Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Växt & Spannmål Producerad av Svenska Foder AB

äde

Höstuts

2019

Rymdvikt Havre

Nu finns nya regleringar.

Leveransintyg

Tydlig guide som visar hur du fyller i på rätt sätt.

RGT Reform

A-kvalitetsvete med hög skördenivå.


Följ oss p å facebook !

facebook.c om/svensk afoder

NYTT&NYTTIGT

Om Växt & Spannmål UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Växt & Spannmål ges ut av Svenska Foder AB och distribueras till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. ANSVARIG UTGIVARE Carsten Klausen carsten.klausen@svenskafoder.se 010-130 29 69

INNEHÅLL

Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. TEXTPRODUKTION Johan Andersson Niclas Ingvarsson Carsten Klausen Mogens Frederiksen Victor Ebel Lars Olsen GRAFISK PRODUKTION

Nya utmaningar, nya förhoppningar driver oss. Vi kan presentera ett starkt sortiment inför hösten, såväl välprövade sorter med säkra skördar som spännande nyheter för året. På rapssidan presenterar vi ett stabilt startfält där nyheten Alasco är särskilt intressant för sin klumprotsresistens. På höstvetesidan har vi förutom våra sorter för industri och export även ett annat fokus: proteininnehåll och foderegenskaper. Här glänser särskilt sorter som Stinger från Sejet och Informer från Breun. Vi presenterar även en högavkastande rågsort SU Arvid. Just samarbetet med DLG-ägda Sejet Växtförädling och vårt ägande i Scandinavia Seed är det sätt vi säkrar tillgång och utveckling på utsäde för att kunna presentera nytt och kvalitetssäkrat material först på marknaden. För att kunna vara den bästa affärspartnern för lantbruket, ska vi leverera kvalitet och utveckling – sorter med olika egenskaper för olika utmaningar och regioner. Som lantbrukare vill du ha de bästa sorterna, med kvalitet som kan mäta sig med världen. Det är detta vi har för ögonen. Att tänka nytt och annorlunda kring spannmålshandel är också något vi arbetar hårt med. Vi kommer under hösten att kunna presentera nya spannmålskoncept och lösningar för att utmana marknaden på ett intressant sätt. Det är kombinationen nationellt perspektiv tillsammans med kunskapsutbyte och synergier med ett av Europas största lantbruksföretag, DLG, som gör Svenska Foder till ett flexibelt och framåtblickande företag i framkant av utvecklingen. Vi utnyttjar internationella erfarenheter för att spetsa våra produkter och tjänster. Det tjänar du också på!

Svenska Foder OMSLAGSBILD iStock ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, Scandinavian Seed, Thinkstock och Colourbox om inte annat anges. TRYCK Strokirk-Landströms tryckeri, Lidköping

Carsten Klausen

Mogens Frederiksen

Victor Ebel

Niklas Ingvarsson

Johanna Öwall

Ingemar Gullberg

VD carsten.klausen@svenskafoder.se 010-130 29 69

Vice Koncerndirektör Spannmål mfr@dlg.dk +45-33 68 33 16

Ansvarig Spannmål victor.ebel@svenskafoder.se 010-130 83 88

NYTT & NYTTIGT … … finns i många tappningar. Läs också Nytt & Nyttigt om Grovfoder, Nöt, Gris, Fjäderfä och Får. Du hittar alla broschyrer på www.svenskafoder.se.

Produktchef Utsäde niklas.ngvarsson@svenskafoder.se 010-130 29 79

/svenskafoder 2

Produktansvarig Växtodling Produktchef Vallfrö johanna.owall@svenskafoder.se 010-130 83 14

Produktchef Växtskydd ingemar.gullberg@svenskafoder.se 010-130 29 85


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLL 2

2019

Inledning/Innehåll

4 HöstrapsGuide 6

HöstveteGuide

8 HöstrågGuide

8

10 RågveteGuide 11 HöstkornGuide 12 Viltblandningar/Viltbete 14

Omställning till EKO

16

Kalksortiment

17 Mineralgödselsortiment

18

18 Klumprotsjuka 20

Optilab

22 Skadedjur 23 Hantering av spannmål 26

Villkor

Områdesindelning

Sverige är indelat i olika försöksområden med likvärdiga odlingsbetingelser inom respektive område. Vi följer samma områdesindelning som SLU vid redovisning av våra sorter. Alla försöksresultat är från officiella försök och har sammanfattats av SLU.

28 Våra kontrakt 30 Leveransintyg

22

32 Exempel på spannmålsavräkning 34 Mottagningsplatser/Ortskorrigeringar 36 Prisregleringar 41 Regleringsmallar 42 Analys och avgifter 43 2BSvs 44 Särskilda villkor för inköp av EKO-råvaror 45 Mina Sidor 46 Torkningsskala 50 Mottagningsplatser/Transport 52 Hitta din närmaste Svenska Foder-kontakt

Scandinavian Seed-sort

Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, foderindustrin, mälterier m. fl. För mer info ring 0510-828 00 eller gå in på www.scandinavianseed.se eller www.svenskafoder.se.

3


HÖSTRAPS

2019

Alasco

– Linje Frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. Med utmärkt phomaresistens.

Mercedes

– Hybrid Höstrapshybrid som utmärker sig för sin höga råfetthalt och jämna råfettskörd. Robust genetik gör Mercedes väl lämpad för tuffa vinterförhållanden och som med en stark höstutveckling bäddar för normal till sen sådd. Dess goda vinterhärdighet i kombination med en sen återväxt på våren minskar risken för frostskador. Medellängd på stjälken, god stjälkstyrka och medeltidig mognad.

Dariot

– Hybrid Normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar phoma- och drösningsresistens.

DK Exception

– Hybrid Vinnare av rapsmästaren 2016. Hög avkastningspotential, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Höstens kompakta och lugna växtsätt gör DK Exception lämplig för normal till tidig sådd. Innehar phoma- och drösningsresistens.

PR44D06 – Dvärghybrid

Dvärgsort med hög oljehalt som ger hög skörd tidigt på hösten. Fungerar bra från tidig till normal såtid och är vårt huvudalternativ vid tidig sådd. Visar ringa tendens till förväxning före invintring och har mycket god vinterhärdighet. Håller nere tillväxtpunkten på hösten vilket även minskar risken för viltskador.

DK Explicit

– Hybrid Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd tack vare sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden.

Arrivée höstrybs – Linje

+0,3 +1,3 -4 +1 +1 +0,2

+0,9 +10 -5 +/-0 +2 -0,6

+0,8 +2,4 +3 +/-0 +3 +/-0

-0,2 -25,8 +7 +/-0 +3 -0,3

+0,5 -8,3 -11 -1 +1 -0,5

+0,7 -1,5 +7 +/-0 +2 -0,4

Källa: Officiella försök 2014–2018, behandlat. *100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd, rel.tal jämfört med mätare. Sortblandning = 100. Sortblandning = DK Exstorm, Avatar, DK Explicit och Dariot.

4

in g sc

o

(H

)

dn

Råfett, % av ts Stjälklängd, cm Mognad, dagar Vinterhärdighet, 100–0 Tusenkornvikt, g

la

rtb

-0,1 -1,1 -1 +/-0 +2 -0,1

So

50,0 148 88 342 85 5,1

2018

la n

dn

in g Ex ce pt Da io rio n (H t( ) H) DK Ex pl ic it M (H er ) ce de s PR (H 44 ) D0 6 (H ES ) A le gr ia SW (L ) Av at ar (H )

Arrivée är en gröda som med fördel odlas längre norrut genom sin goda övervintringsförmåga och låga tillväxtpunkt. Andra fördelar är tidigare blomning = mindre risk för angrepp av rapsbagge, hög drösfasthet, tidig skörd och mindre viltskador.

la n rtb

DK

Råfett, % av ts Stjälklängd, cm Stjälkstyrka, 0–100* Mognad, dagar Vinterhärdighet, 100–0 Tusenkornvikt, g

So

2014 – 2018

ebook!

ES Alegria

– Hybrid Nya höstrapshybriden som kombinerar resistens mot klumprot, drösning och phoma. Alasco har ett robust växtsätt med god vinterhärdighet och stjälkstyrka. Dessutom en kraftig hösttillväxt vilket ger goda förutsättningar för sen sådd.

Odlingsegenskaper

på Fac

A

HöstrapsGuide

Följ

50,4 138 321 84

-1,1 -5 -1 +1

4,3

+0,4

Källa: Officiella försök 2018, behandlat. *100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd, rel.tal jämfört med mätare. Sortblandning=100. Sortblandning = DK Exstorm, Avatar, DK Explicit och Dariot.


HÖSTRAPS

Avkastning råfettskörd

Obehandlat / Område År / Sort kg / ha

A A A+B A+B B B D+E D+E D-F D-F Sverige Sverige 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sortblandning DK Exception (H) Dariot (H)

1899 105 100

2160 117 113

1728 107 103

1922 112 111

1472 110 110

1624 106 109

1975 91 96

2390 102 101

1975 91 96

2390 102 101

1821 100 100

2127 107 106

DK Explicit (H) Mercedes (H) PR44D06 (H)

108 105 101

105 88 84

106 99 99

104 95 85

99 87 94

104 104 85

105 100 93

101 103 93

105 100 93

101 103 93

106 100 96

103 99 90

ES Alegria (L)

99 82 102

100 - 97

95 87 96

92 - 98

88 93 85

81 - 101

88 95 89

82 - 100

88 95 89

82 - 100

92 90 93

87 99

Nyhet! Alasco (H)

SW Avatar (H)

Behandlat / Område År / Sort kg / ha

A A A+B A+B B B D+E D+E D-F D-F Sverige Sverige 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Sortblandning DK Exception (H) Dariot (H)

1998 105 104

2159 118 123

1821 106 106

1966 112 116

1557 107 110

1724 104 108

1901 103 102

2386 104 99

1901 103 102

2386 104 99

1851 104 104

2164 107 107

DK Explicit (H) Mercedes (H) PR44D06 (H)

108 97 94

114 95 94

109 90 93

108 96 91

113 79 94

101 97 88

107 101 101

107 109 95

107 101 101

107 109 95

108 95 96

107 103 93

ES Alegria (L)

93 74 97

106 - 98

90 85 92

95 - 97

85 98 83

87 - 96

94 103 93

87 - 100

94 103 93

87 - 100

92 92 92

90 99

Nyhet! Alasco (H)

SW Avatar (H)

Källa: Officiella försök 2017 och 2018, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning=100, område A-F = Sverige. Sortblandning = DK Exstorm, Avatar, DK Explicit och Dariot.

Råfettskörd årsvis Sort kg / ha

Område A–B Område D–F 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2106 2017 2018

Sortblandning 2370 2497 1859 1966 1821 2266 2384 2205 2386 1901 DK Exception (H) - - 120 112 106 - - 111 104 103 Dariot (H) - - 126 116 106 - - 117 99 102 DK Explicit Mercedes PR44D06

(H) 108 102 (H) 111 107 (H) 87 89

122 102 89

108 109 96 90 91 93

112 107 115 107 107 106 100 112 109 101 96 92 102 95 101

ES Alegria

(L) 103 102 (H) - - (H) 104 99

108 - 96

95 - 97

100 101 - - 95 96

Nyhet! Alasco

SW Avatar

90 85 92

Källa: Officiella försök, behandlat 2014–2018, rel.tal jämfört med mätare Sortblandning = 100. Sortblandning = DK Exstorm, Avatar, DK Explicit och Dariot.

5

95 - 95

87 94 - 103 100 93


HÖSTVETE

Följ

Höstvete Guide Ellvis

– Kvarnvete Kvalitetsvete med mycket goda odlings- och bakningsegenskaper. Väl anpassad till våra nordiska förhållande. God falltalsstabilitet och mycket låga fältgroningsskador.

Etana

– Kvarnvete Brödvete med hög stabil avkastning i kombination med god sjukdomsprofil och hög motståndskraft mot gulrost. Goda bakningsegenskaper. Hög tusenkorn- och rymdvikt. Goda stråegenskaper och hög vinterhärdighet.

= lämplig till slaktkyckling

på Fac

ebook!

= fodersort

2019 Torp – Foder

Fodervete med hög avkastning även på lättare jordar. Medeltidig mognad. God sjukdomsresistens, särskilt mot septoria och mjöldagg. Kort med god stråstyrka.

Informer

– Foder Kärnfyllare som främst bygger sin avkastning genom en hög tusenkornvikt. Bestockningsbenägenhet något under medel med en god kärnsättning i de enskilda axen.

Julius – Kvarnvete

RGT Reform – Kvarnvete

Julius är ett högavkastande och stabilt kvarnvete med bra kvalitet. Sorten är vinterhärdig, frisk och mognar medeltidigt. Julius har hög rymdvikt, högt och stabilt falltal.

Kvalitetsvete med hög skörd. Vinterhärdig med ett högt stabilt falltal, brett resistenspaket mot fusarium, bladseptoria, mjöldagg och brunrost.

Stava

Praktik – Kvarnvete

Vinterhärdigt kvalitetsvete med en tidig mognad, som ger en gynnsam förfrukt vid höstrapssådd. Praktik har också ett stabilt falltal, god kärnkvalitet och utmärkta bakningsegenskaper. Ett säkert val under våra nordliga förhållande.

Mariboss

– Foder Högavkastande foder och etanolvete med utmärkt vinterhärdighet. God bestockningsförmåga, unik resistens mot gulrost och sen mognad. Påvisat hög kväveeffektivitet, vilket ger ett lägre kvävebehov.

– Kvarnvete Brödvete för alla höstveteodlande områden. Utmärkt resistens mot mjöldagg och rost. Något högre tolerans mot vanlig stinksot och dvärgstinksot än övriga sorter. Stava är en mycket vinterhärdig sort som har avkastning i nivå med Kosack. Den har ett förhållandevis långt strå och god kärnkvalitet.

Stinger

– Foder Ett högavkastande höstvete med hög, stabil avkastning och en medelsen mognad. Utmärker sig med ett långt strå och bibehållen stråstyrka. Har en bra kärnkvalitet och hög rymdvikt samt god sjukdomsprofil.

Kärnavkastning årsvis Område A–B Sort kg / ha Syntetisk mätare Nyhet! Informer

Etana RGT Reform

= lämplig till gris

2014

Område D–F

2015 2016 2017

2018

2014 2015

2016

2017 2018

12 530 12 020 10 360 11 450 - - 101 107 100 100 104 100 101 99 100 104

7300 104 103 97

11 370 11 560 10 040 11 970 8100 - - 105 107 108 100 102 103 100 103 100 103 101 98 99

Praktik Ellvis Mariboss

96 94 101

103 101 103

98 94 101

99 97 101

102 95 104

96 99 103

99 101 100

96 96 102

92 98 100

98 102 107

Torp Stinger

107 -

113 108

99 103

105 102

104 106

105 -

109 104

96 109

104 101

108 106

SW Julius SW Brons

100 98

101 97

97 101

97 99

98 100

100 97

100 97

98 99

100 103

95 99

Källa: Officiella försök 2014–2018, behandlat, rel.tal i jämförelse med Höstvete Syntetisk mätare (Mariboss, RGT Reform, SW Julius och SW Brons) = 100.

6


HÖSTVETE Avkastning

Obehandlat / Område

A A A-B A-B B B D+E D+E D-F D-F F F Sverige Sverige 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Syntetisk mätare Etana RGT Reform

6950 9780 7130 10 070 7250 10 350 9310 11 560 7790 11 520 6580 11 490 7390 10 770 102 113 100 109 98 101 111 108 110 108 108 110 106 108 100 102 104 102 106 102 105 101 106 101 107 101 105 101 88 105 95 105 99 105 101 99 100 100 99 101 98 102

Praktik Ellvis Mariboss

98 101 97 99 97 97 106 107 99 98 98 92 98 106 111 96 106 97 103 98 107

Torp Stinger

106 103 101 104 98 104 104 104 104 103 105 101 103 103 111 104 105 102 101 99 110 105 110 106 108 107 108 104

SW Julius SW Brons

96 100 98 99 99 98 90 98 93 98 97 99 95 98 106 100 102 100 99 99 101 103 99 102 97 101 100 101

År / Sort kg / ha

Nyhet! Informer

94 102 94 98 95 101 96 97 103 98 99 98 101 98 100 107 100 106 99 107 98

Källa: Officiella försök 2017 och 2018 obehandlat, rel.tal jämfört med mätaren Höstvete Syntetisk mätare = 100. Område A-F = Sverige. Höstvete Syntetisk mätare = SW Julius, Mariboss, SW Brons och RGT Reform.

Behandlat / Område

A A A-B A-B B B D+E D+E D-F D-F F F Sverige Sverige 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Syntetisk mätare Etana RGT Reform

7090 11 540 7300 11 450 7430 11 340 9880 12 130 8100 11 970 6680 11 840 7600 10 580 110 108 104 107 100 104 106 107 108 108 109 108 107 107 105 100 103 100 102 101 101 98 103 100 107 101 104 100 92 104 97 104 100 104 101 96 99 98 97 100 99 101

Praktik Ellvis Mariboss

102 100 102 99 102 98 100 103 99 95 97 89 96 103 112 101 104 101 99 100 107

Torp Stinger

106 104 104 105 103 106 108 104 108 104 108 104 107 104 108 101 106 102 105 102 106 99 106 101 107 105 106 101

SW Julius SW Brons

94 98 98 97 101 94 93 100 95 100 98 99 96 98 101 97 100 99 100 101 100 103 99 103 98 102 99 101

År / Sort kg / ha

Nyhet! Informer

91 98 92 95 94 99 96 97 102 98 100 98 100 98 100 107 100 108 99 106 100

Rymdvikt, g/l Stråstyrka, 100–0 Strålängd, cm Mognad, dagar Vinterhärdighet, % Tusenkornvikt, g Stärkelse, % av ts Protein, % av ts Falltal, sek

810 88 80,8 315 94 46,9 70,6 11 347

t! he

s

ar

ib

os

s on

M

Br

liu

SW

Ju

SW

er ng Sti

rp To

vis Ell

tik

Pr

ak

ef TR RG

s

or

m

Ny

Eta

na

er

fo In

nt Sy

2014 – 2018

et

Odlingsegenskaper

rm

isk

m

ät

ar

e

Källa: Officiella försök 2017 och 2018 behandlat, rel.tal jämfört med mätaren Höstvete Syntetisk mätare = 100. Område A-F = Sverige. Höstvete Syntetisk mätare = SW Julius, Mariboss, SW Brons och RGT Reform.

-6 +12 +18 +21 +/-0 -26 +8 +17 -4 -31 +2 +1 +/-0 +1 +2 +4 -2 +/-0 +8 -8 +8,4 +3,1 -2,7 -3,3 +3,2 -5,2 +4,6 +4,1 -3,8 +2,3 +/-0 -2 -3 -3 -2 +/-0 +/-0 -1 +1 +1 +1 +/-0 +/-0 +/-0 +/-0 -3 -1 +/-0 +/-0 +/-0 +6,4 +2,6 +1,8 -2 -1,8 -1,8 +2 +2,8 -2,1 -2,7 -0,5 +0,1 +0,8 +0,5 +/-0 +0,8 +0,1 -0,7 +0,5 -0,7 +0,1 +0,3 +0,2 +0,6 +0,4 -0,7 -0,3 +0,4 +/-0 -0,5 +17 +13 +30 +13 +18 -47 -33 +7 -17 -21

Källa: Officiella försök 2014–2018, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare Syntetisk mätare (Mariboss, Ellvis, SW Julius och SW Brons).

Mjöldagg Svartprick Gulrost Bladfläck Brunrost

5 8 2 8 5

0 4 1 6 1

5 16 2 7 4

5 8 3 8 1

2 14 3 10 1

Källa: Officiella försök 2014–2018. Obehandlat.

7

11 8 1 6 3

8 6 1 8 9

2 7 1 8 0

5 7 3 7 2

4 7 2 9 8

7 8 0 6 10


RÅG

Höstråg Guide

2019

KWS Livado – Hybrid

Herakles

– Syntetisk hybrid Vinterhärdig med jämn och hög avkastning i hela landet. Syntetisk hybrid med goda stråegenskaper. Följ den rekommenderade utsädesmängden för linjesorter i det geografiska området.

Ny generation hybridråg = hög avkastning och förbättrad sjukdomsprofil. Pollenplusteknik med ökad pollenproduktion = bättre skydd mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs. Kvarnråg med goda bakningsegenskaper. Högt falltal och goda stråegenskaper.

SU Arvid – Hybrid

Nyhet!

Ny mycket högavkastande sort i Sverige. SU Arvid är en medellång sort med bra stråstyrka och bra vinterhärdighet.

Avkastning

Obehandlat / Område År / Sort kg / ha

Syntetisk mätare Herakles (SH) KWS Livado (H) SU Arvid SW SU Performer (H)

A A A-B A-B D+E D+E D-F D-F Sverige Sverige 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 - 8422 6339 8033 6534 10 182 6018 8935 6125 8484 - 91 87 93 92 84 92 86 90 89 - 113 115 117 117 110 117 111 117 114 - - 121 - 124 - 122 - 114 - 103 108 101 109 113 109 111 109 106

Behandlat / Område

A A A-B A-B D+E D+E D-F D-F Sverige Sverige 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Syntetisk mätare Herakles (SH) KWS Livado (H) SU Arvid SW SU Performer (H)

- 10 855 5915 10 598 6821 11 357 6536 10 897 6329 10 748 - 88 93 91 91 89 91 87 92 89 - 109 124 109 118 112 117 113 120 111 - - 123 - 121 - 121 - 121 - 108 97 105 103 111 106 109 103 107

År / Sort kg / ha

Källa: Officiella försök 2017 och 2018, obehandlat och behandlat rel.tal jämfört med mätare Syntetisk mätare = 100. Område A-F = Sverige. Höstråg Syntetisk mätare = Palazzo, Herakles och SU Performer. SH = Syntetisk hybrid.

8


RÅG

Kärnavkastning årsvis

Sort kg / ha

Syntetisk mätare Herakles (SH) KWS Livado (H) SU Arvid SW SU Performer (H)

Område A–B Område D – F 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 - - - - -

8110 10 290 10 600 5 910 86 93 91 93 100 110 109 124 - - - 123 114 103 105 97

- - - - -

10 960 9600 10 900 91 92 87 107 104 113 - - - 108 107 109

6540 91 117 121 106

Källa: Officiella försök 2014–2018, behandlat, rel.tal jämfört med mätare Syntetisk mätare. SH=Syntetisk hybrid. Höstråg Syntetisk mätare = Palazzo, Herakles och SU Performer.

Odlingsegenskaper 2014 –2018 Rymdvikt, g/l Stråstyrka, 100–0 Strålängd Mognad, dagar Vinterhärdighet, % Protein, % av ts Tusenkornvikt, g Falltal, sek

nt

Sy

787 80 122 319 94 8,1 34,8 295

km

is et

e

ar

ät

+2 +/-0 +5 +/-0 +/-0 +0,6 -0,8 -11

do

s(

e kl

ra

He

) SH S

KW

-3 -3 -2 +/-0 +1 +/-0 -2,6 +27

a Liv

)

(H

SU

A

id rv

+-0 +1 +-0 -1 +4 -0,7 +0,8 -6

SW

SU

+4 -2 -4 +/-0 +1 -0,3 +/-0 +21

Källa: Officiella försök 2014–2018, behandlat, rel.tal jämfört med mätare Syntetisk Mätare = 100. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Höstråg Syntetisk mätare = Palazzo, Herakles och SW Brasetto. SH = Syntetisk hybrid.

Mjöldagg, % Brunrost, % Sköldfläcksjuka, %

8 11 10

10 15 10

5 5 7

- - -

6 5 10

Källa: Officiella försök 2014–2018. Obehandlat. Mätare Höstråg Syntetisk mätare = 100. Höstråg Syntetisk mätare = Palazzo, Herakles och SU Performer. * SU Arvid enbart provad 2018

9

rf

Pe

er

m or


RÅGVETE

Rågvete Guide

2019 Odlingsegenskaper

Trefl

2014 – 2018

God avkastning och sjukdomsresistens. Hög vinterhärdighet och fina kärnegenskaper med en hög rymdvikt. Mognaden är medeltidig och rymdvikten god.

Rymdvikt, g/l Stråstyrka, 100-0 Strålängd Mognad, dagar Vinterhärdighet, % Tusenkornvikt, g Protein, % av ts Stärkelse, % av ts

Probus

Rågvete med en mycket hög avkastningsstabilitet som via den mycket goda sjukdomsprofilen presterar övertygande både i svampbekämpande och obehandlade led. Hög motståndskraft mot gulrost under samtliga år i provning. Medeltidig mognad med något kortare strå och en hög stråstyrka.

2013 – 2017

SW Probus Empero 754 96 88 310 94 50 10,8 70,5

+13 -4 +4,4 +1 +1 -3,4 +0,2 -2,1

Trefl

SW Travoris Empero

+16 -14 +13,5 +/-0 -1 -2,5 +0,3 -3,1

748 96 89 313 94 49,6 10,7 -

Källa: Officiella försök 2014–2018, behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Empero = 100. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedligg. bestånd. Stråbrytn. 100-0, 0=bäst.

Källa: Officiella försök 2013-2017, obehandlat.

Bladfläcksjuka, % Gulrost, % Mjöldagg, %

10 7 3

4 2 3

4 5 1

Källa: Officiella försök 2014–2018, obehandlat.

Avkastning

Obehandlat / Område År / Sort kg / ha

A A A+B A+B D+E D+E D-F D-F F F Sverige Sverige 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

SW Empero Probus Trefl Travoris

6732 8914 5943 9061 10 021 11 765 8747 11 141 - 10 206 7540 10 321 96 107 96 109 102 97 105 99 - 103 101 103 95 110 92 113 101 94 100 93 - 92 97 98 - 106 - 110 - 98 - 100 - 103 - 104

Behandlat / Område År / Sort kg / ha

A A A+B A+B D+E D+E D-F D-F F F Sverige Sverige 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

SW Empero Probus Trefl Travoris

6541 10 109 5617 10 433 10 364 12 378 8869 11 492 - 10 163 7500 11 103 106 101 108 104 101 100 102 100 - 101 104 102 96 99 97 101 104 94 101 92 - 87 99 94 - 98 - 102 - 97 - 99 - 103 - 100

Källa: Officiella försök 2016 och 2017, rel.tal jämfört med mätare SW Empero = 100, område A-F = Sverige.

Kärnavkastning årsvis Område A–B Sort kg / ha 2014 2015 2016 2017 2018

Område D–F 2014 2015 2016 2017 2018

Tulus SW Empero Probus Trefl Travoris

10 592 98 96 98 107 11 524 9 891 11 492 8 869 106 95 105 100 102 105 90 89 92 101 - 99 100 99 -

10 940 85 95 102 - 105 10 084 9 762 10 433 5 617 106 95 100 104 108 101 103 88 101 97 - 112 100 102 -

Källa: Officiella försök 2014–2018, behandlat, rel.tal jämfört med mätare Tulus 2014 och SW Empero 2015–2018 = 100.

9 7 2

4 5 4

Källa: Officiella försök 2013–2017, obehandlat.

10

+20 -11 +19 -1 +1 -3,4 +/-0 -


Bazooka – 6-rads hybridhöstkorn

Ett 6-rads hybridhöstkorn med mycket hög avkastningspotential och god rymdvikt. Genom sin tidiga mognad och sitt långa stabila strå finns en god och säker halmtillgång. Den höga stärkelsehalten borgar dessutom för ett högt fodervärde.

-8 -2 -3 -5,7 -1 +1 -0,4 -2,6 +0,4

-1 +2 -17 +11,6 +1 +5 -0,5 -1,4 +/-0

g

d W 6- oo ra ta d n

+27 -3 +1 +9,3 -1 +3 -0,5 -5,7 +0,9

SW

688 87 32 82,2 306 89 10,6 52,9 60,8

rit y

Ve

6ra

d

(H

)

6ra d 2ra

(H )

Fr ig

at ro s

Rymdvikt, g/l Stråstyrka, 100-0 Stråbrytning, 100-0 Strålängd Mognad, dagar Vinterhärdighet, % Råprotein, % av ts Tusenkornvikt, g Stärkelse, % av ts

M

2014 – 2018

Ba zo ok a

Verity

– 6-rads korn Hög avkastning och mycket goda kärnegenskaper, hög rymd- och tusenkornvikt. Medelsen mognad. Långt strå, mycket god stråstyrka och låg tendens till stråbrytning.

Odlingsegenskaper SW

Frigg

– 2-rads korn 2-rads foderkorn med hög skörd, god kärnkvalitet och god vinterhärdighet under provningsåren. God sjukdomsprofil genom låga angrepp av kornrost.

2019 2ra d

Höstkorn Guide

HÖSTKORN

+19 -6 -2 +6,2 +/-0 +4 -0,7 -7,7 +1,2

Källa: Officiella försök 2014-2018. Behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Matros = 100. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Stråbrytning 100-0, 0 = bäst.

Mjöldagg, % Kornrost, % Sköldfläcksjuka, % Brunrost, % Bladfläcksjuka, %

9 13 2 5 11

23 10 1 - 5

4 5 8 1 5

14 10 7 - 6

9 37 2 18 11

Källa: Officiella försök 2014–2018. Obehandlade försök. Obehandlat sjukdomar.

Avkastning Obehandlat / Område År / Sort kg / ha

A A A-B A-B B B D-F D-F Sverige Sverige 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

SW Matros Bazooka (H) Frigg Verity SW Wootan (H)

5759 6525 5167 7502 4576 8480 5544 11519 5293 8841 106 125 108 113 111 104 113 105 110 109 102 130 100 115 96 103 107 107 102 111 101 125 99 112 96 102 117 104 105 108 109 115 107 109 105 105 110 107 108 108

Behandlat / Område År / Sort kg / ha

A A A-B A-B B B D-F D-F Sverige Sverige 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

SW Matros Bazooka (H) Frigg Verity SW Wootan (H)

5677 9342 4887 9228 4098 9113 5601 11801 5125 10331 114 115 113 112 113 108 121 106 116 109 104 103 101 101 97 99 96 108 99 104 95 107 99 104 103 101 113 107 104 106 109 110 114 109 120 109 117 111 115 110

Källa: Officiella försök 2017 och 2018, rel.tal jämfört med mätare Apropos = 100, område A-F = Sverige.

Kärnavkastning årsvis Sort kg / ha

Område A+B 2014 2015 2016 2017 2018

SW Matros 10 375 Bazooka (H) - Frigg 102 Verity - SW Wootan (H) 111

9959 - 104 111 118

9709 - 105 106 109

9228 112 101 104 109

4887 113 101 99 114

Område D–F 2014 2015 2016 2017 2018 10 240 10 708 - - 106 106 - 109 105 116

Källa: Officiella försök 2014–2018, behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Matros = 100.

11

8946 11 801 - 106 103 108 102 107 111 111

5601 121 96 113 117


EKOLOGISK FOKUSAREAL/VILTBETE

Ekologisk fokusareal

Viltmästarens Klövvilt – för blommande träda För ekologisk fokusareal (EFA) går det att så in träda, det som kallas blommande träda. På detta sätt kan man utöka omräkningsfaktorn för träda från 1 ha till 1,5 ha EFA. Samtidigt som omräkningsfaktorn utökas förgylls marken för pollinerare, fjärilar och andra nyttodjur.

Viltmästarens Klövvilt • • • • • • • • • • • •

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5 % 10 % 10 % 5 % 5 % 5 % 10 %

5 % 5 %

Blålusern Ängssvingel Timotej Eng. rajgräs Rödklöver Vitklöver Rödsvingel Honungsört Cikoria Blodklöver Persisk klöver Bovete

10 %

10 % 10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 % 5 % 5 %

Rek. utsädesmängd 15 – 20 kg/ha Till år 2 kan blandningen behöva stödsås med klöver.

Viltbete Doftklöver

Mycket snabbväxande klöverart, vilket kan ge problem vid skörd av huvudgrödan. Producerar en god grönmassa. Har något svagare rotsystem. Aggressiv mot ogräs och snabb återväxt efter avslagning. Fryser bort under vintern.

Bovete

En anspråklös ettårig ört som har ett snabbt och tätt växtsätt. Trivs även på något mer näringsfattiga jordar. Frostkänslig och lätt att bruka ner. Avmognar ojämnt, vilket kan innebära fröspill. Mycket liten risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar.

Honungsört

Mycket hög nektarproduktion. Mycket liten risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar. Ej kvävefixerade men har förmågan att ta upp och snabbt släppa kväve efter frost eller nedbrytning. God rotutveckling och snabb tillväxt. Mycket frostkänslig, sådd bör ske i mitten av aug för en kraftig gröda innan frosten. Tål ej avslagning, viktigt att tänka på vid samodling och skörd av huvudgröda. Kräver mörker för att gro, myllning är att föredra vid sådd.

12


Kom ihåg att ometablera vallen  ...

t e d r ä v a r k ä s t t a r ! ö r e ... f d o f v o r g t t i d i

Starka kvalitetsblandningar • Väl provat sortmaterial för Sverige • Spetsade egenskaper • Bred genetisk sortvariation • Sortiment från norr till söder


LUST ATT ODLA UTSÄDE

Lust att odla utsäde Precision och noggrannhet sporrar Håkan Dalemo Att odla utsäde är en utmaning med förtjänster. Det är självklart så att utsädesodling kräver noggrannhet, exakthet, och en bra översyn på de aktuella fälten. Håkan Dalemo, spannmålsodlare på gården Ringåsens Egendom i Götene, Västergötland menar att detta hjälper honom att bli en bättre odlare generellt. Det skärper blicken på grödan och därmed kan man fatta rätt beslut i rätt tid.

Håkan började fundera för fyra år sedan, 2015, att ställa om till KRAV-odling på sin gård. Han vill testa

- Sen handlade det om utsädesodling, fortsätter Håkan. Också det en odling som kräver precision och noggrannhet, något som sporrar mig.

något nytt, ge sig själv en utmaning, och tänkte att det var en odling som skulle kunna passa hans marker bra. Försöket inleddes med fröodling, som också var en ny typ av gröda på gården. - Fröodlingen är en viktig del i en ekologisk odling på grund av växtföljd och för att man gynnar marken i sig. Samtidigt är det en utmaning av ett annat slag. Det är mer pyssel, fler moment i fröodlingen, som också kräver mer av handpåläggning - om man jämför med ren spannmålsodling.

Frö i ekologisk format På så sätt var en utsädesodling av frö i ekologisk format en bra början för Håkan. Båda kräver en väldigt god översyn - en närhet till vad som händer i fält och vad som händer efter skörd. Man måste vara följsam och uppmärksam för att kunna agera fort när man märker att något är på tok. - Det är ju sådant man måste göra även i en konventionell odling. Men du har fler möjligheter att bekämpa vissa problem, som du av förklarliga skäl inte har i KRAV-odlingen. Detta måste du hantera. Då gäller det att vara snabbt på bollen och ha en strategi.

150 hektar ekologisk utsädesodling I år har Håkan en ekologisk utsädesodling på sammanlagt 150 hektar i nära samarbete med Svenska Foder. På denna mark odlar han 60 hektar rödklöver, 22 hektar timotej, 41 hektar korn och 27 hektar havre. Höga krav Utsädesodling ställer självklart vissa krav. För att hans skörd ska bli godkänd som utsäde måste han ha en korrekt växtföljd, följa regler för odlingsavstånd och sköta sin odling på rätt sätt. Men det ger också en viss säkerhet och 14


LUST ATT ODLA UTSÄDE

stabilitet i företagandet upplever Håkan. Man behöver heller inte bekymra sig över falltal och proteinhalter och man får betalt för de timmar per hektar man lägger på sin odling. Och så måste det vara, för att få en utsädesvara som håller. Man måste lägga de där extra timmarna.

Fakta:

Håkan Dalemo, Ringåsens Egendom, brukar 220 hektar åker och har dessutom skog. Håkan tog över efter sina föräldrar 2004 och började lägga om den konventionella odlingen för fyra år sedan. Idag är allt på gården ekologiskt odlat. Håkan är utsädesodlare åt Svenska Foder och har i år en utsädesodling som består av 60 hektar rödklöver, 22 hektar timotej, 41 hektar korn och 27 hektar havre.

- Jag upplever att det hjälper mig i mitt övriga företagande också. Jag har på sätt och vis en större koll på mina marker idag, och det är för att jag måste ha det. Jag måste se till att allting går som det ska. Om det är utsädesodlingens förtjänst eller den ekologiska odling, det spelar ingen roll. Huvudsaken är att jag gör ett jobb, som ger resultat. - Samarbetet med Svenska Foder har fungerat bra från första början och det betyder mycket med goda relationer på något som vi båda vinner på, avslutar Håkan.

15


KALKSORTIMENT

Kalksortiment Produkt

Varutyp

Mg %

NV CaO %

Kalkvärde,

Ej Krav

1 år/5 år*

IGNABERGA BAS

Kalksten krossad, 0–3 mm

0,3

50

30/44

IGNABERGA BAS 4

Krossad kalksten o dolomit, 0–3 mm

4,0

51

30/46

IGNABERGA PLUS

Kalkstensmjöl, 0–0,2 mm

0,3

50

30/50

IGNABERGA DIREKT 4

Kalk o dolomit kross och mjöl 0–3 mm

4,0

51

37/47

UDDAGÅRDEN BAS

Kalksten krossad, 0–2 mm

0,5

48

26/36

UDDAGÅRDEN BAS 4

Krossad kalksten och dolomit 0–2 mm

4,0

48

31/39

UDDAGÅRDEN PLUS

Kalkstensmjöl 0–0,2 mm

0,6

48

48/48

UDDAGÅRDEN DIREKT 4 *

Kalkstens och dolomit mjöl 0–0,2 mm

4,0

50

38/46

UDDAGÅRDEN DIREKT *

Kalkstenskross och mjöl 0–2 mm

0,5

48

34/44

KÖPING BAS (FORSBY)

Kalksten krossad 0–2 mm

1,2

50

35/46

KÖPING FOSTOP STRUKTUR ***

Aktiv kalk

1,0

51

48/48

x

KÖPING FOSTOP KALKFILTER ***

Aktiv kalk

1,0

51

48/48

x

GLANSHAMMAR BAS 12*

Dolomitmjöl 0–0,2 mm

12,0

54

54/54

GLANSHAMMAR BAS 12 TORR

Krossad dolomit 0–2 mm

12,0

54

34/44

ORSA BAS

Kalksten krossad 0–2 mm

0,5

54

33/47

JÄMTKROSS BAS

Krossad kalksten 0–3 mm

0,6

46

36/41

JÄMTKROSS BAS 12 *

Krossad dolomit 0–3 mm

12,5

58

35/56

OLSHAMMAR FOSTOP STRUKTUR ***

Aktiv kalk

11

58

54/54

x

OLSHAMMAR FOSTOP KALKFILTER ***

Aktiv kalk

11

58

54/54

x

HUSUM STRUKTUR***

Struktur kalk min 15 % Aktiv Cao

0,4

55

EJ TESTAD

x

LULEÅ BAS

Krossad kalksten 0–3 mm

1,1

52

35/45

x

* Metodens noggrannhet gör att kalkvärdet har en variation på +/- 3 enheter. *** Strukturkalken innehåller aktiv CaO, vilket är klumpbildande vid lagring. All strukturkalk har fraktion 0 – 0,5 mm från början av tillverkningsprocessen. Alla produkter för strukturkalk finns i begränsad mängd.

16


MINERALGÖDSELSORTIMENT

Mineralgödselsortiment Sortiment

Säck

N Tot

N nitrat

P

K

S

Mg

Ca

KALKSALPETER

750

15,5

14,4

-

-

-

-

18,8

NITRABOR

600

15,4

14,1

-

-

-

-

18,3

SUPRASALPETER N 27

750

27,0

13,5

-

-

-

2,4

-

SULFAN NS 24-6

750

24,0

12,0

-

-

6,0

0,5

-

27-4 AXAN

750

27,0

13,5

-

-

3,7

0,6

-

NS 27-4

750

27,0

12,6

-

-

3,7

-

-

NS 21-24

750

21,0

-

-

-

24,0

-

-

UNIKA CALCIUM NK 14-20

600

14,2

13,7

-

19,9

-

-

8,6

UNIKA KALI NK 13-37

600

13,6

13,6

-

37,3

-

-

-

YARAMILA 22-0-12

750

22,0

10,0

-

11,6

3,0

0,7

-

YARAMILA 8-10,5-20 Mn

750

8,0

0,8

10,5

19,9

2,0

-

-

PROMAGNA 8-5-19

750

8,0

2,6

5,0

19,0

11,7

2,5

-

PROMAGNA 11-5-18

750

11,0

4,4

4,6

17,6

10,0

1,6

-

PROBETA NPK

750

15,0

6,3

3,6

8,0

2,0

0,9

-

YARAMILA RAPS 17-5-10

750

17,0

6,8

4,6

10,0

4,0

1,2

-

BALANS 22-4-7 3S

750

21,6

9,1

4,0

6,6

3,0

-

-

YARAMILA 21-3-10

750

20,6

9,0

2,6

9,6

3,6

1,0

-

NPK 22-3-10

750

21,6

8,7

2,6

9,6

2

-

2,5

YARAMILA 22-6-6

750

21,6

8,4

5,9

5,8

3,0

0,6

-

YARAMILA 24-4-5

750

23,6

10,3

3,6

4,6

3,0

0,5

-

BALANS 26-3-4 4S

750

25,6

11,3

2,6

3,6

3,6

0,6

-

NPK 27-3-5

750

26,6

13,5

2,6

5

2,2

-

-

PK 11-21

750

-

-

11,0

21,0

1,5

-

-

POLYSULPHATE

750

-

-

-

11,6

19,2

3,6

12,2

K 25 PATENTKALI

750

-

-

-

24,9

17,0

6,0

-

K 50 KALISALT

750

-

-

-

49,8

-

-

-

KALIUMSULFAT

750

-

-

-

41,5

18,0

-

-

SUPERFOSFAT P 20

750

-

-

20,0

-

1,2

-

-

BESAL

750

-

-

-

-

-

-

-

KIESERIT

750

-

-

-

-

20,0

15,1

-

MAP NP 12-23

750

11,6

-

22,6

-

-

-

-

8-3-5 Pellets

1000

7,8

-

3,2

4,9

3,1

0,2

9,6

9-4-0 Pellets

1000

9,3

-

4,1

0,4

0,6

0,2

8,6

4,4-1,5-2

1000

4 – 4,6

-

1,5

2,4

0,6

0,8

6,8

6-3-8 5S

1000

5,9

-

2,9

7,6

5,5

0,2

9,6

KRAV-sortiment

17


KLUMPROT

Klumprotsjuka

– ta problemet på allvar redan nu Blir din rapsskörd inte som förväntat eller är rapsen odlad på fält där den inte trivs? Då har du kanske problem med klumprotsjuka.

Problem med klumprotsjuka innebär inte nödvändigtvis att du ska ge upp att odla raps. Har du konstaterat en utbredd smitta

på ett fält kan du ändå odla raps genom att välja en klumprotsresistent sort. I oinfekterad jord avkastar sorterna i nivå med mätaren och på smittade jordar kan klumprotsresistenta sorter ge full skörd, trots högt infektionstryck. Har man inte problem med klumprotssjuka rekommenderar vi att inte använda klumprotsresistenta sorter eftersom det kommer att finnas risk för att resistentgenen bryts ner. Alla klumprotsresistenta sorter har samma gen som står emot den mest frekventa formen av klumprotsjuka.

Klumprot har blivit ett ökande problem på många ställen och den väsentligaste orsaken är återkommande rapsodling på samma fält. Klumprot uppträder som svulster på rötterna av rapsen och kan förekomma redan när rapsen bara har 2–3 blad. Svulsterna hindrar rapsen att skapa ett kraftfullt rotsystem och därmed hämmas upptagningen av vatten och näringsämnen. Vid kraftiga angrepp och torra år kan skörderesultatet bli avsevärt sämre. Klumprot kan överleva i jorden i 18–20 år och det är inte bara raps som kan uppföröka sjukdomen utan även senap, lomme och andra korsblommiga växter. Klumprot kan inte bekämpas kemiskt, så sättet hur klumprot kan förhindras eller minskas i markerna är genom odlingstekniska lösningar.

18

Frekvent rapsodling och spillraps på fälten har störst betydelse för uppförökningen av klumprot. Efter rapsskörden är det viktigt att spillraps inte får mer än 1–2 blad innan den destrueras. Är det mycket spillraps och det får lov att växa stort kommer det att räknas som en rapsgröda. Det är inte bara efter raps utan även vid skörd av spannmål som man bör vara uppmärksam på spillraps. Man rekommenderar 5 år emellan varje rapsodling på samma fält. I skifte med raps är det också viktigt att inte uppföröka sjukdomen genom odling av mellangröda och fånggröda – senap bör tillexempel undvikas. Även oljerättika uppförökar klumprot. Andra odlingsfaktorer som främjar klumprot är fuktiga fläckar i

fältet och dålig dränering. Klumprotsjuka kan nämligen ”simma” och spridas med hjälp av vattnet. Även lågt pH i fältet främjar smittan samt tidig sådd av raps och varmt fuktigt väder på hösten. Klumprot kan också smitta via jord på maskiner och det är därför en god idé att rengöra maskiner från jorden, när de kör från ett fält med klumprotsjuka till ett fält där man inte har klumprotsjuka.


KLUMPROT

Hur gör jag för att försöka hålla klumprotsjuka borta från fälten? • Minst 5, och helst 6 år, mellan rapsodling i växtföljden. • Tidig bekämpning av spillraps (senast vid 2 örtblad). • Bekämpa mottagliga ogräs som ex. åkersenap, penningört, lomme med flera korsblommiga ogräs. • God dränering. • Ej låga pH-värde. • Var noggrann vid odling av mellangröda så att inte uppförökning sker. • Så inte för tidigt eftersom trycket av sjukdomen ökar vid höga marktemperaturer. • Använd sorter med drösningsresistens för att minska spill.

19


OPTILAB

Rätt vattenhaltsmätare – ger rätt resultat! Nu säljer Svenska Foder AM 5200 – en vattenhaltsmätare som lämpar sig utmärkt för spannmålsanläggningar som vill sortera inkommande spannmål på vattenhalt – eller för torkanläggningar som vill övervaka torkningen med hög noggrannhet.

Med AM 5200 är det möjligt att analysera många provtyper spannmål, oljeväxter, trindsäd och dessutom är den enkel att använda och man slipper mala proverna.

AM 5200 mäter vattenhalt, rymdvikt och temperatur i helkorn. Cirka 7 deciliter prov analyseras på mindre än

10 sekunder. Resultatet presenteras på skärmen och i utskrift (som tillval finns en skrivare). Resultaten kan också exporteras till USB-minne eller extern PC via LAN. Ulf Thorpert är laboratoriechef för Optilab, Svenska Foders analyspartner för hela marknaden och har lång erfarenhet av olika vattenhaltsmätare: – Vi har ett stort antal av dessa mätare i företaget och är mycket nöjda.

IM8800 & Minibatt – kvalificerade

hjälpmedel för kvalificerade beslut. Gårdar som hanterar och lagrar stora mängder spannmål och raps i sin verksamhet – hör upp! Den här produkten är portabel, kompakt, lätt nog att bära för hand. Du kan ta med den där du behöver den mest. I hytten på tröskan, i dina lagringsfickor eller i silon.

– Använder man sig dessutom av en Minibatt – en liten

provtagningströska, handhållen – kan du kvickt och lätt göra en provtröskning, kontrollera proteinhalten och göra ett kvalificerat beslut vilket fält som du bör skörda först för att uppnå optimal ekonomi i din verksamhet.

Produkten är kalibrerad på protein- och vattenhalt för spannmål, olja- och vattenhalt för raps och ger en väldigt exakt analys på din vara. Det ger dig bättre möjlighet att separera olika kvaliteter och därmed få ut ett större mervärde på sin vara. Helt enkelt för den som vill optimera sin lönsamhet!

och en automatisk slutare skyddar monitorn från ljus, insekter, skadedjur för att säkra ett tillförlitligt instrument med ett minimum av underhållsarbete.

Produkten är väldigt stryktålig

20


EN KOMPLETT ANALYSPARTNER Ny teknik = snabbare analystider och ökad säkerhet Vi utför en mängd analyser med den senaste tekniken: • PCR-analys av salmonella • Ett flertal olika toxinanalyser • Ergosterol – spannmålsanalys • Mögelanalys

Stor kunskap och lång erfarenhet • Centrallaboratorium i Lidköping • Personal med mångårig erfarenhet och stor serviceanda ger snabba och säkra analyser.

Analyser på uppdrag Laboratoriets grovfoderavdelning utför uppdrag på:

• Utför ca 70 olika kemiska och mikrobiologiska analyser på prover från foderfabriker, råvaruinköp, spannmålsavdelning. • Utför kundanalyser till lantbrukskunder, foder-, spannmålsfirmor och hästägare.

• Hö • Hösilage • Halm • Grönmassa • Ensilage Färdiga analyspaket finns att köpa hos våra Djur&Natur-butiker, säljare, återförsäljare och webbshop.

Svenska Optilab • Sockerbruksgatan 38 • 531 40 Lidköping • Box 673 531 16 Lidköping • info@svenskaoptilab.se


SKADEDJUR

Insektsproblem i spannmål Varför är det så viktigt att hålla den lagrade spannmålen fri från insekter? som innehåller insekter, förutom beredning av foder för eget bruk. Om man lämnar insekterna ostörda i ett parti spannmål, kommer inom mycket kort tid spannmålen att vara osäljbar för de flesta kunder.

Det finns egentligen inte någon avsättning för spannmål

Kärnorna kommer att reduceras till ett tomt skal och damm utan näringsinnehåll och mögelsvampar kommer att frodas av värmen och fukten som insekterna alstrar.

för lagring av spannmål på ett säkert sätt. När du påträffar insekter i samband med försäljning och utlastning av spannmålen kommer du oftast inte ifrån en försening på mellan två och fyra veckor. För att bekämpa insekterna måste en akut insats utföras, oftast i form av en omfattande gasning med fosfin i hela partiet. Därefter måste man invänta resultatet av bekämpningen.

Det finns inga enkla genvägar

Om du inte planerar för

en förebyggande och säker hantering av spannmålen med tanke på insekter, bör du nog hellre avstå från att lagra spannmål. är ingenting som ger sig självt. Utan kontroll i silon, lagret eller foderrummet, har man egentligen ingen uppfattning om det finns insekter där eller när de börjar etablera sig. Utrustningen och fällorna som beskrivs här, är exempel på tillförlitliga hjälpmedel som om de används rätt och avläsning av resultatet sker rutinmässigt, kan ge en säker varning om ett förestående insektsangrepp på ett mycket tidigt stadium.

Ett insektsfritt spannmålsparti

Med kunskap om vad som händer från dag till dag i silon, på lagret eller i foderrummet kan man rädda och spara in en dyr gasning och behålla en högre kvalitet på spannmålen.

Skadedjursbekämpa i tid! Teckna marknadens bästa avtal! Genom vår nära anknytning till lantbrukssektorn har vi goda kunskaper inom bekämpning av gnagare, djurhälsoprogram, salmonellakontroll etc. Vi ser därför till att eliminera smittspridning mellan gårdar. Skadedjursavtalet omfattar både förebyggande bekämpning, och om olyckan ändå skulle vara framme, så gör våra tekniker en effektiv insats för att avhjälpa problemet.

Nomus Skyddar & Åtgärdar

I Skadedjursavtalet ingår:

Marknadens bästa avtal

Direktkontakt och besök av våra tekniker

Högklassigt skadedjursskydd

Låsbara betesstationer i plåt

Alla åtgärder och besök dokumenteras

Ring oss redan idag ! Tel. 0510-8 28 00

Nomus AB – en del av Svenska Foder.

www.nomus.se

Nomus AB är ett helägt dotterbolag inom Svenska Foder-koncernen. Koncernen har ca 300 anställda och en omsättning på ca 4,4 miljarder kr. Svenska Foder reserverar sig för eventuella tryckfel i denna broschyr. 22 Nomus erbjuder förmånliga serviceavtal för lantbruk, livsmedelsföretag, industrier, fastighetsbolag och försäkringsbolag.


HANTERING AV SPANNMÅL

Hantera din spannmål

För lagring och leverans till eftersäsong Skicka ditt prov till oss! Svenska Foder strävar efter en god kvalitet på spannmålen. Här finner du som leverantör riktlinjer för hur du hanterar och tar ut ett representativt prov på din spannmål. Vi vill göra spannmålshandeln till en trygg och bra affär för dig som leverantör.

Provtagning från olika system Konventionell tork

Silotork

(gäller både sats och kontinuerlig tork) • Ta ut ett prov från flödet av spannmålen med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn.

• Om din tork fylls eller töms med elevator tas prov som från konventionell tork. • Om din tork fylls eller töms med hjälp av skruv tas prov med provtagningsspjut från silotoppen och rakt ner i spannmålen.

Planlager och lagringsficka

• Om elevator finns placerad tas prov i flödet med hjälp av en automatisk provtagare placerad i toppen av elevatorn. Om detta inte finns att tillgå använd ett provtagningsspjut.

• Viktigt är att du som odlare får ut ett representativt prov! Kör därför omrörningsskruvarna för att få fram detta på bästa sätt.

Förprovet ska spegla den spannmål du säljer 1.

Ta ut ett representativt prov från silo/fack. Blanda noga den spannmål du tar ut till ett samlingsprov om 20 kg.

2.

Varje slutlagringsprov ska representera max 500 ton.

3.

Slutlagringsprov förvaras i märkt och tillslutet kärl som står mörkt, torrt och svalt.

4.

Ur varje slutlagringsprov görs ett 3-liters förprov för analys som läggs i provpåse. Obs! Töm inte kärlet, du kan behöva resterande mängd vid annat tillfälle.

5.

Kontakta din säljare för att få ut underlag till förprov som du stoppar i påsen. Skicka in ditt prov till Optilab (Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping) eller be din säljare hämta ditt prov.

6.

Vid kontraktstecknande görs affär upp mot gällande förprovsanalys.

7.

Viktigt är att leverans av spannmål går från samma silo/fack som affären/kontraktet är uppgjord mot.

8.

Den spannmål som levereras ska motsvara förprovsanalysen.

23


HANTERING AV SPANNMÅL

Rekommenderade Torkluftstemperaturer Utsäde nedtorkning till 14 %

Maltkorn nedtorkning till 14 %

Brödspannmål nedtorkning till 14 %

17 %

71 oC

71 oC

74 oC

18 %

70 oC

70 oC

72 oC

19 %

68  C

68  C

69 oC

20 %

65 oC

65 oC

68 oC

o

o

Foderspann­mål nedtorkning till 14 % Max 100 oC

Ingående vattenhalt

I ovan nämnda exempel är slutvattenhalten bestämd till 14 %. Om slutvattenhalten ändras (från 14 %), ska också torkluftstemperaturen ändras. I praktiken har dock inte små variationer någon större betydelse.

Kom ihåg !

Ingående vattenhalt I nedanstående tabell visas sammanhanget mellan torkluftstemperatur och nedtorkningsprocent med olika utgående vattenhalter, förutsatt bevarad grobarhet. Vattenhalt efter torkning

INGÅENDE VATTENHALT 16 %

17 %

18 %

19 %

20 %

18 % 17 % 16 %

71

15 % 14 %

21 %

22 %

23 %

24 %

25 %

68

65

63

61

59

69

66

64

62

60

58

67

65

63

61

59

57

58

71

69

66

64

62

60

71

70

68

65

63

61

59

60

13 %

72

71

69

67

64

62

12 %

72

70

68

66

63

61

Torkluftstemp. gr. C

Det kan vid några tillfällen, t.ex. många omogna kärnor, vara nödvändigt att sänka temperaturen under de angivna talen.

24

• Kontrollera ditt spa nnmålslager kontinue rligt • Okulär kontroll av din lagrade vara • Temperaturkontroller a din lagrade vara • Skadedjurskontroller a din lagrade vara

Ovanstående rekom menderas att ses över en gång i veckan .


HANTERING AV SPANNMÅL

Maximal lagringstid vid olika vattenhalter Temp i varan

20 % vh

22 % vh

2 oC

14 % vh

15 % vh

18 % vh

60 dgr

32 dgr

3 oC

50 dgr

28 dgr

4  C

>170 dgr

44 dgr

24 dgr

5 oC

138 dgr

38 dgr

19 dgr

6 oC

102 dgr

32 dgr

15 dgr

7 oC

70 dgr

26 dgr

12 dgr 10 dgr

o

8  C

49 dgr

21 dgr

9 oC

>170 dgr

42 dgr

19 dgr

8 dgr

10 oC

140 dgr

36 dgr

16 dgr

6 dgr

11 oC

105 dgr

32 dgr

15 dgr

5 dgr

12 oC

70 dgr

28 dgr

13 dgr

4 dgr

13 oC

51 dgr

25 dgr

11 dgr

3 dgr

o

14  C

>170 dgr

45 dgr

22 dgr

10 dgr

3 dgr

15 oC

150 dgr

42 dgr

20 dgr

9 dgr

2 dgr

16 oC

135 dgr

39 dgr

19 dgr

8 dgr

2 dgr

17  C

125 dgr

36 dgr

18 dgr

7 dgr

1 dag

18 oC

120 dgr

34 dgr

17 dgr

6 dgr

1 dag

19 oC

115 dgr

32 dgr

16 dgr

6 dgr

1 dag

20  C

110 dgr

30 dgr

15 dgr

6 dgr

1 dag

o

o

o

Vattenhalt, %

Källa JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Område med stor sänkning av grobarheten. Frömassans temperatur/vattenhalt bör inte vara inom detta område

35

Kritiska frötemperaturer: Oljeväxtfrö, (t.ex. raps)

30

Sambandet mellan vattenhalt och kritisk temperatur i frömassan

25 20

Diagram visar den högsta tillåtna temperaturen i frömassan vid en viss vattenhalt. Om denna kritiska temperatur överskrids försämras snabbt grobarheten, och därmed lagrings­dugligheten.

15

Källa: Jordbruksverket / Exab

10 5

35

40

45

50

55

60

Temperatur, oC

25


VILLKOR

Frågor & svar om Vilka villkor gäller för avtalet? gäller enligt avtal samt Svenska Foder AB kvalitetsregleringar, prisortsregleringar och övriga villkor för respektive skördeår. Avtalad art, sort, leveransvolym och kvalitet ska levereras till köparen ifrån säljarens egna odlade arealer inom Sverige, om inget annat skriftligen överenskommes mellan parterna. Alla kontraktsändringar kräver skriftlig överenskommelse mellan parterna som ska accepteras och bekräftas av Svenska Foder AB. Denna broschyr med bl.a. skördeårets regleringsskalor och villkor, är en del av gjort avtal.

Leveransterminens pris alternativt fast pris

Vilket kontrakt avräknas först? Det äldsta avtalet avräknas först till 100 %. Därefter avräknas i tidsföljd gjorda avtal, alternativt skapas ett nytt avtal om inget ytterligare avtal finns registrerat. Detta nya avtal får ett dagspris av oss, fastställt på leveransdagen.

Vad händer om jag inte kan leverera? Kontraktsuppfyllnad ska ske till 100 %. Ej uppfyllt kontrakt har Svenska Foder AB rätt att kräva ersättning av säljaren för samtliga kostnader som kan uppstå p.g.a. icke fullföljt leveransplikt.

Vilket pris blir det om varan klassas om? till mellan parterna skriftligt avtalat pris (om fastpris med prisgaranti) eller med ett dagspris fastställt av Svenska Foder AB på leveransdagen. Om avtal med fast pris kan priset för levererad vara aldrig bli högre än redan avtalat fast pris, dock lägre om så avtalat eller om Svenska Foder AB leveransdagspris är lägre. För odlingskontrakt prissätts den omklassade varan till periodens a conto-pris. Svenska Foder AB kvalitetsreglering för levererad vara enligt skördeårets skalor görs alltid.

Vid omklassning av varan sker prissättning

Vad händer om inte Svenska Foder hämtar i tid? Skulle Svenska Foder AB inte ha möjlighet att hämta varan inom avtalad leveransperiod äger säljaren rätt till ersättning med 0,20 kr/dt/vecka under den tid som varan ligger kvar i lager hos säljaren. Skulle säljaren av olika anledningar inte ha möjlighet att lasta ut varan under den tid som köparen önskar hämta varan, kan inte krav på ersättning enligt ovan ställas av säljaren till köparen. Dock kan köparen ställa krav på full ersättning om säljaren inte lastar ut enligt köparens önskemål.

Vilka lagar, regler och föreskrifter gäller? (Statens Jordbruksverk), regler och föreskrifter ifrån EU (Europeiska Unionen), EU’s förnyelsebarhetsdirektiv – t.ex. EU-direktiv 2009/28/EG, 2BSvs, relevanta växtskydds-/gödselföreskrifter samt andra påverkande föreskrifter inom branschen, förbud mot användande av glyfosat eller stråförkortningsmedel i alla eller vissa grödor, tillämpas alltid på alla avtal och de leveranser som omfattas av avtalet. Svenska Foder AB äger rätt att annullera avtalet, avvisa varan/leverans och fakturera säljaren om denne inte följer detta avtal samt gällande lagar och föreskrifter. Denna rätt gäller i obegränsad tid, såväl före som efter faktisk leverans. Se leveransavtalsbekräftelse för övriga detaljer vid affär. Leverans får aldrig innehålla betat utsäde eller några onaturliga material, t.ex. glas, plast, sten, betong eller trä.

Svensk lag, regler och föreskrifter ifrån SJV

Måste jag kunna visa upp en odlingsjournal? Svenska Foder AB äger rätt att på anmodan erhålla komplett odlingsjournal, lagringsjournal samt göra revision/besök hos säljaren såväl före som efter leverans av kontrakterad volym. Denna rätt gäller i obegränsad tid.

26


VILLKOR

kontraktsvillkor Jag har slamgödslat, vad gäller då?

Vilka särskilda villkor finns det för varje kontraktstyp?

Svenska Foder tillåter användning av slam- eller restprodukter om detta meddelas 3 dagar innan leverans. Detta under förutsättning att odlingen sker enligt vår slampolicy. Viktigt är att du som lantbrukare meddelar Svenska Foder vid kontraktstecknandet med din säljare och 3 dagar innan leverans av spannmålen.

– se baksidan på leveransavtalsbekräftelse som erhållits i samband med affär.

Tillägg finns för respektive kontraktsslag

Hur fungerar det med transport? Odlaren ombesörjer varan till angiven, överenskommen ort om ej annat är skriftligt avtalat. Mer om transporter och mottagningsplatser se sid. 50 – 51.

När och var kan jag leverera? angiven ort och inom angiven leveransperiod i Svenska Foders val.

Enligt i kontraktet

Vilket utsäde kan jag använda?

Vad gäller för provtagning?

Det utsäde som används till kontrakterade kvantiteter ska finnas på EU-sortlista, uppfylla S.U.K:s krav på bruksutsäde och i första hand vara införskaffat genom Svenska Foder AB.

Köparen fastställer kvalitet och kondition på uttagna prover i samband med leverans. Avräkningsgrundande analys av dessa prover sker vid Svenska Foders laboratorium Optilab, Sockerbruksgatan 38, 531 40 Lidköping. I samband med torkning och lagring för eftersäsongsleverans: Ta ut referensprov till oss kontinuerligt inför kommande leveranser och förvara i hink med lock – gärna mörkt och svalt (förhindrar angrepp av ohyra och andra kvalitetsförändringar). Se beskrivning på sid. 23.

Vilken kvalitet ska varan ha?

Varan ska vara fullmogen frisk och sund. I övrigt gäller Svenska

Foders kontraktsvillkor. Om kvaliteten ej överensstämmer med kontraktet äger köparen rätt att antingen ta emot varan och göra prisavdrag eller avvisa varan. Otorkad vara tas emot under skördesäsong. Vid leverans i eftersäsong fr.o.m. 201910-01, får vattenhalten vara max 14 % på spannmål, 9 % på oljeväxter och 15 % på ärtor och bönor.

Hur gör jag om det är fel på avräkningen?

Svenska Foders prisregleringsskalor, kvalitetsskalor, torkningsoch analysavgifter för respektive grödslag tillämpas enligt för 2019 års skörd gällande villkor. Svenska Foder förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ändra/lägga till regleringsskalor, torknings- och analysavgifter om marknadsanpassning är nödvändig.

på avräkningen ska meddelas Svenska Foder senast 20 dagar efter avräkningens utskriftsdatum.

Eventuella anmärkningar

När betalas pengarna ut? enligt Svenska Foders handels­villkor 30 dagar efter leveransdatum.

Avräkning förfaller

Måste jag skicka med leveransintyg?

Reservation

Ett leveransintyg ska medfölja vid varje leverans. Om

detta inte uppfylls kan leverans avvisas. Hur du fyller i leveransintyget hittar du på sid. 30 – 31.

för händelser utanför vår kontroll (force majeure), t.ex. extrema väderförhållanden, strejk, lockout, strömavbrott, etc, som kan påverka vår verksamhet och möjlighet att uppfylla överenskomna kontraktsvillkor. Svenska Foder reserverar sig

OBS! Ej mottagning på regnvåta plattor.

Ring respektive anläggning före leverans för besked. 27

!


VÅRA KONTRAKT

Våra kontrakt Odlingskontrakt

Inlagringskontrakt

Leveransperiod

Juli – september, oktober, oktober – december, januari – mars, april – juni.

Juli – september.

Pris

Fastställt aconto-pris för leveransperioden (Se ovan för vilka leveransperioderna är).

70 % av fastställt aconto-pris för leveransperioden juli – september.

Regleringar

Svenska Foders regleringar för skördeåret.

Svenska Foders regleringar för skördeåret.

Pris på omklassad vara

Leveransperiodens aconto-pris.

70 % av leveransperiodens aconto-pris.

Kvantitet

Kontrakterad kvantitet (100 %).

Kontrakterad kvantitet (100 %).

Leverans utöver kontraktskvantitet

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

Betalning

Aconto-betalning 30 dagar efter leverans.

Aconto-betalning 30 dagar efter leverans.

Slutpris

Fastställs av Svenska Foder efter leveransperiodens utgång.

Säljaren väljer att senast 15 mars 2019 aktivt fastställa slutpris i perioderna okt – dec, jan – mars eller april – juni. Sker inte detta, fastställer Svenska Foder slutpriset för leveransperioden jan – mars.

Slutbetalning

Prel. 30 dagar efter leveransperiodens slut, utom för period juli – sep där slutbetalning sker i december skördeåret.

För slutbetalning med prisfastställelsedatum i innevarande prisperiod gäller förfallodag 30 dagar efter prisfastställelsedatum. Vid prisfastställelse i en kommande prisperiod, gäller förfallodag den 1:a i månaden efter prisperiodens slut.

Övrigt

Måste tecknas senast 31 augusti skördeåret. Inlagringsavgift 0,13 kr/kg. Varan ska alltid säljas till Svenska Foder.

28


VÅRA KONTRAKT

Fastpriskontrakt

Fastpriskontrakt

med prisgaranti

Juli – september, oktober, oktober – december, januari – mars, april – juni.

Juli – september, oktober, oktober – december, januari – mars, april – juni.

Fastställt pris för kontrakterad vara.

Fastställt pris för kontrakterad samt omklassad vara.

Svenska Foders regleringar för skördeåret.

Svenska Foders regleringar för skördeåret.

Leveransdagens dagspris.

Fastställt pris för omklassad vara.

Kontrakterad kvantitet (100 %).

Kontrakterad kvantitet (100 %).

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

Överleverans avräknas till leveransdagens dagspris.

30 dagar efter leverans.

30 dagar efter leverans.

Inget slutpris, kontrakterat pris gäller.

Inget slutpris, kontrakterat pris gäller.

Ingen slutbetalning.

Ingen slutbetalning.

Prissäkringsavgift 0,02 kr/kg på både kontrakterad vara och omklassad vara.

29


LEVERANSINTYG

Leveransintyg

10 Rötrestgödslad gröda senaste 3 åren:**

Ja

Nej

Rötrestgödslad gröda, godk. enl. SPCR 120:

Ja

Nej

Adress:

Rötrestgödslad gröda, godk. KRAV:

Ja

Nej

Postnr.:

Postort:

Slamgödslad gröda senaste 3 åren:**

Ja

Nej

Tel.nr.:

Mobil.nr:

Slamgödslad gröda enl. REVAC senaste 3 åren:**

Ja

Nej

Glyfosatbehandlad gröda:

Ja

Nej

Stråförkortad gröda:

Ja

Nej

Varmluftstorkad:

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kund.nr/Kontrakts.nr:* Namn:

Hämtningsadress, om annat än ordinarie: Namn: Adress:

4 5 6 7

Postnr.:

utav ohyra & skadediur samt kvalité 11 ärEgenkontroll utförd:

Postort:

Levererar/säljer följande gröda av skörd 20

som:

1.

Konventionell

Eko (Certifikat bifogat)

2.

Fodervara

Industrivara

12

Stärkelsevara

13 Odlingsjournal finns: Vid egen transport, lastutrymmet 14 rengjort enligt GTP:

Utsädesråvara Sort:

8

Gröda:

RED (2BSvs): Leveransen uppfyller kraven för hållbar produktion enligt Svenska Foders inköpsvillkor:

Artikel.nr:

9

Rent, torrt och täckt. Kan intyga de 3 senaste lasterna (ev. rengöringsintyg)

* Kundnummer endast vid spontanleverans i skörd. Finns kontrakt skall detta nummer anges. * Vid flera kontrakt med samma artikelnummer avräknas alltid det äldsta kontraktet först. ** Skördeåret minus 3 hela kalenderår, ex skörd -14 år gränsen årskiftet 2010/2011

15 Slutleverans:

Övriga upplysningar:

17

16 Transportinformation (ifylles av åkeri)

Mottagarinformation (ifylles av leverantör eller transportör vid anmodan från Svenska Foder)

Trpt bokad med SvF kontraktsnr:

Kund/Mottagare:

Ankom kl.

Postort:

Avgick kl.

Total lastningstid:

min

Märkning/referens till mottagare:

Lastutrymmet rengjort enligt GTP: Uppskattad vikt: Reg.nr:

Ja

Nej Övrigt:

kg Signum:

18 Kvittens (ifylles av odlaren/leverantören)

Godkänner härmed Svenska Foders inköpsvillkor samt ovan leverantörsinformation/transportinformation: /

Datum:

20 Underskrift leverantör

OBS! Vid leverans till icke Svenska Foder anläggning, glöm ej notera detta intygs nummer, ev. IO-nr och lastningstid för rapport till SvF. Riv eller klipp av denna kupong, lämnas ifylld till leverantör

Leverantörens exemplar

47699

Lastningskvitto

19 Kvittens vid lastning(ifylles av transportören)

Intygar att korrekt transportinformation uppgetts och ovannämnd last/vara är mottagen Trpt bokad med SvF Kontraktsnr:

Uppskattad vikt:

Ankom kl.

Reg.nr:

Avgick kl.

Total lastningstid:

kg Åkeri:

minuter Den

/

20 Underskrift transportör

Q-06-07 (utg.5)

30

finner du på vår hemsida

3

Leverantörsinformation (ifylles av odlaren)

47699

Gårds-/partileveranser Spannmål - Oljeväxter - Trindsäd - Majs Köpare Svenska Foder AB, www.svenskafoder.se

Ifyllnadsanvisning

1 2

Leveransintyg hittar du på svenskafoder.se eller på Minaexemplar Sidor. Mottagarens


LEVERANSINTYG

Ifyllnadsanvisning Leveransintyg 2019 1. 2.

3.

Leverantörsinformation – ifylles av odlaren/leverantören. Fyll i dina uppgifter med kontraktsnummer, namn, adress, postort och telefonnummer. Vid leverans i skörd utan kontrakt gäller kundnummer. Ange hämtningsadress och telefonnummer om annan än ovan angiven ordinarie adress och telefonnummer gäller.

4. Fyll i skördeåret för leveransen. 5. Här kryssar du i om grödan/varan är konventionell eller eko. 6. Här kryssar du i för vilken kategori du säljer grödan/varan som, ett alternativ. 7. Sort enligt leveransavtal/kontrakt, ex. Ellvis, Quarna, Quench. 8. Gröda som levereras, t.ex. höstvete, vårvete, korn. 9. Artikel.nr enligt leveransavtal/kontrakt. 10. Kryssa i Ja eller Nej, vad som gäller för respektive fråga/påstående och den

gröda/vara som levereras.

11. Egenkontroll bör/ska göras vilket ska kvitteras. 12. RED (2BSvs) – se separat formulär för hållbarhetsdirektiv på vår hemsida.

Detta dokument säkerställer att levererad vara kan användas för energiproduktion enligt gällande EU-regelverk. Därmed ges möjligheter till fler avsättningsplatser av grödan vilket minskar onödig fördröjning i logistiken. RED-formuläret garanterar enbart leveransmöjligheter utan att ställa villkor på affär i övrigt. Se formulär på denna sida: Deklaration av hållbarhetskriterier.

13. Odlingsjournal. Finns specifik odlingsjournal som beskriver alla insatser som

gjorts på fältet där levererad gröda odlats, vilken följer de krav som gäller för bidrag enligt SAM-ansökan till Länsstyrelsen för odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej.

14. Har lastutrymmet rengjorts med sopkvast innan leverans så att ingen inbland-

ning av främmande föremål säkerställts. Fyll i Ja eller Nej.

15. Är detta sista leveransen eller ej från dig som odlare av denna gröda

detta odlingsåret. Fyll i Ja eller Nej.

16. Transportinformation – ifylles av åkeri. 17. Mottagarinformation – ifylles av leverantör eller åkeri vid anmodan från

Svenska Foder (i de fall leverans sker direkt till slutkund som inte är Svenska Foder AB).

18. Underskrifter av leverantör. 19. Ifylles av transportör och kvitteras. Kupongen lämnas till leverantör. 31


SPANNMÅLSAVRÄKNING SPANNMÅLSAVRÄKNING Fakturanummer 60445 Kund nr: 999999 Organisationsnr: 9999999999

1

2

JOHAN SVENSSON SPANNMÅLSGÅRDEN 3 550 00 RAPSETORP

3

Kontrakt 99999999-99-9 Viktnota UD00004753 Artikelnr. 201659

19-03-11 Lev. datum 17-03-11 MALTKORN IRINA LÖS

Analys Grobarhetsberäkning

Lev. kvant. kg = 99,00

Volymvikt omräkning GR/L Vattenhalt Rensutbyte Asprens kvantitetsjust Protein

675,00 13,80 78,90 0,50 9,20

9

Lev. till Uddevalla Spm Bil nr. NRD614 Lev. Avi 168515 30 780

5

30 626

6

30 780

Rensavgift Frakt 0,10 kr/kg Analyskostnad Lantbruksforskning %

30 780 30 780

11 12 13

19-04-10 Förf.dat 17-04-10

7

Belopp

8

Belopp 42 944,26

1,4184 -0,0232

Lev. kvant. kg

10

Grundpris kr/kg = 1,4500

4

Regl. pris 1,3952 -0,0075 -0,0500 -395,00 -0,20

-230,85 -1 539,00 -395,00 -80,03

Brutto/Nettokorrigering av kvantitet S:a varuvärde, kr Tidigare avräknat, kr Varuvärde, kr Moms, kr Varuvärde inkl. moms, kr

- 210,98 40 488,40 0,00 40 488,40 4 858,61 45 347,01

14 PRELIMINÄR AVRÄKNING

Så här tolkar du din avräkning: 1. Kontraktsnummer 2. Leveransår 3. Leveransperiod 4. Beräknat förfallodatum 5. Levererad bruttovikt 6. Omräknad vikt, kg 7. Avtalspris före reglering kr/kg 8. Avtalspris efter reglering

Ev anmärkningar på avräkningen ska meddelas Svenska Foder senast 20 dagar efter avräkningens utskriftsdatum.

Svenska Foder AB Box 673 531 16 Lidköping

Tel: 0510-82800 Fax: 0510-82890 www.svenskafoder.se info@svenskafoder.se

9. Avgift till Svensk Lantbruksforskning 10. Brutto/Nettokorrigering

(alla beräkningar görs från levererad vikt och denna post justerar till omräknad vikt.) 11. Eventuellt tidigare utbetalat belopp 12. Varuvärde för kvalitetsreglerad vara 13. Livsmedelsmoms, 12% 14. Information om att denna avräkning är en delavräkning 15. Summa för samtliga viktnotor på denna avräkning

S:a varuvärde 40 488,40 S:a moms enl. ovan 12% 4 858,61

S:a Er tillgodo SEK

45 347,01

15 Bankgiro: 802 - 6957 Plusgiro: 6 51 35 - 6 Org.nr: 556039-6050 VAT no: SE556039606001 Innehar F-skattebevis

32

Bank: Konto nr: IBAN: Bic Code:

Nordea Bank AB (publ) 99 6034 0065 1356 SE47 9500 0099 6034 0065 1356 NDEASESS (Nordea Bank Sweden AB)


Organisk gödning till växtodlingen Varför EkoNatur?

Ekonatur levererar svensk fjäderfägödsel till dig för KRAV, ekologisk eller konventionell odling. Fjäderfägödsel lämpar sig till alla typer av grödor! Som helhetsleverantör optimerar vi transporter och bistår med alla typer av information och handlingar som myndigheterna kräver.

Fördelar med fjäderfägödsel till växtodling? • Innehåller alla näringsämnen (förutom N, P och K – även makro- och mikronäringsämnen). • Sänker kostnaderna jämfört med handelsgödsel. • Höjer långsiktigt mullhalten i jorden. • Mindre torkkänslig jord. • Bördigare jord. = En investering i din viktigaste tillgång i jorden!

s s o a t k a Kont ert! för off

Välj oss!

Tycker du att fjäderfägödsel verkar intressant för din odling? Kontakta oss så gör vi affär! Vi erbjuder dig en väletablerad och flexibel organisation med fokus på kostnadseffektivitet.

• Ett fullgödselmedel i tiden •

www.ekonatur.se • pierre.lindskog@svenskafoder.se • 0510-828 00


MOTTAGNINGSPLATSER/ORTSKORRIGERINGAR

Mottagningsplatser/Ortskorrigeringar

6

6

6

6

Lidköping

0

0

0

0

3

3

3

3

0

3

3

2

Nossebro

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

Falköping

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

Skara

8

8

8

8

6

6

6

6

8

7

Skövde

7

7

7

7

6

6

6

6

7

Kesenborg

0

0

0

0

0

St. Levene

0

0

0

0

0

Vårgårda

5

5

5

5

5

Erikstad

6

6

6

Uddevalla

0

0

0

Rapsfrö

6

Planet

6

Propino

6

Irina

6

maltkorn

maltkorn

maltkorn

Kinne-Kleva

6

Quarna

6

6

Vårvete

0

6

industri

0

6

Vårvete

0

6

industri

0

Höstråg

Catriona

maltkorn

Svarthavre

6

Industri havre

6

Foder havre

Foder vete

6

Rågvete foder

Industri Höstvete

6

Foder korn

Praktik Höstvete

Hällekis

Reform

Höstvete

Ellvis Höstvete

ort/ artikel/ kr/dt

Väst Lev. i vårt val

0

0

0 5

5

0 5

5

6

5

6

0

7

0

0

20 20 20

5

10

20 20

10

20

20

0

0

0

0

0

0

20

5

20

6

20

7

Öst Lev. i vårt val Västerlösa Ledberg Grillby

12

12

12

12

Oxelösund

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

0

22

3

22

18

9 0

12

25

0

0

6

6

15

Gotland Lev. i vårt val Fole

10

10

10

10

Syd Lev. i vårt val Tågarp

4

4

4

4

0

0

0

0

Knästorp

6

6

6

6

6

6

0

6

6

6

Trollenäs

5

5

5

6

6

6

6

6

4

Vellinge

6

6

6

6

7

7

Munkagård

6

6

6

6

Getinge

6

6

6

6

8

8

Humlemölla

6

6

6

6

6

6

6

Landskrona

0

0

0

0

Åhus

4

4

4

4

0

0

0

Lunnarp

8

8

8

8

6

6

Simrishamn

9

9

9

9

7

7

Sölvesborg

8

8

8

8

8

8

12

6

6

6

15

5

15

6

6

5

15

8

6

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6 0

15

0

6

15

0

10 7

6 8

15

6

6

6 8

8

8

8

15

10

15

8

0

Karlshamn

34


MOTTAGNINGSPLATSER/ORTSKORRIGERINGAR

OBS! Viktigt med täckta vagnar vid transport.

2019 års skörd i västra, östra och södra Sverige. Ingen mottagning

Mottagning hela året

Eftersäsong 1/10 – 30/6

Endast skördeleverans = fram till den 30/9

15

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

5

5

fodervete

15

0

Andraårskarens

8

mig Åkerböna

9

5

KRAV Brokblom-

0

7

5

Åkerböna

0

7

0

KRAV Vitblommig

4

KRAV

6 5

KRAV

0

Foderärt

KRAV

0

Rapsfrö

KRAV

foderkorn

Maltkorn

4

KRAV

5

Höstråg ind

5

KRAV

0

KRAV

0

Rågvete

KRAV

0

Havre Industri

Foder havre

KRAV Vårvete

Industri/Quarna

KRAV

KRAV

5

Fodervete

5

5

Industri Höstvete

5

5

Majs

Åkerböna

Brokblommig

Åkerböna

Vitblommig

Foderärt

Oljelin

5

0

5

7

9

9

9

15

15

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

0

15

18 0

10

10

10

0

10

10

0

7

9

9

0

0

9

Mottagningsplatser: Blankt i rutan betyder att aktuellt lagerställe inte tar emot just den varan.

35

!


PRISREGLERINGAR

Prisregleringar Vete

Prisregleringar

Vårvete Industri Protein, %

Vete

Prisregl. Kr/dt

> 14,0

> 11,0

+ 2,00

11,1

+0,30

Omklassning till höstvete industri

11,2

+0,60

11,3

+0,90

11,4

+1,20

> 11,5

+1,50

Proteinbetalning endast om rymdvikt > 780 g/l.

Gäller både konventionellt och KRAV

Baskvaliteter Höstvete Industri

Vete Foder

Vårvete Quarna

Vårvete Industri

Falltal, sek

250

250

250

Protein, %

11,5

15,0

13,0

Rymdvikt, g/l

780

740

780

780

Vattenhalt, %

14,0

14,0

14,0

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

2,0

2,0

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

0,0

0,0

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

Brända kärnor, %

0,0

0,0 3,0 0,0

0,0 3,0 0,0

3,0

Vårvete Quarna

Protein, %

Prisregl. Kr/dt

Protein, %

Bas

>15,0

Bas

11,4

-0,60

<15,0

11,3

-1,20

Omklassning till vårvete industri*

11,2

-1,80

11,1

-2,40

11,0

-3,00

10,9

-4,00

10,8

-5,00

10,7

-6,00

10,6

-7,00

10,5 > 10,4

0,0

Eko

Prisregl. Kr/dt

* Ingen proteinbetalning för Quarna som omklassas till vårvete industri.

-8,00 Omklassning till fodervete

Höstvete/Vårvete

Vårvete Industri/Quarna

Bas

Höstvete Industri/ Ellvis/Olivin/Praktik >11,5

0,0

Protein, % Prisregl. Kr/dt

+ 4,00

13,0 – 13,9 > 12,9

Fodervete

Vårvete Industri/Quarna

g/l

Prisregl. %/pris

Falltal/sek.

min 780

Bas

> 250

Prisregl. Kr/dt Bas -2,00

Protein

Prisregl. Kr/dt

760 – 779

-1,50

235–249

> 14,0

+5,00

750 – 759

-2,00

221–234

-4,00

> 12,0

+3,00

740 – 749

-3,00

< 220

< 12,0

omklassning till höstvete Industri

<740

Omklassning till fodervete

Omklassning till fodervete

730 – 739

-1,00

720 – 729

-2,00

710 – 719

-3,00

700 – 709

-4,00

690 – 699

-5,00

Falltal/sek.

680 – 689

-6,00

> 250

Bas

670 – 679

-7,00

235–249

-2,00

660 – 669

-10,00

221–234

-4,00

<660

-15,00

< 220

Omklassning till fodervete

36

Höstvete Industri/Ellvis /Olivin/Praktik Prisregl. Kr/dt


!

PRISREGLERINGAR

Maltkorn:

100 % sortrenhet gäller alltid.

Korn

Prisregleringar Korn

Gäller både konventionellt och KRAV

Korn Malt Protein, %

Protein, %

Prisregl. %/pris

Omklassning till foderkorn

<11,0

Omklassning till foderkorn

< 9,0

Baskvaliteter Korn Malt Protein%

Korn Foder

10 – 11,5

Rymdvikt, g/l

620

670

Vattenhalt, %

14,0

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

2,0

3,0

0,0

Flyghavre, kärnor/kg

0

0

Brända kärnor, %

0

0

Utbyte > 2,5 mm, %

100*

Min. Grobarhet/ groningsenergi, %

95

Stärkelse, % ts

100

Fusarium %

0,1

Korn Malt Catriona

Prisregl. %/pris

11,0

-4,00

9,0

-4,00

11,1

-3,60

9,1

-3,60

11,2

-3,20

9,2

-3,20

11,3

-2,80

9,3

-2,80

11,4

-2,40

9,4

-2,40

11,5

-2,00

9,5

-2,00

11,6

-1,60

9,6

-1,60

11,7

-1,20

9,7

-1,20

11,8

-0,80

9,8

-0,80

11,9

-0,40

9,9

-0,40

12,0

Bas

10 – 11,5

Bas

>12,0

+2,00

11,6

-1,00

11,7

-2,00

11,8

-3,00

11,9

-4,00

12,0

-5,00

>12,0

Omklassning till foderkorn

Korn Malt - Rymdvikt g/l

* min 80%

<620

g/l

Omklassning till foderkorn

min 670

Bas

660 – 669

-1,00

650 – 659

-1,50

640 – 649

-2,00

630 – 639

-2,50

620 – 629

-3,00

610 – 619

-3,50

600 – 609

-4,00

590 – 599

-4,50

580 – 589

-5,00

570 – 579

-5,50

560 – 569

-6,00

550 – 559

-7,00

540 – 549

-8,00

<540

-9,00

610 – 619

-3,50

600 – 609

-4,00

590 – 599

-4,50

580 – 589

-5,00

570 – 579

-5,50

560 – 569

-6,00

550 – 559

-7,00

540 – 549

-8,00

<540

Korn Foder - Rymdvikt

Prisregl. %/pris

-9,00

Prisregl. %/pris

Maltkorn

100 % sortrenhet gäller alltid! Leverans av icke sortren vara ger reglering, fakturering av samtliga direkta eller indirekt uppkomna kostnader därav.

37


PRISREGLERINGAR

Prisregleringar Havre

Havre

Havre Foder

Gäller både konventionellt och KRAV

g/l

Baskvaliteter Havre Foder

Havre Industri

Rymdvikt, g/l

560

560

Vattenhalt, %

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

2,0

Flyghavre, kärnor/kg

0

0

Brända kärnor, %

0

0

DON µg/kg

bas

550 – 559

-1,00

540 – 549

-1,50

530 – 539

-2,00

520 – 529

-2,50

<520

foderhavre

14,0

510 – 519

-3,00

2,0

500 – 509

-4,00

470 – 499

-8,00

<470

-20,00

Havre Foder/Havre Industri DON (Deoxynivalenol) µg/kg > 1750

Utbyte > 2,0 mm, %

= Havre Industri

1751– 8000 = Havre Foder

> 8000

min 80 <8000

Prisregl. %/pris

560

= Havre Bränsle

Kärnfärg

<1750

Råg

Klass 0

Ind.havre

Klass 1

Foderhavre

0 kr/dt -5 kr/dt

Klass 2

Foderhavre

-10 kr/dt

Prisregleringar Råg

Gäller både konventionellt och KRAV

Mjöldryga

Baskvaliteter Höstråg Industri Falltal, sek

150

Rymdvikt, g/l

740

Vattenhalt, %

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

Gröna kärnor/ grönskott, %

0,0

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

Flyghavre, kärnor/kg

0

Brända kärnor, %

Höstråg Industri

mg/kg

Prisregl. kr/dt

0 – 200

bas

min 740

bas

201 – 500

-7,00

730 – 739

-1,50

Prisregl. %/pris

501 – 750

-9,00

720 – 729

-2,50

751 – 1000

-12,00

710 – 719

-3,50

>1001

-20,00

700 – 709

-4,50

Max 5 000

<700

Omklassning till foderråg

Höstråg Industri Falltal/sek.

Prisregl. kr/dt

150

bas

140 – 149

-5

0

130 – 139

-10

Mjöldryga, mg/kg

0–200

120 – 129

-15

Ochratoxin µg/kg

<5

<120

Omklassning till foderråg

38

g/l


PRISREGLERINGAR

Rågvete

Prisregleringar Rågvete

Gäller både konventionellt och KRAV

Baskvaliteter

Rågvete Foder

Rågvete Foder

g/l

Prisregl. %/pris

Rymdvikt, g/l

670

Vattenhalt, %

14,0

Främmande sädesslag, %

2,0

Övriga beståndsdelar, %

0,0

Gröna kärnor/grönskott, %

0,0

590 – 609

-8,00

Sönderslagna/ djurätet, %

3,0

570 – 589

-10,00

Flyghavre, kärnor/kg

0

<570

-12,00

Brända kärnor, %

0

Raps

Gäller både konventionellt och KRAV

Oljeväxter Baskvaliteter: Vattenhalt, % Oljehalt, % Eurykasyra i fröfett max, % Fria fettsyror i fröfett max, % Klorofyll i olja, mg/kg Glykosinolater per g. fettfri ts, max mikromol/g

Rapsfrö 9,0 40,0 2,0 2,0 21,0 40,0

Rapsfrö = höstraps, höstrybs, vårraps och vårrybs

Regleringsmallar Rapsfrö *Oljehalt Avfall Klorofyll

tillägg 1,5:1 > 2% 1:1 20–50 mg/kg -0,2 % mg/kg

Vid vattenhalt 6 – 8,9 % blir det ett tillägg till lantbrukaren/säljaren på grundpriset med 0,5:1. Vattenhalt över 9,0 % enligt separat skala. * Oljehaltstillägg gäller inte för KRAV, utan endast konventionell raps.

39

min 670

bas

650 – 669

-1,00

630 – 649

-3,00

610 – 629

-6,00


PRISREGLERINGAR

Majs

Trindsäd

Majs

Trindsäd

Gäller både konventionellt och KRAV

Baskvaliteter:

Vattenhalt, % Främmande sädesslag, % Omogna kärnor, % Sönderslagna/djurätna, % Övriga beståndsdelar, %

Gäller både konventionellt och KRAV

Baskvaliteter:

15,0 0 0,5 10,0 0,0

Vattenhalt, % Främmande sädesslag, % Omogna kärnor, % Sönderslagna/djurätna, % Övriga beståndsdelar, %

Asp. Avfall %

Foderärtor

Åkerbönor

15,0 0 0,5 10,0 0,0

15,0 0 0,5 10,0 0,0

Asp. Avfall %

Avdrag från levererade vikten 1:1

Avdrag från levererade vikten 1:1

Sönderslagna/djurätna kärnor %

Sönderslagna/djurätna kärnor %

0 –10 = 0 % avdrag

0 – 10 = 0 % avdrag

10,1 = 0,05 %

10,1 = 0,05 %

10,2 = 0,10 %

10,2 = 0,10 %

10,3 = 0,15 %

10,3 = 0,15 %

10,4 = 0,20 %

10,4 = 0,20 %

osv.

osv.

40


REGLERINGSMALLAR

Regleringsmallar Spannmål Brända kärnor %

Avdrag från levererade vikten 1:1

Avdrag från levererade vikten 1:1. Omklassning till foderspannmål > 1 %.

Grönskott %

Lukt

Avdrag från levererade vikten 1:1

Svag lukt = avdrag 10 % på grundpriset

Grodda kärnor

Tydlig lukt = avdrag 20 % på grundpriset.

Vid förekomst av grodda kärnor omklassas kvalitets-

Stark lukt = avvisning/alt. avdrag 30 % på grundpriset.

spannmål till foderspannmål. Därutöver enligt följande:

Flyghavre

1,1 % = 0,10 % avdrag 1,2 % = 0,20 % avdrag

antal/kg

1,3 % = 0,30 % avdrag

varuvärdesavdrag

1 – 4

1,4 % = 0,40 % avdrag

3,00 % avdrag

5 – 9

osv. Max 20 % därefter bränslekärna

7,00 % avdrag

10 – 19

12,00 % avdrag

20 – 50

20,00 % avdrag

> 50

Främmande sädesslag % 0 – 2 = 0 % avdrag

avvisning

Kärnfärg

2,1 – 2,9 = 0,5 % avdrag

Regleras efter färgkarta och med regleringar

3,0 – 3,4 = 1 % avdrag

0 öre - (-10 öre)

3,5 – 3,9 = 1,5 % avdrag 4,0 – 4,4 = 2 % avdrag 4,5 – 5,0 = 2,5 % avdrag Max 5 % därefter blandsäd

Asp/Grönskott rensavgift

Sönderslagna/djurätna kärnor %

Upp till analysvärde

0,0 – 3,0 = 0,00 % avdrag 3,1 = 0,05 % avdrag

0,2

3,2 = 0,10 % avdrag

Faktorvärde kr/dt 0,00

3,3 = 0,15 % avdrag

0,3 – 0,9

- 0,75

3,4 = 0,20 % avdrag

1,0 – 1,5

-1,25

osv.

1,6 – 2,0

-1,75

2,1 – 2,5

-2,25

2,6 – 3,0

-2,75

osv.

osv.

Omklassning till foderspannmål > 5 %.

Stinksot

Partier med stinksot mottages ej.

41

Konventionell och KRAV

Asp. Avfall %


ANALYS OCH AVGIFTER

Analys och avgifter Fusarium/Svampinfektioner Den spannmål som inte uppfyller de krav som vi, våra

Avgiften gäller även oljeväxter. Avgift för forskning

kunder och myndigheter kräver kan komma att avvisas eller kvalitetsregleras i förhållande till faktisk användning

och utveckling inom oljeväxtodlingen regleras med 1,8 öre/kg.

av varan.

Övrigt

Avgifter

Eftersäsongsleveranser ska vara varmluftstorkade och vattenhalten får ej överstiga respektive grödas basnivå.

Från samtliga leverantörer dras 0,2 % på varuvärdet för Stiftelsen Svensk Lantbruksforsknings räkning.

(se sid. 36 – 40)

Analyser

Godkänd analysutrustning

Tilläggsanalyser kr/analys

Vete Industri, Ellvis, Olivin 209 kr

Vattenhalt

NIT

Grönskott/gröna kärnor

65 kr

Brända kärnor

55 kr

Grodda kärnor

65 kr

Vårvete Industri, Quarna 209 kr

Proteinhalt

NIT

Vete Foder

125 kr

Rymdvikt

NIT

Havre foder

469 kr*

Falltal

Havre industri

545 kr*

Olja

Korn foder

125 kr

Rensutbyte

Korn malt

435 kr**

Grobarhet

Majs

135 kr

Matärt

369 kr

Foder Ärtor

129 kr

Åkerbönor

129 kr

Rågvete Foder

125 kr

Råg Industri

209 kr

Rapsfrö

269 kr

Linfrö

125 kr

DON

300 kr

Fusarium

105 kr

Ochratoxin

260 kr

* inkl. DON-analys ** inkl. Fusariumanalys

Falltalsapparat Perten NIT, NIR

Sönderslagna/djurätna kärnor 55 kr Främmande sädesslag

45 kr

Sortimat

Mjöldryga

95 kr

Aubry

Flyghavre

105 kr

Stinksot

260 kr

Vitascope (snabbanalys)

Kondition/lukt

50 kr

Kärnfärg

50 kr

Notera: All havre DON-analyseras. All maltkorn Fusariumanalyseras. Eventuella beslut om ytterligare analyser innebär att kostnaden per analys tillkommer på ovan priser per gröda. Skulle marknad och handelsbetingelser kräva ytterligare analyser, tillkommer kostnader för dessa analyser på respektive gröda ovan.

42


2BSVS

2BSvs

y it il b a in ta s u S ls e fu io B Biomass soluntary scheme Svenska Foder är certifierade enligt 2BSvs som en del av EU-direktivet om hållbarhet av bränslen. Biodrivmedel och flytande biobränslen får inte produceras på råvaror som odlas på mark som före 1 januari 2008 hade någon av följande status: • Naturskog eller annan trädbevuxen mark. • Områden som naturskyddsområde för att skydda hotade arter eller ekosystem. • Mark med stora kollager som våtmarker, beskogade områden större än 1 ha. • Gräsmark med stor biologisk mångfald. Certifieringen innebär att vi kan sälja en hållbar biomassa som råvara till biobränslen, och därmed ökar vi möjligheterna att placera odlarens spannmål på marknaden. För att bli godkänd odlare av spannmål till biomassa ska formuläret ”Deklaration hållbarhetskriterier”, som finns på www.svenskafoder.se under fliken ”Spannmål”, fyllas i och skickas in till Svenska Foder. Godkännandet gäller kommande skörd och 1 år framåt. Gör din spannmål enklare att placera på marknaden och skicka in formuläret redan idag!

43


INKÖP AV EKO-RÅVAROR

Särskilda villkor för inköp och leverans av EKO-spannmål

1. Villkor Villkoren tillämpas på avtal som omfattar inköp av EKO-spannmål som avtalats mellan köparen och leverantören. Utöver dessa villkor tillämpas på sådana avtal även Svenska Foders Allmänna Inköpsvillkor för spannmål, oljeväxter och trindsäd. Vidare til�lämpas på sådana avtal även de eventuella särskilda villkor som parterna skriftligen kommit överens om i varje enskilt fall. 2. Avtal För att du som leverantör ska kunna ingå avtal avseende EKO-spannmål krävs godkänd revision utförd av behörigt certifieringsorgan i syfte att kontrollera så leverantören uppfyller kraven för att erhålla KRAV-certifiering. 3. Vilka certifikat behövs? Leverantörens anläggning där EKO-spannmål producerats ska vara KRAV-certifierad aktuellt skördeår. Certifieringsföretaget ska vara auktoriserat för att certifiera enligt KRAV:s regler. Kopia på certifikatet ska medfölja varje leverans för registrering vid invägning. All EKO-spannmål som säljs till Svenska Foder ska vara KRAV-certifierad. 4. Certifikat vid leverans av KRAV-spannmål Vid varje leverans ska, utöver leveransintyg även kopia av KRAV-certifikat medfölja. 5. Vad gäller vid försäljning av karensspannmål? Inköp spannmål, trindsäd och oljeväxter som är producerade på första årets karensmark är inte tillåten som EKO-vara. Köparen kan köpa fodervete från andra karens för sin fodertillverkning. Ingen hantering av sådan spannmål sker under skördeperioden. Mottagning sker endast under begränsade perioder under lagerperioden i köparens val.

44

44


MINA SIDOR

Mina Sidor är Dina Sidor! Du som vill ha full koll på dina spannmålsleveranser har stor nytta av Mina Sidor. Under menyn Spannmål kan du bl. a. se kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat. Du kan även se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera.

xxxxxxxx xxxxxxxx

Här kan du även följa dina inleveranser med spannmål från inleverans till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet. Under menyn Ekonomi kan du också se dina avräkningar och fakturor, både de som är obetalda (Öppet belopp) och totalt historiskt sett, med de som är betalda (Totalbelopp). Dessutom kan du här se kopior i pdf-format av dina avräkningar och fakturor samt se ditt tillväxtkonto.

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Mina Sidor är tillgängligt 24 timmar om dygnet, allt du behöver göra är att gå in på https://minasidor.svenskafoder.se och registrera dig. xxxxxxxx xxxxxxxx

Vet du att …

Mina Sidor

säljer spannmål Oavsett om du du nu som kund eller inte så kan n pdatera tjänste aktivera och up r och/elle orderbekräftelse a mail. vi leveransbesked

45


TORKNINGSSKALA

Torkningsskala

Spannmål och Maltkorn Spannmål Vattenhalt

%

Viktkorr vete/råg

Viktkorr korn/ havre

Vattenhalt

Kostnad

Kr/dt

Korr, koeff

Korr, koeff

%

Kostnad

Viktkorr vete/ råg

Viktkorr korn/ havre

Kr/dt

Korr, koeff

Korr, koeff

Maltkorn Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

14,0

bas

100,00

100,00

14,0

bas

100,00

14,1

1,50

99,87

99,86

18,1

11,37

94,67

94,26

14,1

2,50

99,86

18,1

12,49

94,26

14,2

2,26

99,74

99,72

18,2

11,48

94,54

94,12

14,2

3,26

99,72

18,2

12,61

94,12

14,3

3,51

99,61

99,58

18,3

11,59

94,41

93,98

14,3

4,52

99,58

18,3

12,73

93,98

14,4

4,77

99,48

99,44

18,4

11,71

94,28

93,84

14,4

5,78

99,44

18,4

12,84

93,84

14,5

5,79

99,35

99,30

18,5

11,82

94,15

93,70

14,5

6,80

99,30

18,5

12,96

93,70

14,6

6,05

99,22

99,16

18,6

11,93

94,02

93,56

14,6

7,06

99,16

18,6

13,07

93,56

14,7

6,31

99,09

99,02

18,7

12,04

93,89

93,42

14,7

7,32

99,02

18,7

13,19

93,42

14,8

6,57

98,96

98,88

18,8

12,16

93,76

93,28

14,8

7,58

98,88

18,8

13,31

93,28

14,9

6,83

98,83

98,74

18,9

12,27

93,63

93,14

14,9

7,85

98,74

18,9

13,42

93,14

15,0

7,09

98,70

98,60

19,0

12,39

93,50

93,00

15,0

8,11

98,60

19,0

13,54

93,00

15,1

7,25

98,57

98,46

19,1

12,5

93,37

92,86

15,1

8,28

98,46

19,1

13,66

92,86

15,2

7,42

98,44

98,32

19,2

12,61

93,24

92,72

15,2

8,44

98,32

19,2

13,78

92,72

15,3

7,58

98,31

98,18

19,3

12,73

93,11

92,58

15,3

8,61

98,18

19,3

13,90

92,58

15,4

7,74

98,18

98,04

19,4

12,85

92,98

92,44

15,4

8,77

98,04

19,4

14,02

92,44

15,5

7,90

98,05

97,90

19,5

12,96

92,85

92,30

15,5

8,94

97,90

19,5

14,14

92,30

15,6

8,04

97,92

97,76

19,6

13,08

92,72

92,16

15,6

9,07

97,76

19,6

14,26

92,16

15,7

8,17

97,79

97,62

19,7

13,19

92,59

92,02

15,7

9,21

97,62

19,7

14,38

92,02

15,8

8,30

97,66

97,48

19,8

13,31

92,46

91,88

15,8

9,35

97,48

19,8

14,50

91,88

15,9

8,44

97,53

97,34

19,9

13,43

92,33

91,74

15,9

9,48

97,34

19,9

14,62

91,74

16,0

8,57

97,40

97,20

20,0

13,54

92,20

91,60

16,0

9,62

97,20

20,0

14,74

91,60

16,1

8,68

97,27

97,06

20,1

13,66

92,07

91,46

16,1

9,73

97,06

20,1

14,86

91,46

16,2

8,78

97,14

96,92

20,2

13,78

91,94

91,32

16,2

9,83

96,92

20,2

14,99

91,32

91,18

16,3

9,94

96,78

20,3

15,11

91,18

16,3

8,89

97,01

96,78

20,3

13,9

91,81

16,4

8,99

96,88

96,64

20,4

14,02

91,68

91,04

16,4

10,05

96,64

20,4

15,23

91,04

16,5

9,10

96,75

96,50

20,5

14,14

91,55

90,90

16,5

10,16

96,50

20,5

15,35

90,90

90,76

16,6

10,26

96,36

20,6

15,48

90,76

16,6

9,20

96,62

96,36

20,6

14,26

91,42

16,7

9,31

96,49

96,22

20,7

14,38

91,29

90,62

16,7

10,37

96,22

20,7

15,60

90,62

16,8

9,41

96,36

96,08

20,8

14,5

91,16

90,48

16,8

10,48

96,08

20,8

15,73

90,48

90,34

16,9

10,59

95,94

20,9

15,85

90,34

16,9

9,52

96,23

95,94

20,9

14,62

91,03

17,0

9,63

96,10

95,80

21,0

14,74

90,90

90,20

17,0

10,70

95,80

21,0

15,98

90,20

17,1

9,73

95,97

95,66

21,1

14,86

90,77

90,06

17,1

10,81

95,66

21,1

16,10

90,06

89,92

17,2

10,92

95,52

21,2

16,23

89,92

17,2

9,84

95,84

95,52

21,2

14,98

90,64

17,3

9,95

95,71

95,38

21,3

15,1

90,51

89,78

17,3

11,03

95,38

21,3

16,36

89,78

17,4

10,05

95,58

95,24

21,4

15,22

90,38

89,64

17,4

11,14

95,24

21,4

16,48

89,64

17,5

10,16

95,45

95,10

21,5

15,35

90,25

89,50

17,5

11,25

95,10

21,5

16,61

89,50

17,6

10,27

95,32

94,96

21,6

15,47

90,12

89,36

17,6

11,36

94,96

21,6

16,73

89,36

17,7

10,38

95,19

94,82

21,7

15,59

89,99

89,22

17,7

11,47

94,82

21,7

16,86

89,22

17,8

10,49

95,06

94,68

21,8

15,71

89,86

89,08

17,8

11,59

94,68

21,8

16,99

89,08

17,9

10,60

94,93

94,54

21,9

15,83

89,73

88,94

17,9

11,70

94,54

21,9

17,11

88,94

18,0

10,71

94,80

94,40

22,0

15,95

89,60

88,80

18,0

11,81

94,40

22,0

17,24

88,80

Därefter förlängd skala

46

Därefter förlängd skala


TORKNINGSSKALA

Torkningsskala Oljeväxter Rapsfrö Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

9,0

bas

100,00

13,0

11,85

94,90

17,0

18,80

89,35

20,1

24,59

84,70

9,1

5,76

99,89

13,1

11,98

94,77

17,1

18,98

89,20

20,2

24,79

84,55

9,2

5,76

99,76

13,2

12,10

94,64

17,2

19,16

89,05

20,3

24,99

84,40

94,51

17,3

19,34

88,90

20,4

25,19

84,25

94,38

17,4

19,52

88,75

20,5

25,39

84,10

94,25

17,5

19,70

88,60

20,6

25,59

83,94

94,11

17,6

19,88

88,45

20,7

25,79

83,78

20,06

88,30

20,8

26,00

83,62

9,3 9,4 9,5 9,6

5,77 5,78 5,78 10,83

99,64 99,52 99,40 99,28

13,3 13,4 13,5 13,6

12,22 12,34 12,47 12,59

9,7

10,84

99,16

13,7

12,72

93,97

17,7

9,8

10,85

99,04

13,8

12,84

93,83

17,8

20,24

88,15

20,9

26,20

83,46

9,9

10,87

98,92

13,9

12,97

93,69

17,9

20,42

88,00

21,0

26,41

83,30

10

10,88

98,80

14,0

13,15

93,55

18,0

20,60

87,85

21,1

26,62

83,14

10,1

10,95

98,67

14,1

13,33

93,41

18,1

20,79

87,07

21,2

26,83

82,98

10,2

10.96

98,54

14,2

13,51

93,27

18,2

20,97

87,55

21,3

27,03

82,82

10,3

10,97

98,41

14,3

13,69

93,13

18,3

21,16

87,40

21,4

27,24

82,66

10,4

10,99

98,28

14,4

13,87

92,99

18,4

21,34

87,25

21,5

27,45

82,50

10,5

11,01

98,15

14,5

14,05

92,85

18,5

21,52

87,01

21,6

27,67

82,34

10,6

11,05

98,02

14,6

14,24

92,71

18,6

21,71

86,95

21,7

27,88

82,18

10,7

11,08

97,89

14,7

14,42

92,57

18,7

21,90

86,80

21,8

28,09

82,02

10,8

11,08

97,76

14,8

14,61

92,43

18,8

22,09

86,65

21,9

28,30

81,86

10,9

11,11

97,63

14,9

14,79

92,29

18,9

22,28

86,50

22,0

28,52

81,70

11,0

11,13

97,50

15,0

14,98

92,15

19,0

22,47

86,35

22,1

28,73

81,54

11,1

11,19

97,37

15,1

15,16

92,01

19,1

22,66

86,20

22,2

28,94

81,38

11,2

11,21

97,24

15,2

15,35

91,87

19,2

22,85

86,05

22,3

29,15

81,22

11,3

11,22

97,11

15,3

15,53

91,73

19,3

23,04

85,09

22,4

29,36

81,06

11,4

11,24

96,98

15,4

15,72

91,59

19,4

23,23

87,75

22,5

29,57

80,90

11,5

11,25

96,85

15,5

15,91

91,45

19,5

23,42

85,06

22,6

29,79

80,74

11,6

11,32

96,72

15,6

16,10

91,31

19,6

23,62

85,45

22,7

30,00

80,58

11,7

11,34

96,59

15,7

16,29

91,17

19,7

23,81

85,03

22,8

30,21

80,42

11,8

11,35

96,46

15,8

16,48

91,03

19,8

24,00

85,15

22,9

30,42

80,26

11,9

11,37

96,33

15,9

16,67

90,89

19,9

24,20

85,00

23,0

30,63

80,10

12,0

11,38

96,20

16,0

16,86

90,75

20,0

24,40

84,85

12,1

11,5

96,07

16,1

17,05

90,61

12,2

11,52

95,94

16,2

17,24

90,47

12,3

11,53

95,81

16,3

17,44

90,33

12,4

11,55

95,68

16,4

17,63

90,19

12,5

11,56

95,55

16,5

17,82

90,05

12,6

11,69

95,42

16,6

18,02

89,91

12,7

11,7

95,29

16,7

18,21

89,77

12,8

11,72

95,16

16,8

18,41

89,63

12,9

11,73

95,03

16,9

18,61

89,49

23,1– 24,0 24,1– 27,5 27,6 – 36,0

4747

minus 0,16 per 1/10 % minus 0,17 per 1/10 % minus 0,18 per 1/10 %


TORKNINGSSKALA

Torkningsskala Ärter och Bönor Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

15,0

bas

100,00

19,0

14,19

94,40

23,0

21,82

88,80

15,1

1,50

99,86

19,1

14,35

94,26

23,1

22,03

88,66

15,2

3,01

99,72

19,2

14,53

94,12

23,2

22,23

88,52

15,3

4,52

99,58

19,3

14,72

93,98

23,3

22,44

88,38

15,4

6,54

99,44

19,4

14,90

93,84

23,4

22,64

88,24

15,5

8,06

99,30

19,5

15,08

93,70

23,5

22,85

88,10

15,6

9,08

99,16

19,6

15,26

93,56

23,6

23,06

87,96

15,7

9,34

99,02

19,7

15,45

93,42

23,7

23,26

87,82

15,8

9,71

98,88

19,8

15,63

93,28

23,8

23,47

87,68

15,9

9,82

98,74

19,9

15,81

93,14

23,9

23,68

87,54

16,0

9,94

98,60

20,0

16,00

93,00

24,0

23,89

87,40

16,1

10,05

98,46

20,1

16,19

92,86

24,1

24,10

87,26

16,2

10,17

98,32

20,2

16,37

92,72

24,2

24,31

87,12

16,3

10,29

98,18

20,3

16,56

92,58

24,3

24,52

86,98

16,4

10,40

98,04

20,4

16,75

92,44

24,4

24,74

86,84

16,5

10,52

97,90

20,5

16,93

92,30

24,5

24,95

86,70

16,6

10,64

97,76

20,6

17,12

92,16

24,6

25,16

86,56

16,7

10,76

97,62

20,7

17,31

92,02

24,7

25,38

86,42

16,8

10,87

97,48

20,8

17,50

91,88

24,8

25,59

86,28

16,9

10,99

97,34

20,9

17,69

91,74

24,9

25,81

86,14

17,0

11,11

97,20

21,0

17,88

91,60

25,0

26,02

86,00

17,1

11,26

97,06

21,1

18,07

91,46

25,1

26,24

85,86

17,2

11,41

96,92

21,2

18,27

91,32

25,2

26,46

85,72

17,3

11,56

96,78

21,3

18,46

91,18

25,3

26,68

85,58

17,4

11,71

96,64

21,4

18,65

91,04

25,4

26,90

85,44

17,5

11,87

96,50

21,5

18,84

90,90

25,5

27,12

85,30

17,6

12,02

96,36

21,6

19,04

90,76

25,6

27,34

85,16

17,7

12,17

96,22

21,7

19,23

90,62

25,7

27,56

85,02

17,8

12,32

96,08

21,8

19,43

90,48

25,8

27,78

84,88

17,9

12,48

95,94

21,9

19,63

90,34

25,9

28,00

84,74

18,0

12,63

95,80

22,0

19,82

90,20

26,0

28,23

84,60

18,1

12,78

95,66

22,1

20,03

90,06

26,1

28,45

84,46

18,2

12,94

95,52

22,2

20,22

89,92

26,2

28,68

84,32

18,3

13,09

95,38

22,3

20,42

89,78

26,3

28,90

84,18

18,4

13,25

95,24

22,4

20,62

89,64

26,4

29,13

84,04

18,5

13,41

95,10

22,5

20,82

89,50

26,5

29,36

83,90

18,6

13,56

94,96

22,6

21,02

89,36

26,6

29,58

83,76

18,7

13,72

94,82

22,7

21,22

89,22

26,7

29,81

83,62

18,8

13,88

94,68

22,8

21,42

89,08

26,8

30,04

83,48

18,9

14,04

94,54

22,9

21,62

88,94

26,9

30,27

83,34

Därefter förlängd skala

48


TORKNINGSSKALA

Torkningsskala Majs Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

Vattenhalt

Kostnad

Viktkorr

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

%

Kr/dt

Korr, koeff

15,0

bas

100,00

19,0

14,83

94,40

23,0

22,52

88,80

15,1

4,01

99,86

19,1

15,01

94,26

23,1

22,73

88,66

15,2

5,01

99,72

19,2

15,19

94,12

23,2

22,93

88,52

15,3

6,03

99,58

19,3

15,38

93,98

23,3

23,14

88,38

15,4

7,04

99,44

19,4

15,56

93,84

23,4

23,35

88,24

15,5

8,06

99,30

19,5

15,74

93,70

23,5

23,55

88,10

15,6

8,57

99,16

19,6

15,93

93,56

23,6

23,76

87,96

15,7

9,09

99,02

19,7

16,11

93,42

23,7

23,97

87,82

15,8

9,61

98,88

19,8

16,30

93,28

23,8

24,18

87,68

15,9

10,13

98,74

19,9

16,48

93,14

23,9

24,39

87,54

16,0

10,65

98,60

20,0

16,67

93,00

24,0

24,60

87,40

16,1

10,77

98,46

20,1

16,85

92,86

24,1

24,81

87,26

16,2

10,88

98,32

20,2

17,04

92,72

24,2

25,02

87,12

16,3

11,00

98,18

20,3

17,23

92,58

24,3

25,24

86,98

16,4

11,12

98,04

20,4

17,42

92,44

24,4

25,45

86,84

16,5

11,24

97,90

20,5

17,61

92,30

24,5

25,66

86,70

16,6

11,35

97,76

20,6

17,80

92,16

24,6

25,88

86,56

16,7

11,47

97,62

20,7

17,99

92,02

24,7

26,09

86,42

16,8

11,59

97,48

20,8

18,18

91,88

24,8

26,31

86,28

16,9

11,71

97,34

20,9

18,37

91,74

24,9

26,53

86,14

17,0

11,83

97,20

21,0

18,56

91,60

25,0

26,74

86,00

17,1

11,95

97,06

21,1

18,75

91,46

25,1

26,96

85,86

17,2

12,07

96,92

21,2

18,94

91,32

25,2

27,18

85,72

17,3

12,19

96,78

21,3

19,14

91,18

25,3

27,40

85,58

17,4

12,31

96,64

21,4

19,33

91,04

25,4

27,62

85,44

17,5

12,44

96,50

21,5

19,53

90,90

25,5

27,84

85,30

17,6

12,56

96,36

21,6

19,72

90,76

25,6

28,06

85,16

17,7

12,68

96,22

21,7

19,92

90,62

25,7

28,29

85,02

17,8

12,80

96,08

21,8

20,11

90,48

25,8

28,51

84,88

17,9

12,92

95,94

21,9

20,31

90,34

25,9

28,73

84,74

18,0

13,05

95,80

22,0

20,51

90,20

26,0

28,96

84,60

18,1

13,22

95,66

22,1

20,71

90,06

26,1

29,19

84,46

18,2

13,40

95,52

22,2

20,91

89,92

26,2

29,41

84,32

18,3

13,58

95,38

22,3

21,11

89,78

26,3

29,64

84,18

18,4

13,75

95,24

22,4

21,31

89,64

26,4

29,87

84,04

18,5

13,93

95,10

22,5

21,51

89,50

26,5

30,10

83,90

18,6

14,11

94,96

22,6

21,71

89,36

26,6

30,32

83,76

18,7

14,29

94,82

22,7

21,91

89,22

26,7

30,55

83,62

18,8

14,47

94,68

22,8

22,11

89,08

26,8

30,79

83,48

18,9

14,65

94,54

22,9

22,32

88,94

26,9

31,02

83,34

Därefter förlängd skala

4949


MOTTAGNINGSPLATSER/TRANSPORT

Mottagningsplatser Ort

Telefon Våg/anläggning

Ansvarig/kontaktperson

Telefon

Lina Danielsson

035-18 01 02

Syd Getinge

Jonas Olsson

035-18 01 09

Knästorp

046-32 58 39

Stefan Herrlin

046-32 58 44

Landskrona

0418-285 80

Anki Fransson

0418-285 81

Lunnarp

0417-326 05

Spannmålsmottagning

Simrishamn

0414-41 10 12

Spannmålsmottagning

Trollenäs

0413-40 39 67

Jörgen Larsson

0413-40 39 65

Tågarp

0418-43 80 05

Bengt-Olof Möller

0418-43 80 12

Daniel Roth

0418-43 80 13

Vellinge

040-42 81 82

Spannmålsmottagning

Åhus

044-24 97 11

Daniel Brun

044-24 97 17

Obs! Egen transport måste avisera till 044-24 97 11 för kod till hamnens gate Humlemölla

042-500 58

Nils & Carina Ekelund

070-326 11 83

Munkagård

Pelle Andersson

070-549 43 63

Sölvesborg

Per-Ola Nilsson

070-296 04 01

Öst Ledberg

013-39 51 11

Patrik Holgersson

Oxelösund

0155-302 73

Christer Mossberg

0155-302 74

Patrik Holgersson

013-20 96 04

070-367 83 56

Karolina Wesström

070-319 31 73

0498-47 34 10

Aron Widén

072-080 82 17

Västerlösa

Mälardalen Grillby

Gotland Fole

Väst Erikstad

Petra Störch

0530-186 75

Falköping

0515-68 15 02

Christer Sihlberg

0515-68 15 03

Hällekis

0510-54 30 14

Magnus Hellman

0510-54 30 10

Carina Stridh

0510-54 30 22

Kinne-Kleva

0511-241 61

Spannmålsmottagning

Lidköping

076-669 65 69

Spannmålsmottagning

Nossebro

Mikael Larsson

0512-294 94

Skara

Viveka Stomberg

0511-78 18 03

Skövde

Martina Hille-Engvall

0500-78 46 03

Uddevalla

Nick Mahony

0522-997 92

Vårgårda

0322-66 72 62

Spannmålsmottagning

Kesenborg

Farmartjänst

070-595 22 27

St. Levene

Jörgen Berthold

076-677 53 64

50


MOTTAGNINGSPLATSER/TRANSPORT

Hantering och Transporter Så fort man flyttar eller hanterar spannmål, finns det risker att det hamnar saker i produkten som inte ska vara där, men med lite noggrannhet och med bra rutiner kan man undvika det. Upprätta gärna en checklista, där du bockar av det som ska göras i anläggningen innan skörd och skriv även in vidtagna åtgärder. Ta för vana att spara listan, så får du både en bra dokumentation och underlättar arbetet för nästa år.

Städning

Det är kanske inte den roligaste sysselsättningen, men den är viktig. Grop, elevatorer, tork och lagringsutrymmen ska alltid städas inför spannmålssäsongen. Kom ihåg järn, balkar och andra ställen, där det gärna lägger sig damm och rester. Det bästa brukar vara att städa hanteringskedjan baklänges, d.v.s. börja med lagringsutrymmen och gå bakåt till gropen.

Tak och väggar

Inspektera anläggningen innan inlagring, så att tak, väggar, fönster och armaturer är hela.

Ren tröska och vagn

Även trösktanken bör rengöras och självklart ska vagnarna vara hela och rengjorda när man ska köra spannmål. Ta också för vana att visuellt inspektera vagnen innan du lastar.

Täckta vagnar

Främmande föremål

Redan vid tröskningen bör man vara observant så att det inte kommer med glas eller andra föremål in i tröskan. Det gäller särskilt om man tröskar precis bredvid en allmän väg. Lagringsutrymmen ska vara glassäkra, d.v.s. splittersäker armatur ska användas.

Hela och rena ekipage

Hydrauliken innehåller i regel giftiga oljor, och se därför till att sköta underhållet så att slangar och kopplingar är hela och fria från läckage. Om en koppling spricker, var noggrann med saneringen. Hjulen är ofta en källa till att jord, sten, dynga eller smuts följer med in i anläggningen. Se därför till att hjulen är rena när du måste köra över galler och grop. Källa: Föreningen Foder och Spannmål

Ta för vana att alltid täcka vagnarna när de fyllts.

Transport – Skördesäsong

Kom ihåg Leveransin tyget!

Hämtning

Beställning av bil ska ske hos:

Hämtning av spannmål görs enligt fastlagd taxa. För specialfordon som t.ex. container, flakväxlare, lågbyggd bil, kort släp och gigg tillkommer 4 öre/kg på ordinarie fraktkostnad. Observera att tillgången på specialfordon är begränsad.

SYD, GDL Syd: 070-976 30 42 el. gdljordbruk@gdl.se VÄST, Tima Logistik: 0510-30 10 90 el. order@timalogistik.se ÖST, Tima Logistik: 0510-30 10 99 el. order@timalogistik.se

Lastningstid Utöver överenskommen frakt debiteras 300 kr per påbörjad 30-minutersperiod, då tiden överstiger 60 minuter från att bil och eventuellt släp är klart för lastning tills att de är färdiglastade och kan lämna gården.

Beställning av gårdshämtning Beställning ska ske senast 12:00 dag 1 för önskad avhämtning dag 2 eller 3. Vi strävar dock alltid mot att göra hämtningen så snart som möjligt vid sena beställningar. Observera att kontraktsnr. ska anges vid beställning av transport. Svenska Foder har samarbeten med ett antal transportörer. Därför kommer du att komma direkt till vår representant hos transportören när du ringer anvisat telefonnummer.

!

Se även vår hem sida, www.svenskafoder .se för spannmål – öp pettide

51

r.


POSTTIDNING B-PRIORITAIRE

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB BOX 673, 531 16 LIDKÖPING

Hitta din närmaste Svenska Foder-kontakt! Energi

Peter Johansson (Säljchef) Nils Nilsson

Växt

Carsten Klausen (VD/marknadschef) 010-130 29 69 Niklas Ingvarsson (Produktchef Utsäde) 010-130 29 79 Johanna Öwall 010-130 83 14

042-301 78 14 042-301 78 19

Fjäderfä

Syd Joachim Brahce (Försäljningschef)

(Produktchef Vallfrö, Produktansv. Växt)

010-130 29 02

Väst Hanna Johansson

010-130 29 74

Öst Thomas Hullberg Evelina Siverholm

010-130 29 06 010-130 29 70

Gris

Olof Månsson (Försäljningschef)

010-130 83 12

Syd/Öst/Väst/Gotland Aron Widén Jörgen Henriksen Louise Lundahl Magdalena Bengtsson Thea Kristensson Jessica Clarito

010-130 83 16 0512-620 81 0512-620 86 010-130 29 26 010-130 29 33 010-130 29 58

Häst och Återförsäljare

Elisabeth Nordberg (Försäljningschef) 010-130 83 17

Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Väst Susanne Edlund

010-130 29 31

Öst/Mälardalen Anette Zackrisson

010-130 83 21

Nöt/Får

Johan Stensson (Marknadschef)

0510-828 47

Syd Helena Hägg (Säljchef Skåne) Eric Adseke Lars Carlsson Linda Dahlberg

010-130 29 32 010-130 83 15 010-130 29 04 010-130 29 05

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Roland Wicksell

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 22

Öst Karolina Béve Tomas Rydholm Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 60 010-130 29 35

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén

010-130 83 16

Mälardalen Eva-Lotta Andersson

010-130 29 03

Nord Frida Löf (Säljchef Nord) Malin Landén Camilla Haglund

010-130 29 37 010-130 29 43 010-130 29 38

Pierre Lindskog (Kalk)

0510-828 28

Syd Jonas Baudtler (Säljchef) Göran Karlsson Ingemar Gullberg Lars Persson Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson Per-Albin Persson Victor Ebel (Ansvarig Spannmål)

010-130 29 47 010-130 29 39 010-130 29 85 010-130 29 40 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42 010-130 83 19 010-130 83 88

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Jonas Baudtler (Säljchef) Annette Jacobsson Arvid Posse Johan Axelsson Jens Jonsson Kajsa Lätt Lennart Svantesson Peter Olsson

010-130 29 47 010-130 29 13 010-130 29 16 010-130 29 48 010-130 29 21 010-130 29 17 010-130 29 52 010-130 29 23

Öst Jonas Baudtler (Säljchef) Gustaf Larsson Martina Hallberg Per Jansson Stefan Olsson Tomas Rydholm Urban Gustafsson

Gotland/Fole Kvarn Aron Widén Mälardalen Jonas Baudtler (Säljchef) Eva-Lotta Andersson Nina Sixtensson Per Jansson Nord Frida Löf (Säljchef Nord) Malin Landén Camilla Haglund

010-130 29 47 010-130 83 69 010-130 29 54 010-130 29 20 010-130 29 55 010-130 29 60 010-130 83 68 010-130 83 16 010-130 29 47 010-130 29 03 010-130 29 10 010-130 29 20 010-130 29 37 010-130 29 43 010-130 29 38

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

Återförsäljare – Hitta din närmaste återförsäljare på www.svenskafoder.se

52

Profile for Svenska Foder AB

Nytt & Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2019  

Nytt & Nyttigt om Växt & Spannmål höst 2019