Page 1

NORDIC GARASJEFUNDAMENT

GARASJEELEMENTER TIL LØSMASSE OG FJELLTOMT GARASJEFUNDAMENT


ELEMENTVARIANTER Løsmassetomt med isolering i bunn

Fjelltomt rett på sprengstein uten isolering

Last 100 mm murkrone inntil 18 kN/lm

Last 100 mm murkrone inntil ca 40 kN/lm Last 150 mm murkrone inntil ca 60 kN/lm

Last 150 mm murkrone inntil 27 kN/lm

Dørelement Ferdig tilpasset mot portåpninger

Standard elementer lengde 1200, høyde 300 – 400 – 500 og 600 mm. Fasadeplate utvendig og innvendig. Leveransen leveres ferdig tilpasset etter tegning, med element for dør og tilpasninger mot portåpninger. Dørelement fra innsiden

Dørelement fra utsiden

Dørelementer leveres i ønsket bredde, og med fasadeplate utvendig som kappes ned tilpasset i høyde med gulvet etter støping.

SPØR OSS OM ELEMENTLØSNINGER TIL GARASJEPROSJEKTER


MONTERINGSTILBEHØR Platekantbeslag i skjøter

Krampe på EPS kloss i skjøten

Forankringsskruer til fasadeplaten og vinkelbeslag til hjørner følger også med leveransen.

PROSJEKTLEVERANSER Rekkegarasje med delvis tilbakefylling av halvhøye vegger og trappinger mellom oppstillingsplasser.

Dobbelgarasje med innvendig delevegg og delevegg for boder i bakkant.

Rekkegarasje på løsmassetomt med frostisolering. Ekstra bæring med søylefundament under murvange mellom porter.

Vi tilpasser alle typer garasjer i prosjekt med Nordic Ringmursystem, Grunnmursystem og Ribbedekke.

SPØR OSS OM ELEMENTLØSNINGER TIL GARASJEPROSJEKTER


NORDIC GARASJEFUNDAMENT

Hilsen Ringmurskredder’n på Biri! GARASJEFUNDAMENT

Garasjefundament  
Garasjefundament  

N O R D I C G A R A S J E F U N D A M E N T N O R D I C G A R A S J E F U N D A M E N T G A R A S J E F U N D A M E N T

Advertisement