Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Växt & Spannmål Producerad av Svenska Foder AB

äde

Höstuts

2017

Se helheten i våra kontrakt!

Insekter & svamp

-en utmaning i höstrapsodlingen

Varsågod!

All information du behöver inför höstens skörd. 1


Ledaren

Det börjar med oss - vi kan bättre! Vårt mål är att skapa en lönsam helhet för dig som lantbrukare. Vi vill se en växande och mångfacetterad marknad, där olika nischer, koncept och produktion kan samsas, för att skapa ett levande och lönsamt svenskt lantbruk.

Detta gäller oavsett om du odlar konventionell eller ekologisk spannmål. Visst har vi ökat vårt fokus på ekologisk spannmål eftersom vi sett att ekoförsäljningen ökade med 3,9 miljarder 2016 och att försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med totalt 18 procent samma år. Den efterfrågan som finns på ekologiska produkter gör att vi har fått ett större behov av ekologisk spannmål i vår foderproduktion – men även till ren spannmålshandel.

Hur uppnår vi då det? Vi måste tala med varandra, vara öppna och tydliga med vad vi vill och hur vi menar att vi skapar lönsamhet gemensamt. Det gäller också att du som lantbrukare är tydlig så att vi kan bli bättre på det vi gör – som handelspartner. Genom att upparbeta en tydlig, enkel och daglig dialog med marknadens alla aktörer – såväl internationellt och nationellt – får vi ett helikopterperspektiv, samtidigt som vi kan gå ner i detaljerna och korrigera sådant som inte fungerar.

Det här innebär emellertid inte att vi lämnat den konventionella odlingen. Det handlar bara om olika sätt att tillfredsställa en marknad. Om vi vill vara ett flexibelt företag och en flexibel bransch måste vi öppna upp och vara positiva till nya utmaningar inom vår näring. För att den ska kunna utvecklas, leva och vara rolig och intressant. Det är enda sättet vi kan vända den negativa trenden och istället börja växa inom lantbruket. Det börjar med oss. Vi kan bättre!

2017 är fyllt av utmaningar. Precis som alla år. Stora lager av vete, majs och soja finns sedan förra året och det ser inte ut som att arealerna minskar till skörden i år – förutom i USA där den sådda vetearealen ser ut att bli den lägsta sedan i början av 1970-talet. Omvärldsfaktorer – som ny president i USA, Brexit och andra näraliggande val - styr priserna i olika riktningar. Detta måste vi som spannmålshandlare ta hänsyn till – men vi inte kan påverka det. Fokus måste istället vara vad vi KAN göra.

Lycka till med din skörd 2017 & trevlig läsning!

Och vad kan vi då göra? Jo, det har med just kommunikation att göra: • Planering innan skörd: sortval, gödslingsstrategi, växtskyddsstrategi. Tillsammans med din säljare kan du hitta smarta sätt att få högre skördar. Det handlar om vad du väljer att odla, varför och hur. Låt oss ta ett exempel: Vi ser hellre att du odlar maltkornet Irina, istället för Quench, eftersom att vi kan ta emot Irina på fler ställen runt om i landet och hantera och handla med den på ett förnuftigt och mer affärsmässigt sätt.

Per-Arne Gustafsson

Spannmålschef per-arne.gustafsson@svenskafoder.se 010-130 83 11

• Planering efter skörd: Hantera din spannmål rätt, håll koll på dina kvaliteter, ta ut prover kontinuerligt, meddela oss vad du har i dina lager – ju bättre överblick både du och vi har, desto större möjlighet är det för oss att sälja varan till bättre pris. Och då handlar det mycket om ett rakt och smart logistiskt flöde. Det är detta flöde tillsammans med kvaliteten på varan som avspeglar vad du som lantbrukare får på sista raden.

Niklas Ingvarsson

Produktchef Utsäde & Frö niklas.ingvarsson@svenskafoder.se 010-130 29 79

Broschyren ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Omslagsbild: Colourbox Övriga bilder: Svenska Foder AB, DLG, Thinkstock och Scandinavian Seed. Tryck: Strokirk & Landströms AB

Kolla in vår webb på:

Villkor

För våra villkor se www.svenskafoder.se eller ring din närmaste säljare, se baksidan.

www.svenskafoder.se

2


Innehåll

NYTT&NYTTIGT

Om Växt & Spannmål

Våra kontrakt

20. 26.

Områdesindelning

4.

Sverige är indelat i olika försöksområden med likvärdiga odlingsbetingelser inom respektive område. Vi följer samma områdesindelning som SLU vid redovisning av våra sorter. Alla försöksresultat är från officiella försök och har sammanfattats av SLU.

21.

2. Det börjar med oss - vi kan bättre! 3. Innehåll 4. HöstrapsGuide 6. HöstveteGuide 8. RågveteGuide 10. HöstrågGuide 11. PollenPlus 12. HöstkornGuide 13. Ny gröda - Hyvido 14. Ekologiskt utsäde 16. Insekter & Svamp -en utmaning i höstrapsodlingen 19. Optilab 20. Skadedjur 21. Hantering av spannmål 26. Våra kontrakt 28. Leveransintyg 29. Exempel på spannmålsavräkning 30. Mottagningsplatser 32. Prisregleringar 36. Regleringsmallar 38. Regleringsmallar 40. Särskilda villkor för inköp av EKO-råvaror 42. Torkningsskalor 46. Mottagningsplatser, kontaktuppgifter 48. Hitta din närmaste Svenska Foder-kontakt

Scandinavian Seed-sort

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m fl. För mer info ring 0510-828 00 eller gå in på www.scandinavianseed.se eller www.svenskafoder.se.

3


Höstraps

HöstrapsGuide

Följ

Andromeda

ebook!

DK Explicit

- Hybrid En fransk sort med resistens mot typ 1 av klumprotsjuka som är den vanligaste typen i Sverige. Den är testad 2014-2015 i Sverige och gjorde det med mycket bra resultat. På ickeinfekterad jord avkastar Andromeda i nivå med mätaren och på smittade jordar kan Andromeda ge full skörd trots högt infektionstryck.

- Hybrid Explicit är en ny sort på svenska marknaden som övertygat både 2013-2015 med oöverträffat hög avkastning dessa tre år. Explicit har sin stora styrka i att den har ett kompakt, lågväxande växtsätt på hösten som gör den mycket lämplig för tidig sådd. Sorten är också mindre drösningsbenägen än äldre sortmaterial vilket gör att man kan skörda senare och därmed få en högre skörd.

ES Alegria - Linje (även eko)

Tidig och högavkastande linjesort som kombinerar osedvanligt hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. ES Alegria har utmärkt sig i Tyskland som den tidigast mognande sorten med utmärkt phomaresistens. Passar i södra och mellersta Sverige.

på Fac

2017

DK Exception Vinnare i rapsmästaren!

Har varit en toppsort i försöken 2016. Sorten har varit den högst avkastande i Dekalbs egna försök. Växtsättet är kompakt med lugn tillväxt på hösten, vilket gör den särskilt lämplig för tidig sådd och sådd i normal tid. Sorten påminner mycket om DK Explicit men har högre avkastningspotential, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka

Compass

- Hybrid Compass har visat sig vara en toppsort i hela landet och har de fem sista åren varit högst avkastande sort i södra Sverige och en absolut toppsort i Mellansverige. Övervintringen har varit mycket god även under tuffare betingelser alla åren. Odlingssäkerheten i Compass är således den bästa som finns att få tag på. Compass är relativt lång men har god stjälkstyrka.

DK Exentiel

DK Exentiel har stabila agronomiska egenskaper som säkrar en hög avkastning. Sorten är snabb i tillväxten på hösten vilket gör den särskilt anpassad för sen sådd eller sådd i normal tid. Den snabba etableringen ger också en fördel vid etablering under besvärliga förhållanden. Det är viktigt att ha fokus på rätt utsädesmängd, så beståndet blir ca 35 etablerade plantor. För tätt bestånd kan göra att tillväxtpunkten blir för hög.

Compass har en mycket snabb höstutveckling och passar bra vid senare sådder.

PR44D06

- Dvärghybrid Dvärgsort med tidig skörd. Dvärgsort med mycket hög råfetthalt. Sorten har inte visat någon tendens till förväxning för invintring -D06:án ger mycket hög och tidig skörd. Fungerar bra vid både tidig och normaltidig sådd och är huvudrekommendation vid tidig sådd.

4

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr


Höstraps

Egenskaper Försök höstraps 2012-2016 avkastning hybrider

Odlingsegenskaper

A

B

D+E

F

Sortbland.

PR44D06

Compass

103

105

102

99

Mognad, dagar

352

1

Compass 0

PR44D06

91

97

98

94

Stjälklängd, cm

137

18

-6

DK Explicit

112

117

115

-

Stjälkstyrka, 0-100

94

-2

-3

DK Exentiel

111

106

101

-

Vinterhärdighet, 100-0

80

-5

-3

DK Exception*

106

115

107

-

Råfettskörd, % av ts

49,6

-0,2

-1,9

Alegria

DK Explicit

Mognad, dagar

2

2

Stjälklängd, cm

6

-12

Stjälkstyrka, 0-100

4

3

* Testad 1 år

Försök avkastning linjesorter A

B

D+E

Alegria

104

102

98

Festivo

104

100

100

Epure

102

99

102

Vinterhärdighet, 100-0 Råfettskörd, % av ts

Medeltal behandlat-obehandlat, officiella försök 2010-2016.

-1

-1

-1,3

-1,6

DK Exentiel

DK Exception

Mercedes

Mognad, dagar

2

-1

0

Stjälklängd, cm

-1

3

-2

Stjälkstyrka, 0-100

6

-2

-1

Vinterhärdighet, 100-0

1

0

-3

0,1

-0,7

-1

Råfettskörd, % av ts

Medeltal behandlat-obehandlat, officiella försök 2010-2014.

Försök Höstraps 2015 - Klumprotsresistenta sorter Simrishamn

Vallåkra

Klagstorp

Grundskörd, kg

494

5564

5502

Sortblandning*

100

100

100

Compass*

360

104

105

Mentor

760

86

95

SY Alister

980

97

99

Andromeda

1070

106

105

Archimedes

930

98

99

* Ej klumprotsresistent.

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

5


Höstvete

Följ

Höstvete Guide Ellvis

på Fac

ebook!

2017 Praktik

- Kvarnvete/etanol Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaper. Den är väl anpassad till våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskador under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

- Kvarnvete Ett vinterhärdigt kvalitetsvete med många fördelar. Tidig mognad som ger förutsättningar för en gynnsam höstrapssådd, ett stabilt falltal, hög proteinhalt och god kärnkvalitet. Tillsammans med sina utmärkta bakningsegenskaper gör det Praktik till ett säkert val under våra nordliga förhållanden.

Julius - Kvarnvete

RGT Reform

- Kvarnvete Ett A-kvalitetsvete med hög skördenivå. Den är vinterhärdig, med ett högt och stabilt falltal och har därmed hög skördeoch kvalitetssäkerhet. Karaktäristiskt för RGT Reform är ett brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria och mjöldagg, såväl som gul- och brunrost.

Julius är ett brödvete med hög rymdvikt. Sorten är vinterhärdig och frisk och passar bra i alla odlingsområden. Sorten har ett långt strå och en bra stråstyrka. Julius mognar sent.

Mariboss

- Foder Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningförmåga, vilket ger ogräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandningen vilket gör Mariboss till ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd.

Torp

- Foder Torp är fodervetet med högst avkastning i Sverige! Den är medellång och har mycket god stråstyrka. Torp har utmärkt sjukdomsresistens särskilt septoria och mjöldagg. Medeltidig mognad och högt energiinnehåll.

Olivin

- Kvarnvete Populärt kvarnvete, som kombinerar utmärkta odlings- och bakningsegenskaper, bl a genom hög skörd, stabilt falltal, hög vattenupptagning och god proteinkvalitet. Ett mycket vinterhärdigt A-kvalitetsvete.

6

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr


Höstvete

Egenskaper Sjukdomar

Försök höstvete 2011-2015 Avkastning

Svartpricksjuka

Gulrost

Mjöldagg

Ellvis

9

1

10

Praktik

18

4

2

Mariboss

10

1

5

Olivin

15

7

7

Reform

10

4

3

Torp

8

1

7

Julius

8

1

3

Avkastning A-B

Avkastning D+E

Avkastning F

Ellvis

98

198

100

Mariboss

103

103

101

Olivin

90

92

93

Praktik

99

95

98

Reform

100

101

105

Torp

106

103

106

Medeltal behandlat-obehandlat, officiella försök 2012-2016.

Sjukdomsmottaglighet, % angrepp - uppgift saknas

Odlingsegenskaper Litervikt, g

Falltal, sek

Proteinhalt, %

Stärkelse, %

Mognad, dagar

Strålängd, cm

Stråstyrka, %

Sortblandning

794

309

11,4

71,3

322

87

93

Ellvis

801

359

11,2

71

317

88

94

Praktik

821

343

11,5

71,7

317

82

94

Mariboss

765

311

10,2

70,5

320

87

86

Olivin

826

345

11,6

71,6

319

93

92

Reform

818

358

10,9

72

317

81

95

Torp

769

286

10,2

71,6

319

79

95

Julius

816

319

11

70,9

319

90

94

Medeltal behandlat-obehandlat, officiella försök 2012-2016.

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

7


Rågvete

Rågvete Guide

2017

Borwo

Frisk som få! Rågvete med polskt ursprung som särskilt utmärker sig för sin goda sjukdomsresistens. Sorten har heller inte blivit angripen av gulrost och är graderad som minst gulrostmottaglig av alla sorter i Sverige. Borwo har utmärkt stråstyrka, ett relativt kort strå och god kärnkvalitet, men mognar senare än mätaren.

Trefl

Rågvete med hög avkastningspotential. Innehar hög sjukdomsprofil och god motståndskraft mot gulrost. Syns i de obehandlade försöken där Trefl presterat mycket väl skillnaden mellan obehandlade och behandlade led blir liten. Hög vinterhärdighet, goda kärnegenskaper och långt strå med något lägre stråstyrka. Jämfört mot mätaren Tulus har Trefl hög rymdvikt, något lägre proteinhalt och tusenkornvikt. Mognar senare än mätaren Tulus och tidigare än Borwo.

Egenskaper Försök Rågvete 2012-2016 Avkastning Avkastning A-B

Avkastning C

Avkastning D+E

Avkastning F

Borwo

104

99

106

103

Trefl

110

108

98

104

Tulus (M)

100

100

100

100

Remiko

104

101

100

105

Medeltal behandlat-obehandlat, officiella försök 2012-2016.

Odlingsegenskaper Litervikt, g

Tusenkornvikt, g

Övervintring

Mognad, dagar

Strålängd, cm

Stråstyrka, %

Borwo

752

47,7

97

Trefl

748

45,6

98

320

96

96

317

104

90

Tulus (M)

730

47,2

96

Remiko

750

42,4

317

104

96

317

91

89

Medeltal behandlat-obehandlat, officiella försök 2012-2016.

Sjukdomar Bladfläckarsvampar

Brunrost

Gulrost

Mjöldagg

4

-

-1

7

Borwo Trefl

8-

2

1

Tulus (M)

8-

4

7

Sjukdomsmottaglighet, % angrepp

8

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Rรฅgvete

Svenska Foder reserverar sig fรถr eventuella tryckfel i denna broschyr.

9


Råg

Höstråg Guide

2017

Herakles

KWS Livado

Är en ny syntetisk råghybrid. Utsädet är inte dyrare än för populationssorter och Herakles har säkra fördelar jämfört med populationssorter, som högre skörd och bättre motståndskraft mot sjukdomar. Herakles är kort med bra stråstyrka och ett mycket bra alternativ om rågen inte ska stråförkortas.

Mephisto

En högavkastande syntetisk hybrid med goda stråegenskaper, god vinterhärdighet och god sjukdomsresistens.

Palazzo

Palazzo är en hybridsort, som har låg mottaglighet för mjöldryga pga. egenskapen PollenPlus. Palazzo är en av de största rågsorterna i Europa för odling till bröd bl.a. på grund av sin höga skörd och stabila falltal. Palazzo sätter fler kärnor per ax och når därmed en mycket hög skörd. Denna egenskap tillsammans med ett något bättre strå gör sorten till ett säkert kort för både odlare och kvarn.

Egenskaper Försök höstråg 2012-2016 Avkastning Avkastning A-B

Avkastning D+E

Avkastning F

Herakles

93

94

104

Palazzo (H)

103

101

SU Cossani (H)

109

KWS Livado (H)

108

Brasetto (H) Sortblandning

KWS Livado - en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil. Sorten är en toppavkastande hybridråg som presterar hög avkastning i svenska officiella försök. Innehar även Pollenplusteknik vilket ger ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet skyddas bättre mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs. God motståndskraft mot sjukdomar, låga förekomster av mjöldryga, sköldfläcksjuka och brunrost. Kvaliteten hos sorten är hög och betäcknas som kvarnråg med goda bakningsegenskaper. Falltalet är högt, rymdvikten medel och tusenkornvikten något lägre än mätaren. KWS Livado har goda stråegenskaper medan strålängd och stråstyrka ligger kring medel enligt svensk officiell provning.

SU Cossani

En hybridråg som presterar högre avkastning än tidigare material över hela Sverige. Medeltidig mognad i kombination med en ordentlig rymdvikt. Goda stråegenskaper med en strålängd och stråstyrka kring medel. Fina kärnegenskaper med tusenkornvikt och falltal kring medel. Enligt tysk erfarenhet är SU Cossani väldigt bestockningsbenägen. Detta syns i avkastningsstrukturen där SU Cossani bygger sin skörd genom att driva fram många ax/m2 och där storleken på axen samt tusenkornvikten ligger kring medel.

Sjukdomar

Avkastning G

Sköldfläcksjuka

Brunrost

Mjöldagg

Mjöldryga

Herakles

9

8

11

-

101

Palazzo (H)

9

6

8

110

110

SU Cossani (H)

8

5

110

112

KWS Livado (H)

6

5

104

103

101

Brasetto (H)

9

100

100

100

100

8

5

-

Sjukdomsmottaglighet, skala 1-9, högre siffra större sjukdomsmottaglighet. Källa: SJV

Medeltal behandlat-obehandlat, officiella försök 2012-2016.

Odlingsegenskaper Litervikt, g

Falltal, sek

Övervintring, %

Mognad, dagar

Strålängd,cm

Stråstyrka, %

Herakles

778

265

95

321

134

73

Palazzo (H)

774

257

95

321

129

72

SU Cossani (H)

776

269

95

321

129

70

KWS Livado (H)

774

292

95

321

127

68

Brasetto (H)

765

269

94

321

127

71

Sortblandning

767

295

89

322

132

74

Medeltal behandlat-obehandlat, officiella försök 2012-2016.

10

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr


Råg

PollenPlus - en väg mot mindre mjöldryga

En unik generation hybridrågsorter

Genom att kombinera traditionell växtförädling och markörteknik har KWS-Lochow lyckats att få fram en generation hybridrågsorter med en gen som ökar pollenproduktionen väsentligt jämfört med tidigare hybrider. Detta minskar risken för mjöldryga. Den gen man funnit härstammar från primitiva vildväxande rågsorter och man har i korsningar genom traditionell växtförädling bortselekterat sorter med negativt verkande gener.

Rätt utsädesmängd i hybridråg Palazzo och Mephisto hybridråg säljs i enheter med 1 miljon grobara kärnor vardera. En småsäck innehåller 1 enhet (unit) och en storsäck 12 units. Hur mycket varje unit väger bestäms av partiets tusenkornvikt och grobarhet. Rekommendationen i antalet grobara kärnor per kvadratmeter enligt tabellerna bredvid. Utsädesmängden varierar med såtidpunkt och var i landet man befinner sig.

Södra Sverige Sådatum

Mellersta Sverige

Grobara kärnor/m2

Unit/ha

25/8 - 5/9

140-160

1,4-1,6

6/9 - 10/9

170-180

1,7-1,8

11/9 - 20-9

190-220

21/9 -

220-250

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

11

Sådatum

Grobara kärnor/m2

Unit/ha

25/8 - 5/9

170-180

1,7-1,8

6/9 - 10/9

190-220

1,9-2,2

1,9-2,2

11/9 - 20-9

220-250

2,2-2,5

2,2-2,5

21/9 -

250-280

2,5-2,8


Höstkorn

Höstkorn Guide

2017

SU Ellen

Frigg

6-rads linje höstkorn SU Ellen har en extremt tidig mognad och i jämförelse med höstkornen en god vinterhärdighet. Strået är medellångt med mycket god stråstyrka och en låg tendens till stråbrytning. Kärnan är av medelstorlek, något lägre rymdvikt och innehar en hög proteinhalt. Sjukdomsprofilen är av god karaktär vilket man ser genom att SU Ellen presterar mycket bra även i de obehandlade försöksleden. Enligt erfarenheter från förädlaren är SU Ellen något mindre bestockningsvillig men kompenserar detta genom att bilda fler kärnor/ax.

2-radskornet Frigg presterar en hög stabil avkastning i hela landet och har en dags tidigare mognad än mätarsorten. Frigg har en hög vinterhärdighet och goda stråegenskaper där strået är relativt kort med en god stråstyrka. Dess kärnkvalitet är god med rymd- och tusenkornvikt på medel. Frigg innehar en god sjukdomsprofil som visar sig genom att sorten presterar mycket väl i både obehandlade och behandlade led.

Trooper

Hybridhöstkorn Trooper är ett nytt hybridhöstkorn som ingår i “Hyvidofamiljen”. Trooper är en högpresterande sort med den stora fördelen att kombinera hög avkastning med tidig mognad. Den tidiga mognaden medför att man sprider skördearbetet och har god tid på sig att bärga halm eller så höstraps. Kärnkvaliteten är hög och rymdvikten hos Trooper ligger i nivå med 2-rads sorterna. Kännetecknande för hybridhöstkorn är ett stort rotsystem vilket gör det lättare för plantan att ta upp vatten och näring.

Hybr id h östk orn Hybridhöstkorn är en ny typ av gröda. Typiskt för hybridhöstkorn är att sortern a har hög avkastningspotential, ett stort ax, stor t rotsystem och ett stort flaggblad som säkerställe r god kärnkvalitet. Hybridsorterna är även tidiga i sin mognad och gör att skörden kan starta tidigare .

Egenskaper

För att utnyttja avkastnings potentialen fullt bör hybridsorter sås tidigt- redan förs ta dagarna i september med en låg utsädesmängd – ca 130-160 plantor per kvadratmeter. Svenska Fod er kommer erbjuda olika sorter under säsongen.

Försök höstkorn 2012-2016 Avkastning A

Avkastning B

Avkastning D+F

Matros

103

99

101

Frigg

106

102

104

Trooper (Hybrid)

108

106

108

SU Ellen

104

105

104

Apropos(M)

100

100

100

Kontakta din säljare för me r info!

OBS! Trooper och SU Ellen är enbart testade ett år.

Odlingsegenskaper Övervintring, %

Litervikt, g

Proteinhalt, %

Stärkelse, %

Mognad, dagar

Strålängd, cm

Matros

100

698

10,3

61,5

308

84

Frigg

94

688

10

61,5

308

80

Trooper

102

697

10

61,7

308

92

SU Ellen

102

670

10,3

60,4

306

89

Apropos (M)

98

690

10

61

311

75

Stråstyrka, %

92

Medeltal behandlat-obehandlat, officiella försök 2011-2015. OBS: Trooper och SU Ellen enbart testade ett år

12

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr


Höstkorn

Dags att odla en helt ny gröda!

Höstkorn är ingen stor gröda i Sverige, mycket på grund av att den inte anses lika högavkastande som höstvete och inte lika lönsam som höstraps. Men med hjälp av hybridtekniken har hybridhöstkornet Hyvido fått många egenskaper som gör den till en värdefull gröda i växtföljden!

En utmanare i växtföljden

Hyvido hybridhöstkorn marknadsfördes för första gången i Sverige 2014. Hyvido är samlingsnamnet för flera sorter, bland annat SY Leoo som fanns i Svenska Foders sortiment förra året, och Trooper som blir årets nyhet.

Tänk på odlingstekniken

Att börja odla en ny gröda innebär också till viss del en ny odlingsteknik. För Hyvido är det viktigt med en ordentlig etablering på hösten. Hyvido ska sås relativt tidigt, från början av september.

Utsädesmängd

Hyvido hybridhöstkorn ska sås med en lägre utsädesmängd än konventionellt höstkorn. • Vid tidig sådd (från 1:a september) och varma odlingslokaler: 130-160 kärnor / m2 • Vid kallare odlingslokaler eller något senare sådd efter 15:e september: 200 – 230 kärnor / m2

Hyvido- en värdefull gröda i växtföljden

Den tidiga sådden ger ökad rotutveckling och bestockning som lägger grunden för en hög skörd. Det gör också att skörden blir upp till 14 dagar tidigare.

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

13


EKO-utsäde

Ekologiskt Utsäde Guide Ekologisk Höstraps ES Alegria - Linje

2017

Stava

- Kvarnvete Brödvete för alla höstveteodlande områden. Utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Något högre tolerans mot vanlig stinksot och dvärgstinksot än övriga sorter. Stava är en mycket vinterhärdig sort som har avkastning i nivå med Kosack. Den har ett förhållandevis långt strå och god kärnkvalitet.

Tidig och högavkastande linjesort som kombinerar osedvanligt hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. ES Alegria har utmärkt sig i Tyskland som den tidigast mognande sorten med utmärkt phomaresistens. Passar i södra och mellersta Sverige.

Compass

- Hybrid Compass har visat sig vara en toppsort i hela landet och har de fem sista åren varit högst avkastande sort i södra Sverige och en absolut toppsort i Mellansverige. Övervintringen har varit mycket god även under tuffare betingelser alla åren. Odlingssäkerheten i Compass är således den bästa som finns att få tag på. Compass är relativt lång men har god stjälkstyrka.

Ekologisk Rågvete Borwo

Frisk som få! Rågvete med polskt ursprung som särskilt utmärker sig för sin goda sjukdomsresistens. Sorten har heller inte blivit angripen av gulrost och är graderad som minst gulrostmottaglig av alla sorter i Sverige. Borwo har utmärkt stråstyrka, ett relativt kort strå och god kärnkvalitet, men mognar senare än mätaren.

Compass har en mycket snabb höstutveckling och passar bra vid senare sådder

Ekologisk Råg Herakles

DK Explicit - Hybrid

Explicit är en ny sort på svenska marknaden som övertygat både 2013 och 2014 med oöverträffat hög avkastning båda åren. Explicit har sin stora styrka i ett kompakt, lågväxande växtsätt på hösten som gör den mycket lämplig för tidig sådd.

Är en ny syntetisk hybrid. Till skillnad från en populationssort har en syntetisk hybrid utvecklats genom systematiskt urval i en population och är en direkt följd av förbättringar i populationen. Genom att korsa särskilt utvalda föräldrar och därmed följande uppförökning genom öppen pollinering under isolering, åstadkommer man en syntetisk hybrid. Utsädet är inte dyrare än för populationssorter och Herakles har säkra fördelar jämfört med populationssorter, som högre skörd och bättre motståndskraft mot sjukdomar. Herakles är kort med bra stråstyrka och ett mycket bra alternativ om rågen inte ska stråförkortas.

Sorten är också mindre drösningsbenägen än äldre sortmaterial vilket gör att man kan skörda senare och därmed få en högre skörd.

Ekologisk Höstvete Ellvis - Kvarnvete/etanol

Ett kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaper. Den är väl anpassad till våra nordiska förhållanden och den goda falltalsstabiliteten har visat sig ge Ellvis mycket små fältgroningsskador under besvärliga år. Kort sagt är Ellvis en välbalanserad sort, som ger mervärde för både dig som lantbrukare och slutanvändaren.

Mariboss - Foder

Högt avkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. En sort som har mycket god bestockningsförmåga, vilket ger ogräsen tuff konkurrens. Har hittills visat unik resistens mot gulrost och legat på en låg nivå avseende övriga sjukdomar. Mognaden är 3 dagar senare än mätarblandningen vilket gör Mariboss till ett bra komplement till andra tidigare grödor på gården. Mariboss har fungerat särskilt väl även vid senare sådd.

14

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr


• Ett fullgödselmedel i tiden •

Varför EkoNatur?

Ekonatur levererar svensk fjäderfägödsel till dig för KRAV, ekologisk eller konventionell odling. Fjäderfägödsel lämpar sig till alla typer av grödor! Som helhetsleverantör optimerar vi transporter och bistår med alla typer av information och handlingar som myndigheterna kräver.

Fördelar med fjäderfägödsel till växtodling?

i a r e t s Inve u! n n e d r jo

ss o a t k a t Kon t! för offer

• Innehåller alla näringsämnen (förutom N, P och K - även makrooch mikronäringsämnen). • Sänker kostnaderna jämfört med handelsgödsel. • Höjer långsiktigt mullhalten i jorden. • Mindre torkkänslig jord. • Bördigare jord. = En investering i din viktigaste tillgång i jorden!

Tycker du att fjäderfägödsel verkar intressant för din odling? Kontakta oss så gör vi affär! Vi erbjuder dig en väletablerad och flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet. Postadress: Box 673 • 531 16 Lidköping Besöksadress: Matrosgatan 3A • 531 40 Lidköping Kontaktperson: Pierre Lindskog • Tel. 0510-828 28 E-post: pierre.lindskog@svenskafoder.se

• www.ekonatur.se •


Insekter & svamp

Insekter & svamp en utmaning i höstrapsodlingen Rapsvivel och Svamp – det finns många utmaningar för en höstrapsodling. Nytt & Nyttigt om Växt & spannmål talade med Marcus Pedersen, Business Support Manager på Bayer Crop Sciences.

Bekämpning av Rapsvivel lönar sig

I försöken 2016 var Biscaya den produkt som visade sig ha bäst effekt mot blygrå rapsvivel. Biscaya har också fördelen att den har en viss långtidseffekt. Mellan 7-10 dagar i DC 61-69. Där skiljer sig produkten från pyretroiderna.

2016 var ett utmanande år för höstrapsodlingen när

det gäller Rapsviveln - särskilt i de södra delarna av vårt avlånga land. Stora mängder blygrå rapsvivel banade väg för skidgallmyggan. Det gav mycket stora skador i många fält. Vivlarna kom tidigt på flera platser och det var en intensiv diskussion om bekämpning eller inte. Marcus Pedersen är Business Support Manager på Bayer Crop Sciences och menar att det hade varit mycket lönsamt att bekämpa. Men så är det också lätt att vara klok i efterhand.

Svampsjukdomar i rapsen, inte bara vid mycket regn

Svampproblem uppstår oftast då det kommer mycket nederbörd. Därför var det förvånande att det i vissa regioner upp-

stod bomullsmögel - trots varm och torr väderlek under lång tid. Enligt tillgängliga klimatdata föll cirka 8 mm regn under maj på ett försök på Österlen i Skåne. Blomningen i området sträckte sig från mitten av maj till slutet av maj. Under juni månad föll cirka 40 mm regn med tyngdpunkt från mitten till slutet av juni.

- Det vi måste göra är dock att lära oss av varje nytt år, och ta det med oss in i nästa, säger Marcus. Nu ska vi säkra skörd 2017. Det vi vet från försök som utförts ifjol i Skåne är att bekämpningen bör sättas in under blomningsperioden från DC 61-69. En annan parameter som är en indikation på när man ska börja bekämpa är då det finns 1-2 vivlar per planta. Varken en alltför tidig eller alltför sen behandling ger samma goda effekt och merskörd. Tajming är allt. -Men ser man prov på en lång inflygningsperiod under hela blomningen kan en delad behandlingsstrategi vara att föredra, fortsätter Marcus.

Försöket var graderat på ett 20 %-igt angrepp av bomullsmögel, men ingen alternaria, berättar Marcus Pedersen. Trots torra och ogynnsamma förhållande för bomullsmögelsvampen räckte det för ett angrepp med förhållandevis stora skördeförluster. Svampbehandlingen i försöket gav en skördeökning på i snitt 394 kg frö.

16

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr


Insekter & svamp

Rekommendation blygrå rapsvivel:

Enkelbehandling: 0,3 Biscaya Dubbelbehandling: 0,2 Mavrik i DC 61-63 uppföljt med 0,3 Biscaya i DC 65-69

Rekommendation bomullsmögel:

Fält med stor risk: 0,7 Proline Fält med mindre risk: 0,4 Proline + 0,4 Amistar/0,25 Cantus

-En svampbekämpning gör rapsen - förutom att hålla den frisk - grönare vilket ger en längre period för grödan att lagra in och bygga skörd, konstaterar Marcus.

-I ett försök på Österlen gav en svampbehandling i snitt 394 kg frö, berättar Marcus Pedersen. Försöket är graderat på ett 20 %-igt angrepp av bomullsmögel men ingen alternaria. Att angreppet kommer är förvånande, eftersom man enligt tillgänglig klimatdata kan se att det föll ca 8 mm regn under maj och att blomningen i detta område sträckte sig från mitten av maj till slutet av maj.

Hur ska man då tänka vid fungicidval?

men där vädret är gynnsamt och man vill hålla rapsen grön för skördemaximering, är en mix av Proline + Amistar eller Cantus att föredra.

Ett fält som historiskt inte haft stora angrepp,

Under juni månad föll ca 40 mm regn med tyngdpunkt från mitten till slutet av juni.

-Proline levererar en bra effekt på bomullsmögelsvampen tillsammans med Amistar eller Cantus, säger Marcus. De två sistnämnda bidrar också med en förbättrad greeningeffekt – vilket ger rapsen en förlängd möjlighet att assimilera Har man däremot ett fält som tidigare haft stora angrepp av bomullsmögel och bedömningen är att det kan upprepas, då bör man välja ren Proline.

-Trots torra och därmed ogynnsamma förhållande för bomullsmögelsvampen har det räckt för ett angrepp med förhållandevis stora skördeförluster, fortsätter han. Vad gäller svampsjukdomar och speciellt bomullsmögel finns det i vårraps ett fungerande prognossystem. Motsvarande finns inte på höstraps. I höstraps får man därför förlita sig på vädret och om man historiskt haft angrepp på fältet och att det därför kan befaras att smittämne finns i marken. Alternaria betyder normalt mindre för skörden än bomullsmögel, men är en sjukdom som kommer när rapsen åldras.

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

-Erfarenheter från England visar att under hårt tryck av bomullsmögel ger Proline en hög effekt. Tidpunkt för behandling är när rapsen är i full blom DC 65, både för höstraps och vårraps. En kombination av svampbehandling och behandling mot blygrårapsvivel kan därför i många fall sammanfalla och kombineras, avslutar Marcus.

17


Optilab

Rätt vattenhaltsmätare - ger rätt resultat! Nu säljer Svenska Foder AM 5200 – en vattenhaltsmätare som lämpar sig utmärkt för spannmålsanläggningar som vill sortera inkommande spannmål på vattenhalt - eller för torkanläggningar som vill övervaka torkningen med hög noggrannhet.

Med AM 5200 är det möjligt att analysera många provtyper spannmål, oljeväxter, trindsäd och dessutom är den enkel att använda och man slipper mala proverna.

AM 5200 mäter vattenhalt, rymdvikt och temperatur i helkorn. Cirka 7 deciliter prov analyseras på mindre än

10 sekunder. Resultatet presenteras på skärmen och i utskrift (som tillval finns en skrivare). Resultaten kan också exporteras till USB-minne eller extern PC via LAN. Ulf Thorpert är laboratoriechef för Optilab, Svenska Foders nystartade analyspartner för hela marknaden och har lång erfarenhet av olika vattenhaltsmätare: -Vi har ett stort antal av dessa mätare i företaget och är mycket nöjda.

IM8800 & Minibatt - kvalificerade hjälpmedel för kvalificerade beslut. Gårdar som hanterar och lagrar stora mängder spannmål och raps i sin verksamhet – hör upp! Den här produkten är portabel, kompakt, lätt nog att bära för hand. Du kan ta med den där du behöver den mest. I hytten på tröskan, i dina lagringsfickor eller i silon.

-Använder man sig dessutom av en Minibatt – en liten

provtagningströska, handhållen – kan du kvickt och lätt göra en provtröskning, kontrollera proteinhalten och göra ett kvalificerat beslut vilket fält som du bör skörda först för att uppnå optimal ekonomi i din verksamhet.

Produkten är kalibrerad på protein- och vattenhalt för spannmål, olja- och vattenhalt för raps och ger en väldigt exakt analys på din vara. Det ger dig bättre möjlighet att separera olika kvaliteter och därmed få ut ett större mervärde på sin vara. Helt enkelt för den som vill optimera sin lönsamhet!

och en automatisk slutare skyddar monitorn från ljus, insekter, skadedjur för att säkra ett tillförlitligt instrument med ett minimum av underhållsarbete.

Produkten är väldigt stryktålig

18

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


EN KOMPLETT ANALYSPARTNER Ny teknik = snabbare analystider och ökad säkerhet Vi utför en mängd analyser med den senaste tekniken: • PCR-analys av salmonella • Ett flertal olika toxinanalyser • Ergosterol – spannmålsanalys • Mögelanalys

Stor kunskap och lång erfarenhet • Centrallaboratorium i Lidköping • Personal med mångårig erfarenhet och stor serviceanda ger snabba och säkra analyser.

Vi använder oss också av NIR-teknik, en typ av foderkontroll direkt i foderfabrikerna.

Analyser på uppdrag Laboratoriets grovfoderavdelning utför uppdrag på:

• Utför ca 70 olika kemiska och mikrobiologiska analyser på prover från foderfabriker, råvaruinköp, spannmålsavdelning. • Utför kundanalyser till lantbrukskunder, foder-, spannmålsfirmor och hästägare.

• Hö • Hösilage • Halm • Grönmassa • Ensilage Färdiga analyspaket finns att köpa hos våra Djur&Natur-butiker och återförsäljare.

Svenska Optilab • Sockerbruksgatan 38 • 531 40 Lidköping • Box 673 531 16 Lidköping • info@svenskaoptilab.se


Skadedjur

Insektsproblem i spannmål Varför är det så viktigt att hålla den lagrade spannmålen fri från insekter? som innehåller insekter, förutom beredning av foder för eget bruk. Om man lämnar insekterna ostörda i ett parti spannmål, kommer inom mycket kort tid spannmålen att vara osäljbar för de flesta kunder.

Det finns egentligen inte någon avsättning för spannmål

Kärnorna kommer att reduceras till ett tomt skal och damm utan näringsinnehåll och mögelsvampar kommer att frodas av värmen och fukten som insekterna alstrar.

för lagring av spannmål på ett säkert sätt. När du påträffar insekter i samband med försäljning och utlastning av spannmålen kommer du oftast inte ifrån en försening på mellan två och fyra veckor. För att bekämpa insekterna måste en akut insats utföras, oftast i form av en omfattande gasning med fosfin i hela partiet. Därefter måste man invänta resultatet av bekämpningen.

Det finns inga enkla genvägar

Om du inte planerar för

en förebyggande och säker hantering av spannmålen med tanke på insekter, bör du nog hellre avstå från att lagra spannmål. är ingenting som ger sig självt. Utan kontroll i silon, lagret eller foderrummet, har man egentligen ingen uppfattning om det finns insekter där eller när de börjar etablera sig. Utrustningen och fällorna som beskrivs här, är exempel på tillförlitliga hjälpmedel som om de används rätt och avläsning av resultatet sker rutinmässigt, kan ge en säker varning om ett förestående insektangrepp på ett mycket tidigt stadium.

Ett insektsfritt spannmålsparti

Med kunskap om vad som händer från dag till dag i silon, på lagret eller i foderrummet kan man rädda och spara in en dyr gasning och behålla en högre kvalitet på spannmålen.

Skadedjursbekämpa i tid! Teckna marknadens bästa avtal! Genom vår nära anknytning till lantbrukssektorn har vi goda kunskaper inom bekämpning av gnagare, djurhälsoprogram, salmonellakontroll etc. Vi ser därför till att eliminera smittspridning mellan gårdar. Skadedjursavtalet omfattar både förebyggande bekämpning, och om olyckan ändå skulle vara framme, så gör våra tekniker en effektiv insats för att avhjälpa problemet.

Nomus Skyddar & Åtgärdar

I Skadedjursavtalet ingår:

Marknadens bästa avtal

Direktkontakt och besök av våra tekniker

Högklassigt skadedjursskydd

Låsbara betesstationer i plåt

Alla åtgärder och besök dokumenteras i pärm

Ring oss redan idag ! Tel 0510-8 28 0

0

Nomus AB - en del av Svenska Foder.

www.nomus.se

Nomus AB är ett helägt dotterbolag inom Svenska Foder-koncernen Koncernen har ca 300 anställda och en omsättning på ca 4,4 miljarder Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. kronor. Nomus erbjuder förmånliga serviceavtal för lantbruk, livsmedelsföretag, industrier, fastighetsbolag20 och försäkringsbolag.


Hantering av spannmål

Hantera din

spannmål

För lagring och leverans till eftersäsong Skicka ditt prov till oss! Svenska Foder strävar efter en god kvalitet på spannmålen. Här finner du som leverantör riktlinjer för hur du hanterar och tar ut ett representativt prov på din spannmål. Vi vill göra spannmålshandeln till en trygg och bra affär för dig som leverantör.

Provtagning från olika system Konventionell tork

Silotork

(gäller både sats och kontinuerlig tork) - Ta ut ett prov från flödet av spannmålen med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn.

- Om din tork fylls eller töms med elevator tas prov som från konventionell tork. - Om din tork fylls eller töms med hjälp av skruv tas prov med provtagningsspjut från silotoppen och rakt ner i spannmålen.

Planlager och lagringsficka

- Om elevator finns placerad tas prov i flödet med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Om detta inte finns att tillgå använd ett provtagningsspjut.

- Viktigt är att du som odlare får ut ett representativt prov! Kör därför omrörningsskruvarna för att få fram detta på bästa sätt.

Förprovet ska spegla den spannmål du säljer 1.

Ta ut ett representativt prov från silo/fack. Blanda noga den spannmål du tar ut till ett samlingsprov om 20 kg.

2.

Varje slutlagringsprov ska representera max 500 ton.

3.

Slutlagringsprov förvaras i märkt och tillslutet kärl som står mörkt, torrt och svalt.

4.

Ur varje slutlagringsprov görs ett 3-kilos förprov för analys som läggs i provpåsar. OBS! Töm inte kärlet, du kan behöva resterande mängd vid annat tillfälle.

5.

Kontakta din säljare för att få ut underlag till förprov som du stoppar i påsen. Skicka in ditt prov till Optilab(Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping) eller be din säljare att hämta ditt prov.

6.

Vid kontraktstecknande görs affär upp mot gällande förprovsanalys.

7.

Viktigt är att leverans av spannmål går från samma silo/fack som affären/kontraktet är uppgjord mot.

8.

Den spannmål som levereras ska motsvara förprovsanalysen.

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

21


Hantering av spannmål

Rekommenderade Torkluftstemperaturer Utsäde nedtorkning till 14%

Maltkorn nedtorkning till 14%

Brödspannmål nedtorkning till 14%

17%

71 oC

71 oC

74 oC

18%

70 oC

70 oC

72 oC

19%

68 C

68 C

69 oC

20%

65 oC

65 oC

68 oC

o

o

Foderspann­mål nedtorkning till 14% Max 100 oC

Ingående vattenhalt

I ovan nämnda exempel är slutvattenhalten bestämd till 14%. Om slutvattenhalten ändras (från 14 %), skall också torkluftstemperaturen ändras. I praktiken har dock inte små variationer någon större betydelse.

Kom ihåg!

Ingående vattenhalt I nedanstående tabell visas sammanhanget mellan torkluftstemperatur och nedtorkningsprocent med olika utgående vattenhalter, förutsatt bevarad grobarhet. Vattenhalt efter torkning

INGÅENDE VATTENHALT 16%

17%

18%

19%

20%

18% 17% 16%

71

15% 14%

21%

22%

23%

24%

25%

68

65

63

61

59

69

66

64

62

60

58

67

65

63

61

59

57

58

71

69

66

64

62

60

71

70

68

65

63

61

59

60

13%

72

71

69

67

64

62

12%

72

70

68

66

63

61

• Kontrollera ditt spa nnmålslager kontinue rligt • Okulär kontroll av din lagrade vara • Temperaturkontroller a din lagrade vara • Skadedjurskontroller a din lagrade vara

Ovanstående rekommendera s att ses över en gång i veckan.

Torkluftstemp. gr. C

Det kan vid några tillfällen, t. ex. många omogna kärnor, vara nödvändigt att sänka temperaturen under de angivna talen.

22

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr


Hantering av spannmål

Maximal lagringstid vid olika vattenhalter Temp i varan

20% vh

22% vh

2 oC

14% vh

15% vh

18% vh

60 dgr

32 dgr

3 oC

50 dgr

28 dgr

4 C

>170 dgr

44 dgr

24 dgr

5 oC

138 dgr

38 dgr

19 dgr

6 oC

102 dgr

32 dgr

15 dgr

7 oC

70 dgr

26 dgr

12 dgr

o

8 C

49 dgr

21 dgr

10 dgr

9 oC

>170 dgr

42 dgr

19 dgr

8 dgr

10 oC

140 dgr

36 dgr

16 dgr

6 dgr

11 C

105 dgr

32 dgr

15 dgr

5 dgr

12 oC

70 dgr

28 dgr

13 dgr

4 dgr

13 oC

51 dgr

25 dgr

11 dgr

3 dgr

o

o

14 C

>170 dgr

45 dgr

22 dgr

10 dgr

3 dgr

15 oC

150 dgr

42 dgr

20 dgr

9 dgr

2 dgr

16 oC

135 dgr

39 dgr

19 dgr

8 dgr

2 dgr

17 C

125 dgr

36 dgr

18 dgr

7 dgr

1 dag

18 oC

120 dgr

34 dgr

17 dgr

6 dgr

1 dag

19 oC

115 dgr

32 dgr

16 dgr

6 dgr

1 dag

20 C

110 dgr

30 dgr

15 dgr

6 dgr

1 dag

o

o

o

Vattenhalt, %

Källa JTI- Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Område med stor sänkning av grobarheten. Frömassans temperatur/vattenhalt bör inte vara inom detta område

35 30

Kritiska frötemperaturer: Oljeväxtfrö, (t.ex. raps) Sambandet mellan vattenhalt och kritisk temperatur i frömassan

25 20

Diagram visar den högsta tillåtna temperaturen i frömassan vid en viss vattenhalt. Om denna kritiska temperatur överskrids försämras snabbt grobarheten, och därmed lagrings­dugligheten.

15 10

Källa: Jordbruksverket / Exab

5

35

40

45

50

55

60

Temperatur, oC

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

23


Villkor

Frågor & svar om Vilka villkor gäller för avtalet? gäller enligt avtal samt Svenska Foder AB kvalitetsregleringar, prisortsregleringar och övriga villkor för respektive skördeår. Avtalad art, sort, leveransvolym och kvalitet skall levereras till köparen ifrån säljarens egna odlade arealer inom Sverige, om inget annat skriftligen överenskommes mellan parterna. Alla kontraktsändringar kräver skriftlig överenskommelse mellan parterna som skall accepteras och bekräftas av Svenska Foder AB. Denna broschyr med bl a skördeårets regleringsskalor och villkor, är en del av gjort avtal.

Leveransterminens pris alternativt fast pris

Vilket kontrakt avräknas först? Det äldsta avtalet avräknas först till 100 %. Därefter avräknas i tidsföljd gjorda avtal, alternativt skapas ett nytt avtal om inget ytterligare avtal finns registrerat. Detta nya avtal får ett dagspris av oss, fastställt på leveransdagen.

Vad händer om jag inte kan leverera? eller enbart delleverans understigande avtalad volym enligt ovan, har Svenska Foder AB rätt att kräva ersättning av säljaren för samtliga kostnader som kan uppstå p g a icke fullföljd leveransplikt.

Sker ingen leverans alls

Vilket pris blir det om varan klassas om? till mellan parterna skriftligt avtalat pris (om fastpris med prisgaranti) eller med ett dagspris fastställt av Svenska Foder AB på leveransdagen. Om avtal med fast pris kan priset för levererad vara aldrig bli högre än redan avtalat fast pris, dock lägre om så avtalat eller om Svenska Foder AB leveransdagspris är lägre. För odlingskontrakt prissätts den omklassade varan till periodens a conto-pris. Svenska Foder AB kvalitetsreglering för levererad vara enligt skördeårets skalor görs alltid.

Vid omklassning av varan sker prissättning

Vad händer om inte Svenska Foder hämtar i tid? Skulle Svenska Foder AB inte ha möjlighet att hämta varan inom avtalad leveransperiod äger säljaren rätt till ersättning med 0,20 kr/dt/vecka under den tid som varan ligger kvar i lager hos säljaren. Skulle säljaren av olika anledningar inte ha möjlighet att lasta ut varan under den tid som köparen önskar hämta varan, kan inte krav på ersättning enligt ovan ställas av säljaren till köparen. Dock kan köparen ställa krav på full ersättning om säljaren inte lastar ut enligt köparens önskemål.

Vilka lagar, regler och föreskrifter gäller? (Statens Jordbruksverk), regler och föreskrifter ifrån EU (Europeiska Unionen), EU’s förnyelsebarhetsdirektiv – tex EU-direktiv 2009/28/EG, 2BSvs, relevanta växtskydds-/gödselföreskrifter samt andra påverkande föreskrifter inom branschen, förbud mot användande av glyfosat eller stråförkortningsmedel i alla eller vissa grödor, tillämpas alltid på alla avtal och de leveranser som omfattas av avtalet. Svenska Foder AB äger rätt att annullera avtalet, avvisa varan/leverans och fakturera säljaren om denne inte följer detta avtal samt gällande lagar och föreskrifter. Denna rätt gäller i obegränsad tid, såväl före som efter faktisk leverans. Se leveransavtalsbekräftelse för övriga detaljer vid affär. Leverans får aldrig innehålla betat utsäde eller några onaturliga material, t ex glas, plast, sten, betong eller trä.

Svensk lag, regler och föreskrifter ifrån SJV

Måste jag kunna visa upp en odlingsjournal? Svenska Foder AB äger rätt att på anmodan erhålla komplett odlingsjournal, lagringsjournal samt göra revision/besök hos säljaren såväl före som efter leverans av kontrakterad volym. Denna rätt gäller i obegränsad tid.

24

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr


Villkor

m kontraktsvillkor Jag har slamgödslat, vad gäller då?

Vilka särskilda villkor finns det för varje kontraktstyp?

Svenska Foder tillåter användning av slam- eller restprodukter om detta meddelas 3 dagar innan leverans. Detta under förutsättning att odlingen sker enligt vår slampolicy. Viktigt är att du som lantbrukare meddelar Svenska Foder vid kontraktstecknandet med din säljare och 3 dagar innan leverans av spannmålen.

– se baksidan på leveransavtalsbekräftelse som erhållits i samband med affär.

Tillägg finns för respektive kontraktsslag

Hur fungerar det med transport? Odlaren ombesörjer varan till angiven, överenskommen ort om ej annat är skriftligt avtalat. Mer om transporter och mottagningsplatser se sid 46-47.

När och var kan jag leverera? angiven ort och inom angiven leveransperiod i Svenska Foders val.

Enligt i kontraktet

Vilket utsäde kan jag använda? Det utsäde som används till kontrakterade kvantiteter skall finnas på EU-sortlista, uppfylla S.U.K:s krav på bruksutsäde och i första hand vara införskaffat genom Svenska Foder AB.

Vad gäller för provtagning?

Köparen fastställer kvalitet och kondition på uttagna prover i samband med leverans. Avräkningsgrundande analys av dessa prover sker vid Svenska Foders laboratorium Optilab, Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping. I samband med torkning och lagring för eftersäsongsleverans: Ta ut referensprov till oss kontinuerligt inför kommande leverenser och förvara i hink med lock - gärna mörkt och svalt (förhindrar angrepp av ohyra och andra kvalitetsförändringar). Se beskrivning s. 21.

Vilken kvalitet ska varan ha?

Varan skall vara fullmogen frisk och sund. I övrigt gäller Svenska Foders kontraktsvillkor. Om kvaliteten ej överensstämmer med kontraktet äger köparen rätt att antingen ta emot varan och göra prisavdrag eller avvisa varan. Otorkad vara tas emot under skördesäsong. Vid leverans i eftersäsong fr.o.m. 201710-01, får vattenhalten vara max 14 % på spannmål, 9 % på oljeväxter och 15 % på ärtor och bönor.

Hur gör jag om det är fel på avräkningen?

Svenska Foders prisregleringsskalor, kvalitetsskalor, torkningsoch analysavgifter för respektive grödslag tillämpas enligt för 2017 års skörd gällande villkor. Svenska Foder förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ändra/lägga till regleringsskalor, torknings- och analysavgifter om marknadsanpassning är nödvändig.

på avräkningen ska meddelas Svenska Foder senast 20 dagar efter avräkningens utskriftsdatum.

Eventuella anmärkningar

När betalas pengarna ut? enligt Svenska Foders handels­villkor 30 dagar efter leveransdatum.

Avräkning förfaller

Måste jag skicka med leveransintyg?

Reservation

Ett leveransintyg ska medfölja vid varje leverans. Om

detta inte uppfylls kan leverans avvisas. Hur du fyller i leveransintyget hittar du på sida 28.

för händelser utanför vår kontroll (force majeure), t ex extrema väderförhållanden, strejk, lockout, strömavbrott, etc, som kan påverka vår verksamhet och möjlighet att uppfylla överenskomna kontraktsvillkor. Svenska Foder reserverar sig

OBS! Ej mottagning på regnvåta plattor

Ring respektive anläggning före leverans för besked. Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

25

!


Våra kontrakt

Våra kontrakt Odlingskontrakt

Inlagringskontrakt

Leveransperiod

juli-september, oktober, oktober-december, janauri-mars, april-juni

juli-september

Pris

Fastställt aconto-pris för leveransperioden (Se ovan för vilka leveransperioderna är)

70% av fastställt aconto-pris för leveransperioden juli-september

Regleringar

Svenska Foders regleringar för skördeåret

Svenska Foders regleringar för skördeåret

Pris på omklassad vara

Leveransperiodens aconto-pris

70% av leveransperiodens aconto-pris

Kvantitet

Kontrakterad kvantitet

Kontrakterad kvantitet

Leverans utöver kontraktskvantitet

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris

Betalning

Aconto-betalning 30 dagar efter leverans

Aconto-betalning 30 dagar efter leverans

Slutpris

Fastställs av Svenska Foder efter leveransperiodens utgång

Säljaren väljer att senast 15 mars 2018 aktivt fastställa slutpris i perioderna okt-dec, jan-mars eller april-juni. Sker inte detta, fastställer Svenska Foder slutpriset för leveransperioden jan-mars

Slutbetalning

Prel 30 dagar efter leveransperiodens slut, utom för period juli-sept där slutbetalning sker i december skördeåret.

För slutbetalning med prisfastställelsedatum i innevarande prisperiod gäller förfallodag 30 dagar efter prisfastställelsedatum. Vid prisfastställelse i en kommande prisperiod, gäller förfallodag den 1:a i månaden efter prisperiodens slut.

Övrigt

Måste tecknas senast 31 augusti skördeåret. Inlagringsavgift 0,13 kr/kg. Varan skall alltid säljas till Svenska Foder.

26

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Våra kontrakt

Fastpriskontrakt

Fastpriskontrakt

med prisgaranti

juli-september, oktober, oktober-december, janauri-mars, april-juni

juli-september, oktober, oktober-december, janauri-mars, april-juni

Fastställt pris för kontrakterad vara

Fastställt pris för kontrakterad samt omklassad vara

Svenska Foders regleringar för skördeåret

Svenska Foders regleringar för skördeåret

Leveransdagens dagspris

Fastställt pris för omklassad vara

Kontrakterad kvantitet

Kontrakterad kvantitet

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris

30 dagar efter leverans

30 dagar efter leverans

Inget slutpris, kontrakterat pris gäller.

Inget slutpris, kontrakterat pris gäller.

Ingen slutbetalning

Ingen slutbetalning

Prissäkringsavgift 0,02 kr/kg på både kontrakterad vara och omklassad vara

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

27


Leveransintyg

Ifyllnadsanvisning Leveransintyg 2017 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Leverantörsinformation – ifylles av odlaren/leverantören. Fyll i dina uppgifter med kontraktsnummer, namn, adress, postort och telefonnummer. Vid leverans i skörd utan kontrakt gäller kundnummer.

Kund.nr/Kontrakts.nr:*

Mobil.nr:

Hämtningsadress, om anna t än ordinarie:

Namn:

Adress:

4 5 6

Här kryssar du i om grödan/varan är konventionell eller eko. Här kryssar du i för vilken kategori du säljer grödan/varan som, ett alternativ.

7

kontroll utav ohyra & skad 11ärEgen ediur samt kvalité utförd:

12 RED (2BSvs): Leveransen uppfyller kraven för

9

16 Transportinformation (ifylles av åkeri) aktsnr:

Total lastningstid: min Lastutrymmet rengjort enlig t GTP:

Egenkontroll bör/ska göras vilket ska kvitteras.

Reg.nr:

RED (2BSvs) – se separat formulär för hållbarhetsdirektiv på vår hemsida. Detta dokument säkerställer att levererad vara kan användas för energiproduktion enligt gällande EU-regelverk. Därmed ges möjligheter till fler avsättningsplatser av grödan vilket minskar onödig fördröjning i logistiken. RED-formuläret garanterar enbart leveransmöjligheter utan att ställa villkor på affär i övrigt. Se formulär på denna sida: Deklaration av hållbarhetskriterier.

Uppskattad vikt:

18

Rent, torrt och täckt. Kan intyga

15 Slutleverans:

de 3 senaste lasterna (ev.

rengöringsintyg)

Övriga upplysningar:

Kund/Mottagare:

Avgick kl.

påstående och den gröda/vara som levereras.

Ja Ja

N

Ja

N

Ja

N

Ja

N

Ja

N

Ja

N

Ja

Ne

Ja

Ne

ka Foder)

Postort: Ja

Märkning/referens till motta gare:

Nej

kg

Övrigt:

Signum:

Kvittens (ifylles av odlare n/leverantören)

Godkänner härmed Svenska

Foders inköpsvillkor samt ovan

Datum:

/

20

leverantörsinformation/transpo rtinformation: Underskrift leverantör

OBS! Vid leverans till icke

Svenska Foder anläggning , glöm

Riv eller klipp av denna kupon

g, lämnas ifylld till levera ntör

19 Kvittens vid lastning(ifylles av transportören)

ej notera detta intygs numm er, ev. IO-nr och lastningstid

beskriver alla insatser som gjorts på fältet där levererad gröda odlats, vilken följer de krav som gäller för bidrag enligt SAM-ansökan till Länsstyrelsen för odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej.

för rapport till SvF.

Leverantörens exemplar

47699

Lastningskvitto

Intygar att korrekt transportin formation uppgetts och ovan nämnd last/vara är mottagen Trpt bokad med SvF Kontr aktsnr: Uppskattad vikt: Ankom kl. Avgick kl. Reg.nr: Total lastningstid: minuter Den / 20

13. Odlingsjournal. Finns specifik odlingsjournal som

kg Åkeri:

Underskrift transportör

Q-06-07 (utg.5)

14. Har lastutrymmet rengjorts med sopkvast innan leverans så att ingen inblandning av främmande föremål säkerställts. Fyll i Ja eller Nej. 15. Är detta sista leveransen eller ej från dig som odlare av denna gröda detta odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej. 16. Transportinformation – ifylles av åkeri. 17.

Ja Ja

Mottagarinformation (ifylles 17 anmo av leverantör eller transportör vid dan från Svens

Trpt bokad med SvF kontr

Ankom kl.

hållbar produktion enligt Sven ska Foders inköpsvillkor: Odlingsjournal finns:

13 Vid egen transport, lastutrymm et 14 rengj ort enligt GTP:

* Kundnummer endast vid spontanleverans i skörd. Finns kontrakt skall detta nummer * Vid flera kontrakt med samma anges. artikelnummer avräknas alltid ** Skördeåret minus 3 hela det äldsta kontraktet först. kalenderår, ex skörd -14 år gränsen årskiftet 2010/201 1

Ja

Varmluftstorkad:

Postnr.: Postort: Levererar/säljer följande gröda av skörd 20 som: 1. Konventionell Eko (Certifikat bifogat) 2. Fodervara Industrivara Stärkelsevara Utsädesråvara Sort: Gröda: Artikel.nr:

8

Ja

Rötrestgödslad gröda, godk . enl. SPCR 120: Rötrestgödslad gröda, godk . KRAV: Slamgödslad gröda senaste 3 åren:** Slamgödslad gröda enl. REVA C senaste 3 åren:** Glyfosatbehandlad gröda: Stråförkortad gröda:

Postort:

Tel.nr.:

3

Fyll i skördeåret för leveransen.

476

10 Rötrestgödslad gröda senaste 3 åren:**

Namn: Adress:

Ange hämtningsadress och telefonnummer om annan än ovan angiven ordinarie adress och telefonnummer gäller.

Mottagarens exe

Gårds-/partileveranser Spannmål - Oljeväxter - Trind säd - Majs Leverantörsinformation (ifylles av odlaren) Köpare Svenska Foder AB, www.svenskafod er.se

Postnr.:

7. Sort enligt leveransavtal/kontrakt, ex. Ellvis, Quarna, Quench. 8. Gröda som levereras, tex höstvete, vårvete, korn 9. Artikel.nr enligt leveransavtal/kontrakt. 10. Kryssa i Ja eller Nej, vad som gäller för respektive fråga/ 11. 12.

Leveransintyg

1 2

Mottagarinformation – ifylles av leverantör eller åkeri vid anmodan från Svenska Foder (i de fall leverans sker direkt till slutkund som inte är Svenska Foder AB).

18.

Underskrifter av leverantör.

19.

Ifylles av transportör och kvitteras. Kupongen lämnas till leverantör. 28

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr


Spannmålsavräkning

SPANNMÅLSAVRÄKNING Fakturanummer 60445 999369 Kund nr: Organisationsnr: 9999999999

JOHAN SVENSSON SPANNMÅLSGÅRDEN 3 550 00 RAPSETORP

emplar

699

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

finner du på vår hemsida

Nej

Ifyllnadsanvisning

Nej Nej

1

2

3

Kontrakt 99999999-99-9 Viktnota UD00004753 Artikelnr. 201659

Lev. till Uddevalla Spm Lev. Avi 168515 Bil nr. NRD614

Lev. datum 17-03-11 MALTKORN IRINA LÖS Lev. kvant. kg = 99,00

Analys Grobarhetsberäkning Volymvikt omräkning GR/L

675,00 13,80 78,90 0,50 9,20

Vattenhalt Rensutbyte Asprens kvantitetsjust Protein

Nej

Nej

ej

9

30 780

5

30 626

6

30 780

Rensavgift Frakt 0,10 kr/kg Analyskostnad Lantbruksforskning %

30 780 30 780

11 12 13

Förf.dat 17-04-10

7

Belopp

8

Belopp 42 944,26

1,4184 -0,0232

Lev. kvant. kg

10

Grundpris kr/kg = 1,4500

4

Regl. pris 1,3952

-230,85 -1 539,00 -395,00 -80,03

-0,0075 -0,0500 -395,00 -0,20

- 210,98 40 488,40 0,00 40 488,40 4 858,61 45 347,01

Brutto/Nettokorrigering av kvantitet S:a varuvärde, kr Tidigare avräknat, kr Varuvärde, kr Moms, kr Varuvärde inkl. moms, kr

14 PRELIMINÄR AVRÄKNING

Så här tolkar du din avräkning: 1. Kontraktsnummer 2. Leveransår 3. Leveransperiod 4. Beräknat förfallodatum 5. Levererad bruttovikt 6. Omräknad vikt, kg 7. Avtalspris före reglering kr/kg 8. Avtalspris efter reglering

Ev anmärkningar på avräkningen ska meddelas Svenska Foder senast 20 dagar efter avräkningens utskriftsdatum.

Svenska Foder AB Box 673 531 16 Lidköping

Tel: 0510-82800 Fax: 0510-82890 www.svenskafoder.se info@svenskafoder.se

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

9. Avgift till Svensk Lantbruksforskning 10. Brutto/Nettokorrigering

(alla beräkningar görs från levererad vikt och denna post justerar till omräknad vikt.)

11. Eventuellt tidigare utbetalat belopp 12. Varuvärde för kvalitetsreglerad vara 13. Livsmedelsmoms, 12% 14. Information om att denna avräkning är en delavräkning 15. Summa för samtliga viktnotor på denna avräkning

40 488,40 S:a varuvärde S:a moms enl. ovan 12% 4 858,61

Bankgiro: 802 - 6957 Plusgiro: 6 51 35 - 6 556039-6050 Org.nr: SE556039606001 VAT no: Innehar F-skattebevis

29

Bank: Konto nr: IBAN: Bic Code:

S:a Er tillgodo SEK

45 347,01

15

Nordea Bank AB (publ) 99 6034 0065 1356 SE47 9500 0099 6034 0065 1356 NDEASESS (Nordea Bank Sweden AB)


Mottagningsplatser/ Ortskorrigeringar

Mottagningsplatser/Ortskorrigeringar Malt Propino

Malt Irina

Malt Catriona

Malt Quench

Svarthavre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Nossebro

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

3

5

20

Falköping

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3

3

20

Skara

7

7

7

7

6

6

6

6

7

7

7

7

7

6

6

7

7

7

7

7

20

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

20

Rapsfrö

Lidköping

Korn

6

Korn

4

Korn

4

Korn

6

Quarna

6

Vårvete

4

5

Industri

0

5

Vårvete

0

5

Industri

0

5

Höstråg

0

6

Havre Industri

4

6

Havre Foder

4

6

Rågvete Foder

4

6

Korn Foder

Höstvete Industri

4

Kinne-Kleva

Vete Foder

Höstvete Praktik

Hällekis

Olivin

Höstvete

Höstvete Ellvis

ort/ artikel/ kr/dt Väst Lev. i vårt val

16

20

Skövde

7

7

7

7

6

6

Kesenborg

0

0

0

0

0

0

St Levene

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rangeltorp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Vårgårda

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

20

5

5

5

5

7

7

7

0

Erikstad

5

5

5

5

Uddevalla

0

0

0

0

5

7

20

7

Öst Lev. i vårt val Västerlösa Ledberg Grillby

9

9

9

9

Oxelösund

0

0

0

0

Gotland

0

0

0

0

0

0

0

0

22 22

9

9

9

0

9

25

0

12

Lev. i vårt val

0

0

4

0

0

0

0

0

Fole, Gotland

0

5

Syd Lev. i vårt val 12

Tågarp

4

4

Knästorp

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

15

Trollenäs

5

5

6

6

6

6

6

6

4

6

6

6

6

15

Vellinge

4

4

4

7

7

7

7

7

7

7

7

4

15

Munkagård

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

15

Getinge

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

Humlemölla

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0

Landskrona

0

0

6

0

15

6

6

15

0

0

10

6

6

15

Åhus

4

4

4

0

0

0

0

0

Lunnarp

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Simrishamn

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Hammenhög

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Sölvesborg

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

7

7

7

7

7

Färjestaden Mörbylånga

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

Karlshamn

15

9 0

30

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Mottagningsplatser/ Ortskorrigeringar

Obs! Vik tigt m ed tä ck ta v a gn a r v id tr a n spor t

2017 års skörd i västra, östra och södra Sverige. Ingen mottagning

Mottagning hela året

Eftersäsong 1/10 - 30/6

Endast skördeleverans = fram tills den 30/9

9

9

9

9

9

0

0

Brokblommig

9

KRAV Åkerböna

7

KRAV

7

KRAV

7

0

4

4

7

7

7

9

9

4 ­­

Åkerböna Vitblommig

7

KRAV

7

0

0

5

7

Foderärt

4

Rapsfrö

4

Salome

4

5

KRAV Malt

0

KRAV

0

Höstråg Industri

0

KRAV Rågvete

0

4

KRAV

4

KRAV

4 5

Havre Industri

4

Foderhavre

4

KRAV

4

Foderkorn

KRAV Vårvete

KRAV

Industri/Quarna

KRAV

Fodervete

Höstvete Industri

Majs

Åkerböna

Brokblommig

Åkerböna

Vitblommig

Foderärtor

Oljelin

0

4

4

5

0 9

9

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

0 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7 5

9 0 9

Mottagningsplatser: Blankt i rutan betyder att aktuellt lagerställe inte tar emot just den varan.

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

31

!


Prisregleringar

Prisregleringar Vete

Prisregleringar

Vårvete Industri Protein, %

Vete

> 12,9

> 11,0

3,00

11,1

+0,30

11,2

+0,60

11,3

+0,90

11,4

+1,20

> 11,5

+1,50

Höstvete Industri

Vete Foder

Vårvete Quarna

Vårvete Industri

Falltal, sek

250

250

250

Protein, %

11,5

15,0

13,0

Rymdvikt, g/l

775

740

775

775

Vattenhalt, %

14,0

14,0

14,0

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

2,0

2,0

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

0,0

0,0

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

0,0

0,0

3,0

Brända kärnor, %

0,0

0,0

0,0

0,0

<1250

<8000

<1250

<1250

3,0

3,0

Vårvete Quarna

Protein, %

Prisregl. Kr/dt

Protein, %

Bas

>15,0

Bas

11,4

-0,60

<15,0

11,3

-1,20

Omklassning till vårvete industri*

11,2

-1,80

11,1

-2,40

11,0

-3,00

10,9

-4,00

10,8

-5,00

10,7

-6,00

10,6

-7,00

10,5 > 10,4

Eko

-8,00 Omklassning till fodervete

Höstvete/Vårvete

Vårvete Industri/ Quarna

Bas

Höstvete Industri/ Ellvis/Olivin/Praktik >11,5

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

Omklassning till höstvete industri

Proteinbetalning endast om rymdvikt > 775 g/l.

Baskvaliteter

Protein, % Prisregl. Kr/dt

+ 5,00

13,0 -13,9

Gäller både konventionellt och KRAV

DON µg/kg

Prisregl. Kr/dt

> 14,0

Fodervete

g/l

Prisregl. %/pris

Prisregl. Kr/dt

* Ingen proteinbetalning för Quarna som omklassas till vårvete industri.

Vete DON (Deoxynivalenol) µg/kg > 1250

= Vete Industri

1251-8000 = Vete Foder > 8000

= Vete Bränsle

Vårvete Industri/ Quarna

Protein

Prisregl. Kr/dt

min 775

Bas

Falltal/sek.

> 14,0

+6,00

760-774

-1,00

> 250

Bas

> 12,0

+4,00

750-759

-2,00

221-249

-3,00

< 12,0

omklassning till höstvete Industri

740-749

-3,00

< 220

<740

Omklassning till fodervete

Omklassning till fodervete

730-739

-1,00

720-729

-2,00

710-719

-3,00

700-709

-4,00

690-699

-5,00

680-689

-6,00

670-679

-7,00

660-669

-10,00

<660

-15,00

32 32

Prisregl. Kr/dt

Höstvete Industri/ Ellvis/Olivin/Praktik Falltal/sek. Prisregl. Kr/dt > 250

Bas

221-249

-3,00

< 220

Omklassning till fodervete

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Prisregleringar

Maltkorn:

100% sortrenhet gäller alltid.

Prisregleringar Korn

Korn

Gäller både konventionellt och KRAV

Korn Malt Protein, % < 8,7

Baskvaliteter Korn Malt Protein%

Korn Foder

10 - 11,5

Rymdvikt, g/l

600

670

Vattenhalt, %

14,0

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

2,0

0,0 0,0 3,0

Flyghavre, kärnor/kg

0

0

Brända kärnor, %

0

0

Utbyte > 2,5 mm, %

100*

Grobarhet, %

95

Stärkelse, % ts

100

Fusarium %

0,1

Prisregl. %/pris Omklassning till foderkorn

8,7-8,9

-8,00

9,0

-2,00

9,1

-1,80

9,2

-1,60

9,3

-1,40

9,4

-1,20

9,5

-1,00

9,6

-0,80

9,7

-0,60

9,8

-0,40

9,9

-0,20

10-11,5

Bas

11,6

-1,00

11,7

-2,00

11,8

-3,00

11,9

-4,00

12,0

-5,00

>12,1

Omklassning till foderkorn

Korn Malt

* min 75%

g/l <600

!

Korn Malt Catriona Protein, %

Prisregl. %/pris

<11,0

Omklassning till foderkorn

11,0

-2,00

11,1

-1,80

11,2

-1,60

11,3

-1,40

11,4

-1,20

11,5

-1,00

11,6

-0,80

11,7

-0,60

11,8

-0,40

11,9

-0,20

12,0

Bas

>12,0

+2,00

Korn Foder Prisregl. %/pris

g/l

Omklassning till foderkorn

min 670

Bas

660-669

-1,00

650-659

-1,50

640-649

-2,00

630-639

-2,50

620-629

-3,00

610-619

-3,50

600-609

-4,00

590-599

-4,50

580-589

-5,00

570-579

-5,50

560-569

-6,00

550-559

-7,00

540-549

-8,00

<540

-9,00

590-599

-4,50

580-589

-5,00

570-579

-5,50

560-569

-6,00

550-559

-7,00

540-549

-8,00

<540

-9,00

Prisregl. %/pris

Maltkorn

100 % sortrenhet gäller alltid! Leverans av icke sortren vara ger reglering, fakturering av samtliga direkta eller indirekt uppkomna kostnader därav.

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

33


Prisregleringar

Prisregleringar Havre

Havre

Havre Foder/ Havre Industri

Gäller både konventionellt och KRAV

Baskvaliteter Havre Foder

Havre Industri

g/l

Prisregl. %/pris

>600

3,00

586-600

2,00

571-585

1,00

560-570

bas

550-559

-1,00

540-549

-1,50

530-539

-2,00

520-529

-2,50

510-519

-3,00

500-509

-4,00

470-499

-8,00

<470

-20,00

Rymdvikt, g/l

560

560

Vattenhalt, %

14,0

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

2,0

Flyghavre, kärnor/kg

0

0

DON (Deoxynivalenol) µg/kg

Brända kärnor, %

0

0

> 1750

0,0

Utbyte > 2,0 mm, % DON µg/kg

Havre Foder/ Havre Industri

min 75 <8000

> 8000

<1750

Råg

= Havre Bränsle

Prisregleringar Råg

Gäller både konventionellt och KRAV

Baskvaliteter

= Havre Industri

1751-8000 = Havre Foder

Mjöldryga

Höstråg Industri

Falltal, sek

140

Rymdvikt, g/l

740

Vattenhalt, %

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

Höstråg Industri

mg/kg

Prisregl. kr/dt

g/l

0 - 200

bas

min 740

bas

201 - 500

-7,00

730-739

-1,50

501 - 750

-9,00

720-729

-2,50

751 - 1000

-12,00

710-719

-3,50

>1001

-20,00

700-709

-4,50

Max 5 000

<700

Omklassning till foderråg

Höstråg Industri

Höstråg Industri

Flyghavre, kärnor/kg

0

Brända kärnor, %

0

Mjöldryga, mg/kg

0-200

140

bas

Ochratoxin µg/kg

<5

130-139

-0,05

Falltal/sek.

34

Prisregl. %/pris

Prisregl. kr/dt

120-129

-0,10

<120

Omklassning till foderråg

OTA (Ochratoxin) µg/kg > 5 = foderråg

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Prisregleringar

Rågvete

Prisregleringar Rågvete

Gäller både konventionellt och KRAV

Baskvaliteter

Rågvete Foder

Rågvete Foder

g/l

Prisregl. %/pris

Rymdvikt, g/l

670

Vattenhalt, %

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

Gröna kärnor/grönskott, %

0,0

590-609

-8,00

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

570-589

-10,00

Flyghavre, kärnor/kg

0

<570

-12,00

Brända kärnor, %

0

Raps

630-649

-3,00

610-629

-6,00

Linfrö Rapsfrö 9,0 40,0 2,0 2,0 21,0

Linfrö

Vattenhalt, %

9,0

Avfall:

40,0

0 - 2,0 2,1 - 4,0 >4,0

Regleringsmallar Rapsfrö tillägg 1,5:1 > 2% 1:1 20-50 ppm -0,2% per ppm avvikelse

Vid vattenhalt 6-8,9% blir det ett tillägg till lantbrukaren/säljaren på grundpriset med 0,5:1. Vattenhalt över 9,0% enligt separat skala. * Oljehaltstillägg gäller inte för KRAV, utan endast konventionell raps.

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

Baskvaliteter:

Regleringsmallar Linfrö

Rapsfrö = höstraps, höstrybs, vårraps och vårrybs

*Oljehalt Avfall Klorofyll

-1,00

Gäller både konventionellt och KRAV

Oljeväxter Vattenhalt, % Oljehalt i varan, % Eurykasyra i fröfett max, % Fria fettsyror i fröfett max, % Klorofyll i olja, mg/kg Glykosinolater per g. fettfri ts, max mikromol/g

bas

650-669

Linfrö

Gäller både konventionellt och KRAV

Baskvaliteter:

min 670

35

Avfallshalten avdrages från den levererade vikten Avfallshalten +1,0 % avdrages från den levererade vikten Avfallshalten +2,0 % avdrages från den levererade vikten


Prisregleringar

Majs

Trindsäd

Gäller både konventionellt och KRAV

Gäller både konventionellt och KRAV

Majs

Trindsäd

Baskvaliteter:

Vattenhalt, % Främmande sädesslag, % Omogna kärnor, % Sönderslagna/skrumpna, % Övriga beståndsdelar, %

Baskvaliteter:

Foderärtor

Vattenhalt, % Främmande sädesslag, % Omogna kärnor, % Sönderslagna/skrumpna, % Övriga beståndsdelar, %

15,0 2,0 0,5 3,0 0,0

36

15,0 2,0 0,5 3,0 0,0

Åkerbönor

15,0 2,0 0,5 3,0 0,0

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Regleringsmallar

Regleringsmallar Spannmål Brända kärnor %

Avdrag från levererade vikten 1:1

Avdrag från levererade vikten 1:1. Omklassning till foderspannmål > 1 %.

Grönskott %

Kärnfärg

Avdrag från levererade vikten 1:1

Regleras efter färgkarta och med regleringar

Grodda kärnor

0 öre - (-10 öre)

Vid förekomst av grodda kärnor omklassas kvalitets-

Lukt

spannmål till foderspannmål. Därutöver enligt följande: 1,1 % = 0,10 % avdrag

Svag lukt = avdrag 10 % på grundpriset

1,2 % = 0,20 % avdrag

Tydlig lukt = avdrag 20 % på grundpriset.

1,3 % = 0,30 % avdrag

Stark lukt = avvisning/alt. avdrag 30 % på grundpriset.

1,4 % = 0,40 % avdrag

Flyghavre

osv. Max 30 % därefter bränslekärna

antal

varuvärdesavdrag

1-4

Främmande sädesslag %

3,00 % avdrag

5-9

7,00 % avdrag

0,0 – 2,0 = 0,00% avdrag

10-19

12,00 % avdrag

2,5 = 0,25% avdrag

20-50

20,00 % avdrag

3,0 = 0,50% avdrag

> 50

avvisning

3,5 = 0,75% avdrag 4,0 = 1,00% avdrag

Asp/Grönskott rensavgift

osv.

Upp till analysvärde

Max 5% därefter blandsäd

Sönderslagna/djurätna kärnor %

0,2

Faktorvärde kr/dt 0,00

0,0 – 3,0 = 0,00% avdrag

0,3 - 0,9

- 0,75

3,1 = 0,05% avdrag

1,0-1,5

-1,25

1,6-2,0

-1,75

2,1-2,5

-2,25

osv.

2,6-3,0

-2,75

Omklassning till foderspannmål > 5 %.

osv.

osv.

3,2 = 0,10% avdrag 3,3 = 0,15% avdrag 3,4 = 0,20% avdrag

Stinksot

Partier med stinksot mottages ej.

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

37

Konventionell och KRAV

Asp. Avfall %


Analys & Avgifter

Analys & avgifter Fusarium/Svampinfektioner

Avgiften gäller även oljeväxter. Avgift för forskning och utveckling inom oljeväxtodlingen regleras med 1,8 öre/kg.

Den spannmål som inte uppfyller de krav som vi, våra kunder och myndigheter kräver kan komma att avvisas eller kvalitetsregleras i förhållande till faktisk användning av varan.

Övrigt Eftersäsongsleveranser skall vara varmluftstorkade och vattenhalten får ej överstiga respektive grödas basnivå. (se sid. 32-36)

Avgifter Från samtliga leverantörer dras 0,2 % på varuvärdet för Stiftelsen Svensk Lantbruksforsknings räkning.

Analyser

Godkänd analysutrustning

Tilläggsanalyser kr/analys

Vete Industri, Ellvis, Olivin 195 kr

Vattenhalt NIT

Grönskott/gröna kärnor

60 kr

Vårvete Industri, Quarna 195 kr

Proteinhalt NIT

Brända kärnor

50 kr

Vete Foder

115 kr

Rymdvikt NIT

Grodda kärnor

60 kr

Havre foder

440 kr*

Falltal

Sönderslagna/djurätna kärnor 50 kr

Havre industri

510 kr*

Olja

Korn foder

115 kr

Rensutbyte Sortimat

Mjöldryga

90 kr

Korn malt

405 kr**

Grobarhet Aubry

Flyghavre

100 kr

Majs

120 kr

Stinksot

250 kr

Matärt

345 kr

Foder Ärtor

120 kr

Åkerbönor

120 kr

Rågvete Foder

115 kr

Råg Industri

195 kr

Rapsfrö

250 kr

Linfrö

115 kr

DON

300 kr

Fusarium

100 kr

Ochratoxin

250 kr

* inkl. DON-analys ** inkl. Fusariumanalys

Falltalsapparat Perten NIT, NIR

Vitascope (snabbanalys)

Främmande sädesslag

40 kr

Kondition/lukt

45 kr

Kärnfärg

45 kr

Notera: All havre DON-analyseras All maltkorn Fusariumanalyseras. Eventuella beslut om ytterligare analyser innebär att kostnaden per analys tillkommer på ovan priser per gröda. Skulle marknad och handelsbetingelser kräva ytterligare analyser, tillkommer kostnader för dessa analyser på respektive gröda ovan.

38

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


2BSVS

2BSvs

y it il b a in a st u S s l e fu io B ss a Biom solu n t a ry sc h e m e Svenska Foder är certifierade enligt 2BSvs som en del av EU-direktivet om hållbarhet av bränslen. Biodrivmedel och flytande biobränslen får inte produceras på råvaror som odlas på mark som före 1 januari 2008 hade någon av följande status: • Naturskog eller annan trädbevuxen mark. • Områden som naturskyddsområde för att skydda hotade arter eller ekosystem. • Mark med stora kollager som våtmarker, beskogade områden större än 1 ha. • Gräsmark med stor biologisk mångfald. Certifieringen innebär att vi kan sälja en hållbar biomassa som råvara till biobränslen, och därmed ökar vi möjligheterna att placera odlarens spannmål på marknaden. För att bli godkänd odlare av spannmål till biomassa skall formuläret ”Deklaration hållbarhetskriterier” som finns på www.svenskafoder.se/Spannmål fyllas i och skickas in till Svenska Foder. Godkännandet gäller kommande skörd och 4 år framåt. Gör din spannmål enklare att placera på marknaden och skicka in formuläret redan idag!

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

39


Inköp av EKO-råvaror

Särskilda villkor för inköp och leverans av EKO-spannmål

1. Villkor Villkoren tillämpas på avtal som omfattar inköp av EKO spannmål som avtalats mellan köparen och leverantören. Utöver dessa villkor tillämpas på sådana avtal även Svenska Foders Allmäna Inköpsvillkor för spannmål, oljeväxter och trindsäd, se Vidare tillämpas på sådana avtal även de eventuella särskilda villkor som parterna skriftligen kommit överens om i varje enskilt fall. 2. Avtal För att du som leverantör ska kunna ingå avtal avseende EKO spannmål krävs godkänd revision utförd av behörigt certifieringsorgan i syfte att kontrollera så leverantören uppfyller kraven för att erhålla KRAV-certifiering. 3. Vilka certifikat behövs? Leverantörens anläggning där EKO spannmål producerats ska vara KRAV-certifierad aktuellt skördeår. Certifieringsföretaget ska vara auktoriserat för att certifiera enligt KRAV:s regler. Kopia på certifikatet ska medfölja varje leverans för registrering vid invägning. All EKO- spannmål som säljs till Svenska Foder skall vara KRAV-certifierad. 4. Certifikat vid leverans av KRAV spannmål Vid varje leverans ska, utöver leveransintyg även kopia av KRAV-certifikat medfölja. 5. Vad gäller vid försäljning av karensspannmål? Inköp spannmål, trindsäd och oljeväxter som är producerade på första årets karensmark är inte tillåten som EKO-vara. Köparen kan köpa fodervete från andra karens för sin fodertillverkning. Ingen hantering av sådan spannmål sker under skördeperioden. Mottagning sker endast under begränsade perioder under lagerperioden i köparens val.

40

40

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Mina sidor

Mina Sidor är Dina Sidor! Du som vill ha full koll på dina spannmålsleveranser har stor nytta av Mina Sidor. Under menyn Spannmål kan du bl a se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Här kan du även följa dina inleveranser med spannmål från inleverans till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet. Under menyn Ekonomi kan du också se dina avräkningar och fakturor, både de som är obetalda (Öppet belopp) och totalt historiskt sett, med de som är betalda (Totalbelopp). Dessutom kan du här se kopior i pdf-format av dina avräkningar och fakturor samt se ditt tillväxtkonto.

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet, allt du behöver göra är att gå in på https://minasidor.svenskafoder.se/ och registrera dig. xxxxxxxx xxxxxxxx

Ve t du a t t...

säljer spannmål Oavsett om du du nu som kund eller inte så kan n pdatera tjänste aktivera och up r och/elle orderbekräftelse a mail. vi leveransbesked

Mina Sidor

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

41


Torkningsskala

Torkningsskala

Spannmål & Maltkorn Spannmål Vattenhalt

%

Maltkorn Viktkorr vete/råg

Viktkorr korn/ havre

Vattenhalt

Kostnad

Kr/dt

Korr, koeff

Korr, koeff

%

Kostnad

Viktkorr vete/ råg

Viktkorr korn/ havre

Kr/dt

Korr, koeff

Korr, koeff

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

14,0

bas

100,00

100,00

14,0

bas

100,00

14,1

1,50

99,87

99,86

18,1

10,82

94,67

94,26

14,1

2,50

99,86

18,1

11,92

94,26

14,2

2,26

99,74

99,72

18,2

10,93

94,54

94,12

14,2

3,26

99,72

18,2

12,04

94,12

14,3

3,51

99,61

99,58

18,3

11,04

94,41

93,98

14,3

4,52

99,58

18,3

12,15

93,98

14,4

4,77

99,48

99,44

18,4

11,15

94,28

93,84

14,4

5,78

99,44

18,4

12,27

93,84

14,5

5,79

99,35

99,30

18,5

11,26

94,15

93,70

14,5

6,80

99,30

18,5

12,38

93,70

14,6

6,05

99,22

99,16

18,6

11,37

94,02

93,56

14,6

7,06

99,16

18,6

12,49

93,56

14,7

6,31

99,09

99,02

18,7

11,48

93,89

93,42

14,7

7,32

99,02

18,7

12,61

93,42

14,8

6,57

98,96

98,88

18,8

11,59

93,76

93,28

14,8

7,58

98,88

18,8

12,73

93,28

14,9

6,83

98,83

98,74

18,9

11,71

93,63

93,14

14,9

7,85

98,74

18,9

12,84

93,14

15,0

7,09

98,70

98,60

19,0

11,82

93,50

93,00

15,0

8,11

98,60

19,0

12,96

93,00

15,1

7,25

98,57

98,46

19,1

11,93

93,37

92,86

15,1

8,28

98,46

19,1

13,07

92,86

15,2

7,42

98,44

98,32

19,2

12,04

93,24

92,72

15,2

8,44

98,32

19,2

13,19

92,72

15,3

7,58

98,31

98,18

19,3

12,16

93,11

92,58

15,3

8,61

98,18

19,3

13,31

92,58

15,4

7,74

98,18

98,04

19,4

12,27

92,98

92,44

15,4

8,77

98,04

19,4

13,42

92,44

15,5

7,90

98,05

97,90

19,5

12,39

92,85

92,30

15,5

8,94

97,90

19,5

13,54

92,30

15,6

8,04

97,92

97,76

19,6

12,50

92,72

92,16

15,6

9,07

97,76

19,6

13,66

92,16

15,7

8,17

97,79

97,62

19,7

12,61

92,59

92,02

15,7

9,21

97,62

19,7

13,78

92,02

15,8

8,30

97,66

97,48

19,8

12,73

92,46

91,88

15,8

9,35

97,48

19,8

13,90

91,88

15,9

8,44

97,53

97,34

19,9

12,85

92,33

91,74

15,9

9,48

97,34

19,9

14,02

91,74

16,0

8,57

97,40

97,20

20,0

12,96

92,20

91,60

16,0

9,62

97,20

20,0

14,14

91,60

16,1

8,68

97,27

97,06

20,1

13,08

92,07

91,46

16,1

9,73

97,06

20,1

14,26

91,46

16,2

8,78

97,14

96,92

20,2

13,19

91,94

91,32

16,2

9,83

96,92

20,2

14,38

91,32

91,18

16,3

9,94

96,78

20,3

14,50

91,18

16,3

8,89

97,01

96,78

20,3

13,31

91,81

16,4

8,99

96,88

96,64

20,4

13,43

91,68

91,04

16,4

10,05

96,64

20,4

14,62

91,04

16,5

9,10

96,75

96,50

20,5

13,54

91,55

90,90

16,5

10,16

96,50

20,5

14,74

90,90

90,76

16,6

10,26

96,36

20,6

14,86

90,76

16,6

9,20

96,62

96,36

20,6

13,66

91,42

16,7

9,31

96,49

96,22

20,7

13,78

91,29

90,62

16,7

10,37

96,22

20,7

14,99

90,62

16,8

9,41

96,36

96,08

20,8

13,90

91,16

90,48

16,8

10,48

96,08

20,8

15,11

90,48

90,34

16,9

10,59

95,94

20,9

15,23

90,34

16,9

9,52

96,23

95,94

20,9

14,02

91,03

17,0

9,63

96,10

95,80

21,0

14,14

90,90

90,20

17,0

10,70

95,80

21,0

15,35

90,20

17,1

9,73

95,97

95,66

21,1

14,26

90,77

90,06

17,1

10,81

95,66

21,1

15,48

90,06

89,92

17,2

10,92

95,52

21,2

15,60

89,92

17,2

9,84

95,84

95,52

21,2

14,38

90,64

17,3

9,95

95,71

95,38

21,3

14,50

90,51

89,78

17,3

11,03

95,38

21,3

15,73

89,78

17,4

10,05

95,58

95,24

21,4

14,62

90,38

89,64

17,4

11,14

95,24

21,4

15,85

89,64

17,5

10,16

95,45

95,10

21,5

14,74

90,25

89,50

17,5

11,25

95,10

21,5

15,98

89,50

17,6

10,27

95,32

94,96

21,6

14,86

90,12

89,36

17,6

11,36

94,96

21,6

16,10

89,36

17,7

10,38

95,19

94,82

21,7

14,98

89,99

89,22

17,7

11,47

94,82

21,7

16,23

89,22

17,8

10,49

95,06

94,68

21,8

15,10

89,86

89,08

17,8

11,59

94,68

21,8

16,36

89,08

17,9

10,60

94,93

94,54

21,9

15,22

89,73

88,94

17,9

11,70

94,54

21,9

16,48

88,94

18,0

10,71

94,80

94,40

22,0

15,35

89,60

88,80

18,0

11,81

94,40

22,0

16,61

88,80

Därefter förlängd skala

42

Därefter förlängd skala

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Torkningsskala

Torkningsskala Oljeväxter Rapsfrö/Linfrö Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

9,0

bas

100,00

13,0

11,85

94,90

17,0

18,80

89,35

20,1

24,59

84,70

9,1

5,76

99,89

13,1

11,98

94,77

17,1

18,98

89,20

20,2

24,79

84,55

9,2

5,76

99,76

13,2

12,10

94,64

17,2

19,16

89,05

20,3

24,99

84,40

94,51

17,3

19,34

88,90

20,4

25,19

84,25

94,38

17,4

19,52

88,75

20,5

25,39

84,10

94,25

17,5

19,70

88,60

20,6

25,59

83,94

94,11

17,6

19,88

88,45

20,7

25,79

83,78

20,06

88,30

20,8

26,00

83,62

9,3 9,4 9,5 9,6

5,77 5,78 5,78 10,83

99,64 99,52 99,40 99,28

13,3 13,4 13,5 13,6

12,22 12,34 12,47 12,59

9,7

10,84

99,16

13,7

12,72

93,97

17,7

9,8

10,85

99,04

13,8

12,84

93,83

17,8

20,24

88,15

20,9

26,20

83,46

9,9

10,87

98,92

13,9

12,97

93,69

17,9

20,42

88,00

21,0

26,41

83,30

10

10,88

98,80

14,0

13,15

93,55

18,0

20,60

87,85

21,1

26,62

83,14

10,1

10,95

98,67

14,1

13,33

93,41

18,1

20,79

87,07

21,2

26,83

82,98

10,2

10.96

98,54

14,2

13,51

93,27

18,2

20,97

87,55

21,3

27,03

82,82

10,3

10,97

98,41

14,3

13,69

93,13

18,3

21,16

87,40

21,4

27,24

82,66

10,4

10,99

98,28

14,4

13,87

92,99

18,4

21,34

87,25

21,5

27,45

82,50

10,5

11,01

98,15

14,5

14,05

92,85

18,5

21,52

87,01

21,6

27,67

82,34

10,6

11,05

98,02

14,6

14,24

92,71

18,6

21,71

86,95

21,7

27,88

82,18

10,7

11,08

97,89

14,7

14,42

92,57

18,7

21,90

86,80

21,8

28,09

82,02

10,8

11,08

97,76

14,8

14,61

92,43

18,8

22,09

86,65

21,9

28,30

81,86

10,9

11,11

97,63

14,9

14,79

92,29

18,9

22,28

86,50

22,0

28,52

81,70

11,0

11,13

97,50

15,0

14,98

92,15

19,0

22,47

86,35

22,1

28,73

81,54

11,1

11,19

97,37

15,1

15,16

92,01

19,1

22,66

86,20

22,2

28,94

81,38

11,2

11,21

97,24

15,2

15,35

91,87

19,2

22,85

86,05

22,3

29,15

81,22

11,3

11,22

97,11

15,3

15,53

91,73

19,3

23,04

85,09

22,4

29,36

81,06

11,4

11,24

96,98

15,4

15,72

91,59

19,4

23,23

87,75

22,5

29,57

80,90

11,5

11,25

96,85

15,5

15,91

91,45

19,5

23,42

85,06

22,6

29,79

80,74

11,6

11,32

96,72

15,6

16,10

91,31

19,6

23,62

85,45

22,7

30,00

80,58

11,7

11,34

96,59

15,7

16,29

91,17

19,7

23,81

85,03

22,8

30,21

80,42

11,8

11,35

96,46

15,8

16,48

91,03

19,8

24,00

85,15

22,9

30,42

80,26

11,9

11,37

96,33

15,9

16,67

90,89

19,9

24,20

85,00

23,0

30,63

80,10

12,0

11,38

96,20

16,0

16,86

90,75

20,0

24,40

84,85

12,1

11,5

96,07

16,1

17,05

90,61

12,2

11,52

95,94

16,2

17,24

90,47

12,3

11,53

95,81

16,3

17,44

90,33

12,4

11,55

95,68

16,4

17,63

90,19

12,5

11,56

95,55

16,5

17,82

90,05

12,6

11,69

95,42

16,6

18,02

89,91

12,7

11,7

95,29

16,7

18,21

89,77

12,8

11,72

95,16

16,8

18,41

89,63

12,9

11,73

95,03

16,9

18,61

89,49

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

23,1-24,0 24,1-27,5 27,6-36,0

43 43

minus 0,16 per 1/10 % minus 0,17 per 1/10 % minus 0,18 per 1/10 %


Torkningsskala

Torkningsskala Ärter & Bönor Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

15,0

bas

100,00

19,0

14,19

94,40

23,0

21,82

88,80

15,1

1,50

99,86

19,1

14,35

94,26

23,1

22,03

88,66

15,2

3,01

99,72

19,2

14,53

94,12

23,2

22,23

88,52

15,3

4,52

99,58

19,3

14,72

93,98

23,3

22,44

88,38

15,4

6,54

99,44

19,4

14,90

93,84

23,4

22,64

88,24

15,5

8,06

99,30

19,5

15,08

93,70

23,5

22,85

88,10

15,6

9,08

99,16

19,6

15,26

93,56

23,6

23,06

87,96

15,7

9,34

99,02

19,7

15,45

93,42

23,7

23,26

87,82

15,8

9,71

98,88

19,8

15,63

93,28

23,8

23,47

87,68

15,9

9,82

98,74

19,9

15,81

93,14

23,9

23,68

87,54

16,0

9,94

98,60

20,0

16,00

93,00

24,0

23,89

87,40

16,1

10,05

98,46

20,1

16,19

92,86

24,1

24,10

87,26

16,2

10,17

98,32

20,2

16,37

92,72

24,2

24,31

87,12

16,3

10,29

98,18

20,3

16,56

92,58

24,3

24,52

86,98

16,4

10,40

98,04

20,4

16,75

92,44

24,4

24,74

86,84

16,5

10,52

97,90

20,5

16,93

92,30

24,5

24,95

86,70

16,6

10,64

97,76

20,6

17,12

92,16

24,6

25,16

86,56

16,7

10,76

97,62

20,7

17,31

92,02

24,7

25,38

86,42

16,8

10,87

97,48

20,8

17,50

91,88

24,8

25,59

86,28

16,9

10,99

97,34

20,9

17,69

91,74

24,9

25,81

86,14

17,0

11,11

97,20

21,0

17,88

91,60

25,0

26,02

86,00

17,1

11,26

97,06

21,1

18,07

91,46

25,1

26,24

85,86

17,2

11,41

96,92

21,2

18,27

91,32

25,2

26,46

85,72

17,3

11,56

96,78

21,3

18,46

91,18

25,3

26,68

85,58

17,4

11,71

96,64

21,4

18,65

91,04

25,4

26,90

85,44

17,5

11,87

96,50

21,5

18,84

90,90

25,5

27,12

85,30

17,6

12,02

96,36

21,6

19,04

90,76

25,6

27,34

85,16

17,7

12,17

96,22

21,7

19,23

90,62

25,7

27,56

85,02

17,8

12,32

96,08

21,8

19,43

90,48

25,8

27,78

84,88

17,9

12,48

95,94

21,9

19,63

90,34

25,9

28,00

84,74

18,0

12,63

95,80

22,0

19,82

90,20

26,0

28,23

84,60

18,1

12,78

95,66

22,1

20,03

90,06

26,1

28,45

84,46

18,2

12,94

95,52

22,2

20,22

89,92

26,2

28,68

84,32

18,3

13,09

95,38

22,3

20,42

89,78

26,3

28,90

84,18

18,4

13,25

95,24

22,4

20,62

89,64

26,4

29,13

84,04

18,5

13,41

95,10

22,5

20,82

89,50

26,5

29,36

83,90

18,6

13,56

94,96

22,6

21,02

89,36

26,6

29,58

83,76

18,7

13,72

94,82

22,7

21,22

89,22

26,7

29,81

83,62

18,8

13,88

94,68

22,8

21,42

89,08

26,8

30,04

83,48

18,9

14,04

94,54

22,9

21,62

88,94

26,9

30,27

83,34

Därefter förlängd skala

44

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Torkningsskala

Torkningsskala Majs Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

15,0

bas

100,00

19,0

14,83

94,40

23,0

22,52

88,80

15,1

4,01

99,86

19,1

15,01

94,26

23,1

22,73

88,66

15,2

5,01

99,72

19,2

15,19

94,12

23,2

22,93

88,52

15,3

6,03

99,58

19,3

15,38

93,98

23,3

23,14

88,38

15,4

7,04

99,44

19,4

15,56

93,84

23,4

23,35

88,24

15,5

8,06

99,30

19,5

15,74

93,70

23,5

23,55

88,10

15,6

8,57

99,16

19,6

15,93

93,56

23,6

23,76

87,96

15,7

9,09

99,02

19,7

16,11

93,42

23,7

23,97

87,82

15,8

9,61

98,88

19,8

16,30

93,28

23,8

24,18

87,68

15,9

10,13

98,74

19,9

16,48

93,14

23,9

24,39

87,54

16,0

10,65

98,60

20,0

16,67

93,00

24,0

24,60

87,40

16,1

10,77

98,46

20,1

16,85

92,86

24,1

24,81

87,26

16,2

10,88

98,32

20,2

17,04

92,72

24,2

25,02

87,12

16,3

11,00

98,18

20,3

17,23

92,58

24,3

25,24

86,98

16,4

11,12

98,04

20,4

17,42

92,44

24,4

25,45

86,84

16,5

11,24

97,90

20,5

17,61

92,30

24,5

25,66

86,70

16,6

11,35

97,76

20,6

17,80

92,16

24,6

25,88

86,56

16,7

11,47

97,62

20,7

17,99

92,02

24,7

26,09

86,42

16,8

11,59

97,48

20,8

18,18

91,88

24,8

26,31

86,28

16,9

11,71

97,34

20,9

18,37

91,74

24,9

26,53

86,14

17,0

11,83

97,20

21,0

18,56

91,60

25,0

26,74

86,00

17,1

11,95

97,06

21,1

18,75

91,46

25,1

26,96

85,86

17,2

12,07

96,92

21,2

18,94

91,32

25,2

27,18

85,72

17,3

12,19

96,78

21,3

19,14

91,18

25,3

27,40

85,58

17,4

12,31

96,64

21,4

19,33

91,04

25,4

27,62

85,44

17,5

12,44

96,50

21,5

19,53

90,90

25,5

27,84

85,30

17,6

12,56

96,36

21,6

19,72

90,76

25,6

28,06

85,16

17,7

12,68

96,22

21,7

19,92

90,62

25,7

28,29

85,02

17,8

12,80

96,08

21,8

20,11

90,48

25,8

28,51

84,88

17,9

12,92

95,94

21,9

20,31

90,34

25,9

28,73

84,74

18,0

13,05

95,80

22,0

20,51

90,20

26,0

28,96

84,60

18,1

13,22

95,66

22,1

20,71

90,06

26,1

29,19

84,46

18,2

13,40

95,52

22,2

20,91

89,92

26,2

29,41

84,32

18,3

13,58

95,38

22,3

21,11

89,78

26,3

29,64

84,18

18,4

13,75

95,24

22,4

21,31

89,64

26,4

29,87

84,04

18,5

13,93

95,10

22,5

21,51

89,50

26,5

30,10

83,90

18,6

14,11

94,96

22,6

21,71

89,36

26,6

30,32

83,76

18,7

14,29

94,82

22,7

21,91

89,22

26,7

30,55

83,62

18,8

14,47

94,68

22,8

22,11

89,08

26,8

30,79

83,48

18,9

14,65

94,54

22,9

22,32

88,94

26,9

31,02

83,34

Därefter förlängd skala

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

45 45


Mottagningsplatser/ Transport

Mottagningsplatser Ort

Telefon Våg/anläggning

Ansvarig/kontaktperson

Telefon

Lina Danielsson

035-18 01 02

Henrik Karlsson

035-18 01 05

Syd Getinge Knästorp

046-32 58 39

Stefan Herrlin

046-32 58 44

Landskrona

0418-285 80

Anki Fransson

0418-285 81

Lunnarp

0417-326 05

Mikael Hansson

0417-326 07

Simrishamn

0414-41 10 12

Mikael Hansson

0417-326 07

Trollenäs

0413-40 39 67

Jörgen Larsson

0413-40 39 65

Pär-Olof Nilsson

0413-40 39 64

Bengt-Olof Möller

0418-43 80 12

Martin Möller Walldén

0418-43 80 07

Tågarp

0418-43 80 05

Vellinge

040-42 81 82

Spannmålsmottagning

040-42 81 82

Åhus

044-24 97 11

Daniel Brun

044-24 97 17

Obs! Egen transport måste avisera till 044-249711 för kod till hamnens gate Humlemölla

042-500 58

Nils & Carina Ekelund

070-326 11 83

Munkagård

Pelle Andersson

070-549 43 63

Mörbylånga

Reine Carlsson

070-398 93 67

Sölvesborg

Per-Ola Nilsson

070-296 04 01

Öst Ledberg

013-39 51 11

Patrik Holgersson

Oxelösund

0155-302 73

Christer Mossberg

0155-302 74

Patrik Holgersson

013-20 96 04

070-367 83 56

Karolina Wesström

070-319 31 73

0498-473410

Aron Widén

072-080 82 17

Petra Störch

0530-186 75

Västerlösa

Mälardalen Grillby

Gotland Fole

Väst Erikstad Falköping

0515-68 15 02

Christer Sihlberg

0515-68 15 03

Hällekis

0510-54 30 14

Magnus Hellman

0510-54 30 10

Carina Stridh

0510-54 30 22

Kinne-Kleva

0511-241 61

Dennis Nyström

0522-241 64

Stefan Hellgren

0510-48 59 51

Roger Werneräng

0510-828 14

Nossebro

Spannmålsmottagning

0512-294 94

Skara

Spannmålsmottagning

0511-78 18 03

Skövde

Spannmålsmottagning

076-162 61 42

Uddevalla

Nick Mahony

0522-997 92

Mikael Adolfsson

0522-997 93

Spannmålsmottagning

0322-66 72 62

Lidköping

Vårgårda Kesenborg

070-595 22 27

Per Hansson

070-553 01 42

Rangeltorp

076-677 53 63

Kent Stockhem

076-677 53 63

St Levene

076-677 53 64

Jörgen Berthold

070-380 84 79

46

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.


Mottagningsplatser/ Transport

Hantering & Transporter Så fort man flyttar eller hanterar spannmål, finns det risker att det hamnar saker i produkten som inte ska vara där, men med lite noggrannhet och med bra rutiner kan man undvika det. Upprätta gärna en checklista, där du bockar av det som ska göras i anläggningen innan skörd och skriv även in vidtagna åtgärder. Ta för vana att spara listan, så får du både en bra dokumentation och underlättar arbetet för nästa år.

Städning

Det är kanske inte den roligaste sysselsättningen, men den är viktig. Grop, elevatorer, tork och lagringsutrymmen skall alltid städas inför spannmålssäsongen. Kom ihåg järn, balkar och andra ställen, där det gärna lägger sig damm och rester. Det bästa brukar vara att städa hanteringskedjan baklänges, dvs börja med lagringsutrymmen och gå bakåt till gropen.

Tak och väggar

Inspektera anläggningen innan inlagring, så att tak, väggar, fönster och armaturer är hela.

Ren tröska och vagn

Även trösktanken bör rengöras och självklart skall vagnarna vara hela och rengjorda när man skall köra spannmål. Ta också för vana att visuellt inspektera vagnen innan du lastar.

Täckta vagnar

Främmande föremål

Redan vid tröskningen bör man vara observant så att det inte kommer med glas eller andra föremål in i tröskan. Det gäller särskilt om man tröskar precis bredvid en allmän väg. Lagringsutrymmen skall vara glassäkra, dvs splittersäker armatur skall användas.

Hela och rena ekipage

Hydrauliken innehåller i regel giftiga oljor, och se därför till att sköta underhållet så att slangar och kopplingar är hela och fria från läckage. Om en koppling spricker, var noggrann med saneringen. Hjulen är ofta en källa till att jord, sten, dynga eller smuts följer med in i anläggningen. Se därför till att hjulen är rena när du måste köra över galler och grop. Källa: Föreningen Foder och Spannmål

Ta för vana att alltid täcka vagnarna när de fyllts.

Transport - Skördesäsong

Kom ih åg Lev er an sin ty ge t!

Hämtning

Beställning av bil skall ske hos:

Hämtning av spannmål görs enligt fastlagd taxa. För specialfordon som t ex container, flakväxlare, lågbyggd bil, kort släp och gigg tillkommer 4 öre/kg på ordinarie fraktkostnad. Observera att tillgången på specialfordon är begränsad.

SYD, GDL Syd: 070-976 30 42 el. gdljordbruk@gdl.se VÄST, Tima Logistik: 0510-30 10 90 el. order@timalogistik.se ÖST, Tima Logistik: 0510-30 10 99 el. order@timalogistik.se

Lastningstid Utöver överenskommen frakt debiteras 250 kr (400 kr för specialfordon) per påbörjad 30 minutersperiod, då tiden överstiger 60 minuter från att bil och eventuellt släp är klart för lastning tills att de är färdiglastade och kan lämna gården.

Beställning av gårdshämtning Beställning skall ske senast 12:00 dag 1 för önskad avhämtning dag 2 eller 3. Vi strävar dock alltid mot att göra hämtningen så snart som möjligt vid sena beställningar. Observera att kontraktsnr. skall anges vid beställning av transport. Svenska Foder har ett samarbete med ett antal transportörer. Därför kommer du att komma direkt till vår representant hos transportören när du ringer anvisat telefonnummer.

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr.

Se ä v en v å r h em sid a, www.svenskafo

der.se

för spann m ål - öppe tt 47

!

id er


POSTTIDNING B-PRIORITAIRE

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB BOX 673, 531 16 LIDKÖPING

Hitta din närmaste Svenska Foder-kontakt! Djur&Natur

Elisabeth Nordberg

010-130 83 17

Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Väst Susanne Edlund

010-130 29 31

Öst/Mälardalen Anette Zackrisson

010-130 83 21

(försäljningschef återförsäljare)

Energi

Peter Johansson (säljchef)

042-301 78 14

Per Thuvér

010-130 29 28

Växt & Spannmål

Carsten Klausen (VD/marknadschef) 010-130 29 69 Jonny Torevik (verksamhetsutvecklare) 010-130 29 75 Mats Kilany Prod.chef Växtskydd 010-130 29 90 Niklas Ingvarsson Prod.chef Utsäde & Frö 010-130 29 79 010-130 29 87 Per Odell Prod.chef Gödning & Kalk Per-Arne Gustafsson Spannmålschef 010-130 83 11 010-130 29 27 Charlotte Lindèn Spannmålshandel Syd Ingemar Gullberg (säljchef) Erik Abrahamsson Göran Karlsson Johanna Öwall Johan Nilsson Lars Persson Per-Albin Persson Theo den Braver Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson

Fjäderfä

Syd Joachim Brahce (försäljningschef)

010-130 29 02

Väst/Öst Camilla Nyman Thomas Hullberg

010-130 29 19 010-130 29 06

Gris

Stig Bäckström (marknadschef) Johan Stensson (försäljningschef)

010-130 29 65 0510-828 47

Syd/Öst/Väst Anne Persson Yvonne Wretemark

010-130 29 26 010-130 83 18

Nöt

Stig Bäckström (marknadschef)

010-130 29 65

Syd Helena Hägg (säljchef Skåne) Camilla Gustavsson Eric Adseke Lars Carlsson Theo den Braver

010-130 29 32 010-130 29 05 010-130 83 15 010-130 29 04 010-130 29 45

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Roland Wicksell

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 22

Öst Karolina Béve Sofie Winding Tomas Rydholm Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 12 010-130 29 60 010-130 29 35

Mälardalen Eva-Lotta Andersson Sofie Winding

010-130 29 03 010-130 29 12

Nord Camilla Haglund Frida Löf (föräldraledig) Anna Bergfors (vikarie)

010-130 29 85 010-130 29 62 010-130 29 39 010-130 83 14 010-130 29 15 010-130 29 40 010-130 83 19 010-130 29 45 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Jonas Baudtler (säljchef) 010-130 29 47 Anders Mogren 010-130 29 25 Jens Jonsson 010-130 29 21 Johan Axelsson 010-130 29 48 Johanna Rosengren Pettersson 010-130 29 50 Lennart Svantesson 010-130 29 52 Peter Olsson 010-130 29 23 Öst Carsten Klausen (VD/marknadschef) Jonas Gustafsson Martina Jenderborn Mattias Laitamaa Stefan Olsson Tomas Rydholm Thomas Wahlström

010-130 29 38 010-130 29 37 010-130 29 43

Fole Kvarn Andreas Nypelius Växt Aron Widén Nöt/Växt Johanna Ahlin Butik/Adm Pernilla Borgström Butik Mälardalen Jonas Baudtler (säljchef) Anders Johansson Emma Vendel (föräldral. åter 3/4 -17) Eva-Lotta Andersson Nina Sixtensson Per Jansson

010-130 29 69 010-130 29 56 010-130 29 54 010-130 29 78 010-130 29 55 010-130 29 60 010-130 29 77 072-586 73 92 010-130 83 16 0498-47 34 10 0498-47 34 10 010-130 29 47 010-130 29 17 010-130 83 04 010-130 29 03 010-130 29 10 010-130 29 20

Nord Camilla Haglund Frida Löf (föräldraledig) Anna Bergfors (vikarie)

010-130 29 38 010-130 29 37 010-130 83 14

Garta Fredrik Nilsson Mats Johansson Per Juhlin

046-32 58 97 010-130 29 57 010-130 29 58

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

48

Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2017  
Nytt&Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2017