__MAIN_TEXT__

Page 20

nöt

LYCKAS MED DINA KVIGOR

Lyckas med dina kvigor Kalvnäring

Kvigan ska växa minst 800 g om dagen, varje dag fram till kalvning. Med rätt förutsättningar är det inga problem. Men, vi måste göra rätt redan från start. På det här uppslaget får du lite praktiska utfodringsrekommendationer för att kvigan ska kunna kalva in vid 23 månader och då väga 600 kg, hålla länge och producera mycket mjölk.

Tidigt intag gynnar juvrets utveckling

Första månaderna bör tillväxten vara lite högre än de genomsnittliga 800 g om dagen. Ett bra skäl är att den tidiga tillväxten är den billigaste tillväxten. Det finns dessutom ett ”fönster” för att påverka juvrets utveckling under kalvens första 8-10 veckor i livet. En period då det är av absolut största vikt att se till att hennes näringsförsörjning är optimal. Efter den här åldern är fönstret stängt. Men, om man passar på och istället utnyttjar möjligheten kan man påverka framtida mjölkproduktion eftersom en bra näringsförsörjning under de här veckorna ökar mängden mjölkproducerande juvervävnad. Dessutom ger en god näringsförsörjning bättre motståndskraft mot sjukdomar.

Efter råmjölksperioden ska mängden kalvnäring snabbt trappas upp till 8 liter per kalv och dag. Koncentrationen ska vara 15 % pulver. Det motsvarar 1,2 kg pulver per kalv och dag. Vid 6 veckors ålder kan mängden kalvnäring sakta och successivt trappas ner, men alltid med samma koncentration. Späd inte ut den. När kalven får mindre mängd kalvnäring kommer den på allvar igång med sin kraftfoderkonsumtion, vilket är precis vad man vill åstadkomma. För mjölkproducenten är målet en reslig kalv med stor vom. Avgörande för att nå målet är att kalven får tillräckligt med protein, utan att få för mycket fett. Jämfört med helmjölk så innehåller våra kalvnäringar mer protein i förhållande till fett. Det gör det möjligt för kalven att nå rätt daglig tillväxt, utan att blir för rund.

Utfodringsrekommendationer kalvnäring 9

Liter per kalv & dag Blanda till 1 liter mjölk

8

g pulver

dl vatten

150

7

8,5

6 5 4 3

Råmjölk inom 4 tim. Öka andelen kalvnäring successivt.

Minst 2 utfodringar per dag, gärna 3.

Minst 2 utfodringar per dag.

Fri tillgång till Primo Müsli / Primo KalvStart & vatten.

2 Fri tillgång till grovfoder.

1 Avvänj när de äter ca 1,5 -2,0 kg kraftfoder.

0

0

1

2

3

4

5

6

Kalvens ålder i veckor

20

7

8

9

10

Profile for Svenska Foder AB

Nytt & Nyttigt om Nöt 2019  

Nytt & Nyttigt om Nöt 2019