__MAIN_TEXT__

Page 44

Lucia 2014 Många, många vill uppleva ett luciatåg i London. Vår fantastiska kyrkokör går i år tio Luciatåg i Ulrika Eleonora kyrka, ett i Southwark Cathedral och ett i Westminster Cathedral. Dessutom åker de till Brighton. For tickets to Lucia in London please check https://member.swedishchurch.com/ Lucia brukar bli slutsålt. På grund av den stora omsättningen av biljetter kan vi inte hantera några återköp. Om du har biljetter som du inte kan använda, eller om du letar biljetter till en slutsåld Luciagudstjänst, försök exempelvis via www. facebook.com/svenskakyrkanlondon Men Lucia firas inte bara i London. På många platser runt om de brittiska öarna firas Advents- och Luciagudstjänster, se listan på sid 39.

Barnens Luciatåg Söndag 7 December kl 11 I Familjemässan denna dag deltar barnens eget luciatåg och naturligtvis är alla barn välkomna! Ta gärna med egna luciakläder om ni har, annars finns det en del att låna. Kom en liten stund innan för att byta om.

foto: karl liljas 44

Profile for Svenska kyrkan i London

Kyrkobladet nr 4 2014  

Svenska kyrkan i Londons tidning som utkommer med fyra nummer/år. Tema: Identitet. Läs om Jacob som är utlandssvensk, vad musiken betyder fö...

Kyrkobladet nr 4 2014  

Svenska kyrkan i Londons tidning som utkommer med fyra nummer/år. Tema: Identitet. Läs om Jacob som är utlandssvensk, vad musiken betyder fö...

Advertisement