Page 1

fyren

Församlingsbladet i Arvika Västra, Arvika Östra, Ny och Älgå församlingar. Nr 42 Årgång 12

Vintern 2013-14 Och Gud blev människa sidan 3

Internationellt arbete sidorna 4-5

Församlingsbladets framtid Sidan 13-15

FYREN vintern 2013-14

|1


Pastoratet förändras men församlingarna är kvar

Ledare: Valter Fryxelius kyrkoherde Fotot överst: Älven. Foto: Hans Gustafsson Fotograf ovan: Henric Wallby Framsidan: Detalj ur julkrubban i Trefaldighetskyrkan. Foto: David Fryxelius

2

|

FYREN vintern 2013-14

Nu är snart fyra års samtalande och planeinne i en förändringsprocess av våldsamt slag. rande inne i en genomförandefas. Nu går alla Vi har inte sett dess like sedan reformationen de nio församlingarna i Arvika kommun sampå 1500-talet. Evangeliet är dock detsamma. man till en arbetsenhet, en ekonomisk enSvenska Kyrkans själ är inte förändrad. Vi het. Den nya enheten kommer att heta ”Arär en evangelisk folkkyrka, rikstäckande och vika Pastorat”. På ett liknande sätt skapades demokratiskt uppbyggd. Budskapet om Jesus ”Arvika Kommun” en gång 1971 av samma Kristus ljuder fortfarande i våra bygder, som anledning. Att gemensamt bära uppgifter det gjort sedan medeltiden. För att manifestera och kostnader. detta finns det nu en CD, DVD att skaffa med Tillsammans tror vi att vi ska klara av att utmusik och kyrkklocksklang från alla delar av föra de uppgifter som det nya pastoratet. Varvåra församlingsbor förför inte en julklapp? Läs ”Vi är rustade att möta behov väntar sig av oss; näminne i tidningen. ligen att fira gudstjänst, som begravningar, dop och vigslar. Sista numret bedriva diakoni (kyrkVi vill möta ungdomar i deras Detta är det sista numligt socialt arbete), unret av Fyren. Något nytt dervisa i kristen tro och tonår och få vandra tillsammans kommer istället. Men i bedriva mission. Vi är med dem under ett år elva år har den inforrustade att möta behov i konfirmationen.” merat och vi tackar alla som begravningar, dop läsare som följt oss och och vigslar. Vi vill möta ungdomar i deras tonaktivt fyllt i korsord med mera. Varmt tack. år och få vandra tillsammans med dem under   Som församlingsbo är du med i samma gamett år i konfirmationen. la kyrka år 2014 som förut, men skalet föränd  Talesättet säger att den som står still genast ras. Välkommen till en ny-gammal kyrka. blir omsprungen. För kyrkans del så är vi nu


Och Gud blev människa Äntligen är det advent igen och snart stundar julen. Det är årets absoluta höjdpunkt för många barn och vuxna. Ljusen, hyacinterna, adventstjärnorna och julklappsbestyren gläder oss under några veckor och när det närmar sig julafton ställs julkrubborna fram och julsångerna spelas för att påminna oss om vad julen handlar om. Julen är en stor glädje för många men vi vet också att det finns de som upplever både problem och smärta med julen. Kanske kraven blir för stora, ensamheten för tung, eller familjeförhållanden för svåra vilket gör att jultiden kan vara mer plåga än glädje. Men vi vet att julen borde vara gemenskapens helg.   Julen handlar om gemenskap både med varandra och med Gud. Den handlar om att Gud blev människa i ett litet nyfött barn - Jesus. De välkända orden från Lukasevangeliet 2:120 berättar om skattskrivningen, om Josefs och den gravida Marias resa till Betlehem, om Jesu födelse och om herdarna på ängen. Ja de allra flesta av oss kan berättelsen utantill. Att Gud blev människa och kom för att bli en av oss är kanske ologiskt och svårt att förstå men också mycket kärleksfullt och fantastiskt. Kanske var det enda sättet för Gud att rädda mänskligheten. Att Gud blev människa betyder att vi inte behöver sträva efter att bli som Gud utan Gud kom till oss med sin nåd och sin kärlek. Detta

gjorde Gud för att vi i vår tur ska ge nåd och kärlek till andra och leva i gemenskap. Gud blev människa och delade det mänskliga livets mödor och glädje. Därför vet Gud hur det är att födas och att dö, skratta och gråta, vara rädd och vara lycklig och allt annat som det innebär att vara människa. För oss betyder det att Gud inte bara är himmelskt avlägsen och andligt oåtkomlig. Gud är också nära, vet hur våra liv ser ut och vill finnas i våra liv.   Det finns företrädare för den kristna traditionen som säger att räddningen genom Jesus betyder att Jesus är stark och fri från alla mänskliga svagheter och drar oss till sig så att vi blir som han, starka och fläckfria. Dit hör synen att vi genom egen prestation och förträfflighet kan klättra uppåt och bli ”gudomliga”. Men jag vill säga att räddningen är att Jesus går in i vår svaghet och blir ett med den så att vi räddas till liv, i vår svaghet och trots vår svaghet. Just därför att Gud även är människa kan vi förbli mänskliga.   Ängelns budskap till herdarna för 2000 år sedan är lika aktuellt för oss idag: Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er... Nu önskar jag er en riktigt välsignad adventstid och jul.

Text: Anneli Magnusson Foto ovan: David Fryxelius Fotot överst: Detalj ur julkrubban i Trefaldighetskyrkan. Foto: David Fryxelius

FYREN vintern 2013-14

|3


Katastrof på Filippinerna Text och foton: Alex Naye/ACT/ Christian Aid Fotot ovan: Resterna av Anthony Coraldes hus. Fotot höger: Anthony Coraldes.

Antalet omkomna i tyfonen Haiyan stiger. ACT-alliansen (där Svenska kyrkans internationella arbete ingår) finns på plats i Filippinerna och är beredda att bistå med mat, dricksvatten, filtar, hygienpaket och medicin.   I katastrofens spår kommer mötena med offren och berättelserna om personliga tragedier. Ovan ses vad som finns kvar av 30-årige Anthony Coraldes hus. Anthony kommer från Carmen i östra Samar. Hans hus färdigställdes förra månaden efter att ha byggt det i sju år.   Du kan hjälpa offren genom att skänka pengar till detta viktiga arbete! Ge direkt till tyfonens offer på webben: www.svenskakyrkan.se/tyfon Ge via mobiltelefonen: SMS:a TYFON till 72950 och skänk 50 kronor Eller sätt in en gåva via Postgiro 90 01 22-3 Bankgiro 900-1223 Svenska kyrkans internationella arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Läs mer om Svenska kyrkans internationella arbete på hemsidan: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

4

|

FYREN vintern 2013-14

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som - beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav, - gör årliga kontroller av alla med 90konton och - säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité.


Miljoner människor på flykt i Syrien I flyktinglägret Za’atari i norra Jordanien finns det i maj 2013 någonstans kring 160 000 människor. Mer än hälften är barn. I hela Jordanien finns sammanlagt en halv miljon syriska flyktingar. Svenska kyrkan vill lyfta flyktingkrisen och visa på att situationen inte blir bättre och att människor är i stort behov av stöd. – Livet här är svårt. Vi har inte rent vatten och när vi går till toaletten är det massor av folk och vi måste stå i kö. Jag hämtar vatten i hink åt min mamma och det blir alltid bråk.   Det berättade Raghad Yusef al-Hariri, 10 år, i maj 2013. Då hade hon bott i flyktinglägret Za’atari i norra Jordanien i några månader, och hon kände tydligt av oron och konflikterna i lägret.   Kriget i Syrien är långt ifrån någon lösning. Flera miljoner människor har drivits på flykt och många har tagit sig till det jordanska flyktinglägret Za’atari, mitt ute i öknen nära den syriska gränsen. Stöd från Svenska kyrkan Genom stöd från Svenska kyrkan har tiotusentals familjer nu tillgång till kläder och lakan och familjer med särskilda behov har numera ordentliga baracker att bo i istället för tält. Men tillvaron i lägret är inte trygg. Konflikter präglar vardagen, något som påverkar barnen i lägret.

  Därför har ett viktigt område under 2013 varit att ge människorna i flyktinglägret verktyg att hantera konflikter och att ge barn och ungdomar en mer meningsfull vardag.   Genom att utbilda lokala ledare i konfliktlösning och medling får flyktingarna själva möjlighet att hantera de bråk som uppstår i lägret.   – De flesta bråken handlar om toaletter och vatten, och om att ungdomarna inte har något att göra, berättar Malek Abu Nabout.   Han är en av de lokala ledare i lägret som genomgått utbildning i konfliktlösning. Svenska kyrkan har också byggt en ”Fredsoas”, en sorts fritidsgård där ungdomar får delta i aktiviteter. Det handlar om att få möjlighet att leka, sporta, ägna sig åt musik och målning.   – Frustration och brist på sysselsättning kan snabbt leda till att konflikter och bråk uppstår. Därför är det så viktigt med en meningsfull sysselsättning för lägrets ungdomar, säger Maria Lundberg, chef för Svenska kyrkans katastrofinsatser.

Text och foto: Ulrika Lagerlöf/IKON

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/syrien Läs om internationellt arbete www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

FYREN vintern 2013-14

|5


På nyårsnatten händer det... Kyrkklockorna ringer in och hälsar vår nya gemenskap

Foto: Kersti Lundin

Året inleds med festmässa! Nyårsdagen 1 januari kl 16.00 i Trefaldighetskyrkan Kom och var med och fira det nya pastoratet! Medverkande: Biskop Esbjörn Hagberg Församlingarnas präster och diakoner Åke Skommar med flera Efter mässan blir det samkväm i församlingshemmet.

Luciakröning 2013 Fredagen den 13 december kl 19.00 i Trefaldighetskyrkan. Medverkar gör Arvikas Lucia med tärnor, Arvika kommunala musikskolas körer och sångelever, elever från Gateskolan och Klässbols skola, Britt-Louise Arnesson, Elisabeth Henriksson, Rebecca Proba, Anna Tunström, Anna Sjölund, tvärflöjt, och Monica Fryxelius. 6

|

FYREN vintern 2013-14

Arvika pastorat På nyårsnatten händer det... Kyrkklockorna inGlava, Svenska kyrkan i Arvika Västra, Arvika ringer Östra, Brunskog, Gunnarskog, Mangskog, Ny, Stavnäs-Högerud och Älgå församlingar. och hälsar vår nya gemenskap

Arvika pastorat Svenska kyrkan i Arvika Västra, Arvika Östra, Brunskog, Glava, Gunnarskog, Mangskog, Ny, Stavnäs-Högerud och Älgå församlingar. En CD/DVD ... med inspelad klockklang, musik och bildspel från de elva kyrkorna och de två kapellen i det nya pastoratet är under produktion! Beräknas bli klar 10 december 2013. Information om projektet: Alf Dalberg, Anna Ekenbäck, Meta Flodén, Hans Gustafsson och Lars Risberg. Svenska kyrkan i Arvika Box 111, 671 23 Arvika 0570-72 82 00 arvika.pastorat@svenskakyrkan.se Teknisk produktion av Musikproduktionsbolaget Nilsson-Blix i Arvika.

Kyr

Sv Gunn


Foto: Åke Skommar

Händel: Messias Foto: Johanna Nolgård

Julkonsert Lördagen den 21 december kl 18.00 i Ny kyrka Samklangen och Ny kyrkokör Fredrik Helgesson, sång Anna Tunström och Birgitta Nolgård Jeppsson piano och dirigering. Alf Dalberg. Insamling till Svenska kyrkans julkampanj.

2 advent, söndagen den 8 december kl 18.00 i Trefaldighetskyrkan Oratoriekonsert. Händel: Messias (del 1 och Hallelujakören) samt Bach: Kantat 190 (Singet dem Herrn) Trefaldighetskyrkans oratoriekör, Geijerskolans kammarkör, Orkester: Karlstad barock, Karolina Andersson, sopran, Ann-Kristin Jones, alt, Jon Nilsson, tenor, Åke Skommar, dirigent.

Foto: IKON

Luciagudstjänst 3 advent, söndagen den 15 december kl 14:00 firas Luciagudstjänst i Älgå kyrka. Foto: Hans Gustafsson

Dubbla julottor i Mikaelikyrkan

Arvikas Lucia med tärnor, barn från Älgå, Monica Fryxelius, Annika Lindahl.

Vi firar två julottor i Mikaelikyrkan, först kl 06.00 och sedan igen kl 08.00.

Arbetskretsen bjuder till Lussefest. Servering och lotterier.

Medverkar gör Anneli Magnusson, Karin Birgersson, Tonkraft, Johan Birgersson sång och Hans-Åke Karlsson trumpet. Varmt välkomna! FYREN vintern 2013-14

|7


”Men när alltsammans avslöjas av ljuset blir det synligt, för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: ”Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig.” Pauli brev till Efesierna 6:13-14

8

|

FYREN vintern 2013-14

Foto uppslaget: Hans Gustafsson.


”Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.” Psaltaren 121:6

”Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” Matteus 6:25

”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.”

”När juldagsmorgon glimmar Jag vill till stallet gå…” Sv.Psalm 121:1

Jesaja 9:2

FYREN vintern 2013-14

|9


Välkommen till Sven Arvika Västra församling 1 advent, söndagen den 1 december 11:00 Adventsmässa. Anneli Magnusson, Karin Birgersson, Tonkraft, Carina Tholf, sång och piano. Adventskaffe i Sockenstugan. Torsdagen den 5 december 14:00 Andakt på Västängsgården med adventskaffe. Klas Nilsson, Karin Birgersson, Gunnel Widin. Fredagen den 6 december 19:00 Julkonsert. Rayburn Anthony, sång, Håkan Werling, saxofon mfl. Anneli Magnusson. 2 advent, söndagen den 8 december 18:00 Mikaelimässa - tema barn och familj. Anneli Magnusson, Carina Tholf, konfirmanderna medverkar. Kyrkkaffe. Torsdagen den 12 december 14:30 Andakt på AKKVA med adventskaffe. Klas Nilsson, Annika Lindahl, Gunnel Widin. Lördagen den 14 december 18:00 Julkonsert med Manskören Iris. 3 advent, söndagen den 15 december 12:00 Familjegudstjänst med Lucia i Mikaeligården. Anna Westerholm, Carina Tholf, Mikaelikören, Nina Zethelius. Kyrkkaffe. Torsdagen den 19 december 19:00 Sinnesrogudstjänst. Anneli Magnusson, Karin Birgersson, Marina Ingvarsdotter, Karin Carlberg Magnell, sång. Fika. Lördagen den 21 december 18:00 Julkonsert med Tonkraft och Ungdomarna under ledning av Karin Birgersson, Kicki Liljedahl, flöjt, Carina Tholf, piano och sång, Hannes Liljedahl, slagverk. Anneli Magnusson. Julafton, tisdagen den 24 december 12:30 Julbön i Mikaeligården. Anneli Magnusson, Karin Birgersson. Därefter Julfest med glögg och pepparkakor, julsånger och Kalle Anka. Julbord och julklappsutdelning. Juldagen, onsdagen den 25 december 06:00 Julotta. Anneli Magnusson, Karin Birgersson, Tonkraft, Johan Birgersson, Hans-Åke Karlsson. Julottekaffe 08:00 Julotta. Anneli Magnusson, Karin Birgersson, Tonkraft, Johan Birgersson, Hans-Åke Karlsson. Julottekaffe.

10

|

FYREN vintern 2013-14

Annandag jul, torsdagen den 26 december Se övriga kyrkor. Söndagen den 29 december 18:00 Se Trefaldighetskyrkan. Nyårsafton, tisdagen den 31 december 18:00 Nyårsbön. Anneli Magnusson, Carina Tholf Nyårsdagen, onsdagen den 1 januari Se Trefaldighetskyrkan. Söndagen den 5 januari Se övriga kyrkor. Trettondedagsafton, måndag den 6 januari 11:00 Familjegudstjänst i Mikaeligården. Karin Birgersson, Mikaelikören. Därefter julgransskakning.

Arvika Östra församling Fredagen den 29 november 11:00 Öppet hus i Fågelsången. Familjen Ekholm Berglund. Fika. Andakt. 11:30 Andakt på Vågen med adventskaffe. Klas Nilsson, Annika Lindahl, Gunnel Widin. 1 advent, söndagen den 1 december 11:00 Högmässa. Bengt Larne, Åke Skommar, Trefaldighetskören och Geijerskolans kammarkör. Kyrkkaffe med Kyrkliga arbetskretsens brödförsäljning. 18:00 Musik i advent. Ingegerd Hultén och Anders Andersson, sångsolister, Svenska kyrkan Trefaldighetskören, Geijerskolans medverkar i årets kammarkör, brassensemble, ”Levande julkalender” Åke Skommar, körledare. Traditionell adventsmusik. Bengt Larne. 2 advent, söndagen den 8 december 11:00 Högmässa. Valter Fryxelius, Åke Skommar. Kyrkkaffe. 18:00 Oratoriekonsert. Händel: Messias (del 1 och Hallelujakören) samt Bach: Kantat 190 (Singet dem Herrn), Trefaldighetskyrkans oratoriekör, Geijerskolans kammarkör, Orkester: Karlstad barock, Karolina Andersson, sopran, Ann-Kristin Jones, alt, Jon Nilsson, tenor, Åke Skommar, dir. Fredagen den 13 december 19:00 Kröning av Arvikas lucia. 3 advent, söndagen den 15 december 11:00 Familjegudstjänst. Klas Nilsson, Karin Birgersson, Carina Adrian, Michelle Lindgren, Kristallen, barngrupperna. Kyrkkaffe/saft. 18:00 Adventskonsert. Arvika kammarkör och Arvika stråkorkester, Mats Kästel och Göran Lindskog, dirigenter. Entréavgift. Tisdagen den 17 december 10:30 Andakt på Nybacken. Klas Nilsson, Annika Lindahl, Gunnel Widin. Fredagen den 20 december 15:00 Andakt på Korpralen med julkaffe. Klas Nilsson, Annika Lindahl, Gunnel Widin.

Obs! Med anledning av Fyrens långa pressläggning vill vi reservera


nska kyrkan i Arvika! 4 advent, söndagen den 22 december 11:00 Temamässa. Klas Nilsson, Åke Skommar. Kyrkkaffe. Julafton, tisdagen den 24 december 11:00 Vandring till krubban. Valter Fryxelius, Karin Birgersson, Carin Adrian. 17:00 Julbön. Klas Nilsson, Åke Skommar, vokalensemble. 23:30 Julnattsmässa. Bengt Larne, Åke Skommar, Trefaldighetskören, Gunnel Widin. Juldagen den 25 december 10:00 Julmorgongudstjänst på Smedberg. Valter Fryxelius, Karin Birgersson, Johan Birgersson, sång. Annandag jul, torsdagen den 26 december 11:00 Högmässa. Valter Fryxelius, Åke Skommar. Gröt och skinka. Söndagen den 29 december 11:00 Högmässa. Bengt Larne. 18:00 Jul-gospel med gospelkören SingOut med solister, Karin Andersson, körledare. Bengt Larne. Nyårsafton, tisdagen den 31 december 17:00 Nyårsbön. Klas Nilsson. Nyårsdagen den 1 januari 16:00 Festmässa - Vi firar ett nytt pastorat tillsammans! Biskop Esbjörn Hagberg, Åke Skommar m.fl. Läs mer på sidan 6. Söndagem den 5 januari 11:00 Högmässa. Valter Fryxelius. Trettondedag jul, måndagen den 6 januari 15:00 Trettondagsgudstjänst. Bengt Larne, Marina Ingvarsdotter. Internationell julfest med knytkalas. Inlämning av mat i församlingshemmet fram till kl 14.00.

Ny församling 1 advent, söndagen den 1 december 11:00 Adventsgudstjänst. Alf Dalberg, Birgitta Nolgård Jeppsson, Ny kyrkokör, trumpet. Kyrkkaffe. Torsdagen den 5 december 18:30 Kyrkvägar till historien. Studiecirkel. 2 advent, söndagen den 8 december 11:00 Mässa. Annika Lindahl. 3 advent, söndagen den 15 december 15:00 Luciagudstjänst. Birgitta Nolgård Jeppsson. Fika. Lördagen den 21 december 18:00 Julkonsert. Samklangen, Ny kyrkokör, Fredrik Helgesson, sång, Anna Tunström och Birgitta Nolgård Jeppsson piano och dirigering. Alf Dalberg. Juldagen, onsdagen den 25 december 07:00 Julotta. Alf Dalberg.

ra oss för eventuella ändringar och fel i ovanstående kalendarium.

Nyårsafton, tisdagen den 31 december 17:00 Nyårsbön. Birgitta Nolgård Jeppsson. Musik. Nyårsdagen, onsdagen den 1 januari Se Trefaldighetskyrkan. Söndagen den 5 januari Se övriga kyrkor. Trettondedagsafton, måndag den 6 januari 15:00 Carols vid Betlehem. Ny kyrkokör, Birgitta Nolgård Jeppsson. Kyrkkaffe.

Älgå församling 1 advent, söndagen den 1 december 11:00 Adventsgudstjänst. Monica Fryxelius, Annika Lindahl, Församlingskören, barnkören, Maria Ryman, barngrupperna, utdelning av barnbiblar. Arbetskretsen serverar kyrkkaffe. 13:00 Gudstjänst på Solgården Alf Dalberg, Birgitta Nolgård Jeppsson, Ny kyrkokör. Torsdagen den 5 december 13:00 Torsdagsträff. Litet julbord. Sång och musik med Anders Hörngren. Lunch. Andakt. 2 advent, söndagen den 8 december 17:00 Mässa. Monica Fryxelius, Annika Lindahl. 3 advent, söndagen den 15 december 14:00 Luciagudstjänst. Arvikas Lucia med tärnor, barn från Älgå, Monica Fryxelius, Annika Lindahl. Arbetskretsen bjuder till Lussefest. Servering och lotterier. Julafton, tisdagen den 24 december 10:30 Julgudstjänst på Solgården 23:30 Julnattsgudstjänst. Monica Fryxelius, Annika Lindahl, Församlingskören med solist. Annandag jul, torsdagen den 26 december 11:00 Mässa med musik. Monica Fryxelius, Annika Lindahl, Emelie Hebbe, sång. Söndagen den 29 december Se övriga kyrkor. Nyårsafton, tisdagen den 31 december 17:00 Nyårsbön med musik. Monica Fryxelius, Annika Lindahl. Nyårsdagen, onsdage den 1 januari Se Trefaldighetskyrkan. Söndagen den 5 januari Se övriga kyrkor. Trettondedag jul, måndagen den 6 januari 16:00 Stjärnvandring. 17:00 Julspel. Församlingens körer, barngrupper, Monica Fryxelius, Annika Lindahl mfl.

FYREN vintern 2013-14

| 11


InspIration • delaktighet • bön  gemenskap • internatIonellt    gränsöverskridande • närvaro  gudstjänst • fest och glädje Du hittar mer information på vår webbplats www.svenskakyrkan.se/varldensfest Följ Världens fest på: Twitter - #VF14 Facebook - Världens fest Instagram - Varldensfest

Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete.

12

|

FYREN vintern 2013-14


Församlingsbladet är dött

- länge leve församlingsbladet! Fem pastorat ska bli ett 2014 Nuvarande församlingsblad i Arvika och de omgivande pastoratens församlingsblad ska läggas ner. Det innebär att också detta blad, ”Fyren”, i och med detta nummer kommer att avslutas.   Detta bereder vägen för ett helt nytt församlingsblad för de nio kyrkoförsamlingarna som finns i Arvika Kommun. Det vill säga Arvika Västra, Arvika Östra, Brunskog, Glava, Gunnarskog, Mangskog, Ny, Stavnäs-Högerud och Älgå församlingar. Framtiden för församlingsbladet? I skrivande stund har arbetet med att skapa det nya församlingsbladet börjat. Många tankar finns, men inget är helt klart och färdigt än.   Det enda vi kan säga är att en del saker kommer att kännas igen, medan annat blir för somliga helt nya inslag. Precis som det bör vara när man gör om saker! Medieproffsen ”mot väggen” Fyrens redaktion har funderat mycket på utformningen av ett framtida församlingsblad. Vad har varit bra med Fyren? Vad kan vi bli bättre på i framtiden? Gör vi rätt saker?   När detta nummer av Fyren skulle göras tog vi tillfället i akt och ställde några frågor om församlingsblad till ett antal medieproffs som på olika sätt har koppling till Svenska kyrkan och dess verksamhet.

  Det är journalister, informatörer och präster. Vissa har koppling till Arvika medan andra arbetar på helt andra platser i Sverige. På nästa uppslag kan du se hur de tänker runt följande frågeställningar:    1. Vad tycker du är bra med    församlingsblad?    2. Vad tycker du församlingsblad     kan bli bättre på?    3. Vad är församlingsbladens   viktigaste roll idag?    4. Hur skapas bra tvåvägs   kommunikation i församlingsblad?    5. Vad skulle du själv vilja läsa om   i ett bra församlingsblad?    6. Hur ser framtiden ut för   församlingsblad?    7. Församlingsbladets roll i förhållande   till sociala medier?

Text: David Fryxelius

Vänd för att läsa svaren!

Vad tycker du själv om församlingsbladens innehåll? Skriv oss gärna ett par rader och berätta vad du tycker om församlingsbladens innehåll. Vi tar med oss dina synpunkter i det kommande arbetet med nästa församlingsblad. Tack på förhand! Post: Nya församlingsbladet Arvika pastorat Box 111 671 23 Arvika

E-post: arvika.pastorat@svenskakyrkan.se

FYREN vintern 2013-14

| 13


7

frågor om församlingsblad

Jan Nordenberg Chefredaktör Arvvika Nyheter

1. Vad tycker du är bra med församlingsblad?

1. Samlad information om stort och smått samt de fördjupningar som görs i olika ämnen.

2. Vad tycker du församlingsblad kan bli bättre på?

2. Fler personporträtt av medarbetare. Personliga krönikor.

3. Vad är församlingsbladens viktigaste roll idag? 4. Hur skapas bra tvåvägskommunikation i församlingsblad? 5. Vad skulle du själv vilja läsa om i ett bra församlingsblad? 6. Hur ser framtiden ut för församlingsblad? 7. Församlingsbladets roll i förhållande till sociala medier?

3. Att just beskriva verksamheten och människorna i den. 4. Reaktioner både i bladet och via nätet. Bjuda in församlingsmedlemmar till att skriva om speciella ämnen. 5. Som fråga två. Fler personporträtt av medarbetare och personliga krönikor. 6. God, därför att det finns alltid ett behov av samlad information i ett blad, som man kan spara. 7. Redovisa dialogen från sociala medier i ett urval i bladet. Lägg ut en pdf-version av bladet.

Helle Klein

Präst, VD Dagens Arbete, tidigare Seglora Smedja

1. I tider då allt mer information delas på elektronisk väg är en församlingstidning i papper ett bra sätt att nå ut till församlingsborna. En församlingstidning kan ligga på köksbordet. Det kan inte en webbplats.

2. Jag tycker att församlingsblad just ska se sig som små lokaltidningar - med dagspressens kris är det snart bara dessa församlingstidningar folk får hem i brevlådan - och tänka journalistiskt i sitt arbete. Det kan också bidra till ökad lokalkännedom till församlingen och skapa relevant teologi i vår tid. Runt en redaktion kan mycket hända!

2. Generellt sett tycker jag om luftig och överskådlig layout och inte för långa texter, och självklart bilder!

3. Att berätta, engagera och folkbilda om vad församlingen vill och är till för just i sin lokala kontext - vara brobyggare mellan folk och kyrka och gestalta folkkyrkans idé. 4. Berörande berättelser, engagerade krönikor/ledare - kombinera sen med nätet (församlingens hemsida som kan utvecklas till nättidning) där debatten kan pågå. Låt ungdomar bli knattereportrar, starta skrivarskola med församlingsmedlemmar. Hävda Ordets betydelse. 5. Allt som berör livet - det roliga likaväl som det smärtsamma. Mixen är viktig - en församlingstidning måste kunna blanda humor och allvar, självdistans/ självkritik med fördjupning.

7. Hör absolut ihop - Twitter och Facebook är fantastiska markadsföringskanaler och relationsskapare till billig peng.

14 | David FYREN vintern 2013-14 Foto: Fryxelius

Stiftsinformatör Karlstads stift

1. Tidningar till skillnad från informationsmaterial är berättelser om människor och händelser - det skapar relation och är inte bara en envägskommunikation. Det skapar också identitet till församlingen utåt.

6. Bra om man verkligen vågar satsa på en kyrka i dialog - kommunikationsteologin borde utvecklas - och kombinera nät och papper!

Fotografer från vänster: Arvika Nyheter Seglora Smedja Karlstads Stift Karlstads Stift Hanna Clara Gran Martin Garlöv Barometern

Torgny Lindén

3. En regelbundet återkommande hälsning från Svenska kyrkan som berättar vad Svenska kyrkan är och gör. 4. Det är svårt med en publikation som kommer ut så sällan. Då skall man nog istället tänka in församlingstidningen tillsammans med andra kanaler som församlingen är aktiv i, t.ex. webbplats, Facebook, Twitter, Instagram etc. 5. Församlingsbor som berättar vad Svenska kyrkan betyder för dem i olika skeden av livet. Både okända och välkända personer. 6. Jag tror att någon form av tryckt hälsning från Svenska kyrkan behövs, även om vi satsar mer och med på de digitala medierna. 7. Det skall synas i församlingstidningen att Svenska kyrkan är aktiv i de digitala medierna. I tidningen kan man förklara vad de olika digitala medierna är och hur man är aktiv på dem. Det är bra att de som inte använder social medier vet att Svenska kyrkan finns till för människor, även på ”nätet”.


Greta Sjöbom Kommunikatör Karlstads stift

1. Jag gillar designen. Ett luftigt, väldisponerat och lättläst församlingsblad med bred variation. Redaktionellt tycker jag att ni lyckas göra saker begripliga för en bred massa. 2. Bredda innehållet för en yngre målgrupp. 3. Att informera om vad som är aktuellt och att förtydliga vad Svenska kyrkan kan erbjuda mer än de kyrkliga handlingarna. 4. Att bjuda in läsarna att interagera genom att tycka till om saker, frågespalter m.m. 5. Personerna som jobbar i en församling och hur en dag på jobbet kan se ut. 6. Jag tror att den kommer att fylla en viktig funktion ett tag framöver men sen tror jag dock mer på hemsidor, sociala medier och forum som de starkaste kanalerna. 7. Som sagt, jag tror att det kommer att spela en viktig roll i ytterligare ett par år framåt för att sedan fasas ut.

Dag Tuvelius

Journalist och präst

Martin Garlöv

Kommunikationskonsult på Cumpan Totalkommunikation

Martin Tunström Politisk chefredaktör Barometern-OT

1. Församlingsbladets styrka är att det kan nå ut till nästan alla i församlingen. En hemsida, en blogg eller twitter når sällan eller aldrig lika många.

1. Det är bra om det märks att tidningen är en del av den väv som är församlingens liv. Och det är bra om det är en tidning mer än en blad.

1. Svenska kyrkan måste bli mycket bättre på att möta medlemmarna. Församlingsbladet gör kyrkans organisation och uppdrag känt.

2. Ofta kan de bli bättre på att berätta om människorna som lever och bor i församlingen, skapa nyfikenhet och samtidigt säga något angeläget om kristen tro och vad det innebär att vara människa idag. En tidning kan genom samspelet av bilder och text, olika tempo och temperament ge en läsupplevelse som nästan ingen annat media.

2. En del av tidningen kan skapas i församlingsverksamheten, på så sätt att det är aktiva medlemmar i församlingen som bidrar med innehållet, med berättelser i text och bilder.

2. Fyren är vanligen mycket läsvärd. Jag tror inte på att ett församlingsblad ska innehålla teologisk debatt, men varför inte gå djupare kring kyrkoårets teman. Ett lokalt församlingsblad skulle bara med hjälp av utsmyckningen i kyrkorna i det nya pastoratet kunna förklara kyrkoårets alla delar.

3. Församlingsbladets viktigaste uppgift är att nå alla som inte kommer så ofta till kyrkan, men som ändå har en relation till Svenska kyrkan och sin församling. De är fler än man tror och deras relation till kyrkan är livslång, även om de inte gör så mycket väsen av den. 4. Den bästa kommunikationen skapas genom att människor komma till tals. Intervjua dem, gör porträtt och enkäter. Våga vara en lokal tidning i dess bästa bemärkelse. Är det långt mellan numren, komplettera med en levande webb. 5. Det jag helst vill läsa är människors ärliga funderingar kring livet och deras tankar kring tro. 6. Så länge vi har papperstidningar kommer vi också att läsa bra församlingsblad på papper. Ny teknik innebär sällan att den gamla försvinner utan att jag som läsare kan välja hur jag vill ha min tidning. 7. Församlingsbladet ska naturligtvis gå att läsa både på läsplattan, i mobiltelefonen eller i datorn för den som vill. Och där ska jag kunna kommentera, göra egna inlägg och vara med om att utveckla innehållet.

3. En bra församlingstidning förstärker en positiv image av församlingen. Den är mycket lokalt förankrad, i ämnesval och i bilder. Tidningen berättar om vad som ska komma att hända, och om det som har hänt. 4. Den dubbelriktade kommunikationen kan inte den tryckta tidningen ensam bära, men en väl kommunicerande församling har tidningen som en del i en bukett av kanaler. Tidningen samverkar med församlingens webbplats, med närvaron i sociala medier och med möten i gudstjänst och det vardagliga församlingslivet. 5. Jag vill läsa om människorna som tar sitt kristna liv på allvar, och gör det med glädje, Och jag vill läsa om medlemmar som är olika varandra, så att så många läsare som möjligt kan identifiera sig, känna igen sig. Jag läser gärna en församlingstidning där prästerskapet träder tillbaka, för de syns ändå alltid tillräckligt. Och jag läser gärna om både saker som redan har hänt och det som kommer att hända. 6. Framtidens församlingtidningar är digitala, som de redan är nu i produktion, också i mötet med läsaren. Jag kan också tänka mig församlingstidningar som delas med församlingens samarbetspartners, som blir en lokaltidning för en liten ort, för några byar som församlingen omfattar. Jag tror också på mer av samproduktion och delade artiklar, församlingar emellan. Och jag hoppas på att stiftstidningar och nationella kyrkliga publikationer oftare, ja regelmässigt använder lokalt producerat material. 7. Innehållet i församlingstidningen kan börja med ett inlägg på Facebook och kommentarer på det inlägget. En bild syns först på Instagram och så återkommer den tillsammans med andra i tidningen. En artikel i tidningen blir delad och sprider sig och blir kommenterad i sociala medier.

3. Jag upplever att varje församling behöver en levande arena, ett torg, eller en kyrkbacke om man så vill, där verksamheten knyts samman. Jag tror att medlemmarna, inte ens de som kommer i kontakt med någon av kyrkans verksamheter är medvetna om helheten, vad församlingen har att erbjuda. Med ett blad kan allt sammanfattas. Föräldrar som kommer i kontakt med barngrupper kan informeras om annan verksamhet exempelvis. 4. Läsarna förväntar sig knappast polemiska artiklar och högljutt tonläge i ett församlingsblad. Den genren kan om den är önskvärd få utrymme på församlingens hemsida. 5. Det är viktigt att både verksamhet och personal presenteras. Men medlemmarna måste också få läsa om hur de kan engagera sig i församlingen. Vad kan jag ge kyrkan? Samtidigt ger bladen församlingen en möjlighet att också faktiskt tala om vad kyrkan är. Använd sidorna till att förklara kyrkans lära! Visa hur många som församlingen stöttar och hjälper under en vecka. Hur många som kommer i kontakt med körer och studiegrupper! 6. ”Gammelmedia” har dödförklarats många gånger, men överlevt. Bladen har en evig avsändare med trovärdighet som gör dom lästa. Kyrkan måste jobba också med nät och etablerade medier men har här möjligheten att också styra informationen direkt till medlemmarna. 7. Alla kommunikation måste hålla samman. Församlingsbladet ger grundinformation, sociala medier kan ge snabba upplysningar och personifiera anställda. Jag brukar alltid själv checka in på facebook när jag kommer till Trefaldighetskyrkan för att uppmärksamma kyrkan på nätet.

FYREN vintern 2013-14

| 15


Foto: IKON

Jul på Mikaeligården På julafton bjuder Svenska kyrkan i Arvika in till julfest. Det är nu femte året i rad. Vi tycker det har blivit en trevlig tradition. Så här har vi tänk oss att dagen ser ut ungefär: 12.30 Julbön med Anneli Magnusson och Karin Birgersson 13.00 Glögg och pepparkakor 14.00 Julsånger 15.00 Kalle Anka visas på storbildsskärm 16.30 Julbord 17.30 Julklappsutdelning Ta gärna med något till vårt julbord, mat, dryck (endast alkoholfritt), kakor eller godis. Har du ingen möjlighet att ta med något är du naturligtvis ändå varmt välkommen. Julkalaset är GRATIS även i år och ingen anmälan krävs. Men vet du om i förväg att du tänker komma får du gärna anmäla dig så att vi lättare kan beräkna mängden mat. Din anmälan är inte bindande!

God jul!

Julänglar sökes!

Vi behöver Din hjälp! Många bäckar små brukar man säga och det du kan göra betyder mycket för oss inför vårt julkalas. Vad kan man då hjälpa till med? Är du med på julafton kanske du kan hjälpa till med servering, vara tomte eller något annat. Kan du inte vara med på julafton så finns det ändå mycket du kan göra.   • Baka kakor, göra godis eller knäck och   skänka till oss   • Skänka julklappar (var tydlig med om det   är till barn eller vuxen, man eller kvinna)   • Göra julmat som vi sedan kan värma på julafton.   • Skänka alkoholfri glögg och peppar  kakor, julmust   • Berätta för dina vänner så at de också kan hjälpa till   • Berätta för dom du tror skulle vilja   komma på julfesten. Har du frågor, vill du skänka något, eller hjälpa till med något så hör av dig! Anneli Magnusson, församlingspräst i Arvika Västra. Ring på tel: 0570-728227 eller e-posta: anneli.magnusson@svenskakyrkan.se

Du vet väl om att det finns ett begravningsombud? Begravningsombudets uppgift är att ta tillvara de ”icke kyrkotillhörigas” intressen i begravningsfrågor. I Arvika heter ombudet Willy Ekmark och du når honom på telefon 070-673 36 84 eller 0570-77 10 19.

16

|

FYREN vintern 2013-14


Notiser

Julgransskakning

• Stiftsfesten, som arrangerades i Arvika i mitten av oktober, lockade många stiftsarbetare. Det var trevliga dagar med många tillfällen till möten och inspiration. Bland de medverkande återfanns bland andra Lasse Anrell, Emma Igelström, Emanuel Karlsten och Björn Starrin. • Världens barn-konserten som gick av stapeln den 9 november i Trefaldighetskyrkan inbringade hela 10.500 kronor. Tusen tack till alla medverkande och besökare! • I oktober besökte jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) Miriam, Svenska Kyrkkans tjej- & kvinnocenter. Under Arnholms värmlandsbesök var Miriam det enda projektet från Arvika som presenterades. • 30 maj till 1 juni 2014 arrangeras Världens fest i Karlstad. Inspirerande dagar om och med Svenska kyrkans internationella arbete. Tiden fram till dess ordnas flera ”förfester” som syftar till att inspirera. Håll utkik på hemsidan och på affischtavlorna för mer informaion. • Under hösten har det arrangerats nomineringsmöten till de nya församlingsråden. Tyvärr kan vi inte i detta nummer redovisa resultatet då de två sista mötena arrangeras när församlingsbladet går till tryckeriet. Vänligen håll utkik på hemsidan. • Svenska kyrkan i Arvika använder flera ”sociala medier” utöver hemsida och traditionella informationskanaler för kommunikation med medlemmar och allmänhet. Du kan följa kyrkan på Facebook, Twitter och Instagram.

11 januari 2014 kl 15.00 i Trefaldighetskyrkans församlingshem Välkomna!

Nya pastoratets kyrkoråd klart Lagom till att sista handen läggs vid Fyrens julnummer kommer besked om vilka som, av kyrkofullmäktige, valts in i det nya kyrkorådet för Arvika pastorat mandatperioden 2014-2018. • Lennart Björn, ordförande • Nils-Gunnar Andersson, 1:e vice ordf. • Yngve Hellander, 2:e vice ordf. • Kristina Bengtsson Nilsson • Jonny Blomkvist • Kajsa Högberg • Helen Kensby • Margareta Asserwall • Hans Fossell • Per-Axel Adolfsson Ersättare • Karin Nyström • Jan-Erik Lundberg • Börje Wahlund • Ingegerd Karlsson • Carina Bönström

Svenska kyrkan är en del av

Ge en gåva!

90 01 22-3 Pg 900-1223 Bg

FYREN vintern 2013-14

| 17


Välkommen till Älgås traditionella

STJÄRNVANDRING Trettondedag jul, 6 januari 16.00 Vandring under kvällshimlen med äventyr och trevligheter. 17.00 Julspel i kyrkan med körer, barngrupper, Monica Fryxelius, Annika Lindahl m fl.

Ta med kyrkan i mobilen!

Grattis! Vi vill gratulera tre säkra korsordslösare från förra numrets korsord (tillverkat av Fyrens egnen korsordsmakare Per-Enar Hedlund). Vi skickar varsitt exemplar av ”Traditionsboken” med Posten till er! Än en gång grattis! • Irene Kny • Margoth Larsson • Stina Johannesson

Sök gravsatta Svenska kyrkan i Arvika erbjuder en digital söktjänst på svenskagravar.se. Man kan söka på namn och efternamn, kyrkogårdsförvaltning, födelsedatum och dödsdatum. Kyrkogårdarna i Arvika, Ny och Älgå finns inlagda. www.svenskagravar.se 18

|

FYREN vintern 2013-14

Har du en smartphone eller läsplatta? Då kan du enkelt ta med dig kyrkan var du än befinner dig! Svenska kyrkan har under flera års tid arbetat med olika sätt att kommunicera med ”mobila” användare. Förutom att vår gemensamma hemsida www.svenskakyrkan. se fungerar även i mobilen finns också några appar som du kan ladda hem till din IOS- eller Androidtelefon. Här är några att använda: KYRKGUIDENKS Karlstads stift (dit Arvika hör) tog tidigt fram en app för stiftets kyrkor, dess historia och dess aktiviteter. Gratis! KYRKGUIDE Appen för Svenska kyrkans alla kyrkor. Innehåller kalendrar, kontakt- och adressinformation. UTOMLANDS Först ut av alla kyrkans appar var ”Utomlands”. Det är en praktisk app från Svenska kyrkan i Utlandet som ger dig alla adresser, öppettider & verksamhet i kyrkans utomlandsförsamlingar. Perfekt för semestern!


Kontakta oss! Pastorsexpedition, Blomsterfond.....................72 82 00 Expedition, Marianne Myrman....................................... 72 82 06 Expedition, Lena Sjösten .................................................72 82 30 Kyrkoherde, Valter Fryxelius ........................................... 72 82 10 Diakoniassistent, Gunnar Kullgren ................................ 72 82 19 Öppettider för reception och växel: Måndag-fredag 09.00-15.00, lunch mellan 12.00-12.30. Reception och växel håller stängt på röda dagar och aftnar. Kyrkan i vård och omsorg Präst, Klas Nilsson ............................................................. 72 82 13 Diakon, Gunnel Widin .................................. 71 20 66, 72 82 18 Arvika Västra församling Präst, Anna Westerholm (tjänstledig) Vik. komminister, Anneli Magnusson ........................... 72 82 27 Diakon, Eva-Märtha Tranemyr ...................................... 72 82 11 Kantor, Karin Birgersson .................................................. 72 82 64 Fritidsledare, Nina Zethelius .......................................... 72 82 25 Kyrkvaktmästarexpeditionen, tel och fax ................... 72 82 31 Kyrkvaktmästare, Åke Widén ......................................... 72 82 35 Kyrkvaktmästare, Hans Gustafsson ............................. 72 82 32 Kyrkvaktmästare, Olof Willman ..................................... 72 82 34 Lokalvårdare, Eva Berntsson ......................................... 72 82 33 Mikaeligården, Dottevik ......................................................181 70 Sockenstugan,vid Mikaelikyrkan ......................................104 49 Arvika Östra församling Präst, Valter Fryxelius ....................................................... 72 82 10 Präst, Klas Nilsson ............................................................. 72 82 13 Präst, Bengt Larne ............................................................ 72 82 15 Diakon, Marina Ingvarsdotter ........................................ 72 82 12 Organist, Åke Skommar ................................................... 72 82 60 Kantor, Carina Tholf ......................................................... 72 82 65 Körledare SingOut, Karin Andersson ...............070-238 18 15 Diakoniassistent, Mona Vikström ................................. 72 82 28 Församlingspedagog, Carina Adrian ............................. 72 82 20 Fritidsledare, Michelle Lindgren ..................................... 72 82 21 Kyrkvaktmästare, Rickard Alfredsson .......................... 72 82 36 Kyrkvaktmästare, Torbjörn Ericson .............................. 72 82 37 Vik kyrkvaktmästare, Kjell Tranemyr .............. 072-536 65 11 Ny församling Präst, Alf Dalberg ..............................................................72 82 14 Kantor, Birgitta Jeppsson .......................72 82 63, hem 301 02 Fritidsledare, Carina Larsson ................72 82 24, hem 201 55 Vaktmästare, Mikael Nilsson .......... 728245, 076-847 37 62 Församlingshemmet .............................................................200 79 Fax .............................................................................................200 42

0570-72 82 00

Älgå församling Präst, Monica Fryxelius .................................................... 72 82 17 Kantor, Annika Lindahl ............................72 82 62, hem 330 17 Fritidsledare, Carola Riddargård (tjänstledig) Vik Fritidsledare, Maria Ryman ..................................... 72 82 26 Vaktmästare, Annika Kaspersson .................................. 72 82 48 Församlingshemmet ............................................................260 13 Fax .............................................................................................260 19 Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsföreståndare, Anders Degertorp .............. 72 82 42 Utredningssekreterare, Liv Bjurheden .......................... 72 82 40 Förvaltningssekreterare, Eva-Lena Pesonen .............. 72 82 41 Krematoriemästare, Mikael Skoog ................................ 72 82 54 Fax .............................................................................................804 99 Begravningsombud Willy Ekmark.........................070-673 36 84, 0570-77 10 19 Miriam, tjej- & kvinnocenter Telefon................................................................................... 72 82 22 SMS ........................................................................ 070-500 76 00 E-post............................ arvika.kvinnocenter@svenskakyrkan.se Kansli Kanslichef, Lars-Inge Lilja ................................................ 72 82 02 Kamrer, Håkan Karlsson ................................................... 72 82 03 Personalsekreterare David Ottosson.............................72 82 04 Information & IT, David Fryxelius .................................. 72 82 05 Vik information, Kersti Lundin............................070-358 70 86 Assistent, Mia Nilsson ......................................................72 82 09 Fastighetsassistent, Annelie Ulfvenstierna ................. 72 82 43 Ordförande i kyrkonämnd Nils-Gunnar Andersson ........................................................310 55 Ordförande i kyrkoråd Arvika Västra, Jan Westergren ...........................................330 33 Arvika Östra, Hans Forssell .................................................149 61 Ny, Kajsa Högberg .................................................................201 60 Älgå, Lennart Björn ...............................................................260 31 Mer kontaktinformation Postadress: Arvika pastorat, Box 111, 671 23 Arvika Besöksadress: Cisterngatan 25-27 E-post: arvika.pastorat@svenskakyrkan.se Webb: www.svenskakyrkan.se/arvika Facebook: www.facebook.com/svenskakyrkaniarvika Twitter: www.twitter.com/svk_arvika

Observera! På grund av lång pressläggning reserverar vi oss för eventuella ändringar av arrangemangen. Se övrig annonsering i Arvika Nyheter, på hemsidan och genom övrig affischering för senaste informationen.

Fler nyheter, reportage och information finner du på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/arvika Svenska kyrkan i Arvika finns också på Twitter, Facebook och Instagram. Vi ses!

Kontakta Fyren: Redaktör: Post: Fyren, box 111, 671 23 Arvika David Fryxelius, david.fryxelius@svenskakyrkan.se E-post: arvika.pastorat@svenskakyrkan.se Bildredaktör: Telefon: 0570-728200 Hans Gustafsson, hans.a.gustafsson@svenskakyrkan.se Fax: 0570-19982 Ansvarig utgivare: Webb: www.svenskakyrkan.se/arvika Valter Fryxelius, valter.fryxelius@svenskakyrkan.se Besök: Cisterngatan 25-27 Fyren ges ut fyra gånger om året av Arvika Västra, Arvika Östra, Ny och Älgå församlingar. Fyren ges ut i en upplaga på 10 500 och delas ut av Posten till alla hushåll i Arvika Pastorat. På grund av priset sorteras ej tidningen mellan kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga utan delas ut till alla. Fyren trycks hos CityTryck AB i Karlstad (Miljömärkt trycksak, licensnummer 341 144).

God jul & ett riktigt gott nytt år!

FYREN vintern 2013-14

| 19


Skicka in ditt svar senast 31 januari!

Korsordet tillverkat av Per-Enar Hedlund. Foton: Leif Ljungdahl.

Fyrens julkryss!

Kryssa och t채vla!

Fyll i korsordet och skicka in det till Fyrens redaktion (Box 111, 671 23 Arvika) s책 채r du med och t채vlar om fina priser. Svar senast 31 januari. Lycka till! 20

|

FYREN vintern 2013-14

Namn

________________________________________

Postadress ________________________________________ Postnr & ort

___________

_________________________

Fyren november 2013  
Fyren november 2013  

Församlingsbladet Fyren delas ut till hushållen i Arvika Pastorat (Karlstads stift).

Advertisement