Page 1

älska acceptera berättelser om självmord, sexuella övergrepp & mobbning. om att älska i nöd & lust. om vägen tillbaka och blänket i vardagen.

kyrko bladet

nummer

1/2017

en tidning fr ån svensk a k yrk an london


Good for business.

All you need to set up and run a company - from bricks and mortar to people and processes.

goodwille.com 2


The Swedish Church in London 6 Harcourt Street, London W1H 4AG Registered charity number 115 5762

FÖRSAMLINGSBIDRAG 2017 Kyrkan har en plats i våra liv som ibland kanske inte riktigt märks. Den finns där i tydliga sammanhang som när du döps, konfirmeras, gifter dig och när du dör men den finns också däremellan. Kyrkans arbete med dem som söker hjälp, de som är utsatta, är oftast osynligt eftersom vi inte vill utnyttja dem som behöver hjälp. Det kan vara tryggt att veta att det finns stöd om du en dag skulle behöva det.

Vi är alla sårbara olika tider i livet. Din donation är en förutsättning för en kyrka som är till för oss alla; vi behöver vara många medlemmar och ha en stabil ekonomi. I Storbritannien betalar du som svensk ingen kyrkoavgift vilket innebär att Svenska kyrkans främsta kapital kommer från de som engagerar sig i verksamheten, samt via församlingsbidrag och gåvor. Medlemskapet gäller per kalenderår. Vi välkomnar alla gåvor stora som små. Rekommenderat bidrag/år är £100 för familj, £55 för enskild medlem, £10 för student/au-pair, £1200 för lifetime membership. Uppskattar du att få tidningen Kyrkobladet hemskickad? En donation på £10/år täcker kostnaderna för produktion, tryck samt distribution.

Tack för ditt bidrag –

det ger oss möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete för dig med svensk anknytning som lever eller vistas på de brittiska öarna.

Anders Alberius, vik. kyrkoherde

Madelaine Mason, kyrkorådets ordförande

How to pay/make a donation Via online portal

https://member.swedishchurch.com All you need is your credit/debit card.

By cheque

Payable to Swedish Church in London Ltd Do complete with you Name/Organisation, full address, e-mail, telephone no

Bank transfer

SEB London, Sort Code 40-48-65, Account No. 27925014 Reference with your name and, if possible, full address

Standing order

Set up with your bank to Swedish Church in London Ltd E-mail finance@swedishchurch.com details of: Name of my bank, Amount, Date of first payment, Monthly/Annually, Surname, First name, Full address

Gift Aid makes every £1 you give worth 25 pence more to the church, at no extra cost to you. If applicable, please tick the box: I am a UK taxpayer and would like the Swedish Church in London Ltd to reclaim the tax on all my donations in the

past, and until further notice. I understand that I must have paid UK Income Tax or Capital Gains Tax for an amount at least equal to the total tax that all charities reclaim on my behalf, for each year.

Name:

.............................................................................................................................................................

Date:

........................................................................................

3


älska : acceptera Skuld. Förlåtelse. Frustration. Dåligt samvete. Acceptans. Kärlek. Kärleken. Störst av allt är kärleken. När din pappa eller syster tar sitt eget liv, vad lämnar det dig med? Vad blir kvar? Vem? När den du älskar mest i hela världen mår dåligt, men världen inte ser, hur kan du hjälpa? Hur får du din kärlek att räcka till? När en vuxen person i din närhet, en person som du som barn ska kunna förlita dig helt på, begår brott, sexuella brott, mot dig – som bara är ett barn. Vad gör man? Hur gör man? Vem lyssnar och vem kan man lita på? ”Ingen människa är så dålig att hon inte har något gott i sig,” sa Martin Luther. Ja, låt oss verkligen hoppas att det är sant. Det är något jag gärna lever efter, men med öppna ögon. Vi måste våga se våra medmänniskor. Våga ifrågasätta. Våga tro på den där magkänslan vi får ibland, att något kanske inte är riktigt som det ska. Och vi måste våga älska.

Måndag - tisdag 10-17 Onsdag 10-19 Torsdag - lördag 10-17 Söndag 12-17 Gudstjänst varje söndag kl 11, varje onsdag kl 9 I caféet kan du dricka svenskt kaffe, läsa svenska tidningar och äta kanelbullar. Här finns alltid någon att prata med. Vi har fritt WiFi och gästdatorer med utskriftsmöjlighet. På våra anslagstavlor kan du hitta tips på boende, jobb och annat samt själv sätta upp en annons.

4

ansvarig utgivare Anders Alberius rector@swedishchurch.com The Swedish Church 6 Harcourt Street London W1H 4AG

tryckeri Warwick Printing Kyrkobladet is printed on paper sourced from Forest Stewardship Council (FSC) approved paper mills and is printed with vegetable based inks. All paper and ink waste is recycled. upplaga 12 000 foto: kajsa kax

Åsa Höjer, Redaktör communications@swedishchurch.com

omslag Rikard Österlund

redaktör & formgivare Åsa Höjer communications@ swedishchurch.com

Läs om Tina och om Erik, om Linnéa, Christian, Rikard och Zara, om Birgitta och Bianca; personer som alla fått lära sig älska – och acceptera. Starka berättelser om vanliga människor. I detta nummer har vi också besökt nyöppnade restaurangen Aquavit i London och fått en intervju med stjärnkocken Marcus Samuelsson. Dessutom ett besök i Londons glittrande smyckesdistrikt. Och så inleder vi reformationsåret med en historisk text om Martin Luther.

medarbetare & redaktion Anders Alberius, Kristina Andréasson, Elisabet Baldwin, Ann-Katrin Berggren, Joakim Carlström, Emelie Hill Dittmer, Linnéa Dunne, Gustav Elfving, Biörn Fjärstedt, Kajsa Kax, Nadja Negash-Rånes, Amelie Persson, Michael Persson, Tina Romanov, Birgitta Rönn, Rikard Österlund

Ulrika Eleonora kyrka, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG, london@svenskakyrkan.se Telefon: 020 7723 5681 Nödtelefon: 07584 054143

advertising communications@ swedishchurch.com copy dates 9 January 3 April 20 June 22 Sept

publication 13 February 2 May 21 August 6 November

Svenska kyrkan tar inget ansvar för annonsörernas varor eller tjänster.

Ulrika Eleonora kyrka hittar du i hjärtat av Marylebone, närmaste tunnelbanestationer Edgware Road, Baker Street eller Marylebone. svenskakyrkan.se/ london facebook.com/ svenskakyrkanlondon


innehåll nr 1/2017

tema/reportage

Meet my sister Inte ensam aldrig glömd Älska i nöd & lust Mental ohälsa, något vi måste prata om Samaritans, alltid någon som lyssnar Frihetsberövad med barn i “annat” land Exotiskt svensk i engelsk flickskola Aquavit har öppnat i London Marcus Samuelssons Red Rooster Eric Muhl, ny kyrkoherde i London Svensk smyckesdesigner som glittrar Mobbade Christian vände sitt liv Reformationsjubileet 2017

32

8 10 14 20 24 26 30 32 38 42 52 56 70

i varje nummer

Anders reflektion 6 Medlem 3 Kalendern 46 Utanför London 51 Ung i London 44 Yellow Pages 81 Krönikan 88 Kyrkböckerna 49 Personal 90

dessutom

14

20

10

Folkmusikfest med Detlev Briese 65 Josef Frank i London 75 Konserter 62 Konstutställningar 67 Kulturföredrag 66 Kulturstipendium att söka 64 Kyrkorådet har ordet 69 Kyrkstämma, kallelse 69 Lucia- & Adventskollekten 60 Mello 45 NordicMatters, kulturår 74 Nyhet! Alla kan sjunga kör 64 Vårbal 65

Some of the articles are translated into English and available on our website www.svenskakyrkan.se/london 5


Människor blir människor tillsammans En person är ute och cyklar utmed en sjö. Plötsligt hör hon rop på hjälp utifrån vattnet. Hon ser då att det ligger en människa därute och kämpar för sitt liv. Utan att tveka slänger hon sig av cykeln, kastar av sig skorna och jackan. Slänger sig i vattnet. Hon når den nödställde och lyckas rädda henne. Detta är fullständigt ologiskt och orationellt. Personen ifråga utsätter sig för livsfara utan att ha något att vinna som står i proportion till risktagandet. Men det är sant mänskligt. Det hade varit omänskligt att cykla förbi, för det är själviskheten som är omänsklig. En annan person är på besök på ett sjukhem, tittar in i ett av rummen och får se en sköterska som sitter och håller en gamling i handen. Det är inget uppmätt arbetsmoment. Ingen arbetsorder har utgått. Det är en orationell, ologisk handling. Men den behöver inte försvaras eftersom den är uttryck för medmänsklig kärlek. Det är själviskhet och individualism som gör livet omänskligt. Gemenskap och beroende av varandra är mänskligt. I ett samhälle där människor uppmuntras att bli sina egna projekt, där elever kallas för ”elevmaterial”, där vården blivit en marknad och arbetare investeringsresurser, måste den människosyn levandegöras som kom till våra bygder med kyrkan för mer än 1000 år sedan. Den säger att en människa är ”ingen lort” (citat från Astrid Lindgren), inget själviskt projekt, ingen nyttoprodukt. Människa är man tillsammans med andra och för varandra. Vi är fria människor, men det betyder inte att vi är befriade från andra. Det finns ingen art i skapelsen som är så beroende av varandra, av gemenskap och sammanhang, som människan. Vi är paradoxalt nog fria när vi blir beroende, för frihet är inte något individuellt. Jag kan inte vara fri om min medmänniska 6

är ofri. Jag är beroende av att hon också är fri. Det är en av Martin Luthers stora sanningar. Författaren och debattören Göran Rosenberg har sagt: ”Vi blir och förblir människor genom att vara sociala, kulturella och religiösa”. Det handlar om att inse att vi som lever idag är sammanlänkade som i en stor kedja vid varandra och vid dem som levt före oss. Det är tack vare dem som levt och arbetat före oss som vi har våra liv. Människan är unik för hon kan inse och reflektera över detta. På samma sätt betyder vi något för dem som kommer efter oss. Det finns ett liv efter detta också på så sätt. Vi är varken de första eller de sista. Vi måste dra konsekvenser av det, alltså leva på ett sätt som visar att ensam inte är stark. Vi måste lära oss att prioritera det gemensamma bästa. Religion betyder ordagrant ”att knyta samman”. Det är all god religions uppgift. Det finns annan religion som används enbart för själviska syften och den blir ett fruktansvärt redskap för


makt och egoism. Men god religion knyter samman människor genom tiderna och över gränser. Kyrkan bär de stora livstolkande, sammanhållande berättelserna i vår kulturkrets. Församlingarna i våra bygder står t.ex. för en gemenskap, som inte kan ersättas. Tänk bort kyrkorna ur landskapet och det blir väldigt tomt. Tänk tystnaden om alla kyrkklockor tystnade. Tänk om alla låtit sin aska strös någonstans och inga kyrkogårdar fanns. Allt är till för att hjälpa oss se sammanhanget och att bära vår roll som medmänniskor. Att bli och förbli mänskliga. Vi är beroende både bakåt och framåt. Vi är inte ensamma i denna tillvaro. Inte de första Anders Alberius Vik. kyrkoherde och möjligtvis inte de sista. rector@swedishchurch.com

7


Meet my sister. Her name is Klara. The last time I saw her was on the first of advent 2006 on a train platform as she got on a train back to where she was studying photo journalism at the time. I was living in London and home for the weekend, and she’d decided to ‘come home’ to see me. She took her own life just over a week later.

meet my sister I need to tell you about my sister not because I need you to carry me and tell me you’re sorry. I need to tell you about my sister because she is an integral part of me, and one I adore, and without knowing about her you can never fully know me. And as much as I like you, the opportunity to tell you about that sister I had, who killed herself years before we even met, might never come. We might hear a Jens Lekman song and I’ll instinctively want to tell you about that summer when we were both living at home and having friends over for drinks, dancing the night away. Or you might tell me I’ve lost an earring 8

and I’ll have to explain that there was only ever one, but I’ll hold onto it like you’d hold onto a family heirloom because she bought it, and she didn’t care much about pairing it up. I might see a photo of one of her best friends on her due date, and it might shake the ground I walk on for days to come. Or you might end up talking about your sister and how nothing else compares, and I’ll cry; and that’s OK, but I’ll want you to know that cherishing it is great but that once you start to take it for granted I’ll really struggle. Meet my sister. Her name is Klara and she was so much to so many people: the funny one,

and the quiet one; the strong one, and the broken one; the rock, yet completely lost; happiness epitomised, yet altogether sad. She wore the strangest combinations of clothes but managed to always look like she loved herself. I don’t know if I ever really realised that she didn’t. She had the most amazing of friends: the kind of friendships you think only exist in American boxsets, except deeper; the kind of friends who laugh so hard they’re sore for days afterwards, who love each other so boundlessly that they’ll break each other’s hearts if they have to to keep each other safe.


tema: älska/acceptera

She didn’t really love herself in the end, nor did she see the charm of those rock solid friendships. She didn’t give anyone a chance to save her, and I’m not sure who I am to say that there was much left to save. I will forever miss my sister, always long for the auntie my sons never had. And boy would she have made a brilliant auntie. But the memory of her is very much alive, still, approaching ten years since the day she died. In fact, the memory of her is so much more alive than the real-life impression of so many people I meet on a day-to-day basis. And it is talking about her that keeps those memories alive. It is laughing

at the funny things she did, talking about the things we used to do, and explaining to people who didn’t know her what made her who she was, that will make her just as alive in another ten years’ time. I need to tell you about my sister, because the grief has been coming at me at full force lately and I’m running out of excuses for puffy eyes, absent-mindedness and unexpected mood swings. That’s the funny thing about emigrating: as you move away from those you love, escape the things that annoy you, and run away from all that which you can’t quite put your finger on but which gets under your skin, you also leave behind all the

places and smells and memories that would otherwise remind you of your past. Along with the chance to reinvent yourself comes a life without all those people who know who you were at 15. At the same time, grief goes into hibernation and you never know when it might strike. This is why I need you to meet my sister, new friend. I don’t need you to feel sorry for me, but I need you to share those memories with me to keep them – and her – alive. text: linnea dunne, first published on linneadunne.com foto: alex pearson/flickr.com 9


tema: älska/acceptera

inte ensam aldrig glĂśmd 10


Erik Grönberg var i tonåren när han blev utsatt för sexuella övergrepp av en nära vän till familjen. Det tog flera år och en hel del destruktivitet innan han berättade för någon om det som hade hänt, och vägen tillbaka till ett bättre mående var lång och snårig. Jag fick chansen att prata med Erik om hans upplevelse, om hur han har hjälpt andra utsatta genom att starta en kampanj mot sexuella övergrepp, och om hur han till slut lärde sig att älska sig själv igen. text: nadja negash-rånäs foto: viktoria howell

11


tema: älska/acceptera

Kan du berätta lite om det som hände dig? Jag blev utsatt för sexuella övergrepp av en nära vän till familjen. Precis som många andra utstta försökte jag lägga locket på och fortsätta att leva ett så normalt liv som möjligt. Jag försökte fly på olika sätt, kort och gott. Övergreppen begås ofta i miljöer som borde vara väldigt trygga, som ska vara trygga. Förövaren är ofta en nära vän eller en familjemedlem, vilket gör det ännu svårare för offret. Jag visste inte vem jag kunde lita på. Jag visste inte om det fanns en baktanke när någon var snäll mot mig.

Vad var det som gjorde att du höll övergreppen för dig själv och inte berättade för någon? Det var dels på grund av rädsla, men även skam. Som det ser ut idag så lägger samhället tyvärr ofta skulden på den som blivit utsatt, omedvetet eller medvetet. Det finns något där som säger att “han eller hon har sig själv att skylla”. Jag vågade helt enkelt inte berätta för någon. När övergreppen sker, när det har gått så långt, då har man hunnit klippa banden med de som kanske hade kunnat backa upp en. Man står där själv med den här personen. I mitt fall sa förövaren att vi inte skulle prata med någon om det här, att ingen annan skulle förstå. Förövaren manipulerar dig, men kapar även dina säkerhetslinor.

Hur vågade du berätta om övergreppen till slut?

orkade mer. Efter mitt sista försök att ta mitt liv så kände jag att det måste finnas en anledning till att försöket misslyckades.

Till slut vågade jag inte lita på någon, vilket gjorde att jag inte riktigt visste vart jag skulle ta vägen.

Under en familjemiddag hemma hos mina föräldrar bröt jag ihop och något som skulle ha blivit en trevlig middag blev istället en mardröm för mina föräldrar.

Hur kom du vidare?

Ungefär ett år innan jag berättade om övergreppen hade jag dessutom sökt hjälp hos en psykolog, eftersom att jag kände att jag verkligen behövde prata med någon. Tanken var att jag skulle prata om det som hänt mig, men jag klarade inte av att prata om det. Att söka hjälp hos psykologen blev ändå ett första steg, även om det inte ledde till att jag berättade om övergreppen just då.

Hur reagerade dina föräldrar när du berättade om övergreppen? I juli 2016 startade du kampanjen De reagerade bra, de agerade efter “Inte ensam, aldrig glömd”. Hur konstens alla regler och har sedan föddes idén till den? den dagen varit väldigt stöttande. Där har jag varit lyckligt lottad. Jag får ofta mejl och samtal från människor som varit med om samma sak som jag, men bara en bråkdel som har haft samma tur som jag, att de har ett socialt nätverk som stöttar dem. Många står ensamma med det som de har varit med om.

Hur påverkades din självkänsla och din syn på dig själv av det som hände dig?

Jag kände ett väldigt självförakt, min syn på mig själv var otroligt sargad. Det kändes som om jag Jag kraschade totalt. Jag hade inte var värd någonting, som att försökt fly på olika sätt, först jag var äcklig och smutsig. Jag genom att resa. Jag flackade runt väldigt mycket. I kombination med förtjänade ingenting bättre och jag var inte värd att vara lycklig att jag jobbade jättemycket och hade utvecklat ett alkoholmissbruk eftersom jag på något sätt var förbrukad. Jag blev väldigt rotlös. ledde det till att jag till slut inte 12

Jag brukar säga att jag har Patrik Sjöberg att tacka för att jag finns här idag. År 2011 gav han ut en självbiografi som heter “Det du inte såg”, där han berättar om det han själv utsattes för av sin styvpappa. Han blev anledningen till att jag, och många med mig, kunde gå vidare. Det var vändpunkten för mig. Att någon tog ställning. Att bli utsatt för sexuella övergrepp är tabubelagt, framförallt för män och killar. Jag visste inte vilka organisationer man kunde vända sig till. Det finns många nätverk därute, men inga som riktar sig till killar. Jag tror att Patrik Sjöbergs bok räddade många, däribland mig.

Jag hade känt länge att jag ville göra något för att hjälpa andra i min situation. Den dagen jag vaknade upp och insåg att jag hade misslyckats med att ta mitt liv så visste jag att jag måste göra något av den chansen. Jag måste göra något för att hjälpa andra utsatta. Jag kände att det behövdes fler som tog ställning. I Sverige räknar man med att tre barn i varje skolklass blir utsatta för sexuella övergrepp. Men ingen vågar ställa sig bakom frågan och ta tag i det här. Jag har jobbat mycket med välgörenhet och har ett brett kontaktnät, jag tänkte att om jag kunde få mitt kontaktnät att göra ett ställningstagande mot sexuella övergrepp så vore det ett första steg. Som utsatt kände jag mig väldigt ensam, jag kände mig väldigt glömd.


Om du är orolig för ett barn eller en ungdom i din närhet i UK kan du kontakta NSPCC på telefonnummer 0808 800 5000 eller skicka ett e-mail till help@nspcc.org.uk

Jag ville räcka ut en hand till människor som är utsatta eller har varit utsatta, så att de kanske inte väljer den destruktiva väg som jag valde. Även om det gör jätteont att berätta, och gör det än idag, så var det just det som räddade mig. Att våga sätta ord på min erfarenheter. Det kan vara med en kompis, en psykolog eller en familjemedlem, det har inte så stor betydelse, det viktigaste är att man börjar prata.

Vilken skillnad hoppas du att kampanjen kan göra? Att människor börjar prata. När jag startade kampanjen sa jag att om det här leder till att bara en person börjar prata så har jag vunnit den högsta vinsten. Det som gör mig så glad är att varje vecka få flera mejl från människor som antingen har fått ta del av andras berättelser eller som själva börjat berätta. Det tycker jag är det finaste, att kampanjen har lett till att någon annan känner att de har modet, eller stödet, att våga berätta.

Det kan ju vara vändningen för dem? Ja, precis. Från början ville jag att kampanjen skulle vara ett ställningstagande, men det viktigaste är ju att det gör skillnad för människor. Det spelar ingen roll om det är mitt projekt eller något annat projekt som uppmärksammas, det viktiga är att det blir en skillnad för den som har utsatts.

Vad kan man göra för att förhindra att någon i ens omgivning blir utsatt? Inte blunda. Att våga fråga och våga se. Ett barn som antyder att något har hänt har sällan fel. Man ska inte vara rädd för att ställa sig bakom offret. Men samtidigt som det är viktigt att prata om dessa

frågor så ska man tänka på att låta den utsatta prata om det på sitt sätt, att man inte ställer onödiga frågor. Man ska inte pressa någon att prata, det måste ske på den utsattes villkor.

Om man misstänker att någon i ens omgivning blir utsatt, hur tycker du att man som vuxen ska hantera det? Man ska ta barnets parti och lyssna på barnet. Som vuxen ska man konfrontera förövaren och inte fundera på vad andra i omgivningen kommer att tycka och tänka. Det ska bara handla om barnet.

Hur kan man stötta någon som har en liknande upplevelse i bagaget? Genom att finnas där, ge utrymme och våga lyssna. Att våga möta problemet tillsammans med den som utsatts, även om det kan kännas jobbigt och obekvämt. Som offer behöver man allt socialt stöd som man kan få.

Att älska sig själv, vad betyder det för dig?

Kollekterna den 29/9 och 2/10 2016 gick till projektet Inte ensam aldrig glömd.

£538 - tack! Vi har nu ett 50-tal tygkassar som kommer att lottas ut till församlingens medlemmar i samband med gudstjänst. För att även du som inte bor i närområdet ska ha möjlighet att vinna en väska så lottas 15 väskor ut online. Gör så här: 1. Ge ett bidrag till församlingen på minst £10 via https://member. swedishchurch.com 2. Skicka ett mail till communications@swedishchurch. com. Skriv “utlottning väska” i ämnesraden och ditt namn i själva mailet. Utlottningen sker 3 april 2017 och vinnarna kontaktas omgående efter detta datum. Lycka till!

Det är något som jag själv inte har gjort så länge. Jag har lärt mig att älska mig själv för den jag är. Jag kan aldrig sudda bort mitt förflutna, men jag har lärt mig att leva med det. Tidigare så har jag ofta försökt att ändra på mig själv för att passa in. Nu har jag lärt mig att jag är jag, och jag duger.

De läsare som känner igen sig i din upplevelse, vad vill du säga till dem? Du är inte ensam och aldrig glömd. Du kan hitta mer information om Eriks kampanj på hemsidan inteensamaldrigglomd.se 13


Att älska i nöd och lust text: emelie hill dittmer foto: rikard österlund

Att parrelationen ställs på prov var och varannan dag kan de allra flesta av oss intyga. Men att sedan, ovanpå vardagsbekymrena, tvingas acceptera och leva med en kronisk sjukdom skapar ytterligare en dimension av svårigheter och utmaningar. Att leva tillsammans med någon som lider av en kronisk sjukdom, vare sig den är fysisk, psykisk eller både och, kan göra vardagen tuff; att tvingas acceptera detta - ännu svårare. Kyrkobladets fotograf Rikard Österlund och hans fru Zara vet vad detta innebär. Men också att det inte enbart är negativa saker som en kronisk sjukdom medför. Jag pratas vid med Rikard Österlund en kort stund innan mitt möte med honom och hans fru, Zara. Mest för att förklara mina tankegångar kring intervjun och vad jag helst vill få ut av den. Att den ska handla om deras vardagsliv, hur man som kärlekspar hanterar en kronisk sjukdom, i detta fallet en multi-diagnos, som i Zaras fall handlar om hypermobilitet och fibromyalgi. – Alltså, man kan väl säga som så att det inte finns någon vardag för oss, det är det som är hela grejen! Detta blir startpunkten för vårt samtal. Om hur det är att inte ha en vardag. Och hur det är att leva med en tredje person i tvåsamheten, där sjukdomen är den tredje personen som står i vägen.

Resan till Rochester i Kent är inte helt enkel. Långa bilköer orsakar över en timmes försening till mötet. 14

Jag och Rikard känner varandra sedan tidigare och har arbetat tillsammans. Nu är jag ensam och har inte en fotografkollega vid min sida. Istället ska jag intervjua min kollega och tillika vän och hans fru som jag aldrig förut har träffat, men hört så mycket om. Jag känner mig underligt nervös. – Rikard och jag borde ha lärt känna varandra långt innan vi faktiskt tog kontakt med varandra, berättar Zara och ser intensivt in i sin makes ögon. Vi delade länge samma vänskapskrets och kände till varandra. Vad som slutligen ledde oss till varandra skedde den dagen då jag blev tillfrågad om jag ville ta del i en modeuppvisning där Rikard var fotograf. – Jag ville inte alls vara med! Jag menar, jag haltar ju! Men det var just därför jag blev tillfrågad. Och där vid slutet av catwalken stod han, bakom kameran, och våra ögon möttes. – Och jag hade läst din poesi och var intresserad av din värld, att skildra det självbiografiska, och föreslog att vi skulle samarbeta i ett gemensamt projekt, fortsätter Rikard, och berättar att han hade lagt märke till den färgstarka kvinnan som brukade hänga med hans skandinaviska elever på universitetet, där han undervisade i fotografi. Zara, som är född och uppvuxen i Chatham, är välkänd i staden bland annat genom flitiga stand-up poetry framträdanden, som kroki-modell och som arrangör för spelningar. Efter mötet på catwalken gick allting snabbt och åtta veckor senare hade hon flyttat in i Rikards lilla lägenhet. Året var 2005. – Och vi sa till varandra att vi inte skulle rusa in i något fastän vi både inte ville något hellre än att rusa in i varandra, säger de nästan samtidigt.

Nu sitter vi på The Seaplane works, ett kafé i centrala Rochester, grannstad till Zaras hemstad


15


tema: älska/acceptera

Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Symtom på sjukdomen är smärta i kroppens mjuka delar, men även onormal trötthet och tarmproblem är vanliga.

16


och Rikards adopterade ”hemma” sedan drygt 15 år tillbaka. Rikard och Zaras muggar är redan urdruckna, jag sippar på min heta och rykande caffe latte. Kaféet är ett av deras stamställen och är som Zaras andra vardagsrum. Hit kommer hon så gott som varje dag för att dricka kaffe, även de dagar då hon mår som allra sämst. Det finns en trygghet i väggarna och personalen har blivit hennes vänner.

Rikard arbetar som frilansfotograf främst inom reklam, både lokalt och nationellt, och har nyligen återknutit kontakterna med Sverige i samband med en grupputställning där bland andra hyllade fotografen Pieter Ten Hoopen även deltog. ”Self Portraits & Other Scenes” visades under fotofestivalen ”Spegla” i Norrköping, Rikards hemstad. Här visade han upp en serie svartvita porträtt från livet och vardagen i England, bilden som visar ”allt utom det perfekta” och som är Rikards signum som fotograf. Det obekväma och utstickande. Nu är han och Zara i full gång med att realisera ett större projekt - en grupputställning om att leva med en osynlig sjukdom - där flera konstnärer har gått samman och tacklar detta ämne på olika vis. I samband med utställningen planerar man att erbjuda en workshop med samma tema. Man hoppas nå ut inte bara lokalt utan på ett nationellt plan. De båda talar engagerat och lustfyllt om detta projekt, som förstås ligger dem nära hjärtat. – Fokusen för projektet är Zaras diagnoser och hur det från mitt perspektiv är väldigt svårt med ‘ovissheten’ - fotograferandet ger mig en chans att formulera och beskriva det som annars inte går att förstå. Utställningen kommer att beröra två punkter, dels den kreativa aspekten, som föds ur smärtorna och dels mina fotografier som är mitt sätt att bearbeta vår gemensamma resa, något som kommer att mynna ut i en bok på sikt, berättar Rikard och tänker till. Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Symtom på sjukdomen är smärta i kroppens mjuka delar, men även onormal trötthet och tarmproblem är vanliga. Fibromyalgi kan debutera när som helst under livet. Omkring två procent av Sveriges befolkning, cirka 180 000 personer, drabbas av fullt utvecklad fibromyalgi. Zaras två främsta diagnoser är hypermobilitet och fibromyalgi. Hypermobilitet innebär att Zara är väldigt mjuk i lederna, till en sån grov grad att hennes axlar ibland kan hoppa ut och in ur led. Hon har tidigare haft problem med sina knäskålar och andra leder också, men de senaste fem åren är det främst axlarna som är problemområdena.

Fibromyalgi är en neurologisk sjukdom som gör att hjärnan felläser smärtsignalerna från ens nerver

och Zaras smärta blir förhöjd som en konsekvens. Det som en frisk person skulle tycka var en liten värk kan göra den drabbade sängliggande i flera dagar. Det finns fortfarande väldigt lite forskning och den större delen av läkarkåren är skeptiska, vilket gör det fruktansvärt frustrerande och därför svårt att skapa förbättringar. Kombinationen med hypermobilitet i Zaras fall innebär att smärtan går genom taket. Det i sin tur kan påverka sömnen då smärtorna gör sig påminda även nattetid. – Alltså, jag accepterar aldrig mina diagnoser, det är det som är hela grejen, säger Zara. Jag kan inte göra det. Men jag kan använda dem som en slags kraft, ur den växer en stor mängd kreativa aktiviteter.

Zara är en multikonstnär och har studerat vid London College of Fashion och gått vid sidan av hattmakerskan Prudence Millinery, som bland annat designat för Vivenne Westwoods räkning. Zara är stylist och assisterar ofta Rikard i fotostudion. – I make stuff and make stuff happen! Smärtan driver mig framåt, den är min konstanta kompanion som tvingar mig att göra dessa saker som en distrahering, berättar Zara öppenhjärtigt. De båda menar att det inte går att placera henne i ett specifikt fack. – Mina kreativa projekt fungerar som en slags smärtstillande medicin, fortsätter hon. Det faktum att jag inte kan ha ett ”nio till fem” jobb gör att jag har fler möjligheter att prova på nya saker, tacka ja till möjligheter som jag kanske inte annars hade haft. På det viset blir också mitt handikapp en gåva, funderar hon vidare. Zara har ofta en slags armering i hur hon klär sig, gärna i många starka färger; en intensiv stil för att skifta fokus de dagar hon mår som sämst.

Zara fick sin diagnos i tonåren efter att ha haft problem med smärtor hela livet, hypermobiliteten är något hon föddes med. En barndom fylld med extremt mycket växtvärk, klumpig motorik, sen gångdebut och nedsatt muskeluthållighet har präglat henne. Under ungdomsåren påverkade smärt- och trötthetsproblem livskvaliteten och skolgången. Resultatet är att hon ofta känt sig misstrodd och dragit sig undan. – När jag var fem år gammal hoppade min knäskål ur led och jag kunde inte ta mig upp från golvet. Min mamma trodde inte på mig och ropade på mig att jag skulle skynda på. Det var ett förfärligt ögonblick, att inte bli betrodd. Andra sinnen påverkas också och ibland kan dofter trigga i gång en migränattack. Det kan i princip handla om vilken doft som helst och inte nödvändigtvis något illaluktande. Zara berättar också om hur hon 17


kämpar för att kunna skriva under dåliga perioder samt att talet kan påverkas och hon då blandar ihop ord och finner det svårt att utrycka sig, vilket gör att talet blir rörigt och smått obegripligt.

– En bra dag tar vi tåget upp till London och tittar på så många utställningar som vi möjligen kan klämma in på en och samma dag, säger Zara och ögonen glittrar till.

Vad gäller mediciner så finns i princip inget på marknaden, endast smärtstillande tabletter, något Zara tog regelbundet alltsedan tonåren fram till för drygt två år sedan. Efter att ha drabbats av en mindre hjärnblödning och i ilfart körts i ambulans till Kings College Hospital i London, fattade hon beslutet att sluta med smärtstillande och istället prova alternativa terapier. Allting tydde på att den långvariga tablettkonsumtionen troligen var en bidragande orsak till hjärnblödningen. Upptäckten blev att de smärtstillande medicinerna egentligen inte gjorde så mycket nytta. – Min GP som är fantastisk jublade över beslutet – det är inte alla läkare som skulle göra det. Hjärnblödningen var ett obehagligt uppvaknande. Idag tränar jag så ofta jag kan och vi äter nyttigt. Jag har tagit kontroll över sjukdomen, kan man säga och även tagit tag i annat ur mitt livsbagage som behövde rensas upp.

Sjukdomen innebär förstås ett evigt antal känslostormar där självförtroendet når botten och dessa perioder påverkar naturligtvis även Rikards känsloliv. Dåliga dagar gömmer Zara sig i Sci-fiction världens filmarkiv. Andra, mer destruktiva dagar, kan hon säga att Rikard borde leva med någon annan som gör livet enklare. Någon han kan skaffa barn med.

Vi. Ett litet ord med en så stark mening. När Zara och Rikard turas om att förmedla sin berättelse talar de nästan genomgripande ur vi-perspektiv. De är ett team och de delar denna resa, det finns inga andra alternativ. – Vi har alltid varit öppna med varandra och är det något jag kan råda andra par i en liknande situation så är det just detta. Att våga vara öppna, säger de båda i mun på varandra. När Zara träffade Rikard valde hon därför att köra med öppna kort redan från dag ett, och Rikard har därför alltid varit införstådd med hennes hälsoproblematik och det var inget som satte käppar i hjulet för kärleken. – Att leva med Zara är en berg- och dalbana. Det svåraste är att sjukdomen är väldigt oförutsägbar och tär på både Zaras fysiska och psykiska krafter. Det finns ingen vardag, vi tar varje dag som den kommer. Det är en stor utmaning att leva med denna tredje person, och det kan också vara svårt i sociala sammanhang. Människor i omgivningen reagerar olika. Vissa kan uttrycka sig klumpigt och ibland nedvärderande utan att de själva förstår det. Som att Zara borde ta det lugnt och låta mig ta hand om henne.

Tystnad uppstår. Det gör ont i mig också, att få ta del av deras verklighet. – Fotograferandet har blivit ett nytt sätt att hantera det svåra, berättar Rikard. Ibland låser han in sig på kontoret och försvinner in i sin värld en stund, i fotoböcker och nostalgiobjekt som han finner när han går där och plockar. Det blir något terapeutiskt över dessa små stunder. – I början var jag inte bekväm med att Rikard fotograferade mig, men sen insåg jag att detta var hans sätt att bearbeta det som hände. Kameran finns alltid med honom, det är hans sätt att förstå sin omvärld, det är ett helande verktyg; när hans morfar dog, efter Brexit... genom linsen blir frustrationerna mer begripliga.

Avslutningsvis får jag ta del av några av de bilder som ingår i den kommande utställningen om dolda handikapp och boken om Zara; att som partner leva bredvid sjukdomen. Resultatet är mer än rörande. Ett jätteögonblick av tystnad uppstår och jag får svårt att formulera det jag verkligen känner. De nakna porträtten av Zara i olika sinnestämningar, alltifrån sjukhuskorridorer till semesterresor, naken hud märkt av blåmärken i kombination med deras bröllopsfotografi. Svartvitt med starka kontraster i kombination med en kaskad av färger på nästa, hans fru i regnbågens alla färger. Den unika blick Zara har tilldelats har också blivit hans rikedom. Det är sällsynt ohyggligt och vackert och så fullt av kärlek att det nästan tar andan ur mig. Jag ser att även Rikard är berörd, att dela med sig av detta innersta rum. Jag känner mig priviligerad och säger det. – Du ser vad jag också har fått genom sjukdomen. En helt ny lins, kan man säga. En ohygglig men vacker gåva.

– Men grejen är ju den att jag vill ju vara igång och vara verksam! utropar Zara.

Men det finns också mycket positivt som kan komma ur sjukdomarna om man har den rätta inställningen och är villig att lära sig av livet, menar de båda två. Man fångar stunderna annorlunda. 18

Bilder ur Rikard’s pågående serie om Zara och om att leva med en osynlig sjukdom. För mer information om Rikard Österlund besök: www.rikard.co.uk


tema: älska/acceptera

19


vi måste våga prata om mental ohälsa Temat för Kyrkobladets nästa nummer var bestämt och jag hade skickat ut inbjudan till redaktionsträff. Vi hade bestämt oss för att ännu en gång ”våga” öppna för ett nummer med en del tunga reportage och intervjuer. Efter mottagandet av ”Saknad & sorg”-numret förra året vet vi att många av våra läsare uppskattar att vi skriver även om sorg, död, sjukdom – ja, livet! Att läsa om andra som gått igenom liknande händelser som en själv kan ge dig en känsla av att du inte är ensam, få dig att förstå att det finns hjälp att söka, att det finns likasinnade, att du inte behöver skämmas för att berätta vem du är och vad du varit med om. Jag fick snabbt ett svar från en av redaktionsmedarbetarna. ”Så viktigt att ta upp sådant som är jobbigt och som ofta inte pratas så mycket om.” Hon bekräftade mina tankar, så skönt. Jag läste vidare och det högg till i min mage, ett knytnävsslag! ”Min pappa tog livet av sig när jag var tolv år gammal, han var deprimerad och hade problem med sin mentala hälsa. Jag var den sista i familjen som såg honom vid liv. När jag träffade pappa sista gången var jag arg på honom och ville inte kramas eller prata med honom. Och sedan blev det aldrig något mer tillfälle att göra så.” Det är tågstrejk så jag sitter på en buss som snurrar sig söderut från Wimbledon via Morden med destination Carshalton Beeches. Som så ofta i storstads-London varierar stadsdelarna kvickt. Ena stunden lyxigt och stort, nästa stund 20


tema: älska/acceptera lägenhetskomplex och rörigt. Och stadens storlek upphör inte att förvåna – man kan åka i timmar och ändå inte se mycket mer än hus, hus, hus. Tina möter mig vid busshållsplatsen och vi småpratar på vägen hem till henne. Hon har redan förvarnat mig om deras hund, Phoenix, en Berner Sennen, och fastän jag är beredd på en stor hund så blir jag ändå imponerad. Det är roligt hur de största hundarna också tycks tro att de egentligen är pyttesmå och därmed får plats att sitta i ditt knä. ”Jag var alltid pappas flicka. Vi gjorde så mycket tillsammans, fiskade, åkte skidor och skridskor och allt möjligt annat. Han lärde mig att simma, cykla och fixa ett och annat. Jag gillade pappas stora verktygslåda med alla spännande saker och pappa lärde mig många praktiska saker att göra med de där verktygen vilket har varit av stor nytta senare i livet. Dagen innan pappa tog livet av sig så såg jag honom men ville inte pratas vid eller kramas. Jag var arg på honom. För mig kändes det som att han hade förstört allt för oss alla. Min mamma, jag och min syster hade varit tvungna att flytta hemifrån för att det inte längre gick att vara kvar. Vi var inte längre en familj. Och sedan plötsligt var han borta.” Tina Romanov. Vi har inte träffats tidigare utan haft all kontakt via e-mail. Hennes efternamn har jag inte tänkt namnvärt på innan detta, vårt första möte, men nu får jag svar innan jag ens hinner ställa frågan. Tina är finska, från Norra Karelen. Romanov är hennes flicknamn, hennes efternamn, inte ett namn hon gift sig till. Norra Karelen. Mina tankar fladdrar iväg. Kyla, mörker, djupa skogar, ödslighet? – Vi hade 10 mil till närmsta stad och 5 mil till närmsta större samhälle, berättar Tina som för att bekräfta. ”Jag kände att det var mitt fel att pappa tog livet av sig. Om jag bara hade gett honom en kram eller pratat med honom den där sista dagen jag såg honom vid liv så hade han kanske orkat en dag till, eller några fler. Eller orkat söka hjälp och kanske skulle han vara kvar idag.” Tinas mamma gjorde vad hon kunde för att rädda sitt äktenskap, men inte mycket hjälp fanns att få. – Nu pratar vi slutet av 70-talet på en liten ort, påminner Tina. – Jag vet att mamma köpte självhjälpsböcker som hon försökte få pappa att läsa, men han ville inte. Förnekelse. Till sist gick det inte längre. Tinas mamma tog flickorna (Tina har en äldre syster) och flyttade till en liten, liten lägenhet. Umgänget med pappan blev ovisst och utan regelbundenhet. ”Dagen efter pappa hittades död gick jag till skolan. Det var bara att bita ihop och fortsätta med allting precis som vanligt. Inom familjen sades det aldrig någonting om det som hade hänt. På den tiden på en liten ort fanns det inget stöd eller hjälp att få.” Mamman återvände till huset med Tina och hennes syster. – Det blev så tydligt att pappa aldrig skulle komma tillbaka. 21


tema: älska/acceptera – Och det kändes inte riktigt som vårat hem, det kändes annorlunda. Hunden kommer fram och lägger sitt enorma huvud i mitt knä. Jag ler. Tina kokar mer vatten och fyller på vårt kaffe. Jag knaprar på en pepparkaka. Hon tittar ut över trädgården, tankarna långt borta. – Min lärare sa att mina resultat hade försämrats, det var det enda som någonsin sas. Inget stöd från skolan. Inget stöd hemma. Ingen som någonsin frågade hur hon mådde. Hur mamman mådde. Hur systern mådde. Ingen. ”Först kom chocken och förnekelsen. Det tog lång tid att förstå att pappa faktiskt var borta för alltid. Förnekelsen och den känslomässiga förlamningen dröjde kvar väldigt länge för jag visste eller förstod inte hur jag skulle hantera eller bearbeta allt det som hade hänt. Sedan efter en tid kom ilskan. Hur kunde han göra detta och lämna mig? Ilskan höll i sig länge och i tonåren kom känslorna fram förstärkta och inte alltid på ett konstruktivt sätt.” När Tina träffade nya vänner och man pratade familj började hon säga att hon inte hade någon pappa. – Jag ville inte berätta. Jag tyckte inte att det var skamligt, jag tror bara att jag inte ville öppna locket. Det var lättare att säga att jag inte har någon pappa. Nu brister det för henne. Tårarna flödar. Hon skakar. Tar fram papper och snyter sig. ”Jag skulle ju inte...” Men hon har lyft på locket. En människa mår dåligt. En människa tar sitt liv. Och familj, släkt, vänner får leva med den människans beslut resten av sina liv. Det är inte rätt. Inte rättvist. Varför ska den som mår dåligt ”komma undan” och alla vi som blir kvar istället bli drabbade. Självmord. Att ta sitt eget liv. Att fega ur. Att välja bort. Att låta andra, de man älskar, älskade, bära bördan. Själviskt. Oförlåtligt. Oförsvarligt. Obegripligt. ”Sedan kom den djupa sorgen. Den var enorm och ohanterbar. Och skulden. Den var lika enorm. Jag kände att jag hade svikit pappa, jag var inte där för honom när han behövde mig som mest.” Vi måste våga prata om mental ohälsa. Förhoppningsvis, och även enligt statistiken, är antalet självmord i Finland färre idag än på 1970-talet. Men medan man pratar om ”nolltolerans” när det gäller trafikolyckor med dödlig utgång så pratar man om ”tabu” gällande självmord, samt att det inte är bra att medierna skriver om självmord då det påstås öka statistiken. – Varför vågar vi inte prata om det? Och varför är vi så fega med att söka hjälp? Tinas frågor hänger i luften. Det är inga nya frågor, varken för henne eller mig. När man pratar med någon om självmord är det så ofta dessa frågor som ställs. Varför man inte vågar söka hjälp. ”Med åren har det kommit en viss förståelse för att pappa gjorde vad han gjorde. Av olika skäl hade han problem med 22


sin mentala hälsa. Det kom till olika uttryck och hade en stor påverkan på familjelivet. Det hela kulminerade i hans självmord. Han måste ha varit så oerhört deprimerad, desperat och ensam. Annars kan jag inte tänka mig att han skulle ha lämnat oss.” Tina Romanov var 12 år. Hon fick ingen att prata med. Det har satt sina spår, det är tydligt. I hela hennes vuxna liv har hon levt med bördan av pappans val. Men hon vill på något sätt komma till ett avslut. Få chans att gå vidare. – Det kändes som att hela familjen splittrades. Jag önskar att vi hade kunnat prata inom familjen om det som hände. Och det är lika viktigt att få prata med någon utanför familjen, någon som bättre kan hjälpa en att uttrycka sig och som har ett visst avstånd till det som har hänt. – Det är inte lätt att veta vad man ska säga till någon som förlorat någon nära till självmord men det behövs inte alltid ord, en kram räcker långt, påpekar Tina. Peter, Tinas man, kommer in i köket. Han jobbar hemifrån denna dagen och nu erbjuder han sig att fixa lite lunch åt oss. Utan att vi har reflekterat över det har timmarna gått. Peter är tacksam över att Tina öppnat sig för någon och berättar sin historia. Jag förstår att veckorna från hennes första e-mail till mig fram till dagens intervju har varit fyllda av tankar. Och tårar. ”Såren i min själ har varit djupa och smärtsamma. De har tagit väldigt många år på sig att läka och att bli till ärr. Sådana där röda ärr som fortfarande är känsliga när man rör vid dem. Acceptansen har tagit mig en längre tid att komma fram till. Det är klart att det som har hänt har hänt och det finns ingenting jag kan göra för att ändra på det. Men det finns så många tillfällen när jag hade velat ha pappa där. Mitt bröllop, barnens dop, födelsedagar, jul – ja, allting.” Peter tar med sig hunden och går för att hämta barnen på skolan. Ute har det börjat skymma. Det är dags att avsluta, komma tillbaka ut ur intervjububblan. Vi småpratar lite om de kommande helgerna. Adventsstjärnorna lyser i fönstrena och utanför dörren blinkar smålampor i buskarna. Här bor en familj i harmoni. En familj där man vågar prata öppet om känslor och orosmoln. Barnen springer in genom dörren och hälsar artigt i förbifarten. Jackor, stövlar, väskor, allt landar i en enda röra i hallen. Hunden far in efter, full fart, äntligen någon att busa med. Tina ler. Tårarna har torkat. ”Jag måste acceptera att pappa bestämde sig för att ta sitt eget liv. Det var hans val, inte mitt. Jag har förlåtit honom. Och jag har till slut förlåtit mig själv.”

text: åsa höjer, tina romanov foto: flickr.com/luis hernandez 23


samaritans

inte tabu

Här är det

att prata om självmord Stefan Bicknell är född och uppvuxen i London, med svensk mamma. Hans svenska är perfekt. Vi träffas under en lunchrast, på ett café i närheten av hans arbetsplats i Hammersmith. Jag är glad över att ha hittat en svensk som är volontär på brittiska Samaritans. Stefan tycks glad över att träffa en svensk och få tillfälle att prata lite svenska. Han börjar med att berätta lite om själva grundtanken med organisationen Samaritans.

Prästen Chad Varah startade Samaritans i London år 1953 och i november samma år fick organisationen igång världens första telefonhjälplinje. Att finnas till hands och lyssna, utan att döma, var och är det viktigaste. Hit kan vem som helst ringa, när som helst på dygnet, och det finns alltid någon som är beredd att lyssna. Idag finns organisationen på över 200 platser runt om i Storbritannien och på Irland, och har totalt över 20.000 frivilliga medarbetare.

– Vi ger support, inte råd. Det är hjälp till självhjälp i en trygg miljö där du kan prata. Vi lyssnar, utan att döma, och du är anononym.

– Att få arbeta som frivillig i Samaritans är en ära. Att få lyssna till människors innersta berättelser. Få ta del av tankar de kanske inte delat med någon annan.

24


Har du självmordstankar? Ring 116 123 (UK och Irland)

Många letar efter tröst på vägen, och att jag kan erbjuda det genom att lyssna är fint. Till Samaritans kan du ringa för att prata om självmord, men även om andra saker. – Många som är ensamma ringer många gånger, men självklart finns det även de som bara ringer ett samtal. Och det finns de som ringer av oro för någon annan, de som inte själva mår dåligt men inte vet vart de annars ska vända sig. Många samtal varar mellan 45 minuter och en timme, men andra kanske bara tar 5 minuter. Som volontär får man en intensiv utbildning på tre månader och därefter önskar organsationen att man arbetar minst 15 timmar under en fyra veckors period; en natt och ett eller fler övriga pass. Man är aldrig ensam utan det finns alltid en ansvarig person närvarande som man kan ta stöd av vid behov – ibland direkt under ett samtal, oftast efteråt. Stefan påpekar att det är bra teamkänsla också, man stöttar varandra och lyssnar. Det här är inget jobb man ska ta med sig hem utan lämna det när man går ifrån sitt pass. – På frågan ”är du suicid?” tycker många att det är skönt att kunna få svara ”ja”. Det är ett konstaterande som gör att det blir enklare att prata, påpekar Stefan. Det är viktigt att hitta de som är mest utsatta, att nå de som behöver hjälp. Men det är också svårt, då många inte letar efter sjukvård eller hjälp för exempelvis sin mentala hälsa. Samaritans jobbar aktivt med andra företag och organisationer för att sprida kunskap och information, samt att utbilda. Ett långvarigt samarbete är med Traffic for London (TfL) där man dels arbetar med att synas, genom anslag, affischer och annan reklam i och vid tåg och tunnelbanor, och dels arbetar med

ring gratis dygnet runt alla dagar

du är anonym du behöver inte vara suicidal för att kontakta samaritans

utbildning av TfLs personal för att träna dem i att kunna känna igen destruktiva, suicidala, labila beteenden hos personer som rör sig på plattformarna. Andra samarbeten är med fängelser, där man tränar ”lyssnare” bland internerna, för att kunna hjälpa andra, samt inom hostel, hemlöshetsorganisationer och skolor – för att nämna några. – Vi ger ju inga råd, så när någon tycks ha ett behov av vidare hjälp, exempelvis vid familjerelaterat våld eller drogmissbruk, så kan vi uppmärksamma dom på var de kan få hjälp, berättar Stefan. Många andra välgörenhetsorganisationer är mer specifika medan Samaritans är bredare när det gäller att ge support. Och numera är det även helt kostnadsfritt då man infört ett kostnadsfritt telefonnummer till supporten. 116 123 (UK och Irland). – Du är aldrig ensam. Vi finns här dygnet runt. Du anar inte hur många det är som är vakna klockan 4 på morgonen, och vilka tankar som man kan ha då... Att jobba med förebyggande suicidplaner är något som varje företag och organisation i samhället behöver göra och något som bör finnas med i alla företags hälsopolicys. Hjälp finns att få. Det finns människor att rädda. Var aldrig rädd för att fråga hur någon mår. Var aldrig rädd för att våga lyssna. text: åsa höjer

Vill du veta mer om Samaritans, kanske behöver du hjälp, kanske vill du hjälpa andra. www.samaritans.org 25


Att känna sig frihetberövad? Det var något jag aldrig trodde skulle kunna upplevas av mig, en svensk, självständig, välutbildad och frigjord kvinna. Men det var precis så det kändes när insikten om att jag var fast i England blev ett faktum i samband med separationen från mina barns engelska pappa. ”Det finns väl värre ställen att vara fast på” tänker ni kanske, men när livet blir tufft och man blir ensamstående mamma till två små barn utomlands, då känns ‘hemma’ ändå viktigast. Och hemma var alltid Sverige oavsett det spännande utbudet av arkitektur, konst och mode som fanns tillgängligt här i London. 26

När vår son föddes 2002 blev jag, som så många andra mammor här i Storbritannien, hemmafru. Det var ett beslut baserat både på ekonomi och hjärta. I London är dagiskostnaderna astronomiska och arbetsdagarna långa vilket gör det svårt att hitta en bra och ekonomisk lösning på barnpassning. Därför stannar många (oftast mamman) hemma och låter höginkomsttagaren (oftast pappan) fortsätta jobba. I början kändes det ovant att inte ha ett jobb att gå till, men många satt ju som jag i samma båt vilket gav upphov till fina vänskapsrelationer - som håller än idag. Och bonusen var att barnen slapp långa dagar på dagis – ingen stress med hämtning och lämning med andra ord. Vår dotter anlände fyra år senare och så rullade vårt liv på tills förhållandet sprack. Men insikten av att jag inte kunde flytta hem kom trots allt som en chock under


att bli fast

bortom hemma

den jobbiga separationstiden. Naivt nog hade jag i baktankarna alltid känt att det var möjligt att återvända hem. Trygga Sverige låg liksom i bagaget som ett självklart alternativ om allt gick snett. Men det visade sig vara en illusion som jag snabbt fick släppa. Under separationen förvandlades bilden av mitt älskade Sverige till något av en önskedröm – det var stället där mamma och barndomskompisarna bodde och fanns tillhands. Var gång vi återvände till London efter en lång sommarvistelse grät jag floder – bilden av Vaxholmsbåtar, skärgården, sill och Junibacken blev otroligt nostalgiska begrepp. Tryggheten och det svenska som jag tagit för givet hela livet blev helt plötsligt en ouppnåelig utopi. Då kändes det svårt att acceptera det oacceptabla. Jag ville självklart tillbaka till Stockholm och ekonomiskt sett skulle det dessutom ha

varit mycket lättare att bo och leva där än i dyra London. Men barnens pappa ville naturligtvis ha regelbunden kontakt med våra små och det var något jag aldrig skulle missunnat varken honom eller dem, trots att vi på den tiden låg i strid om mycket annat. Efter en tuff självrannsakan insåg jag att barnen behövde sin vardag här i London - med skola, pappa och vänner - mycket mer än jag behövde mitt älskade Sverige. Idag, nära ett tiotal år senare, stormtrivs jag med mitt härliga liv i London och våra barn mår mycket bra av att ha haft både mamma och pappa boende på nära håll. Att stanna i London var ett beslut som var helt rätt för oss men det tog tid att bli van vid tanken att förbli här permanent. Som svenskar har vi en enorm frihet som vi sällan ifrågasätter. Unga och fulla av 27


tema: älska/acceptera

stort självförtroende kastar vi oss glatt ut i världen som studenter och senare i det utländska arbetslivet. Vi blir kära, gifter oss och får barn utan att kanske närmare fundera på konsekvenserna om relationen skulle spricka. Men baksidan kan vara ett beskt piller att svälja eftersom uppskattningsvis 42% av alla äktenskap i Storbritannien slutar med skilsmässa . Utav de runt 90,000 svenskar som är bosatta här är det troligt att många kommer att hamna i liknande sits som min då den är varken unik eller särskilt ovanlig. Ogifta par med barn kan erfara ytterligare komplikationer när en relation bryts. Konceptet av en common law wife-husband finns ej i Storbritannien och som svensk kan detta komma som en oväntad överraskning. Om hus och lägenhet köps av ogift par bör en advokat kräva att ett kontrakt skrivs där ägandet av bostaden är detaljerat, ett s.k joint tenant eller tenants-in-common agreement. Om endast en av parterna har finansierat hus/lägenhet och inget kontrakt skrivits blir huset automatiskt deras oavsett hur länge paret varit sammanboende och barn finns. Detta kan bli katastrof om en av parterna givit upp sitt jobb och varit hemma med barn i många år. Verkligheten kan bli att en partner blir bostadslös men med huvudansvar för barnen och med få chanser 28

till en liknande lön de hade innan barnen kom, speciellt om de varit hemmaföräldrar. I Sverige är detta inte ett lika stort problem eftersom dagiskostnaderna är låga och båda parter oftast jobbar. Delad vårdnad kan se mycket annorlunda ut i England jämfört med Sverige. Automatisk 50/50 delad vårdnad är ovanligt här. Mamman får oftast huvudansvaret för barnen vilket innebär att pappan får se barnen endast varannan helg och möjligtvis ytterligare en dag per vecka. Stor skillnad från Sverige. Har mamman dessutom varit hemmamamma under en längre tid blir pressen stor att hitta prisvärd barnpassning då hon återgår till arbetslivet i en lågavlönad kapacitet.


För tio år sedan skilde sig svenska Anna Johansson från sin engelske make och blev singelmamma i Chiswick, London. Mot alla goda råd beslöt hon sig för att börja på helt ny kula och lämna allt bakom sig vilket hon gjorde utan varken underhåll från maken eller egen bostad. Det är ovanligt. Istället flyttade hon och hennes då två-åriga son till en liten lägenhet tillsammans med en väninna och det blev början på en lång väg tillbaka till lycka och självständighet. För att få råd med hyran fick hon ge upp sitt roliga jobb som projektledare på ett översättningsbolag och söka sig till ett PA yrke som betalade bättre. Allt för att hålla huvudet över ytan. Dessutom insisterade hon på delad vårdnad, Swedish style. Hon och pappan tog varannan vecka och nu, tio år senare, verkar det ha ”betalat av sig”. Sonen har mycket fin kontakt med dem båda och pappan bor relativt nära vilket innebär att hämtning och lämning är okomplicerad. Men att välja lika vårdnad var ingen lätt resa. Hon fick mothugg och gliringar från både föräldrar i området och sin doktor som alla tyckte att barn bör bo hemma hos sin mamma största delen av tiden. När jag under vårt telefonsamtal frågar varför hon valde att gå emot strömmen och välja en svensk lösning på vårdnadsfrågan så svarar hon blixtsnabbt. “Jag kände att om delad vårdnad fungerar bra i Sverige så borde det ju faktiskt kunna fungera lika bra här i England också.” Anna beskriver sig själv som en stor optimist och en människa som ligger på den ‘kramiga sidan av medium’. Man hör på hennes röst hur det fullkomligt sprudlar av energi, glädje och ärlighet. Separationen var tuff, hon vägde 52 kg när det var som jobbigast, men att bo kvar i England var något hon kände var helt rätt. Trots mörkret hade hon alltid framtiden i sikte och den var ljus.

Konsten att navigera en skilsmässa och delad vårdnad utomlands kan frambringa både rädsla och ensamhet och tyvärr lider många ensamstående föräldrar i tysthet. Men hjälp finns att få. Svenska kyrkan har personal man kan prata med och kan erbjuda en trygg hamn där man kan träffa andra svenskar. The Gingerbread foundation är en engelsk charity speciellt skapad för att hjälpa nyblivna ensamstående föräldrar med praktiska råd och tips. Deras hemsida är fylld med länkar till användningsbar information och det finns en telefonjour om ärendena är akuta. Londonsvenskar.com är en webportal där man kan få kontakt med andra svenskar och hitta de som har haft liknande upplevelser. text: birgitta rönn foto: argia sbolenfi / flickr.com alan ireland / flickr.com

Idag ser Annas liv helt annorlunda ut. Sedan tre år tillbaka är hon förlovad med en ny man och är mycket lycklig. Skrattande berättar hon om hur bra hon mår numera, om sitt nya liv i Teddington där hon bor med sin fästman och son. Separationen är ett minne blott och att tiden läker alla sår är hon ett levande bevis på. Plus att vi oftast klarar mer än vad vi tror. 29


Bianca

svensk tonåring i engelsk flickskola

När Bianca var 14 år fick hennes mamma ett bra jobberbjudande i England. Familjen lämnade Sverige för ett nytt liv i samhället Alderley Edge utanför Manchester. Efter att ha besökt ett antal skolor i närområdet bestämde Bianca sig för att välja Alderley Edge School for Girls, en flickskola med andra ord. 30


Att det endast är tjejer på skolan – vad innebär det? - Det är inte så mycket drama, man behöver inte tänka på hur man ser ut eller vad man har på sig. Man kan bara vara sig själv och fokusera helt på studierna. - Min skola är väldigt liten, vi är bara mellan fyra och tio elever i varje klass. - Och man får otroligt mycket lärartid, både som elev och som förälder, inflikar Biancas mamma Annette. - Ja, man blir verkligen mer pushad här, man måste jobba hårt. Skoldagarna är från halv nio-nio till fyra- fem på eftermiddagen. Sen tre timmars plugg på kvällen. - Man hinner inte träffa kompisar i veckorna, om man inte ses på ett café direkt efter skolan. Men på helgerna finns tid, fast det är plugg då också.

Framtiden då, vet du vad du vill göra? - Ja, jag vill läsa medicin här i England, säger Bianca med bestämd röst. Hon läser A-levels i ämnena kemi, biologi och matte samt har redan börjat kolla på universitet. Vilka kurser och inriktningar de har, samt vilka antagninsprocedurer. - Man måste verkligen förbereda sig. Helst ska man vara volontär och arbeta extra eller ha prao inom sjukvården.

Hur funkade det med språket i början när ni just flyttat hit? - Det gick bra men i början, första halvåret, så var jag väldigt trött hela tiden. Det tog mycket energi. Bianca berättar om franskalektionerna där hon behövde översätta mellan franska-engelskasvenska och tvärtom. - Nu spelar det ingen roll, säger hon. Jag förstår av hennes ordval, samt hennes tvekan när hon ibland söker det svenska ordet för något, att hon idag nog oftast tänker på engelska, trots att de i familjen försöker hålla sig till svenska hemma. Vi pratar lite om det svenska skolsystemet kontra det engelska. Bianca gillar det engelska och menar att det är enklare att få högre betyg här än i Sverige. - Här måste man plugga hela tiden, det går inte att bara ”snabbplugga” till ett prov och glömma det dagen efter.

- Och så är det själva sättet man rättar prov på här också. I Sverige är bedömningen gjord av en lärare och den relation du har med den läraren spelar oftast in. Här i England är det mer konkret och vad du gör under läsåret och lektionerna spelar på ett sätt ingen roll. Det är inte heller dina egna lärare som rättar proven utan de rättas av flera lärare på någon helt annan skola. - Jag tycker att det är väldigt rättvist här och att få högsta betyg är alltid svårt oavsett ämne, menar Bianca. - Och att läsa så få som endast tre ämnen innebär att du verkligen kan fokusera på vad du vill göra sen och du får plugga något som du tycker om, säger hon övertygande och entusiastiskt. Det visar sig att detta är ett kärt diskussionsämne i familjen då Biancas pappa inte delar hennes entusiasm. - Jag kan prata i evigheter om detta, påpekar hon, och jag förstår att argumenten har vuxit fram genom åren. - Du lär dig något nytt varje dag och oavsett vilka ämnen du läser så är det mängden du lär dig som är så bra. Du blir bra på att diskutera, analysera och argumentera.

Du var konfirmand på Svenska kyrkan i London för ett par år sedan, hur var det? - Det var roligt och alla var så taggade på att få träffa andra svenska människor som lever här i England. Vi hade det bra tillsammans, det var en mysig grupp och vi kunde ta det lugnt, ha det lite chill och laga mat ihop. Och så fick jag ju åka till London varje månad! Konfirmandåret på kyrkan är upplagt så, med träffar cirka en helg/månad under terminerna, just för att även ungdomar som inte bor i London ska ha möjlighet att ta del av konfirmationsundervisningen. Precis som Bianca intygar så blir det ju också ett tillfälle för många unga svenskar att träffa andra i liknande situation och samma ålder. - Här där vi bor är jag nästan lite exotisk som ”den svenska tjejen”. Det är rätt kul! Det tvingar mig ju också att ta del av den engelska kulturen på ett annat sätt än om jag hade haft någon svensk vän i närheten. text: åsa höjer foto: privat

31


32


Aquavit en ny

skandinav i London

text: ann-katrin berggren illustrationer: amelie persson

Med två Michelinstjärnor har Aquavit New York placerat Skandinavien på den gastronomiska kartan. Nu har turen kommit till London där konceptet mjukats upp och gjorts mer tillgängligt. Från fika till smörgåsbord à la nordisk tapas till köttbullar, kroppkakor och biff Rydberg. Allt i en miljö inspirerad av Gunnar Asplund och med inslag av Georg Jensen och Svenskt Tenn. 33


Det regnar och blåser småspik, det är strejk på tunnelbanan och kaos i trafiken. Jag hoppar av bussen, som går i snigelfart, och går Oxford Street sista biten ned till Piccadilly Circus. Svänger av med paraplyet i högsta hugg mot nyrenoverade St James Market och möts av nyöppnade Aquavit (november 2016) med sin elegant glasade fasad. Jag stiger in och möts av – Stockholm! Som att stiga in på NK en kall och blåsig dag och öppna varuhusdörren genom att dra i mässingshandtagen. Eller som att stiga in på Operakällaren, Sturehof, Prinsen eller KB. De har lyckats med konststycket att skapa en illusion av Stockholm mitt i centrala London. Jag börjar med att besöka damrummet, som är en designdröm med grön marmor, ekpanel och guldglänsande mässing. En väl genomtänkt design där man tagit hand om alla detaljer ända ner till symbolerna för herr- och dam- och handikapptoalett.

Glass Carpet” av isländska Olafur Elisasson, och konst av Andrea Hamilton återfinns på flera ställen runtom i restaurangen. Aquavit London kommer att vara involverade i London Craft Week i maj i år. – Vi har även planer på en egen kokbok samt kanske till och med en egen tidning, nyhetsbrev etc. – Det finns så mycket vi kan göra inom konceptet, från egen snaps till kokbok, säger Monia. Vi sitter och tar en kaffe ur “Ostindia”-koppar (Rörstrand) och jag känner mig förflyttad till Svenskt Tenn på Strandvägen i Stockholm. Och matsalen är just döpt till ”Stockholm”. Väggarna är klädda i textilier av Josef Frank och hela inredningen andas Estrid Eriksson (Svenskt Tenns grundare och eldsjäl). Här kan 60 personer dinera mer eller mindre privat. Här finns även ett mindre privat rum, “Copenhagen” som kan ta upp till 14 personer för mindre möten och event. Monia berättar med stor inlevelse om hur hon hamnat ”tillbaka i Skandinavien” (Aquavit). Hon lämnade sin hemstad Kalmar för att söka lyckan i USA och studerade där för att sedan arbeta inom restaurangbranschen där hon gjort det mesta, utom att laga mat. Monia fick hemlängtan och flyttade tillbaka till Sverige och Stockholm men kände efter ett par år att det kändes trångt och bestämde på vinst och förlust att flytta till London. Där hamnade hon som produktutvecklare och marknadsförare av franska ostar för att sedan, via ett event där Efwa Attling öppnade ny butik i New York, få erbjudande om jobba med Aquavit i London. – Jag har försökt att jobba inom andra branscher men har insett att det är i restaurangbranschen jag hör hemma. Att dessutom få jobba och bo i en multikulturell stad som London passar mig som handsken, berättar hon vidare.

Resan till London Berömd inredning Bakom inredningen står den välkände Londonarkitekten Martin Brudnizki (The Ivy, Scott´s och Sexy Fish) som trots sitt namn är svensk. Han har hämtat inspirationen från Gunnar Asplund och Stadshuset i Göteborg. Möbler och textilier är från Svenskt Tenn. Skandinavisk design när den är som bäst. Vid sidan av Svenskt Tenn har Georg Jensen en stor plats i inredningen och är “partners in crime”. Allt är noga genomtänkt ned till minsta detalj och “front of house” tar emot klädda i eleganta marinblå klänningar design Ida Sjöstedt. Nordisk design och med en stark profilering av designsidan av restaurangen är något som marknadschefen Monia Johansson och VD:n Philip Hamilton jobbar intensivt med. På väggen hänger ett mästerverk “The Green 34

Restaurangen har kommit till London tack vare Philip Hamilton, som tidigare drivit restauranger i Sverige. Han kände att det saknades en klassisk skandinavisk restaurang. Aquavit London är ett samarbete med “orginalet” i New York. Till skillnad från Aquavit NY, som har två Michelinstjärnor och där du äter en färdig meny, är Aquavit London en mer tillbakalutad version där du kan äta frukost, fika, luncha och dinera och alltid känna dig välkommen in. Här ska du kunna spontant titta in och ta en kaffe, äta en lätt lunch eller bara ta en drink i den centralt placerad baren i marmor och mässing. Menyn som är “moderniserad nordisk husmanskost när den är som bäst” är skapad av Londonbaserade


kökschefen Henrik Ritzén i samarbete med Emma Bengtsson som är “head chef” på Aquavit NY (och en av de två kvinnor har fått Michelinstjärnor i USA). I London erbjuds ett “Smörgåsbord” som består av ett urval smårätter, nästan som nordiska tapas, som är en hyllning till Nordens fisk- och skaldjursrätter inklusive Toast Skagen, inlagd sill, gravlax och löjrom. På menyn finns förrätter som Rådjurstartar med blåbär och lingon och enbär, Havskräftor med rökt ål och krondill. Bland huvudrätterna återfinns Piggvar med pepparrot och sotat smör, Köttbullar med lingon och färskinlagd gurka, Kroppkakor… Och bland efterrätterna kan du välja allt från Emma Bengtssons paraddessert “Arctic Bird Nest” till Nyponsoppa med mandelglass, mandelkaka och rom. Henrik berättar vidare att de inte importerar skandinaviska råvaror (förutom det som inte finns att tillgå lokalt som lingon, sill och löjrom, etc) utan använder lokala råvaror av högsta kvalitet. – Det känns viktigt, säger han, att värna om lokala råvaror och att tänka på miljön. – Vi försöker förnya menyn kontinuerligt men givetvis finns rätter som Köttbullar och Biff Rydberg

alltid på menyn, säger han vidare. Det är dessutom lättare att få kökspersonalen att stanna när vi hela tiden utvecklar och förfinar vår meny. Henrik kom till London efter kockutbildning i Sverige och efter att ha lagat mat från hela världen har han nu återgått till sitt ursprung. – Jag blir nog kvar här, säger han vidare. Jag är gift med en engelska och har en lite dotter här. Bara i köket uppgår personalen till 20 personer. Servisen är minst lika många berättar Sophia Klingspoor (20 år) som är servitris här. – Jag fick nys om jobbet här hemma i Göteborg och eftersom jag hade erfarenhet av att jobba på restaurang sökte jag jobbet. – Jag tvekade lite först men tänkte att jag ger det sex månader sedan får jag se… och nu har det gått nästan tre och jag har inga planer på att åka hem. Så spännande att bo här i London (Barnes) med en sådan blandning av nationaliteter och att kunna upptäcka ett nytt land. Jag blir kvar ett tag till… Det är annorlunda att servera här eftersom hela systemet är annorlunda. I Sverige har man sin station där man gör allt. Här är det uppdelat så att det är jag som tar upp beställningen, en annan som serverar och ännu en ny person som sköter dryckerna. 35


Jag frågar om det är bättre eller sämre men Sophia tycker att det är lika bra bara ett annat sätt att jobba på. Men givetvis innebär det att man behöver mer personal. – Utav de cirka 20 i serveringspersonalen är det endast två svenskar och givetvis är det en fördel att vara svensk här, säger hon vidare. – Jag har ju en annan känsla för den svenska maten och traditionen. Elin Heidemann (25 år) är hovmästare och kom till London för 4 år sedan från hemorten Höganäs. – Jag älskar mat och människor så restaurangbranschen var en given arbetsplats för mig. Elin har jobbat hårt för att kunna nå hovmästarrollen och har jobbat på restauranger och hotell i London för mer eller mindre kända kockar och känner nu att hon ”hittat hem”. – Att kunna bo i denna storstad och arbeta mitt i smeten. Många Londonbor åker in till centrala London och Piccadilly för att roa sig och shoppa. Själv bor Elin i sydöstra London där det är lugnt. – Skönt för en landsortsbo som jag, säger hon. Jag har hittat hem i dubbel bemärkelse! – Elin brinner för sitt jobb och får ofta beröm av gästerna för sitt engagemang och goda service, berättar Monia. Aquavit London är ett nytt koncept och Philip Hamilton som står bakom idén om ett Aquavit i London säger att med tanke på det stora intresse som skandinavisk design och kultur har fått under de senaste åren, från Nordic Noir på TV och film till Hygge och Fika och gravlax (som många här tror är en skotsk rätt) kändes det som om det saknades en skandinavisk restaurang som platsar i W1. Så tanken om en Aquavit London väcktes och nu är den här! Och kanske är det bara en början…

En middag för en person, med tre rätter inklusive vin, hamnar kring £70. Aquavit London St James’s Market 1 Carlton Street LONDON SW1Y 4QQ www.aquavitrestaurants.com

36


Aquavits Kroppkakor ‘Swedish Dumplings’

Serves 4 Kroppkakor Mix 900g potatoes 200g flour 1 egg 2 egg yolks 1 tbsp Maldon sea salt Mushroom Duxelle Filling 400g button mushrooms 2 shallots 1 clove garlic 1 sprig of thyme A knob of butter A pinch of allspice Salt and pepper To serve 400g wild mushrooms 100g frozen lingonberries, defrosted 10g sugar 50g butter 1. Preheat the oven to 160C. Wash the potatoes and place on a tray in the oven. Cook for approximately 1 hour until cooked through – test by piercing a small knife or fork into the centre of the potato, when soft they are done. 2. Whilst waiting for the potatoes, start making the mushroom duxelle filling. 3. Peel the shallots and garlic and finely chop. Finely chop the mushrooms. Remove the stalk from the thyme and finely chop the leaves.

4. Heat the butter in a pan. Sauté the mushrooms, shallots, garlic, thyme and allspice in the butter, season with the salt and pepper to taste. Cook until the liquid that comes out of the mushrooms has evaporated and the mixture is almost dry. Set aside and cool. 5. Once the duxelle filling has cooled enough to handle, roll small 2cm balls and place in the fridge until the potatoes are cooked. 6. Once cooked, remove the potatoes from the oven, peel them and pass them through a potato ricer or use a potato masher to create a smooth mash. 7. Add the flour, egg, egg yolks and salt to the mash, and combine to create a dough. 8. Divide the dough into portions each approximately the size of a walnut. Place the prepared mushroom filling into the center of each of the dough balls. Cover your hands in flour, and carefully work the dough around the mushroom mixture until it is completely encased within the dough – each should be about the size of a golf ball. 9. Drop the dumplings into a large pan of boiling water and simmer until they begin to start floating up. This can be a little tricky if some of them have air pockets, but they should be ready in approx. 6-8 min. Once cooked, strain the dumplings and leave to cool slightly. 10. Heat a knob of butter in a large pan and carefully sear the dumplings. Remove from the pan and set them aside. 11. Mix the defrosted lingonberries with the sugar and set aside. 12. Carefully prepare the wild mushrooms removing any dirt. Heat a little more butter in a pan and sauté the mushrooms for a couple of minutes. Remove the mushrooms from the pan and set aside. 13. In the same pan, place the 50g butter over a high heat until it starts to smell nutty and turn brown. Turn off the heat and remove from the pan so it doesn’t burn. 14. Divide the dumplings between 4 plates, garnish generously with the wild mushrooms and lingonberries, and pour the brown butter over to finish. 37


Red Roo ster Född i Etiopien, uppväxt i Smögen, stjärnkock på Aquavit i New York, lagat mat med Obama. I september kommer Marcus Samuelsson till London med grillad kyckling och mammas köttbullar… Marcus resa till London har gått via Göteborg, Schweiz, Österrike, Frankrike, New York och Afrika. text: ann-katrin berggren illustrationer: amelie persson

Marcus föddes i Etiopien 1971. Hans familj splittrades och hans mor avled i TBC när han var tre år och han och hans äldre syster adopterades av Ann Marie och Lennart Samuelsson i Göteborg. Han växte upp i Smögen och Göteborg och fick sitt stora matintresse bland annat via sin mormor. “Vi åt alltid väl, jag la in makrill och sill och minns att jag repade ärtor framför teven”, “mormor var en lysande kock och vi åt hos henne fyra dagar i veckan”, berättar han för the Guardian. Efter kockutbildning i Göteborg gick hans matresa via Schweiz, Österrike och Frankrike till New York och Aquavit där han blev den yngste kocken som någonsin fått en trestjärnig recension av The New York Times. 2003 fick han utmärkelsen “Best Chef: New York City” av James Beard Foundation. Samma år öppnade han Riingo, en japanskinspirerad amerikansk restaurang. För femton år sedan fick han kontakt med sin Etiopiska far och insåg då att han visste allt om svensk och fransk mat men ingenting om afrikansk. Han reste runt hela Afrika och det resulterade i boken “The Soul of a New Cuisine: a Discovery of the Food and Flavours of Afrika. Fröet till Red Rooster var satt. Vid sidan av att vara kock i världsklass är han alltså även en känd kokboksförfattare, både på svenska och engelska med titlar som bl a “The Soul of a New Cuisine” (afrikaninspirerat), “Aquavit and the new Scandinavian Cuisine”, “En smakresa” och “Street Food”. Dessutom är han gästprofessor på Umeå universitet och har medverkat i flera TV-program. 2009 öppnade han Red Rooster i Harlem, NY och väckte stor uppmärksamhet för sitt val av plats. Han hade dock gjort sin research noga genom att bo där i fem år innan han öppnade.

38


Här har han valt att servera en blandning av grillad kyckling (on the bone), köttbullar, sill och afrikanska grytor, en crossover meny som tar oss från Sverige till USA via Etiopien och Japan. Här ska alla ha råd att äta och konceptet är långt ifrån Aquavit och dess fasta finsmakarmeny. Han är mer än en kock här, med Red Rooster etc (som är flaggskeppsrestaurangen i hans “Harlemimperium”), har han över 200 personer anställda.

...Though food is at the center of Red Rooster, it’s about so much more than that to me. It’s become a key part of our vibrant Harlem community, encouraging new friendships and conversations over thoughtfully prepared food.

“Här i New York kan du vara från varsomhelst och ändå vara amerikan”, har han sagt i en intervju. “Men det är ändock talang som räknas”. Marcus både bor (med sin fru modellen Maya Gate Haile och baby Zion), lever och verkar i Harlem. Här är han inte bara just “another guy”. “Idag känns New York som hemma, så pass att det nästan känns som om jag växte upp här. Jag älskar den mångfald staden har att erbjuda. Jag älskar att träffa nya människor och lära mig om olika kulturer för det hjälper mig utöka min kunskap om olika livsmedel, kryddor och matlagningstekniker. Ljud och färger inspirerar hur jag gestaltar en maträtt. Den kreativa processen är alltid spännande för mig, vare sig det gäller mat, konst, musik eller mode. Jag älskar att påverkas av olika typer av konstformer, och jag försöker låta den inspirationen synas i mina skapelser”, skriver han på sin blogg. “En perfekt helg spelar jag fotboll med goda vänner och lagar mat till dem. Vi har ofta gäster (från hela världen)”, säger han vidare. Han har fått otaliga erbjudanden från världen över att öppna fler Red Roosters men alltid tackat nej. Men för fem år sedan föddes tanken på att öppna i London och efter att ha sonderat terrängen valde Marcus Shoreditch. Precis som i Harlem, säger han, finns här en kreativitet som sjuder under ytan, från music till konst och mat. “Jag ville bara öppna en ny Red Rooster i en stad med en dynamik som vi kan lära oss något ifrån” Musikscenen är oerhört viktig för Marcus och var en stor bidragande orsak till valet av Harlem. “Utan kultur är vi ingenting”, säger han,” jag är stolt över att på Red Rooster sitter musiker sida vid sida vid damer som just varit i den lokala kyrkan, och bankmän”. (The Guardian). Varannan månad bor han i Shoreditch. “Det handlar om att lära sig hur restaurangbranschen fungerar i London från att anställa personal till hur man beställer råvaror till att inreda”. Jag frågar om inredningen blir snarlik den i Harlem men han säger då att “Nej, jag vill att området (Shoreditch) och dess speciella kultur och stil ska ge karaktär åt min nya restaurang. Menyn kommer att påminna om Red Rooster New York men han nämner att den förmodligen kommer att blandas upp med lokal inspiration. Än så länge är Red Rooster London en byggarbetsplats men vi ser med spänning fram emot den londonska versionen och vad denna mångkulturella mästerkock kommer att överraska oss med. Under våren 2017 öppnar Marcus Samuelsson Red Rooster i nyöppnade Curtain Hotell i Shoreditch. www.thecurtain.com 39


40


Helga’s meatballs with lingonberry preserves, pickled cucumbers and braised cabbage Courtesy of Marcus Samuelsson

Serves 4-6 For the lingonberry preserve (makes about 650g) lingonberries 100g sugar 450g water 950ml For the pickled cucumbers cucumber 1 sea salt 1 tbsp water 360ml white wine vinegar 120ml sugar 225g bay leaf 1 , allspice 2 berries For the meatballs dry breadcrumbs 60g double cream 60ml red onion 1 medium, finely chopped olive oil 2 tbsp ground chuck or sirloin beef 225g ground veal 225g ground pork 225g honey 2 tbsp egg 1 salt , black pepper unsalted butter 3 tbsp For the sauce chicken stock 480ml double cream 120ml lingonberry preserves 165g (see above) pickle juice 2 tbsp, from the pickled cucumbers (see above) salt, black pepper For the braised cabbage bacon 225g, diced onion 100g, sliced thin carrots 75g, sliced thin red cabbage 300g, thinly sliced green cabbage 300g, thinly sliced apple cider vinegar 60ml salt, black pepper

To make the lingonberry preserve, combine all the ingredients in a pot and bring to a boil. Reduce the heat to a low flame and simmer until a syrupy consistency is achieved, then cool. To make the pickled cucumbers, use a mandoline to thinly slice the cucumber. Put in a colander, toss with the salt and stand for about 30 minutes. Meanwhile, combine the water, vinegar, sugar, bay leaf and allspice in a medium saucepan and bring to a boil. Remove from the heat and let cool. Rinse the salt off the cucumber and squeeze out as much moisture as possible. Put the cucumber and pickling liquid in a medium bowl. Cover and refrigerate for 3-6 hours before serving.

To make the meatballs, in a small bowl soak the breadcrumbs in the cream, then set aside. In a frying pan over a medium heat saute the onion in oil for about 5 minutes, until softened. Remove from the heat. Combine the ground beef, veal and pork with the onion, honey and egg, and mix well with your hands in a large bowl. Season with salt and pepper. Add the soaked breadcrumbs and combine well. With wet hands (to stop the mixture sticking) shape into meatballs the size of a golf ball, placing them on a plate lightly moistened with water. You should have about 24 meatballs. Melt the butter in a large frying pan over a mediumhigh heat. Add the meatballs in batches and cook, turning frequently, for about 7 minutes. Be sure that all sides are browned and the meatballs are cooked through. Transfer them to a plate. Reserve 1 tablespoon of fat from the frying pan for the sauce. To make the sauce, in the meatball frying pan whisk together the reserved fat, stock, cream, preserves and pickle juice and bring to a simmer. Let the sauce simmer and reduce until thickened. Season to taste. Add the meatballs to the sauce, reduce the heat to low, and simmer for about 5 minutes.

To make the braised cabbage, cook the bacon over a medium heat until the fat has no colour. Add the onion and carrot, and cook for 10 minutes. Add the cabbage and cook until tender, about 10 minutes. Finish with vinegar, salt and pepper. To serve, place the cabbage on a plate and top with the meatballs. Spoon some sauce over each individual meatball. Serve with the lingonberry preserve and pickled cucumbers on the side.

41


eric muhl ny kyrkoherde i London Efter år av väntan kom äntligen möjligheten. Drömjobbet som kyrkoherde i London blev ledigt och Eric var inte sen att söka. Snart byter familjen Muhl Stenungsund mot storstadsmetropolen London - något som de alla ser fram emot. Vem är Eric Muhl? Född i Sao Paulo, Brasilien 1964 där han bodde sina första fyra år innan familjen återvände till Sverige. Därefter tillbringade han skolåren först i Gråbo, utanför Göteborg, och längre fram mer centralt i Göteborg. Ett högstadieår bodde han med familjen i Bryssel, därefter följde gymnasiet, nu åter i Göteborg. Erics pappa jobbade på SKF och hade många tjänster utanför Sverige, därav de olika utlandsflytterna.

När bestämde du dig för att bli präst? – Redan i tonåren var det ett alternativ. Det var en kallelse som jag inte kunde blunda för. Jag valde mellan att plugga på Chalmers eller teologi. Det blev att jag gick direkt in i prästutbildningen efter gymnasiet och sedan fick göra ett avbrott för värnplikten.

Har du någon i din släkt som är präst? – Ja! Min farfar var präst i Halland. Så präst har för mig alltid varit ett yrke man kan ha, inget konstigt. 42

Eric gjorde sitt prästadjunktsår i Falkenberg och därefter följde några år i de norra delarna av Sverige, först som komminister i Piteå landsförsamling och därefter komminister i Piteå stadsförsamling. Sommaren -96 återvände han med familjen till västkusten, nu för en tjänst i Stenungsund – en plats som han blivit trogen i närmare 20 år. – Jag vikarierade några år på lite olika poster i Göteborgstrakten; Brämaregården, Styrsö, Torslanda, Öckerö och sedan präst i Örgryte... Därefter blev jag erbjuden tjänsten som kyrkoherde i Stenungsund och återvände.

Men nu väntar London och en ny era för familjen. Vad var det som fick dig att söka tjänsten här? – Vi har länge pratat i familjen om att söka oss utomlands, och enats om att London vore en bra plats – en världmetropol med närhet till Sverige, och ett språk som vi behärskar. – Sen gillar jag att det är en gammal församling med anor.

Vilka förväntningar har du på arbetet? – Jag funderar mycket på vad det kommer att betyda att möta församlingen i gudstjänst och vardag. Och communitytänket som finns lockar – att få vara med och forma sammanhang och i det prata livet och tron.

Söndag 7 maj kl 11 välkomnas Eric som ny kyrkoherde i London. Mässa med biskop SvenBernhard Fast. Mottagning i Svenska salen. Välkommen!


Vilken anser du är kyrkans viktigaste uppgift? – Att främja relationen till Gud och mellan människor. Det klassiska dubbla kärleksbudet. Det handlar om att hitta ett sätt att vara – gentemot varandra och mot Gud.

Vad brinner du för? – När man får vara med och bidra till något lyckat, som gör att människor finner livet igen. Gamla, unga, barn. Att se en person komma på fötter igen. Men också helheten, att finna balans, att kunna leva sitt liv och inte bli ett offer.

Familj: Ann-Catrin, min fru Barnen: Sophie Muhl, vår yngsta dotter, 16 år i maj Christoffer Muhl, 26 år, civilingenjör Linnéa Schill, 28 år, gift med Johan samt har sonen Tage, vårt barnbarn.

Och avslutningsvis några snabba frågor: Senast sedda film? – Chef, en härlig och annorlunda film om en man som köper en food truck och tar med sin son...

På nattduksbordet? – Att flyga, Maria Küchen. Förunderligt förtroende, Jesper Svartvik. Döden kvittar det lika, Anne-Marie Schjetlein. Och så Bibeln, naturligtvis!

bra. Och musiken från Via Mystica. Jag gillar när folk kommer med sin musik på Spotify till kyrkan.

Fritiden? – Sommartid är det båten (en motorbåt) som gäller. Vi köpte en sommarstuga nyligen också som vi håller på renoverar.

Något oväntat? – Hmmm... (skratt och lång paus) – Jag lagar gärna mat! Slätvar, det var sommarens upptäckt! – Och så har jag gått en bit på Santiago de Compostela. – Och jag är lite lekfull av mig – att vara lekledare på konfaläger är inga problem! – Jag har spelat i division 2 i innebandy – Och så gillar jag injera, etiopisk mat, efter att ha drivit ett projekt ca 40 mil sydväst om Addis... Välkommen Eric med familj – vi är många som ser fram emot att få lära känna er!

Spotify? – Nej, det låter jag barnen sköta. Det finns inte mycket utrymme till att lyssna på musik. Men ibland söker jag upp operan. Och Queen och The Boss är ju 43


foto: joakim carlström

Ung i London

bus

fika

kärlek

gemenskap

myskväll

pizza

sökare nätverk vänskap bus ledsen snack ung kanelbullar sex storstad picnic ny svensk

kärlek glad

ungdom

kyrka

ung i london ungdom kaffe

ny

Onsdagskvällar 19.30-21 För svenskar mellan 18-27 år som vill träffas och lära känna nya kompisar. Olika program varje vecka, oftast i kyrkans lokaler på 6 Harcourt Street i Marylebone men ibland ute “på stan”. På facebook finns vi som Ung i London. Gå gärna med i gruppen eller maila oss på office@swedishchurch.com så håller vi dig uppdaterad.

Follow us on twitter @SvkyrkanLondon Facebook svenskakyrkanlondon

44

nyfiken

myskväll sex fika nyfiken möten

kaffe

vänskap

storstad

storstad

picnic

ledsen

vänskap

godis

mångfald london framtid pizza samtal

svensk

sex

kaffe

ungdom

möten

gemenskap kyrka ensam ny

Är du svensk student i UK? Att studera utomlands är oftast roligt, utmanande och spännande, men ibland kan man få hemlängtan och familj och vänner känns vara alldeles för långt bort... Om du behöver någon att prata med. Om du vill få hjälp att dra ihop ett gäng svenska studenter för en träff. Kontakta oss gärna - vi finns här för dig!

Kristina Andréasson präst med studentansvar 07887 751452 eller chaplain@ swedishchurch.com


Lördagar kl 19 i Svenska salen Fri entré. Dörrarna öppnas 18.30

Vi visar SVTs sändningar av Melodifestivalen på storbild i Svenska salen. Bar med försäljning av svenskt godis, chips och drycker.

4 februari Deltävling 1 från Göteborg 11 februari Deltävling 2 från Malmö 18 februari Deltävling 3 från Växjö 25 februari Deltävling 4 från Skellefteå 4 mars

Andra chansen från Linköping. Här tävlar bidragen som kommer på tredje och fjärde plats i deltävlingarna.

11 mars

FINAL från Stockholm

13 maj

EUROVISION finalen från Kiev, Ukraina

foto: flickr.com/camdiluv

mello i kyrkan

45


Kalender AA = Anders Alberius, KA = Kristina Andréasson, EM = Eric Muhl, UEK = Ulrika Eleonora kyrkokör, UD = Ulricae Drängar Mässa söndag kl 11.00 och onsdag kl 9.00 Kyrka och café öppet må 10-17, ti 10-17, on 10-19, to-lö 10-17, sö 12-17 Lördag 11 februari 12 – 12.45 Barnkören övar 18.30 Melodifestivalen, del 2 Storbild, bar, fri entré Söndag 12 februari - Septuagesima 11.00 Fördjupningssöndag: ”Varför kan inte Koranen översättas, när Bibeln måste?” Anders Alberius Kort mässa (AA) Förlängd söndagsskola Kyrkkaffe med tårta Måndag 13 februari 13-14 Friskis & Svettis Tisdag 14 februari - Alla hjärtans dag 13 – 15 Öppet hus / Stay & play Onsdag 15 februari 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 16 februari 19 – 21 Körövning Fredag 17 februari 13-14 Lunchkonsert Lördag 18 februari 18.30 Melodifestivalen, del 3 Storbild, bar, fri entré Söndag 19 februari - Sexagesima 11.00 Högmässa (KA) Gästande musiker Martine Rishaug Hellman & Sandra Kassman Söndagsskola. Kyrkkaffe

46

Måndag 20 februari 13-14 Friskis & Svettis Tisdag 21 februari 12.30 Brighton Gudstjänst & lunch 13 – 15 Öppet hus / Stay & play 13 – 17 Syjunta Onsdag 22 februari 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 23 februari 11.15 Seniorkör 12.00 Seniormässa & lunch 19 – 21 Körövning Lördag 25 februari 12 – 12.45 Barnkören övar 18.30 Melodifestivalen, del 4 Storbild, bar, fri entré Söndag 26 februari Fastlagssöndagen 11.00 Karnevalsfamiljemässa (AA) Barnkör & UEK. Söndagsskolan deltar i gudstjänsten. Kyrkkaffe Måndag 27 februari 13-14 Friskis & Svettis Tisdag 28 februari 13 – 15 Öppet hus / Stay & play Onsdag 1 mars 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London

Torsdag 2 mars 19.30 Konsert En kväll med svensk körmusik Ulrika Elenora kyrkokör & Chantage Entré £5 vid dörren Fredag 3 mars 13-14 Lunchkonsert Lördag 4 mars 18.30 Melodifestivalen, Andra Chansen Storbild, bar, fri entré Söndag 5 mars - 1 i fastan 11.00 Högmässa (KA) Gästande musiker Maria Rivington & Fredrik Karlsson Söndagsskola. Kyrkkaffe 14-15 28+ i caféet Måndag 6 mars 13-14 Friskis & Svettis Tisdag 7 mars 13 – 15 Öppet hus / Stay & play 13 – 17 Syjunta Onsdag 8 mars 9.00 Morgonmässa 12.30 Newcastle Lunch & gudstjänst 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 9 mars 11.30 Torsdagsmässa 12.00 TorsdagsTräff 12.30 Edinburgh Gudstjänst & lunch 19 – 21 Körövning


Fredag 10 mars 15.00 Edinburgh Fika på Hemma Lördag 11 mars 12 – 12.45 Barnkören övar 18.30 Melodifestivalen, Final Storbild, bar, fri entré Söndag 12 mars - 2 i fastan 11.00 Fördjupningssöndag: ”Festen och fastan” Anders Alberius Kort mässa (AA) Förlängd söndagsskola Kyrkkaffe Måndag 13 mars 13-14 Friskis & Svettis Tisdag 14 mars 13 – 15 Öppet hus / Stay & play Onsdag 15 mars 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 16 mars 12.30 Bournemouth Gudstjänst & lunch 19 – 21 Körövning

Torsdag 23 mars 19 – 21 Körövning Lördag 25 mars 12 – 12.45 Barnkören övar Söndag 26 mars, Jungfru Marie beb. 11.00 Familjemässa (KA) Söndagsskolan och barnkören deltar. Våfflor och aktiviteter till kyrkkaffet Måndag 27 mars 13-14 Friskis & Svettis

Onsdag 29 mars 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London

Tisdag 11 april 13 – 15 Öppet hus / Stay & play

Torsdag 30 mars 11.15 Seniorkör 12.00 Seniormässa & lunch 13.00 Bristol Lunch & gudstjänst 19 – 21 Körövning

Lördag 18 mars 12 – 12.45 Barnkören övar

Lördag 1 april 12 – 12.45 Barnkören övar

Söndag 19 mars - 3 i fastan 11.00 Högmässa (AA) UEK Söndagsskola Kyrkkaffe

Söndag 2 april - 5 i fastan 11.00 Högmässa (AA) Välkomnande av nya diakonen Maria Halldén. Gästande musiker Maria Rivington & Fredrik Karlsson 14-15 28+ i caféet 18.00 Konsert Johan Hugosson Made in Sweden Förköp

Onsdag 22 mars 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 18-22 Folkmusikkväll 19.30 – 21 Ung i London

Söndag 9 april - Palmsöndagen 11.00 Fördjupningssöndag: ”Reformationsjubileum!” Kristina Andréasson Kort mässa (KA) Förlängd söndagsskola Kyrkkaffe Måndag 10 april 13-14 Friskis & Svettis

Fredag 17 mars 13-14 Lunchkonsert

Tisdag 21 mars 13 – 15 Öppet hus / Stay & play 13 – 17 Syjunta

Torsdag 6 april 19 – 21 Körövning

Tisdag 28 mars 13 – 15 Öppet hus / Stay & play

Fredag 31 mars 12.00 Cardiff Gudstjänst & lunch 13-14 Lunchkonsert

Måndag 20 mars 13-14 Friskis & Svettis

Onsdag 5 april 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London

Måndag 3 april 13-14 Friskis & Svettis Tisdag 4 april 13 – 15 Öppet hus / Stay & play 13 – 17 Syjunta

Onsdag 12 april 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 13 april - Skärtorsdagen 19.00 Skärtorsdagsmässa (AA) Kyrka och café stängt fredag - måndag utom i samband med gudstjänsterna Fredag 14 april - Långfredagen 11.00 Långfredagsgudstjänst (AA) Soppa Lördag 15 april - Påskafton 22.00 Påsknattsmässa (AA & KA) Söndag 16 april - Påskdagen 11.00 Högmässa (AA & KA) UEK. Söndagsskola. Kyrkkaffe. Äggletning Måndag 17 april - Annandag Påsk Stängt Tisdag 18 april 13 – 15 Öppet hus / Stay & play 13 – 17 Syjunta Onsdag 19 april 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London 47


Torsdag 20 april 19 – 21 Körövning Lördag 22 april 12 – 12.45 Barnkören övar Söndag 23 april - 2 i påsktiden 11.00 Familjemässa (KA) Söndagsskolan och barnkören deltar i gudstjänsten. Kyrkkaffe Måndag 24 april 13-14 Friskis & Svettis Tisdag 25 april 12.30 Hampshire Gudstjänst & lunch 13 – 15 Öppet hus / Stay & play Onsdag 26 april 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 27 april 11.15 Seniorkör 12.00 Seniormässa & lunch 19 – 21 Körövning Lördag 29 april 12 – 12.45 Barnkören övar 17.00 Ulricae Drängar sjunger in våren i Regent’s Park vid Band Stand 18.00 Vårbal – obs! Förköp av biljetter via kyrkans webbsida Söndag 30 april - 3 i påsktiden 11.00 Högmässa (EM) Gästande musiker Ida Ränzlöv, sopran, Thora Ohlsson stipendiat 2016. Söndagsskola. Kyrkkaffe Måndag 1 maj Bank Holiday – kyrka och café stängt Tisdag 2 maj 13 – 15 Öppet hus / Stay & play 13 – 17 Syjunta Onsdag 3 maj 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London 48

Torsdag 4 maj 12.30 Birmingham Gudstjänst & lunch 19 – 21 Körövning

Onsdag 17 maj 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London

Lördag 6 maj 12 – 12.45 Barnkören övar

Torsdag 18 maj 10-18 Seniorutflykt Save the date, mer info kommer senare 19 – 21 Körövning

Söndag 7 maj - 4 i påsktiden 11.00 Högmässa (EM) Välkomnande av nye kyrkoherden Eric Muhl Biskop Sven-Bernhard Fast UEK Söndagsskola. Mottagning i Svenska salen. 14-15 28+ i caféet Måndag 8 maj 13-14 Friskis & Svettis 17.00 Evensong i St Paul’s Cathedral, London, med Ulrika Elenora kyrkokör Tisdag 9 maj 13 – 15 Öppet hus / Stay & play Onsdag 10 maj 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 11 maj 11.30 Torsdagsmässa 12.00 TorsdagsTräff 19 – 21 Körövning Fredag 12 maj 13-14 Lunchmusik, dansföreställningen Bärare Lördag 13 maj 12 – 12.45 Barnkören övar 18.30 Eurovision Final Storbild, bar, fri entré Söndag 14 maj - 5 i påsktiden 11.00 Högmässa (EM) UD Söndagsskola. Kyrkkaffe Måndag 15 maj 13-14 Friskis & Svettis Tisdag 16 maj 13 – 15 Öppet hus / Stay & play 13 – 17 Syjunta

Lördag 20 maj 12 – 12.45 Barnkören övar Söndag 21 maj - Bönsöndagen 11.00 Familjemässa (KA) Söndagsskolan och barnkören deltar i gudstjänsten. Kyrkkaffe Måndag 22 maj 13-14 Friskis & Svettis Tisdag 23 maj 13 – 15 Öppet hus / Stay & play Onsdag 24 maj 9.00 Morgonmässa 18-19 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 25 maj Kristi himmelsfärds dag 8.15 Mässa, gästande kör 19 – 21 Körövning Söndag 28 maj 11.00 Högmässa (EM) Lunds gosskör Söndagsskola. Kyrkkaffe I direkt anslutning till högmässan Kyrkstämma Måndag 29 maj Bank Holiday – kyrka och café stängt

Seniorutflykt torsdag 18 maj Mer information kommer på webbsidan under våren. Anmälan senast 2 maj till office@swedishchurch.com


Ur kyrkböckerna

Dop 2016.10.29 2016.10.30 2016.11.05 2016.11.05 2016.11.13 2016.12.04 2016.12.21 2017.01.14 2017.01.21

Rubin Abaszadeh Darcey Louisa-Rose Philips Elliot Alfred Hill Victor Edward Hill Rosie Irene Keighley Finlay Robert Anthony Parson Charlotte Olivia Grundberg Lillemo Grace Foot Franklin Henry Christopher Dudas

Vigsel / Välsignelse 2016.11.05 Olivia Elisabeth Nilsdotter Karlberg & Per Rickard Solsjö 2016.12.17 Moa Madicken Norén & Markus Kenneth Norén 2016.12.17 Susan Marilyn Nygren & Glenn Johan Sune Lunkvist 2017.01.18 Maria Rosario Perez Sanchez & Erik Christian Fredrik Bährne

illustration: anna södergård

Har ni frågor om dop, vigsel, välsignelse eller begravning? Kontakta Kristina på chaplain@swedishchurch.com

Begravning/Bisättning 2016.11.11 Eva Holst Sande

foto: joakim carlström 49


Nytt år - dags att förnya ditt medlemskap!

Svenska kyrkan London får inga pengar från Sverige utan är helt beroende av att du som uppskattar att vi finns lämnar ett ekonomiskt bidrag, enklast online

https://member.swedishchurch.com Vill du betala med check? Fyll i medlemsformuläret längst fram i Kyrkobladet och bifoga checken. Medlemskap gäller per kalenderår så gör gärna din donation under årets första kvartal. Alla bidrag är värdefulla!

gör skillnad välj fairtrade

Vi serverar alltid Fairtrade-märkt kaffe & te. Så långt det går använder vi även Fairtrade-märkt frukt, choklad, kokos & kakao. Välkommen på en fair fika!

foto: fairtrade.se 50


Storbritannien och Irland

Anmäl dig till Kristina Andréasson chaplain@swedishchurch.com för att komma till en träff.

Brighton tisdag 21 februari

Bournemouth torsdag 16 mars

Cardiff fredag 31 mars

Kl 12.30 Gudstjänst, St John the Baptist, Palmeira Square, BN3 2FL

Kl 12.30 Gudstjänst, St Andrew’s church, 8 St Stephen’s Rd, BH2 6JJ

Kl 13.00 Lunch på the Regency, 131 King’s Road, BN1 2HH

Kl 13.00 Lunch på The Norfolk Hotel, Richmond Hill, BH2 6EN (meddela till chaplain@ swedishchurch.com om du önskar vegetariskt alternativ)

Kl 12.00 Gudstjänst och lunch på Norwegian Church Arts Centre, Harbour Drive, CF10 4PA. Vi firar gudstjänst och äter i samma lokal med fint utrymme för barn att leka och röra på sig.

Newcastle onsdag 8 mars Kl 12.30 Lunch på McKenna’s Northern Stage, Barrs Bridge, NE1 7RH

Kl 12.30 Gudstjänst, återkommer med info i inbjudan

Kl 14.30 Gudstjänst, St Tom’s, The Haymarket, NE1 7PF

Bristol torsdag 30 mars

Edinburgh tor- fre 9-10 mars

Kl 15.15 Gudstjänst, St Stephens church, 21 St Stephens Street, BS1 1EQ

9 mars kl 12.30 Gudstjänst, Greenside Parish church, 1b Royal Terrace, EH7 5AB 9 mars kl 13.00 Lunch på Joseph Pearce’s bar, 23 Elm Row, EH7 4AA 10 mars kl 15.00 Fika på Hemma Vi bjuder på fika, lekhörna och svensk film för barnen, Tunbilding, 73 Holyrood, EH8 8AU

Lunch i Birmingham hösten 2016

Hampshire tisdag 25 april

Kl 13.00 Lunch på The Glassboat, Welsh Back, BS1 4SB

Kvällsträff?

– Är ni intresserade av att träffas på torsdag kväll? – maila Kristina Andréasson, chaplain@swedishchurch.com

Kl 13.00 Lunch, återkommer med info i inbjudan Birmingham torsdag 4 maj Kl 12.30 Gudstjänst, St Luke’s, Great Colmore Street, B15 2 AT Kl 13.00 Lunch på Fellini Restaurant, Radisson Blu Hotel, 12 Holloway Circus Queensway, B1 1BT

St Tom’s i Newcastle 51


Viveka har funnit ett sätt att

hitta blänket

i vardagen

Vi går av tunnelbanan i Farringdon och traskar uppför en ganska sedvanlig Londongata. De flesta byggnader är äldre, lite luggslitna, och rätt låga, kanske tre eller fyra våningar. Viveka pekar ut puben Bleeding Heart, gammal och anrik från mitten av 1700-talet. Som oftast i London är det en brokig blandning av människor; lite kostymnissar, några mer alldagliga, någon klädd i (äkta?) päls, tiggande uteliggare - men inga barn. Man ser sällan barn så här inne i stan, såvida det inte är skolbarn på väg till eller från skolan. Det glittrar till i ögonvrån och jag inser att vi går förbi inte bara en utan flera smyckesbutiker. Guld, silver, glimrande diamanter – och allt gnistrar extra mycket i de juldekorerade skyltfönstren.

En guidad tur genom Londons smyckesdistrikt är vad jag får. Vi går in för att hämta upp stämplade smycken på Assay Office, stämplingskontoret. Det är alltså hit man som juvelerare eller designer går för att få sina nytillverkade kreationer certifierade med de rätta stämplarna. Ett sterilt och anspråkslöst besöksrum, som en reception på försäkringskassan eller hos tandläkaren, med en receptionist bakom en glasvägg. 52

Nästa besök är hos graveraren. Ett beställningsjobb ska ha en personlig text ingraverad. Viveka väljer typsnitt, placering och storlek i samråd med en trevlig dam i kassan. Kvinnan tycks genuint intresserad av Vivekas design och spekulerar i vad armbandets form symboliserar; för precis som med alla bra konstverk så lägger varje betraktare in sin egen tolkning, ett fint betyg.

Några dörrar bort finns en butik som jag misstänker skulle vara många unga tjejers dröm. Här säljer man alla slags smyckesdelar; halvädelstenar, pärlor i alla material man kan tänka sig, silverspännen och lås i många, många varianter, och så det som Viveka är intresserad av - silver! Man kan köpa på rulle eller i bitar, tunt, runt, platt, tjockt... Utifrån vad man planerar att göra väljer man grundformen för att underlätta hanteringen. Något ganska självklart men inget man någonsin tänker på när man ser de färdiga smyckena. I dagens digitaliserade värld känns det skönt att möta människor som arbetar med något handfast, något man faktiskt kan ta på, något som inte bara är nollor och ettor.


53


Jag har alltid varit en riktig skata, jag älskar när det glittrar och glimmar. För Viveka Alvestrand var smyckesdesign ingen självklarhet, tvärtom. Redan som 20-åring flyttade hon till London för att plugga. Tre år inom media- och kommunikationsvetenskap gav henne jobb på Reuters nyhetsbyrå. I en tid då datorer, mobiler och ständig uppkoppling var vår vardag betydde arbetet på Reuters en annan slags nyhetsjournalistik. Utveckligen och Viveka gick framåt, men alltid med skrivandet som ett hantverk på olika sätt. Men livet ville något annat. – Jag har alltid varit en riktig skata, jag älskar när det glittrar och glimmar, berättar Viveka med ett smygande leende. Hon är en attraktiv kvinna, men har en ganska diskret hållning. Tar inte plats i onödan men känns veta vad hon vill och drar sig inte för att ifrågasätta och diskutera. Hennes smycken är lite av samma karaktär. De går att bära diskret samtidigt som de, beroende på person, verkligen kan sticka ut. – För mig handlar det om att hitta blänket i vardagen. Inspirationen hittar hon i naturen; stränder, hav. – Som svensk är jag nog lite av en naturnörd. Och det finns även mycket i litteraturen; psalmer, sånger. Tänk bara på “jag trivs bäst i öppna landskap”. Allemansrätten är verkligen inte att förakta och alla vi som vuxit upp i Sverige vet att uppskatta möjligheten att alltid vara välkommen ut i den öppna, enkla, stundvis öde, naturen. Att tillåtas 54

vara en del av äng och skog. Att få tillgång till stränder, sjöar, hav. Något som inte alltid är en självklarhet i andra länder. – Jag älskar trollskogar! utbrister Viveka.

Hon har förvarnat mig om smyckesverkstan som antites mot vackra, blänkande smycken, men jag blir ändå lite besviken när vi först kommer in i den verkstad hon hyr in sig i. Kanske hade jag förväntat mig ett mörkt, bullrande rum, svartsotigt med silverspån på golvet, dofter av eld och svett. Det är långt därifrån. Två rum med enkla, slitna arbetsbänkar. Diverse olika maskiner och verktyg på bänkar och bord. Men ordningsamt och lite halvsterilt, eller kanske identitetslöst. När Viveka öppnar sin ryggsäck förstår jag varför. Det här är en lokal där undervisning sker parallellt med arbetande smyckesdesigners. För att det ska fungera krävs ordning och reda. Inga pågående arbeten lämnas kvar i lokalen och de flesta har halva sin smyckesverkstad med sig, såsom Viveka, i ryggsäcken. När hon en stund senare är i full gång med att tillverka en ring blir jag istället hänförd över yrkesskickligheten och alla de olika maskinernas användningsområden. Att bygga upp en egen studio med den maskinpark som faktiskt behövs skulle innebära en stor investering, då är lådan i ryggsäcken och en delad studio ett långt bättre alternativ. – Jag fotograferar mycket och skissar mig fram till smyckesidéer. Det kan vara allt från en fågels vingslag till ett blomblad, eller havets vågor.


Smyckesverkstaden ligger inhyst i samma lokaler där Vannetta Seecharran School of Jewellery har sin juvelerarutbildning.

– Under utbildningen lärde vi oss också att det är viktigt att tillåta sig att göra fel för att hitta nytt. En uppgift vi fick gick ut på att dissikera en gymnastiksko... En annan gång fick vi välja tre föremål vi hade hemma, sen belysa dom och göra skuggritningar för att sedan göra snabba skissmålningar av dessa. .. De olika kreativa processerna verkar onekligen inspirerande och bra för att få igång ett spontant och lekfullt arbetssätt. Något jag tycker mig se i Vivekas smycken, en lekfullhet och ett mönster som kommit till under en längre process. Det är inga hastverk.

– Att få förverkliga en idé, få chansen att själv prova på något som inte alltid blir som jag tänkt mig men som ändå blir bra. Eller när man får en helt ny idé av att något misslyckats. Och att det blir ett objekt som man håller i handen. Det är en skön känsla. text & foto: åsa höjer

Det var för några år sedan, efter en lång sjukskrivning, som Viveka insåg att hon behövde göra något helt annat än journalistik. En tidigare kvällskurs i silversmide hade väckt hennes intresse och hon sökte nu en annan skola. – Att behöva koncentrera mig så på allt det nya gav hjärnan lite paus. Ett halvår senare fick hon möjlighet att gå en ettårig diploma kurs i Jewellery Design, och tack vare den har hon idag ett bra nätverk, kollegor, samt tillgång till ateljé att arbeta i.

Du som blir nyfiken på Vivekas smycken och vill se mer kan titta på www.vivekaalvestrand.com Instagram: @vivekaalvestrandjewellery

55


56


tema: älska/acceptera London är grått. Som de flesta dagar under hösten. Vi träffas i Canary Wharf, vid Themsen. Trots att den här stadsdelen har genomgått en massiv förändring, med uppförandet av ett flertal skyskrapor, är platsens historiska miljö påtaglig. Det är hamnkvarter – och doften av tång är stark.

Christian brukar ofta hänga nere vid vattnet. Han jobbar till vardags i en klädaffär på Regent Street och platsen vid vattnet blir en oas i ett annars ganska jäktigt London-liv. – Egentligen är det ganska sjukt att jag är här. Att jag bor i London ensam. För bara något år sedan skulle en sån sak inte komma på fråga. Förutom när jag var i skolan så lämnade jag inte huset särskilt ofta. Jag hade inte så många kompisar då, och världen utanför kändes skrämmande. Christian stannar upp. Han har ända sedan vi träffades, några veckor tillbaka, varit väldigt öppen med sin bakgrund. Men man märker på honom att det fortfarande är ett ämne som rör upp många känslor. Ansiktet blir mer spänt. Rösten långsammare. Blicken fastnar vid horisonten.

Christians väg tillbaka

– Det var i högstadiet som mobbningen började. Jag var en ganska liten kille då och jag tog, till skillnad från många andra, skolan väldigt seriöst. För vissa var det anledning nog att ge sig på mig. Till en början var det mest kommentarer och jag försökte intala mig att det bara var ord. Att det bara var på skoj. Men efter ett tag blev mobbningen mer fysisk. Jag kommer ihåg en särskild händelse när några i klassen fångade in mig och började dra mig mot toaletten. Jag förstod ganska snabbt vad de hade i tankarna, började skrika och göra motstånd. Jag kom som tur var loss, men det är ett minne som fortfarande har djupa spår hos mig. Främst för att många i klassen bara stod och tittade på.

Mobbningen eskalerade. Christian försökte ignorera det och istället fokusera på skolan. Han hade under den tiden en vän i klassen. De umgicks snarare för att båda var utstötta, än att de faktiskt hade något gemensamt. Det fanns en trygghet i att ha någon. Någon att dela smärtan med. Någon som faktiskt såg en. En dag förändrades allt. Vännen började helt

Efter år av mobbing, utan vänner eller trygghet i skolan, vände Christian sitt liv till motsatsen. Läs om hans resa, om kursen som förändrade honom och om svårigheterna att lära sig umgås.

57


tema: älska/acceptera plötsligt att ge sig på Christian istället. – Jag tror det var för att han ville bli accepterad hos de ”coola” och jag är inte sur på honom för det idag. Det var mer smärtsamt att bli sviken av någon man trodde man kunde lita på. Det sved. Och samtidigt började fler och fler i klassen ignorera mig. De var sura för att jag hade berättat för rektorn om killen som huvudsakligen mobbade mig. De tyckte att jag var en tjallare. Att bli ignorerad var det absolut värsta som hände under den här tiden. Att bli mobbad är en sak, det är något man kan skaka av sig mer eller mindre, något man kan fly ifrån. Men att bli totalt ignorerad utav sin omgivning är det absolut värsta. Det är som att människor tar ifrån en rätten att få finnas, och det gör saker med ens självförtroende. Det gjorde att jag fick väldigt svårt att lita på människor. Som tur var skulle jag snart börja gymnasiet. Där hade jag hört att det var annorlunda.

granne, och det var mest för att mina föräldrar ville det. Samtidigt var jag ganska säker på att grannen mest umgicks för att vara snäll, för det var bara jag som hörde av mig till honom.

För hur skaffar man kompisar om man under ens tonår har lärt sig att inte lita på dem? Om man rentav har glömt bort varför, men framförallt hur man umgås?

Vi stannar upp. Christians svar ligger kvar i luften. Det tar en stund att bearbeta det han har sagt. För hur skaffar man kompisar om man under ens tonår har lärt sig att inte lita på dem? Om man rentav har glömt bort varför, men Vinden gör det kallt för oss att sitta framförallt hur man umgås? Christian ner och vi bestämmer oss istället för att försökte en hel del. Det var svårt. Han promenera längs vattnet. Promenadstråket var fortfarande färgad av högstadiet, och är fyllt av morgontrötta människor, med rädd för att de han umgicks med skulle en kaffemugg i den ena handen ”svika” honom. Därför blev han väldigt och en tidning i den andra. Plötsligt hojtar bekräftelsesökande och frågade sig ofta en äldre man mot oss. Det är den lokale ”vill han verkligen umgås med mig?”. Det trafikvakten som trots sin ålder alltid blev inte särskilt hållbart. För när den infinner sig vid samma övergångsställe killen Christian främst umgicks med sa varje morgon. Han känner igen Christian, att han inte kunde umgås någonting över och de samtalar glatt en kort stund innan julen, tog Christian det väldigt personligt. vi traskar vidare. Christian ler. I en stund Han trodde att killen inte ville umgås. som den här är det svårt att föreställa sig den Christian som iförd hoodie, med Självförtroendet Christian hade funnit sänkt blick och tunga steg begav av började försvinna, och han började åter hemifrån för första dagen på gymnasiet. igen dra sig undan. Rädd för att se honom falla tillbaka helt i sitt gamla mönster – Jag var nervös. Jag var så rädd att det agerade föräldrarna. Utan Christians skulle bli precis som på högstadiet. Rädd vetskap bokade de en kurs åt honom i för att inte få ”finnas” igen. Men all den NLP (Neurolingvistisk programmering). ångesten försvann i samma sekund som Det är kunskapen om hur ens tankar jag fick träffa min nya klass. påverkar ens mående och hur man kan Klassen var en total motsats till den förra. använda det för att utveckla sig själv. Det Här var alla accepterande, och jag började blev början på vändningen för Christian. öppna mig mer och mer mot människor i – Egentligen ville jag inte gå på kursen. klassen. Problemet var att jag fortfarande Jag var en ”nej-sägare” och lämnade kände att jag varken ville eller vågade inte gärna hemmet. Men mina föräldrar skaffa kompisar. Alltså under en vanlig förstod hur mycket jag behövde kursen, så skoldag kunde jag prata i princip med de mer eller mindre tvingade mig att åka. alla i klassen, men jag umgicks aldrig med Det är något jag är väldigt tacksam för någon utanför skolan. Jag var skadad idag. Under kursens gång lärde jag mig att från högstadiet, jag visste knappt hur använda positiva tankar för att förändra mitt liv. Jag förstod ganska snabbt att det man umgicks med människor. Den enda handlade om att lära sig att ha positiva personen jag hade umgåtts med var min 58


tankar om sig själv. Mobbarna hade tagit det ifrån mig. Och som konsekvens av det hade jag tonat ner mig själv i hopp om att mobbarna skulle sluta. Jag förstod jag att enda sättet för att fullständigt kunna tycka om mig själv igen, måste vara genom att vara mig själv igen.

Christian kom hem från kursen som en ny människa. Saker förändrades. Han utmanade sig själv om att fråga folk i klassen om de ville hänga. De flesta ville det jättegärna. Han återupptäckte hur kul det var att umgås. Det var som en helt ny värld öppnades, som om han hade varit instängd under flera år och nu såg ett ljus. En annan del av kursen hade varit att sätta upp mål. Genom att bland annat göra saker utanför sin komfortzon, och bemöta sina rädslor. Och det är anledningen till att Christian till slut hamnade i London. Redan innan studenten i våras hade han bestämt sig. Han skulle ta steget att flytta ut från tryggheten hemma, till en stad där han inte kände någon. – Det var svårt i början. Jag tror London är en ganska svår stad att flytta till. Stadens storlek gör att man blir ännu mer anonym och det är ganska svårt att hitta människor. Jag kände mig ganska ensam i början. Men det jag har lärt mig är att man måste ge London tid. Jag visste att det var nyttigt för mig att våga lämna hemmet och tryggheten. Man måste lära sig att våga lita och tro på sig själv. Nu, efter 3 månader, ångrar jag inget. London blev precis det jag hoppades på, och mycket mer.

Har du behov av någon att prata med? Svenska kyrkan i London är en plats man vänder sig till när man är i behov av hjälp av olika slag. Alla i personalen är öppna och välkomnande, samtalar gärna och ger vid behov medmänskliga råd. Präster och diakoner är främst till för själavårdande samtal, men kyrkan kan hjälpa till med kontakter till professionella psykologer och terapeuter. I församlingen arbetar idag diakon Helen Calner, samt från första april även diakon Maria Halldén. Kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner hittar du på www.svenskakyrkan.se/london

Solen har sakta smugit sig fram bakom skyskraporna i Canary Wharf. Christian kollar på sin klocka. Tiden har gått fort och vår tid har nått sitt slut. Han ska iväg och luncha med en kompis, en av många han har lärt känna här i London. – Ibland blir det bäst när man tänker ”why not”, säger Christian med ett leende. Det är inte farligt att våga – tvärtom, livet blir så mycket rikare då.

text & foto: gustav elfving 59


De finns på plats text: kajsa kax foto: mahmoud abdel-rahman, läkare utan gränser

Mobila syretankar, flexibla bårar och sugenheter för andning – det är några exempel på vad adventskollekten från december kommer att gå till i Syrien. Stödet ges via Läkare utan gränser som arbetar i en fortsatt kaotisk situation där människor utsatts för extremt våld och urskillningslöst bombande, i ett område med den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. – Det råder en akut brist på alla slags sjukvårdstjänster, ambulanser är ur funktion och vårt arbete begränsas starkt av att den syriska regeringen inte officiellt tillåter oss i landet, det berättar Carlos Francisco landansvarig för Läkare utan gränser i Syrien.

Läget i Syrien Runt fem miljoner människor, en fjärdedel av befolkningen, har flytt Syrien. Samtidigt befinner sig miljontals människor kvar i landet, utan tillgång till humanitär hjälp och sjukvård trots globala insatser och försök att bistå. Detta eftersom såväl den syriska regeringen som terrororganisationen IS gör det omöjligt för hjälporganisationer att komma in på respektives ockuperade områden. Dessutom, i strid med alla internationella konventioner, har vårdcentraler och sjukhus attackerats och bombats.

Hjälp på plats Läkare utan gränser finns trots allt på plats på flera ställen runt om i Syrien, liksom i angränsande 60

- Vi finns även på plats i Syriens grannländer och hjälper till med de flyktingar som anländer till samhällen där, säger Carlos Francisco som är landansvarig för Läkare utan gränser i Syrien.

länder. Förutom insatser vid akuta situationer gör organisationen också en mängd andra saker i området, till exempel: • driver sex vårdinrättningar i norra Syrien • stödjer fler än 150 vårdcentraler och sjukhus på olika håll i landet, bland annat i belägrade områden. • ger tekniskt och ekonomiskt stöd, bl a med läkemedel och bränsle Carlos Francisco säger att det bland det viktigaste för de utsatta människorna i Syrien är nu att bombningarna av civila har upphört och att de som vill fly kan göra det. – Det är även angeläget att transporter av mediciner tillåts komma fram och att evakuering av allvarligt skadade kan göras.


Östra Aleppo som utsatts för extremt hård bombning. Först i slutet på förra året tilläts evakuering av civila.

Lucia- och adventskollekten 2016

£8168 Pengarna delas lika på tre organisationer. För internationella insatser går pengarna till Läkare utan gränser, en tredjedel ges till en organisation i London; Hemlösa kvinnor i Marylebone, Church Army (läs mer i nästa nummer av Kyrkobladet) och en tredjedel går till kyrkans eget sociala arbete i Storbritannien.

Tack! 61


musik

Körkonsert med musik av svenska kompositören Mårten Jansson An evening of Swedish Music with Ulrika Eleonora Church Choir and Chantage, featuring music by emerging Swedish composer Mårten Jansson. Refreshments available afterwards and the possibility to meet Mårten and hear about Chantage’s recording of his music. Torsdag 2 mars kl 19.30 Entré £5 i dörren

Johan Hugosson Made in Sweden Composer and pianist Johan Hugosson brings together a host of Sweden’s finest and most innovative young musicians to present a musical journey across Europe. It features ‘Double Pulse’, an explosive duo consisting of Johan Hugosson (piano) and Måns Block (percussion) as well as the stunning chamber music ensemble the ‘Vindla String Quartet’. Söndag 2 april kl 18 Biljetter £15 via johanhugosson.com eller £20 i dörren 62


musik

Evensong St Paul’s Cathedral, London För fjärde året i rad sjunger Ulrika Eleonora kyrkokör Evensong i St Paul’s. Ta tillfället att besöka denna fantastiska katedral och njut av underbart vacker körsång. Måndag 8 maj kl 17 Fri entré

Körsång i gudstjänsterna 26 februari, familjemässa, UEK och barnkören 19 mars, högmässa, UEK 26 mars, familjemässa, barnkören 16 april, Påskdagen, högmässa, UEK 23 april, familjemässa, barnkören 7 maj, högmässa, UEK 14 maj, högmässa, UD 21 maj, familjemässa, barnkören UEK=Ulrika Eleonora kyrkokör, UD=Ulricae Drängar

Lunchkonserter 3 februari 17 februari 17 mars 31 mars 12 maj

Improviso Fatima Lahham, Recorder Florence Petit, Cello Johan Löfving, Theorbo Naomi Burrell, violin Rupert Marshall-Luck, solo violin Jonatan Bougt, guitar Dansföreställningen Bärare

Fredagar kl 13. Fri entré Ta gärna med din lunchmacka eller köp fika i caféet! 63


musik

Kom och sjung! Alla kan sjunga kör. Onsdagar 18-19, inklusive fikapaus. Har du alltid velat sjunga men inte känt att du platsat? Sjunger du hellre än bra, eller kanske bara i duschen? Har du sjungit mycket men aldrig tagit dig iväg till en kör? Att sjunga i en större grupp ger för många en trygg känsla av anonymitet, samtidigt som man får sjunga mycket. Vi vill att du ska våga sjunga och få rösten att bära. Vi sjunger allt från visor, pop, gospel, psalmer. Du behöver inte kunna läsa noter. Hit kommer du för att må bra och ha roligt tillsammans – för du vet väl att körsång har en positiv effekt på din fysiska och psykiska hälsa. Hit är alla sångglada välkomna! Anmälan på plats - bara att dyka upp.

Thora Ohlssons kulturstipendium urstipendium

Årligt kulturstipendium med syfte att stärka de engelsk-svenska relationerna.Totalt upp till £6000 per år delas ut av fonden och stipendier ges för studier av engelsk kultur och kyrkoliv. Särskild hänsyn tas till sökandes anknytning till Lund. Senast 31 mars 2017 skall ansökan vara oss till handa. Ansökan, tillsammans med CV och bilagor, skickas till The Swedish Church in London, “Thora Ohlsson Cultural Fund”, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG. Stipendiater 2016: Ida Ränzlöv £2000 för studier på Royal College of Music’s Opera School. Esbjörn Wettermark £1000 för investering i en ny klarinett och därigenom möjliggjort fortsatt arrangerande av musikklasser, workshops och kurser.

Ansök senast 31 mars 2017 64


musik

Folkmusikfest

folkmusiken kommer till london! Konsert och workshop med spelmannen Detlev Briese. Lyssna till svenska polskor, schottisar och gånglåtar. Gruppdans där alla kan hänga på och polska för de som gillar en utmaning. Möjlighet till buskspel så ta gärna med instrument. Fikaförsäljning

Onsdag 22 mars kl 18-22 i Svenska salen Entré £5 i dörren

Vårbal

ulricae drängar underhåller under middagen Varje vår har vi fest på Svenska kyrkan för att fira in våren! Den inleds med en öppen konsert i Regent’s Park och fortsätter (för dem som önskar och har köpt biljett) med trerätters middag + dryck i Svenska kyrkan. Under middagen underhåller UD i studentikos anda. Klädsel: festfin

29 april kl 17 sjunger Ulricae Drängar in våren vid Band Stand i Regent’s Park kl 18 Vårbal i Svenska kyrkan obs! förköp Biljetter www.svenskakyrkan.se/london 65


kulturföredrag torsdagsträffen är Svenska kyrkans föreläsningsprogram som sträcker sig över litteratur, formgivning, konst, historia, och samhälle. Vårt utbud baseras på de kontakter vi har - och du får gärna bidra med tips på intressanta personer att bjuda in.

9 mars - save the date

Programmet inte klart vid pressläggning av tidningen. Se webben för uppdatering.

11 maj Nordic Scouse Sylvia Hikins & Mette Royden The duo from Liverpool Nordic Church will play some live musik, read some poetry and show a film with photographs from Iceland and Svalbard.

TORSDAGSTRÄFFEN

8 juni - utflykt

Programmet ej klart men presenteras i nästa nummer samt på webben.

66

Information & anmälan Gudstjänst kl 11.30 Föredrag ca kl 12 Tvårätters lunch med kaffe. Anmälan senast två dagar innan respektive föredrag. office@swedishchurch.com 020 7723 5681 £10-15 (se respektive event) betalas på plats


konst

Hanna Eidenert

Sylvia Hikins

Ursprungligen från Stockholm, idag bosatt i Brighton. Waldorfskola fick Hanna att bli kreativ från tidig ålder, idag är det främst måleri som gäller men drömmen är ändå en framtid som florist. Havet, baletten och blomsterriket är Hannas främsta inspirationskällor. En ettårig konstutbildning i Stockholm fick henne att välja olja och akvarell framför akryl. Men hon målar hellre själv än i närvaro av andra.

A poet, painter, author, music maker, radio and television broadcaster and a volunteer director at The Nordic Church in Liverpool. A painter of the wild, northern landscapes, Sylvia’s recent solo exhibitions include the Gallery Ofeigur in Reykjavik, The Grosvenor Museum Chester, The Williamson Art Gallery, Wirral, The Liverpool Nordic Church and The Castle Park Arts Centre, Cheshire.

Jag gick och såg Svansjön med mamma när jag var liten, den har inspirerat mig att måla många ballerinor.

Painting, writing, poetry are ways in which I respond to the world around me. Listen, look, feel. Nature is at the heart of our creative thoughts. When I stare out to sea from our cold coastline, I hear the distant voices of our Viking ancestors, see those wild expanses of ice, fire, mountain, sea and a sky full of dancing Northern Lights.

3 February - 2 April Open daily same schedule as café

4 April 6.30-8pm Opening in prescence of the Artist 5 April - 31 May Open daily same schedule as café

through your eyes

distant voices - iceland, norway, the british isles

67


notiser

Det läkande skrivandet

workshop på Svenska kyrkan i vår/sommar med skrivpedagogen Emelie Hill Dittmer Bär du på en livshistoria som du vill förmedla och på så vis läka? Kanske handlar det om en sjukdom, en förlust eller en kris som du vill sätta ord på? Våra berättelser är viktiga, och när vi äger dem kan vi också skriva våra egna slut. Emelie Hill Dittmer ger dig under denna workshop verktygen som krävs. Trauma bryter sönder oss som individer, våra relationer, våra samhällen. Det förändrar livet fullständigt för den som drabbats. Efteråt behöver livet byggas upp på nytt och jaget återskapas. Genom skrivande kan detta återskapande börja. Trauma tystar. Skam och rädsla lägger sig som ett lock över våra erfarenheter och berättelser och gör att vi känner oss maktlösa. Men vi är inte maktlösa. Med rätt stöd och vägledning kan vi skriva oss tillbaka till vår kraft. Vi kan hitta tillbaka till våra röster och skriva våra berättelser på ett sätt som inte bara stärker oss själva utan också andra. Write Your Self, tidigare Skriv Dig Själv, startade som ett skrivprogram för kvinnor, tjejer och transpersoner med erfarenhet av våld, och drevs 2013-2015 i koordination med Sveriges kvinnojourer. Projektet

TACK! Efter nära tio år av vandring tillsammans i “community”/gemenskap vill vi framföra vårt tack. För vänskap och värme, för skratt och delande, för utmaningar och fördjupning, för bön och förbön, för gråt och kramar, för slit och återhämtning, för vardag och fest, för gudstjänst och praktiskt arbete, för fördjupning och förståelse - ja, för en praktisk, glad, osjälvisk, djup och sant mänsklig kristendom.

Varmt tack Michael, Camilla, Amanda och Caspar 68

finansierades av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor. 2016 övertog Åsa Boström ägarskapet, bildade ett team och började arbeta med att digitalisera och globalisera verksamheten. Åsa Boström driver idag rörelsen tillsammans med Anna Lovind, Åsa-Saga Hammarstedt och Anna Sundström Lindmark - samtliga pedagoger, författare, kommunikatörer, språkvetare, redaktörer eller föreläsare, med både professionell och personlig erfarenhet av läkning av trauma. Är du intresserad? Kontakta Emelie Hill Dittmer för mer information. Datum är ännu ej spikade men vi planerar för träffar under våren/sommaren 2017. Möjlighet till personlig handledning finns också för den som inte vill delta i en gruppverksamhet. Emelie Hill Dittmer är sedan fyra år Kyrkobladets krönikör. Hon är även utbildad skrivpedagog. Nyligen tilldelades hon Write Your Selfs licensstipendium, vilket ger henne permanent tillgång till programmet för vägledare. www.writeyourself.com www.emeliehdittmer.com


notiser

Kallelse till Kyrkstämma

Swedish Church in London Ltd Söndagen den 28 maj 2017 i direkt anslutning till Högmässan kl 11 6 Harcourt Street, London W1H 4AG Proxyblankett och stadgar finns att ladda ner från www.svenskakyrkan.se/london Proxy kan meddelas via e-post, se e-postadress där du laddar ner proxyn.

Kyrkorådet har ordet Vi vill börja med att tacka er alla för all hjälp och stöd under 2016. Denna församling består av ett stor team av anställda och frivilliga som arbetar tillsammans för att stödja varandra. Ett tack till alla som givit sin tid och engagemang till allt från kör, Lucia, Julbasar, Syjunta, cafévärdar, konfirmander, mm…. Utmaningar möter vi tillsammans. Utredningen om församlingen är avklarad och vi kan nu blicka framåt och lägga alla våra krafter på framtiden. Vid församlingsmötet i december hade vi möjlighet att dela information och ta emot era förslag och synpunkter inför planering av det kommande året. 2017 bär med sig nya planer, drömmar och utmaningar och många nya i personalen: Två nya volontärer, Lotta och Sofia, som redan är på plats. I april anländer vår nya diakon, Maria Halldén. Vi får också snart en ny administratör samt en person som ska arbeta med fundraising, en ny roll för vår kyrka. Båda dessa tjänster är på halvtid. I maj välkomnar vi Eric Muhl, vår nye kyrkoherde, och hans familj. Vi ser fram emot att tillsammans med församlingen, vår duktiga personal och förstås alla frivilliga, fortsätta Svenska kyrkans viktiga roll bland svenskar i Storbritannien och verka för en levande diakonal kyrka.

Datum för årets kyrkstämma har flyttats fram en vecka för att vår nye kyrkoherde och verksamhetsledare ska beredas tillfälle att deltaga. Han går nämligen en introduktionskurs för sin nya tjänst till och med den 23 maj. Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av mötessekreterare 4. Protokolljustering 5. Godkännande av dagordning 6. Stämmans stadgeenliga utlysande 7. Verksamhetsberättelse 2016 8. Bokslut och ekonomisk rapport 2016 9. Revisionsberättelse 10. Förtydliganden/förändringar av våra regler 11. Val av nomineringskommitté 12. Val av revisorer 2016 13. Övriga frågor 14. Stämman avslutas Välkomna hälsar Madelaine Mason, Ordf, Lena Kjellgren, vice Ordf, Anders Alberius, vik KH , Mike Christopherson, Henrik Hansson, Per Jonsson, Rickard Jönsson, Linda Peanberg King och Henrik Smedberg.

Du har väl betalat ditt medlemskap för 2017 ? Follow us on twitter @SvkyrkanLondon Facebook svenskakyrkanlondon

https://member.swedishchurch.com eller skicka en check till Swedish Church in London Ltd 69


att ha en gud är att ha något varpå hjärtat helt förtröstar. Martin Luther

70


reformationsjubileet 2017 Ett år att få möjlighet att tänka lite mer kring vad det egentligen är att vara luthersk kyrka. Följ med och se i årets kommande kyrkoblad och våra länkar till olika event och gudstjänster under året. I år finns chans att lära känna Martin Luther och vem han var, men också vad det är att vara luthersk kyrka. Ecclesia semper reformanda est Kyrkan är alltid stadd i reformation. Att vara en luthersk kyrka är att vara en kyrka i ständig rörelse, ständig reformation, och att i denna rörelse hålla fast vid Sola scriptura. Luther tog oss tillbaka till Ordet, gjorde Bibeln förståelig för varje människa. Var och en av oss kan lära känna Gud i Bibeln.

oväntat tackade ja till en inbjudan att komma till Lund. Lutherska Världsförbundet, bildat 1947 efter Andra Världskriget, skulle nämligen firas 70 år senare. Till det förbundet hör flertalet ”lutherska” kyrkor världen över. Det är de som antagit den Augsburgska bekännelsen från 1530. Flera var med och skrev ”Augustana”, som bekännelsedokumentet kallas, främst teologen Filip Melanchton. Det var mera nyanserat än vad den upproriske munken Martin själv torde ha åstadkommit. Men till detta lutherska jubileum kom påven i Rom. Det måste vara något viktigt alltså.

Ett händelseförlopp med många dimensioner

Vad hände då i Tyskland den gången för länge sedan? Teologerna låg i konflikt med varandra om uttolkningen av den Vad innebär det idag? Hade Luther själv sagt samma saker idag? Ett sånt kristna tron. Det gällde frågan om hur en människa blir rättfärdig inför spännande år. Följ med och se! Gud. Av nåd, utan egen förtjänst, eller av nåd och goda gärningar? Men det Vad firas med reformationsjubiléet? handlade om pengar också. I efterhand Under 2017 kommer man i stora delar av har teserna ansetts främst handla om Europa att fira ett reformationsjubileum. avlaten. Avlatsbrev, bevis för botgöring, Men vad firas med detta jubileum? Det kunde köpas för pengar. På ett folkligt är 500 år sedan dåvarande munken i plan uppfattades det som att förlåtelse Augustinerorden, Dr Martin Luther, för synder, också de inför Gud, kunde spikade upp 95 teser på dörren till köpas för pengar. Mot detta geschäft Slottskyrkan i Wittenberg. Någonting med syndernas förlåtelse opponerade sig tog fart: en protest inom den då Martin Luther. sammanhållna västerländska kyrkan under Påven i Rom. Konsekvenserna blev I Sverige hade Gustaf Wasa ställt omfattande, långt mer än Dr Martin själv sig i spetsen för ett uppbrott från hade tänkt sig. Det var brytningstider trekungadömet Danmark, Norge, i Europa politiskt, ekonomiskt och Sverige, där Danmark skaffat sig för stor kulturellt och allt kom snabbt att blandas makt och betraktade Sverige som lydstat. in i händelseförloppet. Teserna som Men för befrielserörelsen hade Gustaf spikades upp blev en tändande gnista för Wasa lånat stora summor av hansestaden en löpeld genom norra Europa. Men vad Lübeck. Gustav Wasa behövde pengar. skall firas, om firas är ordet, hela fem Alltså inleddes en indragning av kyrkligt sekler senare? guld och silver till kronan. I Sverige blev många medvetna om att något skulle firas genom att Påven

Folket ville nog bli av med de påvliga fogdarna, men inte sin 71


katolska religionsutövning, som kungen blev nogsamt medveten om under dackeupproret i Småland och klockupproret i Dalarna. Men kungens kansler, Laurentius Andrae, förklarade att kyrkans pengar var folkets pengar och med en glidning i resonemanget, kungens.

En utdragen process I Sverige genomfördes reformationen av Gustaf Wasa. Men det tog sin tid. 1523 red han in i Strängnäs som kung över Sverige efter upproret mot unionskungen Kristian, men först 70 år senare 1593 blev Sverige officiellt ett evangeliskt land (evangeliskt blev hos oss långt senare lutherskt). Varför tog det så lång tid? Reformationen var ingen entydig, än mindre enhetlig rörelse. Gustaf Wasas tre söner som efterträdde varandra med Johans son Sigismund emellan valde olika vägar. Erik XIV ville framstå som renässansfurste och drogs mot kalvinismen på Europas västra flank, Geneve, delar av Frankrike, Holland, England och Skottland. Där tycktes en driftigare atmosfär råda med nya samhällsinitiativ och en annan syn på pengar. Erik XIV sökte sig bland annat mot England för att få en gemål, även om det sedan inte blev något av det. Kung Erik avsattes av sina bröder, och Johan kom i hans ställe. Han var gift med den polska prinsessan Katarina Jagellonika, som var katolik. Polen var det land där ”Motreformationen” gick starkast fram. Johan III försökte en kompromiss mellan det evangeliska och det katolska och ställde upp tre krav för Sveriges återförening med Rom: mässan på svenska, gifta präster och nattvarden med både vin och bröd. Det avvisades tyvärr och därmed hamnade Sverige utanför den europiska gemenskapen ända fram till nu med EU. Den tredje Wasa-sonen Karl sympatiserade också med den kalvinskt reformatoriska linjen. Många har velat tala om en kulturskymning under denna epok, kloster och kyrkor som skövlades och pilgrimsresor som förbjöds. Någon har talat om Gustaf Wasa som Sveriges Pol Pot. I varje fall blev det ett kulturbyte. Slott byggdes, men sten togs från kloster som revs. Kungliga kanslier inrättades, 72

men i böckerna återanvändes medeltida handskrifter. Kyrkliga textilier användes för praktkläder vid hoven. Kyrkligt guld och silver fick betala krigsskulden till Lübeck.

Ett splittrat Europa Europa var oåterkalleligt splittrat efter reformationen. Men om kartan begrundas framträder en egendomlighet. Två skiljelinjer går genom kontinenten. Den ena går från nord till syd och åtskiljer ortodox kristen tro från västerländsk-latinsk. Linjen går genom Finland och vidare genom Balticum, Polen och fortsatt genom forna Jugoslavien till Grekland och Kreta. Det är skiljelinjen från 1054 då Konstantinopel och Rom bröt gemenskapen med varandra. Den andra skiljelinjen går från södra England snett ner genom Europa via Holland-Belgien och Tyskland till Tjeckien och åtskiljer det latinskt katolska från det germanskt protestantiska. Det är ett resultat av reformationen. Filosofen och sociologen Max Weber förknippas med tesen att den moderna kapitalismen har sin bakgrund i religionen och just i den reformerta, kalvinska varianten. Det är framåtandan han noterar, att lyckas i affärer utan att utnyttja det till egen fördel, utan för det allmänna goda genom nya investeringar. Att lyckas i affärer är ett tecken på Guds välbehag. Det i sin tur är förenat med en puritansk levnadsstil, enkelt och återhållsamt. Puritanismen, en sträng variant av kalvinismen, uppstod i England på 1560-talet. Den ville genomföra en strängare variant av reformationen i England, där de tyckte att den anglikanska kyrkan tolererade alltför mycket av kvardröjande katolicism. Det skulle kunna tänkas att svensk kyrkotradition skulle känna sig väl hemmastadd i tysk luthersk kyrkomiljö. Men så är det inte. Det finns ett ömsesidigt igenkännande mellan svenskkyrklig och anglikansk tradition, och det har med ”toleransen” av det kvardröjande katolska att göra. Eller uppskattningen av det apostoliska och det medeltida arvet. Trots att Thomas Cranmer, som genomförde reformationen i England, möblerade om litet i ordningen för högmässan, stadfäst i ”Book of Common Prayer”, behöll han de bärande elementen i liturgin från äldsta tid.


Svenskar känner igen sig. Det reformerta däremot har Svenska kyrkan alltid hållit ifrån sig.

Är Sverige ett ”lutherskt land”?

www.reformation500.uk www.luther2017.se

Gång efter annan möter i media uttrycket att ” det sitter en liten luther på axeln” och förmanar. Men det handlar om ”pietismen”, en väckelserörelse från 1700-talet som manade till återhållsamhet med nöje och mat, som kommer in där. Luther var inte alls av den sorten. Annars har vi hetat ”Svenska kyrkan” helt enkelt, och om bestämning behövts ”av den rena evangeliska läran”. Vi har varit ett lutherskt land.

där detta arv varit starkt, litet kuppartat genom Ingvar Carlsson. Småningom har även EU sekulariserats mer och mer efter fransk modell. Men England röstade ut sig med Brexit. Det finns många bottnar i det utslaget. Reformationen var och är alltså ingen enkel sak att förstå och förhålla sig till. Vad lär vi av historien? Hjältekonungen från Norden, Gustav II Adolf, valde att föra över svensk trupp, och finsk, till tysk mark i syfte att rida spärr mot den katolska motreformationen. För det gick han i koalition med det katolska Frankrikes kardinal Richelieu. Hans dotter Kristina kallade upp filosofen och katolske prästen Descartes till Stockholm. Det gick som det gick. Hon konverterade till den romersk katolska tron och avsade sig kronan. Reformationen är ingen enkel sak, men utan reformationen hade våra samhällen varit annorlunda, och vi med. Det kan man ju alltid fira.

Förr var i princip alla med i Svenska kyrkan. Nu sjunker medlemstalet ned mot 50%. Sverige är ett genomsekulariserat land, ett Franska Revolutionens idealland med rationalismen som religion. Men det handlar om subtila mentaliteter. Man kan bara tänka på att många grundprinciper i vårt samhälle kommer från den katolska socialläran. Mot den fanns under 1900-talet från svenskt text: + biörn fjärstedt, biskop emeritus inledning: kristina andréasson socialdemokratiskt håll en negativ hållning. Trots det kom Sverige med i EU, foto: flickr.com/thierry ehrmann

73


Installationen “Falling Shawls” av Outi Pieski fyller hela entrén på Southbank Centre. Samekonstverk tillverkat med hjälp av tolv samiska kvinnor från olika nordiska länder. “Falling Shawls is about how very different our realities are from each other, even though we live in the same space and time” säger Outi Pieski.

#NordicMatters Hela 2017 kommer Southbank Centre i London att ha nordiskt tema på alla sina olika festivaler och många programpunkter. Höjdpunkter som de redan nu skriver om är konsert med Anne Sofie von Otter och musik under ledning av Esa-Pekka Salonen. Cirkus Cirkör gästar London, nordiska författare har bjudits in och bland favorituttrycken hörs Mumin, Lego, Hygge, Fika och Sauna. Konst, kultur, musik, ord, bild, kvinnor, män, barn, likheter och olikheter. Håll utkik på www.southbankcentre. co.uk för aktuellt program. Nämnas kan den stora barnfestivalen, Imagine Children’s Festival, 9-19 februari, samt Muminutställningen som pågår till 23 april. Under WOW - Women of the World, 7-12 mars, föredrag om såväl Childcare Utopia - nordiska modellen, samt The Nordic Model - de nordiska ländernas förhållningssätt till prostitution och lagstiftning. I butikerna säljs nordiska böcker och designprodukter, samt knäckebröd och andra godsaker.

74


På Fashion and Textile Museum i London pågår under våren en utställning med Josef Frank, känd från sitt långa arbete med Svenskt Tenn. I utställningen visas, förutom många av Franks textilier och möbler, tidigare ofunna akvareller. Boken “Josef Frank - De okända akvarellerna/The unknown watercolours” av Ulrica von Schwerin Sievert lanseras i samband med utställningen. “För mig var han (Josef Frank) mannen bakom tulpantapeter och vackra möbler på Svenskt Tenn, men efter flera års researcharbete vet jag naturligtvis mycket mer. Hans liv var oerhört innehållsrikt, fyllt av hoppfulla, sorgilga och oväntade inslag. Som en väldigt spännande film.” säger Ulrika i ett pressmeddelande.

Utställningen pågår 28 januari - 7 maj 2017

75


SWEDISH CHAMBER OF COMMERCE FOR THE UK ENGAGE. NETWORK. DISCOVER. CONNECT.

Representing more than 400 companies spread over 55 industries, the Swedish Chamber of Commerce is a not-forprofit organisation explicitly dedicated to its Members. Our mission is to inspire, promote, and extend the commercial and industrial relations between individuals and companies in Sweden and the United Kingdom. Founded in 1906, the Chamber is the largest Swedish Chamber abroad and the most active foreign Chamber in the UK.

For more information about us, about Membership and upcoming events, please visit www.scc.org.uk

Swedish Chamber of Commerce for the UK Sweden House 5 Upper Montagu Street London W1H 2AG Tel: 020 7224 8001 Fax: 020 7224 8884 E-mail: info@scc.org.uk Web: www.scc.org.uk


Storbritannien och EU

I Storbritanniens EU-folkomröstning den 23 juni 2016 röstade en majoritet av väljarna för att lämna EU. Har du frågor om hur det kan påverka dig som bor i landet hittar du aktuell information på ambassadens webbsida. Vi uppdaterar sidan löpande med ny information både på svenska och engelska. Information regarding the EU referendum and how it may effect you - check our website. Har du en direkt fråga angående Brexit, maila oss gärna på ambassaden.london@gov.se

swedenabroad.com/london Ansöka om svenskt pass Passa på att söka pass när du är på besök i Sverige. Normalt kan du få det färdiga passet eller id-kortet på en vecka. Passet kan också hämtas ut på ambassaden i London eller på konsulat i Storbritannien. Ambassaden rekommenderar att du besöker polisens hemsida www.polisen.se för information om öppettider på olika passmyndigheter i Sverige samt information om vilka dokument som behövs. Avgiften för att söka pass i Sverige är 350 kronor. Om du lämnade Sverige före 1 januari 1998 så kom ihåg att ta med besked från UK Visas and Immigration/Home Office där det framgår om brittiskt medborgarskap har beviljats. Intyget kallas för – letter of nonacquisition of British citizenship. Beviset måste uppvisas vare sig du ansöker i Sverige eller i Storbritannien. Detta gäller inte om du fick det brittiska medborgarskapet vid födseln. Du behöver bara ansöka om Letter of Non-Aquisition of British Citizenship en gång. Bevara intyget väl då du kan vara tvungen att visa upp det vid framtida ansökningar om pass. Se ambassadens hemsida för ytterligare information samt länkar till UK Visas and Immigration.

Ambassaden rekommenderar att ansökan sänds till UK Visas and Immigration med rekommenderad post. Tänk på att ansöka om intyget i god tid före planerad resa. Boka tid Det är nödvändigt att boka tid för att ansöka om pass och ID-kort. Du bokar själv via ambassadens hemsida, swedenabroad.com/ london, se under Service för svenska medborgare. Boka i mycket god tid, det är många som söker pass på ambassaden och tiderna blir snabbt fullbokade. Har du bokat tid men inte har möjlighet att komma, vänligen avboka din tid så någon annan kan boka in sig. Nödpass Ett nödpass utfärdas endast för en nära förestående enkelresa, eller i särskilda fall en tur och returresa till Storbritannien. Ta med bekräftelse på bokad resa när du ansöker om nödpass. Kontrollera att landet du reser till accepterar ett svenskt nödpass. Se ambassadens hemsida för mer information och kostnad för att söka nödpass. På ambassadens hemsida finns ytterligare information om pass, samordningsnummer och ID-kort. På ambassadens hemsida finns också nyheter, evenemangstips och information om medborgarskap, vigsel, körkort med mera.

Passavdelningens öppettider Mån 9.00-12.00 samt 14.00-15.00 Tis 9.00-12.00 Ons Stängt Tors 9.00-12.00 Fre 9.00-12.00 Periodvis håller ambassaden extra öppet, du hittar alltid aktuella öppettider på swedenabroad.com/ london Kontakt E-post: ambassaden.london-pass@gov.se Telefon: 020 7917 6410 (tisdagar och fredagar klockan 14.00-15.00) Följ ambassaden på twitter.com/ SwedenInUK och facebook.com/ EmbassyOfSwedenInLondon

levnadsintyg

Om du bor utanför Sverige och får ålderspension, sjukeller aktivitetsersättning, efterlevandepension eller arbetsskadelivränta etc får du eventuellt ett sk levnadsintyg som skall intygas av en myndighet. Personal på Svenska kyrkan kan göra detta för utlandsbosatta svenskar. Glöm inte att ta med en giltig identitetshandling med foto och namnteckning. 77


We stock more than 1000 different Swedish products, groceries, deli, gifts, Swedish art and design Visit our London stores 32 Crawford Street, London W1H 1LS 66 Barnes High Street, London SW13 9LD Website & online store www.totallyswedish.com Tel: 020 7224 9300 TotallySwedish1

Follow us on twitter @SvkyrkanLondon Facebook svenskakyrkanlondon

We’re a little bit of Sweden in the UK for you

@TotallySwedish1 @TotallySwedish1

Kyrkobladet söker... Gillar du att skriva, fota eller göra illustrationer? Kan du tänka dig att göra en ideell insats då och då för Svenska kyrkan i London? Kontakta Åsa Höjer på communications@swedishchurch.com eller 07500 865979

78


79


Dentistry

at its best! The Swedish Clinic Mr. C. Andreasson All levels of dentistry provided, including: • • • • • •

Restorative & Preventive Dentistry Teeth Whitening Hygienist Crowns • Bridgework Implants • Teeth in an Hour Veneers (for that Film Star Smile)

Corporate Dentistry Plans Available Nervous Patients Welcome • IV Sedation if preferred Adults & Children Welcome • Disabled Facilities Available

020 7436 3363 www.smileallyear.eu 80

2 Harley Street, Cavendish Square, London, W1G 9PA


Yellowpages

Svensk förening eller organisation? Företag som vänder sig till svenskar? Yellow Pages är en service till våra medlemmar och läsare av Kyrkobladet. Vill du finnas med på Yellow Pages maila dina uppgifter till Åsa på communications@swedishchurch.com Vi förbehåller oss rätten att redigera och ev korta texter. SVENSKA MYNDIGHETER Svenska ambassaden 11 Montagu Place, London W1H 2AL 020 7917 6400 www.swedenabroad.com/london Svenska handelskammaren Sweden House, 5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG 020 7224 8001 www.scc.org.uk Young professionals of the swedish chamber of commerce info@scc.org.uk BUSINESS SWEDEN Sweden House, 4th floor, 5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG www.swedishtrade.com VisitSweden Sweden House, 5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG 020 7108 6168 www.visitsweden.com Swedish School at Richmond University Richmond-upon-Thames, TW10 6JP 020 8332 8361, 020 8332 8363 gymnasiet@swedishschool.org.uk Svenska skolan 82 Lonsdale Road, London SW13 9JS 020 8741 1751 www.swedishschool.org.uk UNDERVISNING I SVENSKA/ learn swedish Svenska skolföreningen i Brighton För barn i alla åldrar www.swedischschoolinbrighton.co.uk

Globatris Ger lektioner i svenska/svensk konversation över Skype. Barn och vuxna. www.globatris.se international school of london, surrey Från 3-18 år www.islsurrey.org Kensington Skolföreningen Svenska Southbank i Kensington, SSSK mariatamander@me.com Lilla Londons Svenska Skola lillalondonssvenskaskola@yahoo.co.uk Margareta Sjöqvist Vuxna och barn. margareta.sjoqvist@hotmail.com

council of lutheran churches 020 7554 9753 www.lutheran.co.uk

Norra Londons svenska skola northlondonswedishschool@yahoo.co.uk

ekonomi, advokater advokat carl nisser Excello Law Ltd ww.excellolaw.co.uk

smultronstället Svensk skola i Islington/Angel för barn från 1 år. www.smultronstallet.co.uk Sveaskolan - london För barn 3-12 år. sveaskolan@yahoo.com Svenska skolan i Barnes Både för barn och vuxna. www.swedishschool.org.uk svenska skolan i edinburgh www.scottishswedish.org Svenska skolan i Milton Keynes För barn från 3 år. svenskaskolanmk@yahoo.co.uk svenska skolan i surrey www.svenskaskolanisurrey.co.uk

Svenska skolföreningen i Cobham svenskgruppen@gmail.com

swedex examinations All levels (A2, B1, B2) sales@swedishlanguagetraining.co.uk

elecs training partnership Swedish Language and Culture training. Undervisning även via Skype. 07979 802506 agneta.powdrill@virgin.net

Finska Sjömanskyrkan 33 Albion Street, London SE16 7HZ 020 7237 4668 www.finnishchurch.org.uk Danska kyrkan 4 St Katharine’s Precinct, London NW1 4HH 020 7935 7584 www.danskekirke.org

Svenska skolan Cambridge www.svenskaskolan.co.uk

Camilla Ballentyne Swedish Tuition. Undervisar vuxna och barn, alla nivåer. camilla_ballentyne@hotmail.com

NORDISKA KYRKOr i london Norska Sjömanskyrkan St Olavs kirke, 1 St.Olav’s Square, Albion Street, Rotherhithe, London SE16 7JB 020 7740 3900 www.sjomannskirken.no/london

swedish classes for beginners Learn Swedish with an authentic Swede. London. 07958 471083 www.e17swedish.com Yvonne King Undervisar vuxna – individer och små grupper. Alla nivåer. Gloucester. yvonne@yvonneking.co.uk

advokat Nilla Ekström Parry +46 (0)31-743 33 42 www.advokatfirmanljung.se Dr Anna Bradshaw Svensktalande försvarsadvokat på Peters & Peters Solicitors LLP. Expert på ekobrott, utvisning och ekonomiska sanktioner. 020 7822 7751 abradshaw@petersandpeters.com förnybar energi Expertrådgivning. AC&T Ltd. G. Richardson Civ. Ing. 01752 795633 goodwille 020 7795 8100 www.goodwille.com handelsbanken 020 7578 8000 www.handelsbanken.co.uk McGuire Woods lawyers 020 7632 1600 london@mcguirewoods.com nordea +352 43 77 77 www.nordeaprivatebanking.com 81


ogr stock denton llp 020 8349 0321 www.ogrstockdenton.com seb 020 7246 4307 privatebanking@seb.co.uk www.seb.co.uk svenska bostadsfonden +46 8 667 10 50 www.svenskabostadsfonden.se SVENSKA FÖRENINGAR I uk Anglo-Swedish Society www.angloswedishsociety.org.uk Bärsärkar och Vikingar Kontaktperson Alexander Malmaeus stallaren@b-v.org.uk cardiff scandinavian society www.swedishsociety.co.uk devon and somerset angloscandinavian society www.angloscan.org.uk EFS London Organisation inom Svenska kyrkan. www.efsilondon.com hampshire anglo-scandi society www.hass.org.uk harrogate/leeds barngrupp Träffas första lördagen i månaden i Harrogate/Leedsområdet. Kontakta Emma på fleurdumal@gmail. com hertfordshire angloscandinavian society www.hertsscandinavian.co.uk northants anglo-scandinavian society kerstin.banham@outlook.com linc Liverpool International Nordic Community Träffar och gudstjänster varje vecka i Gustaf Adolfs kyrka, Liverpool. www.nordicliverpool.co.uk LondonSvenskar info@londonsvenskar.com www.londonsvenskar.com skandinaviska klubben i croydon Träffar 1-2 ggr/månad samt till midsommar, jul, mm. kerstin.juniper@gmail.com SveaBritt Nätverk för yrkesarbetande svenska kvinnor i Storbritannien. www.sveabritt.com svenska ingeniörs sällskapet www.swedishengineers.org.uk Frågor om medlemskap, ta kontakt med P O Emanuelsson 07919 190004 82

Svenska Mammor Helps mothers worldwide with information, advice, mothers’ groups, etc. www.svenskamammor.com

aveqia Relationsbyggande gastronomiska möten. 2 St. Bride Street, London EC4A 4AD www.aveqia.co.uk

svenska mammor wimbledon sara.traube@gmail.com

aquavit london ltd St James’s Market, 1 Carlton Street London SW1Y 4QQ www.aquavitrestarants.com

Swedish Society, Cardiff www.swedishsociety.co.uk The Scottish-Swedish Society sonochan@easynet.co.uk Svenskar i världen London: Anneli Pinchard anneli@f2s.com Durham: Anna Carlsson anna.carlsson@lycos.com SWEA En världsomspännande förening för svensktalande kvinnor utomlands. SWEA London www.london.swea.org SWEA Irland www.sweairland.org Swedish Meetup Group We’re a group of London-based expat Swedes who reguarly meet up. http://www.meetup.com/ LondonSwedishLanguageMeetup uppsala university uk alumni chapter Peter Lindqvist 07879 603730 uubialumni@uadm.uu.se au-pair & nanny swedecare Specialist staff from Sweden. Au Pairs, Mother’s help & housekeepers. Care for the Elderly. Horse stable staff. www.swedecare.info swedish connection Svensk au pair och nannyförmedling i London. Personlig på plats service, Facebookgrupp, Au pairträffar i London 020 8638 0904 www.swedishconnection.co.uk swedish nannies We match families with Swedish nannies and au pairs in London and the UK. Whether you are a family looking to hire or a nanny looking for a new job, we help. 01525 841294 www.swedishnannies.com the swedish nanny company 020 8133 0141 www.swedishnannycompany.co.uk caféer/restauranger, mat, bar & catering akva Svensk bar 129 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG www.bodabar.com Alma’s café 35 Park Parade, London NW10 4JE 020 8965 2316

bageriet 24 Rose Street, London WC2E 9EA www.bageriet.co.uk byggabo Café & butik i Walthamstow. 8 Chingford Road, London E17 4PJ www.byggabo.com Bröderna Olssons Garlic & shots 14 Frith Street, London W1V 5TS www.garlicandshots.com cakes for all reasons Kanelbullar, lussekatter, prinsesstårtor och smörgåstårtor. Lise-Lotte 020 7402 2927 cooper & wolf Skandinaviskt inspirerad mat 145 Chatsworth Rd, London E5 0LA www.cooperandwolf.co.uk curious yellow kafé Frukost, brunch, lunch. Skandinaviskt. 77 Pitfield Street, London N1 6BT the duke of york 45 Harrowby Street, W1H 5HT www.dukeofyorklondon.co.uk drinksfusion Leading drink design company, providing service with style and a personal touch www.drinksfusion.com Fabrique Stenugnsbageri & caféer i London Arch 385, Geffrye St, London E2 8HZ 8 Earlham St, London WC2H 9RY 212 Portobello Road, London W11 1LA www.fabrique.co.uk Fika – Swedish Bar & Grill 161a Brick Lane, London E1 6SB www.fikalondon.com fikabröd Kanelbullar och andra svenska bakverk www.facebook.com/fikabrod fine and scandi Scandi catering in Sussex www.fineandscandi.co.uk hej coffee Svenskt kaffe i London www.hejcoffee.co.uk hemma - Café och bar 73 Holyrood Rd, Edinburgh EH8 8AU www.bodabar.com


joseph pearce Bar och restaurang med svensk touch 23 Elm Row, Edinburgh EH7 4AA www.bodabar.com kosmopol - Bar 138 Fulham Rd, London SW10 9PY 020 7373 6368 kupp Food, drink, coffee, store Unit 53, 5 Merchant Square, Paddington, London W2 1AS www.kupp.co lisa’s kitchen & bar Svensk restaurang 305 Portobello Road, W10 5TD www.lisasportobello.com nordic affär - Svensk mataffär 19 Haddington Pl, Edinburgh EH7 4AF www.nordicaffar.com Nordic Bakery info@nordicbakery.com Nordic Bar 25 Newman Street, London W1T 1PN www.nordicbar.com Ocado Swedish Shop 0845 399 1122 ww.ocado.com peter’s yard Svenska caféer, Edinburgh www.petersyard.com

Princess Tilly’s Tea Parties

Agneta Sjöberg, baker. Homemade cakes with a Swedish twist. www.princesstillysteaparties.co.uk rök smokehouse and bar 149 Upper Street, London N1 1RA 26 Curtain Road, London EC2A 3NY www.roklondon.co.uk Scandinavian Kitchen 61 Great Titchfield Street, London W1W 7PP www.scandinaviankitchen.co.uk smaka Healthy food with a Scandinavian twist 77 Alie Street, London E1 8NH www.smaka.co.uk sofi’s bar - Svensk bar 65 Henderson St, Edinburgh EH6 6ED www.bodabar.com Stockholm restaurant & Deli 109 Sheen Lane, London SW14 8AE www.stockholmdeli.co.uk the harcourt Cocktailbar & restaurang snett emot Svenska kyrkan i London www.theharcourt.com

the storck’s kitchen Catering for all occasions. www.storckskitchen.com

kax photos Fotograf Kajsa Kax www.kaxphotos.com

SugarSin - svenskt godis 1 Russell Street, London WC2B 5JD www.sugarsin.co.uk

lisa Brunzell, Fotograf 07521 097695 www.lisabrunzell.se

svea café & restaurang En smak av Sverige i hjärtat av Cheltenham. 24 Rodney Road, GL50 1JJ www.sveacafe.co.uk

little swedehearts photography Sagoberättande familjefotografering. www.littleswedehearts.co.uk

sweetish Svenskt godis online. www.sweetish.co.uk söderberg Svenska bagerier i Edinburgh www.soderberg.uk TotallySwedish 32 Crawford Street, London W1H 1LS 66 Barnes High Street, London SW13 9LD www.totallyswedish.com åive Importör av naturligt mineralvatten från norr om Polcirkeln. www.aive.se kultur, pr & events carlstromphotography Bröllopsfotograf Joakim Carlström 07599 840246 www.carlstromphotography.com cecelina photography www.cecelinaphotography.com closeup pr Press, PR och marknadsföring för svenska livsmedelsföretag. www.closeup-pr.com closeup productions Media- och produktionsbolag www.closeup-productions.com emelie hill dittmer Freelance journalist 07912 948774 www.emeliehill.com Elisabet baldwin connects 07973 798015 www.ebconnects.co.uk fotograf annelie Bröllopsfotograf www.fotografannelie.com fotograf kristina sälgvik 07513 038174 www.kristinasalgvik.com fotograf rikard österlund www.rikard.co.uk fotograf sara lejon www.saralejon.com

londonsterling Staffing agency. Jobb inom event www.londonsterling.com londonsvenskar guider, tips, jobb, events, boende. www.londonswedes.com love singing Sånglektioner med Kristina Mansbridge, MA PG Dip, London www.love-singing.co.uk off to work Rekrytering, event och catering. www.offtowork.co.uk photographer johanna nyholm Modefotograf www.johannanyholm.com scandiway Your guide to Scandinavian dining places, interior boutiques, events and more www.scandiway.co.uk swedly Swedish events and networking 07825 382921 www.swedlyevents.com boende, inredning & flytt ac relocation Jobbar över hela London; hjälper företag och privatpersoner att hitta bostad att hyra, köpa eller investera i. 07748 408630, 07786 098881 www.acrelocation.com ags Removal. Relocation. 01895 201590 www.ags360.com A.K.A. Relocations Ltd. Vi erbjuder en skräddarsydd service för privatpersoner och företag som vill köpa eller hyra bostad i London med omnejd. 020 77510666 www.akarelocations.com anna ostman designs With experience in Compact Living and Decluttering 07729 933015 www.annaostmandesigns.com billy svensson adi Svensk körskolelärare www.london-adi.co.uk

83


blåbär - nordic living Lifestyle store & café in Putney. www.blabar.london Nicholas Bryce-Smith Bryce-Smith & Partners Försäkringsmäklare. London. 020 7976 6060 www.brycesmith.co.uk bygg Arkitektur & inredning, design www.bygg.co.uk city moving & storage 020 8582 0420 www.citymoving.co.uk clas ohlson Kingston, Market Place www.clasohlson.com/uk dröm Bastu, sauna, spa www.dromuk.com handyscandi Scandinavian tradesmen in London with a Scan-do-attitude. 020 3750 3399 www.thehandyscandi.com Nordic style Classic Swedish Interiors with showroom in Chelsea, Wimbledon Village and Barnes www.nordicstyle.com Nordström Associates Arkitekt 07957 392401 nordstromsassociates@gmail.com oyster catcher interiors 7 St James Street.Taunton TA1 1JH 01823 336686 www.oystercatcherinteriors.com

TRÄDGÅRDS DESIGN & BYGG Modern Contemporary till Stylish Classics & Scandi Chic City Patios, Takterasser eller omfattande Estate trädgårdar, vi mästrar det mesta. 07872 117033 www.greenlinesdesign.co.uk

polarn o. pyret www.polarnopyret.co.uk

kläder & design amanda svart Kläddesign och accessoarer www.amandasvart.co.uk

the miniyears Ekologiska baby/toddler produkter sydda för hand i London. www.theminiyears.com

a swedish home Webshop selling Swedish trasmattor and gifts www.aswedishhome.co.uk

VIVEKA ALVESTRAND JEWELLERY I design and make contemporary jewellery to order. Made in London, inspired by Sweden. www.vivekaalvestrand.com

bra bohag Skandinaviska möbler. 150 Easter Road, Edinburgh EH7 5RL funky rascal Kläder för alla väder, barn & vuxna. Cupar, Fife, Skottland samt webbutik. www.funkyrascal.co.uk gudrun sjödén Klädbutik i Covent Garden. 65 Monmouth St, London WC2H 9DG www.gudrunsjoden.com hästens 66-68 Margaret Street London W1W 8SR www.hastens.com i love design www.ilovedesign.net lilla fröken randig Mysiga och lekvänliga barnkläder, www.lillafrokenrandig.se

Redab Properties PLC 020 7730 0213 www.redabproperties.com

lindex Westfield Stratford City mall Westfield Shephard’s Bush www.lindex.com

Skåne Täck & Bygg 07931 702717 mertonsand@hotmail.com

lotta from stockholm Träskor och annat www.lottafromstockholm.co.uk

Sola Kitchens 020 3004 0898 www.solakitchens.com

louvea Färgstarka kläder för barn. Unisex, i egen design. http://louvea.co.uk/

The Swedish Chair 020 8657 8560 www.theswedishchair.com swedish kitchen company Beautiful contemporary and traditional kitchens for all tastes and budgets. 07768 318280 www.swedishkichencompany.com swedish man & van 020 7060 4521 www.swedishmanandvan.com

84

oh so swedish arts& crafts Strandgalleri och butik med svenskt hantverk och konst i Brighton. www.ohsoswedish.com origin sweden Swedish design from the finest independent/emerging designers. www.origin-sweden.com our regacy Svenska herrkläder i Soho, London. www.ourlegacy.se

spektakulär Stylish, Contemporary & Destinctive Scandinavian Design 11 Colinton Road, Edinburgh EH10 5DP www.blog.spektakular.co.uk

turism ac student travel ltd. Språkresor för grupper www.acstudenttravel.com annika hall guides Cultural tours in the United Kingdom. 07775 597 868 www.annikahallguides.com den svenska guiden i london Svenskguidade promenader. www.svenskaguiden.wix.com/london Keslake Towers Bed & Breakfast Swedish / English: double and twin rooms Queens Park, Kensal Rise, London 020 8960 0535 www.keslaketowers.co.uk loch kinord hotel Hotell och stugor nära Ballater, Skottland Svensk ägare www.lochkinord.com londonguide Ulrika Johnson Officiell London Blue Badge Guide 07943 082509 ulrikajohnsonguide@gmail.com the pinegrove b&b Svenskägt. Bournemouth BH1 3TE 01202 555522 www.thepinegrovebnb.co.uk slochd mhor lodge Carrbridge, Inverness-shire Skottland. 01479 841666 www.slochd.co.uk stockholmbeehpa.org Tourism, trade & career www.beehpa.org Svenska terapeuter /läkare/tandläkare 77 harley dental practice 020 7486 0237 www.77harleydentalpractice.co.uk


agneta lindberg, mbacp (accred.) Psychodynamisk Samtalsterapeut agneta@agnetalindberg.co.uk Marylebone Village, W1, 07957 233 134 www.agnetalindberg.co.uk Anelca Clinic 84 Harley St, London W1G 7HW 020 7079 4242 www.anelca.com Anglo European Clinic – Lars Davidsson Consultant Psychiatrist, Suite 4, 7 Harley Street, London W1G 9QY 07969 181 936 www.angloeuropeanclinic.co.uk c. thompson Leg Sjukgymnast. Mediyoga instruktör. 01202 555522 goc.thompson@gmail.com www.mediyoga.com cbt innovation michaela thomas Svensktalande leg. psykolog & KBT-teapeut 175 Gray’s Inn Road, London WC1X 8UE www.cbtinnovation.co.uk

nhs dentist 385 North End Road, Fulham London SW6 1NW www.nhsdentist.com notley dental care Svenska tandläkare i Surrey Godalming, Surrey GU7 1QU www.notleydentalcare.co.uk rosenmethod bodywork Carina Stigson Rosenmethod practitioner 07474 839 742 www.rosenmetodensigson.se rosenmetoden Ingrid-Maria Nordgren, 07983 437202. www.rosenmetoden.co.uk

nordiska vänner Nordiska Vänner är en grupp som träffas varannan månad. Vi hälsar alla välkomna och vi träffas ofta i Milton Keynes, Norra Bedfordshire, Buckinghamshire och södra Northamptonshire osv. Kontakt kerstinhewitt@talktalk.net

The Swedish Clinic Tandläkare C Andreasson 020 7436 3363

Dr Louise Rickard Executive, business, career and life coach, 07964 239211 www.lonepinecoaching.com

weybridge dental care Tandläkare Bita Bouromand-Fox www.weybridgedentalcare.co.uk

monica mason Counselling/Psychotherapy in Swedish and English. www.westlondontherapy.net

swedishfit 020 3445 0589 www.swedishfit.com

Susanne Levin Psychoanalytic Psychotherapist 59 St John Street, London EC1M 4AN 07772 679381 www.psychotherapyec1.co.uk

BA (Hons) MFA Dip CNM mBANT mCNHC Nutritional Therapist www.blossomandhealnutrition.com 07912 138869

dr anna norberg Tandläkare med mottagning i London. drannanorberg@icloud.com

monika cavicchioli, mbacp (senior accred.) Samtalsterapi/Psychological counselling. 020 8743 9265 monikacavicchioli@hotmail.com

ROYAL SWEDISH GOLFING SOCIETY Golfförening för svenskar i UK www.rsgsgolf.com

SOFIA DAHLGREN

Swedish Dental Implant Centre 2 Harley St, Cavedish Square, London W1G 9PA 020 7580 9286 www.sdic.se

kina malmberg-lovatt Psychotherapist & Counsellor (UKCP Reg) English & Swedish Oxford. 07714 951329 www.psychotherapyoxford.co.uk

karin nykvist Qualified Physiotherapist & Pilates Instructor. Sport Massage Therapist. 96c South Hill Park, London NW3 2SN www.suzanneferreiraphysio.com

andra mötesplatser kaffetåren i newcastle Träffas första onsdagen varje månad. För mer information kontakta Gitta Faulkner på g_faulkner@sky.com

Tandläkare Gunilla Assmundson 38 Devonshire Street, London W1G 6QB 020 7637 1339 www.assmundson.com

harriet calvert - psychoanalytiker/barnterapeut Svensk-och finsktalande Mottagning i Iver, Bucks. SL0 0AY Och i London W1G 0JQ harrietcalvert@aol.com

maria franzen fitness 07887 567721 www.mariafranzenfitness.vpweb.co.uk

Woman to Woman Psychotherapy for women by women 85 Wimpole St, London W1G 9RJ 0844 247 2115 www.somnestherapy.co.uk hälsa, friskvård, hårvård backlundpilates 020 7386 7040 www.backlundpilates.com friskis & svettis www.friskissvettis.co.uk FRISÖR REBECCA WALLIN Studio Mag 5 Artillery Passage, London E1 7LJ 07453 989251 www.rebeccawallin.co.uk LUMi POWER YOGA Yogaklasser, events och utbildning 121 King Street, London W6 9JG www.lumipoweryoga.com

facebook www.facebook.com/... 28 + Svenska kyrkan i London Anglo-Swedish Society Cambridge University Scandinavian ... Scandinavians in London Dorset Scandinavian Group The Edinburgh Swedish Society Edinburgh University Scandinavian ... Friskis & Svettis London LondonSvenskar Newcastle Swedes Scottish Swedish Society Skandinaver i Shropshire Svensk i Belfast Svensk kör - Exeter Svenska au pairer i England Svenska familjer i Norfolk Svenska föräldrar in the North East and C Svenska kyrkan i utlandets vänner Svenska mammor i Bristol Svenska Mammor Muswell Hill Svenskar Cardiff Svenskar i Birmingham Svenskar i Bristol Svenskar i Brighton Svenskar i Dublin Svenskar i Exeter/Devon Svenskar i London Svenskar i Manchester Svenskar i Plymouth Svenskar i Skottland Svenskar i Storbritannien Svenskar i Yorkshire Swedes in Kent - Svenskar i Kent Ung i London University of Birmingham Nordic Society Walthamstow E17 Scandi Parents Öppet Hus - Svenska kyrkan i London 85


Skåne Täck & Bygg i samarbete med ArtyCraftsman erbjuder

Renovering av hem, kök & badrum Våtrumssystem enligt svensk standard Snickeri, måleri, tapetsering & vävning Dekorationsmåleri & Trompe L’Oeil

The Swedish Chair

Kaj: mobil 07931 702717 mertonsand@hotmail.com Robert: mobil 07906 945883

Har Ni planer på att BYGGA OM - BYGGA NYTT - BYGGA TILL? Anlita då en svensk arkitekt med mångårig erfarenhet av privat, kommersiell och offentlig byggnation i England för ideer, ritningar, byggnadslov mm. Barn conversions, Listed buildings

Nordström Associates The Studio 32 Oswald Road ST ALBANS AL1 3AQ M: 07957 392401 E: nordstromassociates@gmail.com

ANGLO EUROPEAN CLINIC

Lars Davidsson MRCPsych, FRSM, MEWI

Consultant Psychiatrist

Consultations in English, Swedish and German Suite 4, 7 Harley Street, London W1G 9QY Tel 00 44 (0)7969 181936 info@angloeuropeanclinic.co.uk www.angloeuropeanclinic.co.uk

Anelca Clinic Aesthetic and Reconstructive Plastic surgery Also non-surgically invasive treatments Swedish & English speaking Plastic Surgeons all on the Specialist Register with the GMC 84 Harley Street, london W1G 7HW Tel 020 7079 4242 Fax 020 7079 4241 email: info@anelca.com  www.anelca.com

86

• Gustavianska handmålade möbler • Antika möbler • Ommålning av gamla möbler • Svenska handmålade kök • Inredningsservice För broschyr: tel/fax 020 8657 8560 Email: info@theswedishchair.com Hemsida: www.theswedishchair.com


Choice of Scandinavia Vårens nyheter till hemmet hittar du hos

illustration · handlettering · design +44 7393 351597 mail@ameliepersson.com www.ameliepersson.com

www.choiceofscandinavia.co.uk

 FR E E LA N CE JO U R N A LI ST

+44 79 1294 8774 info@emeliehdittmer.com www.emeliehdittmer.com

Vill du synas här?

Annonsera i Kyrkobladet största tidskriften för svenskar i UK

Elisabet Baldwin Connects

4 nr/år Upplaga 12,000 Digitalt issuu.com/svenskakyrkanlondon Kontakta oss 07500 865979 alt communications@swedishchurch.com

25 Whitchurch Close Maidenhead SL6 7TZ

Elisabet Baldwin

Tel: +44 (0)1628 789762 Mob: +44 (0) 7973 798015 elisabet@ebconnects.co.uk www.ebconnects.co.uk

Wedding - Christening - Portait

www.carlstromphotography.com Email: info@carlstromphotography.com

Portraits, features and events www.kaxphotos.com

87


krönikan Efterspel Skrivandet har för mig alltid varit mitt verktyg för att förstå och samtidigt hedra mitt förflutna och bevara minnen av min, ibland säregna, värld. För två år sedan blåste jag nytt liv i ett bokprojekt, det som rör min egen familjehistoria, där min farmors sår från andravärldskriget utgör kärnan för min berättelse. I hennes spår har jag rest och plockat upp skärvorna, de som också är en del av mig. Genom skrivandet har jag också lärt mig att acceptera dessa och förstå att kärleken ändå var starkare. Jag har velat berätta denna historia länge. Och nu är det snart dags att dela den i det offentliga rummet. Här kommer ett litet utdrag ur min historia, som går under arbetsnamnet ”Där det bränner mest” , som snart är redo att skickas till förlag. ”Jag sitter på ett tåg, som ska leda mig till flygplatsen, där ett av planen ska transportera mig till landet där du våndades, överlevde. Jag måste stå på den jord som du tvingades att vistas på, under alla de där åren, och jag måste träffa kvarlevorna av familjeträdet, de överlevandes överlevande. En sista gång, jag måste det, innan jag skriver klart. Sätter punkt. Om jag nu kan göra det. Sätta punkt. Vad betyder det? Hur går det till? Jag förstår innebörden, men inte hur det går till i praktiken. Det har gått flera år nu, och gapet har visat sig så mycket större, den svarta gluggen, hålet, som jag tvingas lämna 88

bakom mig när jag nu sätter punkt, försvårar denna process. Det stinker och det blir alltmer nödvändigt, alltmer plågsamt att vistas där. I gapet. En sista gång. Jag tar mig igenom sumphålet, snårigheten, de steniga partierna. Jag förstår mera nu, ändå förstår jag ingenting. Varför gör det så ont, varför nu? Jag är närmare nu, färdas i riktning avgrundshålet, den sista destinationen. Måste ned, ännu en gång, innan jag sätter punkt. Jag har levt med denna konstanta känslomässiga smärta som du försökte bemästra så länge. Spåren av dig, minnena, känslan av dig, i alla mina hudveck, ådror, porer. Pulserar. Andas. Blodet, jag känner hur ni alla flyter omkring där inuti; det splittrade, brokiga, vildvuxna familjeträdet. Det är då jag inser att det är nu jag måste välja att stanna kvar i smärtan eller gå. Klättra ned för trädet, så nya frön, vårda dem som redan växer. Det är en vacker vinterdag i landet som du sedan länge lämnade med spöktåget. Det har varit köldgrader på natten. Frosten har lagt ett fint pudertäcke. Det gnistrar som kristaller i sin enslighet. Det är tidigt om morgonen. Blundar, lyssnar till tågets följsamma visa. Jag föreställer mig att mina söner fortfarande sover, att de är trygga i sömnen.


Farmor, jag tänker på hur du också hade älskat dem, pojkarna. Farmor, jag tänker på solfläckarnas fenonomen, solfläckarna som du lämnade kvar. Den största frågan, den om varför det alls blir fläckar på solen, obesvarad, den liksom mina frågor till dig. Jag har försökt. Färdats genom natten, grubblat mig igenom de tidiga morgontimmarna. Läst och ställt frågor. Sökt i de dunklaste av gränder. Trampat mig igenom gyttjemark, fastnat i lerbanken. Tagit mig upp igen. Vem var du, farmor? Vilka var ni? Dina medsystrar. Jag har mött delar av din armé. Jag har sett dem i all deras nakenhet, kikat in i deras glödheta iris, där, i regnbågshinnan, där det bränner mest, jag har sökt och jag vet mer än vad jag gjorde igår. Rösterna som viskar inuti mig när jag går till sängs, dina medsystrars. En annan fråga jag ställer till mig själv; varför tog det så många år, att återvända hit? Sista gången, jag tror det var 1989. Vilka var vi då? Skulle du känna igen dig själv i spegeln? Den nya verkligheten som du byggde upp i det land som gav dig andrum och en omstart, sökte ett bättre liv för dina barn - din allmänmänskliga strävan gav inte det önskade resultatet. Du blev kvar i tillflyktsorten. Och jag sökte mig till andra. Men aldrig blev vi hela. Jag blev en del av spelet, inte är det längre så märkvärdigt att vi alla blev trasiga och starka, starksköra. Vi visade upp en fin och polerad yta, vi gjorde ett gott jobb. Vi blev så hela som vi kunde bli, delade i tu. Jag tänker på alla de konstiga tankarna som kom när ni dog, lämnade mig, ni

kvinnorna i mitt liv, Det ni lämnade efter er. Jag är flickögat i dörrspringan från andra sidan, mammas prinsessa med kluvna toppar, bomullsflickan. Och för dig, inte längre en parantes. Konstaterandet; nu kan jag kan inte skydda dig längre. Nu är det stilla och det enda jag hör är tågets hjul som slår mot rälsen, som hjärtslag, rytmiskt. För mig närmare målet. Jag tänker att det är skönt att inte längre vara i den mörka tamburen, alla dörrar är öppna, nu, vinden drar. Och när solstrålarna tränger sig in genom gardinspringan lyser den genom kristallvasen, den som blev kvar på den höga skänken i hemmet vi delade under alla de där åren, och magiskt trollar fram färgfläckar på tapeterna. Jag blundar igen. Som barn minns jag dem, färgfläckarna, hur de plötsligt bara infann sig där, under våren, hur jag överraskades, hur jag trodde att någon hade målat dit dem. Nu vet jag att det är regnbågens färger, och att de där fläckarna blir en slags påminnelse om att världsfreden börjar i hemmet. Tåget, det bromsar in nu. Du står där, på perrongen, med barnen. Du är dig lik, samma soliga leende. Trettio år har passerat, jag vinkar genom fönstret. Hjärtat bultar, bultar, bultar. Jag är framme, jag går av. Inte vända om.

text: emelie hill dittmer 89


Svenska kyrkan i London 6 Harcourt Street, London W1H 4AG london@svenskakyrkan.se 020 7723 5681

website www.svenskakyrkan.se/london twitter @SvKyrkanLondon facebook facebook.com/svenskakyrkanlondon instagram #svenskakyrkanlondon kyrkobladet www.issuu.com/svenskakyrkanlondon

Bli medlem, donera, köp biljetter på: https://member.swedishchurch.com

Anders

Eric

Kristina

Simon

Ulrika

Åsa

Toril

Chris

Helen

Maria

Sarah

Lotta

Sofia

Vik. kyrkoherde Anders Alberius

rector@swedishchurch.com ........................ 020 7723 5681

Komminister Kristina Andréasson

chaplain@swedishchurch.com .................... 07887 751452

Diakon Maria Halldén welfare@swedishchurch.com ..................... Diakon Helen Calner deacon@swedishchurch.com ..................... 07920 061752 Organist Toril Briese

organist@swedishchurch.com .................. 07500 865981

Ekonom Ulrika Harrison

finance@swedishchurch.com .................... 020 7616 0263

Kommunikatör Åsa Höjer

communications@swedishchurch.com .... 07500 865979

Administratör Sarah Skansing

office@swedishchurch.com ........................ 020 7616 0260

housekeeper@swedishchurch.com ........... 020 7616 0279

Vaktmästare Chris Weightman

caretaker@swedishchurch.com ................. 07500 865980

Husmor Simon Danielsson

Volontär Sofia Olsson

sofia@swedishchurch.com .......................... 07500 865957

Volontär Lotta Ljungstedt

lotta@swedishchurch.com ...........................07500 865954

Kyrkorådets ordförande

madelaine.mason@svenskakyrkan.se

Nödtelefon (utanför kontorstid)

................................................................................. 07584 054143

kyrkorådet/trustees

Anders Alberius (vik. kyrkoherde), Mike Christopherson, Henrik Hansson, Per Jonsson, Rikard Jönsson, Lena Kjellgren (vice ordf), Madelaine Mason (ordf), Linda Peanberg King och Henrik Smedberg (adjungerad).

kyrkvärdar

Irene Cooper, Kerstin Garplid, Anna Granström-Livesey, Anna-Klara Hahn, Henrik Hansson, Annika Hughes, Per A Jonsson, Madelaine Mason, Eivor Martinus, Marja Partanen och Henrik Smedberg.

cafévärdar

Monika Cavicchioli, Irene Hawke, Lotta Höggren-Johnson, Eva McKechnie, Anita Neuman, Marita Pettifor, Karin PickfordGordon, Ulla Rosén, Kerstin Ullström Harris, Marita Vallentin. Ersättare: Ing-Marie Ando, Elisabet Baldwin, Agneta Berglund, Birgitta Conlan, Marie Gelibter, Kikkan MacLennan, Anna Maria Norberg Harrison. 90


TRAVELERS FLY THE SCANDINAVIAN WAY ALWAYS INCLUDED WITH SAS: 24 HR MONEY BACK GUARANTEE FLYSAS.CO.UK

91


Planning the future for you and your loved ones. Together. At Private Banking within SEB, we acknowledge that everyone has a unique set of challenges. We concentrate on developing meaningful, long-lasting financial relationships and make the effort to really understand you and your requirements. Your own private banker, client assistant and experts are dedicated to helping you achieve your goals. Together we take a holistic approach, aiming at a well-planned future for you and your loved ones. To find out what we can do for your personal wealth contact Helena Whitmore or Daniel Wikehult on +44 (0) 20 7246 4225 privatebanking@seb.co.uk sebgroup.lu/privatebanking

This publication is for informational purposes only. It does not constitute a financial promotion. The SEB Group offers private banking services through an international network of SEB offices. Any contractual relationship related to the provision of regulated private banking services will be with the relevant SEB offi ce based outside the United Kingdom.

Kyrkobladet nr1 2017  

Tema: älska / acceptera Berättelser om självmord, sexuella övergrepp & mobbning. Om att älska i nöd och lust. Om vägen tillbaka och blänket...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you