Page 1

NORDIC SÅLEFORSKALING

– Den ideelle “vinterbyggern” med isolerte forskalinger

TØR DU UTEN SÅLE? DEN BESTE GARANTISTEN MOT SETNINGSSKADER!

SÅLEFORSKALING


SÅLEARMERING Prefabrikerte nett til B= 300, 400 og 600 mm Dimensjonert for laster fra 140 - 220 kN/m² Tilfredsstiller krav til minimumsarmering Leveres i lengder på 2400 mm Armeringsstoler til overdekning 30 og 40 mm

Bredde = 300

Bredde = 400

Bredde = 600

Sålearmering ferdig lagt

Armeringen gir deg dokumenterbar løsning Armeringen er meget tidsbesparende Armeringen er meget enkel å legge Armeringen er kostnadsbesparende UNNGÅ SETNINGSSKADER MED SÅLEFORSKALING OG SÅLEARMERING FRA NORDIC FUNDAMENTERINGSSYSTEMER! SÅLEARMERING

Det er trygt i grunnen!

saaleforskaling-armering  
saaleforskaling-armering  

TØR DU UTEN SÅLE? DEN BESTE GARANTISTEN MOT SETNINGSSKADER! S Å L E F O R S K A L I N G – Den ideelle “vinterbyggern” med isolerte forskalin...