Page 1

NORDIC RØRKASSE TIL ISOLERING AV GRUNNE GRØFTER

 STANDARD ELEMENTER I 1200 MM LENGDER  STANDARD 60 MM XPS I VANGER OG BUNN (KAN LEVERES MED ANDRE TYKKELSER)

 TILPASSES I BREDDER OG DYBDER ETTER ANTALL OG DIMENSJON PÅ RØR  VI SKREDDERSYR TIL HVERT PROSJEKT

MINDRE GRAVING = SPARTE KOSTNADER! MINDRE GRAVING = MER NATURTOMT!

DM_Rørkasse  
DM_Rørkasse  

 TILPASSES I BREDDER OG DYBDER ETTER ANTALL OG DIMENSJON PÅ RØR  STANDARD ELEMENTER I 1200 MM LENGDER  STANDARD 60 MM XPS I VANGER OG BUN...