Page 1

uitgave

03

MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF TRABVV DELEGATIE

TRABVV

nieuwsbrief

Maart 2012

In deze uitgave TRA nieuws P.1 TOTAL nieuws P.1 OR, CPBW en SYNDICAAL P.2 Ander nieuws P.2 TOTAL nieuws P.3 Positieve beloningen: pro of contra? P.4 Lieven Vanhoutte P.5 TRABVV bibliotheek en videotheek P.5

TRA nieuws De maand begon zoals ze eindigde, met de ratio. Het lijkt wel een vast agendapunt te zijn geworden.

Spijtig genoeg bleef deze vraag steeds weer onbeantwoord, de kruik gaat maar zolang te water tot ze barst, wat dus ook gebeurde.

Onze directie wou overleg wat NC3 betreft. Het was voor hen immers een probleem om tot zeven bedienden te komen. Wij zijn alvast op jullie eis blijven staan, zeven bedienden voor NC3, dat is het mandaat dat we hebben gekregen om verder te praten.

Loopbaanonderbreking van een collega wordt dat bewust al een ganse tijd niet opgevangen. Sociaal overleg over een soort van horizontaal vervanger zou daar soelaas kunnen brengen, in onze ogen althans.

Voor de administratief bedienden was het ook een drukke maand. Op TRA werden de eerste mensen gevonden die gebruik willen maken van het tele-thuiswerk. Onze dames helpen hen waar ze maar kunnen. Met vragen kan je dus steeds bij hen terecht. Maart betekent ook elk jaar weer de equal pay day, waarbij het ABVV de loonkloof tussen mannen en vrouwen tracht te verkleinen. Een strijd die ondertussen vruchten begint af te werpen! Vorig jaar immers vond de equal pay day plaats op 28 maart, dit jaar was dat al 20 maart. Onze dames hebben die dag op TRA ook hun beste beentje voorgezet. En dan is er opnieuw off-sites. In februari werden reeds enkele vragen gesteld over de organisatie achter den draad. De bezetting in shift is twaalf man, vorig jaar ging men daar opnieuw onder. Dat moet maar eens gedaan zijn, aanwervingen dienen te gebeuren, desnoods nog meer op voorhand dan nu. Het lijkt de enige logische oplossing om het moeilijk te vinden personeel tijdig op de raffinaderij te krijgen. Ook de dienst vroege-late stond op de agenda van de ondernemingsraad februari. Via de hiërarchische weg vragen wij hierover al langer sociaal overleg.

Toen de directie een ballonetje opliet over het mogelijks opdoeken van de dienst trok de geruchtenmolen zich op gang. Om de sereniteit te bewaren trokken wij toen zelf naar de dienst vroege-late en gingen horen bij de collega’s wat de problemen zijn. Vervolgens trokken wij, in gezamenlijk vakbondsfront, naar de hiërarchische lijn met de vraag om het sociaaloverleg op te starten. Hierover zal er dus de komende maand nog wel wat te doen zijn. Ook op de brandweer kent men structurele problemen, overleg haalt al maanden niets of weinig uit. We blijven het overleg volop de kans geven maar dan gaat het toch wel tijd worden dat er resultaat aan gekoppeld gaat worden. Vorige maand lieten we jullie weten dat er enkele kleine veranderingen op til waren voor shiftpersoneel. Van het eerste, de mogelijkheid om vijf JV dagen in halve dagen te nemen in plaats van de huidige drie, kregen jullie alvast bericht. Hopelijk sluiten we de nieuwsbrief van volgende maand ook af met positief nieuws rond bvb een zevende man op NC3!


OR, CPBW en SYNDICAAL •

Licht aan poort 1, renovatie werkplaats instrumenten !

Onze directie heeft laten verstaan dat ze prijs hebben gevraagd aan de overheid om het licht te koppelen aan de poort wat zoveel betekent als een oranje knipperlicht als de poort gesloten is. Nu maar hopen dat de prijs er snel is zodat de uitvoering kan gebeuren. Wij houden het alvast in het oog. Ook goed nieuws wat betreft de renovatie werkplaats instrumenten. Na het buitengebouw van center 5 en de burelen van de riggers zijn we er nu in geslaagd om ook de renovatie werkplaats instrumenten te laten doorgaan. Dat budget was ingetrokken maar via tussenkomsten op het CPBW kwam het toch in orde. Dit jaar zal men starten en ergens in 2013 hoopt men volledig klaar te zijn. Ook het dak van de dienst elektrisch onderhoud wordt herbekeken. Het lekte dat het niet meer schoon was, door ook hier op te hameren werden er voorlopige herstellingen uitgevoerd. Onvoldoende blijkt nu waardoor men alsnog ook dit probleem mee in de scope rond de renovatie heeft gestoken. Ook de geurhinder in de toiletten van de oude badzaal werd aangekaart en ook hier is men aan het bekijken hoe de problemen op te lossen. Hopelijk zitten onze collega’s daar tegen 2013 in een werkplaats die naam waardig!

TRABVV Ander nieuws van op de website Europa wordt paradijs voor werkgevers Herziening van het arbeidsrecht, soepeler ontslagrecht, loonsverlagingen: onder druk van recessie en staatsschulden begint de ene Europese regering na de andere te tornen aan de rechten van werknemers. En werkgevers varen er wel bij.

8 miljoen Duitsers verdienen minder dan 9,15€ per uur Dat staat te lezen op de redactie onder de titel “Kwart Duitsers verdient minder dan 10 euro bruto”. De universiteit van Duisburg-Essen maakte de cijfers, die op 2010 slaan, bekend. Nog volgens de studie moesten in 2010 1,4 miljoen Duitsers het stellen met een loon lager dan 5 euro bruto per uur.

De lonen van politici Sinds januari 1996 ligt de basisvergoeding van parlementsleden vast op 53.511 euro bruto per jaar. Let wel, dat bedrag is net zoals de lonen van de ambtenaren gekoppeld aan de index. Tegen de huidige index komt dat neer op een brutoloon van 81.106,62 euro per jaar of 6.758,89 euro per maand.

20 rijksten bezitten samen 512,8 miljard euro TRABVV DELEGATIE Dagelijks meer info op : http://www.trabvv.be

Dat staat te lezen op de website van De Morgen. Het vermogen in dollars van de 20 rijkste ter wereld is 676.8 miljard dollar. Het is Bloomberg dat elke keer opnieuw deze lijst wereldkundig maakt.


TOTAL nieuws Total werkt aan Chinese schaliegasdeal 19 maart 2012 Total onderhandelt met het Chinese staatsolieconcern Sinopec, schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal op zondag op basis van een interview met Totaldirecteur Christophe de Margerie. De winning van schaliegas staat in China nog in de kinderschoenen, maar het land heeft ambitieuze plannen voor de toekomst. De productie moet voor 2015 zijn opgeschroefd tot 6,5 miljard kubieke meter. In 2020 moet dat verder zijn opgelopen tot 60 tot 100 miljard kubieke meter, aldus De Margerie. Total : ontruimt boorplatform in Noordzee vanwege gaslek 26 maart 2012 Oliemaatschappij Total heeft vandaag vanwege een gaslek de medewerkers van het boorplatform Elgin Franklin in de Noordzee geëvacueerd. Volgens ooggetuigen is de gaswolk rond het lek op zo’n tien kilometer afstand goed zichtbaar. De productie op het booreiland is stilgelegd, meldt persbureau AP. In totaal zijn 238 werknemers van het booreiland gehaald. De oorzaak van het lek is nog onbekend. Het gaslek op het platform, dat zo’n 240 kilometer ten oosten van de Schotse stad Aberdeen ligt, ontstond gisteren. Volgens woordvoerder Jake Molloy van de vakbond voor platformmedewerkers zou de wolk het resultaat zijn van mislukte pogingen om een lek te dichten. Het probleem zou al langer op het platform spelen. “Een paar weken geleden werd al besloten de gasbron dicht te gooien”, vertelt Molloy. Het gaslek bij TOTAL Noordzee is gevonden 29 maart 2012 Total heeft het lek gevonden waaruit al enkele dagen gas ontsnapt bij een boorplatform op de Noordzee. Dat heeft een woordvoerster van het Franse bedrijf vandaag gemeld. Volgens de zegsvrouw is het gas afkomstig uit een niet meer gebruikte gasbron op 4000 meter diepte, die vorig jaar was dichtgestopt. Het lek is ontstaan tijdens boringen in een dieper gelegen gasbron. Het gas komt nu via het boorplatform aan de oppervlakte. Sommige experts waarschuwen voor explosiegevaar, maar Total blijft erbij dat daarvan geen sprake is. Total overweegt het lek van bovenaf te dichten met modder, maar daarvoor moet een team naar het ontruimde boorplatform worden gebracht. Dat is een lastige en riskante onderneming omdat rond het platform een dichte gaswolk hangt. Ook overweegt Total nog altijd een extra gat te boren in het gasveld om de druk te verminderen. Dat zou zeker een half jaar in beslag nemen. TRABVV DELEGATIE Dagelijks meer info op : http://www.trabvv.be

De Britse kustwacht heeft een vaarverbod ingesteld in een gebied met een straal van circa 3 kilometer rondom het boorplatform. Shell heeft het niet-essentiële personeel van twee nabijgelegen boorplatforms gehaald.


Positieve beloningen “pro of contra” Als ABVV zijn wij natuurlijk nooit tegen positieve beloningen voor bepaalde realisaties. De manier waarop, dat is echter een ander paar mauwen. Ons idee is immers dat iedereen op TRA dagelijks zijn job doet. En er zijn zo van die momenten dat iedereen ook al eens meer doet dan enkel zijn job, veel meer soms. Denken we bijvoorbeeld maar aan de prestaties die geleverd werden tijdens het koude winterweer en de uitloper van de laatste TA. Huzarenstukjes, ze gebeurden dagelijks. Op zulke momenten verwachten wij ook dat onze hiërarchische lijn dat ziet en hiervoor ook dankbaar is. Een dankwoordje, taart, een fleece… Allemaal zaken die worden geapprecieerd natuurlijk. Het wordt echter een gans ander verhaal als men die huzarenstukjes MOET presteren om een bepaalde erkenning te krijgen. Immers een dankwoordje, taart, een fleece kan ook zomaar worden gegeven. Niet vergeten er dat ook tijdens gewone dagen soms uitzonderlijke prestaties worden geleverd. Een upset, een trip, een onderdeel dat dringend dient te worden vervangen. Onverwachte bestellingen plaatsen, niet routinematige en dringende analyses doen, een beslissing nemen op het moment dat ze genomen moet worden. Allemaal zaken die bijna dagelijks gebeuren. Van TOTAL uit wil men nu een idee overnemen dat al langer gekend is in de chemie. Bedanken naargelang de prestatie. Dat is natuurlijk iets helemaal anders. Toen wij, vorig jaar, in Parijs het veiligheidsforum van de TOTAL groep bijwoonde werd dat ook zo, in gemeenschappelijk vakbondsfront, meegegeven aan de verantwoordelijken van de TOTAL groep.

VRAGEN OF COMMENTAAR Contacteer ons op

We kennen immers verhalen vanuit de chemie waarbij mensen plots kwamen werken met bvb. een gebroken voet of been omdat zij niet de oorzaak wilden zijn van het niet krijgen van een bedanking. Zo kennen we ook verhalen van bedankingen, verschillend in grootorde naargelang de plaats waar je werkt. De ene eenheid is de andere niet, de ene bureau ook waarschijnlijk de andere niet. Zo worden in de chemie sommige mensen meer, of minder, bedankt dan andere ook al is de inspanning voor iedereen groter geweest dan wat de gewone dagdagelijkse job vereist.

TRABVV DELEGATIE

Op het CBPW hielden wij dan ook voorlopig de boot af. De reden hiervoor is simpel. Zulke zaken dienen beslist te worden in overleg met jullie. Overleg dat wij altijd zullen blijven houden en als de vraag komt vanuit onze hiërarchische lijn, dan zullen wij er ook mee starten.

Dagelijks meer info op :

In tussentijd mogen jullie altijd al jullie idee laten weten aan ons, alle commentaar is zoals steeds meer dan welkom!

Nieuwsbrief@trabvv.be

http://www.trabvv.be


LIEVEN VANHOUTTE “kleine verhalen over solidariteit” Lieven Vanhoutte is sociaal pedagoog, journalist en coördinator Europese en internationale actie van de arbeiderscentrale (Algemene Centrale) van het ABVV. Zijn reisblogs vormden de basis voor dit boek. René Van Cauwenberge is gewestelijk voorzitter van diezelfde Algemene Centrale, gewest Vlaams Brabant. Hij organiseert al jaren internationale solidariteitsprojecten. Een keuze uit zijn prachtige foto’s vult dit boek aan en versterkt de inhoud nog. Dit boek biedt een inspirerende wandeling doorheen dertig jaar van internationaal syndicaal activisme. Vanuit de ontwapenende beschrijving van persoonlijke contacten en belevenissen geeft de auteur een unieke inkijk op een brede waaier van internationale samenlevingsproblemen. Lieven Vanhoutte bouwt een visie op vanuit de mens, eerder dan vanuit grenzen of structuren. Internationale solidariteit krijgt daardoor een gezicht. Ook letterlijk, door de samenwerking met fotograaf René Van Cauwenberge. Uit de inleiding van Lieven De concrete verhalen schetsen het onrecht waar vakbonden wereldwijd tegen vechten. De zaken eens van een andere kant bekijken, helpt om die andere kant te zien en niet eenzijdig te worden. Dat houdt meteen in: kritiek als fundamentele houding en levensvisie. Ooit zei iemand me:”Schrijven is eenvoudig, je zet de kraan open en de kritiek spuit eruit.” Kritiek is ieder geval mijn tweede natuur, mijn levenshouding. Veel hangt af van je mensbeeld. Is de mens in essentie goed of slecht? Ik neig eerder naar het goede in de mens. Hoe verander je iemand: met de wortel of met de zweep. Als pedagoog weet ik dat de wortel beter werkt. Maar ben ik dan negatief omdat ik de samenleving wil veranderen? Omdat ik liever eerlijk zeg wat ik denk, dan alles in te slikken en psychotisch te worden? Nee, het motto blijft:”Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.” Ook in conformistische tijden. Te koop bij EPO

VRAGEN OF COMMENTAAR Contacteer ons op Nieuwsbrief@trabvv.be

TRABVV bibliotheek en videotheek! Kameraden, Ondertussen hebben wij al enkele boeken besproken in onze maandelijkse nieuwsbrief. Het is misschien plezant om weten dat wij al die boeken ook steeds zelf hebben aangeschaft. Zo dus ook dit boek. Dat heeft ook zo zijn redenen natuurlijk, wij hebben deze immers verzameld om jullie ooit de kans te kunnen bieden deze boeken ook daadwerkelijk te kunnen lezen. Vanaf heden is de bibliotheek dan ook geopend!

TRABVV DELEGATIE Dagelijks meer info op : http://www.trabvv.be

Jullie kunnen het al lezen in de titel, we hebben ook een kleine videotheek aangelegd. Films van Ken Loach zoals Rif Raf zijn in ons bezit maar ook andere films zoals “Looking for Eric” met in de hoofdrol niemand minder dan Eric Cantona. We hebben enkele klassiekers alsook recentere films, natuurlijk wel steeds met een sociale tint. Zo wil je misschien wel eens kijken wat Michael Moore je te bieden heeft in “Capitalism a love story”? Vraag dus gerust achter de lijst van boeken en films. Wil je er één lezen, of zien, je weet ons zitten.

Nieuwsbrief Maart 2012  
Nieuwsbrief Maart 2012  

Nieuwsbrief TRABVV Maart 2012

Advertisement