Page 1

FLE X IBLE WOR KS PACE S


INNHOLDSFORTEGNELSE VI ER SVENHEIM GRUPPEN 3 SVENHEIM KONTORMØBLER 6 VÅR DESIGNFILOSOFI 8 FIX WORKSTATION 10 FIX 12 OPPBEVARING 18 TITAN 20 ARBEIDSBORD 30 BORDPLATER 32 XENA 34 TELLUS 38 XENON 44 CERES 46 STATIV 48 TILBEHØR 54 BORD OG VEGGSKJERMER 58 VESTA AKUSTIKK GULVOG BORDSKJERMER 60 MØTE- OG KONFERANSEBORD 64 FACTOR KONFERANSEBORD 66 DIALOG KONFERANSEBORD 72 OPTIMA KONFERANSEBORD 80 SECTOR MØTEBORD 86 KONTORSTOLLER 90 MAGNA 92 INFRA 94 CITY 96 FRIFORM 98 SERTIFISERINGER, MILJØ– OG KVALITET 102 FILARKIV OG RESSURSER 104 KONTAKT OSS 108


1956

ETABLERT

60.000

KVM PRODUKSJONSAREAL

300

ANSAT TE


V I E R SV E N H E I M GRUPPEN

Svenheim Møbelindustri AS ble grunnlagt

har miljøvennlige produksjonsprosesser

på Osterøy i 1956 som en underleverandør og reduserte utslipp og avfall. De er de for andre produsenter. Som årene gikk av,

produksjonsstandarder vi også forventer

utvidet kundebasen for underleveranser

fra våre underleverandører.

seg, og det samme gjorde vårt produktspekter. I 1992 flyttet vi inn i større

Vårt slagord er FLEKSIBLE ARBEIDSPLASSER

lokaler i Lunde, Telemark. I 2002 ble vår

og dette prinsippet om fleksibilitet er

vekst kronet med kjøpet av en 25 000 m2

selve kjernen i Svenheim´s identitet. Det

stor fabrikk i Alytus, Litauen - og etter en

gjenspeiles i både vårt produktspekter og

gradvis utvikling er den nå UAB Baldeka,

våre arbeidsmetoder. Uansett hvilke som

en fullt operativ kontormøbelprodusent.

er våre kunders behov kan vi tilby dem en løsning. Og vi fortsetter å skyve grensene

Som en ledende møbelprodusent er vi

for hva som er mulig ved stadig å utvikle

fullt klar over vår innvirkning på både

nye produksjonsteknikker for å oppfylle

miljøet og andre virksomheter. Det er

kravene til morgendagens funksjonalitet

derfor vi bruker miljøvennlige råvarer,

og design.


SV ENHEIM KONTORMØBLER Kontormøbler fra Svenheim inviterer til nye og spennende løsninger. Med fokus på fleksibel design og kompetanse om fremtidens kontor, leverer vi stilfulle møbler i norsk utførelse som gir rom for fornyet arbeidslyst. Dagens arbeidsformer er mange, individuelle og i stadig utvikling. Arbeidets art varierer gjerne innen én og samme bedrift. Det kan veksle i løpet av en arbeidsdag, og de fleste vil med tiden møte behovet for tilpasninger og endringer. Kontormøbler fra Svenheim er designet med tanke på fleksibilitet og skaper helhetlige interiørløsninger. Med erfaring og kompetanse fra ulike typer prosjekter har Svenheim etablert seg som en solid og spennende aktør i det norske markedet. Vi er alltid åpne for nye trender og løsninger, og tilbyr også Friform – et eget konsept hvor man selv designer sin egen arbeidsplass. Svenheims kontormøbler er i norsk utførelse, de har rene linjer og et stilfullt formspråk. Vi har et bredt utvalg av ulike komponenter som gir mange muligheter for unike løsninger. Med et møbelsystem fra Svenheim kan innredningen også endres og utvides ved senere behov, slik at løsningen til enhver tid fremmer og støtter bedriftens virksomhetsområder.


VÅ R D E S I G N F I LO S O F I

Det unike blir lagt merke til, og design er derfor viktig for oss og våre kunder. Vi tar menneskers behov og ønsker på alvor. Derfor er FLEXIBLE WORKSPACES selve kjernen i Svenheims identitet, både i produkt og i arbeidsform. Et moderne formspråk og en solid konstruksjon som er

FLEXIBLE WORKSPACES

skapt for fremtidens kontor. Vi har utviklet, og utvikler kontinuerlig nye konstruksjonsteknikker som møter morgendagens krav til funksjonalitet og design.

Med våre fleksible løsninger er det kort vei fra idé til installert produkt hos kunden. Alle materialer og overflater er tilgjengelige hos oss, så lenge råvarene kan skaffes til veie. Svenheim Kontormøbler har som ambisjon å bli den ledende og mest nyskapende aktøren innen

8

kontorinnredning i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom innovasjon, gjensidig lønnsomhet med alle involverte parter og økt kompetanse. Svenheims løsninger skal oppfattes organisk og levende. Formspråket skal være lett, lyst, ledig og luftig.


9

FLEXIBLE WORKSPACES


10

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

FIX WORKSTATION

11


Svenheim har blitt tildelt MERKET FOR GOD DESIGN for møbelserien FIX i kategorien møbeldesign. Juryen ga følgende tilbakemelding på serien:

FLEXIBLE WORKSPACES

Jurykjennelse

12

UNIKE FORDELER. Dette er en produktserie med mange fine og intelligente løsninger. Innovasjonen ligger i konstruksjon av hjørnene som er avrundet utvendig, mens den rettvinklede formen er bevart på innsiden. Dette gir fordeler både for produksjon og for innholdet, og det er mer behagelig for brukeren å sitte mot en bue enn en mot hard kant. Utformingen er svært detaljert og fargevalget elegant. Her har det tydelig vært et godt samarbeid mellom produsent og designere, og de estetiske og praktiske fordelene gjør at serien skiller seg ut blant konkurrerende kontormøbler. FIX er utformet for å ta seg godt ut i kontormiljøet, men viser seg også fra sin beste side for brukeren. Designer Fredrik Torsteinsen TORSTEINSEN DESIGN AS


FLEXIBLE WORKSPACES

FIX

13

Bord- og oppbevaringsserien FIX er skapt med ideen om at møbelet skal ta seg like godt ut fra alle vinkler. Dette merker du godt når du setter deg ved bordet, åpner en skuff, eller åpner uttrekksskapet. Opplevelsen ligger i detaljene.


FA R G E VA LG

Hvit

FLEXIBLE WORKSPACES

Valnøtt

14

Oppbevaringsenheten er designet med tanken om at møbelet ikke bare skal ta seg godt ut i kontormiljøet, men også vise seg fra sin beste side til brukeren. Skuffeinnredning i valnøtt.

FIX


INTEGRERT SKUFFEINNREDNING

2A4 SKAP

Buet dører begge sider

2A4 UTTREKK

Rette dører

Buet dør venstre

Buet dør høyre

Åpen reol

3A4 SKAP

Venstre

Høyre

3A4 UTTREKK

FLEXIBLE WORKSPACES

UTFRESTE GREP

15

Buet dører begge sider

Rette dører

Buet dør venstre

Buet dør høyre

Åpen reol

Venstre

Høyre


FA R G E VA LG

Hvit

FLEXIBLE WORKSPACES

Valnøtt

KABELGJENNOMFØRING

16

FIX


F I X A R B E I D S B O R D P L AT E R

BREDDE

DY B D E

FIX SKAP OG UTTREKK

H ØY D E

BREDDE

DY B D E

Bordplate 1

1600

800

2 A 4 s k ap

96 9

800

400

Bordplate 2

1800

800

2 A 4 u t t re k k

96 9

400

869

3 A 4 s k ap

135 8

800

400

3 A 4 u t t re k k

135 8

400

869

FLEXIBLE WORKSPACES

BORDPLATER

17


FLEXIBLE WORKSPACES

OPPBEVARING

18


19

FLEXIBLE WORKSPACES


20

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

TITAN

21

TITAN oppbevaring passer like godt i det åpne kontorlandskapet som på cellekontoret. Blant de mange valgmulighetene vil du finne fleksible og estetiske løsninger som dekker dine innredningsønsker, både dagens og fremtidens.


FLEXIBLE WORKSPACES

FA R G E VA LG SKROG

22

Gjennom et bredt spekter av modulstørrelser, farger og utførelser lar TITAN deg kombinere reoler, skap og tilbehør til et spennende resultat. Fleksible og ergonomiske løsninger, høy produksjonskvalitet samt visuell helhet, bidrar til et totalinntrykk som gjør arbeidsplassen til et trivelig sted å være.

TI TAN

Bjerk finér

Hvit

Bøk finér

Grå

Eik finér

Antrasitt


FA R G E VA LG D Ø R O G S KU F F E F R O N T E R

Bjerk finér

Bøk finér

Eik finér

Hvit

Rød

Grå

Antrasitt

LAKKERTE FRONTER

Grønn

Gul

Blå

Hvit

Grå

Antrasitt

FLEXIBLE WORKSPACES

Alle farger på spesialbestilling

23


Hvit RAL 9010

FLEXIBLE WORKSPACES

Grå

Sort RAL 9005

H Å N D TA K

G01

G02

G04

G05

24

G03


HENGEMAPPEVOGN FOR PLASSERING PÅ BUNNPLATE ELLER HYLLE.

HENGEMAPPERAMME FOR MOBIL SKUFFESEKSJON

TITAN SKUFFEINNSATS

PENNESKAL UNIVERSAL

SKRÅFAG FOR MOBIL SKUFFESEKSJON

FELTRYGG

BLANKETTBOKS A4

T I D SS K R I F T H Y L L E OG TILBEHØR Titan tidsskrifthylle kan plasseres i dype oppbevaring, i alle åpne rom i bredde 800. Unntak: påbygningsreol 1A4, samt nederste rom i påbygningsreol 2A4 og 3A4.

FLEXIBLE WORKSPACES

TITAN 12- ROMS POSTSORTERINGS-INNSATS GRÅ ELLER HVIT

25


U N D E R ST E L L

FLEXIBLE WORKSPACES

BEN RAMME

26

SOKKELRAMME

FIRKANTEDE BEN

HJULSETT H01

RUNDE BEN

HJULSETT H02

HJULSETT H03


T I TA N H Y L L E SYST E M

T I TA N H Y L L E SYST E M

LENGDER

Vegg/bæ re ski n n e

18 0 0

Vegg/bæ re ski n n e

800

Opphengski n n e en kel

195 0

Opphengski n n e en kel

13 0 0

Opphengski n n e d ob b el

195 0

Opphengski n n e d ob b el

13 0 0

B ø k hylle d yb e 30c m

800

B jer k hylle d yb e 30c m

800

Hv it hylle dyb e 30c m

800

B ø k hylle d yb e 30c m

600

B jer k hylle d yb e 30c m

600

Hv it hylle dyb e 30c m

600

Hylleho lde r

302

Kombiner t hyl l e & b ok hol d er

302

B o k holder

26 5

HYLLESYSTEM

Enkel- og dobbeltsporet vegglist. Hylleplater i to størrelser.

FLEXIBLE WORKSPACES

TITAN hyllesystem kan tilpasse rommets dimensjoner og utnytte veggen maksimalt. Vegglister i hvit (RAL 9010) leveres i to høyder:130 og 195cm. Hylleplater i hvit, bøk eller bjerk i 60- eller 80cm bredde.

27


1A4 DYP 1A4 DYP 1A4 DYP 196

196 196

Påbygningsreol

Påbygningsreol Påbygningsreol

2A4 DYP 2A4 DYP 2A4 DYP 201

201 203 201

Reol Slagdører Reol

Reol

3A4 DYP 3A4 DYP 3A4 DYP 301

301 302 301

Reol Skuffer Reol

Reol

Slagdører Slagdører og skuffer Slagdører

Slagdører Sjalusi og skuffer Slagdører og skuffer

Sjalusi Sjalusi og skuffer Sjalusi

og skuffer Sjalusi Slagdører Sjalusi og skuffer

307 308 307

308 329 308

Sjalusi Sjalusi og skuffer Sjalusi

og skuffer Sjalusi Slagdører Sjalusi og skuffer

431 432 431

432 433 432

433 434 433

434 447

og Skyvedører Sjalusi skuffer Skyvedører og skuffer

Sjalusiog skuffer Sjalusi Sjalusi

og skuffer Sjalusi Slagdører Sjalusi og skuffer

304 307 304

302 304 302

Skuffer og Slagdører skuffer Skuffer

208 229 208

Slagdører Sjalusi og skuffer Slagdører og skuffer

Slagdører Skyvedører Slagdører

Skyvedører Sjalusi Skyvedører

329 330 329

330 331 330

Sjalusi Arkivskap Sjalusi

Skyvedører Skyvedører og skuffer Skyvedører

4A4 DYP 4A4 DYP 4A4 DYP FLEXIBLE WORKSPACES

401

401 429 401

Reol Slagdører Reol

Reol

5A4 DYP 5A4 DYP 5A4 DYP 590

28

590 576 590

430 431 430

429 430 429

Slagdører Slagdører og skuffer Slagdører

Slagdører og Skyvedører skuffer Slagdører og skuffer

Skyvedører Skyvedører og skuffer Skyvedører

820

810 830

820

810

820

830 620 610 610

630 620 620

Reol vv Slagdører Reol vv

Slagdører Slagdører

Slagdører Skyvedører Slagdører

Høyre* Høyre Venstre* Høyre* Høyre Venstre*Høyre Høyre VenstreHøyre og og og Høyre* Høyre Høyre Venstre* Høyre venstre venstre venstre og og venstre venstre valg *Tilleggs *Tilleggs valg for garderobe for garderobe *Tilleggs inndeling valg inndeling for garderobe inndeling

910

905

910

905

910

630 630 Mobil, 3 skuffer

Reol vv

Arkivskap

332 332

Skyvedører og skuffer Skyvedører og skuffer

448

447 448 447

434

905

830 610

Høyre og venstre

Arkivskap

448

Skyvedører Skyvedører

SKUFFESEKSJON SKUFFESEKSJON SKUFFESEKSJON

UTTREKK UTTREKK UTTREKK

576 810 576

235

331 332 331

Slagdører og Skyvedører skuffer Slagdører og skuffer

Slagdører Slagdører og skuffer Slagdører

235

233 235 233

231 233 231

229 231 229

207 208 207

204 207 204

203 204 203

Venstre Venstre

Mobil, Mobil, 3 skuffer 4 skufferMobil, 3 skuffer

Mobil, 4 skuffer Mobil, 4 skuffer


2A4 DYP 2A4 DYP

Slagdør, skuffer

333

Sjalusi

456

Slagdører

270

270

268

Sjalusi, Slagdør, skuffer skuffer

Sjalusi, Skyvedører skuffer

333 334

334 347

Sjalusiog skuffer Sjalusi

Sjalusi og skuffer Slagdører

456 461

462461

Postsortering

Postsortering Skuffekasset

66004300

Skuffekasset

296

296

Skyvedører

347 348

348 349

Slagdører Skyvedører

Skyvedører Sjalusi

Påbygningsreol

Påbygningsreol

349 368

Sjalusi Slagdør, skuffer

370

368 372

388

372 388

370

390

390

Slagdør Skyvedører Skyvedører Sjalusi, Slagdør, Slagdør Sjalusi, Skyvedører Skyvedører skuffer valg for valg for *Tilleggs *Tilleggs *Tilleggs valg for skuffer skuffer skuffer skuffer valg for *Tilleggs inndelinginndeling garderobe inndeling garderobe inndeling garderobe garderobe

462

T I TA N M O D E L L

H ØY D E *

BREDDE

DY B D E

1A 4 d yp re o l påby gg

3 84

800

400

2A 4 d yp re o l påby gg

76 8

800

400

2A 4 d yp t s k ap s mal t y pe

* 792

420

400

2A 4 d yp re o l / s k ap

* 792

800

400

2A 4 d yp t s k y v e dø rs k ap, bre dde 120

* 792

120 0

400

med hattehylle Slagdører hattehylle Garderobeskap med Garderobeskap 2A 4 og uttrekk, venstre/høyre og uttrekk, venstre/høyre

66004300 66004200

290

290

SkyvedørerSkyvedører

INNSATSER INNSATSER 66004200

287

287

* 792

16 0 0

400

3A 4 d yp t s k ap s mal t y pe

d yp t s k y v e dø rs k ap, bre dde 16 0

* 1176

420

400

3A 4 d yp re o l / s k ap

* 1176

800

400

3A 4 d yp t s k y v e dø rs k ap, bre dde 120

* 1176

120 0

400

3A 4 d yp t s k y v e dø rs k ap, bre dde 16 0

* 1176

16 0 0

400

4A 4 d yp re o l / s k ap

* 15 6 0

800

400

4A 4 d yp garde ro be s k ap

* 15 6 0

600

400

5A 4 d yp re o l

* 194 4

800

400

2A 4 s kap me d u t t re k k

89 0

400

800

3A 4 s kap me d u t t re k k

1274

400

800

M ob i l s k u f f e s e k s j o n , 3 e l . 4 s k u f f e r

630

4 32

558

Løs skuf f e k as s e t t

35 8

35 5

33 0

*H øyd e e k s k l . 96 mm s o k ke l me d s t i l l e s k r u e r, be n , h j u l e l l e r be n ramme . *H øy b en ramme 196 mm

FLEXIBLE WORKSPACES

268

29


FLEXIBLE WORKSPACES

ARBEIDSBORD

30


31

FLEXIBLE WORKSPACES


32

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

B ORDPL AT ER

33


FLEXIBLE WORKSPACES

FA R G E VA LG B O R D P L AT E R

34

Kombinasjonen av formene og de fleksible løsningene er kjennetegnet ved XENA. Moderne formspråk, solid konstruksjon og god funksjonalitet danner en helhet som tilrettelegger for trivsel og effektivitet. XENA kjennetegnes ved det moderne formspråket. Avrundede hjørner, profilerte kanter og funksjonelle former i en elegant utførelse tilrettelegger for trivsel og effektivitet.

X EN A

Bjerk finér

Grå

Bøk finér

Hvit

Eik finér

Faset kant


ZOOM

EXPLORER

APOLLO

ASTRO

FLEXIBLE WORKSPACES

STAT I V

35


KABELHULL ELLER KABELLUKER KAN BESTILLES FERDIG UTFREST Kjer ne m a t er i a l et

M DF

Kant

10/ 40 M DF

B ehand l i n g

Kl a r l a kk p å f i n ér

Hjø r ne

R 25

Tykkel se

26 m m

LC

LL

LR

LL = lengde venstre LC = lengde senter LR = lengde høyre

1800

10

900

FLEXIBLE WORKSPACES

1800

12

900

22

10

900

800

24

800

900

14

900

1600

1600 800

1800

800

590

26

900

10

30

30

36

35

14

16

10

30

16

30

16

813 849

35


X ENA B ORDPL AT E NR. 1 0 .3 0 OG 3 5 .

FLEXIBLE WORKSPACES

XENA BORDPLATE NR. 10, 30 OG 26.

37


FA R G E VA LG B O R D P L AT E R

Bjerk finér

STAT I V

Bøk finér

Eik finér

Hvit ZOOM

FLEXIBLE WORKSPACES

Rett kant

38

Tellus arbeidsbord har et rektangulært uttrykk i design og formspråk. Serien består av en rekke ulike komponenter som kan kombineres for å dekke ditt behov, både når det gjelder funksjonalitet og optimal utnyttelse av kontorarealet. TELLUS er vår funksjonelle bordplateserie. Vi har lagt vekt på optimal plassutnyttelse og valgfrihet ved å tilby et stort utvalg av bordplateformer. Arbeidsplassen kan utformes på en måte som er ideell for arbeidsoppgavene som skal utføres ift. tilgjengelig areal.

T EL LU S

APOLLO

EXPLORER

ASTRO


70

75

2000

50 H

50 V 1200

800

80

70

600

75

600

80 800

2000

50 H

50 V

600

800

800

55

1200

60

800 800

800

310

800

810

600

1600

800

810 800

800

60

800

800

310

55

FLEXIBLE WORKSPACES

1600

39

800


FLEXIBLE WORKSPACES

K j e r n e mat e r i al e t

S po n pl at e

Kan t

Kan t l i s t 2 mm

B e h an dl i n g

U V l ak k på f i n é r

Hjørne

9 0 grade r

Ty k ke l s e

Ty k ke l s e

KABELHULL ELLER KABELLUKER KAN BESTILLES FERDIG UTFREST

LL

40

LL = lengde venstre LC = lengde senter LR = lengde høyre

LC

LR


BORDPLATER 1

2

3

BORDPLATER

4

5

6

11

12

113 2 14 3 154

L: 300 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 B: 600

516

6 17

11

BORDPLATER 1 88 2

81

4

5

5

81 11

6

12

14

15

16

L: 300 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800

BESØK

6 70

11 81 75

MAGEBUE 12

13

14 80 15 88

16

17 70

65

75

L: 1800 B: 900 L: 1800 B: 900 L: 2000 B: 1000 L: 1200 L: 1200 B: 800 L: 1600 B: 800 L: 300 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 B: 800

BESØK

ATER 4

MAGEBUE

L: 300 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 B: 600 L: 1200 B: 800 L: 1600 B: 800

L: 1200

3

3

13

L: 300 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 B: 600 L: 300 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 B: 800

BESØK

12

L: 1800 B: 900

MAGEBUE 13

L: 1200

88 14

15

L: 1200 B: 800

16

70 17

75

L: 1600 B: 800

80

L: 1800 B: 900

65

L: 1800 B: 900

L: 2000 B: 1000

00 / 1000 / 1200 / 1400 B: 600 L: 300 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 B: 800

52 H 88

70 L: 1800 B: 1200

L: 1200 B: 800

LATE

HJØRNEPLATE MAGEBUE 52 V 20 H 20 V

50 H 75

L: 1600 B: 800

50HV 52 24

52 V 25

80 L: 2000 B: 1200

L: 1000 B: 1200

L: 1800 B: 900

1000B:B:1200 1000 L:L:1800

65 L: 1200 B: 1200

L: 1800 B: 900

55

L: 1050 B: 1050

50 51HH 60

51 50 V V

1500 B: 1500 1600B:B:L: 1200 L:L:2000 1200

L: 2000 B: 1000

KOMBI 52 H 24

V

KOMBI

L: 1000 B: 1000 L: 1800 B: 1200

25 52 V

L: 1200 B: 1200

5150 HH

51 V 50 V

L: 1600 B: 1200 L: 2000 B: 1200

FLEXIBLE WORKSPACES

KOMBI

55

60

L: 1050 B: 1050

L: 1500 B: 1500

41

HJØR 2552 V

L: 1200 B: 1200

50 51 HH

1600 B: B: 1200 1200 L:L: 2000

51 V50 V

55

60

L: 1050 B: 1050

L: 1500 B: 1500

20 H

L: 1000 B


1000 1000 81

800

20 20 H/V H/V

1200

1200

1200

1200

1200

88 88

81 800

600 300 800 1000 600 1200 800 1000 1200

800 800

20 20 H/V H/V

1200

800

800

1200

1200

20 20 H/V H/V

1000 1000

300

1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400 1600 1800

600 300 800

1000 1000

300

I NNR E D N I N G S FO R S L A G

1200 1200

300

800

1600/1800/2000 1600/1800/2000 800 800

300

300

300

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 600 1200 1400

600 800 1000 1200 1400

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 600 1200 1400

600 600

88

1200 1200

51/52/50 H/V

1200

600 800 1600/1800/2000 1600/1800/2000 800 800 1000 1200 51/52/50 88 1600/1800/2000 1400 51/52/50 88 800 H/V H/V600 600 1000 1000

1000

600 800 1000 1200 1400

800

800

800 1200

88 88 1200

800 800

1200

88 88

1200

51/52/50 51/52/50 H/V H/V

1000

1000

800

800 800

600

600 800 1000 1000 1200 1200

800

88 88 800 88

1200 1200

600 300 800 1000 600 1200 800 300

300

800

1200

1200 1200

1200

800

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400 1600800 1800

800

600

1200

1200

800

800

300

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400 1600 1800

600 300 800

1200

600 300 800 1000 600 1200 800 1000 1200

1200

1200 1200

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 1400 1200 1800 1400 1400 1800 300

300

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400 800 1600 1800

600 800 1000 1200 1400

600

600 800 1200 1000 1200 1200 1400 25 25 1200 1600 1800 25 800 800

300

300

600

1200 1200

600 300 800 600 1000 600 800 1200 800 1000 1000 1200 1200 300

1200

1200 1200

300

300

600 300 800 600 1000 600 800 1200 800 1000 1400 1000 1200 1400 1200 1400 1800 1400 8001400 1400 1800 1800 800

1200

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

600 800 1000 1200 1400 1600 800 1800 800

300

300

1000 1000

42

51/52/50 H/V

1200 1200

25 25

300 300

600 800 1600/1800/2000 1600/1800/2000 1000 1200 51/52/50 1600/1800/2000 1400 51/52/50 H/V H/V 600 600

81

300

600 800 300 1000 600 1200 800 1400 1000 600 1200 1400 1200 1200

300

300 300

20 H/V

81

300 300

600 800 1200 10001200 1200 1400 25 25 1200 1600 1800 25 800 800

800

51/52/50 51/52/50 H/V H/V

1000

1000

300

600 1600/1800/2000 1600/1800/2000

600 800 1000 1200 1400

1200

1200

600

600

600

600

600 800 1000 100081 1000 1200 1400 20 20 1000 H/V 600 600 H/V

600 800 1000 1200 1400

1200 1200

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 600 1200 1400

24

800

600 800 1000 1200 1400

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400 1600 1800

300

300

600 800 300 1000 600 1200 800 1400 1000 600 600 1200 1400 1200 1200 600

300 300 600 300 300 800 600 1000 600 800 1200 800 1000 1400 1000 1200 1200 600 1400 1400 600

1000 1000

300

600 800 1000 1000 12001000 1400 24 1000 24 600 600

300

1000

FLEXIBLE WORKSPACES

1000

600 800 1000 1200 1400

88

25 25

300 300

600 800 1000 1200 1400

800

88 88 800

20 H/V

300

600 300 800 1000 600 1200 800 1400 1000 1200 1400

300

24 24

1000

1000

600 800 1000 1200 1400

800

300

300

600 800 300 1000 600 1200 800 1400 1000 600 600 1200 14001000 1000 600

300 300

600 800 1000 10001000 1200 1400 20 20 1000 H/V 600 H/V600

1200

800

20 H/V

800

1600 1800

1000 600 1200 800 1400 1000 1600 1200 1800 1400

600 300 800 300

600 800 1000 1200 1400 8001600 1800

1200

600 800 1000 1200 1400

300

300 600 800 1000 1200 1400

300 300

600 800 1000 10001000 1200 1400 20 20 1000 H/V 600 H/V 600 1200 1200

600 800 1000 1200 1400

300

300 300


1110

55 1820 800

800 310 800

55

0

1820

1110

1110

800310

30

2120

800

1110

1170

1170 1170

1820

60

2120

55800

800

55

1820

0

80

30 2120 0 8 800 10 00 80 12 00 30 10 0 0 14 0 0 1 00 16 00 14 200 8 18 00 16 00 10 00 00 18 00 1 00 00 14 200 16 00 80 18 00 0 80 00 0

810

800

1170

0

60

1170

30

800

0 0 80 0 30 0 10 0 0 120 0 80 0 0 140 0 10 0 0 6 120 0 1 800 0 30 140 0 1 0 0 16 00 80 0 18 80 0 0 10 0 120 0 140 0 0 0 16 00 80 18

800

310

0

810 800

60

0800

1820

80

810

80

0

2120

55

0

2120

0

80

0

80

0 8 8 10 00 10 00 12 00 12 00 14 00 14 00 16 00 16 00 18 00 18 00 00 00

30

310 800

310 800

800

800

30

30

800 60

0 80 0 0 10 0 0 120 30 0 140 0 0 0 16 80 0 1800 0 10 0 120 0 140 0 0 16 00 18

80060

800

1110

810

810

80

1800

70

70

75

75

100

100

80 100

100 300

1800

1600

70

100 100

600 800 1000 1200 1400

1800

75 900

800

100

75 900

70

900

1600

70 800

800

1600

1800

10075

80

100

300 600 100800 1000 1200 1400

300 600 800 1000 1200 1400 80 600 600

80 80

300 600 800 1000 1200 600 1400

300 600 800 1000 600 1200 1400 600

FLEXIBLE WORKSPACES

1800 900

1600 900

1600 800

800

0

43


FA R G E VA LG B O R D P L AT E R

FLEXIBLE WORKSPACES

Bjerk

44

Xenon bordplater kjennetegnes av sin smale profil med kantlist og avrundede hjørner. Standard utforminger på kontor er: HMS, V-profil, Rektangulær og sirkel. Bordplatene leveres som standard i bøk, bjørk, grå og hvit med samsvarende kantlist som standard (LIK KANT). Bordplatene leveres med fritt valg av understell.

X EN O N

Bøk

Grå

Hvit

Faset kant


Kj er n em a t er i a l et

M FM DF

Ka n t

Ka n t l i s t 2 mm -

H j ør n e

R 50

Tykkel s e

22 m m

1800

1800

1800

1800

900

85

1000

40

900

85

1000

40

1800

1000

1800 50

600

1000 90

600

90

1000

50

1000

KABELHULL ELLER KABELLUKER KAN BESTILLES FERDIG UTFREST

LL

LC

FLEXIBLE WORKSPACES

Beh a n d l i n g

LR

45

LL = lengde venstre LC = lengde senter LR = lengde høyre


FA R G E VA LG B O R D P L AT E R

600

Hvit

600

Bjerk

600 2

Lys grå

800

FLEXIBLE WORKSPACES

46

En bordserie i direktelaminat, til meget konkuransedyktige priser. Serien leveres i 22 mm hvit, lysgrå, antrasit, bøk og bjerk direktelaminat. Ceres har mange valgmuligheter og kan leveres med alle våre understell.

800

12

600

600

1000 1000

800

Rett kant

800

12

2

Bøk

Antrasitt 800

600

800

13

13

KABELHULL ELLER KABELLUKER 1800 KAN BESTILLES 1800 FERDIG UTFREST

LL 800

800

LC

17

17

LR

LL = lengde venstre LC = lengde senter LR = lengde høyre 1600 1600

CER E S

800

800

70

70

900

900


K jer nemater ialet

M FC

Ka nt

Ka n t l i s t 2 m m A BS

H jø r ne

g raadt er i a l et Kj 90 er n em

M FC

Tykkelse

Ka22 nt mm

E d g eb a n d e d 2 mm A B S

Beh a n d l i n g

600

600 600

3

1000

2

600

4

800

600 1200

3

600 5

600

600

2 1000

4

3 1400 600

600

600 1200

800

1400

600 600 600 800

2 13

800 800 800

6

3 3 12 800

1200

600 600 800 14

1000 1000 1000 800

13

12 1400 600 600 800

4

4

800

800

15

1800 1000 16

800 13

13 800

800 800

800 14

17

800

20 H

14

1200

1000

800 800

1200

20 V

14

17

1200

800

800

6 15

800 1000

1000

1 20 H

16001600 1000

800 800 1200 1200

14001400 800 1400 1600

16 1800

1200

20 H

1200 13

6

800

15

15

800

12

600 600 800

14001400 1000 17

600 1000

13

5 14

1800 1200 1200

1000

1200 1200 1200 800 5

1600

10001000

16

1200

20 H 16

1200

1200

20 V

25

1600 1200 10001000 1200

800 900

25

10001000

1600 1800

3

4

5

6

800

600 1000

600 1000

2

90 g ra d er 600

800

600 800

600

-

H j ør n e

0

800

600

-

1200 1200 1200 1200

70 75

900

800

1800 70 1800

800

20 H 20 H

1600

1200 1200

20 V 20 V 900

75

70 1200 1200

75

900 25

900 1800

25 900

80

1800

80

1200

FLEXIBLE WORKSPACES

Be handling

25

47

00 18001800

18001800

0 900 900

75

75

900 900

80

80

18

7

900


48

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

S TATIV

49


Sort RAL 9005

Grå RAL 9006

Hvit RAL 9010

Blank Krom

FLEXIBLE WORKSPACES

E X P LO R E R

50

EXPLORER elektrisk og manuelt justerbare stativ er tilgjengelige for TELLUS, CERES, XENA og XENON. EXPLORER leveres med elektrisk 50 cm regulering (70 - 120 cm) og 65 cm regulering (68 - 133 cm), eller manuelt 20 cm regulering (58,8 - 78,8 cm). Føtter finnes i lengdene, 50 cm, 75 cm eller 95 cm. Til OPTIMA konferansebordserie leveres EXPLORER elektrisk stativ 50 cm regulering (70 - 120 cm), se side 59 for flere alternativ.


E X P LO R E R A n t al l be i n

1, 2 , 3 , 4

Fo t l e n gde

5 0 0 o g 75 0 ( s e n t r i s k ) ; 95 0 ( e k s e n t r i s k )

Fo t f o r m

Buet

Bein form

Ru n d

Re gu l e r i n g ( i n k l . B o rdpl at e )

5 0 0 ( mi n 707 - max 1213 ) ; 6 5 0 ( mi n 6 57 - max 1315 )

Ramme

Fas t l e n gde ramme - e n k l e re å mo n t e re .

Hjul

Val gbar t

A n t al l be i n

2, 3

Fo t l e n gde

5 0 0 o g 70 0 ( s e n t r i s k ) ; 70 0 o g 9 0 0 ( e k s e n t r i s k )

Fo t f o r m

F l at

Bein form

Kv adrat i s k

Re gu l e r i n g ( i n k l . B o rdpl at e )

6 5 0 ( mi n 625 - max 1275 )

Ramme

Te l e s ko p e l l e r f as t l e n gde . Te l e s ko p ramme - u n i v e rs e l l .

Hjul

Val gbar t

Sort RAL 9005

Grå RAL 9006

Hvit RAL 9010

AST R O ASTRO T-bein er et elektrisk understell med hele 65 cm løftehøyde. Leveres i to- og trebens konfigurasjoner som kan løfte henholdsvis 120- og 130kg. ASTRO er tilgjengelig for ELLUS, CERES, XENA og XENON bordserier.

FLEXIBLE WORKSPACES

AST R O

51


ZO O M

SAMMENLEGGBARE BEN

Fo t lengde

Ø50

Fo t l e n gde

600

Fo t fo r m

Run d

Fo t f o r m

Rør

Regu ler ing (in kl . B ordplate)

M a n uel t reg ul er i n g 650- 80 0

Bein form

Rør

Ramme

I n g en

Re gu l e r i n g ( i n k l . B o rdpl at e )

Fas t hø y de 710

Hju l

Va l g b a r t

Ramme

In ge n

Hjul

Nei

A P O L LO

MANUELL

Fot lengde

450 og 700

Fot for m

Rekt a n g ul ær

B ein for m

Rekt a n g ul ær

Regu ler ing (inkl . B o rdplate)

M a n uel t reg ul er i n g 610- 810

Ramme

Fa s t e s a rg er 238 - 2038 e l l e r l øs e b ei n

Hju l

N ei

FLEXIBLE WORKSPACES

A P O L LO T - B E I N APOLLO T-bein har 20 cm regulering (61 – 81 cm) inkl. topplate. Høydeskala på hvert bein. Foten leveres i to forskjellige lengder, 45 og 70 cm. APOLLO er tilgjengelig for TELLUS, CERES, XENA og XENON bordserier.

Sort RAL 9005

52 Grå RAL 9006

Fo t l e n gde

5 0 0 o g 75 0 ( s e n t r i s k ) , 95 0 (eksentrisk)

Fo t f o r m

Buet

Bein form

Ru n d

Re gu l e r i n g ( i n k l . B o rdpl at e )

Fast høyde 500, 735, 900, 1105. Manuelt regulering 588-788.

Ramme

Fas t ramme e l l e r l ø s e be i n

Hjul

Val gbar t

E X P LO R E R M A N U E L L 20 cm regulering (59 – 79 cm) inkl. topplate. Høydeskala på hvert bein. Hvit, sort, grå eller krom.


Sort RAL 9005

Grå RAL 9006

Hvit RAL 9010

ZOOM I-bein har 15 cm regulering (65 – 80 cm) inkl. topplate. Høydeskala på hvert bein. Kan leveres med låsbare hjul eller pyntekappe.

SAMMENLEGGBARE BEN Klaffbord med rørramme og hurtig klemfeste mekanisme for montering av bord. Mekanismen har sidelukkingssystem for åpne og lukking av bordet. Føtter er utstyrt med justerbare stillskruer. Lukkemekanismen er laget av høy kvalitets stål -Zinc platinert som tillater åpning og lukking av bordets ramme med et godt grep. Klappbordene med denne løsningen er stable vennlige. Dette gjør at de kan pakkes og transporteres på paller.

FLEXIBLE WORKSPACES

ZO O M I - B E I N

53


T I L B E H ØR

FLEXIBLE WORKSPACES

K A B E LG J E N N O M F Ø R I N G , TILBEHØR OG ELEKTRONIKK

KABELLUKE 314X173MM GRÅ M/BØRSTE

KABELLUKE 314X173MM HVIT M/BØRSTE

KABELLUKE 314X173MM SORT M/BØRSTE

KABELLUKE 314X173MM KROM M/BØRSTE

KABELKANAL TILTBAR 1150MM GRÅ

KABELKANAL TILTBAR 1350MM GRÅ

KABELKANAL. GRÅ, HVIT ELLER SORT. STD LENGDER FOR 1600 & 1800 BORD

KABELHOLDER 50CM

KABELRENNE

PENNESKUFF SWING

SMARTLINE EL-BOX 2 EL, 2 DATA, 2USB

SMARTLINE EL-BOX 4 EL, 4 DATA, 2USB, 1VGA/HDMI

54

Kabelgjennomføringer i grå, hvit eller sort. diameter 60 eller 80mm. KABELGJENNOMFØRINGER GRÅ, HVIT ELLER SORT Ø 60 ELLER 80 MM.

Ved bestilling av plater finnes det tilvalg for utfresning tilpasset kabelgjennomføringene.


CPU-HOLDER

DIASONIC LED BORDLAMPE M/USB HVIT OG SORT

DIASONIC LED BORDLAMPE HVIT

GALAXY LED BORDLAMPE M/KLEMFESTE ALU

CPU HOLDER TYPE 1 FAST

CPU HOLDER TYPE 2 UTTREKK

CPU HOLDER TYPE 3 UTTREKK M/360 GR.

FLEXIBLE WORKSPACES

LAMPER

55

DIASONIC LED DESK LAMPE M/USB SORT OG HVIT


FLEXIBLE WORKSPACES

BORD OG VEGGSK JERMER

56


57

FLEXIBLE WORKSPACES


STA N D A R D FA R G E R

0599

FLEXIBLE WORKSPACES

2130

Heltrukket gulv-/bordskjerm i Velito Presto tekstil i 88 % ull og 12 % polyamid. (Godkjent iht. Oeco-Tex Standard 100) Leveres som standard i sort og lys grå, men kan også leveres i en rekke farger på forespørsel. Avtakbart trekk med glidelås. Skjermene er laget med en 30 mm heltreramme fylt med vatt 1000g/m2 Gulvskjermene monteres med føtter og kan kobles sammen med egne tilpassede beslag. Det leveres fire forskjellige 40 mm beslag for sammenkobling av gulv- / bordskjermer.

58

V E S TA A K U S TIKK G U LV - O G B ORD SK J ERME R


800 / 1200 / 1400 / 1600 R3

1200 / 1500 / 1700

0

STOR HYLLE

T-KOBLING

FRAKKEKROK

X-KOBLING

PENNEKOPP

I-KOBLING

HJÕRNEHYLLE

L-KOBLING

400

64

40

800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

40

R3

FLEXIBLE WORKSPACES

650

0

59

Hvit

Antrasitt

VERTIKALHYLLE


STA N D A R D FA R G E R

0599

FLEXIBLE WORKSPACES

2130

60

Feltryggene kan trekks i samme tekstilutvalg som Vesta bord og veggskjermer. I tillegg til den lyddempende funksjonen gir det mulighet til ĂĽ friske opp kontorlandskaper med farge.

V E S TA F E LT RYG GER Tilpasset Titan skapserie


0505

0516

0506

0517

0510

0518

0513

0527

0515

0528

0530

0560

0535

0570

0537

0597

T-FOT HVIT ELLER GRÅ

0540

I-FOT HVIT ELLER GRÅ

2128

FLEXIBLE WORKSPACES

A LT E R N AT I V E FA R G E R

61

0556

VINKELBRAKKET SORT

KLEMFESTE HVIT ELLER ANTRASITT GRÅ


Bjerk finér

Bøk finér

Eik finér

FLEXIBLE WORKSPACES

BORDSK JERMER Bordskjerm produsert i 13 mm tykk MDF. Leveres med beslag for oppheng langs kanten av bordplaten.

KUNDETILPASSET HVITLAKKERT

BORDSKJERM

62

BORDPLATE

BESLAG

B OR DS K JERMER

FRONTPANEL


OPPSLAGSTAVLE TIL BORDSKJERM.

LITEN OG STOR HYLLE TIL BORDSKJERM. GRÅ.

PENNEKOPP TIL BORDSKJERM. GRÅ.

F R O N T PA N E L

BORDSKJERMER

L: 700 H: 600 SPORFREST TRE

FRONTPANEL PERFORERT STÅL. GRÅLAKKERT.

FRONTPANEL TRE. BØK OG BJERK.

FRONTPANEL

L: 1000 H: 600 SPORFREST TRE

L: 1500 B: 600 SPORFREST TRE

RMER

FLEXIBLE WORKSPACES

FRONTPANEL PERFORERT STÅL. SORTLAKKERT.

L: 1700 B: 600 SPORFREST TRE L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 H: 500 L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 B: 500 PERFORERT STÅL TREPANEL

FRONTPAN

FRONTPANEL L: 1000 H: 600 SPORFREST TRE

L: 1500 B: 600 SPORFREST TRE

SIDEPANEL

L: 1700 B: 600 SPORFREST TRE

L: 800 / 1000 / 1200

L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 H: 500 L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 B: 500 TREPANEL PERFORERT STÅL

500 B: 600 ORFREST TRE

L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 H: 500 L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 B: 500 PERFORERT STÅL TREPANEL

TREPANEL

63

L: 1700 B: 600 SPORFREST TRE

FRONTPANEL

PERFORERT STÅL FRONTPANEL L: 500 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 B: 500

SIDEPANEL

L: 500 / 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 B: 500 TREPANEL

L: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 H: 5 PERFORERT STÅL


FLEXIBLE WORKSPACES

MØTE- OG KONFERANSEBORD

64


65

FLEXIBLE WORKSPACES


66

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

FAC TOR KONFER ANSEB ORD

67

Blant våre Factor-bord kan du velge mellom en rekke kombinasjoner på bordplater og bein. Noe som gir deg mulighet til å forme møteplassen din slik du ønsker.


FLEXIBLE WORKSPACES

68

Bordplater: Disse lages i 26 mm MDF. Platene leveres med rett eller faset kant og belagt med lakkert, hvitpigmentert eller mørkbeiset eik. Leveres også med høytrykkslaminat i hvit, grå og sort. Bein: Disse leveres enten i metall eller tre. Metall bein - Mål: 70x50mm eller 60x30mm. Leveres pulverlakkert i fargene grå, sort og hvit eller i krom. Trebein – Mål 75x45mm. Leveres med dekkplater i samme utførsel som bordplatene.

FAC TO R KONF E R A N S E BORD


B O R D P L AT E

Grå

Antrasitt

Bjerk finér

Bøk finér

Eik finér

Hvitpigmentert eik

Sortbeiset eik

Mushroom linoleum 4176 DT

Ash linoleum 4132 DT

Pebble linoleum 4175 DT

Charcoal linoleum 4166 DT

M E TA L L BEN

TREBEN

Hvit

Eik

Sort

Hvitpigmentert eik

Grå

Sortbeiset eik

Krom

FLEXIBLE WORKSPACES

Hvit

69

H ØY D E T I L TO P P AV B O R D P L AT E · Fast høyde 500mm · Fast Høyde 735mm · Fast høyde 900mm · Fast høyde 1050mm Alle bein har stillskruer.


900

800

900 900

800 800

1800 2000

1100 1100 1100

1200

1200

16001800

1400 1600

1400

1600 1600 1600

3000

2600 2600

2800 2800

3000 3000 3000

30003000

3000 3000 3000

3000 3000

3000

2800 2800 2800

2800

800-1000 -1200 800-1000 -1200 800 -1000 -1200 800 -1000 -1200 800-1000 -1200 800-1000 -1200

800 -1000 -1200

3000

800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

3600 3600 3600

800 -1000 -1200-1200 800 -1000

3000

4200 4200 4200

3600

800-1000 -1200-1200 800-1000

3000

3600

800-1000 -1200

800 -1000 -1200 800-1000 -1200 800-1000 -1200

3600

4800 4800 4800

4200 4200

5400 5400 5400 4200

4800

2100 2100 2100

2400

800-1000 -1200

800-1000 -1200 800-1000 -1200 800-1000 -1200

800-1000 -1200-1200 800-1000

4800

4800

2400

800 -1000 -1200

800-1000 -1200 800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

2400

2100

2100

1500

1500

800 -1000 -1200

800 -1000 -1200 800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

800 -1000 -1200

800-1000 -1200 800-1000 -1200

2400 2400 2400

800-1000 -1200 800-1000 -1200

1800 1800 1800

2100

1800

800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

1500 1500 1500

2800

1500

1400 1400

14001400

1400

16001600

2800

2600 2600 2600

1400

1600 1600

1400

1600 1800 1800 1800 1600

1800

12001200

800 -1000 -1200-1200800-1000 -1200-1200800-1000 -1200-1200800 -1000 -1200-1200 800 -1000 800-1000 800-1000 800 -1000 800 -1000-1200

6000 6000 6000

5400 5400

6600 6600 6600 5400

6000

1200

1000 1000 1000

1100

900 900 1100 900

1200 1200

800 -1000 -1200-1200 800 -1000

6000

7200 7200 7200 6000

1100 1100

2800

800 -1000-1200 800 -1000-1200

70 6600

1000 1000

2800

800 -1000-1200 800 -1000-1200 800 -1000-1200

800-1000-1200 800 -1000-1200

6600

900 900

11001100

1100

1000

1000

900

900

2600 2600

800 -1000-1200

800 -1000-1200 800 -1000-1200 800 -1000-1200

6600

1200

2600

800 -1000 -1200

800-1000-1200 800-1000 -1200

7200

1100

28002800

800 -1000 -1200 800-1000 -1200 800 -1000 -1200 800 -1000 -1200

1200 1000

1800 1800

1800

800 -1000 -1200

800 -1000 -1200-1200 800 -1000

7200

10001000

26002600

2400 2400 2600 2400

2400

F L E X I B L E W O R K S P 2400 ACES

2400

2400 2400

7200

800 800

18001800

2400

24002400

3000 3000

1100

1800 2000

1800 2000 1800 2000 2000

2200 2200 2200 2000 2000

20002000

2600

2800 2800

900

2000 2000

2000

2200 2200

2200

800 800 800 1000

900 900 900

2200 2200

2400

3000

30003000

1000 800

900

800 800

800

2000 2200

2800

28002800

800 800

22002200

3000

2600 2600

800

1400 1400

14001400

2800

26002600

1400

1600 1600

2600

2400 2400

2200

1400 1600

16001600

2400

24002400

12001200

1800 1800

18001800

2600

2400

1200 1200

3000 3000 3000

20002000

1000 1000

16001800

2000 2000

1600

22002200

1200

1100 1100

1200 1200 1200

2200 2200

1100

1400 1400 1400

2000 2200

1800

2200

1000

11001100

10001000

900 900

800 800

1200

1100

1000

900

800


W1:1200-1400-1600 -1800-2000-2200 -2400-2600-2800

W1: \1200-14001600-1800-20002200-2400-2600

L : \1800 L : \1800

W2:\X W2:\X

W2:\X W2:\X

W1: 1200-14001600-1800-20002200-2400-2600

W2:\X

W1: 1200-1400W1: 1200-14001600-1800-20001600-1800-20002200-2400-2600 2200-2400-2600 W2:\X

W1: \W1: 1200-1400\1200-14001600-1800-20001600-1800-20002200-2400-2600 2200-2400-2600 W2:\X

W1:1200-1400-1600 W1:1200-1400-1600 -1800-2000-2200 -1800-2000-2200 -2400-2600-2800 -2400-2600-2800 W2:\X

W1: 1200-1400-1600W1: 1200-1400-16001800-2000-2200-2400 1800-2000-2200-2400 -2600-2800-3000 -2600-2800-3000 W2:\X

W2:\X

L : \1800

L: \3000

L: \3000

L :\3600

W2:\X W2:\X W2:\X W2:\X W2:\X

W2:\X W2:\X

L : \7200

L : \7200

W1: 1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000

W1:1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000

W1: 1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000

W1: 1200-1400-1600W1: 1200-1400-16001800-2000-2200-24001800-2000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

W1: 1400-1600-1800W1: 1400-1600-18002000-2200-2400-26002000-2200-2400-26002800-3000 2800-3000

W1:1400-1600-1800W1:1400-1600-18002000-2200-2400-26002000-2200-2400-26002800-3000 2800-3000

W1: 1400-1600-1800-2000W1: 1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000 2200-2400-2600-2800-3000

W1:1400-1600-1800-2000W1:1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000 2200-2400-2600-2800-3000

W1: 1400-1600-1800-2000W1: 1400-1600-1800-20002200-2400-2600-2800-3000 2200-2400-2600-2800-3000

7200 7200

7200

6600 6600

6600

6000

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

71

6000

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

L 2:\X

L 2:\X

D: \2000 D: \2000

L 2:\X

L 2:\X L 2:\X L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

L 2:\X

L 2:\X L 2:\X L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

L 2:\X

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

6000

1800

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

4800 4800

D: \1800 D: \1800

1400-1600 1400-1600

5400

2100

2100

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

4800

4200

4200

3600 3600

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

4200

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

2400

2400 1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800-3000

1800

1400-16001400-16001800-2000 1800-2000

1800

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200 2000-2200

D: \1600 D: \1600

1400-1600

5400

1400-1600-18001400-1600-18002000-2200-24002000-2200-24002600-2800 2600-2800

2100

1400-16001800-2000

2400

1400-1600-18002000-2200

3000

1400-1600-18002000-2200-24002600-2800

L 2:\X L 2:\X L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

L 2:\X

D: \1400 D: \1400

5400

L 2:\X

D: \1200 D: \1200

L 2:\X L 2:\X L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

L 2:\X

L 2:\X L 2:\X L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

D: \1000

D: \2000

D: \1800

D: \1600

D: \1400

D: \1200

FLEXIBLE WORKSPACES

L : \6600

L : \6000 L : \6000

L : \6000

L :\5400

L :\5400

L : \4800 L : \4800

W1:1400-1600-18002000-2200-2400-26002800-3000

3000

3000

L : \4800

L :\4200 L :\4200

L :\4200

W1: 1400-1600-18002000-2200-2400-26002800-3000

L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 L1:1600-1800-2000-2200 L1:1600-1800-2000-2200 2400-2600-2800-3000 2400-2600-2800-3000

W1: 1200-1400-16001800-2000-2200-24002600-2800-3000

D: \1000 D: \1000

3600

L :\5400

W2:\X W2:\X

L : \6600

W2:\X W2:\X

L : \7200

W2:\X W2:\X

L : \6600

L :\3600

L :\3600 W1: 1200-1400-16001800-2000-2200-2400 -2600-2800-3000

L: \2400

W2:\X W2:\X

L: \2400

W2:\X W2:\X

W2:\X

L: \2400

W2:\X

L: \3000

W2:\X


72

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

DI ALOG KONFER ANSEB ORD

73

DIALOG er møtebordet som kan bli så stort du bare vil. Et nyutviklet understell gjør at bordplatene kan festes i uendelige kombinasjoner. Gjennomtenkte løsninger for skjult føring av kabler gjennom understell, og bordplater spesialdesignet for videokonferansemøter.


FLEXIBLE WORKSPACES

B O R D P L AT E

74

- Stort utvalg i størrelser og fasonger - Valgfri overflater - Valgfri kantavsluttning - Utfresing av kabelhull/kabelluke etter kundens ønske - Mulighet for føring av kabel i ben - Brønn eller kabelrenner under bordet etter kundens ønske - Konstruksjonen på stativet gir en meget høy stabilitet

D I A LOG KO NFER A NSEB O RD

Bjerk finér

Bøk finér

Eik finér

Hvit

Grå

Antrasitt

Hvitpigmentert eik

Sortbeiset eik

Mushroom linoleum 4176 DT

Ash linoleum 4132 DT

Pebble linoleum 4175 DT

Charcoal linoleum 4166 DT


KUNDETILPASSET UTFRESNING OG MONTERING AV CABLE CUBBY, ELLER TILSVARENDE LØSNINGER.

DIALOG UNDERSTELL, SORTLAKKERT UTFØRELSE.

M E TA L L B E N

Sort

Grå

FLEXIBLE WORKSPACES

Hvit

75


W2:\X

W2:\X

W2:\X

W2:\X W2:\X

L:\3000

W2:\X

L:\2400

L:\1800

W2:\X

W1:\1200-1400 W2:\X

W1:\1200-1400

W1:\1200-1400

W1:\1200-1400

W1:\1200-1400

W1:\1200-1400

W1:1600-18002000-2200 W2:\X

W1:1600-18002000-2200 W2:\X

L:\4200 W1:1600-18002000-2200-2400

W1:1600-18002000-2200-2400 1600

W1:1600-18002000-2200-2400

1800

1800

1600

1400

1400

1200

1200

L:\4800

L:\5400 W1:1600-18002000-2200-2400

1100

1100

1000

1000

900

900

L:\6000

L:\6600

L:\7200 800

FLEXIBLE WORKSPACES

800

W1:1600-18002000-2200-2400

L:\3600

W1:\1600-1800 W2:\X

W1:1600-18002000-2200-2400

W2:\X

L:\3000

W2:\X W2:\X

W1:\1200-1400

W2:\X

L:\2400

W2:\X

W2:\X

L:\3600

L:\4200

L: \4800

L:\5400

L:\6000 W1:\1200-1400

2000

2000

W1:\1200-1400

W1:\1200-1400 W2:\X

L:\6600

L:\720

W2:\X

76 2800

2800

2600

2600

3000

3000

2400

2400

2200

2200


W2:\X

L:\3600

L:\3000

W1:\1400*-1600 -1800-2000 *2\legs W2:\X

L:\5400

L:\6000

L:\6600

L:\7200

W2:\X

W1:\1400*-16001800-2000-2200 *2\legs W2:\X

W1:\1400*-16001800-2000-22002400\\\*3\legs W2:\X

L:\4200

W1:1200-1400 -1600*-1800* *3\legs W2:\X

W2:\X

L:\4800

W2:\X

W2:\X

L:\2400

L:\1800

W2:\X

W1:\1800-2000-2200-2400- W1:\1800-2000-2200-2400- W1:1600-1800-2000- W1:\1600-1800-2000- W1:\1600-1800-2000- W1:\1400*-16001800-2000-22002600-2800-3000 2600-2800-3000 2200-2400-2600-2800 2200-2400-2600-2800 2200-2400-2600 2400\\\\*3\legs 1200

3600

1400*-16001800-2000 *2\l egs

1600-18002000-2200

1200

1600-1800-20002200-2400

1200

1200

1600-1800-20002200-2400-2600

1600-1800-20002200-2400-2600

D:2000

L2:\X

D:1800

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

1800-2000-22002400-2600-2800

L2:\X

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

L2:\X

D:1600

4200

4800

5400

D:1400

L2:\X

L2:\X

D:1200

1800-2000-2200-2400- 1800-2000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

2000-2200-24002600-2800-3000

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

D:1000

L2:\X

L1:\1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000

2000-2200-24002600-2800-3000

6000

6600

7200

1200

FLEXIBLE WORKSPACES

1200

1200

3000

1200

1200

2400

1800

1200

77


1400

1400

1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000 1400 1600-1800-2000-22002400-2600-2800-3000 1400

5400

6000 1800-2000-2200-24002600-2800-3000

4200

3600

1600-1800-2000-22002400-2600-2800 1400

1800-2000-2200-24002600-2800-3000

1800-2000-2200-2400- 1800-2000-2200-24002600-2800-3000 2600-2800-3000

1000-1200-1400 1000-1200-1400 1000-1200-1400 1000-1200-1400

1000-1200-1400

2400

1500

1000-1200-1400

2100

1000-1200-1400

1800

1800-2000-2200-24002600-2800-3000

1400

4800

1600-1800-20002200 - 2400 1400

6600

7200

1600-18002000-2200 1400

1400

3000

2400

1800

1400

1000-1200-1400

1000-1200-1400

900

1000

1000-1200-1400

1100

1200

1400

1600

3000

3600

4200

4800

5400

6600 800

6000

1000-1200-1400

7200

FLEXIBLE WORKSPACES

1000-1200-1400

1800

2000

78 2200

2400

2600

2800

3000


1600

1600-\1800-\ 2000-\2200

1600-\1800-\2000

1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800

3000

FLEXIBLE WORKSPACES

3600

2400

4200

2100

4800

5400

6000

6600

7200

1800

1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000 1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000 1600-\1800-\20002200-\2400-\26001600-\1800-\20002800-\3000 2200-\2400-\26002800-\3000 1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000 1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000 1600-\1800-\20002200-\2400-\26002800-\3000

79


80

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

O P TIM A KONFER ANSEB ORD

81

Optima fra Svenheim tilbyr deg alle typer bord du måtte ønske deg til møteplassen. Det lille enkle møtebordet, det store eksklusive konferansebordet. Eller et hvilket som helst der imellom. 1.9 millioner varianter!


FLEXIBLE WORKSPACES

Alle bordplater produseres i 26mm tykk MDF. Plater og luker i bøk, bjerk og eik er belagt med lakkert finér. Finérstrukturen følger lengderetningen på bordet. Plater og luker i grå og hvit farge er belagt med høytrykkslaminat.

82

Et møte eller konferansebord er ditt ansikt utad. Det unike med OPTIMA er detaljrikdommen og valgmulighetene. Valget står mellom en rekke overflater, som i kombinasjon med vårt store utvalg av kableluker, brønner og understell kan skape en helt særegen stil for dine møtefasiliteter.

O P TIM A KO N FER ANSE B OR D

S ØY L E

ELEKTRISK EXPLORER

FAST SØYLE


STAT I V

F ØT T E R

Sort RAL 9005

Grå RAL 9006

ASTRO T-FOT

S ØY L E R O G F ØT T E R Hvit RAL 9010

Utførelsen på søyler kan velges uavhengig av hverandre. Miks gjerne f. eks. hvite søyler med føtter i krom.

Blank Krom DISK FOT

Søyler med fast høyde leveres i 55 cm, 73,5 cm, 90cm og 110 cm høyde, samt elektrisk stativ 70 - 120 cm.

FA R G E VA LG B O R D P L AT E R

Bjerk finér

Hvit

Bøk finér

Rett kant

Eik finér

Faset kant

FLEXIBLE WORKSPACES

EXPLORER T-FOT

83 Grå


KABELBRØNNER & LUKER

KABELLUKE* 314X173MM GRÅ M/BØRSTE

KABELBRØNN FOR LUKER I KONFERANSEBORD

KABELLUKE* 314X173MM HVIT M/BØRSTE

TRELUKE

FLEXIBLE WORKSPACES

*Kabellukene leveres i par av to til konferansebord. Ved å legge 2 luker etter hverandre oppnås full fleksibilitet ved at man kan plassere åpningsretningen på lokkene i hvilken retning man vil.

KABELLUKE* 314X173MM SORT M/BØRSTE

UTFRESNING FOR DOBBEL POWERBOKS

KABELLUKE* 314X173MM KROM M/BØRSTE

SMARTLINE EL-BOX 4 EL, 4 DATA, 2USB, 1VGA/HDMI

84

LUKER Designet på lukene kan velges uavhengig av bordets utførelse. Miks gjerne f. eks. hvit bordplate og sorte luker.


OPTIMA B OR DP LAT E R

BØK

EIK

B J E RK

Ret t heltre ka n t l i s t

GRÅ

H V IT

10 mm/40 g r s krå M DF kl a r l a kk

10 mm/40 g r s krå hel t rel i s t 10 m m M DF kl a r l ak k s k rå

Ret tkant ABS- l i st sa m m e f a rg e som b ord

10 mm/40 g r s krå a b s - l i st 10 m m s krå l a kke r t samme farg e s om b ord

Ret t sor t A BS- l i s t

10 mm/40 g r s krå s or t A BS- l i st 10 m m ret t s o r t mal t s k rå

RUND PLATE

REKTANGULÆR HEL PLATE

REKTANGULÆR 2-DELT PLATE

Ø 700/ 900/ 1200

L: 2000 - 3000

L: 2400 - 3000

BÅTFORMET HEL PLATE

BÅTFORMET 2-DELT PLATE

L: 2000 - 3000

L: 2400 - 3000

L: 3200 - 6000

REKTANGULÆR 4-DELT PLATE

FLEXIBLE WORKSPACES

Optima kan l ev eres i 5 ov er f l a t ev a r i a n t er - bø k , e i k , bj e r k o g l ami n at e n e i grå o g hv it. Treva r i a n t en e l ev eres m ed 3 ka n t ut f ø re l s e r, me n s l ami n at e n e l e v e re s i 5 kantu t fø rels er. Det t e g i r d eg hel e 19 v a l g m ul i ghe t e r.

85 L: 3200 - 6000

L: 4800 - 6000

L: 6200 - 7200

BÅTFORMET 4-DELT PLATE

L: 4800 - 6000

L: 6200 - 7200


86

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

SE C TOR MØT EB ORD

87

SECTOR bordserie er utviklet for å tilpasse de forskjellige miljøene. Fra et lite kaffebord til kantinebord og et møtebord. Et bardord eller et stå bord for de korte effektive samtalene.


FLEXIBLE WORKSPACES

Overflatefinshen er noe av det som møbelet sitt uttrykk. Det setter preg på hele miljøet som det er plassert i . Derfor kommer SECTOR serien både med finért tre og høytrykkslaminat. Du kan skape en varm og flott atmosfære med for eksempel Eik finér eller en fremoverlent effektiv atmosfære Sort Nano.

88

Fredrik Torsteinsen har designet vår SECTOR serie. Han er møbel- designer/ interiørarkitekt MNIL med hovedfag i møbeldesign, og driver Torsteinsen Design AS. -Produktutvikling dreier seg om å løse problemer, og fremme menneskeverdige produkter som tar hensyn til produsenter og brukere. Jeg synes det er svært givende å bli presentert for en utfordring, for så å finne løsningen. -Jeg ønsker å bidra til identitetsskapende produkter, verdiskapning i næringslivet og samtidig gjøre god design tilgjengelig for alle, sier Fredrik. Sector foten er produsert i 10mm rustfritt stål. Laserskjært profil, pusset og kalibrert for presis sammensetting. Overflaten er Matt polert. Alle føtter er utstyrt med justerbare skrue.

S E C TOR MØ T EB OR D

FA R G E VA LG

Hvit

Sort

Grå

Eik finér

Bøk finér

Bjerk finér

Antrasitt

Faset kant


FA R G E VA LG S ØY L E

Hvit

Antrasitt

RUND H 450

H 450

H 720 H 900 H 1100

H 720 H 900 H 1100

Ø 600

Ø 800

Ø 900

RUND

KVADRATISK

H 450

H 450

HKVADRATISK 720 H 900 HH 1100 450 REKTANGULÆR H 720 H 900 H 720 H 1100

H 720 H 900 H 1100

Ø 600

Ø 800

Ø 900

600 X 600

700 X 700

800 X 800

1200 X 600 1200 X 700 1200 X 800

1400 X 600 1400 X 700 1400 X 800

1600 X 600 1600 X 700 1600 X 800

1800 X 600 1800 X 700 1800 X 800

REKTANGULÆR H 720 1200 X 600 1200 X 700 1200 X 800 1800 X 600 1800 X 700 1800 X 800

600 X 600

1400 X 600 1400 X 700 1400 X 800

1600 X 600 1600 X 700 1600 X 800

1800 X 600 1800 X 700 1800 X 800

600 X 600

FLEXIBLE WORKSPACES

KVADRATISK

700

700 X

89


90

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

KONTORSTOLER

91


FA R G E VA LG 100% Ull i 10 standardfarger Polyester 18 standardfarger Ekte skinn 3 standardfarger Kunstlær 3 standardfarger. Se svenheim.no for komplett oversikt

FLEXIBLE WORKSPACES

MAGNA 1 HØY RYGG M/NAKKESTØTTE

92

Stolens spesielle mekanisme støtter hver enkelt ryggvirvel og avlaster ryggsøylen. Stolen tilpasses for å gi deg maksimal støtte og komfort, slik at du får en avslappet arbeidsstilling. Den justerbare hodestøtten gir hodet god støtte noe som igjen kan forbedre din konsentrasjon og effektivitet. Fokus på ergonomi. Magna stolene vil tilfredsstille de som setter pris på design, utførelse og velvære. Enkel innstilling av rygg og sete sikrer deg en god ergonomisk sittestilling. I tillegg så vil du ha en riktig arbeidsstilling noe som igjen vil gi deg et godt arbeidsmiljø.

M AGN A


ST015 SORT FOTKRYSS H:190MM

AR009/10 REG. ARMLENE SORT METAL M/MYK PAD

Sete, rygg og hodestøtte kan leveres i mange forskjellige stoffvarianter og farger. Sete og rygg er sammenkoblet med en j-kobling, som gjør at du enkelt kan justere høyden på ryggen. Det runde håndtaket på undersiden av ryggen gir deg mulighet til å justere korsryggstøtten, slik at den blir tilpasset din egen rygg. Stolen har en “Anti-Shock” funksjon som gjør at stolen følger kroppen din dersom du justerer fra en av de 4 mulige posisjonene. I tillegg har stolen mekanisme som tillater justering av negativ vipp i sete. Det finnes flere forskjellige armlener tilgjengelig - samtlige leveres med myk polyuretan armstøtte.

AR007/08 REG. ARMLENE KROM MYK PAD

KK078 NAKKESTØTTE

AR018/19 REG. ARMLENE SORT PLAST

Understell til stolen finnes i sort polyamid eller polert aluminium. Hjulene er 65 mm og finnes for både hardt og mykt gulv.

MAGNA 2 HØY RYGG

MAGNA 3 MEDIUM RYGG

FLEXIBLE WORKSPACES

ST005 ALU FOTKRYSS H:210MM

93

MAGNA BESØKSSTOL

MAGNA 4 LAV RYGG


FLEXIBLE WORKSPACES

Stolen kan trekkes i flere varianter av stoff og farge eller kanskje du foretrekker kunstlær eller hud. Stolen har høydejustering og «Anti-Shock» funksjon som gjør at stolen følger kroppen din dersom du justerer fra en av de 5 mulige posisjonene.

94

Det er mulig å justere vippe posisjon og stivhet av stolen for at du skal ha den beste komfort når du sitter. Ditt behov teller når du velger stol og du kan selv velge om du ønsker regulerbare armlener på stolen og om du ønsker sort eller aluminium fotkryss. Ikke bekymre deg for om hjulene ruller godt, for disse hjulene passer både til mykt og hard gulv.

I N FR A


AR011 FAST ARMLENE SORT PLAST

ST005 ALU FOTKRYSS H:210MM

AR009/10 REG. ARMLENE SORT METAL M/MYK PAD

FLEXIBLE WORKSPACES

ST015 SORT FOTKRYSS H:190MM

95

FA R G E VA LG 100% Ull i 10 standardfarger Polyester 18 standardfarger Ekte skinn 3 standardfarger Kunstlær 3 standardfarger. Se svenheim.no for komplett oversikt


FLEXIBLE WORKSPACES

96

Setetrekk i Mesh (på bildet), 3D sort, tysk mesh grå eller immitert skinn. Armlener og fotkryss i aluminium.

Lett og luftige tekstiler kombineres med robust ramme i polert aluminium. Et klassisk stiluttrykk som aldri går av moten.

CIT Y


EXECUTIVE

MANAGER

VISITOR

FLEXIBLE WORKSPACES

EXTRA EXECUTIVE

97


FLEXIBLE WORKSPACES

FRIFORM

98


99

FLEXIBLE WORKSPACES


FLEXIBLE WORKSPACES

100

Skreddersydde løsninger er en viktig del av vår virksomhet. Vi kaller det FriForm. FriForm er den sanne virkelighetsgjørelsen av vår tekniske ekspertise og endeløse mål for ubetinget fleksibilitet. Uansett hva som er dine krav til former, størrelser, farger eller materialer, er vi alltid klare til å ta utfordringen.

F R IF ORM Alle flater er produsert med høytrykkslaminat fra Formica. BOX er laminert med en heltrelist av ask, som er faset 45 grader.


101

FLEXIBLE WORKSPACES


S E RTI F I S ER I N GE R, M I L J Ø– OG K VALIT E T MI LJØ P OLI C Y F O R SV EN H EI M KO NTORMØ BL ER Svenheim skal drive en sunn og bærekraftig virksomhet, preget av av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Alle skal føle seg trygge ved kjøp av Svenheims varer. Dette gjelder produktenes opprinnelse og kvalitet, så vel som deres påvirkning på mennesker og miljø. • Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene, og til å overholde myndighetskrav og de krav som virksomheten selv har pålagt seg. • Innkjøp, avfallshåndtering, utslipp, transport og energibruk er særlig vektlagte miljøaspekter. • Svenheim skal informere om miljøarbeidet på en åpen og tillitsvekkende måte, og ha en aktiv dialog om ulike miljøspørsmål med alle våre interessenter. • Ansatte skal bevisstgjøres om sitt miljøansvar og engasjeres i miljøarbeidet på sin arbeidsplass. • Miljøfokus er solid forankret i Svenheims øverste ledelse. • Vår produksjonsenhet i Litauen, UAB Baldeka er sertifisert etter miljøstyringsstandard ISO 14001 og kvalitetssikringsstandard ISO 9001

FLEXIBLE WORKSPACES

K JERNEM AT ERI AL E

102

Som kjernemateriale i bordplater og oppbevaring benyttes møbelspon eller MDF(Medium Density Fiberboard). Begge disse platetypene består av ca 90 % tremateriale og ca 10 % lim. Sponplater inneholder, som navnet tilsier, trespon. I MDF- platene er trevirket oppdelt i sine enkelte fibre. Limet i begge typer plater er formaldehydfattig. Avdampingen (emisjonen) fra våre plater er praktisk talt på nivå med treets naturlige avdamping av formaldehyd, og medfører ingen helsemessig risiko. Formaldehyd er en organisk forbindelse som forekommer naturlig i treverk, og dannes også blant annet ved forbrenning i menneskekroppen. Det lagres ikke i kroppen men brytes raskt ned og skilles ut. Våre plater har kvalitetsgradering P1. Det vil si at de inneholder mindre enn 10 mg formaldehyd pr 100g plate, målt etter perforatormetoden EN 120. Dette er identisk med det strengeste internasjonale krav til innvendige bygningsmaterialer – den europeiske E1 standarden.

F INÉR OG HELT R E Vi benytter ikke treverk av truede tresorter. Bøk, bjerk og eik utgjør hoveddelen av vårt uttak. Både heltre og finér som inngår i våre produkter er høstet etter moderne og bærekraftige skogbruksprinsipper. Dette er rent treverk og danner ikke gasser eller andre allergifremkallende stoffer. Finér benyttes både for å oppnå et tiltalende utseende og for å styrke konstruksjonen.

Tykkelse: maksimum 1 mm. Til platemøbler limes finéret over kjernematerialet. Etter finering kantlistes platene med heltrelister.

L IM Lim av ulike typer benyttes ved finering, kantlisting og ved montering. Svenheim benytter limtyper som er så fattige på formaldehyd at det ikke avgir gasser som kan skade miljøet, eller klassifiseres som helseskadelige. Derfor tilfredsstiller alle produktene våre den tidligere nevnte E1- standarden.

OV E R FL AT E B E H A N DL IN G For å oppnå en slitesterk overflate benytter vi miljøvennlig UV- basert valselakk. Tre strøk grunning og to toppstrøk. UVlakken inneholder ingen løsemidler eller monomerer som kan gi allergiproblemer. Lakken er i YL-gruppe 0 (yrkeshygienisk luftbehov). Dette betyr at den er ufarlig å benytte og består kun av miljøvennlige komponenter. På kanter benytter vi vannbasert sprøytelakk. Også den miljøvennlig. Vår UV- lakk og kantlakk tilfredsstiller krav i E1 og VOC- direktivene, i tillegg er de formaldehydfrie.

B E SL AG, S TAT IV OG INNR E DNIN GSD E TA L JE R Metallkomponenter, i all hovedsak stål og aluminium, inneholder mye resirkulert materiale. Alle overflater er pulverlakkert.

E M BA L L ASJE Svenheim benytter bølgepapp som emballasje. Etter møblene er montert ute hos kunden, returneres emballasjen. Den blir gjenbrukt så langt det er mulig, for deretter å bli resirkulert. Kant- og hjørnebeskyttelse består av formpresset, ekspanderende polystyren eller kartong. I enkelte tilfeller bruker vi tynn folie av polyeten (PE) rundt pallene. Pakketape er av polypropen (PP). Paller inngår i et retursystem. All emballasje er resirkulerbar.

T R A NSP O R T Planlegging av transport tarhensyn til godsmengde, korteste transportstrekning og mulighet for kombinasjon av flere leveranser. Vi benytter for det meste miljøklassifiserte lastebiler. I samarbeid med kunden, fokuserer vi på at all transport skjer på en mest mulig miljøvennlig måte.


G JENVI NNI N G Kildesortering inngår som en naturlig del av vår produksjon og materialhåndtering. Stålkomponenter som inngår i våre produkter er 100% resirkulerbare. Plater fra Svenheim kan gjenvinnes som varme ved godkjente fyringsanlegg. Alt trevirke kan resirkuleres internt og benyttes som energi i egne lokaler. Plast og metall leveres til godkjente miljøstasjoner. Svenheim er medlem av Grønt Punkt Norge.

R EN GJØRI N G O G V ED L I K EH O LD Vedlikehold av våre produkter består av lett støvtørking med fuktig klut. Det anbefales at det brukes dertil egnet microfiberkluter, og hvis det skal brukes vaskemiddel anbefales det at man benytter milde, miljøvennlige produkter. Det skal ikke brukes salmiakk eller andre etsende vaskemidler da dette over tid kan gi en matt lakkoverflate.

SERT I FI S ERIN GER Svenheim Kontormøbler skal, som ledende kontormøbelprodusent, oppfylle myndighetenes retningslinjer i miljøspørsmål. Vi produserer kvalitetskjøkken og kontormøbler med lang garantitid. Lang livsløpsgaranti for våre produkter betyr også en lav belastning på det ytre miljø. Svenheim Kontormøbler fokuserer på å ta vesentlige miljøhensyn ved å bruke miljøvennlige råvarer, ha miljøvennlige produksjonsprosesser og redusere utslipp og avfallsmengder. De samme krav stilles til våre underleverandører. Bedrift Vår produksjonsenhet i Litauen, UAB Baldeka, er sertifisert etter miljøstyringsstandard ISO 14001 og kvalitetsstyringsstandard ISO 9001. Svenheim Kontormøbler er Miljøfyrtårn-sertifisert. Produkter Svenheim Kontormøbler kvalitetstester alle sine produkter internt. Brorparten av sortiment er også testet og sertifisert for Møbelfakta. Mobelfakta.no er en medlemsforening for møbelprodusenter som satser på miljø og kvalitet. Merkenavnet mobelfakta.no dokumenterer at møbelprodusenten som benytter det har miljø- og kvalitetssertifisert møblene de produserer og miljøsertifisert bedriften/produksjonen. Norsk Industri Møbel+Interiør og Østfoldforskning AS startet høsten 2012 et miljøprosjekt i samarbeid med tre betydelige, norske møbelprodusenter, deriblant Svenheim. Sammen utvikler vi et elektronisk verktøy tilpasset møbelbransjen, for å miljødeklarere produkter etter ISO 14025, type 3. Deklarasjonene har betegnelsen EPD (Environmental Product Declarations)

Svenheim Kontormøbler Produserer kontormøbler og prosjektinnredninger av høy kvalitet og med lange livsløp. Ved normal bruk har produktene våre en levetid på 30 år. Varighet er i seg selv et viktig miljøaspekt. Svenheim Kontormøbler har et kontinuerlig fokus på å benytte miljøvennlige råvarer, ha miljøvennlige produksjonsprosesser og redusere utslipp og avfallsmengder. Vi benytter ikke komponenter i vår produksjon som klassifiseres som miljøskadelige. De samme krav stilles til våre underleverandører.


F IL A RKI V OG R E S S U RS ER Vårt filarkiv på www.svenheim.no inneholder ytterligere informasjon og dokumentasjon angående virksomheten og produktene våre. Alt er fritt til nedlasting. Via filarkivet kan du også linkes opp mot en hjelpefunksjon som gir deg personlig tilpasset innføring i våre nettsider.

Alle bordplateformer, kontorog konferansebord, i 2D dwgformat

C AD FIL ER

DWG

B I L D ER O G R E FER A NS ER

GDL BIBLIOTEK

Her finnes ulike kategorier bilder av både standard- og spesialprodukter BILDEBANK

B RO SJ Y R ER OG P RO DU K T FAK TA

3D og 2D objekter i dwg format utviklet i pCon, et gratis programvare som kan lastes ned ifra våre hjemmesider med komplett katalog av våre produkter. Leverte prosjekter de senere år. Bilder og beskrivelser

REFERANSER

Bla i hovedkatalog og delkataloger på web, eller last ned som pdf

Hver produktserie har sitt eget datablad med utfyllende, teknisk informasjon

PRODUKTBROSJYRER PRODUKTDATABLAD

K VA L IT E T S S I KRIN G O G MIL JØ

Produktsertifikater for miljø- og kvalitetsmerket mobelfakta.no

Utfyllende informasjon om Svenheims tiltak for bærekraftig produksjon og drift

MØBELFAKTA

FLEXIBLE WORKSPACES

MILJØBROSJUYRE

ISO-SERTIFISERINGER

Vårt kvalitets- og miljøarbeid omfatter også vår produksjonsenhet i Litauen, UAB Baldeka, som er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001

Produktinformasjon innsatsfaktorene vi benytter i vår produksjon av møbler

Nedlastbare kvalifiseringsbevis

PREKVALIFISERING TIL ULIKE BRANSJER

Riktig skjøtsel forlenger levetiden på møbler. Her finnes tips og råd

MATERIALINFORMASJON RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Via filarkivet kan du linkes opp mot en hjelpefunksjon som gir deg personlig tilpasset innføring i våre nettsider

DI V ER S E 104

Svenheims grafiske designprofil, samt logoer og retningslinjer for bruk av disse

FJERNHJELP GRAFISK PROFIL OG LOGO

MATERIALINFORMASJON

Varenumrene som genereres til de utallige kombinasjonsresultatene av Titan oppbevaring og Optima konferansebord, følger en logisk struktur. Beskrivelse av systemet ligger nedlastbart for å gi økt sortimentsforståelse


K VAL I T E T S S I KR IN G

5ÅR GARANTI

MOT MATERIAL- OG PRODUKSJONSFEIL.

Svenheim Møbelindustri stiller høye krav til kvalitet både når det gjelder råmaterialer og prosesser i forbindelse med utvikling av produkter, ordrebehandling, produksjon, logistikk og distribusjon.

12

TIMER GARANTI Vår produksjonsenhet i Litauen, UAB Baldeka, er sertifisert etter 12 TIMERS RESPONSTID PÅ HENVENDELSER kvalitetsstyringsstandard ISO 9001. Å investere i kvalitetsinnredning fra Svenheim innebærer at du kjøper produkter som er lette å komplettere og reparere, med markedstilpassede garantier.

5 ÅRS GAR ANTI MOT MAT ERIAL- OG PRODUKSJONSFEIL

2ÅR GARANTI

PÅ ELEKTRISKE KOMPONENTER.

48

Våre garantier er en sikkerhet for at dine medarbeideres hverdag skal bli så problemfri som mulig. På elektriske komponenter er det 2 års garanti mot material og produksjonsfeil. TIMER GARANTI

RESPONSTID PÅ ORDREBEKREFTELSER

L E V ERI N GS DY K T IG H E T

TIMER TIMER GARANTI GARANTI

12 TIMERS RESPONSTID 12PÅ TIMERS RESPONSTID HENVENDELSER PÅ HENVENDELSER

48

TIMER TIMER GARANTI GARANTI

RESPONSTID PÅ RESPONSTID PÅ ORDREBEKREFTELSER ORDREBEKREFTELSER

Dette betyr at på alle henvendelser vi mottar, skal det gis en tilbakemelding på så snart som mulig, og innen 12 timer med et svar eller løsning. Det er ikke alltid vi har det hele og fulle svaret innen 12 timer, men kunden skal da ha tilbakemelding på at vi jobber med saken.

48 TIMERS RESP ONSTID PÅ ORDREBEKREF T ELSER Vi skal sende ut ordrebekreftelser så snart som mulig og senest innen 48 timer. Dersom dette ikke er mulig fks. på grunn av manglende informasjon fra kunden ol., så trer 12 timers respons tid inn.

MILJØF YRTÅRN SE RTIFISERIN G Svenheim ble i 2012 sertifisert som godkjent miljøfyrtårnbedrift. Dette innebærer at vi har iverksatt rutiner og internkontroll for håndtering av avfall og reduksjon av energibruk.

MØBELFAK TA .N O Mobelfakta.no dokumenterer at møbelprodusenten har miljø- og kvalitetssertifisert møblene de produserer og miljøsertifisert bedriften og produksjonen.

P CON OBJEK T-BIBLIOT EK pCon objekt-bibliotek med Svenheim produkter kan lastes ned fra våre web-sider, utviklet for forbedret visualisering av produkter og varianter. pCon.planner er et gratisprogram for romplanlegging og interiør. Det henvender seg til alle som arbeider med virtuell planlegging av arbeidsog hjemmemiljøer, enten man er profesjonell eller ikke.

FLEXIBLE WORKSPACES

12

12 TIMERS RESP ONSTID PÅ HENV END ELSER

105


SVENHEIM KONTORMØBLER Ulefossveien 48 3730 Skien +47 35 58 75 00 post@svenheim.no www.svenheim.no

Profile for Svenheim Møbelindustri AS

Svenheim katalog 2017  

Office furniture catalog | Kontormøbler katalog

Svenheim katalog 2017  

Office furniture catalog | Kontormøbler katalog

Advertisement