Page 1

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL

Nummer 5 2016

tema:

insidan

DU KAN FÖRHINDRA SJÄLVMORD!

Biskopen om existentiell hälsa

Vad är själavård?

nya butiker

får man klaga på Gud?

unga svarar

allhelgonahelg 1


Helsida bild som passar till ledaren om mรถjligt

Foto: Jenny Arvidsson

2


Insidan Vem är du där bakom din fasad? Jodå, den finns där, fasaden, spacklad eller ospacklad, inbilla dig inget annat. Men vem är du bakom masken? Leds du av ditt hjärta? DET UNDERLIGA ÄR att på utsidan kan våra fasader se väldigt olika ut; smyckade, nakna, moderna, ålderdomliga, vackra, originella… men på insidan är vi förvånansvärt lika. Visst bär vi med oss olika erfarenheter som präglar oss, visst har vi olika temperament och intressen, visst är vår förmåga olika, men vi är alla barn – sköra tonåringar som söker väg i livet, som söker orientera sig i en förvirrande värld.

JAG TÄNKER ATT DET OCKSÅ HANDLAR om vad vi väljer att lyssna på och inte lyssna på, vad vi väljer att se och vad vi väljer att inte se… I vår tid är det många som vill styra oss bort från det som tonåringen av hjärtat vet är rätt och gott. Det är därför Jesus säger att vi måste vara som barn för att komma in i himmelen. Vi måste handla av hjärtat och bevara hjärtat rent.

TONÅRINGEN HAR FÖRMÅGOR som är viktiga för att göra rätt val i livet. Man kan inte lura tonåringen på samma sätt som man kan lura dem som menar sig vara vuxna. Vuxna människor tror att de är kloka. Dem kan man manipulera ganska enkelt. Se nu som man försöker manipulera svenska folket när det gäller migrationsfrågorna tillexempel. För några månader sedan var det omöjligt och moraliskt förkastligt att stödja främlingsfientliga krafter och man kunde fördöma andra länder som börjat rulla ner mot den avgrund man så länge försökt att kravla upp från. Några månader senare låtsas man som ingenting och börjar sätta nya etiketter på de gamla burkarna med sedan länge unket innehåll. Vad som för stunden kan verka legitimt behöver med nödvändighet inte vara gott. Tonåringen vet skillnaden – tonåringen har ofta en moralisk kompass som styrs av hjärtat: man vet i det inre vad som är gott och vad som inte är det. Förvuxna människor styrs av cynismen – tonåringen av hjärtat. Vi behöver mer hjärta i våra beslut och ståndpunkter.

SÅ VEM ÄR DU DÄR BAKOM DIN FASAD, hur har du det med hjärtat, slår det för vad som är rätt och gott för alla människor eller börjar det stelna, bli kallt och gammalt? Vi lever i en tid då denna fråga är livsviktig… När fasaden rasar – vem är du då?

Pär-Magnus Möller, kyrkoherde

VI ÄR I VÅR TID MYCKET NOGA med vad vi stoppar i oss – precis som judarna och muslimerna har det för många andra också blivit något av en religion vad man äter – rent/orent, halal/ haram. Vi tror att det sunda livet beror på vad som vi stoppar in i munnen, att vi är vad vi äter. Jesus är tydlig med hur vi bör tänka, han säger: ”Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen hamnar i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren.” (Matt 15:17-18)

Kontaktuppgifter Denna tidning utges av Svenska kyrkan i Värnamo. Ansvarig utgivare: Pär-Magnus Möller Layout: Emilia Lindstrand Omslagsfoto: Emilia Lindstrand Bilder: Om inget annan anges Pixabay Tryck: Värnamo Ljuskopiering AB Upplaga: ca 10 400 ex Tidningen delas ut till alla hushåll inom Värnamo och Nydala-Fryele församlingar.

Församlingsexpeditionen är öppen mån-tis, tor-fre 08.00-16.00, ons 13.00-16.00 Lunch 12.00-13.00 Telefon: 0370-30 04 00 Besöksadress: Kyrkogatan 17, Värnamo Postadress: Box 624, 331 26 Värnamo E-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/varnamo

3


vi vill vara där du är Kyrkan ska vara där människor är. 77 % av alla svenskar är aktiva i sociala medier: på Facebook, Instagram, Twitter eller annat. Det gör att kyrkan också behöver anpassa var hon finns, syns och lever. Nu har Svenska kyrkan i Värnamo därför skaffat en sida på Facebook. Där kan du få tips om vad som är på gång men också läsa en bön, gilla eller kommentera inlägg. Titta gärna in där! Dessutom finns vi på Instagram. Har du tips på vad vi borde lyfta särskilt i sociala medier, kontakta oss.

Facebook: Svenska kyrkan i Värnamo Instagram: @svkvarnamo

vi var där du var Tack för alla trevliga samtal och besök i vårt tält under Värnamdagarna. Och vilket väder det blev! Det var ju nästan så vi smälte bort. Nästa år ska vi komma ihåg: kall dryck och fler fläktar. Bilderna här nedanför är tagna av Håkan Palm under Värnamodagarna.

4

Håll ut kik! Nästa nu

mmer av fö kommer att se lit rsamlingstidning en e Håll utk ik! Nästa annorlunda ut. tid omkring 11 decem ning kommer ut ber.


VAD ÄR GOD HÄLSA? BISKOP FREDRIK MODÉUS STÄLLER FRÅGOR OCH GER SVAR.

VAD ÄR GOD HÄLSA? Hur ska jag leva för att må bra? För mig är frågorna ständigt aktuella, trots att jag kan svaren: motionera, avstå rökning, var måttlig med alkohol och vårda nattsömnen. För att inte tala om kosthållningen; färgglatt för antioxidanternas skull, magert för kärlens skull och vegetariskt för klimatets skull. Bladgrönsaker, baljväxter och frukt så mycket jag förmår. MEN ATT MÅ BRA HANDLAR OM MER ÄN KROPPEN. Alltför ofta nås vi av rapporter om att det psykiska hälsotillståndet vacklar. Förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökar i vårt land sedan 1990-talet. Antalet unga som lider av psykisk ohälsa har tredubblats och självmord bland unga mellan 16 och 24 år når högsta nivån på 25 år. Det är tung läsning.

foto: martina wärenfeldt

LÄGG DÄRTILL HUR VI HAR DET med den sociala hälsan. Ofrivillig ensamhet tillhör vårt samhälles dolda nöd. Många lider i det tysta. Alla vet hur viktigt det är med goda relationer. Under semestern, när det finns tid för eftertanke, kan vi plötsligt bli varse att det är illa ställt också i de nära relationerna. Vi har inte gett tillräckligt med tid åt det vi håller för viktigast.

NÄR DET GÄLLER VÅR HÄLSA tror jag att det är viktigt att tillfoga en fjärde dimension: den existentiella. De senaste åren har många börjat tala om existentiell hälsa, och att den vid sidan av fysisk, psykisk och social hälsa är viktig för att vi ska må bra. I själva verket lägger den grunden för allt det andra. Ändå verkar ämnet för många vara svårt att handskas med. Orsaken kan vara den oförmåga att hantera livsfrågor som tycks vara en integrerad del av vårt samhälle, som ligger i topp på skalan sekulärt-rationellt-individuellt. I ETT INDIVIDUALISTISKT, fragmenterat samhällsklimat med högt tempo sätts det samtal som ger oss tillgång till livets djupdimensioner lätt på undantag. Resultatet blir en existentiell blyghet. Vi vågar inte tala allvar om de stora frågorna; varför finns jag, vad är min uppgift och hur passar mitt liv in i ett större sammanhang? Obearbetade livsfrågor kan sätta sig som värk i kroppen, klåda i själen eller grus i relationsmaskineriet. Det kan göra att man fyller på i vardagen, för vad skulle hända om jag kom i kontakt med mitt inre? Man springer aldrig så fort som när man flyr från sig själv. VAD ÄR GOD HÄLSA? Jag tror att fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt behöver vara i balans. Kanske behöver vi ägna särskild uppmärksamhet åt den existentiella sidan. Som alltid är det små förändringar som gör skillnad. Avsätta tid till samtal om de stora frågorna. Fråga en anhörig om det vi inte brukar tala om. Smyga in i en kyrka för en stunds stillhet. Hur gör du för att må bra? TEXT: FREDRIK MODÉUS, BISKOP I VÄXJÖ STIFT

5


Vad är själavård? Intervju med Marie Nilsson, diakon. Text & foto: Emilia Lindstrand

I Maries rum finns, förutom ett skrivbord, också en modern grå soffgrupp med kuddar i varma färger. Där brukar hon ha själavårdssamtal. Men hur går själavård till?

– Det är bara att ringa en präst eller diakon och boka en tid. Oftast börjar själavårdssamtalet med att jag berättar lite om vem jag är, den som kommer berättar om sig själv, vad det är man bär på eller önskar få hjälp att tänka kring. Om det känns bra så ses vi några fler gånger, berättar Marie. TYSTNADSPLIKTEN Samtal i själavård sker under tystnadsplikt, diakonen eller prästen får alltså inte berätta vidare något du berättat där. Präster har absolut tystnadsplikt, de får alltså inte ens vittna i rättegång kring något som sagts i själavård. Diakoner har däremot anmälningsplikt, exempelvis om ett barn far illa. Då ska diakonen anmäla detta till socialtjänsten. Men under normala omständigheter gäller tystnadsplikten och du kan vara trygg i att det du berättar inte förs vidare. – Det som sägs här stannar här, säger Marie.

6

Det som sägs här stannar här. GUD VILL DELA LIV – Själavård är ett nära samtal som räknar med Gud, där konfidenten berättar och jag lyssnar. Det är inte så att vi alltid pratar om tro eller tvivel. Gud är intresserad av och vill dela hela våra liv, inte bara trosfrågorna! Ofta frågar jag också om konfidenten vill att jag ska be för dem, för situationen. Nästan alla vill det. Marie berättar att samhällets syn på samtal av den här typen har förändrats mycket de senaste åren, det är inte längre tabu att gå och tala med någon om det som känns tufft. Det är också så att du kan få själavård i en annan församling, om du inte vill gå och prata med någon just i Värnamo. Själavård är alltid gratis.


VIKTIGT PÅ RIKTIGT – I själavårdande samtal lyssnar jag jättemycket! Och det är aldrig svårt att få någon att vilja berätta, hit kommer man för att man behöver och vill dela det man bär på. Precis i början kan det vara svårt att själv se en röd tråd – det kan finnas sorg, ilska, bitterhet och många känslor och händelser men ganska snart brukar det utkristallisera sig vad kärnan är, vad som är det riktigt viktiga, berättar Marie och fortsätter: – Jag tittar också mycket på vad som händer med den som berättar, vad som framkallar tårar, lugn eller starka känslor. Kanske tittar jag extra mycket just på reaktioner tack vare att jag utöver min diakonutbildning utbildats i gestaltterapi. Det har gett mig ett större lugn när jag går in i samtal, att jag kan vara helt närvarande i det som sägs och sker just här och nu.

Gud är intresserad av och vill dela hela våra liv, inte bara trosfrågorna! ATT FÅ SÄTTA ORD PÅ – Själva arbetet måste man göra själv, jag kan inte lösa alla problem. Men jag kan ofta hjälpa till att hitta en annan vinkling på problemen, kanske se vilka resurser du har men inte använder. Sen hjälper det ofta att få sätta ord på, att inte bli avbruten och inte behöva låtsas, förklarar Marie. När tiden för samtalet börjar ta slut brukar Marie fråga om man vill ses igen. Det händer också att hon ger en hemläxa, en uppgift att göra tills nästa träff. Särskilt par som går i samtal brukar få sådana uppgifter. Själavård kan du få som enskild, par eller familj. Ungdomar behöver inte tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare, utan kan lita på att samtalen sker under precis samma tystnadsplikt som för vuxna.

Själavård är ett nära samtal som räknar med Gud

ATT VÅGA STÅ KVAR – Vi är utbildade i samtal och samtalsmetodik, särskilt diakonutbildningen fokuserar på samtal. Vi kan härbärgera det svåra och vi stannar kvar. Tystnadsplikten gör sitt, att det du säger stannar här. Men vi är ju också vana vid att möta människor i svåra situationer, vi har lång erfarenhet av det både som människor och som kyrka rent historiskt. Vi har 2000 års erfarenhet av att möta och dela människors frågor om tro och liv, avslutar Marie.

Vi är bra på olika saker! TERAPI OCH SJÄLAVÅRD – Terapi kan leda till själavård – och tvärt om. Det är viktigt att vi inser både våra styrkor och våra begränsningar som själasörjare. Ibland upptäcker vi i själavården att här behövs mer eller annan hjälp, då måste vi hjälpa till att slussa. Sen är det inte ovanligt att människor som går i exempelvis KBT–terapi också vill ha själavårdssamtal, eftersom man upplever att de existentiella frågorna inte ryms i terapin. Då kan själavården i kyrkan vara ett komplement. Vi är bra på olika saker! ”DUKTIGA FLICKOR” Marie har arbetat som diakon i tio år och mött många människor i samtal under den tiden. Även om många teman och svårigheter är återkommande i själavårdssamtal, så mötte hon förra året ovanligt många unga i närheten av utmattningsdepression. – Så duktiga människor, framför allt många duktiga unga tjejer! Kvinnor som inte längre orkade prestera. Det fick mig att undra vad det är som skapar detta: vad är det för samhälle som driver människor till sin yttersta gräns?, frågar Marie.

FAKTA SJÄLAVÅRD Alltid gratis, oavsett medlemsskap eller tro. Det som sägs stannar mellan er. Präster har absolut tystnadsplikt, diakoner anmälningsplikt men tystnadsplikt. Inga anteckningar förs, inte ens att du har varit där. Ingen ber att få se din legitimation eller journal.

VILL DU FÅ SJÄLAVÅRD? Hör av dig till en präst eller diakon. Du kan ringa expeditionen 0370-30 04 00

JOURHAVANDE PRÄST Nås kl 21-06 alla dagar via tfn: 112, finns också som chatt (mån-tor 20-24) och e-brev (alltid öppen, svar inom 24 h). Läs mer och kontakta svenskakyrkan.se/jourhavandepräst

7


Lokala 15-17-åringar om livets glädje och svårighet

unga svarar

Vad är viktigast i livet? Familj, vänner och kärlek. Att vara älskad Vänskap, kärlek, familj, tak över huvudet Jag vet inte

Kärlek Att må bra och vara glad

Familj

Vad får dig att må bra? Att jaga och vara med kompisar

Min familj, musik, min bästa vän

När andra mår bra

Mat, kompisar och familjen Ett gott skratt

Mat, vänner, kärlek på alla nivåer. Samhörighet.

Att vara behövd och omtyckt. Känna att det jag presterar uppskattas och blir lyckat

Vad får dig att må dåligt? Stress

När folk bråkar

När vissa inte förstår vad sluta betyder

Falska vänner, sorg, krig, när man behandlar djur och människor illa

När mina systrar inte har råd med grejer När kompisar ljuger

Ondskan i världen

Vad gör du om du eller din kompis mår dåligt? Mår jag dåligt så håller jag det oftast för mig själv. När en kompis mår dåligt så gör jag allt för att hjälpa till Man hjälps åt och försöker få saker och ting att bli bra igen. Att prata ut. Pratar med honom/henne, frågar vad som hänt, försöker få honom/henne att tänka på annat Jag letar upp min syster eller möjlig socialkontakt. Mår min kompis dåligt så försöker jag ge bra stöd.

8


I Sverige försökte 2 303 ungdomar mellan 15 och 24 år ta sina liv år 2014, varav 170 dog.

KÄLLA: MIND.SE

8251 MÄNNISKOR FÖRSÖKTE TA SITT LIV Totalt registrerades 8251 självmordsförsök 2014. Av dessa var 3369 män och 4882 kvinnor. Grovt sett kan man anta att det för varje person som dött av självmord finns tio personer som överlevt ett självmordsförsök och hundra personer som planerar ett självmordsförsök.

Om du känner någon som behöver stöd, var inte rädd att ta hjälp! Du är inte ensam!

9


du kan förhidra självmord Clary Nilsson är diakon och arbetar med suicidprevention bland unga. – Ingen tar sitt liv bara för att vi pratar om självmord. Men om du vågar fråga hur någon verkligen mår, så kan du rädda liv, säger hon.

– Under 2011 tog elva unga självmord i vår stadsdel, totalt i Stockholm tog 20 unga självmord det året. Vi förstod att här måste vi som kyrka göra något, det här måste gå att ändra på!, säger Clary. VÅGA PRATA OM DET – Varje år dör ungefär 100 000 människor i krig. Vet ni hur många som dör i självmord? En miljon. En miljon! I Sverige omkommer ungefär 300 personer i trafiken, 1500 i självmord. Bland unga, mellan 15 och 25, sker ungefär 170 självmord, berättar Clary Nilsson. – Att prata om självmord är viktigt, det gör inte att någon tar sitt liv! Vi väcker inte björnen som sover genom att fråga hur någon mår. Om vi får vi berätta för någon om hur vi känner, så lättar ofta det där inre trycket och man mår lite bättre. Och om du vågar fråga, så har du visat att du ser, att du vill finnas där och vågar finnas där, säger hon. VEM ÖVERVÄGER SJÄLVMORD? – Ofta finns depression med i bilden. Det kan också vara någon annan psykisk sjukdom. Ofta är problemlösningsförmågan kraftigt nedsatt: man är ensam och allt är hopplöst, att se möjligheter och lösningar är svårt. Nedsatt konsekvensanalys: tanken att familjen mår bättre om jag försvinner. Hjärnan hos unga är dessutom inte fullt utvecklad var gäller konsekvenstänk förrän vid 25 års ålder. Ensamhet är vanligt, det kan se ut som att man är glad

10

Varje år dör ungefär 100 000 människor i krig. Vet ni hur många som dör i självmord? En miljon.


CLARY NILSSON DIAKON Jobbar i Bromma församling i Stockholm, har en spetskompetens inom suicidprevention och arbetar riktat till barn och unga. Genom grupper, enskilda samtal, POSOM-grupp, föreläsningar för föräldrar och professionella aktörer och täta kontakter med övriga som kan bidra med sin kompetens, menar hon att fler liv kan räddas, Sedan 2011 har hon arbetat särskilt med suicidprevention.

Clary Nilsson i samspråk med diakonen Ildiko Rudmyr.

8 av 10 som försöker ta självmord har på något sätt signalerat detta för sin omgivning.

kunna avgöra hur akut läget är, om vi kan lösa det genom fortsatta samtal eller om vi genast behöver professionell psykiatrisk hjälp. Det vi har sett bland just unga är att det inte sällan finns något slags nytt romantiserat reinkartnationstänk: man tänker sig nästan som i dataspel, att man dör för att byta nivå, att man har ett extraliv, att det inte är helt slut bara för att man dör. Då kan det vara bra att tydliggöra att döden är definitiv.

och social men ändå lever man med en stark känsla av ensamhet. Skam är en viktig faktor där, man skäms för sina känslor. 8 av 10 som försöker ta självmord har på något sätt signalerat detta för sin omgivning, det kan vara genom skämt eller kommentarer. Men det är inte alltid omgivningen fattar signalerna. Normaliseringen är ibland ett problem: om man känner nån som tagit sitt liv, om det blir ”vanligt” i en generation eller bygd, då ökar risken att fler drabbas, berättar Clary.

SAMARBETE GER RESULTAT – I Bromma stadsdel testar vi nu ett nytt slags samarbete mellan blåljusorganisationen, ungdomspsykologer, BUP, vuxenpsykiatri, Karolinska institutet, stadsdelsförvaltning, socialtjänst, elevhälsa, primärvård och Svenska kyrkan. Genom att veta vad vi tillsammans kan erbjuda en ung människa, kan vi slussa in i ett bredare nät av hjälp. Jag kan vara en personlig länk vidare till en annan personlig länk, det ger mer effektiv hjälp. Vi individanpassar för att bilda ett säkerhetsnät runt personen och använder varandras styrkor och kompetenser, förklarar Clary och fortsätter: – När någon av oss får kännedom om en ungdom som försökt ta sitt liv eller är självmordsnära funderar vi över vilken hjälp som behövs: kanske hälsosamtal om kost och sömn hos vårdcentralen, existentiella samtal eller gruppverksamhet hos Svenska kyrkan, medicinering via BUP... Om vi möter en ungdom som längtar väldigt efter att hoppa framför tåg, kan en brandman komma och berätta vad som händer då, kanske åka ut till spåren. Samma sak med polis. Socialtjänsten kan stötta familjen och så vidare. Tillsammans kan vi hjälpa mer snabbare.

SAMHÄLLETS ANSVAR – Staten lägger årligen 100 miljoner på trafiksäkerhetsforskning, alltså forskning på hur man kan förebygga bilolyckor. Det är ju bra! Men på självmordsforskning läggs tre miljoner. Genom självmordsforskning kan man exempelvis se hur tågstationer kan byggas på ett sätt som förebygger att människor hoppar framför tåg. Det finns mycket man kan göra för att förebygga, som stat, organisation och som individ! För staten handlar det om prioritering, och där har inte just suicidprevention legat högst. Jag hoppas att fler får upp ögonen, att fler får höra både att det finns goda möjligheter att må bra igen och att det finns samarbeten som har effekt. ATT VÅGA STÄLLA FRÅGAN – Jag har många samtal i min tjänst, och ofta ställer jag frågan: har du tankar på att ta ditt liv. Och jag har aldrig mött någon som blivit upprörd över att få frågan. Om de har tänkt på det, frågar jag om de funderat över hur eller när. Jag frågar så för att

BRYTA TYSTNAD – Man kan fråga sig: varför ska kyrkan göra något - vad kan vi? Vi har erfarenhet av livets stora och svåra frågor, vi har kompetens att möta människor i kris, vi har ett ansvar som kristna att dela liv, att hjälpa vår nästa. Just de existentiella frågorna ryms inte i ett hälsosamtal på en vårdcentral. Men i kyrkan ryms mer än tro. Där ryms liv. TEXT OCH BILD: EMILIA LINDSTRAND

11


Vad kan DU göra för att hjälpa? De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen. 90% av de som försökt ta sitt liv men överlevt, ångrar att de försökte. Hjälp och stöd från familj och vänner samt professionella är ofta en viktig del i det. Här kommer några råd.

GÖR NÅGONTING NU! Du måste inte komma med lösningar, du måste bara vara närvarande. Det är betydligt svårare att ta sitt liv i någons sällskap. Följ med till hjälp, ge inte bara ett nummer och hoppas att personen ringer och bokar en tid. Kanske mår de för dåligt för att orka det. Förutsätt inte att det blir bättre eller går över utan hjälp eller att han/hon söker hjälp på egen hand. Ha telefonnummer inlagda i din telefonbok, så att du snabbt kan kontakta exempelvis psykakut, socialtjänst, polis, psykiatri.

KÄNN DIG SJÄLV En vanlig reaktion är rädsla och en impuls att ignorera situationen och hoppas på att den går över av sig själv. Om du reagerar så kan det vara bra att ta hjälp av någon du litar på för att kunna återfå möjligheten att vara till stöd. Du kan också få ett behov av att hitta en snabb lösning för att få henne/ honom att må bättre.

VAR TILLGÄNGLIG Tillbringa tid tillsammans med honom/henne och visa omsorg och omtanke utan att vara dömande, arg eller upprörd. Be honom/henne berätta - lyssna noga. En del problem känns mer hanterbara när man har satt ord på dem.

FRÅGA OM SJÄLVMORD Det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att frga om det. Det kan kännas svårt, men du visar att du har lagt märke till något och har lyssnat. Att tala om självmord kommer inte väcka den björn som sover, det uppmuntrar istället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad. Det är endast genom att samtala med personen om vad det är som pågår som denne kan fås att söka den hjälp som behövs. Gör inte någon överenskommelse om att någons självmordstankar skall vara en hemlighet.

12


Månadsblad Värnamo och Nydala-Fryele församlingar

16 oktober – 11 december I bilagan presenteras gudstjänster och andra särskilda händelser som sker i församlingarna. Den fasta verksamheten finner du på församlingens hemsida. svenskakyrkan.se/varnamo

helgretreat

En stilla advent 9-11 december Unna dig några dagar i stillhet inför julfirandet. Bryt vardag och stress mot stillhet och reflektion. Helgen 3:e advent samlas vi till retreat på Hjelmserydsstiftelsen, vid gamla Hjelmseryd. Dagarna fylls med vila, tideböner, mässor, samtalsmöjligheter, promenader och god mat – allt i stillhet och eftertänksamhet. Tema för denna retreat: Morgonstjärnan går upp… 2 Pet. 1 På fredagen samlas vi till kvällsmat på Hjelmserydsstiftelsen kl 18. Vi bor i enkelrum. Retreaten avslutas söndag ca kl 16. Max 15 deltagare. Kostnad inkl allt ca 1300 kronor. Anmäl senast 1 december. Anmälan till 0370–30 04 00 eller par-magnus.moller@svenskakyrkan.se Varmt välkommen! hälsar Kerstin och Pär-Magnus

13


Söndag 16 oktober

21:e söndagen efter trefaldighet 09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Fredh 11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Möller 16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Möller 18.00 Högmässa i Fryele kyrka. Fredh

Tisdag 18 oktober

08.15 Mässa och frukost i Mariakyrkan 14.00 Tisdagscafé i S:t Johannes kyrka 18.30 Bibelförklaring i Värnamo kyrka

Onsdag 19 oktober

12.15 Lunchmusik i Värnamo kyrka 14.00 Öppet hus i S:t Johannes kyrka 18.30 Mässa i Värnamo kyrka 18.30 Afternoon tea i Mariakyrkan

Torsdag 20 oktober

12.05 Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan 18.00 Mässa i Mariakyrkan 18.30 Bokcirkel i S:t Johannes kyrka 19.00 Samtal och förbön i Mariakyrkan

Fredag 21 oktober

17.00 Taco-kväll i S:t Johannes kyrka

Söndag 23 oktober

22:e efter trefaldighet 09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare 11.00 Högmässa med dop i Värnamo kyrka. Möller 16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg. 18.00 Mässa i Taizéanda i Nydala portkapell. Resare 18.00 Konsert med Värnamo Kammarorkester i Värnamo kyrka

Tisdag 25 oktober

08.15 Mässa och frukost i Mariakyrkan 14.00 Bibelstudium på finska i Mariakyrkan 18.30 Bibelförklaring i Värnamo kyrka

Onsdag 26 oktober

12.15 Lunchmusik i Värnamo kyrka 15.00 Andreaskretsen i Värnamo församlingshem 17.00 Arbetskretsen i Mariakyrkan 17.00 Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka 18.30 Mässa i Värnamo kyrka 19.00 Bibelsamtal – Omvändelse - i Fryele församlingshem

Torsdag 27 oktober

12.05 Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan 18.00 Mässa i Mariakyrkan 19.00 Mässa i Taizéanda i S:t Johanneskyrka

Lördag 29 oktober

09.00 Stilla dag i Mariakyrkan 11.00 Soppservering i Kryptan i Värnamo kyrka

Söndag 30 oktober

23:e efter trefaldighet 09.30 Mässa med stora och små i S:t Johannes kyrka. Fredh 11.00 Högmässa med i Värnamo kyrka. Aune 16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Aune 18.00 Högmässa i Fryele kyrka. Fredh 18.00 Ro för själen i Värnamo kyrka. Aune

Måndag 31 oktober

18.30 Samtal om tro och teologi i Värnamo församlingshem

14

Tisdag 1 november

08.15 Mässa och frukost i Mariakyrkan 14.00 Tisdagscafé i S:t Johannes kyrka

Onsdag 2 november

12.15 Lunchmusik i Värnamo kyrka 14.00 Öppet hus i S:t Johannes kyrka 18.30 Mässa i Värnamo kyrka

Torsdag 3 november

12.05 Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan 18.00 Mässa i Mariakyrkan 18.30 Bokcirkel i S:t Johannes kyrka 19.00 Samtal och förbön i Mariakyrkan

Fredag 4 november

18.00 Gravsmyckningsgudstjänst i Uppståndelsekapellet. Fredh

Lördag 5 november

Alla Helgons dag 11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Möller 17.00 Minnesgudstjänst i Nydala klosterkyrka. Resare 18.00 Minnesgudstjänst i Värnamo kyrka. Möller

Söndag 6 november

Söndagen efter alla helgons dag 09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare 11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Möller 16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg 16.00 Minnesgudstjänst i Fryele kyrka. Resare

Tisdag 8 november

08.15 Mässa och frukost i Mariakyrkan 14.00 Bibelstudium på finska i Mariakyrkan 18.00 Församlingskåren i Värnamo församlingshem

Onsdag 9 november

12.15 Lunchmusik i Värnamo kyrka 15.00 Andreaskretsen i Värnamo församlingshem 17.00 Arbetskretsen i Mariakyrkan 17.00 Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka 18.30 Mässa i Värnamo kyrka 19.00 Bibelsamtal – Nåd – i Nydala café

Torsdag 10 november

12.05 Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan 18.00 Mässa i Mariakyrkan 19.00 Körcafé i Fryele församlingshem

Fredag 11 november

23.00 Nocturne. Brasskonsert med Söderkårens Musikkår från Stockholm i Värnamo kyrka

Lördag 12 november

09.00 Frukost och melodikrysset i Mariakyrkan 14.00 Auktion i S:t Johannes kyrka

Söndag 13 november

Söndagen före domssöndagen 09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Fredh 11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Hallberg 16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg 17.00 Förberedelser inför mässan i Fryele församlingshem 18.00 Familjemässa i Fryele kyrka. Fredh

Tisdag 15 november

08.15 Mässa och frukost i Mariakyrkan 14.00 Tisdagscafé i S:t Johannes kyrka

Onsdag 18 november

14.00 Öppet hus i S:t Johannes kyrka 18.30 Mässa i Värnamo kyrka


Torsdag 17 november

12.05 Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan 18.00 Mässa i Mariakyrkan 19.00 Mässa i Taizéanda i S:t Johannes kyrka 19.00 Samtal och förbön i Mariakyrkan

Fredag 18 november

17.00 Taco-kväll i S:t Johannes kyrka

Lördag 19 november

19.30 Servering i Fryele församlingshem 21.30 Nattmöte med ”Gubbröra” i Fryele kyrka. Resare

Söndag 20 november

Domsöndagen 09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Resare 11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Möller 16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg 18.00 Högmässa i Fryele kyrka. Resare 18.00 Ro för själen i Värnamo kyrka. Aune

Tisdag 22 november

Söndag 4 december

2:a söndagen i Advent 09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Hallberg 11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Möller 16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg 18.00 Julkonsert med juldrama i Värnamo kyrka. Möller

Tisdag 6 december

08.15 Mässa och frukost i Mariakyrkan 14.00 Bibelstudium på finska i Mariakyrkan

Onsdag 7 december

15.00 Andreaskretsen i Värnamo församlingshem 17.00 Arbetskretsen i Mariakyrkan 17.00 Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka 18.30 Mässa i Värnamo kyrka 19.00 Bibelsamtal – Förlåtelse - i Fryele församlingshem

Torsdag 8 december

18.00 Mässa i Mariakyrkan 19.00 Bön- och lovsångsmässa i S:t Johannes kyrka

08.15 Mässa och frukost i Mariakyrkan 14.00 Bibelstudium på finska i Mariakyrkan

Fredag 9 december

Onsdag 23 november

Lördag 10 december

15.00 Andreaskretsen i Värnamo församlingshem 17.00 Arbetskretsen i Mariakyrkan 17.00 Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka 18.30 Pysselkväll i S:t Johannes kyrka 18.30 Mässa i Värnamo kyrka 19.00 Bibelsamtal – Frälsning – i Fryele församlingshem

Torsdag 24 november

12.05 Middagsbön och sopplunch i Mariakyrkan 18.00 Mässa i Mariakyrkan

Söndag 27 november

1:a söndagen i Advent 09.30 Högmässa i S:t Johannes kyrka. Fredh 11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Aune 14.00 Adventsmys i Mariakyrkan 16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Aune. Efteråt fortsätter adventsmyset 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Fryele kyrka. Resare 18.00 Konsert med Värnamo Symfoniorkester i Värnamo kyrka

18.00 Församlingsretreat i Gamla Hjelmseryd 09.00 Frukost och melodikrysset i Mariakyrkan

Söndag 11 december

3:e söndagen i Advent 11.00 Högmässa i Värnamo kyrka. Fredh 16.00 Högmässa i Mariakyrkan. Hallberg 16.00 Familjegudstjänst med musikal i S:t Johannes kyrka. Fredh 18.00 Högmässa i Nydala portkapell. Hallberg.

Eventuella ändringar kan förekomma. Se hemsida och övrig annonsering.

Närradion

Tisdag 29 november

98,1 Mhz

Onsdag 30 november

Varje vardag 06.15, 07.15, 08.15 Morgonandakt. Från Värnamo Kristna Samarbetsråd (VKS).

08.15 Mässa och frukost i Mariakyrkan 14.00 Tisdagscafé i S:t Johannes kyrka 14.00 Öppet hus i S:t Johannes kyrka 18.30 Mässa i Värnamo kyrka

Torsdag 1 december

12.05 Middagsbön Skinksmörgås och gröt i Mariakyrkan 18.00 Mässa i Mariakyrkan 19.00 Samtal och förbön i Mariakyrkan

Lördag 3 december

15.00 Sånggudstjänst i S:t Johannes kyrka. 15.00 De vackraste julsångerna på finska i Mariakyrkan. Kantola

Måndag 19.00 Bibeltimman Inspelning av Håkan Sunnliden, bibelförklaring. Tisdag 07.30 Helgen är här. Repris från lördagen.

Onsdag 09.00-10.00 Högmässa från Värnamo kyrka. Repris från söndagen. Fredag 06.30, 07.30, 08.30, 20.15 Berättelsen. ​Lördag 18.00-19.00 Helgen är här. Söndag 17.00-18.00 Högmässa från Värnamo kyrka.

15


Kollekter 21:a söndagen efter trefaldighet

Inom Värnamo pastorat finns följande Swish-nummer:

Svenska kyrkan i utlandet

Söndagens kollekt i Värnamo församling 123 079 34 71

22:a söndagen efter trefaldighet

Rådgivningsbyrån

23 söndagen efter trefaldighet

Söndagens kollekt i Nydala-Fryele församling 123 231 47 14

Individuell Människohjälp Alla helgons dag

Gåva till Svenska kyrkans internationella arbete genom Värnamo pastorat 123 092 87 47

Svenska kyrkan i utlandet Söndagen efter Alla helgons dag

Svenska kyrkan i utlandet

Söndagen före domssöndagen

Svenska kyrkans internationella arbete

Församlingsexpeditionen Mån-tis, tors-fre 08.00-16.00 Onsdagar 13.00-16.00 Lunch 12.00-13.00 Telefon: 0370-30 04 00 Besöksadress: Kyrkogatan 17, Värnamo Vi svarar även på kyrkogårdsärenden.

Domssöndagen

Svenska kyrkans internationella arbete - flyktinglägret i Zaatari, Jordanien 1:a advent

Svenska kyrkans internationella arbete

Det går också bra att maila till oss: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se

2:a söndagen i advent

Fler telefonnummer: Mariakyrkan 0370-30 04 30 S:t Johannes kyrka 0370-30 04 40

3:e söndagen i advent

Stiftskollekt

Svenska kyrkans unga

Vad gör rådgivningsbyrån? Rådgivningsbyrån är en ideell förening som har verkat sedan år 1991. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i migrationsrättsfrågor med särskilt fokus på asyl. Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och driver även som ombud rättsprocesser både nationellt och internationellt. Vi håller föreläsningar i migrationsrättsfrågor, deltar i flyktingdebatten och är med och skapar opinion för en rättssäker asylprocess Den 4 april deltog en av Rådgivningsbyråns jurister i ett möte där biskopen i Linköpings stift, Martin Modéus, hade bjudit in samtliga

16

riksdagsledamöter från stiftet till ett samtal om värdegrundsfrågor iljuset av förslaget till den tillfälliga lagen om begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd iSverige. Nio riksdagsledamöter deltog i mötet. Samtalet fokuserades bland annat på vikten av att ens värderingar inte rubbas som ett resultat av att en anser sig tvingad att fatta politiska beslut i strid med sina värderingar. Det samtalades även kring att förslaget till den tillfälliga lagen ger människor som erkänns skydd olika rätt till familjeåterförening.


Gud ,för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig. Läk mitt öga, att jag ser hur du är i det som sker. Där jag bäst behöver dig är du allra närmast mig. Och om jag ej mer förmår gå i tro den väg du går led mig vid din fasta hand steg för steg mot livets land. När min tanke, tvivelstrött, obetvingligt motstånd mött och ej mera mäktar strid - inneslut den i din frid. All din nåd är öppen famn och ditt namn en ljuvlig hamn. Vad du vill är helighet men du är barmhärtighet. Sv.Ps 217

17


foto: kristina strand larsson

18


Får man klaga på Gud? ANDERS HALLBERG OM VIKTEN AV ÄKTHET

Det är inte alltid enekelt att vara ärlig. Men när vi vågar vara äkta och sanna kan vi möta Gud, på riktigt. Och Gud vill möta oss.

”Min Gud, Min Gud. Varför har du övergivit mig?” (psaltaren 22:2 och Matt 27:46)

”Herre, hur kan du handla så grymt?” (1 Kungaboken 17:20) ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.” (Johannes evangelium 11:21)

FÅR MAN SÄGA SÅ TILL GUD? Dessa som klagar på Gud är inga andra än kung David, som skrev psaltaren i bibeln, Jesus när han hänger på korset, profeten Elia och Marta som var en av Jesus vänner. FÅR MAN KLAGA PÅ GUD? Uppenbarligen får man det. Bör vi klaga på Gud? Ja, om det är så vi känner! Vi skall se på exemplet Job i gamla testamentet. Job har ett gott liv och han är ”from”. Sedan förlorar Job allt: familj, hem, pengar, hälsa. Verkligen allt! Då kommer några så kallade vänner till Job, för att på olika sätt försöka förklara för Job att han på något sätt måste ha sig själv att skylla. Job är ”from” och säger ingenting ont om Gud – och Gud är tyst. Till slut orkar Job inte var ”from” längre. Det brister för Job och han säger:

”Därför lägger jag inte band på mig. Jag vill ge ord åt min smärta, klaga i min bittra förtvivlan. … Varför gör du mig till mål för dina angrepp, tröttar ut dig med att slå mig?” (Job 7:11-20)

”När olyckan plötsligt dödar hånler han åt de oskyldigas undergång. Världen är utlämnad åt en brottsling.” Job 9:23-24) ”Vad har du för glädje av att förtrycka, att förkasta den du själv har skapat, medan ditt ljus lyser över de gudlösa?” (Job 10:3)

VAD SVARAR DÅ GUD PÅ DETTA? Ja, för nu svarar Gud! Han har varit tyst hela tiden men efter att Job börjat klaga på Gud så är Gud inte längre tyst. Så länge Job kom med de ”fromma” svaren så var Gud tyst, men när Job börjar klaga så svarar Gud. PÅ FRÅGAN OM VEM GUD ÄR, svarar Gud med att fråga vem Job är. Gud sätter in Job i ett större sammanhang. Två saker klarnar för Job, för den människa som klagar: Vem den levande Guden är och vem han själv är. Han får inte svar på sina frågor men han upptäcker en relation som gör att han inte längre behöver få svar på sina frågor. Detta viktiga samtal mellan Job och Gud får till slut en märklig ”recension” av Gud. Gud säger om Jobs ”vänner” att de inte har talat sanning om Honom, så som Job har gjort. Job kallade ju Gud för en nyckfull tyrann som älskar att förtrycka oss, en kosmisk brottsling. Skulle det vara sant?

Får man klaga på Gud? Uppenbarligen får man det. Bör vi klaga på Gud? Ja, om det är så vi känner! NEJ, MEN JOB VAR SANN MOT GUD och sig själv när han sa det, och det tycks vara viktigare för Gud än att Job skulle uttryckt dogmatiska sanningar. Först när jag är sann mot vad jag har inom mig och säger det till Gud, kan jag ta emot vad Gud säger om sig själv. EN GAMMAL ERFARENHET INOM själavården och den andliga vägledningen är att en människa kan uppleva att Gud är tyst just därför att man inte talar sanning till Gud. När vi försöker vara fromma – likt Job i början av

berättelsen – utan att vara sanna eller äkta så möter Gud oss inte. Gud är sanning och uppmuntrar inte lögnen. Inte ens när den kläs i fromma ord och uttryck. Därför är Gud tyst när vi inte är sanna. JOB, ELIA, MARTA, DAVID och även Jesus visar att vi inte bara får klaga på Gud. De visar att vi bör klaga på Gud – till Gud! För det är enbart när vi öppnar hela vårt hjärta för Honom som han möter oss. Gud vill inte möta vårt fromma jag, utan vårt sanna jag. IBLAND KAN ETT SAMTAL med en erfaren själasörjare hjälpa till för att upptäcka på vilka områden i livet vi inte är sanna mot oss själva. Kanske har du inte fått veta att Gud tål att höra allt, ja att han längtar efter få möta ditt sanna jag. JOBS FROMMA ”VÄNNER” fortsätter att lägga locket på. Job visar vägen till en sann och levande relation med Gud BÖN

O Gud – Inte som en avbild av världens splittrade ideal Men som ditt väsens enkla ikon Inte som min omgivning uppfattar mig Men som du har skapat mig Inte som mina föräldrars bild av mig Men som du av evighet ser mig Inte som jag själv önskar vara Men som du vet att jag är – Låt mig utan rädsla träda fram med allt jag är Inför allt du är Och stanna i din kärlek.

text: anders hallberg Bönen, liksom några av ovanstående tankar, är hämtade ur boken ”Bildfaktorn – om den mödosamma och underbara resan från bild till verklighet” av Magnus Malm.

19


Vi väljer fairtrade – vad väljer du?

Fairtrade betyder rättvis handel. Den som producerar en vara ska också få rättvist betalt för den. Det tycker vi är självklart. Svenska kyrkan i Värnamo och Nydala-Fryele väljer att handla fairtrade. Gör du?

KYRKA FÖR FAIRTRADE Kyrkor har alltid varit en viktig kraft i arbetet för rättvis handel och etisk konsumtion. Kyrka för Fairtrade är ett samarbete mellan Sveriges kristna råd och Fairtrade Sverige och det är en diplomering till kyrkor som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. I våra församlingar konsumerar vi Fairtrademärkt kaffe, te och andra produkter, engagerar oss i kampanjer och sprider kunskap om rättvis handel. Vi är en Kyrka för Fairtrade! FAIRTRADE CITY VÄRNAMO Värnamo är en Fairtrade City! Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i andan av Agenda 2030. I juni 2016 hade 67 kommuner klarat granskningen för att Fairtrade City-diplomeras. Svenska kyrkan sitter med i styrgruppen för Fairtrade City Värnamo. VARFÖR FAIRTRADE? Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av producenterna. Fairtrade-certifieringen handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Idag finns finns ca 1800 olika Fairtrade-märkta produkter i Sverige. Allt från vin till fotbollar.

20

FAIRTRADEFIKADAGEN

Torsdag 20 oktober

För åttonde året i rad anordnas Fairtrade Challenge – årets stora fikadag. Förra året samlades över 630 000 fikadeltagare och i år hoppas vi bli ännu fler. Fika vid frukostbordet eller stort fikaevent med företaget – alla som fikar Fairtrademärkt den 20 oktober kan vara med. Läs allt om kampanjen här www.fairtradechallenge.se och glöm inte bort att anmäla din fikapaus!

HELA SVERIGE FIKAR,

FIKAR DU?

KOM TILL OSS OCH FIKA! Vi serverar rättvisemärkt kaffe och te och ekologiskt fikabröd. 09.00-12.00 Café Maria i Mariakyrkan 12.05 Middagsbön och sopplunch med kaffe på maten i Mariakyrkan 11.00-17.00 rättvist café, Storgatan 41


Anslagstavlan Mötesplats Maria Café Maria – Skaparverkstad – Tidningar Cafeèt har öppet Måndag 9-12 Tisdag 9-12 (Frukost ) + 14-16 Onsdag 9-12 + 14-16 (Våfflor) Torsdag 9-11 Fredag 9-12 Varannan tisdag klockan 14.00 (udda veckor) kan de som vill träffas för en promenad tillsammans.

ässa m s g n

ar Bön ovså dom g l n h u oc nens ling n bö i S:t am a ll e Förs er in ti gsmäss en 8 d n d u bj lovså yrka 0. och annes k kl 19:0 Joh ember dec

Med reservation för ändringar. Gå gärna in på hemsidan för mer information: svenskakyrkan.se/varnamo Eller kontakta församlingsexpeditionen: 0370-30 04 00

Öppet forum Efter högmässan i S:t Johannes kyrka söndagen den 16 oktober samlas vi för ett öppet forum. Gemensamt funderar vi hur vi kan utveckla vårt arbete i S:t Johannes kyrka. Vi bjuder på förstärkt fika!

Arbetskretsens auktion

Mässa i Taizé-anda Den 27 oktober och den 17 november kl 19:00 firar vi mässa i Taizé-anda i S:t Johannes kyrka. Kom för en stilla stund med Gud.

Lördagen den 12 november är det arbetskretsens stora höstauktion i S:t Johannes kyrka. Lotteriförsäljningen börjar 13:00 och auktionen börjar 14:00. Som vanligt blir det dessutom andakt och kaffeservering med hembakat bröd.

Musikmedverkan i S:t Johannes kyrka i höst 16/10 Johanneskvartetten 23/10 Johanneskören 30/10 Diamanterna & Rubinerna 27/11 Alla körerna

Mässa för stora och små

Pysselkväll Den 23 november kl.18.30 blir det gemenskapskväll i S:t Johannes kyrka. Vi pysslar och gör saker som hör advent och julen till. Dessutom äter vi något gott och har trevligt tillsammans i olika åldrar (12-100 år). Anmälan till Cecilia senast 20 november, tel.070 025 04 44 eller mail cecilia.sjoblom@ svenskakyrkan.se

13 November Start kl 17.00 i Fryele Församlingshemmet Kl 18.00 Familjemässa i Fryele kyrka ​ Vi äter korv innan vi går till kyrkan för att fira mässa tillsammans. Vi samlas en timme innan gudstjänsten i församlingshemmet, förbereder på olika sätt, med det som vi tillsammans kan göra: sång, drama, skapande…dina idéer

Mässa med stora och små Den 30 oktober kl 9.30 firar vi Mässa med stora & små i S:t Johannes kyrka Diamanterna och Rubinerna medverkar.

21


Café i S:t Johannes Tisdagar 14.00-16.00 Varannan vecka

Konsert 23/10 kl18.00 Värnamo kyrka Värnamo kammarorkester spelar Albinoni, Rachmaninoff och Respighi

Församlingskåren hösten 2016 8 november medverkan av Håkan Sunnliden som berättar om Albanien Chaufför Ingemar Johansson 076-297 07 72 13 december Torsdagskören medverkar Chaufför Ingemar Johansson 076-297 07 72

Tacokväll Fredagarna den 21 oktober och den 18 november kl 17.00 har vi taco-kväll i S:t Johannes kyrka. Alla är välkomna att ha fredagsmys med oss. Anmäl gärna till Cecilia Sjöblom: cecilia.sjoblom@svenskakyrkan.se

Brassfestival Nocturne med musikkår från Stockholm i samband med Brassfestival Kom och börja helgen med en stunds brassmusik i den sena timmen! 11/11 kl 23.00 Värnamo kyrka

att m o l ä et v ull?! f du v e d r r vä du ä

Lunchmusik i Värnamo kyrka Onsdagar 12.15-12.45 Fram till 9 november

14.00 Adventsmys i Mariakyrkan 16.00 Högmässa med Mariakören och blåsare. Efteråt förstärkt adventskvällsmat.

adventsmys!

22

foto: sara hjelm

Första söndagen i Advent


Frukost med melodikryss

SAMTAL OM TRO & TEOLOGI Måndagar klockan 18.30-20.30 i Värnamo församlingshem. 31 oktober och 12 december

fyra lördagar under hösten 09.00 i Mariakyrkan 12 november och 10 december Anmälan senast torsdagen före till 0370-30 04 30

Öppet Hus Onsdagar jämna veckor klockan 14.00 i S:t Johannes kyrka En samling under enkla former, med varierat program och god gemenskap. Varje gång samlas vi till en andakt samt dricker kaffe.

Middagsbön och soppa Torsdagar 12.05 i Mariakyrkan 29 september till 1 december

foto: maria svensk

Afternoon tea Onsdag 19 oktober 18.30 i Mariakyrkan. S:t Egidio i Rom - ett spännande diakonalt arbete! Marie Nilsson berättar.

Ro för själen Söndag 18.00 i Värnamo kyrka 30 oktober 20 november Ett andrum av stilla toner och vilsamma ord i skenet av det levande ljusets låga.

Bibelsamtal i Nydala - Fryele Foto: Sara Hjelm

Varje kväll är fristående. Kom och var med de kvällar du vill - gamla som nya deltagare är välkomna. Har du frågor hör av dig till Erling Resare, präst i Nydala-Fryele 0727-19 64 49 erling.resare@svenskakyrkan.se

12/10 SYND Nydala Café 26/10 OMVÄNDELSE Fryele församlingshem 9/11 NÅD Nydala Cafè 23/11 FRÄLSNING Fryele Församlingshem 7/12 FÖRLÅTELSE Fryele församlingshem ​

23


foto kyrkogårdsförvaltningen: jenny arvidsson

KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR LYKTOR PÅ GRAVEN Allhegonatid är också ljuständartid. Tänk på säkerheten! Ljus som står nära varandra kan övertända och vara en stor brandrisk. Tänk på att välja en lykta som står stadigt och klarar både stark kyla, väta och hård blåst. Lyktan får gärna stå kvar hela vintern, men vi önskar att man plockar bort den innan eller i samband med påskhelgen. Många använder sig av batteridrivna ljus och vi vill passa på att påminna om att dessa måste lämnas in som miljöfarligt avfall eftersom de kan innehålla bly och kadmium. Fortfarande är det många som förvarar lyktor och andra före¬mål bakom gravstenarna. Dessa saker är i vägen när vi rensar häckbäddarna och är lätta att snubbla på när häckarna klipps. Personalen ställer fram sakerna i planteringsytan som en upp¬maning att ta hem sakerna. Vi är tacksamma om alla hjälper till med detta.

SORTERA AVFALLET Vi behöver hjälp att sortera avfallet på våra serviceplatser ännu bättre. Vi är tacksamma om kyrkogårdsbesökarna tittar extra noga på märkningen som finns på tunnorna. Var noga med att lägga rätt saker i soptunnorna, nu får vi ofta stå och plocka ur plast och annat ur komposttunnorna. Fråga gärna personalen om du är osäker. Allt komposterbart trädgårdsavfall går till vår egen kompostanläggning. Komposten blandas med jord och grus för att framställa den jord som vi sedan bland annat använder till att förbättra våra gräsytor med.

Fyll vasen med vatten och sätt den i hållaren. Öppna locket på tunnan för komposterbart. Håll blommorna ovanför tunnan när du klipper dem.

VASHÅLLARE Här sätter du vasen medan du gör i ordning dina blommor till graven. Till vashållaren skall det också finnas en sekatör för att underlätta arbetet. Växtdelarna lägger du i tunnan för kompost och omslagsplast/papper lägger du i tunnan för plast, papper och glas. Tack för att du hjälper oss att hålla fint!

GRAVSTENSSÄKERHET Säkerhetskontroll av gravstenar utförs inom Värnamo Pasto¬rat enligt ett rullande schema. På Värnamo norra kyrkogård har nu flera hundra stenar testats och en stor del av dem har fått åtgärdas. Arrangera blommorna i vasen. Kom ihåg att stänga locket till tunnan. Ta med dig vasen till graven.

24


Stefan åtgärdar en osäker gravsten i Nydala. Arbetet med gravstenarna i Nydala pågår troligtvis fram till sommaren 2017.

Glasburkar och glasvaser går lätt sönder, särskilt på vintern när vattnet fryser i dem. Då är det lätt hänt att det hamnar vassa skärvor i jorden.

Vi har även utfört kontroll med efterföljande åtgärder i Fryele och nu håller vi på i Nydala. Det kan finnas flera anledningar till att stenen säkrats upp med en stolpe. Vanligast är att det helt saknas ett fundament under jorden som gör stenen farlig både för personal och besökare. Det kan även vara brister i den så kallade dubben som förbinder själva gravstenen med sockeln. En sten skall vara förankrad med en tredjedel av sin höjd under mark. I de fall stenen består av flera delar skall dessa hållas samman av rostfri ståldubb.

SÖKER INNEHAVARE

OLYCKSRISK MED GLAS Kyrkogårdspersonalen tar bort ljus och vaser av glas på grund av olycksrisken. Dessa glasljus och vaser går ideligen sönder och glas ham¬nar då i planteringsjorden där man riskerar att skära sig allvarligt. Vatten som regnar in i ljus och vaser gör att dessa sprängs när det blir minusgrader. De kan även gå sönder om de faller eller blir tillstötta. Vi ber därför er som smyckar era anhörigas gravar att inte placera föremål av glas på graven.

Kanske har du noterat att det står en grön plastskylt på en del gravar. Det är vi som söker efter innehavare till graven. På en del gravar kan det vara ett 30- tal år sedan uppgiften om innehavare uppdaterades och på en del gravplatser har vi mycket knapphändig information om innehavaren och behöver komplettera den. Oftast märker vi att det saknas uppgifter om innehavare när antingen skötseln eller gravrätten är på väg att gå ut. Så om du ser en av dessa gröna skyltar och tror att du har infor¬mation som kan vara intressant för oss är du välkommen att kontakta oss. Tack till alla er som har hört av er! Er hjälp är ovärderlig.

EXPEDITIONEN HAR ÖPPET 08.00-16.00 mån-tis, tors-fre. 13.00-16.00 ons. Lunch 12.00-13.00. Kyrkogatan 17, Församlingshemmet Telefon: 0370-30 04 00 e-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se

Norra kyrkogården från ovan.

foto emilia lindstrand

25


foto: josefin casteryd

Allhelgona tid att minnas SORGENS ANSIKTE Sorg har ingen åldersgräns. Den gör lika ont om du är fem eller 93. Det är lätt att tänka att barn inte ska behöva känna så, inte ska behöva påminnas om döden eller saknaden. Men det är viktigt att få sörja och visa sin sorg alldeles oavsett hur gammal man är. Ta gärna med barn till kyrkogården, låt dem hjälpa till att göra fint eller tända ljus. Prata om den ni tänker på, om hur saknaden känns. Vill ni ha stöd att prata om sorg, finns präster och diakoner med lång erfarenhet av det. De hjälper gärna till. Närmast anhörig bjuds in till sorgegrupp där det finns tillfälle att bearbeta sorgen tillsammans med andra i liknande situation. Men även den som exempelvis förlorat en förälder kan ha behov av att samtala om det. Har du eller någon i din närhet behov av det, tveka inte att kontakta präst eller diakon.

foto: josefin casteryd

MINNESGUDSTJÄNST I Nydala klosterkyrka och Värnamo kyrka firas under lördagen minnesgudstjänster, för att särskilt uppmärksamma, minnas och tacka för de församlingsbor som avled under året. Gudstjänsterna kännetecknas av musik, ljuständning, eftertanke och stillhet.

ALLHELGONAHELGEN Under fredagen och lördagen finns präster och diakoner tillgängliga på Norra kyrkogården. De svarar gärna på frågor och finns till hands för den som behöver stöd. Kaffe serveras i kyrkogårdsförvaltningens lokaler..

Fredag 4 november 15-17.30 Kaffeservering och personal på plats. 18 Gravsmyckningsgudstjänst i Uppståndelsekapellet. Fredh

Lördag 5 november

foto: thomas janfalk

foto: alex & martin

Alla Helgons dag 11 Högmässa i Värnamo kyrka. Möller 13-17.30 Kaffeservering och personal på plats. 17 Minnesgudstjänst i Nydala klosterkyrka. Resare 18 Minnesgudstjänst i Värnamo kyrka. Möller

DITT LJUS Vad tänker du på? Vem saknar du, och varför? Att tända ett ljus kan vara ett sätt att konkret visa det som ibland är svårt att sätta ord på, att förklara. I alla kyrkor finns ljusbärare, och du är självklart varmt välkommen att tända ljus där. Du kan också dygnet runt tända digitala ljus på svenskakyrkan.se/be I skrivande stund har 131 394 ljus tänts där. På sidan har du också möjlighet att be en bön eller läsa andras böner. Just nu finns 19 057 böner som innehåller ordet ”sakna”. Vad tänder du ditt ljus för?

26


rättvist butik café öppnar portarna

Butik Rättvist med café och Hallongrottans hembakade bröd har flyttat - till lokalen bredvid. Istället har Second hand Vråen flyttat in i dessa lokaler. Det gör att du kan fika, köpa Fairtrade och fynda tjusiga gamla pinaler på en och samma gång. - Gott som gör gott, det är grejen!, säger Anna Bertilsson som driver Pelarsalsprojektet i Svenska kyrkans regi.

rättvist butik o café öppet tis-fre 11-17, lör 10-13 second hand öppet tis-tors 11-17, lör 10-13 storgatan 41.

27


Ordspråksboken 6:6

LAND MED STORA TRÄSKMARKER

HÅRVÅRDSPRODUKT

DURABEL

SIDA PÅ ETT FARTYG

YNGEL

LÄMNAR FRANSK STAD ELLER KORTE

Ordspråksboken 6:6

LAND MED STORA TRÄSKMARKER

HÅRORÖRLIG VÅRDSPRODUKT

NAKEN ELLER HADE LÄMNAR PÅ SIG

DURABEL

SIDA PÅ ETT FARTYG

YNGEL

FRANSK STAD ELLER KORTE

FLYGER OMKRING

ORÖRLIG

UTAN KROKAR

NAKEN ELDEN HAR LER HADE SEX PÅ SIGBEN

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl ©

SÄTTA IHOP

NATIVITET

SLÄPPTE UT GAS

KEJSARE

VÄGLAG ELLER INNAN

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl ©

SÄTTA IHOP

NATIVITET

SLÄPPTE UT GAS

DE LIKNAR BLÅBÄR

VÄGLAG ELLER INNAN

RÄCKA

HUVUDSTAD

JOULE

SJUK HUVUDSTAD

RÄCKA

KRAFT EL- ERSÄTTLER HÖR- NINGEN SAMMADE

GENOMTRÄNGANDE

KRAFT ELLER HÖRSAMMADE

SÖDERBLANDNING

LIST

I TVÅ DELAR

NÄRMAT SIG

TRÄNGAS I VÄST

ROVA

ANNO DOMINI

SLASK

DEN HOPPAR BRA

FICK

SAMLING

TRÄNGAS NOBELS I VÄST

BRUTEN

GRANSKAR TRÄD STATSRÅD DEN HOP-

FREDS-

ANNO PRIS 2012 DOMINI

ROVA

PAR BRA

I FÖRHÅLLANDE TILL GRANSKAR ELLER FORTFARANDE

FEMTIO I ROM

STATSRÅD

RÄCKA

DATATEKNIK OCH LIKNANDE

ÄGA

I FÖRHÅLLANDE TILL ELLER FORTFARANDE

LUFTLJUD & ANING

DATATEKNIK OCH LIKNANDE

FEMTIO I ROM

SAMLING TRÄD

RÄCKA

ÄR LUFTLJUD ELASTISKT & ANING

ÄGA

LIGGER VID LJUNGAN

ÄR ELASTISKT

LITEN KÄR-

SKRÄCK LIGGER VID LJUNGAN LEKSGUD

GENOMFÖRBART

SAGOVÄSEN

TVÅ

LÄNGTA

HÖGSTA BETYG

TROSA FOLKGRUPP I NYA ZEELAND

KISEL

MYCKET KORT BESÖK

LITEN KÄRLEKSGUD

SAGOHÖGSTA VÄSEN BETYG

TVÅ TROSA

TÅGA

SKRÄCK

FÖR TILLFÄLLET FÖR TILLINTEGREFÄLLET

RAD KRETS

INTEGRERAD KRETS

FOLKGRUPP I NYA ZEELAND

HAR KLOR

HAR KLOR

TYSK STAD

TYSK STAD

SVAVEL

SVAVEL

PUTS PUTS

Skicka in ditt svar senast 9 september till: e-post: varnamo.pastorat@svenskakyrkan.se Vykort: Svenska kyrkan, Box 624, 331 26 Värnamo Rätta svaret förra numrets korsordstävling var: Väntar tåligt på höstregn

28

KOMMER FRÅN ÄGG

BLANDNING

FICK NOBELS FREDSPRIS 2012

BÄR LÅNGA STRÄVA BORST

KOMMER FRÅN ÄGG

SNO SÖDERSLASK

STANK

GENOMFÖRBART

HAMN

EN SORTS KORV

FASTÄN

BÄR LÅNGA STRÄVA BORST

ORT SOM VÄXTE ORT SOM IHOP MED TÅGA VÄXTE KARLS- IHOP LÖVTRÄD MED HAMN KARLSLÖVTRÄD KISEL

DEN HAR SEX BEN

BRUTEN

ÖPPEN BEHÅLLARE

STANK

UTAN KROKAR

NÄRMAT SIG

SNO

PAPEGOJA

FASTÄN

FLYGER OMKRING

LIST

I TVÅ DELAR

SKYNDSAMMA ELLER FÄLLA

ÖPPEN DEN ÄR BEHÅLLARE EN LITEN

GENOMERSÄTT- FÖRDRÖJD TRÄNGELLER NINGEN ANDE DÄREFTER

EN SORTS KORV

SKYNDSAMMA ELLER FÄLLA AVUND-

DEN ÄR EN LITEN PAPEGOJA

FÖRDRÖJD ELLER DÄREFTER

MYCKET KORT BESÖK

AVUNDSJUK

DE LIKNAR BLÅBÄR

KEJSARE

LÄNGTA

JOULE

Tre vinnare har vi dragit: J-L Gustavsson, Lars Törnqvist och Helle Jessen Grattis till er! Presentkort som gäller i rättvist butik o café kommer på posten.

NEUROLOGISK SJUKDOM SOM DRABBAR CENTRALA NERVSYSTEMET

NEUROLOGISK SJUKDOM SOM DRABBAR CENTRALA NERVSYSTEMET

Svenska kyrkan i Värnamo, Församlingstidning nr 5 2016  
Svenska kyrkan i Värnamo, Församlingstidning nr 5 2016  

Tema: Insidan Vad är själavård? Hur kan vi förhindra självmord? Får man klaga på Gud? Dessutom: biskop Fredrik Modéus om existentiell hälsa.

Advertisement