Page 1

Soli D

eo

En dag med pedagogen Kerstin Gudstj채nstgl채dje biskop Antje Kalendarium p책skens gudstj채nster


Ungdomar, predikoturer och tidningsnamn Foto: Camilla Lindskog

Det är alltid mycket som händer i vår församling! Det är söndagens mässor dit sakta men säkert allt fler hittar. Det är musik, hjälpverksamhet och ungdomsarbete och mycket mer. I detta nummer kan man läsa särskilt om ungdomsarbetet och Kerstin som arbetar med ungdomar på många sätt. För en del kanske det är en ny upptäckt av vad kyrkan gör. Vi får även hälsa Magnus välkommen i arbetslaget och läsa biskop Antjes funderingar om gudstjänsten.

Vår nya organisation har börjat arbeta. Kyrkorådet och församlingsråden i alla tre församlingarna har sammanträtt och fungerar mycket bra. (Församlingsråden behandlar frågor som rör kyrkorna och gudstjänsterna.) En fråga många har haft motstridiga uppfattningar om är vad som ska stå i predikoturerna. Vi har provat olika modeller och tillsammans med församlingsråden kommit fram till att det viktigaste är att beskriva vad som

Utgivare: Svenska kyrkan Karlshamn-Trensum Omslagsbild: Kerstin Centerdal, församlingspedagog med ansvar för konfirmand- och ungdomsverksamheten i KarlshamnTrensums pastorat. Foto: Camilla Lindskog

2

händer, var det händer och när det händer. Till exempel: Mässa, Hällaryds kyrka, 11.00. Dessutom skriver vi efternamnet på präst och musiker samt kör och eventuell gäst. Övriga medverkande publiceras inte i predikoturerna. Men vad heter egentligen vår tidning? Det är en bra fråga… Vi vet faktiskt inte. Processen pågår eftersom Patent- och registreringsverket avslog det första förslaget. Nu är nya förslag inskickade

Ansvarig utgivare: Johan Tyrberg Redaktör/layout: Camilla Lindskog Redaktion: Britt Kilsäter, Andreas Saleskog, Johan Tyrberg och Camilla Lindskog Tryck: BS-tryck AB, Karlshamn

och vi väntar på deras svar. Tills vi får något annat svar utropar vi glatt med två klassiska kyrkliga glädjeutrop: ”Ära i höjden åt Gud!” och ”Endast Gud ska ha äran!” (Soli Deo Gloria).

Johan Tyrberg Kontraktsprost

Kontakt: Expeditionen på Hagalundsvägen 3 i Karlshamn är öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 09.30-12. Telefontid även kl 13-14.30: 0454-30 22 00 karlshamn.pastorat@svenskakyrkan.se svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum facebook.com/SvenskakyrkanKarlshamn


Vad gör en församlinspedagog? Vi följer Kerstin Centerdal en vanlig dag.

En dag med... pedagogen Kerstin Centerdal 08.00 Administration När församlingspedagogen Kerstin Centerdal kommer till jobbet börjar hon med att kolla igenom mejl, röstmeddelanden och Facebook. – Vi har bland annat en Facebookgrupp för konfirmanderna. Det är väldigt smidigt att hålla kontakt med varandra där. Kerstin är verksamhetsansvarig för ungdoms- och konfirmandverksamheten i vårt pastorat. Hennes uppdrag är undervisning, men hon tycker att ordet är svårt.

– ”Undervisning” kan lätt missförstås, jag säger hellre att jag har ansvar för att föra ut budskapet, att ”gå med”, vara lyhörd och hitta vägar tillsammans med ungdomarna. Det finns ett enormt behov av att få prata om relationer, att tro på sig själv och på Gud berättar Kerstin. – Många unga känner stor prestationsångest över att de ska vara duktiga i skolan samtidigt som de ska ha flera fritidsintressen och hinna träffa kompisarna. Jag vill

visa dem att de är älskade för den de är, att det finns andra värden i livet. Det är 44 år sedan Kerstin började arbeta i Svenska kyrkan. När hon ser tillbaka på tiden konstaterar hon att förväntningarna på henne förändrats. – De första åren var det nästan uteslutande gruppverksamhet av olika slag. I dag används mycket av min tid till enskilda möten.

11.00 Österslättsskolan En dag i veckan finns Kerstin

på Österslättsskolan i mysrummet. – Innan jag går till mysrummet tar jag alltid en runda och hälsar på de som arbetar på expeditionen, i fiket och lokalvårdarna. Främst är jag här för elevernas skull men det händer att även personalen vill prata om något. Jag tycker det är viktigt att vi vuxna har goda relationer för ungdomarnas skull. Ungdomarna som kommer till mysrummet har mycket de vill prata om. Sjuorna undrar vad det blir för kon-

3


firmationsläsning nästa år, konfirmanderna vill veta vad de ska göra på lägret och niorna som vill prata konfirmationsminnen. – Det är inte ovanligt att ungdomarna vill fråga om begravningar. De vill veta hur det går till och berätta om sin förlust. När det handlar om djupare frågor knyter jag ihop dem med någon av våra diakoner eller präster.

15.00 Tjejgruppen Sedan ett par terminer har pastoratet en tjejgrupp som Kerstin leder. Tjejerna går i särskolans gymnasium och träffas i Karlshamns församlingsgård en gång i veckan. – Vi hade en praktikant från särskolan som uttryckte en längtan efter någonstans att

Behovet av stillhet är enormt!

träffa kompisarna efter skolan. Vi börjar alltid med att fika och prata och sedan har vi något program.

Förra veckan var fältassistenterna och pratade om vilka rättigheter man har och om ett par veckor ska gruppen besöka Parfymeri1 för att lära sig om hur man tar hand om sitt yttre. – I dag ska vi prata om vad man drömmer om och sedan måla tavlor av detta.

Unga Vuxna För de äldre ungdomarna finns ”Unga Vuxna” en gång i månaden. Vid träffarna läggs störst fokus på prat och andakt. De som brukar komma är mellan 18-40 år. – Speciellt andakten är viktig för de som kommer. Ibland sitter vi länge och lyssnar till musik eller funderar på en tanke någon delat med sig av. Behovet av stillhet är enormt! Det är många som delar med sig av sin livssituation. Det kan handla om arbetslöshet eller om längtan efter att hitta rätt i livet. – Ibland har vi aktiviteter tillsammans med de unga ledarna eller konfirmanderna. Inför påsken har vi till exempel alltid träffar på skärtorsdagen och påskaftonen. Alla är välkomna! (Se annons på baksidan) Text/foto: Camilla Lindskog

Text och bild: Camilla Lindskog

4


Scanna koden för att se ett bildspel från tjejgruppens målarträff (eller kolla på hemsidan).

Vill du bli församlingspedagog? För att bli församlingspedagog krävs en lärarexamen antingen på grundnivå eller på avancerad nivå. Församlingspedagogen kan vara fritidspedagog, förskollärare, grundlärare eller låg-, mellan- eller ämneslärare. Innan du kan påbörja de avslutande studierna vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut ska du ha gjort åtta veckors praktik i en församling samt deltagit i Mötesplats mellan stift och student. Studierna omfattar två terminers heltidsstudier. De två sistnämnda utbildningsmomenten genomför du i ett av Svenska kyrkans stift.

För mer information: Eva Wulff, stiftskonsulent 046 15 55 36 eva.wulff@svenskakyrkan.se

5


Scanna koden för att läsa hela artikeln (eller kolla på hemsidan).

Om vår blivande ärkebiskop Antje Jackelén: På ny post: Valdes den 15 oktober 2013 till ny ärkebiskop i Svenska kyrkan. Fick 55,9 procent av rösterna, därmed behövdes ingen andra valomgång. Efterträder Anders Wejryd när han går i pension i sommar. Tillträder den 15 juni 2014. Mässan kommer att direktsändas i Sveriges Television. Aktiv i samhällsdebatten: Den första biskopen i Sverige som började använda sig av mikrobloggen Twitter för att kommunicera. Via Twitter når hon många människor när hon skriver om sitt arbete, sina tankar och funderingar. Vunnit pris som Skånes mest inflytelserika opinionsbildare 2012. Vidare utsedd till årets ”maktmappie” 2013 av M-magasin och årets lundensare 2014 av Sydsvenska Dagbladet.

6

”Jag vill verka för en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje” En stark opinionsbildare som brinner för dialog – dialog mellan samhälle-kyrka, naturvetenskap-religion och religioner emellan. Möt Antje Jackelén, inom kort Sveriges nya ärkebiskop. Om du summerar din tid som biskop i Lunds stift vilka lärdomar har du gjort? Vad tar du med dig in i det nya som väntar i Uppsala? - Det har varit innehållsrika år på flera olika sätt, men jag tänker särskilt på tre saker: - För det första att Svenska kyrkan verkar i världen och att våra utmaningar i första hand är desamma som vårt samhälles: att ge människor livsmod och skapa förutsättningar för framtidstro bland unga, att verka för ett öppet och jämställt samhälle, att vara en röst för en mer rättvis och hållbar fördelning av

världens resurser, att bidra till fred och försoning mellan människor och stater. Vi ska inte ägna oss åt navelskåderi, utan åt att frigöra människor till det som är gott. I allt detta är kyrkan kallad att odla insikt och förmedla hopp genom att leva och förkunna evangeliet om Jesus Kristus. - För det andra, vikten av att bygga bärkraftiga församlingsgemenskaper med gudstjänstlivet i centrum. Och för det tredje, vikten av att Svenska kyrkan deltar i det offentliga samtalet. Dialogen är viktig, inte bara för kyrkan, utan också för samhället

i stort och det finns ett sug efter detta. Hur vill du vara som ärkebiskop? Vad vill du driva? - Det kommer att vara en växelverkan mellan person och roll. Den jag är som person sätter såklart sin prägel på uppdraget och tvärtom. Jag vill verka för en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje. Det är i gudstjänsten kyrkans puls slår. Andra punkter är en stark diakoni, en prioritering på att dela tro och liv, finna nya former för undervisning i kristen tro och sist men inte minst att föra


en dialog både inomkyrkligt, ekumeniskt och interreligiöst med samhälle, politik, kultur och naturvetenskap. Vad bär dig som kristen? - Bön bär mig. Bönen är trons andning och ett sätt att umgås med Gud. Jag bärs av tilliten till att jag bottnar i nåden och kan skapa i världen. Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. Det är nåd. Att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under fötterna. Som skapade medskapare bär vi ansvar för Guds älskade värld. Dessa tankar från Lunds stifts visi-

Som ärkebiskop kommer du att röra dig vitt och brett på resor inom och utom landet. Får du någon fast punkt? - I Lund har jag i möjligaste mån lett morgonmässan i domkyrkan på fredagar. Onsdagsmässan klockan 08.15 i Uppsala domkyrka brukar ledas av ärkebiskopen. Det hoppas jag kan vara en sådan fast punkt också för mig. Det blir spännande att vänja sig vid och lära känna en ny katedral. - Domkyrkan i Lund utmärks av den runda valvformen, den är mjuk men ändå robust. I Uppsala är formen mer uppåtsträvande. Jag gillar starkt hur blicken dras till Kristusikonen i koret i Lund. Nu ser jag fram emot att upptäcka kvalitéerna som ryms i Uppsalas dom! Text: Maria Lundström Foto: Jan Nordén

Foto: Camilla Lindskog

on har jag levt med i många år och hoppet som ryms i den bär jag ständigt med mig. På ett övergripande sätt tar jag med mig den i mitt kommande uppdrag att inspirera och leda Svenska kyrkan. Som ärkebiskop – hur kan du stärka arbetet på församlingsnivå? - Jag kommer att vara stiftsbiskop för en del av Uppsala stift. Där finns en direkt koppling till församlingsnivån. Jag har också en möjlighet att uppmuntra och inspirera genom det vi gör i biskopsmötet, läronämnden, kyrkostyrelsen med mera. Det har betydelse för församlingarna hur kyrkans ledarskap handlar och får genomslag i det offentliga rummet. All offentlig kommunikation är ju samtidigt en kommunikation med ”gräsrötterna”.

Pilgrimsvandring När? Lördag 31 maj till söndag 1 juni. Var och hur? Start kl 09.00 med morgonbön i Bräkne-Hoby kyrka. Därefter går vi till Åryds kyrka där vi håller middagsbön och rast (ca 8.5 km). Vandringen fortsätter till Hällaryds kyrka där dagen avslutas med mässa, reflektion och måltid (ca 8 km). Övernattning i Hällaryds prästgård för de som önskar. Söndagen startar med morgonmässa i Hällaryds kyrka kl 08.00. Därefter går vi till Carl Gustafs kyrka i Karlshamn (ca 15 km).

Efter en enkel måltid firar vi festmässa kl 16.00. Festmässan är en del i firandet av Karlshamns 350-årsjubileum som stad.

Kostnad? För 100 kronor får man middag dag 1, frukost och färdkost dag 2 samt måltid i Karlshamn. Matsäck för fösta dagens lunchvila i Åryd står varje deltagare för själv. Anmälan görs senast 9 maj till: Sven-Erik Arpåker Sven-erik.arpaker@ svenskakyrkan.se 0454-30 22 06 Meddela vid anmälan eventuella allergier, samt om du vill lämna sovsäck etc. i Hällaryd innan vandringen.

7


patienter, anhöriga och personal. Jag lyssnar gärna till det man behöver prata om och vill man fira nattvard så ordnar jag det.

Magnus Elmblad ny sjukhuspräst I december anställdes Magnus Elmblad som präst i vårt pastorat. 25% av tjänsten är som sjukhuspräst. – Jag är på lasarettet i Karlshamn en dag i veckan, oftast på torsdagar. Jag finns till för

Magnus har ett rum på lasarettet men det är oftast i foajén han håller till. Man får gärna ringa efter honom på 0454-30 22 05 eller be växelpersonalen om hjälp. – Jag tycker om att möta människor, och jag tycker att det är meningsfullt att prata både om sorg och om glädje. Det är fint att få ta del av andras livsberättelser. I pastoratet arbetar Magnus med ”vanliga” prästuppgifter som att leda gudstjänster, dop och begravningar.

För oss 14+ Resa i utvandrarnas fotspår Datum: Måndag 9 juni Avresa: 08.30 från Karlshamns församlingsgård. (Vi är tillbaka ca 19) Pris: 320 kronor, som betalas i bussen. I priset ingår lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Anmälan senast 4 juni till expeditionen: 0454-30 22 00

8

Måndag 14/4 19.00 Bio i Carl Gustafs kyrka: ”En oväntad vänskap” Vi bjuder på läsk och snacks. Gratis, ingen anmälan! Skärtorsdagen, 17/4 17.30 Samling inför skärtorsdagsmässa i Carl Gustafs kyrka. Sedan pizza och prat i Församlingsgården. Gratis, men anmälan senast 11/4 till Kerstin 0454-30 22 16 Påskafton, 19/4 18.00 Påskbuffé, prat och lek i Karlshamns församlingsgård. 23.30 Påsknattsmässa i Carl Gustafs kyrka. Gratis, men anmälan senast 11/4 till Kerstin 0454-30 22 16

Stilla veckan och påsken i våra kyrkor Palmsöndagen, 13 april 10.00 Mässa, Carl Gustafs kyrka ”Se din konung kommer till dig” Bodekullkören. 11.00 Gudstjänst, Åryds kyrka Röda Korset medverkar. 18.00 Gudstjänst, Hällaryds kyrka Barnkören.

Onsdag 16 april 08.30 Morgonmässa, Carl Gustafs kyrka Skärtorsdagen, 17 april 18.00 Skärtorsdagsmässa, Hällaryds kyrka 18.30 Skärtorsdagsmässa, Carl Gustafs kyrka Konfirmander och Unga Ledare medverkar. 19.30 Skärtorsdagsmässa, Åryds kyrka

Långfredagen, 18 april 10.00 Långfredagsgudstjänst, Carl Gustafs kyrka Carl Gustafs Motettkör 15.00

Långfredagsgudstjänst, Åryds kyrka

18.00

Långfredagsgudstjänst, Hällaryds kyrka

Påskafton, 19 april 23.30 Påsknattsmässa, Carl Gustafs kyrka Carl Gustafs Gospel Påskdagen, 20 april 09.00 Gryningsmässa, Åryds kyrka Åryds kyrkokör och Anton Nilsson, flöjt 10.00

Påskdagsgudstjänst, Carl Gustafs kyrka Livet vann!!! Eftiskören medverkar med påskens glada sånger och kyrkan fylls med påskliljor.

11.00

Påskdagsgudstjänst, Hällaryds kyrka Hällaryds kyrkokör och Anton Nilsson, flöjt

Annandag Påsk, 21 april 10.00 Emmausmässa, Carl Gustafs kyrka ”Vi trodde att Jesus var borta!” Lärjungarna berättar om sitt möte med den uppståndne! Musikalgruppen Spektakel medverkar. 18.00

Gudstjänst, Hällaryds kyrka

Gloria 2014_2  

Församlingstidning för Karlshamn, Hällaryd och Åryd.

Advertisement