och sedan begravdes Jesus i närheten av Golgata i en klippgrav.

För judar är Jerusalem ett viktigt religiöst centrum på grund av att templet låg här. För kristna är Jerusalem viktig eftersom Jesus dog och uppstod där. För muslimer är staden viktig eftersom det är platsen för Muhammeds himmelsfärd. I dagsläget ligger Klippmoskén där templet en gång stod. Moskén byggdes under tiden då de osmanska turkarna besatte staden 1517-1917.

Politik och religion idag: Landet Israel ser Jerusalem som sin huvudstad men bara några få länder har erkänt detta. Därför har till exempel Sverige sin ambassad i Tel Aviv. USA med president Trump vill flytta sin ambassad till Jerusalem. Staten Palestina (erkänt av 135 av 193 av världens länder) ser Östra Jerusalem som sin huvudstad.

Beata Sandell

Se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider... (svensk psalm 135)

Händer i kyrkan utges av: Samtliga Svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga verksamheter Ansvarig utgivare: Camilla Lans camilla.lans@svenskakyrkan.se Material skickas till: handerikyrkan@svenskakyrkan.se Händer i kyrkan, Jessica Lindberg, Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö Manusstopp: 1 mars 2018. Nästa nummer utkommer i månadsskiftet mars/april 2018 Omslagsbild foto: Gustaf Hellsing/IKON Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet Har du flyttat? Kom ihåg att meddela oss din nya adress

3


Foto: Ingrid del Castillo

...Glimtar från stiften...

Deltagarna fick öva socialhaptiska signaler på varandra. Här övar de på signalen för applåd.

Känseln talar Vad som sägs och hur det förmedlas är grundläggande i all kommunikation. För en hörande person är det avgörande hur ord betonas. För någon som är döv är de visuella intrycken viktiga. Kroppsspråk och mimik avslöjar mycket men hur går en dövblind tillväga? Svaret är – genom socialhaptisk kommunikation.

Bredvid Anne-Maj står en tolk som förmedlar socialhaptiska signaler medan hon föreläser. Ibland får hon en klapp på benet eller tryck med handflatan på överarmen. Ibland ritar eller tecknar tolken med ena handen på Anne-Majs ryggtavla för att förmedla var i rummet något händer. På så vis vet Anne-Maj till exempel var hon ska vända sig när någon ställer en fråga och söka ögonkontakt eller pausa för att invänta någon. Det hela sker så naturligt att man inte tänker på att Anne-Maj är blind.

Kyrka på teckenspråk är en öppen mötesplats för gemenskap och aktiviteter för döva i Leksands församling. Man träffas en gång i veckan och denna gång är Anne-Maj Magnström, lärare på Västanviks tolkutbildning, inbjuden att föreläsa om Socialhaptisk kommunikation.

– Det är viktigt att alltid berätta vem som

kommer, och tala om när personen går, säger Anne-Maj. Sådan information bidrar till mindre frustration och ökad trygghet i olika sammahang. Deltagarna i rummet får sätta sig två och två och pröva olika signaler på varandra en stund. Det blir en del fniss när man ska öva signalen för skratta. Eftersom många signaler är tagna från teckenspråket är det ändå ganska lätt för alla att förstå logiken.

Hon är dövblind men har kunnat se tidigare.

När hon var fyra och ett halvt år gammal upptäckte man att hon var döv och hon fick lära sig teckenspråk. Ett år senare fick hon veta att hon hade en ögonsjukdom som skulle göra henne helt blind i vuxen ålder.

– När synen blev sämre blev det tuffare

Man använder alltid neutrala zoner på

Foto: Ingrid del Castillo

att se teckenspråket och jag fick kämpa mycket mer för att hänga med så jag fick acceptera detta och gick över till mer taktilt teckenspråk som är teckenspråk som tecknas i handen, berättar AnneMaj.

Anne-Maj visar att orgeln spelar. 4

kroppen som överarmen och ryggen, men känner man varandra väl, kan man göra vissa signaler på till exempel låret när man sitter. Anne-Maj demonstrerar hur det går


...Glimtar från stiften...

Anne-Maj Magnström föreläste om socialhaptiska signaler i Leksand. till när hon är i kyrkan och orgeln spelar. Genom att låtsas spela piano på låret förmedlas hur länge orgelmusiken varar, ungefär på samma vis som när döva ser tecknet för kyrkklockorna som klämtar fram tills gudstjänsten börjar.

det finns andra typer av signaler också: Naturliga signaler för att till exempel trösta. Standardsignaler för ord som ja, bra, sport, hästar och konst.

Personer med dövblindhet har varierande behov av socialhaptiska signaler och därför skapas privata signaler som man kommit överrens om i familjen och med tolken, till exempel ett personnamn. Internationella signaler ska användas vid akuta händelser då man måste handla snabbt till exempel vid en brand. Anne-Maj är noga med att poängtera att socialhaptiska signaler är en kommunikationsform som inte ersätter tal- eller teckenspråk utan är ett komplement för att man ska kunna orientera sig i olika sammahang.

För cirka tio- femton år sedan började AnneMaj samla på sig socialhaptiska signaler . – Det fanns inget material att tillgå då, så det var något som man samlade på själv. Första gången Anne-Maj träffade någon som använde signalerna var på en konferens i Norge när hon jobbade för Sveriges Dövblinda.

– Det är ett ganska nytt kommunikationssätt. De andra nordiska länderna ligger lite före Sverige i det här området, säger hon.

– I morgon ska jag gå på hockeymatch

Anne-Maj har tillsammans med andra

med elever från tolkutbildningen, berättar hon och inför deltagarna i rummet låter hon tolken demonstrera hur delar av en hockeymatch kan förmedlas på hennes ryggtavla. Först ritas hockeyplanen upp och sedan visar man var spelarna är, hur de åker och när det blir mål.

– Signalerna tar man mestadels från teckenspråket, säger Anne-Maj och fortsätter,

Ingrid del Castillo

Foto: Ingrid del Castillo

aktörer verkat för att få till ett gemensamt signalsystem i Sverige. Idag finns en hemsida*, som fortfarande byggs på, med olika kategorier av socialhaptiska signaler för till exempel känslor, rumsbeskrivning och feedback.

Anne-Maj visar ledsagningssignalen för ”trappa ner”, och signalerna för ”din tur” och ”skrattar”. 5


Foto: Lotti Sjöström

Foto: Lotti Sjöström

...Glimtar från stiften...

De tre vise männen och kamelen kommer till åsnan i stallet.

Lammet ser en ängel.

Julfirande i Lunds stift

Julen firades på många olika sätt i Lunds stift. Vi hade sedvanlig julgudstjänst med julteater på annandagen i Domkyrkan. Som vanligt hjälpte publiken till med olika roller!

På Dalen och Gråsparven var det också

Foto: Kerstin Dahl

julteater. Även i Elineberg spelade vi julteater med hjälp av hörselklassen i Elinebergsskolan, barnen var jätteduktiga och äldre, både döva och hörande var glada att se barnen teckna repliker och psalmer!

Julkaffe i Ängelholm.

Julchoklad delades ut till äldre, i Ängelholm

Tema guld i Hässleholm.

Foto: Irina Sokolova

Foto: Kerstin Dahl

Foto: Kerstin Dahl

samlades man till julkaffe för detta vilket var väldigt uppskattat. Trettondagsgudstjänster har firats i Hässleholm och Kristianstad. Överallt har vi fikat eller ätit jullunch. Beata Sandell

Foto: Kerstin Dahl

Foto: Kerstin Dahl

Elever från Elinebergsskolan tecknar varsin vers.

Som tack fick barnen gottepåsar av kockarna.

Två vise män, kamel och ängel redo att agera. 6


Foto: Kristina Åkerman

...Glimtar från stiften...

Överst till vä: Fika vid adventsminglet. Till hö: Teddy Kaminski och Eva Karlsson vid julmaten. Underst till vä: Goda ägg med räkor. Till hö: Trevlig samvaro kring julbordet.

Mysiga träffar i Uppsala I december månad var det i Uppsala extra mycket mysiga träffar. Vi började med en adventsmingel med glögg och jultårta. Vi såg ett bildspel över olika saker som vi tillsammans gjort från år 2011 och fram till idag samt hade en adventsandakt. Tänk vad mycket vi har gjort under årens lopp och så mycket man hinner glömma!

termin har vi samlat in 520 kr till DAM. Efter gudstjänsten umgicks vi runt julbordet, tog lotter och hade det mycket trevligt tillsammans. Vi började kl. 14.00 och höll på ända till 18.30. Nu ser vi fram mot ett nytt roligt år. Kristina Åkerman

Några veckor senare var det dags för julgudstjänst och julbord. Som vanligt samlade vi in kollekt till Dövas Afrikamission. Denna

Vill du boka dop, vigsel, begravning eller bikt?

Har du flyttat? Kom ihåg att meddela din nya adress, så du inte missar något nummer av Händer i kyrkan!

Kontakta prästen i ditt område kontaktuppgifter hittar du på sidan 22-23

Kontaktuppgift hittar du på sidan 3

7


...Familjenytt...

Foto: Erik Backman

Döpta

Lördag 25 november 2017 döptes Leonardo Thomas Johansson Jänkänpää i Olaus Petri kyrka i Örebro av Daniel Keber. Mamma Sandra Johansson Jänkänpää håller dopbarnet. Fr vä: faddrar Pernilla och Daniel Johansson Jänkänpää. Till höger om Sandra är fadder Cindy Johansson Jänkänpää. Diakon Pernilla Folebo medverkade.

Avlidna Hemi Joensuu, Degerfors, avled den 19 september 2017. Hemi var född i Kolari, Finland. Hemi blev 71 år. Hans Andersson, Svärdsjö, avled den 24 september 2017. Hans blev 71 år. Tore Hedin, Huskvarna, avled den 20 november 2017. Tore blev 77 år. Ingrid Persson, Lund, avled den 23 november 2017. Ingrid blev 72 år. Rikard Skillt, Stockholm, avled den 23 november 2017. Rikard blev 71 år. Diakonen Ann Goldstrand Carlsson, Nye, avled den 24 december 2017.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Per Albin Larsson, Vingåker, avled 1 januari 2018. Per Albin blev 85 år.

8


Foto: Åsa Grönberg

...Glimtar från stiften...

Julgudstjänsten avslutades med tända ljus i en stor ring.

Julfest i Västerås Söndagen den 10 december ordnades julfest i Tomaskyrkan för döva i Västerås stift. Vi var 70 personer som firade julgudstjänst tillsammans, åt julmat, såg ett bildspel från årets verksamhet och önskade varandra en riktigt god jul. Julfesten varade i 4-5 timmar och avslutades med kaffe, juldesserter och varsin liten julgåva. Vid lotteriförsäljningen samlade vi in 2000

kr till Dövas Afrika Mission. Det kändes gott att i juletid få dela med sig och ge ett bidrag till DAM:s verksamhet i dövskolorna i Afrika. Foto: Åsa Grönberg

När julfesten var slut rullade bussen hem mot Dalarna igen, samtidigt som det började skymma och snön föll lätt och vackert. Åsa Grönberg Julgudstjänst i Leksands kyrka. Ingvar, Anette och Paul håller i förbönen.

Sommarläger på teckenspråk! Foto: Åsa Grönberg

Boka redan nu in 16-20/6 för läger på Flämslätts stiftsgård. Mer information kommer. Alla Välkomna - Hoppas vi ses! Barbro & Åsa

Symbolen för världens ljus, Jesus Kristus, vandrar från hand till hand. 9


...Dam & Frågesport...

Vatten är livets källa Den 17 februari åker vi, Addiswa Stenström och

Foto: Åsa Grönberg

Ida Rangsjö, till Tanzania och gör ett återbesök på Mwangaskolan för att följa upp projektet som Dövas Afrika Mission arbetar med. Vi kommer att vara i Tanzania i två veckor. Den här gången ska vi fokusera på de äldre barnen i högstadiet och gymnasiet och de som slutat skolan.

I samband med besöket ska vi se till att fixa så att skolans vattensystem ska fungera bättre och därför vill vi samla in pengar. Mwangaskolan behöver verkligen vatten för barnen på skolan behöver tvätta kläder, duscha och använda toaletterna som inte fungerar så bra på grund av att vattnet inte fungerar riktigt som det ska. De måste alltså hämta vatten från stan och det påverkar skolan mycket då det kostar enormt mycket pengar.

Två elever på Mwangaskolan fördelar vatten i hinkar.

Om du vill bidra med pengar så har Dövas Afrika Mission swishnummer, post- och bankgironummer:

Vatten är livets källa och därför vill vi på plats

Swish till Dövas Afrika Mission: 123 148 56 14 Postgironummer: 42 66 53 – 2 Bankgiro: 352-5037

hjälpa till med det och Dövas Afrika Mission behöver donationer för att kunna genomföra det.

Vattenhälsningar Addiswa och Ida

Rätt svar på frågesporten i Händer i kyrkan nr 5 2017 1. Regeln, där man ska behandla andra människor som man själv vill bli behandlad, kallas ”Den gyllene regeln”. Vi säger

2. Dövas dag 2017 hölls i Jönköping.

GRATTIS TILL VINNARNA

3. Triangeln är en symbol i kyrkan, som symboliserar Fader, Son och Ande.

i jubileumsfrågesporten i Händer i kyrkan 5/2017:

4. 100-åriga Anna Edenås bor i Lunds stift.

Ulla–Britt Martis, Kalmar

5. Konfirmandåterträffen för ungdomar från Strängnäs och Luleå stift, var på Gotland.

Håkan Eriksson, Enskede

6. Martin Luther arbetade som präst i den tyska staden Wittenberg.

Eva Karlsson, Uppsala Peter Ahl, Linköping

7. Ida och Addiswas resa i Afrika, gick till Tanzania.

Britta Kendorf, Hägersten

8. Döva elever på Mwangaskolan, fick en leverans av madrasser och sängar som köpts av pengar från döva i Sverige.

En liten vinst kommer på posten…

9. Den 8 oktober var det Tacksägelsedagen. 10. Den döva konstnären heter Carin Ohlin. TACK för alla era svar! 10


...Frågesport...

Frågesport! Du hittar svaren på alla frågor i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar 5 vinnare bland de som skickar in rätt svar. Dessa får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av Händer i kyrkan. Skicka in dina svar senast den 12/3 2018 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 721 03 VÄSTERÅS. Eller skicka via sms: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Lycka till! 1.

Frågesport nr 1 2018!

1. Vilken stad brukar man kalla Den heliga staden? 1) Betlehem x) Jerusalem 2) Nasareth 2. Vem är ordförande i Dövas Afrika Mission? 1) Bengt Olsson x) Anne Wikner

Ringa in rätt svar, klipp ur talongen eller skriv av den och skicka in den.

2) Addiswa Stenström

Lycka till!

3. Från vilken psalm är denna strof hämtad: ”Se vi går upp till Jerusalem”? 1) Psalm 135 x) Psalm 197 2) Psalm 21 4. Hur många medarbetare i den teckenspråkiga verksamheten finns på bild, på sid 22? 1) 28 x) 29 2) 30 5. Vem berättade för Josef att Maria skulle föda en son? 1) Herrens ängel x) En av lärjungarna 2) Överste prästen 6. Hur mycket pengar skänkes till Dövas Afrika Mission, vid julfesten i Västerås? 1) 1000 kr x) 1500 kr 2) 2000 kr 7. En av de döva konfirmanderna i Lund heter Gustav. Han berättar om Peterskyrkan som han besökt. Var liggen den kyrkan? 1) I Uppsala x) I Rom 2) I Vadstena 8. Vilken av våra teckenspråkiga präster döpte lille pojken Leonardo, i Olaus Petri kyrkan i Örebro? 1) Johan S Wisser x) Emma Jacobsson 2) Daniel Keber

1. 1

x

2

2. 1

x

2

3. 1

x

2

4. 1

x

2

5. 1

x

2

6. 1

x

2

7. 1

x

2

8. 1

x

2

9. 1

x

2

10. 1

x

2

Namn:

9. Vad heter den plats där Jesus korsfästes? 1) Golgata x) Stortorget

2) Utanför en katedral

10. I vilken kyrka hjälpte publiken till att spela olika roller i julteatern? 1) Lunds domkyrka x) Uppsala domkyrka 2) Västerås domkyrka

___________________________ Adress:

___________________________ ___________________________

11


...Intervju...

Våra fina konfirmander i Lunds stift I samband med julgudstjänsten på Annandagen i Lunds domkyrka frågade vi våra konfirmander hur de ser på sin konfirmation. Här kan du se deras svar:

Vem är du och varför vill du konfirmera dig?

Edvin: Jag är född i Sverige och är en människa som heter Edvin. Jag vill konfirmera mig för att min mamma vill det, man kan säga att jag gör det både för hennes och min skull. Gustav: Jag heter Gustav och jag har valt att konfirmera mig för att jag vill veta mer om min religion och om Jesus.

Vad betyder kyrkan och den kristna tron för dig?

Edvin: Både kyrkan och den kristna tron betyder mycket för mig. Kyrkan är en plats jag kan komma till när jag vill.

Foto: Kerstin Dahl

Gustav: Jag tror på Gud och Jesus. Jag har varit i kyrkan många gånger, till exempel till dop och begravningar. Jag tycker om att besöka gamla kyrkor. Jag har bland annat varit i Peterskyrkan i Rom, den tyckte jag mycket om.

Gustav och Edvin framför julkrubban i Lunds domkyrka.

Vilka är de stora livsfrågorna för dig? Edvin: Vad som händer efter döden.

Gustav: Har ingen speciell livsfråga jag funderar över.

”Kyrkan är en plats jag kan komma till när jag vill.” Edvin

Foto: Kerstin Dahl

”Jag tycker om att besöka gamla kyrkor.” Gustav

Konfirmandledare Nina Jansson, församlingspedagog, intervjuar Gustav. 12


...Intervju...

Konfirmander 2017-2018 I år har vi konfirmander i två stift; i Lunds och

• förmedla kunskap om och erfarenhet av att kristen tro och kyrkans liv handlar om livsfrågor.

i Härnösands stift. Vi startade under hösten 2017 och håller på fram till sommaren 2018. I Lunds stift har vi konfirmation sista lördagen i maj och i Härnösands stift i juli.

Varje stift ansvarar för sin konfirmandundervisning på teckenspråk, men vi sammanstrålar till ett läger på Solliden, stiftsgården i Strängnäs stift som ligger norr om Örebro. Dit kommer också ungdomsledare från Strängnäs stift samt vuxna ledare från alla tre stiften. Enligt riktlinjerna för konfirmander ska man ha läger till varje konfirmandgrupp.

ge konfirmanden möjlighet att vila/växa/ delta i andakt och gudstjänstliv.

ge konfirmanden en gemenskap i gruppen.

låta konfirmanden på sitt eget språk ut vecklas andligt och känslomässigt och forma sig en trygg identitet.”

Vi kommer i år i Lund att följa frälsarkransen både där hemma och senare på det gemensamma lägret. Vi träffas varannan vecka ungefär, med uppehåll vid loven.

I Lunds stift har vi en handlingsplan för konfirmandarbetet 2017-2018, så här står det till exempel om målet: ”Målet med vår konfirmandundervisning på teckenspråk/tecken som stöd är att; •

Beata Sandell

ge konfirmanden möjlighet att utforska kyrkorummet och vad det förmedlar

Foto: Emma Dahlbäck/IKON

13


...Glimtar från en retreat...

Andlig vägledning Som en del av vår Ignatius-utbildning,

fundera på i tystnad tills nästa dag där vi samlas i olika grupper för att dela med varandra vad man funderat och tänkt på. Vår samtalsgrupp var på teckenspråk, med Anette Wisser som ledare. Vid det samtalet får man prata om sina tankar och känslor. Övriga tider går man i tystnad hela tiden. Varje eftermiddag mellan lunch och middag hade vi samling för att få en ny bibeltext att reflektera över under nästa dygn.

deltog Camilla Berlin och Juni Sowell i en retreat den 2-5 oktober på Nya Slottet, Bjärka-Säby i närheten av Linköping. Retreat innebär att man drar sig tillbaka, man lägger alla sina måsten åt sidan och istället vilar i tystnad. I den kristna traditionen är retreat en plats där människan möter Gud i bön och samtal.

Vår retreat var enligt Ignatius-metoden för andlig vägledning, som kom från Ignatius av Loyola (1491-1556). Han föddes i Spanien, var en baskisk adelsman och var en officer och deltog i strider. Efter en strid där han blev skadad, så började han läsa om Jesus och helgonens liv och då bestämde han sig för att ägna sitt liv åt att tjäna Jesus. Han studerade sedan latin, naturvetenskap och teologi och blev prästvigd i Paris år 1537 inom romersk-katolska kyrkan. Hans bok ”Andliga övningar”, påbörjade han skriva på spanska år 1522 och han reviderade boken ständigt. Latinsk översättning av honom själv utkom år 1535 och den färdiga versionen var klar 1547. Ignatius var grundare av jesuitorden 1540. Han dog i Rom 1556 och helgonförklarades 1622.

Vi deltog i morgonbön innan frukost, lunchmässa med nattvard tillsammans med husfolket som bor och arbetar på Nya Slottet och kvällsbön. Husfolket är en kommunitet, precis som munkar och nunnor, men de lever bara så under en begränsad tid under en självvald period.

På slottet fanns det inte en enda klocka uppsatt på väggen. Det saknades wifi och någon TV fanns inte heller. Målet är istället att möta Gud här och nu, att växa i sin andlighet. Alla måltider åt vi under tystnad, det fanns dock musik att lyssna på medan man åt för övriga hörande deltagare. Vår tystnad bröts vid lunchen på torsdagen, då blev det en hel del prat för alla innan hemfärd.

Ignatius av Loyolas självbiografi finns i svensk

Det var fantastiskt att uppleva att släppa allting för några dagar, bara vila och göra ingenting liksom. Det enda man har under den långa tystnaden är sina egna tankar. Det fanns böcker att låna och läsa. Det fanns möjligheter till att promenera utomhus på vandringsleder i naturen och en massa möjligheter till bön och samtal med Gud.

översättning som heter ”Pilgrimens berättelse” som utkom 1981. Boken ”Andliga övningar och tio brev” finns på svenska sedan 2005.

På måndagen åkte vi dit och mötte de andra deltagarna på retreaten med lunch på Nya Slottet. Efter det hade vi samling och då lästes det upp en bibeltext upp tre gånger innan vi gick in i tystnaden.

Vi kan rekommendera denna retreat för stressade människor, som då får möjlighet att varva ner, stanna upp i nuet och fördjupa sig i sin kristna tro.

Den första gången skulle man fastna vid något ord ur texten, den andra gången om vilken känsla eller tanke man får av texten och efter den tredje gången så har man fått hela texten att

Camilla Berlin 14


Foto: Åsa Grönberg

Foto: Åsa Grönberg

...Dövas Afrikamission...

VÄLKOMMEN TILL

DÖVAS AFRIKAMISSIONS ÅRSMÖTE 2018 Program söndag 15 april 2018 i Örebro kl 10.00-12.30 i Nikolai prästgård, på Nikolaigatan 8 kl 14.00-16.00 i Nikolai församlingshem våning 3 på Wasagatan 14 kl 10.00 Årsmöte kl 12.30 Lunch på stan kl 14.00 Gudstjänst på teckenspråk i Nikolai församlingshem våning 3 kl 15.00 Fika kl 16.00 Avslutning Alla årsmöteshandlingarna finns på www.dovasafrikamission.se och på plats vid årsmötet Årsmötet genomförs på teckenspråk. Anmäl dig senast söndag 8 april. Anmälan, upplysningar eller frågor: Sekreterare Gun Carlzon gun.carlsson@svenskakyrkan.se eller 070-644 68 69 Ordförande Addiswa Stenström addiswa.stenstrom@gmail.com eller 076-169 62 13

Hjärtligt välkomna!

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Foto: Privat

hälsar Addiswa Stenström, ordförande tillsammans med styrelsen

Styrelsen från vänster: Anders Rydbäck, Claes Klintenberg, Kia Silverdal, Gun Carlzon, Addiswa Stenström och Marie Georgson. På bilden saknas Bengt Olsson, Börje Jildenhed och Anita Hellöre.

15


februari - mars

Med reservation för ev. ändringar Göteborgs stift Torsd 15/2

Halmstad Kärlekens kyrka kl 11.30. Andakt. Därefter Soppa.

Sönd 25/2 Uddevalla Bäve kyrka 13:00 Gudstjänst med nattvard, kyrkkaffe

Torsd 15/3

Härnösand domkyrkoförsamling kl 18 – 20 Ungdomskväll. Vi fikar och tar upp aktuella ämnen.

Lörd 17/3

Örnsköldsvik Gullängets kyrka kl 13.00 Mässa och kyrkkaffe

Karlstads stift

Onsd 28/2 Göteborg Repslagargården kl 11.00 Andakt, gemenskapsträff

Fred 9/3 Säffle Säffle kyrka kl 15.00 Tecken språksgudstjänst

Onsd 7/3 Uddevalla Bäve kyrka 11.30 Gudstjänst Gemenskapsträff

Lörd 10/3 Arvika Trefaldighetskyrkan kl 14.00 Teckenspråksgudstjänst

Onsd 14/3 Göteborg Repslagargården kl 11.00 Andakt, gemenskapsträff Avtackning av Gun Bothén som går i pension.

Sönd 11/3 Degerfors Degerfors kyrka - för samlingshemmet kl 10.30 Tecken språksgudstjänst Sönd 11/3 Karlstad Vikenkyrkan kl 15.00 Teckenspråksgudstjänst

Torsd 15/3 Halmstad Kärlekens kyrka kl 11.30. Nattvard. Därefter Soppa.

Linköpings stift

Sönd 25/3 Uddevalla Bäve kyrka 13.00 Gudstjänst med nattvard, kyrkkaffe

Finspång

Sönd 18/2 Hårstorps grupp och omsorgsboende kl.14.30 Gudstjänst med nattvard. Kaffe

Onsd 28/3 Göteborg Repslagargården kl 11.00 Andakt, gemenskapsträff

Sönd 18/3

Härnösands stift Sönd 11/3

Sundsvall Bosvedjams kyrka kl 11.00 Mässa och kyrkkaffe

Sönd 11/3

Härnösand Domkyrkan kl 15.00 Mässa och kyrkkaffe

Onsd 14/3

Östersund Marielundskyrka kl 11.00 Mässa och kyrklunch

Mariagården kl.14.30 Gudstjänst på teckenspråk. Kaffe.

Daglediga och pensionärsträff på onsdagar! Mariagården, Petri rummet kl.13.30- 15.30. Startar den 17 januari. Onsdagar till och med v. 20. OBS: Ingen träff v 8 och v 14. Teckenkafe´ på torsdagar! Oasen kl.10.00 -11.30 . Fika och prat på teckenspråk. Startar torsdagen den 18 januari Torsdagar till och med v.20. OBS: ingen träff v 8 och v 14. 16

Foto: Alex & Martin/IKON

Teckenspråkiga Mötesplatser


...mötesplatser...

Hultsfred – samarbete med Växjö stift

Lunds stift

Lörd 3/3 Hultsfred Församlingsgården kl 11.00-13.30 Träff Lunch 40 kr ev. kostnad för pyssel tillkommer Anmälan till Anita

Torsd 22/2 Helsingborgs Elinebergskyrkan kl 12.00 Andakt och därefter sopplunch

Lörd 24/3 Hultsfreds kyrka kl 11.00 Gudstjänst på teckenspråk och svenska Kyrkkaffe

Övrigt Se lokal annonsering i Finspångs församling, Linköpings domkyrkopastorat, Aspelands pastorat samt S:t Johannes församling i Norrköping.

Luleå stift Sönd 18/2

Skellefteå, Gudstjänst, Sunnanå kyrka kl 11.00 Enkel lunch

Sönd 18/2

Umeå, Teckenspråkig mässa, församlingsgården kl 11.00

Fred 23/2

Umeå, Afterwork, församlingsgården kl 17.00

Sönd 25/2

Umeå, Skrivtolkad högmässa, Umeå stads kyrka kl 11.00

Sönd 18/3

Malmö Limhamns kyrka kl 11.00 Gudstjänst på teckenspråk och svenska med fika

Torsd 22/3

Karlskrona Möllebackens kyrka kl 12.00 Andakt med lunch

Sönd 25/3

Kristianstad Heliga Trefaldighets kyrka kl 11.00 Gudstjänst på teckenspråk och svenska med fika

Fr-Sö 6-8/4 GEMENSKAPSLÄGER på Åkersbergs stiftsgård! Vi börjar med middag på fredag och avslutar med lunch på söndag. Enkelrum 500 kr, dubbelrum 300 kr. OBS! Anmälan senast 1 mars! Ur programmet: Elsa Foisack berättar om Tanzania och visar bilder, Kerstin Kjellberg berättar om Peru och visar bilder, Rune Leander: Från Ur i Kaldéen till Sankt Olof i Hallaröd – med kul tävling och inblick i bibeln

Torsd 1/3 Umeå, Tacotorsdag, församlingsgården kl 17.00 Anmälan senast 27/2 till fredrik.lundberg@svenskakyrkan.se

Konfirmander: träffas varannan vecka

Sönd 11/3 Umeå, Skrivtolkad mässa, Umeå stads kyrka kl 11.00 Kakbuffé, församlingsgården kl 13.00.

Andakter för boende på Dalen och Sparven Dalen-Lindängelund torsdagar kl 14.30: 15/2 15/3 12/4 Gråsparven-Lund fredagar kl 14:30: 16/2 16/3 13/4

Sönd 18/3 Umeå, Teckenspråkig gudstjänst, församlingsgården kl 11.00

Sönd 18/3

Lund Helgeandskyrkan kl 12.00 Andakt, sopplunch och föredrag om kvinnor utsatta för prostitution och misshandel

Månd 2/4 Lunds Domkyrka kl 14.00 Påskgudstjänst med fika på stiftskansliet

Sönd 25/2 Piteå, Gudstjänst, Öjeby kyrka kl 13.00 Kyrkkaffe

Sönd 18/3

Torsd 1/3

Skellefteå, Sunnanå kyrka. Enkel Skara stift lunch kl 13.00 sedan kommenterad mässa Sönd 11/3 Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00. Gudstjänst och kyrkkaffe. Piteå, samåkning till Skellefteå, Sofie Strid Sunnanå kyrka. Anmälan till Anna Yttergren. Enkel lunch kl 13.00 Sönd 11/3 Trollhättan Götalundens kyrka kl sedan kommenterad mässa 14.00 Gudstjänst med nattvard. Kyrkkaffe. Präst Emma Jacobsson, Pia Renner

Fred 30/3 Umeå, Afterwork, församlingsgården kl 17.00 17


...mötesplatser...

Teckenspråkig gudstjänst & sopplunch i Örebro Kl 11.00 15/3, 5/4, 3/5 i S:t Nicolai kyrka

Stockholms stift Sönd 18/2 S:t Ansgarskapellet (nedre kortsidan av Högalids kyrka) Teckenspråkig Mässa kl 14.00 Kyrkfika

Sopplunch i Nikolai prästgård kl 12.00-13.00 Soppa, smörgås, kaffe, kaka 60 kr

Fredagar

Tacomys för barn & deras vuxna i Nikolai prästgård kl 18.00-20.00 2/3, 16/3, 13/4, 27/4 och 25/5 Kostnad 25 kr per vuxen. Teckenspråkig personal finns på plats. Kontaktperson Gun Carlzon

Sönd 18/2 Sofia kyrka Borgmästargat 11 Regnbågsmässa kl 18.00 Teckenspråkstolkad Sönd 18/3 Sofia kyrka Borgmästargat 11 Regnbågsmässa kl 18.00 Teckenspråkstolkad

Söndagar

Teckenspråkig gudstjänst i S:t Nicolai kyrka i Örebro kl 14.00 25/3, 22/4, 20/5 och 17/6 Sönd 25/3 Högalids kyrka Kyrkväg 11 (Tb Hornstull uppgång Högalidsparken därefter i Nikolai prästgård kyrkfika 20 kr. el buss 66 Reimersholme, Högalids Teckenspråkskör kyrka) Mässa kl 11.00 Om du vill vara med och teckna psalmer & sånger Teckenspråkstolkad Kyrkfika i teckenspråkig gudstjänst. Gålö café Kontaktperson Pernilla Folebo I Högalids kyrka, Kyrkvägen 11. Första tisdagen För mer kontaktuppgifter se sid. 23 i varje månad kl 18.30–21.00. Kvällen inleds med gudstjänst. Efteråt är det kostnadsfri fika och aktiviteter. Teckenspråkstolk. För mer information kontakta: Gunilla Lindén, 0702-17 87 81 sms Uppsala stift gunilla.linden@svenskakyrkan.se Onsd 21/2

Strängnäs stift Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro

Tisdagar

Cafe Nikolai i Nikolai prästgård kl 13.00-16.00

Gävle Mariakyrkan kl.17.00 Onsdagskväll i Maria. Kvällsmat kl.17.00. Mässa 18.30. Vill du stanna för fortsatt gemenskap är kyrkan öppen och kyrkkaffe serveras efter mässan.

Fred 23/2 Uppsala Tunabergskyrkan kl 14.00 Gudstjänst

Teckenspråkig samtalsgrupp ”Bibeln kopplat till mitt liv” i Nikolai prästgård kl 13.15-14.30 20/2, 20/3, 17/4 och 22/5. Kontaktperson Daniel Keber

Lörd 24/2 Gävle Mariakyrkan kl.13.00 Teckenfyran. Gemenskapsträff på teckenspråk. Tisd 27/2 Uppsala Odinslund prästgårdssalen kl 14.00 Gemenskapsträff

Teckenspråkig konfirmandgrupp i Nikolai prästgård kl 16.00-18.00 Avslutning 24/4 Kontaktperson Daniel Keber och Gun Carlzon

Onsd 7/3

Teckenspråkigt konfirmandläger 20-22/4 på Sollidens kursgård utanför Örebro. Kontaktperson Daniel Keber och Gun Carlzon

Torsdagar

Teckenspråkiga Babyträffar i Nikolai prästgård kl 9.00-12.00 Obs! 29/3 stängt/påsklov Avslutning 3/5. Kontaktperson Gun Carlzon

Gävle Mariakyrkan kl. 17.00 Onsdagskväll i Maria. Kvällsmat kl.17.00. Mässa 18.30. Vill du stanna för fortsatt gemenskap är kyrkan öppen och kyrkkaffe serveras efter mässan.

Tisd 13/3 Uppsala Odinslund prästgårdssalen kl 14.00 Gemenskapsträff 18


...mötesplatser...

Onsd 14/3

Gävle Kyrkans hus kl.11.30 Sopplunch. Kostnad 40:- Kl.12.30 Mässa. Efter mässan serveras kyrkkaffe i Kyrkans hus och vi möter dagens gäst.

Tisd 6/3

Tisd 13/3 Leksand S:t Persgården kl 17.00- 20.00 Kyrka på teckenspråk Torsd 15/3 Gagnef kyrkan kl 14.00. Gudstjänst i den nyrenoverade kyrkan. Smörgåstårta i församlingshemmet.

Torsd 22/3 Gävle Staffans kyrka kl.9.30 Påskspel och gudstjänst för förskolor.

Fred 23/3 Uppsala Tunabergskyrkan kl 14.00 Sönd 18/3 Gudstjänst Lörd 24/3 Gävle Mariakyrkan kl. 13.00 Tisd 20/3 Teckenfyran. Gemenskapsträff på teckenspråk. Fred 23/3

Tisd 27/3 Uppsala Odinslund prästgårdssalen kl 14.00 Gemenskapsträff Tisd 27/3 Onsd 28/3

Leksand S:t Persgården kl 17.00- 20.00 Kyrka på teckenspråk

Leksands kyrka kl 15.00 Gudstjänst på teckenspråk Leksand S:t Persgården kl 17.00- 20.00 Kyrka på teckenspråk Köping kyrkan kl 13.00 Gudstjänst på teckenspråk. Soppa

Lörd 24/3 Leksand St Persgården kl 10-15. Familjedag med påskpyssel, våfflor Gävle Forellplans äldreboende 14.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe i stora och gudstjänst. samlingssalen ingång 1B. Tisd 27/3 Leksand S:t Persgården kl 17.00- 20.00 Kyrka på teckenspråk Gävle Mariakyrkan kl.17.00 Onsdagskväll i Maria. Kvällsmat Onsd 28/3 Mora Andreasgården kl 12.00 kl.17.00. Sedermåltid och mässa Gemenskapsträff. Soppa kl.18.30. Vill du stanna för fortsatt gemenskap är kyrkan öppen och Torsd 29/3 Leksands kyrka Skärtorsdagsmässa kyrkkaffe serveras efter mässan. på teckenspråk/svenska kl 18.30. Kvällsfika

Visby stift Sönd 25/3

Växjö stift

Väskinde Josefs kapell kl 13.00 Visuell mässa kyrkkaffe

Tisd 20/2 Jönköping Lindgården Ringvägen 1 kl 11.30 Vardagsträff Lunch till självkostnadspris Anmälan senast 15/2

Västerås stift Tisd 20/2

Leksand St Persgården kl 17.00- 19.00 Mat & Prat. Kostnad 50 kr. Döva berättar om sin skoltid

Torsd 22/2

Tisd 27/2 Leksand S:t Persgården kl 17.00- 20.00 Kyrka på teckenspråk

Madesjö Nilssons mat kl 11.30 Vardagsträff Lunch till självkost nadspris Anmälan senast 20/2

Torsd 1/3 Växjö Vardagsträff Tid och plats meddelas senare Lunch/fika till självkostnadspris

Onsd 28/2 Mora Andreasgården kl 12.00 Gemenskapsträff. Soppa

Sönd 4/3 Jönköping Ekhagskyrkan kl 13.00 Gudstjänst med nattvard Kyrkkaffe 20 kr

Torsd 1/3 Djurås Himmilsgården kl 14.00 Gemenskapsträff. Kaffe

Lörd 17/3 DRIVS-möte Hjortsbergagården Kallelse skickas till representanterna

Fred 2/3 Köping kyrkan kl 13.00 Mässa på teckenspråk. Soppa

19


...Mötesplatser...

Sönd 18/3 Algutsboda kyrkan kl 14.00 Gudstjänst med nattvard på teckenspråk och svenska Kyrkkaffe 20 kr Onsd 21/3 Algutsboda Kyrkan/sockenstugan kl 11.00 Vardagsträff med påsk drama Lunch 50 kr Anmälan senast 18/3

Hultsfred – samarbete med Linköpings stift

Lörd 3/3 Hultsfred Församlingsgården kl 11.00-13.30 Träff Lunch 40 kr ev. kostnad för pyssel tillkommer Anmälan till Anita Lörd 24/3 Hultsfreds kyrka kl 11.00 Gudstjänst på teckenspråk och svenska Kyrkkaffe

Onsd 28/3

Nässjö Mariagården kl 11.00- 14.30 Vardagsträff med påskdrama Lunch 50 kr Anmälan senast 22/3

Torsd 29/3

Växjö Johanneskyrkan kl 16.00 Skärtorsdagsmässa Kyrkkaffe 20 kr

Anmälan till Anita eller Jessica – kontaktuppgifter se sid 23

Välkommen till Svenska kyrkans teckenspråkiga gudstjänster & aktiviteter!

Foto: Anita Hellöre

Härlig vardagsträff i Nässjö

På senaste vardagsträffen i Nässjö bakade vi smaskiga dumlekakor som vi sedan njöt av vid fikat. Träffen avslutades med en andakt. 20


...Mötesplatser på Nätet...

Följ oss gärna på nätet Hemsidor

Västerås stift: www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Göteborgs stift: www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift Minoritetsspråk - Teckenspråk

Växjö stift: www.svenskakyrkan.se/vaxjostift Verksamhet - Dövkyrkan Nationell nivå: www.svenskakyrkan.se Teckenspråk i övre vänstra hörnet

Härnösands stift: www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/ teckensprak

Bloggar

Växjö stift: www.kyrkteckenivaxjostift.blogspot.se

Karlstads stift: www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/teckensprak

Uppsala stift: https://blogg.svenskakyrkan.se/ teckensprakuppsalastift/

Linköpings stift: www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift Det här gör Linköpings stift – Minoritetsspråk – Teckenspråkigt arbete

Gävle pastorat: http://blogg.svenskakyrkan.se Kyrka på teckenspråk i Gävle

Finspångs församling: www.svenskakyrkan.se/finspang/dovkyrkan

Facebook

Göteborgs stift: Svenska kyrkans teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift

Luleå stift: www.svenskakyrkan.se/luleastift/teckensprak

Härnösands stift: Teckenspråkig verksamhet i Härnösands stift

Lunds stift: www.svenskakyrkan.se/lundsstift Det här gör vi i Lunds stift - Teckenspråk och hörselfrågor

Högalids församling: www.facebook.com/ hogalidsforsamling www.facebook.com/lillemor.lindahl

Lunds domkyrkoförsamling: www.lundsdomkyrka.se Teckenspråk i övre högra hörnet

Lunds stift: Teckenspråkig kyrka i Lunds stift Luleå stift: Teckenspråk Luleå stift (öppen grupp)

Skara stift: www.svenskakyrkan.se/skarastift Teckenspråkig verksamhet

Strängnäs stift: Svenska kyrkans Teckenspråkiga Arbete i Strängnäs stift

Stockholms stift: www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift

Uppsala stift: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle och Uppsala

Högalids församling: www.svenskakyrkan.se/ hogalid

Växjö stift: Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet i Växjö stift

Strängnäs stift: www.strangnasstift.se En flerspråkig kyrka Teckenspråk

Teckenspråkig ung i kyrkan: Teckenspråkig ung i kyrkan

Uppsala stift: www.svenskakyrkan.se/uppsalastift På andra språk - Teckenspråk

Instagram

Gottsunda församling: www.svenskakyrkan.se/ gottsunda  Teckenspråkig verksamhet

Göteborgs stift: svktspigbg Härnösands stift: infotecken

Svenska kyrkan i Gävle: www.svenskakyrkan.se/gavle - Kyrka på Teckenspråk

Uppsala stift: teckenuppsalastift teckenspraksvenskakyrkangavle

Visby stift: www.svenskakyrkan.se/visbystift

Teckenspråkig ung i kyrkan: tspungikyrkan 21


Foto: Magnus Aronson

Foto: Magnus Aronson

...medarbetare...

Välkommen att kontakta oss! Översta raden från vä: Ing-Marie, Kristina, Camilla B, Daniel, Gun C, Juni, Pernilla, Margareta, Antonio. Andra raden från vä: Åsa, Barbro, Jessica, Anita, Camilla L, Gun B, Emma, Beata, Kerstin, Martina. Tredje raden från vä: Gunnel, Lillemor, Anna, Annalena, Lis-Marie, Katarina, Carina, Johanna, Johan. Understa raden från vä: Akar, Emmy.

Göteborgs stift

Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Masthuggs församling, Carl Johans kyrkoplan 1, 414 55 GÖTEBORG Besök: Repslagareg 5 Emma Jacobsson, Präst Mobil: 073-773 88 54 emma.jacobsson@svenskakyrkan.se Gun Bothén, Diakoniassistent Mobil: 073-773 89 30 gun.bothen@svenskakyrkan.se Camilla Lans, Diakon Mobil: 073-773 89 25 Bildtelefon: 0406340578@t-meeting.se camilla.lans@svenskakyrkan.se

Härnösands stift

Linköpings stift

Margareta Ridderborger, Präst i Finspång Mobil: 073-154 06 20 margareta.ridderborger@svenskakyrkan.se Antonio Silano, Pedagog Mobil: 070-256 55 18 Mariagården, Box 22, 612 21 Finspång antonio.silano@svenskakyrkan.se

Luleå stift

Annalena Norberg, Stiftsdiakon SMS/video: 070-190 25 17 annalena.norberg@svenskakyrkan.se Lis-Marie Rönnblom, Diakon Skellefteå pastorat Txt: 0910-77 66 71 & SMS: 072-206 31 51 lis-marie.ronnblom@svenskakyrkan.se

Johan S Wisser, präst SMS: 0735-08 40 71 Skype: johanfs johan.s.wisser@svenskakyrkan.se

Katarina Häggmark, Diakon Skellefteå pastorat (Projekt 2015-2017) SMS: 072-722 40 25 BT:svkteckensprakkatarina@ectalk.se katarina.haggmark@svenskakyrkan.se

Akar Holmgren, diakon Tal/SMS: 0763-97 59 35 Skype: akar.holmgren akar.holmgren@svenskakyrkan.se

Anna Yttergren, Präst Piteå Videosamtal/sms: 070-169 67 01 anna.yttergren@svenskakyrkan.se

Karlstad stift

Box 186, 651 05 Karlstad Emmy Lindgren, prästkandidat, vikarierar för Stefan Nordenson emmy.lindgren@svenskakyrkan.se

Carina Sehlström, Diakoniassistent Umeå pastorat SMS: 072-539 10 68 BT/Txt: svkteckensprakcarina@ectalk.se carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se

22


...medarbetare...

Uppsala stift

Johanna Forsgärde, Präst Umeå pastorat BT: svkteckensprakjohanna@ectalk.se SMS: 072-539 10 57 Telefon: 090-200 26 07 johanna.forsgarde@svenskakyrkan.se

Ing-Marie Lundberg, Teckenspråkskonsulent SMS: 0704-955 269 & Tel: 026-170 444 Bildtelefon: gavlepastorat@t-meeting.se Gävle pastorat, Box 1423, 801 38 GÄVLE Besöksadress: Kaplansg 1, Gävle ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

Lunds stift

Beata Sandell, Präst för teckenspråk och hörsel Mobil: 0709-103 053 Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se beata.sandell@svenskakyrkan.se

Kristina Åkerman, Präst Mobil: 0733-212 108 & Telefon: 018-430 37 74 Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 UPPSALA kristina.akerman@svenskakyrkan.se

Kerstin Dahl, diakonal verksamhet Mobil: 0761-884 242 kerstin.dahl@live.se

Visby stift

Väskinde prästgård 622 75 Visby Martina Åkeson Wollbo, Präst Telefon: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702 martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

Skara stift

Box 173, 532 23 Skara Jacqueline Björnram, kontaktperson Telefon: 0511-262 28 jacqueline.bjornram@svenskakyrkan.se

Västerås stift

Box 7, 721 03 Västerås Barbro Lilja Brattgård, Präst Mobil: 070-288 68 21 Kyrkallén 23, 793 31 Leksand Skype: barlilja barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Stockholms stift

Gunnel Kjellermo, Präst Taltel/sms: 0702-164 002 gunnel.kjellermo@svenskakyrkan.se Lillemor Lindahl, Diakon Högalids församling Sjukskriven

Åsa Grönberg, Stiftskonsulent Mobil: 0703-786 180 asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Strängnäs stift

Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro Txt: 019-17 11 52 & BT: volontar.nikolai@sip.nu

Växjö stift

Box 527, 351 06 Växjö Jessica Lindberg, Stiftskonsulent Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151 Bildtelefon: 0406748629@t-meeting.se Skype: jessica.lindberg5 jessica.lindberg@svenskakyrkan.se

Daniel Keber, Stiftspräst Mobil: 070-340 59 87 & Tel: 0152-234 90 daniel.keber@svenskakyrkan.se Gun Carlzon, Stiftspedagog Mobil: 070-644 68 69 & Tel: 0152-234 91 gun.carlsson@svenskakyrkan.se

Anita Hellöre, stiftskonsulent SMS/MMS/video: 0709-105 874 Bildtelefon: 0406146992@t-meeting.se Skype: anitahellore anita.hellore@svenskakyrkan.se

Pernilla Folebo, Stiftsdiakon Mobil: 072-726 59 70 pernilla.folebo@svenskakyrkan.se

Teckenspråkig ung i kyrkan Juni Sowell, projektledare Mobil: 0730-585 736 juni.sowell@svenskakyrkan.se

Camilla Berlin, projektmedarbetare Mobil: 070-348 37 08 camilla.berlin@svenskakyrkan.se

Vill du samtala om livet och om tro? - välkommen att kontakta någon av oss i

Svenska kyrkans teckenspråkiga verksamhet.

23


Avsändare

Jessica Lindberg Växjö stift Box 527 351 06 Växjö

Marias barn är till genom helig ande Därför att vi genom honom får ett nytt hopp, en tro på möjligheter till att saker och ting kan vara annorlunda, kan förändras. Orättvisorna i världen kan få ett slut och människor få rättvisa. Den som upplever handlingsförlamning kan av hoppet få kraft och mod. Också jag själv kan vara annorlunda, med uppgiften att älska för den andres skull så att den har möjlighet att själv älska. Så kan man bli rastlös och ivrig att förändra världen och visa på Guds rikes närvaro här och nu. Vi vill genomskåda orätten och ha modet att lyfta upp problemen på ”arbetsbordet” för att åstadkomma förändring.

Vi måste verka för människors befrielse från konkret förtryck här och nu! Vi behöver se oss omkring och genomskåda vem som glöms bort i vårt samhälle, i vår gemenskap; befrielsen gäller även för dem! Men Jesus död och uppståndelse handlar också om förändrad framtid.

Foto: Camilla Lans

Ja, ängeln sa till Josef att barnet som Maria väntade skall frälsa sitt folk från deras synder. När våra ansträngningar gått tvärt emot det som var vårt uppdrag, när vi skadat istället för att visa omsorg, när vi svikit istället för att vara trofasta och ärliga. Då är han kvar.

Herrens ängel uppenbarade sig för Josef i en

dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt 1:20-21)

Vi får be: Du min Jesus, jag ber om att få din förlåtelse för det jag gjort fel, för att relationer har skadats på grund av mig, för det de inte vet om och anar av att jag tänkt ont om dem. Jag ångrar det. Och jag ber att du hjälper mig att leva ett gott och riktigt liv. Hjälp mig att finna utrymme för kärlek för dig och även till mina medmänniskor. Amen.

När Jesus föds in i världen har han ett

uppdrag: att rädda sitt folk från deras synder. Och det är vad Nya Testamentet i Bibeln vill berätta för oss; att Jesus är den som räddar skapelsen, och oss. Och han gör det på alla livets områden som tecken på att just han är den som räddar från synden. Och han gör det då han blir korsfäst, lider och dör. Korset är Jesus egen totala utsatthet och övergivenhet. Men om nu döden som inträder verkar vara det sista, så visar Gud att det inte är så; Jesus uppstår från de döda och erbjuder oss en evighet i gemenskap med honom själv. Korset ger allt dess mening. Jesus har dött och uppstått också för mig. Och förvandlar villkoren i livet.

Emma Jacobsson, präst i Göteborgs stift 24

Händer i kyrkan 1, 2018  
Händer i kyrkan 1, 2018  
Advertisement