Page 1

Udgivet i forbindelse med ĂĽbningen af SG Huset

magasinet august 2013

Se sĂŚsonprogrammet inde i bladet

e v s . www

k d . f g g r o ndb


OFFICIEL ÅBNINGSWEEKEND DEN 24. OG 25. AUGUST Lørdag den 24.08.13 - Officiel åbningsdag Kl. 11.30-13.00 Verdens Vildeste Vejrmølle Event - Rekordforsøg. Kl. 12.00-15.00 Markedsplads ved SG huset Kl. 13.00-14.00 Officiel åbning af SG huset Kl. 15.00-17.00 Gymnastikhighlights Kl. 19.00-01.00 Aftenfest

Søndag den 25.08.13 - SG Familiefest Lær af Superkids The Future og Verdensholdet Kl. 10.00-12.00 Fællestræning for børn 6-11 år m. instruktører fra Verdensholdet Fitnesstilbud til forældre, bl. a zumba, corebar, step, yoga, pilates.

SG atletik løbetur på 3,5 km eller 10 km. mens børnene træner - start kl. 10.30 fra Parkourområdet ved hovedindgangen

Kl. 12.00-12.30 Spisning af medbragt mad Kl. 12.30-13.30 Opvisning v. Superkids The Future Kl. 13.30-15.00 Fællestræning fortsat, hvor vi øver os på at blive Superkids Pris for hele arrangementet 75 ,- pr. pers uanset barn eller voksen

Tilmelding på www.svendborg-gf.dk

SG MAGASINET Udgivet af: Svendborg Gymnastikforening Oplag: 10.000 stk.

2

Magasinet || august 2013

Grafisk design: Tegnestuen1.dk Tryk: SvendborgTryk

Fotografer: Geir Haukursson Per Ølholm Daniel Rye Sebastian Bjørn

Distribution: FK distribution


Velkommen til det nye SG Hus Med det nye SG Hus har Svendborg fået fantastiske faciliteter for idræt, bevægelse og sundhed for alle. I visionen for Svendborg Kommune står der: Vi vil tænke stort og nyt, når det gælder om at sætte sundhed på dagsordenen. Vi vil kendes som en innovativ Kommune, hvad angår koblingen mellem sundhed, idræt, uddannelse, oplevelser og erhverv. Med SG huset er muligheden til stede for, at Svendborg kan placere sig endnu stærkere på landkortet som en kommune med fokus på bevægelse og sundhed. I Svendborg Gymnastikforening ønsker vi at have idrætstilbud til alle uanset interesse, køn og alder. Vi ønsker ganske enkelt at være byens foretrukne sted for motion og idræt. Derfor inviterer vi alle indenfor i SG Huset til Store indflytterfest i anden halvdel af august og til en ny sæson i SG. Kulminationen af den lange indflytterfest er i weekenden den 24.-25. august, hvor åbningsceremonien finder sted. Om lørdagen er der vejrmølleevent, åbningshøjtidelighed med taler, markedsplads med boder, gymnastikhighlights og en ordentlig aftenfest. Om søndagen er der et stort arrangement for både børn og voksne med børnefællestræning og fitness aktiviteter for de voksne om formiddagen og med opvisning af Superkids The Future over middag. Alle arrangementer er åbne for alle, og den allerbedste “indflyttergave”, vi kan få, er, at rigtigt mange af byens borgere ønsker at deltage i indflytterfesten samt på et af foreningens mange forskellige hold. Man kan læse mere om indflytterfesten, ligesom man kan tilmelde sig foreningens forskellige hold på vores hjemmeside: www.svendborg-gf.dk. Vi er sikre på, at alle kan finde et idræts- eller motionstilbud, som kan bidrage til at løfte visionen for Svendborg samt give os alle et sundere og mere aktivt liv. Vi glæder os til at se rigtigt mange af byens borgere til både Store Indflytterfest og til en forrygende sæson i det nye SG Hus. Venlig hilsen Michael Bjørn, formand for SG

4 10

9 12

18

august 2013 ||

Magasinet

3


Af: Gunnar Henriksen

Historien om

ET springog gymnastikcenter

Det nye SG Hus er et glimrende eksempel på den lange proces, det er at starte med en idé for at byggeri og så deltage i hele processen, som for SG Husets vedkommende har været 16 år. I det følgende vil i korte træk blive beskrevet, hvordan man over tid kan starte med at planlægge byggeriet af et springcenter, der med tiden udvikler sig til et topmoderne spring- og gymnastikcenter.

4

Magasinet || august 2013


august 2013 ||

Magasinet

5


Historien om et spring- og gymnastikcenter

Det hele begyndte i 1971, da man byggede SG-Hallen, som senere i 1984 bliver udvidet med springsale, nyt teknikrum, omklædning 7 og 8, SG kontoret samt et større redskabsrum. Prisen for byggeriet var 8,4 mio., som blev bevilget og betalt af Rasmus Mortensens Fond. Springsalen med permanent springbane og –grav var den første af sin art i Danmark beregnet til springgymnastik. Den var derfor både DGIs og DGFs foretrukne kursussted de første år, hvor der blev afholdt et utal af springkurser på grund af de (dengang) fantastiske faciliteter I tiden efter 1984 udviklede SG sig meget, f.eks. var der i sæson 1987-88 udbudt 38 hold i gymnastikafdelingen – 4 hold i atletikafdelingen og 3 hold i trampolinafdelingen. Der kom derfor ønske om flere springbaner samt mulighed for, at de kunne ligge permanent på gulvet. Der kom mange ideer om, hvordan dette kunne lade sig gøre. Nogle af ideerne var: Vi kunne inddrage springsalen til kun spring! Vi kunne bygge ud ved teknikrummet ind i skrænten med flere springbaner samt springgrave! Der var ikke rigtig nogle af idéerne, der fængede. I stedet blev kræfterne samlet om en gennemgribende renovering samt udbygning. Renoveringen var blevet nødvendig, da de fleste flade tage var blevet utætte. Den renovering begyndte i 1992, hvor vi henvendte os til C&W Arkitekterne

med Anders Hulgaard som vores kontaktperson. Der blev tegnet en helt ny syd facade, hvorved redskabsrummet blev dobbelt så stort som før, lokalerne A og B blev også dobbelt så store og kom til at hedde rød og grøn. Der blev bygget et nyt stort depot bag hallen, og endelig blev cafeteriaet udbygget med nyt køkken samt køl og frys i det gamle omklædningsrum nr. 1. Det hele stod færdig i 1994 og havde kostet 9,4 mio. Også her som tidligere bevilget og betalt af Rasmus Mortensens Fond. Men ønsket om faste springbaner var endnu ikke løst til trods for, at man andre steder i landet begyndte at bygge springsale med faste baner og også nedgravede stortrampoliner. Ønsket og behovet for permanente springbaner og springgrave var som sagt stadig ikke løst, og da powertumbling blev en aktivitet i Svendborg Gymnastikforening fra sæson 1996-97, blev der for alvor sat gang i planerne om en udbygning af SG-Hallen med et springcenter. Vi er nu nået til sidst i halvfemserne, og vi havde igen haft kontakt til Anders Hulgaard fra C&W. Han lavede et flot udkast til en hal bag SG-Hallen bygget ind i skrænten, bl.a. indeholdende et halrum med tilskuerpladser, et springcenter med springgrave og en del andre rum.

Gunnar Henriksen har været med fra start, hvor de første streger blevet tegnet - og kan nu glæde sig over endelig at se den flotte nye hal.

6

Magasinet || august 2013


Historien om et spring- og gymnastikcenter

Projektet var faktisk så langt, at der var planlagt nabohøring, da byggeriet ville tage aftensolen fra ”Vesterlunden”. Blandt andet det viste sig ikke at være så nemt, så det var nok det samt andre grunde jeg pt. ikke husker, som betød, at det projekt ikke blev til noget.

hallen og SG Huset med en foyer. Dette blev forelagt politikerne, som gav grønt lys for projektet under forudsætning af, at der, hvis muligheden var til stede, kunne placeres en Arena syd for på de eksisterende boldbaner. Den mulighed foreligger stadigvæk.

Der gik nok et par år, så kom Anders Hulgaard med en ny idé. Vi kunne udbygge SG-Hallen mod syd ud på parkeringspladsen. Igen lavede Anders nogle streger. Idéen var, at hallen og springcenteret skulle bygges på stolper, så der kunne være P-pladser under hallen, og der ville blive en flot facade mod Johs. Jørgensensvej. Dette projekt blev heller ikke til noget.

Der blev nu indkaldt til idémøder i SG regi, hvor alle interesserede kunne melde sig. Udgangspunktet var: ALT KAN LADE SIG GØRE. Med alle disse idéer drog en firmandsgruppe: Michael Bjørn, Niels Thrysøe, Søren Juul og Gunnar Henriksen (senere suppleret med udviklingschef Jacob Kramer) populært kaldet ”Bjørnebanden” af sted til C&Ws tegnestue. Her samlede Anders Hulgaard alle idéerne, og Kim kunne præsentere resultatet på en sketch up model. Der blev forhandlet, flyttet vægge, tegnet nye streger for ”alt kunne jo lade sig gøre”. Alle forhandlingerne endte med, at vi i det tidlige forår 2011 havde et projekt, der kunne sendes i EU licitation. Her vandt del lokale firma Engstrøm og der blev skrevet

Omkring 2005-06 blev vi kontaktet af DGI ved formand Søren Møller. DGI var interesseret i at lave et samarbejde med Svendborg Gymnastikforening om at bygge et DGI Hus i Svendborg placeret på Svendborg Havn i det såkaldte ”område 8” den nordlige havnekaj ved siden af DLG. Der blev ført mange forhandlinger med Søren Møller og Christian Duus fra DGI og det politiske system i Svendborg. Igen var Anders Hulgaard på banen med idéer og streger til et fantastisk aktivitetshus. Efter mange og lange forhandlinger med Svendborg Kommune, DGI og os, fandt vi ud af, at der var for langt mellem Svendborg Kommune og DGI. DGI valgte derfor at trække sig. Fra SG fortsatte vi forhandlingerne med kommunen, men med en anden placering. Det politiske system mente, at vi skulle indgå i et kulturprojekt bl.a. med et nyt bibliotek, som skulle opføres, hvor den gamle rutebilstation har været. Vi kunne faktisk godt se os i et sådant kulturmiljø, men vi mente dog pladsen var for trang, og med en tidshorisont på minimum 5-6 år takkede vi nej til videre forhandling. Vi er nu nået til omkring 2009, og idéen med at bygge et SG Hus i forbindelse med Svendborg Idrætshal er ved at modnes hos os. Her skal lige nævnes, at det kommunale projekt med en opvisnings Arena ved Idrætshallen, var blevet nedstemt i byrådet og ”lagt til side”. Anders Hulgaard går endnu engang i gang med at tegne streger og komme med idéer. Vi havde en del snak internt om, hvor vi helst ville bygge. Det første udkast blev nord for Idrætshallen mod Landsstævne stadionet og vest for Svømmeland. Dette ville medføre, at der skulle inddrages et antal tennisbaner, hvilket der i og for sig var politisk grønt lys for. Vi fra SG ønskede at afprøve andre placeringer, bl.a. syd for Idrætshallen samt en placering foran Idrætshallen på parkeringsarealet. Efter flere møder med embedsmænd og repræsentanter fra bestyrelsen i Idrætshallen blev vi enige om, at det bedste ville være at bygge foran Idrætshallen og derved få en sammenbygning af både Svømmeland, Idræts-

...det bedste ville være at bygge foran Idrætshallen og derved få en sammenbygning af både Svømmeland, Idrætshallen og SG Huset med en foyer. kontrakt 1. november 2011, men firmaet magtede ikke opgaven og gik konkurs i februar 2012. Efter flere forhandlinger med advokater blev resultatet en ny udbudsrunde, og her vandt firmaet C.C.Contractor fra Herning, som har været totalentreprenør på hele byggeriet, og der blev skrevet kontrakt lige før sommerferien 2012. Det har været en fantastisk oplevelse at være med til, selvom, der har været nogle ”knaster” på vejen. Vores motto i bjørnebanden har hele vejen været: VI HAR ALDRIG VÆRET TÆTTERE PÅ MÅLET END NU. Og nu må vi da sige, at vi er tæt på at nå målet, som jo må være nået, når borgmester Curt Sørensen den 24.8. kl 13 klipper snoren, og vi indvier SG Huset. Økonomien i projektet: vi har fået tilskud fra Rasmus Mortensens Fond på 18 mio., tilskud fra Lokale- Anlægsfonden på 8 mio. tilskud fra Fonden Svendborg Sparekasse på 1 mio. tilskud fra Fionia Fond på 250 tusind. Vi har solgt SG-Hallen til kommunen for 20,7 mio. og så har vi optaget et lån på 14,4 mio. Dette giver en samlet anlægssum på omkring 60 mio. Ja, her i skrivende stund juli 2013 står SG Huset stort set færdigt, der har været rigtig mange forskellige mennesker med i projektet med lige så mange idéer, så folkens vi kan godt glæde os til at tage et fantastisk hus i brug.

august 2013 ||

Magasinet

7


C&W arkitekterne takker for samarbejdet og ønsker Svendborg Gymnastikforening tillykke med det nye hus

Tillykke til Svendborg Gymnastikforening med det nye hus og tak for samarbejdet

SPORTEN Svendborg • Centrumpladsen 17 • 5700 Svendborg Tlf: 62 21 77 02 • www.sporten-svbg.dk 8

Magasinet || august 2013


SG Huset på Ryttervej! Det er en fantastisk oplevelse at have været en del af den dynamiske ”SG – proces” der nu er materialiseret i SG Huset på Ryttervej. En lang og spændende rejse over 16 år med både langt fra og tæt på målet, men altid med mr. SG (Gunnar Henriksen) som en samlende kontinuitet i gruppen af vidunderlige vanvittige mennesker, der kun havde det mål i sigte at lave et unikt gymnastik- og bevægelseshus. En lang og spændende proces hvor ethvert tidligere stop eller udførelse af projektet ville have haft færre faciliteter, end der hvor vi er endt i dag.

blev konkretiseret til stringente kuber i jagten på maksimalt aktivitetsareal, hvor arkitekten måtte navigere i feltet af rumproportionering, rytmen i rummenes forbindelser, de enkle materialer og farvevalg samt det væsentligste, bearbejdningen af dagslyset og deraf facadens rytme.

I C&W arkitekter glæder vi os over, at SG landede som en ny dynamisk front på Idrætscentret, der både giver ansigt og ankomst og samtidig er koblingsled mellem idrætscentrets forskellige aktivitetsmuligheder. En særlig kvalitet er opnået ved, at ankomsten er udformet som et stort aktivitetslandskab, der indikerer dynamik og udfordring af vores motorik.

SG Huset er et ganske stringent hus, hvor den rationelle udformning samt den industrielle opbygning har sikret et aktivitetsareal på ca. 5800 m2 til ca.kr. 50 mio. ekskl. inventar og med en byggetid på ca. 10 mdr. styret med jysk sindighed af CC Contractor.

Det er en særlig glæde, at SG Huset er dedikeret til gymnastik, dans, bevægelse og springtræning, som kan bades i smukt dagslys og ikke ligger under for boldspillenes tyranni i form af mørke katakumbre uden oplevelse at årstidernes skiften.

Tillige er SG Huset udadvendt og fungerer via den transparente ankomstfacade som en appetitvækker og levende reklame for aktiviteterne både ude og inde og herved skaber interesse og respekt for hinandens idræt.

Svendborg er jo kendt for at diskutere projekter længe og derpå droppe sagen. Anderledes har det været med SG Huset. Der var godt nok langt tilløb, men så blev der handlet hurtigt, med bred politisk opbakning, en kompetent bygherreorganisation og med en særdeles konstruktiv og fleksibel sagsbehandling i Svendborg Kommune.

Det har også været interessant, hvordan de legende og fabulerende ønsker til dynamiske bevægelsesrum slutteligt

Med tak og tillykke! C&W arkitekter - Anders Hulgaard arkitekt maa.

MOdel 3.

ny leTHAl.

nye MødelOkAler 275 M2. ny TrÆnInGSHAl. ny TrIbUne 220 M2.

SvøMMeHAl.

OpHOld 275 M2.

ny TrIbUne 570 M2.

AdMInISTrATIOn klUbber 275 M2.

SAl/vIp 480 M2. ny CAfe/køkken 140 M2.

2005-06: Tegninger over evt. placering på Svendborg Havn ny SG - HAl. 2500 M2. (eXkl. 1.SAl)

ny fOyer 1000 M2.

1996-’97: Tegninger fra idéen om at bygge udenpå den eksisterende SG Hal på Johannes Jørgensens vej

2013: Den endelige model over SG Huset STUeplAn - SvendbOrGHAllerne OG SG

Svendborghallerne / SG - Oplæg til en samlet halstruktur - Maj 2009.

august 2013 ||

Magasinet

9


Faciliteter og aktiviteter i SG Huset Med SG Huset har Svendborg Gymnastikforening og Svendborg placeret sig i toppen af den internationale superliga for idrætsbyggeri. SG Huset består af 8 forskellige innovative indendørs rum, som alle indbyder til forskellige former for fysisk aktivitet og bevægelse for alle lige fra elitegymnasten og til den enkelte borger, som ønsker at leve et sundt og aktivt liv uafhængig af alder, køn og interesse. Men herudover består SG Huset også af en markant foyer med alle servicefaciliteter, hvor vi fremover også ønsker at tilbyde sund og ernæringsrigtig kost til konkurrencedygtige priser. Herudover er der en klatrevæg i foyeren og et unikt parkour- og skaterområde ude foran huset. Vi håber, at SG Huset bliver omdrejningspunktet for den aktive familie på Sydfyn, og vi ønsker at have tilbud af forskellige karakter til alle familiemedlemmer tilpasset det enkelte familiemedlems ønsker og behov. Svendborg Gymnastikforening har parallelt med byggeriet gennemført en omfattende strukturændring af foreningen. Vi har igennem de sidste 2 år gennemført en proces, hvor vi har nyformuleret foreningens værdier og målsætning alt sammen med henblik på at kunne udfylde de nye rammer bedst muligt med et væld af forskellige bevægelsesaktiviteter til glæde for alle byens borgere.

10

Magasinet || august 2013


Faciliteter og aktiviteter i sg huset

SG børn I SG ønsker vi at have kvalitetstilbud til alle vores børn. Derfor tager vi udgangspunkt i begreberne aldersrelateret træning og bæredygtig talentudvikling, som sikrer, at børnene får en alsidig bevægelsesopdragelse, som forbereder dem til et langt og aktivt liv, ikke kun indenfor gymnastik og atletik men også indenfor alle mulige andre idrætsområder. Med vores kæmpe børneområde Dynamikken har vi fået et fantastisk område i to etager og med skråplaner, legeredskaber, svingtove, balancebomme og et væld af stortrampoliner og springgrave til at sikre børnenes alsidige motoriske udvikling. Vi håber, at dette område bliver omdrejningspunktet for rigtigt mange børn, for vi ved, at børn som er fysisk aktive også lærer bedre, og at de har nemmere ved at knytte kontakter og fungere socialt. SG motion og fitness Med motion og fitness afdelingen udbyder foreningen et væld af forskellige hold- og individuelle tilbud til alle, som har lyst til at leve et sundt og aktivt liv. Blandt andet rummer centeret indbydende lokaler til alle former for holdaktiviteter samt et veludstyret fitness center (klar til oktober) og et nyt spinningområde. Vi glæder os til at se rigtigt mange til både vores holdtilbud samt til vores fitness aktiviteter, når vi åbner vores fitnesscenter til oktober. SG rytmisk gymnastik og dans I SG Huset er der enestående faciliteter til rytmisk gymnastik og dans. I Udsigten og i Studiet har vi fået nye og indbydende lokaler med spejle på to vægge, super lydanlæg, mulighed for individuel lyssætning og ikke mindst varme i gulvet. I SG har vi en lang tradition for rytmisk gymnastik, og de seneste år er dans kommet mere på banen, så vi nu har et væld af forskellige hold for alle, som ønsker at være aktive i spændingsfeltet mellem rytmisk gymnastik og dans. SG team gym SG har en lang og stolt tradition med flere danske og internationale mesterskaber indenfor team gym, som er en speciel gymnastikdisciplin, hvor man dyrker både rytmisk gymnastik og spring på bane og trampet. Med de nye

springfaciliteter i Centeret med negravede stortrampoliner og med et utal af springgrave samt med indbydende rum til rytmisk gymnastik råder SG over nogle af de bedste faciliteter, man kan forestille sig. SG har team gym tilbud af høj kvalitet for alle, og vi forventer os rigtig meget af de nye faciliteter SG tumbling SGs tumblingafdeling har ligeledes i historien fostret adskillige danske mestre. I SG ønsker vi at have tumbling aktiviteter for alle. Tumbling afdelingen får i Centeret og Dynamikken forrygende faciliteter til at udvikle afdelingens aktiviteter yderligere til glæde for alle både børn og voksne, som ønsker at arbejde med tumbling. SG trampolin SGs trampolinafdeling får ligeledes gode faciliteter i det nye hus. Selvom kun få stortrampolinspringere ønsker at springe på nedgravede stortrampoliner, får SGs trampolinafdeling også forrygende faciliteter i vores nye hus, og vi glæder os til at se rigtigt mange trampolinspringere til den kommende sæson. SG atletik selvom atletik og løb for det meste foregår udendørs, får SG atletik også nye og bedre muligheder for at træne, dels i det nye fitnessrum samt i hallen. Vi glæder os til at se rigtigt mange nye og gamle medlemmer til atletik- og løbeaktiviteter i SG. SG tværs Ud over de aktiviteter, vi allerede har i SG, ønsker vi at styrke klatreaktiviteter og parkour og skaterkulturen i Svendborg. Derfor håber vi at se rigtigt mange bruge vores faciliteter til netop de aktiviteter. I SG glæder vi os helt fantastisk over vores nye hus. Alle er velkomne til at kigge indenfor. I kan altid kontakte os personligt eller på telefon eller mail. Vi står altid til rådighed, for vi ønsker, at SG Huset skal være hele Svendborgs hus til idræt og bevægelse. Vel mødt til alle i SG Huset.

august 2013 ||

Magasinet

11


Af: Per ølholm, mediekontakTen

Langt og seriøst talentarbejde i SG Der er forsket meget i talentudvikling, og hvordan miljø, vilje og talent spiller sammen. Mød forskeren bag undersøgelsen og hør, hvordan det nye SG-Hus er formet til at skabe et frugtbart talentmiljø i samspil med en stor bredde Talentforsker:

»Miljøet har kæmpe betydning for talenters udvikling« De danske OL-guldvindere i sejlads, en svensk atletikklub og norsk kajakklub. Et nyt stort Phd.-studie viser en række sammenhænge i klubber, der lykkes med talentarbejdet »Målet var at finde de punkter, hvor de vidt forskellige miljøer var ens. Og det synes jeg er lykkes,« siger sportspsykolog Kristoffer Henriksen fra Svendborg. Han har skrevet en Phd.-afhandling om talentmiljøet og udgivet bogen ”Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse”, hvor han har analyseret tre idrætsmiljøer i Danmark, Sverige og Norge. Fælles for alle er, at de producerer elitesportsudøvere på internationalt niveau. »Et liv som eliteudøver består af mange enkeltdele. Og når en atlet stopper, skyldes det ofte, at besværlighederne overstiger glæderne ved at dedikere sit liv til træning af en idrætsgren. Derfor skal man som klub seriøst overveje, hvad man går ind i, når man ønsker at udvikle talenter,« siger han. I sin undersøgelse fandt Kristoffer Henriksen fire sammenhænge hos sejlerne, kajakroerne og atletikklubben. Foto: Per Ølholm

Mød på de næste sider Kristoffer Henriksen, sportspsykolog og talentforsker. Michael Bjørn, formand i SG. Helle Vibæk Frederiksen, forældre til et nyt talent og Jacob Snogdal, landsholds,- og verdensholdsgymnast – opvokset i SG.

1 - SAMMENHÆNG OG DIALOG »Når skolelæreren og landstræneren river i hver sin arm, er det til sidst uudholdeligt at stå i midten. Derfor er det vigtigt, at klubben tager ansvar for dialogen og planlægningen af udøverens hverdag. Man skal også turde klæde forældrene på, så udøveren føler sig forstået, når procesmål, træningsøvelser og fysisk træning hober sig op. Kort sagt skal klubben holde atleten i hånden og rydde de planlægningsmæssige forhindringer, som altid vil opstå, af vejen.« 2 – ROLLEMODELLER I HVERDAGEN »Specielt i atletikklubben i Växjö er det et par gange om måneden obligatorisk som eliteatlet at træne de yngre. Det har vist sig, at det er godt at kunne sætte ord på sine evner og samtidig bidrager det til et miljø, hvor man hjælper hinanden – og i fællesskab opnår større mål. Helt bevidst lægges træningstider samtidig, så de yngre møder og kan lære af de ældre.

12

Magasinet || august 2013


LANGT OG SERIØST TALENTARBEJDE I SG

3 – LANGSIGTET STRATEGI »Der er en tendens til i Danmark at ville for meget for hurtigt. Fælles for de tre talentklubber var, at de turde arbejde på den lange bane. 2-3 atleter til seniorlandsholdet, er for eksempel et mål. Derfor er det ikke nødvendigt, at den unge vinder alle aldersklasser hele vejen op til det endelige mål. Det betyder også, at atleterne formes mere alsidigt med brug af andre sportsgrene. Kajakroerne står på langrend og atletikudøverne har fast undervisning i brydning. Man skal have is i maven – så får man langtidsholdbare eliteudøvere i den anden ende.« 4 – WALK THE TALK »I gode talentmiljøer er der en sammenhæng mellem værdier og handling. Når klubben højt siger, at de satser på høj kvalitet i ungdomstræningen – så sætter man ikke yngstetræneren på dette hold. Det handler om synlig ledelse og værdier, som er ført helt ud i praksis. I den svenske atletikklub satser de på en stor bredde, da de tror på, at det giver plads til en spids af elite. På et tidspunkt tilbød tidligere nationale guldvindere at komme ind som trænere af et elitehold, som så også skulle indeholde deres egne børn. Klubben sagde nej tak, da de ikke ønskede en rendyrket eliteafdeling. Også selvom det var prominente navne, som på papiret var en gave for klubben. Forældrene tog herefter videre til en anden klub! Det var modigt af klubbens ledelse at stå fast på sine værdier.«

Illustration: Team Danmarks sportspsykologiske model

Michael Bjørn glæder sig over det nye hus, som kommer til at give nyt liv til foreningen

En unik mulighed for talentarbejdet SG har altid haft et stærkt talentarbejde. Dog til tider ubevidst. Og det skal der ændres på nu, siger formand Michael Bjørn. Og SG Huset leverer optimale rammer »Det er unikt dansk, at vi deler vores viden med hinanden. Det er det, som skal løfte os som sportsnation.« Michael Bjørn sidder i skyggen af det næsten færdige byggeri. Parkour-parken stikker sine betontænder op og kaster lange skygger ud over den nylagte belægning. Michael Bjørn har levet størstedelen af sit aktive gymnastikliv i SG. Han har været med til at vinde guldmedaljer og har haft sine egne børn på utallige hold i foreningen. Nu kan han se op på det bygningsværk, som i hans bevidsthed har været 16 år undervejs. »Talentarbejdet i SG var i en lang årrække på det ubevidste plan. Noget vi gjorde rigtigt var at satse på god teknik og et fokus på korrekt træning,« siger han. Det gav et boost til springmiljøet, som ind til da havde udviklet sig med ”Vi-prøver-det”-teknikker. Nu var der biomekanik, springopstillinger og holdninger til skruemetoder. »Og så var vi ikke bange for at dele ud af den nye viden – også til konkurrenterne og ned i gennem foreningens hold.« Netop delingen af viden er en søjle i foreningens fremadrettede talentstrategi. Præcis som Kristoffer Henriksen

Foto: Per Ølholm

fortæller fra atletikklubben i Sverige. »Med det nye SG Hus får vi mulighed for at rotere gymnasterne rundt og bruge alle lokaler mest effektivt. Opvarmning et sted og spring et andet. På den måde vil de møde hinanden i alle overlappene, og de unge vil kunne suge til sig af de ældres teknik,« siger Michael Bjørn og understreger, at det også skal være sådan på foreningens dans-, og rytmiske hold. Samme princip gælder for instruktørernes udvikling. »I SG arbejder trænerne i teams, så de mest rutinerede og erfarne trænere hele tiden arbejder samme med yngre trænere. På den måde sikrer vi ensartethed i træningen, og at vores unge trænere altid har de bedste læremestre lige ved siden af sig.« At turde bredden Med spritnye træningsfaciliteter og råderet over alt i redskaber og udstyr kunne man godt fristes til at støvsuge hele Fyn for de dygtigste gymnaster og lave et snævert superhold i eksempelvis Teamgym. Men det kommer ikke til at ske. august 2013 ||

Magasinet

13


Langt og seriøst talentarbejde i SG

»Vi ønsker hold, hvor der er plads til alle, hvor alle er sammen, og det ikke nødvendigvis er den teknisk dygtigste, som er samlingspunkt for holdet. Alle bidrager hver især med noget specielt, som er med til at sammentømre et godt hold. Jeg har eksempler på gymnaster, ingen troede på, og som på få år pludselig voksede til elitegymnaster. Når vi taler om talent, så er der rigtig mange faktorer der spiller ind,« siger Michael Bjørn. Derfor bygges talentstrategien også på ”Aldersrelateret trænings koncept” fra Danmarks Idrætsforbund. En række overvejelser omkring at træne børn rigtigt, så de holder både motivation og fysik længst muligt i deres idrætskarriere. »Jeg træner selv vores minier i Teamgym og gør alt, hvad jeg kan for at gøre dem til alsidige gymnaster. De skal ikke specialiseres til momenter og spring, som reglementet påkræver for at vinde i minirækken. Til gengæld tror jeg så på, at de har motivationen og alsidigheden til at vinde guld, når de bliver seniorer,« siger han. I det nye SG Hus er der en hel afdeling til træning af børn og børnemotorik. Et slaraffenland for små poder, som på den måde får tanket alle motorikbatterierne op.

»Vi er med til at sætte standarden for fremtidens idrætsbyggeri, hvor man anerkender at børn skal have flest mulige erfaringer med kroppen – og først sent skal specialiseres i én idræt.« Et godt miljø Det handler altså om talentudvikling på den lange bane. Og her spiller miljøet også en væsentlig rolle. SG Huset er indrettet så det giver lyst til ”at være”, som formanden beskriver det. Og mens vi laver interviewet, er der fuld gang i skateriet og flere kigger ind ad vinduerne til de fantastiske spring, rytme-, og bevægelsesfaciliteter. »Alt er designet åbent, så man kan følge med i, hvad der foregår – inde og ude.« I huset bliver der også kroge og pladser, hvor man kan sidde og lave sine lektier. Og selvfølgelig SG-klubben, et eftermiddagstilbud til 4.-6. klasses elever, som har fået deres eget lokale ”Vinklen” – og daglig adgang til hallerne. »Vi vil være en åben forening med plads til alle. Og det nye hus giver os fantastiske muligheder for at leve op til den målsætning,« siger Michael Bjørn.

Helle Frederiksen med sønnen Emil glæder sig over at man i SG passer på de unge talenter

Rart med erfarne kræfter omkring børnene SG har en række meget erfarne ældre instruktører, der er gode til at følge talentbørnenes udvikling. »Det er enormt trygt som forælder, at der bliver holdt øje med deres fysik og niveau,« siger forælder til én af de dygtige juniordrenge Først var det én, så to og nu fem gange om ugen. Helle Vibæk Frederiksen er mor til Emil, som er blevet gymnast med stort G. Han elsker træningen og samværet med vennerne på juniorholdet, og ville træne endnu mere, hvis han fik muligheden. »Jeg kan godt lide, at de får lov til at være børn, og at de holder lidt igen med seriøsiteten og kravene til de bliver lidt ældre,« siger hun. Et andet plus, hun nævner, er de erfarne kræfter, som bruger en stor del af deres fritid i foreningen, og er en uundværlig ressource sammen med de helt unge instruktører. »De unge vil jo bare springe hele tiden. Det er godt, at der er nogen til at guide dem, som de har respekt for,« siger hun. 14

Magasinet || august 2013

Emil Vibæk er i dag 12 år og bliver tilbudt træning fem gange om ugen. Derudover har han tilvalgt en ugentlig powertumbling-træning. »Som forælder er én af de største bekymringer, om deres fysik kan holde til det. Jeg synes, at foreningen har godt fat i de unge og holder lidt igen i tøjlerne, så de kan holde til det.« For at underbygge talenternes udvikling er SG blevet en del af Svendborg Kommunes nye talentcenter. Det betyder test af fysioterapeuter og mulighed for ugentlig fysisk og skadesforebyggende træning. »Vi håber, at Emil kommer med i programmet, så han får helt styr på sin fysik. Der er i hvert fald ingen vej tilbage. Han er gymnast helt ind i hjertet,« siger Helle Vibæk Frederiksen.


Jeg skylder dem alt!

Jacob Snogdal har trods sine kun 22 år prøvet det meste i gymnastikken. Og han sender en tak til de SG-instruktører, som stod der år efter år

Bagspringer på Verdensholdet. Landsholdstumbler og Danmarksmester i Teamgym. Jacob Snogdal har efterhånden et imponerende CV og er ikke i tvivl om, hvornår det var sjovest. »Jeg husker stadig de år, hvor vi var en ordentlig flok drenge der trænede sammen i SG-hallen. Vi lavede opvisninger, tog på ture og sluttede med også at tage til konkurrence,« fortæller han. Holdets instruktør var hans egen far, som stadig er aktiv instruktør i foreningen. Siden startede han på powertumbling, som var helt anderledes individuelt – og så var han kun otte år.

Jacob Snogdal har netop rejst i et år med DGI’s Verdenshold.

»Det blev meget seriøst, og det var ikke en dans på roser. Der var ingen, som tog dig i hånden og jeg var tæt ved at miste lysten til gymnastikken i de år. Men heldigvis kom jeg igen,« fortæller Jacob Snogdal. Den alsidige træning med opvisningsgymnastik, Teamgym og powertumbling har givet ham mulighed for at rejse med gymnastikken, senest med DGI´s Verdenshold. Men også tidligere med rep.-hold og landsholdene i Teamgym og powertumbling. »Jeg er ikke så specialiseret som de helt dedikerede tumblere, men så kan jeg noget andet, som åbner en masse døre,« fortæller han. Stolperne I dag ser han tilbage på den opvækst, han har haft i SG. Han har haft utrolig mange kompetente instruktører og rollemodeller, som kom ind fra højre – og var væk igen året efter. Men det er ”stolperne”, han husker. »De instruktører som kom igen år efter år. De var måske ikke selv fantastisk dygtige gymnaster, men var omgivet af respekt og velvilje, fordi de ville noget med os. Og ikke gav op, når vi var umulige eller havde svært ved tingene. Det er dem, som jeg i dag kan takke for alle de oplevelser, jeg får,« siger han. Han er ikke selv klar til at tage den samme rolle endnu. Men der er ingen tvivl om, at det skal være i SG, når hans egen springkarriere går på hæld. »For mig kan det ikke være anderledes, det er her, jeg hører til.« Foto: Daniel Rye

august 2013 ||

Magasinet

15


Tillykke med SG Huset - og tak fordi vi må være med 1), 2), 4), 5)

1), 3), 4), 5)

Gå ikke glip af de ud mange løbende tilb og invitationer. e Tilmeld dig senest nyt på sef.dk

Med fibernet og el leverer SEF energien til de gode oplevelser i SG Huset

1), 2), 4), 5)

’Som kunde hos SEF får du både høj forsyningssikkerhed, professionel kunderådgivning og nogle af markedets 62 20 61 20 og hør, hvor nemt det Fåborgvej 44’.

Få op til 1.000 kr. i rabat hvert år

Helle Kastrupsen

Kunderådgiver - med mere end 16 års erfaring

- ved at samle flere produkter hos SEF!

din daglige energi – på sef.dk

: 1) Rabatten bliver fratrukket på din årsopgørelse og beregnes i forhold til, hvor stor en del af et kalenderår, du har været SEF+ kunde. 2) Fibernet med minimum 30/30 Mbit/s internetforbindelse. 3) Naturgas (Standardaftale) med et minimumsforbrug på 1.000 m3/år samt El (Standardaftale) med et minimumsforbrug på 3.000 kWh/år. 4) Ordningen kan ikke kombineres med andre tilbud, rabataftaler og lignende. 5) Er du årsafregnet elkunde, vil du i SEF+ ordningen fremover blive afregnet kvartalsvist og ikke længere opnå rabat på 202,5 kr./år samt 0,01 kr./kWh.

Dyrk din gymnastik og tag din studentereksamen samtidig på Oure Kostgymnasium. Vi samarbejder med Svendborg Gymnastikforening (SG), der har et af Danmarks bedste trænings- og talentmiljøer.

T EA M GY M & TUMBLING - med st u d en terh u e!

ou re.d k 16

Magasinet || august 2013


Danmarks Gymnastik Forbund har gennem de seneste år haft vækst i antallet af foreninger og medlemmer, og det skyldes blandt andet en fokuseret indsats på at få udviklet de rette tilbud til medlemmer og foreninger, og en tæt kontakt til foreningslivet. En af de foreninger, som Danmarks Gymnastik Forbund har indgået et tæt samarbejde med, er Svendborg Gymnastikforening. DGF er meget glad for dette tætte samarbejde, som blandt andet har fokus på udvikling af foreningstilbud i SG, sparring med konsulenter samt ideudvikling på nye interessante kommercielle tiltag.

Desuden er DGF og SG inde i tætte overvejelser om etablering af et gymnastikkraftcenter med det nye SG Hus som base. SG Huset er som skabt til at være samlingssted for mange af DGF’s målrettede aktiviteter, både hvad angår træning, konkurrence og uddannelse. Således er det allerede besluttet, at SG Huset skal være rammen om Projekt ”Morgendagens stjerner”, en tværgymnastisk talent sommerlejr i sommeren 2014. DGF ønsker SG tillykke med de nye rammer og ser frem til at fortsætte og udvikle det konstruktive samarbejde.

august 2013 ||

Magasinet

17


Af: Jacob kramer - udviklingschef i SG

SG`s vision

– Kraftcenter for bevægelse, - en palet af muligheder for anderledes aktiviteter 1. Skaterområdet Området er designet i samarbejde med lokale skatere, og er placeret helt centralt foran SG Huset, da vi gerne vil hjælpe skaterkulturen frem i lyset. Både gymnastik og ”skateboarding” handler om at udfordre kroppen og dens muligheder, og det er vores håb, at de 2 kulturer vil kunne inspirere hinanden. Området kan frit benyttes af alle.

2. Parkourområdet Området er designet i samarbejde med fynske parkourfolk, og er lagt som en del af indgangspartiet. Vi håber, rigtig mange vil benytte området, både til parkourtræning, og til leg på vej til og fra anden træning i SG Huset og Svendborg Idrætscenter.Området kan frit benyttes af alle.

18

Magasinet || august 2013


Lokale og Anlægsfonden LOA har støttet byggeriet af skaterområde, parkourområde og klatrevæggen med 8 mill. kroner

sundhed og oplevelser 4. SG fitness I uge 42 åbner vi SG fitness et fitnesscenter med nye maskiner og i et lækkert lokale tæt på al den anden aktivitet. Her vil rigtig mange af vores medlemmer kunne supplere deres egen træning med ekstra træning. Det vil også være muligt for venner, forældre og søskende at benytte lokalet. Interesserede kan møde op i til infomøde omkring SG fitness i SG Huset onsdag den 28. august kl. 18.00 – 19.30

3. Klatrevæggen Klatrevæggen er en del af foyeren, og kan derfor benyttes hele året - uanset vejret. Den oprindelige plan var, at væggen skulle bygges i træ, sådan som man normalt gør, men pga. brandsikringen af området, bliver den bygget i stål, i løbet august/september. Vi har haft et forrygende samarbejde med Carsten Lau Isaksen fra dansk klatreforbund og Gubbies omkring designet og etableringen af væggen. Væggen kommer til at kunne benyttes af alle.

5. SG juniorklub 2. september åbner vi SG juniorklub i samarbejde med Svendborg Kommune. Klubben er for 4., 5., 6. klasser, som efter skoletid, kan komme ned i SG Huset til lidt mad, lektiehjælp og gymnastik/idræt. Der vil være mulighed for gymnastik hver dag, med tiden vil vi også gerne kunne tilbyde fodbold, håndbold, basket mm. med nogle af de dygtige spillere og trænere fra de lokale klubber. Man kan læse mere om SG juniorklub på www.svendborg-gf.dk/sgklubben

august 2013 ||

Magasinet

19


Sæsonprogram 2013-2014 Hold: Tid og Sted: Aldersgruppe: SG BØRN 02. Mor/far/barn Hold 2

Mandage kl. 16:00 - 16:30 - SG Huset, Studiet Mandage kl. 16:30 - 17:00 - SG Huset, Dynamikken oppe

Årgang 2010-2011

03. Mor/far/barn Hold 3

Mandage kl. 17:00 - 17:30 - SG Huset, Studiet Mandage kl. 17:30 - 18:00 - SG Huset, Dynamikken oppe

Årgang 2010-2011

04. Spilopper Hold 1

Tirsdage kl. 15:30 - 16:00 - SG Huset, Studiet Tirsdage kl. 16:00 - 16:30 - SG Huset, Dynamikken oppe

Årgang 2008-2009 piger og drenge

05. Spilopper Hold 2

Tirsdage kl. 16:00 - 16:30 - SG Huset, Studiet Tirsdage kl. 16:30 - 17:00 - SG Huset, Dynamikken oppe

Årgang 2008-2009 piger og drenge

06. Spiloppehold 3

Tirsdage kl. 17:00 - 17:30 - SG Huset, Studiet Tirsdage kl. 17:30 - 18:00 - SG Huset, Dynamikken oppe

Årgang 2008-2009 piger og drenge

07. Børnehave sidste år hold 1

Onsdage kl. 15:30 - 16:00 - SG Huset, Dynamikken oppe Onsdage kl. 16:00 - 16:30 - SG Huset, Dynamikken nede

Årgang 2008

09. Børnehave sidste år hold 3

Onsdage kl. 16:30 - 17:00 - SG Huset, Dynamikken oppe Onsdage kl. 17:00 - 17:30 - SG Huset, Dynamikken nede

Årgang 2008

10. 0. klasse piger

Mandage kl. 16:00 - 17:30 - SG Huset, Dynamikken nede

Årgang 2007

20. SG Mikropiger Talent

Tirsdage kl. 16:00 - 17:00 - SG Huset, Dynamikken nede Tirsdage kl. 17:00 - 17:30 - SG Huset, Centeret Tirsdage kl. 17:30 - 18:00 - SG Huset, Hallen 3 (tættest på centeret / m. filtgulv) Torsdage kl. 16:00 - 17:30 - SG Huset, Centeret Torsdage kl. 17:30 - 18:00 - SG Huset, Studiet

Årgang 2004 - 2006

21. SG Mikropiger Turbo

Mandage kl. 17:00 - 17:30 - SG Huset, Udsigten Mandage kl. 17:30 - 18:30 - SG Huset, Dynamikken nede Mandage kl. 18:30 - 19:00 - SG Huset, Dynamikken oppe

Årgang 2004 - 2006

22. SG Mikrodrenge Talent

Tirsdage kl. 16:00 - 17:00 - SG Huset, Centeret Tirsdage kl. 17:00 - 17:30 - SG Huset, Dynamikken nede Tirsdage kl. 17:30 - 18:00 - SG Huset, Centeret Torsdage kl. 16:00 - 17:00 - SG Huset, Dynamikken nede Torsdage kl. 17:00 - 18:00 - SG Huset, Dynamikken oppe

Årgang 2004-2007

23. SG Mikrodrenge Turbo

Tirsdage kl. 16:00 - 17:00 - SG Huset, Hallen 3 (tættest på centeret / m. filtgulv) Tirsdage kl. 17:00 - 18:00 - SG Huset, Centeret

Årgang 2004 - 2007

24. SG Minipiger Talent

Mandage kl. 17:00 - 19:00 - SG Huset, Centeret Onsdage kl. 17:00 - 18:30 - SG Huset, Studiet Onsdage kl. 17:00 - 18:30 - SG Huset, Udsigten Fredage kl. 16:00 - 18:00 - SG Huset, Centeret

Årgang 2001-2003

SG Team-Gym

SG Team-Gym 25. SG Minipiger Turbo

onsdage kl. 18:00 - 20:00 - SG Huset, Dynamikken nede

Årgang 2001 - 2003

26. SG Minidrenge Talent

Tirsdage kl. 17:00 - 17:30 - SG Huset, Hallen 3 (tættest på centeret / m. filtgulv) Tirsdage kl. 17:30 - 18:30 - SG Huset, Centeret Torsdage kl. 16:30 - 17:00 - SG Huset, Studiet Torsdage kl. 17:00 - 18:00 - SG Huset, Dynamikken nede Torsdage kl. 18:00 - 18:30 - SG Huset, Dynamikken oppe Tirsdage kl. 18:30 - 19:00 - SG Huset, Dynamikken nede

Årgang 2001-2003

27. SG Minidrenge Turbo

Tirsdage kl. 17:00 - 17:30 - SG Huset, Hallen 2 (området midt i hallen) Tirsdage kl. 17:30 - 18:30 - SG Huset, Dynamikken nede Tirsdage kl. 18:30 - 19:00 - SG Huset, Dynamikken oppe

Årgang 2001 - 2003

28. SG Juniorspring

Onsdage kl. 16:00 - 18:00 - SG Huset, Centeret

7. - 10. klasse

20

Magasinet || august 2013


Hold: Tid og Sted: Aldersgruppe: 29. SG Team Gym Juniorpiger

Mandage kl. 17:00 - 19:00 - SG Huset, Centeret Onsdage kl. 17:00 - 18:30 - SG Huset, Studiet Onsdage kl. 17:00 - 18:30 - SG Huset, Udsigten Fredage kl. 16:00 - 18:00 - SG Huset, Centeret

Årgang 1997 - 2000

30. SG Juniordrenge

Tirsdage kl. 17:30 - 18:00 - SG Huset, Hallen 3 (tættest på centeret / m. filtgulv) Tirsdage kl. 18:00 - 19:00 - SG Huset, Centeret Tirsdage kl. 19:00 - 19:30 - SG Huset, Dynamikken nede Torsdage kl. 16:30 - 18:30 - SG Huset, Centeret

Årgang 1997-2000

31. YX drenge

Onsdage kl. 18:00 - 18:30 - SG Huset, Balancen Onsdage kl. 18:30 - 20:00 - SG Huset, Dynamikken nede

15 +

33. SG Senior Elite Damer

Mandage kl. 19:00 - 21:00 - SG Huset, Dynamikken oppe Tirsdage kl. 19:00 - 21:00 - SG Huset, Hallen 3 Torsdage kl. 19:00 - 21:00 - SG Huset, Dynamikken oppe

15 +

34. SG Elite herrer

Mandage kl. 19:00 - 21:00 - SG Huset, Dynamikken nede Tirsdage kl. 19:00 - 21:00 - SG Huset, Centeret Tirsdage kl. 19:00 - 21:00 - SG Huset, Hallen 3 (tættest på centeret / m. filtgulv) Torsdage kl. 19:00 - 21:00 - SG Huset, Centeret

35. SG X øvede damer og herrer

Tirsdage kl. 20:00 - 22:00 - SG Huset, Balancen, Æstetikken, Dynamikken

40 +

40. Rytmepiger 9-11 år

Tirsdage kl. 16:00 - 17:30 - SG Huset, Udsigten

Piger 9 - 11 år

41. SG Dans 3 begyndere

Mandage kl. 17:30 - 19:00 - SG Huset, Udsigten

12 - 15 år

42. SG Dans 2 øvede

Mandage kl. 17:30 - 19:00 - SG Huset, Studiet

14 +

43. SG Dans 1 rutinerede

Mandage kl. 19:00 - 20:30 - SG Huset, Studiet

14 +

44. SG Juniorpiger

Torsdage kl. 16:30 - 18:30 - SG Huset, Hallen 1 (området tættest på foyer) Torsdage kl. 16:30 - 18:30 - SG Huset, Hallen 2 (området midt i hallen) Torsdage kl. 16:30 - 18:30 - SG Huset, Hallen 3 (tættest på centeret / m. filtgulv)

12 - 15 år

45. Øvede piger 16+

Onsdage kl. 18:00 - 20:00 - SG Huset, Hallen 1 (området tættest på foyer) Onsdage kl. 18:00 - 20:00 - SG Huset, Hallen 2 (området midt i hallen) Onsdage kl. 18:00 - 20:00 - SG Huset, Hallen 3 (tættest på centeret / m. filtgulv)

16 +

47. SG Unge Damer (Sweaty Ladies)

Torsdage kl. 18:00 - 19:00 - SG Huset, Studiet Torsdage kl. 19:00 - 19:30 - SG Huset, Æstetikken

16 +

48. SG Gym. classes

Tirsdage kl. 19:00 - 21:00 - SG Huset, Studiet

17 +

49. SG Moderne Dans

Torsdage kl. 18:00 - 19:30 - SG Huset, Udsigten

20 +

50. SG Elitepiger

Torsdage kl. 19:45 - 22:15 - SG Huset, Studiet

16 +

51. SG After Damer

Onsdage kl. 20:00 - 21:00 - SG Huset, Udsigten Onsdage kl. 21:00 - 22:00 - SG Huset, Studiet

Stor bevægelseserfaring: 27 +

52. SG Street unge 12-15

Torsdage kl. 18:45 - 19:30 - SG Huset, Balancen

12 -15 år

53. SG Street for unge 16 +

Torsdage kl. 19:30 - 20:15 - SG Huset, Æstetikken

16 +

60. Boblerholdet, mandag og teknik 1

Mandage kl. 16:00 - 17:30 - SG Huset, Centeret

6+

61. Boblerholdet, onsdag

Onsdage kl. 17:00 - 17:30 - SG Huset, Dynamikken oppe Onsdage kl. 17:30 - 18:30 - SG Huset, Dynamikken nede

6+

62. Talentholdet, mandag

Mandage kl. 18:30 - 20:30 - SG Huset, Centeret

63. Talentholdet, onsdag

Onsdage kl. 18:00 - 20:00 - SG Huset, Centeret

64. Eliteholdet, mandag

Mandage kl. 19:00 - 20:30 - SG Huset, Centeret

65. Eliteholdet, onsdag

Onsdage kl. 18:00 - 20:00 - SG Huset, Centeret

66. Eliteholdet, fredag og teknik 2/3

Fredage kl. 16:00 - 17:30 - SG Huset, Dynamikken nede

SG Rytmisk Gymnastik og Dans

SG Tumbling

67. Powertumbling på Sydfyn, hyggetræning Søndage kl. 17:00 - 19:00 - SG Huset, Centeret

august 2013 ||

Magasinet

21


Hold: Tid og Sted: Aldersgruppe: SG Trampolin 70. Trampolin A

Tirsdage kl. 16:00 - 17:30 - SG Huset, Hallen 1 (området tættest på foyer)

71. Trampolin B

Tirsdage kl. 17:30 - 19:00 - SG Huset, Hallen 1 (området tættest på foyer)

72. Trampolin C

Tirsdage kl. 16:00 - 19:00 - SG Huset, Hallen 1 (området tættest på foyer)

SG Idrætsgymnastik Idrætsgym. - konkurrencepigerne 2013/14

Mandage kl. 16:00 - 17:00 - SG Huset, Balancen Mandage kl. 17:00 - 19:00 - SG Huset, Hallen 1 (området tættest på foyer) Onsdage kl. 16:00 - 18:00 - SG Huset, Hallen 1 (området tættest på foyer) Onsdage kl. 18:00 - 19:00 - SG Huset, Dynamikken oppe

Årgang 2004-2008

SG Atletik 80. Atletik

Onsdage kl. 16:00 - 17:30 - SG Huset, Hallen

Børn/Ungdom

81. Løbetræning

Tirsdag kl. 18.00 Høje Bøge Stadion Torsdag kl. 18.00 Høje Bøge Stadion Lørdag kl. 10.00 Høje Bøge Stadion

Motionister/Seniorer

82. Løbetræning

Tirsdag kl. 16.00 – 17.15 Høje Bøge Stadion

10 - 14 årige

SG Motion og Fitness: 100. Mavedans

Mandage kl. 19:30 - 20:45 - SG Huset, Balancen

102. Balance/yoga

Torsdage kl. 16:00 - 17:00 - SG Huset, Udsigten

103. Piloxing

Mandage kl. 17:15 - 18:15 - SG Huset, Balancen

15 +

104. Dream-team - Herrer

Mandage kl. 18:30 - 19:30 - SG Huset, Balancen

40 - 90 år

105. Motionsdamer

Tirsdage kl. 10:00 - 11:00 - SG Huset, Udsigten

106. Skadesforebyggende/fysisk træning

Tirsdage kl. 16:00 - 16:50 - SG Huset, Balancen

107. Hatha Yoga

Mandage kl. 16:30 - 18:00 - SG Huset, Æstetikken

108. Pilates øvede

Tirsdage kl. 17:00 - 18:30 - SG Huset, Balancen

109. BodyBike basis

Mandage kl. 17:00 - 18:00

110. BodyBike øvede

Tirsdage kl. 17:00 - 18:00

111. BodyBike basis

Fredage kl. 16:00 - 17:00

112. Kettlebell

Tirsdage kl. 20:00 - 21:00 - SG Huset, Udsigten

113. Gymfit Corebar

Onsdage kl. 16:00 - 17:00 - SG Huset, Æstetikken Onsdage kl. 16:00 - 17:00 - SG Huset, Balancen

15 +

114. Damer

Onsdage kl. 18:30 - 19:45 - SG Huset, Udsigten

30 +

115. Piloxing

Onsdage kl. 17:30 - 18:30 - SG Huset, Æstetikken

15 +

116. Gymfit Step

Tirsdage kl. 17:00 - 18:15 - SG Huset, Studiet

15 +

117. Zumba Fitness

Torsdage kl. 16:00 - 17:00 - SG Huset, Balancen Torsdage kl. 16:00 - 17:00 - SG Huset, Æstetikken

118. Ryghold

Torsdage kl. 17:00 - 18:00 - SG Huset, Balancen Torsdage kl. 17:00 - 18:00 - SG Huset, Æstetikken

119. Mavetræning

Torsdage kl. 17:00 - 17:30 - SG Huset, Udsigten

120. Gymfit Step

Fredage kl. 09:00 - 10:15 - SG Huset, Udsigten

121. Yogalates

Lørdage kl. 08:00 - 09:15 - SG Huset, Udsigten

10 +

15 +

ere info ig l r e d y g o g in d l Tilme -gf.dk g r o b d n e .sv se www 22

Magasinet || august 2013


Vi tilbyder • • • • • • •

Vandrutchebane på 62 meter Sjovt vandlegetøj Vandkanoner Strømkanal 25 m. bassin Helsebassin m.m. Spa-bad

Ryttervej 70 · 5700 Svendborg · Tlf. 6223 5050 www.svendborgsvoemmeland.dk

DGI Fyn ønsker tillykke med SG-Huset Vi glæder os til at opleve de helt unikke rammer I har skabt for udvikling af gymnastikkens udtryk og foreningslivets udvikling. DGI Fyn – Bestyrelsen

august 2013 ||

Magasinet

23


Vi giVer den lokale udVikling

»luft under Vingerne«

kr. 4.500.000,00 til idræt og kultur HVem støtter Vi?

donationer

Uddelinger sker primært til idræts- og kulturelle aktiviteter og det vil normalt være en betingelse at foreningen, som modtager tilskud, er kunde i Svendborg Sparekasse.

Af større bidrag, som er uddelt de seneste to år, kan nævnes:

HVordan søger du? Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningen fremsendes pr. brev eller email og bør indeholde oplysninger om: • Formål og baggrund for projektet • Projektets ansvarlige forening/organisation • Budget og finansieringsplan – heri oplysninger om egenfinansiering, offentlige bidrag samt øvrige finansieringskilder.

• Kr. 1 mio. til SG Huset på Ryttervej, Svendborg • Kr. 500.000 til Foreningen Ørstedspavillionen i Rudkøbing • Kr. 500.000 til Ollerup Efterskole – nyt koncerthus • Kr. 500.000 til Egense Rantzausminde Idrætsforening – ny kunstgræs boldbane • Kr. 200.000 til Skårup Kultur og Idrætscenter • Kr. 200.000 til Troense Kajakklub – nye opbevaringshuse • Kr. 150.000 til Bagenkophallen – udskiftning af tagplader • Kr. 100.000 til Skarø Bebogerforening – ny servicebygning på Skarø Havn • Kr. 100.000 til Hesselager Sport og Kultur • Kr. 100.000 til Svendborg Kajakklub – udbygning klubhus • Kr. 100.000 til Tåsinge forenede Boldklubber – nyt klubhus • Kr. 100.000 til Østfyns Museer/Nyborg Slot – 3D-lysshow • Kr. 95.000 til Svendborg Roklub

Herudover er der bl.a også ydet tilskud til:

Fonden for Svendborg Sparekasse Centrumpladsen 19 5700 Svendborg post@fondenforsvendborgsparekasse.dk 6221 3322

• Baggårdsbiffen i Svendborg • Nytårskoncert i Gudme • Det Fynske Slagtøjsakademi, Svendborg • Seniorværkstederne i Svendborg • Thurø Borgerforening • Lohals Havn • Medicinhaverne i Tranekær • Svendborg Sunds Sejlklub • Peder Most Garden • Tved Boldklub • Egebjerg Fodbold • Junior Champer, Svendborg • Kunsttårne Langeland • Strynø Løbe Event • Hesselager Pensionistforening • Spejdergruppen Incaerne

Du finder os også på www.fondenforsvendborgsparekasse.dk

De senest 2 år er der ydet 140 donationer til et samlet beløb af 4.500.000,-.

HVem kan søge? Enhver kan søge om støtte, såfremt det påtænkte formål falder inden for Fondens tilsagnsområde.

kontakt til fonden:

SG magasinet, med sæsonprogram, udgivet august 2013 i forbindelse med åbningen af SG Huset  

SG, SG Huset, Svendborg GF, Svendborg Gymnastikforening, Svendborg gymnastik forening, SG magasinet, Sæsonprogram, Indflytterfest, Store ind...