Page 1

NORDIC SÅLEFORSKALING. NY VARIANT F-100 BUNNISOLASJON I TYKKELSE 100 mm = F100 Til bruk i kalde konstruksjoner. Til varme konstruksjoner med frostmengde fra 40000 - 60000 t°C. Langtidslast 140 kN/m². Isolasjonsklasse 36.

FROSTSIKRING OG FORSKALING I ETT ELEMENT

!!

DEN SIKRE ”VINTERBYGGER’N”.

NORDIC ISOELEMENTER - TLF: 61 13 04 50 – FAX: 61 13 04 60 E-mail: firmapost@nordic-iso.no

nordic-iso-grunnmur-vinterbyggern-januar  

BUNNISOLASJON I TYKKELSE 100 mm = F100 Til bruk i kalde konstruksjoner. Til varme konstruksjoner med frostmengde fra 40000 - 60000 t°C. Lang...

Advertisement