Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Nöt NÖT

foder

Mjölk- & köttproduktion ur ett helhetsperspektiv • Producerad av Svenska Foder AB

Me r m j ölk

med Stråla

2018 2019

Fokus på

kvigan

2

nyh et er!

Primo Kviga & Deltamin Kviga

Nyhet!

23 månader. 600 kg Bästa vägen till kalvningsklar kviga.

Rosa Standard 1 Nytt fetthaltshöjande färdigfoder

Gr ov fod esrnbinrgisatr Flera bra lö

Stella Ett kraftfoder. Över 11 000 kg mjölk.


Följ oss p å facebook !

facebook .com/sve nskafode r

NYTT&NYTTIGT Om Nöt UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Nöt ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 6 000 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Broschyren ges ut 1 gång per år. ANSVARIG UTGIVARE Svenska Foder info@svenskafoder.se 0510-828 00

INNEHÅLL

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION Carolina Johansson GRAFISK PRODUKTION Elin Persson OMSLAGSBILD iStock

Bättre tillsammans

Hösten är oftast en tid för nystart i lantbruksbranschen. Sådd, installning och planering. Oftast känner man sig nöjd och lite laddad när skörden är bärgad och man kan gå in i nästa stallsäsong. Vi är nog alla överens om att så inte riktigt är fallet i år. Det är många som är oroliga för försörjningen av grovfoder till sina djur. Många lägger verkligen manken till för att få fram några extra kilo grovfoder till någon som sitter i en sämre sits. Och det är så vi måste göra – göra det bästa av situationen, hjälpa varandra och ta tillvara den kunskap som finns. Vi vill att vår kunskap kommer dig till gagn. I år tror vi att det behövs extra väl. Därför har vi utvecklat ett nytt sortiment som kompletterar foderstater med ovanligt låga grovfodergivor. Rosa Grönmix har använts för att ersätta delar av grovfodret med mycket goda resultat under många år. Det har vi tagit fasta på när vi har vidareutvecklat konceptet. I broschyren du håller i din hand hittar du en hel del tips och råd om hur du tacklar årets situation och om hur våra produkter bäst används. Mer goda råd får du om du kontaktar våra säljare. De besitter en gedigen kunskap som de gärna delar med sig av. De är uppdaterade på vårt sortiment, de senaste forskningsrönen och hur våra produkter ska användas. Dessutom fyller de hela tiden på sin kunskap genom sitt breda kontaktnät såväl inom bolaget som genom alla sina kontakter med er lantbrukare. Använd deras kunskap ett år som detta! Det här är årets Nytt & Nyttigt om Nöt. Varsågod!

ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colorbox, om inte annat anges TRYCK Strokirk-Landströms tryckeri Lidköping

NYTT & NYTTIGT... ... finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Grovfoder, Växt & Spannmål, Gris, Fjäderfä och Får. Du hittar alla broschyer på www.svenskafoder.se

Carolina Johansson Produktchef carolina.johansson@ svenskafoder.se

/svenskafoder

2

Johan Stensson Försäljningschef johan.stensson@ svenskafoder.se


NÖT

Du vet v äl att du kan bes tälla bu lkfoder via vår h emsida!

Sidor a n i M

Mina sidor

är dina sidor

namn

Du som vill, kan enkelt och bekvämt beställa ditt bulkfoder och dina insatsvaror på mina sidor. Dygnet runt! Lägg beställning av ditt bulkfoder. Välj foder, kvantitet och silo. Beställ insatsvaror som till exempel kalvnäring, mineraler och juvervård för leverans direkt hem till gård. Välj artikel och leveransdag. Under menyn Ekonomi kan du också se dina fakturor, både de som är obetalda och de som är betalda. Dessutom kan du ta ut kopior som pdf-filer.

namn

Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet på https://minasidor.svenskafoder.se Är du spannmålsleverantör kan du bl.a. se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket du har kvar att leverera.

3

foder


nöt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLL

2018/2019

2 Inledning

Rosa Eko Klöver

6 Sortimentsöversikt 8 Foderval vid grovfoderbrist 10 Rosa 11

“En billig och effektiv foderstat som ger bra med mjölk och hållbara kor”

20

Fetthaltshöjande foder

12 Stella 13 Tuva

Peter Petersson

14 Stråla 16

Topp & Tip Topp

17 Nora 18 Balans 20 Ekologiska kraftfoder

Stella

22 Kalvningsklar kviga - på rätt sätt 26

Kalvnäringar

28

Kraftfoder till kalvar & kvigor

Ett kraftfoder. Över 11 000 kg mjölk

! t e h y N ndard

30 Kraftfoder för köttproduktion 32 Mineralfoder för köttproduktion

12

ta

Rosa S

34 Vitamin- & mineralfoder 38 Deltamin Fertil 40 Deltamin Sintidsmineraler 42 X-zelit 46 Bovikalc

11

Tuva Grov & Tuva Snabb

48 Elektrolyter 50 ProtiSpar 52 Bäst på betet 53 Ketoglyk 54 Juverhälsa 58 Hygienprodukter för mjölkningsanläggning 60 Stallhygien

Två nya foder för att möta grovfoderbristen. Fodra så här. TIGT NYTT&NYT Om Grovfode r

62 Stalosan

gödslingsstrategier ensilering • Vall • majs • Foder AB av Svenska Producerad

2017 2018

64 Strömedel 66 Svenska Foder har helheten!

• analyser

OptiVall! Fortsatt succé med flera nyheter

UT 3 BESL ts vä rde! jer grovfodre onen med en Optim era produkti 1

4

Nytt & Nyttigt om Grovfoder! Läs mer om vallfrö och ensilerings-

Hur på ver kar v fod ret ? ar ter na gro

som hö

8

grov foder ana lys

medel i Grovfoderbroschyren.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

! t e h y N mo Kviga

nöt

Färdigfoder till rekryteringskvigor

Pri

28

14

Mer mjölk med Stråla!

Kalvningskla kviga i rätt t r id - så gör du “Mineralfodret under sintiden är definitivt en viktig pusselbit för att komma igång med laktationen på ett bra sätt” Daniel Larsson

50

Tjäna3

!

22

39

Mjuka och he la spenar ger lägre cell tal

Mer mjölk med ProtiSpar!

5

54


nöt

SORTIMENTSÖVERSIKT

Kraftfoder för ditt grovfoder Detta är några av de parametrar som du ska ta hänsyn till när du väljer kraftfoder till ditt grovfoder. Vi hjälper dig gärna med hur. Vi har lång erfarenhet av att kombinera rätt foder med ett visst grovfoder för att få ut så mycket som möjligt av båda, även ett år som detta. Vi hjälper dig gärna så att du kan nå dina mål, oavsett om det är att öka halterna, få fler kilo mjölk eller förbättra fodereffektiviteten.

Ibland stämmer allt när det är dags att ensilera. Ibland klaffar det sämre. Vädret, under såväl växttiden som skörden påverkar. Vissa år mer än andra är vi nu smärtsamt medvetna om. Skördetidpunkt, hur fort skörden kan slutföras, packningen och så mycket mer kan variera. Att grovfodrets mängd och kvalitet varierar är en av anledningarna till att vi har olika typer av kraftfoder. Våra kraftfoder skiljer sig åt exempelvis vad gäller proteinets egenskaper, energikällor och råvaruval.

Fetthaltshöjande foder

Det är roligt att jobba med våra fettfoder för de ger så himla bra effekt. Det tar oftast inte många dagar innan kunden ser resultat. Och det är klart att när kunden blir nöjd och tjänar mer pengar, då är det extra roligt att sälja foder. Eric Adseke, säljare Nöt

Stella

Jag får frågan ibland om Stella är lika bra som Rosa. Eller, vågar jag byta till Stella, det är ju så mycket billigare. Då brukar jag svara att ibland är Stella bättre. Men det beror på. När ensilaget är bra och framförallt välensilerat, så är Stella ett klockrent val, oavsett produktionsnivå. I de lägena tycker jag att Stella ger väldigt bra valuta för pengarna. Karolina Bève, säljare Nöt

Nora

Nora är protein. Mycket svårare är det inte. När ensileringsprocessen lyckats och vommen fungerar som den ska ligger prio på att förse vommikroberna med tillgängligt protein. Då sköter de en stor del av kons AAT-försörjning. I dessa lägen väljer jag gärna ett Nora. Det innebär bra, ofta närproducerat protein, till ett riktigt bra pris. Peter Olsson, säljare Nöt

Rosa

Jag känner mig alltid helt trygg när jag väljer Rosa färdigfoder. De fungerar alltid. Korna äter Rosa med god aptit. De ger hög avkastning oavsett grovfodertyp. Men när jag misstänker att grovfodret inte är det allra bästa väljer jag absolut Rosa. Min erfarenhet är att den skonsamma energin och det extra AAT jag då får ger effekt i dessa foderstater. Torbjörn Larsson, säljare Nöt

6


SORTIMENTSÖVERSIKT

Balans

När man jämför en foderstat med råvaror mot en med Balansfoder ser det ibland ut som om den med råvarorna skulle vara billigare. Men, när jag diskuterar med kunder som valt Balansfoder upplevs ofta att skillnaden försvinner när man tar med kostnaderna för arbetstid, spill och risken med ojämna foderblandningar. Aron Widén, säljare Nöt

Stråla

Stråla är som en kombination av färdigfoder och toppfoder. Vi får med oss en massa aminosyror, precis som med ett toppfoder, men utan att tillföra onödigt mycket protein. Samtidigt får vi mängder med energi. Balans mellan det som saknas, i varje tugga. Och det fungerar. Jag ser att det nästan alltid ger mer mjölk. Fungerar utmärkt med de flesta färdigfoder. Världens bästa kombination! Helena Hägg, säljare Nöt

Topp

När det fattas energi eller när ensilagets proteinkvalitet inte är så bra som man önskar ligger utmaningen i att kompensera för detta. Toppfodren fungerar alltid bra, men min erfarenhet är att i dessa situationer, precis som när produktionen är riktigt hög, ger det extra AAT och den skonsamma energin som Topp bidrar med verkligen resultat och produkterna kommer på allvar till sin rätta. Lars Carlsson, säljare Nöt

Tuva

Tuva passar inte till alla grovfoder eller i alla foderstater. Men i fiberfattiga foderstater, exempelvis vid grovfoderbrist är det det enda självklara valet. Du får in extra fiber och bypassproteinet du behöver, magarna blir stabila samtidigt som urean inte skenar iväg. Klockrent! Sofie Winding, säljare Nöt

7

nöt


nöt

FODERVAL VID GROVFODERBRIST

Bra foderval vid grovfoderbrist För att möta behoven under denna mycket speciella säsong har vi på Svenska Foder utvecklat ett helt nytt sortiment. Två helt nya Tuvaprodukter sprungna ur vår erfarenhet av vad som fungerar i grovfoderfattiga foderstater av olika slag. Dessa två produkter, Tuva Grov och Tuva Snabb är en vidareutveckling av vårt sedan länge existerande Rosa Grönmix. Rosa Grönmix har under åren med goda resultat används när det tillfälligtvis varit brist på grovfoder. I år är läget värre än vi någonsin varit med om och vi ser foderstater som tidigare varit ovanliga. Därför har vi

vidareutvecklat vårt koncept med Rosa Grönmix. Vi har tagit avstamp i just Rosa Grömix när vi utvecklat våra två nya foder, Tuva Grov och Tuva Snabb. Dessa är utvecklade för att platsa i grovfoderfattiga foderstater, men lite olika sådana. Med ett större sortiment och mer specifika foder får du en större flexibilitet och en bättre totalfoderstat. Tillsammans med redan existerande produkter ger detta dig mängder av möjligheter att få en fungerande foderstat, nästan oavsett hur din grovfodersituation ser ut.

Översikt över lämpliga foder vid fiberbrist Tuva Grov Ny h e t ! Topp En serie skonsamma Toppfoder med mycket AAT och

Ett prisvärt alternativ till grovfoder. Tuva Grov är fodret

hög nivå smältbara fiber som ger skonsam energi. Läs mer på sid 16.

med mest fiber i vårt sortiment. Läs mer på sid 13.

Tuva Snabb

Ny h e t !

Primo Pektin Primo Pektin är ett mycket skonsamt färdigfoder främst avsett för ungdjur. Primo Pektin innehåller en

Tuva Snabb tillför extra mycket smältbar fiber och är

alternativet för dig som har ett mycket grovt grovfoder, exempelvis mestadels någon typ av halm. Läs mer på sid 13.

mycket hög nivå av smältbara fiber vilket gör det till ett bra alternativ i grovfoderfattiga foderstater. Läs mer på sid 30.

Tuva Fiber

Rosa Grönmix

När fiberbristen är måttlig är Tuva Fiber ett bra färdigfoder, eftersom det tillför allt som behövs inklusive

Rosa Grönmix är en välkänd och beprövad klassiker. Den är utvecklad för att platsa i en kvigfoderstat

extra fiber. Fungerar utmärkt som enda kraftfoder i foderstaten. Läs mer på sid 13.

Tuva 27 Ett skonsamt koncentrat som fungerar bra vid måttlig fiberbrist. Fodrets höga fibernivå bidrar med extra fiber

i foderstaten för att stabilisera magarna. Läs mer på sid 13.

Rosa Mycket skonsamma färdigfoder med mycket energi och AAT samt en begränsad nivå stärkelse. Läs mer på sid 10.

8

tillsammans med endast halm och ger då alldeles utmärkta resultat. Under åren har den också visat sig fungera bra i många andra foderstater och blivit ett populärt val vid en måttlig grovfoderbrist också till korna. Rosa Grönmix är som ett mellanting mellan Tuva Grov och Tuva Snabb och innehåller tillsatta vitaminer och mineraler.


FODERVAL VID GROVFODERBRIST

Situation Något begränsad mängd grovfoder av normal kvalitet.

Starkt begränsad mängd grovfoder av normal kvalitet.

Grovfodergivan blir ungefär (mjölkkor)

Mjölkproduktion med färdigfoder

Mjölkproduktion med egen spannmål

Växande djur

Diko med kalv

Välj ett Rosa, ex: Rosa Energi och öka givan jämfört med ett normalt år.

Begränsa spannmålsgivan. Komplettera gärna med ett Topp som bidrar med mycket skonsam energi. Med Energi Topp finns utrymme för en ökad giva.

Primo Pektin eller Primo Kviga i något högre givor än normalt. Erbjud gärna Primo Pektin i fri tillgång till de snabbväxande djuren.

Tuva Grov i givor som ger en normal fibernivå i foderstaten.

5-7 kg ts

Tuva Grov i givor som ger en normal fibernivå i foderstaten. Komplettera med ett energirikt men skonsamt färdigfoder, ex: Rosa 126.

Tuva Grov i givor som ger en normal fibernivå i foderstaten. Komplettera med ett energirikt Toppfoder, ex: Amino Topp.

Tuva Grov och lämpligt kvig- eller ungnötsfoder, ex: Primo Kviga eller Primo Progress. Öka givorna något jämfört med normalt.

Tuva Grov i givor som ger en normal fibernivå i foderstaten.

3-5 kg ts

Tuva Grov i givor som ger en tillfredsställande fibernivå i foderstaten och en fungerande vom. Komplettera med ett normalt kraftfoder, ex: Rosa 126 eller Tuva Fiber.

Tuva Grov i givor som ger en tillfredsställande fibernivå i foderstaten och en fungerande vom. Komplettera med ett normalt kraftfoder, ex: Amino Topp eller Tuva 27.

Tuva Grov och lämpligt kvig- eller ungnötsfoder, ex: Primo Kviga eller Primo Progress, i något högre givor än normalt.

Tuva Grov i givor som ger en tillfredsställande fibernivå i foderstaten. Komplettera gärna med en liten giva av ex Rosa 126.

Tuva Snabb och lämpligt färdigfoder, ex: Rosa 129, eller en liten giva Toppfoder.

Tuva Snabb och lämpligt toppfoder, ex: Amino Topp.

Primo Pektin eller Primo Kviga i något högre givor än normalt. Erbjud gärna Primo Pektin i fri tillgång till de snabbväxande djuren.

Tuva Snabb i givor som ger en normal fibernivå i foderstaten.

Välj ett Rosa och öka givan jämfört med ett normalt år. Ex: Rosa Energi. Välj Tuva Fiber när grovfodermängden är starkt begränsad.

Begränsa spannmålsgivan. Komplettera gärna med ett Topp som bidrar med mycket skonsam energi. Gå ner i proteinnivå, ex: Energi Topp och öka givan. Välj Tuva 27 när grovfodermängden är starkt begränsad.

Primo Pektin eller Primo Kviga i något högre givor än nomalt. Erbjud gärna Primo Pektin i fri tillgång till de snabbväxande djuren. Välj Tuva Fiber om mängden grovfoder är starkt begränsad.

Tuva Grov i givor som ger en normal fibernivå i foderstaten.

> 7 kg ts

Nästan inget grovfoder alls, men av normal kvalitet.

Mestadels någon typ av halm eller grovt grovfoder. 4-6 kg ts

Ingen möjlighet till mer än ett pelleterat foder.

< 8 kg ts

Ovan avses de absolut minsta mängderna grovfoder som rekommendationerna grundar sig på. Det optimala är såklart att man ger högre grovfodergivor. Med normalt grovfoder avses grovfoder runt 10,6 MJ och 145 g Rp per kg ts.

9

nöt


nöt

ROSA

Energirika färdigfoder Rosa Energi • Rosa 126 • Rosa 129

Skonsamma färdigfoder med hög energinivå och mycket AAT. Rosa finns i tre varianter, med olika pro-

Rosa har många år av goda resultat på nacken och fungerar i alla typer av foderstater och till alla grovfoderkvaliteter, även de där en del av proteinet brutits ner under ensileringen. Fodra Rosa med eller utan ett toppfoder. Rosas innehåll av fiber med en hög nedbrytningsgrad gör dem till ett bra val när majsensilage ingår i foderstaten.

teinnivåer. Gemensamt för dem är att det alltid ingår en viss mängd soja och att kvaliteten på proteinet är av god kvalitet, vilket bland annat syns på den höga AATnivån. Proteinet i Rosa kombineras från många olika råvaror för att förutom en god aminosyrasammansättning också få en gynnsam balans mellan vomlösligt protein och protein som bryts ner först i tarmen. Rosa är ett bra val när man vill tillföra mycket energi till foderstaten eftersom en stor del av energin tas från betfiber och stärkelsenivån begränsas. Det gör Rosa skonsamma för vomhälsan.

• • •

10

Skonsamma färdigfoder Hög AAT & bra fiberkvalitet Bra till majsensilage


FETTHALTSHÖJANDE ROSA & TOPP

ard Rosa Stand ! Nytt foder

Fetthaltshöjande foder

Rosa Standard • Rosa Fett • Rosa Grädde • Rosa Smör Fett Topp • Grädd Topp • Smör Topp

Färdigfoder och Toppfoder för högre fetthalt i mjölken. Svenska Foders Fetthaltshöjande foder står för en

Både Fetthaltshöjande Rosa och Fetthaltshöjande Topp finns med olika proteinnivåer. Gemensamt är att de alla har en mycket god proteinkvalitet. De är sammansatta av protein från flera olika proteinråvaror, däribland soja och de har alla en hög nivå av AAT, vilket gör att de fungerar bra till alla avkastningsnivåer oavsett grovfoder och grovfoderkvalitet.

betydande del av Svenska Foders fodervolymer. Så har det sett ut i många många år. Orsaken tror vi är att produkterna helt enkelt erbjuder ett förhållandevis lätt sätt att öka lönsamheten inom mjölkproduktionen. Tre tiondelar högre fetthalt i mjölken är det vanligaste resultatet, och det bara efter någon eller några veckors utfodring. Hemligheten är väl valda råvaror i en exakt kombination. Oavsett om du väljer ett Fetthaltshöjande färdigfoder, Rosa, eller ett Fetthaltshöjande Toppfoder får du ett energitätt kraftfoder där mycket av energin kommer från smältbar fiber, exempelvis betfiber, som är en skonsam energikälla.

• • •

Tips!

Färdigfoder & Toppfoder Mycket skonsam energi Hög fiberkvalitet & soja

Tjäna3

!

Har du inte testat?

Fodrar du inte redan ett fetthaltshöjande foder från Svenska Foder? Be då din säljare eller rådgivare att göra en optimering av foderstaten och räkna på hur stor merkostnaden per ko och dag blir. Den är ofta mindre än man först tror, eftersom Svenska Foders så kallade fettfoder är koncentrerade produkter, med bland annat en hög energinivå. Väg sedan merkostnaden för ett fetthaltshöjande foder mot den merbetalning de vanligtvis tre extra tiondelarna fetthaltsökning fodren genererar. Sedan brukar beslutet vara lätt. 11

nöt


nöt

STELLA

Stärkelserika färdigfoder Stella 185 • Stella 210 • Stella 235

Stärkelserika färdigfoder kombinerade av flera olika råvaror. De olika proteinkällorna bidrar med sina

Om du bara vill fodra med ett kraftfoder är Stella alltså ett utmärkt val när ensilaget är av bra kvalitet, oavsett produktionsnivå.

specifika egenskaper och unika aminosyrasammansättningar. Vi kombineras dem enligt specifika krav. Stella innehåller, jämfört med Rosa, en högre andel protein som bryts ner i vommen.

När ensileringen inte gått fullt lika snabbt och bra är Stella fortfarande ett bra val, men då rekommenderar vi att du kompletterar med ett Toppfoder för att få extra energi från smältbar fiber och AAT till dina högmjölkare. Stella färdigfoder finns i tre proteinnivåer.

Det proteinet är oftast lite billigare jämfört med det vomstabila proteinet, som bidrar med mer AAT. Men ibland, exempelvis tillsammans med ett välensilerat grovfoder med hög smältbarhet är det just protein som blir tillgängligt i vommen som behövs för att maximera vommens produktion av mikrober. Ett välensilerat ensilage med hög smältbarhet innehåller också massor av energi från smältbara fiber. Därför kommer en stor andel av energin i Stella istället från stärkelse.

• • •

Stärkelserika färdigfoder Förhöjd nivå av vomnedbrytbart protein Flera proteinnivåer

Röst från fältet Stella

Christian Jonsson, Nordannälden Mjölkgård, strax norr om Krokom.

Kan man öka produktionen lite till ökar oftast lönsamheten, säger Christian. Och det verkar som att han vet vad han pratar om. Han är ung, satsar på sin mjölkproduktion och har ständigt nya projekt på gång på gården. I dagsläget har han en robot, men planerar att utöka sin besättning och sätta in en till i sommar. Korna får en blandning av vallensilage från flera olika skördar och helsäd. Allt ensileras för tillfället i rundbalar, men planen är att ensilaget som skördas 2018 ska lagras i den plansilo som just nu håller på att byggas. Mjölkproduktionen ökar för varje år och nu ligger den på 11 400 kg ECM, berättar han. Därför blev jag såklart lite skeptisk när min rådgivare ville byta från Rosa 126, som fungerat så bra i flera år, till Stella, som nyss lanserats, berättar han. Stella 185 var dessutom billigare. Det är klart att jag funderade på om det verkligen skulle fungera lika bra. Men min rådgivare sa att jo, med de grovfoder du har just nu, så kommer det här att bli minst lika bra. Och hon fick ju faktiskt rätt. Urean i mjölken sjönk och mjölken steg. Och foderstaten blev billigare, så det blev ju inte så tokigt, avrundar Christian. Det är så roligt när man ser att lantbrukare som lyckats skörda och ensilera ett bra grovfoder verkligen får utdelning på detta, säger Frida Löf, fodersäljare på gården. I dessa lägen är Stella ett fantastiskt komplement till bra pris, som kan ge i princip hur mycket mjölk som helst. Det är min erfarenhet, avslutar hon. 12

Christian Jonsson

Fakta: Antal kor: 70 st Ras: Holstein Mjölkavkastning: 11 400 kg ECM Mjölkningssystem: DeLaval robot Mjölken levereras till: Arla


TUVA

Fiberrika foder

Tuva Grov • Tuva Snabb • Tuva Fiber • Tuva 27

Fiberrika foder med begränsat proteininnehåll. Tuvas höga innehåll av fiber gör att de passar bra både när grovfodergivan är begränsad och när grovfodret består av bete eller ett spätt och proteinrikt ensilage. Tuva Grov och Tuva Snabb är två nyheter speciellt framtagna för att passa årets situation med begränsade grovfodermängder. • • • •

Högt fiberinnehåll Vid begränsad grovfodertillgång För späda grovfoder eller bete Begränsad proteinnivå med anpassad kvalitet

Ny h e t !

Tuva Grov

Ny h e t !

Tuva Snabb

Ett prisvärt alternativ till grovfoder. Tuva Grov är

Energirikt foder som passar till mycket grovt grovfoder, exempelvis mestadels någon typ av halm.

fodret med mest fiber i vårt sortimentet. När du vill få in mer fiber i foderstaten för att bibehålla vommens funktion rekommenderar vi att du kompletterar med Tuva Grov så att du tillsammans med ditt grovfoder når en låg, men fungerande grovfodergiva och NDF-nivå i foderstaten. Tuva Grov har inga krav på tillsatta mineraler eller vitaminer.

Det som fattas i dessa foderstater är smältbara fiber, något som är exakt det Tuva Snabb tillför. Tuva Snabb tillför också protein, både i form av en liten mängd lättillgängligt protein från urea och ”vanligt” protein av mycket god kvalitet. Inga krav på tillsatta vitaminer eller mineraler.

Tuva Fiber

Tuva 27

Skonsamt fiberrikt färdigfoder. Tuva Fiber tillför både protein, fett och stärkelse i en balanserad avvägning. Tuva Fiber innehåller mycket fiber för att ha en stabiliserande effekt i vommen. Fodret fungerar bra i de flesta foderstater med en begränsad fiberbrist.

Fiberrikt toppfoder. Tuva 27 tillför stabiliserande fiber och protein som i hög utsträckning passerar vommen och förser djuret med mycket AAT.

13

nöt


nöt

STRÅLA

Färdigfoder med extra AAT Stråla 245

Smakligt koncentrerat färdigfoder som tillför mycket energi och AAT i varje tugga. Biotin, som

Stråla 245. Urvalet och sammansättningen görs för att få en hög nivå AAT, men också en gynnsam aminosyrasammansättning eftersom det är extra viktigt för det protein som passerar vommen.

förbättrar och stärker klövarna och har en positiv inverkan på mjölkavkastningen är tillsatt till Stråla 245. Nivån av E-vitamin är förhöjd, framförallt för att främja juverhälsan. Stråla 245 är ett väldigt koncentrerat foder där framförallt den höga andelen bypassprotein eller AAT är utmärkande. Den kommer sig av den speciella sammansättningen av utvalda råvaror, varav en del är unika för just

• • •

Extra koncentrerat färdigfoder Extra mycket stärkelse & AAT E-vitamin & biotin

När platsar Stråla? Till de nykalvade Proteinförsörjningen i tidig laktation påverkar såväl produktionen, fruktsamheten som immunförsvaret. Stråla ger de nykalvade bl.a. extra energi och AAT.

Läs m er !

Svårigheten att energiförsörja kor i tidig laktation har länge uppmärksammats, men mycket tyder på att också en negativ proteinbalans i tidig laktation har stor betydelse. Försök har visat att genom att ge nykalvade kor extra AAT, långt över gällande norm, har mjölkavkastningen kunnat ökas med upp till 7 kg per ko och dag. Proteinförsörjningen i tidig laktation påverkar också fruktsamheten och immunförsvaret. Strålas sammansättning, med bland annat osedvanligt mycket AAT är utmärkt sätt, att med normala kraftfodergivor kunna gynna mjölkproduktion i tidig laktation.

Effektiv i roboten

Fler högmjölkare

Billigare foderstat

Mer grovfoder

Med ett koncentrerat foder i roboten får kon i sig den näring hon behöver på mindre mängd foder och kortare tid.

Vommens produktion av högvärdigt mikrobprotein räcker inte till för våra högmjölkare. Komplettera med Stråla för mer mjölk.

Sänk dina foderkostnader genom att låta vommen göra jobbet. Det dyrare vomstabila proteinet ger du bara till de som behöver det.

Ett koncentrerat kraftfoder lämnar större utrymme i foderstaten för mer eget grovfoder.

I robotsystem begränsas produktionen ofta av hur mycket kraftfoder kon hinner äta. Eftersom Stråla 245 är så koncentrerat får kon i sig extra mycket näring i varje tugga. Koncentrationsgraden bidrar till att mängden kraftfoder kan minskas och dyrbar tid kan frigöras. Fodret är sammansatt för att vara extra smakligt för att ge en snabb konsumtion. Många av våra kunder med robot upplever en bättre kotrafik och ett bättre flöde med Stråla 245.

Det finns många försök som visar att rätt aminosyraförsörjning resulterar i en ökad mjölkproduktion, ökad proteinhalt och effektivare proteinutnyttjande. Förklaringen är att vommens produktion av mikrobprotein inte räcker till för våra högmjölkare. Eftersom Stråla innehåller väldigt mycket AAT, med rätt aminosyrasammansättning kan Stråla bidra till detta.

Få en billigare foderstat genom att utnyttja billigare proteinkällor, kanske en del urea, som en bas i foderstaten. Komplettera med högvärdigt protein från Stråla 245 till de som verkligen behöver det, det vill säga dina nykalvade kor och dina högmjölkare.

Ett koncentrerat kraftfoder tillför mer näring till kon i varje kilo. Det ger större utrymme för att få plats med fler kilo grovfoder i foderstaten. Totalt sett kan foderkostnaden bli lägre samtidigt som mjölkproduktionen ofta ökar.

14


STRÅLA

Röst från fältet Stråla

Anders Håkansson, Slommehagen, Brålanda

Det går åt rätt håll, svarar Anders. Hade bara mjölkpriset varit bättre också så hade jag kanske till och med svarat att jag var nöjd, skrattar han. Vad roligt att höra att det går åt rätt håll i alla fall, säger Peter Olsson, Svenska Foders säljare på gården. Det var han som ställde den lite allmänna frågan; Hur går det? Det är närmare ett år nu, som vi har kört med Stråla 245, berättar Anders. Ja, jag kommer ihåg att du hade lite bekymmer med att korna inte riktigt hann med att äta de kraftfodermängder i roboten, som de behövde, minns Peter. Ja, det var i och med det som du föreslog att jag skulle prova Stråla, fyller Anders i. Vi har såklart följt upp bytet och vi kan se att avkastningen gått upp, men också att korna håller ut bättre längre in i laktationen. Det tror jag beror på att de blir bättre näringsförsörjda i början av laktationen, resonerar Anders. Det är nog samma fenomen som visar sig på förstakalvarna också.

Anders Håkansson och dottern Alma.

De mjölkar betydligt bättre nu jämfört med vad de gjort förut, fortsätter han. Totala mjölken har ökat, men också halterna. Förhållandevis mycket faktiskt, konstaterar han. 3 tiondelar för fettet och 1 tiondel för proteinet. Det blir ju pengar av det också. Dessutom, går det åt mindre foder, hur det nu är möjligt, avslutar Anders nöjt.

Fakta: Antal kor: 100 st Ras: SRB Mjölkavkastning: 9 500 kg ECM Mjölkningssystem: 2 Lelyrobotar Mjölken levereras till: Arla

15

nöt


nöt

TOPP & TIPP TOPP

Energirika Toppfoder Energi Topp • Amino Topp • PBV Topp

AAT-rika Toppfoder med högt energiinnehåll och mycket skonsamma smältbara fibrer. Det innebär

mest protein och Energi Topp lämpar sig med sitt högre fiberinnehåll och lägre proteininnehåll till bland annat de lite spädare grovfodren. Alla produkterna har en hög andel vomstabilt protein, där det också ställs krav på aminosyrasammansättningen.

att korna blir väl energiförsörjda utan att man riskerar störningar i vomfunktionen. En hög andel betfiber, sojaprodukter och skyddat fett är andra egenskaper som gör Topp till en bra investering för dina högmjölkare.

• • •

Precis som Rosa har Topp en lång tradition och god funktion att luta sig mot. Amino Topp ligger i mitten med avseende på proteininnehåll. PBV Topp innehåller

Toppfoder med hög energinivå Mycket AAT Extra fett av hög kvalitet

Toppfoder för nykalvade Tip Topp

Blodsockerhöjande Toppfoder för en bra start på laktationen. Nedsatt fruktsamhet är ett stort problem

populära foder inom Topp. Precis som övriga Topp innehåller Tip Topp en hög nivå skonsam energi och mycket bypassprotein, från olika källor. Med Tip Topp i foderstaten kan du förvänta dig tydligare brunster, högre konsumtion, färre acetonemier och mer mjölk – hela laktationen. Börja gärna med Tip Topp ett par veckor innan kalvning och fortsätt ca 3 månader in i laktationen för bästa effekt.

och energibristen i tidig laktation är en av orsakerna. En god energitillförsel är nödvändig, men inte alltid tillräcklig. Tip Topp innehåller blodsockerhöjande råvaror vilket är positivt eftersom glukos krävs för såväl normal fruktsamhet som mjölkproduktion. Tip Topp är ett av våra

Propylenglykol

• Blodsockerhöjande • Energitillförsel

Extra E-vitamin

• Bättre immunförsvar • Bättre juverhälsa

Niacin

• Bättre aptit • Blodsockerhöjande

Bryggerijäst

Tips!

Bättre fruktsamhet Färre acetonemier Mer mjölk

• B-vitaminer • Vomhälsa

hantera Har du svårt att Ketoglyk. Tip Topp? Välj då . 53 sid Läs mer på 16


NORA

Koncentrerade Toppfoder Nora 29 • Nora 32 • Nora Plus • Nora 35

Koncentrerade och prisvärda toppfoder. Nora är

nivåerna är Nora ett bra komplement till de flesta typer av grovfoder, bland annat tack vare att specifika krav ställs också på aminosyraprofilen och mängden smältbara fibrer, från exempelvis betfiber.

effektiva och proteinrika foder till vilka inhemskt protein värderas högt i optimeringen. För att på bästa sätt utnyttja idisslarens, eller rättare sagt vommens, förmåga att tillverka högkvalitativt protein är det viktigt att mikroberna har tillgång till rätt byggstenar. Vomtillgängligt protein är en viktig sådan, och något vi ställer specifika, och lite högre krav på när vi optimerar Nora, jämfört med Topp. Tack vare det kan vommens kapacitet utnyttjas på bästa sätt. Till energirika och välensilerade grovfoder är Nora rätt val oavsett avkastningsnivå. Till de mer normala avkastnings-

Nora finns som 4 olika foder. Välj produkt utifrån vad som bäst passar till ditt grovfoder. • • •

17

Koncentrerade Lättillgängligt protein Gynnsam aminosyraprofil

nöt


nöt

BALANS

För mixen

ProtiSpar Balans • Raps Balans • Grund Balans Kombo Balans • Soja Balans • Energi Balans Komplexa foder i form av pelletskross för jämn och effektiv utfodring i blandarvagnar. Balans är Svenska

som ingår i foderstaten. Men, som en grundregel kan man ändå utgå ifrån att till ett välkonserverat grovfoder med högt energiinnehåll passar ett Balansfoder som tillför mycket protein som är tillgängligt i vommen.

Foders samlingsnamn för foder, speciellt anpassade för blandarvagnar och finns både som färdigfoder och som proteinfoder. Alla Balansfoder innehåller en blandning av olika råvaror, gynnsam för just det fodrets ändamål.

Produkterna med extra nivå av AAT rekommenderar vi de gånger ensileringsprocessen inte blivit optimal, när Balansfodret är ”den enda proteinkällan” som tillförs, men också när produktionen ligger riktigt högt. I tabellen till höger ser du de olika BalansFodrens proteinkvalitet. Många plus i kolumnen AAT/Rp betyder att fodret i förhållande till sin proteinnivå innehåller en hög andel högvärdigt bypassprotein, eller AAT.

Alla produkterna innehåller självklart både lättlösligt och vomstabilt protein, precis som de alla innehåller fett. Men några av produkterna står ut lite extra vad gäller proteinets egenskaper eller mängden tillsatt fett. Det är dessa små, men ibland avgörande skillnader som anges i tabellen. Vi rekommenderar att du väljer Balansfoder utifrån grovfoderkvaliteten du fodrar med för tillfället och övriga fodermedel

!

adan mix Blanda exakt lik a foderök h oc g da varje effektiviteten.

18


ÖKANDE PROTEINNIVÅ

BALANS

Balansfodrets egenskap

AAT/Rp

Praktisk användning

BalansFoder

Energi Balans

• • •

Stärkelserikt färdigfoder Mycket betfiber Hög fett- & proteinnivå

+++

Genom att byta ut spannmålen i mixen mot Energi Balans tillför du förutom stärkelsen också fett och protein i mixen. Innehåller alltid soja och en hög mängd betfiber. Ett koncentrerat färdigfoder.

• •

Innehåller ProtiSpar Ökar andelen vomstabilt protein Enkel proteinmix

++

Proteinfoder med eteriska oljor som ökar proteinutnyttjandet i totalfoderstaten. Fodra 2 kg per ko och dag.

ProtiSpar Balans

++

Mycket AAT Kombination av olika proteinkvaliteter Tillsatt fett av hög kvalitet

Passar i de flesta foderstater eftersom både vomnedbrytbart och vomstabilt protein från många olika råvaror ingår. Raps Balans är ett bra val till välensilerade ensilage, där proteinkvaliteten är välbevarad.

Raps Balans

• • •

Enkel proteinmix Lättlösligt protein Grundgiva

+

Främst tänkt att användas som en grundgiva i en blandfoderstat. Grund Balans tillför då både fett och protein.

Grund Balans

• • •

Enkel proteinmix Lättlösligt protein Extra mycket fett av hög kvalitet

+

Främst tänkt att användas som en grundgiva i en blandfoderstat. Välj Kombo Balans när det saknas fett i foderstaten, exempelvis när grovfodergivan är hög eller när mycket egenproducerade råvaror används i foderstaten.

Kombo Balans

• • •

Mest soja Extra mycket AAT Extra mycket fett av hög kvalitet

+++

SojaBalans är ett bra val när nivån av lösligt protein i grovfodret är högre än normalt, och behovet av extra AAT är stort. Extra AAT behövs också vid hög mjölkproduktion.

Soja Balans

• • •

äs m er !komplexa sammansättning LBalansfodrens – en fördel för dig

När vi sätter samman våra Balansfoder har vi tillgång till en mängd råvaror, vilket gör att vi kan styra bland annat fodrets fettkvalitet och aminosyrasammansättning dit vi vill. När foderstaten är balanserad med avseende på aminosyror kan du fodra mindre mängd totalt protein. Vi rekommenderar därför att du går ner något i proteinnivå i foderstaten när du använder ett Balansfoder jämfört med en enskild proteinråvara. Enskilda råvaror varierar mellan olika partier, vad gäller till exempel proteinnivå. Balansfoder däremot, tack vare

Svenska Foders interna kontrollprogram håller samma proteinnivå över tiden och varierar inte mellan leveranserna. En annan mycket betydelsefull fördel vid användning av Balans är att färre råvaror behöver vägas upp och oddsen att få till en jämn mix från dag till dag förbättras. När man jämfört fodereffektiviteten mellan gårdar fann man att antalet personer inblandade i utfodringen samt hur jämn mixen var från dag till dag var det som framförallt skiljde sig mellan gårdarna med hög respektive låg fodereffektivitet. Väljer du ett Balansfoder får du färre fodermedel som ska vägas upp, färre felkällor och en större säkerhet vilket sannolikt resulterar i en högre fodereffektivitet.

nöt

Tjäna3

19

!


nöt

EKO

Ekologiska kraftfoder Svenska Foder har i många år försett den svenska marknaden med effektiva ekologiska foder. Vi vågar påstå att vi har ett foder som passar till varje foderstat. Läs mer om dem här.

Färdigfoder till kor & ungnöt Tre koncentrerade färdigfoder med mycket stärkelse och begränsat fiberinnehåll. Alla våra färdigfoder fungerar utmärkt att kombinera med våra Toppfoder när behov finns. Proteinet som kon får måste ha rätt aminosyrasammansättning. Det måste också ha en bra balans mellan den del som bryts ner

Rosa Eko Bas Färdigfoder som ger en bra bas i foderstaten. Rosa Eko Bas har ett

begränsat innehåll av protein men ett högt innehåll av stärkelse vilket ger utrymme för mycket grovfoder. Tillsammans med ett Toppfoder, till dina högmjölkare, får du en flexibel utfodring. Rosa Eko Bas passar också bra till ungnöt.

i vommen och blir tillgängligt för vommens mikrober och den del som passerar. För att åstadkomma detta kombineras protein från både baljväxter, rapsprodukter och sojaprodukter i våra foder.

Rosa Eko Klöver Färdigfoder som passar till de flesta ensilage. Rosa Eko Klöver

passar bra i de flesta foderstater. Till ett normalt ensilage passar det bra som enda kraftfoder. Det är också vårt mest säljande ekologiska färdigfoder. Rosa Eko Klöver finns också i säck.

Rosa Eko Kapital Proteinstarkt färdigfoder som passar bra som enda kraftfoder. Rosa Eko Kapital är ett bra

val tillsammans med ett normalt till proteinfattigt grovfoder. Det högre proteininnehållet i Rosa Eko Kapital kan också utnyttjas genom att fodra en lägre kraftfodergiva till ett normalt ensilage.

Koncentrat till kor & ungnöt Beroende på hur mycket egna råvaror som ingår i foderstaten finns olika mycket plats kvar. Därför har vi tre koncentrat med olika nivåer av protein, fett och stärkelse. Där stärkelse ingår, beror det på att fodret innehåller baljväxter. Av tillverkningstekniska skäl ingår

Topp Eko Pingla

Toppfoder utvecklat för att komplettera grovfoder och spannmål. Genom att utnyttja

baljväxternas fördelar får vi ett smakligt och prisvärt koncentrat. Baljväxterna bidrar också med en hel del energi och stärkelse. För att få en optimal balans i proteinets sammansättning ingår också såväl raps som soja i Topp Eko Pingla.

ibland spannmål, men alltid endast en mycket liten del. Ju högre proteinnivå Toppfodret har, ju mindre giva krävs. Alla våra koncentrat går utmärkt att komplettera med våra färdigfoder.

Topp Eko Böna

Ett koncentrerat Toppfoder som inte kräver så stor giva. Soja

bidrar med största delen av proteinet i Topp Eko Böna, men också andra råvaror ingår för att uppnå en gynnsam aminosyraprofil och hög AAT-nivå. Baljväxt- och stärkelseinnehållet hålls på en låg nivå.

20

Topp Eko Balans

Koncentrerat Toppfoder med extra högt fett- och proteininnehåll. Topp Eko Böna innehåller

en stor andel sojaprodukter som bidrar till den höga AAT-nivån. Innehållet av stärkelse och baljväxter hålls på en minimal nivå. Normalt krävs det bara en liten giva Topp Eko Balans i foderstaten. Finns både som pellets och pelletskross.


EKO

Röst från fältet Rosa Eko Klöver

Peter Petersson, Boön, Eneryda

Vi hinner inte mer än stiga ur bilen förrän Peter i småländska Boön möter oss med ett stort leende. Vi har snittat över 2 300 liter mjölk per dygn i roboten hela vinterhalvåret och det är rekord, säger Peter muntert.

Peter Petersson

Han berättar att foderstaten bara består av rundbalsensilage och Rosa Eko Klöver. Upp till 12 kg kraftfoder till de som mjölkar allra mest, så det måste man väl vara nöjd med, säger han och vi håller med. Det stämmer väl med vår erfarenhet från andra gårdar att det är något med fodrets sammansättning som gör att det räcker förvånansvärt långt, trots att det är billigt och inte är ett av de proteinstarkare fodren. Precis, fyller Peter i, det är en billig och effektiv foderstat som ger bra med mjölk och hållbara kor. Dessutom är pelletskvaliteten kanon. Det strular aldrig i varken skruvar eller foderautomater, konstaterar han.

Fakta: Antal kor: 110 kor Mjölkavkastning: 9 450 kg ECM Mjölkningssystem: 70 st i robot, resten i uppbundet system. Mjölken levereras till: Skånemejerier

Färdigfoder till betet

Färdigfoder till kalvar

En stabil vommiljö förbättrar dess funktion. Tuva står för fiberrika foder med begränsat proteininnehåll som passar utmärkt till ett spätt och ofta proteinrikt bete eller ensilage. Råvarorna kombineras med fokus på fiber- och proteinkvalitet så att Tuva ska passa i foderstater där vommen behöver stabiliseras.

Ett högt och tidigt kraftfoderintag ger hög tillväxt och en smidigare avvänjning. Stärkelsen i Primo Eko Kry gynnar också vommens utveckling.

Primo Eko Kry Smakligt färdigfoder utvecklat speciellt för kalvar. Primo Eko Kry håller en hög proteinnivå, vilket

Tuva Eko Bete

behövs för att kalven ska växa som planerat. Proteinet kommer främst från soja som har en hög smältbarhet och en lysinnivå som gynnar tillväxten. Erbjud gärna Primo Eko Kry redan från dag 1. Fodrets sammansättning med mycket stärkelse och smältbara fibrer ger en god magtarmhälsa samtidigt som vommens utveckling stimuleras. Primo Eko Kry passar ypperligt även till äldre ungnöt. Finns också i säck.

Färdigfoder framtaget för att på bästa sätt komplettera och utnyttja betet. Tuva Eko Bete

innehåller lite mindre protein och vitaminer, mer fibrer och mer magnesium, jämfört med övriga färdigfoder. Komplettera gärna med ett Toppfoder till dina högmjölkare. Säljs endast under betessäsong.

21

nöt


23 MÅNADER 600 KG

På rätt sätt - fram till kalvning Vi lägger mycket kraft på att ta fram effektiva produkter. Produkter som gör skillnad i din produktion. Vi är inte rädda för att utveckla lite dyrare produkter. Men det är ett krav att de genererar mer tillbaka på sista raden för dig som användare. Och vi tycker att vi har många goda exempel på detta i vår produktportfölj. Men vi vill gärna leverera mer än bara produkter. Vi vill leverera ett resultat. Svenska Foders produkter kombinerade med rätt insatser kommer resultera i att lönsamheten ökar i din produktion. Vi har under några år fokuserat på de yngsta kalvarna. Den informationen finns tillgänglig på vår hemsida. I år fokuserar vi på nästa steg. Resten av vägen till den kalvningsklara kvigan. Vad är målet och hur når vi dit?

Mixat foder

nöt

Om du mixar foder till kvigorna, var noga så att mixen inte går att sortera och se till att det finns tillräckligt med ätplatser så att alla djuren i gruppen får plats att äta. Vänta med urea tills djuren är 5-6 månader. Innan dess kan de inte utnyttja den och den blir bara en belastning för kroppen.

Jämn tillväxt Sträva efter att alla djuren i gruppen växer lika mycket. Jobba med små men jämna grupper som inte omgrupperas i onödan. Isolera sjuka djur så fort som möjligt. Flytta eventuellt djuren som halkat efter till en annan grupp.

600 kg vid 23 mån. Vid 22-24 månaders ålder ska kvigan kalva. Det är viktigt att hon nått rätt vikt (minst 600 kg inklusive foster). Att låta dem bli äldre har ingen positiv effekt. Tvärtom, äldre kvigor slås i större utsträckning ut redan i första laktationen. Att de är stora nog och väger tillräckligt vid kalvning är dock viktigt eftersom en kviga som inte nått rätt vikt kommer att mjölka mindre.

Planera för 850 g om dagen För att nå målet behöver kvigan växa drygt 800 g om dagen. Varje dag. Eftersom allt inte alltid blir som man har tänkt sig rekommenderar vi att du strävar efter åtminstone 850 g, gärna 900 g, om dagen.

Om tillväxen under en tid, exempelvis 3 månader på betet, bara är 550 g om dagen tappar vi 23 kg i tillväxt. Det motsvarar nästan en månad med 800 g i tillväxt som måste tas igen och förlänger uppfödningstiden. Samma sak kan hända om hon blir sjuk. Planera därför för en tillväxt på minst 850 g om dagen.

Det perfekta grovfodret - inte en konstant Bra grovfoder för olika åldrar (per kg ts) Energi Protein < 6 månader > 11,0 MJ 150-180 g 6-15 mån 10-11 MJ 120-150 g 15-24 mån < 10 MJ 100-150 g Alltid god hygien

Den unga kalven har ett högt behov av både energi och protein. Dessutom äter hon inte så mycket. Därför bör det vara en självklarhet att erbjuda den unga kalven ett energirikt grovfoder med hög smältbarhet. Ju närmre kalvningen vi kommer desto mer äter hon samtidigt som proteinbehovet minskar. Därför är det lämpligt att med 22

ökande ålder erbjuda ett grövre grovfoder eller en del halm. Oavsett ålder ska du dock aldrig någonsin kompromissa med hygienen. Såväl immunförsvaret som fruktsamheten påverkas negativt av till exempel mögel. Ge därför aldrig foder som är varmt, luktar dåligt eller har synligt mögel till dina kvigor.


23 MÅNADER 600 KG

Våra kunniga säljare hjälper dig gärna om du vill veta mer eller få fler goda råd.

Du vet vad korna mjölkar. Men hur växer kvigorna? De flesta vet hur mycket korna mjölkar. Få har lika bra uppföljning på kvigornas tillväxt. Men det borde vi. Tillväxten är kvigornas produktion. En hög tillväxt ger högre mjölkavkastning senare i livet samt en kortare och billigare uppfödningsperiod.

Om det är kallt kan, särskilt de unga kvigorna, behöva lite mer foder för att hålla värmen. De första fyra veckorna behöver man öka tillförseln redan när temperaturen sjunker under +10 grader. Mellan 4 och 8 veckors ålder brukar de klara sig bra ner till nollgradigt. Djur över ett års ålder klarar kyla bra, förutsatt att de har det torrt och dragfritt.

Men hur mycket? Att öka koncentrationen på kalvnäringen är ett bra sätt att få i dem mer energi. En högre giva är ett annat alternativ, förutsatt att varje mål inte blir för stort. En tumregel är att öka mängden med 2 % för varje grad temperaturen sjunker. Var extra noga med att mjölken håller rätt temperatur vid utfodring och att de har gott om torr halm av god kvalitet att ligga på. Känn efter en stund!

Nyheter!

För att göra det extra lätt att lyckas med kvigorna har vi utvecklat Primo Kviga och Deltamin Kviga. Primo Kviga är ett färdigfoder till kvigor som passar från avvänjning fram till ca 8 månaders ålder. Därefter rekommenderar vi grovfoder och mineralfodret Deltamin Kviga. Läs mer på följande sidor.

23

Seminera vid 14 månader Kvigan ska semineras när hon är 14-15 månader. Då bör hon väga ca 400 kg. Seminera på andra eller tredje brunsten. Finns det en kritisk period?

Mer foder vid kyla

Det finns några olika sätt att följa tillväxten. Mät bröstomfånget, sätt ett måttband på väggen och kolla höjden när de passerar eller väg dem. I grupp eller enskilt. Vi rekommenderar att du följer upp åtminstone vid födsel, avvänjning, och därefter ca 1 gång i kvartalet samt vid kalvning. Hullbedöm dem, förslagsvis vid 1 års ålder och vid kalvning. Vet du hur de växer, vet du också när de tappar mot plan. Då vet du när extra insatser eventuellt behövs. Och du hinner justera planen och ändå nå målet.

Gamla försök visar att höga tillväxter under den så kal�lade kritiska perioden har varit negativa. Nu vet man att så inte är fallet, förutsatt att kvigan får tillräckligt med protein för sin tillväxt. Försök visar att tillväxter upp till åtminstone 900 1 000 g per dag inte påverkar kommande mjölkavkastning negativt. Tvärtom.

nöt


nöt

23 MÅNADER. 600 KG

Kalvningsklar kviga i praktiken Avvänjning

Kvigan ska växa minst 800 g om dagen, var eviga dag fram till kalvning. Det är inte så svårt att uppnå. På det här uppslaget får du lite praktiska utfodringsrekommendationer för att hon ska klara det.

När kalvarna äter 1,5 – 2,0 kg Primo KalvStart per dag är det dags att avvänja. Låt inte åldern avgöra när de avvänjs, utan basera beslutet på vad de faktiskt äter. Uppskatta inte mängden utan kontrollera hur mycket det verkligen går åt. Det är värt jobbet. Att de är vana vid att äta kraftfoder kommer att förhindra att de tappar i tillväxt efter avvänjningen. Den successiva nedtrappningen av mängden kalvnäring och den höga konsumtionen av kraftfoder är avgörande för att man ska undvika det avbräck i tillväxt som man ser hos abrupt avvanda kalvar som inte är redo. Ett sådant avbräck i tillväxten finns det inte plats för om vi ska nå målet. Fortsätt att satsa på en hög tillväxt även efter avvänjning, det är ett bra ekonomiskt beslut. Ju yngre djuret är desto mera kostnadseffektiv är dess tillväxt.

Mjölkperioden

Efter råmjölksperioden ska mängden kalvnäring snabbt trappas upp till 8 liter per kalv och dag. Koncentrationen ska vara 15 % pulver. Det motsvarar 1,2 kg pulver per kalv och dag. Vid 6 veckors ålder kan mängden kalvnäring sakta och successivt trappas ner. Koncentrationen ska dock alltid vara 15 %. Späd inte ut den. När kalven får mindre mängd kalvnäring kommer den på allvar igång med sin kraftfoderkonsumtion, vilket är precis vad man vill åstadkomma.

Utfodringsrekommendationer kalvnäring 9

Liter per kalv & dag

Blanda till 1 liter mjölk

8

g pulver

dl vatten

150

7

8,5

6 5 4 3

Råmjölk inom 4 tim. Öka andelen kalvnäring successivt.

Minst 2 utfodringar per dag, gärna 3.

Minst 2 utfodringar per dag.

Fri tillgång till Primo Müsli / Primo KalvStart & vatten.

2 Fri tillgång till grovfoder.

1 Avvänj när de äter ca 1,5 -2,0 kg kraftfoder.

0

0

1

2

3

er ! äs m LTidigt intag gynnar juvrets utveckling

4

5

6

Kalvens ålder i veckor

Det finns ett “fönster” då juvrets utveckling hos den unga kvigkalven kan påverkas, och det är under kalvens första 8-10 veckor i livet. Då är det av absolut största vikt att se till att hennes näringsförsörjning är optimal. Efter den här åldern är fönstret stängt. Men, om man passar på och istället utnyttjar möjligheten kan man påverka kommande mjölkproduktion, bland annat eftersom en bra närings24

7

8

9

10

försörjning den här perioden ökar mängden mjölkproducerande juvervävnad. Det är inte så mycket man behöver komma ihåg.

Här är det viktigaste;

• • •

Råmjölk av bra kvalitet i tillräcklig mängd tidigt. 8 liter kalvnäring om dagen med en konc. på 15 %. En tillväxt på minst 800-900 g om dagen.


23 MÅNADER. 600 KG

... oc h e f t e r r ar d o f n e g in jn avv ä n du så h ä r: Efter avvänjningen

Fortsätt med Primo KalvStart ett par veckor efter avvänjningen en högre motståndskraft mot sjukdomar. Primo Kviga fodras fram till ca 8 månaders ålder. Därefter brukar grovfoder och för en smidig övergång. Det bästa är att de också får gå mineralfoder vara tillräckligt fram till 1-1,5 månad innan kvar i samma box någon vecka efter avvänjningen. Fasa kalvning. Om grovfodret är grovt, håller en ovanligt låg sedan över kalvarna på Primo Kviga, enligt nedanstående proteinnivå eller ensileringen inte helt lyckats kan man med schema. Målet är en genomsnittlig tillväxt på minst 800 Utfodringsrekommendationer efter avvänjning fortsätta med giva- 400 Primo 400 Kviga gKvigans om dagen, det vill säga ca 25 kg per månad. Satsa gärna vikt, kg 100 - 125 125 - 150 150 - 175 175 - 200fördel 200 - 250 250 - en 300liten 300 - 500under 500hela - 600 ** Givan minskar ökande på litei månader högre tillväxt i1,5 början. är den Ålder - 3* Tidig3 -tillväxt 4 4 - 5 billigaste 5 - 6 uppfödningen. 6-8 8-10 av Primo 10 -Kviga 14 14 - 18,5 med18,5 - 22,5 ålder med Grovfoder, kg ts 1,0 1,5 tidig tillväxt 2,5 i en bättre 3,0 ålder och 5,0 vid ca 5 ~månaders 6,5 ~ 7 är det dags ~ 9 att börja~11 tillväxten. Dessutom resulterar en hög Primo Kviga, av kg juvervävnaden, 3,0 2,5 mjölkproduktion 2,00 utveckling en högre och1,5 en liten0,5giva av mineralfodret Deltamin Kviga. Deltamin Kviga, g

20

40

50

60

70

Utfodringsrekommendationer efter avvänjning Utfodringsrekommendationer efter avvänjning Ålder i månader Kvigans vikt, kg Grovfoder, kg ts Primo Kviga, kg Deltamin Kviga, g

2 - 3* 100 - 125 1,0 3,0

3-4 125 - 150 1,5 2,5

4-5 150 - 175 2,5 2,0

5-6 175 - 200 3,0 1,5 20

6-8 200 - 250 5,0 0,5 40

8-10 250 - 300 ~ 6,5

10 - 14 300 - 400 ~ 7,0

14 - 18,5 400 - 500 ~ 9,0

50

60

70

100

18,5 - 22,5** 500 - 600 ~11,0 ? 100

*Fortsätt med Primo KalvStart någon vecka efter avvänjning. Fasa sedan över till Primo Kviga. **Den sista 1-1,5 månaden innan kalvning bör hon få extra protein, sintidsmineral samt tillvänjas till kornas foderstat. Se givorna i tabellen som en ungefärlig daglig rekommendation vid ett ensilage med normal smältbarhet och runt 120 g råprotein per kg ts. Det bästa är alltid att göra en foderstat baserat på aktuellt grovfoder. Men även då kan man behöva justera sin foderstat baserat på uppföljningen av kvigornas tillväxtkurva för att nå målet.

25 25

nöt


nöt

KALVNÄRING

Kalvnäringar För mjölkproducenten är målet en reslig kalv med stor vom. Avgörande för att nå målet är att kalven får tillräckligt med protein, utan att få för mycket fett. Jämfört med helmjölk så innehåller våra kalvnäringar mer protein i förhållande till fett. Det gör det möjligt för kalven att nå rätt daglig tillväxt, utan att bli för rund.

Rätt kalvnäring stimulerar kraftfoderkonsumtionen Helmjölk koagulerar i löpmagen vilket ger en mättnadskänsla. Det gör inte en kalvnäring baserad på vassle. Kalvar som får Beredd blir därför inte mätta lika länge som de som får helmjölk och kommer istället att äta mer kraftfoder. Tillsammans med rätt förhållande mellan fett och protein i mjölken är kraftfoderintaget en av de två absolut viktigaste parametrarna för att nå en hög tillväxt på kvigorna. Dessutom är torrt foder alltid en billigare näringskälla jämfört med mjölk.

Beredd

Proteinrik och populär årstidsanpassad kalvnäring. Beredd är

en lätt syrad kalvnäring vars höga proteinnivå gynnar kalvens tillväxt och juverutveckling. Produkten är baserad bland annat på skummjölk och vassleproteinkoncentrat som

båda har en väldigt hög smaklighet och smältbarhet. Sammansättningen är i övrigt gjord med råvaror som förser kalven med tillräckligt med näring, utan att mätta den för länge. Då kommer kraftfoderkonsumtionen fortare i gång. Tack vare en extra

skonsam torkningsprocess garanteras att mjölkens naturliga antikroppar finns kvar i produkten och kommer kalven till godo. Vill du bara använda en kalvnäring under hela uppfödningstiden är Beredd ett utmärkt val.

hålls kvar där tillsammans med övriga ingredienser under en längre tid. Det ökar smältbarheten och näringsutnyttjandet för hela kalvnäringen samtidigt som risken för diarré minskar. En fördel inte minst för de yngsta

kalvarna. Delikat är årstidsanpassad. Vill du bara använda en kalvnäring under hela uppfödningstiden är Delikat ett utmärkt val.

Produkten går att syra ytterligare. EwoTopp har en hög proteinnivå för att stimulera till en hög tillväxt. Produkten är främst anpassad för kalvar

över 2 veckors ålder. Produkten är ett bra alternativ för dig som utfodrar helmjölk de första veckorna.

framställts. Skummjölken vi använder ska både ha pastöriserats och torkats på ett ytterst kontrollerat och skonsamt sätt. Annars får vi inte den höga smältbarhet vi vill ha på våra produkter.

där produktens fett och protein blir tillgängligt samtidigt för kalven. Jämfört med produkter där man valt att kapsla in fettet innanför en hinna av protein, en teknik som innebär att proteinet måste brytas ner innan fettet blir tillgängligt för kalven, ger detta en högre löslighet. Men, den stora fördelen är att det leder till ett högre kraftfoderintag och en högre tillväxt. Vet man bara vad man ska jämföra, så är det inte så svårt att förstå varför kalven reagerar olika på olika kalvnäringar.

Delikat Skummjölksbaserad kalvnäring med hög smältbarhet. Delikat

innehåller 50 % skummjölk av hög kvalitet, en råvara som kalvarna upplever som väldigt smaklig. Skummjölk koagulerar i löpmagen och

EwoTopp EwoTopp är en syrad kalvnäring

vilket reducerar magstörningarna och gör den extra lämplig att använda i kalvammor.

er! LäÄrsdetmverkligen skillnad på olika kalvnäringar? Vi vet att det är svårt att jämföra kalvnäringar. De ser lika ut. De luktar lika. Och etiketterna kan se förvillande lika ut. Ändå vet vi alla att kalven ofta reagerar helt olika på olika kalvnäringar. Smaken kan vara en förklaring. Testa och jämför själv! Skillnaderna kan vara markanta.

Rätt tillverkningsteknik

Sättet på hur fettet och proteinet blandas ihop till färdig produkt Hur och i vilken utsträckning produk- påverkar också hur väl kalven sedan terna smälts i kalvens tarm är en kan smälta den. Vi har valt produkter annan viktig parameter. Vi tittar exdär det varma fettet blandas med empelvis noga på hur mjölkråvarorna det kalla mjölkpulvret. På så sätt som vi använder i våra kalvnäringar får man en homogen blandning,

Skonsamt framställda råvaror

26


KALVNÄRING

Omsorgsfullt vald kalvnäring - ökat fodervärde fö r kalven Beredd & Delikat är årstidsanpassade Årstiderna påverkar kalvarna. En årstidsanpassad kalvnäring maximerar kalvens tillväxt utifrån rådande årstid. Under vinterhalvåret då smittrycket oftast är

högre än under sommarperioden fokuseras extra på att främja kalvens hälsa och under sommaren ligger extra fokus på hög tillväxt.

Vinter

Sommar

Linolja

Probiotika

Extra aminosyror

Extra smörfett & kokosolja

Högre nivå av omega-fettsyror vilka framförallt är positiva för immunförsvaret.

Gynnsamma bakterier som koloniserar tarmen och skyddar mot patogena bakterier. De utsöndrar enzymer vilka ger en förbättrad smältbarhet, högre tillgänglighet av näringsämnen och verkar antibakteriellt.

Förhöjt innehåll av framförallt aminosyrorna lysin, metionin, histidin och tryptofan, vilket ökar kalvens tillväxt.

Stärker tarmslemhinnan, vilket ger ett bättre skydd mot att skadliga bakterier tar sig igenom. Har också en direkt antibakteriell verkan.

Försök har visat att kalvarna ökat sin konsumtion av startfoder när kalvnäring med vinterrecptet jämförts med en utan dessa tillsatser. De växte bättre och var 3,7 kg tyngre vid 8 veckors ålder. De hade dessutom en effektivare foderomvandling och lägre förekomst av diarréer.

Försök har visat att utfodring med kalvnäring med sommarreceptet resulterat i att kalvarna vid 8 veckors ålder var 3,3 kg tyngre jämfört med de som inte fått dessa tillsatser. De åt mer kraftfoder, hade en bättre foderomvandling och lägre förekomst av diarréer.

27

nöt


nöt

KRAFTFODER TILL KALVAR & KVIGOR

!

tfoderTidig kraf ar sig n ö l n io t m konsu

Kraftfoder till kalvar och kvigor

Mjölk eller kalvnäring står för kalvens huvudsakliga näringsförsörjning de första veckorna. Erbjud ändå en liten näve kalvkraftfoder redan första eller andra dagen, precis när kalven druckit upp mjölken. Ju tidigare man erbjuder kraftfoder, ju tidigare blir kraftfoderkonsumtionen stor nog att räkna med. Energin från ett kraftfoder är alltid billigare än energin från mjölk eller kalvnäring.

Kraftfoder är också nödvändigt för vommens utveckling och underlättar avvänjningen. För foderintaget är det viktigt att fodret alltid är fräscht. Släng alltid gårdagens foder och ge lite nytt varje dag. Kom ihåg att erbjuda vatten samtidigt eftersom mjölken inte hamnar i vommen utan går via bollrännan direkt till löpmagen.

Startfoder till kalvar 2 smakliga startfoder till kalvar. För att passa den unga kalven är Primo Müsli och Primo KalvStart sammansatta endast av smakliga råvaror med extra hög smältbarhet.

Betain ingår för att främja vätskebalansen och motverka diarréer. Allt E-vitamin är tillsatt som naturligt E-vitamin som har ett högre upptag och utnyttjande.

Primo Müsli

Primo KalvStart

Proteinrikt müslifoder till unga kalvar. Foder i form

Smakligt pelleterat startfoder till kalvar. Primo

av müsli upplevs som extra smakligt och gör att kalven börjar äta mer och framförallt tidigre. Både det och en högre tillväxt, bekräftas såväl av våra kunder som i försök. Primo Müsli har en extra hög proteinnivå som gynnar kalvens tillväxt, juverutveckling och kommande produktion. Spannmålsdelen utgörs huvudsakligen av värmebehandlad spannmål med hög smältbarhet. Ur ekonomisk synvinkel är det optimalt att byta till Primo KalvStart vid ungefär fyra veckors ålder.

KalvStart är Svenska Foders omtyckta startfoder till kalvar i den traditionella pelletsformen. Ett smakligt foder som under många år genererat nöjda kunder och hälsosamma kalvar med hög tillväxt. För att gynna kalvens tillväxt och kommande produktion ligger proteinnivån i Primo KalvStart högt. Fodra Primo KalvStart under hela mjölkperioden eller byt från Primo Müsli till Primo KalvStart vid ca fyra veckors ålder.

Färdigfoder till rekryteringskvigor att successivt fasa ut Primo Kviga och fasa in mineralfodret Deltamin Kviga. Läs mer om hur du bäst fodrar din kviga på sid 22-25. Här hittar du också utfodringsrekommendationer för Primo Kviga och Deltamin Kviga.

Fortsätt med Primo KalvStart någon eller några veckor efter avvänjning och fasa sedan över till Primo Kviga. Fodret är sammansatt så att kvigan kan ha en fortsatt hög tillväxt. När kvigan är runt 5-8 månader är det lämpligt

Ny h e t !

Primo Kviga

Pelleterat färdigfoder speciellt anpassat till rekryteringskvigor. Primo Kviga innehåller det protein

som den unga kvigan så väl behöver. Fodret har en begränsad stärkelsenivå som gynnar rätt form av tillväxt och

undviker att djuret sätter onödigt fett. Proteinkvaliteten passar det unga djuret som är på väg att bli en fullvärdig idisslare. Den stärkelse som ingår och fodrets fiberkvalitet gynnar vommens utveckling.

Primo Eko Kry - Svenska Foders ekologiska startfoder till kalvar, sidan 21.

28


KRAFTFODER TILL KALVAR & KVIGOR

Röst från fältet

Primo Müsli & Primo KalvStart Marcus Larsson, Köpingsvik

Ja, Lars sa ju att kalvarna skulle växa bättre om de fick hans kalvkraftfoder, berättar Marcus och tittar på Lars. Och han fick rätt. Det ser vi inte minst när vi säljer våra tjurkalvar. De säljs efter avvänjning och nu väger de betydligt mer än vad de gjorde tidigare, fortsätter han. Marcus Larsson driver mjölkproduktion i Melösa på Öland och Lars är Lars Carlsson, fodersäljare på gården. Ja, vi kom till att diskutera det där med kalvar för några år sedan, minns Lars. Det blev en intressant diskussion och Lars kom med en hel del bra råd, berättar Marcus. Ju mer man vet om ett ämne ju roligare blir det ju oftast, så jag fick lite ökat fokus på mina kalvar, säger han. Diskussionen ledde till att jag började med både Primo Müsli och Primo KalvStart, säger Marcus. Kalvarna är inte många dagar när de får sin första näve Primo Müsli, berättar han. Man kan se att de är nyfikna, luktar och smakar på det, trots att de inte är gamla. Det är uppenbart att de gillar fodret för det dröjer inte länge innan de är igång och äter en hel del. Jag märker tydligt just att de kommer igång och börjar äta tidigare när de får Primo Müsli. När de är en månad äter de så att säga på riktigt och då brukar jag byta till Primo KalvStart. Det får de tills de är runt 3 månader, alltså dryga två veckor efter avvänjningen. Det är kul att se att en förändring gett så bra resultat, säger Marcus. Kalvarna växer så bra nu och det beror nog framförallt på att de kommer igång och äter så bra så tidigt, avslutar han.

Marcus Larsson

Fakta: Antal djur: 120 mjölkkor + rekrytering Ras: SRB/Holstein, mest SRB Avkastning: 10 900 kg ECM Mjölkningsystem: 2 st Lelyrobotar Mjölken levereras till: Arla

29

nöt


nöt

KÖTTPRODUKTION

Kraftfoder för köttproduktion Hur fodrar jag för bästa lönsamhet? Det skiljer sig åt mellan gårdar, men också över tiden, så det är en fråga vi tycker man ska ställa sig då och då. Med ett högt avräkningspris till exempel ökar lönsamheten av en intensiv uppfödning.

Vi har lång erfarenhet av köttproduktion och är gärna ditt bollplank. När du satt dina mål hjälper vi dig att välja det foder som tar dig dit.

Sortimentsöversikt Primo ungnötsfoder

Primo Pektin

Ett skonsamt färdigfoder med en hög andel smältbar fiber. Primo Pektin passar därför utmärkt som slutgödningsfoder när kraftfodergivan är hög. Råvaruoch näringssammansättningen med bland annat en hög fibernivå gör att Primo Pektin främjar god vomfunktion och stabila magar. Detta gör Primo Pektin till ett bra val i foderstater där mängden grovfoder är begränsad.

• • •

Skonsamt Bra till slutgödning Fiberrikt med mycket smältbar fiber

• • •

För att uppnå hög tillväxt Mycket stärkelse Högt proteininnehåll

• •

För snabbväxande kalvar Väl valda råvaror och höga näringskrav Bra vomfunktion och stabila magar även vid fri tillgång

Primo Progress

Ett vassare färdigfoder med mycket stärkelse för de snabbt växande tjurarna. Hög tillväxt står i fokus och för att uppnå slaktmognad vid önskad

tidpunkt och god lönsamhet behövs ett kraftigt foder som Primo Progress. Utfodra Primo Progress med ett fiberrikare grovfoder eller efter det att djuren passerat den känsligaste perioden av kalvstadiet.

Primo Intensiv

Ett intensivt och skonsamt färdigfoder. Primo Intensiv är utvecklat för den

snabbväxande mellankalven där kraftfodret ges i fri tillgång. Fodrets skonsamma sammansättning gör att det passar utmärkt även i den mest intensiva köttrasproduktionen. Höga krav på närings- och råvarusammansättningen gör Primo Intensiv till ett unikt foder. Primo Intensiv är ett ypperligt foder för kalvgömmor och kan öka lönsamheten genom att ge en jämnare övergång mellan betet och stallfoderstaten.

Primo K

Koncentrat med mycket högvärdigt protein. Proteinet och fettet i Primo

K kompletterar gårdens övriga råvaror på ett gynnsamt sätt. Primo K håller en hög nivå av vitaminer och mineraler. Nivån av E-vitamin är extra hög eftersom lagrad spannmål ofta har ett lågt innehåll av E-vitamin. Anpassa inblandningen av Primo K i gårdens spannmål efter vad totalfoderstaten behöver kompletteras med samt efter djurens proteinbehov.

Ekologisk produktion

• • •

Blandas med spannmål Anpassa inblandningen för att nå önskad koncentration Hög mineral- och vitaminnivå

För växande djur rekommenderar vi främst; Rosa Eko Bas

För att kunna utnyttja grovfodret i den ekologiska köttproduktionen rekommenderar vi ett koncentrerat kraftfoder, oavsett om det är färdigfoder eller koncentrat som är aktuellt.

ett smakligt färdigfoder med som passar flera grovfoderkvaliteter

Topp Eko Pingla ett fett- och proteinrikt koncentrat.

30

Läs mer på sid 20-21.


KÖTTPRODUKTION

nöt

Utfodringsguide köttproduktion Uppfödningsform

Slaktålder, Genomsnittlig Slaktålder, månader tillväxt, g/dag månader

Mellankalv

Rekommenderad utfodring 2 kg

100 Müsli/ 200 Primo KalvStart

3,5 kg

5 kg

7 kg

8

1 200

Tung köttrastjur

13 - 14

> 1 600

300 100 Bete & 100 Creep Feeding

150

Lätt köttrastjur

15 - 16

1 400

250 100 Bete & 100 Creep Feeding

200

Intensiv mjölkrastjur

14 - 16

1 300

100 Müsli/ 250 Primo KalvStart

Vallfodertjur

17 - 18

1 000

100 Müsli/ 200 Primo KalvStart

2 kg

2 kg

Givorna i diagrammet ska ses som en vägledning. Ensilagets kvalitet och näringsinnehåll påverkar foderstatens kraftfodermängd.

3 kg

3 kg

100

1,5-5 kg

Primo Intensiv

5 kg

200 Primo Progress

5 kg

6 kg

4 kg

Primo Pektin

5 kg

6 kg

Primo Progress

Primo Pektin

7 kg

8 kg Primo Pektin

4 kg

4,5 kg

300 Primo Progress 200

7 kg

Primo Intensiv

Primo Pektin

300

400

Levande vikt, kg

500

600

Har du egen spannmål rekommenderar vi att du blandar in Primo K i den efter dina behov och förutsättningar. Runt 20 % kan ses som ett riktvärde.

KÖTTPRODUKTION

Lä s m e r !

Välj rätt kalvnäring

Vad är kalvarna vana vid? Det kan vara en fördel att de känner igen smaken. Har de fått helmjölk kan det vara en fördel att välja en skummjölksbaserad kalvnäring som Delikat. Är de vana vid en vasslebaserad? Då rekommenderar vi Beredd.

Vill du stimulera kraftfoderintaget?

Då är det en fördel att välja en vasslebaserad kalvnäring som EwoTopp eller Beredd. Vassle mättar inte lika mycket som skummjölk vilket påskyndar en hög kraftfoderkonsumtion.

Är kalvarna du tar emot lite äldre? Då kan EwoTopp vara rätt val för dig. En lite enklare, men prisvärd kalvnäring.

Du läser mer om våra kalvnäringar på sid 26-27.

31

700


nöt

KÖTTPRODUKTION

Mineralfoder för köttproduktion Mineralfoder är en viktig del inom köttproduktionen. Det ökar exempelvis kalvöverlevnaden och förbättrar såväl kornas som de växande djurens hälsa. Effektiva produkter är en självklarhet för Svenska Foder. Men, vi vill att det ska vara lätt att använda dem också. Annars ger de inte det resultat

som det är tänkt. Därför har vi gjort det lätt att göra rätt så att de köttproducerande djuren ska få de vitaminer och mineraler de behöver för tillväxt och reproduktion. Och det är lätt att göra rätt!

Det är lätt att göra rätt – Mineralrekommendationer för köttdjur Utfodra Deltamin Di (125 g/ko och dag) till samtliga dikor under 10 av årets 12 månader. Under högdräktigheten, dvs. 6-8 veckor innan kalvning, rekommenderas Feb

Mars

April

Maj

Juni

Deltamin Sin (150 g/ko och dag). Till avvanda kalvar och samtliga ungdjur rekommenderas Deltamin Kött.

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Deltamin Di, 125 g/ko & dag

Diko* Avvanda kalvar & ungdjur

Dec

Jan

Deltamin Sin, 150 g/ko & dag

Deltamin Kött, anpassa givan efter foderstaten och djurens ålder * Planerad kalvning i februari

Deltamin Di

Deltamin Kött

Ett smakligt mineralfoder för den digivande kon.

Ett smakligt mineralfoder för växande djur. Hög

tillväxt kräver mycket kalcium, något som täcks av innehållet i Deltamin Kött. Också innehållet av selen och vitamin E är anpassat för de unga djurens höga tillväxt och behov. Anpassa givan efter foderstaten och djurens ålder. Tillåten att använda inom ekologisk/ KRAV produktion.

Deltamin Di innehåller såväl naturligt E-vitamin som selenjäst. Dessa former tas upp extra effektivt av kon och överförs effektivt till mjölken där de högre nivåerna i mjölken kommer kalven tillgodo. Ett högre selenintag hos kalvar är oftast positivt eftersom selenbrist hos kalvar är vanligt och kan leda till muskeldegeneration. Tillåten att använda inom ekologisk/ KRAV produktion. Fodras med ca 125 g per ko och dag.

Läs mer om Deltamin Sin och övriga mineralfoder på sid 34 - 41. 32


KÖTTPRODUKTION

Deltamin Di - till digivande kor • Organiskt selen & naturligt E-vitamin • Effektiv överföring av selen till kalven

Deltamin Sin - till dräktiga kor

• •

Naturligt E-vitamin & organiskt selen som förbättrar kalvöverlevnaden Hög nivå magnesium

Deltamin Kött - till växande ungnöt • •

Hög nivå kalcium Extra selen och E-vitamin som främjar immunförsvaret

33

nöt


nöt

MINERAL- OCH VITAMINFODER

Mineral- & vitaminfoder

DeltaVit Vitaminer

•Torra: ADE, E-5 000 & E-30 000 •Flytande: B, E och Multi •Med selen

Deltamin Mineralfoder är utvecklade för att främja hälsa, fruktsamhet och produktion. Det finns anpassade produkter för de flesta tillfällen. Hittar du ändå inte vad du söker hjälper vi dig gärna att ta fram ett gårdsanpassat mineralfoder (minst 900 kg per lev. tillfälle).

Tips!

Extra vitaminer kan påverka immunförsvar, fruktsamhet, celltal och smakfel på mjölken positivt. Vid stress, sjukdom och utfodring av stor andel hemmaproducerat foder, syrad, gastät lagrad eller färsk spannmål eller när den hygieniska kvaliteten på fodret inte är optimala kan det också behövas ett extra vitamintillskott.

De flesta av våra Deltamin Mineralfoder är tillåtetbedömda och därmed godkända att användas inom ekologisk/KRAVcertifierad produktion.

Flytande & torra vitaminfoder Slickbaljor

Deltamin Baljor

• Smakliga • Mycket magnesium • Med eller utan vitaminer 2 smakliga mineralfoder i balja för betet; Deltamin SlickNöt och EasyLick HighMag som är extra smaklig med extra magnesium och tillsatta vitaminer. Utfodra i fri tillgång på en av djuren välbesökt plats. Läs mer på sid 52.

De

•H •P •P

På betet

Deltamin Bete

2 Smakliga mineralfoder so behov.

•Mycket salt för hög smaklighet •Inga tillsatta vitaminer •För betet

Speciellt för dikor & växande djur

Extra smakligt mineralfoder som gynnar konsumtionen. Därigenom motverkas beteskramp samtidigt som tillväxt, mjölkavkastning samt fruktsamhet påverkas positivt. Deltamin Bolus Nöt hittar du på s. 52.

3 alternativ för sintiden

Deltamin Sin

Deltamin Kött & Di

•Exceptionellt hög E-vitamin •Högt magnesiuminnehåll •3 mineralfoder för sintiden

•Till digivande/växande djur •Extra mycket E-vitamin & selen •Hög nivå kalcium

3 sintidsmineraler med högt innehåll av E-vitamin för friskare och färre dödfödda kalvar, färre mastiter samt färre kvarblivna efterbörder. Alla tre innehåller organiskt selen och de två Sin innehåller 100 % naturligt E-vitamin. Sin Fertil innehåller dessutom organiska mineraler och biotin. CAB har ett lågt CAB-värde som motverkar kalvningsförlamning. Alla har ett högt magnesiuminnehåll.

2 mineralfoder speciellt för digivande respektive växande nöt. Deltamin Kött innehåller mycket kalcium och extra E-vitamin och selen. Deltamin Di innehåller organiskt selen samt naturligt E-vitamin. Läs mer på sid 32-33.

34


MINERAL- OCH VITAMINFODER

Deltamin Topp

Deltamin Fertil

•Mycket E-vitamin •Extra koppar & magnesium •Tillsatt svavel

•Organiska mineraler •Hög nivå tillsatt biotin •Naturligt E-vitamin

4 smakliga mineralfoder med högt innehåll av magnesium och vitaminer som täcker de flesta djurs behov. Med förhöjt kopparinnehåll. Deltamin Topp rekommenderas till såväl högproducerande mjölkkor som till intensiv köttproduktion. Deltamin Topp ProtiSpar ökar proteinutnyttjandet. Läs mer på sid 50.

2 koncentrerade mineralfoder med zink, koppar och mangan i organisk form, speciellt utvecklade för att förbättra djurens immunförsvar, fruktsamhet samt klöv- och juverhälsa. Med ett bättre hälsoläge ökar produktionen och du kan utifrån ett medvetet val, baserat på produktionsresultat välja vilka djur du slår ut. Läs mer på sid 38.

Mer koppar, magnesium och vitaminer. Vitaminer och mineraler som särskilt gynnar hälsa & fruktsamhet

eltamin Bas

•Utan fosfor •Extra mycket magnesium •Extra mikromineraler och vitaminer

Bästa valet när djurens behov av kalcium och fosfor är täckta. 2 produkter som tillför extra höga nivåer av magnesium, vitaminer och spårämnen, som t.ex. koppar och E-vitamin. Koncentrerade produkter som utfodras i mindre giva.

När du behöver magnesium men inte fosfor

Hög salthalt Passar i de flesta foderstater Prisvärt

Deltamin Mixer

om täcker de flesta djurs

Till kvigorna

Deltamin Mikro-Mg

•Extra magnesium, koppar och vitaminer •Passar i blandarvagnar •Tillsatt svavel

För mixen

3 koncentrerade produkter för mixervagnar och grovfoderrika foderstater. Speciellt fokus har lagts på att möjliggöra hög produktion samt att främja djurens immunförsvar.

Mineralfoder i form av pellets

Deltamin Pellets

Ny h e t !

• Pellets • Extra smakligt och lätthanterligt • Allsidig sammansättning

Deltamin Kviga • • •

Till rekryteringskvigor Koncentrerat Naturligt E-vitamin & organiskt selen

Deltamin Pellets levereras i form av pellets. Strukturen gör att produkten upplevs som extra smaklig. Den gör också produkten lätthanterlig och dammfri.

När rekryteringskvigorna är runt 6 månader täcker kraftfodergivan oftast inte behoven av vitaminer och mineraler. Fasa då in Deltamin Kviga enligt rekommenderade givor på sid 25.

Läs mer:

Salt, saltstenar och mycket mer hittar du längst bak i vår sortimentsöversikt. 35

nöt


nöt

MINERAL- OCH VITAMINFODER

Viktiga detaljer - för hälsa och produktion Alla djur behöver vitaminer och mineraler. Men behoven varierar, bland annat beroende på ålder, produktionsnivå och tillfälle. Vi har mineralfoder speciellt anpassade till alla tillfällen. Till djur som växer, ger di, betar, är sinlagda eller mjölkar. Till mixervagnar eller baljor för betet. Det var bara

Läs m er ! Biotin

några exempel ur vårt stora sortiment som du kunde läsa mer om på förra uppslaget. På det här uppslaget kan du läsa om några av de speciellt utvalda vitaminerna och mineralerna som vi valt att tillsätta till några av våra produkter där de verkligen ger värdefulla fördelar för djuret.

Naturligt E-vitamin

Biotin är ett B-vitamin som förbättrar kvaliteten på klövarna. För att uppnå effekt bör den dagliga tillförseln ligga runt 20 mg per djur och dag under några månader. Med friska klövar rör sig korna bättre, får en bättre fruktsamhet och mjölkar mer. Biotin har ofta också direkt positiv effekt på mjölkavkastningen, främst på högmjölkande kor.

Organiskt selen

Tillsammans med E-vitamin är selen en av kroppens viktigaste antioxidanter. Selen är viktigt för immunförsvaret och kan bidra till att undvika mastit och sänka mjölkens cellhalt. Selenbrist hos kalvar är inte ovanligt och visar sig ofta som muskeldegeneration. Organiskt selen, eller selenjäst, tas upp bättre än den oorganiska formen och förs i betydligt högre utsträckning över i mjölken, vilket gynnar den diande kalven.

Vanligt syntetiskt E-vitamin består av 8 olika former. Naturligt E-vitamin består däremot endast av den naturliga formen, RRR, som finns naturligt i växter och i foderråvaror. Olika djur utnyttjar de olika formerna olika bra. Något som inte syns på deklarationerna där värdet baseras på gamla försök på råttor. Analyserar man blodet ser man dock stora skillnader mellan djurslagen. Hos nötkreatur återfinner man, till skillnad från hos råttan, nästan enbart den naturliga formen. Tillförsel av E-vitamin i naturlig form ger, särskilt för nötkreatur, ett mycket bättre upptag, högre nivåer i blodet, ett starkare immunförsvar, friskare djur samt en minskad kalvdödlighet jämfört med traditionellt syntetiskt E-vitamin.

E-vitamin i naturlig form ger:

• • •

Friskare djur. Minskad kalvdödlighet. Mer E-vitamin i råmjölken vilket gynnar kalven.

Fördelningen av formerna av E-vitamin i blodet hos olika djurslag Råtta

RSS RSS 21% 21%

RSR 23%

36

Nöt

Övriga ÖVRIGA 8% 8%

Övriga ÖVRIGA 4%4%

Naturlig form, RRR

22%

RRS 26%

Naturlig form, RRR

96%


MINERAL- OCH VITAMINFODER

Läs m er !

Organiska mineraler

De organiska mineraler Svenska Foder har valt ut till Deltamin Mineralfoder är mikromineraler bundna till en aminosyra. Vi har valt sort av organiska mineraler baserat på såväl officiella försök som egna jämförande försök inom koncernen där just dessa mineralprodukter visat sig ge verkliga produktionshöjande resultat. Vi tillsätter tre organiska mikromineraler, zink, mangan och koppar, förutom selenjäst, till utvalda mineralfoder. Dessa organiska mineraler komplexbinder inte med andra mineraler

i vommen. De tas också upp mera effektivt från tarmen och utnyttjas bättre jämfört med de oorganiska formerna. I resultat baserat på 20 försök kan man se att de utvalda organiska mineralerna vi valt till Deltamin Mineralfoder förbättrar fruktsamhet, klövhälsa och rörelsemönster. Även celltal, juverhälsa och mjölkavkastning påverkas positivt. Läs mer om försöksresultaten och fördelarna med organiska mineraler nedan.

Många fördelar med organiska mineraler

Mjölk Juvehälsa

Klövhälsa

Juverhälsan är bland annat ett tecken på immunförsvarets status. Försök visar att konstant tillförsel av de organiska mineralerna bidrar till sänkt celltal. Från kontrollgruppens 229 000 sjönk det i snitt med 17 000 celler/ml.

Resultaten visar att man genom att berika foderstaten med organiska mineraler ökar mjölkmängden med i snitt 0,9 l mjölk, från 35,5 kg.

Fruktsamhet Den högre tillgängligheten på dessa mineraler ger en förbättrad fruktsamhet på flera sätt: 13 färre tomdagar, 0,3 färre insemineringar per dräktighet och 5,6 %enheter fler dräktiga kor vid 150 dagars dräktighet.

Halta kor har ett lägre ts-intag, sänkt mjölkavkastning och fruktsamhet. Tillförsel av organiska mineraler hjälper till att förbättra klövhälsan.

37

nöt


nöt

MINERAL- OCH VITAMINFODER

Mineralfoder - för hälsa & fruktsamhet

Över hälften av de utslagna korna slås ut på grund av dålig fruktsamhet, juverhälsoproblem samt klövproblem. Ungefär 12 % slås ut på grund av låg avkastning. Det borde vara tvärtom. Ovan nämnda problem är komplexa, och uppträder sällan ensamma. En ko med försämrat immunförsvar

drabbas lättare av mastit. Mastiten leder till att fruktsamheten försämras. Liknande samband finns mellan hälta och fruktsamhet. Självklart påverkas också mjölkavkastningen negativt när en ko får mastit eller problem med klövarna, vilket ytterligare spär på problemen.

Deltamin Fertil P • Deltamin Fertil Ca Två mineralfoder som gynnar produktionen, hälsan, fruktsamheten och klövkvaliteten. Deltamin Fertil tillför

utvalda mineraler i organisk form. En form som kon lättare kan utnyttja och som i ett stort antal oberoende försök har visat sig förbättra immunförsvaret, fruktsamheten, juverhälsan, klövhälsan och mjölkavkastningen. Klövhälsan påverkas positivt både av organiska mineraler och den höga nivån biotin som finns tillsatt. Immunförsvaret förbättras dels av de organiska mineralerna och dels av det naturliga E-vitaminet. Deltamin Fertil finns i två varianter med olika nivåer av kalcium och fosfor, båda med hög nivå magnesium. Deltamin Sin Fertil läser du mer om på nästa uppslag.

äs m er ! LOrganiska mineraler Tas upp och utnyttjas extra effektivt. Positiv effekt på hälsan, klövarna, fruktsamheten och produktionen.

Naturligt E-vitamin E-vitamin är viktigt för ett starkt immunförsvar och för att undvika mastit. Den naturliga formen tas upp och utnyttjas mycket bättre jämfört med den syntetiska.

Biotin Biotin förbättrar kvaliteten på klövarna. Med friska klövar rör sig korna bättre, får en bättre fruktsamhet och mjölkar mer.

38


MINERAL- OCH VITAMINFODER

Röst från fältet

Deltamin Sin Fertil

Börje Larsson, Sörby Mjölk, Floby

Vi har kört med Deltamin Fertil och Deltamin Sin sedan många år, berättar Börje Larsson som driver gården Sörby mjölk utanför Falköping tillsammans med sin fru Maria och sönerna Daniel och Fredrik. Mineralfodret är nog en av de sista sakerna man ska spara på, fortsätter han och det här är två bra mineralfoder, det har vi märkt.

Läs mer om Deltamin Sin Fertil på nästa uppslag!

Så när Roland Wicksell, vår fodersäljare, rekommenderade Deltamin Sin Fertil, som kombinerar de här två produkterna var det naturligt att våra sinkor skulle ha den. Det allra viktigaste är att få igång korna efter kalvning, poängterar Daniel. Att mjölkproduktionen kommer igång och att de går till roboten. Misslyckas man med det, går det aldrig att ta igen. Gården har 4 robotar och det är tydligt att man värdesätter informationen från systemet. Ägarnas kunskap, intresse och engagemang är tydlig när man besöker Sörby Mjölk. En kombination som ger resultat, det förstår vi. Mjölkproduktionen ligger på 11 500 kg ECM per år och ko. Men, det här med att få korna att komma igång i början, det återkommer vi ideligen till. Det är lite av Daniels mantra. Och resultaten är med honom. Under dag 20100, visar han, ligger kornas produktion på i snitt 49,8 kg mjölk. Så nog vet han hur man får igång dem. Viss del i det här har Deltamin Sin Fertil kan vi nog konstatera. Organiska mineraler under sintiden har ju visat sig ge mer mjölk de första veckorna efter kalvning, säger Roland. Ja, mineralfodret under sintiden är definitivt en viktig pusselbit för att komma igång med laktationen på ett bra sätt, avslutar Daniel.

39

Börje & Daniel Larsson

Fakta: Antal kor: 250 årskor Ras: Holstein/SRB Avkastning: 11 500 Kg ECM Mjölkningsystem: 4 Lelyrobotar Mjölken levereras till: Falköpings Mejeri

nöt


nöt

MINERAL- OCH VITAMINFODER

Deltamin Sintidsmineraler Ett speciellt mineralfoder under sintiden är idag en självklarhet. Kriterierna för valet är inte alltid lika självklara. Sintidsmineralet är kons kanske främsta möjlighet att bygga upp sina reserver och sin hälsa och stå bättre redo och lite starkare när det är dags att kalva. Något som senare visar sig i hennes hälsa och prestation. Rätt ingredienser

Läs m er ! E- vitamin

Selen

Behovet av E-vitamin är extra stort under sintiden och ett extra tillskott har visat sig kunna motverka exempelvis mastit och kvarblivna efterbörder. Alla tre Deltamin Sintidsmineraler innehåller extra mycket E-vitamin. I Deltamin Sin Fertil och Deltamin Sin är hela innehållet i naturlig form.

Selen verkar tillsammans med E-vitamin bland annat för att ge ett starkare immunförsvar. Under sintiden är selen extra viktigt eftersom det minskar risken för kvarbliven efterbörd, förbättrar kalvöverlevnaden samt förbereder kon för kommande laktation med förbättrad fruktsamhet och bättre motstånd mot mastiter. Man ser också att såväl naturligt E-vitamin som organiskt selen i högre grad går över i råmjölken, vilket gynnar kalven.

Minskad kalvdödlighet med extra tillskott av E-vitamin i naturlig form 7

sänker kalvdödligheten, har en positiv effekt på råmjölken, kvarblivna efterbörder, mastiter och andra problem som ofta uppträder tiden runt kalvning. Därför är valet viktigt. Här kan du läsa om vad som ingår i våra sintidmineraler, hur detta påverkar kon och varför du ska välja ett av våra effektiva sintidsmineral, även om vissa är lite dyrare.

Kalvdödlighet %

A-vitamin

6

Försök visar att en något förhöjd nivå av A-vitamin under sintid och tidig laktation kan ge en ökad mjölkproduktion, därför innehåller alla Deltamin Sintidmineraler extra mycket A-vitamin.

5 4 3

Kalcium & magnesium

2

Alla våra sintidsmineraler innehåller minimalt med kalcium för att förhindra kalvningsförlamning. Magnesiumnivån ska ligga högre under sintiden jämfört med senare i laktationen. Därför innehåller alla våra sintidsmineraler mycket magnesium.

1

Kontroll

Extra E-vitamin

I försök med 21 besättningar fann man att en extra giva 2 400 IE vitamin E i naturlig form minskade kalvdödligheten med 3% -enheter. (p=0,035) Källa: Persson Waller, K. (2006). SVA.

Organiska mineraler

Utfodringsrekommendationer

Försök visar att organiska mineraler under sintiden ger en tydlig positiv effekt på mjölkavkastningen i kommande laktation. Förklaringen är att leverns och immunförsvarets funktioner förbättras och att foderintaget ökar. Mikromineraler har också en viktig roll i bildandet av klövarna. Med en bättre klövhälsa vid kalvning undviks många av klövhälsoproblemen i tidig laktation.

Fodra 150 g sintidsmineral per ko och dag under hela sintiden. Kvigor och dikor utfodras från minst sex veckor innan kalvning. Lita inte på att djuren själva styr konsumtionen av sintidsmineral. Det kan vara knepigt, men se på något sätt till att varje enskild ko faktiskt får i sig rätt mängd mineralfoder, varje dag.

40


MINERAL- OCH VITAMINFODER

Tips!

nöt

, Sörby Mjölk Läs vad Börje Larsson Fertil på Sin n mi lta säger om De et. lag ps förra up

Deltamin Sin

Sintidsmineral med 100 % naturligt E-vitamin. Deltamin Sin är vårt storsäljande sintidsmineral med organiskt selen, högt innehåll av magnesium, låg kalciumnivå och mycket E-vitamin, allt i naturlig form. Naturligt E-vitamin under sintiden har bland annat visat sig kunna sänka kalvdödligheten och förbättra råmjölkskvaliteten.

Vanliga kommentarer från användare av Deltamin Sin

• • •

Kalvarna är piggare och mera livskraftiga. Förekomsten av mastiter minskar. De kvarblivna efterbörderna blir färre.

Deltamin Sin Fertil Med Deltamin Sin Fertil kan du förvänta dig

Sintidsmineral med biotin och organiska mineraler.

Deltamin Sin Fertil innehåller, precis som Deltamin Sin en hög nivå E-vitamin, allt i naturlig form, organiskt selen och en hög nivå magnesium. Därtill ingår biotin som stärker klövarna och organiska mineraler som visat sig ge stora positiva effekter på mjölkproduktionen när de ges veckorna före kalvning, se diagram.

• • • •

Högre kalvöverlevnad Färre mastiter och kvarblivna efterbörder Starkare klövar och färre halta kor Friskare kor och mer mjölk

Mer mjölk med organiska mineraler 50

Kontroll

Organiska mineraler

Mjölkavkastning, kg/dag

40

30

20

10

1

5

10

15

20

25

30

Organiska mineraler 30 dagar före och efter kalvning ger högre mjölkavkastning (Osorio et.al, 2016).

Dagar från kalvning

Deltamin CAB

- Nu med organiskt selen !

Sintidsmineral med stort negativt CAB-värde och organiskt selen. Deltamin CAB innehåller en hög nivå

utnyttjas mera effektivt vilket är positivt både för kons och kalvens hälsa. Nivåerna i mjölken blir också högre, vilket gynnar kalven.

magnesium, minimalt med kalcium och en hög nivå E-vitamin. Ett lågt CAB-värde verkar surgörande på kons blod, vilket motverkar att hon drabbas av kalvningsförlamning.

Deltamin CAB är tillåten att användas i ekologisk produktion. Fråga gärna din säljare om en ekologiskt anpassad Deltamin Sin.

Nytt för i år är att Deltamin CAB, precis som övriga sintidsmineraler innehåller organiskt selen som tas upp och

41


nöt

X-ZELIT

Kalciumbrist vanligare än man tror Kalvningsförlamning drabbar runt 3 % av korna i Sverige, främst omkalvarna. SLU har beräknat den årliga kostnaden till över 30 miljoner kronor. Därtill kommer kostnaden för sänkt mjölkproduktion och följdsjukdomar.

Kalciumbrist syns inte

Man konstaterar också att högre kalciumnivåer i blodet runt kalvning ger ökad mjölkavkastning, även i besättningar som inte har synbara problem.

Klinisk kalvningsförlamning Klinisk kalvningsförlamning

Även vid en låg frekvens kalvningsförlamning är andelen kor med subklinisk kalciumbrist (< 2,0 mM) hög, vilket man såg när man analyserade nivån av kalcium i blodet på 1 462 kor.

25% 25%

4% 4%

1% 1%

Lä s m e r !

50% 50%

41% 41%

Kalvningsförlamning kan orsaka stora problem och kostnader men är egentligen inte det största bekymret. Det är den subkliniska kalciumbristen efter kalvning som kostar mest. Det har gjorts många stora studier i ämnet och man kommer fram till ungefär samma siffra. Omkring 50% av omkalvarna har en subklinisk kalciumbrist, se diagram.

Subklinisk kalciumbrist Subklinisk kalciumbrist

1

1

2 2 Laktationsnummer Laktationsnummer

8% 8%

3

3

Många fördelar med rätt kalciumnivå efter kalvning: Färre mastiter och enklare kalvning

Subklinisk kalciumbrist ger inte kalvningsförlamning men ökar risken för andra sjukdomar som till exempel mastit och livmoderinflammation. En av förklaringarna är att djur med låga kalciumnivåer i blodet också får ett försämrat immunförsvar. Dessutom är musklernas funktion beroende av kalcium. När musklerna fungerar sämre stänger sig spenkanalerna sämre och risken för mastit ökar. En försämrad muskelfunktion ökar också risken för kvarbliven efterbörd och löpmagsförskjutning.

Fruktsamhet

Ett nedsatt immunförsvar ökar risken för livmoderinflammation. Sviterna efter en sådan kan försämra både äggets och fostrets utveckling. Man har i försök sett att kor med kalciumbrist får en sänkt dräktighetsprocent och en längre tid till konstaterad dräktighet, trots till synes normal ägglossning. Man har också sett tydliga samband mellan låga kalciumnivåer i blodet och höga nivåer av NEFA och ketonkroppar. Båda dessa ämnen och därmed också kalciumbrist är starkt kopplade till energibrist och försämrad fruktsamhet.

42

Mjölkavkastning

Musklerna är beroende av kalcium och det gäller även vom- och tarmrörelserna. Därför ser man ofta ett sänkt foderintag kopplat till låga kalciumnivåer i blodet och följaktligen också en sänkt mjölkavkastning. Det är den subkliniska kalciumbristen som kostar mest pengar, inte de kliniska kalvningsförlamningarna. Det är bortfallet i mjölkproduktion som står för den största kostnaden.


X-ZELIT

Undvik kalciumbrist med X- zelit! Mer info på nästa uppslag. 43

nöt


nöt

X-ZELIT

Problemfri start med X-zelit X-zelit är en väl undersökt produkt som effektivt motverkar kalciumbrist vid kalvning. Med rätt kalciumnivå i blodet undviker man inte bara kalvningsförlamning utan också många andra problem som är kopplade till låga kalciumnivåer i blodet tiden runt kalvning.

Mer mjölk även i besättningar utan synbara problem

Under tre år testades produkten på 22 danska besättningar med hög förekomst av kalvningsförlamning. De kliniska kalvningsförlamningarna minskade med 86 %.

X-zelit

Kontroll

Skillnad

1:a kalvning

30,1

29,8

+ 0,3

2.a kalvning

40,6

39,4

+ 1,2

3:e kalvning

41,0

39,7

+ 1,3

Trots en mycket låg förekomst av kalvningsförlamningar (0,9 %) ökade mjölkavkastningen för de kor som fick X-zelit,

I ett annat försök med 430 kor i 2 besättningar med mycket låg förekomst av kalvningsförlamning (0,9 %) försvann kalvningsförlamningarna helt. Mjölkavkastningen ökade (se tabell) och frekvensen av livmoderinflammation minskade samtidigt som celltalet hos andra- och tredjekalvare sjönk hos de kor som fått X-zelit.

Lä s m e r !

Så fungerar X-zelit

Utfodring med X-zelit under sintiden aktiverar kons egna hormonsystem genom att binda kalcium från fodret och på så sätt minska upptaget av kalcium via tarmen.

Under 2017 genomfördes på det välrenommerade Cornell University i USA ett försök på en grupp kor med en mjölkavkastning på cirka 15 000 kg. Det som är särskilt intressant med studien är att även med denna höga mjölkavkastning visade det sig att den grupp som fick X-zelit ökade sin avkastning med ytterligare 0,8 kg ECM per dag.

Vid kalvning är hon då förberedd på att genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från egna kroppsreserver. X-zelit fokuserar alltså på att förhindra att problemet med låga kalciumnivåer i blodet uppkommer (se diagram). När kalciumbristen förhindras elimineras också de med den kopplade problemen runt kalvning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas. Vi rekommenderar att X-zelit fodras till alla kor inför andra kalvningen och därefter.

Ingen kalciumbrist vid kalvning med X-zelit

mM Ca i blodet 3,0

Kontroll X-Zelit Kritisk nivå

2,5

!

2,0

Mer mjölk problemfri och start på laktatione n

-15

-10

-5

0

5

10

15

Dagar i förhållande till kalvning

Genom att utfodra X-zelit innan kalvning undviker man att kalciumnivån i blodet sjunker vid kalvning.

44


X-ZELIT

X-zelit

X-zelit Complete

Tillskott för mer mjölk och problemfri start på laktationen. X-zelit är originalprodukten, 100% X-zelit, som

motverkar kalvningsförlamning, ökar mjölkproduktionen, minskar risken för mastiter och förbättrar fruktsamheten.

Att fodra 500 g X-zelit om dagen de sista 2 veckorna innan kalvning, från och med andra kalvningen, är fortfarande det bästa alternativet. Ett annat sätt som passar bättre i vissa besättningar är att ge en mindre giva, 150 g per dag, under hela sintiden. Försök visar att detta också är en fungerande strategi. Resultat; 0,6 kg mer mjölk, sänkt cellhalt och lägre andel djur med celltal över 200 000 per ml jämfört med de som inte fick någon X-zelit.

X-zelit och sintidsmineral i samma produkt. För att minimera antalet produkter som ska hanteras och doseras finns X-zelit Complete. Det är en produkt som innehåller både sintidsmineral, motsvarande Deltamin Sin, och X-zelit. Genom att utfodra 400 g per dag under hela sintiden får sinkon i sig ett välbalanserat sintidsmineral i kombination med X-zelit. Med en patenterad produktionsprocess som ger produkten en struktur i form av VitaCaps blir produkten extra smaklig. Utfodringen av X-zelit Complete ska alltid upphöra vid kalvning.

ngså g r e g öv Smidi ed X- z eli t m period

Oavsett vilken strategi du väljer ska du alltid fodra en sintidsmineral under hela sintiden. Utfodringen av X-zelit ska alltid upphöra vid kalvning.

Scanna QR-koden och upplev X-zeliteffekten

Användning & dosering X-zelit Complete

X-zelit

X-zelit och sintidsmineral i samma giva.

Originalet. Två sätt att fodra.

Bästa alternativet! 500 g de sista två veckorna.

150 g hela sintiden.

400 g hela sintiden.

45

nöt


KALCIUMTILLSKOTT

Kalciumtillskott Bovikalc

en bolus som snabbt löses upp i vommen. Bolusen innehåller kalciumklorid som genast blir tillgänglig samt kalciumsulfat som ger en mera långsiktig tillförsel av kalcium.

Båda ämnena har en surgörande effekt vilket hjälper kon att utnyttja sina egna kalciumreserver. Bovikalc ges i förebyggande syfte till andrakalvare och äldre kor inför kalvning. Bovikalc kan också ges som en tidig behandling vid kalciumbrist eller som ett komplement vid behandling av kalvningsförlamning.

!

Dagen efter kalvning

Nära kalvning

Direkt efter kalvning

46

1 bolus

1 bolus

Kor med hög risk

Direkt efter kalvning

1 bolus

Till andrakalvare och äldre

1 bolus

Utfodring med Bovikalc

50 % av o kan ha fö mkalvarna r låg i blodet v kalciumnivå id kalvn ing!

12 timmar efter kalvning

1 bolus

Kalciumtillskott som motverkar kalvningsförlamning och ökar produktionen. Bovikalc ges i form av

1 bolus

nöt

24 timmar efter kalvning


KALCIUMTILLSKOTT

47

nรถt


nöt

ELEKTROLYTER

Elektrolyter till kalvar Vätskebrist är oftast själva dödsorsaken vid diarré. Ju tidigare behandling med elektrolyter sätts in ju större chans har du att rädda kalven. Elektrolyterna innehåller lättillgänglig energi i form av druvsocker vilket ökar absorptionen av natrium. Elektrolyterna bidrar till energiförsörjningen, men är inte tillräckliga. Utfodring med mjölk eller kalvnäring ska fortsätta även när kalven har diarré, med samma mängd som vanligt.

!

Tidig behan dl ökar chan ing sen att rädda ka lven

Utfodra däremot gärna fler och mindre mål. Eventuellt också en lite mera utspädd kalvnäring. Låt det gå minst en timme mellan det att kalven får mjölk och elektrolytlösning, förutsatt att inte elektrolyterna blandas i mjölken. Elektrolyterna ska utfodras ljumna. En god idé är att ge elektrolyter också i förebyggande syfte vid stress som exempelvis förmedlingskalvarnas första vecka efter insättning.

Biopect

Dialyt

Elektrolyt som binder upp giftiga ämnen och skadliga bakterier. Blandas i vatten eller mjölk.

Koncentrerad elektrolyt med vitaminer och druvsocker. Använd Dialyt vid diarré eller i förebyg-

gande syfte, exempelvis vid flytt av djuren. Dialyt innehåller förutom natrium, klorid, kalium och bikarbonat också viktiga vitaminer och lättillgänglig energi i form av druvsocker. Dialyt blandas ut i vatten, gärna ljummet. Fortsätt utfodringen med mjölk eller kalvnäring. En förpackning på 8 kg räcker till behandling av ca 8 kalvar med diarré.

Med hjälp av elektrolyterna och druvsockret i Biopect återupprättas vätske- och elektrolytbalansen hos kalven. Druvsockret tillför också extra värdefull energi. Biopect innehåller löslig fiber som suger upp vätska och binder skadliga bakterier och giftiga ämnen i tarmen. Biopect kan blandas upp i vatten eller mjölk. Utfodra Biopect i förebyggande syfte när kalvarna flyttas eller som behandling vid magproblem. Biopect rekommenderas också till smågrisar och lamm. En förpackning på 5 kg räcker till behandling av ca 10 kalvar med diarré.

Utfodringsrekommendationer per dag Antal dagar

Dialyt

Biopect

Förebyggande

1-3

200 g

50 g

Mild diarré

2-4

200 g

100 g

Svår diarré

Första dygnet. Sen som för mild diarré.

400 g

200 g

Fördela på minst 2 mål per dag, à 2 liter. Justera ovanstående rekommendationer efter kalvens hälsotillstånd.

Ny h e t !

Dialyt Express Flytande elektrolyt som blandas i vatten eller mjölk. Dialyt Express innehåller elektrolyter, buffert

Det gör att den är lätt att tillsätta i samband med utfodring av kalvarna direkt där man ser att den behövs. Tillhörande och lättillgänglig energi vilka samverkar för att återställa pump finns att beställa. En kalv med diarré ska ha 60 ml djurets vätskebalans. Utvalda växtextrakter som har visat 2 gånger om dagen i 2-7 dagar. Dialyt Express kan också sig kunna förbättra mag-tarmhälsan ingår också. Dialyt användas förebyggande. En förpackning på 5 liter räcker Express är flytande och bör förvaras där den ska användas. till att behandla 14 kalvar under tre dagar.

48


ELEKTROLYTER

Glimt från fältet

Dialyt Express

Ellinor Andersson, Östra Sörby, Öland

Ellinor Andersson, arbetar på en mjölkgård med 180 mjölkkor, i Östra Sörby på Öland. Precis som de andra 7 svenska gårdarna som testat Dialyt Express tyckte Ellinor att den stora fördelen med produkten var att det blev så lätt att behandla att det blev gjort. Man behöver inte vispa, blanda eller gå och hämta något. Flaskan finns tillgänglig vid utfodring. Man trycker på pumpen och så är det klart. Och så funkar den. Kalvarna blev snabbt piggare och fastare i magen.

49

nöt


nöt

PROTISPAR

ProtiSpar Mer mjölk eller billigare foderstat?

ProtiSpar Balans • Deltamin Topp ProtiSpar

En blandning av eteriska oljor som hämmar proteinnedbrytningen i vommen. ProtiSpar tog 10 år

Mer mjölk eller billigare foderstat?

Såväl försök som omfattande praktiska erfarenheter har visat att proteinutfodringen kan minskas med motsvarande 0,5 kg sojamjöl med bibehållen mjölkproduktion. Med oförändrad proteinnivån i foderstaten kan du vänta dig en mjölkökning på mellan 1 och 3 kg. I sortimentet finns två produkter med ProtiSpar. Ett Balansfoder, ProtiSpar Balans och ett Deltamin Mineralfoder, Deltamin Topp ProtiSpar. Oberoende av vilken produkt du använder har du möjlighet att välja mellan dessa två olika strategier - mer mjölk eller billigare foderstat.

att utveckla och är nu en patenterad blandning av olika eteriska oljor. Resultaten med ProtiSpar vilar förutom på studier från laboratorium och universitet också på omfattande praktiska erfarenheter. ProtiSpar hämmar de bakterierna i vommen som bryter ner protein utan att stoppa produktionen av de viktiga flyktiga fettsyrorna. Tack vare det kommer mer protein och intakta aminosyror från fodret passerar vidare till tarmen där de bättre kommer kon till nytta. På så sätt minskar behovet av att utfodra, ofta dyrt, vomstabilt protein.

Produkter med ProtiSpar ökar proteinutnyttjandet

Tjäna3!

ProtiSpar Balans

Deltamin Topp ProtiSpar

- proteinrikt foder för mixen

- mineralfoder för de flesta typer av foderstater

• • •

• • •

Flera proteinråvaror Pelletskross Utfodras 2 kg/ko och dag

Minskad nedbrytning av aminosyror ger • Lägre kväveförluster • Ökat proteinutnyttjande • Lägre behov av vomskyddat protein • Mer aminosyror till tarmen

Tillsatt svavel Hög halt magnesium & vitaminer Utfodras 120 g/ko och dag

Ekologisk produktion

Deltamin ToppProti Spar är tillåtet att användas inom ekologisk/KRAV-produktion och brukar vara uppskattad där eftersom det kan vara extra svårt att förse korna inom den ekologiska produktionen med tillräckligt med AAT. 50


PROTISPAR

Röst från fältet

Deltamin Topp ProtiSpar Christian Gustafsson, Ydre

Så lätt skulle det alltid vara att öka i mjölk, skrattar Christian. Han driver ekologisk mjölkproduktion på gården Bårsbo i Östergötland. Han berättar att det nu gått några månader sedan hans rådgivare rekommenderade honom att testa Deltamin Topp ProtiSpar. Och det är klart, du sa ju precis samma sak, säger han till Torbjörn Larsson, säljare på gården.

Christian Gustafsson

Tur att jag provade, konstaterar han. Det tog inte lång tid innan jag såg resultat. Några dagar tror jag det tog så hade mjölken ökat med nästan två liter, fortsätter Christian. Ja, ProtiSpar har en väldigt bra effekt i de flesta foderstater och det brukar inte ta så lång tid innan man ser resultatet, säger Torbjörn. Och just i ekofoderstater brukar det visa sig vara extra lönsamt, fortsätter han. Där vinner man ofta extra mycket på att minska ner mängden protein som bryts ner i vommen och istället få det vidare till tarmen. Ja, det stämmer nog som du säger, håller Christian med. Trots att foderstaten i övrigt var densamma så förändrades i alla fall något när jag började med det här mineralfodret. Och det till det bättre, avslutar han nöjt.

Fakta: Antal kor: 100 st mjölkkor Ras: Holstein/SRB 60/40 Avkastning: 9 200 Kg ECM Mjölkningssystem: Robot Mjölken levereras till: Arla

51

nöt


nöt

BETE

Bäst på betet

Deltamin Bolus Nöt

Rekommenderat antal boli per djur:

Vitaminiserat mineralfoder i form av bolus. Både

fruktsamheten och tillväxten hos djur på bete påverkas positivt av tillförsel av mineralämnen. Men det är ibland svårt att lösa det praktiskt. Deltamin Bolus Nöt är ett vitaminiserat mineralfoder till nötkreatur i form av bolus och kan vara en smidig lösning. Från bolusen frigörs under 90 dagar en konstant daglig mängd av spårämnen och vitaminer. Deltamin Bolus Nöt lämpar sig bra till såväl kor som växande ungnöt. Tack vare sitt höga innehåll av E-vitamin och magnesium rekommenderar vi den också till sinkor av både kött- och mjölkras som av någon anledning inte ges annat mineralfoder.

Mjölkande kor: 1-2 boli Sinkor: 1-2 boli Växande ungnöt: 1 bolus Använd anpassad ingivare för att föra in bolusen i djurets hals så att den hamnar i vommen. Varje förpackning innehåller 20 boli à 75 g.

Slickbaljor

Deltamin Slick Nöt

EasyLick High Mag

Smaklig slickbalja speciellt för betet. Deltamin Slick Nöt innehåller

mycket salt vilket gynnar konsumtionen. På så sätt får djuren i sig tillräcklig mängd för att täcka sitt behov av exempelvis magnesium. Deltamin Slick Nöt innehåller höga nivåer av viktiga mikromineraler, inklusive selen, för att gynna både fruktsamhet och tillväxt. Tillåten inom ekologisk/KRAV-produktion.

52

Extra smaklig slickbalja för betet med högt melassinnehåll. EasyLick High

Mag har tack vare sitt höga melassinnehåll en lite mjukare konsistens. Produkten uppskattas av djuren och konsumtionen kan på sätt hållas hög. Därmed säkerställs att djuren verkligen får i sig det magnesium, vitaminer och mikromineraler de behöver. Produkten är tillverkad på ett sätt så att konsistensen behålls även vid mycket regn. Tillåten inom ekologisk/KRAV-produktion.


KETOGLYK

Sm akl igt blod sock erh öja nd e tillskott me d nia cin

Nykalvad Ketoglyk

Ett flytande, mycket smakligt blodsockerhöjande energitillskott för den nykalvade kon. Ketoglyk tillför

extra energi till kon i en smaklig flytande form. Produkten består av ingredienser som samtidigt håller blodsockernivån på en lagom nivå. Dessa båda egenskaper är viktiga för att undvika viktförlust och dålig aptit. En ko som förlorar mindre i vikt tidigt i laktationen har oftast lättare att snabbt bli dräktig igen. Blodsockernivån är också viktig för att äggstockarna ska få god tillgång till glukos. Det i sin tur är en förutsättning för normal ägglossning och god fruktsamhet. Dessutom är glukos en viktig och drivande komponent i mjölkproduktionen. Det gör att Ketoglyk ofta också ger en ökad mjölkavkastning samtidigt som fruktsamheten förbättras.

I Ketoglyk kombineras propylenglykol, glycerin och kalciumpropionat vilka alla har en blodsockerhöjande effekt. Kombinationen gör Ketoglyk både effektivt och till skillnad från ren propylenglykol, mycket smaklig. Niacin ingår eftersom det reglerar nedbrytningen av kons fettreserver samt stimulerar mjölkproduktionen. Ge 300 ml Ketoglyk per ko och dag från två veckor före kalvning fram till åtta veckor efter kalvning, eller fram till första seminering. Finns som 20 kg dunk och 210 kg fat.

Börja 2 veckor före kalvning

Ge 300 ml per ko och dag

Förbättrar:

Aptiten Blodsockret Fruktsamheten Mjölkproduktionen

! s p i T

loded ett b m ra d o der? ellre utf t toppfo ra te e Vill du h ll pe id 16. öjande pp på s o T sockerh ip T r om Läs me

53

Avsluta 8 veckor efter kalvning

nöt


nöt

JUVERHÄLSA

Tips!

Juverhälsa

Läs om produkterna KenoPure, KenoLac & KenoCool på nästa uppslag!

Cellhalten påverkar mjölkproduktionen Mastit är den vanligaste och mest förlustbringande sjukdomen bland Sveriges mjölkkor. Förutom de direkta kostnaderna drar mastit med sig kostnader genom att kons fruktsamhet och produktion försämras. Höga cellhalter är ett tecken på juverinflammation – subklinisk eller klinisk. Internationella försök visar att mjölkproduktionen minskar redan vid cellhalter från 100 000 per ml. Vid ett celltal på 200 000 och en avkastning på 9 000 kg mjölk orsakar det förhöjda celltalet ett mjölktapp på 450 kg.

-7 %

400 000 300 000

-6 %

200 000

-5 % -2 %

100 000

Internationella försök visar att cellhalter redan från 100 000 celler/ml minskar mjölkproduktionen.

Förebygg juversjukdomar

Vid de flesta mastiter föreligger en bakteriell infektion. Risken att bakterier ska växa till är särskilt stor om det finns sår eller sprickor på spenar och juver. En hel spene med mjuk och smidig hud står bättre emot alla påfrestningar. Håll därför juvret rent, mjukt och fritt från sår och sprickor. Spenar och juver ska rengöras före mjölkning för att minimera risken för att bakterier tränger upp i spenkanalen. Spenarna ska också sprayas eller doppas efter varje mjölkning för att avdöda eventuella bakterier och för att spenhuden skall hållas mjuk och smidig.

54


JUVERHÄLSA

nöt

Lä s m e r !

Rätt val av juvervårdsprodukt

En vanlig orsak till mastit är att bakterier tar sig in via spenkanalen och infekterar juvret. Mastitbakterier kan i princip delas upp i två grupper, kobundna och miljöbundna. Välj den juvervårdsprodukt med störst effekt mot de bakterier som din besättning behöver störst skydd mot. Mjölksyrabaserade juvervårdsprodukter är skonsamma mot spenar och juver samt bevarar hudens eget immunförsvar mot smittsamma bakterier. Störst effekt visar mjölksyrabaserade produkter mot smittor orsakade av miljöbundna bakterier, exempel på miljöbundna bakterier är E. Coli och Klebsiella. En juvervårdsprodukt med jod visar större effekt mot smittor orsakade av juverbundna bakterier som främst sprids i samband med mjölkning exempelvis S. Aureus, S. Agalactiae.

Spara inte en krona. Tjäna tre!

Tjäna3

Forskningen visar att skillnaden i mjölkproduktion vid en cellhalt på 200 000 respektive 100 000 motsvarar 3 % mjölkavkastning, eller ca 800 kr per ko och år. En investering i förtvätt med KenoPure och efterbehandling med KenoLac kostar ca 165 kr per ko och år. En investering som alltså ger möjlighet till bra återbetalning. 55

!


nöt

JUVERHÄLSA

Juvervårdsprodukter Före mjölkning

KenoPure KenoPure rengör och desinficerar före mjölkningen

och minimerar risken för mastitskapande bakterier. KenoPure används till rengöring av spenar och juver före mjölkning. Den gör också huden mjuk och minimerar risken för sprickor och sår. Med KenoPure minimerar man även risken för mastitskapande bakterier. Användandet av KenoPure ger genom avtorkningen en förstimulering som resulterar i ett högre mjölkflöde, vilket i slutändan ger en tidsbesparing.

KenoPure tar effektivt bort smuts och gödsel

Användning

KenoPure kan användas i vattnet till trasor (0,5 %) eller för tvätt av juverdukar i tvättmaskin (3-5 cl till 100 trasor). Kan användas som skum (20 %) eller som spray (10 %), både före och efter mjölkning.

Efter mjölkning

KenoCool

KenoLac

Desinficerande och smörjande spenspray med pepparmintolja vilket gör KenoCool till ett extra bra val

KenoLac är ett insektsavvisande spendopp/spenspray med hudvårdande egenskaper för behandling

vid kyla. Kenocool spray och dopp har ett högt innehåll av oljehaltiga mjukgörande medel som håller huden mjuk länge och skyddar mot skadliga infektioner. Produktens sammansättning gör den skonsam och effektiv även vid blåsiga, fuktiga och kalla väderförhållanden och till torr och irriterad spenhud. KenoCool är dokumenterat effektiv mot E. Coli, S. Uberis, S. Agalactiae och många andra bakterier. Testad och kontrollerad enligt de Europeiska normerna EN 1040 och EN 1656. Den ingående pepparmintoljan förbättrar blodcirkulation och sänker celltalet. KenoCool är klar för användning i alla sprayanläggningar och robotar. Produkten är frostsäkrad till minus 25 grader.

efter mjölkning. KenoLac innehåller en hög andel mjölksyra och ger mycket bra effekt mot de bakterier som orsakar mastit. Produkten underlättar läkning av huden och ger en mjuk spenhud samt förbättrar stängningen av spenkanalen. KenoLac innehåller solskyddsfaktor 15 och insektavvisande ingredienser vilket gör den särskilt lämplig för kor på bete. Bra till kor med höga cellhalter samt till sinkor och perioden efter kalvning. Försök 8 veckor efter kalvning visar en klar förbättring av spenhuden, se figur nedan. Produkten är klar för användning och fungerar i alla sprayanläggningar och robotar och är i det närmsta droppfri vilket sänker förbrukningen.

Liq-io 2500 Liq-io 2500 är ett descinficerande, mjukgörande och fuktighetsbevarande spenspray innehållande jod

för behandling av spenar efter varje mjölkning. Liq-io 2500 innehåller bland annat jod som är bakteridödande och fungerar effektivt mot framförallt juverbundna bakterier som framkallar mastit. För att spenarna ska hållas mjuka och följsamma innehåller Liq-io 2500 även mjukgörande och fuktgivande ämne. Liq-io 2500 är färdigblandad och klar att användas och det fungerar lika bra att spraya som att doppa spenarna. Produkten fungerar även i automatiska sprayanläggningar.

56

Förbättringssteg med KenoLac

1.

2.

3.

4.


JUVERHÄLSA

Röst från fältet

KenoLac

Björn Nordh, Knappekulla, Valdemarsvik

Känn, säger Björn, och pekar på spenarna. Känn, vad mjuka de är. Ja, men verkligen säger Karolina Béve, Svenska Foders säljare i området, efter att ha känt efter. Björn driver sitt företag tillsammans med sin dotter och två anställda. De 170 korna huserar i en ladugård som stod klar hösten 2017. Men KenoLac har varit med längre än så. Ja, det var några år sedan jag började använda den nu, och jag vill verkligen inte byta, säger Björn. Som sagt, just att spenarna blir så mjuka tycker jag är den allra största fördelen, förklarar han. Det gör att de blir lättare att torka av och att hålla rena. Eftersom sprayen är gul ser man också tydligt vilka man sprayat. Det är bra, fortsätter han. Björn använder KenoLac året runt och tycker att den fungerar lika bra på vintern som på sommaren när de är ute på bete. Smutsen fastnar inte på spenarna när man använder KenoLac och det är jättebra. Dessutom är den dryg och räcker länge, säger Björn. Att jag inte har några problem med mastiter är väl ett konkret bevis på att KenoLac gör sitt jobb. Celltalet ligger runt 150 000/ml, berättar Björn. Ja, det är väl ett bra kvitto på att din strategi med KenoLac och mjuka och rena spenar fungerar, konstaterar Karolina och Björn håller med.

Björn Nordh

Fakta: Antal kor: 170 st varav ca 155 mjölkande Ras: Holstein/SRB Avkastning: 11 000 kg ECM Mjölkningssystem: Grop 2 ggr per dag. Mjölken levereras till: Arla

57

nöt


nöt

MJÖLKNINGSANLÄGGNING

Hygienprodukter för mjölkningsanläggning För bästa effekt rekommenderas diskning med alkalist rengöringsmedel för att ta bort fett och proteiner följt av ett syradiskmedel för att avlägsna mjölksten och kalk efter varje mjölkning. Blanda aldrig ett alkaliskt och ett syradiskmedel.

DM Clean

Fo-Cid

Solox

Alkaliskt diskmedel för mjölkutrustning. Flytande

Syradiskmedel för mjölkutrustning. Flytande

Syradiskmedel med desinficerande verkan.

alkaliskt diskmedel effetivt mot fett och proteiner. För diskning av mjölkutrustning, mjölkningsanläggningar, mjölktankar och robotsystem. Produkten är skonsam mot såväl anläggning som gummin. Det höga innehållet av kaliumhydroxid gör DM Clean effektiv även vid låga temperaturer i diskvattnet (40 - 80 °C). Dosera 0,5 % = 50 ml i 10 liter vatten. Efter rengöring skölj med rent vatten.

syradiskmedel för mjölkutrustning, mjölkanläggningar, mjölktankar och robotsystem såväl som till manuell rengöring. Speciellt effektivt mot kalkavlagringar och mjölksten vid alla temperaturer. Produkten innehåller skumdämpare och är inte korrosiv mot gummi eller anläggning. Efter rengöring och sista sköljning dosera 0,5 % = 50 ml i 10 liter vatten och låt cirkulera 8 - 10 minuter. Efter rengöring skölj med rent vatten.

58

Produkten är effektiv mot kalk och mjölkstensbeläggningar. Produkten är speciellt bra till desinfektion av borstar på robotsystem (dosera 0,4 % = 40 g/10 liter vatten), men också till mjölkanläggningar och mjölktankar (dosera 0,5 % = 50 g/10 liter vatten).


MJÖLKNINGSANLÄGGNING

59

nöt


nöt

I STALLET

Allround Såpa löser upp smutsen.

Stallhygien

Virkon® S

En god stallhygien leder till en bättre stallmiljö vilket har stora fördelar för både människor och djur. Genom att under hela året regelbundet använda ett för ändamålet anpassat rengörings- eller desinfektionsmedel minskas bland annat risken för att eventuella smittor sprids mellan djuren. En bättre stallmiljö leder till friskare djur och en högre djurvälfärd vilket ger bättre förutsättningar för en hög produktion, oavsett om det gäller högre tillväxt eller ökad mjölkavkastning.

Effektivt desinfektionsmedel mot virus, svampar, bakterier och sporer.

Virkon® S är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel. Effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svampar och sporer. För desinfektion av stallar och föremål i anslutning härtill. Produkten lämpar sig också för stöveldesinfektion, luft- och vattendesinfektion samt till desinfektion av djur. Virkon® S är i vattenlösning helt riskfritt att använda för djur och människor.

Allround Såpa Såpa för rengöring av alla typer av stallar, inredningar och maskiner. Allround Såpa löser upp hinnor

Virocid

av fett och proteiner och gör rent med en svagt desinficerande verkan. Medlet innehåller korrosionsskydd för att inte skada materialet. Allround såpa kan appliceras såväl manuellt som med högtryckstvätt. Dosering 1,5 %. Låt verka i 10 - 20 minuter, men det är viktigt att medlet inte torkar innan det tvättas av. Vid kalkavlagringar och mjölksten skall Fo-Cid användas. Allround såpa och Fo-Cid får inte blandas.

Snabbverkande desinfektionsmedel för bl.a. stallar och inredning.

Virocid ™ är ett kraftfullt desinfektionsmedel som tar död på alla mikroorganismer som virus, bakterier, svampar och sporer. Virocid är internationellt testat och erkänt. Verkar vid temperaturer från 4 grader och uppåt. Produkten innehåller kvartära ammoniumföreningar (QAC).

60


I STALLET

61

nรถt


nöt

I STALLET

Bättre stallmiljö med Stalosan Stalosan F

Stalosan Basic

Desinfektionsmedel som avdödar mikroorganismer och binder fukt från djurens liggytor. Stalosan F består

enbart av aktiva substanser, som alla spelar en avgörande roll och bidrar till produktens direkta desinficerande effekt. Stalosan F har en god effekt mot såväl bakterier, svampar, virus som parasiter. Stallmiljöer och liggytor har ofta ett högt pH där mikroorganismer trivs. När Stalosan F binder ammoniaken och fukten kommer pH-värdet sjunka samtidigt som liggytorna i stallet torkas ut. Det skapar en ogynnsam miljö för de skadliga mikroorganismerna. Detta förbättrar djurhälsan och motverkar problem såsom mastit, klövproblem, höga celltal och diarré hos kalvar. Stalosan F minskar också luftens innehåll av ammoniak vilket ger en bättre stallmiljö samt kan minska frekvensen av luftvägsinfektioner hos kalvarna. Stalosan F har även en hämmande effekt på antalet flugor.

Desinfektionsmedel som binder ammoniak och fukt från djurens liggyta. Stalosan Basic är ett kostnads-

effektivt desinfektionsmedel. Stalosan Basic har ett lågt pH-värde. Den har också förmågan att suga upp fukt från stallmiljön. Kombinationen minskar utvecklingen av skadliga ämnen och ger en torrare stallmiljö. Stalosan Basic minskar pH-värdet genom att neutralisera ammoniak, svavelväte och andra skadliga ämnen, vilket leder till en förbättrad djurmiljö.

Rekommenderad användning Stalosan F Stalosan kan användas i alla typer av stall oavsett inhysningssystem. Det är inte giftigt, varken för djur eller människor. Stalosan är säkert för miljön och ger ingen korrosion på stallinventarier. Det är en koncentrerad produkt, med låg dosering vilket dessutom gör den prisvärd. Strö motsvarande 50 g/m2 i veckan så jämnt som möjligt på liggytan, främst under juvret, bakre delen av liggbåsen och fuktiga ställen. Stalosan strös med fördel ovanpå det strömedel som används i liggbåsen. Stalosan kan också blandas med ströet innan det sprids ut förutsatt att man kan åstadkomma en jämn inblandning eftersom en ojämn applicering ger en sämre effekt.

62

I djupströbäddar strös Stalosan på toppen motsvarande 50 g/m2, helst dagligen och framförallt där korna brukar ligga. För kalvar rekommenderar vi att Stalosan strös ut med 100 g/m2 en gång i veckan. Använd extra Stalosan, gärna dagligen, i områden med synlig gödsel/diarré. När kalvarna blivit 3 månader kan man övergå till att strö en gång i veckan. Man kan med fördel kasta Stalosan över ströbädden och mot inredningen för att skapa damm vilket säkrar en effektiv fördelning.


I STALLET

Läs m er !

Det låga pH:t gör Stalosan unikt

Sjukdomsframkallande bakterier trivs i allmänhet bäst vid höga pH. De flesta dör när pH sjunker under 4. Det är därför djuren utsöndrar ett surt sekret, talg, som har ett pH omkring 4,5-5,5. Talget bildar en skyddande hinna på huden och luftvägarna. Denna hinna skyddar mot skadliga bakterier. Allt som skadar hinnan, exempelvis basiska produkter som ammoniak, kalk, tvättmedel och liknande minskar djurens skydd mot infektioner.

I stallmiljöer finns det mycket ammoniak som i sig har ett högt pH och därmed kan lösa upp det skyddande sekretet och dessutom skada själva huden som blir mindre elastisk och motståndskraftig. Det gör att infektionsrisken ökar. Genom att använda Stalosan F eller Stalosan Basic med ett lågt pH neutraliseras ammoniaken, huden skonas och stallmiljön blir bättre med ett lägre pH. Stalosan förstärker djurets naturliga försvar. Resultatet blir minskad infektionsrisk utan att skapa antibiotikaresistenta bakterier och förutsättningarna för en högre produktion förbättras.

pH-värde

14

Basisk lösning

13

Kaustiksoda Släckt kalk Klorid

Ammoniak

11 10

8 7

Tvål

Kalk

9 Neutral

Ammoniak

12

Stallgolv

*

Jord

Vatten

6

Sur lösning

5 4

Gips pH-värde hud

Stalosan F - pH 3,5

3

Stalosan Basic pH 4

Kopparsulfat Ammonium Cola

2

Frukt

1 0 Svavelsyra/Saltsyra

Sjukdomsframkallande bakterier överlever inom markerat pH-intervall. *Fetare linje: Optimalt pH-värde där sjukdomsframkallande bakterier trivs bäst.

63

nöt


nöt

I STALLET

Strömedel

Halm

Spån/torv

Easy-strö

Kutterspån

Dryg ströprodukt av värmebehandlad hackad halm med hög uppsugningsförmåga. Klumpfri

Kutterspån. Ger en ljus och trevlig stallmiljö. Vårt spån

ströprodukt av hackad och värmebehandlad halm, helt utan tillsatsämnen. Lämpar sig till de flesta djurslag och används och uppskattas idag av många nötbesättningar. Värmebehandlingen ger produkten dess suveräna uppsugningsförmåga på ca 5 gånger sin egen vikt vilket leder till en låg förbrukning. Dessutom gör värmebehandlingen att easy-strö är helt fritt från bakterier och svampsporer. Easy-strö ger ett bättre stallklimat eftersom den binder ammoniaklukten. Den består av ren halm och kan med fördel återföras till jorden.

Easy-way

är dammseparerat och kommer från råvaror från svenskt virke.

Torvströ Torvströ är ammoniakbindande och har en bra uppsugningsförmåga. Dess låga pH skapar en ogynn-

sam miljö för bakterier vilket är bra för djurens klövar samt eventuella småsår.

Lantbruksströ

Lantbruksströ är ett finsiktat spån och likt kutter

Granulerad ströprodukt av värmebehandlad hackad halm med hög uppsugningsförmåga. Easy-way är

en ströprodukt som är lätt att hantera både mekaniskt och manuellt. Med dess tyngd ligger den även kvar i båsen trots ett väl ventilerat stall. Binder ammoniak och dammar minimalt vilket medför en torr och hygienisk stallmiljö. Den medför en god juverhygien och minimerar problem med knä och hasor. Det finns möjlighet att få Easy-way levererat i storsäck alternativt småsäck.

64

kommer det från svenskt virke. Endast direktorder från fabrik.

Torvmix En blandning mellan torvströ och kutterspån.

Blandningen kombinerar torvens fördelar som ammoniakbindande och god uppsugningsförmåga med spånets färg för en ljus och trevlig miljö.


I STALLET

65

nรถt


HELHETEN

Svenska Foder har helheten! I listan till höger hittar du de produkter vi tror är extra intressanta för dig som har nötkreatur på gården. Men som du kan se nedan har vi så mycket mera. Produkter som du enkelt och lätt kan få hem direkt till gården med vår turbil. Passa på när du ändå beställer till exempel kalvnäring eller

Djur&Natur Butik

Ute

mineralfoder. Du kan också besöka någon av våra många Djur&Natur butiker. Du hittar även stora delar av sortimentet hos Svenska Foders ca 250 återförsäljare runt om i landet. Välkommen!

Optilab

Grovfoderanalyspaket för får, nöt, häst... Och mycket mer.

Trädgård

Inne

Häst & Smådjur

Vilt

Lantgård

Runt gården

66


Sortimentsöversikt Nötfoder i säck

Förp. stl

Primo Müsli

Färdigfoder till de yngsta kalvarna

Primo KalvStart

Färdigfoder till kalvar

Primo Progress

Färdigfoder till ungnöt

15 kg

Primo K

Koncentrat till ungnöt

Rosa Energi

Ströprodukter

20 kg

Förp. stl

easy-strö

Hackad halm. Värmebehandlad.

25 kg. (30/pall)

easy-way

Krossad halmpellets. Värmebehandlad.

16 kg. (45/pall)

Kutterspån

Från svenskt virke.

25 kg. (18/pall)

15 kg

Torvströ

Lågt pH och god uppsugning.

300 l. (15/pall)

Färdigfoder till kor

15 kg

Torvmix

Blandning av torvströ och kutterspån.

300 l. (15/pall)

Nora 29

Toppfoder till kor

15 kg

Rengöring & desinfektion av stallar

Primo EKO Kry

Färdigfoder till kalvar

15 kg

Allround Såpa

Rengör stallar, maskiner mm

20 lit

Rosa EKO Klöver

Färdigfoder till kor och ungnöt

15 kg

Bio Gel Såpa

Skummande rengöring av stallar.

25 lit

15/600 kg

Mineralfoder & kalciumtillskott Deltamin Mineralfoder till nöt, se sid 34 Deltamin Bolus Nöt

Rengöring & desinfektion av mjölkutrustning 25 / 960 kg

Mineral- & vitaminbolus

Ingivare Bolus Nöt

20 st/fpk 1 st

Deltamin Nöt Slick Krav

Smaklig slickbalja

10 kg

Easylick High Mag

Extra smaklig slickbalja.

20 kg

Microfeeder Nöt/Häst Motverkar kalvningsförlamning.

15 kg

X-zelit complete

X-zelit & sintidsmineral kombinerat.

18 kg

Bovikalc

Motverkar kalvningsförlamning.

Bovikalc Ingivare

Alkaliskt diskmedel

25/240 kg

Fo-cid

Syradiskmedel

25/240 kg

Solox

Desinficerande syradiskmedel

Jodopax Vet

Desinfektion av sår. Konc.

Jodopax RTU

4 alt 24 per fpk 1 st

Vitaminfoder

500 ml till Jodopax RTU 500 ml

1 st

Virocid

Desinfektion av stallar, stövlar mm

10 li

Virkon S

Desinfektion av stallar och djur

Stalosan Gel

Handdesinfektion

Kopparsulfat

Till fotbad

Stalosan Basic

Skapar en torr miljö.

Stalosan F

Dödar bakterier på liggplatsen

Släckt Teknisk Kalk

Minskar lukt och höjer pH:t

A, D & E vitaminer & Selen. Torr.

20 kg

Deltavit E-30 000

E-vitamin med Selen. Torr.

20 kg

Deltavit E-5 000

E-vitamin med Selen. Torr.

20 kg

Deltavit B

B-vitaminer. Flytande.

5,0 li

Hudvård

Deltavit E-Se

E-vitamin med Selen. Flytande.

5,0 li

Helosan

Vårdande för juver & händer

Deltavit Multi

Multivitaminer med selen. Flytande

5,0 li

Helosansalva Aloe Vera Gel

Lindrar o lugnar torr och irriterad hud

Kamfersalva

Ökar blodtillförseln & lindrar

Solosun

Solskyddssalva för djur

1 st

Kalvnäringar

500 ml

Spraypump

Deltavit ADE

Doseringspump 5 lit

20 kg

Desinfektion av hud, sår och liggplatser

1 st

X-zelit

DM Clean

1/2,5/5 kg 500 ml 25 kg 15 kg 8/15 kg 20 kg

100/300 g 100 g 200 ml 250 g

EwoTopp

Syrad kalvnäring.

25 kg

Juverhälsoprodukter & tillbehör

Beredd

Högt innehåll av fett & protein.

25 kg

Kenolac S/D

Insektsavvisande & hudvårdande

Delikat

Skummjölksbaserad. Högt protein.

25 kg

Kenocool

Bra val när det är kallt

20 li

Kenopure

Rengör & desinficerar före mjölkning

25 li

Liq-io-2500

Jodbaserad spenspray

20 li

Elektrolyter Biopect

Blandas i vatten eller mjölk.

5 kg

Dialyt

Koncentrerad och prisvärd.

8 kg

Dialyt Express

Flytande elektrolyt

Effydral 48 st

Elektrolyter i tablettform.

Doppflaska antiretur

1 fpk

Saltstenar & löst salt KNZ 100

Saltsten

2/10/25 kg

SP-Saltsten Natursten

Saltsten

10 kg

KNZ Standard

Saltsten. Mg & spårämnen

SP-Saltsten Universal

Med spårämnen

Saltstenshållare i plast för 2 kg. “Prima” svart för 10 kg

2/10 kg 10 kg 1 st

Fodersalt fin

25/1000 kg

Stensalt grov

25/1000 kg

1 st

Juverduk syntet gul

25 st

Juverduk bomull

25 st

Litermått

1 st

Pump till dunk

1 st

Pump till fat övrigt (spendopp)

1 st

Sprayflaska

1 st

Tappkran till dunk

1 st

Skadedjursbekämpning

Råvaror & fodertillskott Akofeed Gigant

1 st

Doppflaska skum

5 li

950 kg

20/200 li

Förp. stl

Agita 10 WG

Bekämpar flugor i stall o bostäder

Flugsmälla i plast

Gammal traditionell flugsmälla

400 gr 1 st

Fly-City Flugfångare

Fångar flugor utomhus

1 st

Fly-City Getingfångare

Fångar getingar utomhus

1 st

Betfor

15 kg

Fly ribbon kompl.

Fluband på rulle samt monteringssats.

Betpellets

30 kg

Fly ribbon refill

Flugband på rulle.

550 m

1 st

12 st per fpk

Foderjäst

6 kg

Fly tube

Klisterfälla, litet ark

Foderkalk

25 / 1000 kg

Fly trap

Klisterfälla, stort ark

25 kg

Fly Window

Transparant klisterfälla för fönster

Foderärt

18 kg

Fly roll 10 m

Flugrulle på galje för upphängning

Havre / Havrekross

15 kg

FLYKILL flugremsa

Remsa med medel. Inomhusbruk

12 st per fpk

Geting Effekt Skum

Effektiv skumspray för getingbon

300 ml

Kill-it flugspray

Spray mot flugor o getingar inomhus

750 ml

Foderurea

Ketoglyk Korn / Kornkross

Storsäck på förfrågan

Blodsockerhöjande

20/210 kg 15/20 kg

8 st per fpk 10 st per fpk 1 st

Linfrökaka

10 kg

Neporex

Bekämpar effektivt fluglarver

1 kg

Melass dunk

15 kg

Neporex SWG 2, 5 KG

Bekämpar effektivt fluglarver

5 kg

Natriumbikarbonat

25 kg

Radar Dos

Spray mot flygande insekter

300 ml

Soja pk

15 kg

TS-flugfångare

Gammal hederlig flugremsa

6 st per fpk

Vete

18 kg

Mus- & råttfällor, Rozol produkter

Vetekli

10 kg

Myrr produkter - flera varianter

Yea-Sacc Farm Pak

25 kg

Produkter mot sniglar, vildsvin, hjortar, harar mm

67


HELHETEN Biologiska ensileringsmedel Silosolve OS (10,05 kg beh 25 ton eller 400 m2)

10,05 kg

SiloSolve MC (100 g beh 50 ton)

1/10 x 100 g

Solosolve FC Eko (100 g beh 50 ton)

1/10 x 100 g

SiloSolve FC (100 g beh 50 ton)

1/10 x 100 g

Shaker SiloSolve

1 st

Kemiska ensileringsmedel HelmMajs

1000 lit

HelmGräs

1000 lit

Myrsyra Prosid MI 700

200 lit Spm. konservering, bland- & fullfoder

Propionsyra

Press & Skördegarn*

200/1000 lit 200/1000 lit

Antal fpk/pall

bredd x längd

Sisal 200

hårdpress 2 spolar. 2 x 9 kg

60

Sisal 300

löspress 6 spolar. 2 x 4,1 kg

40

Syntet 110

fyrkant 2 sp. “Extreme Super”. 2 x 10,5 kg

48

Syntet 122

fyrkant 2 sp. “Magnum”. 2 x 9 kg

56

Syntet 130

fyrkant 2 sp. “Big Square”. 2 x 9 kg

56

Syntet 145

fyrkant 2 sp. ”Original”. 2 x 9 kg

56

Syntet 250

hårdpress 2 sp. “Baler twine”. 2 x 9 kg

80

Syntet 300

hårdpress 2 sp. “Hay”. 2 x 9 kg

80

Syntet 400

hårdpress 2 sp. “Traditional”. 2 x 9 kg

80

Syntet 600

löspress 6 spolar. 6 x 2 kg

80

Syntet 700 rundbal

2 sp. “Triathlon”. 2 x 5 kg

80

Rundbalsnät*

bredd x längd

Piippo Mini

0,59 x 1800 m

Piippo Hybrid

1,23 x 2600 / 4000 m

Antal rullar/pall 56 32/28

Piippo Hybrid

1,30 x 2600 m

32

Piippo Magic Blue

1,23 x 3090 m

28

Rondotex Evolution

1,23 x 2000 / 3000 m

40/28

Mantelfilm*

bredd x längd

Baletite vit

1,28 x 2000 m 16 my

20

Baletite vit

1,38 x 2000 m 16 my

20

Antal rullar/pall

Sträckfilm*

bredd x längd

Silotite ECO

750 mm x 1650 m vit

Silotite vit, lusgrön

500 mm x 1800 m / 750 mm x 1500 m

48/40 2 rullar/låda, 80 pall

Antal rullar/pall 40

Silotite ljusgrön

250 mm x 1800 m / 360 mm x 1500 m

Silotite Pro

20 my 750 mm x 1950 m vit

40

Silotite

Best.vara. 750 mm x 1650 m x 22 my

40

Profi Contractor

750 mm x 1900 m x 21 my grön

40

Plast- & vakuumfolie*

bredd x längd

Plastfolie vit/svart

6-20 x 50 m 125 my

Platfolie “storrullar“

8-20 x 400 m 125 my

Vakuumfolie

6-16 x 50 m x 40 my

Antal rullar/pall 24-9 1

46-33

Täckväv, säckar*

bredd x längd

Täckväv, grön

10 x 12 m

18

Täckväv, grön

10 x 15 m

16

Antal/pall

Täckväv, grön

12 x 15 m

12

Täckväv, grön

14 x 16 m

10

Täckväv, grön

15 x 18 m

Täcksäckar, grön

27 x 120 cm

Övrig ensilering*

bredd x längd

Ensi-Tejp

33 m, 12 rullar/fpk

Fågelskyddsnät, mörkgrön

8 x 25 m

10 250/fpk

Antal/pall 12 st/fpk 40/pall * I säsong kan tillgång variera.

I tabellerna ovan får du en översikt över vad du, på ett enkelt och smidigt sätt, kan få levereat hem till din gård med våra turbilar. Besök också gärna våra Djur&Natur-butiker och återförsäljare - de har ett ännu större sortiment. För närmaste butik/återförsäljare se www.svenskafoder.se/s/aterforsaljare.


Kom ihåg!

Växel 0510-828 00 www.svenskafoder.se


foder NÖT POSTTIDNING B-PRIORITAIRE

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB BOX 673, 531 16 LIDKÖPING Adresskälla: Svenska Foders kundregister

NORD Malin Landén

(Fr.o.m. okt-18) Tel. 010-130 29 43

Frida Löf

Hitta din närmaste säljare!

Tel. 010-130 29 37

Försäljningschef

010-130 83 24

Johan Stensson Säljstöd Rebecca Nilsson

Camilla Haglund Tel. 010-130 29 38

Produktchef Carolina Johansson

010-130 29 07 010-130 29 80

Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00 E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se

Kontaktuppgifter till hela vår säljkår och alla våra återförsäljare hittar du på: www.svenskafoder.se

MÄLARDALEN Sofie Winding Tel. 010-130 29 12

VÄST

ÖST

Peter Olsson Tel. 010-130 29 23

Jens Jonsson Tel. 010-130 29 21 Torbjörn Larsson Tel. 010-130 29 35

Karolina Béve Tel. 010-130 29 34

Roland Wicksell Tel. 010-130 29 22 Tomas Rydholm Tel. 010-130 29 60

SYD

Lars Carlsson Tel. 010-130 29 04

Aron Widén Tel. 010-130 83 16

Linda Dahlberg (Fr.o.m. nov-18 ) Tel. 010-130 29 05

Helena Hägg Tel. 010-130 29 32

Eric Adseke Tel. 010-130 83 15

Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping • Växel 0510-828 00 www.svenskafoder.se

Profile for Svenska Foder AB

Nytt&Nyttigt om Nöt 2018  

2018 års utgåva av Svenska Foders Nytt&Nyttigt om Nöt.

Nytt&Nyttigt om Nöt 2018  

2018 års utgåva av Svenska Foders Nytt&Nyttigt om Nöt.