Page 1

Såle

Versjon 5.04

Eksempel på beregning, såle

Side 1/1

Dato 2008-10-06

NORDIC

Sign TBRLIL

Linjelast på OK såle (bruddlast)

Qf =

54 kN/m

Betong 150

B 30 gmc = 1.4

4 stk. ø 6

Armering fsk = gms =

500 N/mm 1.25

2

ø 7 c/c 150

125

140

30

Overdekning 30 +/- 10

fpd=

140 kN/m

2

fjd=

150 kN/m

2

400

Grunntrykk Resulterende grunntrykk (inkl. ringmur og såle) fjf = Qtf / b =

139 kN/m

2

OK OK

Isolasjon : URp = fjf / fpd =

99%

OK

Grunn : URj = fjf / fjd =

93%

OK

Moment 2

mf = fjf . u /2 = Asfy = mf / (z . fsd) =

1.1 kNm/m 2 26 mm /m

Asy = Øy/Sy =

257 mm /m

bw =

1 Bredde av undersøkt betongtverrsnitt Armeringsbehov

2

URAsy = Asfy / Asy =

OK

10%

OK

Skjærkraft Skjærstrekk Vcf = fjf . (u-d) Vcd = Skjærtrykk Vccf = fjf . u = Vccd = 0.3 . fcd . bw (0.9 . d) =

2.6 kN/m 64.9 kN/m

ka =

100 N/mm

2

Koeffisient for armeringen

OK

URvc = Vcf / Vcd =

4%

OK

URvcc = Vccf / Vccd =

4%

OK

URvb = Vbf / Vbd =

31%

OK

17.4 kN/m 488.8 kN/m

Heftkapasitet Vbf = fjf . u = Vbd = fbd . z . usy =

OK

17.4 kN/m 56.0 kN/m

Minimumsarmering Asminpy = 0.25 . kw . h . ftk / fsk = Asminfy = (8 . Øy + c) . ftk / fsk =

OK

2

252 mm /m 2 456 mm /m

Innlagt armering :

Asy =

2

257 mm /m

Tverrarmering Minimumsarmering er OK

2

Asminpx = Asminpy . b = Asminfx = Asminfy . b =

101 mm 2 182 mm 2

Asx = nx . (Øx . /4) =

113 mm

2

Lengdearmering Minimumsarmering er OK for rissviddeberegning velges kolonne : 150

Forenklet Rissberegning Senteravstand Armeringsspenning = URasy*fsd = Maks. spenning fra tabell :

150 mm 2 40 N/mm 2 320 N/mm Forenklet beregning gir wk = 0.4 mm

beregnprogram jan 09 v 5 04.xls Utskrift 3/12/10

NS3473:2003 p.A.15.2.3 - tabell A.7 - wk 0.4 mm Senter 100 150 200 Spenning 360 320 290

250 270

300 260

OK

OK

såle  

Forenklet beregning gir wk = 0.4 mm OK Tverrarmering Innlagt armering : Asy = 257 mm 2 /m Minimumsarmering er OK Asy = Øy/Sy = 257 mm 2 /m U...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you