Page 1

DEEL 1 /2010

AR B E I D E R S , B E D I E ND E N E N K AD E R S H A ND I N H A ND

HET ROOD NIEUWS I NF O K R A NT V A N D E M I L I T A NT E NK E R N T R A

In dit nummer 1

Voorwoord

Voorwoord

1

Waardig werk

Collega‟s,

2

Uit de resoluties van het ABVV

2

Laborant in shift, loon naar werken ?

3

Capitalism : a love story

E D I T I E : J A NU AR I 2 0 1 0

2009 ligt achter ons en wij hopen dat de overgang voor iedereen aangenaam is verlopen.

3

Nieuwe brochure : ouderschapsverlof

4

Voor Al de bedienden : CAO ervaringsbarema’s

5

En dit was 2009

6

En ook dit was 2009

7

Vaderschapsverlof spreiden ?

7

Autoverzekering via het ABVV ?

8

Pleegverlof : een recht van 6 dagen

8

Win een janga spel

8

Kaderwerking

9

Over belastingen en de loonkost

10

S.O.S Johan

11

De ratio

11

Goedkoper met linx+

12

Waarom lid worden ?

Ook dit jaar zullen wij ons weer volledig inzetten voor het verdedigen en vrijwaren van jullie rechten. Want denk er aan, iedereen heeft rechten. Maar dat niet iedereen dezelfde rechten heeft zal spijtig genoeg weeral duidelijk worden in dit nummer. Werk aan de winkel dus ! Strijdbare groeten, ABVV Delegatie (TRA-AC-BBTK@total.com)

WAARDIG WERK : de laatste rechte lijn is ingezet ! In december begonnen we met het verzamelen handtekeningen. Tot 31 januari kan je nog helpen!

van

We kunnen enkel hopen dat we samen met jullie zoveel mogelijk handtekeningen zullen verzamelen. Nog een laatste kleine heropfrissing... In 2005 ging een langlopende samenwerking van start. Een twintigtal ngo‟s gaven de start voor een samenwerkingsverband dat blijft aangroeien in de hoop om samen tegen 2015 de millenniumdoelstellingen te halen. En van 2008 tot 2010 staat de campagne in het teken van waardig werk. Waardig werk zorgt voor een eerlijk en leefbaar inkomen, geeft zekerheid en toegang tot gezondheidszorg. Waardig werk is dé sleutel tot ontwikkeling en dus een onmisbare hefboom om armoede te bestrijden en de Millenniumdoelstellingen te realiseren.


Uit de resoluties van het ABVV In 2010 houdt het ABVV zijn nationaal congres. Hier worden krachtlijnen uitgestippeld voor de komende jaren. Soms krijgen we de vraag naar onze houding tegenover de politieke partijen. Eerst en vooral moeten we niet flauw doen. De banden met Spa zijn ongetwijfeld sterker dan met andere politieke partijen. De historische banden tussen het ABVV en de Spa vallen dan ook niet te ontkennen. Wil dat nu zeggen dat wij als ABVV enkel ogen en oren hebben naar de Spa ? NEEN ! In de resoluties van het ABVV staat te lezen dat : “wij geen politieke bevoorrechte partner meer hebben. We kiezen om onze standpunten en voorstellen uitvoerig en op het juiste moment te communiceren naar de publieke opinie en naar alle andere democratische politieke partijen.“ Natuurlijk zullen wij ons basis gedachtegoed voor een sociale wereld niet verloochenen. Bij ons komen jullie, de mensen, immers altijd eerst ! En is er ergens een politiek relais dat dit gegeven mee wil versterken dan zijn wij alvast bereid om mee te werken. En dat wordt dus bedoelt met de bovenstaande resolutie.

Laborant in shift, loon naar werken ? Je kan er gewoonweg niet naast kijken. In het labo wordt hard gewerkt en het is dus ook niet verwonderlijk dat de spreekwoordelijke druppel daar elke dag dichterbij komt. Ruim een jaar geleden hield onze directie een stress enquête. Wij hebben hen gewaarschuwd dat dit de zaken enkel zou verergeren als men met de conclusies nadien niets zou doen. Toegegeven er kwamen zaken naar voor die niet in een wip en een knip zijn op te lossen maar er waren er zeker zoveel die al lang opgelost hadden kunnen zijn. Nemen we gewoonweg de verloning. Een laborant begint op het niveau van T2 en groeit maximaal door tot het niveau T5. Als vervangend ploegleider kan je T6 krijgen op de dagen dat je vervangt en als ploegleider krijg je T7. Je doet er wel ZES jaar over om door te groeien van T2 naar T5. Elk jaar dus de helft erbij. Als je weet dat beginnende hulp-operators in shift reeds na een jaar, of als schoolverlater na anderhalf jaar, op hun maximum zitten dan kan je hier toch spreken van enige vorm van verschil en bijgevolg een gebrek aan respect. Zeker als je in gedachte neemt dat ook zij volcontinue lopen en dagelijks met alle gevaarlijke producten uit onze raffinaderij geconfronteerd worden. Momenteel doet onze directie een vergelijkende studie met FAO. Maar hoe kan je nu niet begrijpen dat deze verhoudingen gewoon veel en veel te ver van elkaar liggen ?! En waarom doe je er dan niets aan .


Capitalism : a love story ! Vliegtuigpiloten die een tweede job moeten doen om te overleven, huizen door banken in beslag genomen en die voor een forse prijs worden doorverkocht... “Welcome in capitalism made in USA.” Lovende kritieken. Een staande ovatie op de Mostra van Venetië 2009. De laatste creatie van Michael Moore is een schot in de roos en is waarschijnlijk zijn gevaarlijkste film. In 2003 kreeg hij voor Bowling for Columbine de Oscar voor de beste documentaire. In 2004 de Gouden Palm voor Fahrenheit 9/11. Nu neemt de regisseur het kapitalisme zelf onder handen, niet meer of niet minder. In “Capitalism: A love story” het eindigt met een jazzy versie van de Internationale trekt Michael Moore zeker geen fluwelen handschoenen aan: “Het kapitalisme, dat is het kwaad, en het kwaad hervorm je niet, dat roei je uit om het te vervangen door iets wat goed is voor de mensen: de democratie”. Twintig jaar na de verwoestende sluiting van de fabrieken van General Motors in zijn stad Flint, stelt de auteur van Roger en Me (zijn film daarover) vandaag vast dat “om de zeven en halve seconde een gezin uit zijn huis gezet wordt. Dat is een verbijsterend cijfer”. De zware crisis die de Verenigde Staten nu treft komt volgens de cineast voort uit het samenspannen van de grote zakenbanken en de regering van ex-president George Bush. De Verenigde Staten zijn geen democratie meer, maar een maatschappij waar een zeer kleine rijke kaste nagenoeg alle rijkdom bezit. In zijn nieuwe film hanteert Michael Moore zoals gewoonlijk snelle interviews, choquerende beelden, ontwapenende ironie en vinnige commentaren. “Ik denk dat ik iets maakte dat jullie niet onberoerd zal laten.” En om het met de woorden van de vroegere Amerikaanse president Thomas Jefferson te zeggen: “Banken zijn gevaarlijker dan legers.”

Nieuwe brochure : ouderschapsverlof op TRA Het wordt meer en meer opgenomen en dus worden er ook steeds meer vragen over gesteld. Als TRABVV delegatie vonden wij het dan ook niet meer dan normaal om hier een brochure rond op te stellen. De brochure telt enkele bladzijden en is een korte manier om op de eerste vragen al direct een antwoord te krijgen : - hoe breng ik mijn werkgever op de hoogte - krijg ik nog loon tijdens mijn ouderschapsverlof - wie heeft recht op ouderschapsverlof - hoe lang duurt ouderschapsverlof - wanneer kan ik ouderschapsverlof opnemen - heb ik als vader recht op ouderschapsverlof Een moeilijkere vraag is of een werknemer in tijdskrediet zijn ouderschapsverlof kan opnemen. Het is allemaal te lezen in onze nieuwste brochure. Aarzel dus niet en vraag ze aan je delegee ! Kris Vandael ( kris.vandael@total.com )


Voor AL de bedienden : CAO ervaringsbarema’s Leeftijdsbarema’s discriminerend voor Europa Cao’s die leeftijd als criterium voor de loonschalen hanteren, druisen in tegen de Europese richtlijn die discriminatie op grond van leeftijd en geslacht verbiedt. Daarom werd beslist dat uiterlijk tegen 31 december 2008 leeftijd als grondslag voor beloning in alle cao’s moest worden geschrapt. In principe zouden vanaf 2009 cao’s met leeftijdsbarema’s geen algemeen bindende kracht meer hebben. Daarom werd er dus gezocht naar een alternatief op basis van ervaring. In de maand september konden jullie daar meer over lezen op onze website. Toen was men van plan om de CAO op nationaal vlak te ondertekenen. Als TRABVV waren wij daar hoegenaamd niet mee akkoord zonder dat wij hierover met jullie hadden kunnen overleggen. Wij namen contact met andere ABVV delegaties binnen de petroleumsector en het tekenen werd uitgesteld. Wij zijn er bovendien nog in geslaagd om een resem aanpassingen te laten gebeuren maar desondanks werd de CAO toch door alle vakbonden getekend in december. Immers als slechts twee van de drie vakbonden tekenen dan is de CAO enkel van toepassing in de ondernemingen aangesloten bij de petroleumfederatie. De volgende stap is dan ook bedrijfsonderhandelingen over deze CAO en daar zullen jullie je zeker kunnen uitspreken over de inhoud.

ERVARING IS

Aan de nationale secretarissen werd de belofte gedaan om hier op TRA in januari mee te beginnen. Van zodra wij concrete info hebben laten wij die aan jullie weten.

BELANGRIJKER

John Dekrem (john.dekrem@total.com) Hilde Bunneghem (hilde.bunneghem@total.com)

DAN KENNIS !

Oei, nadenken...

De oplossing vinden jullie op http://www.trabvv.be


En dit was 2009 ! Het nieuwe jaar was amper begonnen of er was nog maar eens een probleem met onderbezetting in de ploegen. Ditmaal was de oost kant in ploeg drie het slachtoffer. Personeelsvergaderingen volgden en longen en ratio lagen nog maar eens op ieders lippen. Halverwege januari bepaalde de uitslag van de enquête de sectorale eisenbundel. Dit was de start van de sectorale CAO onderhandelingen. In februari werd het teveel voor de onderhoudsdienst. Het promotieschema liet ondertussen immers ook al enkele lichtjaren op zich wachten. Een enquête onder de kaderleden maakte duidelijk dat ook zij gebruik wensten te maken van de verschillende mogelijkheden van tijdskrediet. Maart werd door de CAO gekleurd. Werkgevers die eisten dat er moest worden ingeleverd. Daartegenover stond een sector die volmondig liet weten dat er van inleveren geen sprake kon zijn. Overal werden er acties gevoerd. Verdere onderhandelingen volgden. Wij hielden jullie gans de tijd, zo goed als het kon, op de hoogte en ondersteunden jullie acties. De vele personeelsvergaderingen waren hier dan ook niet vreemd aan. Begin april werd de sector CAO goedgekeurd en op 10 april begonnen we aan de bedrijfsonderhandelingen. April eindigde met een massale verwerping van het voorstel van onze werkgever. Een stakingsaanzegging was het logische gevolg. Belofte maakt immers schuld! Een staking werd nipt vermeden in mei en er was een bedrijfscao. Wij moesten bovendien scherp reageren op een artikel in de media dat kant nog wal raakte. Zonder onderhandelingen mee te maken je 15 minuten bekendheid zoeken in de media kan nu eenmaal niet door de beugel ! De uitkomst van de onderhandelingen, en uiteindelijke verzoening, was een premie en voortaan voor iedereen een jaarlijkse volledige oudejaarsdag. Wie had er nu weer beloofd om voor een premie te zorgen? Wij hebben ze in elk geval niet één keer gezien. Solidariteit kende geen grenzen in juni. Bij Lindsey oil probeerde TOTAL maar liefst 647 mensen op staande voet te ontslagen. Het EMCEF werd via het TRABVV mee ingeschakeld. Druk vanuit heel Europa zorgde er uiteindelijk voor dat er niemand werd ontslagen. Een onwaarschijnlijke ommekeer en een teken dat solidariteit altijd belangrijk is, zelfs over de landsgrenzen heen ! Verkeerde betalingen aan onze nieuwelingen stond op de agenda van juli. We zochten alle lonen van drie verschillende categorieën sinds 2002 op en zette ze in een tabel. Samen met een klein woordje uitleg konden jullie aan de slag. Voor verschillende mensen betekende dit een ferme slok op een borrel. Tijdens de ondernemingsraad van juli werd aan onze werkgever duidelijk gemaakt dat de verhoging van de fietsvergoeding al sinds april in voege was. Ook nog in juli verscheen onze allereerste TRABVV brochure. Deze gaat over zwangerschap en je rechten als werknemer. Je kan deze nog steeds verkrijgen via je delegee.


En ook dit was 2009 ! In september kwam er weer een stroomversnelling. Op off-sites was er nog steeds onderbezetting. Op de ondernemingsraad werd beloofd dat men de fietsvergoeding pro rata zou uitkeren in tijd. In gewoon Nederlands : terugrekenen tot april 2009! Er werden personeelsvergaderingen gehouden over ratio‟s, humanisering van de shift,… En in het labo begonnen we aan het zoveelste rondje. Het was immers al bijna een jaar geleden dat men daar een stress enquête hield. Tot in september was daar echter nog maar bitter weinig mee gedaan. Op niveau van de sector ging het ABVV in beroep tegen de deurwaarders die werden ingezet op Petroplus. Een beroep dat werd gewonnen. Dit ging over werkzekerheid en het behoud van jobs ! Dat er een stakingsaanzegging werd gedaan voor gans de sector was dan ook niet meer dan normaal. De stakingsaanzegging liep af op 5 oktober en voor Petroplus werd een overnemer gevonden. Als TRABVV hielden wij onze twee daagse om de afgelopen cao te analyseren en om een kritische kijk te werpen op onze werking binnen, en buiten, TRA. En eindelijk werd T7-T9 afgerond. Het is te zeggen, de tijdsvoortschrijding werd goedgekeurd. Als TRABVV eisten wij dat daar tegenover stond dat er nog verder onderhandelt kon worden over het verschil in centers, verschillen op off-sites, NC3 en het labo,… Nadien werd er een klein stukje geschiedenis geschreven voor onze kaderleden! Jullie werkgever weigerde om kaderleden, op eenzelfde basis als bij arbeiders en bedienden, tijdskrediet toe te staan. En zij weigert dit nog steeds! Maar de CAO tijdskrediet was voor arbeiders en bedienden al maanden afgerond zonder dat hij werd getekend door diezelfde arbeiders en bedienden. Het standpunt was immers dat er een doorbraak moest komen voor alle kaderleden. Jullie werkgever wou jullie uiteindelijk niet inschrijven in de CAO maar we dwongen toch af dat er objectieve criteria zouden worden besproken op de ondernemingsraad. Een kleine stap voor de werkgever, een grote stap voor de kaderleden! We gingen in november nog eens mee tot in het labo om zelf ons oor eens te luisteren te leggen. Langs de hiërarchische weg werden nadien de problemen NOGMAALS voorgelegd. Eerst syndicaal en nadien op het cpbw en de ondernemingsraad. We laten dit ook niet los. Er moeten oplossingen komen voor het labo ! Eind november, begin december begonnen we met het verzamelen van handtekeningen voor de campagne van 11.11.11 “waardig werk”. We stapten mee in de manifestatie in Rotterdam tegen het optrekken van de pensioenleeftijd en betoogden in Brussel voor werkgelegenheid! Bovendien hielden we jullie gans het jaar door op de hoogte van tal van zaken. Elke maand verschenen de aangepaste lonen van de arbeiders. Jullie kregen info over de twee jobkortingen. Mensen die kinderen hadden die afstudeerden kregen info en ook de vakantiejobbers werden niet vergeten... Via de nieuwsbrief hielden we jullie maandelijks op de hoogte van alles wat er zoal gebeurde op de raffinaderij en het rood nieuws kleurde mee de infostroom. 2009 was dus een goed gevuld jaar. En zoals steeds bieden wij een luisterend oor naar mogelijke bevindingen om alles in 2010 nog verder te verbeteren. Dus heb je nog iets, laat maar van je horen !


Vaderschapsverlof gespreid over tien dagen ?! Een werknemer heeft het recht na de geboorte van zijn kind tien werkdagen afwezig te zijn, onder welk stelsel hij ook valt (fulltime of parttime). Die tien dagen kunnen in één keer worden opgenomen of worden gespreid over een langere periode ! De vader van het kind heeft de mogelijkheid om de tien dagen waarop hij recht heeft, te spreiden over vier maanden te beginnen vanaf de geboorte van zijn kind en hoeft ze niet langer op te nemen tijdens de dertig eerste dagen zoals dat totnogtoe het geval was. Gedurende de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon ten laste van de werkgever. De zeven volgende dagen van het vaderschapsverlof ontvangt de werknemer geen loon, maar een vergoeding die hem wordt uitbetaald door zijn mutualiteit. Het bedrag van deze vergoeding bedraagt 82 procent van het brutosalaris (met een maximum van 101,2177 euro). William van den Breen (william.van-den-breen@total.com)

Goedkopere autoverzekering via het ABVV ?! In één van onze eerste edities van het rood nieuws vermeldden wij dat het ABVV jullie de mogelijkheid bood om via powerforyou je energiefactuur gevoelig te laten dalen. Vooral de formule voor mensen die gas gebruiken bleek heel voordelig. Nu doet het ABVV ook zijn duit in het spreekwoordelijke zakje door een autoverzekering aan te bieden samen met actelaffinity. Je kan on-line je premie berekenen zodat je zelf kan zien hoe voordelig de verzekering misschien wel is. ( http://www.actelaffinity.be/abvv ) Vooral voor wagens jonger dan zes jaar wordt het heel interessant. Bij de keuze maxi omnium krijg je een vrijstelling van nul euro ! Takeldiensten en vervangwagens zitten ook mee in het pakket. En voor BOB zijn er ook speciale afspraken. Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot je achter je pc zit om via het internet zelf de gegevens in te gaan voeren. Er bestaat immers een speciaal telefoonnummer voor ABVV leden.

0800/49.494. Het is gratis en speciaal voor u bestemd. Inderdaad, dit nummer geldt enkel en alleen voor ABVVrijders. Daar krijgt u zeker en vast het antwoord op al uw vragen. Specialisten staan er klaar om u te helpen, te informeren en u in alle eenvoud te adviseren.


Pleegverlof een recht van zes dagen ! Pleegouders hebben geen recht op ouderschapsverlof. Daarom ontstond het pleegverlof. Naar de rechtbank gaan, afspraken regelen met loontrekkende pleegzorgdiensten of om ontmoetingen te organiseren tussen pleegkinderen en hun biologische ouders… Voor dat soort activiteiten kunnen pleeggezinnen sinds 13 november 2008 gebruik maken van pleegzorgverlof. Sindsdien mogen pleegouders – mits ze een bewijs voorleggen – zes dagen per jaar afwezig blijven van het werk. Het pleegzorgverlof kan verdeeld worden over de pleegvader en -moeder. Per dag hebben de pleegouders recht op een forfaitaire vergoeding van 94,4 euro, vergelijkbaar met de dagvergoeding van het ouderschapsverlof. Voor de zesduizend pleeggezinnen in ons land was de nieuwe vorm van verlof een welkome ondersteuning. Pleeggezinnen nemen immers vrijwillig een heel belangrijke taak in de samenleving op: ze geven kwetsbare kinderen en jongeren een warme thuis. Soms is een tweede huis geen luxe ! Toch is het jammer dat de zes dagen pleegzorgverlof niet per pleegkind worden toegekend. Gezinnen met verschillende pleegkinderen hebben ook meer tijd nodig om alle pleegzorgtaken te regelen. Ouderschapsverlof krijg je voor elk van je kinderen. Waarom het pleegzorgverlof niet op dezelfde leest schoeien? Er blijft dus nog werk aan de winkel… Sven Naessens (sven.naessens@total.com)

Herken deze mensen en win een jangaspel ! Herken je de onderstaande delegees ? Laat het ons dan weten en maak kans op een prijs… Tip : kijk ook eens op de website.

Arbeider Onderhoud

bediende ploeg 1

Arbeider ploeg 1

VIELEN IN DE PRIJZEN… Danny van der Venne Arbeider ,Onderhoud NC3 (met dank aan gans de ploeg) Geert Meeusen, arbeider instrumenten

Bediende ploeg 3

STUUR DE NAMEN NAAR : wedstrijd@trabvv.be


Kaderwerking ! Hoe graag dat de werkgevers het ook anders zouden willen, kaders zijn nog altijd in eerste instantie bedienden. Het meeste van de regelgeving voor de bedienden zijn dan ook dezelfde als voor de kaders. De kaderwerking is dan ook dikwijls geïntegreerd in de vakbondswerking voor de bedienden. Toch zijn de werkgevers er reeds in geslaagd voor bepaalde zaken uitzonderingen te maken voor de kaders en daar is het nemen van tijdskrediet er één van. Dat de slogan arbeiders - bedienden - kaders hand in hand van het TRABVV geen loze slogan is, hebben we zeker inzake het tijdskrediet mogen ondervinden. Samen met het ACV en gesterkt door de vakbondssecretarissen van de arbeiders en bedienden hebben we getracht in de CAO tijdskrediet iets in te brengen voor de kaders. We zijn er niet in geslaagd maar hebben wel de objectieve criteria overhandigd gekregen wat op zich een hele stap vooruit is. Het was dan wel het orgelpunt van de kaderwerking van 2009 maar het is niet het enige dat we gedaan hebben. We zorgen er nu voor dat het rood nieuws op ieder bureau terecht komt. We leggen meer en meer ons oor te luisteren naar wat er nu juist leeft bij de kaders, wat zijn de misnoegdheden. Hoe meer zaken wij in groep kunnen aanpakken, hoe meer van die misnoegdheden wij kunnen wegwerken. Individuele problemen aankaarten blijft een moeilijk punt, zeker met de individuele beoordeling en verloning. De kaderproblematiek is dan ook vrij specifiek en dient zeer secuur aangepakt te worden, daar houden we wel degelijk rekening mee. Patrice.brarens@total.com en rudy.benoot@total.com

Over belastingen en de loonkost ! Werkgevers klagen steeds over de hoge loonkost en de belastingen. Maar wat vergeten zij er wel elke keer weer bij te vertellen? Vorig jaar publiceerden de media een artikel waaruit bleek dat elk jaar opnieuw ongeveer 30.000 bedrijven hun belastingsaangifte niet invullen. Vermits er ook niet voldoende overheidspersoneel is om dit te controleren komen die bedrijven er nog mee weg ook. Zij betalen dus geen belastingen. Nu zijn er andere bedrijven die hun aangifte wel invullen natuurlijk. Hier op de Scheldelaan bulkt het van zulke bedrijven. Zij vullen hun honderden miljoenen winst in en betalen uiteindelijk de fabuleuze som van nul euro. Notionele intresten en andere fiscale cadeaus zorgen hier voor. Wist je trouwens dat de notionele intrest jou op jaarbasis tussen de 1500 en de 2000 euro kost? En dan is er de klaagzang over de hoge loonkost. 'Waarom moet ik als werkgever het driedubbele betalen van wat mijn medewerker netto ontvangt?' is een foutieve vraag die wordt gesteld. Waarom foutief? Omdat er een deel uitgesteld loon wordt betaald. En dat uitgesteld loon betalen wij, de arbeiders en bedienden, en niemand anders! In 1944 tekenden de werkgeversorganisaties, de politiek en de vakbonden een sociaal pact, dat de sociale zekerheid uittekende zoals wij die vandaag nog kennen. In dat uitgesteld loon zit een groot deel RSZ en een deeltje bedrijfsvoorheffing. De RSZ betaalt dat deel uitgesteld loon als je ziek of werkloos wordt en met wat geluk je pensioen. Het deeltje bedrijfsvoorheffing dient als voorschot op de belastingen die je zal moeten betalen. Als je helaas niet genoeg kapitaal hebt om dingen te kopen die je nadien kan aftrekken, en je verdient geen honderden miljoenen euro‟s, dan zal je een substantieel bedrag moeten betalen aan belastingen. Je kan proberen om geen brief in te vullen natuurlijk maar wij betwijfelen sterk of dat als arbeider of bediende verf zal pakken. Laat staan dat we met 30.000 massaal zouden frauderen…


S.O.S Johan : CHEESECAKE ! Ingrediënten Voor het deeg : 1 vanillestokje 225g bloem 75 g poedersuiker Zout Geraspte schil van 1 citroen (witte onder de schil niet meenemen)

Voor de vulling : 250g melkerijboter 250g suiker Zout Geraspte schil van 1 citroen 6 eieren 70 g maïzena

een springvorm diameter 26cm stuk bakpapier diameter 26cm Voor de bodem : Kneed met de mixer met deeghakken het volgende: de bloem, de poeder-suiker, de citroenschil, het merg van het vanillestokje, de boter in blokjes, een snufje zout en 2 el koud water. Wanneer alles één massa is geworden verder kneden met de handen tot één gladde massa. Vervolgens afdekken en koud 30 minuten wegzetten. De vulling: Klop de boter, de suiker, een snufje zout en de citroenschil romig. Klop de eieren met de maïzena op en meng dit doorheen de kwark. De cake : Verwarm de oven voor (elek: 175°C/ hetelucht: 150°C/ gas: 2). Leg op de bodem van een springvorm het bakpapier. Maak met 2/3 van het deeg een bodem met een diameter van 26cm en leg deze in de springvorm. Maak met de rest van het deeg 2 sigaren met een diameter van 2 cm , leg deze tegen de vormrand van de springvorm en druk 2-3 cm op. Vul de vorm met de vulling en strijk glad. Bak de taart ongeveer 1uur in de oven. Ga na 20 en 40 minuten even met een mes langs de taartrand, zo breekt het oppervlak niet. Als de taart klaar is (druk voorzichtig op de bovenkant van de taart indien deze meegeeft is ze klaar) laat deze dan nog 15 minuten afkoelen in de vorm. Haal hem vervolgens uit de oven en laat verder afkoelen … smakelijk!

Johan De Vree ( Johan.de-vree@total.com )


De ratio Onder onze vorige personeelsdirecteur kwam er weinig vooruitgang in de ratio. Er werd veel afgetast maar de directie bleef echter doof naar de meest belangrijke boodschap :”wij hebben van onze mensen, jullie dus, geen mandaat om te onderhandelen over één ratio voor arbeiders en bedienden”. Echter ook van onze vakbonden kregen wij dat mandaat niet. De secretarissen hebben dit ook zo op papier gezet en aan onze directie laten weten. Zonder al te grote gaten in de lucht te springen kunnen wij zeggen dat er in december eindelijk een ratio voor arbeiders en één voor bedienden op tafel kwam te liggen. De discussie gaat echter ook over een verbetering van de ondertussen befaamde nota Treier en een tastbaar iets dat de bezetting binnen een ploeg zal gaan bepalen. Een belangrijk gegeven daarin is dat het een verbetering moet zijn omdat binnen de afspraken van de nota Treier is gebleken dat die niet meer volstaan. En daar is de afstand toch nog groot. In januari en februari zijn reeds nieuwe datums gepland om met dit sociaal overleg verder te gaan en dus hopelijk die afstand te verkleinen. Ondertussen maken we van deze gelegenheid gebruik om nog eens duidelijk te maken dat : de “ratio” het aantal mensen is dat minstens nodig is per functie, en waar men dus niet onder mag gaan. Deze houdt dus rekening met de mogelijke afwezigheden gedurende het jaar. De ratio is dan ook van belang om te bepalen hoeveel mensen er per zone minstens moeten zijn. Hopelijk kunnen wij in het rood nieuws van januari 2011 schrijven dat er eindelijk een aanvaardbare en werkbare ratio is gevonden… Eric Lambert (eric.lambert@total.com)

Linx+ brengt kleur in cultuur Linx+ is dé cultuurorganisatie bij uitstek om bij aan te kloppen voor een uniek aanbod van culturele activiteiten. Of u nu geïnteresseerd bent in een citytrip naar Berlijn of in kortingen op activiteiten en evenementen die nét even dat beetje extra bieden, of juist warm loopt voor expo’s en boeken, Linx+ heeft het allemaal in huis. Linx+ gelooft dat cultuur verder moet gaan dan amuseren. Becommentariërend en engagerend – dát is het soort cultuur waar Linx+ voor gaat. Bertolt Brecht zei dat cultuur geen spiegel moest zijn, maar een hamer die de werkelijkheid vormgeeft en wij zijn het daar van harte mee eens. Cultuur maken en „mee doen‟, maakt ons bewust, mondig en weerbaar. Linx+ is een open netwerkorganisatie waarbij een belangrijk deel van het werk nog steeds gedaan wordt door vrijwilligers. In Vlaanderen zijn er ongeveer 150 afdelingen van Linx+ actief op plaatselijk niveau. Via Linx+ kreeg u 20 procent korting op een aantal tijdschriften van Sanoma. Je kon kiezen uit de Libelle, Flair, Story, HUMO 52, TeVe-Blad en Feeling. Er waren tal van kortingen zoals bijvoorbeeld voor de zoo, Planckendael of de Efteling. In 2009 kon je naar tentoonstellingen over het stemrecht van de vrouwen of naar het fotomuseum in Rotterdam. Willen jullie meer info laat ons dan iets weten ! Neem alvast een kijkje op : http://www.linxplus.be Sven Naessens (sven.naessens@total.com) Kris Vandael (kris.vandael@total.com)


Waarom jezelf lid maken bij het ABVV ? Als ABVV zetten wij ons als ploeg dagdagelijks in om jullie allemaal te vertegenwoordigen. Arbeiders, bedienen en kaders hand in hand is dan ook ons motto. Bovendien staan principes voorop en ook dat vind je in alles wat we doen terug. Langs de andere kant is het ook een blijk van vertrouwen in onze werking en een appreciatie naar het vele werk dat wij voor jullie leveren. Lid worden, jezelf syndiceren zoals dat heet, is geen verplichting maar uiteindelijk kost het bijna niets en je krijgt er enorm veel voor terug !

Wat krijg je terug ? Jaarlijkse syndicale premie Arbeiders : 129â‚Ź Bedienden : 107â‚Ź Andere premies Geboortepremie Rustvergoeding En natuurlijk... Het stakingsgeld

Aarzel dus niet en vul onderstaande bon in en geef hem aan een delegee in je buurt of in het kot aan de draaimolekens. Alvast bedankt voor het vertrouwen, Jullie ABVV team !

1ste week : 25 Euro/dag 2e week : 31 Euro/dag 5e week : 41.5 Euro/dag 9e week : 45.5 Euro/dag

VUL DEZE BON IN EN GEEF HEM AAN JE DELEGEE !

rood nieuws  

rood nieuws editie 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you