Page 1

SPANNMÅL

Dåliga skördar en hård nöt att knäcka

VÄXTSKYDD

Bli redo för hösten och minska vårbruksstressen redan nu

NÖT

Ersätt delar av grovfodret NÖT foder med bra resultat

#3 2018

TIDNINGEN Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB

Ledaren

Tufft 2018 kräver krafttag

”Rätt förfrukt skapar förutsättningar för bättre skörd”

Med Rosa Grönmix håller Jima produktionen uppe 1


TIDNINGEN Nr 2 • sept 2018 • Sedan 2003

UTGIVNING

Tidningen ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 14 000 ex till kunder, rådgivare, skolor, återförsäljare, anställda med flera. Tidningen ges ut 5 ggr/år. ANSVARIG UTGIVARE Johan Andersson johan.andersson@svenskafoder.se 010-130 29 84

INNEHÅLL

TEXTPRODUKTION Johan Andersson GRAFISK PRODUKTION Malin Hansen OMSLAGSBILD Jill och Mats Svensson Jima AB, Lilla Kyrkhults gård ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG och Colourbox, om inte annat anges TRYCK Stibo Complete Katrineholm

ANNONSERING

Johan Andersson, 010-130 29 84 johan.andersson@svenskafoder.se

KONTAKTA OSS

marketing@svenskafoder.se

NÄSTA NUMMER

Nästa nr beräknas vara ute i v. 42 2018.

Följ oss p å facebook ! N VA

ENMÄRK

Trycksak 5041 0004

TIDNINGEN

Nr 2 2017

E

2018 års torka drabbar hela branschen hårt. Överallt ser vi ett skördearbete som inte liknar något annat vi sett under väldigt många år. Väder drabbar vanligtvis olika regioner på de mest skilda sätt. Regniga höstar med fält som står under vatten, och som är omöjliga att tröska, är något vi upplevt från år till år. Men denna ojämförliga sommar, sommaren 2018, har alla regioner haft det oerhört tufft. Torkan har slagit mot alla lantbrukare. Växtodlare som mjölk-, fjäderfä och grisproducenter. Alla blir berörda av det denna sommar. När det gäller skördearbetet för spannmål ser vi skillnader även i år från plats till plats. Vissa har klarat sig lindrigare undan. Men alla har tappat skörd. Via vår skördemottagningar ser vi på sina håll 60 till 65-procentiga tapp i skördevolymer. Det är fruktansvärt mycket. De kontrakt vi har tecknat, med såväl inhemska som internationella aktörer gällande svensk spannmål, kommer vi av självklara själ inte kunna leverera fullt ut. Vi brister i såväl volym som kvalitet på den kontrakterade varan. Höga proteinhalter i maltkorn, låga rymdvikter på grund av dålig matning till axet gör att vi inte kan leverera vad vi har lovat. Detta kostar pengar, mycket pengar. Pengar som vi alla kommer att förlora. Vad betyder det här för oss? Jo, det betyder att vi, rent konkret, måste göra kraftfulla rationaliseringar, för att även i fortsättningen kunna vara en affärspartner att räkna med på den svenska marknaden. Det betyder att vi måste omorganisera oss, skapa en ännu mer slimmad organisation, som bättre kan hantera sådana här situationer i framtiden. Vi har varit delaktiga i möten med branschföreträdare, för att tillsammans försöka hitta lösningar på den komplicerade situationen. Vi har gjort allt för att bidra med nytta på det sätt som vi kan - bland annat har vi förmedlat halm och grovfoder till områden där detta är absolut nödvändigt. Men situationen är fortsatt komplicerad och svårhanterbar. Men den verkliga nyttan vi kan göra som företag, är att på allvar ta ansvar och fortsätta arbeta med de saker som verkligen skapar mervärde för lantbruket i Sverige. Att slipa vidare på vår organisation, vara kostnadsmedveten och kunna erbjuda lantbrukarna produkter och tjänster som gynnar dem, är enda sättet. Det är så vi bidrar till en fortsatt sund konkurrenssituation i landet. Det gör att vi har en tuff men nödvändigt tid framför oss. Detta arbete är redan påbörjat.

T

S

facebook .com/sve nskafode r

Tufft 2018 kräver krafttag

Carsten Klausen - VD carsten.klausen@svenskafoder.se 2


Gå inte miste om din skörde­ potential Höstsäd är i grunden relativt sett bra på att försörja sig med fosfor från marken, men i den tidiga utvecklingen krävs en god fosfortillgång för att inte bestockning och rotutveckling ska hämmas. YaraMila Höst stärker grödans höstutveckling och vinter­ härdighet genom en väl avvägd blandning av N, P, K och Mn, vilket hjälper dig att nå full skördepotential. Låg kvävehlat ger en god start utan att riskera negativ miljöpåverkan. Gödsling behöver inte vara komplicerad – med YaraMila Höst får du allt i en och samma storsäck. Hög kvalitet, enkelt att sprida jämnt och tryggheten i Yara 4­punktsgaranti. Läs mer om hur du utnyttjar din skördepotential med YaraMila Höst på yara.se 3

Kvalitet som sprider sig. Läs mer om Yara 4­punktsgaranti på yara.se


INNEHÅLL

/svenskafoder

Nr 3 • september 2018

22

3 6

LEDAREN Tufft 2018 kräver krafttag

NYTT & NYTTIGT Nyheter och säsongsrelaterade produkter och tjänster

SPANNMÅL 8 Dåliga skördar en hård nöt att knäcka 9 Skörd 2018 i DLG-koncernen ANALYSER 10 Rapport från Optilab GROVFODER 14 Karolina är tuff och gör jobbet! 15 Bevara näringen med SiloSolve FC GÖDNING 16 Förse din raps med rätt näringsämnen! 17 Rätt pH-värde gör hela skillnaden VÄXTSKYDD 18 Se upp för sniglar – trots torka! 20 Bli redo för hösten och minska vårbruksstressen

redan nu

UTVECKLING 22 ”Rätt förfrukt skapar förutsättningar för

SKADEDJURSBEKÄMPNING 25 God spannmålshantering torra år

20

26 28 30 32

Nr 3 2018

NÖT Krav på kvalitet i Harpsund Sätt fart på dina kvigor Ersätt delar av grovfodret med bra resultat Med Rosa Grönmix håller Jima produktionen uppe

FJÄDERFÄ 36 Avena – för hönans skull!

18 TIDNINGEN

bättre skörd”

HÄST 38 Travtränare Mimmi Elfstrand 40 Öka hästarnas tuggtid och komplettera

ditt grovfoder!

41 KONCERNAKTUELLT 42 NOTISEN 43 HITTA DIN NÄRMASTE SÄLJARE

4


Caryx

®

För säkrare övervintring och bättre utveckling på våren i din höstraps...

Höst

Obehandlat

Tidig vår

Behandlat

Obehandlat

Källa: OS15-8420, 2006. Halle Universitet, höst 2008, vår 2009.

Behandlat

Behandlat

Obehandlat

■ Bättre övervintring ■ Sänker tillväxtpunkten ■ Större rotnät- bättre vattenoch näringsupptag Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.

5


NYTT & NYTTIGT Produkter och tjänster inom Svenska Foder-koncernen

Foderstaten är unik för varje häst

Normalpresterande hästar, dräktiga och digivande ston, växande eller högpresterande hästar, seniorer: Behovet av att komplettera med kraftfoder är helt individuellt och det är alltid grovfodret som styr vilket kraftfoder en häst behöver. Även en häst som inte behöver kraftfoder behöver mineraler, vitaminer och spårämnen.

Grovfoderanalysen är därför grunden för att beräkna hästens foderstat. Eftersom hästar är gräsätare måste foderransonen bestå av ett bra grovfoder. För att veta hur mycket foder din häst behöver, behöver du göra en grovfoderanalys.

Vi hjälper dig med grovfoderanalyser! Kontakta din närmaste butik eller återförsäljare för mer information, www.svenskafoder.se/s/aterforsaljare

Vi har två olika paket som kan fylla ditt behov.

Hundfjäsk inför jaktsäsong! Inför jaktsäsongen måste man se till att våra fyrfota vänner mår bra och är på gott humör.

Four Friends Köttkorv

Köp Köttkorvar av högsta kvalitet i kladdfri förpackning. Lätt att dosera rätt. Finns i fem olika varianter. 800 g. Fritt från spannmål!

TIDNINGEN

Nr 3 2018

6

Four Friends Natural snacks Training Treats

FourFriends Natural Snacks Training Treats är tillverkade i Schweiz av kontrollerade råvaror. Perfekt som lätttuggat belöningsgodis för alla hundar. Mjuka smakfulla bitar som hundarna älskar! 400 gr.


Bra foderval för får vid grovfoderbrist För att möta årets allvarliga brist på grovfoder har vi på Svenska Foder utvecklat två helt nya kraftfoder, Tuva Grov och Tuva Snabb. De nya fodren är utvecklade för att platsa i grovfoderfattiga foderstater, men lite olika sådana. Med ett större sortiment och mer specifika foder får du en större flexibilitet och en bättre totalfoderstat nästan oavsett hur din grovfodersituation ser ut. Det finns inga krav på tillsatta vitaminer och mineraler i Tuva Grov och Tuva Snabb.

! r e d o f a y n 2

Tuva Grov

När du vill få in mer fiber i foderstaten för att bibehålla vommens funktion rekommenderar vi att du kompletterar med Tuva Grov så att du tillsammans med ditt grovfoder når en låg, men fungerande grovfodergiva och NDF-nivå i foderstaten. Fodret går dessutom att beställa i storsäck.

Tuva Snabb

Scanna QR-koden för att läsa mer, eller hör av dig !

Tuva Snabb passar till mycket grovt grovfoder, exempelvis mestadels någon typ av halm. I dessa foderstater fattas smältbara fiber – exakt vad Tuva Snabb tillför! Tuva Snabb tillför också protein, både i form av en liten mängd lättillgängligt protein från urea och ”vanligt” protein av mycket god kvalitet samt en hel del stärkelse och fett.

Hitta din närmaste Djur&Natur-butik eller återförsäljare på www.djuronatur.se


växt

SPANNMÅL

Skörd 2018 i DLG-koncernen

Dåliga skördar, en hård nöt att knäcka Lantbruket är hårt drabbat av en ojämförlig torka. När DLG-koncernen jämför länderna man verkar i, har man drabbats hårt på många håll, men skillnaderna är ändå stora. Tyskland, Danmark och Sverige, som är DLG-koncernens tre stora marknadsområden, har alla drabbats hårt - som en följd av ett vått vinterhalvår och en torr vår och sommar. Men Sverige fick svartepetter, även om Danmark också drabbats mycket hårt.

Tyskland kalkylerar

med en minskning på cirka 4,55 miljoner ton spannmål till 41 miljoner ton jämfört med sin normala skörd på 47,9 miljoner ton. I Danmark bedömer man att skörden hamnar på cirka 6,1 miljoner ton spannmål enligt Landbrugsavisens prognos. Det ska jämföras med normala 8-10 miljoner ton. I Sverige talar man om en minskning på minst 35-40 procent av spannmålsvolymen på totalen.

Torkan har givetvis lett till

stor oro och det har av denna anledning hållits många krismöten runt om i landet. Man har diskuterat frågorna som kommit upp djupgående och försökt och i vissa fall hittat lösningar på de akuta problem som uppstått.

Svenska Foder har givetvis

följt diskussionerna och deltagit i många möten under senvåren och sommaren för att se om det är något man kan påverka eller göra för den pressade situationen. Carsten Klausen, VD för Svenska Foder: -Det är viktigt att man möts och

TIDNINGEN

Nr 3 2018

talar om sakerna. Man inser att man inte är ensam, att branschen i stort är drabbad av samma situation, och att man då därför också kan hitta lösningar på problemen tillsammans. Det finns en sådan kreativ kraft i att samlas. -Och lantbrukare är ett kreativt släkte, det vet vi sedan länge, fortsätter Carsten Klausen. Man har alltid hittat nya och alternativa sätt att hantera verksamheten – det blir inte minst tydligt i år under de tvingande omständigheter som vi upplevt under sommaren.

köpare vi har gjort upp med. Och när vi nu ser enskilda lantbrukare som kanske hamnar på neremot 50 % av beräknad skörd, så har vi givetvis ett gemensamt problem.

Det som står klart för Sverige är

Viktigt är att vi alla är i

att vi har en bristsituation på spannmål. Men dagens arealer skulle vi enligt ett femårsnitt ha en skörd på cirka 5,9 miljoner ton i år. Vi hamnar på säkert 35 procent lägre skörd i år eller cirka 3,8 miljoner ton. Det här leder till situationer som måste hanteras på ett delikat sätt. -Som ett bolag som handlar med spannmål sitter vi i en sits där vi har sålt den vara vi köpt, en vara vars volym och kvalitet är kontrakterad med lantbrukare runt om i landet. Vi har åtagit oss att leverera denna mängd spannmål till de

8

- Det avtal man tecknat är det

som gäller, av princip. Men i år är det stora lokala skillnader, så om det blir problem för vi en dialog med de enskilda kunderna. Kanske kan man hitta en lösning genom att leverera mer av en annan gröda.

denna situation och att vi måste ta konsekvenserna av det. -Svenska Foder har nu en resa att göra genom att internt se över sin organisation och se var vi kan förändra och jobba annorlunda för att förbli kostnadseffektiva och på så sätt vara en attraktiv partner och gynna konkurrenssituationen i Sverige, även i framtiden, avslutar Carsten Klausen.


Skörd 2018 i DLG-koncernen SPANNMÅL

Ögonblicksbilder från norra Europa.

Tuffast för svenskarna

Nicklas Bergman är logistikansvarig spannmål för södra Sverige. -Det har varit en kort period av inleveranser, ett väldigt annorlunda år. Generellt kan man säga att årets skördeperiod tog slut när fjolårets skördeperiod började, säger Nicklas Bergman. Det har helt klart varit en tuff resa för våra lantbrukare, med skördar som har gett 60-70 % mindre avkastning än vanligt – med vissa undantag, givetvis. -Hör man med konkurrenter och lantbrukare så stämmer denna siffra ganska väl, fortsätter Nicklas. Visst finns det regioner där avkastningen varit bättre, men generellt är skördarna långt sämre i år.

Inte heller kvalitetsmässigt har det

varit någon jubelfest. - Maltkornet håller höga proteinhalter, vilket givetvis är dåligt, förutom när det är fråga om Whiskeymaltkorn som gärna får hålla högre proteinhalt, så i det fallet ser det bra ut. -Vi har dock haft väldigt lite skalskador på just maltkornet, jämfört med förra året, vilket kan bero på en mängd olika parametrar. Min gissning är att vi har haft en väldig stabil och torr väderlek, vilket inte frestar skalet som ett år då det är stora väderomslag. Sen kan det såklart också bero på kärnstorlek – får vi stora kärnor, kan det innebära att de spricker och vi får sämre skal.

9

När det gäller veteskörden som kommit in har man sett höga rymdvikter och en stor variation på protein - men genomsnittet har ändå varit något lägre än i fjol. Falltalet har inte varit några problem. Havreskörden håller låga rymdvikter. Arbetet under skörden har på

ett sätt varit lättare, eftersom det inte kommit in sådana mängder (något som givetvis är mycket tråkigt, menar Nicklas). Men samtidigt gäller det att hålla tungan rätt i mun när det är mindre kvantiteter och fler skilda kvaliteter.

växt


växt

SPANNMÅL

Skörd 2018 i DLG-koncernen

Ögonblicksbilder från norra Europa.

Tyskland inte lika hårt drabbat som Danmark och Sverige

Bianca Glese, produktionschef på HaGe:s utsädesfabrik Lensahn i Tyskland, berättar om årets arbete: På grund av torkan har det varit goda skördebetingelser med torr spannmål för oss i Tyskland detta år. I utsädesproduktionen har det betytt en något större tidsbuffert för att processa utsädet. Vi avslutade skördetransporterna från våra odlare före den 1 augusti, något som varken våra kunder eller vi har haft erfarenhet av tidigare. Förra året såg vi ett motsatt scenario. Då hade vi en mycket större tidspress i utsädesproduktionen under en väldigt våt och sen skörd. Men det finns givetvis också mörkare

TIDNINGEN

Nr 3 2018

stråk med de goda skördebetingelserna – merparten handlar om lägre skördekvantiteter och utbyten.

När det gäller korn har vi noterat 20 % lägre genomsnitt på utbytet, men kärnorna har haft en bra storlek och grobarheten är god – bättre än förra årets skörd. När det gäller vete hamnar vi på 20 % lägre kvantiteter men med en ökad mängd små kärnor. I samråd

10

med odlarna minskade vi siktstorleken i rensen från 2,5 mm till 2,2 mm – men trots det ser vi fortfarande 20-25 % mer småkärnor.

På totalen betyder det här att det finns mindre tillgänglig mängd utsäde på marknaden och den kommer att sälja slut mycket kvickare än ett normalt år. I slutet av juli, har 80 % av kornutsädet blivit sålt. Det har varit ett exceptionellt utsädesår. På grund av de dåliga såbetingelserna under hösten 2017 sålde vårutsädet slut redan i januari och nu är vi på väg mot en sådd med färre höstgrödor.


Skörd 2018 i DLG-koncernen SPANNMÅL

Ögonblicksbilder från norra Europa.

Brist på fodervaror innebär majsimport

Jesper Pagh, marknadsdirektör för husdjur i DLG. Skördevädret påverkar alla områden

Det blev skörden som aldrig riktigt kom igång i Danmark och den värsta torkan i mannaminne som gjort årets skörd till en smärre katastrof för många bönder. Man bedömer att skörden hamnar på cirka 6,1 miljoner ton spannmål enligt Landbrugsavisens prognos. Det ska jämföras med normala 8-10 miljoner ton. Även när det gäller foderråvaror har det varit ett mycket utmanande år. DLG har valt att täcka mycket av behovet av foderråvaror med majs, berättar Jesper Pagh, marknadsdirektör för husdjur i DLG.

Merparten av alla skördeår nettoexporterar Danmark sina grödor. Förra året hade man en samlad mottagning på 2,0 miljoner ton i Danmark. I år bara når upp till 1,3 miljoner ton. Det är 35 % mindre, vilket innebär att man står inför en ovanlig situation, där man ska täcka det saknade behovet med importerade råvaror. -Den torra skörden betyder

att vi blir tvungna att importera en rekordstor mängd majs till foder. Det gör vi eftersom majs för nuvarande är det bästa alternativ när det gäller pris och ett fantastiskt fodermedel till alla djurarter.

11

DLG är ju satta till världen för att hjälpa och serva våra kunder på bästa möjliga sätt. Det är svårt just nu, eftersom många är hårt drabbade av dåliga utbyten och låga priser på mjölk och kött, men vi gör allt vad vi kan för att skaffa de bästa och billigaste lösningarna. Även DLG har som Svenska

Foder utvecklat nya nötfoder som är anpassade för årets mycket speciella situation. -Vi skall naturligtvis se till att ha nog med foder till våra kunder, säger Jesper Pagh om sina erfarenheter av årets execeptionella skörd.

växt


växt

ANALYSER

Rapport från Optilab En extremtorr sommar har gett låga skördar och vissa problem med kvaliteterna. Ulf Thorpert, laboratoriechef på Optilab berättar mer.

-Efter den extremt

långa varma sommaren har vi sett skördar med mycket torra partier, säger Ulf Thorpert. Tyvärr har dessa partier stora mängder grönskott. Vi ser en risk med dessa partier då de gröna kärnorna håller betydligt mer vatten och snabbt kan orsaka värmehärdar i partierna. -Det är under sådana förhållanden som lagringsmögel växer till, konstaterar Ulf. Har man grönt i sin inlagrade spannmål är det mycket viktigt att kontrollera temperatur och eventuellt blåsa eller köra runt varan för att minska risken för dessa härdar.

©RAGT Saaten

Det är låga avkastningar i alla regioner men Ulf och hans kollegor har

RGT

sett stor variation beroende på nederbörd och jordmån. -Den låga avkastningen har medfört höga proteiner på framförallt maltkorn, där man för ölmalt inte vill ligga över 12,0 %, säger Ulf Thorpert. Grobarheten för maltkornet har visat bra värden, där endast ett fåtal prover för tidigt skördad vara legat under gränsvärdet.

Även havren har påverkats genom tidig mognad. Här har man sett många kärnor som är helt tomma och även aspireringshalter som har ökat. -Det finns en positiv effekt som torkan har haft, och det är de låga DON-nivåerna, säger Ulf. Hittills har inga mätningar visat på halter över gränsvärdena men det finns en liten del havre kvar på fälten som kan komma

att hamna i riskzonen om det blir större regnmängder och värme.

I Skåne, framförallt, har man sett ett par procent högre oljehalt i snitt jämfört med fjolåret. - Även några fall av stinksot har rapporterats i Mellansverige, men man har inte sett några större problem med mjöldryga. Tyvärr finns det en viss oro för alla de blandvallar som nu slås av för att täcka grovfoderbristen. Man har sett att t.ex. kvickrot och renkavle är bärare av mjöldryga och dessa kan komma med i vallen vilken transporteras över landet. -Det skulle kunna öka spridningen av sporer, avslutar Ulf.

Reform

Kärnfyllare

Hög avkastning Stabilt falltal Kort strå, hög stråstyrka

www.scandinavianseed.se TIDNINGEN

Tidningen v 36 RGT Reform.indd 1

Nr 3 2018

12

2018-07-12 11:22:50


Omya Agriculture & Forestry omya.com

Omya Calciprill® S 14 Granulerad svavel & kalcium Omya Calciprill® S 14 är en 2–6 mm granulerad produkt som enkelt sprids med gödningsspridare Fördelarna med Omya Calciprill® S 14 är många • Granulerna löses lätt av dagg och regn • Effektiv källa för svavel och kalcium, viktiga makronäringsämnen • Kan med fördel användas i kombination med N27 alt N34 och ersätta t.ex. NS 27-4 • Bra vid precisionsodling och spridning med GPS utifrån markkarta • Spridning med gödningsspridare möjliggör hög precision Kör när det passar dig!

Omya AB

Omya AB | tel. 040-20 67 00 Försäljning: kontakta din växtodlingssäljare

Kalendegatan 18 211 35 Malmö

13


växt

GROVFODER

Rörsvingeln Karolina Rörsvingeln Karolina kombinerar hög avkastning med ett breddat skördefönster. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under samtliga delskördar.

Karolina är tuff och gör jobbet! Rörsvingeln Karolina har rätt egenskaper för att göra ett gott jobb i dina vallar. Johanna Öwall, Produktansvarig Växt i Svenska Foder rekommenderar sorten som gör dina vallar hållbara och högavkastande.

Rörsvingelns etablering är

långsam men väl inrättad har arten en mycket god återväxtförmåga med hög utvecklingshastighet och konkurrensförmåga som gör den dominerande under vallens senare liggtid. -Därför bör rörsvingeln styra skördestrategin så att de höga näringskvaliteter som efterfrågas uppnås, berättar Johanna Öwall.

En intensiv skördestrategi

med rätt tajming är ett krav för att uppnå goda resultat! Karolina är en högavkastande rörsvingelsort för hela

TIDNINGEN

Nr 3 2018

Sverige med särskilt goda kvaliteter av uthållighet, energi- och protein samt god smältbarhet.

-Karolina har senare mognad

som medför en bibehållen kvalitet i ett bredare skördefönster och kompletterar därmed rörsvingelhybriden Hykor, fortsätter Johanna. -Det är Karolinas mycket höga och säkra avkastning i kombination med sin goda uthållighet ger bra förutsättningar för en lyckad vall.

Ett djupt rotsystem gör arten mycket

torktålig i kombination med god vinterhärdighet. 14

- Det man kan se är att man får en uthållig och säker grovfoderproduktion med Karolina i vallblandningen, fortsätter Johanna.

Fördelar med Karolina • Senare mognad • Hög avkastning och uthållighet • God smältbarhet, proteinhalt och fiberkvalitet

Läs mer!


GROVFODER

Rätt mineralfoder gör skillnad

j! n a p m Ka

Passa på - just nu har vi en förmånlig mineralfoderkampanj! I sortimentet finns mycket att välja på. Två av produkterna är speciellt framtagna för just köttproduktion, även om övriga många gånger också passar bra.

Delt amin Di

... är ett smakligt mineralfoder som tillför alla de vitaminer och mineraler som den digivande kon så väl behöver, som till exempel naturligt E-vitamin och organiskt selen. Dessa former tas upp extra effektivt av kon och stärker hennes immunförsvar. Det högre upptaget kommer kalven till godo via en högre koncentration i mjölken.

Delt amin Kött

... är ett smakligt mineralfoder för växande djur. Hög tillväxt kräver mycket kalcium, något som täcks av innehållet i Deltamin Kött. Också innehållet av selen och vitamin E är anpassat för de unga djurens höga tillväxt och behov.

Växel 0510-828 00 • www.svenskafoder.se

1808_Annons_Deltaminkampanj_TIDNINGEN_175x120.indd 1

2018-08-21 13:41:54

Bevara näringen med SiloSolve FC Ensileringsmedel är

avgörande vid skörden av de grovfoderpartier som väntas nu i höst. Det är lika viktigt oberoende om det är grönmassa av majs eller från vall som ska ensileras. Finns det inget uttryck man kan använda här? Typ varje kilo är guld värt eller behandla alla partier med stor värdighet tillför vårt biologiska ensileringsmedel SiloSolve FC. Den ger en snabb ensilering och bevarar mer näring i ensilaget jämfört med om du inte tillsatt ett ensilerngsmedel som effektiva SiloSolve FC.

För att få ut så mycket näring

som möjligt ur det ensilage som planeras i höst krävs det nogrannhet i ensileringsprocessen och ett ensileringsmedel som styr fermenteringen i rätt riktning.

För majsen och även

för de sista vallskördarna ska man defintivit använda ett ensileringsmedel. Med SiloSolve FC får du ett biologiskt ensileringsmedel som verkligen är en unik produkt med otroligt goda egenskaper. Mjölksyrabakterien

15

Lactococcus lactis O-224 är en unik bakterie som förbrukar syre och minskar tiden tills silon blir syrefri. Den är dessutom effektiv på att sänka pH, vilket gör att mer näring bevaras i ensilaget. Den andra mjölksyrabakterien, Lactobacillus buchneri, som ingår i SiloSolve FC gör att produkterna också ger ett effektivt skydd mot svamptillväxt och varmgång. SiloSolve FC fungerar till alla typer av grödor SiloSolve FC Eko är samma produkt men framtagen och godkänd för ekologisk odling.

växt


växt

GÖDNING

Förse din raps med rätt näringsämnen! Skapa förutsättningar för en god rapsskörd – säkra tillgången av alla viktiga näringsämnen för en bra etablering som ger god vinterhärdighet och skörd!

På hösten är kväve- och svavelbehovet stort för höstraps. Grödan är känslig för dålig tillgång på fosfor, kalium och bor – alla näringsämnen som är viktiga för övervintringsförmågan. Eftersom fosfor är nödvändig för rottillväxten - ett väl utvecklat rotsystem är viktigt för att plantan ska kunna utnyttja kvävet i jorden - är det särskilt viktigt att grödan har tillgång till detta näringsämne. Se därför till att det finns i tillgängligt i din mark.

TIDNINGEN

Nr 3 2018

Har du brist är just YaraMila Raps skräddarsydd för rapsens behov, och det ökar odlingssäkerheten och lägger grunden för en god skörd.

Tänk efter före: YaraMila Raps på hösten – och på våren. En höstgiva på 350 kg YaraMila Raps/ha ger 60 kg N, 17 kg P samt 35 kg K – det lägger en bra grund för etablering och övervintring. Om möjligt bör gödseln radmyllas/placeras för maximalt

16

växtnäringsutnyttjande. Givan motsvarar fosforgödslingsbehovet för 3,5 ton raps på en jord i fosforklass IV A. Vid högre skördenivåer och/eller lägre fosforstatus på jorden behövs mer fosfor och kalium. Därför är det i många fall aktuellt att lägga även första vårgivan i form av YaraMila Raps.


GÖDNING

Rätt pH-värde gör hela skillnaden

Om du vill se en optimalt utnyttjad mark måste du se till att pH-värdet håller en miniminivå i marken. Pierre Lindskog, Produktchef Kalk, påminner om vikten av kalk.

Vad händer efter

skörden? Det är den fråga du ska ställa dig exakt nu.

Vill du att en gröda skall avkasta optimalt, måste du minst tillföra det som förs bort med grödan. Visst går det bra att gödsla med Svenska Foders Balans 22-4-7, när det väl är dags för grödan att växa - för att tillföra näringsämnen som grödan absolut behöver. Men det blir inte tillräckligt om man ska få full effekt. -Grödan kommer att växa, du kommer att få avkastning. Men den mark vi har är idag är för dyrbar för att tänka så. Den måste leverera till max för att tillföra ett lantbruksföretag värde. Därför räcker det inte längre att gissa sig till vad man kan tänka sig att grödan behöver.

-Hur smart är det att lägga

Om vi inte tillför kalk, utnyttjas inte heller den gödning vi lägger på optimalt. -Så vi måste tänka kalk – det är helt nödvändigt om vi ska få grödor som drar nytta av markens näringsämnen.

Och om du inte vet vad som redan

Om man inte hinner kalka sina marker, finns det möjlighet att utnyttja granulerade mikroniserade produkter som Calciprill och Magprill. -De tar hand om problemområden på ett effektivt och snabbt sätt. Med hjälp av den snabba höjningen av pH-värdet hjälper man tillgängligheten av andra näringsämnen. -Men de kan aldrig vara en långsiktig lösning, de är ett mycket bra komplement, men kolla dina marker ordentligt, så du kan tillföra vad grödan behöver, avslutar Pierre Lindskog.

pengar på en gödning, när grödan ändå inte utnyttjar näringsämnena på bästa sätt? Det känns ju meningslöst och bortkastade pengar.

finns i jorden, vilka näringsämnen, vad som saknas, hur ska du då kunna avgöra vad som behövs tillföras? -När du vet vad din jord består av kan du fatta kvalificerade beslut. Som vi idag odlar vår mark, så intensivt, för vi bort väldigt mycket näring. Då urlakas även kalken och sen försurar vi ytterligare med nya gödselmedel.

Därför måste vi öka medvetenheten om en balanserad gödsling. Och då ingår det att vi tänker kring pH-värdet och vikten av att kalka marken. 17

växt


växt

VÄXTSKYDD

Nyttja Ferrex i riskområden

Se upp för sniglar – trots torka!

TIDNINGEN

Nr 3 2018

18


VÄXTSKYDD

Torkan har haft ett bra grepp över stora delar av Sverige i år och det betyder att snigelförekomst har varit begränsad. Det betyder inte att de är utdöda, och när förhållandena återigen blir ideala för sniglar med fuktigt väder, kommer vi att se dem igen.

Sniglar bör du ha respekt för och

förebyggande av allvarliga snigelangrepp kan göras med lite management:

• Jorden hålls svart från skörd till att höstrapsen etableras antingen vid jordbearbetning eller glyfosatbehandling. • Vid etablering av rapsen bör du se till så att såbädden är finkornig och packad, så att det inte finns knutor som sniglarna lätt kan röra sig emellan. • På mycket lerhaltig jord kan det vara en fördel att inte plöja och iställlet harva djupt ett par gånger, eftersom såbädden annars kan bli för knölig. Grov kultivatorsådd kan vara riskabelt på lerjord, eftersom sniglarna lätt kan flytta sig mellan fukt i jorden och mat på ytan. Harvning före kultivatorsådd kan reducera snigelrisken.

När du bekämpar sniglar med snigelbekämpningsmedel kan du inte förvänta en effekt på samma sätt som vid en bekämpning med insekticider. Det är därför viktigt att du ligger steget före sniglarna och detta gör du genom att kontrollera om det finns sniglar! Gör det

till en vana att lägga ut ett snigelskydd i marken med lite lockmat som till exempel vetekärnor, och du får snabbt en bild av hur mycket sniglar du har på dina marker. Sniglarna ska bekämpas tidigt. Det ger bäst kostnadseffektivitet. Vet du med dig att du har problem i vissa av dina fält, behandlar du tidigt, gärna innan uppkomst – särskilt om det förekommit angrepp på fältet tidigare år. Uppträder de plötsligt och du har missat att det finns en stor etablering, kräver det högre doser och upprepade behandlingar för att få bort sniglarna helt och hållet. Sniglarna bekämpas bäst då de fortfarande är små och få.

Den mest optimala bekämpningen av sniglar får du genom att sprida snigelgift på svart jord, innan sniglarna har tillgång till annan föda. Använd 4-6 kg Ferrex omedelbart efter sådd i riskområden på din mark. Håll ett öga på om snigelgiftet

försvinner. Gör den det så upprepa behandlingen tills rapsen är så stor att den inte längre kan ta skada av sniglarna. Notera att snigelgift inte bör blandas med utsädet, eftersom det ger en allt för dålig effekt.

Fakta om snigelpellets! Pellets med innovativ teknik

• Hårdpressade snigelpellets dammar minimalt vid hantering och ger mindre spill vid spridning • Snigelpelletsens enhetliga i storlek ger en jämn och bra spridning, även med arbetsbredder på över 24 m (beroende på utrustning) • Snigelpelletsen innehåller ett optimalt lockmedel för sniglar, och är också välsmakande och lätt att äta för alla arter av sniglar, och i snigelns alla utvecklingsskeden i livet, från ung till vuxen ålder • Snigelpelletsen är extremt regn- och mögelresistent och ger därför lång beredskap för reglering och skydd av grödan (så länge snigelpelletsen finns tillgänglig på marken) • Pelletsen är färgade och dimensionerade så att odlaren lätt kan upptäcka behov av förnyad behandling.

Läs senast nytt inom växtodling Gå in på vår hemsida och hitta vårt växtodlingsbrev. Här berättar vi om allt som rör din växtodling, just nu. Tips och råd och utmaningar som vi ställs inför under året.

Välkommen!

19

växt


växt

VÄXTSKYDD

TIDNINGEN

Nr 3 2018

20


VÄXTSKYDD

Författare: Richard Bergfast Ivarsson

Bli redo för hösten och minska vårbruksstressen redan nu Det finns många goda skäl att bekämpa ogräs redan på hösten för att undvika problem längre fram. Den gröda som inte behöver konkurrera med ogräs har bättre förutsättningar för hög skörd. Det är också betydligt enklare att bekämpa ogräsen på hösten då de är små, jämfört med på våren då de hunnit växa till sig. Det är många som erfarit hur svår det kan vara att komma ut med sprutan på våren, i synnerhet i de fall man lyckats så i tid på hösten men missat ogräsbekämpningen.

Nyhet mot gräs- och örtogräs i höstsäd

Det nya ogräsmedlet Purelo™ är en färdigformulering av jordherbiciderna Boxer och Diflufenikan för ogräsbekämpning i höstvete, höstkorn, rågvete och råg. Purelo™ innehåller de två beprövade substanserna prosulfocarb och diflufenikan.

Purelo™ har god effekt mot många av våra mest betydelsefulla gräs- och örtogräs som exempelvis åkerven, vitgröe, plister, snärjmåra och våtarv m fl. Effekten är bäst på groende och små ogräs.

Minska risken för resistensutveckling

Idag har vi flera kända fall av resistensutveckling hos exempelvis renkavle, åkerven, baldersbrå, kamomill och våtarv. Detta är en direkt effekt av en ensidig användning av preparat som har likartade verkningsmekanismer. Många

gånger handlar det tyvärr om att man missat att olika produkter kan ha samma verkningsmekanism. Just när det gäller så kallade ALShämmare finns det faktiskt över 40 ogräsmedel* som använder denna mekanism. En av Purelos™ styrkor är att den är en viktig resistensbrytare då dess aktiva substanser Prosulfocarb och Diflufenikan har verkningsmekanismer som skiljer sig från andra vanliga ogräsmedel (ALS-hämmare).

Kör lågt och långsamt för att få bra täckning För att få ut optimal effekt av en ogräsbehandling och för att skydda omgivande miljöer för avdrift är det viktigt att använda rätt sprutteknik.

1. Bekämpningen ska göras på en fuktig, fin såbädd när grödan kommer upp och raderna börjar synas. 2. Högre vätskemängder (200-300 l/ha) är positivt för effekten.

21

3. Kör långsamt och med låg bom höjd. Använd aldrig en bomhöjd högre än 50 cm över grödan 4. Använd munstycken som ger stora droppar. 5. Bästa spruttidpunkt är på kvällen efter solnedgång, på natten eller tidigt på morgonen. 6. Temperaturen ska helst vara under 15 grader. 7. Undvik att behandla mitt på dagen i soligt eller blåsigt väder 8. Använd avdriftsreducerande teknik (75 % - 90 % avdriftsreducering) Normal dos är 2,4—3,2 liter Purelo per ha. Läs mer om Purelo på Syngentas hemsida: www.syngenta.se *Jordbruksverket (2018). Kemisk ogräsbekämpning 2018. Jönköping: Jordbruksverket. Tillgänglig: https:// webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ be20.html

växt


växt

UTVECKLING

-Vädret är alltid en parameter i odlingen som man måste ta hänsyn till, och det behöver inte vara bara dåligt - men i år får man nog påstå att den mest har varit en motståndare, Per Larsson, Petersro Gård, Vellinge.

TIDNINGEN

Nr 3 2018

22


UTVECKLING

Rätt förfrukt skapar förutsättningar för bättre skörd

Att öka vete och rapsskördarna är målet för Svenska Foders projekt 6Tolv. Just nu pågår en reinventering av projektet och nya engagerade lantbrukare som vill vara med och undersöka vad som kan öka de stillastående skörderesultaten har kommit till. En av dessa lantbrukare är Per Larsson. Per hittar vi på gården Petersro i Vellinge i Skåne med fält som vätter ut mot havet. Per är tredje generationen i sin släkt som brukat jorden på Petersro.

Idag brukar Per Larsson

160 hektar åker. Odlingarna består av korn-, vete, sockerbetor, höstraps och lök. Löken odlas av Almhaga grönsaker som är en lökentreprenör i närheten. -Jag vill väldigt gärna ha löken, som är en mycket bra förfrukt för vete, i växtföljden, säger Per. Jag upplever en klar skillnad i skörd och utveckling av efterföljande gröda, med rätt förfrukt. Upptagningsförmågan av kvävet förbättras helt klart. Det har inte minst synts ett år som detta med torkan.

Vi hade en nollruta i veteodlingen och om man jämförde den med den kvävegödslade grödan, var det ingen större skillnad. -Jag hade Carl-Magnus Olsson från Yara ute och tittade på fältet och han kunde inte tro att nollrutan inte hade fått gödsel, fortsätter Per. Det visar hur viktig förfruktsvärdet är. Därför försöker alltid lägga upp odlingen så att höstveteodlingen har en förfrukt som är rätt för odlingen. Det är en gammal sanning med det är helt klart så att rätt förfrukt skapar förutsättningar för bättre skörd. -Dessutom gör lökodlingen att vi har tillgång till bevattning. Det är en styrka. Havre odlas på Petersro

spannmålspannan, men även för de som vill köpa till sina hästar. Det finns gott om hästgårdar i närområdet, berättar Per.

Årets torka har givetvis påverkat skörden även på Petersro. -Man talar om 30 % lägre skördar, och det stämmer nog rätt bra här, konstaterar Per. Även om jag tror att vi klarade oss något bättre, eftersom vi fick 30-40 mm direkt efter sådd. Vi sådde i tid och grödan fick tid att rota sig ordentligt, och det gjorde att den har klarat sig något bättre. Även om det inte kom mer regn. Klimatet här ute vid havet har nog också gjort att vi inte haft den här enorma hettan, och det har sparat grödan bättre än på många andra ställen. -Maltkornet som vi också odlar, dras med höga proteinhalter, vilket nog också är fallet på andra platser i landet. För Per är målsättningen med

verksamheten alltid att titta på hur man kan bli bättre. Hur man kan göra saker på annat sätt, för att nå andra resultat. -Jag vill ju nå bästa möjliga resultat och när man tittar på just veteodlingen så har den stått och stampat under rätt många år. Jämför man med kornet har den ju de senaste åren ökat i avkastning på ett helt annat sätt. Jag har tagit 8-9 tons kornskördar när vädret har tillåtit.

för husbehov, framförallt för

23

-Vad beror det där på?

Kan jag åstadkomma en förändring, bara genom att ändra mitt sätt att odla? Eller är det annat som ska till? Hur ska jag tänka? Där blir Svenska Foders 6Tolvprojekt en bra sporre och något som kan utmana mitt sätt att tänka, och kanske även ett sätt att utmana Svenska Foder.

Året har dock inte varit den

bästa indikatorn att ge några svar på att ändrade beteenden eller insatser kan ge resultat på avkastningen. Årets väderlek har ju ställt allt på ända. -Vädret är alltid en parameter i odlingen som man måste ta hänsyn till, och det behöver inte vara bara dåligt men i år får man nog påstå att den mest har varit en motståndare, menar Per. -Det kväve och den mikronäring vi lagt på grödan i år har vi egentligen inte fått utdelning på när det gäller vetet. Men det vi helt klart tar med oss, är att försöka behandla efter bladssaftanalyser, och se till att förse grödan med det som saknas. Att vara mer medveten om vad vi ska göra för att åstadkomma resultat. Det som kan kännas tungt för Per Larsson är känslan av att man måste starta om.

växt


växt

UTVECKLING

-Nästa år tar jag min 19

skörd. Jag har etablerat min verksamhet ordentligt och har byggt upp en bra stomme i företaget. Men ett sånt här år gör att man återigen hamnar på noll och måste börja om. Men han är ändå fast besluten om att köra på.

Per håller fast vid vetesorten Ellvis och när det gäller raps håller han sig till Excentiell. -Ellvis upplever jag som en extremt frisk sort och den har alltid funkat här hos oss. Den kan se eländig ut, men är

frisk och har klarat gulrosten mycket bättre än andra sorter. -Rapssorten Excentiell är jag nöjd med - det är andra året jag odlar sorten, och förra året gav den 5 ton. Då hann jag ändå inte behandla den mot varken bladsvamp elelr insekter. I år blir det dock inte mer än 3 ton i snitt, av förklarliga skäl.

I år testar han Exception som såddes den 19 augusti. Vi återkommer till Per under nästa år och följer upp vilka tankar 6Tolv-projektet har genererat under året och om det gett resultat.

GROVFODERANALYS! Just nu lämnar vi 15 % rabatt på Grovfoder- och Hygienanalys vid beställning i vår webshop. Beställ enkelt via www.svenskaoptilab.se. Uppge kod 4916 vid beställning (rabatten gäller på vår webshop t.o.m. 180930).

Svenska Optilab • Sockerbruksgatan 38 • 531 40 Lidköping • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskaoptilab.se

TIDNINGEN

Nr1808_annons_Optilab_webshop_Tidningen_180x145.indd 3 2018

1

24

2018-08-15 11:03:01


SKADEDJURSBEKÄMPNING

God spannmålshantering torra år

Är det något speciellt kring spannmålslagring man ska tänka på ett år som detta, Bertil Uhlin, Nomus? -Egentligen inte. Det gäller att kontrollera sin spannmål, och man ska vara observant på temperaturskillnader, och kontrollera sina baggfällor.

-Men temperaturen är framförallt viktig att hålla koll på, spannmålen är ju varm och det kan vara svårt att kyla ner den. -Det gäller också att jämna ut topparna när man lägger spannmålen i silon. Spannmålen måste vara utjämnad högst upp. Det finns en sorts fuktvandring i spannmålen. Om spannmålen ligger plant i silon, går fukten ut i luften. Men om det är en toppad hög med spannmål, hamnar fukten i toppen och stannar där.

Nomus Skyddar & Åtgärdar

-Det är också så att när du startar fläkten, så försvinner luften ut mellan väggen och taket, det är där luften söker sig ut. Men har man en topp på sin spannmål ligger den ofta ovanför denna punkt och då blir den delen av spannmålen aldrig luftad. Om man då inte kontrollerar sin spannmålsvara ofta, kan man räkna med att i februari månad så hittar man en gräsmatta där.

Några hållpunkter:

• God hygien, som en väsentlig del för förebyggande kontroll av insekter. Omsorgsfull städning både i silo och i angränsande utrymmen, inte minst i inlastningsfickor, elevatorgropar och ändlägen på transportband. • Spannmålen ska förvaras väl torkad och i förekommande fall kylas med luft där så är möjligt. Man ska vara observant på fuktansamling och temperaturhöjning i spannmålen och i synnerhet i begränsade partier, eftersom det ofta är här som tillväxt av ett insektangrepp börjar.

• Förvara aldrig partier av föregående års skörd tillsammans med eller i närheten av den nya skörden, om man inte är helt säker på att det är fritt från insekter. Man ska inte heller låta avfall och frånsorterad vara finnas kvar i samma lokal eller ens i nära eller angränsande lokaler om risk för insekter finns. Smittan kan lätt förflytta sig till den nyskördade spannmålen. • Skaffa rutiner för och ha hjälpmedel till hands för att kontrollera förekomsten av insekter i spannmålen eller få en snabb indikation på när insekterna börjar etablera sig i en viss silo eller parti. • För bok över avläsningarna i de utplacerade fångstfällorna inom lokalen och i angränsande utrymmen om det finns risk att insekterna kan komma in här. Det är lika viktigt att notera och verifiera nollvärden, man har då ett uppskrivet värde som ett protokoll på att förekomsten var ”noll”.

Nomus Skadedjursbekämpning och Brandskydd arbetar inom lantbruks-, industri-, livsmedelssektorn och med fastighets- och försäkringsbolag. Verksamheten bygger på kompetens, noggrannhet och god service. För att minimera dina skador och problem inom miljö och hälsa arbetar Nomus med förebyggande och uppföljande verksamhet. Nomus personal har många års erfarenhet inom branschen: engagerade servicetekniker som vet vad de talar om. De gör alltid ett noggrant och säkert arbete med en ordentlig uppföljning.

25

växt


foder

NÖT

Krav på kvalitet i Harpsund Per Rudengren som är förvaltare och har i uppdrag från Harpsundsnämnden att förvalta två gårdar: mjölkproduktion på Harpsunds gård och köttdjur på gården Yxtaholm. Per har jobbat i 30 år med Harpsund och Yxtaholm och har beslutat att 2018 blir hans sista år som förvaltare. Tidningen besökte gården och fick även träffa Stefan Kjellström, ladugårdsförman.

Harpsund är ju mest känt för att vara representations- och rekreationsbostad för Sveriges stadsminister. Men intill denna välkända del av Harpsund ligger Harpsunds gård, med en ekologisk mjölkkobesättning. Här hittar man 175 mjölkkor, 3 mjölkningsrobotar, 250 hektar betesmark och 400 hektar åkermark där grovfodret produceras till djuren i produktionen. -2010 byggdes det nya stallet, en investering på cirka 16 miljoner kronor. Inredning och mjölkningsrobotar har vi satt en avskrivningshastighet på 8 år. För huskroppen är den vanliga avskrivningshastigheten på 20 år. -Anledningen till att vi

bestämde oss för att gå över till KRAVproduktion var i första hand ekonomisk.

TIDNINGEN

Nr 3 2018

-Sammanlagt med

sinkor, ungdjur, dikobesättning och köttproduktion på Yxtaholm har vi 550 nötdjur, konstaterar Per Rudengren.

-Mjölkkorna här på Harpsund är uppdelade i två grupper som har tillgång till alla tre robotarna. Vi har också en gräddfil till en av robotarna som främst förstakalvarna har tillgång till. Det har funkat bra. Detta för att minska tiden i väntfållan. Kornas produktion ligger på

10 000 kg ECM och med en fetthalt på cirka 4,3 %.

-Vi ligger bra till med

produktionen, och det är vi väldigt nöjda med, säger Stefan Kjellström.

26

-Fodret består av vallensilage, koncentrat och spannmål, fortsätter Stefan. En mix på 20-25 % havre, 15 % åkerböna och resten vete och korn. Vi har aldrig kört fullfoder, utan det är kross och ensilage. Topp Eko Böna, som är koncentratet vi använder, får korna i roboten.


NÖT

4 frågor

Tidningen gjorde intervjun och besöket tidigare i våras. Då visste vi inte hur sommaren skulle bete sig. Därför ringde vi upp Per Rudengren, förvaltare, för att få svar på några ytterligare frågor hur de har klarat av utmaningarna.

Hur har ni klarat den extrema torkan under året?

Vi har förstås haft problem att få betena att räcka till, dock har det nu rättat till sig en del. När det var som besvärligast så blev vi erbjudna extra betesmark på en granngård som vi med glädje tog i mot.

Hur har ni fått tag i grovfoder?

Vi har fått möjlighet att skörda en del trädor samt även en del vall på en gård som är Krav-certifierad som skall upphöra med sin djurproduktion till hösten. Foderstaterna är ändrade så vi blandar i en viss mängd halm för att spara på ensilaget. Vi har fått tag på den halm vi önskar och tror att vi klarar oss över vintern.

Hur har era grödor i övrigt sett ut?

En stor del av spannmålsarealen är skördad som helsäd och ensilerad tillsammans med andraskörden. När detta skrivs den 27 augusti så skördar vi ensilage för tredje gången, något bättre än andraskörden blir det.

Stefan Kjellström, ladugårdsförman, Per Rudengren, förvaltare och nötfodersäljare Sofie Winding tittar närmare på fodret.

Hur har produktionen påverkats?

Mjölkproduktionen har sjunkit tack vare sämre bete och något ”spädare”/sämre ensilage.

Topp Eko Böna är ett

koncentrerat Toppfoder som inte kräver så stor giva. Soja bidrar med största delen av proteinet men också andra råvaror ingår för att uppnå en gynnsam profil och hög AAT. Baljväxt- och stärkelseinnehållet hålls på en låg nivå.

27

foder


foder

NÖT

Sätt fart på dina kvigor De flesta vet hur mycket korna mjölkar. Få har lika bra uppföljning på kvigornas tillväxt. Men det borde vi. Tillväxten är kvigornas produktion. En hög tillväxt ger högre mjölkavkastning senare i livet samt en kortare och billigare uppfödningsperiod.

Det gäller att tänka rätt.

Efter råmjölksperioden trappas mängden kalvnäring snabbt upp till 8 liter per kalv och dag. -Koncentrationen ska vara 15 % pulver, säger Carolina Johansson produktchef Nöt. Det motsvarar 1,2 kg pulver per kalv och dag. Vid 6 veckors ålder kan mängden kalvnäring sakta och successivt trappas ner. Koncentrationen ska dock alltid vara 15 %. Späd inte ut den. -När kalven får mindre mängd kalvnäring kommer den på allvar igång med sin kraftfoderkonsumtion, vilket är precis vad man vill åstadkomma, fortsätter hon.

När kalvarna äter 1,5 – 2,0 kg

Primo KalvStart per dag är det dags att avvänja. Låt inte åldern avgöra när de avvänjs, utan basera beslutet på vad de faktiskt äter. -Uppskatta inte mängden utan kontrollera hur mycket det verkligen går åt, säger Carolina. Det är värt jobbet. Att de är vana vid att äta kraftfoder kommer att förhindra att de tappar i tillväxt efter avvänjningen.

Den successiva nedtrappningen av mängden kalvnäring och den höga konsumtionen av kraftfoder är avgörande för att man ska undvika

TIDNINGEN

Nr 3 2018

det avbräck i tillväxt som man ser hos abrupt avvanda kalvar som inte är redo. Ett sådant avbräck i tillväxten finns det inte plats för om vi ska nå målet. Fortsätt att satsa på en hög tillväxt även efter avvänjning, det är ett bra ekonomiskt beslut. Ju yngre djuret är desto mera kostnadseffektiv är dess tillväxt. -Fortsätt med Primo KalvStart ett par veckor efter avvänjningen för en smidig övergång, fortsätter Carolina. Det bästa är att de också får gå kvar i samma box någon vecka efter avvänjningen. Målet är en genomsnittlig tillväxt på minst 800 g om dagen, det vill säga ca 25 kg per månad.

Satsa gärna på lite högre

tillväxt i början. Tidig tillväxt är den billigaste tillväxten. Dessutom resulterar en hög tidig tillväxt i en bättre utveckling av juvervävnaden, en högre mjölkproduktion och en högre motståndskraft mot sjukdomar.

Primo Kviga och Deltamin Kviga

För att göra det extra lätt att lyckas med kvigorna har vi utvecklat Primo Kviga och Deltamin Kviga. Primo Kviga är ett färdigfoder till kvigor som passar från avvänjning fram till ca 8 månaders ålder. Därefter rekommenderar vi grovfoder och mineralfodret Deltamin Kviga. -Efter avvänjningen fasar man över 28

kalvarna på Primo Kviga som är ett pelleterat färdigfoder speciellt anpassat till rekryteringskvigor. Fodret innehåller det protein som den unga kvigan så väl behöver. Dess begränsade stärkelsenivå gynnar rätt form av tillväxt och undviker att djuret sätter onödigt fett. Proteinkvaliteten passar det unga djuret som är på väg att bli en fullvärdig idisslare. Den stärkelse som ingår och fodrets fiberkvalitet gynnar vommens utveckling. -Primo Kviga fodras fram till ca 8 månaders ålder, säger Carolina. Därefter brukar grovfoder och mineralfoder vara tillräckligt fram till 1-1,5 månad innan kalvning.

Om grovfodret är grovt, håller en ovanligt låg proteinnivå eller ensileringen inte helt lyckats kan man med fördel fortsätta med en liten giva Primo Kviga under hela uppfödningen. När givan av Primo Kviga minskar, runt 5 - 6 månaders ålder, täcker inte längre kraftfodret behoven av vitaminer och mineraler. Dår är det dags att börja med en liten giva av mineralfodret Deltamin Kviga. - Deltamin Kviga är ett smakligt mineralfoder för rekryteringskvigor, som innehåller naturligt E-vitamin och organiskt selen, vilka gynnar immunförsvaret, avslutar hon.


NĂ–T

29

foder


foder

NÖT

Ersätt delar av grovfodret med bra resultat Den extrema torkan i Sverige har skapat en akut brist på grovfoder. Efterfrågan på något som kan ersätta de låga eller nästan obefintliga grovfoderskördarna har varit enorm. Dialogen vi fört med lantbrukare runt om i landet sedan juni månad har varit omfattande. Svenska Foder har nu utvecklat ett nytt sortiment som kan kompletterar delar av de bristande grovfodervolymerna. Carolina Johansson, Produktchef Nöt berättar om denna vidareutveckling.

I år är läget värre än vad

vi någonsin varit med om och vi ser foderstater som tidigare varit ovanliga. Det har genererat att Svenska Foders nötfoderavdelning fått tänka till lite för att kunna möta den efterfrågan som idag finns ute på gårdarna. -Med den kris vi har idag har vi jobbat hårt för att för att hitta så bra lösningar som möjligt för lantbrukarnas problem, konstaterar Carolina Johansson. Vi har därför utvecklat ett helt nytt sortiment: Två helt nya Tuva-produkter sprungna ur vår erfarenhet vad som fungerar i grovfoderfattiga foderstater av skilda slag. -Dessa produkter, Tuva Grov och Tuva Snabb, är en vidareutveckling av vårt sedan länge existerande Rosa Grönmix, fortsätter hon. Rosa Grönmix har med goda resultat använts när det

TIDNINGEN

Nr 3 2018

tillfälligtvis varit brist på grovfoder. De nya fodren tar avstamp i konceptet Rosa Grönmix, men har utvecklats för att platsa i grovfoderfattiga foderstater av olika slag.

Fodren i Tuvasortimentet har högt innehåll av fiber, vilket gör att de passar bra när grovfodergivan är begränsad. -Med Tuva Grov får man det foder som har mest fiber i vårt sortimentet, fortsätter Carolina. När man vill få in mer fiber i foderstaten för att bibehålla vommens funktion är Tuva Grov bra att kompletterar med så att du tillsammans med ditt grovfoder når en låg, men fungerande, grovfodergiva och NDF-nivå i foderstaten. Tuva Snabb är å sin sida ett

energirikt foder som passar till mycket grovt grovfodret, exempelvis mestadels

30

någon typ av halm. -Det som fattas i dessa foderstater är smältbara fiber, något som är exakt det Tuva Snabb tillför, säger Carolina Johansson. Tuva Snabb tillför också protein, både i form av en liten mängd lättillgängligt protein från urea och ”vanligt” protein av mycket god kvalitet.

Varken Tuva Grov eller Tuva Snabb har några krav på tillsatta vitaminer eller mineraler. De är välkomponerande, sammansatta foder som innehåller vad som behövs för att djuren ska prestera och må bra samtidigt som de ger en väldig flexibilitet. Rosa Grönmix finns fortsatt i sortimentet och är en välbeprövad produkt med goda resultat under många år vid måttlig grovfoderbrist. Genom


NÖT

att balansera foderstaten utifrån behov och produktion, bör man bibehålla ordinarie kraftfoder som du utfodrar och komplettera med Rosa Grönmix. -Eftersom Rosa Grönmix fungerar lika bra till mjölkkor som till ungdjur och dikor, är det på det sättet en allroundlösning på det omedelbara problemet, säger Carolina. Man kan likna Rosa Grönmix vid ett högkvalitativt vallensilage som du kan byta kilo för kila rakt av: 1 kg ts grovfoder mot 1 kg Rosa Grönmix.

Ekoproduktion kräver andra lösningar

KRAV har beslutat om tillfälliga regeländringar för att försöka lindra problemen att hitta foder till den ekologiska produktionen. De tillfälliga regelförändringarna tillåter en något lägre grovfoderandel i totalfoderstaten.

Rebecca Nilsson. Alltså genom att sänka koncentrationsgraden och öka givan på ett KRAV-godkänt kraftfoder som heter Tuva Eko Bete. -Inventera därför ditt grovfoderlager kontinuerligt för att hela tiden stämma av om ”budgeten” håller. Det gör att du har en bättre överblick och kan fatta rätt beslut när det behövs.

Vad är vårt råd från Svenska Foder då?

-Att välja ett kraftfoder som ger möjlighet att utfodra en något större mängd, säger

Tuva Grov

Ett prisvärt alternativ till grovfoder. Tuva Grov är fodret med mest fiber i vårt sortimentet. När du vill få in mer fiber i foderstaten för att bibehålla vommens funktion rekommenderar vi att du kompletterar med Tuva Grov så att du tillsammans med ditt grovfoder når en låg, men fungerande grovfodergiva och NDF-nivå i foderstaten. Tuva Grov har inga krav på tillsatta mineraler eller vitaminer.

Tuva Snabb

Energirikt foder som passar till mycket grovt grovfoder, exempelvis mestadels någon typ av halm. Det som fattas i dessa foderstater är smältbara fiber, något som är exakt det Tuva Snabb tillför. Tuva Snabb tillför också protein, både i form av en liten mängd lättillgängligt protein från urea och ”vanligt” protein av mycket god kvalitet. Inga krav på tillsatta vitaminer eller mineraler.

31

Rosa Grönmix

Rosa Grönmix är en välkänd och beprövad klassiker. Den är utvecklad för att platsa i en kvigfoderstat tillsammans med endast halm och ger då alldeles utmärkta resultat. Under åren har den också visat sig fungera bra i många andra foderstater och blivit ett populärt val vid en måttlig grovfoderbrist också till korna. Rosa Grönmix är som ett mellanting mellan Tuva Grov och Tuva Snabb och innehåller tillsatta vitaminer och mineraler.

foder


foder

NÖT

Jill och Mats Svensson, Lilla Kyrkhults gård, driver företaget JIMA Lantbruk AB.

TIDNINGEN

Nr 3 2018

32


NÖT

Med Rosa Grönmix håller Jima produktionen uppe Det har funnits kor på Lilla Kyrkhults gård i Köinge utanför Hörby i sex generationer. 2018 blev dock ett tufft år och Mats och Jill Svensson som idag bedriver mjölkproduktion gården. De har gjort allt för att hitta alternativ till det uteblivna grovfodret som är en följd av den långdragna torkan. Målet har hela tiden varit att se till att behålla så mycket som möjligt av djuren, givetvis, eftersom: ”Det är ju korna och mjölken vi lever av”, som Jill uttrycker det.

Det är sjätte generationen

lantbrukare på Lilla Kyrkhults gård. Idag är det Jill och Mats Svensson som driver Jima Lantbruk AB, en mjölkproduktion med 150 mjölkkor i ett lösdriftsstall med 3 robotar med fri kotrafik. -Min farfar byggde ett stall 1944 och då hade man 16 kor. Det var mycket på den tiden. 1974 ökade min far till 44 kor och 1994 var driften uppe i 85 kor. -Vi gick in i driften 1998 och tog över 2007 efter Mats föräldrar, berättar Jill Svensson. 2009 stod ett nytt stall färdigt där vi satte in två robotar. 2016 satte vi in ytterligare en robot för att kunna utnyttja stallets potential ordentligt. -Det var när mjölkpriset var som lägst, fyller Mats i. Först då var priset för en begagnad robot rätt. Så då slog vi till.

Gården brukar 170 hektar och

i stort sett allt går till djuren, viss del av spannmålsodlingen säljs. -I år säljer vi veteodlingen, som brukar gå till djuren, för att istället lägga det på Svenska Foders Rosa Grönmix.

Korna utfodras vanligtvis med

vallensilage, majsensilage, raps, vetekross, vetehalm, mineraler och salt, samt toppfodret Fett Topp från Svenska Foder.

Men i år har det sett lite annorlunda ut. Torkan har precis som för alla andra i landet varit djupt problematisk för gården – vallodlingen har lämnat väldigt mycket övrigt att önska. -Tredje skörden som vi tog genererade 28 balar på 50 hektar, lusern och klöver, berättar Mats.

När Tidningen kommer på besök, kommer Mats med en korg med äpple för att se om djuren vill äta av det. -Fåren har fått mycket äpple, vi har lagt ut på Facebook att vi tar emot alla restprodukter vi kan få – och det har människor varit väldigt givmilda med. Men djuren måste få mat och det är bra att prova och se vad de kan tänkas vilja ha. Äpplena blir uppätna under tiden

vi står och pratar om vilka produktionstal gården har idag och om huruvida kornas produktion påverkats av värmen under sommaren. -Korna är stressade av värmen, så celltalen har inte varit så bra. Men det är vi inte ensamma om att ha. Värst är det för de som ska kalva. Kvigorna plockar vi in tidigare, så att de får äta upp sig innan det är dags. - Men de mjölkar bra och fetthalten ligger runt 4,0-4,15 % och proteinet på 3,28 %, säger Jill. Men det gör de bara

33

om de är friska och mår bra, därför ligger ett mycket stort fokus på att djuren mår bra. - Vi har lagt mycket tid och energi dag och natt - på produktionen de varma månaderna. Det börjar kännas nu. -Vi vill att de ska mjölka 10 000 kg mjölk per ko och år och det gör de idag, tillägger Mats. Det är fortsatt vår ambition. Men det betyder också att de måste få rätt foder. Foder som är smakligt och har rätt sammansättning för att bibehålla en hög mjölkproduktion. Bibehåller djuren en hög produktion är det ett gott kvitto på att vi lyckas med att nå ett högt välmående hos varje individ. Eftersom en individ som inte mår bra producerar sämre.

Varje fodermedel i

foderstaten utgör en pusselbit i totalfoderstaten och i år när grovfodergivan är begränsad är det ännu viktigare att foderstaten är balanserad eftersom foderstaterna i år kommer att utgöras av en större andel kraftfoder.

Grovfoderproduktionen

är central för en mjölkproduktion som Jima. Därför var det viktigt att hitta en bra ersättare till grovfodret, när nu torkan förstört chanserna att få en bra skörd. Det var då de fick tipset om Svenska Foders Rosa Grönmix.

foder


foder

GRIS

Om Rosa Grönmix

Rosa Grönmix är en välkänd och beprövad klassiker. Den är utvecklad för att platsa i en kvigfoderstat tillsammans med endast halm och ger då alldeles utmärkta resultat. Under åren har den också visat sig fungera bra i många andra foderstater och blivit ett populärt val vid en måttlig grovfoderbrist också till korna.

-Det har på många sätt varit räddningen, säger Jill. Med Rosa Grönmix vet vi att de får ett bra foder med rätt kvalitet. Vi vill inte se för stora svängningar i foderintaget. Då syns det på avräkningen. Det är klart att man alltid vill ha det billigare, men framförallt ska djuren må bra och kunna leverera det som vi i slutänden tjänar pengar på: mjölken. Då är Rosa Grönmix en riktigt prisvärd ersättning för ensilaget. Alla kor får 2-2,4 kg Rosa Grönmix per dag. Rosa Grönmix utfodras både i robotarna och i foderutomaterna och vi har flyttat ut kornkross i mixervagnen.

-Det är ett foder som luktar gott, djuren gillar det, det håller en jämn kvalitet – mycket jämnare än ensilaget på gården och då får de ju också rätt näringsämnen, vilket ger resultat i mjölken, fortsätter Jill.

Hoppet är det sista som överger

människan och nu tror Jill och Mats väldigt mycket på fjärdeskörden. Det kom regn i rättan tid, och det har regnat i några dagar när Tidningen besöker gården. Det gör att de får ny energi att jobba vidare.

-Om inte regnet kommit när det väl kom, hade många misströstat, konstaterar Mats. Nu finns det ändå lite hopp att mildra det värsta grovfoderförlusterna. Men vi kommer att fortsätta att fodra med Rosa Grönmix länge än. -Glädjande är dock att majsen klarat torkan otroligt bra. Vi borde odlat lite mer av den, skrattar Mats.

Miner ale och fo r, vitamine r dertil lskott .

@poweredbyhippo

HippoSelection Ge hästen de bästa förutsättningarna! Läs mer på www.svenskafoder.se HippoSelection - en del av Hippofamiljen.

För närmaste återförsäljare: www.svenskafoder.se•Kontakt växel 0510-828 00

TIDNINGEN

Nr 3 2018

34


Organisk gödning Varför EkoNatur?

Välj oss!

Ekonatur levererar svensk fjäderfägödsel till dig för KRAV, ekologisk eller konventionell odling. Fjäderfägödsel lämpar sig till alla typer av grödor! Som helhetsleverantör optimerar vi transporter och bistår med alla typer av information och handlingar som myndigheterna kräver.

Tycker du att fjäderfägödsel verkar intressant för din odling? Vill du veta om du kan bli leverantör till oss? Kontakta oss så gör vi affär! Vi erbjuder dig en väletablerad och flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet.

Fördelar med fjäderfägödsel till växtodling?

oss Kontaktaert! för off

• Innehåller alla näringsämnen (förutom N, P och K - även makro och mikronäringsämnen). • Sänker kostnaderna jämfört med handelsgödsel. • Höjer långsiktigt mullhalten i jorden. • Mindre torkkänslig jord. • Bördigare jord. = En investering i din viktigaste tillgång i jorden!

• Ett fullgödselmedel i tiden •

• www.ekonatur.se • pierre.lindskog@svenskafoder.se

Skadedjursbekämpa i tid! Teckna marknadens bästa avtal!

I skadedjursavtalet ingår: Marknadens bästa avtal Direktkontakt och besök av våra tekniker

Genom vår nära anknytning till lantbrukssektorn har vi goda kunskaper inom bekämpning av gnagare, djurhälsoprogram, salmonellakontroll etc. Vi ser därför till att eliminera smittspridning mellan gårdar.

Högklassigt skadedjursskydd Låsbara betesstationer i plåt Alla åtgärder och besök dokumenteras i pärm

Ring oss redan idag ! 0510 - 828 00

Skadedjursavtalet omfattar såväl förebyggande bekämpning som en effektiv insats av våra tekniker om olyckan ändå skulle vara framme.

Nomus AB – en del av Svenska Foder. Nomus AB är ett helägt dotterbolag inom Svenska Foder-koncernen. Koncernen har ca 300 anställda och en omsättning på ca 4,4 miljarder kronor. Nomus erbjuder förmånliga serviceavtal för lantbruk, livsmedelsföretag, industrier, fastighetsbolag och försäkringsbolag.

35

www.nomus.se


foder

FJÄDERFÄ

Avena

– för hönans skull! Rätt fiber i rätt mängd är väldigt viktigt för en harmonisk och högpresterande värphöna. Alla individer måste får i sig rätt mängd näringsämnen för att undvika att vissa får mer än andra och att flocken därmed blir ojämn. Svenska Foder har nu tagit fram ett koncept som vi kallar Avena och som har mer fokus på fiber, samtidigt som fodret är enhetligt för att alla individer ska få i sig samma näringsämnen.

Fiber är ett mycket intressant men samtidigt komplext ämne. Längre tillbaks i tiden så ansågs fiber vara negativt för hönan, då hon har svårt att utvinna energi ur dem. Synen på fiber har dock börjat att ändra sig och man vet att fiber kan ha många andra positiva fördelar för hönan. I Sverige har vi längre varit

medvetna om att fiber kan vara bra och det har tillsammans med management varit en av de parameter som gjort att vi framgångsrikt haft icke näbbtrimmade frigående höns sedan lång tid tillbaka. Fiber är ju som tidigare nämnts ett komplext ämne och det forskas en hel del på olika fiberparametrar. Det finns nämligen många olika typer av fiber och det gäller att ha rätt typ och nivå för att hönan ska må bra. Fel sorts fiber kan ge problem med ökad viskositet i tarmen, bakterietillväxt, lös gödsel och försämrad smältbarhet.

TIDNINGEN

Nr 3 2018

Rätt sorts fiber är däremot

positivt för muskelmagen och hönan löper mindre risk att få bakterietillväxt i tarmen samtidigt som hon får bättre förutsättningar för en förbättrad smältbarhet, torrare gödsel och skydd mot beteendestörningar.

Det är i muskelmagen som fodret uppehålls den längsta tiden. Muskelmagen är precis som det låter en muskel som mekaniskt bearbetar fodret. Det är också här den största nedbrytningen av protein sker. En välfungerande muskelmage är viktigt för hönans välmående och hennes förmåga att utnyttja fodret på bästa sätt. Rätt fiber i rätt mängd tror vi är väldigt viktigt för en harmonisk och högpresterande värphöna. Vi tror också att det är väldigt viktigt att alla individer får i sig rätt mängd näringsämnen för att undvika att vissa individer får mer än andra och att flocken därmed blir ojämn. 36

I Svenska Foder har vi längre varit medvetna och fokuserade på att hönan ska få rätt fiber men nu har vi tagit fram ett koncept där vi tagit det ett steg längre. Det nya konceptet kallas för Avena och där har vi ännu mer fokus på fiber samtidigt som fodret är fortsatt enhetligt för att alla individer ska få i sig samma näringsämnen. Vi tror att denna kombination

av fiber och jämnhet är grunden för att kunna lyckas riktigt bra med sin produktion! Vill du veta mer så hör med din säljare!


FJÄDERFÄ

Avena

Ett enhetligt foder för att alla individer ska få i sig samma näringsämnen. Och med mer fokus på fiber.

37

foder


foder

HÄST Det har varit varmt och torrt under lång tid och Tidningen undrar hur hästarna klarar sig i värmen. ”Vi har haft dem ute på nätterna, det funkar bra. De får vara inne i skuggan på dagarna. Och ger man dem bara tillräckligt med vatten, så har det inte varit några problem. De är ganska tåliga om man tar hand om dem på ett bra sätt”, säger Mimmi Elfstrand, travtränare.

Travtränare Mimmi Elfstrand Mimmi Elfstrand en erfaren och skicklig travtränare som idag utgår från Bjertorp Travcamp i närheten av Vara i Västergötland. Från att tidigare haft en egen anläggning, har hon nu tillgång till bra träningsmöjligheter, närhet till veterinärklinik, välskötta träningsbanor osv. Tidningen hälsade på hos Mimmi en varm dag i början av augusti.

- En egen träningscamp

kräver att man hela tiden har tillräckligt många hästar i drift. Det går inte att man tappar för många, för då kan man inte driva verksamheten som man vill, dvs proffsigt. Därför gick jag över till att hyra in mig här på Bjertorp Travcamp och det fungerar jättebra för mig och den verksamhet jag har. -Under förmiddagen har man tre körtider för intervallträning på bana och då har alla på camp:et möjlighet att köra. Det är bra när hästarna får träna ihop med många hästar – uppåt kanske 20 hästar per gång. De får då lära sig att samsas med andra hästar och det blir mer likt en tävlingssituation.

Mimmis far är travtränaren

Olle Elfstrand som har haft många fina framgångar genom åren. Olle var den första i Sverige att träna fram en häst som sprang in över en miljon i vinstpengar Lyon hette hästen. Hästar har följaktligen varit en del av Mimmis liv från starten. Men hon började med ridhäst när hon

TIDNINGEN

Nr 3 2018

var liten. Men efter gymnasiet blev det ändå att hon började jobba med travhästarna. De fanns ju som sagt nära till hands.

På frågan om det är annorlunda för en kvinnlig travtränare, påtalar att hon inte riktigt har något att jämföra med, eftersom det är hennes enda erfarenhet. -Jag tror att man måste bevisa mer, för att få hästar i träning.

Att träna hästar är det Mimmi brinner för. Att umgås med dem, att jobba med dem, att få vara utomhus. -Den ena dagen är inte den andra lik. Det är så jag hittar drivkraften att hålla på med detta. Det är ett tungt och slitigt arbete många gånger. Men jag har svårt att se att jag skulle hålla på med något annat. Idag har Stall Mimmi Elfstrand

ett 20-tal hästar i träning. Vill hon utöka antalet i framtiden? 38

-Jag skulle kunna ha några fler hästar, än vad vi har idag. 25 stycken hade varit mer lagom. Det är ju en viss ruljangs i den här världen, och man måste ha in nya unghästar för att kunna ha ett jämnt flöde i verksamheten. I stallet just nu finns Super Grabben och Imperator som känns stabila och bra. Rock Me, som har tjänat 2 ½ miljon i hennes träning har inte tävlat på ett och ett halvt år. Judge Memphis är också i bra form, och har bland annat kvalat in till semifinal i Breeders Crown. -Judge Memphis gör alltid bra lopp även om han inte är så startsnabb, säger Mimmi.

De segrar eller tävlingar hon

värderar högst är Derbykval, V75-finaler och att hon vunnit SM-final i Monté. -Det är svårt att säga. Att tävla är att vilja vinna, att komma etta. Men det viktiga är att man fortsätter att utvecklas och förbättrar sina träningsförmågor och förmåga att plocka fram det bästa i varje häst.


HÄST

Hur tänker hon då kring sin träningsfilosofi?

-Man tittar på andra, man lyssnar hon andra gör, och sen handlar det om att lita på sin egen förmåga och sin intuition. Jag har ju ett helt liv med hästar. Jag har erfarenhet och kunskaper och måste utgå från dem. Men varje häst är unik. Man måste se på vilka egenskaper var och en har och träna dem utefter detta. Det är enda sättet. Så något recept finns inte, direkt. -Jag kör mycket intervaller, och gör dem starka. Jag känner tidigt om hästen har talang eller inte. Sen måste de få växa klart och utvecklas rätt. Det är mycket som kan hända under åren. Men tar man det steg för steg och inget händer, med skador osv, så finns det väldigt goda möjligheter att lyckas.

Som treåring börjar det bli

allvar. Då tävlar de oftare och därför joggar man dem bara inemellan. Unghästarna får rastas mer. De tränar minst två gånger i veckan. -Det har också förändrat sig mycket från när jag började som tränare. Idag

hamnar mycket mer på vilka hästar du får in i stallet. Förr kunde man som tränare påverka mycket mer, och bara vara en riktigt bra tränare. Idag kan du vara en toppenbra tränare, men har du inga hästar, på just den nivån som krävs, så tar heller inga vinster. Det är så det ser ut idag. -När man letar häst gäller det att vara öppen och lyhörd. Det finns ägare som är väldigt duktiga på att se potential i hästar. Sen åker jag på auktioner och tittar, och försöker göra mig en uppfattning.

Ägarfrågan är givetvis

viktig i travsporten. För Mimmi är hennes flesta hästar ägda av många delägare. -Rock Me har 80 ägare, det säger ju lite, skrattar Mimmi. Jag har inget emot det. Många ägare på samma häst gör ofta att ansvaret helt hamnar på tränaren, och det är ett förtroende jag vill ha, för jag tror jag är bäst på just det. Sen finns det enskilda ägare som är väldigt duktiga och kunniga, och som vill vara delaktiga och man ska givetvis ta in all kunskap och alla tips, för att göra det bästa av situationen.

Det viktiga är att man är överens om att alla vill åt samma håll, dvs. att hästen skall prestera så bra den bara kan.

Mimmi har fodrat sina hästar

med Hippo under många år. Hon kör med HippoTop Champ och är väldigt nöjd med hur fodret matchar sina högpresterande hästar. -Jag vill att fodret ska se till att de är fina i hullet, bra i magen och har energi. Det får de med Hippo. Det är kvalitet, det känner man.

Om 10 år håller hon fortfarande på

De segrar eller tävlingar Mimmi värderar högst är Derbykval, V75-finaler och att hon vunnit SM-final i Monté.

Privata bilder Mimmi Elfstrand.

39

med sporten, tror hon. -Det är det här jag brinner för hästarna framförallt. Och det får jag full del av i det här jobbet. Skulle jag tänka mig en alternativ karriär så vore det väl i så fall veterinär. Där känner jag att jag har bra erfarenhet och goda intuitiva kunskaper. Jag vet oftast vad det är som har hänt en häst. Jag känner hur den går, och hur den rör sig. Men jag trivs med det jag gör, avslutar Mimmi.

foder


foder

HÄST

Öka hästarnas tuggtid och komplettera ditt grovfoder! I skrivande stund har vädret stabiliserats och lite kallare luft har kommit in över landet. Vi kommer att minnas denna sommar som en av de soligaste och varmaste vi haft på länge.

För hästägare precis som

för andra djurägare har vädret inneburit att det på många håll blivit brist på bete och grovfoder. Vad kan man då göra åt denna situation? Jo, det bästa är att analysera sitt grovfoder. På så vis får man kunskap på hur exakt hur man skall fodra, så att inget går åt till spillo. Det är också bra att väga sitt grovfoder och stödutfodra med lucern och halm för att tillgodose hästarnas tuggtid och undvika beteendestörningar.

I kompletteringsväg

rekommenderar vi Hippo Growfamiljen, Fibergi och även Happy Hoof. Under HippoGrow har vi samlat våra proteinrika färdigfoder. Dessa foder utgör ett utmärkt komplement till ett proteinfattigt grovfoder till alla hästar. Produkterna inom HippoGrow passar ofta särskilt väl också till dräktiga och TIDNINGEN

Nr 3 2018

digivande ston samt växande hästar. Fibergis produkter är inte pelleterade, de är dammfria müsliblandningar där alla vitaminer och mineraler ingår. Müsliblandningen med lusernhack gör att hästarna tar längre tid på sig att äta, vilket gynnar salivutsöndringen. Det i sin tur är positivt för nedbrytningen av fodret och ger en bra miljö i mage och tarm.

Installning innebär även nytt

foder för hästarna vilket medför att hästens grovtarm skall ställa in sig på det nya fodret. HippoSelection Yee-Sacc och foderjäst underlättar denna omställning. Tillskott av mineraler och vitaminer är också viktigt, inte minst B-vitamin i samband med att hästen byter päls. Linfrökaka kan också förebygga och lindra magstörningar samt ha en balanserad effekt på kolik och diarre.

40

Många hästar har också haft

vattenkar i sina hagar under sommaren och när de kommer in i boxen och har vattenkopp kanske de inte dricker lika mycket. En häst föredrar att dricka ur hink eller vattenkar. Håll koll på hästens träck så att det inte blir hårdare bollar än normalt. Om du har svårt att bedöma hur mycket vatten hästen har fått i sig kan man också dra lite lätt i hästens hud på halsen, skinnet skall då snabbt återgå till det normala igen. Ge gärna lite extra salt vid installningen, det ökar törsten. Du kan läsa mer om våra produkter på www.svenskafoder.se


KONCERNAKTUELLT

DLG väljer arkitekt till det nya huvudkontoret Arkitektfirman PLH Arkitekter ska rita det nya regional- och huvudkontoret för DLG. Med det nya kontoret, som skall rymma upp emot 300 medarbetare, samlar DLG under 2020 en rad funktioner under ett tak i Fredericia, tätare på kunder och ägare inom lantbruket.

-PLH Arkitekter har kommit med ett spännande projekt som är inspirerat av vår historia och bakgrund i lantbruket, och som också signalerar ett modernt bolag som kommer att vara på plats i många år ännu. Samtidigt kom PLH Arkitekter med den lösning som vi menar bäst utnyttjar den fantastiska placeringen i närheten av Lilla Bält, säger Lars Sörensen, CFO i DLG-koncernen.

DLG ökar sin ekologiska produktion markant DLG ökar nu produktionskapaciteten för ekologiska nötfoder med 25 % på sin fabrik i Skave, Västjylland. DLG efterfrågar ännu fler ekologiska växtodlare för att täcka den stigande efterfrågan på ekologiska foder.

Danskarna lägger fler och fler ekologiska produkter i inköpskorgen, och 2017 var 13,3 % av handelns omsättning ekologiska varor. Det är något som lantbruket och DLG märker. -Under förra året hade vi

en markant ökning av försäljning av ekologiska foder. Även om det är särskilt stränga krav på att hantera både råvaror och färdig produkt på området, har vi kunnat hantera det problemfritt. Det beror framförallt på att vi har många års erfarenhet med att hantera ekologiska produkter med strikta procedurer och ett ambitiöst egenkontrollsprogram, säger Jesper Pagh, marknadsdirektör för Husdjur i DLG.

41

-Ökningen av efterfrågan av det ekologiska fodret betyder att vi ännu en gång har ökat vår ekologiska produktion. Vi har nu installerat en ny pelletspress på vår ekologiska fabrik i Skave, som nu kör för full fart. Det betyder att vår produktionskapacitet har ökat med 25 % på ekologiskt nötfoder, och vi får nu tre ton extra igenom fabriken i timmen, säger Jesper.

Nu behövs därför fler danska växtodlare för att förse fabriken med danska råvaror.


NOTISEN

Kemikoll gör jobbet Växtskyddsmedel

Det kan vara utmanade och tidsödande att hålla sig uppdaterad angående vilka växtskyddsmedel som är godkända i respektive gröda och vid den tidpunkt när lantbrukaren vill behandla ett fält. Kemikoll är en unik produkt och utvecklad för att underlätta vardagen för svenska växtodlare. Med endast en knapptryckning i växtodlingsprogrammet Näsgård MARK eller MOBILE, kontrolleras om växtskyddsmedlets användning är godkänd. För att Kemikoll skall fungera har vi på Datalogisk byggt upp en egen databas med information om användning av de olika växtskyddsmedlen. Denna databas uppdateras löpande och programmet uppdateras automatiskt med nya och ändrade förutsättningar.

Förutom att visa om användningen är godkänd, är Kemikoll samtidigt ett uppslagsverk med lätt åtkomst av information om enskilda växtskyddsmedel. Detta gör att användaren sparar tid på att hitta relevant information.

finns dessa även för konstgödsel och ensileringsmedel. Skulle det till exempel ske en olycka under ensilering med tillsats av ensileringsmedel, så har användaren direkt tillgång till säkerhetsdatabladet via sin mobiltelefon och Kemikoll.

Programmet visar bland annat följande:

Smileys

• Om preparatet är godkänd i grödan vid aktuell tidpunkt • Om mängd per behandling och total mängd per år är godkänd • Att antal behandlingar i grödan får utföras med preparatet • Att behandlingen inte ligger för nära skörd (karenstid) • Länkar till information om preparatet • Lätt åtkomst till säkerhetsdatablad. Förutom säkerhetsdatablad för växtskydd

För att presentera om villkoren uppfylls har vi 5 olika smileys. En sur röd gubbe visas om användningen är felaktig och en grön glad gubbe om allt är OK. Dessutom finns gul gubbe som visar att medlet får användas under dispens eller UPMA, vit gubbe visar att produkten är t.ex. mikronäring och blå gubbe visar att användaren själv har lagt in en produkt som Kemikoll inte har förutsättningar om. Dessa fem gubbar ger tydlig och snabb tolkning.

! s i t t ra GOch korsordsvinnarna är... 1:a pris - presentkort 500 kronor - Rolf Tvedstrand, Tanumshede 2:a pris - presentkort 300 kronor - Henrik Arnesson, Åsa 3:e pris - presentkort 200 kronor - Ann-Marie G Lustig, Kvänum

TIDNINGEN

42

Konstruktör: Emma Pålsson

Många duktiga kryssare var med och tävlade i vårt juninummer. Vinnarna som presenteras här nedan föräras varsitt presentkort giltigt i våra Djur&Natur-butiker på 500, respektive 300 och 200 kronor var.


Hitta din närmaste säljare! Djur&Natur

Elisabeth Nordberg

010-130 83 17

Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Väst Susanne Edlund

010-130 29 31

Öst/Mälardalen Anette Zackrisson

010-130 83 21

(försäljningschef återförsäljare)

Energi

Peter Johansson (säljchef) Per Thuvér

Växt

Carsten Klausen (VD/marknadschef) 010-130 29 69 Mats Kilany Växtskydd 010-130 29 90 Niklas Ingvarsson Utsäde & Frö (f.ledig)010-130 29 79 Johanna Öwall Utsäde & Frö (t.f) 010-130 83 14 Per Odell Gödning & Kalk 010-130 29 87 Syd Ingemar Gullberg (säljchef) Göran Karlsson Johan Nilsson Lars Persson Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson Johanna Öwall Per-Albin Persson Victor Ebel

042-301 78 14 010-130 29 28

Fjäderfä

Syd Joachim Brahce (försäljningschef)

010-130 29 02

Väst/Öst Camilla Nyman (föräldraledig) Hanna Johansson (vikarie) Thomas Hullberg

010-130 29 19 010-130 29 74 010-130 29 06

Gris

Olof Månsson (försäljningschef)

010-130 83 12

Syd/Öst/Väst/Gotland Aron Widén Jörgen Henriksen Louise Lundahl Marcus Lundmark Thea Kristensson

010-130 83 16 072-215 71 15 072-402 75 94 070-627 40 20 010-130 29 33

Får/Nöt

Johan Stensson (marknadschef)

0510-828 47

Syd Helena Hägg (säljchef Skåne) Eric Adseke Lars Carlsson

010-130 29 32 010-130 83 15 010-130 29 04

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 22

Öst Karolina Béve Sofie Winding Tomas Rydholm Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 12 010-130 29 60 010-130 29 35

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén Nöt/Växt

010-130 83 16

Mälardalen Eva-Lotta Andersson Sofie Winding

010-130 29 03 010-130 29 12

Nord Frida Löf (säljchef nord) Anna Bergfors Camilla Haglund

010-130 29 37 010-130 29 43 010-130 29 38

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Jonas Baudtler (säljchef) 010-130 29 47 Annette Jacobsson 010-130 29 13 Anders Mogren 010-130 29 25 Johan Axelsson 010-130 29 48 Jens Jonsson 010-130 29 21 Johanna Rosengren Pettersson 010-130 29 50 Lennart Svantesson 010-130 29 52 Peter Olsson 010-130 29 23 Öst Jonas Baudtler (säljchef) Thomas Wahlström Martina Jenderborn Mattias Laitamaa Per Ericsson Per Jansson Stefan Olsson Tomas Rydholm Urban Gustafsson

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Roland Wicksell

010-130 29 85 010-130 29 39 010-130 29 15 010-130 29 40 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42 010-130 83 14 010-130 83 19 010-130 83 88

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén (Nöt/Växt/Gris) Jesper Legfelt (Växt) Mälardalen Jonas Baudtler (säljchef) Eva-Lotta Andersson Nina Sixtensson Per Jansson Sofie Winding Thomas Wahlström

010-130 29 47 010-130 29 77 010-130 29 54 010-130 29 78 010-130 29 56 010-130 29 20 010-130 29 55 010-130 29 60 010-130 83 68 010-130 83 16 010-130 83 10 010-130 29 47 010-130 29 03 010-130 29 10 010-130 29 20 010-130 29 12 010-130 29 77

Nord Frida Löf (säljchef nord) Malin Landén (börjar 24/9) Camilla Haglund

010-130 29 37 010-130 29 43 010-130 29 38

Garta Fredrik Nilsson Mats Johansson

046-32 58 97 010-130 29 57

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

Återförsäljare - Hitta din närmaste återförsäljare på: www.svenskafoder.se

Kundtjänst 020-83 00 00 • Växel 0510-828 00 • Box 673 • 531 16 Lidköping • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

NÖT

foder


foder POSTTIDNING NÖT

B-PRIORITAIRE

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB BOX 673, 531 16 LIDKÖPING Adresskälla: Svenska Foders adressregister

Följ oss på Facebook! www.facebook.se/djuronatur

Bjud småfåglarna på fest!

Hitta din närmaste butik! Alingsås

Kil

Wermlands Skogsförråd AB Industrigatan 1

Djur&Natur / Svenska Foder Stallgatan

Djur&Natur / Svenska Foder Örsgatan/Box 120

Svenljunga

Vingåker

Charlottenberg

Kisa

Odensbacken

Sölvesborg

Vinslöv

Laholm

Skara

Tomelilla

Lidköping

Skurup

Tommarp

Jordnära AB Krangatan 12

Charlottenbergs Djurtillbehör Industrivägen 9

Eksjö

Eksjö Lantbruksservice AB Gjuterigatan 2

Eslöv

Trollenäs Lantmannaaffär Trollenäs 5

Falköping

Djur&Natur / Svenska Foder Sjögatan 12

Floda

Djurnära Högavägen 1

Göteborg

Naturnära Norra Backavägen 10

Halmstad

Djupfeldts Foder AB Blåbackegatan 5

Hörby

Östraby Trading Råby 3023

Karlskoga

Djur&Natur / Svenska Foder Lödarevägen 6

Kinda Foder & Maskindelar AB Trädgårdslundsvägen 4

Gårdsservice Mjölkman AB Veinge by

Djur&Natur / Svenska Foder Sockerbruksgatan 19

Ljungby

Kastebergs Gård AB Össlöv Kasteberg 2

Mellerud

Djur&Natur / Svenska Foder Erikstad

Mjölby

Stallmagasinet Västra Lärketorp

Morup

Hönryds kvarn Hönryd 110

Munkedal

Munkedals Kvarn Prästgården Pl 4140

Nossebro

Odenkvarn AB Talbyvägen 17

Djur&Natur / Svenska Foder Erik Järnåkers gata 3

Landäng AB Svaneholms Allé

Skövde

Djur&Natur / Svenska Foder Asketorp 1

Sollebrunn

K-A Backlunds Maskinaffär AB Torpvägen 2

Sparreholm

Maskincenter i Sparreholm AB Dambro

Staffanstorp

Djur&Natur / Svenska Foder Knästorps kvarnväg

Sundsvall

Djur&Natur / Svenska Foder Lärlingsvägen 14

Stallbyggen AB Löparevägen 2

Djur&Natur / Svenska Foder Lunnarp

Järrestads Härads Lantmannaförening

Järnvägsgatan 14

Tranås

RC-Maskiner AB Zinkgatan 9

Vallåkra

Vallåkra Lantmannaaffär Bokstigen 3

Vankiva

Bröderna Lantz Vankiva 2510

Vara

Djur&Natur / Svenska Foder Gradgatan 2

Vimmerby

Vimmerby Foder AB Turbingatan 8

Provinsbutiken Sävstaholmsvägen 5

Stugtema i Vinslöv AB Industrigatan 8

Visby

Djur&Natur/Fole Kvarn Fole Ryftes 905

Vårgårda

Djur&Natur / Svenska Foder Korsgatan 21

Ystad

Djur&Natur / Svenska Foder Skårby, G. Lundavägen 575

Älmhult

Carl Nilsson Maskin AB Box 59/Bäckgatan 26

Örebro

Maskintjänst (S-E Evaldsson) Kårstavägen 1

Örkelljunga

Örkelljunga Lantmannaaffär Drakabygget 1256

Östersund

Djur&Natur / Svenska Foder Odenskogsvägen 42

Tidningen - Ett magasin för svensk lantbruksnäring  
New