Page 1

Konfirmation t i Alingsås konfatid

konfatid

konfatid

Alingsås

Alingsås

Alingsås

33203 gilla-markeringar

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

konfatid

konfatid

s Alingsås

33203 gilla-markeringar

k

konfatid

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

konfatid

Alingsås

Alingsås

I

K

33203 gilla-markeringar

konfatid

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

konfatid

konfatid.se

konfatid

T R 33203 gilla-markeringar

33203 gilla-markeringar

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

konfatid

33203 gilla-markeringar

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

? d e m u d Ska

konfatid

konfatid

konfatid

konfatid

Alingsås

Alingsås

Alingsås

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

Anmälan! Du anmäler dig genom formuläret på: www.svenskakyrkan.se/alingsas/konfirmation Där hittar du också mer information om de olika grupperna och kontaktuppgifter. 33203 gilla-markeringar

konfatid

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

33203 gilla-markeringar

konfatid

33203 gilla-markeringar

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

konfatid

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger

#sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg Vi strävar efter att du ska få den grupp som du har valt. Varje grupp har ett visst antal max- och minimumplatser. ”Först till kvarn” gäller. Besked om vilken grupp du kommitkonfatid med i får du i samband med vår kick-off. konfatid konfatid Alingsås

Alingsås

Alingsås

Sista anmälningsdag är 8 september 2018. För ridkonfirmation gäller 30 juni 2018.

P

Kick-off! Lördag 8 september kl 10.30-12 i Christinae kyrka. För dig som är anmäld eller som vill veta mer. Samling i kyrkan där du får träffa alla ledare, därefter mingel med information och fika. Kick-offen är både för konfirmander och föräldrar/vårdnadshavare. 33203 gilla-markeringar #konfirmation2018 #livsfrågor #läger www.svenskakyrkan.se/alingsas #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg facebook: svenska kyrkan alingsås

konfatid

33203 gilla-markeringar konfatid

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

33203 gilla-markeringar konfatid

konfatid

konfatid

konfatid

Alingsås

Alingsås

Alingsås

33203 gilla-markeringar konfatid

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

33203 gilla-markeringar konfatid

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

33203 gilla-markeringar konfatid

konfatid

konfatid

konfatid

Alingsås

Alingsås

Alingsås

33203 gilla-markeringar konfatid

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

33203 gilla-markeringar konfatid

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

33203 gilla-markeringar konfatid

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg


konfatid

konfatid

konfatid

Alingsås

Alingsås

Alingsås

p estetgrup

r finns vå h musik c r året , o e d n lm u fi läger dans, , å a v t m å ra p d r , åke gillar färg ruppen r dig som ristinae kyrka. G ckholm. ö F n e pp er Ch l Sto novemb Estetgru mationsgrupp i andra til r och det orsdag 8 fi T n n : e o t k rd r t å a t g te es 18 S rgen ar kl 16ta på Fä Torsdag det förs : s a f f ä kyrka Tr hristinae Plats: C

33203 gilla-markeringar dtiden. nfirman#konfirmation2018 19. #läger 0#livsfrågor konfatid er ko d n ren 2#bibeln u r vå#tvivlare e #kärlek #tro #omg il-maj,#sökare ett läg r t p s a r in e m d tid un ker på g å ö h h c s o n n io at cka er konfirm ång i ve eptemb gel en g ch avslutas med dag 17 s re n i å s M fa : f t o ä Trkonfatid konfatid konfatid tar er septemb l 16-18 S Startar i ndagar k å M : s a äff yrka Tr emsjö k Plats: H

ckogrupp

33203 gilla-markeringar konfatid

ve

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

33203 gilla-markeringar

konfatid

Alingsås

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

Alingsås

Alingsås

tion a m r i f n o idk

mmans ion tillsa

r

med en

. ridskola

firmat er vi kon d 0 ju b r e rida sti.) .30 -18.3 gillar att gar kl 16 (Måndag 6 augu a m d s o r s o T ig : . s a 18 f För d f 0 2 ä Tr 32, . a id vecka april 2019 näs kyrk idläger på dagt 1 700 kronor. e d Ö : högtid i s s r : n d d io Plat e a t a n m t firm er. Kos i börjar 018. Kon Start : V r 10 konfirmand 30 juni 2 t s a ä n l e a s t an lan Maxgilla-markeringar 33203 33203 gilla-markeringar 33203 gilla-markeringar s. Anmä kan söka#livsfrågor #läger #konfirmation2018 #livsfrågor #läger #konfirmation2018 #livsfrågor #läger konfatid konfatid konfatid Bidrag#konfirmation2018 #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

#sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

#sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

konfatid

konfatid

konfatid

Alingsås

Alingsås

Alingsås

Aventyrsk

onfa

Häng me dp yttre och å ett riktigt även ty inre även tyr, ex hö r? Äventyrskonfi g rm h öjdsbana Plats: N , grottklä anderna är för dig olt ttring, ka Träffas orpskyrkan/Färg notpaddli som vill vara akti : Torsdag engårde v och prö ng, sova ar n Start : T i tält och va orsdag 2 kl 16-18 och ca åka på sk e 0 idläger. n septemb Kostnad söndag i er. : 1 000 k m gilla-markeringar 33203 gilla-markeringar ånaden 33203 gilla-markeringar ronor + . Ma33203 xa #livsfrågor #lägereventu #konfirmation2018 #livsfrågor #läger #konfirmation2018 #livsfrågor #läger konfatidntal#konfirmation2018 konfatid konfatid ä r e 15 ll kostnad#sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg ko#bibeln #sökare #tvivlare #kärlek #tro #omg #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg nfirm ander. B för liftko idrag ka r t o ch skidh n sökas. yra. (Spo rtlovsläg er)

resekonfi konfatid

konfatid

konfatid

Alingsås

Alingsås

Alingsås

rmation,

berlin

Ett veck olä himmels sningsalternativ färdshelg s en 2018. om innehåller en Sachsen Vi besök hausen o er bland resa! Resan går c ha är ledord till Berlin annat de i resekon ndra historiska und t f.d p firmatio nsgrupp latser i Berlin. M . koncentrations er Kristi Plats: S e lägret e n d . m ä nsklighe tockslyc t och mä kekyrka Start : 13 n nniskovä novemb rde Träffas er. : Tisdaga r kl 16-18 Kostnad (Resa 29 : 1 000 k maj - 2 ju ronor. Bid ni 2019) rag kan sökas. 33203 gilla-markeringar

33203 gilla-markeringar

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

konfatid

konfatid

33203 gilla-markeringar

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

konfatid

konfatid

konfatid

konfatid

Alingsås

Alingsås

Alingsås

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

en

rd a g n e g r a f lager pa

n nder våre arlovet . U m m o s v t. an a mmarlägre rtar i börj r som sta r innan so e e g g ä lä rl a lg e m as. h å ett r pgilla-markeringar g kan sök ckors som r och åke33203 idragilla-markeringar 33203 gilla-markeringar r. B33203 o Ett treve e n g ro n k å g 0 0 gra d: 3 0 #konfirmation2018 #läger #livsfrågor #läger konfatid konfatid konfatid 6-5/ 7.)#konfirmation2018 stna#livsfrågor ffas vi nå#livsfrågor #läger trä#konfirmation2018 r. Ko #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg 2018. (16/ 27 #omg vembe#sökare o 5 n 2 5 . 2 v r r ä o ck en . Lägerve rsta träff Start : Fö 7 juli 2019 d ti g ö h s n tio Konfirma konfatid

konfatid

konfatid

Alingsås

Alingsås

Alingsås

n o i t a m r i f n vip-ko ig som h

r sig till d

Vip vände

sättning.

ktionsned

tuell fun ar intellek

kl 11. yrkan gudstjänst ckslyckek Plats: Sto g 2 december med nda Start : Sö

d e r a m l a j h lager pa

33203 gilla-markeringar konfatid

#konfirmation2018 #livsfrågor #läger #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg

skola. s folkhög d re a lm jä åH ds läger p jalmared.se EFS erbju .h d w e w m w te e e s 33203 gilla-markeringar arb samgilla-markeringar nmälan I 33203 a h c o n o ti #livsfrågor #läger #konfirmation2018 #konfirmation2018 #livsfrågor #läger konfatid konfatid rma#tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg #sökare #tvivlare #bibeln #kärlek #tro #omg För info#sökare

Profile for Svenska kyrkan Alingsås

Konfirmation i Alingsås 2018/2019  

Konfirmation i Alingsås 2018/2019

Konfirmation i Alingsås 2018/2019  

Konfirmation i Alingsås 2018/2019

Advertisement