Page 1

Profiler för tak och vägg


Profiler för tak och vägg Ruukki tillhandahåller ett omfattande byggplåtsprogram som ger många möjligheter till spännande arkitektoniska lösningar av tak och fasader. Det är dessutom ett ekonomiskt byggmaterial; starkt, hållbart och minimalt underhållskrävande. Programmet innehåller höga och låga profiler med trapets-, sinus- eller rundade former. Profilerna kan monteras vertikalt eller horisontellt såväl inomhus som utomhus. Finns i ett stort antal kulörer.

Täckande bredd 988 mm TAK Täckande bredd 1064 mm VÄGG

GA 18-25 TAK OCH VÄGG

Låg sinusprofil för tak och vägg. Extra sidöverlapp ger stabil och tät sidoskarv.

Täckande bredd 1000 mm

Täckande bredd 1000 mm

VÄGG GA 20D-35

TAK GA 20M-35

Yttertaksprofil med stor täckbredd och symmetrisk profilgeometri. Sidöverlapp med kapillärrilla ger tät sidoskarv.

Fasadprofil med stor täckbredd och symmetrisk profilgeometri.

Täckande bredd 1000 mm

Täckande bredd 1000 mm

VÄGG GA 30V-105

VÄGG GA 30A-105

Fasadprofil med bred v-knäckt profiltopp och smal profilbotten.

Fasadprofil med bred profiltopp och smal profilbotten.

2


Profiler för tak och vägg

Täckande bredd 1000 mm

Täckande bredd 1000 mm

VÄGG GA 30-29

VÄGG GA 30E-105

Fasadprofil med smal profiltopp och bred profilbotten.

Fasadprofil med bred microembosserad profiltopp som ger ett strukturerat utseende.

Täckande bredd 900 mm

Täckande bredd 900 mm

TAK OCH VÄGG GA 45-30

VÄGG GA 45-60

Innertaks- och fasadprofil med smal profiltopp och bred profilbotten.

Fasadprofil med bred profiltopp och smal profilbotten.

Täckande bredd 855 mm

Täckande bredd 855 mm

TAK GA 47-50

VÄGG GA 48-50

Yttertaksprofil med smal profiltopp och bred profilbotten. Speciellt utformat sidöverlapp med kapillärrilla och rilla för fogsträng ger garanterat tät skarv.

Fasadprofil med smal profiltopp och bred profilbotten.

3


Täckande bredd 855 mm

Täckande bredd 855 mm

VÄGG GA 48-68

VÄGG GA 48E-50

Fasadprofil med bred profiltopp och smal profilbotten.

Fasadprofil med microembosserad yta både i profiltopp och profilbotten ger ett strukturerat utseende.

Täckande bredd 900 mm

Täckande bredd 900 mm

TAK OCH VÄGG GA 50-30

TAK OCH VÄGG GA 50-150

Yttertaks- och fasadprofil med smal rak profiltopp och bred halvrund profilbotten. Sidöverlapp med kapillärrilla ger tät sidoskarv.

Yttertaks- och fasadprofil med bred halvrund profiltopp och smal rak profilbotten. Sidöverlapp med kapillärrilla ger tät sidoskarv.

Täckande bredd 885 mm

Täckande bredd 885 mm

TAK GA 55-35

VÄGG GA 55-56

Mjukt vågformad yttertaksprofil. Sidöverlapp med kapillärrilla ger tät sidoskarv.

Mjukt vågformad fasadprofil. Bred profiltopp och smal profilbotten.

4


Profiler för tak och vägg

Täckande bredd 780 mm

Täckande bredd 780 mm

TAK GA 70-63

VÄGG GA 70-76

Rillad profil för isolerade och oisolerade tak med stora spännvidder.

Rillad profil för liggande montage på fasader med stora spännvidder.

Täckande bredd 615 mm

Täckande bredd 710 mm

TAK GA 118-63

TAK GA 108-65

Rillad profil för isolerade tak och bjälklag. Bra bärförmåga vid stora laster och spännvidder.

Rillad profil för isolerade tak med stora spännvidder. Stor täckbredd som ger god ekonomi.

45±2

50±2

10

98±2

100±2 600±2 45±2

50±2

10

150±2

148±2

Täckande bredd 615 mm

600±2

VÄGG GA 118-78

TAK OCH VÄGG IP 100 & 150

Rillad profil för liggande montage på fasader med stora spännvidder.

Kassettprofil för tak och vägg invändigt.

5


475

9 35

32

18

Täckande bredd 475 mm

TAK CLASSIC

50

35

Täckande bredd 1000 mm

TAK OCH VÄGG POPULÄR 20

50

Tak- och fasadprofil för alla typer av byggnader.

Takprofil med enkelt, tidlöst formspråk. Finns i två varianter; Standard och Modul.

Modulbredd 205 mm

Modulbredd 183.3 mm

Höjd 63 mm

Höjd 39 mm

Djup 15 mm

Djup 17 mm

TAK ELITE

100

Modullängd 400 mm

TAK SCANPANNAN

Takpanna med kraftigt djup.

Klassisk takpanna.

6

Modullängd 350 mm


Profiler för tak och vägg

Profiltyp Stål GA 18-25 Tak GA 18-25 Vägg GA 20D-35/20M-35

GA 30V-105 /30 E-105 GA30A-105/30-29 GA 45-30/45-60

GA 47-50 GA 48-50/48-68(E) GA 50-30/50-150 GA 55-35/55-56 GA 70-63/70-76

GA108-65

GA118-63/118-78

GA IP 100-600 GA IP 150-600 CLASSIC - Standard CLASSIC - Modul POP 20 SCANPANNA ELITE TAK Profiltyp Aluminium GA 18-25 Tak GA 18-25 Vägg GA 20D-35/20M-35 GA30A-105/30-29 GA 45-30/45-60 GA 47-50 GA 48-50/48-68(E) GA 50-30/50-150 GA 55-35/55-56 GA 118-63/118-78 POP 20 M SCANPANNA

tj mm 0,50 0,60 0,50 0,60 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,50 0,60 0,60 0,65 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,60 0,65 0,60 0,65 0,60 0,65 0,60 0,65 0,60 0,65 0,70 0,75 0,85 0,65 0,70 0,75 0,85 1,00 1,10 1,20 0,65 0,70 0,75 0,85 1,00 1,20 1,00 1,20 1,00 1,20 0,60 0,60 0,40 0,50 0,50 0,50

tb mm 988 988 1064 1064 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 900 900 900 900 900 855 855 855 855 900 900 885 885 780 780 780 780 780 710 710 710 710 710 710 710 615 615 615 615 615 615 600 600 600 600 475 475 1000 1000 1100 975

tj 0,70 0,70 0,50 0,70 0,90 0,70 0,70 0,90 0,70 0,90 0,70 0,90 0,70 0,70 0,90 0,70 0,90 0,50 0,60

tb 988 1064 1000 1000 1000 1000 900 900 855 855 855 855 900 885 885 780 780 1000 1100

vikt kg/m2 4,95 5,95 4,95 5,95 4,90 5,90 6,40 6,85 7,35 4,90 5,90 5,90 6,40 5,45 6,50 7,10 7,65 8,20 6,90 7,45 6,90 7,45 6,95 6,95 6,65 7,20 7,50 8,20 8,80 9,45 10,70 8,80 9,50 10,10 11,50 13,50 14,60 16,20 10,40 11,20 12,00 13,20 16,00 19,20 12,00 14,40 13,30 16,00 6,20 6,20 3,80 4,70 4,50 4,80

Galv

•• •• • •• •• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •

Interiör

Beläggningssystem Polyester PVF2 Galea

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

• • •• ••

Beläggningssystem vikt Blank Polyester 2,35 2,18 1,70 1) 2,35 3,05 2,35 2,60 3,35 2,75 3,55 2,75 3,35 2,58 2,63 3,35 3,85 4,95 1,70 1) 1,85 1)

•• ••• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• • •• • ••• •• • •• •• ••

••

För kulörer se vårt kulörprogram 1 ) Begränsat kulörurval 2 ) Min kvantitet

7

•• •• • •• • •• • • ••• •• ••

1)

1) 1) 1) 1)

2) 2)

2) 2)

• •• •

2)

2) 2)

•• •• •• •• •

1)

1)

1) 1) 1) 1)

1)

1)

•• •• •

1) 1)

•• • •• • • • •• •

PVF2

2) 2)

1) 1)

GP 2000

• • • •• • • • • •

Shine

• • • •• • • • • •

2) 2) 2)

2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

Plastisol

• • • •• • • • •


CFI 00.000EN/04.2005 /

Ruukki är en pålitlig leverantör som tar hand om hela processen när du behöver metallbaserade material, komponenter, system och totalkoncept. Vi vidareutvecklar ständigt vår verksamhet och vårt produktsortiment för att tillgodose dina behov.

Detta datablad har underställts en mycket omsorgsfull granskning. Vi svarar dock inte för eventuella fel eller direkta eller indirekta skador som en felaktig tillämpning av uppgifterna i denna publikation medför. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Ruukki Sverige 0410-214 50

Landsvägen 68, Box 7, 231 08 Anderslöv 0410-214 00 info.gasell@ruukki.com www.ruukki.com

Copyright © 2005 Rautaruukki Oyj. All rights reserved. Ruukki, More With Metals, Classic and Elite are trademarks of Rautaruukki Oyj. Scanpannan is registered trademark of Rautaruukki Oyj.

VEGGPLATER_i_aluminium_0  

Profiler för tak och vägg Låg sinusprofil för tak och vägg. Extra sidöverlapp ger stabil och tät sidoskarv. TAK GA 20M-35 VÄGG GA 30A-105 VÄG...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you