Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Växt & Spannmål Producerad av Svenska Foder AB

äde

Höstuts

2018

Varsågod!

All information du behöver inför höstens skörd.

KWS Irina

Presterar avkastning i det absoluta toppskiktet.

DK Exclaim

Mycket hög avkastnings- 1och oljehaltspotential.

RGT Reform

A-kvalitetsvete med hög skördenivå.


Följ oss p å facebook !

facebook .com/sve nskafode r

NYTT&NYTTIGT

Om Växt & Spannmål UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Växt & Spannmål ges ut av Svenska Foder AB och distribueras till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. ANSVARIG UTGIVARE Charlotte Lindén charlotte.linden@svenskafoder.se 010-130 29 27

INNEHÅLL

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION Per-Arne Gustafsson Charlotte Lindén Johanna Öwall Mats Kilany Per Odell GRAFISK PRODUKTION Svenska Foder OMSLAGSBILD iStock ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, Scandinavian Seed, Thinkstock och Colourbox om inte annat anges. TRYCK Strokirk-Landströms tryckeri, Lidköping

Det våras för Svenska Foder, våra kunder och samarbetspartners! Våren är en härligt men intensiv tid i alla lantbruksföretag. Det är fascinerande att se naturen vakna till liv igen efter vintervilan. På Svenska Foder har vi inte haft någon vidare vintervila, dock. Istället har vi arbetat hårt för att på bästa sätt kunna möta dina behov som lantbrukare under 2018. Det är för att vi vill vara en så stor del som möjligt i din försörjning av insatsvaror på gården. Vi vill växa Vi jobbar aktivt i marknaden med att köpa in spannmål till våra kunder inom svensk livsmedelsproduktion och export. Våra 3 större hamnar: Landskrona, Oxelösund och Uddevalla lastar varje vecka ut svensk kvalitetsspannmål till kunder – främst i norra Europa, men också till länderna runt medelhavet och Afrika. Vi har god efterfrågan framförallt på vete, maltkorn, havre och raps – från både konventionell- och ekologisk odling. Ekologisk odling, ja: förra året vid den här tiden sa vi att vi skulle dubbla den ekologiska spannmålsvolymen i Svenska Foder fram till 2020. Vi kan med glädje konstatera att vi nådde detta mål redan i 2017 års skörd. Vi hoppas och tror att det beror på ett bra samarbete mellan dig som leverantör och oss som köpare. Det är extra skönt att konstatera att målet nåddes enbart med inköp av svensk KRAV-producerad spannmål och oljeväxter – ingen import. Vi kan och vill fortsätta växa på såväl den konventionella som den ekologiska sidan. Det personliga mötet är viktigt Genom att kontinuerligt anordna ett stort antal kundmöte på olika platser i Sverige vill vi informera om vad vi kan erbjuda dig som kund och vilka möjligheter det finns att sälja spannmål till oss. Vi tror också att vi bättre kan förstå vad du förväntar dig av oss som leverantör om vi träffar dig personligen. Vid spannmålsaffären vill vi förmedla hur vi upplever marknaden och vad vi anser mest lönsamt att odla och lättast att sälja. Du är världsmarknaden – tillsammans med oss! Svenska Foder följer världsmarknaden varje dag och kan därför ge ett attraktivt erbjudande till våra exportkunder. För dessa kunder kan vi berätta hur varan ser ut och vem som har odlat. Det är ett starkt argument där du som odlare är vårt huvudargument för en god affär: svenska odlare är duktiga på spannmål med bra kvalitet! Världen förändras väldigt snabbt och vi måste anpassa oss till den nya tiden med ett informationsflöde som bara ökar. Vi tror att vi tillsammans med dig som kund kan plocka russinen ur mediefloden och utnyttja den till att göra lönsamma affärer för oss båda. Vi ser möjligheterna 2018 – gör du? Välkommen att höra av dig till våra säljare för nästa goda affär!

NYTT & NYTTIGT … … finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Grovfoder, Nöt, Gris, Fjäderfä och Får. Du hittar alla broschyrer på www.svenskafoder.se.

Per-Arne Gustafsson

Spannmålschef per-arne.gustafsson@svenskafoder.se 010-130 83 11

/svenskafoder

2


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLL 2

2018

Inledning/Innehåll

4 HöstrapsGuide 6

HöstveteGuide

8 HöstrågGuide

4

10 RågveteGuide 11 HöstkornGuide 12 Optivall 14

Viltblandningar/Viltbete

16

Kalksortiment

17 Mineralgödselsortiment

23

18 Insekter och svamp 20

Optilab

22 Skadedjur 23 Hantering av spannmål 26

Villkor

28 Våra kontrakt

Områdesindelning

Sverige är indelat i olika försöksområden med likvärdiga odlingsbetingelser inom respektive område. Vi följer samma områdesindelning som SLU vid redovisning av våra sorter. Alla försöksresultat är från officiella försök och har sammanfattats av SLU.

30 Leveransintyg 32 Exempel på spannmålsavräkning 33 KWS Irina

22

34 Mottagningsplatser/Ortskorrigeringar 36 Prisregleringar 41 Regleringsmallar 42 Analys och avgifter 43 2BSvs 44 Särskilda villkor för inköp av EKO-råvaror 45 Mina Sidor 46 Torkningsskala 50 Mottagningsplatser/Transport 52 Hitta din närmaste Svenska Foder-kontakt

Scandinavian Seed-sort

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl. För mer info ring 0510-828 00 eller gå in på www.scandinavianseed.se eller www.svenskafoder.se.

3


HÖSTRAPS

HöstrapsGuide

2018

Compass

Följ

på Fac

ebook!

DK Explicit

– Hybrid Med sin höga råfett- och fröskörd har Compass under flera år visat sig tillhöra de bästa. En säker sort för tuffa nordiska förhållanden. Med relativt lång stjälk och utmärkta stjälkegenskaper. För dig som inte vill chansa!

– Hybrid Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden.

ES Alegria

Dariot

– Linje Frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. Med utmärkt phomaresistens.

– Hybrid Normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar phoma- och drösningsresistens.

Vinnare i rapsmästaren! DK Exception

DK Exclaim – Hybrid

– Hybrid Vinnare av rapsmästaren 2016. Hög avkastningspotential, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Höstens kompakta och lugna växtsätt gör sorten lämplig för normal till tidig sådd. DK Exception är både phoma- och drösningsresistent.

Har en god utveckling på hösten och passar därför ett brett fönster av sådatum. Den har mycket hög både avkastningsoch oljehaltspotential och är dessutom dubbelt phomaresistent. Stängeln har förbättrad brytningsbeständighet vilket bland annat säkerställer ljusinsläpp ner i grödan.

4


HÖSTRAPS

PR44D06

Andromeda

– Dvärghybrid Dvärgsort med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Fungerar bra från tidig till normal sådd. Visar ringa tendens till förväxning före invintring och har mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador.

– Klumprotsresistent hybrid En fransk sort med resistens mot typ 1 av klumprotsjuka som är den vanligaste typen i Sverige. Den är testad 2014–2015 i Sverige och gjorde det med mycket bra resultat. På ickeinfekterad jord avkastar Andromeda i nivå med mätaren och på smittade jordar kan Andromeda ge full skörd trots högt infektionstryck. Svenska Foder kan komma att tillhandahålla olika sorter under säsong.

Egenskaper Råfettskörd Höstraps 2017

Odlingsegenskaper

Hybrider och linjesorter behandlat A

B

D+E

D-F

DK Exception

118

104

104

104

Mognad, dagar

349

-1

Dariot

123

108

99

99

Stjälklängd, cm

142

-17

DK Explicit

114

101

107

107

Stjälkstyrka, 0 – 100

89

+5

Compass

88

105

98

98

Vinterhärdighet, 100 – 0

PR44D06

94

88

95

95

Råfettskörd, % av ts

ES Alegria (L)

106

87

87

87

Källa: Medeltal beh./obehandlade försök 2013–2017

Sortbland.

Källa: Officiella försök 2017, behandlat. Sortblandning = DK Exstorm, Avatar, DK Explicit och Apanachi.

Odlingsegenskaper Dariot

DK Exception

DK Explicit

Mognad, dagar

0

-1

-2

Stjälklängd, cm

+2

0

+12

Stjälkstyrka, 0 – 100

-4

-1

-3

Vinterhärdighet, 100 – 0 Råfettskörd, % av ts

+2

+2

+2

+0,5

+0,5

+1,2

Källa: Officiella försök 2013–2017, behandlat.

5

PR44D06

81

+5

49,6

-0,1


HÖSTVETE

Följ

Höstvete Guide Ellvis

= lämplig till slaktkyckling

på Fac

ebook!

= lämplig till gris = fodersort

2018 RGT Reform

– Kvarnvete Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaper. Den är väl anpassad till våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskador under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

– Kvarnvete Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skördeoch kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria och mjöldagg, såväl som gul- och brunrost. ”Ta sikte på höstvetesorter med potential till både hög skörd och hög proteinhalt till dina grisar.” Olof Månsson, Produktchef Gris

Mariboss

– Foder Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningförmåga, vilket ger ogräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandningen vilket gör Mariboss till ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd.

Praktik

Torp

– Foder Torp är fodervetet med högst avkastning i Sverige! Den är medellång och har mycket god stråstyrka. Torp har utmärkt sjukdomsresistens särskilt septoria och mjöldagg. Medeltidig mognad och högt energiinnehåll.

Stava

– Kvarnvete Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar. Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal, hög proteinhalt och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper gör det Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållanden.

– Kvarnvete Brödvete för alla höstveteodlande områden. Utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Något högre tolerans mot vanlig stinksot och dvärgstinksot än övriga sorter. Stava är en mycket vinterhärdig sort som har avkastning i nivå med Kosack. Den har ett förhållandevis långt strå och god kärnkvalitet.

6


HÖSTVETE

Egenskaper Avkastning Höstvete

Sjukdomar

2017

2016

Svartpricksjuka

Gulrost

Mjöldagg

Syntetisk mätare

8

1

6

Avkastning A-B

Avkastning D-F

Avkastning A-B

Avkastning D-F

11 266

11 954

10 194

9 899

RGT Reform

106

98

102

103

RGT Reform

9

3

5

Ellvis

99

98

96

97

Ellvis

8

1

10

Praktik

101

92

103

103

Praktik

16

3

2

Mariboss

102

100

103

103

Mariboss

8

0

6

Torp

107

104

100

97

Torp

7

1

7

SW Julius

98

100

98

99

SW Julius

7

2

5

Syntetisk mätare, kg/ha

Källa: Officiella försök 2016 och 2017 behandlat. Syntetisk mätare: Mariboss, Ellvis, SW Julius & SW Brons.

Källa: Officiella försök 2013 – 2017. Obehandlat.

Odlingsegenskaper Rymdvikt, g/l

Falltal, sek

Proteinhalt, % av ts

Stärkelse, % av ts

Mognad, dagar

Strålängd, cm

Stråstyrka 100-0

Syntetisk mätare

803

328

10,9

70,8

319

85,3

90

RGT Reform

+24

+38

+0,2

+0,9

-3

-4,3

0

Ellvis

+6

+30

+0,4

+0,1

-2

+1,7

+1

Praktik

+26

+18

+0,7

+0,7

-3

-4,7

+1

Mariboss

-27

-11

-0,5

-0,6

+1

+0,5

-9

Torp

-23

-38

-0,7

+0,8

0

-7,1

+4

SW Julius

+22

+3

+0,3

-0,3

-1

+3,1

+1

Källa: Officiella försök 2013 – 2017, behandlat. Jämförelse med Syntetisk mätare: Mariboss, Ellvis, SW Julius & SW Brons.

Avkastning EKO-höstvete Stava kg/ha

D-F

Sverige

6480

6840

Mariboss

99

99

Ellvis

95

98

Källa: EKO-officiella försök 2016 och 2017. Mätare: Stava.

Odlingsegenskaper EKO-höstvete Rymdvikt, g/l

Tusenkornvikt, g

Proteinhalt, % av ts

Stärkelse, % av ts

Mognad, dagar

Strålängd, cm

Stråstyrka 100–0

Stava

807

42,1

10,4

71,6

303

98

98

Mariboss

-55

+2,4

-1,1

-1,2

+53

-17

0

Ellvis

-26

+0,6

-0,5

-0,2

+25

-17

+1

Källa: EKO-officiella försök 2013–2017. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Mätare Stava.

7


RÅG

Höstråg Guide

2018

KWS Livado – Hybrid

Herakles

– Syntetisk hybrid Vinterhärdig syntetisk hybrid med hög och jämn avkastning i hela landet. Stråegenskaperna är goda och resistensegenskaperna mot mjöldagg och brunrost är särskilt goda. En syntetisk hybrid utvecklas genom systematiskt urval i en population och är en direkt följd av populationens förbättringar. Man åstadkommer en syntetisk hybrid genom att korsa särskilt utvalda föräldrar genom öppen pollinering under isolering. Herakles säkra fördelar, jämfört med populationssorter, ger högre skörd och bättre motståndskraft mot sjukdomar. Utsädesmängden bör följa de gängse rekommendationerna för populationssorter i sitt geografiska område. Herakles är testad i Svenska officiella försök sedan 2010.

KWS Livado – en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil. Innehar även Pollenplusteknik vilket ger ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet skyddas bättre mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs. God motståndskraft mot sjukdomar, låga förekomster av mjöldryga, sköldfläcksjuka och brunrost. Falltalet är högt, rymdvikten medel och tusenkornvikten något lägre än mätaren.

8


RÅG

Egenskaper Avkastning Höstråg

Sjukdomar

Avkastning A-B

D-F

10 548

10 794

Herakles

91

88

KWS Livado (H)

109

114

Syntetisk mätare

Källa: Officiella försök 2017, behandlat. Syntetisk mätare: Palazzo, Herakles & SW Brasetto.

Sköldfläcksjuka

Brunrost

Mjöldagg

Syntetisk mätare

10

11

8

Herakles

10

11

10

KWS Livado (H)

7

4

5

Källa: Officiella försök 2013 – 2017, obehandlat. Syntetisk mätare: Palazzo, Herakles & SW Brasetto.

Odlingsegenskaper Rymdvikt, g/l

Falltal, sek

Vinterhärdighet, %

Mognad, dagar

Strålängd,cm

Stråstyrka, 100 – 0

Syntetisk mätare

780

280

91

322

125,1

78

Herakles

+7

+3

+1

0

+4,6

0

KWS Livado (H)

+1

+35

0

0

-2,4

-5

Källa: Officiella försök 2013-2017, behandlat. Syntetisk mätare: Palazzo, Herakles & SW Brasetto.

9


RÅGVETE

Rågvete Guide

2018

Trefl

Rågvete med hög avkastningspotential. Innehar hög sjukdomsprofil och god motståndskraft mot gulrost. Syns i de obehandlade försöken där Trefl presterat mycket väl och skillnaden mellan obehandlade och behandlade led blir liten. Hög vinterhärdighet, goda kärnegenskaper och långt strå med något lägre stråstyrka.

Probus

Rågvete med en mycket hög avkastningsstabilitet som via den mycket goda sjukdomsprofilen presterar övertygande både i svampbekämpande och obehandlade led. Hög motståndskraft mot gulrost under samtliga år i provning. Medeltidig mognad med något kortare strå och en hög stråstyrka.

Egenskaper Avkastning Rågvete 2017 Avkastning A- B

Avkastning D- F

SW Empero kg/ha

10 430

11 490

Borwo

97

95

Trefl

101

92

Probus

109

99

Källa: Officiella försök 2017, behandlat.

Odlingsegenskaper SW Empero

Rymdvikt g/l

Tusenkornvikt, g

Vinterhärdighet, %

Mognad, dagar

Strålängd, cm

Stråstyrka, 100 – 0

748

49,6

94

313

89

96

Borwo

+16

-1,8

-2

+2

+5,4

-2

Trefl

+18

-2,5

-1

0

+14,1

-13

Probus

+12

-3

+2

0

+3,9

-3

Källa: Officiella försök 2013 – 2017, obehandlat.

Sjukdomar Bladfläcksjuka, %

Gulrost, %

Mjöldagg, %

SW Empero

9

7

2

Borwo

3

1

5

Trefl

4

5

1

Probus

6

2

3

Källa: Officiella försök 2013 – 2017, obehandlat.

10


HÖSTKORN

Höstkorn Guide SU Ellen – 6-rads linjehöstkorn

2018 Bazooka – 6-rads hybridhöstkorn

SU Ellen har en extremt tidig mognad och i jämförelse med höstkornen en god vinterhärdighet. Strået är medellångt med mycket god stråstyrka och en låg tendens till stråbrytning.

Bazooka är ett nytt 6-rads hybridhöstkorn med mycket god avkastningspotential och god rymdvikt. Genom tidig mognad och långt stabilt strå finns en god halmtillgång. God stärkelsehalt borgar dessutom för ett högt fodervärde. Under hösten har Bazooka en mycket kraftig bestockning och kommer fullt till sin rätt vid tidig sådd med låg utsädesmängd. Vinterhärdigheten är genomsnittlig.

Frigg

– 2-radskorn Frigg presterar en hög stabil avkastning i hela landet och har en tidigare mognad än mätarsorten. Frigg har en hög vinterhärdighet och goda stråegenskaper där strået är relativt kort med en god stråstyrka. Dess kärnkvalitet är god med en tillfredställande rymdvikt. Frigg är en frisk sort med god motståndskraft mot kornrost i jämförelse med 6-radskorn.

Hybr id h östk orn Hybridhöstkorn är en ny typ av gröda. Typiskt för hybridhöstkorn är att sorte rna har hög avkastningspotential, ett stort ax, stort rotsystem och ett stort flaggblad som säkerställer god kärnkvalitet. Hybridsorterna är även tidiga i sin mognad och gör att skörden kan starta tidigare.

Egenskaper

För att utnyttja avkastningsp otentialen fullt bör hybridsorter sås tidigt – redan först a dagarna i september med en låg utsädesmäng d – ca 130–160 plantor per kvadratmeter. Svenska Fod er kommer erbjuda olika sorter under säsongen.

Avkastning Höstkorn Avkastning A-B

Avkastning D-F

9 228

11 801

Frigg

101

108

Bazooka

112

106

SU Ellen

104

96

SW Matros kg/ha

Nyhe t !

Kontakta din säljare för mer info!

Behandlade led Källa: Officiella försök 2017

Odlingsegenskaper Vinterhärdighet, %

Rymdvikt, g/l

SW Matros

91

697

Frigg

+3

-8

0

-26

SU Ellen

Protein, % av ts

Stärkelse, % av ts

Mognad, dagar

Strålängd, cm

Stråstyrka,

10,4

61,3

312

85,8

87

-0,3

+0,2

-1

-5,8

-2

0

-0,8

-3

+0,9

-4

Stärkelse, % av ts

Mognad, dagar

Strålängd, cm

Stråstyrka,

100 – 0

Källa: Officiella försök 2013 – 2017. Obehandlade försök. *= Officiella försök 2017. Obehandlat sjukdomar

Vinterhärdighet, %

Rymdvikt, g/l

Protein, % av ts

100 – 0

SW Matros

90

679

10,5

61,1

319

82,9

89

Bazooka

+4

+34

-0,3

+1,3

-2

-4,3

+3

Källa: Officiella försök 2017. Obehandlat.

11


OPTIVALL

Säkr a vär d et i dit t gr ov fod er ! Starka kvalitetsblandningar • Väl provat sortmaterial för Sverige • Spetsade egenskaper • Bred genetisk sortvariation • Sortiment från norr till söder Vinterhärdighet 90–100%  75%

Symboler

50%

Intensitet

Varje blandning har 3 st egenskapssymboler + djurslag den är anpassad för.

10

8

6

4

Bibehållen kvalitet under en längre tid.

Skördefönster

Vinterhärdighet: Överlevande plantor på våren Intensitet: Återväxt och skördefrekvens Skördefönster: Bibehållen kvalitet över tid Klöver: Högre protein och baljväxtandel

Klöver/Protein Kor/köttdjur Häst Får/lamm

Vid angivelse av flera sorter av samma art i en blandning fördelas procentandelen i stort sett lika mellan sorterna. Vi förbehåller oss rätten att under säsong göra mindre justeringar p.g.a. sorters begränsade tillgång och/eller ändrade villkor från Jordbruksverkets sida gällande GEV-blandningar.

Rödklöver Taifun Rozeta

Delikat Speciellt utvald blandning för att ge hög avkastning i kombination med goda näringsvärden. Innehåller rörsvingel Karolina med något senare mognad vilket ger ett breddat skördefönster.

Eng.rajgräs Kentaur Mathilde

Rödklöver Taifun Rozeta

Timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs gör Legend till en populär härdig allroundblandning. Röd- och vitklöver borgar för en jämn baljväxtandel över åren. Innehåller nya ängssvingeln Praniza med en mycket hög avkastningspotential.

Ängssvingel Lipoche Praniza

5% 10%

15%

50%

Vitklöver Bombus 10%

5%

25%

Nyhet 2018!

50%

10%

Eng.rajgräs Kentaur Indicus

12

Timotej Rhonia Lischka

20%

Rörsvingel Karolina

Legend

Vitklöver Bombus

Timotej Rhonia Lischka


OPTIVALL

Ängssvingel Lipoche Preval

Hipp Hopp

40% 60%

Vallblandning till hö/hösilage. För de flesta jordar och torkar snabbt upp på sträng. Till häst och får.

!

Timotej Lischka

ing GEV= Godkänd ekologisk vallblandn

-blandningar. tämmer villkoren för GEV Statens Jordbruksverk bes ong och säs er und ras änd kan n ore Vi reserverar oss för att villk ng. illgå fröt .a. förekomma p.g lokala sortavvikelser kan

Vitklöver Rödklöver Bombus Rozeta 5% Taifun 10%

GEV Kvalitet Rörsvingeln Karolina kombinerar hög avkastning med ett breddat skördefönster. Återväxtförmågan är god vilket borgar för en stor mängd högkvalitativt foder under samtliga delskördar.

Eng.rajgräs Kentaur

15%

Rörsvingel Karolina

50%

Timotej Rhonia Lischka

40%

Timotej Lischka Rhonia

20%

Vitklöver Rödklöver Bombus Rozeta 5% Taifun 12%

GEV Stabil

Eng.rajgräs 15% Kentaur

Röd- & vitklöver ger en jämn baljväxtandel och säkerställer vallens kväveförsörjning under dess liggtid. Passar utmärkt till mjölk- och köttproduktion.

Ängssvingel Preval

13

28%


VILTBLANDNINGAR/VILTBETE

Viltblandningar Viltmästarens Klövvilt – för blommande träda Viltmästarens Klövvilt • • • • • • • • • • • •

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5% 10 % 10 % 5% 5% 5% 10 %

5% 5% 10%

10%

Blålusern Ängssvingel Timotej Eng. rajgräs Rödklöver Vitklöver Rödsvingel Honungsört Cikoria Blodklöver Persisk klöver Bovete

10%

10%

10%

10%

10%

10% 5% 5%

Rek. utsädesmängd 15 – 20 kg/ha

Till år 2 kan blandningen behöva stödsås med klöver.

Mellangrödor Persisk klöver

Mycket snabbväxande klöverart, vilket kan ge problem vid skörd av huvudgrödan. Producerar en god grönmassa. Har något svagare rotsystem. Aggressiv mot ogräs och snabb återväxt efter avslagning. Fryser bort under vintern.

Bovete

En anspråklös ettårig ört som har ett snabbt och tätt växtsätt. Trivs även på något mer näringsfattiga jordar. Frostkänslig och lätt att bruka ner. Avmognar ojämnt, vilket kan innebära fröspill. Mycket liten risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar.

Honungsört

Mycket hög nektarproduktion. Mycket liten risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar. Ej kvävefixerade men har förmågan att ta upp och snabbt släppa kväve efter frost eller nedbrytning. God rotutveckling och snabb tillväxt. Mycket frostkänslig, sådd bör ske i mitten av aug för en kraftig gröda innan frosten. Tål ej avslagning, viktigt att tänka på vid samodling och skörd av huvudgröda. Kräver mörker för att gro, myllning är att föredra vid sådd.

14


Organisk gödning till växtodlingen Varför EkoNatur?

Ekonatur levererar svensk fjäderfägödsel till dig för KRAV, ekologisk eller konventionell odling. Fjäderfägödsel lämpar sig till alla typer av grödor! Som helhetsleverantör optimerar vi transporter och bistår med alla typer av information och handlingar som myndigheterna kräver.

Fördelar med fjäderfägödsel till växtodling? • Innehåller alla näringsämnen (förutom N, P och K – även makro- och mikronäringsämnen). • Sänker kostnaderna jämfört med handelsgödsel. • Höjer långsiktigt mullhalten i jorden. • Mindre torkkänslig jord. • Bördigare jord. = En investering i din viktigaste tillgång i jorden!

s s o a t k a Kont ert! för off

Välj oss!

Tycker du att fjäderfägödsel verkar intressant för din odling? Kontakta oss så gör vi affär! Vi erbjuder dig en väletablerad och flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet.

• Ett fullgödselmedel i tiden •

www.ekonatur.se • pierre.lindskog@svenskafoder.se • 0510-828 00


KALKSORTIMENT

Kalksortiment Produkt

Varutyp

Mg %

NV CaO %

Kalkvärde,

Ej Krav

1 år/5 år*

IGNABERGA BAS 12

Kalksten krossad, 0 – 3 mm

0,3

50

30/44

IGNABERGA BAS 4

Krossad kalksten o dolomit, 0 – 3 mm

4,0

51

30/46

IGNABERGA PLUS

Kalkstensmjöl, 0 – 0,2 mm

0,3

50

30/50

IGNABERGA DIREKT 4

Kalk o dolomit kross och mjöl 0 – 3 mm

4,0

51

37/47

UDDAGÅRDEN BAS

Kalksten krossad, 0 – 2 mm

0,5

48

26/36

UDDAGÅRDEN BAS 4

Krossad kalksten och dolomit 0 – 2 mm

4,0

48

31/39

UDDAGÅRDEN PLUS

Kalkstensmjöl 0 – 0,2 mm

0,6

48

48/48

UDDAGÅRDEN DIREKT 4 *

Kalkstens och dolomit mjöl 0 – 0,2 mm

4,0

50

38/46

UDDAGÅRDEN DIREKT *

Kalkstenskross och mjöl 0 – 2 mm

0,5

48

34/44

KÖPING BAS (FORSBY)

Kalksten krossad 0 – 2 mm

1,2

50

35/46

KÖPING FOSTOP STRUKTUR ***

Aktiv kalk

1,0

51

48/48

x

KÖPING FOSTOP KALKFILTER ***

Aktiv kalk

1,0

51

48/48

x

GLANSHAMMAR BAS 12*

Dolomitmjöl 0 – 0,2 mm

12,0

54

34/44

GLANSHAMMAR BAS 12 TORR

Krossad dolomit 0 – 2 mm

12,0

54

54/54

ORSA BAS

Kalksten krossad 0 – 2 mm

0,5

54

33/47

JÄMTKROSS BAS

Krossad kalksten 0 – 3 mm

0,6

46

36/41

JÄMTKROSS BAS 12 *

Krossad dolomit 0 – 3 mm

12,5

58

35/56

OLSHAMMAR FOSTOP STRUKTUR ***

Aktiv kalk

11

58

54/54

x

OLSHAMMAR FOSTOP KALKFILTER ***

Aktiv kalk

11

58

54/54

x

HUSUM STRUKTUR***

Struktur kalk min 15% Aktiv Cao

0,4

55

EJ TESTAD

x

LULEÅ BAS

Krossad kalksten 0 – 3 mm

1,1

52

35/45

x

* Metodens noggrannhet gör att kalkvärdet har en variation på +/- 3 enheter. *** Strukturkalken innehåller aktiv CaO, vilket är klumpbildande vid lagring. All strukturkalk har fraktion 0 – 0,5 mm från början av tillverkningsprocessen. Alla produkter för strukturkalk finns i begränsad mängd.

16 16


MINERALGÖDSELSORTIMENT

Mineralgödselsortiment Sortiment

Säck

N Tot

N nitrat

P

K

S

Mg

Ca

KALKSALPETER

750

15,5

14,4

-

-

-

-

18,8

NITRABOR

600

15,4

14,1

-

-

-

-

18,3

SUPRASALPETER N 27

750

27,0

13,5

-

-

-

2,4

-

SULFAN NS 24-6

750

24,0

12,0

-

-

6,0

0,5

-

27-4 AXAN

750

27,0

13,5

-

-

3,7

0,6

-

NS 27-4

750

27,0

13,5

NS 21-24

750

21,0

-

-

-

24,0

-

-

UNIKA CALCIUM NK 14-20

600

14,2

13,7

-

19,9

-

-

8,6

UNIKA KALI NK 13-37

600

13,6

13,6

-

37,3

-

-

-

YARAMILA 22-0-12

750

22,0

10,0

-

11,6

3,0

0,7

-

2,5

-

3,7

YARAMILA 8-10,5-20 Mn

750

8,0

0,8

10,5

19,9

2,0

PROMAGNA 8-5-19

750

8,0

2,6

5,0

19,0

11,7

PROMAGNA 11-5-18

750

11,0

4,4

4,6

17,6

10,0

1,6

-

PROBETA NPK

750

15,0

6,3

3,6

8,0

2,0

0,9

-

YARAMILA RAPS 17-5-10

750

17,0

6,8

4,6

10,0

4,0

1,2

-

BALANS 22-4-7 3S

750

21,6

9,1

4,0

6,6

3,0

-

-

YARAMILA 21-3-10

750

20,6

9,0

2,6

9,6

3,6

1,0

-

NPK 22-3-10

750

21,6

10,0

2,6

9,6

2

1,0

2,5

YARAMILA 22-6-6

750

21,6

8,4

5,9

5,8

3,0

0,6

-

YARAMILA 24-4-5

750

23,6

10,3

3,6

4,6

3,0

0,5

-

BALANS 26-3-4 4S

750

25,6

11,3

2,6

3,6

3,6

0,6

-

NPK 27-3-5

750

26,6

13,5

2,6

4,9

2

-

-

PK 11-21

750

-

-

11,0

21,0

1,5

-

-

POLYSULPHATE

750

-

11,6

19,2

3,6

12,2

K 25 PATENTKALI

750

-

-

-

25,0

17,0

6,0

-

K 50 KALISALT

750

-

-

-

50,0

-

-

-

KALIUMSULFAT

750

-

41,5

18,0

-

-

SUPERFOSFAT P 20

750

-

-

20,0

-

1,2

-

-

BESAL

750

-

-

-

-

-

-

-

KIESERIT

750

-

-

-

-

20,0

15,0

-

MAP NP 12-23

750

11,6

-

23,0

-

-

-

-

KRAV-sortiment 8-3-5 Pellets

-

8

-

3

5

3

-

-

9-4-0 Pellets

-

9

-

4

0

-

-

-

4,4-1,5-2

-

4,4

-

1,5

2

-

-

-

6-3-8 5S

-

6

-

3

8

5

-

-

17 17


INSEKTER OCH SVAMP

Blygrårapsvivel och skidgallmygga utmaningar i höstrapsodlingen Blygrårapsvivel och skidgallmygga har blivit en utmaning i höstrapsodlingen de senaste åren, företrädesvis i södra Sverige. 2017 blev det lokalt även stora angrepp av bomullsmögel utan att de klimatiska faktorerna egentligen var på plats berättar Marcus Pedersen, Business Support Manager på Bayer Crop Sciences.

Blygrårapsvivel och skidgallmygga har de sista åren gett stora skördeförluster framförallt i den sydsvenska höstrapsodlingen.

2017 blev inget undantag då insekterna i många fall kostade mycket skörd, men generellt sett var det ett ”mindre tryck” jämfört med 2016. Detta kan troligen tillskrivas att vi 2017 hade en svalare period från begynnande blom och framåt. Att det kommer att finnas blygrårapsvivel och skidgallmygga 2018 ska man som rapsodlare i de drabbade områdena ta med i planeringen. De sista tre åren då vi har haft kraftiga angrepp har uppförökat den blygrårapsviveln. När det gäller skidgallmyggan är det svårare att uttala sig om en ökning i populationen förekommer, men klart är att den finns. Det man har lärt sig de sista åren är att mängden vivlar och angreppen av dem kan variera kraftigt i ett och samma fält. Vivlarna är inte särskilt roade av att flyga längre sträckor och ska de flytta sig via flygning så vill de ha värme likt 2016. De är därmed inte så mobila och flyttare sig över mindre avstånd. Ofta är det därför fler vivlar i närheten av fjolårs fält med höstraps. Skidgallmyggan gillar alltså inte blåst och vind. Blåsigt väder gör att risken för angrepp av skidgallmygga reduceras. Skidgallmyggan är beroende av blygrårapsvivelns ingångshål för att lägga sina ägg. En teori finns att myggan kan lägga sina ägg när rapsskidan är i begynnelsen av sin utveckling och att skidväggen då är så tunn att den kan komma igenom. Huruvida det är så är oklart, därför bör man ha som utgångspunkt att viveln måste vara inblandad för att myggan ska göra skada.

18

Strategi mot blygrårapsvivel och skidgallmygga 2018

Vid bevakning av fält ska man därför titta på flera olika ställen i samma fält då det kan skilja sig åt. Kontrollera speciellt de delar av fältet som ligger nära fjolårets rapsfält. Följ tröskelvärdet som säger 0,5 – 1 vivlar per planta. Behandla när tröskelvärde är uppnått och behandla aldrig innan begynnande blomning mot blygrårapsvivel. Preperatarsenalen som finns att välja på är inte särskilt bred, det som bjuds är Biscaya och pyretroider som t.ex. Mavrik eller Fastac. Rätt strategi är att inte använda Biscaya innan full blom DC 65. Biscaya har fördelen att den ger en viss långtidseffekt ca 7 – 10 dagar mot vivel. Försök har visat att bäst effekt uppnås när vivlarna är i fältet så därför är det viktigt att följa utvecklingen i det enskilda fältet. Optimal tidpunkt är dock strax efter full blom i DC 67. Är det behov av bekämpning tidigt i blom sätter man in en pyretroid och följer sedan upp med Biscaya. För god effekt av Biscaya är det mycket viktigt att man kan trycka ned sprutvätskan i beståndet. Biscaya är systemisk uppåt och kommer att röra sig uppåt i plantan. En hög vätskemängd, låg körhastighet och grövre droppar är att föredra. Har man vinklade munstycken är detta en fördel alternativt någon form av luftassistering som kan trycka ned sprutvätskan i beståndet. Propulse ny möjlighet mot bomullsmögel och alternaria 2018

Propulse är en ny fungicid mot bomullsmögel och alternaria i höstoch vårraps. Det är en produkt bestående av den aktiva substansen


INSEKTER OCH SVAMP

att svampen ska kunna infektera. Växtföljden spelade också roll för hur kraftiga angreppen blev 2017. En växtföljd där det historiskt varit raps i fick starkare angrepp än en växtföljd där raps inte varit ett inslag. Flera fält som legat intill varandra men som har haft olika historia har gett bevis för detta. Glöm därför inte att notera om ni hade starka angrepp av bomullsmögel nu 2017.

Prothiokonazol som finns i Proline och samt en SDHI Fluopyram som finns i Ascra Xpro. De två substanserna är mycket effektiva var för sig på bomullsmögel och SDHI delen är mycket effektiv på alternaria. Propulse har gått mycket bra i de svenska försöken i år tillsammans med Proline. De svenska försöken var det låga eller obefintliga angrepp i 2017, men behandlingarna med Propulse och Proline gav ändå ett positivt netto.

Fungicidstrategi 2018

Propulse ger nya möjligheter då den är sammansatt av två starka aktiva substanser mot bomullsmögel. Det är en produkt som effektmässigt gör jobbet. Vill man ha mer förgrönande effekt så är rekommendationen att blanda i en strobilurin.

I Danmark var Propulse med i ett försök med mycket högt angrepp av bomullsmögel 76 % i obehandlat. Där leverererade den ca 90 % effekt med en behandling i DC 65 vilket gav en kraftig mer skörd på ca 1200 kg frö. Propulse är en stor produkt i Europa och har brett behandlingsfönster, där den gett högre merskördar och effekter än jämförbara konkurrenter. Bäst merskörd och effekt uppnås dock i full blom.

Dos: Propulse 0,8 – 1,0 alt Propulse 0,7 + 0,3 Amistar Mitt problem är både vivlar och svamp?

Om man vill behandla mot både vivlar och svamp så är det vivlarna som ska styra bekämpningen då det trots allt är de som kostat mest skörd. Insatsen med Biscaya görs när det är optimalt för vivel, bekämpningströskel uppnådd och då körs svampbekämpningen ihop med Biscaya. Tajmingen blir inte optimal för svampbehandlingen så slira inte på fungicid dosen.

Hur ska man tänka med svamp inför 2018.

Lite nederbörd i samband med blomning 2017 gjorde att man trodde på låga angrepp. På många platser blev det tvärt om. Efter blom kom mycket regn och vädret var svalt, detta kan vara en bidragande faktor. Men rannsakar man sig själv och tänker efter så var våren 2018 behäftad med mycket dagg. Gick man ut i fält så var det vått och det släppte inte uppåt dagen. Svalt väder och fukt skapade alltså mycket goda förutsättningar för svampen att gro och växa. Bomullsmögel ska behandlas i full blom, då det är viktigt att träffa så mycket kronblad som möjligt. Kronbladen är grunden för

Dos 0,3 Biscaya + 1,0 Propulse Marcus Pedersen, Business Support Manager, Bayer Crop Sciences

19


OPTILAB

Rätt vattenhaltsmätare – ger rätt resultat! Nu säljer Svenska Foder AM 5200 – en vattenhaltsmätare som lämpar sig utmärkt för spannmålsanläggningar som vill sortera inkommande spannmål på vattenhalt – eller för torkanläggningar som vill övervaka torkningen med hög noggrannhet.

Med AM 5200 är det möjligt att analysera många provtyper spannmål, oljeväxter, trindsäd och dessutom är den enkel att använda och man slipper mala proverna.

AM 5200 mäter vattenhalt, rymdvikt och temperatur i helkorn. Cirka 7 deciliter prov analyseras på mindre än

10 sekunder. Resultatet presenteras på skärmen och i utskrift (som tillval finns en skrivare). Resultaten kan också exporteras till USB-minne eller extern PC via LAN. Ulf Thorpert är laboratoriechef för Optilab, Svenska Foders nystartade analyspartner för hela marknaden och har lång erfarenhet av olika vattenhaltsmätare: – Vi har ett stort antal av dessa mätare i företaget och är mycket nöjda.

IM8800 & Minibatt – kvalificerade

hjälpmedel för kvalificerade beslut. Gårdar som hanterar och lagrar stora mängder spannmål och raps i sin verksamhet – hör upp! Den här produkten är portabel, kompakt, lätt nog att bära för hand. Du kan ta med den där du behöver den mest. I hytten på tröskan, i dina lagringsfickor eller i silon.

– Använder man sig dessutom av en Minibatt – en liten

provtagningströska, handhållen – kan du kvickt och lätt göra en provtröskning, kontrollera proteinhalten och göra ett kvalificerat beslut vilket fält som du bör skörda först för att uppnå optimal ekonomi i din verksamhet.

Produkten är kalibrerad på protein- och vattenhalt för spannmål, olja- och vattenhalt för raps och ger en väldigt exakt analys på din vara. Det ger dig bättre möjlighet att separera olika kvaliteter och därmed få ut ett större mervärde på sin vara. Helt enkelt för den som vill optimera sin lönsamhet!

och en automatisk slutare skyddar monitorn från ljus, insekter, skadedjur för att säkra ett tillförlitligt instrument med ett minimum av underhållsarbete.

Produkten är väldigt stryktålig

20


EN KOMPLETT ANALYSPARTNER Ny teknik = snabbare analystider och ökad säkerhet Vi utför en mängd analyser med den senaste tekniken: • PCR-analys av salmonella • Ett flertal olika toxinanalyser • Ergosterol – spannmålsanalys • Mögelanalys

Stor kunskap och lång erfarenhet • Centrallaboratorium i Lidköping • Personal med mångårig erfarenhet och stor serviceanda ger snabba och säkra analyser.

Analyser på uppdrag

• Utför ca 70 olika kemiska och mikrobiologiska analyser på prover från foderfabriker, råvaruinköp, spannmålsavdelning.

Laboratoriets grovfoderavdelning utför uppdrag på:

• Utför kundanalyser till lantbrukskunder, foder-, spannmålsfirmor och hästägare.

• Hö • Hösilage • Halm • Grönmassa • Ensilage Färdiga analyspaket finns att köpa hos våra Djur&Natur-butiker, säljare, återförsäljare och webbshop.

Svenska Optilab • Sockerbruksgatan 38 • 531 40 Lidköping • Box 673 531 16 Lidköping • info@svenskaoptilab.se


SKADEDJUR

Insektsproblem i spannmål Varför är det så viktigt att hålla den lagrade spannmålen fri från insekter? som innehåller insekter, förutom beredning av foder för eget bruk. Om man lämnar insekterna ostörda i ett parti spannmål, kommer inom mycket kort tid spannmålen att vara osäljbar för de flesta kunder.

Det finns egentligen inte någon avsättning för spannmål

Kärnorna kommer att reduceras till ett tomt skal och damm utan näringsinnehåll och mögelsvampar kommer att frodas av värmen och fukten som insekterna alstrar.

för lagring av spannmål på ett säkert sätt. När du påträffar insekter i samband med försäljning och utlastning av spannmålen kommer du oftast inte ifrån en försening på mellan två och fyra veckor. För att bekämpa insekterna måste en akut insats utföras, oftast i form av en omfattande gasning med fosfin i hela partiet. Därefter måste man invänta resultatet av bekämpningen.

Det finns inga enkla genvägar

Om du inte planerar för

en förebyggande och säker hantering av spannmålen med tanke på insekter, bör du nog hellre avstå från att lagra spannmål. är ingenting som ger sig självt. Utan kontroll i silon, lagret eller foderrummet, har man egentligen ingen uppfattning om det finns insekter där eller när de börjar etablera sig. Utrustningen och fällorna som beskrivs här, är exempel på tillförlitliga hjälpmedel som om de används rätt och avläsning av resultatet sker rutinmässigt, kan ge en säker varning om ett förestående insektangrepp på ett mycket tidigt stadium.

Ett insektsfritt spannmålsparti

Med kunskap om vad som händer från dag till dag i silon, på lagret eller i foderrummet kan man rädda och spara in en dyr gasning och behålla en högre kvalitet på spannmålen.

Skadedjursbekämpa i tid! Teckna marknadens bästa avtal! Genom vår nära anknytning till lantbrukssektorn har vi goda kunskaper inom bekämpning av gnagare, djurhälsoprogram, salmonellakontroll etc. Vi ser därför till att eliminera smittspridning mellan gårdar. Skadedjursavtalet omfattar både förebyggande bekämpning, och om olyckan ändå skulle vara framme, så gör våra tekniker en effektiv insats för att avhjälpa problemet.

Nomus Skyddar & Åtgärdar

I Skadedjursavtalet ingår:

Marknadens bästa avtal

Direktkontakt och besök av våra tekniker

Högklassigt skadedjursskydd

Låsbara betesstationer i plåt

Alla åtgärder och besök dokumenteras i pärm

Ring oss redan idag ! Tel. 0510-8 28 00

Nomus AB – en del av Svenska Foder.

www.nomus.se

Nomus AB är ett helägt dotterbolag inom Svenska Foder-koncernen Koncernen har ca 300 anställda och en omsättning på ca 4,4 miljarder Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. kronor. Nomus erbjuder förmånliga serviceavtal för lantbruk, livsmedelsföretag, industrier, fastighetsbolag22 och försäkringsbolag.


HANTERING AV SPANNMÅL

Hantera din spannmål

För lagring och leverans till eftersäsong Skicka ditt prov till oss! Svenska Foder strävar efter en god kvalitet på spannmålen. Här finner du som leverantör riktlinjer för hur du hanterar och tar ut ett representativt prov på din spannmål. Vi vill göra spannmålshandeln till en trygg och bra affär för dig som leverantör.

Provtagning från olika system Konventionell tork

Silotork

(gäller både sats och kontinuerlig tork) • Ta ut ett prov från flödet av spannmålen med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn.

• Om din tork fylls eller töms med elevator tas prov som från konventionell tork. • Om din tork fylls eller töms med hjälp av skruv tas prov med provtagningsspjut från silotoppen och rakt ner i spannmålen.

Planlager och lagringsficka

• Om elevator finns placerad tas prov i flödet med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Om detta inte finns att tillgå använd ett provtagningsspjut.

• Viktigt är att du som odlare får ut ett representativt prov! Kör därför omrörningsskruvarna för att få fram detta på bästa sätt.

Förprovet ska spegla den spannmål du säljer 1.

Ta ut ett representativt prov från silo/fack. Blanda noga den spannmål du tar ut till ett samlingsprov om 20 kg.

2.

Varje slutlagringsprov ska representera max 500 ton.

3.

Slutlagringsprov förvaras i märkt och tillslutet kärl som står mörkt, torrt och svalt.

4.

Ur varje slutlagringsprov görs ett 3-liters förprov för analys som läggs i provpåse. OBS! Töm inte kärlet, du kan behöva resterande mängd vid annat tillfälle.

5.

Kontakta din säljare för att få ut underlag till förprov som du stoppar i påsen. Skicka in ditt prov till Optilab(Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping) eller be din säljare att hämta ditt prov.

6.

Vid kontraktstecknande görs affär upp mot gällande förprovsanalys.

7.

Viktigt är att leverans av spannmål går från samma silo/fack som affären/kontraktet är uppgjord mot.

8.

Den spannmål som levereras ska motsvara förprovsanalysen.

23


HANTERING AV SPANNMÅL

Rekommenderade Torkluftstemperaturer Utsäde nedtorkning till 14%

Maltkorn nedtorkning till 14%

Brödspannmål nedtorkning till 14%

17%

71 oC

71 oC

74 oC

18%

70 oC

70 oC

72 oC

19%

68 C

68 C

69 oC

20%

65 oC

65 oC

68 oC

o

o

Foderspann­mål nedtorkning till 14% Max 100 oC

Ingående vattenhalt

I ovan nämnda exempel är slutvattenhalten bestämd till 14%. Om slutvattenhalten ändras (från 14 %), ska också torkluftstemperaturen ändras. I praktiken har dock inte små variationer någon större betydelse.

Kom ihåg !

Ingående vattenhalt I nedanstående tabell visas sammanhanget mellan torkluftstemperatur och nedtorkningsprocent med olika utgående vattenhalter, förutsatt bevarad grobarhet. Vattenhalt efter torkning

INGÅENDE VATTENHALT 16%

17%

18%

19%

20%

18% 17% 16%

71

15% 14%

21%

22%

23%

24%

25%

68

65

63

61

59

69

66

64

62

60

58

67

65

63

61

59

57

58

71

69

66

64

62

60

71

70

68

65

63

61

59

60

13%

72

71

69

67

64

62

12%

72

70

68

66

63

61

Torkluftstemp. gr. C

Det kan vid några tillfällen, t.ex. många omogna kärnor, vara nödvändigt att sänka temperaturen under de angivna talen.

24

• Kontrollera ditt spa nnmålslager kontinue rligt • Okulär kontroll av din lagrade vara • Temperaturkontroller a din lagrade vara • Skadedjurskontroller a din lagrade vara

Ovanstående rekom menderas att ses över en gång i veckan .


HANTERING AV SPANNMÅL

Maximal lagringstid vid olika vattenhalter Temp i varan

20% vh

22% vh

2 oC

14% vh

15% vh

18% vh

60 dgr

32 dgr

3 oC

50 dgr

28 dgr

4 C

>170 dgr

44 dgr

24 dgr

5 oC

138 dgr

38 dgr

19 dgr

6 oC

102 dgr

32 dgr

15 dgr

7 oC

70 dgr

26 dgr

12 dgr

o

8 C

49 dgr

21 dgr

10 dgr

9 oC

>170 dgr

42 dgr

19 dgr

8 dgr

10 oC

140 dgr

36 dgr

16 dgr

6 dgr

11 C

105 dgr

32 dgr

15 dgr

5 dgr

12 oC

70 dgr

28 dgr

13 dgr

4 dgr

13 oC

51 dgr

25 dgr

11 dgr

3 dgr

o

o

14 C

>170 dgr

45 dgr

22 dgr

10 dgr

3 dgr

15 oC

150 dgr

42 dgr

20 dgr

9 dgr

2 dgr

16 oC

135 dgr

39 dgr

19 dgr

8 dgr

2 dgr

17 C

125 dgr

36 dgr

18 dgr

7 dgr

1 dag

18 oC

120 dgr

34 dgr

17 dgr

6 dgr

1 dag

19 oC

115 dgr

32 dgr

16 dgr

6 dgr

1 dag

20 C

110 dgr

30 dgr

15 dgr

6 dgr

1 dag

o

o

o

Vattenhalt, %

Källa JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Område med stor sänkning av grobarheten. Frömassans temperatur/vattenhalt bör inte vara inom detta område

35

Kritiska frötemperaturer: Oljeväxtfrö, (t.ex. raps)

30

Sambandet mellan vattenhalt och kritisk temperatur i frömassan

25 20

Diagram visar den högsta tillåtna temperaturen i frömassan vid en viss vattenhalt. Om denna kritiska temperatur överskrids försämras snabbt grobarheten, och därmed lagrings­dugligheten.

15

Källa: Jordbruksverket / Exab

10 5

35

40

45

50

55

60

Temperatur, oC

25


VILLKOR

Frågor & svar om Vilka villkor gäller för avtalet? gäller enligt avtal samt Svenska Foder AB kvalitetsregleringar, prisortsregleringar och övriga villkor för respektive skördeår. Avtalad art, sort, leveransvolym och kvalitet ska levereras till köparen ifrån säljarens egna odlade arealer inom Sverige, om inget annat skriftligen överenskommes mellan parterna. Alla kontraktsändringar kräver skriftlig överenskommelse mellan parterna som ska accepteras och bekräftas av Svenska Foder AB. Denna broschyr med bl.a. skördeårets regleringsskalor och villkor, är en del av gjort avtal.

Leveransterminens pris alternativt fast pris

Vilket kontrakt avräknas först? Det äldsta avtalet avräknas först till 100 %. Därefter avräknas i tidsföljd gjorda avtal, alternativt skapas ett nytt avtal om inget ytterligare avtal finns registrerat. Detta nya avtal får ett dagspris av oss, fastställt på leveransdagen.

Vad händer om jag inte kan leverera? eller enbart delleverans understigande avtalad volym enligt ovan, har Svenska Foder AB rätt att kräva ersättning av säljaren för samtliga kostnader som kan uppstå p.g.a. icke fullföljd leveransplikt.

Sker ingen leverans alls

Vilket pris blir det om varan klassas om? till mellan parterna skriftligt avtalat pris (om fastpris med prisgaranti) eller med ett dagspris fastställt av Svenska Foder AB på leveransdagen. Om avtal med fast pris kan priset för levererad vara aldrig bli högre än redan avtalat fast pris, dock lägre om så avtalat eller om Svenska Foder AB leveransdagspris är lägre. För odlingskontrakt prissätts den omklassade varan till periodens a conto-pris. Svenska Foder AB kvalitetsreglering för levererad vara enligt skördeårets skalor görs alltid.

Vid omklassning av varan sker prissättning

Vad händer om inte Svenska Foder hämtar i tid? Skulle Svenska Foder AB inte ha möjlighet att hämta varan inom avtalad leveransperiod äger säljaren rätt till ersättning med 0,20 kr/dt/vecka under den tid som varan ligger kvar i lager hos säljaren. Skulle säljaren av olika anledningar inte ha möjlighet att lasta ut varan under den tid som köparen önskar hämta varan, kan inte krav på ersättning enligt ovan ställas av säljaren till köparen. Dock kan köparen ställa krav på full ersättning om säljaren inte lastar ut enligt köparens önskemål.

Vilka lagar, regler och föreskrifter gäller? (Statens Jordbruksverk), regler och föreskrifter ifrån EU (Europeiska Unionen), EU’s förnyelsebarhetsdirektiv – t.ex. EU-direktiv 2009/28/EG, 2BSvs, relevanta växtskydds-/gödselföreskrifter samt andra påverkande föreskrifter inom branschen, förbud mot användande av glyfosat eller stråförkortningsmedel i alla eller vissa grödor, tillämpas alltid på alla avtal och de leveranser som omfattas av avtalet. Svenska Foder AB äger rätt att annullera avtalet, avvisa varan/leverans och fakturera säljaren om denne inte följer detta avtal samt gällande lagar och föreskrifter. Denna rätt gäller i obegränsad tid, såväl före som efter faktisk leverans. Se leveransavtalsbekräftelse för övriga detaljer vid affär. Leverans får aldrig innehålla betat utsäde eller några onaturliga material, t.ex. glas, plast, sten, betong eller trä.

Svensk lag, regler och föreskrifter ifrån SJV

Måste jag kunna visa upp en odlingsjournal? Svenska Foder AB äger rätt att på anmodan erhålla komplett odlingsjournal, lagringsjournal samt göra revision/besök hos säljaren såväl före som efter leverans av kontrakterad volym. Denna rätt gäller i obegränsad tid.

26


VILLKOR

kontraktsvillkor Jag har slamgödslat, vad gäller då?

Vilka särskilda villkor finns det för varje kontraktstyp?

Svenska Foder tillåter användning av slam- eller restprodukter om detta meddelas 3 dagar innan leverans. Detta under förutsättning att odlingen sker enligt vår slampolicy. Viktigt är att du som lantbrukare meddelar Svenska Foder vid kontraktstecknandet med din säljare och 3 dagar innan leverans av spannmålen.

– se baksidan på leveransavtalsbekräftelse som erhållits i samband med affär.

Tillägg finns för respektive kontraktsslag

Hur fungerar det med transport? Odlaren ombesörjer varan till angiven, överenskommen ort om ej annat är skriftligt avtalat. Mer om transporter och mottagningsplatser se sid. 50 – 51.

När och var kan jag leverera? angiven ort och inom angiven leveransperiod i Svenska Foders val.

Enligt i kontraktet

Vilket utsäde kan jag använda?

Vad gäller för provtagning?

Det utsäde som används till kontrakterade kvantiteter ska finnas på EU-sortlista, uppfylla S.U.K:s krav på bruksutsäde och i första hand vara införskaffat genom Svenska Foder AB.

Köparen fastställer kvalitet och kondition på uttagna prover i samband med leverans. Avräkningsgrundande analys av dessa prover sker vid Svenska Foders laboratorium Optilab, Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping. I samband med torkning och lagring för eftersäsongsleverans: Ta ut referensprov till oss kontinuerligt inför kommande leveranser och förvara i hink med lock – gärna mörkt och svalt (förhindrar angrepp av ohyra och andra kvalitetsförändringar). Se beskrivning på sid. 23.

Vilken kvalitet ska varan ha?

Varan ska vara fullmogen frisk och sund. I övrigt gäller Svenska

Foders kontraktsvillkor. Om kvaliteten ej överensstämmer med kontraktet äger köparen rätt att antingen ta emot varan och göra prisavdrag eller avvisa varan. Otorkad vara tas emot under skördesäsong. Vid leverans i eftersäsong fr.o.m. 201810-01, får vattenhalten vara max 14 % på spannmål, 9 % på oljeväxter och 15 % på ärtor och bönor.

Hur gör jag om det är fel på avräkningen?

Svenska Foders prisregleringsskalor, kvalitetsskalor, torkningsoch analysavgifter för respektive grödslag tillämpas enligt för 2018 års skörd gällande villkor. Svenska Foder förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ändra/lägga till regleringsskalor, torknings- och analysavgifter om marknadsanpassning är nödvändig.

på avräkningen ska meddelas Svenska Foder senast 20 dagar efter avräkningens utskriftsdatum.

Eventuella anmärkningar

När betalas pengarna ut? enligt Svenska Foders handels­villkor 30 dagar efter leveransdatum.

Avräkning förfaller

Måste jag skicka med leveransintyg?

Reservation

Ett leveransintyg ska medfölja vid varje leverans. Om

detta inte uppfylls kan leverans avvisas. Hur du fyller i leveransintyget hittar du på sid. 30 – 31.

för händelser utanför vår kontroll (force majeure), t.ex. extrema väderförhållanden, strejk, lockout, strömavbrott, etc, som kan påverka vår verksamhet och möjlighet att uppfylla överenskomna kontraktsvillkor. Svenska Foder reserverar sig

OBS! Ej mottagning på regnvåta plattor.

Ring respektive anläggning före leverans för besked. 27

!


VÅRA KONTRAKT

Våra kontrakt Odlingskontrakt

Inlagringskontrakt

Leveransperiod

juli – september, oktober, oktober – december, janauri – mars, april – juni

juli – september

Pris

Fastställt aconto-pris för leveransperioden (Se ovan för vilka leveransperioderna är)

70% av fastställt aconto-pris för leveransperioden juli – september

Regleringar

Svenska Foders regleringar för skördeåret

Svenska Foders regleringar för skördeåret

Pris på omklassad vara

Leveransperiodens aconto-pris

70% av leveransperiodens aconto-pris

Kvantitet

Kontrakterad kvantitet

Kontrakterad kvantitet

Leverans utöver kontraktskvantitet

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris

Betalning

Aconto-betalning 30 dagar efter leverans

Aconto-betalning 30 dagar efter leverans

Slutpris

Fastställs av Svenska Foder efter leveransperiodens utgång

Säljaren väljer att senast 15 mars 2019 aktivt fastställa slutpris i perioderna okt – dec, jan – mars eller april – juni. Sker inte detta, fastställer Svenska Foder slutpriset för leveransperioden jan – mars

Slutbetalning

Prel 30 dagar efter leveransperiodens slut, utom för period juli – sep där slutbetalning sker i december skördeåret.

För slutbetalning med prisfastställelsedatum i innevarande prisperiod gäller förfallodag 30 dagar efter prisfastställelsedatum. Vid prisfastställelse i en kommande prisperiod, gäller förfallodag den 1:a i månaden efter prisperiodens slut.

Övrigt

Måste tecknas senast 31 augusti skördeåret. Inlagringsavgift 0,13 kr/kg. Varan ska alltid säljas till Svenska Foder.

28


VÅRA KONTRAKT

Fastpriskontrakt

Fastpriskontrakt

med prisgaranti

juli – september, oktober, oktober – december, janauri – mars, april – juni

juli – september, oktober, oktober – december, janauri – mars, april – juni

Fastställt pris för kontrakterad vara

Fastställt pris för kontrakterad samt omklassad vara

Svenska Foders regleringar för skördeåret

Svenska Foders regleringar för skördeåret

Leveransdagens dagspris

Fastställt pris för omklassad vara

Kontrakterad kvantitet

Kontrakterad kvantitet

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris

30 dagar efter leverans

30 dagar efter leverans

Inget slutpris, kontrakterat pris gäller.

Inget slutpris, kontrakterat pris gäller.

Ingen slutbetalning

Ingen slutbetalning

Prissäkringsavgift 0,02 kr/kg på både kontrakterad vara och omklassad vara

29


Leveransintyg hittar du på svenskafoder.se eller på Mina Sidor.

LEVERANSINTYG

Kund.nr/Kontrakts.nr:*

Postnr.:

Postort:

Tel.nr.:

Mobil.nr: Hämtningsadress, om ann at än ordinarie: Namn:

7

Postnr.:

11ärEgeutfönkord:ntroll utav ohyra & skadediur samt kvalité

Postort: Levererar/säljer följande gröd a av skörd 20 som: 1. Konventionell Eko (Certifikat bifogat) 2. Fodervara Industrivara Stärkelsevara Utsädesråvara Sort: Gröda: Artikel.nr:

12 RED (2BSvs): Leveransen uppfyller kraven för

8

13 Vid egen transport, lastutry mmet 14 reng jort enligt GTP

9

* Kundnummer endast vid sponta * Vid flera kontrakt med samma nleverans i skörd. Finns kontrakt skall detta nummer anges. artikelnummer avräknas alltid ** Skördeåret minus 3 hela det äldsta kontraktet först. kalenderår, ex skörd -14 år gränsen årskiftet 2010/2011

16 Transportinformation (ifylles av åkeri)

15

:

de 3 senaste lasterna (ev.

rengöringsintyg)

Övriga upplysningar:

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

ska Foder)

:

Kund/Mottagare:

Avgick kl.

Total lastningstid:

Rent, torrt och täckt. Kan intyga

Slutleverans:

Nej Nej

Mottagarinformation (ifyll 17 anm es av leverantör eller trans portör vid odan från Sven

Trpt bokad med SvF kontrak tsnr

Ankom kl.

hållbar produktion enligt Sve nska Foders inköpsvillkor: Odlingsjournal finns:

Ja Ja

Postort:

min

Lastutrymmet rengjort enli gt GTP: Uppskattad vikt: kg Reg.nr: Signum:

Ja

Nej

Märkning/referens till mottaga re: Övrigt:

18 Kvittens (ifylles av odlaren/leverantören)

Godkänner härmed Svensk a Foders

inköpsvillkor samt ovan leve rant

Datum:

örsinformation/transportinf orm

/

ation:

20 Underskrift leverantör

OBS! Vid leverans till icke Svenska Foder anläggning, Riv eller klipp av denna kup

glöm ej notera detta inty gs nummer, ev. IO-nr och

ong, lämnas ifylld till leve rantör

lastningstid för rapport till

SvF.

Leverantörens exemplar

19 Kvittens vid lastning(ifylles av transportören)

47699

Lastningskvitto

Intygar att korrekt transportinf

ormation uppgetts och ova nnämnd last/vara är mottage n

Trpt bokad med SvF Kontrak tsnr Ankom kl. Total lastningstid:

:

Uppskattad vikt:

Avgick kl.

Reg.nr:

minuter Den

/

kg Åkeri:

20 Underskrift transportör

Q-06-07 (utg.5)

30

finner du på vår hemsida

Rötrestgödslad gröda, god k. enl. SPCR 120: Rötrestgödslad gröda, god k. KRAV: Slamgödslad gröda senaste 3 åren:** Slamgödslad gröda enl. REV AC senaste 3 åren:** Glyfosatbehandlad gröda: Stråförkortad gröda: Varmluftstorkad:

Adress:

4 5 6

47699

10 Rötrestgödslad gröda senaste 3 åren:**

Namn: Adress:

3

Mottagarens exemplar

Gårds-/partileveranser Spannmål - Oljeväxter - Trin dsäd - Majs Leverantörsinformation (ifyll Köp are Sve nska es av odlaren) Foder AB, www.svenska foder.se

Ifyllnadsanvisning

1 2

Leveransintyg


LEVERANSINTYG

Ifyllnadsanvisning Leveransintyg 2018 1. 2.

3.

Leverantörsinformation – ifylles av odlaren/leverantören. Fyll i dina uppgifter med kontraktsnummer, namn, adress, postort och telefonnummer. Vid leverans i skörd utan kontrakt gäller kundnummer. Ange hämtningsadress och telefonnummer om annan än ovan angiven ordinarie adress och telefonnummer gäller.

4. Fyll i skördeåret för leveransen. 5. Här kryssar du i om grödan/varan är konventionell eller eko. 6. Här kryssar du i för vilken kategori du säljer grödan/varan som, ett alternativ. 7. Sort enligt leveransavtal/kontrakt, ex. Ellvis, Quarna, Quench. 8. Gröda som levereras, t.ex. höstvete, vårvete, korn. 9. Artikel.nr enligt leveransavtal/kontrakt. 10. Kryssa i Ja eller Nej, vad som gäller för respektive fråga/påstående och den

gröda/vara som levereras.

11. Egenkontroll bör/ska göras vilket ska kvitteras. 12. RED (2BSvs) – se separat formulär för hållbarhetsdirektiv på vår hemsida.

Detta dokument säkerställer att levererad vara kan användas för energi produktion enligt gällande EU-regelverk. Därmed ges möjligheter till fler avsättningsplatser av grödan vilket minskar onödig fördröjning i logistiken. RED-formuläret garanterar enbart leveransmöjligheter utan att ställa villkor på affär i övrigt. Se formulär på denna sida: Deklaration av hållbarhetskriterier.

13. Odlingsjournal. Finns specifik odlingsjournal som beskriver alla insatser som

gjorts på fältet där levererad gröda odlats, vilken följer de krav som gäller för bidrag enligt SAM-ansökan till Länsstyrelsen för odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej.

14. Har lastutrymmet rengjorts med sopkvast innan leverans så att ingen inbland-

ning av främmande föremål säkerställts. Fyll i Ja eller Nej.

15. Är detta sista leveransen eller ej från dig som odlare av denna gröda

detta odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej.

16. Transportinformation – ifylles av åkeri. 17. Mottagarinformation – ifylles av leverantör eller åkeri vid anmodan från

Svenska Foder (i de fall leverans sker direkt till slutkund som inte är Svenska Foder AB).

18. Underskrifter av leverantör. 19. Ifylles av transportör och kvitteras. Kupongen lämnas till leverantör. 31


SPANNMÅLSAVRÄKNING SPANNMÅLSAVRÄKNING Fakturanummer 60445 999999 Kund nr: Organisationsnr: 9999999999

1

2

JOHAN SVENSSON SPANNMÅLSGÅRDEN 3 550 00 RAPSETORP

3

Kontrakt 99999999-99-9 Viktnota UD00004753 Artikelnr. 201659

Lev. till Uddevalla Spm Lev. Avi 168515 Bil nr. NRD614

17-03-11 Lev. datum 18-03-11 MALTKORN IRINA LÖS Lev. kvant. kg = 99,00

Analys Grobarhetsberäkning Volymvikt omräkning GR/L

675,00 13,80 78,90 0,50 9,20

Vattenhalt Rensutbyte Asprens kvantitetsjust Protein

9

30 780

5

30 626

6

30 780

Rensavgift Frakt 0,10 kr/kg Analyskostnad Lantbruksforskning %

30 780 30 780

11 12 13

Förf.dat 17-04-10

7

Belopp

8

Belopp 42 944,26

1,4184 -0,0232

Lev. kvant. kg

10

Grundpris kr/kg = 1,4500

4

Regl. pris 1,3952

-230,85 -1 539,00 -395,00 -80,03

-0,0075 -0,0500 -395,00 -0,20

- 210,98 40 488,40 0,00 40 488,40 4 858,61 45 347,01

Brutto/Nettokorrigering av kvantitet S:a varuvärde, kr Tidigare avräknat, kr Varuvärde, kr Moms, kr Varuvärde inkl. moms, kr

14 PRELIMINÄR AVRÄKNING

Så här tolkar du din avräkning: 1. Kontraktsnummer 2. Leveransår 3. Leveransperiod 4. Beräknat förfallodatum 5. Levererad bruttovikt 6. Omräknad vikt, kg 7. Avtalspris före reglering kr/kg 8. Avtalspris efter reglering

Ev anmärkningar på avräkningen ska meddelas Svenska Foder senast 20 dagar efter avräkningens utskriftsdatum.

Svenska Foder AB Box 673 531 16 Lidköping

Tel: 0510-82800 Fax: 0510-82890 www.svenskafoder.se info@svenskafoder.se

9. Avgift till Svensk Lantbruksforskning 10. Brutto/Nettokorrigering

(alla beräkningar görs från levererad vikt och denna post justerar till omräknad vikt.)

11. Eventuellt tidigare utbetalat belopp 12. Varuvärde för kvalitetsreglerad vara 13. Livsmedelsmoms, 12% 14. Information om att denna avräkning är en delavräkning 15. Summa för samtliga viktnotor på denna avräkning

40 488,40 S:a varuvärde S:a moms enl. ovan 12% 4 858,61

Bankgiro: 802 - 6957 Plusgiro: 6 51 35 - 6 556039-6050 Org.nr: SE556039606001 VAT no: Innehar F-skattebevis

32

Bank: Konto nr: IBAN: Bic Code:

S:a Er tillgodo SEK

45 347,01

15

Nordea Bank AB (publ) 99 6034 0065 1356 SE47 9500 0099 6034 0065 1356 NDEASESS (Nordea Bank Sweden AB)


KWS IRINA

KWS Irina

– En säker sort för marknaden För Nils Yngveson – för många känd som den som under flera år haft bevakningsansvaret för sortutbud och förädling vid HIR Skåne och som nu är företrädare för växtförädlingsföretaget KWS – är valet klart: Irinas kvaliteter är flera och goda, framförallt att man kan lita på sortens avkastningsförmåga.

KWS Irina har som maltkornssort etablerat sig på den svenska marknaden och efter hand verkligen framgångsrikt kunnat visa på sina fördelar under de mest skiftande betingelser. Det är en säker sort för odlaren både i odlingen och vid försäljningen av maltkornet! – KWS Irina tillhör avkastningsmässigt de absoluta toppsorterna, även om det inte är sorten som ger den absolut högsta avkastningen varje år, säger Nils Yngveson. Key Account Manager Cereal för KWS. Men KWS Irina befäster sin ställning i toppsortimentet genom att år ut och år in avkasta mycket konstant. Det är en värdefull egenskap som inger förtroende för en sort.

Med en sort som KWS Irina, som verkligen svarar upp till begreppet ”consistent performer”, får man en bra odlingskalkyl som det dessutom går att lita på. Kvalitetsegenskaperna i KWS Irina är utmärkta, sorten uppfyller helt och hållet mälteriers och bryggares högt ställda krav. – Betalningsgrundande parametrar som proteinhalt och sortering (andelen kärnor över 2,5 mm) vilka betyder mycket för lantbrukarens avräkning är säkra och ligger väl inom det bäst betalda intervallet, avslutar han.

– Visst kan det vara spännande att försöka pricka den absolut högst avkastande sorten i odlingen, men risken för att sorten som var stjärnan förra året inte blir det året därpå är överhängande, fortsätter Nils Yngveson.

33


MOTTAGNINGSPLATSER/ORTSKORRIGERINGAR

Mottagningsplatser/Ortskorrigeringar maltkorn

maltkorn

maltkorn

Svarthavre

20

0

3

3

3

3

0

3

3

2

20

Nossebro

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

20

Falköping

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

22

Skara

8

8

8

8

6

6

6

6

8

Skövde

7

7

7

7

6

6

6

6

10

Rapsfrö

6

0

Planet

6

0

Propino

6

0

Irina

6

Lidköping

Catriona

6

Quarna

6

6

Vårvete

0

6

industri

0

6

Vårvete

0

6

industri

0

6

Höstråg

6

6

Industri havre

6

6

Foder havre

6

6

Rågvete foder

Foder vete

6

Kinne-Kleva

Foder korn

Industri Höstvete

Praktik Höstvete

Hällekis

Reform

Höstvete

Ellvis Höstvete

ort/ artikel/ kr/dt

Väst Lev. i vårt val

Kesenborg

0

0

0

0

0

0

St. Levene

0

0

0

0

0

0

Vårgårda

5

5

5

5

Erikstad

6

6

6

Uddevalla

0

0

0

5

5

5

5

5

6

5

6

0

7

0

7

7

0

10

20

10

20

0

0

0

20

0

0

0

20

5

20

6

20

7 7

7

7

Öst Lev. i vårt val Västerlösa

0

0

0

0

22

Ledberg

3

3

3

3

22

Grillby

12

12

12

12

Oxelösund

0

0

0

0

9

15

0

12

25

0

15

Gotland Lev. i vårt val Fole

0

0

0

Syd Lev. i vårt val Tågarp

4

4

4

4

0

0

Knästorp

6

6

6

6

6

0

0

6

6

6

6

6

6

4

Trollenäs

5

5

5

6

6

6

Vellinge

6

6

6

6

7

7

Munkagård

6

6

6

6

0

12

6

Getinge

6

6

6

6

8

8

Humlemölla

6

6

6

6

6

6

Landskrona

0

0

0

0

Åhus

4

4

4

4

0

Lunnarp

8

8

8

8

6

6

Simrishamn

9

9

9

9

7

7

6

8

6

6

6

6

6

6

15

6

15

5

15

6

6

5

5

15

6

6

5

5

15

6

6 0

0

Hammenhög

8

8

8

8

8

Sölvesborg

8

8

8

8

8

8

Mörbylånga

5

5

5

5

5

5

0

15

0

0

10 7

6

6

6

10

8

15

10

15

8 8

8

8

8

8 10

8 13

0

Karlshamn

34


MOTTAGNINGSPLATSER/ORTSKORRIGERINGAR

OBS! Viktigt med täckta vagnar vid transport

2018 års skörd i västra, östra och södra Sverige. Ingen mottagning

Mottagning hela året

Eftersäsong 1/10 – 30/6

Endast skördeleverans = fram tills den 30/9

5

5

5

6

7

6

9

8

15

15

15

15

15

0

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

0

5

5

fodervete

4

0

Andraårskarens

6

mig Åkerböna

4

KRAV Brokblom-

0

KRAV Vitblommig

0

KRAV

0

Åkerböna

KRAV

0

Foderärt

Rapsfrö

KRAV

foderkorn

KRAV

KRAV

Maltkorn

0

KRAV

4

4

Höstråg ind

5

KRAV

4

Rågvete

5

Havre Industri

5

KRAV

5

Foder havre

KRAV Vårvete

KRAV

Industri/Quarna

KRAV

Fodervete

Industri Höstvete

Majs

Åkerböna

Brokblommig

Åkerböna

Vitblommig

Foderärt

Oljelin

0 5

0

5

6

7

9

9

9

15

15

15

15

15

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

10

0

15

0

0

0

0

10

0

0

0

10

5

5

9 0

9

Mottagningsplatser: Blankt i rutan betyder att aktuellt lagerställe inte tar emot just den varan.

35

!


PRISREGLERINGAR

Prisregleringar Vete

Prisregleringar

Vårvete Industri Protein, %

Vete

Prisregl. Kr/dt

> 14,0

> 11,0

+ 2,00

11,1

+0,30

Omklassning till höstvete industri

11,2

+0,60

11,3

+0,90

11,4

+1,20

> 11,5

+1,50

Proteinbetalning endast om rymdvikt > 780 g/l.

Gäller både konventionellt och KRAV

Baskvaliteter Höstvete Industri

Vete Foder

Vårvete Quarna

Vårvete Industri

Falltal, sek

250

250

250

Protein, %

11,5

15,0

13,0

Rymdvikt, g/l

780

740

780

780

Vattenhalt, %

14,0

14,0

14,0

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

2,0

2,0

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

0,0

0,0

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

Brända kärnor, %

0,0

0,0 3,0 0,0

0,0 3,0 0,0

3,0

Vårvete Quarna

Protein, %

Prisregl. Kr/dt

Protein, %

Bas

>15,0

Bas

11,4

-0,60

<15,0

11,3

-1,20

Omklassning till vårvete industri*

11,2

-1,80

11,1

-2,40

11,0

-3,00

10,9

-4,00

10,8

-5,00

10,7

-6,00

10,6

-7,00

10,5 > 10,4

0,0

Eko

Prisregl. Kr/dt

* Ingen proteinbetalning för Quarna som omklassas till vårvete industri.

-8,00 Omklassning till fodervete

Höstvete/Vårvete

Vårvete Industri/Quarna

Bas

Höstvete Industri/ Ellvis/Olivin/Praktik >11,5

0,0

Protein, % Prisregl. Kr/dt

+ 4,00

13,0 – 13,9 > 12,9

Fodervete

Vårvete Industri/Quarna

g/l

Prisregl. %/pris

Falltal/sek.

min 780

Bas

> 250

Prisregl. Kr/dt Bas -2,00

Protein

Prisregl. Kr/dt

760 – 779

-1,50

235–249

> 14,0

+5,00

750 – 759

-2,00

221–234

-4,00

> 12,0

+3,00

740 – 749

-3,00

< 220

< 12,0

omklassning till höstvete Industri

<740

Omklassning till fodervete

Omklassning till fodervete

730 – 739

-1,00

720 – 729

-2,00

710 – 719

-3,00

700 – 709

-4,00

690 – 699

-5,00

Falltal/sek.

680 – 689

-6,00

> 250

Bas

670 – 679

-7,00

235–249

-2,00

660 – 669

-10,00

221–234

-4,00

<660

-15,00

< 220

Omklassning till fodervete

36 36

Höstvete Industri/Ellvis /Olivin/Praktik Prisregl. Kr/dt


!

PRISREGLERINGAR

Maltkorn:

100% sortrenhet gäller alltid.

Korn

Prisregleringar Korn

Gäller både konventionellt och KRAV

Korn Malt Protein, %

Protein, %

Prisregl. %/pris

Omklassning till foderkorn

<11,0

Omklassning till foderkorn

< 9,0

Baskvaliteter Korn Malt Protein%

Korn Foder

10 - 11,5

Rymdvikt, g/l

620

670

Vattenhalt, %

14,0

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

2,0

3,0

0,0

Flyghavre, kärnor/kg

0

0

Brända kärnor, %

0

0

Utbyte > 2,5 mm, %

100*

Min. Grobarhet/ groningsenergi, %

95

Stärkelse, % ts

100

Fusarium %

0,1

Korn Malt Catriona

Prisregl. %/pris

11,0

-4,00

9,0

-4,00

11,1

-3,60

9,1

-3,60

11,2

-3,20

9,2

-3,20

11,3

-2,80

9,3

-2,80

11,4

-2,40

9,4

-2,40

11,5

-2,00

9,5

-2,00

11,6

-1,60

9,6

-1,60

11,7

-1,20

9,7

-1,20

11,8

-0,80

9,8

-0,80

11,9

-0,40

9,9

-0,40

12,0

Bas

10 – 11,5

Bas

>12,0

+2,00

11,6

-1,00

11,7

-2,00

11,8

-3,00

11,9

-4,00

12,0

-5,00

>12,0

Omklassning till foderkorn

Korn Malt - Rymdvikt g/l

* min 80%

<620

g/l

Omklassning till foderkorn

min 670

Bas

660 – 669

-1,00

650 – 659

-1,50

640 – 649

-2,00

630 – 639

-2,50

620 – 629

-3,00

610 – 619

-3,50

600 – 609

-4,00

590 – 599

-4,50

580 – 589

-5,00

570 – 579

-5,50

560 – 569

-6,00

550 – 559

-7,00

540 – 549

-8,00

<540

-9,00

610 – 619

-3,50

600 – 609

-4,00

590 – 599

-4,50

580 – 589

-5,00

570 – 579

-5,50

560 – 569

-6,00

550 – 559

-7,00

540 – 549

-8,00

<540

Korn Foder - Rymdvikt

Prisregl. %/pris

-9,00

Prisregl. %/pris

Maltkorn

100 % sortrenhet gäller alltid! Leverans av icke sortren vara ger reglering, fakturering av samtliga direkta eller indirekt uppkomna kostnader därav.

37


PRISREGLERINGAR

Prisregleringar Havre

Havre

Havre Foder

Gäller både konventionellt och KRAV

g/l

Baskvaliteter Havre Foder

Havre Industri

Rymdvikt, g/l

550

560

Vattenhalt, %

14,0

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

2,0

Flyghavre, kärnor/kg

0

0

Brända kärnor, %

0

0

DON µg/kg

bas

550 – 559

-1,00

<550

foderhavre

540 – 549

-1,50

530 – 539

-2,00

520 – 529

-2,50

510 – 519

-3,00

500 – 509

-4,00

470 – 499

-8,00

<470

-20,00

Havre Foder / Havre Industri DON (Deoxynivalenol) µg/kg > 1750

Utbyte > 2,0 mm, %

= Havre Industri

1751– 8000 = Havre Foder

> 8000

min 80 <8000

Prisregl. %/pris

560

= Havre Bränsle

Kärnfärg

<1750

Råg

Klass 0

Ind.havre

0 kr/dt

Klass 1

Foderhavre

-5 kr/dt

Klass 2

Foderhavre

-10 kr/dt

Prisregleringar Råg

Gäller både konventionellt och KRAV

Mjöldryga

Baskvaliteter Höstråg Industri Falltal, sek

150

Rymdvikt, g/l

740

Vattenhalt, %

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

Flyghavre, kärnor/kg

0

Brända kärnor, %

Höstråg Industri

mg/kg

Prisregl. kr/dt

0 – 200

bas

min 740

bas

201 – 500

-7,00

730 – 739

-1,50

Prisregl. %/pris

501 – 750

-9,00

720 – 729

-2,50

751 – 1000

-12,00

710 – 719

-3,50

>1001

-20,00

700 – 709

-4,50

Max 5 000

<700

Omklassning till foderråg

Höstråg Industri Falltal/sek.

Prisregl. kr/dt

150

bas

140 – 149

-5

0

130 – 139

-10

Mjöldryga, mg/kg

0–200

120 – 129

-15

Ochratoxin µg/kg

<5

<120

Omklassning till foderråg

38

g/l


PRISREGLERINGAR

Rågvete

Prisregleringar Rågvete

Gäller både konventionellt och KRAV

Baskvaliteter

Rågvete Foder

Rågvete Foder

g/l

Prisregl. %/pris

Rymdvikt, g/l

670

Vattenhalt, %

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

Gröna kärnor/grönskott, %

0,0

590 – 609

-8,00

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

570 – 589

-10,00

Flyghavre, kärnor/kg

0

<570

-12,00

Brända kärnor, %

0

Raps

Gäller både konventionellt och KRAV

Oljeväxter Baskvaliteter: Vattenhalt, % Oljehalt, % Eurykasyra i fröfett max, % Fria fettsyror i fröfett max, % Klorofyll i olja, mg/kg Glykosinolater per g. fettfri ts, max mikromol/g

Rapsfrö 9,0 40,0 2,0 2,0 21,0 40,0

Rapsfrö = höstraps, höstrybs, vårraps och vårrybs

Regleringsmallar Rapsfrö *Oljehalt Avfall Klorofyll

tillägg 1,5:1 > 2% 1:1 20–50 mg/kg -0,2% mg/kg

Vid vattenhalt 6 – 8,9% blir det ett tillägg till lantbrukaren/säljaren på grundpriset med 0,5:1. Vattenhalt över 9,0% enligt separat skala. * Oljehaltstillägg gäller inte för KRAV, utan endast konventionell raps.

39

min 670

bas

650 – 669

-1,00

630 – 649

-3,00

610 – 629

-6,00


PRISREGLERINGAR

Majs

Trindsäd

Gäller både konventionellt och KRAV

Gäller både konventionellt och KRAV

Majs

Trindsäd

Baskvaliteter:

Vattenhalt, % Främmande sädesslag, % Omogna kärnor, % Sönderslagna/djurätna, % Övriga beståndsdelar, %

Baskvaliteter:

15,0 0 0,5 10,0 0,0

Vattenhalt, % Främmande sädesslag, % Omogna kärnor, % Sönderslagna/djurätna, % Övriga beståndsdelar, %

Asp. Avfall %

Foderärtor

Åkerbönor

15,0 0 0,5 10,0 0,0

15,0 0 0,5 10,0 0,0

Asp. Avfall %

Avdrag från levererade vikten 1:1

Avdrag från levererade vikten 1:1

Sönderslagna/djurätna kärnor %

Sönderslagna/djurätna kärnor %

0 –10 = 0% avdrag

0 – 10 = 0% avdrag

10,1 = 0,05%

10,1 = 0,05%

10,2 = 0,10%

10,2 = 0,10%

10,3 = 0,15%

10,3 = 0,15%

10,4 = 0,20%

10,4 = 0,20%

osv.

osv.

40


REGLERINGSMALLAR

Regleringsmallar Spannmål Brända kärnor %

Avdrag från levererade vikten 1:1

Avdrag från levererade vikten 1:1. Omklassning till foderspannmål > 1 %.

Grönskott %

Lukt

Avdrag från levererade vikten 1:1

Svag lukt = avdrag 10 % på grundpriset

Grodda kärnor

Tydlig lukt = avdrag 20 % på grundpriset.

Vid förekomst av grodda kärnor omklassas kvalitets-

Stark lukt = avvisning/alt. avdrag 30 % på grundpriset.

spannmål till foderspannmål. Därutöver enligt följande:

Flyghavre

1,1 % = 0,10% avdrag 1,2 % = 0,20% avdrag

antal

1,3 % = 0,30% avdrag

varuvärdesavdrag

1 – 4

1,4 % = 0,40% avdrag

3,00 % avdrag

5 – 9

osv. Max 20% därefter bränslekärna

7,00 % avdrag

10 – 19

12,00 % avdrag

20 – 50

20,00 % avdrag

> 50

Främmande sädesslag % 0 – 2 = 0% avdrag

avvisning

Kärnfärg

2,1 – 2,9 = 0,5% avdrag

Regleras efter färgkarta och med regleringar

3,0 – 3,4 = 1% avdrag

0 öre - (-10 öre)

3,5 – 3,9 = 1,5% avdrag 4,0 – 4,4 = 2% avdrag 4,5 – 5,0 = 2,5% avdrag Max 5% därefter blandsäd

Asp/Grönskott rensavgift

Sönderslagna/djurätna kärnor %

Upp till analysvärde

0,0 – 3,0 = 0,00% avdrag 3,1 = 0,05% avdrag

0,2

3,2 = 0,10% avdrag

Faktorvärde kr/dt 0,00

3,3 = 0,15% avdrag

0,3 – 0,9

- 0,75

3,4 = 0,20% avdrag

1,0 – 1,5

-1,25

osv.

1,6 – 2,0

-1,75

2,1 – 2,5

-2,25

2,6 – 3,0

-2,75

osv.

osv.

Omklassning till foderspannmål > 5%.

Stinksot

Partier med stinksot mottages ej.

41

Konventionell och KRAV

Asp. Avfall %


ANALYS OCH AVGIFTER

Analys och avgifter Fusarium/Svampinfektioner Avgiften gäller även oljeväxter. Avgift för forskning och utveckling inom oljeväxtodlingen regleras med 1,8 öre/kg.

Den spannmål som inte uppfyller de krav som vi, våra kunder och myndigheter kräver kan komma att avvisas eller kvalitetsregleras i förhållande till faktisk användning av varan.

Övrigt

Avgifter

Eftersäsongsleveranser ska vara varmluftstorkade och vattenhalten får ej överstiga respektive grödas basnivå. (se sid. 36–40)

Från samtliga leverantörer dras 0,2 % på varuvärdet för Stiftelsen Svensk Lantbruksforsknings räkning.

Analyser

Godkänd analysutrustning

Tilläggsanalyser kr/analys

Vete Industri, Ellvis, Olivin 205 kr

Vattenhalt NIT

Grönskott/gröna kärnor

65 kr

Vårvete Industri, Quarna 205 kr

Proteinhalt NIT

Brända kärnor

55 kr

Vete Foder

120 kr

Rymdvikt NIT

Grodda kärnor

65 kr

Havre foder

460 kr*

Falltal

Sönderslagna/djurätna kärnor 55 kr

Havre industri

535 kr*

Olja

Korn foder

120 kr

Rensutbyte Sortimat

Mjöldryga

95 kr

Korn malt

425 kr**

Grobarhet Aubry

Flyghavre

105 kr

Majs

125 kr

Stinksot

260 kr

Matärt

360 kr

Foder Ärtor

125 kr

Åkerbönor

125 kr

Rågvete Foder

120 kr

Råg Industri

205 kr

Rapsfrö

260 kr

Linfrö

120 kr

DON

300 kr

Fusarium

105 kr

Ochratoxin

260 kr

* inkl. DON-analys ** inkl. Fusariumanalys

Falltalsapparat Perten NIT, NIR

Vitascope (snabbanalys)

Främmande sädesslag

45 kr

Kondition/lukt

50 kr

Kärnfärg

50 kr

Notera: All havre DON-analyseras. All maltkorn Fusariumanalyseras. Eventuella beslut om ytterligare analyser innebär att kostnaden per analys tillkommer på ovan priser per gröda. Skulle marknad och handelsbetingelser kräva ytterligare analyser, tillkommer kostnader för dessa analyser på respektive gröda ovan.

42


2BSVS

2BSvs

y it il b a in ta s u S ls e fu io B Biomass soluntary scheme Svenska Foder är certifierade enligt 2BSvs som en del av EU-direktivet om hållbarhet av bränslen. Biodrivmedel och flytande biobränslen får inte produceras på råvaror som odlas på mark som före 1 januari 2008 hade någon av följande status: • Naturskog eller annan trädbevuxen mark. • Områden som naturskyddsområde för att skydda hotade arter eller ekosystem. • Mark med stora kollager som våtmarker, beskogade områden större än 1 ha. • Gräsmark med stor biologisk mångfald. Certifieringen innebär att vi kan sälja en hållbar biomassa som råvara till biobränslen, och därmed ökar vi möjligheterna att placera odlarens spannmål på marknaden. För att bli godkänd odlare av spannmål till biomassa ska formuläret ”Deklaration hållbarhetskriterier”, som finns på www.svenskafoder.se under fliken ”Spannmål”, fyllas i och skickas in till Svenska Foder. Godkännandet gäller kommande skörd och 4 år framåt. Gör din spannmål enklare att placera på marknaden och skicka in formuläret redan idag!

43


INKÖP AV EKO-RÅVAROR

Särskilda villkor för inköp och leverans av EKO-spannmål

1. Villkor Villkoren tillämpas på avtal som omfattar inköp av EKO-spannmål som avtalats mellan köparen och leverantören. Utöver dessa villkor tillämpas på sådana avtal även Svenska Foders Allmänna Inköpsvillkor för spannmål, oljeväxter och trindsäd. Vidare til�lämpas på sådana avtal även de eventuella särskilda villkor som parterna skriftligen kommit överens om i varje enskilt fall. 2. Avtal För att du som leverantör ska kunna ingå avtal avseende EKO-spannmål krävs godkänd revision utförd av behörigt certifieringsorgan i syfte att kontrollera så leverantören uppfyller kraven för att erhålla KRAV-certifiering. 3. Vilka certifikat behövs? Leverantörens anläggning där EKO-spannmål producerats ska vara KRAV-certifierad aktuellt skördeår. Certifieringsföretaget ska vara auktoriserat för att certifiera enligt KRAV:s regler. Kopia på certifikatet ska medfölja varje leverans för registrering vid invägning. All EKO-spannmål som säljs till Svenska Foder ska vara KRAV-certifierad. 4. Certifikat vid leverans av KRAV-spannmål Vid varje leverans ska, utöver leveransintyg även kopia av KRAV-certifikat medfölja. 5. Vad gäller vid försäljning av karensspannmål? Inköp spannmål, trindsäd och oljeväxter som är producerade på första årets karensmark är inte tillåten som EKO-vara. Köparen kan köpa fodervete från andra karens för sin fodertillverkning. Ingen hantering av sådan spannmål sker under skördeperioden. Mottagning sker endast under begränsade perioder under lagerperioden i köparens val.

44

44


MINA SIDOR

Mina Sidor är Dina Sidor! Du som vill ha full koll på dina spannmålsleveranser har stor nytta av Mina Sidor. Under menyn Spannmål kan du bl. a. se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Här kan du även följa dina inleveranser med spannmål från inleverans till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet. Under menyn Ekonomi kan du också se dina avräkningar och fakturor, både de som är obetalda (Öppet belopp) och totalt historiskt sett, med de som är betalda (Totalbelopp). Dessutom kan du här se kopior i pdf-format av dina avräkningar och fakturor samt se ditt tillväxtkonto.

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet, allt du behöver göra är att gå in på https://minasidor.svenskafoder.se och registrera dig. xxxxxxxx xxxxxxxx

Vet du att …

Mina Sidor

säljer spannmål Oavsett om du du nu som kund eller inte så kan n pdatera tjänste aktivera och up r och/elle orderbekräftelse a mail. vi leveransbesked

45 45


TORKNINGSSKALA

Torkningsskala

Spannmål och Maltkorn Spannmål Vattenhalt

%

Viktkorr vete/råg

Viktkorr korn/ havre

Vattenhalt

Kostnad

Kr/dt

Korr, koeff

Korr, koeff

%

Kostnad

Viktkorr vete/ råg

Viktkorr korn/ havre

Kr/dt

Korr, koeff

Korr, koeff

Maltkorn Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

14,0

bas

100,00

100,00

14,0

bas

100,00

14,1

1,50

99,87

99,86

18,1

10,82

94,67

94,26

14,1

2,50

99,86

18,1

11,92

94,26

14,2

2,26

99,74

99,72

18,2

10,93

94,54

94,12

14,2

3,26

99,72

18,2

12,04

94,12

14,3

3,51

99,61

99,58

18,3

11,04

94,41

93,98

14,3

4,52

99,58

18,3

12,15

93,98

14,4

4,77

99,48

99,44

18,4

11,15

94,28

93,84

14,4

5,78

99,44

18,4

12,27

93,84

14,5

5,79

99,35

99,30

18,5

11,26

94,15

93,70

14,5

6,80

99,30

18,5

12,38

93,70

14,6

6,05

99,22

99,16

18,6

11,37

94,02

93,56

14,6

7,06

99,16

18,6

12,49

93,56

14,7

6,31

99,09

99,02

18,7

11,48

93,89

93,42

14,7

7,32

99,02

18,7

12,61

93,42

14,8

6,57

98,96

98,88

18,8

11,59

93,76

93,28

14,8

7,58

98,88

18,8

12,73

93,28

14,9

6,83

98,83

98,74

18,9

11,71

93,63

93,14

14,9

7,85

98,74

18,9

12,84

93,14

15,0

7,09

98,70

98,60

19,0

11,82

93,50

93,00

15,0

8,11

98,60

19,0

12,96

93,00

15,1

7,25

98,57

98,46

19,1

11,93

93,37

92,86

15,1

8,28

98,46

19,1

13,07

92,86

15,2

7,42

98,44

98,32

19,2

12,04

93,24

92,72

15,2

8,44

98,32

19,2

13,19

92,72

15,3

7,58

98,31

98,18

19,3

12,16

93,11

92,58

15,3

8,61

98,18

19,3

13,31

92,58

15,4

7,74

98,18

98,04

19,4

12,27

92,98

92,44

15,4

8,77

98,04

19,4

13,42

92,44

15,5

7,90

98,05

97,90

19,5

12,39

92,85

92,30

15,5

8,94

97,90

19,5

13,54

92,30

15,6

8,04

97,92

97,76

19,6

12,50

92,72

92,16

15,6

9,07

97,76

19,6

13,66

92,16

15,7

8,17

97,79

97,62

19,7

12,61

92,59

92,02

15,7

9,21

97,62

19,7

13,78

92,02

15,8

8,30

97,66

97,48

19,8

12,73

92,46

91,88

15,8

9,35

97,48

19,8

13,90

91,88

15,9

8,44

97,53

97,34

19,9

12,85

92,33

91,74

15,9

9,48

97,34

19,9

14,02

91,74

16,0

8,57

97,40

97,20

20,0

12,96

92,20

91,60

16,0

9,62

97,20

20,0

14,14

91,60

16,1

8,68

97,27

97,06

20,1

13,08

92,07

91,46

16,1

9,73

97,06

20,1

14,26

91,46

16,2

8,78

97,14

96,92

20,2

13,19

91,94

91,32

16,2

9,83

96,92

20,2

14,38

91,32

91,18

16,3

9,94

96,78

20,3

14,50

91,18

16,3

8,89

97,01

96,78

20,3

13,31

91,81

16,4

8,99

96,88

96,64

20,4

13,43

91,68

91,04

16,4

10,05

96,64

20,4

14,62

91,04

16,5

9,10

96,75

96,50

20,5

13,54

91,55

90,90

16,5

10,16

96,50

20,5

14,74

90,90

90,76

16,6

10,26

96,36

20,6

14,86

90,76

16,6

9,20

96,62

96,36

20,6

13,66

91,42

16,7

9,31

96,49

96,22

20,7

13,78

91,29

90,62

16,7

10,37

96,22

20,7

14,99

90,62

16,8

9,41

96,36

96,08

20,8

13,90

91,16

90,48

16,8

10,48

96,08

20,8

15,11

90,48

90,34

16,9

10,59

95,94

20,9

15,23

90,34

16,9

9,52

96,23

95,94

20,9

14,02

91,03

17,0

9,63

96,10

95,80

21,0

14,14

90,90

90,20

17,0

10,70

95,80

21,0

15,35

90,20

17,1

9,73

95,97

95,66

21,1

14,26

90,77

90,06

17,1

10,81

95,66

21,1

15,48

90,06

89,92

17,2

10,92

95,52

21,2

15,60

89,92

17,2

9,84

95,84

95,52

21,2

14,38

90,64

17,3

9,95

95,71

95,38

21,3

14,50

90,51

89,78

17,3

11,03

95,38

21,3

15,73

89,78

17,4

10,05

95,58

95,24

21,4

14,62

90,38

89,64

17,4

11,14

95,24

21,4

15,85

89,64

17,5

10,16

95,45

95,10

21,5

14,74

90,25

89,50

17,5

11,25

95,10

21,5

15,98

89,50

17,6

10,27

95,32

94,96

21,6

14,86

90,12

89,36

17,6

11,36

94,96

21,6

16,10

89,36

17,7

10,38

95,19

94,82

21,7

14,98

89,99

89,22

17,7

11,47

94,82

21,7

16,23

89,22

17,8

10,49

95,06

94,68

21,8

15,10

89,86

89,08

17,8

11,59

94,68

21,8

16,36

89,08

17,9

10,60

94,93

94,54

21,9

15,22

89,73

88,94

17,9

11,70

94,54

21,9

16,48

88,94

18,0

10,71

94,80

94,40

22,0

15,35

89,60

88,80

18,0

11,81

94,40

22,0

16,61

88,80

Därefter förlängd skala

46

Därefter förlängd skala


TORKNINGSSKALA

Torkningsskala Oljeväxter Rapsfrö Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

9,0

bas

100,00

13,0

11,85

94,90

17,0

18,80

89,35

20,1

24,59

84,70

9,1

5,76

99,89

13,1

11,98

94,77

17,1

18,98

89,20

20,2

24,79

84,55

9,2

5,76

99,76

13,2

12,10

94,64

17,2

19,16

89,05

20,3

24,99

84,40

94,51

17,3

19,34

88,90

20,4

25,19

84,25

94,38

17,4

19,52

88,75

20,5

25,39

84,10

94,25

17,5

19,70

88,60

20,6

25,59

83,94

94,11

17,6

19,88

88,45

20,7

25,79

83,78

20,06

88,30

20,8

26,00

83,62

9,3 9,4 9,5 9,6

5,77 5,78 5,78 10,83

99,64 99,52 99,40 99,28

13,3 13,4 13,5 13,6

12,22 12,34 12,47 12,59

9,7

10,84

99,16

13,7

12,72

93,97

17,7

9,8

10,85

99,04

13,8

12,84

93,83

17,8

20,24

88,15

20,9

26,20

83,46

9,9

10,87

98,92

13,9

12,97

93,69

17,9

20,42

88,00

21,0

26,41

83,30

10

10,88

98,80

14,0

13,15

93,55

18,0

20,60

87,85

21,1

26,62

83,14

10,1

10,95

98,67

14,1

13,33

93,41

18,1

20,79

87,07

21,2

26,83

82,98

10,2

10.96

98,54

14,2

13,51

93,27

18,2

20,97

87,55

21,3

27,03

82,82

10,3

10,97

98,41

14,3

13,69

93,13

18,3

21,16

87,40

21,4

27,24

82,66

10,4

10,99

98,28

14,4

13,87

92,99

18,4

21,34

87,25

21,5

27,45

82,50

10,5

11,01

98,15

14,5

14,05

92,85

18,5

21,52

87,01

21,6

27,67

82,34

10,6

11,05

98,02

14,6

14,24

92,71

18,6

21,71

86,95

21,7

27,88

82,18

10,7

11,08

97,89

14,7

14,42

92,57

18,7

21,90

86,80

21,8

28,09

82,02

10,8

11,08

97,76

14,8

14,61

92,43

18,8

22,09

86,65

21,9

28,30

81,86

10,9

11,11

97,63

14,9

14,79

92,29

18,9

22,28

86,50

22,0

28,52

81,70

11,0

11,13

97,50

15,0

14,98

92,15

19,0

22,47

86,35

22,1

28,73

81,54

11,1

11,19

97,37

15,1

15,16

92,01

19,1

22,66

86,20

22,2

28,94

81,38

11,2

11,21

97,24

15,2

15,35

91,87

19,2

22,85

86,05

22,3

29,15

81,22

11,3

11,22

97,11

15,3

15,53

91,73

19,3

23,04

85,09

22,4

29,36

81,06

11,4

11,24

96,98

15,4

15,72

91,59

19,4

23,23

87,75

22,5

29,57

80,90

11,5

11,25

96,85

15,5

15,91

91,45

19,5

23,42

85,06

22,6

29,79

80,74

11,6

11,32

96,72

15,6

16,10

91,31

19,6

23,62

85,45

22,7

30,00

80,58

11,7

11,34

96,59

15,7

16,29

91,17

19,7

23,81

85,03

22,8

30,21

80,42

11,8

11,35

96,46

15,8

16,48

91,03

19,8

24,00

85,15

22,9

30,42

80,26

11,9

11,37

96,33

15,9

16,67

90,89

19,9

24,20

85,00

23,0

30,63

80,10

12,0

11,38

96,20

16,0

16,86

90,75

20,0

24,40

84,85

12,1

11,5

96,07

16,1

17,05

90,61

12,2

11,52

95,94

16,2

17,24

90,47

12,3

11,53

95,81

16,3

17,44

90,33

12,4

11,55

95,68

16,4

17,63

90,19

12,5

11,56

95,55

16,5

17,82

90,05

12,6

11,69

95,42

16,6

18,02

89,91

12,7

11,7

95,29

16,7

18,21

89,77

12,8

11,72

95,16

16,8

18,41

89,63

12,9

11,73

95,03

16,9

18,61

89,49

23,1– 24,0 24,1– 27,5 27,6 – 36,0

47 47

minus 0,16 per 1/10 % minus 0,17 per 1/10 % minus 0,18 per 1/10 %


TORKNINGSSKALA

Torkningsskala Ärter och Bönor Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

15,0

bas

100,00

19,0

14,19

94,40

23,0

21,82

88,80

15,1

1,50

99,86

19,1

14,35

94,26

23,1

22,03

88,66

15,2

3,01

99,72

19,2

14,53

94,12

23,2

22,23

88,52

15,3

4,52

99,58

19,3

14,72

93,98

23,3

22,44

88,38

15,4

6,54

99,44

19,4

14,90

93,84

23,4

22,64

88,24

15,5

8,06

99,30

19,5

15,08

93,70

23,5

22,85

88,10

15,6

9,08

99,16

19,6

15,26

93,56

23,6

23,06

87,96

15,7

9,34

99,02

19,7

15,45

93,42

23,7

23,26

87,82

15,8

9,71

98,88

19,8

15,63

93,28

23,8

23,47

87,68

15,9

9,82

98,74

19,9

15,81

93,14

23,9

23,68

87,54

16,0

9,94

98,60

20,0

16,00

93,00

24,0

23,89

87,40

16,1

10,05

98,46

20,1

16,19

92,86

24,1

24,10

87,26

16,2

10,17

98,32

20,2

16,37

92,72

24,2

24,31

87,12

16,3

10,29

98,18

20,3

16,56

92,58

24,3

24,52

86,98

16,4

10,40

98,04

20,4

16,75

92,44

24,4

24,74

86,84

16,5

10,52

97,90

20,5

16,93

92,30

24,5

24,95

86,70

16,6

10,64

97,76

20,6

17,12

92,16

24,6

25,16

86,56

16,7

10,76

97,62

20,7

17,31

92,02

24,7

25,38

86,42

16,8

10,87

97,48

20,8

17,50

91,88

24,8

25,59

86,28

16,9

10,99

97,34

20,9

17,69

91,74

24,9

25,81

86,14

17,0

11,11

97,20

21,0

17,88

91,60

25,0

26,02

86,00

17,1

11,26

97,06

21,1

18,07

91,46

25,1

26,24

85,86

17,2

11,41

96,92

21,2

18,27

91,32

25,2

26,46

85,72

17,3

11,56

96,78

21,3

18,46

91,18

25,3

26,68

85,58

17,4

11,71

96,64

21,4

18,65

91,04

25,4

26,90

85,44

17,5

11,87

96,50

21,5

18,84

90,90

25,5

27,12

85,30

17,6

12,02

96,36

21,6

19,04

90,76

25,6

27,34

85,16

17,7

12,17

96,22

21,7

19,23

90,62

25,7

27,56

85,02

17,8

12,32

96,08

21,8

19,43

90,48

25,8

27,78

84,88

17,9

12,48

95,94

21,9

19,63

90,34

25,9

28,00

84,74

18,0

12,63

95,80

22,0

19,82

90,20

26,0

28,23

84,60

18,1

12,78

95,66

22,1

20,03

90,06

26,1

28,45

84,46

18,2

12,94

95,52

22,2

20,22

89,92

26,2

28,68

84,32

18,3

13,09

95,38

22,3

20,42

89,78

26,3

28,90

84,18

18,4

13,25

95,24

22,4

20,62

89,64

26,4

29,13

84,04

18,5

13,41

95,10

22,5

20,82

89,50

26,5

29,36

83,90

18,6

13,56

94,96

22,6

21,02

89,36

26,6

29,58

83,76

18,7

13,72

94,82

22,7

21,22

89,22

26,7

29,81

83,62

18,8

13,88

94,68

22,8

21,42

89,08

26,8

30,04

83,48

18,9

14,04

94,54

22,9

21,62

88,94

26,9

30,27

83,34

Därefter förlängd skala

48 48


TORKNINGSSKALA

Torkningsskala Majs Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

15,0

bas

100,00

19,0

14,83

94,40

23,0

22,52

88,80

15,1

4,01

99,86

19,1

15,01

94,26

23,1

22,73

88,66

15,2

5,01

99,72

19,2

15,19

94,12

23,2

22,93

88,52

15,3

6,03

99,58

19,3

15,38

93,98

23,3

23,14

88,38

15,4

7,04

99,44

19,4

15,56

93,84

23,4

23,35

88,24

15,5

8,06

99,30

19,5

15,74

93,70

23,5

23,55

88,10

15,6

8,57

99,16

19,6

15,93

93,56

23,6

23,76

87,96

15,7

9,09

99,02

19,7

16,11

93,42

23,7

23,97

87,82

15,8

9,61

98,88

19,8

16,30

93,28

23,8

24,18

87,68

15,9

10,13

98,74

19,9

16,48

93,14

23,9

24,39

87,54

16,0

10,65

98,60

20,0

16,67

93,00

24,0

24,60

87,40

16,1

10,77

98,46

20,1

16,85

92,86

24,1

24,81

87,26

16,2

10,88

98,32

20,2

17,04

92,72

24,2

25,02

87,12

16,3

11,00

98,18

20,3

17,23

92,58

24,3

25,24

86,98

16,4

11,12

98,04

20,4

17,42

92,44

24,4

25,45

86,84

16,5

11,24

97,90

20,5

17,61

92,30

24,5

25,66

86,70

16,6

11,35

97,76

20,6

17,80

92,16

24,6

25,88

86,56

16,7

11,47

97,62

20,7

17,99

92,02

24,7

26,09

86,42

16,8

11,59

97,48

20,8

18,18

91,88

24,8

26,31

86,28

16,9

11,71

97,34

20,9

18,37

91,74

24,9

26,53

86,14

17,0

11,83

97,20

21,0

18,56

91,60

25,0

26,74

86,00

17,1

11,95

97,06

21,1

18,75

91,46

25,1

26,96

85,86

17,2

12,07

96,92

21,2

18,94

91,32

25,2

27,18

85,72

17,3

12,19

96,78

21,3

19,14

91,18

25,3

27,40

85,58

17,4

12,31

96,64

21,4

19,33

91,04

25,4

27,62

85,44

17,5

12,44

96,50

21,5

19,53

90,90

25,5

27,84

85,30

17,6

12,56

96,36

21,6

19,72

90,76

25,6

28,06

85,16

17,7

12,68

96,22

21,7

19,92

90,62

25,7

28,29

85,02

17,8

12,80

96,08

21,8

20,11

90,48

25,8

28,51

84,88

17,9

12,92

95,94

21,9

20,31

90,34

25,9

28,73

84,74

18,0

13,05

95,80

22,0

20,51

90,20

26,0

28,96

84,60

18,1

13,22

95,66

22,1

20,71

90,06

26,1

29,19

84,46

18,2

13,40

95,52

22,2

20,91

89,92

26,2

29,41

84,32

18,3

13,58

95,38

22,3

21,11

89,78

26,3

29,64

84,18

18,4

13,75

95,24

22,4

21,31

89,64

26,4

29,87

84,04

18,5

13,93

95,10

22,5

21,51

89,50

26,5

30,10

83,90

18,6

14,11

94,96

22,6

21,71

89,36

26,6

30,32

83,76

18,7

14,29

94,82

22,7

21,91

89,22

26,7

30,55

83,62

18,8

14,47

94,68

22,8

22,11

89,08

26,8

30,79

83,48

18,9

14,65

94,54

22,9

22,32

88,94

26,9

31,02

83,34

Därefter förlängd skala

49 49


MOTTAGNINGSPLATSER/TRANSPORT

Mottagningsplatser Ort

Telefon Våg/anläggning

Ansvarig/kontaktperson

Telefon

Lina Danielsson

035-18 01 02

Syd Getinge

Jonas Olsson

035-18 01 09

Knästorp

046-32 58 39

Stefan Herrlin

046-32 58 44

Landskrona

0418-285 80

Anki Fransson

0418-285 81

Lunnarp

0417-326 05

Mikael Hansson

0417-326 07

Simrishamn

0414-41 10 12

Mikael Hansson

0417-326 07

Trollenäs

0413-40 39 67

Jörgen Larsson

0413-40 39 65

Tågarp

0418-43 80 05

Bengt-Olof Möller

0418-43 80 12

Daniel Roth

0418-43 80 13

Vellinge

040-42 81 82

Spannmålsmottagning

040-42 81 82

Åhus

044-24 97 11

Daniel Brun

044-24 97 17

Obs! Egen transport måste avisera till 044-24 97 11 för kod till hamnens gate Humlemölla

042-500 58

Nils & Carina Ekelund

070-326 11 83

Munkagård

Pelle Andersson

070-549 43 63

Mörbylånga

Reine Carlsson

070-398 93 67

Sölvesborg

Per-Ola Nilsson

070-296 04 01

Öst Ledberg

013-39 51 11

Patrik Holgersson

Oxelösund

0155-302 73

Christer Mossberg

0155-302 74

Patrik Holgersson

013-20 96 04

070-367 83 56

Karolina Wesström

070-319 31 73

0498-47 34 10

Aron Widén

072-080 82 17

Petra Störch

0530-186 75

Västerlösa

Mälardalen Grillby

Gotland Fole

Väst Erikstad Falköping

0515-68 15 02

Christer Sihlberg

0515-68 15 03

Hällekis

0510-54 30 14

Magnus Hellman

0510-54 30 10

Carina Stridh

0510-54 30 22

Kinne-Kleva

0511-241 61

Peter Andersson

0510-48 59 51

Lidköping

Peter Andersson

0510-48 59 51

Nossebro

Rikard Svensson

0512-294 94

Skara

Viveka Stomberg

0511-78 18 03

Skövde

Martina Hille-Engvall

0500-78 46 03

Uddevalla

Nick Mahony

0522-997 92

Mikael Adolfsson

0522-997 93

Spannmålsmottagning

0322-66 72 62

Rikard Svensson

0512-294 94

Kesenborg

Farmartjänst

070-595 22 27

St. Levene

Jörgen Berthold

076-677 53 64

Vårgårda

50


MOTTAGNINGSPLATSER/TRANSPORT

Hantering och Transporter Så fort man flyttar eller hanterar spannmål, finns det risker att det hamnar saker i produkten som inte ska vara där, men med lite noggrannhet och med bra rutiner kan man undvika det. Upprätta gärna en checklista, där du bockar av det som ska göras i anläggningen innan skörd och skriv även in vidtagna åtgärder. Ta för vana att spara listan, så får du både en bra dokumentation och underlättar arbetet för nästa år.

Städning

Det är kanske inte den roligaste sysselsättningen, men den är viktig. Grop, elevatorer, tork och lagringsutrymmen ska alltid städas inför spannmålssäsongen. Kom ihåg järn, balkar och andra ställen, där det gärna lägger sig damm och rester. Det bästa brukar vara att städa hanteringskedjan baklänges, d.v.s. börja med lagringsutrymmen och gå bakåt till gropen.

Tak och väggar

Inspektera anläggningen innan inlagring, så att tak, väggar, fönster och armaturer är hela.

Ren tröska och vagn

Även trösktanken bör rengöras och självklart ska vagnarna vara hela och rengjorda när man ska köra spannmål. Ta också för vana att visuellt inspektera vagnen innan du lastar.

Täckta vagnar

Främmande föremål

Redan vid tröskningen bör man vara observant så att det inte kommer med glas eller andra föremål in i tröskan. Det gäller särskilt om man tröskar precis bredvid en allmän väg. Lagringsutrymmen ska vara glassäkra, d.v.s. splittersäker armatur ska användas.

Hela och rena ekipage

Hydrauliken innehåller i regel giftiga oljor, och se därför till att sköta underhållet så att slangar och kopplingar är hela och fria från läckage. Om en koppling spricker, var noggrann med saneringen. Hjulen är ofta en källa till att jord, sten, dynga eller smuts följer med in i anläggningen. Se därför till att hjulen är rena när du måste köra över galler och grop. Källa: Föreningen Foder och Spannmål

Ta för vana att alltid täcka vagnarna när de fyllts.

Transport – Skördesäsong

Kom ihåg Leveransin

tyg et !

Hämtning

Beställning av bil ska ske hos:

Hämtning av spannmål görs enligt fastlagd taxa. För specialfordon som t.ex. container, flakväxlare, lågbyggd bil, kort släp och gigg tillkommer 4 öre/kg på ordinarie fraktkostnad. Observera att tillgången på specialfordon är begränsad.

SYD, GDL Syd: 070-976 30 42 el. gdljordbruk@gdl.se VÄST, Tima Logistik: 0510-30 10 90 el. order@timalogistik.se ÖST, Tima Logistik: 0510-30 10 99 el. order@timalogistik.se

Lastningstid Utöver överenskommen frakt debiteras 300 kr per påbörjad 30-minutersperiod, då tiden överstiger 60 minuter från att bil och eventuellt släp är klart för lastning tills att de är färdiglastade och kan lämna gården.

Beställning av gårdshämtning Beställning ska ske senast 12:00 dag 1 för önskad avhämtning dag 2 eller 3. Vi strävar dock alltid mot att göra hämtningen så snart som möjligt vid sena beställningar. Observera att kontraktsnr. ska anges vid beställning av transport. Svenska Foder har ett samarbete med ett antal transportörer. Därför kommer du att komma direkt till vår representant hos transportören när du ringer anvisat telefonnummer.

!

Se även vår hem sida, www.svenskafoder .se för spannmål – öp pettide

51

r.


POSTTIDNING B-PRIORITAIRE

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB BOX 673, 531 16 LIDKÖPING

Hitta din närmaste Svenska Foder-kontakt! Djur&Natur

Elisabeth Nordberg

010-130 83 17

Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Väst Susanne Edlund

010-130 29 31

Öst/Mälardalen Anette Zackrisson

010-130 83 21

Försäljningschef återförsäljare

Energi

Peter Johansson Säljchef Per Thuvér

Växt

Carsten Klausen VD/Marknadschef 010-130 29 69 Mats Kilany Växtskydd 010-130 29 90 Niklas Ingvarsson Utsäde & Frö (f.ledig) 010-130 29 79 Johanna Öwall Utsäde & Frö (t.f) 010-130 83 14 Per Odell Gödning 010-130 29 87 Syd Göran Karlsson Ingemar Gullberg Säljchef Johan Nilsson Johanna Öwall Lars Persson Per-Albin Persson Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Victor Ebel Viktor Mårtensson

042-301 78 14 010-130 29 28

Fjäderfä

Syd Joachim Brahce Försäljningschef

010-130 29 02

Väst/Öst Camilla Nyman Föräldraledig Hanna Johansson (Vikarie) Thomas Hullberg

010-130 29 19 010-130 29 74 010-130 29 06

Gris

Stig Bäckström Marknadschef Olof Månsson Försäljningschef

010-130 29 65 010-130 83 12

Syd/Öst/Väst Anne Persson

010-130 29 26

Får/Nöt

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

010-130 29 39 010-130 29 85 010-130 29 15 010-130 83 14 010-130 29 40 010-130 83 19 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 83 88 010-130 29 42 0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Anders Mogren 010-130 29 25 Annette Jacobsson 010-130 29 13 Jens Jonsson 010-130 29 21 Johan Axelsson 010-130 29 48 Johanna Rosengren Pettersson 010-130 29 50 Jonas Baudtler Säljchef 010-130 29 47 Lennart Svantesson 010-130 29 52 Peter Olsson 010-130 29 23 Öst Jonas Baudtler Säljchef Martina Jenderborn Mattias Laitamaa Per Ericsson Stefan Olsson Thomas Wahlström Tomas Rydholm Urban Gustafsson

010-130 29 47 010-130 29 54 010-130 29 78 010-130 29 56 010-130 29 55 010-130 29 77 010-130 29 60 010-130 83 68

Stig Bäckström Marknadschef Johan Stensson Försäljningschef

010-130 29 65 0510-828 47

Syd Helena Hägg Säljchef Camilla Gustavsson Eric Adseke Lars Carlsson

010-130 29 32 010-130 29 05 010-130 83 15 010-130 29 04

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Roland Wicksell

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 22

Öst Karolina Béve Sofie Winding Tomas Rydholm Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 12 010-130 29 60 010-130 29 35

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén Nöt/Växt

010-130 83 16

Mälardalen Eva-Lotta Andersson Sofie Winding

010-130 29 03 010-130 29 12

Nord Frida Löf Säljchef Anna Bergfors Camilla Haglund

Nord Anna Bergfors Camilla Haglund Frida Löf Säljchef

010-130 29 43 010-130 29 38 010-130 29 37

010-130 29 37 010-130 29 43 010-130 29 38

Garta Fredrik Nilsson Mats Johansson

046-32 58 97 010-130 29 57

Gotland/Fole Kvarn Andreas Nypelius Växt Aron Widén Nöt/Växt Mälardalen Eva-Lotta Andersson Jonas Baudtler Säljchef Nina Sixtensson Per Ericsson Per Jansson Sofie Winding Thomas Wahlström Urban Gustafsson

072-586 73 92 010-130 83 16 010-130 29 03 010-130 29 47 010-130 29 10 010-130 29 56 010-130 29 20 010-130 29 12 010-130 29 77 010-130 83 68

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

Hitta din närmaste återförsäljare på www.svenskafoder.se 52

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2018  
Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2018