Page 1

3

En stund med Johan Tyrberg Kyrkligt ABC Noa Konfimander Kom och var med


Jag vill passa på att gratulera min efterträdare till en härlig tjänst

Förändringar på flera plan ”Vi lever i ständig förändring…” sjöng rockgruppen Jerusalem på 80-talet, och Bob Dylan sjöng ”Times they are a’changin’”. Ja, livet är en lång period av förändringar, och det är inte alltid man kan förutse vad som ska ske. Detta är sista gången jag skriver ledartext som kyrkoherde i Karlshamn-Trensums pastorat. Som framgått av media blir jag biskop i Lund under sommaren. Arbetet med att hitta min efterträdare är i full gång. För mig innebär det stora förändringar. Precis som man vigs till präst och diakon vigs man också till biskop. Den vigningen sker i Uppsala

domkyrka den 24 augusti. Det blir vår nya ärkebiskop Antjes första vigning. Jag har aldrig strävat efter att bli biskop så det har blivit en stor omställning. Givetvis är det mycket hedrande, men det är också en spännande utmaning som jag nu ser mycket fram emot! För församlingarna här i pastoratet blir det också lite av en förändring. En ny kyrkoherde ska rekryteras och arbetet är i full gång. Kyrkorådet har som målsättning att erbjuda någon tjänsten under sommaren. Då kan vederbörande börja under hösten. Jag vill passa på att gratulera min efter-

Utgivare: Svenska kyrkan Karlshamn-Trensum Ansvarig utgivare: Johan Tyrberg Redaktör/layout: Camilla Lindskog Redaktion: Britt Kilsäter, Andreas Saleskog, Johan Tyrberg och Camilla Lindskog

2

trädare till en härlig tjänst och önska lycka till och Guds välsignelse!

ett sätt att ha kontakt med Svenska kyrkan oavsett om du är medlem eller ej.

Tidningen du håller i din hand har äntligen ett officiellt namn: Soli Deo Gloria. Det betyder ”endast Gud ska ha äran”. Det är och har varit ett vanligt utrop inom kyrkan. ”Gloria” Är också namnet på ett moment i mässan, det som ibland kallas ”Ärat” och läses eller sjunges av prästen före församlingens lovsång. Jag tror att det blir ett bra namn. Tidningen etableras som just en tidning och inte bara ett ”blad”. Tidningen har utvecklats till att ha ett värde i sig själv. Du som läser kan ha den som

När nu sommaren tar över vill jag önska alla i våra församlingar en riktigt skön sommar, och all välsignelse över framtiden! … och tills vi möts igen: Må Gud hålla dig i sin hand!

Omslagsbild: Kontraktsprost Johan Tyrberg vid Carl Gustafs kyrka i Karlshamn. Foto: Camilla Lindskog Tryck: BS-tryck AB, Karlshamn

Johan Tyrberg Biskop electus

Kontakt: Expeditionen på Hagalundsvägen 3 i Karlshamn är öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 09.30-12. 0454-30 22 00 karlshamn.pastorat@svenskakyrkan.se svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum facebook.com/SvenskakyrkanKarlshamn


Hearingen gav en fantastisk chans att göra bort sig inför hela kyrkan.

En stund med... biskop electus Johan Tyrberg Det har varit en turbulent vår för kyrkoherde Johan Tyrberg. Inom loppet av två månader blev han nominerad, hörd och vald till Lunds stifts näste biskop. I höstas stod det klart att Lunds stifts biskop Antje Jackelén blir Sveriges nästa ärkebiskop. Ganska snart startade arbetet med att hitta hennes efterträdare. – Redan under ärkebiskopsprocessen fick jag kommentarer om att jag kunde bli Lunds stifts näste biskop. Jag tog det som skämt. När ärkebiskopsvalet var avgjort fick jag mer seriösa frågor

om man fick nominera mig, berättar Johan Tyrberg.

och jag tänkte att jag inte har någon chans.

Samrådsgruppen som fått i uppdrag att ta fram förslag på personer inför nomineringsvalet hörde av sig till Johan i december. – Jag tänkte att det var relativt ”riskfritt” och såg det som en intressant och spännande upplevelse. Det fanns så många andra föreslagna

Nominerad och förhörd Vid nomineringsvalet i Hässleholm den 7 februari genomfördes den första omröstningen. Åtta präster fick mer än 5 procent. Johan var en av dem. – Då blev jag ställd! Jag tänkte inte att jag kunde bli biskop, men jag blev positivt

överraskad av att det fanns så många som trodde att jag kunde bli en bra biskop. Nästa steg i processen var att de åtta kandidaterna skulle höras i Höör. Intervjuerna skedde den 7 mars och nära 1 000 personer närvarade. – Jag var väldigt nervös inför hearingen. Vi skulle intervjuas av två mycket professio-

3


I Johans almanacka: - Söndag 8 juni kl 10 Avskedspredikar i Carl Gustafs kyrka. - Torsdag 19 juni kl 18.30 Leder sista gudstjänsten i Carl Gustafs kyrka. - Söndag 24 augusti kl 11 Biskopsvigs av ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala domkyrka. - Lördag 30 augusti kl 15 Mottages i samband med en gudstjänst i Lunds domkyrka. - Söndag 31 augusti kl 11 Predikar för första gången som biskop i Lunds domkyrka.

4

nella journalister inför nära 1 000 personer och dessutom skulle allt spelas in och kunna granskas i efterhand av hur många som helst. Hearingen gav en fantastisk chans

Två valomgångar Den 18 mars var det dags för första omgången i biskopsvalet. Alla röstberättigade i västra Blekinge kom till Carl Gustafs kyrka för att lägga

det kommer inte hända en vanlig kyrkoherde ifrån Blekinge att göra bort sig inför hela kyrkan. Men allt stod inte på spel för mig eftersom jag hade en sån fantastisk tjänst i Karlshamn. Jag kände mig inte rädd för att inte bli biskop, men jag var orolig för hur jag själv skulle känna om jag rasade i antal röster efter hearingen.

sina röster. – Det kändes spännande och kul att sitta som prost och därmed valförrättare, det hade jag inte gjort innan. Att jag dessutom var kandidat kändes ärofullt! Kort efter att alla röstsiffror rapporterats in till stiftskansliet ringde biskop Antje och berättade att Johan gått


Den 7 mars hördes de åtta biskopskandidaterna inför nära 1 000 personer. Mellan valen intervjuades Johan nästan dagligen. Här är det av TV4 Sydost.

Det var många som ville ha bilder på Johan utanför domkyrkan så snart de fått veta att han är Lunds stifts näste biskop.

Biskop Antje Jackelén gratulerade sin efterträdare med ett glas champagne på stiftskansliet.

Johans döttrar Anna och Sofia, som studerar i Lund, skyndade till domkyrkan för att gratulera sin pappa efter valet den 1 april.

vidare till en andra omgång. – Biskop Antje berättade att jag fått flest röster av alla. Jag blev helt ställd. Detta var första gången som jag mentalt tänkte att jag kan vinna. Men sedan fäktade jag bort känslan med att ”det kommer inte hända en vanlig kyrkoherde ifrån Blekinge”.

Hon sa att ”det är biskopen i Lund som ringer biskop electus” (Biskop electus betyder att någon utsetts till biskop, men ännu inte vigts). Det var överraskade och överrumplande. Och när hon sa att jag fått över 70% blev jag alldeles tyst en lång stund.

Som vi vet nu hade Johan alldeles fel, för i den andra valomgången, den 1 april, valdes Johan till Lunds stifts 69:nde biskop. – När jag vaknade den 1 april kändes det pirrigt och väldigt speciellt. Att ge sig in i en tävling och få komma till finalen, är inget jag har stora erfarenheter av. När biskop Antje ringde denna gången satt jag i bilen på väg till Lund med röstsedlarna.

När Johan kom fram till Lund möttes han av personalen på stiftskansliets informationsavdelning. Det fanns en lång lista på journalister som bokat tid för intervju med den nye biskopen. – Det var många tidningar och några TV-stationer. Flera direktsändningar i Radio fick jag också vara med om. Dagen efter blev Johan överraskad av personalen som

bjöd på biskopslila tårta och en specialskriven sång. – Hela dagen gick åt till att svara på gratulationer och ta emot blommor. Det kändes oerhört fint att så många tänkte på mig.

Om vårt pastorat När den här tidningen ges ut är det mindre än en månad kvar tills Johan slutar som kyrkoherde och kontraktsprost. – Jag ser fram emot mitt nya uppdrag även om jag sörjer att lämna Karlshamn. Det finns en sådan positiv vilja här i pastoratet. Det finns en gudstjänstglädje som vi arbetat med i många år och det har gett goda resultat. Jag tycker också att det är spännande att stadsförsamlingen gått samman med

landsbygdsförsamlingarna, det är en styrka för ett pastorat att ha både och! Johan tror att han som biskop kommer att hålla ett särskilt vakande öga över Blekinge. – Ja, det är nog oundvikligt tror jag. Blekinge har satt en sådan prägel på mig och det är klart att jag har ett speciellt förhållande till Karlshamn-Trensums pastorat! Jag vill passa på att tacka alla för dessa åren. Jag är tacksam för alla fina möten och hoppas att församlingsborna fortsätter ta vara på sina kyrkor och fortsätter att upptäcka dem. Där finns mycket att hämta i livets alla sammanhang! Text och foto: Camilla Lindskog

5


I vår klockstapel har vi tre stycken så kallade pestkatafalker. Dessa användes vid transporter av de avlidna till begravningsplatsen. De långa handtagen skulle skydda mot smitta. Den största katafalken är kolossalt stor och tung, så det var säkert inget lätt arbete.

Pest- och kolerakyrkogården När pesten härjade i Karlshamn inrättades en speciell begravningsplats. Detta var dock inte populärt hos stadens invånare. En epidemi drabbade Karlshamn under senhösten 1710 och året 1711. Det var pesten. Pesten kom med soldater och sjöfartsfolk från de av ryssarna ockuperade östersjöprovinserna till framför allt södra Sverige. Här i Karlshamn berättas ibland historien om att det vid ett tillfälle kom ett skepp drivande in till hamnen. Ingen levande fanns ombord. En man tog mod till sig och rodde ut till fartyget och klev ombord. Han stal en vadmalsrock men vad han inte märkte var att han dessutom fick pestsmittan med sig och så var sjukdomen igång i Karlshamn. Sjukdomen spreds snabbt och skräcken var stor. Upp-

6

skattningsvis beräknas att pesten skördade ungefär hälften av Karlshamns befolkning. Innan pesten fanns cirka 2 000 invånare. Av dessa dog 900-1 000 i pesten.

Upplopp De som dog av pesten fick inte begravas på den vanliga kykogården vid Carl Gustafs kyrka. Begravningarna av farsotens offer på en särskild pestkyrkogård upprörde karlshamnarna. De menade att den kändes som en avrättningsplats där man sällan ens fick ha några gravstenar. Till slut utlöstes missnöjet i ett verkligt upplopp där man tog med sina nyligen avlidna och resolut tågade in i staden för att begrava dem på i vigd jord på kyrkogården.

Man försökte skydda sig genom att på gator och öppna platser göra upp eld av tjära och enris och att sedan andas in röken. Man trodde verkligen att man kunde röka bort pestsmittan. Över ytterdörren målades ett vitt kors. Man kunde också klä sig i något vitt om huvudet eller använda en vit käpp eller krycka.

Koleran Samma år som koleran första gången bröt ut, 1834, och man åter började begrava på den gamla pestkyrkogården så invigdes densamma officiellt av Karlshamns kyrkoherde Karl Ludwig Wåhlin. Karlshamn drabbades återigen av kolera 1857.

Hygienen var mycket dålig vid denna tiden. Det var till exempel inte tal om att tvätta sig dagligen. I en rapport om situationen kan man läsa följande; ”i ett hus där osnygghet varit i hög grad rådande eller vid för trångt sammanboende har sjukdomen tyckts bliva verkligen contagiös, så att hela befolkningen, på barnen när, utdött, men i allmänhet har man ej kunnat märka att den har överförts från person till person. Ökad sjukdomsfrekvens står i ett bestämt förhållande till rådande sydvästliga och sydostliga vindar eftersom det tidtals inträffande att det blev en stinkande och tjock dimma.” Text: Anki Hansson Foto: Camilla Lindskog

Våra kyrkogårdar


ormation: För mer inf terdal Kerstin Cen pedagog församlings 2 16 0454-30 2

Tiden som konfirmand handlar om livet, om Gud och om hur allt hör ihop. Du får en chans att fundera mer på vad du tänker och tror. Upplevelser, läger, musik, diskussioner... Kom och var med!

Det handlar om livet och om Gud Är du född år 2000? Anmäl dig till någon av våra konfirmandgrupper! Idotts-/ Lovgruppen

Ett alternativ för dig som vill kombinera konfirmation/idrott.

Vi träffas: - 26-30 oktober (delvis läger) - 15-19 februari (delvis läger) - två terminsupptakter - en temadag - studieresa till Malmö - ett tvådagarsläger Start: 19 september Plats: Församlingsgårdens Tegelhus på Kungsgatan 58 i Karlshamn Konfirmation: 25 april eller 9 maj i Carl Gustafs kyrka

Konfirmander

Onsdagsgruppen

Söndagsgruppen

Ett alternativ för dig som vill ha något att se fram emot varje vecka.

Ett alternativ för dig som har mycket på gång i veckorna.

Vi träffas: - varje onsdag kl 15.30-17.30 (ej under loven) - två terminsupptakter - en temadag - studieresa till Malmö - ett tvådagarsläger

Vi träffas: - sex söndagar kl 10-16 - två terminsupptakter - en temadag - en studieresa till Malmö - ett tvådagarsläger

Start: 19 september Plats: Hällaryds församlingsgård Konfirmation: 25 april eller 9 maj i Hällaryds kyrka

Start: 19 september Plats: Församlingsgårdens Tegelhus på Kungsgatan 58 i Karlshamn Konfirmation: 25 april eller 9 maj i Carl Gustafs kyrka

Torsdagsgruppen

Ett alternativ för dig som har särskilda behov eller vill gå i grupp med färre deltagare.

Vi träffas: - varje torsdag kl 17-19 - två terminsupptakter - en studieresa Start: 11 september Plats: Församlingsgårdens Tegelhus på Kungsgatan 58 i Karlshamn Konfirmation: 25 april eller 9 maj i Carl Gustafs kyrka

Text: Kerstin Centerdal Foto: Mats Svensson

7


Jag är vald att vara med, – du är vald att vara med! De flesta av oss vet hur det känns att inte bli vald, att inte duga. Men Jesus väljer oss, för i hans ögon duger vi alldeles utmärkt! Vänskapens ikon och bibelordet ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er...” (Joh. 15:16) är något som alltid finns med mig på olika vis. Vid dop säger jag ofta att det lilla dopbarnet redan är vald av Gud, vid konfirmation påminner jag om glädjen att vara utvald men också utsänd. I det enskilda samtalet med en människa som funderar över tro lyfter jag fram det och till orden om att vara utvald brukar jag lägga till den ikon som kallas vänskapens ikon. En ikon där Jesus står sida vid sida med en man och håller armen om hans axlar. Det är kärlek förkroppsligad. Jesus vill vara med oss. Han kommer oss nära och bjuder in oss till gemenskap. Orden om vem som egentligen väljer säger Jesus till lärjungarna i sitt avskedstal. Nu rustar han dem för kommande tider. Jesus berättar för dem att de är hans vän-

8

ner, att deras uppdrag är att älska varandra precis som Jesus älskar dem. Han väjer inte för verkligheten, det kommer att bli svårt men samtidigt ger han dem det som vi idag brukar kalla för love-bombing. En massiv dos av bekräftelse.

Utvald För mig finns det en förtröstan i orden att vara vald liksom lärjungarna. För så tror jag – i dopet blir vi valda att vara med. Ibland kanske vi inte känner det eller vet vad det betyder för oss men likväl är vi från början valda att vara med.

inte vara valda är förstås olika, allt från läskiga gymnastiklektioner när klasskamraterna skulle välja lag och vi var två som stod sist kvar och väljaren suckade djupt och sa: Okej, vi tar väl Karin då – till att inte få en möjlighet till ett arbete, en livsgemenskap eller känna en samhörighet in i samhället. Jesus valde sina lärjungar till att vandra med honom. Lär-

Då och då försöker människor få oss att tro att vi inte är valda att vara med i den här världen. Man försöker förespegla oss att vi inte duger till eller kan bidra med något. Våra erfarenheter att

ibland tvivlar på min förmåga att vara en lärjunge. Till skillnad från så mycket annat så ligger inte valet hos oss, det är redan gjort. Genom Jesus kommer Gud till oss och vi blir mötta där vi befinner oss. Jag är vald, du är vald – vald att tillhöra en kärleksfull gemenskap och att vara lär-

Han kommer oss nära och bjuder in oss till gemenskap

jungarna var inte alltid några direkt lyckade figurer. Ibland tveksamma, tvivlande, ibland översvallande trosvissa. Ibland trögtänkta och ibland rent av de som stod för det värsta svek vi kan göra mot varandra – förneka våra relationer. Det är i sanning tröstande att veta detta när jag

jungar utifrån de människor vi är. Så låt oss gå ut världen, tillitsfulla till våra olika uppdrag och uppgifter – vi är kallade till att bära rik frukt av kärlek. Text: Karin Elmblad Foto: Jim Elström, Sanna Borg

Jesus


aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden (1 Mos. 9:11)

Noa – superhjälte eller mänsklig? Det har gjorts en ny film om Noa, och berättelsen om en undergång och en räddning triggar fantasin. Vad är kärnan i berättelsen, och vad säger den oss? Noa fick ett märkligt uppdrag av Gud, att skapa förutsättningar för Guds räddningsplan. Uppdraget innebar att han blev utskrattad och hånad. Till slut visade det sig dock att det Noa gjorde räddade mänskligheten. Ungefär så kan man sammanfatta vad som hände utan att gå in på de spännande detaljer som finns i berättelsen. Berättelsen om Noa är en av de två bakgrunder det gamla testamentet ger till dopet. (Den andra är vandringen genom Röda havet). Noa och hans familj räddas från vattnets fara – genom samma vatten. Det vill förmedla att vatten är livsfarligt och sam-

Kyrkligt ABC

tidigt en förutsättning för liv. Ett tema som återkommer på flera ställen i Bibeln. Så är det med dopet. Liv och död möts så att livet får makt över döden.

Städning – och räddning Berättelsen är också en påminnelse om att Gud kan tappa tålamodet med ondskan. Det sägs att när ondskan var stor ångrade Gud att han gjort skapelsen. En märklig skrivning. Men när han vill göra ”rent hus” med ondskan gör han samtidigt en räddning, en nödutgång, för att rädda skapelsen. Detta innebär förvisso att ondskan kan fortsätta, men det blir en ”städning”. Nu kan man fokusera på Guds ager-

ande mot ondskan och hur han rensar, eller så kan man fokusera på hans räddning. Det berättelsen vill fokusera på är just räddningen. Till och med när Gud är arg gör hans kärlek att han visar en utväg ur eländet. Det är alltså aldrig helt kört! Man vet aldrig vad Gud kan hitta på. Berättelsen är också en berättelse om mänsklighet. Noa är en människa, varken bättre eller sämre än andra. Han får användas av Gud trots sina brister – inte på grund av sin förträfflighet. Saker som vi kan ta fasta på i berättelsen om Noa är: När Gud är arg visar han också en utväg. Gud gör en

räddningsplan för mänskligheten, för han ger aldrig upp helt. Så som Noa och hans familj räddades i arken så räddas var och en som döps. När Gud kallar människor i tjänst kallar han vanliga människor – inga superhjältar. Därför kan var och en av oss användas av Gud själv. Vill du läsa mer? Berättelsen finns i Första Moseboken kapitel 6-9. Text: Johan Tyrberg Foto: Camilla Lindskog Illustration: Susanne Engman

9


Inget nytt krematorium byggs i Karlshamn

Barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan

Kyrkofullmäktige beslöt efter två års utredning och projektering att just nu inte bygga om krematoriet på Hvilans kyrkogård.

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, har ställt krav på att allt beslutsfattande i Svenska kyrkan skall föregås av en barnkonsekvensanalys. Svenska kyrkan skall omsätta FN:s barnkonvention i handling och synliggöra barnets bästa. Det innebär att tillvarata barnens rättigheter i alla sammanhang.

Efter miljödomstolens beslut 2012 får vi inte från den 31 december 2014, utan ombyggnad av det ålderstigna krematoriet, kremera i nuvarande anläggning. Detta föranledde starten på en grundlig utredning och projektering att bygga om krematoriet. En krematoriekommitté bildades, och den har i två år undersökt och utrett hur vi med en ombyggnad av krematoriet (som byggdes 1936) kan ta bort de risker i både arbetsmiljö för personalen och den miljörisk som för närvarande finns. Utredningen har gett en bild av allt från förbättrade kvalitetsrutiner, tillgänglighet, avlastning av kistor till att erhålla en godkänd rökgaskylning, filterhantering och avfallshantering skulle kosta. Själva byggnaden skulle även smälta in i utemiljön. I utredningen har vi kartlagt vilka kritiska kvalitetsrisker, arbetsmiljörisker och brandrisker som finns i processen.

Vi hade även i kommittén beslutat att installera fjärrvärme samt i processen köra på fossilfri rapsolja. Den kalkyl vi efter anbudsgivningen i december kom fram till var att underlaget för att kremera i Karlshamn är för litet för att kunna investera så mycket pengar utan att hamna i en ohållbar ekonomisk situation. Vår uppskattade budget hamnade på cirka 18 miljoner men efter anbudsgivningen så blev kostnaden mellan 27 och 28 miljoner. Därvid så beslöt kyrkofullmäktige den 6 maj att inte bygga något nytt krematorium. Och på det viset får vi ner både kostnaden per kremation och även en minskad miljöpåverkan. Nu kommer vi att vidta vissa mindre ombyggnadsåtgärder för att få bättre arbetsmiljö för kyrkogårdspersonalen och bättre tillgänglighet för de som besöker Hvilans kapell och vår expedition. Ceremonierna kommer inte att förändras utan ska fortgå precis som i dagsläget. Britt Kilsäter Krematoriekommitténs ordförande

Varmt tack! Karlshamns församlingssyförening riktar ett hjärtligt tack till alla som på olika sätt bidrog till att behållningen från vårmarknaden inbringade 11 031 kronor. Pengarna fördelas mellan olika välgörenhetsorganisationer.

10

Barnperspektivet skall lyftas i alla verksamheter och det är de förtroendevaldas ansvar att inga beslut tas utan att en

barnkonsekvensanalys gjorts. Det är också de förtroendevaldas ansvar att ha kunskap om FN:s barnkonvention, dvs. att innan beslutet fattas skall en bedömning gjorts om barnkonsekvensanalys är tillräckligt utredd. Det är kyrkorådet som bär huvudansvaret för barnens situation och deras behov i Svenska kyrkan.

Britt Kilsäter Kyrkorådets ordförande

Följande har döpts och välkomnas som medlemmar i Svenska kyrkan: Oscar Henning Evald Lindkvist Ville Anders Georg Andersson Wilma Maria Anna Carlsson Alexandra Elise Jacobsson Theodor Valentin Eli Fasth Wilja Martina Sandholm Miloh Vincent Hultén Colin Valentin Bergvall Alva Signe Linnéa Lantz Ralph Ola Semb Ohlsson Karl Love Edvin Seydlitz Telma Nike Pettersson Julia Nanny Karlsson Moa Rut Jonsson Ebbe Hugo Lindros Elsa Maria Karlsson Olle Zixten Magnusson Leo Cliff Oscar Hamskog Karl Anders Jack Kjellsson Karl Knut Orvar Holmberg Linnea Viola May Atnarsson Vincent Emil Gabriel Nilsson Josefin Klara Sol Håkansson Nichole Edla Ewa Ingvarsson Thova Vilja Carlsdotter Berntsson Emilio Johan Brrsson Wennerstrand Erik Niclas Viggo Svensson Henriksson


Pingstdagen, 8 juni kl 10 Mässa i Carl Gustafs kyrka

”Alla hörde sitt språk” Johan Tyrberg avskedspredikar Körsångare från Crescendokören, Hällaryds och Åryds kyrkokörer, Bodekullkören, Carl Gustafs Gospel och Carl Gustafs Motettkör sjunger om såväl Pingstens ljuva tid som den heliga Anden.

Sommarkyrkan – stans ljuvliga oas!

Efter mässan bjuds vi på kaffe i Församlingsgården.

Sommarkyrkan utanför Carl Gustafs kyrka öppnar som vanligt efter midsommar. Alla är välkomna att fika och umgås i den lummiga kyrkogårdsparken!

Lördag 31 maj kl 18 Carl Gustafs kyrka

Söndag 1 juni kl 16 Carl Gustafs kyrka

Förklädd Gud

Festmässa

För att fira våra tre församlingars sammangående framför Hällaryds kyrkokör, Bodekullkören och Carl Gustafs Motettkör tillsammans Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud”, en lyrisk svit från 1940 med text av Hjalmar Gullberg.

Vi högtidlighåller såväl sammangåendet mellan Hällaryds, Åryds och Karlshamns församlingar som Karlshamns 350 årsjubileum med en jubileumsmässa där Musikalgruppen Spektakel tillsammans med barnkörerna gestaltar en tidsresa genom 300 år.

Stycket skrevs med framför allt radiopublik i åtanke. Både Larsson och Gullberg var vid tiden anställda vid Sveriges Radio. Uruppförandet ägde rum den 1 april 1940 i Sveriges Radio.

24/6-7/8

tisdagar-fredagar 10-17 söndagar 11-16 Onsdag-fredag i vecka 29 har vi öppet 10-20!

(Mässan är även en avslutning på en pilgrimsvandring från Bräkne-Hoby via Åryd och Hällaryd till Karlshamn.)

Körerna framför verket tillsammans med solisterna Karin Thulemark, sopran och Justin Hazelgrove, baryton, samt recitatörerna Cecilia Holmberg och Hans Jarlung.

11 Foton: Camilla Lindskog – Illustrationer: Susanne Engman


somarmusik

Carl Gustafs kyrka:

Hvilans kapell:

Lördag 5 juli kl 18

Lördag 7 juni kl 18

Bach: Matteuspassionen. Arr. Lyckå Kammarmusikfestival och Pro Musica, entré

Torsdag 17 juli kl 15

Hans Thulemark, sång

Lördag 2 augusti kl 18

Ida och Aina Sundås, sång & cello

Öppen repetition med Sommarkören, kompbandet och Ole Börud

Lördag 9 augusti kl 18

Torsdag 17 juli kl 18.30

Lördag 16 augusti kl 18

Festivalmässa Sommarkören och kompbandet

Torsdag 17 juli kl 20

Konsert med Ole Börud, Sommarkören och kompbandet

Fredag 18 juli kl 15 ”Sommardoft” Ann-Kristin och Leif Turesson

Fredag 18 juli kl 20

Konsert med Skärgårdssextetten

Lördag 19 juli kl 19.30 Konsert med Trixiia

Anja Seerbe och Viktoria Karlsson, sång

Lasse Johansson, trombon och Helena Wilhelmsson, sång

Sommarkyrkan:

(utanför Carl Gustafs kyrka) Onsdag 25 juni kl 14.30

Maja Svensson, sång och Lasse Johansson, trombon

Onsdag 2 juli kl 14.30 Sweet Jazz Quartet

Onsdag 9 juli kl 14.30 Börje Klüft, violin

Lördag 6 augusti kl 18.00

Carlscrona Chamber Music Festival, entré

Onsdag 16 juli kl 14.30

Åryds kyrka:

Söndag 13 juli kl 16

Annica och Tony Ganestedt, sång & gitarr

Onsdag 23 juli kl 14.30

Lena Mattsson och Roger Karlsson, sång & gitarr

Trädgårdsfest. Konsert i kyrkan med SaxVocals: Mikael Loorents, Pia Karlsson, BG Olsson därefter kaffe i församlingshemmets trädgård

Onsdag 30 juli kl 14.30 Barbro Hörberg, sång & gitarr

Söndag 27/7 kl 18

Simons sångcykel ”Havets sånger” Simon Petersson, sång och Alexandra Gävert, piano

12

e p få d rk ta gif r a an me te . r r

Tisdag 22/7-fredag 25/7 kl 14

Sommarkyrka Visningsgudstjänster i kyrkan med musik, därefter kaffe och musik i församlingshemmet

ky

lä Let rd a ig ky 2/ 6m rk le i C 12 er m ta ar /9 sa ef l G fi ös o m te us nn m t r t s so om idig mö afs en k s ol t so s o kyr upp yr ch ik m c ka t a ä ka sa du h lö dä ck ke få sa r d arr n! r i r up u un v

Hällaryds kyrka:

Gloria 2014_3  

Församlingstidning för Karlshamn, Hällaryd och Åryd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you