__MAIN_TEXT__

Page 37

livet | Lite mer mig själv

Trendspaning – sociala medier Jonas Löwgren är forskare i interaktionsdesign och jobbar på avdelningen för medie- och informationsteknik vid Linköpings Universitet. Här delar han med sig av de spaningar och iakttagelser han gjort gällande beteenden i sociala medier hos ungdomar och unga vuxna. Text & Bild Matilda Wik

J

onas Löwgren har inte gjort några kvantitativa studier inom trender eller beteenden på sociala medier bland unga. Han har däremot varit med och designat flertalet kommunikationsplattformar och har i och med det också haft möjligheten att trendspana en hel del på ungdomars beteendemönster i sociala medier. Det första han är noga med att poängtera är att det är vi som är lite äldre som reflekterar över sådana här saker, inte ungdomarna själva. – För de som är 20 år eller yngre och som lever i den rikare delen av världen, har de sociala medierna alltid funnits, det är inget konstigt för dem. Och nu sitter vi som är i 30- och 40-årsåldern och försöker lära oss nya tekniker och medier och gör en stor sak av det.

Möjligheter med nya medier Jonas Löwgren menar att unga använder sociala medier efter vilka behov de har, exempelvis att hålla kontakt med vänner och familj, att samlas och diskutera kring gemensamma intressen eller för att ta till sig samhällsinformation. De nya medierna ger också möjligheter som traditionell media aldrig kan mäta sig med. Jonas

berättar en personlig berättelse för att exemplifiera sitt påstående. – Min äldsta dotter är en sådan som ska rädda världen, det har hon alltid varit. Efter jordbävningen i Ecuador, där min dotter just nu befinner sig, mobiliserade hon sina krafter i sociala medier för att samla in pengar till de drabbade. Pengarna skulle användas till att köpa förnödenheter, såsom filtar, hygienartiklar mm. På mindre än två dagar hade hon samlat ihop över 6 000 kr med det lilla enkla uppropet på Facebook.

Generationsskillnader Det är uppenbart enligt Jonas iakttagelser, att det finns flera skillnader mellan hur unga och lite äldre använder sig av sociala medier. Äldre är exempelvis mer medvetna om att det man skriver blir en publicering som kommer att finnas kvar och som med högsta sannolikhet också kommer att spridas. Jonas menar att gränsen mellan publicering och det man skriver för sig själv är mer luddig hos den yngre generationen. – Det är klart att de vet rent intellektuellt att det som skrivs till exempel på Facebook blir publicerat och ses av fler och kommer att spridas. Men däremot reflekterar de inte över att det på något sätt skulle

vara jobbigt eller få konsekvenser, på samma sätt som äldre gör. Ungas beteende i sociala medier orsakar också vad Jonas benämner som ”uppskjuten planering”. Det innebär att man inte behöver bestämma någon exakt tid och plats för att träffas, man kan hålla det lite flytande och höras av snarare än att faktiskt fastställa planen. Konsekvensen blir naturligtvis att man lättare ”får förhinder”. Jonas menar att unga lever med en bredare skala av vad som är socialt accepterat och att människor från en äldre generation kan uppleva det som lite oförskämt och nonchalant.

Framtiden När Jonas siar om framtiden hoppas han att generationen som växer upp med sociala medier i bästa fall inser att de kan göra skillnad i sin vardagskommunikation och i sitt nätverk. Han hoppas att Facebooks kommunikationsstrukturer har effekten att människor ser sin roll i samhället och ser att man på individnivå kan göra skillnad. – Jag hoppas att det blir en förskjutning i känslan av ansvar, att det inte alltid är någon annans ansvar utan att vi kan se att det är vi som är världen.

hej|livet

37

Profile for Svenska kyrkan i Norrköping

Hej livet nr 02 2016  

Möt Sabina Decireé - YouTubern som har nästan 100 000 följare i sin kanal.

Hej livet nr 02 2016  

Möt Sabina Decireé - YouTubern som har nästan 100 000 följare i sin kanal.

Advertisement