Page 1

Versjon 1.08

Dato 2005-02-09

NORDIC

Sign TBRLIL

Inndata for Såle utføres i felter på figuren, for Ringmur på egen flik.

Ringmur

Resultat fra beregninger og kontroller vises nedenfor.

Ringmurtype Betongbredde (for Ringmur) Kapasitet

S 100 mm 32 kN/m

Dette regneark er utviklet for intern bruk hos Nordic Isoelement AS. Valg og vurderinger skal gjøres av personer med bygningsteknisk bakgrunn. 1)

1) Iht. Standard beregning fra Nordic Isoelement

Såle

hvor B 30

Qf =

tilsvarer C 35

32,0 kN/m (linjelast, bruddlast)

Betong B 30 gmc =

100 1,4 3 stk. ø 6

Armering fsk = gms =

2

500 N/mm 1,25

ø 6 c/c 150

utstikk

140

35

Overdekning 35 +/- 10

fpd=

140 kN/m2

fjd=

150 kN/m2

400

Grunntrykk Resulterende grunntrykk (inkl. såle) fjf = Qtf / b =

2 84 kN/m

Isolasjon : URp = fjf / fpd =

60 %

OK

Grunn : URj = fjf / fjd =

56 %

OK

Moment mf = fjf . u2 /2 = Asfy = mf / (z . fsd) =

0,9 kNm/m 23 mm2/m

Asy = Øy/Sy =

188 mm2/m

bw =

1 Bredde av undersøkt betongtverrsnitt Armeringsbehov

URAsy = Asfy / Asy =

12 %

OK

Skjærkraft Skjærstrekk Vcf = fjf . (u-d)

4,0 kN/m 60,6 kN/m

Vcd = Skjærtrykk Vccf = fjf . u = Vccd = 0.3 . fcd . bw (0.9 . d) =

ka =

100 N/mm2

Koeffisient for armeringen

URvc = Vcf / Vcd =

7%

OK

URvcc = Vccf / Vccd =

3%

OK

URvb = Vbf / Vbd =

27 %

OK

12,5 kN/m 468,2 kN/m

Heftkapasitet Vbf = fjf . u = Vbd = fbd . z . usy =

12,5 kN/m 46,0 kN/m

Minimumsarmering Asminpy = 0.25 (1.5-h) . h . ftk / fsk = Asminfy = (8 . Øy + Sy) . ftk / fsk = Innlagt armering :

2

252 mm /m 440 mm2/m Asy =

188 mm2/m

Tverrarmering Minimumsarmering er

252 mm2/m

Lengdearmering Minimumsarmering er

101 mm2

2

Asminpx = Asminpy . b = Asminfx = Asminfy . b =

101 mm 176 mm2

Asx = nx . (Øx2 . π/4) =

85 mm2

for rissviddeberegning velges kolonne : 150

Forenklet Rissberegning Senteravstand Armeringsspenning = URasy*fsk = Maks. spenning fra tabell :

150 mm 61 N/mm2 250 N/mm2

NS3473:1989 p.15.6.5 - tabell 11 - wk 0.4 mm - Bøyning Senter 100 150 200 250 Spenning 320 250 230 200

Forenklet beregning gir wk = 0.4 mm

Utskrift 08.04.2005

300 190

OK

Prosjekt :

EKSEMPEL

Dato :

DAGS DATO

Kunde :

NORDIC SIN KUNDE

Signatur :

FAÅ.

SAALEberegningsprogram  

Asy = Øy/Sy = 188 mm 2 /m URAsy = Asfy / Asy = 12 % OK Grunn : URj = fjf / fjd = 56 % OK fjd= 150 kN/m 2 Betongbredde (for Ringmur) 100 mm N...