__MAIN_TEXT__

Page 1

PRODUKTKATALOG 2019


2


INNEHÅLL 4 5 6 7 17 7 8 11 12 12 12 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 24 26 27 28 30 32 34 35

För hästens bästa Hästens hälsa och välbefinnande Hippo utnyttjar råvarornas fördelar Stärkelse i fokus Socker en naturlig komponent i foderråvaror Havrens vara eller icke vara Råvaror – våra byggstenar till ett vinnande koncept Näringsinnehåll i vanliga råvaror Extra viktiga ämnen Selenjäst och naturligt E-vitamin Vatten Salt Levande jästkultur Hästens foderstat Hippo Kraftfoder HippoBas Basic HippoBas Müsli HippoCompetition Energy HippoProtein Alfa HippoProtein Alfa Müsli HippoProtein Plus HippoLowCarb Sensitive HippoLowCarb Structure HippoLowCarb Slow Release Energy HippoTop Müsli HippoTop Slobber Mash HippoSelection Mineralfoder HippoSelection Vitaminer HippoSelection Tillskott Näringsinnehåll HippoKraftfoder Näringsinnehåll HippoSelection Våra vackra hästar på säckarna Päls, lädervård och tillbehör Kvalitet rakt igenom

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM @poweredbyhippo

En produktguide från Svenska Foder AB Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping • Växel 0510-828 00 • Kundservice 020-83 00 00 • www.svenskafoder.se

3


Powered by Hippo – upptäck skillnaden!

FÖR HÄSTENS BÄSTA Hippo hästfoder är ett svensktillverkat foder med lång tradition. Tillverkare är Svenska Foder som ingår i DLG-koncernen. En koncern med långt över 5 000 anställda och en årlig fodertillverkning på 3,9 miljoner ton. Det är nästan dubbelt så mycket som hela Sveriges fodervolym.

Kunskap och Kvalitet Vi har tillverkat hästfoder i mer än trettio år. Hippo är framtaget i tätt samarbete mellan Svenska Foders kunniga foderutvecklare, den senaste forskningen och marknadens önskemål. Förutom ett obevekligt fokus på en korrekt näringsmässig sammansättning

för varje häst, lägger vi stor vikt vid miljöhänsyn vid våra val av råvaror. Så långt det går väljer vi lokala, svenska råvaror. Vi provtar och kontrollerar hela råvaruflödet för att kunna erbjuda ett säkert foder av högsta kvalitet.

Hästen i fokus Trygghet Vi kan nog lugnt påstå att vi har några av världens kräsnaste kunder. Hästar äter naturligtvis inte ett foder som inte smakar gott. Smakligheten är därför en viktig faktor när vi tar fram våra olika foder och tillskott.

4

Högkvalitativa foder med fokus på hästens välbefinnande och hälsa gör att du kan känna trygghet när du väljer produkter från vårt fodersortiment Hippo.


HÄSTENS HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE När man skaffar sig eller blir med häst kommer också ett stort ansvar att lära sig hur hästen fungerar. Människan har genom avel skapat hästar för olika användningsområden men i grunden är de fortfarande samma gräsätande hovdjur. Därför är det viktigt att ta hänsyn till hästens biologiska förutsättningar vid all utfodring. Detta kräver ingående kunskaper om hästens naturliga beteende, fodersmältning och ämnesomsättning för att den skall må väl såväl psykiskt som fysiskt.

Hästen är i grunden ett bytesdjur, gjort för att leva i flock. Hästens näringsbehov beror på dess storlek, ras, temperament, träningsintensitet och om den är dräktig, digivande eller växande.

utan fortsätter ganska snabbt till tunntarmen. Där bryts de ämnen ner som hästens egna enzymer klarar av. Därefter följer grovtarmen, som består av blindtarmen följt av stora och lilla kolon.

Hästar i frihet betar eller söker föda mellan 16–20 timmar varje dygn. Detsamma gäller hästar som har fri tillgång på grovfoder. Ätbeteendet samspelar med hur hästen bryter ned den föda den äter, och om man tar en titt på hästens magtarmkanal, så är det i jämförelse med andra djur tydligt att grovtarmen, det vill säga de olika delarna av tjocktarmen samt blindtarmen, hos hästen har en central roll i fodersmältningen.

De näringsämnen som inte brutits ner och tagits upp i tunntarmen går vidare till grovtarmen. Grovtarmen är stor hos hästar och i denna är det egentligen inte hästen själv som bryter ned fodret, utan det vi kallar tarmfloran som gör jobbet. Tarmfloran består av olika mikroorganismer, som är specialiserade på att bryta ner fibrer och andra näringsämnen.

Saliv utsöndras först då hästen har något i munnen, och ju mer hästen tuggar, desto mer saliv utsöndras. I magsäcken blandas fodret med magsaft, som har till uppgift att göra innehållet surt (lågt PH-värde) och påbörja nedbrytningen av fodret. Fodret stannar inte i magsäcken särskilt länge

Det är viktigt för hästens välmående att tarmfloran fungerar som den skall, blir det störningar i balansen mellan de olika mikroorganismerna kan allvarliga problem följa som kolik, diarre och till och med fång.

5


HIPPO UTNYTTJAR RÅVARORNAS FÖRDELAR

Hur ett foder är uppbyggt?

Hästen är av naturen en gräsätare. Många moderna hästar förväntas dock prestera på en nivå där det är nästintill omöjligt att näringsförsörja dem på bara gräs.

Energi

Det är många gånger främst energi som saknas. Fibrer av olika slag, framförallt från grovfoder, utgör hästens huvudsakliga energikälla. Fibrer är skonsamma mot maghälsan och gynnar hästens vätskebalans men är inte särskilt energitäta. Stärkelse är en effektivare energiform. För mycket stärkelse i fel form

riskerar dock att försämra såväl hästens magtarmflora som hälsa. Fett är en ur många hänseenden skonsam och ännu effektivare energikälla. Men också den har sina begränsningar. Hästen behöver dessutom mer än bara energi.

Protein

Vitaminer & mineraler

Protein är uppbyggt av aminosyror, varav vissa är livsnödvändiga för hästen. Olika fodermedel innehåller olika mycket av olika aminosyror. Exempelvis är sojamjöl rikt på lysin, medan proteinet i Betfor innehåller en hög andel treonin som är en annan viktig aminosyra till häst. Förutom energi och protein behöver hästen vitaminer och mineraler.

Spannmål innehåller t.ex. mycket fosfor. Kliprodukter är rika på vitaminer och mineraler samt magvänliga fibrer. De innehåller i gengäld inte så mycket energi.

Blandningen är bäst Den perfekta råvaran finns nog inte. Men varje råvara har någon unik egenskap som tas tillvara genom att de kombineras i exakt rätt proportioner. Vad som är rätt proportioner varierar från häst till häst. Det är det vi utgår från när vi utvecklar vårt foderprogram. Vi balanserar våra foder så att de innehåller rätt mängd av energi, protein, mineraler, vitaminer, fibrer, stärkelse och en mängd andra näringsämnen samtidigt som hästens hälsa och prestation vägs in som minst lika viktiga parametrar.

6

Det bästa fodret får vi fram genom att omsorgsfullt kombinera olika råvaror och olika energi- och proteinkällor. Ett avancerat datasystem gör det möjligt för oss att med en oerhörd exakthet jämföra olika råvarors inverkan på varje enskild produkt. Med stor kunskap och noggrannhet kombinerar våra foderspecialister de olika råvarorna i exakt rätt mängder för att få fram det optimala fodret. Det blir det bästa för hästen. Såväl för mycket som för lite av en aldrig så bra råvara kan vara fel.


STÄRKELSE I FOKUS Ett väl fungerande mag-och tarmsystem är en förutsättning för en väl fungerande häst. För mycket och fel stärkelse är en vanlig orsak till att tarmfloran rubbas och hästens prestation och hälsa påverkas. Därför lägger vi stort fokus på stärkelse i Hippo. Det gör vi egentligen på tre sätt.

1. Att begränsa mängden stärkelse är ett effektivt sätt att främja miljön i grovtarmen.

2. Ett annat är att vi i Hippo foder oftast prioriterar de råvaror vars stärkelse har en naturligt hög tunntarmssmältbarhet. Det innebär att en större del av stärkelsen bryts ner i tunntarmen och en mindre del passerar vidare till tjocktarmen. Stärkelsen som inte smälts i tunntarmen kommer jäsas av mikroorganismerna i grovtarmen där fria fettsyror samtidigt bildas. När mycket stärkelse passerar

vidare till tjocktarmen riskerar man att det bildas så mycket fria fettsyror att pH sänks och problem som exempelvis störd mag-tarmflora och korsförlamning uppstår. Därför prioriterar vi stärkelsekällor som hästen kan smälta i tunntarmen.

3. Det tredje sättet vi aktivt jobbar med stärkelse och dess smältbarhet är genom att använda värmebehandlade råvaror i våra müslifoder. Värmebehandlingen påverkar stärkelsen och ökar dess tunntarmssmältbarhet, vilket är gynnsamt för hästen.

SOCKER EN NATURLIG KOMPONENT I FODERRÅVAROR Socker är en naturlig komponent i de flesta foderråvaror. Hästar omsätter socker snabbt och effektivt. Till högpresterande hästar spelar socker en viktig roll som snabb och effektiv energikälla. Till hästar som upplevs ”för heta” kan däremot sockergivan behöva begränsas. De fodermedel som innehåller mest socker är grovfoder, melass och Betfor. Givan av Betfor och melass är låg och bidrar inte med så mycket socker i den totala foderstaten. Om sockergivan behöver begränsas är således bästa sättet att hitta grovfoderpartier med lägre sockerinnehåll.

HAVRENS VARA ELLER ICKE VARA Havrens stärkelse har en högre tunntarmssmältbarhet än vad korn, vete och majs har. Den höga tunntarmssmältbarheten innebär att en stor del av stärkelsen bryts ner och tas upp i tarmen och omvandlas till glukos i blodet vilket tros vara orsaken till de så kallade heta hästarna. Kanske är vissa hästar känsligare för detta än andra. Men normalt sett är havrens högre tunntarmssmältbarhet att föredra framför de övriga spannmålsslagen eftersom det då inte passerar så mycket stärkelse vidare till grovtarmen. Alltså en totalt sett liten stärkelsegiva, men från havre.

7


RÅVAROR – VÅRA BYGGSTENAR TILL ETT VINNANDE KONCEPT Svenska Foder har under flera decennier utvecklat och producerat kraftfoder till såväl hästar som lantbrukets produktionsdjur. Vi har under dessa år byggt upp en ansenlig informationsbank runt olika råvaror, innehållet i dessa samt hur de samverkar och påverkar djurens prestationer. Nedan kan ni läsa lite kort om olika råvaror.

Havre Stärkelsen i havre har en hög tillgänglighet för hästen och är därför ett utmärkt fodermedel till häst. Havre innehåller också mycket gynnsam fiber och energirikt fett.

Vetekli Utgörs av skal från vetekärnan. Har ett högt innehåll av fosfor och B-vitaminer. Innehåller mer protein än vetekärnan. Högt fiberinnehåll vilket är bra för mag- tarmfunktionen och hästens vätskehållande förmåga. Bör blötläggas vid utfodring.

Korn

Vete

Vanligt spannmålsslag som kan utgöra hela spannmålsgivan till de flesta hästar. Innehåller lite mer energi och lite mindre protein jämfört med havre.

Vetefodermjöl Innehåller både en hög andel fiber och mycket energi. Positiv för pelletskvaliteten.

Spannmålsslag med högt stärkelseinnehåll.

Majs Innehåller mer stärkelse än de vanliga svenska spannmålsslagen och en hög andel fett och därför också mer energi. I många länder det billigaste och därför också det vanligaste spannmålsslaget.

Havrekli

Grönmjöl

Koncentrat av havrens gynnsamma fibrer. Ger bra tuggmotstånd, längre ättid och är positiv för magtarmfunktionen.

Torkat och pelleterat gräs och lusern av hög kvalitet. Smaklig råvara med en gynnsam balans mellan protein, energi och fiber. Bra källa till aminosyran lysin samt med ett försumbart innehåll av stärkelse.

Betfiber

Melass

Linfrökaka

Potatisprotein

Fiber från sockerbetan med ett högt innehåll av smältbart fiber. Betfiber har visat sig ha en vattenhållande förmåga i tarmen, vilket är positivt under hårt arbete. Betfiber är en biprodukt från sockertillverkningen som saknar stärkelse och gynnar tarmfloran.

Smakligt fodermedel som ger snabb energi. Melass är en biprodukt från sockertillverkningen.

Proteinrikt fodermedel som innehåller omega 3. I linfrökaka finns kolhydrater som bildar ett slem som anses skydda tarmslemhinnan. Innehåller ingen stärkelse. Linfrökaka är en restprodukt från kallpressning av linfrö.

Mycket proteinrikt fodermedel med bra proteinkvalitet och hög smältbarhet. Potatisprotein är en restprodukt från stärkelseutvinning från potatis och har stor efterfrågan, vilket gör att det kan vara svårt att hitta potatisprotein i foderhandeln.

8


Sojaböna rostade Gynnsam kombination av protein av hög kvalitet och högt fettinnehåll.

Sojamjöl GMO-fritt Smakligt och proteinrikt fodermedel med hög smältbarhet och bra aminosyrasammansättning. Innehåller något högre proteinhalt jämfört med rostade sojabönor. Sojamjöl är en restprodukt från tillverkning av sojaolja.

Ärtor Proteinrikt fodermedel med högt lysininnehåll. Lysin är en essentiell aminosyra, viktig för unghästarnas tillväxt. Nivån av lysin är ofta för låg i unghästarnas foderstat så det är viktigt att komplettera med lysinrika fodermedel så att att behovet täcks.

Majsglutenmjöl Mycket proteinrikt fodermedel med hög andel metionin som är en enssentiell aminosyra.

Morötter

Rödbeta

Vegetabiliskt fett

Jäst

Smakligt fodermedel som tillför mycket karoten, ett förstadium till vitamin A. Vitamin A har positiv påverkan på slemhinnor och är en viktig komponent vid celldelning.

En källa till antioxidanter, vitaminer och mineraler. Rödbeta innehåller folsyra som kan förbättra ämnesomsättningen och rödbetans fibrer bidrar till en god tarmflora.

Fett är det i särklass energirikaste fodermedlet. Fett är en för hästen och tarmens mikroorganismer skonsam energiform. Tillsätts i form av sojaolja.

All jäst innehåller mycket protein av hög kvalitet samt mycket B-vitaminer. Vissa jäststammar som exempel Actisaf har också en gynnsam påverkan på mikroorganismerna i tarmen.

Actisaf Jäst

Vitaminer & Mineraler

Ångkokning

Actisaf är en levande jästkultur som bidrar till ett ökat grovfoderutnyttjande. Ett flertal vetenskapliga studier har visat att en giva på 10 g Actisaf per dag ger en ökad fibernedbrytning samt bidrar till positiva effekter hos hästens tarmflora. Andra studier har även visat att Actisaf kan öka ämnesomsättningen samt syreupptagningsförmågan i blodet hos hästar. Detta har visats under intensiv träning och resulterat i signifikant större effekt jämfört med hästar som inte utfodras med Actisaf. Dessutom påvisas en lägre nivå av fibrinogen i blodet på hästar som utfodrats Actisaf, vilket tyder på lägre stressnivå och mindre risk för inflammation.

Bl.a. kalcium, fosfor, magnesium och salt samt mikromineraler och vitaminer.

Värmebehandlingen görs av framför allt spannmål för att förbättra stärkelsens nedbrytning och tillgänglighet.

9


EN SKOPA – OLIKA MYCKET ENERGI De olika spannmålsslagen väger olika mycket. Eftersom de dessutom innehåller olika mycket energi per kg blir skillnaderna mellan hur mycket energi en skopa av de olika spannmålsslagen innehåller ännu större.

Vete 1,4 kg = 16,4 MJ

Havre 1,0 kg = 10 MJ Korn 1,2 kg = 13,4 MJ

VILKA RÅVAROR VÄLJER DU? Gr

sgl

Mo

l

iumfosfat

mjö

alc

ten

öl

u

Ha

Fod

n ok

mj

Maj

k kal er

ön

Bet p

ja mj

ek

öl

li 10

et s e ll

So

vr


Aska Fett Stärkelse Socker Fiber* Råprotein

NÄRINGSINNEHÅLL I VANLIGA RÅVAROR

Näringsinnehåll i vanliga råvaror angett som % av torr substans.

Aska Fett Stärkelse Socker Fiber* Råprotein

HippoBas Basic Bryggerijäst Melass Sojaolja Linfrökaka Majsglutenmjöl Sojaböna Sojamjöl Betfor Havrekli Vetekli Vetefodermjöl

Majs Vete Korn Havre Förvuxet bete Försommarbete Hö 100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0%

*NDF + pektin.

11

HippoBas Basic

Ärtor

Bryggerijäst

Melass

Sojaolja

Linfrökaka

Majsglutenmjöl

Sojaböna

Sojamjöl

Betfor

Havrekli

Vetekli

Vetefodermjöl

Grönmjöl

Ärtor

Majs

Vete

Korn

Grönmjöl


EXTRA VIKTIGA ÄMNEN Selen och E-vitamin har många viktiga funktioner i kroppen, bland annat som antioxidanter.

Extra E-vitamin har i försök visat sig förbättra såväl banresultat som träningstoleransen. Eftersom ett flertal försök tydligt visar att hästen utnyttjar E-vitamin i naturlig form mer effektivt än vanligt syntetiskt E-vitamin har Svenska Foder valt att tillsätta denna form av E-vitamin i Hippo foder.

De påverkar också immunförsvaret positivt. Selen i organisk form, så kallat selenjäst, tas upp bättre än traditionellt oorganiskt selen. Ett sto som fodras med extra E-vitamin och organiskt selen får ökade nivåer av ämnena i mjölken. På så sätt kan fölets immunförsvar och selenstatus förbättras samtidigt som muskelproblem kan undvikas.

Vitamin A och D, flertalet B-vitaminer, däribland biotin som gynnar till exempel kvaliteten på päls och hovar samt selenjäst är alla tillsatta i Hippo foder.

Vi väljer alltid selenjäst & naturligt E-vitamin till HippoFoder

Vatten

Hästen ska alltid ha fri tillgång till rent vatten. Det har i studier gjorda vid SLU visat sig att hästar dricker hellre och mer ur en hink jämfört med en vattenkopp. På så sätt tillgodoser hästen sitt vätskebehov bättre. Erbjud alltid rikligt med vatten tillsammans med grovfodret. Se också till att hästarna inte går långa stunder utan tillgång till vatten, exempelvis på betet, eftersom det ökar risken för foderstrupsförstoppning. En vuxen häst (500 kg) i vila bör dricka ca 25 l vatten per dag, Samma häst i hårt arbete bör dricka tre gånger så mycket. Vad man kanske inte alltid tänker på är att även det digivande stoet har ett ökat vätskebehov.

Saltbehov och utfodringsrekommendationer till häst.

Salt Salt fyller flera viktiga funktioner i hästens kropp. Framförallt reglerar salt syra/bas- och vätskebalansen, men även transport av syre och koldioxid. Det grundläggande behovet salt ligger på 20-40 gram per dag, vilket i regel täcks genom fri tillgång till saltsten. En häst i träning kan däremot förlora 200 gram salt som behöver tillföras foderstaten.

12

Typ av arbete

Svettförlust, kg

Saltbehov, g/dag

Vila

0 kg

30 g

Lätt arbete – Sommar

5 kg

50 g, ca 0,4 dl

Hårt arbete – Sommar

15 kg

150 g, ca 1 dl

Hårt arbete – Vinter

10 kg

105 g, ca 1 dl

Fälttävlan/trav – Sommar

20 kg

180 g. ca 1,5 dl

Distansritt

25 kg

220 g, ca 2 dl


Fördelarna med levande jästkultur Actisaf är en levande jästkultur som bidrar till ett ökat grovfoderutnyttjande. Ett flertal vetenskapliga studier har visat att Actisaf ger en ökad fibernedbrytning samt bidrar till positiva effekter på hästens tarmflora.

Andra studier har visat att Actisaf kan öka ämnesomsättningen samt syreupptagningsförmågan i blodet hos hästar. Detta har visats under intensiv träning och resulterat i signifikanta skillnader jämfört med hästar som inte utfodras med Actisaf. Dessutom påvisas en lägre nivå av fibrinogen i blodet på

hästar som utfodrats Actisaf, vilket tyder på lägre stressnivå och mindre risk för inflammation. I prestationsförsök har man också visat att hästar utfodrade med Actisaf vid ett visst antal hjärtslag sprang fortare än hästar som inte fått Actisaf.

Bättre fibernedbrytning

Förbättrad ämesomsättning

Bättre syreupptagningsförmåga i blodet

Bättre prestation

13


HÄSTENS FODERSTAT - vägen till hälsa och välmående För att hästen skall kunna prestera optimalt och ha en god mag- och tarmhälsa bör man göra en så korrekt foderstat som möjligt. Baserat på grovfodrets näringsvärden kan vi räkna fram en foderstat som utgår från din hästs behov och förutsättningar. Tänk på att alltid utfodra minst 1,5 kg torrsubstans grovfoder per 100 kg häst och dag för att hästens mage och tarm ska fungera på bästa sätt.

Förutom att analysera sitt grovfoder är det vissa faktorer man bör ta ställning till innan man gör en foderstat. • Hästens vikt • Utevistelse • Arbete • Nuvarande hull • Äter min häst långsamt eller fort • Lätt eller svårfödd • Temperament • Nuvarande hälsotillstånd Du som känner din häst, vet också om den har perioder på året då den har lättare att falla ur och tappa muskelmassa. Kanske perioder då den inte har samma energi som vanligt. Då tar vi hänsyn till detta i foderstaten.

Så räknar man om från kg ts till kg vara För att på ett snabbt och enkelt sätt kunna jämföra olika grovfoder brukar man prata om näringsinnehåll per kg torrsubstans, ts.

Foderstaten

Ett kg grovfoder med 60% ts innehåller således 60%, eller 600 g, torr substans och 40%, eller 400 g, vatten.

Kraftfodergivan baseras på de analyserade näringsvärdena i det grovfoder du använder. Ge hästen grovfoder innan du utfodrar med kraftfoder fördela fodergivan på flera utfodringstillfällen per dygn. Se till att hästen alltid har fri tillgång till rent och friskt vatten.

Det är den torra substansen som innehåller näringen. Ett kg ts av ett grovfoder innehåller alltid mer näring än ett kg av samma foder.

Vid foderbyte

Exempel Hö med 84 % ts

Foderbyten görs succesivt. Tarmfloran behöver tid för att vänja sig vid ett nytt foder. Snabba foderbyten kan rubba balansen i tarmfloran. Vänj din häst vid nytt foder genom att fasa in det och låt det ta upp till två veckor.

5 kg ts/0,84 = 6 kg hö

Hösilage med 60 % ts

5 kg ts/0,60 = 8 kg hösilage

Ensilage med 35 % ts

5 kg ts/0,35 = 14 kg ensilage

14


HIPPO KRAFTFODER

HippoBas

HippoProtein

Välbalanserade basfoder som täcker de flesta hästars behov.

Protein- och fiberrika foder för hästar som behöver extra protein.

HippoTop Premiumfoder. Råvaror med extra hög smältbarhet och levande jästkultur för den goda mag- och tarmhälsan.

HippoCompetition Energirikt foder för högpresterande hästar.

• at

t • Sve rka n ve

nsktillverk ve

erkat • tillv S sk

Svensktil

l

Foder med fokus på din häst!

HippoLowCarb Skonsamma foder med låg stärkelse och levande jästkultur för den goda mag- och tarmhälsan.

15


HippoBas Välbalanserade basfoder som täcker de flesta hästars behov.

HippoBas Basic

HippoBas Müsli

Ett färdigfoder i pelletsform med medelhög nivå av protein och energi.

Ett färdigfoder i müsliform med medelhög nivå av protein och energi.

• Välbalanserat basfoder • Organiskt selen och naturligt E-vitamin

• Välbalanserat basfoder • Organiskt selen och naturligt E-vitamin

HippoBas Basic är ett välbalanserat basfoder som passar till många hästar. Kombinationen av ett väl avvägt stärkelseinnehåll med hög tunntarmssmältbarhet och energiråvaror såsom betfiber och fett gör HippoBas Basic till ett välbalanserat färdigfoder. Proteinet är av god kvalitet och kommer bland annat från sojamjöl och bryggerijäst. Bryggerijäst anses också ha en gynnsam effekt på tarmen samt bidrar med hög andel B-vitaminer. Fodret innehåller linfrökaka som också är en källa till protein, men även Omega 3. Linfrökaka har dessutom gynnsamma effekter på hästens mage- och tarmsystem då det bildas ett slem som skyddar hästens tarmslemhinna. HippoBas Basic är ett foder som räcker långt tillsammans med grovfoder för de flesta hästar. Naturligt E-vitamin och organisk selen ingår i fodret för bästa möjliga upptag och för ett ökat immunförsvar.

HippoBas Müsli innehåller väl utvalda fiberråvaror, fett samt ångkokt spannmål. Kombinationen av råvarorna skapar en gynnsam balans mellan energi, protein och fiber. Det gör det till ett allsidigt foder som räcker långt. Proteinet är av god kvalitet och kommer framförallt från ångkokta ärtor, sojamjöl och bryggerijäst. En hög andel lusernmjöl bidrar med högvärdigt protein och är en källa till den essentiella aminosyran lysin samtidigt som det bidrar med god smaklighet och fiber av god kvalitet. HippoBas Müsli innehåller naturligt E-vitamin och organisk selen för bästa möjliga upptag och för ett ökat immunförsvar.

Utfodringsanvisning Utfodra HippoBas Müsli med hö och/eller hösilage och vatten. Ett riktvärde är 0,5–0,8 kg HippoBas Müsli per 100 kg häst och dag.

Utfodringsanvisning Utfodra HippoBas Basic med hö och/eller hösilage och vatten. Ett riktvärde är 0,5–0,8 kg HippoBas Basic per 100 kg häst och dag.

Sammansättning

Sammansättning

S

SM

90g

RG ENE I

RG ENE I

10,0

10,2

MJ

MJ

16

RKE TÄ LS

E

18%

O B PR TE

IN

90g

RKE TÄ LS

E

O B PR TE

IN

SM

Vetekli, torkad betmassa, vetefoder­mjöl, vete, havrekli, korn, hetluftstorkat och pelleterat gräs och lusern, havre, melass, sojaolja, linfröexpeller, sojamjöl, salt, bryggerijäst, mineraler och vitaminer.

S

Torkad betmassa, ångkokt korn, havre, hetluftstorkat och pelleterat gräs, vetekli, sojaolja, ångkokta ärtor, melass, ångkokt vete, hetluftstorkad och pelleterad lusern, sojamjöl, vetefodermjöl, vete, linfröexpeller, salt, bryggerijäst, mineraler och vitaminer.

16%


HippoCompetition Energirikt foder för högpresterande hästar.

HippoCompetition Energy Utfodringsanvisning

Ett färdigfoder i pelletsform med medelhög nivå av protein och hög nivå av energi.

Utfodra HippoCompetition Energy med hö och/eller hösilage och vatten. Ett riktvärde är 0,5–0,8 kg foder/100 kg häst och dag.

• Kraftfullt högenergifoder som ger snabb energi • Extra magnesium och natrium

Sammansättning

SM

RG ENE I

11,6 MJ

17

RKE TÄ LS

E

90g

IN

O B PR TE

S

Torkad betmassa, vete, korn, vetekli, sojamjöl, sojaolja, melass, havre, vetefodermjöl, hetluftstorkat och pelleterat gräs och lusern, salt, linfröexpeller, bryggerijäst, mineraler och vitaminer.

HippoCompetition Energy är ett energirikt prestationsfoder för alla ak­tiva hästar. Den höga energinivån i HippoCompetition Energy uppnås genom en unik kombination mellan stärkelse och fibrer. En väl anpassad kombination av sojamjöl och linfrökaka ger en måttlig nivå av protein av hög kvalitet som är anpassat efter den aktiva hästen. Fodret innehåller betfiber och vetekli vilket tillför en typ av fibrer som gynnar hästens mag- och tarmhälsa. Fibrerna har dessutom en vätske­hållande förmåga vilket är fördelaktigt för hästen under hårt arbete. Nivåerna av magnesium och natrium är förhöjda, också för att förbättra återhämtning och vätskebalans. Fodret innehåller organiskt selen och naturligt E-vitamin för bästa möjliga upptag och för ett ökat immunförsvar.

20%


HippoProtein Protein- och fiberrika foder för hästar som behöver extra protein.

Ett färdigfoder i müsliform med hög nivå av protein och medelhög nivå av energi.

• Proteinrikt foder med hög proteinkvalitet • Mycket fiber från grönmjöl

• Bra proteinkvalitet • Låg stärkelse (5 %)

HippoProtein Alfa är ett proteinrikt pelleterat färdigfoder för alla hästar med ett extra behov av protein, som till exempel växande unghästar. Fodret passar också bra till normalfödda hästar som utfodras med ett proteinsnålt grovfoder. HippoProtein Alfa är ett smakligt och skonsamt foder med sojamjöl som huvudsaklig proteinkälla. Sojamjöl innehåller protein av god kvalitet med en amino­syrasammansättning som är gynnsam för hästen med bland annat hög lysinhalt. Fibernivån är hög medan stärkelsenivån är låg vilket vanligen är positivt för hästens mag- och tarmhälsa. Havre är en av källorna till stärkelsen i fodret vilket bidrar till en hög tunntarmssmältbar­ het och kombineras med en hög andel grönmjöl vilket förser hästen med extra skonsam energi. HippoProtein Alfa inne­ håller naturligt E-vitamin och organisk selen för bästa möjliga upptag och för ett ökat immunförsvar.

HippoProtein Alfa Müsli är ett struktur- och proteinrikt färdigfoder med ångkokt spannmål. Protein behövs såväl till aktiva hästar som förväntas bygga muskler som till unghästar, dräktiga eller digivande ston samt i andra foderstater där grovfodret har ett lågt proteininnehåll. Rostade sojabönor, potatisprotein och bryggerijäst har alla valts för att få protein med en hög smältbarhet och gynnsam aminosyrasammansättning. Morot och lusernpellets bidrar till fodrets höga smaklighet. Det låga innehållet av stärkelse kombineras med ett högt fiberinnehåll vilket ger ett foder med medelhög nivå av energi av långsam karaktär. Fibern kommer till stor del från stråhack som ingår för att ge en längre ättid och en god magtarmhälsa. För att ytterligare gynna magtarmhälsan ingår också linfrökaka och bryggerijäst. HippoProtein Alfa Müsli innehåller naturligt E-vitamin och organisk selen för bästa möjliga upptag.

Utfodringsanvisning

Utfodringsanvisning

Utfodra HippoProtein Alfa med hö och/eller hösilage och vatten. Ett riktvärde är 0,5–0,8 kg HippoProtein Alfa per 100 kg häst och dag.

Utfodra HippoProtein Alfa Müsli med hö och/eller hösilage och vatten. Ett riktvärde är 0,5–0,8 kg HippoProtein Alfa Müsli per 100 kg häst och dag.

Sammansättning

Sammansättning

Hetluftstorkat och pelleterat gräs och lusern, sojamjöl, vete, havre, vetekli, vetefodermjöl, torkad betmassa, korn, sojaolja, melass, salt, mineraler och vitaminer.

Torkad betmassa, hetluftstorkad och hackad lusern, hetluftstorkat och pelleterat gräs, vetekli, rostade sojabönor, hetluftstorkad och pelleterad lusern, rostade och valsade sojabönor, sojaolja, ångkokt korn, linfröexpeller, melass, vetefodermjöl, sojamjöl, vete, salt, bryggerijäst, morötter, potatisprotein, mineraler och vitaminer.

SM

135g

RG ENE I

RG ENE I

10,4

11,2

MJ

MJ

18

RKE TÄ LS

E

16%

O B PR TE

IN

135g

RKE TÄ LS

E

IN

O B PR TE

S

Ett färdigfoder i pelletsform med hög nivå av protein och medelhög nivå av energi.

S

HippoProtein Alfa Müsli

SM

HippoProtein Alfa

5%


HippoProtein Plus Utfodringsanvisning

Ett koncentrat med hög proteinkvalitet i pelletsform.

Utfodra HippoProtein Plus med hö och/eller hösilage och vatten.Ett riktvärde är 0,1–0,5 kg HippoProtein Plus per dag.

• Högvärdiga proteinkällor • Hög andel essentiella aminosyror

Sammansättning

SM

300g RG ENE I

11,7 MJ

19

RKE TÄ LS

E

IN

O B PR TE

S

Sojamjöl, potatisprotein, torkad betmassa, vetekli, vete, vetefodermjöl, hetluftstorkat och pelleterat gräs och lusern, sojaolja, linfröexpeller, salt, melass, bryggerijäst, mineraler.

HippoProtein Plus är ett koncentrat som passar hästar med ett ökat protein­behov samt i foderstater med risk för underskott av protein. Proteinet är av god kvalitet där potatispro­tein står för en stor del. Potatisprotein har en hög smältbarhet och en särskilt värdefull aminosyraprofil med bland annat ett högt innehåll av aminosyrorna lysin och metionin. Tillsammans med sojamjöl, bryggerijäst och linfrökaka skapar potatisproteinet och övriga råvaror ett foder med mer än dubbelt så hög nivå smältbart råprotein som HippoProtein Alfa eller HippoProtein Alfa Müsli. Därför krävs oftast endast en mycket liten giva. Linfrökakan tillför omega 3 samtidigt som den har gynnsamma effekter på hästens mage och tarmsystem. HippoProtein Plus innehåller inga tillsatta spårämnen eller vitaminer och har ett lågt stärkelseinnehåll.

5%


Hippo LowCarb Skonsamma foder med låg stärkelse och levande jästkultur för den goda mag- och tarmhälsan.

HippoLowCarb Sensitive HippoLowCarb Structure Ett pelleterat färdigfoder med medelhög nivå av protein och energi.

Havrefritt färdigfoder med mycket struktur och minimalt med socker och stärkelse.

• Skonsamt färdigfoder utan havrekärna • Levande jäst för god mag- och tarmhälsa

• Låg stärkelse (4 %) • Levande jäst för god mag- och tarmhälsa

HippoLowCarb Sensitive är ett färdigfoder med lågt innehåll av stärkelse för att ge ett foder med långsam och skonsam energi. HippoLowCarb Sensitive innehåller ingen havrekärna och är utformat till hästar som är känsliga för havre och upplevs fungera bättre med en havrefri foderstat. Fodret innehåller däremot havrekli som bidrar med gynnsamma fibrer och förlänger hästens ättid. Linfrökaka och levande jäst som båda anses ha en positiv ef­fekt på hästens maghälsa ingår. Grönmjöl och melass bidrar till ett smakligt foder och det ingående sojaproteinet tillför en hög proteinkvalitet med bra aminosyrasammansättning. HippoLowCarb Sensitive innehåller organiskt selen och naturligt E-vitamin. Utfodra HippoLowCarb Sensitive med hö och/eller hösilage och vatten. Ett riktvärde är 0,5–0,8 kg foder/100 kg häst och dag.

HippoLowCarb Structure är ett strukturrikt färdigfoder med endast 4 % stärkelse, en hög fiberhalt och ingen tillsatt melass. Fibernivån och det höga innehållet av stråhack förlänger ättiden och ger hästen en mättnadskänsla. Sammansättning gör fodret lämpligt också till hästar som är känsliga mot socker och stärkelse eller har problem med övervikt. Fodret innehåller inte havre. Energin kommer huvudsakligen från skonsamma fibrer och vegetabilisk olja som även gör fodret dammfritt. Morot och lusern ger fodret hög smaklighet samtidigt som morot tillför karoten vilket senare omvandlas till vitamin A. Lusernen, linfrökakan och sojamjölet tillför protein av god kvalitet, inklusive den essentiella aminosyran lysin. HippoLowCarb Structure innehåller dessutom en levande jästkultur som till exempel förbättrar ämnesomsättningen och minskar risken för stress och inflammationer. HippoLowCarb Structure innehåller naturligt E-vitamin och organisk selen för bästa möjliga upptag och för ett ökat immunförsvar.

Sammansättning

Utfodringsanvisning

Utfodringsanvisning

Torkad betmassa, vetekli, havrekli, vete, vetefodermjöl, sojamjöl, melass, sojaolja, hetluftstorkat och pelleterat gräs och lusern, salt, linfröexpeller, jästprodukt, mineraler och vitaminer.

Utfodra HippoLowCarb Structure med hö och/eller hösilage och vatten. Ett riktvärde är 0,5–0,8 kg foder/100 kg häst och dag.

Sammansättning

RG ENE I

RG ENE I

10,0

10,6

MJ

MJ

20

S

S

SM

95g

RKE TÄ LS

E

11%

O B PR TE

IN

95g

RKE TÄ LS

E

O B PR TE

IN

SM

Hetluftstorkad och hackad lusern, torkad betmassa, vetekli, hetluftstorkat och pelleterat gräs, sojaolja, vetefodermjöl, morötter, vete, sojamjöl, salt, linfröexpeller, jästprodukt, mineraler och vitaminer.

4%


HippoLowCarb Slow Release Energy Utfodringsanvisning

Ett färdigfoder fri från havrekärna i pelletsform med medelhög nivå av protein och hög nivå av energi.

Utfodra HippoLowCarb Slow Release Energy med hö och/ eller hösilage och vatten. Ett riktvärde är 0,5–0,8 kg foder/100 kg häst och dag.

• Mycket energi i skonsam form • Levande jäst för god mag- och tarmhälsa

Sammansättning

SM

95g

RG ENE I

11,5 MJ

21

RKE TÄ LS

E

IN

O B PR TE

S

Torkad betmassa, vetekli, vetefodermjöl, vete, hetluftstorkat och pelleterat gräs och lusern, linfröexpeller, sojaolja, melass, havrekli, salt, sojamjöl, potatisprotein, jästprodukt, mineraler och vitaminer.

HippoLowCarb Slow Release Energy är ett energirikt men skonsamt färdig­foder. Fodret har en låg stärkelsenivå samtidigt som det förser hästen med mycket energi. Passar alla hästar med högt energibehov. Samman­sättningen utgår helt från hästens fysiologi och metabolism för att möjliggöra långsiktig prestation på hög nivå. Energin kommer huvudsakligen från vegetabiliskt fett som är mycket skonsam mot tarmens mikroorganismer. Detta kombineras med en väl anpassad fiberhalt från grönmjöl, vetekli och havrekli som gynnar mag- och tarmfunktionen samt förlänger tug­gtiden. Proteinkvaliteten är god, bland annat från potatisprotein. Fodret innehåller ingen havrekärna och passar bra till hästar som är känsliga för havre. Fodret innehåller organiskt selen och naturligt E-vitamin som är viktiga för bland annat immunförsvaret och prestationen. Den levande jästkulturen Actisaf som bland annat har visat sig förbättra fibernedbrytningen ingår.

10%


HippoTop Premiumfoder. Råvaror med extra hög smältbarhet och levande jästkultur för den goda mag- och tarmhälsan.

HippoTop Müsli

HippoTop Slobber Mash

Ett färdigfoder i müsliform med normal nivå av protein och energi.

Havrefritt mashfoder för återhämtning efter prestation. • Rödbeta samt extra salt och magnesium • Levande jäst för god mag- och tarmhälsa

• Havrefritt premiumfoder • Levande jäst för god mag- och tarmhälsa

HippoTop Slobber Mash är ett havrefritt mashfoder framtaget för att påskynda återhämtningen efter prestation eller andra påfrestningar. Fodret fodras med fördel efter blötläggning. Fiber från betfiber och vetekli som binder vatten i grovtarmen ingår. HippoTop Slobber Mash fungerar därför utmärkt till kolikhästar, eftersom problemet ofta beror på att de inte får i sig tillräckligt med vätska. För att underlätta återställningen av vätskebalansen innehåller fodret också extra salt och magnesium. All ingående spannmål är ångkokt för att öka smältbarheten och minska risken för mag-tarmbekymmer. Ärtor, soja och potatisprotein tillför protein av hög kvalitet med en bra aminosyrasammansättning. Fodret innehåller rödbeta som är rik på antioxidanter och innehåller ämnen som i undersökningar på människor visat sig förbättra uthålligheten. HippoTop Slobber Mash innehåller organiskt selen och naturligt E-vitamin. Fodret innehåller levande jästkultur som har visat sig förbättra fibernedbrytningen, öka blodets syreupptagningsförmåga samt gynna hästens prestation.

HippoTop Müsli är ett havrefritt färdigfoder i müsliform för aktiva och harmoniska hästar. Istället för havre innehåller müslin ångkokt korn, vete, och majs. Ångbehandlingen förbät­trar stärkelsens tillgänglighet och ökar energiutnyttjandet. Potatisprotein och sojamjöl bidrar med högvärdigt protein och linfrökaka ingår bland annat för att den anses ha en lugnande inverkan på tarmen. Fodret innehåller även ärtor som ger ett extra tillskott på den essentiella aminosyran lysin. Vetekli gynnar mag- och tarmhälsan och bidrar till B-vitaminer medan betfiber är en skonsam energikälla med hög andel smältbara fiber. HippoTop Müsli innehåller organiskt selen och naturligt E-vitamin som är viktiga för bland annat immunförsvaret och prestationen. För att ytterligare gynna prestationen innehåller fodret också den levande jästkulturen Actisaf som har visat sig förbättra fibernedbrytningen, öka blodets syreupptagningsförmåga samt gynna hästens prestation.

Utfodringsanvisning

Utfodringsanvisning

Utfodra HippoTop Müsli med hö och/eller hösilage och vatten. Ett riktvärde är 0,5–0,8 kg foder/100 kg häst och dag.

Blanda Mash med varmt eller kallt vatten minst 20 min före varje utfodringstillfälle. 1 del foder ska blandas med minst 2 delar vatten (t.ex. 0,5 kg Mash med 1 liter vatten).

Sammansättning

100g

RG ENE I

RG ENE I

11,3

10,8

MJ

MJ

22

S

SM

S

15%

O B PR TE

RKE TÄ LS

E

RKE TÄ LS

IN

85g

Sammansättning Torkad och melasserad betmassa, vetekli, ångkokt korn, hetluftstorkad och pelleterad lusern, ångkokt vete, ångkokt majs, melass, linfröexpeller, sojaolja, rostade och valsade sojabönor, ångkokta ärtor, salt, sojamjöl, rödbetor, potatisprotein, jästprodukt, mineraler och vitaminer.

E

O B PR TE

IN

SM

Torkad betmassa, ångkokt korn, hetluftstorkat och pelleterat gräs, vetekli, hetluftstorkad och pelleterad lusern, ångkokt vete, sojaolja, ångkokta ärtor, melass, vetefodermjöl, vete, ångkokt majs, sojamjöl, salt, linfröexpeller, potatisprotein, jästprodukt, mineraler och vitaminer.

18%


HippoSelection

Mineralfoder, vitaminer & tillskott

23


MINERALFODER Mineralfodrets uppgift är inte bara att förhindra bristsymtom. Ett smakligt mineralfoder främjar också ett fullgott immunförsvar, en god fertilitet och inte minst en god hälsa. Friska djur är roligare att jobba med och presterar bättre. Mineralfoder tillför förutom kalcium, fosfor och magnesium också livsviktiga vitaminer och spårmineraler. HippoSelection Mineralfoder görs i form av Vitacaps vilket resulterar i smakliga och dammfria produkter som gör dem extra lämpliga till kräsna och dammkänsliga hästar. Mineralfoder behövs alltid när du fodrar med spannmål eller andra lösa råvaror men vår rekommendation är att komplettera alla foderstater med mineralfoder så finns det marginaler när det behövs. Det är säkrast så.

HippoSelection Standard

HippoSelection Strength

Smakligt mineralfoder som räcker långt. HippoSelection

Smakligt mineralfoder med organiskt selen och naturligt E-vitamin. HippoSelection Strength är ett extra

Standard är ett mycket smakligt mineralfoder som passar de flesta hästar. Även den friska och välmående hästen kan behöva ett komplement av viktiga mineraler, spårämnen och vitaminer. HippoSelection Standard har en mineral- och vitaminnivå som är anpassad för hästar från underhåll till medelhårt arbete. Ett väl sammansatt mineralfoder som HippoSelection Standard motverkar mineralbrist och stärker hästens immunförsvar samt balanserar totalfoderstatens kalcium- fosfor kvot och magnesiumnivå.

smakligt mineralfoder sammansatt för att passa växande unghästar samt högdräktiga och lakterande ston. Koncentrationen av mikromineraler och vitaminer är hög. HippoSelection Strength innehåller organiskt selen och naturligt E-vitamin. Båda verkar som antioxidanter och har en positiv effekt på immunförsvaret vilket är särskilt viktigt under den påfrestande tiden vid fölning eller under unghästars tillväxtperiod. Organiskt selen och naturligt E-vitamin tas upp och utnyttjas bättre och går i hög utsträckning över till mjölken så att det blir tillgängligt för det nyfödda fölet. Fölets immunförsvar och selenstatus förbättras vilket ger piggare och livskraftigare föl. Förutom vitamin A, D och E är också flertalet B-vitaminer, däribland biotin, tillsatta för att gynna till exempel kvaliteten på päls och hovar.

• Till de flesta hästar • Smakligt • Vitaminrik, inkl. B-vitaminer • Vitacaps

• Växande hästar • Vitaminrik, inkl. B-vitaminer • Högdräktighet och digivning • Organiskt selen • Naturligt E-vitamin • Vitacaps

Rekommenderad daglig giva HippoSelection Mineralfoder per häst (500 kg) och dag. Lätt till normalt arbete Hårt till intensivt arbete

60 – 120 g 100 – 200 g

Lågdräktiga ston

60 – 120 g

Högdräktiga ston

100 – 200 g

Digivande ston

100 – 220 g

Unghästar

60 – 200 g

Ponny och övriga hästar

60 – 120 g

Vitacaps

Välj mineralfoder och anpassa mängden utifrån hästens behov, grovfodrets innehåll av vitaminer och mineraler samt foderstatens sammansättning. 60 gram är c:a 1 dl.

24


HippoSelection Success positivt. Ett stärkt immunförsvar är gynnsamt för aktiva hästar i hård träning eller i stressiga och påfrestande miljöer. Förutom vitamin A, D och E är också flertalet B-vitaminer, däribland biotin, tillsatta för att gynna till exempel kvaliteten på päls och hovar.

Smakligt mineralfoder med naturligt E-vitamin och organiska mineraler, däribland selen. HippoSelection

Success är ett mycket smakligt mineralfoder med ett högt innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer. HippoSelection Success innehåller mineraler i organisk form eftersom de tas upp och utnyttjas bättre av hästen. Produkten är framförallt anpassad för aktiva och högpresterande hästar och till hästar som i stor utsträckning äter hemmaproducerat foder och råvaror eftersom dessa kategorier av hästar ofta behöver ett extra stort tillskott av vitaminer och spårämnen. Exempelvis ligger magnesiumnivån extra högt. Nivån av E-vitamin är också den extra hög och delvis i naturlig form. HippoSelection Success innehåller även organiskt selen. E-vitamin och selen verkar som antioxidanter och påverkar hästens immunförsvar

• Högpresterande hästar • Vitaminrik, inkl. B-vitaminer • Foderstater med hög andel råvaror • Organiskt järn, zink och koppar • Organiskt selen & naturligt vitamin E • Vitacaps

HippoSelection Mineral Slick Smaklig slickbalja för bete. HippoSelection Mineral

Slick är ett smakligt mineralfoder som förser hästarna med de makro- och mikromineraler de behöver under betesperioden. HippoSelection Mineral Slick kan ges i fri tillgång och placeras på en plats hästarna gärna besöker. Placera gärna baljan i ett bildäck, så att den står stadigt. Se till att det alltid finns fri tillgång till friskt vatten. • Bra på betet • Smaklig • Makromineraler • Spårämnen

25


VITAMINER En korrekt sammansatt foderstat täcker oftast hästens behov av vitaminer. Men vid olika stressituationer såsom sjukdom, byte av grovfoderparti, hård träning, transporter och andra påfrestande situationer kan behovet mångdubblas. Ett tillskott av vitaminer är viktigt särskilt under vintern då hästen inte har naturlig tillgång till vitaminer genom solljus och bete, samtidigt som grovfodrets vitamininnehåll oftast blir lågt under lagringen. Vi har därför utvecklat en rad effektiva vitamintillskott för din häst.

HippoSelection E-Vitamin

HippoSelection MultiVitamin

Koncentrerad lösning av naturligt E-vitamin.

Allsidigt vitamintillskott i flytande form. HippoSelection

HippoSelection E-vitamin är en högkoncentrerad flytande produkt med E-vitamin uteslutande i naturlig form. Ett flertal försök har tydligt visat att hästen utnyttjar E-vitamin i naturlig form mer effektivt jämfört med syntetisk. E-vitamin är en effektiv antioxidant och rekommenderas till högpresterande hästar för att förbättra musklernas uthållighet samt återhämtningen. Extra E-vitamin till dräktiga och digivande ston kan förbättra fölets immunförsvar och förebygga muskelproblem. Extra E-vitamin rekommenderas också när olja eller färsk spannmål utfodras samt vid stress. Fodra ca 10 ml om dagen.

MultiVitamin är ett komplett multivitamintillskott. Produkten är idealisk under intensiva tränings- och tävlingsperioder, vid transport, foderbyte och vid svag brunst. Använd regelbundet också om den hygieniska foderkvaliteten är nedsatt eller om grovfodret innehåller låga vitaminnivåer. Fodra c:a 10 ml om dagen.

”Jag har valt Hippo för då vet jag att mina hästar mår sitt bästa och presterar på topp”

HippoSelection B-Vitamin

Malin Baryard Johnsson

Koncentrerad B-vitaminlösning. HippoSelection

B-vitamin är en koncentrerad flytande vitaminprodukt som innehåller flertalet B-vitaminer. B-vitaminer är vattenlösliga och lagras inte i kroppen, utan bör tillföras dagligen. Ge ett extra tillskott av HippoSelection B-vitamin vid minskad aptit, pälsfällning / pälssättning, glanslös päls, stress och störd tarmflora som exempelvis vid transport, grovfoderbyte och sjukdom. Fodra ca 10 ml om dagen.

Malin Baryard Johnsson med hästen HM Second Chans.

26


TILLSKOTT Du ställer säkert höga krav på din häst. Vi tycker att hästen har rätt att ställa höga krav på sitt foder. Bästa hälsa och prestation kräver en välbalanserad foderstat och ibland det lilla extra. Det där lilla extra har vi samlat i HippoSelection Tillskott. Här hittar du tillskott som utgår från hästens biologi. Tillskott för bättre tarmhälsa och foderutnyttjande, bättre återhämtning, skonsamma energitillskott, jästprodukter, organiska mineraler och aminosyror. Helt enkelt högklassiga produkter sammansatta utifrån den senaste kunskapen om hästar, deras digestion och behov för optimal hälsa och prestation.

HippoSelection Hov

HippoSelection Magnesium

Biotin, koppar och zink för sunda hovar. I HippoSelection

Magnesiumtillskott som innehåller fosfor och magnesium. HippoSelection Magnesium har mycket hög

Hov kombineras en hög koncentration av biotin med organisk koppar och organisk zink vilka alla har en positiv effekt på hovarnas kvalitet. Biotin spelar en central roll för hovens bildande, hälsa och elasticitet. Koppar och zink i organisk form ingår eftersom de är nödvändiga för hovens uppbyggnad. Fodra ca 10 g om dagen, året runt.

biotillgänglighet för bästa effekt. Magnesium ingår i muskel- och nervfunktionerna. Magnesiumbrist kan bland annat orsaka nervositet och begränsa ben- och muskelutveckling hos hästen. Normal giva 10 – 20 gram per häst och dag. Utfodring av magnesium bör vara balanserad med hästens dagliga foderstat.

HippoSelection E-vital Muskel HippoSelection Elektrolyt Foderjästens Jäst, naturligt E-vitamin och aminosyror.

Återställer elektrolytförluster vid svettning.

alla B-vitaminer och högvärdiga protein, det specifikt tillsatt lysinet, E-vitaminet och selenet är alla viktiga för muskelbyggnad, prestation och återhämtning. För maximal verkan jobbar vi uteslutade med den naturliga formen av E-vitamin och selen i form av selenjäst. Genom att fodra de dräktiga och digivande stona med HippoSelection E-Vital Muskel kan fölets immunförsvar förbättras. Muskelproblem hos bland annat aktiva hästar kan förebyggas. Produkten rekommenderas också vid störd tarmflora och sänkt foderutnyttjande som exempelvis vid, transport, sjukdom och grovfoderbyte. Fodra 50 g per häst och dag.

HippoSelection Elektrolyt ges för att snabbt återställa såväl energi- som elektrolytbalansen i samband med svettning. Genom att återställa balansen av elektrolyter som natrium, klorid och magnesium, underlättar man återhämtningen för hästen och förkortar tiden tills prestationsförmågan är återställd. Produkten rekommenderas även vid diarré då vätskeförlusterna kan vara stora. Fodra 20 g per 100 kg häst. Ges i torr form tillsammans med fodret eller uppblandat i vattnet vilket oftast ökar hästens vätskeintag.

HippoSelection Olja

HippoSelection Yea-Sacc

Skonsamt energitillskott i ren form, utan stärkelse.

HippoSelection Olja är en vegetabilisk olja som tillför ca 3 gånger så mycket energi som samma mängd spannmål utan att försura miljön i grovtarmen. Genom en god tarmhälsa undviks ofta problem som t.ex. kolik och korsförlamning. Produkten innehåller en hög andel livsviktiga fettsyror som bidrar till en blank och fin päls. HippoSelection Olja rekommenderas vid hög aktivitetsnivå, minskad aptit, dåligt hull, digivning samt vid låga energivärden i grovfodret. Utfodra 1–5 dl per dag till en häst på 500 kg. Maximal giva per utfodringstillfälle 2,0 dl.

Jästprodukt för bättre tarmfunktion och foderutnyttjande. Yea-Sacc är en levande jäststam som gynnar tarm-

floran och djurens prestation. En mängd studier visar att YeaSacc ökar smältbarheten och därmed foderutnyttjandet. Det gör produkten lämplig för hästar som har svårt att hålla vikten samt äldre hästar med försämrat foderutnyttjande. Produkten rekommenderas också till hästar med benägenhet för kolik och andra tarmproblem samt vid stress som exempelvis transport och vid byte av grovfoderparti. Fodra ca 50 – 100 g om dagen.

27


Hippo Kraftfoder Näringsinnehåll, per kg foder Form

Bas

LowCarb

HippoBas Basic

HippoBas Müsli

HippoLowCarb Sensitive

HippoLowCarb Structure

HippoLowCarb Slow Release Energy

Pellets

Müsli

Pellets

Müsli

Pellets

Omsättbar energi

MJ

10,0

10,2

10,0

10,6

11,5

Råprotein

%

11,5

11,0

11,5

12,0

11,5

Smältbart råprotein

g

90

90

95

95

95

Smb rp/Energi

g/MJ

9,0

8,8

9,5

9,0

8,3

Lysin

g

5,0

5,5

5,7

6,1

5,7

Råfett

%

4,5

7,0

5,0

9,0

9,3

Stärkelse

%

18,0

16,0

11,0

4,0

10,0

Socker

%

6,3

6,8

7,0

6,5

7,0

Växttråd

%

11,0

12,0

12,5

17,0

12,0

Aska

%

8,0

7,5

8,5

9,5

7,5

Kalcium

g

8,0

8,0

8,0

14,0

8,0

Fosfor

g

4,5

5,0

4,0

5,0

4,0

Magnesium

g

4,0

3,5

5,0

5,5

5,0

Natrium

g

6,0

5,8

8,0

5,5

8,0

Kalium

g

9,0

9,2

8,5

13,5

9,0

Vatten

%

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Vitamin A

IE

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Vitamin D

IE

700

700

700

700

700

Vitamin E

mg

250*

400*

250*

400*

400*

*Varav naturlig E-vit

mg

150

150

150

150

150

Vitamin B1

mg

10

10

10

10

10

Vitamin B2

mg

10

10

10

10

10

Vitamin B6

mg

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Vitamin B12

mg

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Pantotensyra

mg

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Folsyra

mg

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Niacin

mg

10

10

10

10

10

Biotin

mg

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Zink

mg

100

100

100

100

100

Mangan

mg

65

65

65

65

65

Koppar

mg

40

40

40

40

40

Jod

mg

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Kobolt

mg

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Järn

mg

75

75

75

75

75

Selen

mg

0,4*

0,4*

0,4*

0,4*

0,4*

*Varav selenjäst

mg

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

15 kg

20 kg

15 kg

20 kg

15 kg

Fodertillsatser per kg Vitaminer

Spårämnen

Småsäck

28


Competition

Protein

Top

HippoCompetition Energy

HippoProtein Alfa

HippoProtein Alfa Müsli

HippoProtein Plus

HippoTop Müsli

HippoTop Slobber Mash

Pellets

Pellets

Müsli

Pellets

Müsli

Müsli

11,6

10,4

11,2

11,7

11,3

10,8

11,0

16,5

16,0

33,0

11,0

12,5

90

135

135

300

85

100

7,8

13,0

12,1

25,6

7,5

9,3

5,1

7,6

9,0

21,1

5,8

6,1

6,5

4,5

9,0

5,5

7,5

6,5

20,0

16,0

5,0

5,0

15,0

18,0

6,0

6,5

7,6

7,0

6,5

7,5

9,0

13,0

14,2

8,0

12,0

9,5

7,5

9,0

8,4

7,0

7,5

8,5

7,0

9,0

11,0

5,0

8,5

8,0

4,0

4,5

5,0

4,5

5,0

4,0

7,0

5,0

5,5

4,0

5,0

7,0

9,0

6,0

6,0

6,0

5,5

10,0

7,5

12,5

13,5

14,0

10,0

11,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

7 000

7 000

7 000

-

7 000

7 000

700

700

700

-

700

700

400*

400*

400*

-

400*

800*

150

150

150

-

150

150

10

10

10

-

10

10

10

10

10

-

10

10

3,0

3,0

3,0

-

3,0

3,0

0,1

0,1

0,1

-

0,1

0,1

2,5

2,5

2,5

-

2,5

2,5

2,0

2,0

2,0

-

2,0

2,0

10

10

10

-

10

10

0,1

0,1

0,1

-

0,1

0,1

100

100

100

-

100

100

65

65

65

-

65

65

40

40

40

-

40

40

0,7

0,7

0,7

-

0,7

0,7

0,1

0,1

0,1

-

0,1

0,1

75

75

75

-

75

75

0,4*

0,4*

0,4*

-

0,4*

0,4*

0,2

0,2

0,2

-

0,2

0,2

15 kg

15 kg

20 kg

15 kg

20 kg

20 kg

29


HippoSelection Mineralfoder Näringsinnehåll, per kg Mineraler Kalcium

g

Fosfor

g

Kalcium/Fosfor kvot

HippoSelection Standard

HippoSelection Strength

HippoSelection Success

HippoSelection Mineral Slick

90

115

75

153

35

30

35

50

2,6

3,8

2,1

3,1

Magnesium

g

35

45

60

40

Natrium

g

65

65

75

110

Koksalt

g

170

170

200

250

Vitamin A

IE

160 000

240 000

224 000

Vitamin D

IE

15 000

28 000

24 000

Vitamin E

mg

4 200

5 000*

8 000*

Fodertillsatser Vitaminer

* Varav naturligt Vitamin E

mg

2 000

2 000

Vitamin B1

mg

100

224

240

Vitamin B2

mg

50

72

80

Vitamin B6

mg

100

110

160

Vitamin B12

mg

2,0

2,0

3,0

Niacin

mg

120

400

Pantotensyra

mg

80

240

Folsyra

mg

85

100

Biotin

mg

2,0

4,0

24

Mangan

mg

1 000

1 440

1 300

1 200

Zink

mg

2 000

2 200

2 080*

2 500

*Varav zinkchelat

mg

Spårämnen

416

Järn

mg

*Varav järnfumerat

mg

Jod

mg

Kobolt

mg

8,0

12

12

15

Koppar

mg

600

720

720*

1 000

*Varav kopparchelat

mg

Selen

mg

18

20*

20*

*Varav selenjäst

mg

4,0

4,0

Capform

Capform

Capform

Balja

5/15 kg

5/15 kg

5/15 kg

10 kg

Form Förpackning

750

960

880*

500

200 12

14

14

30

144

30

30


Vitaminer HippoSelection E-vitamin

Näringsinnehåll, per ml Vitamin A

IE

Vitamin D

IE

Vitamin E

mg

HippoSelection B-vitamin

HippoSelection Multivitamin 3 000 300

50*

* Varav naturligt Vitamin E

50

50

Vitamin K3

mg

Vitamin C

mg

Vitamin B1

mg

3,0

1,5

Vitamin B2

mg

6,0

1,5

Vitamin B6

mg

5,0

1,5

Vitamin B12

mg

0,02

0,02

Pantotensyra

mg

9,0

2,0

1,5 30

Folsyra

mg

1,0

1,0

Niacin

mg

30

7,5

Biotin

mg

0,2

0,05

Kolinklorid

mg

100

35

Flytande

Flytande

Flytande

1 lit

1/2,5 lit

1 lit

Form Förpackning

Tillskott HippoSelection Hov

Näringsinnehåll, per kg

HippoSelection E-Vital Muskel

HippoSelection Yea-Sacc

40,8

20

2,9

3,6

HippoSelection Magnesium

HippoSelection Elektrolyt

Omsättbar energi

MJ

Råprotein

%

Råfett

%

Kalcium

%

22,6

2,6

1,0

Fosfor

%

0,1

1,2

13,5

Magnesium

%

0,3

0,2

24

2,0

Natrium

%

Svavel

%

2,0

5,2

HippoSelection Olja 36,0 > 99

0,2

2,0

20

Fodertillsatser per kg Vitamin E

mg

15 000*

*Varav naturlig E-vit

mg

15 000

Biotin

mg

2 000

Zink, zinkchelat

mg

15 000

Koppar, kopparchelat

mg

2 500

Selen

mg

20*

*Varav selenjäst

mg

20

5 000

2,0

Form

Pulver

Pulver

Pulver

Pulver

Pulver

Flytande

Förpackning

1/3 kg

1/3 kg

1/3 kg

1/3 kg

2 kg

2,5/10 lit

31


DET ÄR VI SOM PRYDER HIPPOSÄCKARNA

Prima Grandezza ”Grandi”

Sto, född 2008 e. Don Primero ue. Bernstein Utbildningsståndpunkt: MSV A, St Georges Ägare: Julia Anerös Kuriosa: Snäll, prinsessa som inte gärna går ut i dåligt väder. Grandi pryder vårt foder HippoTop SlobberMash.

Farady As ”Farandi”

Valack, född 2004 e. Florestan I ue. Arpeggio Utbildningsståndpunkt: Intermédiaire I Ägare: Stall UCAS AB Farandi pryder vårt foder HippoLowCarb Sensitive.

32


Fortender ”Teddy”

Valack, född 2002 e. Florestan I ue Frühlingsrausch Utbildningsståndpunkt: Segrar nationell Grand Prix och placeringar internationellt Ägare: Stall UCAS AB Kuriosa: Köptes som 5-åring och gick Falsterbo som 5- och 6-åring. Teddy pryder våra foder HippoBas Basic & HippoBas Müsli.

Edwin Valack, född 2009 e Spielberg ue Negro Utbildningsståndpunkt: Segrar tom Intermediere I Ägare: Stall UCAS AB Kuriosa: Skall starta Lövsta Future Challenge för unga hästar 2019. Edwin pryder våra foder HippoTop Müsli & HippoCompetetion Energy.

Florenz ”Fia”

Sto, född 2013 e Clarimo ue Baldini II Utbildningsståndpunkt: Startad och placeringar i 130 cm Ägare: Stall UCAS AB Fia pryder våra foder HippoLowCarb Slow Release Energy, HippoLowCarb Structure & HippoProtein Plus.

33


PÄLS- & LÄDERVÅRD HippoSelection Hästschampo HippoSelection Hästschampo är ett extra milt och skonsamt schampo anpassat för hästar. Dess innehåll av bla Aloe Vera och havtorn, har en dokumenterad och lenande och vårdande effekt på hästens hud och päls. Rengör effektivt och gör pälsen mjuk och glansig. Effektivt i både ljummet och kallt vatten. Ingen karenstid. Säljs i 1 liters flaska.

HippoSelection Läderbalsam

HippoSelection Pälsglans

HippoSelection Lädersåpa

HippoSelection Pälsglans ger en långvarig glans. Pälsglansen är damm, smuts och vattenavvisande och fläckar av gödsel och urin går enkelt att borsta bort. HippoSelection Pälsglans kladdar inte. Svans och man blir lättskötta och därmed kan knutor undvikas. Ger även en vattenavvisande och högglansig yta. Ingen karenstid. Säljs i flaskor om 500 ml, spraypump ingår.

HippoSelection Lädersåpa är gjord av naturliga fettsyror specialanpassade för underhåll av olika lädermaterial. Den inehåller en högre aktiv halt än traditionella lädersåpor. Daglig rengöring med lädersåpa håller din utrustning som selar, sadlar och träns i god kondition och livslängden ökar på utrustningen. Ingen karenstid. Säljs i 1 liters förpackning.

HippoSelection Läderbalsam underhåller läder och ger en mjukgörande och fuktavvisande effekt. Lädret blir smidigt och behåller sin elasticitet längre. Ingen karenstid. Säljs i 250 ml förpackning.

Lakrits

TILLBEHÖR

Äpple

Hippo Foderskopa Praktiskt mått, 0,8 kg.

Hippo Fodertavla

HippoTreats

Skriv upp din foderstat på den praktiska fodertavlan från Hippo och häng upp på boxen. På så sätt säkerställer du din hästs dagliga giva.

Nyttig belöning till din häst!

Hippo Höpåse Perfekt till många ändamål, rymmer ca. 75 l. Finns i olika färger.

34

Jordgubb


KVALITET RAKT IGENOM Lönsamhet, handlingskraft, kvalitet och miljö är honnörsord och nyckelbegrepp i Svenska Foders verksamhet.

Vår policy innebär exempelvis att vi koordinerar våra transporter för att minska kostnader och energiåtgång. Vi strävar efter att göra våra tillverkningsprocesser och utsläpp skonsamma för miljön och att vi ger råd om hur våra produkter ska användas för bästa produktionsresultat och minimerad miljöbelastning. Vi provtar och kontrollerar hela råvaruflödet och har en ständig dialog med våra leverantörer för att kunna erbjuda ett säkert foder av högsta kvalitet. Detta är en spegling av våra ambitioner och den marknad vi arbetar med samt med de krav vi arbetar med genom ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, GTP, KRAV, 2BSvs, KRAV, Systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete.

PLASTSÄCKAR AV SOCKERRÖR • Består av minst 51% av den förnybara råvaran sockerrör • 100 % återvinningsbart • Skyddar klimatet genom lägre CO2-utsläpp • Fossilfri

Plastic

51% Biobased Verified by ASTM D6866

35


Svenska Foder som samarbetspartner Med Svenska Foder som samarbetspartner får du tillgång till våra kunniga säljare och återförsäljare. De hjälper dig gärna med både utfodringsfrågor och foderstater. Svenska Foder erbjuder ett stort sortiment av foder och tillskott för hästar i alla åldrar och livssituationer. Bredden ger dig möjlighet att skapa en optimal foderstat för just din häst.

1907

Profile for Svenska Foder AB

Hästens Skafferi  

Hästens Skafferi