Page 1

FLE X IBLE WOR KS PACE S


VI ER SVENHEIM GRUPPEN 5 SVENHEIM KONTORMØBLER 6

FIX WORKSTATION 8 FIX 10 OPPBEVARING 16 TITAN 18 KOPIPRINT KONTORMØBLER 28

ARBEIDSBORD 32 BORDPLATER 34 XENA 36 TELLUS 40 STATIV 46 TILBEHØR 52 BORD OG VEGGSKJERMER 54 VESTA AKUSTIKK GULVOG BORDSKJERMER 56 VESTA FELTRYGGER 59 BORDSKJERMER 60 MØTE- OG KONFERANSEBORD 62 FACTOR KONFERANSEBORD 64 FACTOR LITE KONFERANSEBORD 70 OPTIMA KONFERANSEBORD 72 OPTIMA LITE KONFERANSEBORD 78 DIALOG KONFERANSEBORD 80 SAMMENLEGGBARE BORD 88

KONTORSTOLLER 92 MAGNA 94 INFRA 96 CITY 98 SKOLEMØBLER 100 SKOLEBORD 102 KATETER 103 MOBILT KATETER 104 SKOLESKAP 105 FRIFORM 108 SERTIFISERINGER, MILJØ– OG KVALITET 110 FILARKIV OG RESSURSER 112 KONTAKT OSS 116


1956

ETABLERT

60.000

KVM PRODUKSJONSAREAL

340

ANSAT TE


V I E R SV E N H E I M GRUPPEN

Svenheim Møbelindustri AS ble grunnlagt

har miljøvennlige produksjonsprosesser

på Osterøy i 1956 som en underleverandør og reduserte utslipp og avfall. De er de for andre produsenter. Som årene gikk av,

produksjonsstandarder vi også forventer

utvidet kundebasen for underleveranser

fra våre underleverandører.

seg, og det samme gjorde vårt produktspekter. I 1992 flyttet vi inn i større

Vårt slagord er FLEKSIBLE ARBEIDSPLASSER

lokaler i Lunde, Telemark. I 2002 ble vår

og dette prinsippet om fleksibilitet er

vekst kronet med kjøpet av en 50 000 m2

selve kjernen i Svenheim´s identitet. Det

stor fabrikk i Alytus, Litauen - og etter en

gjenspeiles i både vårt produktspekter og

gradvis utvikling er den nå UAB Svenheim,

våre arbeidsmetoder. Uansett hvilke som

en fullt operativ kontormøbelprodusent.

er våre kunders behov kan vi tilby dem en løsning. Og vi fortsetter å skyve grensene

Som en ledende møbelprodusent er vi

for hva som er mulig ved stadig å utvikle

fullt klar over vår innvirkning på både

nye produksjonsteknikker for å oppfylle

miljøet og andre virksomheter. Det er

kravene til morgendagens funksjonalitet

derfor vi bruker miljøvennlige råvarer,

og design.


SV E N H E I M KO N TO R M Ø B L E R

Kontormøbler fra Svenheim inviterer til nye og spennende løsninger. Med fokus på fleksibel design og kompetanse om fremtidens kontor, leverer vi stilfulle møbler i nordisk utførelse som gir rom for fornyet arbeidslyst. Dagens arbeidsformer er mange, individuelle og i stadig utvikling. Arbeidets art varierer gjerne innen én og samme bedrift. Det kan veksle i løpet av en arbeidsdag, og de fleste vil

FLEXIBLE WORKSPACES

med tiden møte behovet for tilpasninger og endringer. Kontormøbler fra Svenheim er designet med tanke på fleksibilitet og skaper helhetlige interiørløsninger. Med erfaring og kompetanse fra ulike typer prosjekter har Svenheim etablert seg som en solid og spennende aktør i det norske og svenske markedet. Vi er alltid åpne for nye trender og løsninger, og tilbyr også Friform – et eget konsept hvor man selv designer sin egen arbeidsplass. Svenheims kontormøbler er i norsk utførelse, de har rene 6

linjer og et stilfullt formspråk. Vi har et bredt utvalg av ulike komponenter som gir mange muligheter for unike løsninger. Med et møbelsystem fra Svenheim kan innredningen også endres og utvides ved senere behov, slik at løsningen til enhver tid fremmer og støtter de ulike bedrifters virksomhetsområder.


7

FLEXIBLE WORKSPACES


8

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

FIX WORKSTATION

9


Svenheim har blitt tildelt MERKET FOR GOD DESIGN for møbelserien FIX i kategorien møbeldesign. Juryen ga følgende tilbakemelding på serien:

FLEXIBLE WORKSPACES

Jurykjennelse

10

UNIKE FORDELER. Dette er en produktserie med mange fine og intelligente løsninger. Innovasjonen ligger i konstruksjon av hjørnene som er avrundet utvendig, mens den rettvinklede formen er bevart på innsiden. Dette gir fordeler både for produksjon og for innholdet, og det er mer behagelig for brukeren å sitte mot en bue enn en mot hard kant. Utformingen er svært detaljert og fargevalget elegant. Her har det tydelig vært et godt samarbeid mellom produsent og designere, og de estetiske og praktiske fordelene gjør at serien skiller seg ut blant konkurrerende kontormøbler. FIX er utformet for å ta seg godt ut i kontormiljøet, men viser seg også fra sin beste side for brukeren. Designer Fredrik Torsteinsen TORSTEINSEN DESIGN AS


FLEXIBLE WORKSPACES

FIX

11

Bord- og oppbevaringsserien FIX er skapt med ideen om at møbelet skal ta seg like godt ut fra alle vinkler. Dette merker du godt når du setter deg ved bordet, åpner en skuff, eller åpner uttrekksskapet. Opplevelsen ligger i detaljene.


FA R G E VA LG

Hvit

FLEXIBLE WORKSPACES

Valnøtt

12

Oppbevaringsenheten er designet med tanke på at møbelet ikke bare skal ta seg godt ut i kontormiljøet, men også vise seg fra sin beste side til brukeren. Skuffeinnredning i valnøtt.

FIX


INTEGRERT SKUFFEINNREDNING

2A4 SKAP

Buet dører begge sider

2A4 UTTREKK

Rette dører

Buet dør venstre

Buet dør høyre

Åpen reol

3A4 SKAP

Venstre

Høyre

3A4 UTTREKK

FLEXIBLE WORKSPACES

UTFRESTE GREP

13

Buet dører begge sider

Rette dører

Buet dør venstre

Buet dør høyre

Åpen reol

Venstre

Høyre


FA R G E VA LG

Hvit

FLEXIBLE WORKSPACES

Valnøtt

KABELGJENNOMFØRING

14

FIX


F I X A R B E I D S B O R D P L AT E R

BREDDE

DY B D E

FIX SKAP OG UTTREKK

H ØY D E

BREDDE

DY B D E

Bordplate 1

1600

800

2 A 4 s k ap

96 9

800

400

Bordplate 2

1800

800

2 A 4 u t t re k k

96 9

400

869

3 A 4 s k ap

135 8

800

400

3 A 4 u t t re k k

135 8

400

869

FLEXIBLE WORKSPACES

BORDPLATER

15


FLEXIBLE WORKSPACES

OPPBEVARING

16


17

FLEXIBLE WORKSPACES


18

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

TITAN

19

TITAN oppbevaring passer like godt i det åpne kontorlandskapet som på cellekontoret. Blant de mange valgmulighetene vil du finne fleksible og estetiske løsninger som dekker dine innredningsønsker, både dagens og fremtidens.


FLEXIBLE WORKSPACES

20

Gjennom et bredt spekter av modulstørrelser, farger og utførelser lar TITAN deg kombinere reoler, skap og tilbehør til et spennende resultat. Fleksible og ergonomiske løsninger, høy produksjonskvalitet samt visuell helhet, bidrar til et totalinntrykk som gjør arbeidsplassen til et trivelig sted å være.

TI TAN


FA R G E VA LG D Ø R O G S KU F F E F R O N T E R

FA R G E VA LG SKROG

FINÉR

FINÉR

Bjerk finér

Bøk finér

Eik finér

D I R E K T E L A M I N AT

Hvit

Grå

Bjerk

Bøk

Bjerk finér

Bøk finér

Eik finér

D I R E K T E L A M I N AT

Antrasitt

Hvit

Grå

Antrasitt

Bjerk

Bøk

Grønn

Grå

Gul

Antrasitt

Blå

FLEXIBLE WORKSPACES

LAKKERTE FRONTER

21

Rød

Hvit

Alle farger på spesialbestilling


Hvit RAL 9010

FLEXIBLE WORKSPACES

Grå RAL 9006

Sort RAL 9005

H Å N D TA K

G01

G02

G04

G05

22

G03


TITAN 12- ROMS POSTSORTERINGS-INNSATS GRÅ ELLER HVIT

HENGEMAPPEVOGN FOR PLASSERING PÅ BUNNPLATE ELLER HYLLE.

SKRÅFAG FOR MOBIL SKUFFESEKSJON

FELTRYGG

TITAN SKUFFEINNSATS GRÅ ELLER HVIT

PENNESKAL UNIVERSAL

BLANKETTBOKS A4

FLEXIBLE WORKSPACES

TIDSSKRIFTHYLLE

23


U N D E R ST E L L

BEN RAMME LAV 96 MM ELLER HØY 196 MM

FLEXIBLE WORKSPACES

HJULSETT H01

24

SOKKELRAMME

FIRKANTEDE BEN

STILLSKRUER I BUNNPLATE

RUNDE BEN

HJULSETT H02

HJULSETT H03


T I TA N H Y L L E SYST E M

T I TA N H Y L L E SYST E M

LENGDER

Vegg/bæ re ski n n e

16 5 0

Vegg/bæ re ski n n e

84 0

Opphengski n n e en kel

195 0

Opphengski n n e en kel

13 0 0

Opphengski n n e d ob b el

195 0

Opphengski n n e d ob b el

13 0 0

B ø k hylle d yb e 30c m

84 0

B jer k hylle d yb e 30c m

84 0

Hv it hylle dyb e 30c m

84 0

B ø k hylle d yb e 30c m

600

B jer k hylle d yb e 30c m

600

Hv it hylle dyb e 30c m

600

Hylleho lde r

302

Kombiner t hyl l e & b ok hol d er

302

B o k holder

26 5

HYLLESYSTEM

Enkel- og dobbeltsporet vegglist. Hylleplater i to størrelser.

FLEXIBLE WORKSPACES

TITAN hyllesystem kan tilpasse rommets dimensjoner og utnytte veggen maksimalt. Vegglister i hvit (RAL 9010) leveres i to høyder:130 og 195cm. Hylleplater i hvit, bøk eller bjerk i 60- eller 80cm bredde.

25


1A4 DYP 1A4 DYP 1A4 DYP 196

196

131

131

196

Påbygningsreol

PåbygningsreolSkyvedører Påbygningsreol

2A4 DYP 2A4 DYP 2A4 DYP 201

201 203 201

Reol Slagdører Reol

Reol

3A4 DYP 3A4 DYP 3A4 DYP 301

301 302 301

Reol Skuffer Reol

Reol

187

187

131

Skyvedører

Skyvedører Skyvedører Skyvedører

Slagdører Slagdører og skuffer Slagdører

Slagdører Sjalusi og skuffer Slagdører og skuffer

Skuffer og Slagdører skuffer Skuffer

Slagdører Sjalusi og skuffer Slagdører og skuffer

Skyvedører

Skyvedører

Skyvedører

208 229 208

Sjalusi Sjalusi og skuffer Sjalusi

og skuffer Sjalusi Slagdører Sjalusi og skuffer

307 308 307

308 329 308

Sjalusi Sjalusi og skuffer Sjalusi

og skuffer Sjalusi Slagdører Sjalusi og skuffer

431 432 431

432 433 432

433 434 433

434 447

og Skyvedører Sjalusi skuffer Skyvedører og skuffer

Sjalusiog skuffer Sjalusi Sjalusi

og skuffer Sjalusi Slagdører Sjalusi og skuffer

Slagdører Skyvedører Slagdører

Skyvedører Sjalusi Skyvedører

329 330 329

330 331 330

Sjalusi Arkivskap Sjalusi

Skyvedører Skyvedører og skuffer Skyvedører

4A4 DYP 4A4 DYP 4A4 DYP FLEXIBLE WORKSPACES

401

401 429 401

Reol Slagdører Reol

Reol

5A4 DYP 5A4 DYP 5A4 DYP 590

26

590 576 590

430 431 430

429 430 429

Slagdører Slagdører og skuffer Slagdører

Slagdører og Skyvedører skuffer Slagdører og skuffer

Skyvedører Skyvedører og skuffer Skyvedører

820

810 830

820

810

820

830 620 610 610

630 620 620

Reol Slagdører Reol

Slagdører Slagdører

Slagdører Skyvedører Slagdører

Høyre* Høyre Venstre* Høyre* Høyre Venstre*Høyre Høyre VenstreHøyre og og og Høyre* Høyre Høyre Venstre* Høyre venstre venstre venstre og og venstre venstre valg *Tilleggs *Tilleggs valg for garderobe for garderobe *Tilleggs inndeling valg inndeling for garderobe inndeling

910

905

910

905

910

630 630 Mobil, 3 skuffer

Reol

Arkivskap

332 332

Skyvedører og skuffer Skyvedører og skuffer

448

447 448 447

434

905

830 610

Høyre og venstre

Arkivskap

448

Skyvedører Skyvedører

SKUFFESEKSJON SKUFFESEKSJON SKUFFESEKSJON

UTTREKK UTTREKK UTTREKK

576 810 576

235

331 332 331

Slagdører og Skyvedører skuffer Slagdører og skuffer

Slagdører Slagdører og skuffer Slagdører

235

233 235 233

231 233 231

229 231 229

207 208 207

304 307 304

302 304 302

190

Skyvedører

204 207 204

203 204 203

190

190

187

Venstre Venstre

Mobil, Mobil, 3 skuffer 4 skufferMobil, 3 skuffer

Mobil, 4 skuffer Mobil, 4 skuffer


2A4 DYP 2A4 DYP

Slagdør, skuffer

333

Sjalusi

456

Slagdører

270

270

268

Sjalusi, Slagdør, skuffer skuffer

Sjalusi, Skyvedører skuffer

333 334

334 347

Sjalusiog skuffer Sjalusi

Sjalusi og skuffer Slagdører

456 461

462461

Postsortering

Postsortering Skuffekasset

66004300

Skuffekasset

296

296

Skyvedører

347 348

348 349

Slagdører Skyvedører

Skyvedører Sjalusi

Påbygningsreol

Påbygningsreol

349 368

Sjalusi Slagdør, skuffer

370

368 372

388

372 388

370

390

390

Slagdør Skyvedører Skyvedører Sjalusi, Slagdør, Slagdør Sjalusi, Skyvedører Skyvedører skuffer valg for valg for *Tilleggs *Tilleggs *Tilleggs valg for skuffer skuffer skuffer skuffer valg for *Tilleggs inndelinginndeling garderobe inndeling garderobe inndeling garderobe garderobe

462

T I TA N M O D E L L

H ØY D E *

BREDDE

DY B D E

1A 4 d yp re o l påby gg

3 84

800

400

2A 4 d yp re o l påby gg

76 8

800

400

2A 4 d yp t s k ap s mal t y pe

* 792

420

400

2A 4 d yp re o l / s k ap

* 792

800

400

2A 4 d yp t s k y v e dø rs k ap, bre dde 120

* 792

120 0

400

med hattehylle Slagdører hattehylle Garderobeskap med Garderobeskap 2A 4 og uttrekk, venstre/høyre og uttrekk, venstre/høyre

66004300 66004200

290

290

SkyvedørerSkyvedører

INNSATSER INNSATSER 66004200

287

287

* 792

16 0 0

400

3A 4 d yp t s k ap s mal t y pe

d yp t s k y v e dø rs k ap, bre dde 16 0

* 1176

420

400

3A 4 d yp re o l / s k ap

* 1176

800

400

3A 4 d yp t s k y v e dø rs k ap, bre dde 120

* 1176

120 0

400

3A 4 d yp t s k y v e dø rs k ap, bre dde 16 0

* 1176

16 0 0

400

4A 4 d yp re o l / s k ap

* 15 6 0

800

400

4A 4 d yp garde ro be s k ap

* 15 6 0

600

400

5A 4 d yp re o l

* 194 4

800

400

2A 4 s kap me d u t t re k k

89 0

400

800

3A 4 s kap me d u t t re k k

1274

400

800

M ob i l s k u f f e s e k s j o n , 3 e l . 4 s k u f f e r

630

4 32

558

Løs skuf f e k as s e t t

35 8

35 5

33 0

*H øyd e e k s k l . 96 mm s o k ke l me d s t i l l e s k r u e r, be n , h j u l e l l e r be n ramme . *H øy b en ramme 196 mm

FLEXIBLE WORKSPACES

268

27


28

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

KO PIPRINT KONTORMØBLER

29

Kopi/Print er i en ren og enkel design som passer i de fleste miljøer. Man kan tilpasse til ethvert rom ved å kombinere ulike skap. En serie skap som er egnet for å lagre kontorutstyr, til effektiv postsortering og som senter for de daglige kopierings- og utskriftsoppgaver.


FLEXIBLE WORKSPACES

30

FA R G E VA LG

Hvit


SKAP

BREDDE

DY B D E

H ØY D E

KopiP r int B u nnskap , i n kl . 1 h yl l e, ut en d ør

400

600

900

600

600

900

800

600

900

400

600

900

600

600

900

KopiP r int B u nnskap , 1 h yl l e, v en s t re & høyre s l a g d ør

800

600

900

KopiP r int B u nnskap , 4 m et a b ox s kuf f er

400

600

900

KopiP r int B u nnskap , i n kl . 1 h yl l e, v en st re el l er høyre slagdø r

600

600

900

KopiP r int B u nnskap , v en st re el l er høyre sl a g d ør f or g jenv inning u ten bu n n , m ed t op p l a t e

600

600

114 0

KopiP r int B u nnskap m ed 3 m et a b ox s kuf f er, m ed t op pl at e

600

600

114 0

KopiP r int Ov erskap, 1 h yl l e, ut en d ør

400

35 0

78 0

600

35 0

78 0

400

35 0

78 0

600

35 0

78 0

KopiP r int Ov erskap m ed d el ev eg g og 4 h yl l er, ut en dø r

800

35 0

78 0

KopiP r int Ov erskap m ed d el ev eg g og 4 h yl l er, Ven s t re & Høyre slagdør

800

35 0

78 0

KopiP r int Ov erskap p os t sor t er i n g (9 rom )

400

35 0

78 0

KopiP r int Ov erskap p os t sor t er i n g (18 rom )

600

35 0

78 0

KopiP r int Ov erskap p os t sor t er i n g (27 rom )

800

35 0

78 0

KopiP r int Ov erskap, 1 h yl l e, v en sre el l er høyre sl a g dø r

Benketo pp - lø peme t er, m a ks l en g d e 3000 m m Hu ll for benketo pp - rekt a n g ul ær t , t reka n t , r un d t , k lar lakker t MDF S okkel fro nt - lø pemet er, m a ks l en g d e 2440 m m

B: 400 / 600

B: 400 / 600 Venstre eller høyre

B: 800

B: 800

B: 600

B: 400

B: 800

FLEXIBLE WORKSPACES

S okkel side 540x100x18

31 B: 400 / 600 / 800

B: 400 / 600 / 800 Venstre eller høyre

B: 400 / 600

B: 800

Sokkel

Topplate

B: 600 Venstre eller høyre

B: 600


FLEXIBLE WORKSPACES

ARBEIDSBORD

32


33

FLEXIBLE WORKSPACES


34

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

B ORDPL AT ER

35


FLEXIBLE WORKSPACES

FA R G E VA LG B O R D P L AT E R

36

Kombinasjonen av formene og de fleksible løsningene er kjennetegnet ved XENA. Moderne formspråk, solid konstruksjon og god funksjonalitet danner en helhet som tilrettelegger for trivsel og effektivitet. XENA kjennetegnes ved det moderne formspråket. Avrundede hjørner, profilerte kanter og funksjonelle former i en elegant utførelse tilrettelegger for trivsel og effektivitet.

X EN A

Bjerk finér

Grå

Bøk finér

Hvit

Eik finér

Faset kant


ZOOM

EXPLORER RUND

APOLLO

ASTRO KVADRATISK

FLEXIBLE WORKSPACES

STAT I V

37


KABELHULL ELLER KABELLUKER KAN BESTILLES FERDIG UTFREST

Kjer ne m a t er i a l et

M DF

Kant

10/ 40 M DF

B ehand l i n g

Kl a r l a kk p å f i n ér

Hjø r ne

R 25

Tykkel se

22 m m

LC

LL

LR

LL = lengde venstre LC = lengde senter LR = lengde høyre

1800

10

900

FLEXIBLE WORKSPACES

1800

12

900

22

10

900

800

24

800

900

14

900

1600

1600 800

1800

800

590

26

900

10

30

30

38

35

14

16

10

30

16

30

16

813 849

35


X ENA B ORDPL AT E NR. 1 0 .3 0 OG 3 5 .

FLEXIBLE WORKSPACES

XENA BORDPLATE NR. 10, 30 OG 26.

39


FA R G E VA LG B O R D P L AT E R FINÉR

Bjerk finér

Bøk finér

STAT I V Eik finér

L A M I N AT

ZOOM

Hvit

FLEXIBLE WORKSPACES

Grå

40

Tellus arbeidsbord har et rektangulært uttrykk i design og formspråk. Serien består av en rekke ulike komponenter som kan kombineres for å dekke ditt behov, både når det gjelder funksjonalitet og optimal utnyttelse av kontorarealet. TELLUS er vår funksjonelle bordplateserie. Vi har lagt vekt på optimal plassutnyttelse og valgfrihet ved å tilby et stort utvalg av bordplateformer. Arbeidsplassen kan utformes på en måte som er ideell for arbeidsoppgavene som skal utføres ift. tilgjengelig areal.

T EL LU S

DIREKTEL A M I N AT APOLLO

Bjerk

Bøk

EXPLORER RUND

Hvit

Grå

ASTRO KVADRATISK


70

75

2000

50 H

50 V 1200

800

80

70

600

75

600

80 800

2000

50 H

50 V

600

800

800

55

1200

60

800 800

800

310

800

810

600

1600

800

810 800

800

60

800

800

310

55

FLEXIBLE WORKSPACES

1600

41

800


FLEXIBLE WORKSPACES

K j e r n e mat e r i al e t

S po n pl at e

Kan t

Kan t l i s t 2 mm

B e h an dl i n g

U V l ak k på f i n é r

Hjørne

9 0 grade r

Ty k ke l s e

22 mm

KABELHULL ELLER KABELLUKER KAN BESTILLES FERDIG UTFREST

LL

42

LL = lengde venstre LC = lengde senter LR = lengde høyre

LC

LR


BORDPLATER 1

2

3

BORDPLATER

4

5

6

11

12

L: 300 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 B: 600

113 2 14 3 154

516

6 17

18

11

BORDPLATER 1 88 2

81

4

5

6 70

5

81 11

6

12

14

15

16

L: 300 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800

BESØK 11 81 75

MAGEBUE 12

13

14 80 15 88

16

17 70

18

75

L: 1800 B: 900 L: 1800 B: 900 L: 1200 L: 1200 B: 800 L: 1600 B: 800 L: 300 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 /2000 B: 800

BESØK

ATER 4

MAGEBUE

L: 300 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 B: 600 L: 1200 B: 800 L: 1600 B: 800

L: 1200

3

3

13

L: 300 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 B: 600 L: 300 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 /2000 B: 800

BESØK

12

L: 1800 B: 900

MAGEBUE 13

L: 1200

88 14

15

L: 1200 B: 800

16

70 17

75

80

18

L: 1600 B: 800

L: 1800 B: 900

L: 1800 B: 900

00 / 1000 / 1200 / 1400 B: 600 L: 300 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 /2000 B: 800

52 H 88

70 L: 1800 B: 1200

L: 1200 B: 800

LATE

HJØRNEPLATE MAGEBUE 52 V 20 H 20 V

50 H 75

L: 1600 B: 800

50HV 52 24

52 V 25

55

80 L: 2000 B: 1200

L: 1000 B: 1200

L: 1800 B: 900

1000B:B:1200 1000 L:L:1800

L: 1200 B: 1200

L: 1050 B: 1050

50 51HH 60

51 50 V V

1500 B: 1500 1600B:B:L: 1200 L:L:2000 1200

L: 1800 B: 900

KOMBI 52 H 24

V

KOMBI

L: 1000 B: 1000 L: 1800 B: 1200

25 52 V

L: 1200 B: 1200

5150 HH

51 V 50 V

L: 1600 B: 1200 L: 2000 B: 1200

FLEXIBLE WORKSPACES

KOMBI

55

60

L: 1050 B: 1050

L: 1500 B: 1500

43

HJØR 2552 V

L: 1200 B: 1200

50 51 HH

1600 B: B: 1200 1200 L:L: 2000

51 V50 V

55

60

L: 1050 B: 1050

L: 1500 B: 1500

20 H

L: 1000 B


1000 1000 81

800

20 20 H/V H/V

1200

1200

1200

1200

1200

88 88

81 800

600 300 800 1000 600 1200 800 1000 1200

800 800

20 20 H/V H/V

1200

800

800

1200

1200

20 20 H/V H/V

1000 1000

300

1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400 1600 1800

600 300 800

1000 1000

300

I N N R E D N I N G S F O R S L AG

1200 1200

300

800

1600/1800/2000 1600/1800/2000 800 800

300

300

300

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 600 1200 1400

600 800 1000 1200 1400

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 600 1200 1400

600 600

88

1200 1200

51/52/50 H/V

1200

600 800 1600/1800/2000 1600/1800/2000 800 800 1000 1200 51/52/50 88 1600/1800/2000 1400 51/52/50 88 800 H/V H/V600 600 1000 1000

1000

600 800 1000 1200 1400

800

800

800 1200

88 88 1200

800 800

1200

88 88

1200

51/52/50 51/52/50 H/V H/V

1000

1000

800

800 800

600

600 800 1000 1000 1200 1200

800

88 88 800 88

1200 1200

600 300 800 1000 600 1200 800 300

300

800

1200

1200 1200

1200

800

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400 1600800 1800

800

600

1200

1200

800

800

300

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400 1600 1800

600 300 800

1200

600 300 800 1000 600 1200 800 1000 1200

1200

1200 1200

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 1400 1200 1800 1400 1400 1800 300

300

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400 800 1600 1800

600 800 1000 1200 1400

600

600 800 1200 1000 1200 1200 1400 25 25 1200 1600 1800 25 800 800

300

300

600

1200 1200

600 300 800 600 1000 600 800 1200 800 1000 1000 1200 1200 300

1200

1200 1200

300

300

600 300 800 600 1000 600 800 1200 800 1000 1400 1000 1200 1400 1200 1400 1800 1400 8001400 1400 1800 1800 800

1200

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

600 800 1000 1200 1400 1600 800 1800 800

300

300

1000 1000

44

51/52/50 H/V

1200 1200

25 25

300 300

600 800 1600/1800/2000 1600/1800/2000 1000 1200 51/52/50 1600/1800/2000 1400 51/52/50 H/V H/V 600 600

81

300

600 800 300 1000 600 1200 800 1400 1000 600 1200 1400 1200 1200

300

300 300

20 H/V

81

300 300

600 800 1200 10001200 1200 1400 25 25 1200 1600 1800 25 800 800

800

51/52/50 51/52/50 H/V H/V

1000

1000

300

600 1600/1800/2000 1600/1800/2000

600 800 1000 1200 1400

1200

1200

600

600

600

600

600 800 1000 100081 1000 1200 1400 20 20 1000 H/V 600 600 H/V

600 800 1000 1200 1400

1200 1200

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 600 1200 1400

24

800

600 800 1000 1200 1400

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400 1600 1800

300

300

600 800 300 1000 600 1200 800 1400 1000 600 600 1200 1400 1200 1200 600

300 300 600 300 300 800 600 1000 600 800 1200 800 1000 1400 1000 1200 1200 600 1400 1400 600

1000 1000

300

600 800 1000 1000 12001000 1400 24 1000 24 600 600

300

1000

FLEXIBLE WORKSPACES

1000

600 800 1000 1200 1400

88

25 25

300 300

600 800 1000 1200 1400

800

88 88 800

20 H/V

300

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 1200 1400

300

24 24

1000

1000

600 800 1000 1200 1400

800

300

300

600 800 300 1000 600 1200 800 1400 1000 600 600 1200 14001000 1000 600

300 300

600 800 1000 10001000 1200 1400 20 20 1000 H/V 600 H/V600

1200

800

20 H/V

800

1600 1800

1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400

600 300 800 300

600 800 1000 1200 1400 8001600 1800

1200

600 800 1000 1200 1400

300

300 600 800 1000 1200 1400

300 300

600 800 1000 10001000 1200 1400 20 20 1000 H/V 600 H/V 600 1200 1200

600 800 1000 1200 1400

300

300 300


1110

55 1820 800

800 310 800

55

0

1820

1110

1110

800310

30

2120

800

1110

1170

1170 1170

1820

60

2120

55800

800

55

1820

0

80

30 2120 0 8 800 10 00 80 12 00 30 10 0 0 14 0 0 1 00 16 00 14 200 8 18 00 16 00 10 00 00 18 00 1 00 00 14 200 16 00 80 18 00 0 80 00 0

810

800

1170

0

60

1170

30

800

0 0 80 0 30 0 10 0 0 120 0 80 0 0 140 0 10 0 0 6 120 0 1 800 0 30 140 0 1 0 0 16 00 80 0 18 80 0 0 10 0 120 0 140 0 0 0 16 00 80 18

800

310

0

810 800

60

0800

1820

80

810

80

0

2120

55

0

2120

0

80

0

80

0 8 8 10 00 10 00 12 00 12 00 14 00 14 00 16 00 16 00 18 00 18 00 00 00

30

310 800

310 800

800

800

30

30

800 60

0 80 0 0 10 0 0 120 30 0 140 0 0 0 16 80 0 1800 0 10 0 120 0 140 0 0 16 00 18

80060

800

1110

810

810

80

1800

70

70

75

75

100

100

80 100

100 300

1800

1600

70

100 100

600 800 1000 1200 1400

1800

75 900

800

100

75 900

70

900

1600

70 800

800

1600

1800

10075

80

100

300 600 100800 1000 1200 1400

300 600 800 1000 1200 1400 80 600 600

80 80

300 600 800 1000 1200 600 1400

300 600 800 1000 600 1200 1400 600

FLEXIBLE WORKSPACES

1800 900

1600 900

1600 800

800

0

45


46

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

S TATIV

47


Sort RAL 9005

Grå RAL 9006

Hvit RAL 9010

FLEXIBLE WORKSPACES

Blank Krom

48

E X P LO R E R EXPLORER elektrisk og manuelt justerbare stativ er tilgjengelige for TELLUS og XENA.


A ST R O

1, 2, 3, 4

2, 3

Fo t leng d e

500 (sen t r i s k); 700 o g 9 0 0 (s en t r i s k el l er eks e n t r i s k )

5 0 0 ( s e n t r i s k ) ; 70 0 o g 9 0 0 ( s e n t r i s k e l l e r e k s e n t r i s k )

Fo t fo r m

Fl a t

F l at

B ein f or m

Run d

Kv adrat i s k

Regu le r i n g (inkl. Bord p l a t e)

500 (min 691 - max 1197); 650 (min 641 - max 1299)

6 5 0 ( mi n 622 - max 1272 )

Ramme

Tel es kop el l er f a st l e n gde

Te l e s ko p e l l e r f as t l e n gde .

Sort RAL 9005

Grå RAL 9006

Hvit RAL 9010

AST R O ASTRO T-bein er et elektrisk understell med hele 65 cm løftehøyde. Leveres i to- og trebens konfigurasjoner som kan løfte henholdsvis 120- og 130kg. ASTRO stativ er tilgjengelige for TELLUS og XENA.

FLEXIBLE WORKSPACES

E X P LO R E R Antall b ei n

49


A P O L LO

ZO O M Fo t lengde

Ø50

Fo t l e n gde

4 5 0 o g 70 0

Fo t fo r m

Run d

Fo t f o r m

Re k t an gu l æ r

Regu ler ing (in kl . B ordplate)

M a n uel t reg ul er i n g 650- 80 0

Bein form

Re k t an gu l æ r M an u e l t re gu l e r i n g 610 - 810

Ramme

I n g en

Re gu l e r i n g ( i n k l . B o rdpl at e ) Ramme

Fas t e s arge r 23 8 - 20 3 8 e l l e r l ø s e be i n

Fot lengde

AST R O M A N U E L L

E X PLO RE R M A N U E L L

500 (sen t r i s k); 700 og 90 0 (sen t r i s k el l er eks en t r i s k)

5 0 0 ( s e n t r i s k ) ; 70 0 o g 9 0 0 (sentrisk eller eksentrisk)

Fot for m

Fl a t

F l at

B ein for m

Kv a d ra t i sk

Ru n d

"Regu ler ing (inkl. B ordplate)”

M a n uel t reg ul er i n g 588- 78 8

M an u e l t re gu l e r i n g 5 8 8 - 78 8

Ramme

Tel eskop el l er f a st l en g d e.

Te l e s ko p e l l e r f as t l e n gde .

FLEXIBLE WORKSPACES

A P O L LO T - B E I N APOLLO T-bein har 20 cm regulering (61 – 81 cm) inkl. topplate. Høydeskala på hvert bein. Foten leveres i to forskjellige lengder, 45 og 70 cm. APOLLO er tilgjengelig for TELLUS, CERES, XENA og XENON bordserier.

Sort RAL 9005

50 Grå RAL 9006

E X P LO R E R M A N U E L L 20 cm regulering (59 – 79 cm) inkl. topplate. Høydeskala på hvert bein. Hvit, sort, grå eller krom.


ZO O M I - B E I N ZOOM I-bein har 15 cm regulering (65 – 80 cm) inkl. topplate. Høydeskala på hvert bein. Kan leveres med låsbare hjul eller pyntekappe.

Fot l en g d e

500 (sen t r i s k) ; 70 0 o g 9 0 0 (sen t r i s k el l er e k s e n t r i s k )

Fot f or m

Fl a t

Bei n f or m

Run d el l er kv a drat i s k

Reg ul er i n g (i n kl . Bord p l a t e) Ra m m e

FLEXIBLE WORKSPACES

FAST H ØY D E

Fa s t ra m m e el l e r l ø s e be i n

51 Sort RAL 9005 Grå RAL 9006 Hvit RAL 9010

AST R O M A N U E L L Kvadratisk, 20 cm regulering. Hvit, sort eller grå


T I L B E H ØR

FLEXIBLE WORKSPACES

K A B E LG J E N N O M F Ø R I N G , TILBEHØR OG ELEKTRONIKK

KABELLUKE 314X173MM GRÅ M/BØRSTE

KABELLUKE 314X173MM HVIT M/BØRSTE

KABELLØS LADER

SKJERMARM

KABELRENNE GRÅ ELLER SORT

PENNESKUFF SWING

KABELLUKE 314X173MM SORT M/BØRSTE

KABELLUKE 314X173MM KROM M/BØRSTE

KABELKANAL. GRÅ, HVIT ELLER SORT. STD LENGDER FOR 1600, 1800 & 2000 BORD

KABELHOLDER 50CM

SMARTLINE EL-BOX 2 EL, 2 DATA, 2USB

SMARTLINE EL-BOX 4 EL, 4 DATA, 2USB, 1VGA/HDMI

52

Kabelgjennomføringer i grå, hvit eller sort. diameter 60 eller 80mm. KABELGJENNOMFØRINGER GRÅ, HVIT ELLER SORT Ø 60 ELLER 80 MM.

Ved bestilling av plater finnes det tilvalg for utfresning tilpasset kabelgjennomføringene.

POWERDOT 1 POWER, 2X USB HVIT ELLER SORT


CPU-HOLDER

DIASONIC LED BORDLAMPE M/USB HVIT OG SORT

DIASONIC LED BORDLAMPE HVIT

GALAXY LED BORDLAMPE M/KLEMFESTE ALU

CPU HOLDER TYPE 1 FAST

CPU HOLDER TYPE 2 UTTREKK

CPU HOLDER TYPE 3 UTTREKK M/360 GR.

FLEXIBLE WORKSPACES

LAMPER

53

DIASONIC LED DESK LAMPE M/USB SORT OG HVIT


FLEXIBLE WORKSPACES

BORD OG GULVSK JERMER

54


55

FLEXIBLE WORKSPACES


STA N D A R D FA R G E

FLEXIBLE WORKSPACES

2130

56

Heltrukket gulv-/bordskjerm i Velito Presto tekstil i 88 % ull og 12 % polyamid. (Godkjent iht. Oeco-Tex Standard 100) Leveres som standard i sort og lys grå, men kan også leveres i en rekke farger på forespørsel. Avtakbart trekk med glidelås. Skjermene er laget med en 30 mm heltreramme fylt med lyddempende materiale 1000g/m2 Gulvskjermene monteres med føtter og kan kobles sammen med egne tilpassede beslag. Det leveres fire forskjellige 40 mm beslag for sammenkobling av gulv- / bordskjermer.

V E S TA A K U S TIKK G U LV - O G B ORD SK J ERME R


B: 800 / 1200 / 1400 / 1600

R3

H: 1200 / 1500 / 1700

0

T-KOBLING

FRAKKEKROK

X-KOBLING

PENNEKOPP

I-KOBLING

HJÕRNEHYLLE

L-KOBLING

60

STOR HYLLE

400

64

40

B: 800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

40

R3

FLEXIBLE WORKSPACES

H: 650

0

57 Hvit VERTIKALHYLLE

Antrasitt


STA N D A R D FA R G E

2130

FLEXIBLE WORKSPACES

A LT E R N AT I V E FA R G E R

58

T-FOT HVIT ELLER GRÅ

VINKELBRAKKET SORT, HVIT ELLER GRÅ

I-FOT HVIT ELLER GRÅ

0506

0599

0510

0516

0513

0527

0530

0560

0535

0570

0537

0597

0540

2128

KLEMFESTE HVIT ELLER ANTRASITT GRÅ

0556


V E S TA F ELT RYG G ER Tilpasset Titan skapserie

FLEXIBLE WORKSPACES

Feltryggene kan trekks i samme tekstilutvalg som Vesta bord og veggskjermer. I tillegg til den lyddempende funksjonen gir det mulighet til ĂĽ friske opp kontorlandskaper med farge.

59


Bjerk finér

Bøk finér

Eik finér

FLEXIBLE WORKSPACES

BORDSK JERMER Bordskjerm produsert i 13 mm tykk MDF. Leveres med beslag for oppheng langs kanten av bordplaten.

KUNDETILPASSET HVITLAKKERT

BORDSKJERM

60

BORDPLATE

BESLAG

B OR DS K JERMER

FRONTPANEL


LITEN OG STOR HYLLE TIL BORDSKJERM. GRÅ.

PENNEKOPP TIL BORDSKJERM. GRÅ.

F R O N T PA N E L

BORDSKJERMER

L: 700 H: 600 SPORFREST TRE

FRONTPANEL PERFORERT STÅL. GRÅLAKKERT.

FRONTPANEL TRE. BØK OG BJERK.

FRONTPANEL

L: 1000 H: 600 SPORFREST TRE

L: 1500 B: 600 SPORFREST TRE

RMER

FLEXIBLE WORKSPACES

FRONTPANEL PERFORERT STÅL. SORTLAKKERT.

L: 1700 B: 600 SPORFREST TRE L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 H: 500 L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 B: 500 PERFORERT STÅL TREPANEL

FRONTPAN

FRONTPANEL L: 1000 H: 600 SPORFREST TRE

L: 1500 B: 600 SPORFREST TRE

SIDEPANEL

L: 1700 B: 600 SPORFREST TRE

L: 800 / 1000 / 1200

L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 H: 500 L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 B: 500 TREPANEL PERFORERT STÅL

500 B: 600 ORFREST TRE

L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 H: 500 L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 B: 500 PERFORERT STÅL TREPANEL

TREPANEL

61

L: 1700 B: 600 SPORFREST TRE

FRONTPANEL

PERFORERT STÅL FRONTPANEL L: 500 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 B: 500

SIDEPANEL

L: 500 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 B: 500 TREPANEL

L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 H: 5 PERFORERT STÅL


FLEXIBLE WORKSPACES

MØTE- OG KONFERANSEBORD

62


63

FLEXIBLE WORKSPACES


64

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

FAC TOR KONFER ANSEB ORD

65

Blant våre Factor-bord kan du velge mellom en rekke kombinasjoner på bordplater og bein. Noe som gir deg mulighet til å forme møteplassen din slik du ønsker.


FLEXIBLE WORKSPACES

66

Bordplater: Disse lages i 26 mm MDF. Platene leveres med rett eller faset kant og belagt med lakkert, hvitpigmentert eller mørkbeiset eik. Leveres også med høytrykkslaminat i hvit, grå og sort eller linoleum. Bein: Disse leveres enten i metall eller tre. Metall bein - Mål: 70x50mm eller 60x30mm. Leveres pulverlakkert i fargene grå, sort og hvit eller i krom. Trebein – Mål 75x45mm. Leveres med dekkplater i samme utførsel som bordplatene.

FAC TO R KONF E R A N S E BORD


B O R D P L AT E

Grå

Antrasitt

Bjerk finér

Bøk finér

Eik finér

Hvitpigmentert eik

Sortbeiset eik

Mushroom linoleum 4176 DT

Ash linoleum 4132 DT

Pebble linoleum 4175 DT

Charcoal linoleum 4166 DT

M E TA L L BEN

TREBEN

Hvit

Eik

Sort

Hvitpigmentert eik

Grå

Sortbeiset eik

Krom

FLEXIBLE WORKSPACES

Hvit

67

H ØY D E T I L TO P P AV B O R D P L AT E · Fast høyde 500mm · Fast Høyde 735mm · Fast høyde 900mm · Fast høyde 1050mm Alle bein har stillskruer.


900

800

900 900

800 800

1800 2000

1100 1100 1100

1200

1200

16001800

1400 1600

1400

1600 1600 1600

3000

2600 2600

2800 2800

3000 3000 3000

30003000

3000 3000 3000

3000 3000

3000

2800 2800 2800

2800

800-1000 -1200 800-1000 -1200 800 -1000 -1200 800 -1000 -1200 800-1000 -1200 800-1000 -1200

800 -1000 -1200

3000

800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

3600 3600 3600

800 -1000 -1200-1200 800 -1000

3000

4200 4200 4200

3600

800-1000 -1200-1200 800-1000

3000

3600

800-1000 -1200

800 -1000 -1200 800-1000 -1200 800-1000 -1200

3600

4800 4800 4800

4200 4200

5400 5400 5400 4200

4800

2100 2100 2100

2400

800-1000 -1200

800-1000 -1200 800-1000 -1200 800-1000 -1200

800-1000 -1200-1200 800-1000

4800

4800

2400

800 -1000 -1200

800-1000 -1200 800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

2400

2100

2100

1500

1500

800 -1000 -1200

800 -1000 -1200 800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

800 -1000 -1200

800-1000 -1200 800-1000 -1200

2400 2400 2400

800-1000 -1200 800-1000 -1200

1800 1800 1800

2100

1800

800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

1500 1500 1500

2800

1500

1400 1400

14001400

1400

16001600

2800

2600 2600 2600

1400

1600 1600

1400

1600 1800 1800 1800 1600

1800

12001200

800 -1000 -1200-1200800-1000 -1200-1200800-1000 -1200-1200800 -1000 -1200-1200 800 -1000 800-1000 800-1000 800 -1000 800 -1000-1200

6000 6000 6000

5400 5400

6600 6600 6600 5400

6000

1200

1000 1000 1000

1100

900 900 1100 900

1200 1200

800 -1000 -1200-1200 800 -1000

6000

7200 7200 7200 6000

1100 1100

2800

800 -1000-1200 800 -1000-1200

68 6600

1000 1000

2800

800 -1000-1200 800 -1000-1200 800 -1000-1200

800-1000-1200 800 -1000-1200

6600

900 900

11001100

1100

1000

1000

900

900

2600 2600

800 -1000-1200

800 -1000-1200 800 -1000-1200 800 -1000-1200

6600

1200

2600

800 -1000 -1200

800-1000-1200 800-1000 -1200

7200

1100

28002800

800 -1000 -1200 800-1000 -1200 800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

1200 1000

1800 1800

1800

800 -1000 -1200

800 -1000 -1200-1200 800 -1000

7200

10001000

26002600

2400 2400 2600 2400

2400

F L E X I B L E W O R K S P 2400 ACES

2400

2400 2400

7200

800 800

18001800

2400

24002400

3000 3000

1100

1800 2000

1800 2000 1800 2000 2000

2200 2200 2200 2000 2000

20002000

2600

2800 2800

900

2000 2000

2000

2200 2200

2200

800 800 800 1000

900 900 900

2200 2200

2400

3000

30003000

1000 800

900

800 800

800

2000 2200

2800

28002800

800 800

22002200

3000

2600 2600

800

1400 1400

14001400

2800

26002600

1400

1600 1600

2600

2400 2400

2200

1400 1600

16001600

2400

24002400

12001200

1800 1800

18001800

2600

2400

1200 1200

3000 3000 3000

20002000

1000 1000

16001800

2000 2000

1600

22002200

1200

1100 1100

1200 1200 1200

2200 2200

1100

1400 1400 1400

2000 2200

1800

2200

1000

11001100

10001000

900 900

800 800

1200

1100

1000

900

800


W1:1200-1400-1600 -1800-2000-2200 -2400-2600-2800

W1: \1200-14001600-1800-20002200-2400-2600

L : \1800 L : \1800

W2:\X W2:\X

W2:\X W2:\X

W1: 1200-14001600-1800-20002200-2400-2600

W2:\X

W1: 1200-1400W1: 1200-14001600-1800-20001600-1800-20002200-2400-2600 2200-2400-2600 W2:\X

W1: \W1: 1200-1400\1200-14001600-1800-20001600-1800-20002200-2400-2600 2200-2400-2600 W2:\X

W1:1200-1400-1600 W1:1200-1400-1600 -1800-2000-2200 -1800-2000-2200 -2400-2600-2800 -2400-2600-2800 W2:\X

W1: 1200-1400-1600W1: 1200-1400-16001800-2000-2200-2400 1800-2000-2200-2400 -2600-2800-3000 -2600-2800-3000 W2:\X

W2:\X

L : \1800

L: \3000

L: \3000

L :\3600

W2:\X W2:\X W2:\X W2:\X W2:\X

W2:\X W2:\X

L : \7200

L : \7200

W1: 1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000

W1:1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000

W1: 1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000

W1: 1200-1400-1600W1: 1200-1400-16001800-2000-2200-24001800-2000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

W1: 1400-1600-1800W1: 1400-1600-18002000-2200-2400-26002000-2200-2400-26002800-3000 2800-3000

W1:1400-1600-1800W1:1400-1600-18002000-2200-2400-26002000-2200-2400-26002800-3000 2800-3000

W1: 1400-1600-1800-2000W1: 1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000 2200-2400-2600-2800-3000

W1:1400-1600-1800-2000W1:1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000 2200-2400-2600-2800-3000

W1: 1400-1600-1800-2000W1: 1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000 2200-2400-2600-2800-3000

7200 7200

7200

6600 6600

6600

6000

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

69

6000

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

L 2:\X

L 2:\X

D: \2000 D: \2000

L 2:\X

L 2:\X L 2:\X L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

L 2:\X

L 2:\X L 2:\X L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

L 2:\X

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

6000

1800

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

4800 4800

D: \1800 D: \1800

1400-1600 1400-1600

5400

2100

2100

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

4800

4200

4200

3600 3600

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

4200

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

2400

2400 1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

1800

1400-16001400-16001800-2000 1800-2000

1800

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200 2000-2200

D: \1600 D: \1600

1400-1600

5400

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800 2600-2800

2100

1400-16001800-2000

2400

1400-1600-18002000-2200

3000

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800

L 2:\X L 2:\X L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

L 2:\X

D: \1400 D: \1400

5400

L 2:\X

D: \1200 D: \1200

L 2:\X L 2:\X L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

L 2:\X

L 2:\X L 2:\X L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

D: \1000

D: \2000

D: \1800

D: \1600

D: \1400

D: \1200

FLEXIBLE WORKSPACES

L : \6600

L : \6000 L : \6000

L : \6000

L :\5400

L :\5400

L : \4800 L : \4800

W1:1400-1600-18002000-2200-2400-26002800-3000

3000

3000

L : \4800

L :\4200 L :\4200

L :\4200

W1: 1400-1600-18002000-2200-2400-26002800-3000

L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

W1: 1200-1400-16001800-2000-2200-24002600-2800-3000

D: \1000 D: \1000

3600

L :\5400

W2:\X W2:\X

L : \6600

W2:\X W2:\X

L : \7200

W2:\X W2:\X

L : \6600

L :\3600

L :\3600 W1: 1200-1400-16001800-2000-2200-2400 -2600-2800-3000

L: \2400

W2:\X W2:\X

L: \2400

W2:\X W2:\X

W2:\X

L: \2400

W2:\X

L: \3000

W2:\X


FLEXIBLE WORKSPACES

B O R D P L AT E

70

Factor Lite er en utvidelse av Factor konferansebord-familien. Det følger designet til Factor konferansebordet, men er en lettere og slankere versjon av det. Bordplaten er laget av 22 mm MDF med skrå eller rett kant og har slankere metallføtter 50x30 mm, pulverlakkert i hvitt, grått eller svart. Den samme store variasjonen i standard dekorer og de samme høydene som Factor kan fint komplettere et kontor-arrangement, der et lite møtebord trengs.

Hvit

Grå

Antrasitt

Bjerk finér

Bøk finér

Eik finér

Hvitpigmentert eik

Sortbeiset eik

Mushroom linoleum 4176 DT

Ash linoleum 4132 DT

Pebble linoleum 4175 DT

Charcoal linoleum 4166 DT

M E TA L L BEN

Hvit

FAC TO R L IT E KO N FE R A N SE BORD

Sort

Grå


FLEXIBLE WORKSPACES

B: 900

B: 800

L: 900

B: 800

Ø 600/ 700/ 800/ 900/ 1000

B: 600 L: 1200

L: 1400

L: 1600

L: 1800

L: 1200

L: 1400

L: 1600

L: 1800

L: 2000

L: 1400

L: 1600

L: 1800

L: 2000

B: 800

B: 900

71 B: 1000

L: 1800

L: 2000

L: 2200

B: 1000

L: 2400


72

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

O P TIM A KONFER ANSEB ORD

73

Optima fra Svenheim tilbyr deg alle typer bord du måtte ønske deg til møteplassen. Det lille enkle møtebordet, det store eksklusive konferansebordet. Eller et hvilket som helst der imellom. 1.9 millioner varianter!


Alle bordplater produseres i 26mm tykk MDF. Plater og luker i bøk, bjerk og eik er belagt med lakkert finér. Finérstrukturen følger lengderetningen på bordet. Plater og luker i grå og hvit farge er belagt med høytrykkslaminat.

FLEXIBLE WORKSPACES

S ØY L E

Et møte eller konferansebord er ditt ansikt utad. Det unike med OPTIMA er detaljrikdommen og valgmulighetene. Valget står mellom en rekke overflater, som i kombinasjon med vårt store utvalg av kableluker, brønner og understell kan skape en helt særegen stil for dine møtefasiliteter.

EXPLORER

FAST SØYLE KVADRATISK

74

O P TIM A KO N FER ANSE B OR D FAST SØYLE RUND


STAT I V

F ØT T E R

Sort RAL 9005

Grå RAL 9006

ASTRO T-FOT

S ØY L E R O G F ØT T E R Hvit RAL 9010

Utførelsen på søyler kan velges uavhengig av hverandre. Miks gjerne f. eks. hvite søyler med føtter i krom.

Blank Krom på forespørsel DISK FOT

Søyler med fast høyde leveres i 55 cm, 74 cm, 90 cm og 110 cm høyde, samt elektrisk stativ 70 - 120 cm.

FA R G E VA LG B O R D P L AT E R

Bjerk finér

Hvit

Bøk finér

Rett kant

Eik finér

Faset kant

FLEXIBLE WORKSPACES

KRYSS FOT

75 Grå


KABELBRØNNER & LUKER

KABELLUKE* 314X173MM GRÅ M/BØRSTE

KABELBRØNN FOR LUKER I KONFERANSEBORD

KABELLUKE* 314X173MM HVIT M/BØRSTE

TRELUKE

FLEXIBLE WORKSPACES

*Kabellukene leveres i par av to til konferansebord. Ved å legge 2 luker etter hverandre oppnås full fleksibilitet ved at man kan plassere åpningsretningen på lokkene i hvilken retning man vil.

KABELLUKE* 314X173MM SORT M/BØRSTE

UTFRESNING FOR DOBBEL POWERBOKS

KABELLUKE* 314X173MM KROM M/BØRSTE

SMARTLINE EL-BOX 4 EL, 4 DATA, 2USB, 1VGA/HDMI

76

LUKER Designet på lukene kan velges uavhengig av bordets utførelse. Miks gjerne f. eks. hvit bordplate og sorte luker.


OPTIMA B OR DP LAT E R

BØK

EIK

B J E RK

Ret t heltre ka n t l i s t

GRÅ

H V IT

10 mm/40 g r s krå M DF kl a r l a kk

10 mm/40 g r s krå hel t rel i s t 10 m m M DF kl a r l ak k s k rå

Ret tkant ABS- l i st sa m m e f a rg e som b ord

10 mm/40 g r s krå a b s - l i st 10 m m s krå l a kke r t samme farg e s om b ord

Ret t sor t A BS- l i s t

10 mm/40 g r s krå s or t A BS- l i st 10 m m ret t s o r t mal t s k rå

RUND PLATE

REKTANGULÆR HEL PLATE

REKTANGULÆR 2-DELT PLATE

Ø 700/ 900/ 1200

L: 2000 - 3000

L: 2400 - 3000

BÅTFORMET HEL PLATE

BÅTFORMET 2-DELT PLATE

L: 2000 - 3000

L: 2400 - 3000

L: 3200 - 6000

REKTANGULÆR 4-DELT PLATE

FLEXIBLE WORKSPACES

Optima kan l ev eres i 5 ov er f l a t ev a r i a n t er - bø k , e i k , bj e r k o g l ami n at e n e i grå o g hv it. Treva r i a n t en e l ev eres m ed 3 ka n t ut f ø re l s e r, me n s l ami n at e n e l e v e re s i 5 kantu t fø rels er. Det t e g i r d eg hel e 19 v a l g m ul i ghe t e r.

77 L: 3200 - 6000

L: 4800 - 6000

L: 6200 - 7200

BÅTFORMET 4-DELT PLATE

L: 4800 - 6000

L: 6200 - 7200


F ØT T E R

ASTRO T-FOT

FLEXIBLE WORKSPACES

DISK FOT

78

Optima Lite er en utvidelse av Optima konferansebord- familien. Bordplaten er laget av 22 mm MFC (direktelaminat), har en rett kant og metallføtter, og er pulverlakkert i hvitt, grått eller svart. Fire ulike standard bordhøyder med tre typer føtter er tilgjengelige: T- fot, tallerkenfot og kryssfot. Dette er optimalt for små møterom, kantiner eller områder for sosialt samvær.

O P TI M A LIT E KO NFER A NSEB O RD

KRYSS FOT


B: 900

B: 800

L: 900

B: 800

Ø 600/ 700/ 800/ 900

B: 600 L: 1200

L: 1400

L: 1600

L: 1800

L: 1200

L: 1400

L: 1600

L: 1800

L: 2000

L: 1400

L: 1600

L: 1800

L: 2000

L: 1800

L: 2000

B: 800

B: 900

B: 1000

FA R G E VA LG B O R D P L AT E R

Hvit

Bjerk

Lys grå

Bøk

Antrasitt

Rett kant

FLEXIBLE WORKSPACES

H: 54, 73, 89, 109 cm

79


80

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

DI ALOG KONFER ANSEB ORD

81

DIALOG er møtebordet som kan bli så stort du bare vil. Et nyutviklet understell gjør at bordplatene kan festes i uendelige kombinasjoner. Gjennomtenkte løsninger for skjult føring av kabler gjennom understell, og bordplater spesialdesignet for videokonferansemøter.


FLEXIBLE WORKSPACES

B O R D P L AT E

82

- Stort utvalg i størrelser og fasonger - Valgfri overflater - Valgfri kantavsluttning - Utfresing av kabelhull/kabelluke etter kundens ønske - Mulighet for føring av kabel i ben - Brønn eller kabelrenner under bordet etter kundens ønske - Konstruksjonen på stativet gir en meget høy stabilitet

D I A LOG KO NFER A NSEB O RD

Hvit

Grå

Antrasitt

Bjerk finér

Bøk finér

Eik finér

Hvitpigmentert eik

Sortbeiset eik

Mushroom linoleum 4176 DT

Ash linoleum 4132 DT

Pebble linoleum 4175 DT

Charcoal linoleum 4166 DT


KUNDETILPASSET UTFRESNING OG MONTERING AV CABLE CUBBY, ELLER TILSVARENDE LØSNINGER.

DIALOG UNDERSTELL

M E TA L L B E N

Sort

Grå

FLEXIBLE WORKSPACES

Hvit

83


W2:\X

W2:\X

W2:\X

W2:\X W2:\X

L:\3000

W2:\X

L:\2400

L:\1800

W2:\X

W1:\1200-1400 W2:\X

W1:\1200-1400

W1:\1200-1400

W1:\1200-1400

W1:\1200-1400

W1:\1200-1400

W1:1600-18002000-2200 W2:\X

W1:1600-18002000-2200 W2:\X

L:\4200 W1:1600-18002000-2200-2400

W1:1600-18002000-2200-2400 1600

W1:1600-18002000-2200-2400

1800

1800

1600

1400

1400

1200

1200

L:\4800

L:\5400 W1:1600-18002000-2200-2400

1100

1100

1000

1000

900

900

L:\6000

L:\6600

L:\7200 800

FLEXIBLE WORKSPACES

800

W1:1600-18002000-2200-2400

L:\3600

W1:\1600-1800 W2:\X

W1:1600-18002000-2200-2400

W2:\X

L:\3000

W2:\X W2:\X

W1:\1200-1400

W2:\X

L:\2400

W2:\X

W2:\X

L:\3600

L:\4200

L: \4800

L:\5400

L:\6000 W1:\1200-1400

2000

2000

W1:\1200-1400

W1:\1200-1400 W2:\X

L:\6600

L:\720

W2:\X

84 2800

2800

2600

2600

3000

3000

2400

2400

2200

2200


W2:\X

L:\3600

L:\3000

W1:\1400*-1600 -1800-2000 *2\legs W2:\X

L:\5400

L:\6000

L:\6600

L:\7200

W2:\X

W1:\1400*-16001800-2000-2200 *2\legs W2:\X

W1:\1400*-16001800-2000-22002400\\\*3\legs W2:\X

L:\4200

W1:1200-1400 -1600*-1800* *3\legs W2:\X

W2:\X

L:\4800

W2:\X

W2:\X

L:\2400

L:\1800

W2:\X

W1:\1800-2000-2200-2400- W1:\1800-2000-2200-2400- W1:1600-1800-2000- W1:\1600-1800-2000- W1:\1600-1800-2000- W1:\1400*-16001800-2000-22002600-2800-3000 2600-2800-3000 2200-2400-2600-2800 2200-2400-2600-2800 2200-2400-2600 2400\\\\*3\legs 1200

3600

1400*-16001800-2000 *2\l egs

1600-18002000-2200

1200

1600-1800-20002200-2400

1200

1200

1600-1800-20002200-2400-2600

1600-1800-20002200-2400-2600

D:2000

L2:\X

D:1800

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

1800-2000-22002400-2600-2800

L2:\X

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

L2:\X

D:1600

4200

4800

5400

D:1400

L2:\X

L2:\X

D:1200

1800-2000-2200-2400- 1800-2000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

2000-2200-24002600-2800-3000

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

D:1000

L2:\X

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

2000-2200-24002600-2800-3000

6000

6600

7200

1200

FLEXIBLE WORKSPACES

1200

1200

3000

1200

1200

2400

1800

1200

85


1400

1400

1800-2000-2200-24002600-2800-3000

1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000 1400 1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000 1400

5400

6000

4200

3600

1600-1800-2000-22002400-2600-2800 1400

1800-2000-2200-24002600-2800-3000

1400

1800-2000-2200-24002600-2800-3000

4800

1600-1800-20002200 - 2400 1400

6600

7200

1600-18002000-2200 1400

1400

3000

2400

1800

1400

1800-2000-2200-2400- 1800-2000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

1000-1200-1400 1000-1200-1400 1000-1200-1400 1000-1200-1400

2400

1000-1200-1400

1800

1500

1000-1200-1400

2100

1000-1200

1000-1200-1400

1000-1200-1400

900

1000

1000-1200-1400

1100

1200

1400

1600

3000

3600

4200

4800

5400

6600 800

6000

1000-1200-1400

7200

FLEXIBLE WORKSPACES

1000-1200-1400

1800

2000

86 2200

2400

2600

2800

3000


1800

1600

1600-\1800-\ 2000-\2200

1600-\1800-\2000

1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800

3000

FLEXIBLE WORKSPACES

3600

2400

4200

2100

4800

5400

6000

6600

7200

1400-\1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000 1400-1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000 1400-1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000 1400-1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000 1400-1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000 1400-1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000 1400-1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000

87


88

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

SAMMENLEGGBAR E B ORD

89


FA R G E VA LG B O R D P L AT E R

Hvit

Bjerk

Lys grå

Bøk

FLEXIBLE WORKSPACES

Rett kant

90

Sammenleggbare bord med ramme av rør og rask klemme-mekanisme til å sette opp bordet med. Låsemekanismen er virkelig enkel og rask å bruke, noe som gjør det mulig å plassere og transportere mange bord på kort tid. De sammenleggbare bordene står fast i låst posisjon og er designet slik at de kan transporteres og lagres oppå hverandre uten at det lages riper i bordplaten, på grunn av plastputer. Bordplaten er laget av 22 mm MFC og har flere standard dekorer.

SAMM ENLEGG BA R E B ORD


SAMMENLEGBARE BEN

Sort RAL 9005

B: 800 L: 1400

L: 1600

L: 1800

FLEXIBLE WORKSPACES

L: 1200

91


92

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

KONTORSTOLER

93


FA R G E VA LG 100% Ull i 10 standardfarger Polyester 18 standardfarger Ekte skinn 3 standardfarger Kunstlær 3 standardfarger. Se svenheim.no for komplett oversikt

FLEXIBLE WORKSPACES

MAGNA 1 HØY RYGG M/NAKKESTØTTE

94

Stolens spesielle mekanisme støtter hver enkelt ryggvirvel og avlaster ryggsøylen. Stolen tilpasses for å gi deg maksimal støtte og komfort, slik at du får en avslappet arbeidsstilling. Den justerbare hodestøtten gir hodet god støtte noe som igjen kan forbedre din konsentrasjon og effektivitet. Fokus på ergonomi. Magna stolene vil tilfredsstille de som setter pris på design, utførelse og velvære. Enkel innstilling av rygg og sete sikrer deg en god ergonomisk sittestilling. I tillegg så vil du ha en riktig arbeidsstilling noe som igjen vil gi deg et godt arbeidsmiljø.

M AGN A


ST015 SORT FOTKRYSS H:190MM

AR009/10 REG. ARMLENE SORT METAL M/MYK PAD

Sete, rygg og hodestøtte kan leveres i mange forskjellige stoffvarianter og farger. Sete og rygg er sammenkoblet med en j-kobling, som gjør at du enkelt kan justere høyden på ryggen. Det runde håndtaket på undersiden av ryggen gir deg mulighet til å justere korsryggstøtten, slik at den blir tilpasset din egen rygg. Stolen har en “Anti-Shock” funksjon som gjør at stolen følger kroppen din dersom du justerer fra en av de 4 mulige posisjonene. I tillegg har stolen mekanisme som tillater justering av negativ vipp i sete. Det finnes flere forskjellige armlener tilgjengelig - samtlige leveres med myk polyuretan armstøtte.

AR007/08 REG. ARMLENE KROM MYK PAD

KK078 NAKKESTØTTE

AR018/19 REG. ARMLENE SORT PLAST

Understell til stolen finnes i sort polyamid eller polert aluminium. Hjulene er 65 mm og finnes for både hardt og mykt gulv.

MAGNA 2 HØY RYGG

MAGNA 3 MEDIUM RYGG

FLEXIBLE WORKSPACES

ST005 ALU FOTKRYSS H:210MM

95

MAGNA BESØKSSTOL

MAGNA 4 LAV RYGG


FLEXIBLE WORKSPACES

Stolen kan trekkes i flere varianter av stoff og farge eller kanskje du foretrekker kunstlær eller hud. Stolen har høydejustering og «Anti-Shock» funksjon som gjør at stolen følger kroppen din dersom du justerer fra en av de 5 mulige posisjonene.

96

Det er mulig å justere vippe posisjon og stivhet av stolen for at du skal ha den beste komfort når du sitter. Ditt behov teller når du velger stol og du kan selv velge om du ønsker regulerbare armlener på stolen og om du ønsker sort eller aluminium fotkryss. Ikke bekymre deg for om hjulene ruller godt, for disse hjulene passer både til mykt og hard gulv.

I N FR A


AR011 FAST ARMLENE SORT PLAST

ST005 ALU FOTKRYSS H:210MM

AR009/10 REG. ARMLENE SORT METAL M/MYK PAD

FLEXIBLE WORKSPACES

ST015 SORT FOTKRYSS H:190MM

97

FA R G E VA LG 100% Ull i 10 standardfarger Polyester 18 standardfarger Ekte skinn 3 standardfarger Kunstlær 3 standardfarger. Se svenheim.no for komplett oversikt


FLEXIBLE WORKSPACES

98

Setetrekk i Mesh (på bildet), 3D sort, tysk mesh grå eller immitert skinn. Armlener og fotkryss i aluminium.

Lett og luftige tekstiler kombineres med robust ramme i polert aluminium. Et klassisk stiluttrykk som aldri går av moten.

CIT Y


EXECUTIVE

MANAGER

VISITOR

FLEXIBLE WORKSPACES

EXTRA EXECUTIVE

99


100

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

SKOLEMØBLER

101


DIMENSJONER (MM) L e n gde

B re dde

600

600

70 0

600

120 0

600

14 0 0

600

14 0 0

70 0

FLEXIBLE WORKSPACES

BEN FA R G E R

102

Våre skolebord har en sterk konstruksjon av sveisede 40 × 20 mm stålrør under bordplaten, runde bein med Ø 40 mm eller firkantede 30x30 mm, montert med bolter og en justerbar skrue for regulering. Bordplaten er laget av 18 mm sponplate, 18 mm MDF 18 mm MDF med høytrykkslaminat eller 18 mm melaminbelagt sponplate med ABS-kantlist.

710

B O R D P L AT E FA R G E R

Grå

Bjerk

Sort

Bøk

Grå

Hvit

SKOL EB O R D

H øy d e


BEN FA R G E R

B O R D P L AT E FA R G E R

Grå

Bjerk

Sort

Bøk

Grå

Hvit

Lærerbord har sveiset ramme av 40x20 mm rør under bordplaten med bordbein av Ø 40 mm eller 30x30 mm. Bordplaten er laget av 18 mm sponplate, 18 mm MDF med høytrykkslaminat eller 18 mm melaminbelagt sponplate med ABS-kantlist. Valgfritt tilgjengelig med frontpanel. Skuffeenhet tilgjengelig som tilvalg med låsbar toppskuff. Skuffeenhet finnes med 1 eller 2 skuffer.

K AT E T E R

L e n gde

B re dde

H ø y de

120 0

600

710

14 0 0

600

14 0 0

70 0

S KU F F E N I N N S ATS DIMENSJONER (MM) B re dde

D y bde

H ø y de

1 skuff

33 0

450

13 8

2 skuff

33 0

450

270

FLEXIBLE WORKSPACES

DIMENSJONER (MM)

103


MOB I LT K AT E T ER Mobilt kateter for lærer med to skuffer hvorav øverste skuffen låsbar og to åpne hyller, 1A4 eller 2A4 dør tilgjengelig. Klaffhylle på venstre eller høyre side tilgjengelig som tilvalg. KLAFFHYLLE

L Æ R E R P U LT D I M E N S J O N E R ( M M ) B re dde

D y bde

H ø y de

M o bi l t k at e t e r

410

400

10 67 *

To ppl at e

70 0

553

22

* i n k l . t o ppl at e

FLEXIBLE WORKSPACES

HJULSET H02

FA R G E R

Bjerk

Bøk

104 Hvit

Grå


SKOL E SK AP

FLEXIBLE WORKSPACES

Skoleskap er tilgjengelig i hvit, grå, bjørk eller bøk direktlaminat, forskjellige høytrykkslaminerte farger for fronter er valgfritt. Som standard produseres skap uten lås, men de kan utstyres med sylinderlås eller espagnolett. Sokler er med justerbare skruer. Dører har en vid åpningsvinkel på 270 grader.

HANDTAK

105


LAV SKUFF

HJULSET H02

HØY SKUFF

FLEXIBLE WORKSPACES

H ØY T RY K KS L A M I N AT FA R G E R

Bjerk

Blå

Bøk

Grønn

Hvit

Gul

Grå

Rød

D I R E K T E L A M I N AT FA R G E R

106

S KOL E SK AP

Bjerk

Grå

Bøk

Hvit


SKOLEBORD

SKOLEBORD

KATETER

MOBILT KATETER

LÆRER PULT

LÆRERBORD

SKOLESKAP SKOLESKAP

HØYSKAP 2A4 DØR NEDERST, 3A4 DØR ØVERST

HØYSKAP 2A4 DØR NEDERST, 3A4 GLASS DØR ØVERST

HØYSKAP 2A4 GLASS DØR NEDERST, 3A4 GLASS DØR ØVERST

HØYSKAP 3 STK SKUFFER NEDERST, 3A4 GLASS DØR ØVERST

TIDSSKRIFTHYLLE LAV, 2 STK TIDSS-KRIFTHYLL

MADRASSKAP 5A4 VENSTRE ELLER HØYRE HENGSLET DØR

TIDSSKRIFTHYLLE HØY 2A4 DØR NED-ERST, 4STK TIDSSKRIFTHYLLE ØVERS

HØY POSTSORTERINGSSKAP 2A4 DØR NEDERST, UTDRAGSHYLLE, 18STK SORT-ERINGSROM ØVERST

SYSLØYDSSKAP 5A4 DØR

LAV ÅPEN REOL 1A4 MED 2 ROM

FLEXIBLE WORKSPACES

HØYSKAP 5A4 DØR

107

LAV ÅPEN REOL 1A4 MED 3 ROM

LAV ÅPEN REOL 2A4 MED 4 ROM

LAV ÅPEN REOL 2A4 MED 6 ROM

ÅPEN REOL 3A4 MED 6 ROM

ÅPEN REOL 3A4 MED 9 ROM


FLEXIBLE WORKSPACES

108

Skreddersydde løsninger er en viktig del av vår virksomhet. Vi kaller det FriForm. FriForm er den sanne virkelighetsgjørelsen av vår tekniske ekspertise og endeløse mål for ubetinget fleksibilitet. Uansett hva som er dine krav til former, størrelser, farger eller materialer, er vi alltid klare til å ta utfordringen.

F R IF ORM

Alle flater er produsert med høytrykkslaminat fra Formica. BOX er laminert med en heltrelist av ask, som er faset 45 grader.


109

FLEXIBLE WORKSPACES


S E RTI F I S ER I N GE R, M I L J Ø– OG K VALIT E T MI LJØ P OLI C Y F O R SV EN H EI M KO NTORMØ BL ER Svenheim skal drive en sunn og bærekraftig virksomhet, preget av av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Alle skal føle seg trygge ved kjøp av Svenheims varer. Dette gjelder produktenes opprinnelse og kvalitet, så vel som deres påvirkning på mennesker og miljø. • Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene, og til å overholde myndighetskrav og de krav som virksomheten selv har pålagt seg. • Innkjøp, avfallshåndtering, utslipp, transport og energibruk er særlig vektlagte miljøaspekter. • Svenheim skal informere om miljøarbeidet på en åpen og tillitsvekkende måte, og ha en aktiv dialog om ulike miljøspørsmål med alle våre interessenter. • Ansatte skal bevisstgjøres om sitt miljøansvar og engasjeres i miljøarbeidet på sin arbeidsplass. • Miljøfokus er solid forankret i Svenheims øverste ledelse. • Vår produksjonsenhet i Litauen, UAB Baldeka er sertifisert etter miljøstyringsstandard ISO 14001 og kvalitetssikringsstandard ISO 9001

FLEXIBLE WORKSPACES

K JERNEM AT ERI AL E

110

Som kjernemateriale i bordplater og oppbevaring benyttes møbelspon eller MDF(Medium Density Fiberboard). Begge disse platetypene består av ca 90 % tremateriale og ca 10 % lim. Sponplater inneholder, som navnet tilsier, trespon. I MDF- platene er trevirket oppdelt i sine enkelte fibre. Limet i begge typer plater er formaldehydfattig. Avdampingen (emisjonen) fra våre plater er praktisk talt på nivå med treets naturlige avdamping av formaldehyd, og medfører ingen helsemessig risiko. Formaldehyd er en organisk forbindelse som forekommer naturlig i treverk, og dannes også blant annet ved forbrenning i menneskekroppen. Det lagres ikke i kroppen men brytes raskt ned og skilles ut. Våre plater har kvalitetsgradering P1. Det vil si at de inneholder mindre enn 10 mg formaldehyd pr 100g plate, målt etter perforatormetoden EN 120. Dette er identisk med det strengeste internasjonale krav til innvendige bygningsmaterialer – den europeiske E1 standarden.

F INÉR OG HELT R E Vi benytter ikke treverk av truede tresorter. Bøk, bjerk og eik utgjør hoveddelen av vårt uttak. Både heltre og finér som inngår i våre produkter er høstet etter moderne og bærekraftige skogbruksprinsipper. Dette er rent treverk og danner ikke gasser eller andre allergifremkallende stoffer. Finér benyttes både for å oppnå et tiltalende utseende og for å styrke konstruksjonen.

Tykkelse: maksimum 1 mm. Til platemøbler limes finéret over kjernematerialet. Etter finering kantlistes platene med heltrelister.

L IM Lim av ulike typer benyttes ved finering, kantlisting og ved montering. Svenheim benytter limtyper som er så fattige på formaldehyd at det ikke avgir gasser som kan skade miljøet, eller klassifiseres som helseskadelige. Derfor tilfredsstiller alle produktene våre den tidligere nevnte E1- standarden.

OV E R FL AT E B E H A N DL IN G For å oppnå en slitesterk overflate benytter vi miljøvennlig UV- basert valselakk. Tre strøk grunning og to toppstrøk. UVlakken inneholder ingen løsemidler eller monomerer som kan gi allergiproblemer. Lakken er i YL-gruppe 0 (yrkeshygienisk luftbehov). Dette betyr at den er ufarlig å benytte og består kun av miljøvennlige komponenter. På kanter benytter vi vannbasert sprøytelakk. Også den miljøvennlig. Vår UV- lakk og kantlakk tilfredsstiller krav i E1 og VOC- direktivene, i tillegg er de formaldehydfrie.

B E SL AG, S TAT IV OG INNR E DNIN GSD E TA L JE R Metallkomponenter, i all hovedsak stål og aluminium, inneholder mye resirkulert materiale. Alle overflater er pulverlakkert.

E M BA L L ASJE Svenheim benytter bølgepapp som emballasje. Etter møblene er montert ute hos kunden, returneres emballasjen. Den blir gjenbrukt så langt det er mulig, for deretter å bli resirkulert. Kant- og hjørnebeskyttelse består av formpresset, ekspanderende polystyren eller kartong. I enkelte tilfeller bruker vi tynn folie av polyeten (PE) rundt pallene. Pakketape er av polypropen (PP). Paller inngår i et retursystem. All emballasje er resirkulerbar.

T R A NSP O R T Planlegging av transport tarhensyn til godsmengde, korteste transportstrekning og mulighet for kombinasjon av flere leveranser. Vi benytter for det meste miljøklassifiserte lastebiler. I samarbeid med kunden, fokuserer vi på at all transport skjer på en mest mulig miljøvennlig måte.


G JENVI NNI N G Kildesortering inngår som en naturlig del av vår produksjon og materialhåndtering. Stålkomponenter som inngår i våre produkter er 100% resirkulerbare. Plater fra Svenheim kan gjenvinnes som varme ved godkjente fyringsanlegg. Alt trevirke kan resirkuleres internt og benyttes som energi i egne lokaler. Plast og metall leveres til godkjente miljøstasjoner. Svenheim er medlem av Grønt Punkt Norge.

R EN GJØRI N G O G V ED L I K EH O LD Vedlikehold av våre produkter består av lett støvtørking med fuktig klut. Det anbefales at det brukes dertil egnet microfiberkluter, og hvis det skal brukes vaskemiddel anbefales det at man benytter milde, miljøvennlige produkter. Det skal ikke brukes salmiakk eller andre etsende vaskemidler da dette over tid kan gi en matt lakkoverflate.

SERT I FI S ERIN GER Svenheim Kontormøbler skal, som ledende kontormøbelprodusent, oppfylle myndighetenes retningslinjer i miljøspørsmål. Vi produserer kvalitetskjøkken og kontormøbler med lang garantitid. Lang livsløpsgaranti for våre produkter betyr også en lav belastning på det ytre miljø. Svenheim Kontormøbler fokuserer på å ta vesentlige miljøhensyn ved å bruke miljøvennlige råvarer, ha miljøvennlige produksjonsprosesser og redusere utslipp og avfallsmengder. De samme krav stilles til våre underleverandører. Bedrift Vår produksjonsenhet i Litauen, UAB Baldeka, er sertifisert etter miljøstyringsstandard ISO 14001 og kvalitetsstyringsstandard ISO 9001. Svenheim Kontormøbler er Miljøfyrtårn-sertifisert. Produkter Svenheim Kontormøbler kvalitetstester alle sine produkter internt. Brorparten av sortiment er også testet og sertifisert for Møbelfakta. Mobelfakta.no er en medlemsforening for møbelprodusenter som satser på miljø og kvalitet. Merkenavnet mobelfakta.no dokumenterer at møbelprodusenten som benytter det har miljø- og kvalitetssertifisert møblene de produserer og miljøsertifisert bedriften/produksjonen. Norsk Industri Møbel+Interiør og Østfoldforskning AS startet høsten 2012 et miljøprosjekt i samarbeid med tre betydelige, norske møbelprodusenter, deriblant Svenheim. Sammen utvikler vi et elektronisk verktøy tilpasset møbelbransjen, for å miljødeklarere produkter etter ISO 14025, type 3. Deklarasjonene har betegnelsen EPD (Environmental Product Declarations)

Svenheim Kontormøbler Produserer kontormøbler og prosjektinnredninger av høy kvalitet og med lange livsløp. Ved normal bruk har produktene våre en levetid på 30 år. Varighet er i seg selv et viktig miljøaspekt. Svenheim Kontormøbler har et kontinuerlig fokus på å benytte miljøvennlige råvarer, ha miljøvennlige produksjonsprosesser og redusere utslipp og avfallsmengder. Vi benytter ikke komponenter i vår produksjon som klassifiseres som miljøskadelige. De samme krav stilles til våre underleverandører.


F IL A RKI V OG R E S S U RS ER Vårt filarkiv på www.svenheim.no inneholder ytterligere informasjon og dokumentasjon angående virksomheten og produktene våre. Alt er fritt til nedlasting. Via filarkivet kan du også linkes opp mot en hjelpefunksjon som gir deg personlig tilpasset innføring i våre nettsider.

Alle bordplateformer, kontorog konferansebord, i 2D dwgformat

C AD FIL ER

DWG

B I L D ER O G R E FER A NS ER

GDL BIBLIOTEK

Her finnes ulike kategorier bilder av både standard- og spesialprodukter BILDEBANK

B RO SJ Y R ER OG P RO DU K T FAK TA

3D og 2D objekter i dwg format utviklet i pCon, et gratis programvare som kan lastes ned ifra våre hjemmesider med komplett katalog av våre produkter. Leverte prosjekter de senere år. Bilder og beskrivelser

REFERANSER

Bla i hovedkatalog og delkataloger på web, eller last ned som pdf

Hver produktserie har sitt eget datablad med utfyllende, teknisk informasjon

PRODUKTBROSJYRER PRODUKTDATABLAD

K VA L IT E T S S I KRIN G O G MIL JØ

Produktsertifikater for miljø- og kvalitetsmerket mobelfakta.no

Utfyllende informasjon om Svenheims tiltak for bærekraftig produksjon og drift

MØBELFAKTA

FLEXIBLE WORKSPACES

MILJØBROSJUYRE

ISO-SERTIFISERINGER

Vårt kvalitets- og miljøarbeid omfatter også vår produksjonsenhet i Litauen, UAB Baldeka, som er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001

Produktinformasjon innsatsfaktorene vi benytter i vår produksjon av møbler

Nedlastbare kvalifiseringsbevis

PREKVALIFISERING TIL ULIKE BRANSJER

Riktig skjøtsel forlenger levetiden på møbler. Her finnes tips og råd

MATERIALINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Via filarkivet kan du linkes opp mot en hjelpefunksjon som gir deg personlig tilpasset innføring i våre nettsider

DI V ER S E 112

Svenheims grafiske designprofil, samt logoer og retningslinjer for bruk av disse

FJERNHJELP GRAFISK PROFIL OG LOGO

MATERIALINFORMASJON

Varenumrene som genereres til de utallige kombinasjonsresultatene av Titan oppbevaring og Optima konferansebord, følger en logisk struktur. Beskrivelse av systemet ligger nedlastbart for å gi økt sortimentsforståelse


K VAL I T E T S S I KR IN G

5ÅR GARANTI

MOT MATERIAL- OG PRODUKSJONSFEIL.

Svenheim Møbelindustri stiller høye krav til kvalitet både når det gjelder råmaterialer og prosesser i forbindelse med utvikling av produkter, ordrebehandling, produksjon, logistikk og distribusjon.

12

TIMER GARANTI Vår produksjonsenhet i Litauen, UAB Baldeka, er sertifisert etter 12 TIMERS RESPONSTID PÅ HENVENDELSER kvalitetsstyringsstandard ISO 9001. Å investere i kvalitetsinnredning fra Svenheim innebærer at du kjøper produkter som er lette å komplettere og reparere, med markedstilpassede garantier.

5 ÅRS GAR ANTI MOT MAT ERIAL- OG PRODUKSJONSFEIL

2ÅR GARANTI

PÅ ELEKTRISKE KOMPONENTER.

48

Våre garantier er en sikkerhet for at dine medarbeideres hverdag skal bli så problemfri som mulig. På elektriske komponenter er det 2 års garanti mot material og produksjonsfeil. TIMER GARANTI

RESPONSTID PÅ ORDREBEKREFTELSER

L E V ERI N GS DY K T IG H E T

TIMER TIMER GARANTI GARANTI

12 TIMERS RESPONSTID 12PÅ TIMERS RESPONSTID HENVENDELSER PÅ HENVENDELSER

48

TIMER TIMER GARANTI GARANTI

RESPONSTID PÅ RESPONSTID PÅ ORDREBEKREFTELSER ORDREBEKREFTELSER

Dette betyr at på alle henvendelser vi mottar, skal det gis en tilbakemelding på så snart som mulig, og innen 12 timer med et svar eller løsning. Det er ikke alltid vi har det hele og fulle svaret innen 12 timer, men kunden skal da ha tilbakemelding på at vi jobber med saken.

48 TIMERS RESP ONSTID PÅ ORDREBEKREF T ELSER Vi skal sende ut ordrebekreftelser så snart som mulig og senest innen 48 timer. Dersom dette ikke er mulig fks. på grunn av manglende informasjon fra kunden ol., så trer 12 timers respons tid inn.

MILJØF YRTÅRN SE RTIFISERIN G Svenheim ble i 2012 sertifisert som godkjent miljøfyrtårnbedrift. Dette innebærer at vi har iverksatt rutiner og internkontroll for håndtering av avfall og reduksjon av energibruk.

MØBELFAK TA .N O Mobelfakta.no dokumenterer at møbelprodusenten har miljø- og kvalitetssertifisert møblene de produserer og miljøsertifisert bedriften og produksjonen.

P CON OBJEK T-BIBLIOT EK pCon objekt-bibliotek med Svenheim produkter kan lastes ned fra våre web-sider, utviklet for forbedret visualisering av produkter og varianter. pCon.planner er et gratisprogram for romplanlegging og interiør. Det henvender seg til alle som arbeider med virtuell planlegging av arbeidsog hjemmemiljøer, enten man er profesjonell eller ikke.

FLEXIBLE WORKSPACES

12

12 TIMERS RESP ONSTID PÅ HENV END ELSER

113


SVENHEIM KONTORMØBLER Ulefossveien 48 3730 Skien +47 35 58 75 00 post@svenheim.no www.svenheim.no

Svenheim katalog 2018  

Office furniture catalog 2018 | Kontormøbler katalog 2018

Svenheim katalog 2018  

Office furniture catalog 2018 | Kontormøbler katalog 2018

Advertisement