Page 1


Profile for svenskakyrkanmolndal

Församlingsinstruktion Svenska kyrkan Mölndal 2019  

Församlingsinstruktion för Svenska kyrka Mölndal Godkänd av kyrkofullmäktige 20191112 §15 Utfärdad av domkapitlet 20191211§120

Församlingsinstruktion Svenska kyrkan Mölndal 2019  

Församlingsinstruktion för Svenska kyrka Mölndal Godkänd av kyrkofullmäktige 20191112 §15 Utfärdad av domkapitlet 20191211§120

Advertisement