Page 1

HÖRBY FÖRSAMLINGS KYRKOBLAD

Foto IKON

Våren 2018

Foto: IKON


Insidan Detta år sammanfaller Alla hjärtans dag med Askonsdagen som är inledningen på kyrkans fastetid inför påsken. Det kan kanske verka motsägelsefullt att samtidigt fira kärlekens dag och inleda en period av försakelse och botgöring. Men egentligen hänger de två sakerna ihop väldigt väl. Det är ju just tacksamheten över den kärlek Gud visat oss människor genom att offra sig själv på ett kors för vår skull som är själva grundtonen i fastetiden.

styr och påverkar våra liv, som vi kanske inte ens är medvetna om.

I många kyrkor får gudstjänstdeltagarna på Askonsdagens kväll, som en symbol för att man går in under fastan, ta emot ett korstecken i pannan, ett korstecken tecknat i aska. Därav namnet på denna fastans första dag.

Vi tänker kanske att detta med att fasta bara handlar om att avstå från mat, men fastan handlar inte bara om det. Att fasta handlar om att avstå något som vi fäster stor vikt vid för att därmed istället kunna rikta in oss på Jesus själv.

I vår tid kan detta upplevas som en underlig tradition, men askan har genom hela bibeln en koppling till botgörelse och till fasta. Fastan är tänkt att vara en period av försakelse av den yttre bekvämligheten till förmån för den inre koncentrationen, det inre livets utveckling.

Fastetiden vill hjälpa oss att se, känna och förstå att den enda verkligt hållbara tryggheten och glädjen har vi i vår relation till honom som offrat sig själv för vår skull. Fastans mening är att få oss att fästa vårt liv vid honom och inte vid något som inte håller.

Är god mat, mycket mat och mat i rättan tid bland det viktigaste som finns för oss, så kan det vara idé att under fastan avstå från en del av den varan. Men det finns mycket annat i våra liv som kan placera sig på den plats, som egentligen Jesus skulle ha. Saker där vi har vårt hjärta.

Genom att under en period av fyrFastan skulle kunna liknas vid en tio dagar om året avstå från något Foto: IKON bildlig vandring tillsammans med som vi tycker att vi absolut behöver, Jesus upp mot Jerusalem. Att mer kan vi få ett bättre perspektiv på vad än vanligt fokusera våra tankar på som egentligen är viktigt i livet. Kanske handlar det Jesus och på den försoning som han åstadkom på just om att äta mindre och enklare. Kanske betyder Golgata. Vi får följa Jesus på hans väg mot hans det att se mindre på TV eller att göra ett medvetet mänskliga tillvaros helt avgörande ögonblick, den val att koppla ner från alla våra sociala medier uncentrala punkten i hans liv och i därmed också det der fastetiden. ojämförligt viktigaste ögonblicket i världshistorien. Ögonblicket då Guds plan för mänsklighetens Som en följd av att vi offrar något som tar vår tid räddning från död och ondska når sin kulmen. i anspråk, så får vi också mer tid till att odla och Fastans syfte är att göra vår vandring med Jesus upp till Jerusalem till något mer än enbart en intellektuell aktivitet. Fastan vill hjälpa oss att uppleva vandringen med hela vår varelse, vår kropp likaväl som vårt inre. I vår tid, och i våra svenska, lutherska sammanhang så står det här med den konkreta, fysiska fastan kanske inte särskilt högt upp på dagordningen. Vi i vår tid och i vår del av världen vill helst inte och är heller inte så klara över meningen med att avstå från någonting alls som vi vill ha. Vi har lätt för att fästa vår trygghet och glädje vid olika saker i den här världen. Ägodelar, mänskliga relationer och mycket annat. Vi har så mycket som 2

vårda vårt inre liv, vår relation med Jesus. Fastetiden skulle kunna liknas vid en livets inandning. Liksom vi rent fysiskt måste andas både in och ut för att syresätta vår kropp så har också livet sin andningsrytm. Om vi aldrig drar in andan och stannar till utan bara hela tiden andas ut genom aktivitet och åter aktivitet, så går vi till slut sönder. Livet har liksom vår kropp en rytm som vi inte kan styra eller manipulera hur länge som helst utan konsekvenser. Låt din fastetid detta år bli en tid då du istället för att prestera och ge får vila och ta emot. Andas in kärleken från Gud. Håkan Lindberg, präst


Fastan HUR RESER MAN SIG STARKARE? När en katastrof vänder upp och ner på allt, handlar det psykosociala arbetssättet om att ge stöd på rätt sätt i varje steg mot ett tryggt liv igen. Här är några av alla de positiva effekter av psykosocialt arbete, som går ut på att få människor delaktiga. Att återfå kontrollen för att kunna bli aktiva överlevare… MER ÄN… …VATTEN. Genom att skapa naturliga mötesplatser där människor kan mötas, kan nya samarbeten uppstå. När tvättplatserna t.ex. är placerade i en ring, blir det lättare att börja prata med varandra och ge varandra råd och stöd. …FOSTERFÖRÄLDRAR. Tar hand om barn som blivit separerade från sina föräldrar. Vissa av fosterföräldrarna är släkt med barnen. Det är ett stort och tungt ansvar eftersom det kan bli många munnar att mätta. För att stötta dem, anordnas olika aktiviteter som självhjälpsgrupper, där man till exempel bakar bröd. Under dessa träffar diskuteras också problem som uppstår och gruppen kan ge stöd. …EN LEDARE. I en katastrof söker sig människor till en ledare man får förtroende för, en person att anförtro sig åt om man har problem. Vi försöker alltid identifiera ledare i en grupp av drabbade, och ger ledarna det stöd och de verktyg som hela gruppen behöver för att ta sig tillbaka till ett normalt liv.

Foto: IKON

…MAT. Det är en stor skillnad på att bli serverad mat och att få möjligheten att laga den själv. Att som förälder kunna få laga mat till sina barn gör stor skillnad. Man får känna att man har kontroll och närmar sig vardagen igen …ETT JOBB. I olika inkomstgenererande projekt, som till exempel kan handla om att lära sig sy kläder och bygga skolbänkar, får människor inte bara en försörjning, utan även en arbetsgemenskap där de kan utveckla idéer och känna sig stärkta …UTBILDNING. Ur ett psykosocialt perspektiv är det otroligt viktigt med utbildning. Vuxna som lär sig läsa, skriva och räkna blir mer måna om sina egna barns utbildning. Den som lär sig att läsa och skriva får också bättre självförtroende. I vuxenutbildningen ingår inte bara att lära sig läsa och skriva, utan även frågor som rör hygien, sanitet, hälsa och rättigheter, vilket gör att fler barn överlever …DRAMA. Människor som är drabbade av en katastrof behöver stöd för att kunna hantera svåra upplevelser. Samtal och drama är olika sätt att bearbeta sina erfarenheter tillsammans med andra.

Foto: IKON

…LEK. Barn mår bra av att få leka under trygga former, organiserad lek främjar deras sociala förmåga. I våra förskolor är barn välkomna att leka, dansa och sjunga tillsammans. Här får barn vara barn och kan tänka på något annat än sina problem för en stund. 3


Foto: IKON

gedigen erfarenhet inom fastighetsskötsel och flera angränsande arbetsområden, som vatten och avlopp, elekriska arbeten m.m. Vi är mycket glada att få välkomna Claes i vårt arbetslag! I församlingen har vi under en tid haft vakans på musikersidan, men nu knutit Erik Källner till oss på 50%. Erik slutför under innevarande år sin musikaliska utbildning på Musikhögskolan i Malmö och kommer efter utbildningens slut arbeta 100% som kantor i vår församling. Erik tillför en massa sång-ochmusikglädje och tar med sig erfarenheter från bl a gospelmusiken, men har en bred musikalisk bakgrund och kommer förutom att spela vid gudstjänster och kyrkliga handlingar att leda kyrkokören i Långaröd/Ö Sallerup. Vi är mycket glada att Erik nu börjar hos oss! Olof Sandström

Folk som kommit och gått På en arbetsplats med omkring 60 anställda händer det hela tiden något i personalstyrkan. Personalen i vår församling är också personer som man som församlingsbo möter i olika sammanhang – så vi fortsätter berätta om förändringarna hos oss! Kyrkovaktmästaren i Ö Sallerup, Kerstin Persson, har slutat på sin tjänst. Att vara kyrkvaktmästare med ansvar både för kyrkogården och för den inre tjänsten i kyrkan och i samband med gudstjänster kräver känsla för både stort och smått samt en god förmåga att möta människor i både glädje och sorg. Kerstin har varit mycket uppskattad för sin noggrannhet och sin strävan att alltid finnas till hands. Vi riktar ett varmt tack till Kerstin för åren som anställd i Hörby församling och önskar allt gott i fortsättningen. På fastighetssidan – ja, vi har många fastigheter inom församlingen som behöver kontinuerlig skötsel och underhåll – har vi under minst det första halvåret i år ett behov av förstärkning. Här har Claes Sjöholm kommit in som en mycket kompetent kraft. Claes har en 4

Missa inte!

”Kor, hopp och kärlek” är skånemejeriers devis men kan också stå som överskrift söndagen den 29 april i Äspinge. Då är det dags för gudstjänst och kosläpp på Södergårds fälad. Kom till Äspinge kyrkas parkeringsplats kl.8:45 och var med om denna stora händelse. Det tar ca tio minuter att gå ut till fäladen på stigar, så bra skor eller stövlar är att rekommendera. Man kan ta sig fram med rullstol, rullator och barnvagn till fäladen. Efter återkomst till Äspinge kyrka serveras enkelt fika. Varmt tack till Eva och Henrik som låter oss vara med om ”kor, hopp och kärlek” i Äspinge.


Sopplunch i Hörby församlingshem! Varje tisdag kl 12 möts vi till Middagsbön i Hörby kyrka, därefter serveras dagens soppa i församlingshemmet. Välkommen till en enkel och fin gemenskap över en tallrik hemlagad god soppa, bröd, dryck samt kaffe och kaka för 40:- per person. Nedan kan du se menyn! Reservation finns för ev ändring. 27 mars serveras det PÅSKBUFFÉ för 75:- per person. Anmälan till påskbuffén senast den 23 mars till pastorsexpeditionen telefon 0415-175 50. Bakom sopplunchen finns ett glatt gäng av frivilliga. Vill du också komma med och koka soppa någon eller några gånger under terminen? Vill du vara med för att se och prova på går detta också bra! Hör av dig till: siv.larsson@svenskakyrkan.se eller helena.tomelius@svenskakyrkan.se Du kan också nå oss via pastorsexpeditionens 0415-175 50. Alla är hjärtligt välkomna!

Sopplunch våren 2018 23 jan

Grönsoppa

30 jan

Ost- & skinksoppa

6 feb

Fisksoppa

13 feb

Potatis- & purjolökssoppa

20 feb

Gul ärtsoppa

27 feb

Kycklingsoppa

6 mars

Morotssoppa

13 mars

Pastasoppa

20 mars

Fisksoppa

27 mars

Påskbuffé. 75 kr. Anmälan till pastorsexp.

3 april

Gul ärtsoppa

10 april

Tomatsoppa

17 april

Färssoppa

24 april

Blomkålssoppa

8 maj

Grönsakssoppa

15 maj

Sparrissoppa

22 maj

Spenatsoppa

29 maj

Inställt

5 juni

Fisksoppa

12 juni

Ost- & skinksoppa

19 juni

Midsommarbuffé. 75 kr. Anmälan till pastorsexp.

21 aug

Kräftsoppa 5


Svenska kyrkan har fått ny kyrkohandbok Efter en lång process har Svenska kyrkan nu fått en ny Kyrkohandbok. Kyrkohandboken innehåller ordningar för hur vi firar gudstjänst, hur dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster utformas, mm. Redan 2006 påbörjades detta arbete då arbetsgrupper till att börja med tog fram teologiska och språkliga grundprinciper för en ny handbok. Några av dessa grundprinciper handlade om kristologi, dvs att i våra gudstjänster lyfta fram det som är själva grunden för vår kyrka, att Jesus Kristus födes till vår värld, hans lidande, död och uppståndelse. Man ville också lyfta fram kyrkoåret, den ordning som bestämmer när under året olika aspekter av Jesu liv och av den kristna tron lyfts fram. En annan princip var att handboken skall präglas av ett ”inkluderande språk”. Det är en term som ofta används för att betona att både kvinnliga och manliga perspektiv skall lyftas fram när vi talar om t ex gudsbild. Men ett inkluderande språk handlar också om sådant som barn och äldre, ekonomiska och sociala förhållanden, och mycket mer, som är perspektiv som man skall kunna känna igen sig i när man är med i vår kyrka. Allt detta arbete resulterade i Kyrkohandboksförslag som kom och användes på prov i församlingarna vid två olika tillfällen, 2012 och 2016. Och efter dessa på förslag har mycket arbete 6

lagts ner på att arbeta in synpunkter och erfarenheter från ett stort antal av Svenska kyrkans församlingar i landet. Under det Kyrkomöte som ägde rum i slutet av 2017 antogs så en ny Kyrkohandbok för Svenska kyrkan som skall användas i fortsättningen med start på Pingstdagen den 20 maj i år. I vår församling kommer vi att göra ett stort arbete med att förnya de ordningar som vi använder runtom i våra kyrkor där målsättningen är att man skall kunna uppleva både ett igenkännande och en förnyelse. Präster och musiker kommer tillsammans ta fram ett antal förslag som sedan andra yrkeskategorier i församlingen kommer gå igenom och även kyrkvärdar och gudstjänstvärdar får möjlighet att påverka. Så gläds vi över att få ta en ny Kyrkohandbok i bruk och hoppas framför allt att vi får fortsätta uppleva många fina gudstjänster tillsammans med alla er som bor och verkar i Hörby församling, att det skall få bli angelägna sam­ lingar och goda möten mellan oss alla. Olof Sandström, kyrkoherde


Ett halvår i tjänsten Foto: IKON

När jag i december skriver detta har jag haft förmånen att jobba i Hörby församling ungefär ett halvår. Jag har hunnit möta otroligt många människor i livets olika situationer. Att bjuda alltifrån glada marknadsdagar med go´fika till människor i sorg och saknad efter en älskad anhörig, även människor med andra svåra bekymmer i livet. Jag har fått höra så många livsberättelser och dela en stund i någons hem. Att arbeta i församlingen innebär att arbeta för och tillsammans med medmänniskorna. Att mötas just där vi är i livet. Skapa gemenskap och känna att vi tillsammans gör livet lättare att leva för varandra. Så hopp och livsgnista när livet känns svårt.

Att bjuda andra för att vi tillsammans ska få en go' gemenskap. Vi har just haft två fester för församlingsbor i mogen ålder. Ca tvåhundra personer kom till församlingshemmet och bjöds där på mat, underhållning och trevnad – där varenda en av de som kom (både gäster, medverkande och arbetande) bidrog genom sin närvaro till att det blev riktigt trivsam stämning i stora salen. Tisdagarnas middagsandakt och sopplunch är en återkommande glädje varje vecka. Att först få dela en stund i kyrkan där själen får stå i centrum och vi på ett särskilt sätt får stanna upp inför vår treenige Gud i förundran, tacksamhet, lov, bön, sång och musik. Sen får vi gå över i församlingshemmet där våra härliga frivilliga medarbetare lagat god och närande soppa som vi får äta och fortsätta den goda stunden med värme och glädje, samtal och gemyt. Deltagarna i vår verksamhet Gröna huset bakar allt bröd till soppan och kakorna till kaffet. Alltid väldigt gott och uppskattat! Detta är bara en enda liten glimt av vad det kan innebära att arbeta och delta i församlingslivet i Hörby församling. Här finns oerhört många olika tillfällen av de mest skiftande slag att möta Gud och varandra. Siv Larsson Diakon

Nytt i församlingshemmet i Hörby! Nu i vår har vi öppnat vårt bokskåp. Allt i skåpet är till försäljning. Här finns böcker för barn, andaktsböcker, litteratur för ungdomar, vuxenlitteratur, samt små presenter m.m. Vi har även vykort och det kommer att finnas en ”Månadens bok”. Öppna gärna skåpet och titta in. Vill du köpa en bok swishar du pengarna eller betalar kontant till någon i personalen. Är det någon bok du saknar kan du lämna ett önskemål så ska vi försöka beställa hem den.

7


Barn- och ungdom i församlingen Fixarna för 4-5 åringar! Vi har några platser lediga i Fixargruppen. Onsdagar 15-17 i Hörby kyrka och församlingshem. Vi leker, skapar, firar andakt och mycket annat.

Foto: IKON

Anmäl er till Eva Lindgren 0415 17564 eva.lindgren@svenskakyrkan.se

Barnloppis blir det lördagen den 3/3 kl. 10-12 i Hörby församlingshem. Vill du boka bord (kan ev finnas något kvar) så ring pastorsexpeditionen tel 17550. Kostnad 100:som går till välgörande ändamål.

Välkomna att anmäla er till en ny barn HLR kurs i två delar. Del 1, 24 maj och del 2, 31 maj 18.30 i församlingshemmet nedreplan. 100:-/ pers, anmälan görs till Eva Lindgren 041517564 eller maila till eva.lindgren@svenskakyrkan.se

Foto: IKON

Foto: IKON Ungas Café – Fika och Musik Tisdagarna 27/2, 20/3, 24/4 förvandlas församlingshemmets källare till ett café med både vanlig (gratis) fika och godiskiosk (med icke vinstdrivande priser). Dessutom framförs det Live-musik vid varje tillfälle! Dörrarna öppnar 17:30 och stänger 19:45 och det är fritt att komma och gå som man önskar. Det som också skiljer sig från övriga tisdagar (Kyrkans Unga) är att det på Ungas Café inte finns någon åldersgräns. Ung som fd. ung är välkommen. Är du sugen på att spela, vill tipsa om någon som kan komma spela eller har önskemål om någon som du vill ska komma och spela så kontakta David Larsson på något av följande: 0415-175 68 | david.larsson@svenskakyrkan. se | facebook: David Pedagog Larsson. Du kan givetvis också kontakta oss om du har andra funderingar kring vad som händer för ungdomar i församlingen.

Välkomna till sommaravslutning! Årets sommaravslutning för barn och familjeverksamheten är den 5 juni kl 17.00 i Hörby kyrka. Efteråt är alla välkomna till parken där vi tillsammans äter våra egna matsäckar och vi avslutar med att vi bjuder på kaffe/saft och jordgubbstårta. 8

Svenska Kyrkans Unga Välkommen till KU. En grupp för dig som är 13 - 20 år. Vi träffas på tisdagar klockan 17.3019.45 i församlingshemmets källare. När vi träffas hittar vi på en massa olika saker, t.ex. skapar, pratar om olika livsfrågor – både stora och små, leker gemensamma lekar och mycket mer! Har du frågor så kontakta David Larsson på 0415 175 68


Gudstjänster 25 februari, 2:a i Fastan Lyby 09.00 Långaröd 11.00 Hörby 18.00

Gudstjänst. Roos Åkerberg Mässa. Roos Åkerberg Musikgudstjänst. Roos Åkerberg

4 mars, 3:e i Fastan Hörby 11.00 Svensköp 11.00 Ö Sallerup 14.00 Västerstad 18.00

Gudstjänst. Sandström Mässa. Lindberg Mässa. Barnkör. Sandström Mässa. Lindberg

Kyrkskjuts kan kostnadsfritt beställas genom Hörby taxi, tel 311450. För ev ändringar i schemat, se i dagspressen.

11 mars, Midfastosöndagen S Rörum 09.00 Gudstjänst. Roos Åkerberg Östraby 11.00 Mässa. Lindberg Hörby 11.00 Mässa + brödförsäljning (Gröna Huset). Roos Åkerberg 18 mars, Jungfru Marie Bebådelsedag Hörby 11.00 Gudstjänst. Laurentiikören. Tomelius Långaröd 11.00 Gudstjänst. LÖSkören. Våfflor. Lindgren Lyby 14.00 Mässa. Laurentiikören. Lindgren Fulltofta 18.00 Gudstjänst med Mariatema. Tomelius 25 mars, Palmsöndagen Hörby 11.00 Mässa. Wiens Västerstad 11.00 Familjegudstjänst med musicalen ”Veckopengen”. Barnkören Confetti. Brödförsäljning, våfflor. Lindberg Äspinge 18.00 Musikgudstjänst. Anna Nilsson, sång. Wiens. Våfflor 26 mars måndag, 27 mars tisdag, 28 mars onsdag Hörby 19.00 ”Se vi går upp till Jerusalem”. Vi följer Jesus sista dagar. Kvällsmat. Roos Åkerberg 29 mars, Skärtorsdagen Östraby 18.00 Hörby 19.00 Svensköp 19.30

Skärtorsdagsmässa. Sandström Skärtorsdagsmässa. Roos Åkerberg Skärtorsdagsmässa. Sandström

30 mars, Långfredagen Hörby 11.00 Äspinge 15.00 Långaröd 18.00 Lyby 18.00

Långfredagsgudstjänst. Lindberg Långfredagsvesper. Jörgen Tånnander, flöjt. Tomelius Långfredagsgudstjänst. LÖSkören. Lindberg Långfredagsvesper. Jörgen Tånnander, flöjt. Tomelius

31 mars, Påskafton Hörby 23.30 Påsknattsmässa. Sandstöm 1 april, Påskdagen Hörby Ö Sallerup S Rörum Västerstad

11.00 11.00 14.00 16.00

Påskdagsmässa. Laurentiikören. Tomelius Familjemässa. Barnkören, LÖSkören. Lindberg Gudstjänst. Tomelius Lovsångsgudstjänst. Medverkande se musiksidan. Lindberg

2 april, Annandag påsk Fulltofta 11.00 Sionkyrkan 18.00

Emmausgudstjänst. Sandström Ekumenisk påskgudstjänst. Se musiksidan. Sandström m fl

3 april Hörby

Spagettigudstjänst med påskdrama. Roos Åkerberg

17.00

9


8 april, 2 i Påsktiden Svensköp 11.00 Östraby 14.00 Hörby 18.00

Gudstjänst. Wiens Mässa. Wiens Söndagskväll i kyrkan. Wiens

15 april, 3 i Påsktiden Hörby 11.00 Långaröd 14.00 S Rörum 18.00

Gudstjänst. Old Voices. Sandström Gudstjänst. Lindberg Mässa. Sandström

21 april, lördag Hörby

Konfirmation, Vardagsäventyret. Roos Åkerberg

11.00

22 april, 4 i Påsktiden Hörby 11.00 Ö Sallerup 14.00 Östraby 19.00

Gudstjänst. Lindgren Mässa. Lindgren Musikgudstjänst ”Din ljusa skugga”, se musiksidan. Lindgren

25 april, onsdag Hörby Svensköp

Kvällsmässa. Tomelius Vårkonsert. Se musiksidan.

19.00 19.30

29 april, 5 i påsktiden Äspinge 09.00 Långaröd 11.00 Lyby 11.00 Hörby 18.00

Gudstjänst med kosläpp (se annons på s.4) Roos Åkerberg Gudstjänst. Lindberg Gudstjänst. Tomelius Söndagskväll i kyrkan. Roos Åkerberg

6 maj, Bönsöndagen Hörby 11.00 Västerstad 11.00

Mässa. Laurentiikören. Wiens Gudstjänst. Old Voices. Sandström

10 maj, Kristi Himmelfärdsdag Fulltofta 09.00 Gökotta i Nunnäs (sväng vid skylt "Katthotell" på vägen mellan Fulltofta och Ludvigsborg). Sandström Svensköp 09.00 Gökotta i kyrkoruinen, Camilla Hansson, flöjt. Roos Åkerberg 13 maj, Söndag före Pingst Hörby 11.00 Långaröd 11.00 S Rörum 14.00 Hörby 17.00 Lyby 20.00

Gudstjänst. Roos Åkerberg Gudstjänst. Kör. Sandström Gudstjänst. Sandström Ekumenisk gospelgudstjänst. EFS Glimåkra gospel medverkar "Musik i försommarkväll". Tegla. Roos Åkerberg. Se musiksidan

17 maj, Torsdag Hörby

17.00

Spagettigudstjänst. Sandström

19 maj. Lördag S Rörum Västerstad

11.00 14.00

Konfirmation Vinteräventyret. Wiens Konfirmation Vinteräventyret. Lindberg

20 maj, Pingstdagen Hörby 11.00 Västerstad 11.00 Fulltofta 14.00 Ö Sallerup 18.00

Mässa. Tomelius Musikgudstjänst ”Vi minns Ted Gärdestad”, se musiksidan. Roos Åkerberg Friluftsgudstjänst vid sjön (vid dåligt väder: i kyrkan). Sylve Björk m fl Tomelius Mässa. Roos Åkerberg

27 maj, Heliga Trefaldighetsdag Östraby 11.00 Mässa. Wiens Svensköp 14.00 Gudstjänst. Wiens Lyby 14.00 Mässa. Sandström Hörby 18.00 Söndagskväll i kyrkan. Sandström 10


Kyrkfrukost! Lördagen den 10 mars kl 9.30 är det dags för vårens Kyrkfrukost i Hörby församlingshem. Vi gästas av LARS BRINK, författare, fil lic i etnologi vid Göteborgs Universitet. Han talar om Raoul Wallenberg - Kristen humanism och civilkurage. Höstens Kyrkfrukost med Anders Kompass som ställdes in pga sjukdom hade som tema civilkurage. Är vi modiga som människor och medmänniskor? Var kan vi hitta det där modet? Var finns förebilderna som ibland gjort och tagit ställning på ett sätt som ligger långt bortom det gängse? Raoul Wallenberg var en sådan person och är fortfarande en förebild för många. Som diplomat hade han uppdrag, kontakter och ka-

Lars Brink

Raoul Wallenberg

naler som gjorde det möjligt för honom att verka för att judar räddades undan förintelsen i Ungern under andra världskriget. Raoul Wallenberg har kommit att bli den svensk som symboliserar vad en enskild människa kan uträtta genom just civilkurage och personligt mod under dramatiska förhållanden. Värt att veta: Anders Kompass nominerades till Raoul Wallenbergpriset 2017. Hörby församlings tidigare kyrkoherde Erik Myrgren arbetade under andra världskriget som sjömanspräst i Stettin. 1944 var svenska kyrkan där så sönderbombad att arbetet avslutades och Erik skulle återvända till Sverige. Hans resa gick via Berlin men omständigheterna gjorde att han fick stanna kvar och ta hand om församlingsarbetet. Med sin kristna tro som grundfundament och med stort mod och civilkurage bidrog Erik till att många människor räddades undan den nazistiska regimens förföljelse. Erik Myrgren fick 1987 den israeliska utmärkelsen ”Gerechter unter den Völkern” (Rättfärdig bland folken). Denna utmärkelse fick även Raoul Wallenberg (1963). Som vi ser finns det många beröringspunkter i detta sammanhang! Vi inbjuder till en spännande och engagerande förmiddag i Hörby församlingshem! VIKTIG INFORMATION! För dig som har biljetten kvar från höstens Kyrkfrukost kan växla in denna mot ny frukostbiljett till den 10 mars. Detta måste göras senast den 1 mars på pastorsexpeditionen i Hörby. Biljetter, för dig som inte har någon biljett från höstens frukost, kan köpas från den 1 mars på pastorsexpeditionen samt på Blomsterboden, 100:- Obs begränsat antal! 11


Det händer i församlingen

Café 14

Västerstads församlingshem kl. 14 27/2 Församlingspedagog Henrik Feldt spelar och sjunger. 20/3 Carina Olsson vår kantor delar med sig av musik och sång. 17/4 Håkan Linberg, präst i Hörby församling, har ett program om Kaj Munk. 15/5 Emmy Lindberg musikstuderande från Vånga norr om Kristianstad. Hon har studerat musik ett år på Ballettakedemins musiklinje Göteborg, efter musiklinjen på C4 i Kristianstad . Långaröds församlingshem kl. 14 8/3 Erik Källner, vår nye kantor, sjunger spelar och berättar om sig själv 19/4 Håkan lindberg, präst i församlingen berättar om Kaj Munk 17/5 Emmy Lindberg musikstuderande från Vånga

Torsdagsträffar

i Hörby församlingshem 13:30

Församlingsaftnar Hörby församlingshem kl. 18.30: 22/3 ”Musikquizz”, Kantor Annika Ahlberg prövar våra kunskaper och sjunger med oss. 26/4 ”Vår resa till Island”. Ann-Kristin Roos Åkerberg och Tom Åkerberg berättar och visar bilder. 24/5 ”Lappmarksdoktorn” Göran Wemmenborn berättar. Svensköps församlingshem, kl. 19.00 8/3 Bilder från Island med Tom och Ann-Kristin 12/4 Mattias Hansen berättar om ”Gröna huset” S Rörums församlingshem 21/3 kl.19 "Psalmerna berättar"– kantor Mia Kinell och diakon Mattias Hansen Äspinge kyrka 9/3 kl. 19.00 ”Kyrkans målningar berättar” 7/5 kl. 18.30 ”Plantera med Irene”, tag med kruka och gör en vårplantering till självkostnadspris. Kvällen avslutas med andakt

1 mars – Sånggruppen Da Capo under ledning av Lillemor Gerdin 5 april – Vad är/gör Gröna huset? Mattias Hansen berättar 3 maj – Yvonne Elisson-Mortiér om Victoria Benedictsson

Studiecirkeln om FredAGAR fortsätter under våren. 19/3 och 24/4 kl. 18.30 i Lilla salen i Hörby församlingshem. 12

Björnligan kommer och sjunger i Svensköps församlingshem torsdagen den 22 mars kl.14:30. Samling vid kaffebordet kl.14. Välkommen att lyssna till de sångglada barnen i Killhult.


Det händer i församlingen Pilgrimsvandring Lördagen den 28 april 2018 Vi vandrar en ny, kortare sträckning i år i S:ta Magnhilds anda. Vandringsleder i skogsmiljö, ca 6-7 km. Start kl. 10 vid Hästängs rastplats (parkeringen) på vägen mellan väg 13 och Södra Rörums vägen. Vi avslutar med pilgrimsmässa i Fulltofta kyrka kl. 16. Återtransport anordnas. Kläder efter väderlek och matsäck till 2 tillfälle. Vid frågor, ring till Susanne Kalicka-Lindgren 070-2598213 Alla som är intresserade av att vara med är varmt välkomna!

Bibelstudier i Hörby församling Under våren fortsätter vår bibelstudiegrupp att träffas för att studera och samtala om bibliska gestalter från Gamla testamentet. Studierna leds av Håkan Lindberg och kommer att hållas på torsdagskvällar på nedanstående platser och datum: 1/3 15/3 12/4 26/4 24/5 7/6

Västerstads församlingshem Långaröds församlingshem Södra Rörums församlingshem Svensköps församlingshem Lyby församlingsgård Hörby församlingshem

Foto: IKON Kristina Strand Larsson

Alla som är intresserade av att vara med är varmt välkomna!

13


Musik HÖRBY OCH LYBY KYRKOR 18 MARS KL.11.00 I Hörby, 14.00 i Lyby Laurentiikören medverkar i gudstjänsterna

VÄSTERSTAD KYRKA ”Familjegudstjänst” 25 mars kl. 11.00 Musikalen ”VECKOPENGEN” framförs av barnkören Confetti Brödförsäljning, servering av våfflor

ÄSPINGE KYRKA 25 mars kl. 18.00 Musikgudstjänst. Anna Nilsson sjunger ”Mariasånger”

HÖRBY KYRKA 1 APRIL KL. 11.00 Laurentiikören medverkar i gudstjänsten

VÄSTERSTAD KYRKA Påskdagen 1 april kl. 16.00 ”LOVSÅNGSGUDSTJÄNST” med körerna Confetti, Graffiti och Jubilate. Mattias Stålhammar – gitarr Robert Stenbeck - elbas Jim Heywood - trummor

SIONKYRKAN Annandag Påsk 2 april kl. 18.00 Ekumenisk Påskgudstjänst Vi kommer att bilda en spontankör, som DU 14

i församlingen är välkommen att deltaga i. Vi repeterar kl. 16.45 några enkla sånger som kan framföras i gudstjänsten. Predikan: Olof Sandström. Mattias Stålhammar – gitarr Robert Stenbeck – elbas Jim Heywood – trummor Carina Olsson – körledare

HÖRBY KYRKA 8 april kl.18.00 Söndagskväll i kyrkan. Camilla Hansson, tvärflöjt

ÖSTRABY KYRKA 22 april kl. 19.00 ”Din ljusa skugga” Jubilatekören kören Graffiti Maria Hulthén – sång, fiol Mathias Tofte – kontrabas Anders Köllerfors – slagverk Carina Olsson - körledare

Maria Hulthén

”Din ljusa skugga” är en mässa i Heliga dansers tradition Kristina Sandgren som har skrivit texterna är bosatt i Oslo och arbetar som diakon i Svenska kyrkan i Norge Maria Hulthén – tonsättare är klassisk skolad violinist, riksspelman, sångerska och kompositör. Hon har skapat ett antal körverk för både barn och vuxna.

SVENSKÖPS KYRKA 25 april kl.19.30 Vårkonsert i anslutning till grillkvällen. Medverkar gör Svensköpskören, Miriam Nilsson sång, Jörgen Tånnander tvärflöjt, Cilla Berndalen trombon och Erik Källner piano. Vårens konsert har rubriken ”Svenska klassiker”


Musik VÄSTERSTAD KYRKA 6 maj kl. 11.00 Kören Old Voices från Hörby sjunger i gudstjänsten under Annika Ahlbergs ledning.

i församlingen låtskatten samt julkonserter med egenskrivna arrangemang. Gruppen arrangerar och skriver musik som blandar jazz, klassiskt och popmusik. Tegla har även uruppfört verk speciellt skrivna för sättningen av jazztonsättaren Matias Långbacka (FI).

Laurentiikören medverkar i gudstjänsten

Lotta Alvin – Violin Clara Ljungkvist - Cello Edvin Lorinius - Flöjt/Saxofon/klarinett Gustaf Rosenberg – Piano

LYBY KYRKA 13 maj kl. 20.00

VÄSTERSTAD KYRKA 20 MAJ KL. 11.00

HÖRBY KYRKA 6 maj kl. 11.00

”Musik i försommarkväll”, Tegla drömsk minimalism med Tegla kvartett. Klassiska stråkar möter jazzmusiker och skapar en hypnotisk stämning med egenskriven musik och kompositioner av Philip Glass, Arvo Pärt och Erik Satie.

Musikgudstjänst ”Vi minns Ted Gärdestad” Jubilatekören, körerna Confetti och Graffiti.

Ted Gärdestad

Erik Källner – piano Mathias Tofte – elbas Anders Köllerfors – slagverk Carina Olsson – körledare Efter gudstjänsten blir det grillfest i prästgårdsparken.

Tegla har turnerat Sveriges kyrkor och festivaler sedan 2016 med musik ur den franska

HÖRBY KYRKA 3 juni kl. 11.00 Laurentiikören medverkar i gudstjänsten 15


Till er tjänst. Präster Olof Sandström, kyrkoherde Tel.exp. 0415-17551 Mail: olof.sandstrom@svenskakyrkan.se Eva-Karin Lindgren, komminister, (tjänstledig för fackligt arbete) Mobil: 0706-012646 Mail: eva-karin.lindgren@svenskakyrkan.se Ann-Kristin Roos Åkerberg, komminister Tel.exp 0415-17555 Hem 0413-30037 Mail:ann-kristin.akerberg@svenskakyrkan.se Helena Tomelius, komminister Tel.exp 0415-17554 Hem 0415-13797 Mail: helena.tomelius@svenskakyrkan.se Håkan Lindberg, komminister Tel: 0415-17553 Mail: hakan.lindberg2@svenskakyrkan.se Caroline Wiens, komminister Tel 0721 813468 Mejl: caroline.wiens@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker Carina Olsson, kyrkomusiker Mobil: 0733-722127 Mail: carina.olsson@svenskakyrkan.se Annika Ahlberg, kyrkomusiker Tel 0415-17562 Mail: annika.e.ahlberg@svenskakyrkan.se Alf Bengtsson Mobil 0705-256599 Erik Källner, kantor Mobil 0709-725685 Mail: erik.kallner@svenskakyrkan.se

Barnverksamheten Eva Lindgren, förskollärare Tel 0415-17564 Mail: eva.lindgren@svenskakyrkan.se

BarnLEDARE Philip Reimer 0733-347569 Eva Assarsson Stefenitz 0766-402524 Eva-Maria Andersson 0415-17567 Helen Svensson 0415-17559 Åza Carlsson 0721-871833

DIAKONER Mattias Hansen Tel 0415-17556 Mail: mattias.hansen@svenskakyrkan.se Magnus Lennartson Tel 0415-17557 Mail: magnus.lennartson@svenskakyrkan.se

Siv Larsson Tel 0415-17577 Mail: Siv.larsson@svenskakyrkan.se

Kyrkovaktmästare Susanne Kalicka-Lindgren, Hörby och Fulltofta Mobil 070-2598213 Stig-Arne Jönsson, Lyby Tel.tid 9.30-9.45 Mobil 070-2859879 Yvonne Elisson Mortiér, Äspinge och Svensköp Tel.tid 8.30-9.00 Hem (säkrast) 0708-941441 Mobil 070-2861464 Eva Nilsson, S:a Rörum Hem 0415-50098 Mobil 0733-249139 Monica Olsson, S:a Rörum och Fulltofta Tel 076-8083936 Lennart Nilsson, S:a Rörum och Fulltofta Tel 076-8083936 Monika Ljungkvist, Västerstad Mobil 070-6012802 Bertil Persson, Långaröd Mobil 070-6016130 Evert Johansson, Östraby Mobil 070-6016125 Ingrid Eriksson, Hörby och Fulltofta Mobil 0734 431033

Församlingspedagog David Larsson Tel 0415-17568 Mail: david.larsson@svenskakyrkan.se Jennie Feldt Tel 0415-17558 Mail: jennie.feldt@svenskakyrkan.se

Betty Bertilsson Tel Mattias Hansen Tel Ronny Risberg Tel

0767 762296 0415 17556 0706-097715

Kyrkogårdsförvaltningen Besöksadress: Ystadsvägen 44, Postadress: Box 164, 242 22 Hörby Öppettider: mån-ons,fredag 10-12 Åke Sjöholm, tf kyrkogårds- och fastighetschef Mobil 0415-17573 Mail: ake.sjoholm@svenskakyrkan.se Bodil Rosengren, kansli Tel. fm 0415-17570 Mail: bodil.rosengren@svenskakyrkan.se Carina Andersson, tf förman Tel 0721 813458

KYRKOKAMRER Annika Olofsson, kyrkokamrer Tel 0415-17578 Mail: annika.olofsson@svenskakyrkan.se Ankie Stenbeck, ekonomiassistent Tel. 0415-17569 Mail: ankie.stenbeck@svenskakyrkan.se

KYRKORÅD Ordförande Göran Nilsson Tel 0415-70060 Mail: goran@norreskog.se Vice ordförande Robert Stenbeck Mobil 0703-149114 Mail: hp@stenbecks.se

PASTORSEXPEDITIONEN

Församlingshem Hörby Gullan Olofsson, föreståndare Tel 0415-17560 Svensköp och Västerstad Inger Isaksson Mobil 0761-866288 Uthyrning 0415-17550 Församlingsgården i Lyby Tel 0415 17550 För frågor Birgitta Nelander  0705-095501 Södra Rörum Eva Nilsson Tel Långaröd Bertil Persson Mobil Uthyrning

GRÖNA HUSET

Besöksadress: Ringsövägen 1 Postadress: Box 164, 242 22 Hörby Öppettider: mån-ons, fre 8-12, 13-14, tors 13-14 Växel 0415-17550 Mail: hoerby.forsamling@svenskakyrkan.se Karna Nilsson Tel 0415-17550 Mail: karna.nilsson@svenskakyrkan.se

0415-50098

Ansvarig utgivare 070-6016130 0415-17550

Olof Sandström www.svenskakyrkan.se/hoerby

Mixi Print AB 2018

Kyrkblad vt 18  
Kyrkblad vt 18  
Advertisement